YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNKI YLIHYVÄ VAASA VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA Vaasan kaupungin henkilöstöstrategia

2 Henkilöstöstrategiaa valmistelluttyöryhmä: Förberedandearbetsgruppen: Henkilöstöpalvelut: Personalservice: VilleRintamäki puheenjohtaja/ordförande MaaritBroms Minna Haataja Tapio Lehto Juha Suikkanen Pääluottamusmiehetjatyösuojeluvaltuutetut: Huvudförtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige: KariDahlsten KimmoHissa Marja Huovari MargitIsomäki VesaIsomöttönen VesaLehtinen Minna Leppäkorpi HeikkiMustonen LiisaSiren Anja Somppi Hallintokuntien edustajat: Representanterförförvaltningar: TuulaAirola MarjutHannuksela TarjaHautamäki Anna-MaijaIitola Eva Jussil Soija Kemppi Carita Lahti SinikkaMäenpää ChristineNyholm AnttiNäsi JariPeltonen Seija Pitkänen HarrySwanljung RitvaUllakko HeikkiVehkaoja Kaupunginhallituksenhyväksymä Godkändavstadsstyrelsen

3 Vaasan kaupunki onoikeudenmukainen työnantaja.sillä on osaava,hyvinvoiva ja oikein mitoitettu henkilökunta, joka tuottaa ja järjestää kaupungin asukkaillelaadukkaita palveluja riittävästi ja taloudellisesti. Rekrytoinninkehittäminen kehitetääntoimivarekrytointiohjelma/-järjestelmäsisältäensähköisen rekrytoinnin luodaannuortenrekrytointiinoma malli kehitetäänyhteistyötäyliopistojen,korkeakoulujenja ammatillisten oppilaitostenkanssa kaupunginhenkilöstötarpeentyydyttämiseksi tasapainotetaantyöpaikkojenhenkilöstörakennetta tuetaanpalkkapolitiikalla työvoimansaantia työvoimapulasta kärsivillä aloilla Vaasan kaupunki työnantajana huolehtii kilpailukykyisen, kannustavan ja oikeudenmukaisen palkkausjärjestelmän kehittämisestä laaditaanpitkäntähtäimenpalkkapoliittinenohjelma,jolla palkatsaadaan kilpailukykyisiksijulkisella sektorilla sekä erityisestivaasanseudulla hyödynnetäänkehityskeskusteluja palkkausjärjestelmää toteutettaessa kehitetäänmittaristojapalkkavertailujahyödyntäen kehitetääntuloksellisuuteenperustuvia palkitsemisjärjestelmiä kaupunginkoko henkilöstöäkoskeviksi turvataanedellämainituttoimenpiteetriittävällärahoituksella

4 Kaupunki tarjoaa henkilöstölleenturvallisenpalvelussuhteen käytetäänpysyväisluonteisissa tehtävissävakinaista henkilökuntaa ja määräaikaisia työsuhteita solmitaanvainlaissa mainituillaperusteilla kaupunginorganisaatiossaontoimiva henkilökierto-ja uudelleensijoituskäytäntö kehitetäänjoustaviatyöaikojatyö-ja perhe-elämänyhteensovittamiseksi Kaupunkioppivanaorganisaationaedistääosaamisenkehittämistäsekämonimuotoistaluovuutta. Kaupunki takaa henkilöstölleenmahdollisuudenkehittyä jakouluttautua. Sisäisenkoulutuksenkysyntäjatarjontatuleesaadavastaamaan toisiaan. osaamisenkehittämisenperustana onosaamiskartoitus, jota käytetäänvälineenä kehityskeskusteluissa kohdennetaansisäistä koulutustaentistäenemmänammatilliseen täsmäkoulutukseen nostetaanhenkilöstönkoulutukseenvaratut määrärahatvuoteen2010mennessä yhteenprosenttiinmaksetuistapalkoistaja osa resursseista suunnataan koulutussuunnitteluun lisätäänoppilaitostenja työyhteisöjenyhteistyötä tuetaanoppimisverstaidensyntyä jamahdollistetaanhyvientyökäytäntöjen vertaaminen/toisilta oppiminen huolehditaanhenkilöstönammattitaidostatasapuolisestilisä- ja täydennyskoulutuksella varmistetaankoulutuksenvaikuttavuudenja laadunseurantajärjestelmä kannustetaanomaehtoiseenkouluttautumiseen

5 Oikeudenmukaisen johtamisen tulee perustua vuorovaikutukseenjaherkkäänhavainnointiintyöyhteisöntilasta. Johtamisenkoulutustatuleeollariittävästi. Kaupungin johtamissuhteet tulee selkiyttää virkamiesjohdon ja poliittisenjohdonvälillä. Yhteistoiminnan tulee olla luonnollinen osa johtamista ja työntekoa. vahvistetaantyöpaikkakokous-ja kehityskeskusteluosaamistajaniidenkäymisen määriäseurataanvuosittain kehitetäänjohtamiskoulutustastrategisenjohtamisensuuntaan,esimiestehtävät javastuutselvennetään kehitetääntyöyhteisöjäkouluttamallaesimiehiä; jokaisellatyöntekijälläon oikeushyväänjohtamiseen kiinnitetäänesimiestenhuomiotatyöhyvinvointiinja työssäjaksamiseen laaditaanperiaatteetpoliittisen/operatiivisenjohdontyönjaosta kehitetääntyöyhteisöissä malleja/välineitä palautteenantamisessa varataanaikaa työajansuunnittelussa yhteisiinkehittämisprojekteihin järjestetäänesimiestentyönohjaus/mentorointisitähaluaville tehostetaanverkostoitumista jayhteistyötä johto-, työyhteisö-ja seutukuntatasolla

6 Työyhteisöjä kannustetaan hyödyntämään osaavat ja pitkän työkokemuksen omaavat työntekijät ja heidän kokemustietonsa työyhteisönhyväksi. Työnantaja tukee yksilön terveyttä ja voimavaroja kehittämällä työtä,työympäristöäjatyöolosuhteita. Työterveyshuoltosaatetaanhaasteitavastaavalletasolle. laaditaankaupungilletyöturvallisuusstrategiaja päivitetääntyöpaikkatasolla työsuojeluntoimintaohjelmat perehdyttäminentyöyhteisöissäontehokasta jaajantasaista työnantaja tekeesäännöllisiä ilmapiirimittauksiaja raportoiniistä henkilöstölletaataanmahdollisuusosallistua omaa työtäänkoskevaan suunnitteluunjapäätöksentekoon jokaisella yksilöllä onvelvollisuus huolehtiatyöhyvinvoinnistaan kehitetääntyky-toiminnanseurantajärjestelmää ja tyky-vastaavienkoulutusta laaditaanikäohjelma edistetäänmentoroinninkäyttämistä hiljaisentiedonvälittämiseksi työyhteisössä tuetaantyössäjaksamista mm.myönteisenilmapiirinluomisella hyväksytäänihminenkokonaisuutena ottamallahuomioonvaikeatkin elämäntilanteet edistetäänsapattivapaankäyttöämahdollisuuksienmukaan kaupungintyöntekijä pääseetarvittaessa lääkäriin3päivänsisällä

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma

NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia ja toimintaohjelma Tarkistaminen 2007 Johtoryhmä 21.5.2007 Yhteistyöryhmä 24.5.2007 Kunnanhallitus 18.6.2007 Valtuusto 13.8.2007 2 NASTOLAN KUNTA Henkilöstöstrategia

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5

H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 H E N K I L Ö S T Ö T I L I N P Ä Ä T Ö S P E R S O N A L B O K S L U T 2 0 0 5 Kuva/Bild Jaakko J Salo Sisällysluettelo - Innehållsförteckning 1. JOHDANTO - INLEDNING 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIA - PERSONALSTRATEGI

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012

Henkilöstöstrategia. Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 Hyväksytty Khall 26.11.2012 Kvalt 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Henkilöstöstrategian tarkoitus ja lähtökohdat...3 1.1. Yhteiset arvot ja mitä niillä tarkoitetaan...4 2. Työhyvinvointisyke

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA

KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 7.3.2007, 39 KASKISTE KAUPU GI HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA JA TASA-ARVOSUU ITELMA HE KILÖSTÖPOLIITTI E OHJELMA: LÄHTÖKOHTA JA TARKOITUS Kaskisten kaupungin henkilöstöstrategia

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME

Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME Työhyvinvointiohjelma 2014 2017 YHDESSÄ OSAAMME JA JAKSAMME HUS:ssa jokaisen työpanosta arvostetaan. SISÄLTÖ 3 Johdanto 4 Työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työkyvyn määritelmät 5 Työhyvinvointitalo

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja.

1. Henkilöstön rekrytointi (Eero Kuokkanen, Paula Tuomi, Miia Inna) 3. Osaaminen (Risto Laine, Päivi Laari, Tuula Pekkanen) Kunnanjohtaja. LEMIN KUNTA HENKILÖSTÖSTRATEGIA 1. Johdanto Yhteistyötoimikunta aloitti henkilöstöstrategian laatimisen 29.9.2005 jakamalla strategian osa-alueisiin, joita valmistelivat seuraavat työryhmät: 1. Henkilöstön

Lisätiedot

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia

VANTAA. Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia VANTAA Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstökeskus ohjausta, palvelua, kehittämistä ja konsultointia Henkilöstöjohtaminen ja henkilöstön kehittäminen muuttuvat kuten

Lisätiedot

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma

Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Heinolan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Sisällysluettelo Sivu Heinolan kaupunki työympäristönä 2 1. Työsuojelu ja työympäristöyhteistyön yleiset periaatteet 2 Työsuojelun tarkoitus Työsuojelun tehtävä

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja

Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Vaasan kaupungin työturvallisuusstrategia Vaasan kaupunki- menestyvä ja henkilöstöstään huolehtiva työnantaja Johdanto Työnantaja tukee

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Työhyvinvointiohjelma

Työhyvinvointiohjelma Kouvolan kaupunki Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Työhyvinvointiohjelma Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Strategia ja arvot... 3 3. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017

Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 Kemijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2015-2017 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI www.kemijarvi.fi 1 1. Työsuojeluorganisaatio Työpaikoilla vastuu työsuojelun toteuttamisesta on esimiehillä. Työsuojelutoiminta

Lisätiedot

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus

Kuntatyö 2010. Päivi Rainio. Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3. Suomen Kuntaliitto. Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Päivi Rainio Kuntatyö 2010 Rekrytointiopas kunta-alalle ISBN 951-755-802-3 Suomen Kuntaliitto Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuntien eläkevakuutus Suomen Kuntaliitto 2003 Sisältö Rekrytointi sijoitus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Kuvat: Pekka Ruuskanen, kolmesta eri sarjakuvasta Työkirja pienille ja keskisuurille työyhteisöille ja heidän työterveyshuolloilleen

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää

Kansallinen yhteistyöhanke. - kohti Euroopan parasta työelämää Kansallinen yhteistyöhanke - kohti Euroopan parasta työelämää EK-STTK tuottavuusseminaari 7.-9.2.2013 Margita Klemetti hankejohtaja Sisältö Taustaa Työelämästrategian ydin Työelämän nykytila Tulevat näkymät

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Kannustaminen ja palkitseminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Kannustaminen ja palkitseminen H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Kalajoen kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Tausta Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait taloudellisesti tuetusta ammatillisen koulutuksen kehittämisestä, työnantajan ja henkilöstön välisestä

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.

Henkilöstöohjelma. Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1. Kaupunginhallitus hyväksynyt 30.1.2006 Henkilöstöohjelma Kaupunkistrategiaa toteuttava kaupunginhallituksen toteutusohjelma vuosille 2006 2008 KH 30.1.2006 Tampereen kaupunki Henkilöstöohjelma Toimintaympäristö

Lisätiedot

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus Johtoryhmä 4.11.2014 Yhteistyötoimikunta 11.11.2014 Työsuojelutoimikunta 19.11.2014 Henkilöstöjaosto 22.12.2014 Yhteistyötoimikunta 13.1.2015 Yhtymähallitus 26.1.2015 Työsuojelutoimikunta 18.2.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS. Arvot, visio ja toiminta-ajatus Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Työhyvinvoinnin toimintaohjelma 2006 2009 SISÄLLYS Arvot, visio ja toiminta-ajatus 1. Työympäristö 1.1 Kotus työympäristönä 1.2 Työympäristön ja työyhteisön hyvät puolet

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot