S Laskennallinen Neurotiede

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "S-114.3812 Laskennallinen Neurotiede"

Transkriptio

1 S Laskennallinen Neurotiede Laskuharjoitus Heikki Hyyti 60451P

2 Tehtävä 1 Tehtävässä 1 piti tehdä lineaarista suodatusta kuvalle. Lähtötietoina käytettiin kuvassa 1 näkyvää harmaasävyistä maisemakuvaa. Kuva 1: Harmaasävykuva, jota käytetään tehtävässä suodatuksen lähtötietona. Kuvaa piti suodattaa Gabor-suotimen avulla. Tein suotimeksi Matlab-koodin: function G = gabor(sx,sy,f,theta,gamma); % G = gabor-suodin % Sx = x-suuntainen varianssi % Sy = y-suuntainen varianssi % f = sinifunktion taajuus x:n suhteen % theta = suotimen kulma % gamma = suotimen vaihe for x = -fix(sx):fix(sx) for y = -fix(sy):fix(sy) xprime = double(x * cos(theta) + y * sin(theta)); yprime = double(y * cos(theta) - x * sin(theta)); % Ikkunafunktioon kuuluisi kerroin 1/(2*pi*Sx*Sy) mutta koska kuva % kuitenkin skaalataan 0 ja 1 välille, niin ei sitä kannata tässä % välissä kertoa, koska tarkkuus vain huononisi. window = exp( -5 * ( (xprime/sx)^2 + (yprime/sy)^2 ) ); % Oikeasti exponenttifunkiolla pitäisi olla kerroin -0.5, mutta % tässä on käytetty 10x jyrkempää suodinta. G(fix(Sx)+x+1,fix(Sy)+y+1) = window * cos(2*pi*f*xprime + gamma);

3 Kuvassa 3 on esitetty tulokset, jotka saatiin seuraavalla matlab-listauksella: clear; figure(1); load testimage imagesc(testimage); colormap gray; figure(2); % oma gabor-funktioni. G = gabor(sx,sy,f,theta,gamma) % Sx ja Sy ovat suotimen x ja y suuntaiset hajonnat. % f on siniaallon taajuus % theta on suotimen kulma % gamma on siniaallon vaihesiirtymä G = gabor(20,20,0.07,7*pi/8,pi/2); Imagesc(abs(G)) colormap gray; figure(3); Y = filter2(g,testimage); y = abs(y); % skaalataan kuvan y kertoimet 0 ja 1 välille. y2 = y./ max(max(y)); % ja tulostetaan käänteinen kuva, jotta mustetta kuluisi vähemmän. A = imagesc(1-y2); colormap gray; saveas(a,'tulos.png') Edellisessä listauksessa on käytetty tekemääni gaborsuodinta 20x20 kokoisena. Siihen on moduloitu taajuudella 0.07 siniaaltoa. Taajuus on suhteutettu suotimen kokoon niin, että 0 vastaa yhtä aaltoa ja 1 maksimaalista aaltoilua. Lisäksi tässä on kokeellisesti haettu sellaiset parametrit suotimelle, että sillä saataisiin mahdollisimman hyvin erisuuntaiset reunat esille kuvasta 1. Suotimella konvoloidaan koko kuvan 1 yli niin, että jokaiselle pisteelle lasketaan koko suotimen aiheuttama muutos. Tästä saadaan kuvassa 3 näkyvät tulokset. Siinä on laskettu 4 eri theta kulmaa Gabor-suotimeeni. Ja suotimella on tehty lineaarinen suodatus alkuperäisestä kuvasta 1. Kuva 2: Kuvassa on 45 astetta vaakatasosta poikkeutettu suodin tehtävässä käytetyillä parametreilla. Kuvan 3 kuvat näkyisivät muuten mustalla pohjalla, mutta niiden arvoja on käsitelty niin, että arvot on ensin skaalattu 0 ja 1 välille ja sitten on piirretty 1-arvo. Näin saadaan hieman mustetta säästettyä ilman, että kuvien selkeys heikkenee liikaa.

4 Suodin 0 astetta Suodin 45 astetta Suodin 90 astetta Suodin 135 astetta Kuva 3: Kuvassa on neljä pienempää kuvaa, kaikki suodatettu kuvasta 1. Jokaisen pikkukuvan alla lukee senhetkisen theta-kulman arvo asteiksi muutettuna. Lisäksi tehtävässä piti tutkia keski ja reunaosia erottelevia suotimia. Tämä on tehty edellistä koodia muokkaamalla niin, että gabor suotimesta on tehty dog-suodin seuraavanlaisesti: function G = dog(sx,sy); for x = -fix(sx):fix(sx) for y = -fix(sy):fix(sy) window = exp( * ( (x/sx)^2 + (y/sy)^2 ) ); outside = 0.6 * exp( -5.0 * ( (x/sx)^2 + (y/sy)^2 ) ); G(fix(Sx)+x+1,fix(Sy)+y+1) = window - outside;

5 Kuvassa 4 on tämä suodin piirrettynä absoluuttiarvoilla ja 3d-mallina. Kuvassa 5 on edellisellä suotimella suodatettu kuva. Kuva 4: Kuvassa on On-center - off-surround tyyppinen suodin. Kuva 5: Kuvassa näkyy kuvan 4 suotimella suodatettu alkuperäinen kuvassa 1 näkyvä kuva.

6 Tehtävä 2 Tehtävässä 2 laskettiin tiedostosta c2p3.mat löytyvän stim(x,y,t) ja counts(t) riippuvuutta toisistaan. Tiedosto löytyy osoitteesta: Stim(x,y,t)-matriisin kuvista (x,y) laskettiin aikakeskiarvot jokaista counts(t)-vektorin piikkiä kohti viivästettynä yhdestä kahteentoista aikayksikköön (15,6ms). Tähän käytettiin seuraavaa Matlab-koodia: clear; % ladataan data % counts = piikkien määrä jokaista aikayksikköä kohti % stim(x,y,t) 16x16 kuva jokaista aikayksikköä kohti load c2p3; stim = double(stim); for n=1:12; % piikki n-yksikköä kuvan jälkeen for x = 1:16; for y = 1:16; % lasketaan yhden pikselin x,y aikakeskiarvo painotettuna % n-aikayksikköä kuvan jälkeen tulleella piikkien määrällä. summa = 0; countsumma = 0; for t = 1:length(counts); countindex = t + n; if (countindex <= length(counts)) summa = summa + stim(x,y,t)*counts(countindex); countsumma = countsumma + counts(countindex); keskiarvo(x,y) = summa / countsumma; figure(n); colormap gray; I = imagesc(keskiarvo,[ ]); title(['keskiarvo ' int2str(n) ' aikayksikköä ennen piikkiä.']); saveas(i, [int2str(n) '.png']); Tulokset on skaalattu välille -0.1 ja 0.1 jotta jokainen kuva olisi perustasoltaan nollassa ja kuvia olisi helpompi vertailla. Kaikki 12 kuvaa on yhdistetty seuraavaan kuviin 6 ja 7. Kuvassa 6 on viivästykset 1-6 ja kuvassa 7 on viivästykset Niistä on havaittavissa selvästi se, että tämä seurattu neuroni aktivoituu nopeasti on-center off-surround tyyppisesti ja sitten tilanne vaihtuu nopeasti päinvastaiseksi ja alkaa vaimentua.

7 Kuva 6: Keskiarvo kuvista piikkien määrään nähden 1-6 aikayksikköä viivästäen.

8 Kuva 7: Keskiarvo kuvista piikkien määrään nähden 7-12 aikayksikköä viivästäen.

T-75.4100 Digitaalinen kuvatekniikka Kevät 2015 Harjoitus 1: Kameran kuvanprosessointi

T-75.4100 Digitaalinen kuvatekniikka Kevät 2015 Harjoitus 1: Kameran kuvanprosessointi T-75.4100 Digitaalinen kuvatekniikka Kevät 2015 Harjoitus 1: Kameran kuvanprosessointi Palautus: 1.3.2015 1 1 Tavoite Työssä tutkitaan kolmea kameran kuvanprosessointiketjun vaihetta: tarkennusta, mosaiikkikuvan

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010.

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010. SCIENTIFIC PYTHONIN ALKEET ELI: SciPy OPAS Matti Pastell matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto 12. tammikuuta 2010 0.20 Impulse response 0.15 0.10 0.05 Amplitude 0.00

Lisätiedot

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon

Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon Matikkaa KA1-kurssilaisille, osa 3: suoran piirtäminen koordinaatistoon KA1-kurssi on ehkä mahdollista läpäistä, vaikkei osaisikaan piirtää suoraa yhtälön perusteella. Mutta muut kansiksen kurssit, no

Lisätiedot

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta.

3 Suorat ja tasot. 3.1 Suora. Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3 Suorat ja tasot Tässä luvussa käsitellään avaruuksien R 2 ja R 3 suoria ja tasoja vektoreiden näkökulmasta. 3.1 Suora Havaitsimme skalaarikertolaskun tulkinnan yhteydessä, että jos on mikä tahansa nollasta

Lisätiedot

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006

Digitaalinen Signaalinkäsittely T0125 Luento 4-7.04.2006 Digitaalinen Signaalinkäsittely T5 Luento 4-7.4.6 Jarkko.Vuori@evtek.fi Z-taso Z-taso on paljon käytetty graafinen esitystapa jonka avulla voidaan tarkastella signaalien taajuussisältöjä sekä järjestelmien

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan.

Tämä luku nojaa vahvasti esimerkkeihin. Aloitetaan palauttamalla mieleen, mitä koordinaatistolla tarkoitetaan. MAB: Koordinaatisto geometrian apuna Aluksi Geometriassa tulee silloin tällöin eteen tilanne, jossa piirroksen tekeminen koordinaatistoon yksinkertaistaa laskuja. Toisinaan taas tilanne on muuten vaan

Lisätiedot

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely

Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Digitaalinen signaalinkäsittely Kuvankäsittely Teemu Saarelainen, teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Ifeachor, Jervis, Digital Signal Processing: A Practical Approach H.Huttunen, Signaalinkäsittelyn menetelmät,

Lisätiedot

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Kaisa Komulainen 9. huhtikuuta 2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Digitaalisessa muodossa olevien kuvien määrä kasvaa

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen vanhojen painettujen karttojen georeferointi

Maanmittauslaitoksen vanhojen painettujen karttojen georeferointi Maanmittauslaitoksen vanhojen painettujen karttojen georeferointi Jukka Rahkonen http://latuviitta.org Lisenssi Creative Commons Attribution 3.0 Unported Viimeksi muokattu 18. joulukuuta 2013 Mitä georeferointi

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi

MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto MIKES TKK Mittaustekniikka MEMS-elementtien kiekkotason riskianalyysi 26.1.2009 Markus Nenonen monenone@cc.hut.fi Erikoistyö kurssiin S-108.3130

Lisätiedot

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita

SUODATTIMET. Suodatinteorian perusteita SUODATTIMET Suodatinteorian perusteita Suodattimen Q arvo Jyrkkyys Vaihesiirto Suodinapproksimaatiot ja niiden ominaisuudet suodattimet - suodattimet Keraamiset suotimet esonaattorit Aktiivisuodattimet

Lisätiedot

MapInfo, GDAL ja ogr2ogr

MapInfo, GDAL ja ogr2ogr MapInfo, GDAL ja ogr2ogr Esimerkkinä pääkaupunkiseudun seutukartta 2012 Viimeksi muutettu 13. helmikuuta 2012 Lyhennelmä GDAL-apuohjelmalla ogr2ogr voidaan muuntaa suomalaisia Mapinfo-muotoisia aineistoja

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

Työn tavoitteita. Yleistä. opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti

Työn tavoitteita. Yleistä. opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti FYSP101/K2 HEITTOLIIKE Työn tavoitteita opetella johtamaan yleisestä teoriasta tai mallista mitattavissa olevia ennusteita ja testaamaan niitä kokeellisesti oppia tekemään toistomittaukseen liittyviä laskuja

Lisätiedot

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu

Hakurobotit. Leena Salmela. leena.salmela(at)hut.fi. Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Hakurobotit Leena Salmela leena.salmela(at)hut.fi Seminaariesitelmä 26.4.2006 T-106.850 Tiedonhaku Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu Tiivistelmä Hakurobotit hakevat verkkosivuja ja tallettavat

Lisätiedot

JBIG2-tiivistysstandardi

JBIG2-tiivistysstandardi JBIG2-tiivistysstandardi Sami Gröhn 22..2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma TIIVISTELMÄ Tiivistyksen tarkoituksena on saada kuvan sisältämä tieto mahdollisimman pieneen

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.50 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.50 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus.

Katja Kuitunen 6.9.2013 PIKAOP. lyhyt kuvaus. DIGITAALINENN OSKILLOSKOOPPI PIKAOP PAS FYSIIKAN OPETUSLABORATORIOKÄYTTÖÖN 1 Johdanto Fysiikan opetuslaboratoriossa oskilloskooppitöissä on käytössä Agilent InfiniVision DSO-X 2002A oskilloskooppeja. Tämän

Lisätiedot

Ilmakuvien käsittely Maisemailmakuvat julkaisukuntoon

Ilmakuvien käsittely Maisemailmakuvat julkaisukuntoon Ilmakuvien käsittely Maisemailmakuvat julkaisukuntoon Alpo Hassinen Mekrijärven tutkimusasema Itä-Suomen yliopisto This project is funded by the European Union, the Republic of Finland and the Russian

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi

Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Lämpökuvien mittaus ja kuva-analyysi Joensuun yliopisto 2002 Tietojenkäsittelytieteen laitos Erikoistyö Risto Joki-Korpela 142829 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Lämpösäteilyn teoriaa 4 3 Lämpökameran

Lisätiedot

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT.

1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ. 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN. 3 3. INPUT JA OUTPUT. 6 4. 9 5. BASIC-KIELEN TOISTO- JA EHTORAKENTEITA. 14 6. ALIOHJELMAT. Sisällysluettelo 1. OHJELMOINTIYMPÄRISTÖ... 2 2. TIETOTYYPIT JA NIMEÄMINEN... 3 3. INPUT JA OUTPUT... 6 4. TAVALLISIMPIEN KOMPONENTTIEN YLEISIMMÄT OMINAISUUDET, METODIT JA TAPAHTUMAT... 9 5. BASIC-KIELEN

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Professional Statistics Pikaopas

Professional Statistics Pikaopas 2013-11-29 Webropol Oy Professional Statistics Pikaopas SISÄLTÖ 1. Miten pääset alkuun... 2 1.1. Systeemivaatimukset... 2 1.2. Professional Statistics avaaminen... 2 2. Perustoiminnot... 4 3. Mitä pitäisi

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot