Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2010"

Transkriptio

1 Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 20

2

3

4 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke, ). NÄKY-hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jota Jyvälän Setlementti ry Jyväskylästä hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on tuoda setlementeissä tehtävän työn näkymättömät tulokset näkyviksi. Vuonna 2008 hankkeeseen liittyi Jyvälän lisäksi neljä Setlementtiä: Puijola, Ukonhattu, Lievestuorela ja Koskela. Vuonna 2009 hankkeen kohderyhmä kasvoi neljällä setlementillä. Mukaan tulivat Suomen Setlementtiliitto, Kalliolan Nuoret ry, Naistari Setlementtiyhdistys Naapurista sekä Setlementti Louhela. Toimitus: Anne Siekkinen. Graafinen suunnittelu ja taitto: Kalle Parkkonen. Jyväskylän ammattiopiston paino Lievestuoreen Setlementti 4

5 Toiminnanjohtajan tervehdys TAVOITTEISTA TULOKSIIN SOSIAALISEN TILINPIDON AVULLA UKONHATUSSA Toiminnan arviointiin on monta polkua ja tapaa. Ukonhatussa tehtävä laadunhallinta jo sinällään ohjaa toiminnan kehittämiseen, tavoitteiden asettamiseen, tulosten mittaamiseen ja arviointiin. Sosiaalisen tilinpidon menetelmän avulla saamme näkyväksi sosiaalisia tuloksia ja vaikutuksia. Olemme saaneet perehtyä sosiaalisen tilinpidon menetelmään kolmen vuoden ajan Näky hankkeen opastuksella. Vuoden 20 sosiaalinen tilinpäätös on toinen, joten matkamme sosiaalisen tilinpidon saralla on vasta alussa. Haasteena Ukonhatussa on ollut laatutyön ja sosiaalisen tilinpidon kokonaisuuden hallinta. SOT 20:ssa olemme saaneet näkyväksi asiakkaiden, henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kokemuksen toiminnastamme kuin myös Ukonhatun tuottaman hyödyn julkiselle sektorille. Siihen millaisia tavoitteita asetimme ja millaisia tuloksia saimme voit tutustua tässä julkaisussa tar- kemmin. Palveluiden ostajalla on oikeus valvoa ja seurata, että ostettu palvelu on sitä mistä on sovittu. Sosiaalinen tilinpito antaa mahdollisuuden yhteisten tavoitteiden asetteluun jo budjetointi vaiheessa. Kumppanuus ja palveluiden kehittäminen yhdessä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti olisi toivottavaa. Sosiaalinen tilinpito tukee toiminnan kehittämistä. Sen avulla etsimme ja saamme uutta tietoa toimintamme kehittämiseksi. Arviointia ja saatuja tuloksia tuleekin oppia hyödyntämään toiminnan kehittämisessä. Arviointiprosessi edistää parhaimmillaan koko organisaation toimintatapojen kehittymistä. Sosiaalinen tilinpidon tekeminen on laajentanut näkökulmaamme arviointiin. Analyyttinen tapa lähestyä asioita on entisestään vahvistunut. Toivomme, että entistä enemmän voisimme hyödyntää saatuja tuloksia oppien mittaamaan oikein ja löytääksemme kehitettävät asiat. Eija Teerineva toiminnanjohtaja 5

6 Setlementti Ukonhattu esittäytyy Setlementti Ukonhattu ry perustettiin vuonna Yhdistys toimii Suomen Setlementtiliiton jäsenjärjestönä. Ukonhatun toiminta käynnistyi vapaaehtoistoiminnan organisoinnista ja koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä ev.lut.seurakunnan ja kunnan kanssa. Mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten avopalveluiden kehittäminen käynnisti asumispalveluiden tuotannon vuonna Sijainti Ukonhattu toimii Leppävirralla. Kimppatalon palvelukoti ja Karpalokoti sijaitsevat taajamassa, aivan keskustan läheisyydessä. Nikkilänmäen palvelukoti sijaitsee hieman kauempana, matkaa taajamaan on noin 5 km. Keskuskeittiö sijaitsee keskustassa erilisissä tiloissa. Arkikeskus Pellava on keskustassa ja Koskikammari Sorsakosken kylässä. Ukonhatun hallinto toimii Kimppatalon palvelukodilla. Päivätoiminnan tilat, tukiasunnot sekä kriisiasunto on Karpalokodilla. Hallitus, johto ja henkilöstö Toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, hallituksen puheenjohtajana toimii Raili Laitinen. Hallinnollista yhteistyötä tehdään Kuopin Setlementti Puijolan kanssa, Ukonhatulla ja Puijolalla on yhteinen toiminnanjohtaja. Palvelukotien operatiivisesta toiminnasta vastaa palvelukotien johtaja Johanna Kärkkäinen. Palvelukotien työtiimit työskentelevät vastuuohjaajien johdolla. Ukonhatulla oli keskimäärin 66 työntekijää, joista suurin osa eli 51 työskenteli palvelukotien hoitotyössä. Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskeli vuoden aikana neljä työntekijää.palkkatuella Ukonhattuun työllistettiin kolme avustavaa työntekijää. Kesällä työllistettiin kaksi nuorta kesätöihin. Opiskelijoita, harjoittelijoita ja kuntouttavassa työtoiminnassa työskenteleviä työskenteli palvelukodeilla runsain määrin. Yhdistyksellä on 40 henkilöjäsentä. Sidosryhmät Tärkeimmät sidosryhmät ovat asumispalveluita ostavat kunnat ja niissä toimivat viranhaltijat. Leppävirran seurakunta on tärkeä sidosryhmä erityisesti vapaaehtoistoiminnassa. Ukonhatun toiminnat 1. Asumispalvelut Asumispalveluita tuotetaan kolmella kodinomaisella palvelukodilla kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asukkailla on käytössään viihtyisä, tilava asunto tai oma huone sekä mahdollisuus viettää aikaa kodikkaissa ja valoisissa yhteisissä tiloissa. Palvelukodit sijaitsevat palveluiden lähellä, silti saamme nauttia ainutlaatuisesta luonnon rauhasta. Asiakkaan näkökulma ja tarpeet ovat keskeisellä sijalla toiminnassamme. Yhteistyössä asiakkaan, häntä hoitavan tahon sekä hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa räätälöimme asiakkaalle yksilöllisen palvelukokonaisuuden. Hoito ja kuntoutus porrastuvat asiakkaan omien voimavarojen mukaan. Asumispalvelupaikkoja on yhteensä 73, tukiasuntoja viisi ja yksi kriisiasunto. Mielenterveyskuntoutujille tarjotaan tukiasumista, kuntouttavaa palveluasumista, pitkäaikaista- ja tehostettua asumispalvelua. Kehitysvammaisille ohjattua - ja asutettua asumispalvelua. Kriisiasuminen on tarkoitettu kaikille apua tarvitseville henkilöille.

7 2. Kuntouttava päivätoiminta Monipuolista kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään molemmille asiakasryhmille. Päivätoimintaa tarjotaan myös asiakkaille, joiden koti on muualla kuin palvelukodeilla. 3.Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monipuolista sosiaalista pääomaa kasvattavaa kansalais- ja vertaistoimintaa Arkikeskus Pellavassa ja Koskikammarissa. 4.Saattopalvelu Työvoimahallinnolle tuotettiin asiakkaiden saattopalvelua. Asiakkaita saatettiin asioille eri virastoihin ja muihin palveluihin. 5. Nuorisotoiminnan kehittämishanke Kansainvälisen nuorisotoiminnan esiselvityshankkeessa selvitettiin Leppävirran ja Varkauden alueen nuorten tarpeita. Visio, missio ja arvot Ukonhattu on Savossa toimiva innovatiivinen, korkeatasoisia hyvinvointipalveluita tuottava yhteisö Ukonhatun visio pohjautuu toiminnan tehtävään ja arvoihin. Ukonhatun toiminta-ajatuksena on parantaa ihmisten elämänlaatua, kehittää ja tuottaa monialaisia sosiaali-ja terveyspalveluita sekä toteuttaa ja edistää vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan strategiset painoalueet olivat Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja paikallisten hyvinvointipalveluiden täydentäminen tuottamalla korkealaatuisia palveluita. 2. Edistää ihmisten selviytymistä elämäntilanteiden ja toimintaympäristön muutoksissa. 3. Työhyvinvoinnin kehittäminen yhdessä henkilöstön kanssa Toiminnan arvojen määrittelyssä on ollut mukana koko organisaatio. Lähtökohtana ovat setlementtityön arvot, joita on peilattu Ukonhatun toimintaan. Tavoitteena on, että arvot ohjaavat ja läpäisevät toiminnan kaikilla tasoilla. Arvoihin palataan toiminnansuunnittelu ja arviointi vaiheessa hallituksessa, johtoryhmässä, laadunhallintaryhmässä, ohjaajapalavereissa ja asukaskokouksissa. Arvoja ja niiden läpäisevyyttä eri toiminnan tasoilla arvioidaan eri prosesseissa. Ukonhatun arvot ovat 1. Yksilön oikeuksien kunnioittaminen 2. Erilaisuuden hyväksyminen 3. Yhteisön toimiminen yksilön tukena 4. Tasa-arvoisuus Laadunhallinta Sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality (SHQS), pohjautuu kansainväliseen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteisiin, sertifiointitoimintaa eli auditointia ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin kansainvälisiin vaatimuksiin. Laatutyötä on Ukonhatussa tehty SHQS- kriteeristön mukaan. Ukonhatun toiminta on auditoitu vuosina 2006 ja 2009.Sertifikaatti on voimassa kesäkuulle Ulkoiset auditoinnit on suorittanut Qualitor Oy. 7

8 Sosiaalinen tilinpito Teksti: Anne Siekkinen Kaavio: Kalle Parkkonen Tililuokka Tavoitteiden muodostama kokonaisuus Tavoite Organisaation sosiaalinen tavoite toimintavuodelle Indikaattori Osoittaa sosiaalisen tavoitteen toteutumista Esimerkiksi: SETLEMENTTI ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI Setlementti reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin Kysymykseen vastanneista yhteistyökumppaneista on samaa mieltä Sosiaalinen tilinpito tarjoaa organisaation toiminnasta kiinnostuneille mahdollisuuden tutustua käytännönläheisesti tehtyyn työhön ja sillä aikaansaatuihin tuloksiin. Kalle Parkkonen Tililuokat muodostuvat tavoitekokonaisuuksista. Varsin yleistä on että esimerkiksi joillekin toimintamuodoille varataan omia tililuokkia. Lisäksi usein on mukana koko talolle yhteisiä tililuokkia, esimerkiksi yhteistyökumppanuutta, henkilöstöä tai arvoja koskevia. Sosiaalisen tilinpäätöksen lukuohje Tavoitteet jokainen organisaatio asettaa itselleen toimintavuosittain. Työmuodot ja käynnissä olevat hankkeet vaikuttavat kauden tavoitteisiin. Selkeällä tavoitteiden asettelulla on myönteisiä vaikutuksia henkilöstölle ja koko työyhteisölle. Indikaattorit osoittavat yksittäisen tavoitteen saavuttamista. Yhtä tavoitetta todentamaan tarvitaan useampia indikaattoreita. Indikaattoreille asetetaan etukäteen tulosodotus eli niille ilmaistaan selkeä tavoitetaso, johon toimintakauden aikana pyritään. Lukijaa tililuokat voivat ohjata kattavan toimintakuvan saamisessa tai tiettyyn, itseä kiinnostavaan työmuotoon paneuduttaessa. Lukija voi tavoitteiden kautta kurkistaa organisaation sisään ja nähdä mihin toiminnalla pyritään. Sosiaalisessa tilinpäätöksessä lukija näkee myös yksittäisen indikaattorin tavoitetason saavuttamisen Tulos-osiossa. Sosiaalinen tilinpito pähkinänkuoressa: 1. Sosiaalisen budjetin laadinta 2. Kirjanpitovaihe 3. Sosiaalisen tilinpäätöksen kokoaminen 4. Ulkopuolinen tilintarkastus 5. Julkistaminen 8

9 Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpito Sosiaalisen tilinpidon tavoitteet ja tilikausi Setlementti Ukonhattu ry:n toinen sosiaalinen tilinpäätös (ajalta ) valmistui osana Jyvälän Setlementti ry:n hallinnoimaa ja RAY:n rahoittamaa NÄKY-hanketta. Ukonhattu on ollut osaltaan sosiaalisen tilinpitomenetelmän eturintamassa yhdessä vuonna 2009 niin ikään ensimmäisen sosiaalisen tilinpitonsa tehneen viiden muun setlementin kanssa. Toiminnan vaikutusten osoittaminen rahoittajille sekä muille yhteistyötahoille on yhä ajankohtaisempaa asumispalveluissa ja koko kolmannella sektorilla. Tililuokat Vuoden 20 sosiaalisen budjetin suunnittelu käynnistyi vuoden 2009 budjetin pohjalta jo keväällä Ukonhatun tavoitteet on koottu kuuden tililuokan alle, joissa tarkastellaan yhdistyksen toimintaa kokonaisuudessaan. Tililuokat muodostuvat koko Ukonhatun yhteisesti jakamista tavoitteista. Näitä ovat toiminnan arvot ja visio, toiminnan yleishyödyllinen luonne, toimiminen vastuullisena työnantajana, toimiminen osaavana ja luotettavana yhteistyökumppanina, toiminnan tuottama hyöty asiakkaalle sekä toiminnan tuottama hyöty julkiselle sektorille. Sosiaalinen kirjanpito tukee erittäin vahvasti tekemäämme laatutyötä ja tavoitteenamme onkin sen sitominen vielä tiiviimmäksi osaksi käytössämme olevaa SHQS-laatujärjestelmää. Tulosten kerääminen ja hyödyntäminen SoT-kirjanpitäjät Vastuun tietojen keräämistä sekä suurkiitokset saa laadunhallintaryhmä, jonka jäsenet ovat osallistuneet koulutuspäiviin Jyväskylässä saaden viime kevään setlementtityön päivillä SoT-kirjanpitäjä pätevyydet sekä osallistuivat kouluttajien tekemiin kotikäynteihin. Työryhmään ovat kuuluneet: toiminnanjohtaja Eija Teerineva, vastuuohjaajat Iina Ahonen, Elina Kettunen, Tuija Vehviläinen, Outi Takkunen ja Merja Issakainen sekä projektiohjaaja Paula Koponen ja palvelukotien johtaja Johanna Kärkkäinen. Kiitokset tiedonkeräämisestä ovat ansainneet myös toimistopäällikkö Salme Arokivi sekä taloussihteeri Elina Vepsäläinen, joiden työpanos tietojen keräämistä yhteen on ollut merkittävä. Setlementti Ukonhattu ry:n tilintarkastajana on toiminut Håkan Björk CB Support Norrdicista Uumajasta, jonka kommentit ja ohjaus prosessin aikana on kiitoksen arvoiset. Sot-kirjanpito osana työtä Sosiaalinen kirjanpito on näiden kahden valmistuneen budjetin myötä vakiinnuttanut itsensä luonnollisena osana arkipäivän työtä. Se kulkee osana laatujärjestelmässämme kalenterivuosi suunnitelman mukaisesti. Näiden kahden vuoden aikana saatujen kokemusten pohjalta on entistä helpompaa tehdä kuluvan vuoden budjettia. Johanna Kärkkäinen Setlementti Ukonhattu ry:n SoT-koordinaattori Toiminnan tuloksia on kerätty kirjanpitosuunnitelman mukaisesti vuoden 20 kuluessa. Sosiaalinen kirjanpito on ohjannut toiminnan kehittämiseen ja tilastoimiseen käytettävän arvioitimme vastaamaan yhä paremmin tavoitteitamme. Palautteen kerääminen on kuulunut toimintaamme asumispalvelujen aloittamisesta lähtien osana laatujärjestelmäämme. Mittauslähteinä käytimme mm. kyselyjä, tilastoja ja kuvauksia. Kuvauksia toiminnastamme pyysimme niin henkilökunnalta, asiakkailta, omaisilta kuin yhteistyökumppaneiltamme. Saatuja tuloksia hyödynnetään toiminnan ja menetelmien kehittämiseen. 9

10 Setlementti Ukonhattu ry:n tililuokat ja tavoitteet 0 00 UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS Ukonhattu on rekisteröity yhdistys Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA 1 00 Ukonhattu on luotettava työnantaja Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen... 23

11 UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyö- kumppaneiden kanssa Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyö-kumppani Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE 1 00 Asuminen on laadukasta Mielenterveys-kuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Mielenterveys-kuntoutujien toiminnallisuus on hyvää Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Toimitamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin

12 Tililuokka 0 00 Tililuokka muodostuu 5 tavoitteesta UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON 20 Tavoite 1 00 Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: :lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvoit merkitsevät paljon tai erittäin paljon omassa työssä Henkilökunnan kehityskeskustelun kirjallinen väittämä Ukonhatun arvoilla on merkitystä työssäni. Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon 96 kysymykseen vastanneen henkilökunnan mielestä arvot merkitsevät työssä paljon tai erittäin paljon. (n= 42 /44)

13 Tavoite 2 00 Asiakkaan oikeuksia kunnioitetaan Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 2 01 kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon Indikaattori kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon 56 kyselyyn vastanneista asiakkaista kokee, että hänen oikeuksiaan kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon. (n=23/41) kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia paljon tai erittäin paljon. (n= 38 /44) kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että omaiseni oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon 2 04 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan asiakkaan oikeuksia 83 kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että hänen omaisensa oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon tai erittäin paljon. (n=24/ 29) 83 Kuvaus Kimppatalon kehitysvammaisten palveluasumisen asiakkaan omaiselta Yhteisö on kodinomainen yksilöä kunnioittava ja ihmisten erilaisuuden hyväksyvä. Se myös kannustaa ja vahvistaa poikaamme käyttämään niitä tietoja ja taitoja mitä hänellä on. Poikamme toiveita kuunnellaan ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hänen tarvitsema henkilökohtainen avuntarve huomioidaan hienotunteisesti ja hyväksyvästi. Yksilönoikeus poikamme kohdalla toimii hänen erityinen avuntarve huomioiden niin hyvin kuin se on mahdollista. Mielestäni Mäkiorvokissa ja koko Ukonhatun yhteisössä yksilönoikeuden kunnioitus tulee esiin arjessa luonnollisesti ja huomaamattomasti, suurempaa numeroa asiasta tekemättä. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä. - asiakkaan omainen - 13

14 Tavoite 3 00 Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 3 01 kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon 61 kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon (n=23/38) (n= 40 /44) 3 04 kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon 3 05 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta 82 kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon tai erittäin paljon. 82 Kuvaus vapaaehtoistoiminnassa mukana olevalta Olen työskennellyt yli vuotta asiantuntijatehtävissä julkisella sektorilla, joten näin eläkepäivinä teen vapaaehtoistyötä omana itsenäni. On upeaa päästä tuottamaan ihmisille hyvää mieltä ja tehdä vapaaehtoistyötä monipuolisesti. (n=23/ 28) 14

