TEKLA STRUCTURES käytännössä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKLA STRUCTURES käytännössä:"

Transkriptio

1 A TRIMBLE COMPANY TEKLA STRUCTURES käytännössä: Derby Business Park espoo

2 Derby Business Park Tietomalli tehokäytössä a Espoossa Turunväylän varrella sijaitseva Derby Business Park vei ykköspalkinnon sekä Suomen Tekla BIM Awards kilpailussa että Tekla Global BIM Awards kisan BIM-sarjassa. Elementti- ja rakennesuunnittelusta on vastannut Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy, jonka konttorit sijaitsevat Vantaalla ja Kajaanissa. Kunnianhimoinen projekti tavoittelee kansainvälistä LEED Platinum -ympäristösertifikaattia. Global BIM Awards Best BIM Project

3 P Derby Business Park käsittää kolme kahdeksankerroksista toimistorakennusta sekä erillisen kahdeksankerroksisen pysäköintitalon. Ensimmäinen rakennuksista valmistui elokuussa 2012 ja siitä tuli kohteen urakoitsijan SRV Rakennus Oy:n uusi pääkonttori. Viimeisenkin rakennuksista on määrä valmistua kesällä Kohteen kokonaislaajuus on kerrosneliömetriä. Rakennushankkeeseen on alusta alkaen liittynyt erityisiä suunnitteluhaasteita, sillä Derby Business Park tavoittelee LEED Platinum -ympäristösertifikaattia. Kohteessa on poikkeuksellisen energia tehokkaita ja innovatiivisia talo- ja rakennusteknisiä ratkaisuja. Derbyn rakennukset on perustettu osin kallion ja osin paalujen varaan ja ne ovat väestönsuojia ja perustuksia lukuun ottamatta täyselementtirakenteisia. Rungon muodostavat kantavat ja jäykistävät teräs betonielementti seinät ja ontelolaatat sekä teräsbetonipilarit ja jännebetonipalkit. IV-konehuoneen kantavat rakenteet ovat teräsbetoni- sekä teräsrakenteisia. Rakennuksen julkisivut tehtiin pääosin teräsbetonisista sandwichelementeistä, joiden ulkopinnat ovat osin graafista ja osin valkobetonia. Ilmanvaihtokonehuoneiden ulkoseinät ovat teräspeltikaseteilla tai lamelleilla verhottuja teräsohutlevysandwich-elementtejä. Rakennuksen runkorakennemalli on osa hankkeen tietomallipohjaista suunnittelua. Malli sisältää paikallavaletut perustukset, detaljoidut ja raudoitetut betonielementit sekä teräsrakenteet. Kohteen kaikkien yli teräsbetonielementin (yhteensä seinäelementtiä, yli 900 pilari- ja palkkielementtiä sekä yli 4100 laattaelementtiä) suunnitelmat, tasokuvat ja asennuskaaviot on luotu Tekla Structures -ohjelmalla.

4 Tehokasta suunnittelua P Koko projektin aikataulu kiristyi suunnittelun aikana, mikä muodosti suuren haasteen myös suunnittelulle. Aikataulussa kuitenkin pysyttiin ja parhaimmillaan rakennemallin parissa työskenteli multiuser-toiminnolla kymmenen rakenneja elementtisuunnittelijaa samanaikaisesti, yli puolet Mäkeläisen koko henkilökunnasta. Suuresta suunnittelijamäärästä huolimatta suunnittelun reaaliaikainen seuranta oli mahdollista tietomallin avulla. - Suunnittelu on tehostunut 2D-suunnitteluun verrattuna ja lopputuloksena on ollut liki virheettömät suunnitelmat, kertoo toimitusjohtaja Lasse Mäkeläinen Insinööritoimisto Mäkeläiseltä. - Lisäksi monimutkaisten yksityiskohtien sekä liitosten hahmottaminen sekä meidän että työmaan päässä on helpottunut. Esimerkiksi elementtisuunnittelussa liittyvät elementit olivat näkyvissä samanaikaisesti suunniteltavan elementin kanssa, jolloin mm. tartuntojen oikeat paikat nähtiin heti, täsmentää elementtisuunnittelusta vastannut Ville Jurvansuu Insinööritoimisto Mäkeläiseltä. - Mallintamisesta on myös ollut apua rakenteiden törmäys- ja yhteensopivuustarkasteluissa. Lisäksi kahdeksankerroksisen pysäköintitalon spiraalimaiset ja vinot ajorampit olisi ollut huomattavan hankala suunnitella 2D-maailmassa ja siihenkin saimme mallintamisesta korvaamatonta hyötyä, Jurvansuu jatkaa.

5 SRV:n projekti-insinööri Petteri Nieminen ja suunnittelupäällikkö Ossi Inkilä. Ajantasainen yhdistelmämalli hyödyttää kaikkia osapuolia L LVI- ja sähkösuunnittelija käyttivät rakenne- ja arkkitehtimallia pohjana suunnittelulleen, joten heidän oli helppo hahmottaa kantavien rakenteiden todelliset dimensiot ja sijainnit talotekniikan ja rakenteiden yhteentörmäysten välttämiseksi. Arkkitehdin, geosuunnittelijan ja LVI-suunnittelijan luomat tietomallit yhdistettiin IFC-tiedonsiirtoformaatin avulla rakennemallin kanssa yhdeksi yhdistelmämalliksi. Suunnittelijatiimit ovat pystyneet tarjoamaan hankkeen muiden osapuolten käyttöön hurjan määrän hyödyllistä tietoa, sanoo Jurvansuu. - Tässä hankkeessa kokeilimme myös ensimmäistä kertaa reikä- ja varaustietojen siirtämistä pelkästään IFC-muodossa, mikä toimi heti alusta alkaen loistavasti. Yksi mallin ehdottomasti tärkeimmistä hyödyistä on suunnittelijoiden keskinäinen tiedonsiirtomahdollisuus. Ilman 3D-mallia tekniikkasuunnittelijoiden olisi ollut paljon haastavampaa hahmottaa rakenteet ja meidän vastaavasti varausten sijainti, Jurvansuu jatkaa. Yhdistelmämallissa kaikki ajantasainen tieto on ollut samassa paikassa kaikkien projektiosapuolten ulottuvilla. Mallinnusta on hyödynnetty ahkerasti myös urakoitsijan toimesta. Tieto malli - pohjainen suunnitteluprosessi tuo varmuutta suunnittelun ohjaukseen ja kaikkien suunnit telualojen tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Muun muassa elementtirungon tiukkatahtinen asennus aikataulu tettiin tietomallin avulla. Mallin avulla on myös tehty määrälaskentoja esimerkiksi hankintoja ja muutoslaskelmia varten. Tuoteosatoimittajat BIM-ketjussa T Teräsrakenneosien listaus konepajasuunnittelu tarjouskyselyä varten otettiin suoraan tietomallista ja sieltä saatiin myös teräsrakenteiden konepajakuvia. Elementtitehtaan kanssa koekäytettiin Betele-tuotannonohjausjärjestelmää, jonka avulla tehdas sai suoraan tietomallista esimerkiksi tiettyjen elementtien valmistamiseen tarvittavat betoni-, eriste- ja teräsmäärät. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mallista saatu sähköinen tiedosto on syötetty suoraan tehtaan tuotannonohjausjärjestelmään tarvittavia elementtien mitta- ja materiaalimäärätietoja varten. Näin on voitu vähentää huomattavasti virheiden ja hukkatyön määrää, kertoo Jurvansuu. Insinööritoimisto Mäkeläisen kanssa testausta on ollut toteuttamassa MH-Betoni Oy, jossa sähköistä tiedonsiirron hyödyntämistä kokeiltiin ensimmäistä kertaa. Tämä on ollut mielenkiintoinen pilotti ja uskon, että jatkoa seuraa. Sähköinen tiedonsiirtohan on betonialalla muutenkin uutta, joten toimintamallia hiotaan varmasti vielä lisää, sanoo toimitusjohtaja Ilkka Honkonen MH-Betoni Oy:stä. Ajantasaisen yhdistelmämallin avulla työn- ja tuotannonohjaus sekä aikataulujen hallinta on ollut helpompaa ja varmempaa. Petteri Nieminen, SRV

6 Reikävaraukset saatiin helposti siirrettyä rakennemalliin. Työmaan suunnittelu ja ohjaus helpottuu K Käytännön toteutusta varten mallista otettuja havainnekuvia on käytetty muun muassa urakoitsija palavereissa seuraavien työvaiheiden läpikäyntiin ja mallista leikattuja detaljeja on tulostettu asennusten tueksi. Mallista nähdään heti, ettei rakenteissa ole keskinäisiä törmäyksiä tai ristiriitaisuuksia. Näin säästytään turhilta virheiltä, joita voi tulla helpostikin rakenteiden ollessa monimutkaisia, toteaa projekti-insinööri Petteri Nieminen SRV Rakennus Oy:sta. Derbyn työmaan logistiikan sekä työturvallisuuden suunnittelussa käytettiin tietomallia. Muun muassa työaikaisten kaiteiden sijoituspaikat ja putoamissuojat suunniteltiin suoraan malliin, ja näin tehtiin myös hissikuiluihin työn ajaksi tulevien työtasojen ja niiden vaatimien kiinnitysosien osalta. Työmaalla mallista oli helppo tarkistaa putoamissuojien kiinnitysosat, jolloin työmaa-asentajat pääsivät niihin turvallisesti käsiksi, kertoo Nieminen. Kolmiulotteinen malli helpotti myös elementtien asennusaikaisen tuennan suunnittelua ja rungon asennusaikaisen stabiliteetin tarkastelua. Suunnittelutiimin päivittämä tietomalli toimitettiin kerran viikossa työmaalle, jossa sitä oli mahdollisuus käyttää natiivimuodossa Tekla Structuresilla. Työmaalla mallia käytettiin rakenteiden toisiinsa liittymisen hahmottamiseen, elementtiasennuksen suunnittelun, elementtien valmistuksen ja elementtiasennuksen seurantaan. Työmaalla tehtiin tietomallin avulla myös talotekniikan asennusta varten törmäystarkasteluita, mikä olisi ollut 2D-maailmassa huomattavasti hankalampaa. Työmaahenkilöstö koki mallin käytöstä olevan heille merkittävää hyötyä ja mallin käytön olevan helppoa. Aliurakoitsijat hyödynsivät projektipankissa julkaistua viikoittain päivitettyä Tekla BIMsight-mallia, joka oli tarkoitettu vapaasti käytettäväksi kaikille rakennusprojektin toimijoille myös niille, joiden ei ollut mahdollista käyttää mallinnusohjelmia. Hallitusti tavoitteeseen T Tietomalliin perustuvan prosessin avulla hankkeelle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista voidaan seurata tehokkaammin. Kustannusohjaus, vaihtoehtojen vertailu ja järjestelmien ja ratkaisujen valinta helpottuvat. Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi avainasemaan nousee tietomallinnuksen käyttö kaikkien projektiosapuolten kesken, sanoo Petteri Nieminen. Tietomalliin saadaan paljon tietoa. Nyt on vain kyse siitä, että kaikilta projektien osapuolilta löytyy tietoa ja tahto hyödyntää sitä. Piirustusten teko on yksi suurimmista virheen paikoista, ja se vie aikaa. Tavoite on oltava se, että esimerkiksi työmaalle ja elementtitehtaille voitaisiin toimittaa heidän tarvitsemansa suunnittelutieto paperitulosteiden sijaan tietomallina, täsmentää Jurvansuu. - Paperitulosteista ei kuitenkaan lyhyellä tähtäimellä päästä eroon, vaan asennuspiirustus on oltava asentajan kädessä, kun työtä tehdään. Tietomallipohjainen suunnitteluprosessi kuitenkin varmistaa paperitulosteiden laadun ja suunnitteluaikataulun pitävyyden, toteaa Petteri Nieminen SRV:ltä. Insinööritoimisto Mäkeläisellä tämä ei jää viimeiseksi BIM-projektiksi. - Näin laajan hankkeen myötä yhä useampi henkilö yrityksessämme on päässyt Teklan saloihin. Olemme siirtyneet käyttämään Teklaa pääasiallisena työkaluna kaikissa tulevissa uudiskohteiden rakenne- ja elementti suun nit telutoimeksiannoissamme, kertoo Lasse Mäkeläinen. Suunnittelu on tehostunut 2D-suunnitteluun verrattuna ja lopputuloksena on ollut liki virheettömät suunnitelmat. Lasse Mäkeläinen, Insinööritoimisto Mäkeläinen

7 DERBY BUSINESS PARK - Tilaaja: SRV Rakennus Oy - Urakoitsija: SRV Rakennus Oy - Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy - Rakennesuunnittelija: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy - Elementtisuunnittelija: Insinööritoimisto Mäkeläinen Oy - LVIS suunnittelija: Granlund Oy - Osatoimittajat: Betset Oy, MH Betoni Oy - Muut osapuolet: Turun Pelti ja Eristys Oy

8 Näe mahdollisuutesi suuriin saavutuksiin W Teklan teknologia luo rakennusalalle uusia mahdollisuuksia. Tekla tarjoaa tietomallinnusohjelmiston (BIM eli Building Information Modeling), jolla voi luoda ja yhdistää tarkkoja kolmiulotteisia malleja projektin koosta, materiaaleista tai monimutkaisuudesta riippumatta. Teklan ohjelmistossa luotujen erittäin yksityiskohtaisten, tosiaikaisten 3D-rakennemallien ansiosta rakennettavuus ja tuotannon ohjaus ovat parhaalla mahdollisella tasolla. Oikea tietomalli on aina ajan tasalla, helposti jaettavissa Internetin kautta ja hyödynnettävissä projektin kaikissa vaiheissa. Siitä voi tulostaa analyysien ja suunnittelun tulokset, piirustukset ja raportit. Mallinnukseen pohjautuva yhteistyö parantaa tuottavuutta, vähentää jätteen määrää ja pienentää rakentamisen aiheuttamaa ympäristökuormaa toisin sanoen auttaa rakentamaan entistä parempia rakennuksia. T Ohjelmistoyhtiö Tekla Oy on edelläkävijä siirryttäessä digitaalisten tietomallien käyttöön. Yhtiö tarjoaa rakennus-, infra- ja energiatoimialoilla toimiville asiakkailleen yhä merkittävämpiä kilpailuetuja. Teklalla on asiakkaita 100 maassa, toimisto 15 maassa ja maailmanlaajuinen kumppaniverkosto. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Espoossa. Tekla on perustettu vuonna 1966, ja se on yksi Suomen vanhimmista ohjelmistoyrityksistä. Teklasta tuli osa Trimble-konsernia heinäkuussa Tekla is a registered trademark of Tekla Corporation in the European Union, the United States and in several other countries.

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte

Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Derby Business Park on tietomallintamisen taidonnäyte Mari Saarinen, toimittaja Viestintätoimisto AC-Sanafor Oy Espooseen Turunväylän varteen rakennettava Derby Business Park palkittiin vuoden 2012 parhaana

Lisätiedot

OP-POHJOLA VALLILA 2015

OP-POHJOLA VALLILA 2015 TEKLA BIM KÄYTÄNNÖSSÄ: OP-POHJOLA VALLILA 2015 SUOMI HAASTAVAT RAKENTEET JA TEHOKAS TUOTANTO a Helsingin Vallilaan nousee OP Ryhmän vaikuttavan kokoinen uusi toimitila. Projektissa uudisrakentaminen yhdistyy

Lisätiedot

Tekla BIM käytännössä

Tekla BIM käytännössä Tekla BIM käytännössä Kastellin monitoimitalo OULU Tietomallipohjaista yhteistyötä elinkaarihankkeessa a Yhteistyö rakennushankkeessa etenee seuraavalle tasolle, kun käyttöön otetaan BIM-työkalut, yhdessä

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi

rakentaminen teemana: aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASiAKASlEHTi 1/2007 teemana: rakentaminen aaro kohonen oy mukana housen kehitystyössä tuotemallipohjainen suunnittelu yleistyy cads partner 1/2007 1 CADS PARTNER cads sisällysluettelo

Lisätiedot

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 CADS PARTNER

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 CADS PARTNER www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2007 STEERPROP PYÖRII POTKUREIDEN JA CADSIN VOIMALLA TULOSSA: UUDISTUNUT CADS PLANNER 13 CADSIN TIETOMALLIT TESTISSÄ CADS PARTNER CADS SISÄLLYSLUETTELO CADS-UUTISIA

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota

Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota www.cads.fi Alte Oy: KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2008 Ajanmukaiset ohjelmistot tukevat suunnittelijan motivaatiota CADS Planner Electric 14 UUTTA TEHOKKUUTTA LOGIIKKASUUNNITTELUUN Uusi CADS Planner 14

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Antti Karjalainen, Pekka Pulkkinen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen, Aarno Oinonen, Mika Jaakkola Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausprosessin kehittäminen ja käyttöönottaminen Tiehallinnon

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Tampereen tornihotelli on teollisesti tehty taideteos

Tampereen tornihotelli on teollisesti tehty taideteos Mansen maamerkki erottuu edukseen Tampereen tornihotelli on teollisesti tehty taideteos Sampsa Heilä, dipl.ins., MBA Tampereella avattiin lokakuussa Suomen korkein hotelli ja asuinrakennus, joka on virkistävän

Lisätiedot

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0

YTV. Osa 4. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Talotekninen suunnittelu. versio 1.0 YTV Yleiset tietomallivaatimukset 2012 versio 1.0 Osa 4. Talotekninen suunnittelu Alkusanat Julkaisusarja Yleiset Tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve vaatimuksille

Lisätiedot

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015

Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa. Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Teoriasta käytäntöön Näkökulmia pääsuunnittelijan tehtäviin eri rakennushankkeissa Pääsuunnittelijakoulutus - PS Pro 2015 Mia Salonen OOPEAA Office for Peripheral Architecture 17.05.2015 Tiivistelmä Tutkielma

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

Käyttäjälähtöinen suunnittelu

Käyttäjälähtöinen suunnittelu ARKKITEHTUURI, TILASUUNNITTELU JA RAKENTAMINEN Käyttäjälähtöinen suunnittelu HINTA 14,50 EUR 2 / 2014 KPMG-talo MASU Asian Bistro Strömkajenin laiturikioskit Vaasan keskussairaalan Y-rakennus Schindler

Lisätiedot

ArchiCAD-tuotemallintamisohje

ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1.9.2009 ArchiCAD 13 TM. - 1 ArchiCAD-tuotemallintamisohje 1 Johdanto 1.1 Tuotemallintamisohjeet ArchiCADin käyttäjälle tuotemallintamiseen siirtyminen on luontevaa, koska ohjelman käyttö on aina perustunut

Lisätiedot

Sheetrocktuoteryhmä. Todellisuutta ja vähän päälle s.10. Silentboardilla viihtyvyyttä s.18. s.16. + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s.

Sheetrocktuoteryhmä. Todellisuutta ja vähän päälle s.10. Silentboardilla viihtyvyyttä s.18. s.16. + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s. Nro 2/2014 Knauf Oy:n sidosryhmälehti Sheetrocktuoteryhmä s.16 + Puheenaiheena: + Fysiikkaa: + Ääniä: Rakentamisen innovaatiot s.4 Todellisuutta ja vähän päälle s.10 Silentboardilla viihtyvyyttä s.18 Nro

Lisätiedot

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta)

Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) Rauno Heikkilä, Mika Jaakkola, Pekka Pulkkinen, Antti Karjalainen, Esa Haapa-aho, Mauno Jokinen Siltojen 3D-suunnittelu- ja mittausjärjestelmän kehittäminen (Älykäs silta) VÄLIRAPORTTI Tiehallinnon selvityksiä

Lisätiedot

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje

LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Pekka Peltonen LVI-suunnittelutoimiston detalji- ja piirrosmerkkiohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.6.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

asiaa putkiremontista

asiaa putkiremontista Cupori Group Oy:n Asiakaslehti 2/2009 cupori.com asiaa putkiremontista 02 Cuporilta ratkaisuja korjausrakentamisen tehostamiseen 04 Kattava hankesuunnittelu sujuvan putkiremontin perusta 06 Keskustatoimistoja

Lisätiedot

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT

www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi MUUNNELTAVAT JA TUOTTAVAT TILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT KAUPPAKESKUKSET JA TOIMITILAT www.ruukki.fi/kauppakeskuskonsepti Toimitamme monikerroksisten kauppakeskusten, toimistojen ja

Lisätiedot

Jyväskylän messut s. 6. CADS-ohjelmistomerkin uusi ilme s. 4. Hartman Koti siirtyi CADS Planner Houseen s. 12. www.cads.fi

Jyväskylän messut s. 6. CADS-ohjelmistomerkin uusi ilme s. 4. Hartman Koti siirtyi CADS Planner Houseen s. 12. www.cads.fi www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 2/2006 Jyväskylän messut s. 6 CADS-ohjelmistomerkin uusi ilme s. 4 Hartman Koti siirtyi CADS Planner Houseen s. 12 cads partner 2/2006 CADS PARTNER cads pääkirjoitus

Lisätiedot

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta

PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta PALAAKO PUU KERROSTALOIHIN Tietopaketti kerrostalorakentamisesta Tutkimus - Rahoitus - Kehittäminen - Suunnittelu - Kaavoitus Palaako puu kerrostaloihin Puukerrostalorakentamisen tietopaketti tarjoaa mallin

Lisätiedot

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö

ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA. Diplomityö ANNI JOKINEN 3D-OHJELMISTOT VAATETUSTEOLLISUUDESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Heikki Mattila Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Energiatehokkaat ratkaisut

Energiatehokkaat ratkaisut Kuva: ERA17/Leena Ahveninen Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Energiatehokkaat ratkaisut Kiinteistöjen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö Tekesin julkaisu 12/2012

Lisätiedot

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta

Tuomo Törmälehto & Aki Taskila. TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Tuomo Törmälehto & Aki Taskila TOIMINNANHALLINTAJÄRJESTELMÄ ISO-9001:2000 laatustandardin pohjalta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalouden koulutusohjelma Ylivieskan yksikkö Toukokuu

Lisätiedot

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla.

+Matinkylän. Betonijärkäleet. vaativat huippuosaamista. Metrokeskus. Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä. Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla. 5/2014 Betonijärkäleet Terastirappaus pitää pintansa Hyvä jätehuolto säästää rahaa Kuntotarkastaja yllättyi Pääseekö SRV:n Redi vauhtiin? Niilo Hämäläinen johtaa luottotiimiä Uutta ja vanhaa Aurajoen rannalla

Lisätiedot

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus

TeollisuusPartneri. Teollisuus matkalla tulevaisuuteen. Monialaisuus toisi menestystä. Sähinää Suomimersutehtaalla. Suuntana kasvu ja kannattavuus TeollisuusPartneri Näkemyksellisiä ratkaisuja teollisuuteen 3/2013 s www.siemens.fi/teollisuus Teollisuus matkalla tulevaisuuteen Monialaisuus toisi menestystä Sähinää Suomimersutehtaalla Suuntana kasvu

Lisätiedot

Systemaattinen layout-suunnittelu

Systemaattinen layout-suunnittelu LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikan osasto Prosessitekniikan laboratorio Kandidaatintyö Systemaattinen layout-suunnittelu Ohjaaja / tarkastaja: Nastola 10.10.2014

Lisätiedot

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements tehostaa rakennesuunnittelua CADS PARTNER

www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements tehostaa rakennesuunnittelua CADS PARTNER www.cads.fi KYMDATA OY:N ASIAKASLEHTI 1/2008 CADS-ohjelmistot Are-konsernin suunnittelun päätyökaluiksi Hepac Pro on Tekmanni Pohjanmaan valinta CADS Planner 14 julkaistaan marraskuussa House Elements

Lisätiedot