Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014"

Transkriptio

1 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari TOKA-projektin tulokset Projektipäällikkö Timo Lehtoviita Kommenttipuheenvuorot: Pekka Oksman, Lappeenrannan kaupunki ja Ismo Pekkanen, Ramboll CM Oy Tietomallintamisen tilanne Etelä- Karjalassa Projektipäällikkö Timo Lehtoviita Kommenttipuheenvuoro: Tero Koikkalainen, Imatran Juva Oy, TOKA-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Kahvitauko ja tutustuminen oheisnäyttelyyn Mukana Gravicon, Grano, Infrakit, KopioNiini, Kymdata, Profox Companies, Tekla Corporation, Vertex Systems Tietomallintamisen tulevaisuus Suomessa Tomi Henttinen Gravicon Oy Yhteenveto ja loppukeskustelu

2 Toka-projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

3 Toimenpiteet ja tulokset 1. Projektisuunnitelman laadinta ja rahoituksen hakeminen 2. Osallistujien kokoaminen 3. Koulutus ja valmennus 4. Pilottihankkeiden seuranta 5. Oppimateriaalien tuottaminen ja kokoaminen sekä jakelu osanottajille 6. Tietomallistudio 7. Raportit

4 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden vuoksi. Nykyään BIM = Building Information Modeling = Rakennuksen tietomallinnus tai Rakennuksen tietomallintaminen Tietomalliasiantuntija Jiri Hietanen: Tietomalli on se yksittäinen uusi tekijä, joka on kaikkien uusien mahdollisuuksien taustalla 3D Tietomalli OPEN BIM?

5 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja sen avulla saadaan pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Karjalassa. Projektin toisena tavoitteena on tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ymmärryksen lisääminen tietomallien hyödyistä.

6 Projektin lähtökohta Tietomallien käyttökysely Etelä-Karjalassa syksy 2012 (30 vastaajaa) Onko sinulla tai yrityksellänne kokemusta tietomallintamisen käytöstä rakennushankkeessa tai rakentamisessa? EI; 14 KYLLÄ; 16

7 Kysely 2012: Päätelmiä Etelä-Karjalassa on jonkin verran tietomalliosaamista, mutta se on hajanaista ja henkilösidonnaista Strategisia päätöksiä tietomallien hyödyntämisestä ei juurikaan ole tehty Puhtaasti tietomallipohjaisia projekteja ei ole toteutettu Arkkitehdit ja tilaajat olivat kyselyssä aktiivisimmat ryhmät Talotekniikka-ala reagoi kyselyyn erittäin vähän (yksi sähkösuunnittelija) Urakoitsijat vastasivat vähän kyselyyn

8 Kysely 2012: Muita arvioita Tilaajat ovat osin tiedostaneet tietomallin, mutta tietoisia päätöksiä tietomallien käytöstä ei ole tehty Monet suunnittelijat tekevät tietomallipohjaista suunnittelua, mutta niiden käyttö ja hyödyntäminen on rajautunut pääosin vain piirustusten tuottamiseen Rakennesuunnittelijat eivät ole saaneet käyttöön arkkitehtimalleja Mallien yhteiskäytöstä ei ole sovittu Sekä suuret että pienet suunnittelutoimistot osaavat tehdä tietomallipohjaista suunnittelua

9 Yleiset tietomallivaatimukset Julkaistu maaliskuussa 2012

10 Rahoitus

11 Projektin osanottajat Arkkitehtitoimisto Ark idea Oy Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy Imatran Juva Oy KR-Tiimi Oy Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy Lemminkäinen Talo Oy Lappeenrannan kaupunki Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Sähköinsinööritoimisto SHS Ky Insinööritoimisto Harri Kokko Ky Granlund Saimaa Oy Rakenneinsinööritoimisto IN-TE Oy Ramboll Finland Oy Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Tilaaja/rakennuttaja; 3 Rakennusurakoitsija; 2 Rakennuttajakonsultti; 2 Talotekniikkasuunnittelutsto; 2 Arkkitehtisuunnittelu tsto; 4 Rakennesuunnitteluts to; 3

12 Ohjausryhmä: Tero Koikkalainen (pj.), Jari Lantta, Pekka Oksman, Petri Siitonen, Raine Valtonen, Timo Lehtoviita, Paula Kokko. Projektihenkilöstö: Timo Lehtoviita, Paula Kokko, Mikko Huhtanen, Sari Honkanen, Anu Kainulainen, Juha Kemppi.

13 Koulutus ja valmennus Koulutus- ja valmennusosio Kohderyhmä Koulutus- ja valmennustilaisuuksien määrä Yleiset tietomallivaatimukset - seminaarisarja Kaikki 7 4 Tilaisuuden kesto (h) Tilaajavalmennus Tilaajat, rakennuttajat, rakennuttajakonsultit 2 4 Arkkitehtisuunnittelijavalmennus Arkkitehtitoimistot 2 4 Rakennesuunnittelijavalmennus Rakennesuunnittelutoimistot 2 4 Talotekniikkasuunnittelijavalmennus Talotekniikkasuunnittelutoimist 2 4 ot Tiedonsiirto ja tietomallien tarkastus Kaikki 2 8 Tietomallikoordinointi Kaikki 1 8 Urakoitsijavalmennus Urakoitsijat 2 4 Määrälaskentakoulutus Urakoitsijat, tilaajat 1 8

14 Oppimateriaalin tuottaminen ja jakelu Tuotetut oppimateriaalit Moodleoppimisympäristössä osanottajien käyttöön Osa kouluttajien tuottamaa materiaalia Osa projektihenkilöstön tuottamaa materiaalia Yhteensä noin 40 eri oppimateriaalikokonaisuutta

15 Tietomallistudio Tietomallistudio on TOKA - projektin yhteydessä luotu tila, joka on kohdistettu erityisesti tietomallipohjaisten hankkeiden käyttötarkoituksiin. Tila on tarkoitettu käytettäväksi erilaisiin suunnittelu- ja projektikokouksiin sekä normaaliin suunnittelutyöskentelyyn. Tilassa voidaan tarkastella kolmea eri mallia yhtä aikaa. Studiossa on kaksi TV-näyttöä, Smartboard, Dataprojektori, monitoimitulostin sekä WiFi-yhteys.

16 Raportit Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa Tietomallien käyttömahdollisuudet rakennushankkeissa (luonnos jaossa seminaarissa) Tietomallien käyttö hankkeen alkuvaiheissa Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Tietomallinnuksen käyttö päiväkotihankkeessa Raportit julkaistaan mennessä.

17 Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Pilottikohteena Nojanmaan koulu Pilottiorganisaationa Ramboll Finland Oy kumppaninaan Savonlinnan kaupunki

18 Tietomallinnuksen toimenpiteet Päätös tietomallintamisesta Suunnittelua ja mallintamista ohjaavat asiakirjat Vaatimusmalli Tontin malli Tilamalli Arkkitehtimalli Rakennemalli Talotekniikkamallit Yhdistelmämalli Tietomallien koordinointi Tietomallinnuskokoukset

19 Asiakirjat Hankesuunnitelma Suunnitteluohjelma Tietomallinnussuunnitelma Tarjouspyyntö, rakennesuunnittelu Tarjouspyyntö, LVI-suunnittelu Tarjouspyyntö, sähkösuunnittelu Arkkitehtimallin sisältö (lähtökohtana YTV 2012 osan 3 taulukko ) Rakennemallin tietosisältö (lähtökohtana YTV 2012 osan 5 taulukko) Taloteknisen tietomallin mallinnettavat komponentit, tietosisältö ja geometrian tarkkuustaso suunnitteluvaiheittain (lähtökohtana YTV 2012 osan 4 taulukko)

20

21

22 Suunnittelun ja mallinnuksen aikataulu

23 Arkkitehtimalli (ArchiCAD)

24 Rakennemalli (Revit Structure)

25 Talotekniikkamallit (MagiCAD)

26 Tietomallien julkaiseminen ja tarkastaminen vko ARK suunnittelusopimus hankeslu mallinnuksen aloitus hankeslu ifc-tietomallit RAK suunnittelusopimus X ifc-tietomallit LVI suunnittelusopimus X ifc-tietomallit S suunnittelusopimus X ifc-tietomallit Tietomallien tarkastus ja koordinointi mallinnuksen aloituskokous ark- ja rak-mallien yhteensovitus arkkitehdin ifc-mallin tarkastus rakennesuunnittelijan ifc-mallin tark LVI-suunnittelijan ifc-mallin tarkastus sähkösuunnittelijan ifc-mallin tark ifc-mallien palautekokous

27 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen

28 Päätelmiä YTV 2012-menettely osoittautui toimivaksi, omaksuminen vaatii oman aikansa Kaikkien osapuolten hallittava tietomallinnuksen käytön vaatimat uudet toimintavat Arkkitehtimalli ratkaisevassa osassa Käyttäjille suuria hyötyjä Auttaa maallikkoja päätöksenteossa Pääsuunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin yhteistyötä mallien yhteensovituksissa kehitettävä edelleen Tilaajan tehtävä päätös tietomallintamisesta mahdollisimman aikaisin Tarvitaan uusia dokumentteja: Tietomallinnussuunnitelma, tietomalliselostukset..

29 Kommenttipuheenvuoro: Ismo Pekkanen Ramboll CM Oy Mikä oli roolisi Nojanmaan kouluhankkeessa? Miten tietomallihankkeissa kannattaa jatkossa toimia? Mitä vaatii rakennuttajakonsultilta, että rakennuttajakonsultti on samalla tietomallikoordinaattori? Miten tietomallihankkeissa kannattaa jatkossa toimia? Miten tietomallinnuksen käyttö tulee kehittymään jatkossa?

30 Tietomallinnuksen käyttö päiväkotihankkeessa Pilottikohteena Myllymäen koulupäiväkoti Pilottiorganisaationa Lappeenrannan kaupunki

31 Tietomallinnuksen toimenpiteet Tilaajan päätös tietomallintamisesta Suunnittelua ja mallintamista ohjaavat asiakirjat Vaatimusmalli Tontin malli Tilamalli Arkkitehtimalli Rakennemalli Talotekniikkamallit Yhdistelmämalli Tietomallienkoordinointi Tietomallinnuskokoukset

32

33

34 Asiakirjat 1. Projektisuunnitelma 2. Huonetilaohjelma Tietomallihankkeen projektitoimintaohje 4. Arkkitehtimallin sisältö 5. Rakennemallin tietosisältö 6. Taloteknisen mallin sisältö 7. Tietomallinnussuunnitelma 8. Tietomalliselostukset ja vaiheilmoitukset

35 Tontin malli (ArchiCAD)

36 Arkkitehtimalli (ArchiCAD)

37 Rakennemalli (Revit Structure)

38 Lämpö+ilmanvaihtomalli (MagiCAD)

39 Vesi+viemärimalli (MagiCAD)

40 Sähkömalli (CADS Electric)

41 Valaisimet

42 Yhdistelmämalli (Solibri Model Checker)

43 Laadunvarmistus ja koordinointi Tietomallinnussuunnitelma Tietomallinnuskokoukset Suunnittelijoiden laadunvarmistus Tarkistuspiste Pääsuunnittelija tietomallikoordinaattorina

44 Päätelmiä Tilaajan osattava tilata mallinnus, esim. uudet asiakirjat Suunnitteluryhmä-käytäntö toimi hyvin tietomallipohjaisessa suunnittelussa Pääsuunnittelija=tietomallikoordinaattori-malli toimi tässä tapauksessa Pääsuunnittelijalle uusia teknisiä tehtäviä Käyttäjät ymmärsivät paremmin suunnitteluratkaisuja Mallien havainnollisuus auttaa kaikkia osapuolia Suunnittelijat käyttävät mallinnusta projekteissa enemmän, vaikka tilaaja ei edes vaatisi Suuri apu tilaajalle suunnittelunohjauksessa Urakkalaskenta-asiakirjoissa esitettävä mallien rooli ja käyttö toteutusvaiheessa

45 Kommenttipuheenvuoro: Pekka Oksman, Lappeenrannan kaupunki Mikä on oma roolisi Myllymäen päiväkotihankkeessa? Miten olet kokenut tietomallinnuksen käytön hankkeessa? Mitä hyötyjä malleista on saatu tähän mennessä? Mitä tietomallien käyttö on edellyttänyt teidän omalta organisaatiolta? Miten hankkeessa malleja aiotaan edelleen käyttää? Hankkeessa pääsuunnittelija on toiminut tietomallikoordinaattorina. Miten tämä toimintamalli on käytännön tasolla toiminut?

46 Tietomallinnuksen käyttö hankkeen alkuvaiheissa Pilottiorganisaatio: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Pilotointi toteutetaan TOKA-projektissa välisenä aikana

47 Keskustelua,kysymyksiä?

48 Tietomallinnuksen perusedellytykset Tietomallit + open BIM (IFC) Ohjelmistot: ARK+RAK+TALOTEKNIIKKA+MALLIEN TARKASTELU+MUUT Työskentely-ympäristöt: Työtilat, mobiiliympäristö,virtuaalitilat Eri osapuolten riittävä tietomalliosaaminen Tilaaminen, rakennuttaminen, johtaminen Suunnittelu Tietomallien koordinointi Urakointi Ylläpito Sopimukset ja asiakirjat liittyen tietomallinnukseen

49 Tietomallinnuksen mahdollisuuksia ja hyötyjä eri osapuolten näkökulmasta Tilaaja ja rakennuttaja: Koko hankkeen tiedonhallinta, laadun paraneminen, energiatalous, kustannushallinta Käyttäjä: Havainnollistaminen, ymmärryksen lisääminen Suunnittelijat: Laatu paranee, yhteistyö, lisäarvoa suunnittelulle Urakoitsijat: Havainnollistaminen, Määrälaskenta, Työturvallisuus, Aluemalli, Laatu, tuottavuus Rakennusaineteollisuus, esivalmistus: Työmaan ja esivalmistuksen välinen tiedonsiirto Ylläpitäjä: Informaatio, kustannustehokkuus Viranomainen: Havainnollistaminen, asiakirjahallinta

50 Suurimmat hyödyt alussa, lopussa ja ulkopuolella

51 Kuka hyötyy eniten? Käyttäjät Tilaaja, urakoitsijat jne. Yhteiskunta Suunnittelijat Uudet toimintatavat ja palvelut, uusi liiketoiminta

52 Mikä muuttuu? Välineet? Prosessi? Ihmiset? Koko ala?

53 Tietomallintamisen tilanne Etelä-Karjalassa

54 Tietomallien käyttökysely syksy vastaajaa

55 Yrityksen pääasiallinen toimiala: (voit valita useampia) joku muu, mikä: rakennustuoteteollisuus kalustetoimittaja kiinteistövälittäjä elementtitoimittaja rakennusvalvonta kiinteistön kunnossapito ja ylläpito talotekniikka-alan urakoitsija rakennusurakoitsija rakennuttaja/tilaaja talotekniikka infratekniikka rakennesuunnittelu arkkitehtuuri

56 Tunnetko seuraavat käsitteet: en tunne mitään yllämainituista yleiset tietomallivaatimukset 2012 IFC (Industry Foundation Classes) BIM (Building Information Model) rakennuksen tietomalli

57 Mitä tietomallintamiseen liittyviä ohjelmia olet käyttänyt? joku muu, mikä: en ole käyttänyt mitään tietomallintamisen ohjelmia Vizelia Facility Management Solibri Navisworks Simple BIM CADS MagiCAD DDS-CAD Revit MEP Revit Structure Revit Architecture AutoCAD Architecture ArchiCAD Allplan Tekla Bimsight Tekla Structures

58 Onko sinulla tai yrityksellänne kokemusta tietomallintamisen käytöstä rakennushankkeessa tai rakentamisessa? ei kyllä

59 Oletko ollut mukana osapuolena rakennushankkeissa, joissa olet itse käyttänyyt tietomallinnusta omassa työssäsi? Ei Kyllä Oletko ollut mukana osapuolena rakennushankkeissa, joissa tilaaja/rakennuttaja on vaatinut tietomallien käyttöä jossakin hankkeen vaiheessa? Ei Kyllä Oletko ollut mukana osapuolena rakennushankkeessa, jossa tilaaja on vaatinut tietomallien käyttöä yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) mukaisesti? Ei Kyllä

60 Oletko sinä tai onko yrityksenne kiinnostunut jatkossa osallistumaan tietomallintamisen käyttöön liittyviin koulutuksiin? ei kyllä

61 Mitä hyötyjä tietomallien käytöllä on saavutettu rakennushankkeissa? Havainnollistaminen Käyttäjäkommentit Työmaan ohjaus Parempi suunnittelualojen yhteenliittymä. Tehokas ja havainnollinen tiedonsiirto suunnittelijoille ja työmaalle (IFC-mallilla) Havainnollistaminen, ristiriidattomuus jne. Edellä mainittuihin kohtiin lisäyksenä että oma toimenkuvani on sellainen että kysymysten "oletko itse käyttänyt" ei ole ihan oikein, vaan alaiseni ovat käyttäneet. - Kustannuslaskennassa aika- ja kustannussäästöä kun määrät on saatu mallista - Hankintatoimessa määrätarkistukset mallista(aikasäästöä) - Mallin törmäystarkastelujen avulla ennakoitu mahdollisia ongelmapaikkoja jo ennen toteutusta. - Etenkin TATE-urakoitsijat tuntuvat hyödyntävän mallia työmailla jokapäiväisessä työssään. - Yleisesti käytetty havainnollistamiseen. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja havainnoillistaminen Mm. suunnitteluvirheiden minimointi, sähköinen tiedonsiirto suunnittelun ja valmistuksen välillä, suunnittelu- ja toteutusaikataulujen limittyminen hankkeessa Tietomalli on suunnittelun työväline luonnoksista toteutukseen: tilat, rakenteet, LVISA, tavoitteiden todentaminen, mitoittaminen, rakentaminen jne. Tarkastukset / risteilyt

62 Mitkä asiat olet kokenut suurimpana haasteena tietomallien käytössä omassa työssäsi? työmaakäytön vähäisyys Ohjelmistojen rajoitteet erityisesti ei-standardien rakennusosien kanssa. Ohjelmistojen monimutkainen toimintamalli työpiirustussarjojen tuottamisessa. Ei haasteita, pelkästään hyötyä... En ole diginatiivi. Joidenkin suunnittelijoiden puutteellinen osaaminen ja joskus välinpitämättömyys sovituista asioista. Nykyään yhä paremmin löytyy osaaviakin suunnittelijoita. -ohjelmistojen toiminta. -vähäinen kokemus mallien yhteiskäytöstä. Nykyisissä työtehtävissä tarvitsen hyvin pelkistettyä tietoa hankkeesta ja tietomallien mukana hankkeista tulee viranomaisvalvonnan kannalta paljon meille tarpeetonta tietoa, mikä vaikeuttaa päätöksenteon kannalta tärkeiden asioiden havaitsemista. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ei ole riittävä ohje rakennushankkeen tietomallintamiselle. Tarvitaan tarkempi hankekohtainen ohjeistus tietomallintamisen tavoitteista. Sellaisia olemmekin alkanet käyttämään. Kaikilla osapuolilla on yleisesti osaamisvajetta. Tyydytään puhumaan tietomallintamisesta, mutta mm. tilaajat eivät todellisuudessa ymmärrä mallintamisen mahdollisuuksia. Suunnitteluprosessien vääräaikainen toteutus

63 Millaisia odotuksia ja ideoita sinulla olisi Saimaan ammattikorkeakoululle tietomallinnuksen osaamisen kehittämisessä Etelä-Karjalassa? Pyrittäisiin hyödyntämään ohjelmistoja enemmän etenkin työpiirustusten tuottamisessa. Kursseja iltaisin jotta myös yrittäjät voisivat osallistua Toimintani on valtakunnallista. Etelä-Karjalassa pitää mallintaa niin kuin muuallakin Suomessa tai maailmalla.

64 Arvio nykytilanteesta Etelä-Karjalassa Tietomallinnuksen perusasiat tunnetaan yhä enemmän Tilaajat eivät pääosin edelleenkään vaadi? Tietyt tilaajat vaativat : Senaatti-kiinteistöt, urakoitsijat omissa kohteissa, Lappeenrannan kaupunki Monet suunnittelijat mallintavat, vaikka ei vaadita Käytetään monissa isoissa kohteissa jollain tasolla Alalle valmistuvilla yhä paremmat tietomallivalmiudet

65 Kommenttipuheenvuoro: Tero Koikkalainen, Imatran Juva Oy, TOKA-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Mikä on näkemyksesi tietomallien käytöstä Etelä-Karjalassa? Miltä tulevaisuus näyttää tietomallien käytön suhteen?

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Määrittele - Johda - Ylläpidä

Määrittele - Johda - Ylläpidä Määrittele - Johda - Ylläpidä Moduulit Ohjelmistoperhe rakennushankkeiden hallintaan Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hankkeesta.

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

OP-POHJOLA VALLILA 2015

OP-POHJOLA VALLILA 2015 TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ: OP-POHJOLA VALLILA 2015 SUOMI HAASTAVAT RAKENTEET JA TEHOKAS TUOTANTO a Helsingin Vallilaan nousee OP Ryhmän vaikuttavan kokoinen uusi toimitila. Projektissa uudisrakentaminen yhdistyy

Lisätiedot

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun

Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Jere Viljanen Kiinteistön käyttäjälähtöinen suunnittelu ja suunnittelun hankinta Diplomityö Otaniemessä 19. joulukuuta 2013 Valvoja:

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2161 Tapio Koivu Kiinteistö- ja rakennusalan tuotemallien ja yhteensopivuuden tulevaisuus Vaihtoehtoisia skenaarioita ja teknologiapolkuja VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2161

Lisätiedot

TEKLA STRUCTURES käytännössä:

TEKLA STRUCTURES käytännössä: A TRIMBLE COMPANY TEKLA STRUCTURES käytännössä: Derby Business Park espoo Derby Business Park Tietomalli tehokäytössä a Espoossa Turunväylän varrella sijaitseva Derby Business Park vei ykköspalkinnon sekä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä

HELSINGIN KAUPUNKI. Rahoituksen hakija. Hankkeen perustiedot. Hankkeen yhteistyökumppanit. Kuvaus hankkeen keskeisestä sisällöstä Rahoituksen hakija Hakijan nimi/hankkeen hallinnoija (yritys/virasto/tms.): Aalto-yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu Hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä

Tekla BIM käytännössä Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 CADS PARTNER

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 CADS PARTNER www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 STEERPROP PYÖRII POTKUREIDEN JA CADSIN VOIMALLA TULOSSA: UUDISTUNUT CADS PLANNER 13 CADSIN TIETOMALLIT TESTISSÄ CADS PARTNER CADS SISÄLLYSLUETTELO CADS-UUTISIA

Lisätiedot

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements tehostaa rakennesuunnittelua CADS PARTNER

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements tehostaa rakennesuunnittelua CADS PARTNER www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS-ohjelmistot Are-konsernin suunnittelun päätyökaluiksi Hepac Pro on Tekmanni Pohjanmaan valinta CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements

Lisätiedot

VIR GO by SÄRMÄ. Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin

VIR GO by SÄRMÄ. Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin VIR GO by SÄRMÄ Älykkään, elinkaarta palvelevan vapaa ajan asunnon virtuaalinen mallintaminen Kolin loma asuntomessuille projektin LOPPURAPORTTI 2005 2006 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu, Itsenäisen

Lisätiedot

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle. Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 1 2011 Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla! Buildercom haasteet seuraavalle kahdelle vuodelle Buildercom tuoteuudistus 2010 2012 BUILDERNEWS 1 2011 2 Buildecomin palvelut käytössä Vuoden

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS

PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS TURKU TURUN SEUDUN ARKKITEHDIT OMA KOTI? LAAJENNUS? SAUNA? PIENTALOSUUNNITTELIJAOPAS ohjeita pientalorakentajille KEITTIÖREMONTTI? KESÄMÖKKI? MITEN KÄYTÄT ARKKI- TEHDIN PALVELUJA MITEN KÄYTÄT ARKKITEHDIN

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa

Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Rakennusten energiatehokkuus Ennakoiva laadunohjaus osaksi rakennusvalvontaa Arto Varis (toim.) Posintra Oy Matti Karjanoja, Sofia Bagge, Juha Jääskeläinen Vaasan kaupunki Jaakko Niemi Porvoon kaupunki

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa

BUILDERNEWS. Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa 1 2008 BUILDERNEWS Senaatti-kiinteistöt - Sähköinen kilpailutus kiinteistöjen hoidossa Helsingin kaupunki teki projektipankkipalvelusopimuksen Buildercomin kanssa Terveelliset tilat Tule tapaamaan edustajiamme

Lisätiedot