15 Tavoite 4 00 Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Kaikki tavoitteen kyselyt on toteutettu asteikolla: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 5. Erittäin paljon Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 4 01 kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon 46 kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon (n= 18/39) (n= 32/44) kysymykseen vastannesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii henkilökunnan tukena paljon tai erittäin paljon 4 04 kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon 74 kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa yhteisö toimii hänen tukenaan paljon tai erittäin paljon kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena paljon tai erittäin paljon. 71 (n= 27 /37) (n=20/28) 4 05 Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa yhteisö toimii asiakkaan tukena Mies, 44v: Hoitajista on paljon tukea. Haluan, että minua tuetaan hankalina hetkinä. Tänäänkin saan tukea asiointiin, kun en pysty lähtemään yksin. Keskustelun kirjannut Elina Kettunen 15

16 Tavoite 5 00 Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 5 01 kysymykseen vastanneesta asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin 47 kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 18/38) kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin 73 kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa huomoidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 32 /44)

17 5 03 kysymykseen vastanneesta omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin 82 kysymykseen vastannesita omaisista kokee, että Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin tasa-arvoisesti. (n= 22/ 27) kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa asiakasta huomioidaan hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti. Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Hyvin 5. Erittäin hyvin 76 kysymykseen vastanneen henkilöstön mielestä Ukonhatussa huomioidaan asiakkaita hyvin tai erittäin hyvin yksilöllisesti. (n=28/37) Kuvaus henkilöltä, joka kokee, että Ukonhatussa on asiakasta huomioidaan yksilöllisesti. Kuvaus Karpalokodin asiakkaalta Jokaisella asiakkaalla on omaohjaajat. -asiakas nainen 38v- 17

18 Tililuokka Tililuokka muodostuu 3 tavoitteesta UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS Tavoite Ukonhattu on rekisteröity yhdistys Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Yhdistysrekisteriote Setlementti Ukonhattu ry on merkitty yhdistysrekisteriin Tavoite Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: Ukonhatun säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. Ukonhattu ry:n säännöt Ukonhatun toiminta vastaa sääntöjen mukaista tarkoitusta Yhdistyksen toimintakertomus ja sosiaalinen tilinpäätös. 18

19 Setlementti Ukonhattu ry:llä 40 jäsentä vuonna 20 Jäseniä on Ukonhatun toiminnassa on mukana vapaaehtoisia 3 vapaaehtoistoimijaa toimivat tukihenkilöinä, tapahtuma-avustajina, kohtaamispaikkojen emäntinä, tehden vierailuja sairaalaan ja palvelukodeille sekä vetivät erilaisia ryhmätoimintoja. Tavoite Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Ukonhatun maksamat korvaukset sen jäsenille tai toimintaan osallistuville ovat yhdistystoiminnan yleisen käytännön mukaiset Ukonhatun maksamat korvaukset sen jäsenille tai toimintaan osallistuville ovat yhdistystoiminnan yleisen käytännön mukaiset Ukonhattu maksaa kulukorvauksia jäsenille tai toimintaan osallistuville todellisten kulujen mukaan, mikäli he toimivat vapaaehtoisina Ukonhatun antamissa tehtävissä. Hallituksen jäsenet toimivat vapaaehtoisesti, ilman kokouspalkkiota. 19

20 Tililuokka 0 00 Tililuokka muodostuu 8 tavoitteesta UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Tavoite 1 00 Ukonhattu on luotettava työnantaja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 1 01 Työsuhteista 85 on vakinaisia 86,7 vakituisia työsuhteita 1 02 Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja Ukonhatun keskipalkka on työehtosaopimuksen mukainen. Tavoite 2 00 Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: Indikaattori 2 01 Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas 0,71 työntekijää/asiakas 20

21 Tavoite 3 00 Sairauspoissa-olojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: 3 01 Sairauspoissaoloja keskimäärin kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana Sairaspoissaoloja 15 päivää/henkilö vuoden aikana Tavoite 4 00 Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: 4 01 Edellisen vuoden työolobarometrin tulosten kehittämisalueita tunnistettu joka yksikössä vähintään kaksi ja toteutettu kehittämistoimia näihin liittyen Kehittämisalueita on tunnistettu jokaisessa yksikössä vähintään kaksi ja näihin liiittyviä kehittämistoimia on toteutettu Tavoite 5 00 Tukityöpaikkojen avulla on mahdollista kehittää työelämäntaitoja Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: 5 04 Kuvaus henkilöstä, joka on tukityöpaikan avulla kehittänyt työelämän taitojaan Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleminen on : - avartanut maailmankuvaani, näkemällä ja kokemalla erilaisten ihmisten elämää ja arjessa selviytymistä - lisännyt kuuntelemisen, auttamisen, tukemisen, ohjauksen ja huolehtimisen taitojani - luonut hienon mahdollisuuden tutustua hoiva- ja huolenpito työhön 21

22 Tavoite 6 00 Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavalla indikaattorilla: 6 01 Jokaisessa Ukonhatun yksikössä on yksi oppisopimusopiskelija Ukonhatussa on neljä yksikköä, joissa oli viisi oppisopimusopiskelijaa Tavoite 7 00 Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 7 01 Vakituiset työntekijät kuuluvat vähintään yhteen laatutyöryhmään Jokainen vakituinen työntekijä kuuluu vähintään yhteen laaturyhmään Kuvaus laatutyöryhmän vaikutuksista työntekijöiden työhön Laatutyön kautta saatavat toimintamallit ja ohjeet jäsentävät päivittäistä työtä, tekevät siitä laadullisesti tasaisempaa ja myös turvallisempaa. Kirjatut toimintaprosessit helpottavat työntekoa luomalla selkeät raamit eri työtoiminnoille. Laatutyöryhmän jäsen kussakin työyksikössä toimii asiantuntijana oman laatutyöryhmänsä alueelta ja jakaa tietämystään muun työryhmän käyttöön. Laatutyöryhmässä mukana olemalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön. Uuden työntekijän on helpompi hahmottaa työn kokonaisuutta tutustumalla laatuasiakirjoihin. Myös opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, tämä auttaa tulevaa työpaikkaakin ajatellen, tietää mitä laatutyö tarkoittaa. kehitysvammayksikön ohjaaja kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että hänellä on mahdollisuus vaikuttaa työhöni paljon tai erittäin paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon 5. Erittäin paljon kysymykseen vastanneesta henkilöstön mielestä heillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä paljon tai erittäin paljon. (n= 26 / 37) 80 22

23 7 04 Ukonhatun henkilöstö kokee, että heillä on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti samanverran tai enemmän kuin alan muut toimijat. ( v.2009 muut toimialat ka 4.23) Ukonhatun ka työolobarometrin kysymykseen Minulla on mahdollisuus toimia ja ajatella itsenäisesti on 3,93, toimialan vastaavan kysymyksen ka 4,19. Tavoite 8 00 Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Tämän tavoitteen toteutumista osoitamme seuraavilla indikaattoreilla: 8 01 Henkilökunta osallistuu koulutuksiin vähintään 3 pv / vuosi / henkilö Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1- pv / vuosi / henkilö Kuvaus siitä, miten Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa. Työryhmät pitävät myös ryhmäkehityskeskustelut. Vuosittaisessa johdon katselmuksessa henkilökunta voi tuoda johdolle suoraan esille toiveitaan henkilökunnan kehittämisestä. Koulutussuunnitelma laaditaan kehityskeskusteluissa esille nousseiden koulutustarpeiden tietoja hyödyntäen. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi osallistua koulutukseen, joka tukee hänen ammatillista kasvua- ja kehitystään sekä henkilökunnan ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittymistä. Työnohjausta järjestetään työryhmittäin kuuden viikon välein. Työnohjaajat ovat ulkopuolisia työnohjaajia, jotka työryhmä on itse valinnut ja hyväksynyt työnohjaajakseen, tarvittaessa mahdollisuus yksilötyönohjaukseen. Vastuuohjaajat ovat käyneet johtamiskoulutuksen. Vuonna 20 yksi vastuuohjaajista oli johtamiskoulutuksessa. Palvelukodin johtajan ylemmän tason AMK opintoja tuettiin vuonna 20 ajallisesti. Työntekijöiden omaehtoista kouluttautumista tuetaan työaikajärjestelyiden avulla. Esimerkiksi yhden vastuuohjaajan työnohjaaja opiskelut. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelevia oli vuonna 20 yksi jokaisessa yksikössä eli yhteensä neljä. Henkilökunnan ammatillista osaamista ylläpidetään ja kehitetään myös siten, että esimerkiksi sairaanhoitajat voivat ottaa verikokeita ja tehdä vaativia haavanhoitoja, jotka voitaisiin myös tehdä terveyskeskuksessa. 23

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 0 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA . PUIJOLA ON YHTEISKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ TOIMIJA. Puijola on merkittävä työllistäjä. Puijola on tuottanut taloudellista

Lisätiedot

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös Koskelan Setlementti ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2011 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 20 ARVOT, YHTEISÖLLISYYS . SETLEMENTTILIIKKEEN YHTEISET PERUSARVOT OVAT TOTEUTUNEET JYVÄLÄSSÄ. Jyvälän setlementtityössä on toteutunut lähimmäisenrakkaus

Lisätiedot

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite)

Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) Toimitus: Taneli Vuojus Graafinen suunnittelu ja taitto: Toni Tourunen Kuvat: Toni Tourunen (lukuunottamatta 5. päätavoite) TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS Laatu on monimuotoinen ilmiö, jonka mittaaminen voi

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 5/2012. SISÄLLÄ mm:

Etelä-Suomen läänin. Marraskuu 5/2012. SISÄLLÄ mm: Etelä-Suomen läänin Marraskuu 5/2012 SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-17 Mielenterveystyö s. 18-25 Päihdekuntoutus s. 26-28 Lastensuojelu s. 29-31 Muut palveluntarjoajat SISÄLLÄ mm: s. 5 Suomen Mielenterveysseuran

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI. Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Etelä-Pohjanmaa ry ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet...

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi

6. 2013. Teema: kotihoito. Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi 6. 2013 Teema: kotihoito Informaali hoito Kotihoidon optimointi Laatusuositus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja palvelujen parantamiseksi Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 Informaali hoiva on

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta.

Yhdistyksemme vietti 20-vuotis juhlaa 12.4. 2014 Tapiolan kirkossa. Juhla oli lämminhenkinen ja sai paljon kiitosta osallistujilta. PALVELUKOTI MÄNTYRANNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 YLEISTÄ Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry. ylläpitää Palvelukoti Mäntyrantaa. Palvelukoti Mäntyranta on muistihäiriöisille asukkaille,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

ASPA 2012. Itsenäisen asumisen kulmakivet Osallisena oman kodin teossa Tuetulla asumisella laatua ja säästöjä Turvallista asumista

ASPA 2012. Itsenäisen asumisen kulmakivet Osallisena oman kodin teossa Tuetulla asumisella laatua ja säästöjä Turvallista asumista ASPA 2012 Itsenäisen asumisen kulmakivet Osallisena oman kodin teossa Tuetulla asumisella laatua ja säästöjä Turvallista asumista s. 24 Varpu Vehmersalo: Asumispalvelutoiminnan yhtiöittäminen oli erinomainen

Lisätiedot

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1

Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Tervetuloa Vaikuttavaa -kiertueelle! Avustusosasto, Vaikuttavaa! -kiertue 2012 1 Kehitämme yhdessä suomalaista hyvinvointia RAY:n pelitoiminnan tuotot käytetään terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot