4.2 Akustista fonetiikkaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.2 Akustista fonetiikkaa"

Transkriptio

1 4.2 Akustista fonetiikkaa Akustisessa fonetiikassa tutkitaan puheen akustisia ominaisuuksia ja sitä miten ne seuraavat puheentuottomekanismin toiminnasta. Aiheen tarkka käsitteleminen vaatisi oman kurssinsa, mutta seuraavassa on kuvattu aiheesta oleellisimmat tiedot. Tärkein ääntöväylän akustinen ominaisuus ovat siinä esiintyvät resonanssit, jotka syntyvät samaan tapaan kuin esim. puhallinsoittimissa, eli värähtelevän ilmapatsaan seisovina aaltoina. Mikäli kyseessä on tasapaksu putki, jonka toinen pää on umpinainen ja toinen avoin, siinä muodostuu seisovia aaltoja siten, että paineenvaihtelu umpinaisessa päässä on pienimmillään ja avoinaisessa suurimmillaan, kuten kuviossa 1 on esitetty. Mikäli putken pituus on, seisovien aaltojen aallonpituudet ( ) ovat Tyypillisesti aikuisen ihmisen ääntöväylän pituus on luokkaa cm, ja äänen nopeudeksi ilmassa (merk. ) voidaan olettaa n. m/s. Ominaisresonanssitaajuudet ( ) voidaan laskea aaltoliikkeen perusyhtälöä = käyttäen, eli tässä tapauksessa eli Hz:n parittomat harmoniset.! #" Kuvio 1: Toisesta päästä umpinaisessa putkessa muodostuvat seisovat aallot. Kuvassa on näytetty paineenvaihtelu, joka on nolla umpinaisessa päässä ja suurimmillaan avonaisessa päässä. Ihmisen ääntöväylä ei ole tasapaksu putki, mutta silti vokaaliäänteissä formantteja on yleensä karkeasti ottaen 1 kilohertsiä kohden, kuten tasapaksun putken tapauksessa. Formanttien taajuudet eivät vain enää ole harmonisissa suhteissa toisiinsa vaan siirtyvät ääntöväylän muodon mukana. 24

2 B = B = B Formanttitaajuuksien laskeminen ääntöväylän muodon perusteella on yleisesti analyyttisesti ratkeamaton ongelma (numeerisia ratkaisuja voidaan kyllä laskea). Myös käytetyn mallin suhdetta todellisuuteen voidaan kyseenalaistaa. Tarkkaan puheentuoton malliin pyrittäessä pitäisi ottaa huomioon lukuisia seikkoja, kuten erilaiset kurkunpään herätteet, ajalliset ja paikasta riippuvat muutokset ääntöväylän muodossa, nenäväylän kytkeytyminen järjestelmään, huulten kohdalla tapahtuva ääniaallon leviäminen ympäristöön eli nk. säteily, erilaiset energiahäviöt, pyörteiset ilmavirtaukset jne. Itse asiassa sellaista formaalia teoriaa ei ole olemassakaan, joka ottaisi kaikki tekijät täydellisesti huomioon puheentuoton mallinnuksessa. Yksinkertaistettujakin analogisia malleja tarkastelemalla päästään kuitenkin melko pitkälle äänentuoton ymmärryksessä. Erityisen kiinnostava ja hyödyllinen lähestymistapa on ääntöväylän mallintaminen useamman peräkkäisen tasapaksun putken avulla, sillä tämä malli saadaan ratkaistua kohtuullisella vaivalla, ja sen tuloksetkin ovat käytännössä varsin hyviä. Tarkastellaan ensin yhtä häviötöntä tasapaksua putkea ja oletetaan että putkessa etenevät paineaallot ovat tasomaisia, kuten kuviossa 2. Tällaisessa putkessa esiintyy ainoastaan paineaaltoja, jotka liikkuvat äänen nopeudella jompaan kumpaan suuntaan, sekä näiden superpositioita eli usempia aaltoja summautuneena yhteen. Kun liitämme kaksi tasapaksua putkea yhteen, paineaallot kulkevat edelleen äänen nopeudella kummankin putken sisällä, mutta putkien liitoskohdassa tapahtuu myös heijastumista. Merkitään vasemman putken poikkipintaalaa $&% ja oikean $&%('*). Määritellään heijastuskerroin +,% seuraavasti: $&%0/1$&%('*) +,%. $&%324$&%('*) Huomaa, että aina /.056+,%758. Heijastuskerroin ilmaisee, kuinka suuri osa putkesta toiseen liikkuvasta paineaallosta heijastuu takaisin. Esimerkiksi putkessa oikealle kulkevasta aallosta +9) :n ilmaisema osuus heijastuu takaisin putkeen ja loppuosa (:/;+9) ) etenee putken " puolelle rajapinnan yli. Putkessa " vasemmalle kulkevasta aallosta takaisin päin heijastuu vastaavasti /<+9) :n ilmaisema osuus. Siirrytäänpä sitten varsinaiseen diskreettiaikaiseen malliin. Oletetaan että kaikki peräkkäin liitetyt putket ovat yhtä pitkiä ja näytteistetään järjestelmän toiminta sillä näytteenottovälillä, joka ääniaallolta kuluu yhden putken kulkemiseen. Paineaaltojen heijastuminen putkien liitoskohdassa voidaan ilmaista yhtälöillä = AGIH ED %C??F/;+,% ) HIJ /<+,% AF H +,%?FK24+,% ) D >%L? ND %('*)M? missä B %L? on taaksepäin kulkevan paineaallon muunnos O :nnen putken alussa, >%L? on sama eteenpäin kulkevalle aallolle, ja +,% on heijastuskerroin O ja OP2Q :nnen putken välillä. Putkien indeksointi on vasemmalta oikealle. Nämä ovat ns. KellyLochbaum yhtälöt, ja ne voidaan esittää myös vuokaaviona, kuten kuviossa 3. Nyt putkia voidaan liittää useampiakin yhteen, ja em. yhtälöiden avulla saadaan ratkaistua järjestelmän toiminta kullekin putkelle. Puheenkäsittelyn tapauksessa ajatellaan, että glottis on kaavion vasemmalla laidalla ja suu oikealla. Järjestelmän toiminta reunoilla pitää vielä lisäksi mallintaa jotenkin, esim. (R,? TSU? 2WV R? missä SX? on glottiksen paineaallon muunnos, ja V ilmaisee kuinka paljon paineaallosta heijastuu glottiksessa takaisin. Vastaavasti ääntöväylän loppupää mallinnetaan yleisesti muodossa BZY?, missä [ on viimeisen putken indeksi, jolloin viimeiseen putkeen ei tule ulkoa heijastusta. 25

3 Y? Kuvio 2: Tasapaksussa putkessa esiintyy ainoastaan äänen nopeudella liikkuvien paineaaltojen summia. Tässä aalto oletetaan tasomaiseksi. Nyt jos otetaan järjestelmän ulostuloksi \? viimeisen putken eteenpäin kulkeva aalto eli \?, järjestelmä on rehellinen lineaarinen suodatin, koska sen toteutuksessa on ainoastaan viiveitä, summauksia sekä vakiolla kertomisia. Tällaista suodattimen toteutusta nimitetään ristikkorakenteeksi, ja sillä on muutenkin käyttöa esimerkiksi adaptiivisten suodattimien yhteydessä. Ohessa Matlabkoodi edellisen suodattimen toteuttamiseen (löytyneet bugit pyydetään ilmoittamaan luennoitsijalle), koodi löytyy myös kurssin kotisivulta. % Demo KellyLochbaumyhtälöistä clear close all %S = [ ]; % putkien pintaalat, viimeinen ulkona S = [ ]; len = 0.03; % putken pituus, m 26

4 Kuvio 3: KellyLochbaum yhtälöt esitettynä vuokaaviona. v = 340; % äänen nopeus, m/s k = (S(1:1)S(2:))./(S(1:1)+S(2:)); %heijastuskertoimet fs = round( v/len); % näytteenottotaajuus x = zeros(1,1000); x(1) = 1; %lasketaan 1000 tapin impulssivaste g = 0.5; % heijastuminen glottiksessa d = 0.95; % hihasta otettu häviökerroin F0 = zeros(1,length(s)); % eteenpäin kulkevat aallot ennen viivettä, % eka = glottis F1 = zeros(1,length(s)1); % eteenpäin kulkevat aallot viiveen jälk. B0 = zeros(1,length(s)); % taaksepäin kulkevat aallot viiveen jälk. % (signaalin etenemissuuntaan) B1 = zeros(1,length(s)); % taaksepäin ennen viivettä 27

5 for n = 1:length(x), F0old = F0; F1old = F1; B0old = B0; B1old = B1; B0(1) = B1old(1); F0(1) = B0(1)*g + x(n); % glottisheräte + heijastus F1(1) = F0old(1); if ( length(b0) < 3), B1(1) = 0; else B1(1) = B1(2)*d*(1+k(1)) + F1(1)*d*k(1); for i = 2:length(F1), B0(i) = B1old(i); F0(i) = F1(i1)*d*(1k(i1)) + B0(i)*d*(k(i1)); F1(i) = F0old(i1); B1(i) = B1(i+1)*d*(1+k(i)) + F1(i)*d*k(i); B0() = 0; % ei heijastuksia takaisin F0() = F1()*d*(1k()); y(n) = F0(); % ulostulo talteen figure freqz(y,1,1024,fs); title( Taajuusvaste ) 28

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre

ian musiikinteoria 1:n kurssimateriaalia ja sen sisällön on laatinut musiikinteorian lehtori Aarre Tervetuloa opiskelemaan musiikkiakustiikkaa! Tämä sivusto sisältää tietoa musiikkiakustiikasta ja apuvälineitä erilaisten musiikkiakustisten perusilmiöiden havainnollistamiseen. Sivusto on alunperin tarkoitettu

Lisätiedot

1.1 Yhtälön sieventäminen

1.1 Yhtälön sieventäminen 1.1 Yhtälön sieventäminen Lausekkeeksi voidaan kutsua jokaista merkittyä laskutoimitusta. Sellaisia matema-tiikan tehtäviä on vähän, joita suorittaessaan ei joutuisi sieventämään lausekkeita, millä tarkoitetaan

Lisätiedot

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä

Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Kaikki mitä olet aina halunnut tietää pumppauslemmoista, mutta mitä et ole kehdannut kysyä Tommi Syrjänen 1 Yleistä pumppauslemmoista Pumppauslemmalla voidaan todistaa, että kieli ei kuulu johonkin kieliluokkaan.

Lisätiedot

1.Kuvauksen lähtöaineisto

1.Kuvauksen lähtöaineisto 1.Kuvauksen lähtöaineisto 1 Tieteen tehtävänä on uuden tiedon hankkiminen. Käyttäytymistieteet tutkivat elollisten olioiden käyttäytymistä voidakseen ymmärtää sitä tai ainakin löytääkseen siitä säännönmukaisuuksia;

Lisätiedot

Y100 kurssimateriaali

Y100 kurssimateriaali Y kurssimateriaali Syksy Jokke Häsä ja Jaakko Kortesharju Sisältö Johdanto 4 Reaaliarvoiset funktiot 5. Funktio.................................... 5. Yhdistetty funktio.............................. 7.3

Lisätiedot

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan

Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Gyptone alakatot 4.1 Johdanto akustiikkaan Reflecting everyday life Johdanto akustiikkaan Akustiikalla tarkoitetaan usein tilan jälkikaiunta-aikaa tai ääneneristysominaisuuksia. Helposti jonkin tilan akustiikkaa

Lisätiedot

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti?

Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Laskennanteoria: Mitä voimmelaskea tietokoneella ja kuinkatehokkaasti? Wilhelmiina Hämäläinen Johdatus tietojenkäsittelytieteeseen 1.-2.12. 2003 Tietojenkäsittelytieteen laitos Joensuun yliopisto 1 Johdanto

Lisätiedot

Markkinoiden toimivuudesta 1

Markkinoiden toimivuudesta 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 Markkinoiden toimivuudesta 1 KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Klaus Kultti Professori Helsingin kauppakorkeakoulu 1 Virkaanastujaisesitelmä Helsingin yliopistossa

Lisätiedot

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA

KUVANKÄSITTELYN TEORIAA KUVANKÄSITTELYN TEORIAA VALO JA VÄRIT Valoa tarvitaan, jotta voisimme nähdä kuvia ja värejä. Kuvankäsittelyssä käytettävien laitteiden toiminta ja kuvan syntyminen yleensä on paljon helpommin ymmärrettävää,

Lisätiedot

Akustiikka ja toiminta

Akustiikka ja toiminta Akustiikka ja toiminta Äänitiede on kutsumanimeltään akustiikka. Sana tulee Kreikan kielestä akoustos, joka tarkoittaa samaa kuin kuulla. Tutkiessamme värähtelyjä ja säteilyä, voimme todeta että värähtely

Lisätiedot

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x

D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I. origo x D I G I T A A L I N E N K U VA N K Ä S I T T E L Y, O S A I I origo f ( x, y ) x y 4 1 Segmentointi...43 1.1 Epäjatkuvuuskohtiin perustuva segmentointi... 43 1.1.1 Pisteentunnistus (point etection)...

Lisätiedot

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Signaalien digitaalinen analyysi: mitä sisältää, esim. mittaustulosten taajuusanalyysi synteesi: signaalien luominen, esim. PC:n äänikortti käsittely: oleellisen

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi

Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Solmu 1/2008 1 Miten nostaa yläasteen oppilaitten kiinnostusta matematiikan sanallisia tehtäviä kohtaan? Esimerkkejä, neuvoja, analyysi Pavel Shmakov MAFYKE-lehtori, Käpylän peruskoulu, Helsinki shpavel@luukku.com

Lisätiedot

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia

Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Tietojenkäsittelytiede 25 Joulukuu 2006 sivut 28 37 Toimittaja: Jorma Tarhio c kirjoittaja(t) Itseindeksit Kun tiivistetty teksti ja sen indeksi ovatkin sama asia Veli Mäkinen Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytieteen

Lisätiedot

Lukiotason matematiikan tietosanakirja

Lukiotason matematiikan tietosanakirja niinkuin matematiikka Simo K. Kivelä Lukiotason matematiikan tietosanakirja Versio 1.12 / 10.08.2000 Simo K. Kivelä Riikka Nurmiainen TKK 1998 2005 Taustat 1/1 Lukiotason matematiikan tietosanakirja M

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran

4.1 Kaksi pistettä määrää suoran 4.1 Kaksi pistettä määrää suoran Kerrataan aluksi kurssin MAA1 tietoja. Geometrisesti on selvää, että tason suora on täysin määrätty, kun tunnetaan sen kaksi pistettä. Joskus voi tulla vastaan tilanne,

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot

T1-moduli. Osa 2. Opiskeluvaihtoehdot Osa 2 T1-moduli Monille radioamatööriksi opiskeleville radiotekniikka ja ylimalkaan tekniikka on täysin vieras asia. Siksi on mietittävä keinoja, joilla tekniikan opetus tuottaa tuloksia ilman, että tekniikkaa

Lisätiedot

DISKREETTI MATEMATIIKKA

DISKREETTI MATEMATIIKKA DISKREETTI MATEMATIIKKA 1 2 DISKREETTI MATEMATIIKKA Sisällysluettelo 1. Relaatio ja funktio 3 1.1. Karteesinen tulo 3 1.2. Relaatio ja funktio 3 2. Kombinatoriikkaa 8 2.1. Tulo- ja summaperiaate 9 2.2.

Lisätiedot

Johdatus matemaattiseen päättelyyn

Johdatus matemaattiseen päättelyyn Johdatus matemaattiseen päättelyyn Oulun yliopisto Matemaattisten tieteiden laitos 2011 Maarit Järvenpää 1 Todistamisesta Matematiikassa väitelauseet ovat usein muotoa: jos P on totta, niin Q on totta.

Lisätiedot

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI

Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04565-13 Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Hannu Nykänen, Seppo Uosukainen, Denis Siponen, VTT Carlo

Lisätiedot

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin

2. Polynomien jakamisesta tekijöihin Imaginaariluvut mielikuvitustako Koska yhtälön x 2 x 1=0 diskriminantti on negatiivinen, ei yhtälöllä ole reaalilukuratkaisua Tästä taas seuraa, että yhtälöä vastaava paraabeli y=x 2 x 1 ei leikkaa y-akselia

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN

Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN Aki Taanila MÄÄRÄLLISEN AINEISTON KERÄÄMINEN 19.5.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 LAADULLINEN VAI MÄÄRÄLLINEN?... 2 2 TUTKIMUSPROSESSI... 3 2.1 Suunnittelu... 3 2.2 Toteutus... 5 3 EI-KOKEELLINEN TUTKIMUSASETELMA...

Lisätiedot