OP-POHJOLA VALLILA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OP-POHJOLA VALLILA 2015"

Transkriptio

1 TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ: OP-POHJOLA VALLILA 2015 SUOMI

2 HAASTAVAT RAKENTEET JA TEHOKAS TUOTANTO a Helsingin Vallilaan nousee OP Ryhmän vaikuttavan kokoinen uusi toimitila. Projektissa uudisrakentaminen yhdistyy peruskorjattaviin vanhoihin rakennuksiin. Arkkitehtuuriltaan vaativan hankkeen laajuus on yhteensä lähes m 2, josta uudisrakennus lasikattoineen on m 2. Hanke vei ykköspalkinnon Tekla BIM Awards kilpailussa ja Tekla Global BIM Awards kilpailun Total BIM -sarjassa. Tuomaristo arvosti muun muassa tietomallintamisen monipuolista hyödyntämistä hankkeen alkumetreiltä asti.

3

4 a OP-Pohjola Vallila hankkeen rakennustyöt alkoivat vanhojen rakennusten purkamisella. Tontilla oli aikaisemmin seitsemän rakennusta, joista osa peruskorjataan uuden pääkonttorin osaksi. Purettujen rakennusten tilalle rakennettu uudisrakennus käsittää neljä maanalaista kerrosta ja seitsemän kerrosta maan päällä. Rakennuksen runko on monimuotoinen, ja kantavassa rungossa on eri suuntiin vinoja osia. Vinoudesta aiheutuu suuria vaakavoimia, mikä aiheutti tavallista enemmän haasteita rakenteiden suunnitteluun. Hankkeessa päädyttiin kattavaan tietomallipohjaiseen prosessiin rakennuttajakonsultin ja tilaajan päätöksellä. Mallipohjaisia aikataulusimulointeja käytettiin jo hankesuunnitteluvaiheessa hahmottamaan purettavien, korjattavien ja uusien rakennusten toteuttamisjärjestystä ja rakentamisen aikaista käyttöä. Korttelissa työskentelee koko ajan satoja ihmisiä, jotka siirtyvät tilasta toiseen työn edetessä. Peruskorjattavat ja muutettavat rakennukset ja rakenteet mallinnettiin suunnittelutyön pohjaksi. Rakennukset laser keilattiin, ja keilaustuloksia käytettiin mallintamisen lähtö tietoina. Myös louhintavaiheen 3D-tarkemittaustietoja käytettiin rakenteiden suunnittelussa hyväksi. MALLINTAMINEN KANNATTAA a - Suunnitteluryhmän kokonaistyöskentelyn kannalta vanhoihin rakennuksiin uhrattu mallintamispanos oli kannattavaa suhteellisen suuresta työstä huolimatta, kertoo liikerakennuksista ja korjausrakentamisesta vastaava Sweco Rakennetekniikan osastopäällikkö RI Anssi Kolehmainen. - Talotekniikan suunnittelu olemassa oleviin rakennuksiin ilman rakennuksien mallintamista olisi sisältänyt huomattavia tuotantovaiheen riskejä, mm. enemmän työmaalla tehtävää suunnittelua ja aikatauluviiveitä. Kaikki rakenteet on suunniteltu mallintamalla, materiaalista riippumatta. Kohteessa on noudatettu YTV2012 tietomallivaatimuksia. Rakenne- ja talo tekniikkasuunnitteluun on osallistunut lukuisia Swecon yksiköitä eri paikkakunnilta ja eri maista. Rakennemalli luotiin Tekla Structuresilla, ja rakennemallia teki parhaimmillaan suunnittelijaa yhtaikaisesti. - Käytännössä tätä kohdetta ei olisi voitu tehdä ilman mallintamista sen vaativan geometrian vuoksi. Lisäksi esim. lasikatto 1:n teräsrakenteet ovat hyvin vaativia pitkien jännevälien ja rakennemallista aiheutuvien sisäisten voimien vuoksi, kertoo teräsrakennesuunnittelusta vastannut Antti Rantala Sweco Rakennetekniikasta.

5 Jukka Rannisto, Byggnadsekonomi Oy NÄYTTÄVÄ JA HAASTAVA KOHDE a Shakkilautamaisen julkisivun rakenteina on käytetty rapattuja ja luonnonkivipintaisia betonielementtejä, ja kerroksen korkuisia ikkunoita. Kuvioiden vaihtelun vuoksi geometrian sovittaminen ja osien väliset liitokset olivat erittäin haastavia. Julkisivujen elementtisuunnittelu tehtiin Baltiassa ja erilliseen malliin, ettei mallin koko kasvaisi liikaa. Moneen suuntaan vinossa rakennuksessa on yli 30 metriä pitkiä jännevälejä ja 3000 neliömetriä lasikattoa. Rakennesuunnittelu on ollut erittäin haastavaa, ja aikaa suunnitteluun on käytetty tavallista enemmän. Toteuttamiskelpoinen, tarkka ja pitkälle detaljoitu tietomalli on osoittanut voimansa näin haastavassa hankkeessa. Suunnitteleminen mallintamalla on pakottanut huolellisuuteen, eikä työmaalla ole tarvinnut yhdenkään kappaleen kohdalla ruveta improvisoimaan. Kohteen vaativuus on ollut osapuolten tiedossa hankkeen alusta alkaen, joten tuskin kukaan on missään vaiheessa kyseenalaistanut BIM-tekniikan käyttöä, sanoo Anssi Kolehmainen. Tietomallien keskinäiset törmäystarkastelut tehtiin systemaattisesti lohko ja kerros kerrallaan, aina ennen tuotantovaihetta. MALLINTAMINEN SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA a Kaikki suunnittelualat hyötyvät mallintamisesta. Vallilassa talotekniikkasuunnittelun haasteena oli saneerattavien osien ahtaus ja uuden ja vanhan yhteensovitus. Osa järjestelmistä jäi käyttöön uusien rinnalle. - Vanhat tilat ovat suurelta osin matalia, joten niiden suunnittelu on vienyt paljon aikaa, sillä tekniikkaa kulkee niissäkin paljon. Suunnitteluun panostettu aika säästyy asennuksissa työmaalla, kun kanavien ja putkien sijainnit voi tarkistaa suoraan mallista. Mallin törmäystarkastelun avulla saatiin karsittua tavallisesti töitä pysäyttäviä hankalia risteämiskohtia ja estettyä turhat purkutyöt, uudelleen rakentamiset ja muut epäselvyydet, kertoo suunnittelupäällikkö Mika Karilas Sweco Talotekniikasta. Rakenne- ja talotekniikkasuunnittelijoiden yhteistyönä tekemä mallipohjainen reikäkierto on tuottanut valmiisiin elementteihin talotekniikan vaatimat läpiviennit oikeisiin paikkoihin. Rakennemalliin tuli kaiken kaikkiaan noin 7000 reikävarausobjektia. Suunnitelmien laatu paranee tietomallintamalla. Lisäksi tietomalli palvelee työmaalla sekä alkuvaiheen purku- ja louhintatöiden suunnittelua ja seurantaa että uudisrakentamista ja vanhojen rakennusten saneerausta. Projektinjohdossa ja työmaatoiminnassa tietomalli on ollut laajassa käytössä suunnittelun ja tuotannon seurannan, aikataulutuksen, risteilytarkastelujen, työn suunnittelun, määrälaskennan ja suunnitelmien tarkastamisen työkaluna.

6 BIM-KOMENTOKESKUS PALVELEE TYÖMAATA - Työmaalla mallia hyödynnetään tosi paljon. Sen avulla työntekijöiden on helpompi hahmottaa esimerkiksi kaltevuudet. Käymme pala palalta mallia läpi viikoittaisissa työnjohtajien palavereissa. Katsomme mallista paikkoja ja työjärjestyksiä, kertoo Haahtelan vastaava työnjohtaja, rakennusmestari Veijo Koskinen. - Mallin avulla voi varmistaa, että kaikki ymmärtävät ja puhuvat samasta asiasta. Vanhojen rakenteiden purkutöiden suunnittelussa käytettiin tietomallia muun muassa aluevarausten ja varoetäisyyksien suunnitteluun ajan ja paikan suhteen. Louhinta suunniteltiin mallin avulla. Louhintatyön aikatauluttaminen, aluevaraukset, tuotantonopeudet ja ramppien sijoittelu tehtiin mallipohjaisesti. Käytännön tarkistusten lisäksi tietomallia on hyödynnetty työmaasuunnittelussa ja esimerkiksi torninosturien mitoituksessa. Mallin avulla on helppo hahmottaa mihin nosturilla pitää ylettyä ja kuinka raskasta taakkaa pitää pystyä nostamaan. Jokaisen elementin ja rakennusosan paino voidaan katsoa Tekla-mallista helposti, ja mallia jäsentämällä ja suodatustyökaluja käyttämällä on helppo löytää raskaimmat elementit. a Työmaalle on pystytetty BIM-komentokeskus, jossa on kolme isoa interaktiivista valkotaulua ja tietomallit kaikkien käytössä. Tietomallia on käytetty määrälaskentaan ja simulointiin sekä elementtisuunnittelun, -valmistuksen ja toimitusten valvontaan. Tietomallintamisesta tehtiin alusta asti helposti lähestyttävää, ja kaikilla on mahdollisuus osallistua. Varhaisen vaiheen havainnolliset aikataulujen visualisointiesitykset tehtiin tietomallin avulla. Aikataulusuunnitteluun käytettiin muun muassa Trimble Vico ohjelmistoja. - Aikataulujen visualisointi mallin avulla auttaa parempaan vuorovaikutukseen urakoitsijoiden kanssa, kertoo tietomallikoordinaattori ja aikatauluttamisen asiantuntija Johan Appelqvist Byggnadsekonomista. - Kun mallin avulla pystyy esittämään sijainnin ja halutun lopputuloksen, urakoitsijan on helpompi kommentoida ja tuoda oma ammattitaitonsa hankkeen käyttöön hieman aikaisemmin, millä varmistetaan aikataulun toteutuskelpoisuus. Työmaalla toimii lukuisia urakoitsijoita, joista suurin osa hyödyntää tietomallia työssään. Sähköurakoitsija Aro Systems käyttää mallia päivittäin läpivientien, korkojen ja yhteensovitusten tarkastamiseen. Paikallavalu-urakoitsija Estcon katsoo mallista aluevaraukset ja aikataulutuksen tarkennukset ja visualisoinnit sekä määrälaskentatiedot ja urakkamitoitukset. Teräskaton asennus mietittiin kokonaan etukäteen mallin avulla. Urakoitsijoiden toteutumatietoa tuodaan malliin sitä mukaa kun työ etenee. Toimitusketjua on hallittu tietomallin avulla, ja aikataulusimulaatiot auttoivat hahmottamaan haasteita esim. teräsrungon tuotanto- ja asennusnopeuden välillä. - OP Ryhmä tilaajana on hyötynyt tietomallista suunnittelun laadun parantumisena ja työmaan aikataulutuksen erinomaisena tukena. Tietomallin avulla on pystytty torjumaan jättihankkeeseen sisältyviä aika tauluriskejä, kertoo OP Pohjolan kiinteistöjohtaja Auni Palo. - Haahtelalle päätös panostaa tietomalleihin oli ennen kaikkea riskienhallintaa, toteaa Appelqvist. - Valtavassa hankkeessa on eduksi simuloida etukäteen niin paljon työvaiheita kuin mahdollista. Tiukassa aikataulussa ei ole varaa tehdä virheitä. Päätös panostaa tietomalleihin on ennenkaikkea riskienhallintaa. Johan Appelqvist, Byggnadsekonomi Oy

7 PROJEKTIN OSAPUOLET a Tilaaja: OP-Pohjola a Rakennuttajakonsultti: Haahtela-rakennuttaminen Oy a Arkkitehti: JKMM Arkkitehdit Oy a Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka: Finnmap Consulting Oy, IS-Plan Oy a Detaljointi: Sweco Rakennetekniikka: Finnmap Consulting Oy, IS-Plan Oy a LVIA suunnittelija: Sweco Talotekniikka, Airix Talotekniikka Oy a Sähkösuunnittelija: Granlund Oy a Sprinklersuunnittelija: Granlund Oy a Tietomallikoordinointi: Byggnadsekonomi Oy a Rungon toteutus: Parma Oy, Ämmän Betoni Oy, VMT Steel Oy, Estcon Oy

8 NÄE MAHDOLLISUUTESI SUURIIN SAAVUTUKSIIN W Teklan teknologia luo rakennusalalle uusia mahdollisuuksia. Tekla tarjoaa urakoitsijoille, suunnittelijoille ja valmistajille BIMohjelmistoympäristön (BIM eli Building Information Modeling) projektin koosta, materiaaleista tai moni mutkaisuudesta riippumatta. Teklan sisällöltään rikas, yksityiskohtainen ja toteutuskelpoinen 3D-tietomalli on hyödyksi tuotannon ohjauksessa ja projektiyhteistyössä. Tämä lisää tuottavuutta ja vähentää hukkaa ja tekee rakentamisesta ja rakennuksista kestävämpiä. TEKLA BIMSIGHT W Tekla BIMsight on ilmainen ammattilaisen yhteistyökalu rakennushankkeeseen. Kuka tahansa voi yhdistää malleja, tehdä törmäystarkastelun ja jakaa tietoa käyttäen yhteistä helppokäyttöistä 3D-ympäristöä. Tekla BIMsightin avulla hankkeen osapuolet voivat tunnistaa ja ratkaista ongelman jo suunnitteluvaiheessa. TEKLA JA TRIMBLE T Tekla Oy on perustettu vuonna 1966, ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuussa Trimble Buildings Group linkittää toimiston ja työmaan prosessit ja tiedonkulun. Trimblen tarjonta vastaa omistajien ja rakennusteollisuuden tarpeeseen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvusta. LATAA ILMAISEKSI OSOITTEESSA TEKLABIMSIGHT.COM a tekla.com Tekla is a Trimble Company. Tekla is a registered trademark of Tekla Corporation in the European Union, the United States and in several other countries.

Tekla BIM käytännössä

Tekla BIM käytännössä Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi/kauppakeskuskonsepti Toimitamme monikerroksisten kauppakeskusten, toimistojen ja

Lisätiedot

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Mari Saarinen, toimittaja Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Espooseen Turunväylän varteen rakennettava Derby Business Park palkittiin vuoden 2012 parhaana

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla.

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla. 5/2014 Betonijärkäleet Terastirappaus pitää pintansa Hyvä jätehuolto säästää rahaa Kuntotarkastaja yllättyi Pääseekö SRV:n Redi vauhtiin? Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla

Lisätiedot

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI

UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI www.ruukki.fi UUDET HIENOT TILAT LIIKE- TOIMINNALLESI YKSIKERROKSISET KAUPPA- JA LOGISTIIKKARAKENNUKSET KAUPPA JA LOGISTIIKKA Ruukki on liike- ja logistiikkatilojen rakentamisen asiantuntija, joka hakee

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

Kasvamme harkituin askelin s. 4

Kasvamme harkituin askelin s. 4 Consti Yhtiöiden lehti korjausrakentamisesta 1/2015 uudistajat Kasvamme harkituin askelin s. 4 Käyttäjälähtöinen muutostyö toteutetaan asiakkaan ehdoilla s.10 Yhä parempia palveluita kiinteistönomistajille

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN Käyttäjälähtöinen suunnittelu HINTA 14,50 EUR 2 / 2014 KPMG-talo MASU Asian Bistro Strömkajenin laiturikioskit Vaasan keskussairaalan Y-rakennus Schindler

Lisätiedot

Tampereen tornihotelli on teollisesti tehty taideteos

Tampereen tornihotelli on teollisesti tehty taideteos Mansen maamerkki erottuu edukseen Tampereen tornihotelli on teollisesti tehty taideteos Sampsa Heilä, dipl.ins., MBA Tampereella avattiin lokakuussa Suomen korkein hotelli ja asuinrakennus, joka on virkistävän

Lisätiedot

BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa

BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa Katariina Kosonen 27.02.2014 1 (6) PRE / Model Nova BIG ROOM kokonaissuunnittelussa ja energialaskennassa Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 Helsinki Turku Tampere www.optiplan.fi Mannerheimintie 105 Helsinginkatu

Lisätiedot

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla 2/2013 Enemmän ennakkosuunnittelua +Työmaa Hämeenlinnakeskus Glykolitunnelissa on ahdasta Suojaa puut kunnolla CE-merkintä vaikuttaa työmaalla SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki Veera Kehtola aikataulutti

Lisätiedot

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä 6/2013 Metsästys virkistää mestareita Bengtskärin majakasta talviasuttava Näin menestyt työnhaussa Presidentinlinnan suurremontti Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä Malmön teräksinen muutos +Työmaa

Lisätiedot

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta

Omataloyhtiö.fi. onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Perusparannusavustus ARAlta Syksy 2013 Omataloyhtiö.fi Tiesitkö tämän tilaajavastuulaista? onnistuneen korjaushankkeen edellytykset? Autotalleille uusi ilme Perusparannusavustus ARAlta Poppelipolku >> >> >> energiapihiksi Ratkaisut

Lisätiedot

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit

Viinikkala. DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit Suomen NetworkNro DB Schenker 2 2015 Viinikkala DB Schenker muuttaa uusiin toimitiloihin ja uudistaa prosessit viinikkala-teema 18 Mikko Palojoki, Rexel Finland: Logistiikan täsmällisyys ratkaisee. DB

Lisätiedot

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen

22 JULKISIVU- HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN LINJAREMONTIN EDELLYTYS. KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen LUJA-YHTIÖIDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1/2010 DI Pekka Korhonen, DI Vilho Pekkala, Vahanen Oy 22 JULKISIVU- KORJAUS voidaan tehdä rakennuksen ilmettä muuttaen tai säilyttäen HYVÄ HANKE- 6SUUNNITELMA ON ONNISTUNEEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA MATIAS HUMALAMÄKI YMPÄRISTÖNÄKÖKULMA RAKENTAMISEN TIETOMALLINTA- MISESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: Tekn.lis. Olli Teriö ii iii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa

Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa Knauf Oy:n sidosryhmälehti Nro 1/2011 teema: akustiikka Kipsimassa ja lattialämmitys arvokohteen peruskorjauksessa Musiikkitalo valitsi Solo-akustiikkalevyt alakattojen materiaaliksi. Palonsuojaus teräsrakenteissa

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

+Työmaa SILLAN- KORJAAJALLA JANI LARU PITÄÄ KIIRETTÄ. isokristiina. Katto kuntoon ilman vahinkoja. Miljoonien kuutioiden Niilo Takala

+Työmaa SILLAN- KORJAAJALLA JANI LARU PITÄÄ KIIRETTÄ. isokristiina. Katto kuntoon ilman vahinkoja. Miljoonien kuutioiden Niilo Takala 5/2013 Varaudu talveen kunnolla Nostourakka voitti vaikeudet Toimistoja siilon kylkeen Todellisia E-lukuja todistukseen Katto kuntoon ilman vahinkoja Miljoonien kuutioiden Niilo Takala +Työmaa isokristiina

Lisätiedot

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta

Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia. www.kita.fi. Talot energiadieetille. Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Talot energiadieetille Asunto-osakeyhtiöiden kunnossapitoon suunnitelmallisuutta Akustiikka määräsi Musiikkitalossa jopa käytetyn betonin määrän www.kita.fi Perinteinen putkiremontti on saanut haastajia

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

MK tänään. www.muottikolmio.fi

MK tänään. www.muottikolmio.fi MK tänään 2009 Lämpö sisälle ja kosteus ulos 1950-luvun lopulla valmistunut Karan koulu tulee peruskorjauksen jälkeenkin säilyttämään alkuperäisen ilmeensä. Antti-Jussi Vaahtera viihtyy korjaustyömaalla:

Lisätiedot

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET

n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET n:o 2 2014 MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLISTEN ALOJEN AKATEEMISET 1 Sisällys Puheenjohtajalta... 2 Ohjelmat ja strategiat ripeästi toimeksi - julkisen hallinnon ICT:n pitkään valmisteltu rakenneuudistus toteutuu...

Lisätiedot

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä

Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle. Pia Piltz, Raita Särkkä Messuosaston suunnittelu Suomen Putkiuudistus Oy:lle Pia Piltz, Raita Särkkä 12.3.2015 Tiivistelmä Päiväys 12.3.2015 Tekijä(t) Pia Piltz, Raita Särkkä Koulutusohjelma Liiketalous Raportin/Opinnäytetyön

Lisätiedot

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO

TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS NRO NRO 1 2014 Rexel Finland Oy:n asiakaslehti UUSI VALAISTUS ON TUONUT KOUVOLAN UIMAHALLISSA SÄÄSTÖÄ PERÄTI 73 %. Timo Mattila 4 14 TLT-CONNECTION URAKOI SEUTUVERKKOHANKKEITA 32 OMAKOTITALOSTA ENERGIAÄLYKÄS

Lisätiedot