Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös"

Transkriptio

1 Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpäätös 2009

2 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke Tämä sosiaalinen tilinpäätös on tuotettu osana NÄKY-hanketta (Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke, ). NÄKY-hanke on Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke, jota Jyvälän Setlementti ry Jyväskylästä hallinnoi. Hankkeen tavoitteena on tuoda setlementeissä tehtävän työn näkymättömät tulokset näkyviksi. Vuonna 2008 hankkeeseen liittyi Jyvälän lisäksi neljä Setlementtiä: Puijola, Ukonhattu, Lievestuorela ja Koskela. Toimitus: Anne Siekkinen. Graafinen suunnittelu ja taitto: Kalle Parkkonen. Jyväskylän ammattiopiston paino Lievestuoreen Setlementti

3 Toiminnanjohtajan tervehdys Ukonhatun toiminta painottuu erityisryhmien asumis- ja asumisen tukipalveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Asiakkaiden hyvinvointi ja asiakaslähtöinen toiminta ovat palvelun tuottamisen ydintä. Palvelukodeilla tehdään työtä asiakkaan kotona, ammatillisesti ja tavoitteellisesti. Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja paikallisten hyvinvointipalveluiden täydentäminen tuottamalla korkealaatuisia palveluita on yksi Ukonhatun toiminnallisista strategioista. Niin palvelutuotannossa kuin kohtaamispaikkojen arjen tilanteissa tavoitteena on ollut edistää ihmisten selviytymistä elämäntilanteiden ja toimintaympäristön muutoksissa. Olemme Ukonhatussa kehittäneet toimintaamme ja tehneet laatutyötä lähes koko 2000-luvun. Näkymättömien tulosten näkyville saaminen oli liikkeellepanevin voima, kun päätimme lähteä mukaan setlementtien yhteiseen sosiaalisen tilinpidon hankkeeseen. Toivommekin SoT-menetelmän tukevan ja täydentävän tekemäämme laatutyötä. Menetelmän oppiminen on ollut työlästä ja vaivalloista. SoT-maailma on ollut kuin uusi opittava kieli. Oikeiden ja oleellisten tavoitteiden määritteleminen ei ole sujunut leikiten, puhumattakaan sopivien indikaattoreiden löytymisestä. Vuoden 2010 budjetin laadinnassa otamme opiksemme tämän vuoden kömmähdyksistä. Uuden luominen on usein vaivalloista. Kaikesta haasteellisuudestaan huolimatta luotamme menetelmän pystyvän tekemään näkymättömän näkyväksi. Esimerkkinä mainittakoon, että palvelukodeilla tehtiin vuonna 2009 yli 1000 tuntia periaatteessa julkiselle terveydenhuollolle kuuluvia terveyden- ja sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Sairaanhoitajan keskipalkaksi muutettuna se toi säästöä yhteiskunnalle runsaat Ihmistyössä näkyväksi tekeminen tarkoittaisi paljon välittämistä ja hoivaa, SoT-maailmassa paljon oman työmme pohdintaa ja kehittämistä pintaa syvemmältä, jotta ydin löytyisi. Eteenpäin, hyvillä mielin. Eija Teerineva toiminnanjohtaja 3

4 Setlementti Ukonhattu ry 1. Lyhyt historia ja katsaus Setlementti Ukonhattu ry perustettiin vuonna Yhdistys toimii Suomen Setlementtiliiton jäsenjärjestönä. Ukonhatun toiminta käynnistyi vapaaehtoistoiminnan organisoinnista ja koordinoinnista tiiviissä yhteistyössä ev.lut.seurakunnan ja kunnan kanssa. Mielenterveyskuntoutujien ja kehitysvammaisten avopalveluiden kehittäminen käynnisti asumispalveluiden tuotannon vuonna Kuluneena vuonna Ukonhattu tuotti asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille kolmessa palvelukodissa. Kuntouttavassa päivätoiminnassa kävi palvelukotien asukkaiden lisäksi myös muualla asuvia asiakkaita. Palvelukodeissa on asumispalvelupaikkoja 75, tukiasukaspaikkoja 5 ja kriisiasunto. Vapaaehtoisia toimijoita on mukana 103 (12/2009). Kymmenen kuntaa osti asumispalveluita vuonna Ukonhattu tuottaa myös tuki- ja kriisiasumista. Asumispalveluiden käyttöaste oli vuoden lopussa lähes 100%. Toiminnan rahoitus tuli pääasiassa palvelutuotannosta. Vuonna 2009 saimme Raha-automaatti yhdistyksen rahoitusta lisäksi kuntouttavan päivätoiminnan hankkeeseen. 2. Sijainti Ukonhattu toimii Leppävirralla. Kimppatalon palvelukoti ja Karpalokoti sijaitsevat taajamassa, aivan keskustan läheisyydessä. Nikkilänmäen palvelukoti sijaitsee hieman kauempana, matkaa taajamaan on noin 5 km. Keskuskeittiö sijaitsee entisen ammattikoulun tiloissa. Arkikeskus Pellava on keskustassa ja Koskikammari Sorsakosken kylässä. Ukonhatun hallinto toimii Kimppatalon palvelukodilla. Päivätoiminnan tilat, tukiasunnot sekä kriisiasunto ovat Karpalokodilla. 3. Hallitus, johto ja henkilöstö Toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, hallituksen puheenjohtajana toimii Raili Laitinen. Hallinnollista yhteistyötä tehdään Kuopion Setlementti Puijolan kanssa, Ukonhatulla ja Puijolalla on yhteinen toiminnanjohtaja. Palvelukotien operatiivisesta toiminnasta vastaa palvelukotien johtaja Johanna Kärkkäinen. Palvelukotien työtiimit työskentelevät vastuuohjaajien johdolla. Ukonhatulla oli keskimäärin 69 työntekijää, joista suurin osa eli 61 työskenteli palvelukotien hoitotyössä. Lähihoitajaksi oppisopimuksella opiskeli vuoden aikana neljä työntekijää, lisäksi kaksi oppisopimus-lähihoitajaa valmistui vuoden aikana. Palkkatuella Ukonhattuun työllistettiin kolme avustavaa työntekijää. Kesällä työllistettiin kaksi nuorta kesätöihin. Opiskelijoita, harjoittelijoita ja kuntouttavas- 4

5 sa työtoiminnassa työskenteleviä työskenteli palvelukodeilla 21 henkilöä. 4. Jäsenistön kuvaus Yhdistyksellä on 40 henkilöjäsentä. 5. Sidosryhmät Tärkeimmät sidosryhmät ovat asumispalveluita ostavat kunnat ja niissä toimivat viranhaltijat. Leppävirran seurakunta on tärkeä sidosryhmä erityisesti vapaaehtoistoiminnassa. 6. Ukonhatun toiminnat 6.1. Asumispalvelut Asumispalveluita tuotetaan kolmella kodinomaisella palvelukodilla kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Asukkailla on käytössään viihtyisä, tilava asunto tai oma huone sekä mahdollisuus viettää aikaa kodikkaissa ja valoisissa yhteisissä tiloissa. Palvelukodit sijaitsevat palveluiden lähellä, silti saamme nauttia ainutlaatuisesta luonnon rauhasta. Asiakkaan näkökulma ja tarpeet ovat keskeisellä sijalla toiminnassamme. Yhteistyössä asiakkaan, häntä hoitavan tahon sekä hänen sosiaalisen verkostonsa kanssa räätälöimme asiakkaalle yksilöllisen palvelukokonaisuuden. Hoito ja kuntoutus porrastuvat asiakkaan omien voimavarojen mukaan. Asumispalvelupaikkoja on yhteensä 73, tukiasuntoja viisi sekä yksi kriisiasunto, joka on tarkoitettu kaikille äkillistä apua tarvitseville henkilöille Kuntouttava päivätoiminta Monipuolista kuntouttavaa päivätoimintaa järjestetään molemmille asiakasryhmille. Päivätoimintaa tarjotaan myös asiakkaille, joiden koti on muualla kuin palvelukodeilla. 6.3.Vapaaehtoistoiminta Vapaaehtoistoiminta tarjoaa monipuolista sosiaalista pääomaa kasvattavaa kansalaisja vertaistoimintaa Arkikeskus Pellavassa ja Koskikammarissa. Kunnan nuorisotoimen tiloissa pyöritettiin pienimuotoista nuorisokahvilaa loppuvuodesta. 6.4.Tukihenkilöja saattajapalvelu Tukihenkilö- ja saattajapalvelu on työvoimahallinnolle tuotettu palvelu, jonka tavoitteena on rohkaista, kannustaa ja tukea asiakasta osallistumaan työllistymiseen ja työkyvyn selvittämiseen liittyviin eri toimenpiteisiin. Vuonna 2009 toimeksiantosopimuksia oli 22 kpl, joiden myötä tehtiin 68 asiakastapaamista. 7. Visio, missio ja arvot Ukonhattu on Savossa toimiva innovatiivinen, korkeatasoisia hyvinvointipalveluita tuottava yhteisö Ukonhatun visio pohjautuu toiminnan tehtävään ja arvoihin. Henkilöstön kanssa olemme pohtineet mitä haluaisimme olla tulevaisuudessa, erityisesti sitä on pohdittu laadunhallintaryhmän strategiatyöskentelyssä. Ukonhatun toiminta-ajatuksena on parantaa ihmisten elämänlaatua, kehittää ja tuottaa monialaisia sosiaali-ja terveyspalveluita sekä toteuttaa ja edistää vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan strategiset painoalueet olivat Asiakkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen ja paikallisten hyvinvointipalveluiden täydentäminen tuottamalla korkealaatuisia palveluita. 2. Edistää ihmisten selviytymistä elämäntilanteiden ja toimintaympäristön muutoksissa. 3. Yhdistyksen vakaavaraisuuden turvaaminen talouden tasapainottamisen kautta. Toiminnan arvojen määrittelyssä on ollut mukana koko organisaatio. Lähtökohtana ovat setlementtityön arvot, joita on peilattu Ukonhatun toimintaan. Tavoitteena on, että arvot ohjaavat ja läpäisevät toiminnan kaikilla tasoilla. Arvoihin palataan toiminnansuunnittelu ja arviointi vaiheessa hallituksessa, johtoryhmässä, laadunhallintaryhmässä, ohjaajapalavereissa ja asukaskokouksissa. Arvoja ja niiden läpäisevyyttä eri toiminnan tasoilla arvioidaan eri prosesseissa. Ukonhatun arvot ovat 1. Yksilön oikeuksien kunnioittaminen 2. Erilaisuuden hyväksyminen 3. Yhteisön toimiminen yksilön tukena 4. Tasa-arvoisuus 8. Laadunhallinta Sosiaali-ja terveyspalveluiden laatuohjelma, Social and Health Quality (SHQS), pohjautuu kansainväliseen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) periaatteisiin, sertifiointitoimintaa eli auditointia ja laaduntunnustusten myöntämistä koskeviin kansainvälisiin vaatimuksiin. Laatutyötä on Ukonhatussa tehty SHQS- kriteeristön mukaan. Ukonhatun toiminta on auditoitu vuosina 2006 ja Ylläpitoauditoinnit on tehty välivuosina. Viimeisin sertifikaatti myönnettiin keväällä Ulkoiset auditoinnit on suorittanut Qualitor Oy. Ukonhattu voitti vuonna 2009 myös Keski-Savon julkisten toimijoiden laatukilpailun. 5

6 Sosiaalinen tilinpito SoT työkaluna tulosten ja vaikutusten arvioinnissa Suomessa kolmannen sektorin vahvistuminen, yhdistysten tehtäväkentän laajentuminen sekä myös yritysten ja julkisten organisaatioiden kiinnostus ottaa vastuuta sosiaalisista tuloksista tuo haasteita esitellä tuloksia entistä laajemmin. Taloudellisten kriteerien rinnalle kaivataan jatkuvasti myös sosiaalisia mittareita. Sosiaalinen tilinpito SoT tarkoittaa tietylle ajanjaksolle määriteltyjen tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja tulosten ulkoisesti tarkastettua raportointia. Se on työkalu niille organisaatioille tai yhteisöille, jotka haluavat mitata ja esittää toimintansa sosiaaliset hyödyt, tulokset ja vaikutukset säännöllisesti. SoT -mallin juuret ovat Skotlannissa ja sen kehittäjät ovat Håkan Björk ja Tytti Siltanen, jotka ovat myös käytännössä soveltaneet sitä organisaatioiden tulosten mittaamiseen Suomessa vuodesta 2004 alkaen. Sosiaalisen tilinpidon menetelmä on vielä melko vähän käytetty Suomessa, toistaiseksi sitä on soveltanut noin 30 eri organisaatiota. Sosiaalinen tilinpito keskittyy tarkastelemaan vaikuttavuutta asioissa, joita ei ole totuttu aiemmin paljoakaan mittaamaan. Se on siksi tärkeä ja kehittyvä sosiaalisen vastuun seurannan väline. Sosiaalisen tilinpidon prosessi Kuten taloudellinenkin kirjanpito, sosiaalinen tilinpito alkaa budjetin laadinnalla. Myös sosiaalisessa tilinpidossa tositteet kirjataan säännöllisesti kirjanpitoon. Tositemateriaali analysoidaan ja kootaan tilinpäätök- 6 seksi, joka tarkastetaan ulkoisen tilintarkastuksen avulla. Sosiaalinen budjetti sisältää sosiaaliset tavoitteet (101 00, jne.) ja niiden tunnusmerkit eli indikaattorit (101 01, jne.). Tavoitteet on ryhmitelty tililuokkiin (100 00, jne.) Kirjanpito muodostuu tilikauden aikana säännöllisesti ja suunnitelmallisesti toteutettavista mittauksista ja muusta tiedonkeruusta. Jokaiselle indikaattorille löytyy kirjanpidosta tosite eli todiste indikaattorin toteumasta. Tilinpäätös on tilikauden aikana saavutettujen tulosten raportti, joka viestitetään sidosryhmille. Tilintarkastus on riippumaton tarkastus kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä, jossa tilintarkastaja tutkii ja tarkistaa ilmoitetut tulokset ja varmistaa esitetyn tiedon. Sosiaalinen tilinpito SoT muodostaa menetelmällisen kokonaisuuden, joka suunnittelee (sosiaaliset tavoitteet ja niiden tunnusmerkit), osallistaa (organisaation toimijat ja sidosryhmät), dokumentoi (mittausmenetelmät ja tietolähteiden tositteet), raportoi (tilinpäätös), varmistaa (tilintarkastus) ja antaa hyvän pohjan kehittää toimintaa saatujen tulosten perusteella. Vertaan mielelläni sosiaalista budjettia ja tilinpäätöstä yhdistyksissä tuttuihin dokumentteihin toimintasuunnitelman rinnalle SoT -prosessissa laaditaan syksyisin tulossuunnitelma (sosiaalinen budjetti) ja toimintakertomuksen rinnalle tuloskertomus (sosiaalinen tilinpäätös). Yhdistys näyttäytyy kokonaisuutena, kun toiminnan suunnittelun ja raportoinnin rinnalla ollaan yhtä aikaa kiinnostuneita myös toiminnan tuloksista. Tavoitteellista yhdessä tekemistä Sosiaalinen tilinpito edellyttää organisaation toimijoiden ja sen sidosryhmien kiinnostusta, mukana olemista ja sitoutumista: vapaaehtoista kiinnostusta panna itsensä likoon ilman ulkoista pakotetta tai houkutinta. Rahoittaja on kiinnostunut oman panoksensa merkityksestä ja vaikutuksesta. Organisaation henkilöstö haluaa tietää omat tuloksensa ja johtajan tulee koordinoida kokonaisuus niin, että organisaatio pääsee tuloksiinsa ja voi kehittää toimintaansa. Sosiaalisia ja yhteiskunnallisia tuloksia tavoittelevalla organisaatiolla on oltava yhdessä sovitut selkeät tavoitteet ja niiden tunnusmerkit, koska vasta silloin tavoitteilla on selkeää ohjausvaikutusta työtapoihin ja johtamiseen ja vasta silloin voidaan seurata sosiaalisten tulosten saavuttamista. Sosiaalinen tilinpito antaa mahdollisuuden kokea tavoitteellista yhdessä tekemisen iloa ja saattaa näkymättömiksi jäävät tulokset näkyvämmiksi. Se tarjoaa erään työkalun omien tavoitteiden konkretisointiin, arvokeskusteluihin ja osuvien mittauskohteiden määrittelyyn yhteistyössä avainsidosryhmien kanssa. Sosiaalinen tilinpito on osallistavaa arviointia: kokemusten ja näkemysten vaihtoa ruokkiva kehittävä tulosten seurannan ja arvioinnin työkalu. Tytti Siltanen, Develooppi Oy Håkan Björk, CB Support Nordic

