Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa"

Transkriptio

1 Rakentamisen tietomallit käyttöön Etelä-Karjalassa

2 Peruskysymykset Mitä tarkoittaa käytännössä rakennuksen tietomalli BIM? Miten tietomalleja on käytetty ja miltä tulevaisuus näyttää? Tietomallintamisen mahdollisuudet? Miksi tietomalleja kannattaa käyttää? Mikä on tietomalliosaamisen nykytila Etelä-Karjalassa? Mikä on YTV 2012? Mikä on TOKA-projekti? Miten voi osallistua TOKA-projektiin? Miksi kannattaa osallistua TOKA-projektiin? Mikä on osallistumisen kustannus?

3 TOKA-projektin tavoitteet, toteutus ja rakennusalan toimijoiden osallistuminen hankkeeseen Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö

4 TOKA -projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa.

5 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden vuoksi. Tietomalliasiantuntija Jiri Hietanen: Tietomalli on se yksittäinen uusi tekijä, joka on kaikkien uusien mahdollisuuksien taustalla

6 Urakoitsija Muut suunn. Tietomalli Rakennusteollisuus

7 DOKUMENTTITIETO TUOTETIETO (Karstila Eurostep Oy) Piirustus (tai dokumentti) Tuotetieto GlobalId: l8nxrkbe0g^:qhg6_y Classification: Nimi: Beam Materiaali: K50-1 3D muoto Ympyrä 1 Ympyrä 2 Teksti Jana 2 Jana 1 Sijainti: x, y, z Relaatiot: Liittyminen Kuormitukset Osat: I-profiili Reiät Jänteet Raudoitus Valustelu Sovellukset: Dokumenttien tuottaminen Sovellukset: Tuotemallinnus

8 Detaljisuunnittelu

9

10 Tiedonhallintaa Tietomalli on rakennushankkeen tiedonhallinnan väline vaatimusten määrittelystä rakennuksen ylläpitoon. Jokainen suunnittelijaosapuoli laatii omat tietomallinsa, joista tuotetaan yhdistelmämallit rakennushankkeen käyttöön, tiedonsiirrossa IFC-formaatti Tietomalli on yhteinen informaatioperusta, jolle suunnitelmat rakennetaan.

11

12

13 Tietomalli 3D-malli? Avoin tietomalli, IFC 4D, 5D (aikataulu, kustannukset)

14 Mahdollisuudet Tietomallien käyttöönotto rakentamisprosesseissa Antaa suunnitteluun uusia mahdollisuuksia, esim. havainnollistaminen, analyysit, yhteensovitus Vähentää virheitä ja yhteensovittamisongelmia Luo tietopohjan kiinteistöjen ylläpidon hyödynnettäväksi (esim. muutostyöt, energiatehokkuus, käyttöasteet, korjaukset kiinteistöautomaatio jne..) Lisää tietoa ja mahdollistaa uusia ratkaisuja korjausrakentamisessa Laatu paranee = säästää kustannuksia ja aikaa sekä rakentamis- että erityisesti ylläpitovaiheessa = suurin kustannushyötypotentiaali kohdentuu rakennuttajille / tilaajille

15 Haasteita Suunnittelu painottuu entistä enemmän projektin alkuun Opetteluvaiheen mahdolliset lisäkustannukset Sopimukset Koulutustarve, uusien toimintatapojen omaksuminen

16 TOKA-hankkeen tarkoitus, tavoitteet ja toiminta

17 Aiempi hanke: Tuotemallipohjainen suunnittelu-projekti Luotiin rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa valmiudet tuotemallipohjaisten suunnittelujärjestelmien käyttöönottoon suunnittelutoimistoissa ja parannettiin rakennusalan eri osapuolten valmiuksia tuotemallien hyödyntämisessä rakennusprosessin ja rakennuksen elinkaaren aikana. Projektissa keskityttiin talonrakennusalan tuotemallipohjaiseen suunnitteluun. Projektissa oli mukana 13 rakennusalan yritystä Etelä-Karjalasta Hankkeessa keskityttiin tietomallien teknisen osaamisen tason nostamiseen

18 Uusi hanke TOKA Projektin tavoitteena on luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto ja sen avulla saada pysyvää osaamispohjaa tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalla Etelä-Karjalassa. Osaamisen myötä tietomallipohjainen rakentamisen prosessi saadaan todelliseksi vaihtoehtoiseksi toimintatavaksi rakentamisen tiedonhallintaan. Lähtökohtana COBIM-hankkeen tuottamat uudet valtakunnalliset tietomallivaatimukset YTV 2012 (www.buildingsmart.fi)

19 Vaiheet 1. Alkutilannekartoitus (tehty) 2. Osaamisverkoston luominen (käynnissä) Tietomallipohjaisen suunnittelun osaajat Tietomallipohjaisen prosessin vaatimat erityisosaajat Saimaan ammattikorkeakoulun tietomallintamiseen perehtynyt henkilöstö ja opiskelijat Annetaan tarvittavaa tietomalliohjelmistojen käyttökoulutusta 3. Pilottihankkeet 4 kpl Tietomallipohjaisen prosessin käyttöönotosta kiinnostuneet tilaajaorganisaatiot Ohjataan ja tuetaan projektin aikana tietomallipohjaisia rakennushankkeita uuden prosessin läpiviennissä, kootaan talteen kokemukset tietomallien käytöstä 4. Saadun tiedon ja taidon kokoaminen Saadaan pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa. Kootaan saavutettu ja saavutettavissa olevat hyödyt ja mahdollisuudet

20 Hyödyt osallistujille Kontaktit osaamisverkostossa. Tietomalliosaamisen lisääminen. Tietomallien käyttöönottoon liittyvä koulutus Pilottihankkeista saatavien kokemusten jatkuva raportointi sekä projektin päätuloksia käsittelevä loppuraportti. Pilottihankkeiden saavuttama hyöty. Seudun rakennusalan toimijoiden kilpailukyvyn koheneminen. Seudun merkittävien tilaaja- / rakennuttajaorganisaatioiden osaamisen tason nousu ja sitä kautta saavutettavat hyödyt tulevaisissa rakennushankkeissa. Ohjelmistotestaus, ohjelmistoesittelyt Tietomalleihin liittyvän ajankohtaisen tiedon ja tukimateriaalin jakaminen Tiedotus

21 Projektiorganisaatio ja resurssit Saimaan amk Projektipäällikkö Projektisihteeri Projekti-insinööri Tietotekniikan asiantuntija Ohjausryhmä Ostopalvelut: Koulutus- ja asiantuntijapalvelut

22 Rahoitus Kokonaiskustannukset euroa Rahoitus: EAKR- ja valtion rahoitus euroa Kuntien rahoitus euroa Yksityinen rahoitus euroa

23

24

25 Yleiset tietomallivaatimukset Julkaistu maaliskuussa 2012

26 Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa rakennusalalla nopeasti kasvavasta tietomallintamisen käytöstä. Rakennushankkeen kaikissa vaiheissa osapuolilla on tarve määritellä entistä täsmällisemmin mitä ja miten mallinnetaan. Yleiset Tietomallivaatimusten 2012 lähtökohtana ovat olleet tilaajaorganisaatioiden aikaisemmat ohjeet ja niistä saadut käyttökokemukset sekä ohjeitten kirjoittajien seikkaperäinen kokemus mallipohjaisesta toiminnasta Julkaisusarja on julkaistu osoitteessa

27 Osa 1 Yleinen osuus Osa 2 Lähtötilanteen mallinnus Osa 3 Arkkitehtisuunnittelu Osa 4 Talotekninen suunnittelu Osa 5 Rakennesuunnittelu

28 Osa 6 Laadunvarmistus Osa 7 Määrälaskenta Osa 8 Havainnollistaminen Osa 9 Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä

29 Osa 10 Energia-analyysit Osa 11 Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Osa 12 Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana Osa 13 Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa Osa 14 Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa on vielä julkaisematta

30 Tietomallivaatimukset 2012 kattavat uudis- ja korjausrakentamiskohteet, sekä rakennusten käytön ja ylläpidon. Mallinnusvaatimuksissa esitetään vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle. Vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu noudatettavaksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia halutaan käyttää. Vähimmäisvaatimusten lisäksi voidaan esittää lisävaatimuksia tapauskohtaisesti. Mallinnusvaatimukset ja sisältö on esitettävä kaikissa suunnittelusopimuksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti.

31 Tietomallintaminen ei ole pelkästään suunnittelun apuväline, tietomallintaminen on uusi parempaan tiedonhallintaan tähtäävä toimintatapa kaikissa rakennushankkeen eri vaiheissa käyttö- ja ylläpitovaiheeseen asti

32 Uusia käsitteitä Tietomalliselostus Tietomallikoordinaattori Tilamalli Vaatimusmalli Yhdistelmämalli jne..

33 Projektin ensiaskeleet menossa Organisoituminen Tiedottaminen, markkinointi, alkukartoitus Aloitusseminaari lokakuussa Yksityiskohtaisen rahoitusmallin luominen Osanottajien kokoaminen Tarkennettu projektisuunnitelma Koulutussuunnitelma Pilottikohteet Koulutuksen käynnistäminen

34 Osallistujien tavoitteet ja tarpeet? Sopiva koulutuspäivä viikossa? Sisältötoiveita??

35 Toka-projekti eri osallistujien näkökulmasta Timo Lehtoviita

36 Projektiin osallistuvat ryhmät pilottiorganisaatio Tilaaja Talotek Rak Ark Urakoitsija

37 Pilottikohteiden tilaajaorganisaatiot Kokonaiskuva tietomallipohjaisesta rakennushankkeesta Eväät tietomallipohjaisen rakennushankkeen läpivientiin Kaikki projektissa tarjolla oleva koulutus + valmennus pilottikohdetapauksessa Raportoidaan saadut kokemukset

38 Tilaajat, rakennuttajat, kiinteistöjen ylläpitäjät ja omistajat Kokonaiskuva tietomallipohjaisesta rakennushankkeesta Käydään yksityiskohtaisemmin läpi tietomallipohjaisen vaiheet projektin tilaajien, rakennuttajien ja kiinteistönomistajien näkökulmasta Tietomallien koordinointi Tiedonsiirto Ylläpitovaihe

39 Arkkitehtitoimistot Kokonaiskuva tietomallipohjaisesta rakennushankkeesta Käydään yksityiskohtaisemmin läpi tietomallipohjaisen projektin vaiheet arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta Mallinnusperiaatteet arkkitehtisuunnittelussa Mallintamisen tarkkuustasot Mallien julkaisu ja tarkastus Työmallit Tietomalliselostus

40 Arkkitehtitoimistot Tietomallinnus peruskorjauskohteessa Inventointimallin käsittely Suunnitelmien yhteensovittaminen Tietomallinnus hankkeen eri vaiheissa Tarveselvitys Vaatimusmalli Hankesuunnittelu ja suunnittelun valmistelu Lähtötilanteen mallinnus Tontin malli Hankesuunnittelumallin sisältö Ehdotussuunnittelu Tilamalli Pinta-alat, tilavuudet

41 Arkkitehtitoimistot Yleissuunnittelu Rakennusosamalli Rakennusosamalli yleissuunnitteluvaiheessa Toteutussuunnittelu Rakennusosamalli toteutussuunnitteluvaiheessa Rakennusosien mallintaminen Tilat rakennusosamallissa

42 Arkkitehtitoimistot Rakentaminen Mallin hyödyntäminen rakentamisessa Vastaanotto Toteumamalli Käyttöönotto ja ylläpito Ylläpitomalli Arkkitehtimallien sisältövaatimukset

43 Arkkitehtitoimistot Tietomallien koordinointi Tiedonsiirto

44 Rakennesuunnittelutoimistot Kokonaiskuva tietomallipohjaisesta rakennushankkeesta Käydään yksityiskohtaisemmin läpi tietomallipohjaisen vaiheet rakennesuunnittelun näkökulmasta

45 Rakennesuunnittelutoimistot Tietomallien koordinointi Tiedonsiirto

46 Talotekniikan suunnittelutoimistot Kokonaiskuva tietomallipohjaisesta rakennushankkeesta Käydään yksityiskohtaisemmin läpi tietomallipohjaisen vaiheet talotekniikkasuunnittelun näkökulmasta

47 Talotekniikan suunnittelutoimistot Tietomallien koordinointi Tiedonsiirto

48 Urakoitsijat Kokonaiskuva tietomallipohjaisesta rakennushankkeesta Käydään yksityiskohtaisemmin läpi tietomallipohjaisen vaiheet urakoitsijan näkökulmasta

49 Urakoitsijat Tietomallien koordinointi Määrälaskenta

50 KOULUTUSSUUNNITELMA PILOTTIORGANISAA TIO TILAAJA ARKKITEHTI RAKENNE TALOTEKNIIKKA URAKOITSIJA PERUS SEMINAARISARJA TIETOMALLIKOORDINOINTI TIEDONSIIRTO JOHTAMINEN 8 8 ARKKITEHTIMALLINTAMINEN 8 8 RAKENNEMALLINTAMINEN 8 8 TALOTEKNIIKKAMALLINTAMINEN 8 8 RAKENNUSTUOTANTO 8 8 MÄÄRÄLASKENTA 8 8 TIETOMALLIVALMENNUS 16 YHTEENSÄ Katso yksityiskohtainen suunnitelma!

51 Jatkotoimenpiteet Seuraava seminaari tai , varmistuu pian Osallistujat selville mennessä, myös sen jälkeen voidaan vielä osallistumisesta sopia Tehdään yhteistyösopimukset osallistujien kanssa, aloitetaan ensi viikolla (vko 42), yhdyshenkilönä projekti-insinööri Paula Kokko Eri osallistujaryhmien kanssa käydään vielä tarkemmin läpi koulutus- ja osaamistarpeita ennen ryhmäkoulutuksia

52 Jatkotoimenpiteet Pilottikohteiden prosessit aloitetaan mahdollisimman pian Harkitaan vielä sitä, että urakoitsijoiden ryhmän ja tilaajaryhmän koulutus toteutetaan yhtenä ryhmänä.

53 Peruskysymykset, saatiinko näihin vastaukset? Mitä tarkoittaa käytännössä rakennuksen tietomalli BIM? Miten tietomalleja on käytetty ja miltä tulevaisuus näyttää? Tietomallintamisen mahdollisuudet? Miksi tietomalleja kannattaa käyttää? Mikä on tietomalliosaamisen nykytila Etelä-Karjalassa? Mikä on TOKA-projekti? Miten voi osallistua TOKA-projektiin? Miksi kannattaa osallistua TOKA-projektiin? Mikä on osallistumisen kustannus?

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu Virtuaalinen rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön digitaalisten mallien käyttömahdollisuudet Rakennetun ympäristön haasteet ja mahdollisuudet-luentosarja Saimaan amk, 18.3.2015 Lehtori Timo Lehtoviita,

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjelma Rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka Jaakko Kinnari SUUNNITELMIEN YHTEENSOVITTAMINEN JA TIEDONVAIHDON

Lisätiedot

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö

SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA. Diplomityö SAMI PERKKO TIETOMALLINNUS SAIRAALARAKENTAMISEN SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennustekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. joulukuuta

Lisätiedot

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö

HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA. Diplomityö HEIKKI UUSITALO TIETOMALLIPOHJAISEN MÄÄRIENHALLINNAN HYÖDYNTÄMI- NEN RAKENNUSTUOTANNOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA

ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA ILKKA HAAVISTO TIETOMALLINTAMINEN KORJAUSRAKENTAMISEN RAKENNE- SUUNNITTELUSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jarmo Laitinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tuotantotalouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet

PRE/inframallin vaatimukset ja -ohjeet Osa 7 28.4.2014 1 (17) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin laadunvarmistus 0.5 03.04.2013 Erkki Mäkinen Täydennyksiä, lähetetty

Lisätiedot

tietomallintaminen kuvaus ei kuitenkaan ole välttämätön osa tietomallia. Tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa

tietomallintaminen kuvaus ei kuitenkaan ole välttämätön osa tietomallia. Tietomallipohjaisessa rakennushankkeessa Laserkeilausmittaus ja rakennuksen inventointimalli Marko Rajala, arkkitehti SAFA Hallituksen puheenjohtaja, Tietoa Finland Oy marko.rajala@tietoafinland.fi Ilmailu-, auto- ja prosessiteollisuuden jo useita

Lisätiedot

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003

PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 PRO IT -Tuotemallitieto rakennusprosessissa - seminaari 19.5.2003 Ilkka Romo, Projektin tavoite Kansallinen tuotemallintamiseen perustuva tiedonhallintatapa, joka liittää yhteen suunnittelussa, tuotevalmistuksessa,

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

YLEISTÄ: Sisältö. LIITTEET: Prosessikuvaukset: Liite 1: Alakattosuunnittleu Liite 2: TATE-reikävaraukset Liite 3: Rakennemallin valmiusaste

YLEISTÄ: Sisältö. LIITTEET: Prosessikuvaukset: Liite 1: Alakattosuunnittleu Liite 2: TATE-reikävaraukset Liite 3: Rakennemallin valmiusaste YLEISTÄ: Tämän dokumentin ohjeistus perustuu Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 pohjaiseen suunnitteluprosessiin. Ohjeistus tukeutuu Lean Construction periaatteisiin tehdä asioita paremmin, tehdä niitä

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa

CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 2 0 1 2 CADS Planner Electric 16 aitoa kaksisuuntaista suunnittelutiedon hallintaa Suunnittelun painopiste muuttuu tietomallinnus tehostaa rakentamista ARE

Lisätiedot

Talotekninen suunnittelu Tietomallit

Talotekninen suunnittelu Tietomallit Talotekninen suunnittelu Tietomallit Metropolia, 28.11.2014 Tero Järvinen Granlund Oy Konsultointi Talotekniikka Kiinteistöjen ylläpito Energia ja ympäristö Ohjelmistot Manager Kiinteistöjen ylläpito RIUSKA

Lisätiedot

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat

34. Rakennuttajakoulutuksen. tutkielmat Aalto University Professional Development - Aalto PRO 34. Rakennuttajakoulutuksen tutkielmat Aaltonen M., Heiskanen T., Kanervo T., Lappalainen S., Latvala J., Lehtonen J., Markkanen R., Pietarinen J.,

Lisätiedot

Rakennuttajan määrälaskenta

Rakennuttajan määrälaskenta Rakennuttajan määrälaskenta Vaatimukset LVIA töiden määrälaskenta-asiakirjoille 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Pekka Saarnio MTT Espoo 19.10.2012 Aalto University Professional Development Aalto PRO

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

BIM-koulutus. Tietomalliseminaari 3.10.2014 FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK

BIM-koulutus. Tietomalliseminaari 3.10.2014 FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK BIM-koulutus Tietomalliseminaari FinnBuild - buildingsmart Päivi Jäväjä Metropolia AMK Sisältö Miksi? BIM nykytila BIM koulutuksen tarve Englannin toimintatapa BIM koulutuksen sisältö bsf koulutustoimialaryhmä

Lisätiedot

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun

More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2009 More power for engineering Lisää tehokkuutta suunnitteluun VEO Hyvät kokemukset ja ohjattu käyttöönotto kannustavat satsaamaan suunnitteluprosessiin Tietomallinnuksen

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin

KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS. visioista ja strategioista käytännön tuloksiin KEHITTÄVÄ RAKENNUSTEOLLISUUS visioista ja strategioista käytännön tuloksiin SISÄLTÖ 4 Rakennusteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminta 6 Rakennustuotanto, laatu ja työturvallisuus 10 Rakennustuotteet,

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia

Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia Solmutyöskentely osana Senaatin tilaratkaisu- ja investointiprosessia Hannele Kerosuo, Jenni Korpela, Jiri Lallimo, Tarja Mäki CRADLE Helsingin yliopisto 1. Johdanto Solmutyöskentelyllä (knotworking) viitataan

Lisätiedot

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA

TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden korkeakoulu Rakennustekniikan laitos Rakentamistalous Jenni Korpela TIETOMALLINTAMISEN HYÖDYT JA HAASTEET RAKENNUSHANKKEEN ERI OSAPUOLTEN NÄKÖKULMASTA Diplomityö, joka

Lisätiedot