Tekla BIM käytännössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekla BIM käytännössä"

Transkriptio

1 Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU

2 Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä sovitut toimintatavat ja ihmiset, jotka tosissaan haluavat tehdä yhteistyötä yhteisen päämäärän eteen.

3 P Lemminkäinen rakentaa Ouluun monitoimitaloa elinkaarihankkeena. Kastellin monitoimitaloon tulee monipuoliset oppimis-, kulttuuri- ja harrastetilat 1500 ihmiselle. Rakennuksen pintaala on yhteensä noin neliömetriä, sen rakentaminen on aloitettu kesällä 2012, ja se otetaan käyttöön elokuussa Hankkeen kokonaisarvo on noin 86 miljoonaa euroa. Rakennukseen tulee päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio, kirjasto, auditorio, neljä liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle. TIETOMALLI ELINKAARIHANKKEESSA P Oulun kaupunki on hankkeen tilaaja ja rakennuttaja on Lemminkäinen PPP Oy, joka on Lemminkäisen elinkaarihankkeita varten perustama projektiyhtiö. Rakennuttajalla on kokonaisvastuu hankkeen suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta aina vuoteen 2039 asti. Lemminkäisellä on pitkä kokemus tietomallihankkeista, joten heille oli alusta pitäen selvää, että Kastelli suunnitellaan mallintamalla, ja tietomallia hyödynnetään rakentamisessa. Oulun kaupunki järjesti arkkitehtikilpailun, jonka voittajasuunnitelma oli tarjouskilpailun perusteena. Lemminkäisen voitettua urakan suunnittelua jatkettiin voittajatyön pohjalta. Vaikka arkkitehtimallia ei luovutettu laskentavaiheessa urakoitsijoiden käyttöön, Lemminkäisellä päätettiin mallintaa suunniteltu arkkitehtuuri kohteen tarjouslaskentaa ja myöhempää työnsuunnittelua varten. Näin syntynyt Revitmalli vietiin Vico Officeen, jossa tarkistettiin määrälaskentaa ja laadittiin hankkeen aikataulu.

4 TEHOKASTA SUUNNITTELUA v Rakenne- ja elementtisuunnittelusta vastasi WSP Finland Oy, jonka Tekla-käyttö alkoi lähes 20 vuotta sitten. Vaikka kokemus on pitkä, yhteistyöprojekteissa opitaan aina uutta. Tähän asti mallintamista on tehty etupäässä omaa hyötyä varten, eivätkä urakoitsijan mahdolliset tarpeet tietomallille ole olleet itsestään selviä. Monitoimitalo oli monimutkainen ja geometrialtaan haasteellinen pyöreine muotoineen ja korkeine rakennekorkeuksineen, mutta Tekla Structures antoi eväät vaikeimpienkin geometrioiden mallintamiseen. Suunnittelu haasteita kohdattiin katon puurakenteissa, koska puu mallintamisen vakiointi (nimeäminen, CLASS, jne.) oli vasta tekeillä. Teklassa puurakenteet voi mallintaa joko teräs- tai betonityökaluilla. Materiaalina käytetään tällöin puun lujuusluokkia. - Kun vauhtiin päästiin, huomattiin Tekla-mallinnuksen tehokkuus vaikean geometrian kanssa, kertoo 3D-kehityspäällikkö Kai Häkkinen WSP Finland Oy:stä. Pääsimme käytännössä lähes virheettömään suunnitteluun. Projektin alussa määriteltiin tarkasti mitä mallinnetaan. Määrittelyn tukena käytettiin YTV2012-tietomallivaatimuksia. Kohteessa on betonielementtejä, paikallavalua, terästä ja puuta, ja kaikki rakenteet mallinnettiin. Tässä projektissa päädyttiin kuitenkin siihen, että paikallavalubetonin raudoituksia ei mallinneta. Seuraavalla kerralla mallinnetaan myös raudoitukset, sanoo tuotantoinsinööri Mikko Mäläskä Lemminkäinen Talo Oy:stä. Koska raudoituksia ei mallinnettu, muutokset eivät päivittyneet raudoitussuunnitelmaan. Lemminkäinen Talo Oy:n Mikko Mäläskällä on tietomalli ahkerassa käytössä

5 AULA YHDISTÄÄ NELJÄ LOHKOA v Rakennus on pääosin kaksikerroksinen, ja se on perustettu yli 2000 paalun varaan. Alapohjassa on kantava betonilaatta sekä ryömintätilallinen ontelolaatta. Väli- ja yläpohjissa on ontelolaattaa ja paikallavalua. Päärunko on betoninen pilari-palkkirunko. Avarassa aulassa on 22 paikallavalettua sienipilaria. Rakennus on jaettu neljään lohkoon, joista jokaisella on oma IV-konehuone toisessa tai kolmannessa kerroksessa. Lohkot yhdistyvät toisiinsa aulatilalla. Työmaalla mallista oli suuri apu erityisesti lohkorajoilla. Piirustuksissa esitetään aina vain yksi lohko kerrallaan, mutta tietomallista työmaamestarit pystyivät katsomaan eteenpäin ja saivat paremman kokonaiskuvan hankkeesta. Tietomallien käyttö monipuolistuu koko ajan, kysyntä työmaalla on kova ja hyödyt ilmeisiä. Mikko Mäläskä, Lemminkäinen Talo Oy BIM TYÖMAALLA v Työmaamestareilla on Tekla BIMsight ahkerassa käytössä. Tietomallin visuaalisuudesta ja havainnollisuudesta on todella paljon hyötyä työmaalla. - Tässä kohteessa esimerkiksi liikuntasalien sandwich-elementtien asennusjärjestys saatiin selvitettyä mallin avulla, vaikka piirustuksista katsomalla jäätiin päätä raapimaan, kertoo Mikko Mäläskä. Julkisivuelementtiasennuksessa huomattiin, ettei tasokuvista tai pdf-kaavioista saatu tarvittavia piilokonsoleiden sijainteja riittävän luotettavasti. Niinpä päätettiin kokeilla koordinaattien ottamista suoraan mallista. Tekla Structuresin Layout Managerilla mittapisteiden tiedot vietiin suoraan mittalaitteille, ja asennus saatiin tehtyä. BIM-työkaluilla on suunniteltu runkovaiheen asennus, elementtitehtaan toimitusaikataulu, työmaa-aikataulu, laskettu määrät ja tehdään loppuselvitys. Nostosuunnittelu on tehty Tekla Structuresilla. Kohteen suljetut sisäpihat ja pitkät nostosäteet vaikeuttivat työmaan suunnittelua verrattuna tavallisempaan kaksikerroksiseen kohteeseen.

6 YHTEISTYÖN YHTEISET SÄÄNNÖT v Elementtitehtaan kanssa käydyissä neuvotteluissa tietomallin avulla on pystynyt perustelemaan työmaalle tärkeän tuotantojärjestyksen. Se ei aina vastaa elementtitehtaan kannalta järkevintä järjestystä. Kun tietomallilla havainnollistetaan asennusjärjestys, ei lisäselityksiä enää tarvita. Kastellin projektin kaikilla osapuolilla on eri suunnittelualojen referenssimallit käytössään. Yhteistyötä on helpompi tehdä, kun kaikilla on ajantasainen kokonaiskäsitys hankkeesta, tähdentää WSP:n Kai Häkkinen. - Mallien päivityksestä on syytä sopia tarkasti ja periaatteet tehdä selväksi kaikille osapuolille. Suunnittelija tekee tietomalliin vaihtoehtoisia suunnitelmia, jotka eivät ole toisille osapuolille mitenkään hyödyllisiä. Siksi suunnittelutoimiston sisällä malli päivittyy paljon useammin kuin julkaistu yhteistyöhön tarkoitettu tietomalli. TIETOMALLIN UUDET KÄYTTÄJÄRYHMÄT v Talotekniikkamallista saatuja määriä on myös käytetty aikatauluttamiseen ja työn suunnitteluun, ja asentajat ja rakennusmiehet ovat käyttäneet mallista otettuja kuvakaappauksia. Talotekniikan risteilytarkastukset on tehty pienillä toleransseilla ja suunnitelmat ovat siksi helposti toteutuskelpoisia. Myös talotekniikan työnjohtajilla on tietomalli käytössään työmaalla. Lemminkäinen Talotekniikka Oy on osallistunut suunnittelun ohjaukseen ja asentajien näkökulma on osattu ottaa huomioon suunnittelussa. Tietomallit auttavat projektiosapuolia ymmärtämään toisiaan paremmin, mutta loppujen lopuksi kyse on kuitenkin ihmisistä. KVR-hankkeessa, jossa urakoitsija pääsee valitsemaan yhteistyökumppaninsa, on hyvä mahdollisuus harjoitella yhteistyötä ja pyrkiä parhaaseen lopputulokseen, korkealaatuiseen rakentamiseen aikataulu- ja kustannusraameissa yhdessä pysyen. Tietomalleja opitaan hyödyntämään koko ajan paremmin ja paremmin. Tekla BIMsight ilmaisohjelmisto madaltaa uusien käyttäjäryhmien tuloa BIM-kentälle. Myös monitoimitalon tulevat käyttäjäkoulut ovat jo kyselleet tietomallia käyttöönsä toimintansa suunnittelun tueksi.

7 oulun kastelli - Tilaaja: Oulun kaupunki / Liikelaitos Oulun Tilakeskus - Rakennuttaja: Lemminkäinen PPP Oy - Urakoitsijat: Lemminkäinen Talo Oy ja Lemminkäinen Talotekniikka Oy - Laajuustiedot: Kerrosala m2 Huoneistoala m2 Tilavuus m3 - Kohteeseen tulevat tilat: Päiväkoti, peruskoulu, lukio, aikuislukio, kirjasto, auditorio, 4 liikuntasalia ja tilat nuorisotoiminnalle ap joista 65 saattoliikenteelle polkupyöräpaikkaa Tietomallinnus on saavuttanut vakiintuneen aseman suunnitteluketjussa, aivan kuten muutama vuosi sitten toivottiin tapahtuvan. Kai Häkkinen, WSP Finland Oy

8 NÄE MAHDOLLISUUTESI SUURIIN SAAVUTUKSIIN W Teklan teknologia luo rakennusalalle uusia mahdollisuuksia. Tekla tarjoaa urakoitsijoille, suunnittelijoille ja valmistajille BIM-ohjelmistoympäristön (BIM eli Building Information Modeling) projektin koosta, materiaaleista tai monimutkaisuudesta riippumatta. Teklan sisällöltään rikas, yksityiskohtainen ja toteutuskelpoinen 3D-tietomalli on hyödyksi tuotannon ohjauksessa ja projektiyhteistyössä. Tämä lisää tuottavuutta ja vähentää hukkaa ja tekee rakentamisesta ja rakennuksista kestävämpiä. T Tekla on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus, infra ja energiatoimialoille merkittävää kilpailuetuja. TEKLA JA TRIMBLE T Tekla Oy on perustettu vuonna 1966, ja yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Teklasta tuli osa Trimble konsernia heinäkuussa x Trimble Buildings Group linkittää toimiston ja työmaan prosessit ja tiedonkulun. Trimblen tarjonta vastaa omistajien ja rakennusteollisuuden tarpeeseen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvusta. teklabimsight.com TEKLA BIMSIGHT W Tekla BIMsight on ilmainen ammattilaisen yhteistyökalu rakennushankkeeseen. Kuka tahansa voi yhdistää malleja, tehdä törmäystarkastelun ja jakaa tietoa käyttäen yhteistä helppokäyttöistä 3D-ympäristöä. Tekla BIM sightin avulla hankkeen osapuolet voivat tunnistaa ja ratkaista ongelman jo suunnittelu vaiheessa. Tekla is a registered trademark of Tekla Corporation in the European Union, the United States and in several other countries.

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu

PIENAS. Opinnäytetyöö Toukokuu 2011. rkeakoulu TARVEKARTOITUKSEN MERKITYS PIENAS SUINRAKENNUKSEN SÄHKÖSUUNNITTELUPROJEKTISSA Vladimir Lankinenn Opinnäytetyöö Toukokuu 2011 Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikann suuntautumisvaihtoehto Tampereen

Lisätiedot

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Mari Saarinen, toimittaja Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Espooseen Turunväylän varteen rakennettava Derby Business Park palkittiin vuoden 2012 parhaana

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä

Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä D -Mail DISCENDUM asiakaslehti 1/2013 Lue tavoistamme tehdä asiakasyhteistyötä seminaarien, projektien ja tuotekehityksen merkeissä SISÄLLYSLUETTELO Centria luottaa automatisoituun Optimaan 4 Ajankohtaista

Lisätiedot

Projektipankki rakennustyömaan

Projektipankki rakennustyömaan Tapio Halonen Sokonet Oy tapio.halonen@sokonet.fi Kari Varkki Kehitysjohtaja, Rakennusosakeyhtiö Hartela kari.varkki@hartela.fi 498 Projektipankki rakennustyömaan sähköiset asiakirjat ja niiden hallinta

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen

Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Sisäilmakorjaushankkeen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen esimerkkikohteeseen Rakennuttajakoulutus RAPS 36 Tutkielma Juha Keränen Senaatti-kiinteistöt Oulu 17.9.2014 Aalto University Professional Development

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö

ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN. Diplomityö ANSSI TAPIOLA TERÄSRAKENTEIDEN TOTEUTTAMISEN VAATIMUKSET STANDARDIN EN 1090 MUKAAN Diplomityö Tarkastajat: professori Markku Heinisuo ja professori Reijo Kouhia Tarkastajat ja aihe hyväksytty Teknisten

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s.

kontrahti on hyötyä myös sinulle s. 8 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s. 18 Oulussa säästetään energiaa s. Puolustusministeriön peruskorjaus s. 4 Miten organisaatiomuutos hoidetaan hyvin? s. 14 kontrahti Senaatti-kiinteistöjen sidosryhmälehti 3 2010 Kylmäkosken vankilassa kokeillaan uutta yhteistyömallia s.

Lisätiedot

Oma toteutus vai urakkaketju?

Oma toteutus vai urakkaketju? Oma toteutus vai urakkaketju? Matti Harjuniemi, FM puheenjohtaja, Rakennusliitto ry matti.harjuniemi@rakennusliitto.fi Rakentajain kalenteri 2013 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA

SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Sara Häkkinen SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ SUOMEN TEATTERIT RY:N JÄSENTEATTEREISSA Opinnäytetyö Kulttuurituotannon koulutusohjelma Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 31.3.2015 Tekijä(t) Sara

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt

Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt Uuden sukupolven synteettiset Mobil SHC Rarus -sarjan kompressoriöljyt Tarjoaa mahdollisesti kaksin- tai jopa kolminkertaiset öljynvaihtovälit kilpaileviin synteettisiin öljyihin verrattuna * Suunniteltu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2427 Satu Paiho, Toni Ahlqvist, Kalevi Piira, Janne Porkka, Pekka Siltanen & Pekka Tuomaala Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävän rakennetun ympäristön kehitysnäkymät VTT

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET

1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET 1 PIENKERROSTALON HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA 1.1 TYÖN TAVOITTEET Työn tavoitteena oli laskea suunnitelmien mukainen kokonaishiilijalanjälki pienkerrostalolle rakennesuunnittelijan näkökulmasta. Rakennuksien

Lisätiedot