7 Setlementti Ukonhattu ry:n sosiaalinen tilinpito Setlementti Ukonhatun ensimmäinen sosiaalinen tilinpäätös on valmistunut! Tilinpäätös on ajalta Budjetin suunnittelu alkoi vuoden 2008 syksyllä, jolloin Ukonhatun laadunhallintaryhmä osallistui Jyväskylässä Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke eli kotoisammin NÄKYhankkeeseen. Budjetin suunnittelu eteni hankkeen mukaisesti ja Ukonhatun hallitus hyväksyi budjetin kokouksessaan keväällä Työssämme niin asumispalveluyksiköissä, päivätoiminnassa kuin vapaaehtoistoiminnassakin on paljon sellaisia elementtejä, jotka halusimme tuoda näkyväksi niin itsellemme, omille työntekijöillemme, omaisille sekä ennen kaikkea palvelun ostajille. Hämmästyttävää on ollut työryhmän kanssa huomata ja pohtia sitä, miten monessa toiminnassamme esimerkiksi vähennämme julkisen sektorin työtä. Tavoitteet budjettiin laadittiin käsittämään koko Ukonhatun toimintaa. Päätavoitteissa halusimme korostaa Ukonhatun arvoja, yleishyödyllisyyttä, vastuullisuutta työnantajana, osaamista ja luotettavuutta yhteistyökumppanina, hyötyä asiakkaalle sekä tuottamaamme hyötyä julkiselle sektorille. Sosiaalinen kirjanpito tukee erittäin vahvasti tekemäämme laatutyötä ja tavoitteenamme onkin sen sitominen vielä tiiviimmäksi osaksi käytössämme olevaa SHQS-laatujärjestelmää. Tuloksia vaikuttavuudesta on kerätty vuoden 2009 aikana budjetin suunnitelman mukaisesti. Palautteen kerääminen on kuulunut toimintaamme asumispalvelujen aloittamisesta lähtien osana laatujärjestelmäämme. Mittauslähteinä käytimme mm. kyselyjä, tilastoja, kuvauksia sekä kirjallisuutta. Kuvauksia toiminnastamme pyysimme niin henkilökunnalta, asiakkailta, omaisilta kuin yhteistyökumppaneiltamme. Vastuun tietojen keräämistä on ollut laadunhallintaryhmällä, jonka jäsenet ovat osallistuneet koulutuspäiviin Jyväskylässä sekä kouluttajien tekemiin kotikäynteihin. Työryhmään ovat lisäkseni kuuluneet: toiminnanjohtaja Eija Teerineva, vastuuohjaajat Iina Ahonen, Elina Kettunen, Tuija Vehviläinen, Outi Takkunen ja Merja Issakainen sekä projektiohjaaja Paula Koponen, toimistopäällikkö Salme Arokivi ja taloussihteeri Elina Vepsäläinen. Sosiaalisen tilinpidon tilintarkastus suoritettiin osana NÄKYhanketta. Tilintarkistus tehtiin sosiaalisen tilinpidon ja hyvien tilintarkastusperiaatteiden mukaisesti. Sosiaalisen kirjanpidon myötä olemme oppineet paljon. Budjettia muokattiin vuoden aikana useaan otteeseen. Sen tavoitteista ja indikaattoreista on puhuttu ja niitä on pohdittu paljon ja näin oivallettu itsekin uusia ulottuvuuksia ja merkityksiä arjen työhömme. Eniten meitä koskettivat ja puhuttelivat hyvinkin henkilökohtaisiin kokemuksiin liittyvät kuvaukset, jotka omalta osaltaan motivoivat meitä tekemään ja kehittämään työtämme. Johanna Kärkkäinen Setlementti Ukonhattu ry:n SoTkoordinaattori 7

8 Setlementti Ukonhattu ry:n tililuokat ja tavoitteet UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa hyväksytään erilaisuus Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS Ukonhattu on rekisteröity yhdistys Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Ukonhattu arvostaa ammattitaitoista henkilökuntaa Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämisalueisiin panostetaan Ukonhatussa on tukityöpaikkoja Ukonhattu kouluttaa lähihoitajia oppisopimuksella Ukonhatussa työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä laatutyön kautta Ukonhattu on panostanut henkilöstön kehittämiseen

9 UKONHATTU ON OSAAVA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI Ukonhattu reagoi joustavasti alueellisiin tarpeisiin Ukonhattu toimii innovatiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa Ukonhattu on luotettava ja arvostettu palveluntuottaja ja yhteistyökumppani Ukonhattu tuottaa korkeatasoisia palveluja UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ ASIAKKAILLE Mielenterveyskuntoutujien asuminen on laadukasta Mielenterveyskuntoutujien kuntouttavuus on hyvää Mielenterveyskuntoutujien toiminnallisuus on hyvää Kehitysvamma-asiakkaiden asuminen on Ukonhatussa toimintakykyä ylläpitävää Ukonhattu auttaa elämän eri tilanteissa UKONHATTU ON TUOTTANUT HYÖTYÄ JULKISELLE SEKTORILLE Ukonhattu on merkittävä työllistäjä Vähennämme julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspuolen kuormitusta Ukonhatun toiminta on edistänyt yksilön terveyttä ja hyvinvointia Toimintamme tuottaa varoja julkiselle sektorille Ukonhattu kehittää pysyviä toimintamalleja ihmisen eri elämänkaaren vaiheisiin

10 UKONHATUN TOIMINTA PERUSTUU YHDESSÄ SOVITTUIHIN ARVOIHIN JA VISIOON Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin %:lle kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä Ukonhatun arvoilla on suuri merkitys omassa työssä Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 74 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatun arvoilla on suuri merkitys omassa työssä. (n=52/56) 80 74% 10

11 Yksilön oikeuksia kunnioitetaan % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan paljon Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 40 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=51/63) 70 40% % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 62 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=52/56) 80 62% % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 61 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että yksilön oikeuksia kunnioitetaan Ukonhatussa paljon. (n=36/62) 70 61% Kuvaus henkilöstä, joka kokee, että Ukonhatussa kunnioitetaan yksilön oikeuksia Yhteisö on kodinomainen yksilöä kunnioittava ja ihmisten erilaisuuden hyväksyvä. Se myös kannustaa ja vahvistaa poikaamme käyttämään niitä tietoja ja taitoja mitä hänellä on. Poikamme toiveita kuunnellaan ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Hänen tarvitsema henkilökohtainen avuntarve huomioidaan hienotunteisesti ja hyväksyvästi. Yksilönoikeus poikamme kohdalla toimii hänen erityinen avuntarve huomioiden niin hyvin kuin se on mahdollista. Mielestäni Mäkiorvokissa ja koko Ukonhatun yhteisössä yksilönoikeuden kunnioitus tulee esiin arjessa luonnollisesti ja huomaamattomasti, suurempaa numeroa asiasta tekemättä. Kaikkia kohdellaan tasavertaisina ihmisinä. asiakkaan omainen 11

12 Ukonhatussa hyväksytään erilaisuus % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 43 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=51/63) 70 43% % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 69 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=52/56) % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 67 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon. (n=36/62) % 67% Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että Ukonhatussa hyväksytään erilaisuutta paljon Olen ollut Ukonhatun vapaaehtoistoiminnassa ja Kohtaamispaikka toiminnassa mukana aivan alusta saakka, 20 vuotta. Olen toiminut Kohtaamispaikan emäntänä, lähimmäispalvelu tehtävissä, myyjäisjärjestelyissä ja käsitöissä. Olen kokenut, että jokainen voi tulla toimintaan mukaan sellaisena kuin on ja erilaisuus yhdistää meitä. Joku päivä voin olla puheliaampi ja seurallisempi ja toisinaan hiljaisempi, mutta silti voin olla oma itseni. On ollut myös aikoja, jolloin elämäntilanteeni ei ole mahdollistanut osallistumistani kovinkaan paljon Kohtaamispaikan toimintaan. Minusta on ollut hirveän kiva asia, että välillä aroillekin asioille on voitu nauraa yhdessä. On ollut myös asioita, joille itkutkin ovat tulleet yhdessä. Minulle yksinäiselle, ikääntyneelle leski-ihmiselle on aivan elintärkeää, että pääsen päivittäin Pellavaan toisten seuraan. -Nainen 81 vuotta - 12

13 Ukonhatussa yhteisö toimii yksilön tukena % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 32 % asiakaskyselyyn vastanneista kokee että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonahatussa. (n=51/63) 70 32% % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 33 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa. (n=52/56) 70 32% % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 39 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa. (n=36/62) 70 39% Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa Karpalokodin asukas Marja omin sanoin: Hanna ( toinen asukas, kirjaajan huom. ) on ollut tähänkin asti paras auttaja huonoinakin päivinä, se jaksaa piristää, huonoinakin päivinä. Onhan täällä muitakin piristäjiä, mutt kun sit kun tulee ahistus, se tuntuu tuskalliselta. Te ootte mulle kaikki tärkeitä ihmisiä 13

14 Ukonhatussa toteutuu tasa-arvoisuus % kysymykseen vastanneista asiakkaista kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 42 % asiakaskyselyyn vastanneita kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=51/63) 70 42% % kysymykseen vastanneesta henkilöstöstä kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 39 % kehityskeskustelun kyselyyn vastanneista kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=52/56) 70 39% % kysymykseen vastanneista omaisista kokee, että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa Asteikko: 0. En osaa sanoa 1. Ei lainkaan 2. Vähän 3. Kohtalaisesti 4. Paljon / Suuri 53 % omaiskyselyyn vastanneista omaisista kokee että tasa-arvoisuus toteutuu hyvin Ukonhatussa. (n=36/62) 70 53% Esimerkki henkilöstä, joka kokee, että yhteisö toimii paljon yksilön tukena Ukonhatussa Tasa-arvo toteutuu Ukonhatussa Tasa-arvo on yksi niitä tärkeimpiä arvoja meillä, jotta niin asiakkaiden kuin henkilökunnan olisi turvallista ja hyvä elää palvelukodissamme. Emme ole toisiamme parempia tai huonompia vaan ihmisinä samalla viivalla. Toinen tarvitsee enemmän apua tai huomioimista kuin toinen, missä elämän tilanteessa sitten onkin. Kokonaisvaltaisesti ajateltuna mielestäni tasa-arvo toteutuu ja elää meidän yksikössämme. Maarit Kallioinen, ohjaaja, MT-yksikkö 14

15 UKONHATTU ON YLEISHYÖDYLLINEN YHDISTYS Henkilöstö on sitoutunut Ukonhatun arvoihin Yhdistysrekisteriote Setlementti Ukonhattu ry:n säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on ihmisten elämänlaadun parantaminen, monialaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden edistäminen ja kehittäminen sekä yhteiskunnallisen ja lähimmäisvastuullisen auttamistoiminnan, vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen ja edistäminen. Yhdistys toimii Suomen Setlementtiliito ry:n jäsenenä ja yhteistoiminnassa sen kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys - ylläpitää voittoa tavoittelematta vapaaehtoistyön keskusta, joka välittää vapaaehtoisapua, kouluttaa vapaaehtoisia sekä toimii ihmisten kohtaamispaikkana. - tekee yhteistyötä eri järjestöjen kanssa - pyrkii täydentämään yhteiskunnan palveluita - rakennuttaa ja ylläpitää palveluasuntoja mielenterveyskuntoutujille, vammaisille ja vanhuksille ja järjestää tarvittavia tuki-, hoito-ja hoivapalveluja omakustannushintaan Ukonhattu toimii yleishyödyllisesti Ukonhatun säännöissä toiminnan tarkoitus on määritelty yleishyödylliseksi Sääntöjen mukaan yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi. 15

16 Ukonhatun toiminta vastaa sääntöjen mukaista tarkoitusta Setlementti Ukonhatun toiminta vastasi vuonna 2009 sääntöjen mukaista tarkoitusta. Yhdistys parantaa ihmisten elämänlaatua, edistää ja kehittää monialaisten sosiaali-ja terveyspalveluiden saatavuutta tuottamalla asumispalveluita ja asumisen tukipalveluita mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille, tarjoamalla päivätoimintaa sekä kriisiasumista ja tukiasumista myös muualla asuville asiakkaille. Vapaaehtoistoimintakeskus Arkikeskus Pellavan ja Koskikammarin vapaaehtoistoiminta on ollut kaikille avointa toimintaa Setlementti Ukonhattu ry:llä 40 jäsentä vuonna 2009 Setlementti Ukonhattu ry:llä on 40 jäsentä Ukonhatun toiminnassa on mukana vapaaehtoisia Vapaaehtoistoimijoita oli 103 henkilöä (v.2009) Vapaaehtoiset olivat mukana Ystävä- ja tukihenkilötoiminnassa vanhuksille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille Vapaaehtoisena virkistystoiminnassa sairaalassa ja asumispalveluissa Arkikeskus Pellavassa ja Koskikammarissa ryhmätoiminnassa ja kohtaamispaikkojen emäntänä Ukonhatun palvelukotien kummitoiminnassa 16

17 Ukonhattu ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä Ukonhattu tavoittelee tuloja voidakseen rahoittaa yleishyödyllistä toimintaansa Ukonhattu on yleishyödyllinen yhdistys, joka tuottaa asumispalveluita ja ylläpitää vapaaehtoistoimintaa. Tavoitteena on yleishyödyllisen järjestötoiminnan kehittäminen ja määrällinen lisääminen. Vapaaehtoistoimintaa on järjestetty vuodesta 1995 alkaen ja sitä pyöritettiin kuluvana vuonna omakustanteisesti Ukonhatun maksamat korvaukset jäsenilleen tai toimintaan osallistuville eivät ole käypää hintatasoa korkeampia Ukonhattu ei maksa jäsenilleen korvauksia eikä jaa osinkoa toiminnan tuotosta. Mikäli Ukonhatun jäsen on mukana esimerkiksi vapaaehtoisena toimijana Arkikeskus Pellavassa, voidaan hänelle maksaa kilometrikorvausta, valtion taksatuksen mukaisesti, mikäli tehtävän suorittaminen on vaatinut oman auton käyttöä. 17

18 UKONHATTU ON VASTUULLINEN TYÖNANTAJA Ukonhattu arvostaa ammattitaitoista henkilökuntaa Työsuhteista 85 % on vakituisia Ukonhatun työsuhteista on vakituisia 88 % Ukonhattu maksaa työehtosopimuksen mukaisia palkkoja Ukonhatun keskipalkka on työehtosopimuksen mukainen Henkilökuntaa on riittävästi suhteessa asiakkaisiin Resurssoitu henkilökuntaa 0,6 henkilöä / asiakas Ukonhattuun on resurssoitu henkilökuntaa 0,7 henkilöä / asiakas Sairauspoissaolojen määrä ei poikkea valtakunnan keskiarvosta Sairauspoissaoloja keskimäärin kahdeksan päivää / henkilö vuoden aikana Sairauspoissaoloja on keskimäärin 8,27 päivää / henkilö. 18

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010

Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 2010 Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain vuodelta 200 SETLEMENTTI TYÖNANTAJANA 00 00 KOSKELA ON MERKITTÄVÄ TOIMIJA JA LUOTETTAVA YHTEISTYÖKUMPPANI ÄÄNEKOSKELLA 0 00 Koskela toimii yhteistyökumppanina

Lisätiedot

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON

OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON JYVÄLÄ Kortesuonkatu 52-54, 40700 Jyväskylä NÄKY Sosiaalisen tilinpidon kirjanpitäjäkoulutus OPAS SOSIAALISEEN TILINPITOON Björk & Siltanen 2009 Setlementtien sosiaalisen tilinpidon verkostohanke 2008

Lisätiedot

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi

SoT-käsikirja. Sosiaalinen tilinpito. Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Sosiaalinen tilinpito Menetelmä sosiaalisten ja yhteiskunnallisten tulosten mittaamiseksi ja esittämiseksi Julkaisija: Suomen Kylätoiminta ry, 2005 Teoksen kirjoittajat: Håkan Björk ja Tytti Siltanen Kuvat:

Lisätiedot

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010

Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 Pohjois-Kymen Setlementti ry Uusi ura ammattipajasta projekti 2009-2011 Sosiaalisen tilinpidon tilinpäätös TULOKSET (tiivistelmä) tilikaudelta 1.9.2009 31.8.2010 (I tilikausi) Sosiaalisen tilinpidon TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

2013 2012 2011 Asiakkaat Henkilöitä Henkilöitä Henkilöitä. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaita keskimäärin päivittäin 219 210 259

2013 2012 2011 Asiakkaat Henkilöitä Henkilöitä Henkilöitä. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaita keskimäärin päivittäin 219 210 259 Vuosikertomus 2013 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä

RAY:n uudet avustuslinjaukset. Sosiaalisen tilinpidon hyödyt. Vapaaehtoinen on myötäeläjä R A Y : N A V U S T U S T O I M I N N A N A S I A K A S L E H T I 1 2 0 1 1 RAY:n uudet avustuslinjaukset Sosiaalisen tilinpidon hyödyt Vapaaehtoinen on myötäeläjä Vapaaehtoistoiminnan vuoden projektisihteeri

Lisätiedot

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt

Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus. vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt Asunto ensin -yksiköiden kustannusvaikuttavuus vertailussa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yksiköt 1 Esipuhe Tutkimuksen kohteena olivat Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan 2012-2015 kuuluvat

Lisätiedot

Sosiaalinen tilinpäätös

Sosiaalinen tilinpäätös Sosiaalinen tilinpäätös Johdanto 3 9 Nuorten turvatalot nuorten ja perheiden tukena 3 Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta 7 Sosiaalinen tilinpäätös mallin esittely 9 Nuorten turvatalojen sosiaalisen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014

MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 MALIKKEEN VUOKRAAMOTOIMINNAN SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 4 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry SISÄLLYS Malikkeen vuokraamotoiminnan sosiaalinen tilinpäätös 4 Painopaikka: Kirjapaino Hermes Oy, Tampere Tekstit:

Lisätiedot

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana

Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n Osaajien markkinat Vapaaehtoiseksi työelämästä (Osaaja 2009 2011) -projektin rahoittajana on toiminut Raha-automaattiyhdistys ja projektin projektityöryhmään ovat

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta

HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA. Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta HOIVA-ALAN TULEVAISUUS MAASEUTUMAISILLA ALUEILLA Selvitys Sisä-Savon yksityisestä hoiva-alasta Pauliina Kovanen Sisä-Savon seutuyhtymä Toukokuu 2009 Hankkeen nimi Hoiva-alan tulevaisuus maaseutumaisilla

Lisätiedot

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011

Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 Silta-Valmennusyhdistys ry Vuosikertomus 2011 sisukas vastuullinen ihmistä kunnioittava yhdessä onnistuva Toimitus Sampo Järvelä Painopaikka Kopijyvä Oy Ulkoasu ja taitto Teemu Niemelä Valokuvat Pekka

Lisätiedot

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy

Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö KVPS Tukena Oy Vuosikirja 2014 Oikeus oppimiseen ja omiin vahvuuksiin 1 vuosikirja 2014 sisältö 3 Uudistamme KVPS-konsernin strategian uudistunein voimin 4 Tilapäishoitopalvelut auttavat perheitä jaksamaan 5 Kiinteistötoimi

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti onnistunutta toiminnan arviointia Sosiaalisten tilinpäätösten tarkastelun pohjalta syntyneitä suosituksia Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:lle Eeva

Lisätiedot

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT

VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT VATUKKA-PROJEKTI HYVÄT KÄYTÄNNÖT Loppuraportti Vatukka-projekti Hämeenlinnan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry www.hmlseudunkehitysvammaistentuki.net 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTA A 2. VATUKKA-PROJEKTIN

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010

Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa 1/2010 1/2010 Sähköinen lehti erityisryhmien asumisesta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi sosiaalipalveluissa Huomioita laatutyöstä ja vaikuttavuuden osoittamisesta asumispalveluissa Palveluiden vaikuttavuuden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa

8/2000 SOSIAALITURVA. Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa. Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa Toukokuu 8/2000 SOSIAALITURVA Sosiaalipalvelut mielenterveyskuntoutujan tukena arjessa Mielenterveystyö Hämeenkyrössä ja Kuopiossa 1 3/6/06, 4:10 PM SOSIAALITURVA 8/2000 88. vsk Tässä numerossa Ilmestyy

Lisätiedot

POIJU-PROJEKTI 2005-2008

POIJU-PROJEKTI 2005-2008 POIJU-PROJEKTI 2005-2008 Loppuraportti Piirros: Maria Lehtonen Palveluyhdistys Kaseva ry 2008 Kirsi Grönqvist Pirkko Heino Tapio Koivisto 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE TIIVISTELMÄ 1. TAUSTAA 2. PROJEKTIN

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN

ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN ASIAKASPALAUTTEEN KERUUMENETELMÄT NAISTARIN SOSIAALISEN TILINPIDON INDIKAATTOREIHIN Marjo Aittokallio Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot