Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa"

Transkriptio

1 Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö

2 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen Etelä-Karjalassa Lähetettiin Etelä-Karjalan rakennusalan toimijoille pääosin sähköpostilla, osin myös kirjepostina, jossa pyydettiin vastaamaan netissä, vastauspyyntöjä lähetettiin >200 kpl Tavoitteena oli selvittää yleistuntemusta ja kiinnostusta rakentamisen tietomalliasioissa Webropol-kysely Kyselyn suunnittelivat Timo Lehtoviita, Paula Kokko ja Mikko Huhtanen Toteutus: Paula Kokko

3 rakennustuoteteolli suus; 0 kalustetoimittaja; 0 kiinteistövälittäjä; 1 Kyselyyn vastanneet yhteensä 30 vastausta elementtitoimittaja; 0 rakennusvalvonta; 1 joku muu, mikä:; 3 arkkitehtuuri; 8 talotekniikka-alan urakoitsija; 0 kiinteistön kunnossapito ja ylläpito; 5 rakennusurakoitsija; 8 rakennesuunnittelu; 5 infratekniikka; 0 talotekniikka; 1 sähkösuunnittelija rakennuttaja/tilaaja ; 12

4 Taloushallinto, yrittäjä Toimitusjohtaja Johtaja Työpäällikkö Kiinteistökehitysjohtaja, vastaa rakennushankkeista ja kiinteistökehityksestä Arkkitehtisuunnittelu Hirsirakennusten lupapiirustukset sekä rakennesuunnitelmat. Korjausrakentamiskohteiden suunnittelu, pientalot. arkkitehtisuunnittelu arkkitehtisuunnittelu arkkitehtisuunnittelu Arkkitehti-/ rakennussuunnittelu. rakentaminen hankinta kuljetukset Rakennuttaminen ja valvonta toimitusjohtaja Rakennuttaminen ja kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpito Rakennuttajakonsultti Toimitusjohtaja, yrittäjä manageri Työnjohto pienessä rakennusliikkeessä. Yrittäjä rakennuttamistehtävät. Toimitusjohtajan tehtävät sekä rakennuttamistehtävät toim. johtaja / yrittäjä Projektipäällikkö ja palveluvastaava, Rakennesuunnittelu Rakennussuunnittelu tj Aluejohtaja Tutkimus, suunnittelu, valvonta Paikkatietopäällikkö Toim. joht. 3D-mallintaminen, visualisointi, arkk. suunnittelija

5 Tunnetko seuraavat käsitteet? (%) rakennuksen tietomalli BIM (Building Information Model) IFC (Industry Foundation Classes) yleiset tietomallivaatimukset 2012 en tunne mitään edellämainituista

6 9:1:Oletko sinä tai onko yrityksenne kiinnostunut osallistumaan tietomallintamista hyödyntävään projektiin ja siihen liittyviin koulutuksiin? EI; 6 KYLLÄ; 24

7 7:1:Onko sinulla tai yrityksellänne kokemusta tietomallintamisen käytöstä rakennushankkeessa tai rakentamisessa? EI; 14 KYLLÄ; 16

8 Tietomallien katseluohjelmien käyttö Tekla BIMsight: 2 hlöä Solibri: 5 Navis Works : 1

9 Arkkitehtimallinnusohjelmien käyttö (%) Allplan ArchiCAD AutoCAD Architecture Revit Architecture

10 Arkkitehtimallinnusohjelmien käyttö / henkilömäärä Allplan ArchiCAD AutoCAD Architecture Revit Architecture

11 Tietomallintamiseen liittyvien ohjelmien käyttö 12 vastaajaa ei ole käyttänyt mitään tietomallintamiseen liittyviä ohjelmia

12 Minkälaisia kokemuksia tietomallintamisesta? Hyvä ja huonoja kokemuksia Käytetty kouluhankkeissa Tuskaisia kokemuksia, koska kaikki talotekniikan osapuolet eivät vielä osaa tekniikkaa ja ohjelmat ovat erilaisia. Yhteistyö on siis vaikeaa. Henkilöstöllä on eriasteista kokemusta tietomallintamisesta. Tuleva insinööri AMK-rakennusalalta on kertonut ja hehkuttaa mallintamisesta Mallinnuksia tiettyihin kohteisiin. Käytetty muun suunnittelun apuvälineenä. tilaajana: 3D-malli havainnollistaa ja helpottaa päätöksentekoa Olemme useissa hankkeissa hyödyntäneet tietomallia tuotannon suunnittelussa ja ohjauksessa. Kohteet ovat olleet pääasiassa pääkaupunkiseudun kohteita. Musiikkitalo jne. Ei henkilökohtaista kokemusta

13 Minkälaisia kokemuksia tietomallintamisesta? Edellytämme kaikissa yli 1 M :n hankkeissa käytettävän tietomallintamista. Olemme olleet kehittämässä tietomallintamisen ohjeistusta ja ensimmäisenä tilaajana edellyttämässä tietomallintamisen käyttöä. Kaikissa hankkeissa joissa malli on saataville on sitä käytetty vähintään havainnollistamiseen. Omien kohteiden laskenta pohjautuu kokonaan malleihin. Uudisrakennuskohteet ja osin peruskorjauksetkin vaaditaan toteutettavaksi tietomallina, suunnittelun tekevät ulkopuoliset konsultit. Meillä on toimistolla Archicad ohjelma jolla olemme tehneet rakennusten mallintamista 20 vuotta 3-ulotteista mallintamista (ArchiCad). Puhtaaksiviljeltyä tietomallinnusta ei silti käytännössä juurikaan, koska IFC-tietoa vastaanottavat osapuolet puuttuvat edelleenkin lähes kokonaan, niin suunnittelijakuin toteuttajapuolellakin. Olemme tehneet muutaman pienen kohteen tietomallina. Tuotemalliominaisuuksia ei rakennuttajan taholta näissä kohteissa kuitenkaan käytetty. Lisäksi olemme juuri tehneet yhdestä isommasta kohteesta tuotemallin luonnosvaiheessa, jota urakoitsija käytti onnistuneesti määrälaskennassa.

14 Muita kommentteja Tarvitaan rakennuksen koko elinkaareen liiittyvää mallintamista. Tarvitaan mallii, jonka avulla rakennetaan ja sen jälkeen ohjataan ylläpitoa ja tilapalveluja. Meillä on kehityshanke, jota kutsumme virtuaaliseksi kiinteistöksi. Virtuaalikiinteistöllä ohjataan reaalikiinteistön toimintoja. Olemme kiinnostuneita ainoastaan jos kyseessä arkkitehtimallinnus eli Archicad ohjelmalla tapahtuva mallintaminen Em. osanottoilmoitus varauksellisesti aikaresursseista riippuen. Olemme pitäneet valmiuksia tietomallin käyttöönottoon, mutta projektit eivät vielä ole edenneet toteutukseen asti. Ajantasaisen tiedon saaminen paikkakunnalta on ensiarvoisen tärkeää. Olemme kiinnostuneita osallistumaan koulutukseen sekä tarvittaessa tuomaan esille omia kokemuksia asiaan liittyvistä projekteistamme. Onnea ja menestystä hankkeellenne! En ole kiinnostunut osallistumaan koulutuksiin, mutta projekteihin kyllä. Syynä edelliseen ei vastaukseen on se että saamme tietomalliprojektin käynnistyessä tarvittaessa tukea pääkonttorin osaajilta.

15 Päätelmiä Etelä-Karjalassa on jonkin verran tietomalliosaamista, mutta se on hajanaista ja henkilösidonnaista Strategisia päätöksiä tietomallien hyödyntämisestä ei juurikaan ole tehty Puhtaasti tietomallipohjaisia projekteja ei ole toteutettu Arkkitehdit ja tilaajat olivat kyselyssä aktiivisimmat ryhmät Talotekniikka-ala reagoi kyselyyn erittäin vähän (yksi sähkösuunnittelija) Urakoitsijat vastasivat vähän kyselyyn

16 Muita arvioita Tilaajat ovat osin tiedostaneet tietomallin, mutta tietoisia päätöksiä tietomallien käytöstä ei ole tehty Monet suunnittelijat tekevät tietomallipohjaista suunnittelua, mutta niiden käyttö ja hyödyntäminen on rajautunut pääosin vain piirustusten tuottamiseen Rakennesuunnittelijat eivät ole saaneet käyttöön arkkitehtimalleja Mallien yhteiskäytöstä ei ole sovittu

17 Muita arvioita Sekä suuret että pienet suunnittelutoimistot osaavat tehdä tietomallipohjaista suunnittelua