Yksityisen eläkesäätiön perustaminen. Rahapäivä Finlandia-talo. Kalervo Koistinen aktuaari Oy Porasto Ab

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityisen eläkesäätiön perustaminen. Rahapäivä 20.9.2007 Finlandia-talo. Kalervo Koistinen aktuaari Oy Porasto Ab"

Transkriptio

1 Yksityisen eläkesäätiön perustaminen Rahapäivä Finlandia-talo Kalervo Koistinen aktuaari Oy Porasto Ab 1

2 Oy Porasto Ab Johtava eläkekassojen ja eläkesäätiöiden palveluyhtiö Perustettu 1967 Liikevaihto 4,5 M Henkilöstö 70 Omistus: Eläkesäätiöt ja kassat 87 % Ilmarinen 13 % Ensin lyhyt esittely yrityksestä, jota täällä edustan Porasto on 40 vuotta vanha eläkesäätiöiden ja kassojen ATK-palveluyritys Kooltaan pienen eläkevakuutusyhtiön luokkaa, jos verrataan Poraston eläkelaitosasiakkaiden vakuutettujen lukumäärää Poraston omistavat asiakkaat Eläkeyhtiö Ilmarisella pieni osuus 2

3 Poraston TyEL-kassa ja -säätiöasiakkaita ABB Eläkesäätiö Alkon Eläkesäätiö Apteekkien Eläkekassa Atoy Oy:n Eläkesäätiö Evli-konsernin yhteiseläkesäätiö Fujitsu-yhtiöiden Eläkesäätiö Kemira GrowHow Oyj:n Eläkesäätiö Kontinon yhteiseläkesäätiö L-Fashion Group Oy:n eläkesäätiö Liikennepalvelualan Eläkekassa Viabek Neste Oil Eläkesäätiö OP- Eläkekassa Eläkesäätiö Polaris Pensionsstiftelse Soneran Eläkesäätiö Yksityismetsätalouden Eläkekassa Verso Tamrock Oy:n Eläkesäätiö Teboilin Eläkesäätiö Turkistarhaajien Eläkekassa VR Eläkesäätiö Yleisradion eläkesäätiö Yrittäjien Eläkekassa Oma Poraston asiakkaina on eläkekassoja ja suurehkojen yritysten eläkesäätiöitä. Eläkesäätiön voi perustaa työnantaja tai samaan konserniin (OYL 1 luku 3 ) kuuluvat työnantajat. Eläkekassan voivat perustaa työnantajat, joita yhdistää jokin toiminnallinen yhteys, tyypillisesti toimiala. Asiakkaita 21 Eläkekassoja 6 Eläkesäätiöitä 15 Suurin eläkesäätiö on VR Eläkesäätiö vakuutettua Joukossa muutama melko pienikin Atoy 130, Kontino 160 (Suomen suurin eläkesäätiö Nokia ) Poraston asiakkaina myös eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäeläkeosastoja 3

4 Keskimääräiset TyEL-maksut Eläkesäätiössä TyEL-maksut keskimäärin alempia kuin eläkeyhtiössä: Sijoitustuotto Hoitokustannus Vakuutuskannan rakenne Sijoitustuotto eläkeyhtiöt 7,4 % 7,8 % 8,7 % eläkesäätiöt ja kassat 7,9 % 6,6 % 8,8 % lähde TELA Sijoitustuotto on merkittävin eläkesäätiön kannattavuustekijä Eläkeyhtiöt strategista sijoittamista Suuruus aiheuttaa kankeutta Hoitokustannus 2005 palkoista eläkeyhtiöt 0,8 % eläkesäätiöt 0,3 % Joissain tapauksissa vakuutustulos tuo ylijäämää. Vakuutuskannan rakenne -kuolevuusylijäämä -työkyvyttömyysmaksun perintä Yksittäisissä tapauksissa eläkesäätiö voi olla yritykselle edullisempi. Vakuutusyhtiössä ylijäämä jaetaan vastuiden ja maksujen suhteessa asiakkaille, siinä jotkut vakuutuksenottajat voittavat ja jotkut häviävät.. Eläkesäätiössä yritys saa koko ylijäämän hyväkseen. 4

5 Keskimääräiset TyEL-maksut Eläkesäätiöt Eläkekassat Eläkeyhtiöt Lähde: ETK Tilastotietoa ajalta (koko tilastoitu TyEL-maksuhistoria) yhtä poikkeusta lukuun ottamatta eläkesäätiöt ovat pärjänneet paremmin kuin eläkeyhtiöt Eläkesäätiöiden maksut olleet aina alle eläkeyhtiöiden maksuja, lukuun ottamatta 2002, joka oli huono sijoitusvuosi ja toimintapääomamääräykset eivät niin joustavat kuin nykyään Toimintapääomamääräykset on uusittu ja nykyään puskureiden käyttö on melko vapaata. 5

6 Keskimääräiset TyEL-maksut Eläkekassat 19,77 % Eläkesäätiöt 20,08 % Eläkeyhtiöt 21,34 % Lähde: ETK yli 1 %-yksikkö alemmat maksut eläkesäätiöillä 10 vuodessa työntekijän maksuosuus on 4,3 % ja 5,8 % (2007) 6

7 TyEL-vakuutuksen edut eläkesäätiössä TyEL-maksun tasaaminen -vuosittain -pitkällä aikavälillä Yrityksen tasejärjestelyt Yrityksen liiketoimintaa tukeva sijoitustoiminta Yrityksen omien osakkeiden osto Yrityksen rahoituksen hallinta Eläkekustannusten hallinta Lakisääteiset maksut ovat merkittävä menoerä yrityksen tuloksessa. Yritys voi käyttää eläkesäätiön TPO:a oman tuloksensa tasaamiseen kannatusmaksujen alennuksilla TPO:Sta tai siirtämällä TPO:aan varoja myöhempää tarvetta varten. Sijoitustoiminnan tuloksen siirtämisen jälkeen TPO:aa voidaan kartuttaa tai purkaa kannatusmaksuilla. TPO:n puskuriominaisuuden johdosta yrityksen TyEL-maksu on vuosittain ja pitkällä tähtäimellä tarkasti ennustettavissa ja budjetoitavissa. Yritys voi painottaa kannatusmaksujen maksamista eläkesäätiöön tilikauden aikana likviditeettitarpeen mukaan. Eläkesäätiö voi tasata yrityksen liiketoimintariskejä leikkaamalla taloussyklejä esimerkiksi sijoittamalla johdannaisiin tai raaka-aineisiin, ei suojauskuluja yritykselle (vaan sijoitus eläkesäätiölle). Yrityksellä on mahdollisuus siirtää omassa omistuksessa olevat kiinteistöt kuten pääkonttorin, tuotantolaitokset tai varastorakennukset eläkesäätiön omistukseen. Yritys maksaa eläkesäätiölle käypää vuokraa ja jotkin yrityksen tunnusluvut paranevat esimerkiksi sijoitetun pääoman tuottoprosentti kasvaa. Kuitenkin siirretty omaisuus on eläkesäätiön kautta käytännössä yrityksen määräysvallassa. Eläkesäätiö voi myös sijoittaa laajemminkin yrityksen liiketoimintaa tukeviin sijoituskohteisiin. Eläkesäätiö voi sijoittaa asuinkiinteistöihin ja vuokrata asunnot työsuhdeasuntoina työntekijöille. Eläkesäätiö voi omistaa tietyin määrällisin rajoituksin yrityksen omia osakkeita. Eläkesäätiö voi käyttää myös äänioikeutta yhtiökokouksessa. Eläkesäätiö voi yhteistyössä yrityksen henkilöstöosaston ja työterveyshuollon kanssa kuntouttaa tai uudelleenkouluttaa työntekijöitä, joilla työkyky on alentunut ja joilla ei ole mahdollisuutta palata entiseen työhönsä, ja siten alentaa työkyvyttömyyseläkekustannuksia. 7

8 Eläkesäätiön perustamisen edellytykset Työnantajan eläkevakuutuksissa yli 300 vakuutettua Työnantajan ja TyEL-yhtiön sopimus Vastuut ja omaisuus siirtyvät eläkesäätiöön sekä lisäksi toimintapääoma (23,8 %) Siirtyvä omaisuus käteisenä Työnantaja korvaa kohtuulliset kustannukset TyEL-yhtiölle Eläkeyhtiö voi luovuttaa työnantajan eläkevakuutuskannan perustettavalle eläkesäätiölle Kun työnantaja on irtisanonut vakuutukset, luovuttamisesta tekee päätöksen eläkeyhtiön hallitus. Luovutettavassa vakuutuskannassa on oltava yhteensä vähintään 300 työntekijää. Eläkesäätiöön siirretään luovutettavan vakuutuskannan osuus eläkeyhtiön eläkevastuusta. Eläkeyhtiöstä on luovutettava toimintapääomaa sijoitusriskien puskuriksi. Siirtyvän toimintapääoman määrä on kiinteä %-osuus eläkevastuusta. 23,8 % eläkevastuusta ajalla tehtävissä vakuutuskannan siirrossa. Työnantaja, jonka vakuutuskanta luovutetaan, on velvollinen korvaamaan luovuttamisesta aiheutuvat kohtuulliset hallinnolliset kustannukset työeläkevakuutusyhtiölle. 8

9 Eläkesäätiön perustaminen 1. Eläkesäätiön kannattavuuslaskelmat 2. TyEL-vakuutusten irtisanominen - järjestelyaika vähintään 3 kuukautta 3. Sopimus kannanluovutuksesta 4. Sopimus Poraston kanssa - ulkoistettavien palvelujen laajuus 5. Rekistereiden perustaminen 6. Omaisuudenhoidon järjestäminen 7. Eläkesäätiön perustaminen -rekisteröinnin jälkeen eläkesäätiö on itsenäinen juridinen yksikkö 8. Eläkesäätiön toiminta alkaa - hallitus, asiamies 1. Eläkesäätiön perustaminen tulisi perustua siihen, että se on eläkeyhtiövaihtoehtoa jollain kriteerillä parempi. Jotta eläkesäätiö olisi taloudellisesti kannattava, TyEL-maksujen on oltava pienempiä kuin eläkeyhtiössä. Jotta eläkesäätiön TyEL-maksut saataisiin pienemmiksi, on joko saatava enemmän sijoitustuottoja tai saatava kulueriä pienemmiksi kuin eläkeyhtiössä. Palvelutoimistoilla ja omaisuudenhoitajilla on erilaisia ALMmalleja (Asset-Liability-Management), joilla voidaan tehdä erilaisin oletuksin simulaatioita vakuutuskannasta ja sen kehityksestä, sijoitustuotosta, vakavaraisuudesta ja kannatusmaksusta 2. Eläkesäätiön perustamiseen kannattaa varata aikaa 3. Eläkeyhtiön kanssa tehdään sopimus kannanluovutuksesta, mitä vakuutuskantaa siirto koskee, luovutusajankohta ja siirtokustannukset 4. Eläkesäätiöt ostavat palveluja Porastolta, koska eläkesäätiön resurssit eivät yleensä riitä kaikkien palvelujen tuottamiseen itse. 5. Työsuhde- ja eläkerekistereiden perustaminen 6. Eläkesäätiö tai työnantaja voi hoitaa itse sijoitustoiminnan. Tavallisin malli, että sijoitustoiminta ulkoistetaan omaisuudenhoitajille kokonaan tai osittain 7. merkitään eläkesäätiörekisteriin 8. Asiamies vastaa yrityksen toimitusjohtajaa. Asiamies voi olla päätoiminen tai sivutoiminen, yrityksen talousjohtaja tai henkilöstöjohtaja 9

10 Porastolle ulkoistettavia toimintoja Eläkesäätiöt ulkoistaneet palveluja: Työsuhderekisteri Eläkekäsittely Eläkeratkaisu Asiantuntijalääkäri Vakuutusmatemaatikko (aktuaari) Kirjanpito Asiamiehen tuki Sijoitustoiminnan voi ulkoistaa omaisuudenhoitajille Erilaisten ulkoistettavien palvelujen avulla yritys pystyy keskittymään ydinliiketoimintaansa. Siinä tapauksessa asiamiehen ja hallituksen tehtäväksi jää ulkoistettujen palvelujen hallinta. Parhaimmillaan eli laajimmillaan ulkoistettuna eläkesäätiövaihtoehto on yhtä vaivaton kuin eläkeyhtiö. Työntekijöiden työsuhteita koskevat tiedot talletetaan työsuhderekisteriin. Rekisterin tietojen perusteella lasketaan eläkkeet ja työsuhteessa olevien eläkevastuut. Eläkelaskenta ja maksantajärjestelmillä lasketaan eläkkeen määrä, ennakonpidätys ja maksetaan eläkkeet Eläkesäätiöillä on oltava asiantuntijalääkäri, joka osallistuu työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden sekä muiden lääketieteellisiä kysymyksiä sisältävien asioiden valmisteluun eläkesäätiössä. Vakuutusteknisten laskelmien ja selvitysten laatimista varten eläkesäätiöllä on oltava vakuutusmatemaatikko. Eläkesäätiön kirjanpitopalvelut käsittävät juoksevan kirjanpidon, tilinpäätökset, välitilinpäätökset, kannatusmaksuennusteet ja veloitukset. Kirjanpidosta saa viranomaisten vaatimia tilastoja. Kirjanpitopalveluihin lisäksi kuuluu katehallinta ja sijoitusomaisuuden seuranta. Eläkesäätiö saa tarvittaessa asiantuntijan hallituksen kokouksiin valmistelemaan kokousasioita. Eläkesäätiö voi hoitaa sijoitustoiminnan itse tai ulkoistaa omaisuudenhoidon kokonaan tai osittain omaisuudenhoitajille. 10

11 Kiitos mielenkiinnosta! Kysymyksiä? Jatkokysymykset ja yhteydenotot: Kalervo Koistinen puh Oy Porasto Ab Eläkesäätiö on toimiva vaihtoehto eläkevakuutuksen järjestämiseksi. Kun päätös eläkelaitoksen perustamisesta on tehty, on perustamiseen liittyvä paperityö järkevintä jättää asiantuntijan hoidettavaksi. Porastolla on vuosikymmenien kokemus sääntöjen laatimisesta, viranomaisten kanssa käytävistä neuvotteluista ja eläkesäätiön toiminnan käytännön aloittamisesta. 11

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN

TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN 1/19 TYÖELÄKKEIDEN RAHOITTAMINEN TEL-ELÄKETURVA Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijäin eläkelain (jäljempänä TEL) mukainen vähimmäiseläketurva. Pakollista vähimmäiseläketurvaa

Lisätiedot

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 2/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Eläkesäätiön perustaminen nyt ajankohtaista Eläkekilpailun kivinen pelto ESY-TIETO 2/2006 1 2/2006 Sisältö 3 Pääkirjoitus: Pitkä, kuuma kesä 4 Heikki Halkilahti

Lisätiedot

3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 3/2006 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Rautaruukin Eläkesäätiössä puhaltavat tuoreet tuulet Valvonnan rooli korostuu Eläkelaitosten sijoitussäännökset uudistuvat 3/2006 Sisältö ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011)

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE (STM022:00/2011) Sosiaali- ja terveysministeriön pyydettyä yhdistyksemme lausuntoa sosiaali- ja terveysministeriön laatimasta arviomuistiosta 8.2.2013 eläkesäätiö- ja

Lisätiedot

3/ 2 0 0 4 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

3/ 2 0 0 4 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 3/ 2 0 0 4 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI ESY-TIETO 3/2004 1 3/2004 Sisältö 3 Pääkirjoitus. Uusi kilpailulainsäädäntö. 4 Hajautettu työeläkejärjestelmä on piristysruiske rahoitusmarkkinoille. 7 Eläkekassa

Lisätiedot

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS

APTEEKKIEN ELÄKEKASSA TOIMINTAKERTOMUS APTEEKKIEN ELÄKEKASSA 2008 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ Hallituksen puheenjohtajan tervehdys 4 Toimintapiiri ja hallinto 6 Riskienhallinta ja toimintaympäristö 7 Tulevaisuuden näkymät 8 Eläkkeet ja eläkevastuut

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös

Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 2009 Toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Emoyhtiön tilinpäätös Konsernitilinpäätös 1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2009 TOIMINTAKERTOMUS 2009 Talouden kehitys Maailmantalouden kehitystä

Lisätiedot

Finanssivalvonta yhdistää vanhaa ja uutta s. 4 Joko osakemarkkinoilla sarastaa? s. 6 Maksuperusteinen lisäeläketurva starttaa s.

Finanssivalvonta yhdistää vanhaa ja uutta s. 4 Joko osakemarkkinoilla sarastaa? s. 6 Maksuperusteinen lisäeläketurva starttaa s. Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 1/09 Finanssivalvonta yhdistää vanhaa ja uutta s. 4 Joko osakemarkkinoilla sarastaa? s. 6 Maksuperusteinen lisäeläketurva starttaa s. 10 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS ESY ry Kalevankatu

Lisätiedot

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Quo Vadis osakemarkkinat s. 4 Maksuperusteiset lisäeläkejärjestelyt uudistuvat s. 11

Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti. Quo Vadis osakemarkkinat s. 4 Maksuperusteiset lisäeläkejärjestelyt uudistuvat s. 11 ESYtieto Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 3/08 Quo Vadis osakemarkkinat s. 4 Maksuperusteiset lisäeläkejärjestelyt uudistuvat s. 11 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYS - ESY ry Kalevankatu 13, 3. kerros 00100 Helsinki

Lisätiedot

1/ 2 0 0 4 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI

1/ 2 0 0 4 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI 1/ 2 0 0 4 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI EU-lainsäädäntö jalkautuu Suomeen Talentum perusti eläkesäätiön Vakuutusvalvonta uudistuu ESY-TIETO 1/2004 1 1/2004 Sisältö 3 Pääkirjoitus. Kuu kiurusta kesään

Lisätiedot

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi

Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi 1/ 2 0 0 6 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Siirtyvän toimintapääoman määrä Karhisen kauden kovin kulmakivi Onko nyt osakesijoittamisen aika? Heikki Halkilahti ESY:n hallituksen johtoon ESY-TIETO 1/2006

Lisätiedot

ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7. Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9

ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7. Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9 Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 2/2012 ESY juhli näyttävästi 50-vuotistaivaltaan s. 4 7 Roger Wessman: Euromaat vielä ongelmana Kiina ja USA jo nousussa s. 8 9 Matti Leppälä: Eurooppalainen eläketurva

Lisätiedot

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4

Osakeopas. OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 Osakeopas Tax Guide for 2013 Investors 2013 Osakeopas OSAKKEENOMISTAJAKSI 4 Omat lähtökohdat 4 OSAKE SIJOITUSKOHTEENA 5 Osake, osakas 5 Tuotto 5 Paras pitkällä aikavälillä 5 Likviditeetti, helppohoitoisuus

Lisätiedot

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti.

YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista. Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. YRITTÄJÄKSI Selvitys eri yritysmuodoista Yrittäminen voi olla vaihtoehto saada enemmän aikaan omaehtoisesti. Juha K Humalajoki 4.3.2009 Lähde OP -pankki 1 Yrittäjäksi? Tuntuuko Sinusta, että itsenäisenä

Lisätiedot

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014

Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Seminaarinkatu 2 87100 KAJAANI 1(30) Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvityksen loppuraportti 6.10.2014 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) 044 781 9310 etunimi.sukunimi@planora.fi

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

ESY. tieto. Sandvik tuntee maailman kaivokset 1/15. Työeläkekuntoutus tuo tulosta. Sijoituspäivästä jäi paljon pohdittavaa

ESY. tieto. Sandvik tuntee maailman kaivokset 1/15. Työeläkekuntoutus tuo tulosta. Sijoituspäivästä jäi paljon pohdittavaa ESY tieto Eläkesäätiöyhdistyksen jäsenlehti 1/15 Sandvik tuntee maailman kaivokset Työeläkekuntoutus tuo tulosta Sijoituspäivästä jäi paljon pohdittavaa 17 8 12 4 Sisällys 14 16 3 Pääkirjoitus: Isänmaan

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista

www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista www.porssisaatio.fi Miten tilinpäätös muuttuu? Opas IFRSstandardien vaikutuksista MITEN TILINPÄÄTÖS MUUTTUU? OPAS IFRS-STANDARDIEN VAIKUTUKSISTA LUKIJALLE 3 JOHDATUS IFRS- TILINPÄÄTÖKSEEN 4 Huomio taseeseen

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS

T O I M I N T A - 2014KERTOMUS TOIMINTA- 2014 KERTOMUS 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖ Hannu Hokka, toimitusjohtaja (09) 6126 2711 Tommi Mäkelä, sijoituspäällikkö (09) 6126 2713 TALOUS Varpu Hyvönen, talouspäällikkö (09) 6126 2715

Lisätiedot

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014

Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA. Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 SIIKAJOEN KUNTA YHTIÖITTÄMISSELVITYS Siikasavontie 1 A 92400 RUUKKI 1(11) SIIKAJOEN KUNTA Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys toukokuu 2014 Laatija: Osoite: Puh/fax Sähköposti: PLANORA

Lisätiedot

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4

1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 TyEL-maksu 2014 Sisällysluettelo 1 Hyvä lukija... 3 2 Mitä TyEL-maksulla saa?... 3 3 Sopimustyönantaja vai tilapäinen työnantaja?... 4 3.1 Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu vuonna 2014... 4 3.2 Sopimustyönantaja...

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa

Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa 3/2007 ELÄKESÄÄTIÖYHDISTYKSEN JÄSENLEHTI Verson metsässä raikkaat tuulet Tasoitusvastuu puhuttaa Pääkirjoitus Työeläkelaitosten tasoitusvastuusta ja muista varauksista Vaikka vastausta sulta kuinka anelen

Lisätiedot

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ

OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ OPAS TULOSPALKKIOIDEN RAKENTAMISEEN HYVÄÄ TYÖTÄ HYVÄÄ MIELTÄ EK-STTK TUOTTAVUUSTYÖRYHMÄ YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Copyright EK-STTK Tuottavuustyöryhmä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Palkkataito Oy

Lisätiedot