Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014"

Transkriptio

1 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari TOKA-projektin tulokset Projektipäällikkö Timo Lehtoviita Kommenttipuheenvuorot: Pekka Oksman, Lappeenrannan kaupunki ja Ismo Pekkanen, Ramboll CM Oy Tietomallintamisen tilanne Etelä- Karjalassa Projektipäällikkö Timo Lehtoviita Kommenttipuheenvuoro: Tero Koikkalainen, Imatran Juva Oy, TOKA-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Kahvitauko ja tutustuminen oheisnäyttelyyn Mukana Gravicon, Grano, Infrakit, KopioNiini, Kymdata, Profox Companies, Tekla Corporation, Vertex Systems Tietomallintamisen tulevaisuus Suomessa Tomi Henttinen Gravicon Oy Yhteenveto ja loppukeskustelu

2 Toka-projekti Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

3 Toimenpiteet ja tulokset 1. Projektisuunnitelman laadinta ja rahoituksen hakeminen 2. Osallistujien kokoaminen 3. Koulutus ja valmennus 4. Pilottihankkeiden seuranta 5. Oppimateriaalien tuottaminen ja kokoaminen sekä jakelu osanottajille 6. Tietomallistudio 7. Raportit

4 Mikä on tietomalli? BIM = Building Information Model Rakennuksen tietomalli, on rakennuksen ja rakennusprosessin koko elinkaaren aikaisten tietojen kokonaisuus digitaalisessa muodossa. Tietomalliin liittyy myös rakennuksen geometrian määrittäminen ja esittäminen kolmiulotteisesti havainnollisuuden ja erilaisten simulointitarpeiden vuoksi. Nykyään BIM = Building Information Modeling = Rakennuksen tietomallinnus tai Rakennuksen tietomallintaminen Tietomalliasiantuntija Jiri Hietanen: Tietomalli on se yksittäinen uusi tekijä, joka on kaikkien uusien mahdollisuuksien taustalla 3D Tietomalli OPEN BIM?

5 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteena on luoda rakentamisen tietomallintamisen osaamisverkosto, ja sen avulla saadaan pysyvä osaamispohja tietomallipohjaiselle toimintatavalle rakennusalalle Etelä-Karjalassa. Projektin toisena tavoitteena on tilaajaorganisaatioiden tiedon ja ymmärryksen lisääminen tietomallien hyödyistä.

6 Projektin lähtökohta Tietomallien käyttökysely Etelä-Karjalassa syksy 2012 (30 vastaajaa) Onko sinulla tai yrityksellänne kokemusta tietomallintamisen käytöstä rakennushankkeessa tai rakentamisessa? EI; 14 KYLLÄ; 16

7 Kysely 2012: Päätelmiä Etelä-Karjalassa on jonkin verran tietomalliosaamista, mutta se on hajanaista ja henkilösidonnaista Strategisia päätöksiä tietomallien hyödyntämisestä ei juurikaan ole tehty Puhtaasti tietomallipohjaisia projekteja ei ole toteutettu Arkkitehdit ja tilaajat olivat kyselyssä aktiivisimmat ryhmät Talotekniikka-ala reagoi kyselyyn erittäin vähän (yksi sähkösuunnittelija) Urakoitsijat vastasivat vähän kyselyyn

8 Kysely 2012: Muita arvioita Tilaajat ovat osin tiedostaneet tietomallin, mutta tietoisia päätöksiä tietomallien käytöstä ei ole tehty Monet suunnittelijat tekevät tietomallipohjaista suunnittelua, mutta niiden käyttö ja hyödyntäminen on rajautunut pääosin vain piirustusten tuottamiseen Rakennesuunnittelijat eivät ole saaneet käyttöön arkkitehtimalleja Mallien yhteiskäytöstä ei ole sovittu Sekä suuret että pienet suunnittelutoimistot osaavat tehdä tietomallipohjaista suunnittelua

9 Yleiset tietomallivaatimukset Julkaistu maaliskuussa 2012

10 Rahoitus

11 Projektin osanottajat Arkkitehtitoimisto Ark idea Oy Arkkitehtitoimisto Timo Vuori Oy Arkkitehtitoimisto Mikko Heikkilä Sito Oy Imatran Juva Oy KR-Tiimi Oy Arkkitehtuuritoimisto Riitta ja Kari Ojala Oy Lemminkäinen Talo Oy Lappeenrannan kaupunki Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Sähköinsinööritoimisto SHS Ky Insinööritoimisto Harri Kokko Ky Granlund Saimaa Oy Rakenneinsinööritoimisto IN-TE Oy Ramboll Finland Oy Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö Karjalan Rakennus ja Maalaus Oy Saimaan ammattikorkeakoulu Tilaaja/rakennuttaja; 3 Rakennusurakoitsija; 2 Rakennuttajakonsultti; 2 Talotekniikkasuunnittelutsto; 2 Arkkitehtisuunnittelu tsto; 4 Rakennesuunnitteluts to; 3

12 Ohjausryhmä: Tero Koikkalainen (pj.), Jari Lantta, Pekka Oksman, Petri Siitonen, Raine Valtonen, Timo Lehtoviita, Paula Kokko. Projektihenkilöstö: Timo Lehtoviita, Paula Kokko, Mikko Huhtanen, Sari Honkanen, Anu Kainulainen, Juha Kemppi.

13 Koulutus ja valmennus Koulutus- ja valmennusosio Kohderyhmä Koulutus- ja valmennustilaisuuksien määrä Yleiset tietomallivaatimukset - seminaarisarja Kaikki 7 4 Tilaisuuden kesto (h) Tilaajavalmennus Tilaajat, rakennuttajat, rakennuttajakonsultit 2 4 Arkkitehtisuunnittelijavalmennus Arkkitehtitoimistot 2 4 Rakennesuunnittelijavalmennus Rakennesuunnittelutoimistot 2 4 Talotekniikkasuunnittelijavalmennus Talotekniikkasuunnittelutoimist 2 4 ot Tiedonsiirto ja tietomallien tarkastus Kaikki 2 8 Tietomallikoordinointi Kaikki 1 8 Urakoitsijavalmennus Urakoitsijat 2 4 Määrälaskentakoulutus Urakoitsijat, tilaajat 1 8

14 Oppimateriaalin tuottaminen ja jakelu Tuotetut oppimateriaalit Moodleoppimisympäristössä osanottajien käyttöön Osa kouluttajien tuottamaa materiaalia Osa projektihenkilöstön tuottamaa materiaalia Yhteensä noin 40 eri oppimateriaalikokonaisuutta

15 Tietomallistudio Tietomallistudio on TOKA - projektin yhteydessä luotu tila, joka on kohdistettu erityisesti tietomallipohjaisten hankkeiden käyttötarkoituksiin. Tila on tarkoitettu käytettäväksi erilaisiin suunnittelu- ja projektikokouksiin sekä normaaliin suunnittelutyöskentelyyn. Tilassa voidaan tarkastella kolmea eri mallia yhtä aikaa. Studiossa on kaksi TV-näyttöä, Smartboard, Dataprojektori, monitoimitulostin sekä WiFi-yhteys.

16 Raportit Pysyvää tietomalliosaamista rakennusalan toimijoille Etelä-Karjalassa Tietomallien käyttömahdollisuudet rakennushankkeissa (luonnos jaossa seminaarissa) Tietomallien käyttö hankkeen alkuvaiheissa Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Tietomallinnuksen käyttö päiväkotihankkeessa Raportit julkaistaan mennessä.

17 Tietomallinnuksen käyttö kouluhankkeessa Pilottikohteena Nojanmaan koulu Pilottiorganisaationa Ramboll Finland Oy kumppaninaan Savonlinnan kaupunki

18 Tietomallinnuksen toimenpiteet Päätös tietomallintamisesta Suunnittelua ja mallintamista ohjaavat asiakirjat Vaatimusmalli Tontin malli Tilamalli Arkkitehtimalli Rakennemalli Talotekniikkamallit Yhdistelmämalli Tietomallien koordinointi Tietomallinnuskokoukset

19 Asiakirjat Hankesuunnitelma Suunnitteluohjelma Tietomallinnussuunnitelma Tarjouspyyntö, rakennesuunnittelu Tarjouspyyntö, LVI-suunnittelu Tarjouspyyntö, sähkösuunnittelu Arkkitehtimallin sisältö (lähtökohtana YTV 2012 osan 3 taulukko ) Rakennemallin tietosisältö (lähtökohtana YTV 2012 osan 5 taulukko) Taloteknisen tietomallin mallinnettavat komponentit, tietosisältö ja geometrian tarkkuustaso suunnitteluvaiheittain (lähtökohtana YTV 2012 osan 4 taulukko)

20

21

22 Suunnittelun ja mallinnuksen aikataulu

23 Arkkitehtimalli (ArchiCAD)

24 Rakennemalli (Revit Structure)

25 Talotekniikkamallit (MagiCAD)

26 Tietomallien julkaiseminen ja tarkastaminen vko ARK suunnittelusopimus hankeslu mallinnuksen aloitus hankeslu ifc-tietomallit RAK suunnittelusopimus X ifc-tietomallit LVI suunnittelusopimus X ifc-tietomallit S suunnittelusopimus X ifc-tietomallit Tietomallien tarkastus ja koordinointi mallinnuksen aloituskokous ark- ja rak-mallien yhteensovitus arkkitehdin ifc-mallin tarkastus rakennesuunnittelijan ifc-mallin tark LVI-suunnittelijan ifc-mallin tarkastus sähkösuunnittelijan ifc-mallin tark ifc-mallien palautekokous

27 Asetettujen tavoitteiden toteutuminen

28 Päätelmiä YTV 2012-menettely osoittautui toimivaksi, omaksuminen vaatii oman aikansa Kaikkien osapuolten hallittava tietomallinnuksen käytön vaatimat uudet toimintavat Arkkitehtimalli ratkaisevassa osassa Käyttäjille suuria hyötyjä Auttaa maallikkoja päätöksenteossa Pääsuunnittelijan ja tietomallikoordinaattorin yhteistyötä mallien yhteensovituksissa kehitettävä edelleen Tilaajan tehtävä päätös tietomallintamisesta mahdollisimman aikaisin Tarvitaan uusia dokumentteja: Tietomallinnussuunnitelma, tietomalliselostukset..

29 Kommenttipuheenvuoro: Ismo Pekkanen Ramboll CM Oy Mikä oli roolisi Nojanmaan kouluhankkeessa? Miten tietomallihankkeissa kannattaa jatkossa toimia? Mitä vaatii rakennuttajakonsultilta, että rakennuttajakonsultti on samalla tietomallikoordinaattori? Miten tietomallihankkeissa kannattaa jatkossa toimia? Miten tietomallinnuksen käyttö tulee kehittymään jatkossa?

30 Tietomallinnuksen käyttö päiväkotihankkeessa Pilottikohteena Myllymäen koulupäiväkoti Pilottiorganisaationa Lappeenrannan kaupunki

31 Tietomallinnuksen toimenpiteet Tilaajan päätös tietomallintamisesta Suunnittelua ja mallintamista ohjaavat asiakirjat Vaatimusmalli Tontin malli Tilamalli Arkkitehtimalli Rakennemalli Talotekniikkamallit Yhdistelmämalli Tietomallienkoordinointi Tietomallinnuskokoukset

32

33

34 Asiakirjat 1. Projektisuunnitelma 2. Huonetilaohjelma Tietomallihankkeen projektitoimintaohje 4. Arkkitehtimallin sisältö 5. Rakennemallin tietosisältö 6. Taloteknisen mallin sisältö 7. Tietomallinnussuunnitelma 8. Tietomalliselostukset ja vaiheilmoitukset

35 Tontin malli (ArchiCAD)

36 Arkkitehtimalli (ArchiCAD)

37 Rakennemalli (Revit Structure)

38 Lämpö+ilmanvaihtomalli (MagiCAD)

39 Vesi+viemärimalli (MagiCAD)

40 Sähkömalli (CADS Electric)

41 Valaisimet

42 Yhdistelmämalli (Solibri Model Checker)

43 Laadunvarmistus ja koordinointi Tietomallinnussuunnitelma Tietomallinnuskokoukset Suunnittelijoiden laadunvarmistus Tarkistuspiste Pääsuunnittelija tietomallikoordinaattorina

44 Päätelmiä Tilaajan osattava tilata mallinnus, esim. uudet asiakirjat Suunnitteluryhmä-käytäntö toimi hyvin tietomallipohjaisessa suunnittelussa Pääsuunnittelija=tietomallikoordinaattori-malli toimi tässä tapauksessa Pääsuunnittelijalle uusia teknisiä tehtäviä Käyttäjät ymmärsivät paremmin suunnitteluratkaisuja Mallien havainnollisuus auttaa kaikkia osapuolia Suunnittelijat käyttävät mallinnusta projekteissa enemmän, vaikka tilaaja ei edes vaatisi Suuri apu tilaajalle suunnittelunohjauksessa Urakkalaskenta-asiakirjoissa esitettävä mallien rooli ja käyttö toteutusvaiheessa

45 Kommenttipuheenvuoro: Pekka Oksman, Lappeenrannan kaupunki Mikä on oma roolisi Myllymäen päiväkotihankkeessa? Miten olet kokenut tietomallinnuksen käytön hankkeessa? Mitä hyötyjä malleista on saatu tähän mennessä? Mitä tietomallien käyttö on edellyttänyt teidän omalta organisaatiolta? Miten hankkeessa malleja aiotaan edelleen käyttää? Hankkeessa pääsuunnittelija on toiminut tietomallikoordinaattorina. Miten tämä toimintamalli on käytännön tasolla toiminut?

46 Tietomallinnuksen käyttö hankkeen alkuvaiheissa Pilottiorganisaatio: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Pilotointi toteutetaan TOKA-projektissa välisenä aikana

47 Keskustelua,kysymyksiä?

48 Tietomallinnuksen perusedellytykset Tietomallit + open BIM (IFC) Ohjelmistot: ARK+RAK+TALOTEKNIIKKA+MALLIEN TARKASTELU+MUUT Työskentely-ympäristöt: Työtilat, mobiiliympäristö,virtuaalitilat Eri osapuolten riittävä tietomalliosaaminen Tilaaminen, rakennuttaminen, johtaminen Suunnittelu Tietomallien koordinointi Urakointi Ylläpito Sopimukset ja asiakirjat liittyen tietomallinnukseen

49 Tietomallinnuksen mahdollisuuksia ja hyötyjä eri osapuolten näkökulmasta Tilaaja ja rakennuttaja: Koko hankkeen tiedonhallinta, laadun paraneminen, energiatalous, kustannushallinta Käyttäjä: Havainnollistaminen, ymmärryksen lisääminen Suunnittelijat: Laatu paranee, yhteistyö, lisäarvoa suunnittelulle Urakoitsijat: Havainnollistaminen, Määrälaskenta, Työturvallisuus, Aluemalli, Laatu, tuottavuus Rakennusaineteollisuus, esivalmistus: Työmaan ja esivalmistuksen välinen tiedonsiirto Ylläpitäjä: Informaatio, kustannustehokkuus Viranomainen: Havainnollistaminen, asiakirjahallinta

50 Suurimmat hyödyt alussa, lopussa ja ulkopuolella

51 Kuka hyötyy eniten? Käyttäjät Tilaaja, urakoitsijat jne. Yhteiskunta Suunnittelijat Uudet toimintatavat ja palvelut, uusi liiketoiminta

52 Mikä muuttuu? Välineet? Prosessi? Ihmiset? Koko ala?

53 Tietomallintamisen tilanne Etelä-Karjalassa

54 Tietomallien käyttökysely syksy vastaajaa

55 Yrityksen pääasiallinen toimiala: (voit valita useampia) joku muu, mikä: rakennustuoteteollisuus kalustetoimittaja kiinteistövälittäjä elementtitoimittaja rakennusvalvonta kiinteistön kunnossapito ja ylläpito talotekniikka-alan urakoitsija rakennusurakoitsija rakennuttaja/tilaaja talotekniikka infratekniikka rakennesuunnittelu arkkitehtuuri

56 Tunnetko seuraavat käsitteet: en tunne mitään yllämainituista yleiset tietomallivaatimukset 2012 IFC (Industry Foundation Classes) BIM (Building Information Model) rakennuksen tietomalli

57 Mitä tietomallintamiseen liittyviä ohjelmia olet käyttänyt? joku muu, mikä: en ole käyttänyt mitään tietomallintamisen ohjelmia Vizelia Facility Management Solibri Navisworks Simple BIM CADS MagiCAD DDS-CAD Revit MEP Revit Structure Revit Architecture AutoCAD Architecture ArchiCAD Allplan Tekla Bimsight Tekla Structures

58 Onko sinulla tai yrityksellänne kokemusta tietomallintamisen käytöstä rakennushankkeessa tai rakentamisessa? ei kyllä

59 Oletko ollut mukana osapuolena rakennushankkeissa, joissa olet itse käyttänyyt tietomallinnusta omassa työssäsi? Ei Kyllä Oletko ollut mukana osapuolena rakennushankkeissa, joissa tilaaja/rakennuttaja on vaatinut tietomallien käyttöä jossakin hankkeen vaiheessa? Ei Kyllä Oletko ollut mukana osapuolena rakennushankkeessa, jossa tilaaja on vaatinut tietomallien käyttöä yleisten tietomallivaatimusten (YTV2012) mukaisesti? Ei Kyllä

60 Oletko sinä tai onko yrityksenne kiinnostunut jatkossa osallistumaan tietomallintamisen käyttöön liittyviin koulutuksiin? ei kyllä

61 Mitä hyötyjä tietomallien käytöllä on saavutettu rakennushankkeissa? Havainnollistaminen Käyttäjäkommentit Työmaan ohjaus Parempi suunnittelualojen yhteenliittymä. Tehokas ja havainnollinen tiedonsiirto suunnittelijoille ja työmaalle (IFC-mallilla) Havainnollistaminen, ristiriidattomuus jne. Edellä mainittuihin kohtiin lisäyksenä että oma toimenkuvani on sellainen että kysymysten "oletko itse käyttänyt" ei ole ihan oikein, vaan alaiseni ovat käyttäneet. - Kustannuslaskennassa aika- ja kustannussäästöä kun määrät on saatu mallista - Hankintatoimessa määrätarkistukset mallista(aikasäästöä) - Mallin törmäystarkastelujen avulla ennakoitu mahdollisia ongelmapaikkoja jo ennen toteutusta. - Etenkin TATE-urakoitsijat tuntuvat hyödyntävän mallia työmailla jokapäiväisessä työssään. - Yleisesti käytetty havainnollistamiseen. Suunnitelmien yhteensovittaminen ja havainnoillistaminen Mm. suunnitteluvirheiden minimointi, sähköinen tiedonsiirto suunnittelun ja valmistuksen välillä, suunnittelu- ja toteutusaikataulujen limittyminen hankkeessa Tietomalli on suunnittelun työväline luonnoksista toteutukseen: tilat, rakenteet, LVISA, tavoitteiden todentaminen, mitoittaminen, rakentaminen jne. Tarkastukset / risteilyt

62 Mitkä asiat olet kokenut suurimpana haasteena tietomallien käytössä omassa työssäsi? työmaakäytön vähäisyys Ohjelmistojen rajoitteet erityisesti ei-standardien rakennusosien kanssa. Ohjelmistojen monimutkainen toimintamalli työpiirustussarjojen tuottamisessa. Ei haasteita, pelkästään hyötyä... En ole diginatiivi. Joidenkin suunnittelijoiden puutteellinen osaaminen ja joskus välinpitämättömyys sovituista asioista. Nykyään yhä paremmin löytyy osaaviakin suunnittelijoita. -ohjelmistojen toiminta. -vähäinen kokemus mallien yhteiskäytöstä. Nykyisissä työtehtävissä tarvitsen hyvin pelkistettyä tietoa hankkeesta ja tietomallien mukana hankkeista tulee viranomaisvalvonnan kannalta paljon meille tarpeetonta tietoa, mikä vaikeuttaa päätöksenteon kannalta tärkeiden asioiden havaitsemista. Yleiset tietomallivaatimukset 2012 ei ole riittävä ohje rakennushankkeen tietomallintamiselle. Tarvitaan tarkempi hankekohtainen ohjeistus tietomallintamisen tavoitteista. Sellaisia olemmekin alkanet käyttämään. Kaikilla osapuolilla on yleisesti osaamisvajetta. Tyydytään puhumaan tietomallintamisesta, mutta mm. tilaajat eivät todellisuudessa ymmärrä mallintamisen mahdollisuuksia. Suunnitteluprosessien vääräaikainen toteutus

63 Millaisia odotuksia ja ideoita sinulla olisi Saimaan ammattikorkeakoululle tietomallinnuksen osaamisen kehittämisessä Etelä-Karjalassa? Pyrittäisiin hyödyntämään ohjelmistoja enemmän etenkin työpiirustusten tuottamisessa. Kursseja iltaisin jotta myös yrittäjät voisivat osallistua Toimintani on valtakunnallista. Etelä-Karjalassa pitää mallintaa niin kuin muuallakin Suomessa tai maailmalla.

64 Arvio nykytilanteesta Etelä-Karjalassa Tietomallinnuksen perusasiat tunnetaan yhä enemmän Tilaajat eivät pääosin edelleenkään vaadi? Tietyt tilaajat vaativat : Senaatti-kiinteistöt, urakoitsijat omissa kohteissa, Lappeenrannan kaupunki Monet suunnittelijat mallintavat, vaikka ei vaadita Käytetään monissa isoissa kohteissa jollain tasolla Alalle valmistuvilla yhä paremmat tietomallivalmiudet

65 Kommenttipuheenvuoro: Tero Koikkalainen, Imatran Juva Oy, TOKA-projektin ohjausryhmän puheenjohtaja Mikä on näkemyksesi tietomallien käytöstä Etelä-Karjalassa? Miltä tulevaisuus näyttää tietomallien käytön suhteen?

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt

Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan. Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt Mallintamalla suunnittelu, rakentaminen ja elinkaari hallintaan Kari Ristolainen johtava asiantuntija Senaatti-kiinteistöt 1 24.5.2010 Tietomallintamisen kehityspolku Senaatti-kiinteistöissä BIM - kehityshankkeet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk

Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk Etelä-Karjalan rakennuspäivä - Rakennusala digitaalisuuden kourissa? Miten digiloikka saadaan aikaan? Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan amk ROTI 2015-arvosanat Rakennukset : 7 Liikenneverkot : 7 Yhdyskuntatekniikka

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallien käyttömahdollisuudet rakennushankkeissa

PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallien käyttömahdollisuudet rakennushankkeissa Timo Lehtoviita Anu Kainulainen Juha Kemppi PYSYVÄÄ TIETOMALLIOSAAMISTA RAKENNUSALAN TOIMIJOILLE ETELÄ-KARJALASSA Tietomallien käyttömahdollisuudet rakennushankkeissa Saimaan ammattikorkeakoulu Saimaa

Lisätiedot

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016

Suunnitteluohjelmistotutkimus 2016 Suunnitteluohjelmistotutkimus Sähkö- ja automaatiosuunnitteluyritysten näkemyksiä suunnitteluohjelmistoista Kymdata suunnitteluohjelmistot Taustaa Tutkimuksen tarkoitus Tiedonkeruu.. -.9. Kerätä tietoa

Lisätiedot

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa

BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa BIMeye Projektinaikaista tiedonhallintaa Roope Syvälahti Manager BLM Sales & Services Vantaa 07.10.2016 Tietomallintaminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla Rakennuksen tietomalli (Building Information

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI

SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI SPADEX / IFC TESTI VERA SEMINAARI 20.11.2001 1 SPADEX OSAPUOLET YIT Arkkitehtitoimisto Innovarch Oy A-insinöörit Oy Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Solibri,, Inc. CADEX Oy, projektin alkuvaiheessa CAD-Q

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Talotekniikan tietomallikysely 2015 Materiaalitiedon toimittaminen urakkalaskentaan 27.11.2015 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin

Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Mallinnusinnovaatioiden edistäminen infra-alalla hankinnan keinoin Pirkanmaan maanrakennuspäivä 2016 12.1.2016 Markku Niemi Taustaa Liikenneviraston hallinnoiman väyläomaisuuden

Lisätiedot

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie

A-INSINÖÖRIT. Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie A-INSINÖÖRIT Tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilaaminen Petri Talvitie WWW.AINS.FI A-Insinöörit Esittely lyhyesti A-Insinöörit Asiakkaan Ainutlaatuinen Asiantuntijakumppani 60 Parempi rakennettu

Lisätiedot

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet

Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet 1 2 Sisältö Virtuaalirakentamisen laboratorio Tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D Vuorovaikutteinen 3D ja tietomallipalvelimet Vuorovaikutteinen 3D iroom

Lisätiedot

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki

Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Tietomallinnus palvelurakentamisessa Case Linnanmäki Henry Salo Fira Oy Esityksen sisältö Fira pähkinänkuoressa Fira Oy Historiamme Palvelurakentamisen konseptimme Tietomallin käyttö palvelurakentamisessa

Lisätiedot

Rungon suunnittelu Tekla Structures ohjelmistolla

Rungon suunnittelu Tekla Structures ohjelmistolla Rungon suunnittelu Tekla Structures ohjelmistolla Rakennuksen rungon suunnittelu Aalto-yliopisto, 29.9.2015 Riku Laiho, Tekla Oy Sisältö Tekla Oy BIM rakennusprosessissa Termistöä Rungon tietomallintaminen

Lisätiedot

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen

Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen PRE/Inframallin vaatimukset ja ohjeet, osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen 1 Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen SISÄLLYSLUETTELO Osa 14: Tietomallipohjaisen hankkeen johtaminen...

Lisätiedot

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja

Heikki Kulusjärvi. Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli Solibri Oy. Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Heikki Kulusjärvi Tuotemalliprosessin laadunvalvonta Dipoli 16.5.2002 Solibri Oy Täyden palvelun ohjelmistotoimittaja Projektin alkuvaiheet Päätöksenteon tuki Tuotemallintaminen, analyysi, visualisointi

Lisätiedot

TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA

TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA TIETOMALLIN HYÖDYNTÄMINEN KORJAUSRAKENTAMISESSA OSASTOPÄÄLLIKKÖ ANTTI OLLIKAINEN SWECO ASIANTUNTIJAPALVELUT OY 1 Tulevaisuuden näkymät, suunnittelu Putkiremonttien tarve kasvaa tulevaisuudessa Teollinen

Lisätiedot

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA

YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA YTV 2012 OSA 14 TIETOMALLIEN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSVALVONNASSA Tomi Henttinen Arkkitehti SAFA buildingsmart Finland, puheenjohtaja buildingsmart - toiminnan tarkoitus Visio buildingsmartin tavoitteena

Lisätiedot

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY

TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS OY PRO IT - Tuotemallitieto rakennusprosessissa -seminaari Tuotemallipohjainen suunnittelu Kansallismuseon Auditorio, 19.5.2003 TUOTEMALLIN HYÖDYNTÄMINEN RAKENNUSLIIKKEESSÄ MIKA SOINI KEHITYSJOHTAJA NCC RAKENNUS

Lisätiedot

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla Teppo Rauhala, WSP Finland Oy 1.4.2016 Miksi BIM? Kustannuksien aleneminen Teknisen laadun paraneminen Rakentamisaikataulun lyheneminen Älykästä tiedonhallintaa

Lisätiedot

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys

AVATER-loppuseminaari : Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys AVATER-loppuseminaari 16.11.2016: Terveen talon toteutuksen kriteerit -päivitys Tero Marttila, TTY Jommi Suonketo, Paavo Kero, Petri Annila Esityksen sisältö Tausta (ja tulevaisuus/tavoitteet) Määrittelyt

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata

Infra FINBIM Pilottipäivä 9. Pisararata Infra FINBIM Pilottipäivä 9 Pisararata 6.2.2014 Pisararata: - Helsingin keskustan alle suunniteltava lähijunien kaupunkiratalenkki - Kolme asemaa: Töölö, Keskusta, Hakaniemi - Rata- ja rakentamissuunnittelu

Lisätiedot

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 YTV versio 1.0 Osa 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana

Yleiset tietomallivaatimukset 2012 YTV versio 1.0 Osa 12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana YTV Osan 12 laatija Insinööritoimisto Olof Granlund Oy: Markku Jokela, Tuomas Laine, Reijo Hänninen Alkusanat Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen COBIM kehittämishankkeen

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015 Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Koulutuspäällikkö Kirsi Kouvo Rakennus- ja pintakäsittelyala 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015 1 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS

Lisätiedot

YTV. Osa 5. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Rakennesuunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 5. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Rakennesuunnittelu. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 5. Rakennesuunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille juontaa

Lisätiedot

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen

VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste. Virtuaalirakentamisen Laboratorio Jiri Hietanen VBE II Tulosseminaari Teknologian valmiusaste 1 2 Sisältö Tietomalleihin perustuva järjestelmä Järjestelmän osien valmiusaste Rakennuksen tietomallien tuottaminen Rakennuksen tietomalleihin perustuvat

Lisätiedot

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon

Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Talokeskus Yhtiöt Oy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus

Lisätiedot

Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa

Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa Tietomallintamisen käytöt rakentamisessa Tarja Mäki, Sami Paavola, Hannele Kerosuo ja Reijo Miettinen CRADLE, Helsingin yliopisto etunimi.sukunimi [att] helsinki.fi Tässä artikkelissa tarkastelemme tietomallintamisen

Lisätiedot

Pro IT/ FALLPAKKA 14.11.2005

Pro IT/ FALLPAKKA 14.11.2005 Pro IT/ FALLPAKKA 14.11.2005 1 Kohde esittely RAKENNUSKOHDE: Fallpakan pysäköinti Oy Laajuus Paikoitustilojen laajuus on 3214 brm2. Autopaikkoja on 110 kpl, joista 41 katoksessa kannen päällä ja loput

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma

Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma Tkk Sali600 Arkkitehtisuunnittelijan näkökulma TkkSali600 Arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy Arkkitehtitoimisto A-konsultit perustettu 1961 (nimellä Adlercreutz & Aschan) Siirtyminen cad-ohjelmien käyttöön

Lisätiedot

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta

Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta Arto Kiviniemi Tutkimusprofessori Rakennetun ympäristön tiedonhallinta buildingsmart määritelmä buildingsmart määriteltiin Washingtonin IAIkokouksessa viime marraskuussa seuraavasti: buildingsmart is integrated

Lisätiedot

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.

TalokeskusYhtiötOy. Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon. Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6. TalokeskusYhtiötOy Korjausrakentamisen ulottaminen käyttöönottoon ja ylläpitoon Rakennettu ympäristö ohjelman ja LCIFIN2-hankkeen työpaja 11.6.2014 Stefan Fransman Kehityspäällikkö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI

ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI ASEMANTIEN PÄIVÄKODIN LOPPURAPORTTI 28.1.2014 RAKENNUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Kohde: Asemantien päiväkoti 740-4-33-1 Asemantie 16 57100 SAVONLINNA Hankkeen laajuustiedot ja tilatehokkuudet: Päiväkotirakennus:

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje Seminaari 17.11.2011 Jyri Savolainen ESITYKSEN SISÄLTÖ: 1. PROJEKTIN PÄÄVAIHEET 2. ULKOMAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 3. KYSELYT JA HAASTATTELUT 4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Tietomallien käyttö työmaalla

Tietomallien käyttö työmaalla Luottamuksellinen Tietomallien käyttö työmaalla Tietomallit Lujatalossa Matti Tauriainen, tietomalliasiantuntija, TkL 13.4.2016 Hotelli Iso-Valkeinen, Kuopio Luottamuksellinen Osaava suomalainen rakentaja

Lisätiedot

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA

VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA VIASYS VDC ASIAKASPÄIVÄ 2016 SUUNNITTELUSTA RAKENTAMISEEN TIETOMALLINTAMINEN JA TIEDONHALLINTA SUUNNITTELIJAN NÄKÖKULMASTA Emil Matintupa 25.5.2016 1 AGENDA 1. Tietomallien rooli tiensuunnitteluprosessissa

Lisätiedot

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari

Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari Pro IT Tuotemallitieto rakennusprosessissa - päätösseminaari 14.11.2005 Pro IT -projektin tulokset ja yhteinen mallinnuskäytäntö Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry Esityksen sisältö Lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito

RAKENNUSTEN. Käyttö ja ylläpito RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Käyttö ja ylläpito Mikko Peltokorpi Toimitusjohtaja, kiinteistöneuvos Matinkylän Huolto Oy Käyttäjän ja ylläpitäjän näkökulma matalaenergiarakentamiseen Hyvän asumisen perusedellytyksistä

Lisätiedot

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET Jukka Mäkelä / Oy Rakennustellisuus ry Tietmallin käyttö rakennushankkeen eri vaiheissa Kupi 13.4.2016 SMARTGEO OY Palvelujen jhtajatuksena

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT

Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Rakennusteollisuuden tuotemallitieto -prosessit Pro IT Tuotemallipohjainen suunnittelu- toteutusylläpitoprosessin tiedonhallinnan kehittäminen Rakennusteollisuus RT ry / 23.9.2002 Rakentamisen nykypäivä

Lisätiedot

Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä Tervetuloa!

Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä Tervetuloa! Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä 3.6.2015 Tervetuloa! RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammattilaiset. Jäsenemme ovat

Lisätiedot

YTV. Osa 3. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Arkkitehtisuunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 3. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Arkkitehtisuunnittelu. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 3. Arkkitehtisuunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011

PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 PRE /INFRA FIN BIM PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 Pilotointi innovaatioprosessissa Tarpeet Ongelmat Idea Hanke Idea Hanke Ideat Idea Hanke Idea AP3 AP2 AP1 Käynnistys, Veturiyritys Pilotit Pilotit Tavoitteet Valmistelu

Lisätiedot

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos

RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta. Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos RAK-C3003 - Tietoyhdennetty rakentaminen Rakentamisen suunnitteluprosessi talotekniikan näkökulmasta Jouko Pakanen, ENG/Rakennustekniikan laitos Lähdekirjallisuutta RIL 249-2009 Matalaenergiarakentaminen

Lisätiedot

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille

IPT-työpaja # Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille IPT-työpaja #7 15-16.3 Kysely kehitys- ja toteutusvaiheissa oleville hankkeille Kyselytutkimus Tilaajan / käyttäjien edustajat 5 vastaajaa, joista: 5 APR:n jäsentä 2 projektipäällikköä 7 vastaajaa, joista:

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa. 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy

Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa. 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy Tietomallien hyödyntäminen toiminnallisessa suunnittelussa 13.11.2014. Nicola Ugas, Sweco Architects Oy Sweco Architects Oy Kuuluu Suomen Sweco-konserniin Osa Sweco Architects Ab:ta, pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi

IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi IFC:n tilanne ja tuotetiedon elinkaaren hallinnan prosessi Pro IT Kick-off seminaari, 2002-09-23 Eurostepsys Oy kari.karstila@eurostep.com IFC JA TUOTETIEDON ELINKAAREN HALLINNAN PROSESSI Sisältö: Rakentamisen

Lisätiedot

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA

NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA TAVOITE TULEVAISUUDESSA NYKYTILANNE RAKENNUSALALLA Tieto kulkee vieläkin pääosin paperien välityksellä koneesta toiseen, jolloin aikaa ja työtä haaskaantuu Arto Kiviniemi - 1 TAVOITE TULEVAISUUDESSA Tieto kulkee sellaisenaan

Lisätiedot

Taloteknisten tietomallien hyödyntäminen työmaakäytössä

Taloteknisten tietomallien hyödyntäminen työmaakäytössä Eero Tähkäpää Taloteknisten tietomallien hyödyntäminen työmaakäytössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikka Insinöörityö 01.04.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Eero

Lisätiedot

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015

Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa. Laura Uimonen 16.11.2015 Kokemuksia kuvataiteen käytöstä rakennushankkeissa Laura Uimonen 16.11.2015 Tutkimuksen taustaa Rakennusalalta, kunnilta, suunnittelijoilta ja kulttuuri toimijoilta kysyttiin syksyllä 2015 näkemyksiä kuva

Lisätiedot

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020

nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 nzeb Hankeosaamisen kehittäminen - viitekehyksenä lähes nollaenergiarakentamisen taso 2020 Hankeprosessin keskeiset tavoitteet: rakennushankkeen tavoitteiden määrittäminen, tiedon tuottaminen eri vaihtoehdoista

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

Lahden monitoimitalot

Lahden monitoimitalot Lahden monitoimitalot Monitoimitalot kilpailullisella neuvottelumenettelyllä Hankintaklinikan tulosseminaari 20.8.2013 Rakennuttajapäällikkö Leena Pirttilä, Lahden Tilakeskus Kokemuksia? - Toteutuivatko

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet

Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Kehittyvän ympäristön ja teknologian haasteet Matti Helkamo Siemens Osakeyhtiö, Building Technologies Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät Restricted Siemens Osakeyhtiö 2016 www.siemens.fi

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus 12.8.2013

Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Hae CAD-osaaja- tai Energiaasiantuntija koulutukseen Tiedotustilaisuus 12.8.2013 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Pirkanmaan ELY-keskus Valvoja: Pirkanmaan TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA 1(9)

SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) SUUNNITTELUOHJELMA 1(9) Roihupellon kampus SUUNNITTELUOHJELMA 1 YLEISTIEDOT RAKENNUSHANKKEESTA Hankkeen nimi Käyntiosoite Hankenumero 8050002 Kohdenumero 4390 Roihupellon kampus (Stadin ammattiopisto),

Lisätiedot

Tietomallintaminen sairaalarakennuksen

Tietomallintaminen sairaalarakennuksen Tietomallintaminen sairaalarakennuksen sähkösuunnittelussa Anssi Kattelus Opinnäytetyö.. Ammattikorkeakoulututkinto SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä Koulutusala Tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen

Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE2/Tiina Järvinen Tuotemalli ja kiinteistöliiketoiminta VBE 2 Kiinteistön elinkaari Kilpailu Hankkeen osapuolet Kiinteistön tuotemalli Mahdollisuudet VBE 2 1. Kiinteistön tuotemallin käyttömahdollisuudet 2. Kiinteistöalan

Lisätiedot

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille 1. päivä 9.10.2013 YHTEINEN PÄIVÄ KOKONAISUUDEN HALLINTA Puheenjohtaja: 9.00 Avaus ja rakennuttajan pätevyyden toteaminen 9.30 Rakennuttajan (RAP pätevyyden omaavan) tehtäväkenttä 11.15 Tauko (syötävää

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEEN TIETOMALLIOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELUUN

RAKENNUSLIIKKEEN TIETOMALLIOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELUUN OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA RAKENNUSLIIKKEEN TIETOMALLIOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELUUN T E K I J Ä : Henri Kuokkanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo

Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo Käyttäjälähtöisyys keskiössä onnistuneessa projektissa CASE: JUST- Järvenpään Uusi Sosiaali- ja Terveyskeskus Jari Toivo, KOy Järvenpään Terveystalo LCI-Päivä 2016 Järvenpään Uusi Sosiaali - ja Terveyskeskus

Lisätiedot

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4.

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4. 1. päivä 16.3.2016 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille

Rakennuttajan pätevöityskoulutus RAP 24 Talonrakentajille & infrarakentajille 1. päivä 9.10.2013 YHTEINEN PÄIVÄ KOKONAISUUDEN HALLINTA 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi Puheenjohtaja: Anu Karvonen 9.00 Avaus ja rakennuttajan pätevyyden toteaminen Johtaja Anu Karvonen ja Tekninen

Lisätiedot

Tietomallintaminen talotekniikassa ja sen pohjalta tuotetun määräluettelon hyödyntäminen urakkalaskennassa. Jonas Heino

Tietomallintaminen talotekniikassa ja sen pohjalta tuotetun määräluettelon hyödyntäminen urakkalaskennassa. Jonas Heino Tietomallintaminen talotekniikassa ja sen pohjalta tuotetun määräluettelon hyödyntäminen urakkalaskennassa Jonas Heino Opinnäytetyö Hajautetut energiajärjestelmät 2015 OPINNÄYTE Arcada Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Tietomallintamisen työtekniikat

Tietomallintamisen työtekniikat Tietomallintamisen työtekniikat Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikka, Työnjohdon koulutusohjelma HAMK, RMRTAI12X3 Aki Piensoho 1 TIIVISTELMÄ Tietomallintaminen on vastaajasta riippuen ollut

Lisätiedot

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen

KDK-asiakasliittymä linjauksia KDK-seminaari Kristiina Hormia-Poutanen KDK-asiakasliittymä linjauksia 2012 KDK-seminaari 21.3.2012 Kristiina Hormia-Poutanen Asiakasliittymä pohjustusta linjauksille KDK-johtoryhmä 9.12.2011 Kansalliskirjaston esitys: Puretaan Kansalliskirjaston

Lisätiedot

Pro-IT. Ohjelmistokatsaus. Jiri Hietanen. 23.09.2002/Jiri Hietanen

Pro-IT. Ohjelmistokatsaus. Jiri Hietanen. 23.09.2002/Jiri Hietanen Pro-IT Ohjelmistokatsaus Jiri Hietanen Käsiteltävät ohjematyypit Sovelluskehittäjien ohjelmat Loppukäyttäjien ohjelmat Palvelut Tuotemallipohjaiset ohjelmistot Arkkitehtisuunnittelu Visualisointi Valaistus

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

XX PSK BIM ammattilaisseminaari Helsinki, Finlandia-talo

XX PSK BIM ammattilaisseminaari Helsinki, Finlandia-talo XX PSK BIM ammattilaisseminaari 09.09.2016 Helsinki, Finlandia-talo Allianssimuotoinen projekti investointihankkeen toteutusmuotona PSK STANDARDISOINTI Profox Companies Ltd; 2016 SEMINAARIN AJATUS -Jakaa

Lisätiedot

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1

STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry. STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 STUL:n teemaseminaari 17.5.2016 Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry STUL 17.5.2016 I Jari Syrjälä I 1 Yhteisen tekemisen palikat 1/4 Työmailla Ammattitaitoisen työvoiman ja

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus

Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus Elinkeinopoliittiset tavoitteet Välivainion hakuprosessissa Välivainion koulun alueen kehittäminen, tiedotustilaisuus 17.11.2015 Sisältö: Taustaa: Yritysten tarve ja älykkään kaupungin tiekartta 2020 Liiketoiminnan

Lisätiedot

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus

RIL Käyttäjälähtöinen älyrakennus Tervetuloa RIL 267-2015 Käyttäjälähtöinen älyrakennus - suunnittelu, rakentaminen, käyttö ja ylläpito Julkistamistilaisuus 29.9.2014 klo 14.00-16.30 RIL, Lapinlahdenkatu 1 B OHJELMA 14.00 Tilaisuuden avaus

Lisätiedot