Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

2 Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia Erityistä vuonna Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi... 7 Piiru-leirin siirto Gyltöstä Evolle... 7 L-SP:n talvileiri... 8 PartioPop... 8 Partiopoolin päättyminen... 8 Partiomestari Julkilausumat... 8 Hallinto Yhdistyksen kokoukset Hallitus Vuosi 2013 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto Koulutusryhmä Luottisjaosto Ohjelmaryhmä Sudenpentujaosto Seikkailijajaosto Tarpojajaosto Samoajajaosto Vaeltajajaosto Sisupartiojaosto Meripartiojaosto Huoltojaosto Retkeilyjaosto Turvallisuusjaosto Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto Talousryhmä Viestintäryhmä Nettijaosto Toimitusjaosto Visuaalisen viestinnän jaosto

3 YSP:it Projektit Syty Partioon projekti Ohjuri (Piirun ohjausryhmä) Suuri Iltanuotio Toimikunnat Ansiomerkkitoimikunta Partiotoimisto Talous Yhteistoiminta Lounais-Suomen Partiosäätiö Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs Turun Partiolaiset Scouterna i Åbo ry Suomen Partiomuseoyhdistys Finlands Scoutmuseiförening ry Finlands Svenska Scouter rf Turun kaupunki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Muut järjestöt Liitteet Piirin jäsenyhdistykset jäsenmäärineen ja lippukuntaluettelo Edustajat SP:n tehtävissä Ansiomerkit ja tunnustukset Parhaat kilpailusuoritukset Kolmiapila-Gilwell eli partiojohtajien jatkokurssin suorittaneet Jäsenistö Tilinpäätös

4 Yleistä Piirin viides toimintavuosi Eurassa perustettu Lounais-Suomen Partiopiiri täytti vuonna 2013 viisi vuotta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Tämä tapahtuu käytännössä lippukuntien toiminnan tukemisen kautta. Partiopiirin jäseniä ovat lippukunnat, joilla on piirin kevät- ja syyskokousten kautta mahdollisuus vaikuttaa sekä piirin päätöksen tekoon että siihen minkälaista toimintaa piiri toteuttaa. Vuosi 2013 oli kaksivuotisen toiminnansuunnittelusyklin ensimmäinen vuosi. Toimintasuunnitelmaa rakennettiin vahvasti strategian 2020 mukaisesti. Keväällä 2013 piirille palkattiin myös uusi toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila. Lounais-Suomen Partiopiirissä jäsenmäärä kääntyi vuoden 2013 aikana kasvuun ensimmäistä kertaa liki kahteenkymmeneen vuoteen. Syksyllä partion aloitti ennätysmäärä uusia jäseniä. Vuosi 2013 oli täynnä toinen toistaan upeampia juttuja: Suuri Iltanuotio kokosi partiolaiset Turkuun juhlimaan 5-vuotiasta Lounais-Suomen Partiopiiriä, toiminnaltaan hiipuneita lippukuntia elvytettiin ja tulevan vuoden piirileiri Piiru14:ta valmisteltiin kohinalla. Kuluneena vuonna otimme rohkeammin kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa piirin kokousten yhteydessä annetuilla julkilausumilla. Piirissä järjestettiin toimintavuoden aikana useita ohjelma- ja koulutustapahtumia lippukuntien toiminnan ja laadukkaan ohjelman tukemiseksi. Vuoden 2013 ohjelmapainotuksena oli valtakunnallinen Villinä Veteen teema. Partioparaati sai jälleen suuren suosion ja tapahtuma on edelleen osallistujamäärältä suurin jokavuotinen partiotapahtuma Suomessa. Kiitos vuodesta 2013 Piirihallitus Partiopiirin strategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Piirin strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toimintaalueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toimintaalueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa. 4

5 Piiri on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 pohjautui piirin strategiaan L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toimintaalueellaan Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta. 5

6 Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia Piirillä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien 6

7 välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Erityistä vuonna 2013 Toimintakautena haluamme panostaa lippukuntien keskiöön nostamista entistä enemmän. Halusimme jo toiminnansuunnitteluvaiheessa huomioida lippukuntien toiveet ja haastoimme kaikkia miettimään, miten mikäkin tekeminen tai suunnitelma tukee lippukuntia ja mitä lippukuntien pitäisi osaltaan tehdä, jotta he hyötyisivät asioista mahdollisimman paljon. Halusimme muistuttaa, että piirin tulee ajatella kaikkea tekemistä lippukuntien kautta, päästä lähemmäs lippukuntia ja laittaa mahdollisimman paljon resursseja lippukuntien tukemiseen. Lisäksi halusimme panostaa suuresti koko piirin Syty Partioon-projektiin. Kaikki suunnitteluvaiheesta eteenpäin tehtiin lippukuntakeskeisyyden lisäksi strategialähtöisesti. Moni kaksivuotissuunnitelmaan kirjattu tavoite saavutettiin vuonna 2013 ja monia uusia tavoitteita asetettiin. Vuoteen kuului myös paljon asioita, jotka olivat ainutlaatuisia ja suunnittelemattomia. Asioita, joihin ei voinut ennalta varautua tai asioita, joita teimme kertaluontoisesti. Kehitimme toiminnan arviointia ja seurantaa pitkin vuotta. Halusimme tarkemmin tuoda keskiöön strategiset valinnat ja panostaa niihin, jopa tehdä niiden vuoksi karsintoja. Jäsenmäärän kasvu: Vuonna 2013 katkaisimme liki 20 vuotta jatkuneet jäsenmäärän laskukierteen ja jopa kasvatimme jäsenmäärää. Lisäksi syksyllä 2013 partion liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä. L-SP:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 9162 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Toiminnanjohtaja-rekrytointi: Piirin pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nils Grönberg siirtyi kokonaan Lounais-Suomen Partiosäätiön palvelukseen ja piirille rekrytoitiin uusi toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi aloitettiin tammikuussa. Työpaikkailmoitukset julkaistiin piirin alueen päälehdissä, Allianssin jäsentiedotteessa ja työvoimatoimiston nettisivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kaikissa piirin viestintäkanavissa. Hakemuksia tuli yhteensä 32 kappaletta, joista haastatteluun kutsuttiin kuusi (6) henkilöä, jotka täyttivät piirihallituksen ennakkoon määrittämät kriteerit. Haastatteluissa mukana oli CampConsultingin Teppo Viitanen. CampConsulting teki kaikille haastateltaville kevyt DISCin ja kärkiehdokkaille tarkemmat DISC-analyysit. Ehdokkaille annettiin haastatteluprosessin aikana erilaisia tehtäviä ja heitä haastateltiin kokoonpanolla, jossa oli mukana piirinjohtajat ja Teppo Viitanen. Haastattelujen ja DISC-analyysien jälkeen toiminnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalle-Pekka Mannila. Työsopimus asioissa konsultoitiin juristia ja toiminnanjohtajalle laadittiin tarkka työlista liite työsopimuksen liitteeksi. Liitettä on tarkoitus päivittää tai tarkistella tarvittaessa, vähintään kun piirinjohtajat vaihtuvat. Muutosprosessia helpotti se, että Nils Grönberg oli hyvin joustava viimeisen työpäivänsä suhteen. Myös L-S Partiosäätiö ymmärsi tilanteen hyvin. L-S Säätiö tuki piiriä yli budjetoidun ja kompensoi samalla uuden toiminnanjohtajan palkkakuluja. Palkkakulutkin siirtyivät sovitusti piirille. Rekrytoinnista aiheutui budjetoimattomia kuluja, jotka piirihallitus sopeutti mm. jättämällä tekemättä toimistojen tuunauksen vuonna Piiru-leirin siirto Gyltöstä Evolle: Ensimmäisen kerran piirinjohtajaa tai toiminnanjohtajaa lähestyttiin puutiaisaivokuume-ongelman tiimoilta kesän/alkusyksyn aikana. Siinä kohtaa asialle ei suurta huomiota annettu, mutta kun yhteydenottoja alkoi tulla enemmän mm. lasten vanhemmilta, lippukunnilta ja yksittäisiltä partiojohtajilta, sekä lippukunnilta jopa palautetta, etteivät käärme- ja punkkiasian takia aio tulla leirille, päätettiin selvittää tarkemmin, mistä on kyse. Leiritoimikunta oli jo informoinut punkkiasiasta tiedotekirjeessä ja kertonut, että lippukunnat tullaan pitämään 7

8 ajan tasalla ja alustavia keskusteluja mm. mahdollisuudesta yhteisrokotuksiin. Konsultoituaan useita asiantuntijoita mm. lääkäreitä ja juristeja, piirihallitus totesi, että vaikka riski on todella pieni, meidän pitäisi suosittaa rokotuksen ottamista jokaiselle leiriläiselle. Tämä tulisi karsimaan osallistujia niin paljon, että taloudellinen riski arvioitiin liian suureksi. Piirihallitus päätti leiripaikan siirrosta syyskuussa. Toimivaksi ja testatuksi leiripaikaksi todettiin Evo, jonne leiri päätettiin siirtää. Leiripaikan siirto nousi otsikoihin valtakunnallisestikin, erityisesti piirin alueen ruotsinkielisessä lehdistössä. Leiripaikan siirtäminen oli päätös, johon ei olisi haluttu päätyä. THL:n suositukset rokotuksesta sekä keskeneräinen tutkimus, josta vielä loppuvuonna 2013 syntyi päätös esittää TBE-rokotteen lisäämistä rokotusohjelmaan Paraisilla, vahvistivat käsitystä siitä, että päätös oli oikea. L-SP:n talvileiri: Piirihallitus esitti syyskokoukselle, että strategiaan kirjattu suunnitelma piirin talvileiristä vuonna 2015 siirretään vuodelle Syynä tähän oli se, että Turun Partiolaisten järjestämä Tammileiri, sekä piirileirit Piiru ja HuHu 2015 vievät järjestelyresursseja melkoisesti. Asia hyväksyttiin syyskokouksessa PartioPop Suomen Partiolaiset järjesti PartioPop kiertueen, joka toteutettiin myös Turussa.Piirillä oli rooli markkinoinnin tukena ja lippujen ennakkomyyjänä. Lisäksi piirin Young Spokes People jaosto järjesti konsertin oheen ohjelmaa. Kiertueella esiintyjinä olivat Jukka Poika, JVG ja Isac Elliot. PartioPop-kiertuetta rahoitettiin Partiopoolin rahoilla. Partiopoolin päättyminen Piiri irtisanoutui Partiopoolista alkaen. Partiopooli oli useamman piirin ja keskusjärjestön yhteinen yritys tehostaa varainhankintaa. Pooliin on panostettu piirin osalta taloudellisesti. Käytännön työtä on tehty keskusjärjestöstä käsin. Katsoimme kuitenkin, ettei se toiminut niin kuin odotettiin, eikä Pooli ole tuottanut piirille rahoitusta tai lisätuloja euroakaan toimintavuosinaan. Piiri on vaatinut keskusjärjestöltä loppuraporttia ja tilinpäätöstä Partiopoolista, mutta sitä ei vielä ole saatu. Partiomestari 2013: Partiomestari oli Suomen Partiolaisten ja tuotantoyhtiön toteuttama yhteisprojekti osana Yleisradion Galaxiohjelmaa. Nuoret partiolaiset kisasivat ohjelmassa joukkueina erilaisissa selviytymistaidoissa, joissa mitattiin nopeutta, älyä ja yhteistyökykyä. Tuomareina toimivat löytöretkeilijä Pata Degerman ja naparetkeilijä Poppis Suomela. Maalis-huhtikuussa 2013 piiri päätti lähteä rahoittamaan Partiomestari-tv-ohjemaa 6500 eurolla. Samalla piirihallitus teki päätöksen sopeuttaa budjettia ja jätti toteuttamatta syksyisen lehtimainoskampanjan. Loppuvuonna 2013 tehdyn partion bränditutkimuksen mukaan Partiomestari -sarja osoittautui hyväksi tavaksi parantaa partion ulkoista mielikuvaa. Julkilausumat: Piirin strategian yksi painopiste on yhteiskunta ja sitä kautta yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Olemme tehneet töitä luomalla piiriin muun muassa yhteiskuntasuhdetoimikunnan, järjestämällä lippukunnille vaikuttamiskoulutusta. Lisäksi piiri on halunnut ottaa selkeämpää roolia paikallisena vaikuttajana, ihan niin kuin strategia velvoittaa toimimaan. Piirin kevätkokoukselle piirihallitus esitti julkilausuman, joka annettiin piirin nimissä. Julkilausuma koski sitä, että Partiolaiset haluavat nuorille tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia ja tätä kautta saada nuoret kiinni elämään! Aloitteen pohjana oli nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen lisääntyminen ja nuorisotakuun toteutumattomuus. Erityisenä painotuspisteenä oli peruskoulun jälkeiset opiskelumahdollisuudet ja niiden turvaaminen mahdollisimman lähellä. Julkilausuma julkaistiin ainakin Aamuset -lehdessä, ja sitä jaettiin paljon sosiaalisessa mediassa. Myös Suomen Partiolaiset noteerasi julkilausuman omassa viestinnässään. 8

9 Julkilausuma kevätkokouksesta: Partiolaiset haluavat nuorille tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia NUORET KIINNI ELÄMÄÄN! Nuorten syrjäytyminen on vakava uhka sekä nuorille itselleen että koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorien määrä on kasvussa. On tärkeää pitää huolta meistä kaikista. Vuodenvaihteessa voimaan tullut nuorisotakuu on askel oikeaan suuntaan, mutta nuorisotakuu ei toteudu käytännössä, jos kaikille nuorille ei löydy peruskoulun jälkeen opiskelupaikkaa omalla kotiseudullaan. Koulutuspaikka kotiseudun ulkopuolella saattaa kasvattaa kynnystä lähteä opiskelemaan. Suunniteltu ammatillisen koulutuksen opetuspaikkojen vähentäminen lisää nuorten syrjäytymisriskiä. Liian moni nuori saattaa lukuvuoden päätteeksi jäädä ilman opiskelupaikkaa. Partiolaiset vaativat jokaiselle nuorelle asuinpaikasta riippumatta tasavertaista mahdollisuutta päästä opiskelemaan omalle kotiseudulleen. Nuoria täytyy tukea löytämään omat vahvuutensa sekä tarjota monipuolisia ja nuoren elämäntilanteeseen sopivia joustavia väyliä oman ammatin hankkimiseksi. Suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä tavoitteena tulisi olla hyvä tulevaisuus kaikille. Merkittävänä lounaissuomalaisena lapsi- ja nuorisotoimijana haluamme tuoda huolemme esille. Lounais-Suomen Partiopiiri ry Piirin syyskokous puolestaan hyväksyi julkilausuman, joka kertoi, että partiolaiset haluavat turvata harrastusmahdollisuuksia kodin lähelle, sillä harrastaminen pitää kiinni elämässä. Julkilausuma julkaistiin lehdistössä hyvin kattavasti piirin alueella. Ainakin Turun Sanomat, Länsi- Suomi ja Satakunnan Kansa julkaisivat jutut, lisäksi julkilausumaa jaettiin netissä monipuolisesti ja ainakin yksi muu partiopiiri hyödynsi julkilausumaa omalla alueellaan. Julkilausuma syyskokouksesta: Partiolaiset haluavat turvata harrastusmahdollisuuksia kodin lähelle HARRASTAMINEN PITÄÄ KIINNI ELÄMÄSSÄ Partiolaiset vaativat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja harrastustilojen turvaamista ja säilyttämistä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikille. Partiolaiset ovat huolestuneena seuranneet, kuinka kehitys on ollut päinvastaista. Voimassaoleva hallitusohjelma korostaa nuorisopalvelujen turvaamista lähipalveluna kaikkialla. Partiolaiset muistuttavat päättäjiä pitämään tästä linjasta kiinni. Harrastustoiminta vahvistaa lapsen ja nuoren kasvua yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Lapsiin ja nuoriin panostaminen on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä ja koko yhteiskunnan kannalta se on investointia tulevaisuuteen. Tuoreen Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 (Opetus- ja kulttuuriministeriö ym.) mukaan peräti 85 % suomalaisista nuorista ja lapsista harrastaa jotakin. Partiolaiset korostavat, että tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden mukaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tulisi löytyä mahdollisimman läheltä kotia. Nuorisotaloja, seurakuntakoteja ja muita harrastustiloja tarvitaan kaikkialle sinne, missä perheet asuvat. Kunnat, seurakunnat ja kolmannen sektorin toimijat ovat ratkaisevassa asemassa päätettäessä lasten ja nuorten harrastustilojen säilyttämisestä ja kehittämisestä. Partiolaiset vaativat päättäjiä huomioimaan, että lähellä olevat harrastustilat parantavat ratkaisevasti turvallisen, kasvattavan ja aktivoivan harrastustoiminnan ja sen 9

10 onnistumisen edellytyksiä. Lapsuus ja nuoruus ovat nyt. Niihin panostamalla investoimme tulevaisuuteen. Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokous Hallinto Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous 7.4. Turun kristillinen opisto Läsnä 129 äänivaltaista kokousedustajaa 49 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jokinen (TP). Heidi Ennen kokouksen avausta kuultiin piirileirin leirinjohtaja Teppo Uusi-Uolan (MP) katsaus leirin valmisteluihin ja piirileirin nimi Piiru2014, Syty partioon projektin katsaus ja jaettiin piirin partiotaitokilpailujen palkinnot. Piirinjohtaja Mari Kousa esitteli piirin uuden toiminnanjohtajan Kalle-Pekka Mannilan. Kokouksessa; vahvistettiin piirin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin vuoden 2014 jäsenmaksuksi 18,00 jäseneltä päätettiin asettaa piirin syyskokouksen henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta ja valittiin siihen jäsenet merkittiin piirihallituksen esittelemä Nuorisotakuuseen liittyvä julkilausuma tiedoksi. Syyskokous Salo Läsnä 126 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Nils Grönberg. Kokouksen alussa kuultiin Piiru14 kuulumiset, tietoa Suomen Partiolaisten strategiatyöstä sekä Kasvuprojektista. Myös Suurjuhla 2014 esittäytyi kokoukselle. Lopuksi piirin YSP:t esiintyivät kokoukselle. Kokouksessa: hyväksyttiin piirin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio vahvistettiin piirihallituksen esitys, että hallitukseen valitaan yksi lisäjäsen, projektiministeri ja näin hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; alue- koulutus, ohjelma-, talous- ja projektiministeri. valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kaudeksi seuraavat henkilöt - koulutusryhmän puheenjohtajaksi Laura Kajala (RK) - alueryhmän puheenjohtajaksi Maarit Heikkinen (RKK) - ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) - projektitoiminnanalan vastaavaksi Sakari Warro (KRR) - talousryhmän puheenjohtajaksi Anna Nyrhinen (TT) valtuutettiin piirihallitus valitsemaan tarpeen vaatiessa piirin edustajat ja varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksen välillä pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin valittiin yksimielisesti KHT Petri Palmroth ja KHT Tuomo Korte piirin tilintarkastajiksi sekä PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Anne Malin varatilintarkastajiksi. hyväksyttiin Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokouksen julkilausuma. Juho Ajanko esitteli Myrskypojat ry:n toivomusponnen syykokoukselle. Toiveena oli, ettei ennakkotapaus siirtää piirileiri Gyltöstä Evolle korkean puutiaisaivokuumeriskin vuoksi rajoita lippukuntien mahdollisuuksia jatkossakin järjestää saaristossa ja rannikolla laadukasta partiotoimintaa. Toiveena oli myös, että riskejä minimoidaan riittävällä tiedotuksella. Hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, johon piirihallitus antaa selvityksen seuraavassa kevätkokouksessa. 10

11 Hallitus Toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta on vastannut piirihallitus. Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 (12) kertaa. Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet Mari Kousa hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Porin Tulitikut piirinjohtaja kehittämistoiminta ja Partiotoimisto Mika Kuusisto hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Kaarinan Ristiritarit varajohtaja toiminnansuunnittelu ja raportointi Susanna Jussila alueryhmän puheenjohtaja Kankaanpään Korpiveikot Mika Koutu talousryhmän puheenjohtaja Kupittaan Henrikinpojat Timo Lamminen ensisijaisena vastuualueena projektitoiminta Käppäräpartio Jussi Elo viestintäryhmän puheenjohtaja Turun Metsänkävijät Inka Lähteenmäki ohjelmaryhmän puheenjohtaja Raision KilliNallit Leena Rantanen koulutusryhmän puheenjohtaja Maarian Kämmekät Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri (kokoukset 1-5) Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri (kokoukset 6-13) Muut luottamustoimet Kalle Virtanen SP:n hallitus / talousvaliokunta pj. Turun Metsänkävijät Viljami Hätönen SP:n hallitus / ohjelmavaliokunta pj. Turun Mikaelin Siniset Jukka Tulivuori IC WOSM Turun Metsänkävijät TVK Piirihallitus nimesi keskuudestaan työvaliokunnanjäseniksi Mari Kousan, Mika Kuusiston ja sihteeriksi Nils Grönbergin, jonka Kalle-Pekka Mannila korvasi 1.6. alkaen. TVK kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Työvaliokunta toimi myös piirin apurahatoimikuntana, joka käsitteli piirille tulleita apuraha-anomuksia ja valmisteli ne Lounais-Suomen Partiosäätiölle ja Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs:lle päätöksentekoa varten. Hallituksen järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 7.4. Lippukuntafoorumi, Turun Kristillinen Opisto, Turku. Osallistujia 69 ja johtajana toimi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) Tsyklistartti, Partiotoimisto, Turku ja Pori. Osallistujia 35 piirin ryhmistä ja jaostoista, johtajana varajohtaja Mika Kuusisto Suuri iltanuotio, Varvintori, Turku. Osallistujia n eri lippukunnista, johtajina Timo Lamminen (KäPa) ja Mika Kuusisto (KRR) Kevätparaati, Turku. Kevätparaati järjestettiin yhteistyössä Turun Partiolaisten kanssa. Paraatissa marssi kaikkiaan lähes 4000 partiolaista 101 lippukunnasta, kyseessä on Lounais-Suomen Partiopiirin historian suurin määrä paraatiin osallistuneita lippukuntia. Piirin uudeksi lippuvartiolippukunnaksi nimettiin Littoisten Pirtapiiat. Paraatin komentajana toimi Susanna Jussila (KKV) ja juhlapuhujana arkkipiispa Kari Mäkinen. Puheessaan Mäkinen muistutti, että partiossa kukaan ei ole yksin ja irrallaan. Puheessaan Mäkinen tähdensi, että partio kasvattaa nuoria kantamaan vastuun läheisistään ja kaikista maailman ihmisistä Nipan läksiäiset, Partiotoimisto, Turku. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nils Grönberg siirtyi toukokuun alusta kokonaan Lounais-Suomen Partiosäätiön palvelukseen Tsyklistoppi, Partiotoimisto, Turku ja WebEx. Osallistujia 22 ja johtajana toimi Mika Kuusisto (KRR) Lippukuntapäivä, Rauma. Osallistujia 215, johtajana Leena Rantanen, Maarian Kämmekät Sisältökokonaisuudet: Majakkasimulaatio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 6 ja kouluttajina Minni Koivisto, Jasmin Salonen, Noora Turunen ja Karoliina Vierjoki. 11

12 Media, laki ja partio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 28 ja kouluttajana Katleena Skeitti Kortesuo. Omatoimista liikuntaa / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 4. Partiokasvatuksen kulmakiviä / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajina Viljami Hätönen ja Timo Sinivuori. Pilkunviilaajien paratiisi / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 8 ja kouluttajina Anu Helle, Mika Koutu ja Heli Sirkesalo. Polku-kahvila / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajana Leena Hongell Potkua samoajatoimintaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12. Rohkeasti kisaamaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajina Iisa Mansikka, Emmi Keränen ja Sarita Välimäki. ROK-kouluttajakoulutus/ Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12 ja kouluttajina Pia Aalto, Sanna Tamminen ja Eveliina Virtanen. Sampojen vihjarituokio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 13 ja kouluttajina Meri Suomi, Mia Toivonen, Sara Virtanen ja Crista Vitikainen. Sen seitsemän tapaa kokoustaa / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 10 ja kouluttajana Leena Rantanen Sukellus seikkailijaohjelmaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 19 ja kouluttajina, Päivi Junni ja Tiia Kuusimäki. Sukellus sudenpentuohjelmaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12 ja kouluttajina, Mari Erola, Suvi Lamminen, Heidi Lehmusto ja Susanna Mantila. Ajankohtaista piiristä ja partiomurheiden kaatopaikka / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 7 ja kouluttajina Mari Kousa ja Mika Kuusisto Ansiomerkkikoulutus / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 13, kouluttajina Timo Sirén ja Hanne-Leena Puosi. Muut hallinnon alaiset koulutukset ja osallistujamäärät Kalenterikettukoulutus Turussa. Osallistujia 15. Johtajana: Kalle-Pekka Mannila ja kouluttajana Heli Sirkesalo (PTP) Kalenterikettukoulutus Porissa. Osallistujia 4. Johtajana: Kalle-Pekka Mannila Koulutus jäsenrekisterinhoitajille Raumalla. Osallistujia 9. Johtajana Leena Hongell Ansiomerkkikoulutus Raumalla. Osallistujia 13. Johtajana Timo Sirén (TaLi) ja kouluttajana Hanna-Leena Puosi (NaPa) Ansiomerkkikoulutusilta Turussa. Osallistujia 9. Johtajana Jyrki Tuominen (TuMe) ja kouluttajana Jouko Näsänen (TaLi) Osallistuminen SP:n toimintaan Partioneuvoston kokouksiin osallistuivat piirin partioneuvoksena piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos Mika Kuusisto. Kokouksiin osallistuivat myös SP:n hallituksen edustajana ohjelmavaliokunnan puheenjohtajana Viljami Hätönen, talousvaliokunnan puheenjohtajana Kalle Virtanen ja IC WOSM Jukka Tulivuori. Lisäksi monet piirimme partiojohtajat ovat antaneet voimakkaan panoksensa partiotyön hyväksi Suomen Partiolaisten eri valiokuntien, työryhmien yms. työskentelyyn osallistumalla Partioneuvosto I, kokoushotelli Meripuisto, Espoo. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto sekä toiminnanjohtaja Nils Grönberg Partioneuvosto II, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto Partioneuvosto III, Partioasema Scoutstationen, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto. Muut SP:n tapahtumat Laajennetut valiokunnat I, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto 12

13 13.4. Laajennetut valiokunnat II, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu ja ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki Laajennetut valiokunnat III, Kauppaoppilaitos, Riihimäki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto. Miten hallitus toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) LAATU Koulutusten ja ohjelmatapahtumien jalkauttaminen lähemmäs lippukuntia: Tavoite jalkautettiin alaspäin toiminnanalojen kautta tapahtumatarjotinta hyväksikäyttäen. Osa piirin alueista tilasi tapahtuma alueelleen vuonna Lippukuntafoorumi: Tapahtuma toteutui kevätkokouksen yhteydessä Turussa. Osallistujia oli n. 70 henkilöä. Ajankohta koettiin palautteen mukaan hyväksi. Lippukunnat saivat infoa ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi keskusteltiin aluejaostoa, tulevasta piirileiristä ja johtajuudesta. Tapahtuman aikataulu osoittautui turhan tiiviiksi. Lippukuntapäivä: Osallistujia yhteensä noin 200, joista luottiksia 50. Raumaa pidettiin yleisesti hyvänä paikkana. Aikatauluissa pysyttiin, tilaa messuille oli liian vähän, Koulutuksia pidettiin yleisesti hyvinä, mutta niille varattu aika oli liian lyhyt. Tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossakin. Osallistutaan keskusjärjestön jäsenrekisterihankkeeseen pilottipiirinä: Tavoite ei toteutunut keskusjärjestön aikataulumuutosten vuoksi. Pilotointiin eli lähdetty enää keväällä 2014 Piiru14-leirin ilmoittautumisten vuoksi. II) YHTEISKUNTA Vuonna 2013 piirille perustettiin yhteiskuntasuhteista vastaava toimikunta, Y-toimikunta. Vuoden aikana on osallistuttu aktiivisesti keskusjärjestön päätöksentekoon ja mm. laajennettuihin valiokuntiin ja partioneuvoston kokouksiin. Piirinä valmistelimme tai allekirjoitimme kolme piirialoitetta koskien: SP:n järjestöjohtamiskoulutukseen liittyvien koulutusmoduulien tiedottamisesta ja kartoittamisesta, Piirien tukemisesta ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa, Partiossa nuoret päättävät. Olemme aktiivisesti kommentoineet keskusjärjestön strategiaprosessin etenemistä ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että valtakunnallisesti kaikki piirit sitoutuisivat yhteiseen strategiaan. III) BRÄNDI Järjestettiin Suuri Iltanuotio jonka toteutuminen on kuvattu erikseen Suuri Iltanuotio -projektin toimintakertomuksessa. Kannustettiin ja tuettiin lippukuntia osallistumaan keskusjärjestön Suurjuhla 2014 tapahtumaan Kouvolassa: Suurjuhla esittäytyi syyskokouksessa 2013 ja PartioPopissa Turussa. Lisäksi tapahtumasta ollut juttu Repolaisessa ja tietoa lippukuntiin on mennyt lippukuntapostin mukana. IV) KASVU Tavoitteen toteutuminen on kuvattu erikseen Syty Partioon -projektin toimintakertomuksessa. V) PIIRI Kehitettiin piirihallituksen ja partiotoimiston yhteydenpitoa ja yhteistyötä edelleen. Piirihallituksen ja toimihenkilöiden tapaaminen pidettiin tammikuussa ja elokuussa. Kokouksissa sovittiin mm. yhteisistä pelisäännöistä, työntekijöiden osallistumisista tapahtumiin ja toiminnansuunnittelusta. Muistioiden ja pöytäkirjojen jakaminen: Materiaalit on jaettu järjestelmällisesti esityslistan liitteenä. 13

14 Vuosi 2013 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Piirin varsinaista toimintaa, joka tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa, ovat järjestäneet piirin ryhmät ja jaostot; alueryhmä (alue- ja lippukuntajaostot), koulutusryhmä, ohjelmaryhmä (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, sisu-, kilpailu-, meripartio-, huolto-, retkeily-, turvallisuus ja KV ja Aatejaostot ), talousryhmä ja viestintäryhmä (toimitus-, netti-, visuaalisenviestinnän- ja YSP jaostot). Lisäksi ovat toimintaa järjestäneet luottisryhmä ja projektitoiminnanalan toimijat. Toiminnassa mukana olleiden luottamushenkilöiden nimet ovat liitteessä. Alueryhmä Ryhmän puheenjohtaja toimi Susanna Jussila (KKV) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Lippis lepää, Turku. Osallistujia 24 ja johtajan Sirja Valtanen(MyMa) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 8, kouluttajina Elina Pekkarinen (Kuus), Kerttu Palmunen (NT) ja Tarja Hellanmaa (Partiotoimisto) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Pori. Siirretty myöhäisempään ajankohtaan Tule partioon -aloituskampanjapäivä Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari 5 Ohjaajakoulutus osallistuivat Mika Lindholm ja Kris Loimaala Ohjaajatapaaminen kevät 8 Lpk-foorumi 6 Lpk-päivä 9 Ohjaajatapaaminen syksy 3 Luottisnollaus 4 Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu Aluetoiminnanalalla laatua pyrittiin parantamaan kehittämällä aluetoiminnan tasalaatuisuutta eri puolilla piiriä, sekä ohjaamalla & kannustamalla lippukuntia tekemään laadunkin kannalta tehokasta yhteistyötä keskenään. Alueohjaajien tuomat terveiset lippukunnista ovat olleet tärkeässä roolissa aluetyön toiminnassa. Palautteisiin ja esille nousseisiin ongelmiin on reagoitu asiaan kuuluvalla tavalla ja näin pyritty ratkaisemaan mahdollisia ongelmia alueiden sisällä. Tavoitteena on, että joka vuosi alueet kokoontuvat ainakin neljään kokoukseen, ja että alueohjaaja on näiden lisäksi henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen alueensa lippukuntaan vähintään kerran vuoden aikana. Tähän tavoitteeseen päästiin vaihtelevasti. Suurin haaste on siinä, että vuoden 2013 lopussa kaksi aluetta oli ilman alueohjaajaa rekrytointiyrityksistä huolimatta. Näilläkin alueilla pidettiin kuitenkin aluekokoukset normaalisti alueryhmäläisten voimin. Osittain myös tästä syystä Turun keskustan alueella aluejakoa uudistettiin syksyn 2013 aikana, ja kolme aluetta yhdistettiin kahdeksi. Aluekokousten sisältöjen kehittämiseksi sekä erilaisten ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinoinnin sekä tiedonvälityksen tueksi aloitettiin keväällä 2013 aluekokoukset, joissa jokaisella alueella on käsittelyssä kaikille yhteinen asialista. Sama toistettiin syksyllä. Asialistalle kerättiin eri piirin ryhmiltä ajankohtaisia tiedotus- ja keskusteluasioita, jotka alueohjaajat käsittelivät lippukuntien kanssa ja välittivät palautteet ja terveiset takaisinpäin ryhmille. Työkalu koettiin hyödylliseksi molemmin puolin, ja sen käyttöä jatketaan myös jatkossa. Vuoden aikana pyrittiin päivittämään alueohjaajan pestikuvausta sekä kehittämään alueohjaajalle sellaisia työkaluja, joiden avulla myös aluejaosto ja -ryhmä ovat perillä siitä mitä kullekin lippukunnalle kuuluu. Työkalujen käyttöönotto siirtyi vuodelle Vuoden 2013 aikana lippukuntajaosto aktivoitui toiminnassaan. 14

15 Vuoden aikana elvytettiin partiotoimintaa Ypäjällä, ja lisäksi oltiin erilaisin keinoin neljän muun lippukunnan tukena. Vuoden 2013 aikana yhteensä neljällä alueella on ollut laajemmalti yhteistä samoaja- ja/tai vaeltajaohjelmaa, ja lisäksi kuudella alueella on ollut erilaisia yhteistapahtumia ko. ikäkausille. Näin on tuettu lippukuntia partioohjelman toteuttamisessa. Edelleen tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa eri ikäkausissa. Lippukuntia tuettiin kiinnittämään huomiota omaan tilanteeseensa ja sen mahdolliseen kehittämiseen käymällä lippukuntien kanssa läpi SP:n tuottamia lippukuntaviisareita. II) Yhteiskunta L-SP ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Aluetoiminnanalan tavoitteena on ollut kannustaa ja tukea lippukuntia olemaan mukana sekä piirin, taustayhteisöjen että kuntienkin päätöksenteossa. Olemme myös tukeneet asiasta kiinnostuneiden tiedonsaantia aiheesta sekä ohjeistaneet alueita aktiivisuuden merkityksestä partiolle ja piirille. Alueohjaajien tehtävänä on ollut välittää tietoa ja muistutella lippukuntien esim. piirin kokouksista sekä kontaktoida niitä lippukuntia henkilökohtaisesti, jotka eivät ole olleet mukana esim. kaikille lippukunnille tarkoitetussa Lippukuntapäivässä. Olemme antaneet tukea sekä ohjeistaneet lippukuntia taustayhteisöjen kanssa toimimiseen sekä kannustaneet yhteistyöhön paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueelle monet lippukunnat ja alueet aktivoituivat yhteistyöhön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tilanteessa, jossa yhtymän säästötoimien puitteissa mietittiin mahdollisesti myytävissä olevia kiinteistöjä ja niiden kautta mahdollisia menetettäviä koloja. Olemalla aktiivisesti yhteydessä suoraan seurakuntiin sekä partiotyötä tukeviin luottamushenkilöihin, pystyttiin konkreettisesti vaikuttamaan asiasta tehtyihin päätöksiin. III) Brändi Aluetoiminnan tavoitteena oli luoda mielikuvaa partiosta haluttuna ja coolina harrastuksena. Keinoina tässä olivat lippukuntien tukeminen ja kannustaminen erilaisten markkinointitempausten järjestämiseen sekä erilaisten onnistuneiden kokemusten jakaminen lippukuntien ja alueiden välillä. Omaa materiaalia ei tänä vuonna tehty, mutta alueita ja lippukuntia kannustettiin esim. Syty Partioon -ryhmän materiaalien käyttämiseen. Lippukuntien ja alueiden kuulumisia sekä onnistumisen kokemuksia jaettiin jaoston kokouksissa alueohjaajien kesken, ja sitä kautta parhaat vinkit jakautuivat myös muiden käyttöön. Tärkeä osa mielikuvan luomisessa on lippukuntien laadukas toiminta, jota alueohjaajat pyrkivät parhaansa mukaan tukemaan. Iso merkitys tässä on alueohjaajan omalla motivaatiolla ja ylpeydellä omasta pestistään. Osa alueista on ollut kokonaan ilman alueohjaajaa tai hyvin vähällä ohjauksella, jolloin lippukuntien tukeminenkin on jäänyt vähäiseksi ja aluetoiminta ehkä jopa merkityksettömäksi lippukuntien silmissä. Aluetoimijoiden yhtenäisyyden näkymiseksi teetettiin loppuvuonna aluetoiminnan omat hihamerkit, jotka ovat nyt kaikkien alueohjaajien sekä lippukuntajaostolaisten käytössä. Laadukkaasta toiminnasta pitäisi myös entistä aktiivisemmin tiedottaa sekä piirin omilla että ulkopuolisilla tiedotuskanavilla. Keinona tähän on yritetty löytää alueilta aluetoimittajia tekemään esim. Repolaiseen juttuja alueiden toiminnasta. IV) Kasvu: Kasvun osalta aluetoiminnanalalla lippukuntajaosto on tehnyt suurimman työn hiipumassa olevien lippukuntien tukemisessa ja sen kautta uusien partiolaisten hankkimisessa auttamalla lippukuntia mm. toiminnan markkinoinnissa uusille partiolaisille. Samalla se on päivittänyt aiemmin toiminnassa mukana olleiden mielikuvia tämän päivän partiosta. Muutamilla alueilla partiossaoloaikaa on pyritty pidentämään tekemällä yhteistyötä haastavimpien ikäkausien säännöllisessä toiminnassa, jotta mielekästä tekemistä olisi tarjolla kaikenikäisille. Tässä toiminnassa alueohjaajat ovat olleet taustatukena. 15

16 Lippukuntajaoston puheenjohtaja Elina Lähteenmäki on ollut mukana piirin Syty partioon -ryhmässä ja sen kautta pitänyt molemmat jaostot hyvin ajan tasalla ryhmän suunnitelmista ja tuottamista materiaaleista. Muun muassa Lippis lepää -tapahtuman osallistujat suorittivat osan Syty partioon -hihamerkkiä. V) Piiri: Aluetyön tavoitteena oli tuoda piiritoimintaa lähemmäs lippukuntia. Tähän pyrittiin mm. kannustamalla lippukuntia osallistumaan aktiivisesti keväällä uuteen tapahtumaan lippukuntafoorumiin ja syksyllä perinteiseen lippukuntapäivään, sekä vaikuttamalla tapahtumien järjestelyihin ja ohjelmaan, jotta ne olisivat lippukuntien toiveiden suuntaisia. Nämä lippukuntien johtajistolle suunnatut tapahtumat ovat tärkeitä tukien sekä lippukuntien että piirin tarpeita ja niiden yhteistyötä. Lippukuntafoorumissa käynnistettiin Turun aluejaon uudistaminen, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta. Yhteistyössä ohjelmaryhmän kanssa tiedotettiin aktiivisesti järjestelyvuoroista alueita, tuettiin vastuuhenkilöiden rekrytoinnissa ja ohjattiin tapahtumien suunnittelua sekä rinnakkaisten tapahtumien järjestelijöiden yhteistyötä (esim. sudenpentuseikkailijapäivä). Lippukunnille tarjottiin piirin suunnasta myös mahdollisuutta toteuttaa materiaalipaketin pohjalta sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma alueilla tai lippukunnassa. Tällöin lippukunnilla oli mahdollisuus säästää kustannuksista, mutta saada piirin tuki tapahtuman järjestämiseen. Aktiivinen piiri hakee vuosittain tapoja tukea piiriä entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin. Alueohjaajilla oli merkittävä rooli alueilla järjestettävien tapahtumien organisoinnissa ja taustatukemisessa. SP:n ohjelmapainotusta Villinä Veteen pidettiin esillä alueilla ja huomioitiin erityisesti ohjelmatapahtumia suunnitellessa. Loppuvuodesta esiteltiin uutta ohjelmapainotusta. Ohjatut aluetapaamiset, joihin eri toiminnanalat nostivat tärkeitä asioita ja kysyivät alueilta mielipiteitä, toivat piiritoimintaa lähemmäs lippukuntia. Lippukuntatoimijat voivat huomata, että piirin toimintaa voi vaikuttaa. Vuonna 2013 jatkettiin vuonna 2012 aloitettua tapahtumatarjotinta, jossa yhteistyössä ohjelma- ja koulutusryhmän kanssa erilaisia koulutuksia tuotiin lähemmäs alueita. Tapahtumatarjotintapahtumassa alue sai ikään kuin mittatilaustyönä itselleen toivomansa koulutuksen. Samalla luotiin yhteistyötä lippukuntien ja ohjelma-/koulutusryhmän välille, sekä toivottavasti madallettiin kynnystä lähteä mukaan piirin järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumia toteutui pitkin vuotta ja niitä sai toivoa vuoden aikana myös lisää tarpeiden mukaan. Toimintatapa havaittiin kuitenkin kankeaksi ja siihen ollaan tulevalla toimintakaudella yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa tuomassa selkeämpi ja joustavampia toimintamalleja. Syksyllä alueelliset ohjelmakummit eli alueille nimetyt ohjelmaohjaajat jalkautuivat aluekokouksiin tutustumaan lippukunnanjohtajiin, ja vaihtamaan tietoa puolin ja toisin. Toteutuneiden vierailujen pohjalta käytäntö vaikuttaa hyvältä, ja sen kautta ohjelmalla on mahdollisuus saada toiveissa ollut parempi suora kontakti lippukuntiin. Alueellisten ohjelmatapahtumien järjestäjien tuki kehittyi vuonna siitä iso kiitos ohjelmaryhmälle. Kaikkiaan ohjelmatapahtumien järjestelyvastuut sujuivat melko jouhevasti ilman suurempia murheita. Suurin kiitos kuuluu luonnollisesti aktiivisille lippukunnille. Elinvoimainen piiri tukee lippukuntia. Valitettavasti tuen määrä ja laatu vaihtelee eri puolilla piiriä mm. alueohjaajien ja alueohjaajaparien puuttumisen seurauksena. Aktivoitunut lippukuntajaosto lisää piirin elinvoimaisuutta ja tuo myös erityistä tukea vaativille lippukunnille sitä huomiota he tarvitsevat. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2013 Vuonna 2013 aluetyö jatkui pitkälle edellisten vuosien tapaan. Tärkein työ tehtiin aluekokouksissa ja alueohjaajien ja lippukunnanjohtajien henkilökohtaisissa tapaamisissa. Aluejaoston kokouksiin (7) osallistui 19 alueohjaajasta keskimäärin 11. Vuoden 2013 alussa toiminnanalalla tapahtui useita pestimuutoksia, kun molempien jaostojen puheenjohtajat ja vastaava alueohjaaja vaihtuivat. Alueryhmässä ja ohjaajatapaamisissa tehtiin toiminnanalat ylittävää yhteistyötä. Kaikki toimintasuunnitelmaan kirjatut aluetoiminnanalan vastuulla olleet tapahtumat (Lippis Lepää, Uusien lippukunnanjohtajien ilta ja Partio tutuksi -kurssi) toteutuivat vuoden aikana, paitsi että ULI toteutui Turun ja Porin sijaan vain Turussa. Lippis Lepää toteutettiin aiemmista vuosista poiketen päivätapahtumana kahdella paikkakunnalla (Turussa ja Porissa) yhtä aikaa, ja osallistujia oli hyvin. 16

17 Tavoitteena ollut tasalaatuinen aluetoiminta toteutui vaihtelevasti, ja tässä on edelleen paljon työtä. Tämän tueksi kehitettiin vuonna 2013 erilaisia työkaluja, joiden avulla alueohjaajan pestin tekeminen - ja toisaalta lippukuntien tilan seuraaminen - pitäisi helpottua ja lisäksi aluejakoa uudistettiin osittain. Työkalujen käyttöönotto jäi vuodelle Yksi vuoden ilahduttavimpia asioita oli vuoden 2012 lopussa rekrytoitujen uusien jäsentensä voimasta uudelleen virkistynyt lippukuntajaosto. Vuoden aikana lippukuntajaosto kokoontui seitsemän kertaa, teki kuusi käyntiä kaikkiaan kolmen tuettavan lippukunnan luo ja lisäksi oli monen lippukunnan kanssa yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostilla. Ilahduttavaa oli myös, että lippukunnat ja alueet aktiivisesti ottivat itse yhteyttä lpk-jaostoon ja toivoivat mm. Partio tutuksi -koulutusta alueilleen. Aluejaosto Jaoston puheenjohtajan toimi Maarit Heikkinen (RKK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lippukuntajaosto Jaoston puheenjohtaja toimi Elina Lähteenmäki (LEK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Koulutusryhmä Ryhmän puheenjohtajana toimi Leena Rantanen (MK) ja ryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät KOULUTUSTOIMINTA PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUSTASO Akelakoulutus Naantalissa. Osallistujia 12 johtajajana: Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Enni Heikintalo (NaPa), Susanna Mantila (KiPa) Sampokoulutus Naantalissa. Osallistujia 10, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Crista Vitikainen (TaLi), Maria Mamia (Häme) Tarpojaluotsi koulutus Naantalissa. Osallistujia 5, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Jasmin Salonen (RKK), Minni Koivisto (NP) Samoajaluotsi koulutus Naantalissa. Osallistujia 9, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Pia Aalto (MyMa), Maria Ruohola (MSK) Vaeltajaluotsikoulutus Naantalissa. Osallistujia 7, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Outi Oinaanoja (LoNu), Hanna Holmroos (KST) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 16, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT), Mari Piironen (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa ja WebEx. Osallistujia 11, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Mari Piironen (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa, Porissa ja WebEx. Osallistujia 12, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Raumalla. Osallistujia 17, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Porissa. Osallistujia 4, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajana: Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 5, johtajana Eva Liuksila (NT) Partiojohtaja peruskoulutus II 1. osa Eurassa. Osallistujia 37, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina: Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Jyri-Petteri Paloposki (TSK), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) 17

18 Partiojohtaja peruskoulutus II 2. osa Naantalissa. Osallistujia 34, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina: Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) Partiojohtaja peruskoulutus III 1. osa Eurassa. Osallistujia 37, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina: Eero Juuti (PP), Kris Loimaala (MaTä), Tero Nenonen (LEK), Helena Siivonen (KoKä), Crista Sinisalo (NT), Crista Vitikainen (TaLi) Partiojohtaja peruskoulutus III 2. osa Naantalissa. Osallistujia 33, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina: Eero Juuti (PP), Kris Loimaala (MaTä), Tero Nenonen (LEK), Helena Siivonen (KoKä), Crista Sinisalo (NT), Crista Vitikainen (TaLi) Partiojohtaja peruskoulutus IV 1. osa Eurassa. Osallistujia 35, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Anette Haaristo (KorSa), Josefiina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Verna Piitulainen (KST), Ulla Värre (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus IV 2. osa Uudessakaupungissa. Osallistujia 37, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Anette Haaristo (KorSa), Josefiina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Verna Piitulainen (KST), Otto Tuononen (JoPo), Ulla Värre (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus V 1. osa Eurassa. Osallistujia 19, johtajana Janina Taimitarha (FiSSc) ja kouluttajina: Leena Kujansuu (PoTe), Kalle Sipilä (MHTP) Partiojohtaja peruskoulutus V 2. osa Naantalissa. Osallistujia 18, johtajana Janina Taimitarha (FiSSc) ja kouluttajana Kalle Sipilä (MHTP) Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta Turussa. Osallistujia 20, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina: Mika Kuusisto (KRR), Terhi Lehtinen (PaPuh), Eva Liuksila (NT), Leena Rantanen (MK), Mikko Sillander (PTP), Eveliina Virtanen (KoKä) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Porissa. Osallistujia 3, johtajana Timo Sirén (TaLi) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Raumalla. Osallistuja 8, johtajana Eva Liuksila (NT) KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 8.9. osallistujia 14 Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 22.9.osallistujia 15 PARTIOJOHTAJAKOULUTUSTASO JA PERUSKOULUTUS PIIRITEHTÄVIIN Untuvikkotapaaminen Turussa. Osallistujia 19, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Hanna Heino (MK), Marika Hella (PaPuh), Eva Liuksila (NT), Marikki Impivaara (NT), Leena Rantanen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Mikko Sillander (PTP), Sanna Tamminen (KK&K), Eveliina Virtanen (KoKä) Koulutusvastaava -koulutus Turussa. Osallistujia 10, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajana: Inka Lähteenmäki (RaKiNa) Ikäkausivastaava -koulutus Sastamalassa. Osallistujia 10, johtajana Ville Kosonen (Häme) ja kouluttajina: Marika Hella (PaPuh), Anna Salonen (KoKe) Ikäkausivastaava - koulutus Naantalissa. Osallistujia 20, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina: Hannu Fagerlund (Häme), Ville Kosonen (Häme), Kaisa Lehto (PaPuh), Maaret Liljaniemi (Häme), Timo Miiluniemi (PaPuh), Maarit Pirinen (RPT), Anna Salonen (KoKe) Lippukunnan johtaminen koulutus Sastamalassa. Osallistujia 7, johtajana Ville Kosonen (Häme) ja kouluttajina: Marika Hella (PaPuh), Anna Salonen (KoKe) Lippukunnan johtaminen koulutus Naantalissa. Osallistujia 14, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina: Hannu Fagerlund (Häme), Ville Kosonen (Häme), Kaisa Lehto (PaPuh), Maaret Liljaniemi (Häme), Timo Miiluniemi (PaPuh), Maarit Pirinen (RPT), Anna Salonen (KoKe) Tervetuloa piiriin (Luottiskoulutus) Turussa. Osallistujia 24, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina: Ida Michelsson (HeTa), Anni Niittynen (NT) Partiokouluttaja koulutus Naantalissa. Osallistujia 16, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina: Eva Liuksila (NT), Lauri Luoto (TSK), Elisa Rantanen (Häme), Mikko Sillander (PTP) Ryhmän johtaminen piirissä koulutus Naantalissa. Osallistujia 14, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina: Leena Rantanen (MK), Miikka Ristimäki (LoSa), Wiki Wikström (TET) 18

19 KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA YTP-koulutusohjaajatapaaminen Liedossa. Osallistujia 12, johtajana Leena Rantanen (MK) Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari, Nuorten johtamisesta -seminaari, Ko-Gi-staabikoulutus, Mikko Sillander 5.2. YTP-palaveri, Eva Liuksila ja Leena Rantanen PJ-peruskurssin kehittämistyöryhmä, Eva Liuksila ja Emilia Saarisalo SP:n ohjaajakurssit, SP:n laajennetut valiokunnat, Eva Liuksila ja Leena Rantanen SP:n järjestöjohtamiskoulutus, Leena Rantanen 6.4. Ohjaajatapaaminen, Kevätkokous, SP:n Laajennetut Valiokunnat, Leena Rantanen TSYKLI-startti, Leena Rantanen ja Marikki Impivaara 4.5. Piirin Suuri Iltanuotio, Kevätparaati, YTP-tapaaminen, Luottispurjehdus, Satahangan Ko-Gi-tapaaminen, PJ-peruskurssin kehittämistyöryhmä, Eva Liuksila ja Emilia Saarisalo Tsyklistoppi, PartioPOP, Lippukuntapäivä, Maireat Päivät, SP:n Laajennetut Valiokunnat, Leena Rantanen Ohjaajatapaaminen, Leena Rantanen Syyskokous, Aikuisuuden Pyöreä Pöytä, 2 (seurasivat paneelia netistä) Partiotoimistojen joulukahvit, Luottisnollaus Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu "Lippukuntien KoVia koulutettiin myös vuonna KoVien roolia lippukunnan koulutussuunnittelijana korostettiin ja KoVan pestikuvaus toimitettiin lippukuntiin jouluksi Partiojohtaja-peruskurssien suosio oli valtaisa. Kursseilla jouduttiin suorittamaan jonkin verran karsintaa ja siirtoja, mutta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan laadukkaisiin koulutuksiin. Akela-, sampo- ja luotsikurssit järjestettiin ja ne löysivät oikean kohderyhmänsä. Lippukunnissa on vuoden 2013 jäljiltä lukuisia pestiinsä koulutettuja johtajia!" II) Yhteiskunta "PJ-kurssin moduuli "Lippukunta yhdistyksenä" tukee tätä tavoitetta. Laadukas koulutus voi tukea myös partiojohtajan muissa yhteisöissä vaikuttamista (muu harrastustoiminta, työelämä, opiskelu ym.). III) Brändi "Piiristämme on osallistuttu myös keskusjärjestön koulutuksiin kuten Ko-Gille ja niistä on saatu positiivisia kokemuksia. Uskomme, että laadukas koulutus on parasta markkinointia harrastukselle ja positiivisten kokemusten kautta myös esimerkiksi piiriluottisten "työssäjaksaminen" paranee. Ryhmä pyrkii pitämään kurssit haastavina ja innostavina. Laadukas koulutus voi tukea myös partiojohtajan muissa yhteisöissä vaikuttamista (muu harrastustoiminta, työelämä, opiskelu ym.)" 19

20 IV) Kasvu Yhteistyötä Syty Partioon -projektiryhmän kanssa jatkettiin ja pj-peruskursseilla tehtiin aiheeseen liittyviä tehtäviä. Uskomme, että näitä eväitä on viety myös lippukuntiin ja tätä kautta olemme osallistuneet talkoisiin. V) Piiri Ryhmän jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana sekä piirin sisäisessä ohjaajayhteistyössä, lippukunnissa, piirien välisillä foorumeilla että keskusjärjestön koulutustoiminnanalan kehittämisessä. Ohjaajayhteistyö on alkanut vakiinnuttaa paikkansa ja funktionsa toiminnanalojen välisen yhteistyön muotona ja näin pystytään palvelemaan paremmin myös lippukuntien tarpeita. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2013 Vuoden 2013 saavutuksia olivat täyteen buukatut pj-peruskurssit, Ryhmän Johtaminen Piirissä - koulutuskokonaisuus sekä KoVan pestin kirkastuminen lippukunnissa. KR:stä oli edustus SP:n pj-pk-uudistustyöryhmässä ja ryhmän työ saatiin valmiiksi syksyllä Vuonna 2014 pj-peruskursseilla käytetään jo uusia sisältömuotoja. Luottisjaosto liitettiin Koulutusryhmän yhteyteen 2013 alusta. Haasteena on ollut resurssipula, liian vähän jäseniä ryhmässä. Piiristämme osallistui SP:n järjestämään KO-Gi-koulutukseen kurssilaisia seuraavasti: Ko-Gi 110 ja 112, johdanto-osa Ko-Gi 111, leiri Ko-Gi 110, leiri Ko-Gi 112, vaellus Ko-Gi , seminaariosa 11 Luottisjaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Marikki Pappila (NT) ja se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Luottisseminaari Luottislöylyt Lehtoniemessä Luottispurjehdus Luottiskoulutus Luottisten pikkujoulut Luottisnol(l)aus Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari, 5 hlöä (järjestäjät) Piirin kevätkokous, 2 hlöä SP:n aikuisuuden pyöreä pöytä, 1 hlö Luottiskoulutus, 3 hlöä (kouluttajat) Luottisten pikkujoulut, 4 hlöä (järjestäjät)" Miten jaosto toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu Luottisseminaari tammikuussa 2013 järjestettiin toistamiseen vuorokauden mittaisena pakettina, jossa yhdistettiin asiapitoinen seminaari luottisten rentoon yhdessäoloon. Seminaarista tällä tavoin järjestettynä saatiin jo vuonna 2012 hyvin kannustavaa palautetta, samoin vuonna Seminaari onnistui erinomaisesti ja erityisesti ulkopuolisten puhujien/kouluttajien osuutta kiiteltiin. Seminaarin järjestelyissä ja ohjelman suunnittelussa onnistuttiin hyvin ottamaan huomioon edellisen vuoden seminaarista saatu palaute ja kehitysideat. III) Brändi Vuoden 2013 aikana toteutetut luottistapahtumat loivat ja paransivat luottisten keskinäistä yhteishenkeä ja edesauttoivat luottisten verkostoitumista, mikä varmasti vahvisti myös jokaisen luottiksen harrastusylpeyttä. 20

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 04.11.2012 klo 13.00-16.10. 04.11.2012 Paikka Läsnä Pori yliopistokeskus, Auditorio 126, Pohjoisranta 11 A, Pori 117 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä.

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin kuudes toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2014... 7 Piiru14... 7 Suomi Areena... 7 Partiomestari

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 2.11.2008 klo 13.00 17.15. 1(7) Paikka Läsnä Turun Lyseon koulu, Varusmestarintie 19, Turku 193 äänivaltaista kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

131 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä sekä 1 muu kokousedustaja.

131 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä sekä 1 muu kokousedustaja. SYYSKOKOUS 2016 Aika 30.10.2016 klo 12.00 -> Paikka Läsnä Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 28101 Pori 131 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä sekä 1 muu kokousedustaja. Pöytäkirja Kokouksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Vuosikertomus 2011 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin kolmas toimintavuosi Partiopiirin strategia 2020 Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille 2011 2012 Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: 22.8.2016 klo 17.00- Kokouksen aluksi klo 17.30 Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PAR TIOPIIRI 1(7) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 18.11.2014 klo 17.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja saapui

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6)

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6) HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17.30 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 L-SP:n seitsemäs toimintavuosi... 4 Lounais-Suomen Partiopiirin strategia 2015-2018... 4 Strategian painopisteet 2015-2018... 5 Erityistä

Lisätiedot

Aika 05.10.2014 klo 14.00 9.12.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja, saapui 3 aikana

Aika 05.10.2014 klo 14.00 9.12.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja, saapui 3 aikana LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 13/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 05.10.2014 klo 14.00 9.12.2014 Paikka Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja, saapui 3 aikana Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta.

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta. LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2014 Aika 12.1.2014 Paikka: Turun partiotoimisto ESITYSLISTA 02.01.2014 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Jussi Elo viestintäryhmä

Lisätiedot

Aika 31.08.2014 klo 14.00 12.9.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja

Aika 31.08.2014 klo 14.00 12.9.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 10/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 31.08.2014 klo 14.00 12.9.2014 Paikka Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri Piirihallitus Pöytäkirja 1 (7) Hallituksen kokous 1/2017 Aika 14.1. klo 10.00-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Stefan Stjärnstedt puheenjohtaja Ida Arminen varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen yhteiskuntasuhde-

Lisätiedot

Luottissanomat Syyskuu 2014

Luottissanomat Syyskuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Syyskuu 2014 Lippukuntapäivä 28.9. Lippukuntapäivä 2014 järjestetään 28.9. Puropellon koululla Turussa. Päivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET :n säännöt, 9. : Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2010 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin toinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poissa 11-12 ja 14-15

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poissa 11-12 ja 14-15 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistaina 14.4.2015 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 6.5.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa Merkitty yhdistysrekisteriin POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kokouksessa 29.9.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2008. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Partiolaiset

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015 PÖYTÄKIRJA 14.12.2015 Aika 12.12.2015 klo 14.00 - Paikka Ravintola Tårget Kutsuttu Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Kokous 8/2012, 10.10.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto

Kokous 8/2012, 10.10.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto Kokous 8/2012, 10.10.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto, 1-5.5. Hanna Heino, este Marika Hella (pullavuoro) Terhi Lehtinen Eva Liuksila, 5.5.-

Lisätiedot

Luottissanomat Lokakuu 2014

Luottissanomat Lokakuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Lokakuu 2014 Olethan mukana piirin syyskokouksessa Raumalla 2.11.2014! On tärkeää, että juuri Sinä olet paikalla. Syyskokouksessa saat ajankohtaista tietoa piiristä,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2009 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin ensimmäinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

Kokous 6/2012, 20.8.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto + WebEx

Kokous 6/2012, 20.8.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto + WebEx Kokous 6/2012, 20.8.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila, 1-7 Pirjo Lundén, WebEx Leena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Sisältö 1. Kirjallisuutta 2. Miksi ansiomerkkejä? 3. Partioansiot 4. Ansiomerkkijärjestelmä 5. Ansiomerkkien ehdottaminen 6. Ehdotusten käsittely 7. Ansiomerkkien

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI Sääntömuutosesitys Lounais-Suomen Partiopiirin piirihallitus käsitteli sääntömuutosta kokouksessaan PH 9/2016 (22.8.2016). Muutosehdotukset on merkitty punaisella korostusvärillä, lisäykset sinisellä ja

Lisätiedot

Seuraa meitä somessa

Seuraa meitä somessa Seuraa meitä somessa FACEBOOK: Lounais-Suomen partiopiiri INSTAGRAM: lspartiopiiri TWITTER: lspartiopiiri SNAPCHAT: lspartiopiiri Kun julkaiset omia partiokuviasi, muistathan tägit #lspartiopiiri ja #partioscout!

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10 Lounais-Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2012 Sisällys Terveiset partiovuodelle 2012 3 Toimintakauden 2012 painotukset 4 Liitteet Tapahtumakalenteri 2012 7 Talousarvio 2012 10 2 Terveiset partiovuodelle

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(9) HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014 Aika Keskiviikkona 12.2.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto ja WebEx-verkkoneuvottelujärjestelmä PÖYTÄKIRJA 05.02.2014 Läsnä Mari Kousa

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI HALLITUKSEN KOKOUS 10/ 2015 ESITYSLISTA Aika 12.-13.09.2015 klo 17.00 6.10.2015 Paikka Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Aika 08.10.2015 klo 17.30-20.15 30.10.2015 Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö, Linnankatu 9-11 C 40 20100 Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja

Aika 08.10.2015 klo 17.30-20.15 30.10.2015 Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö, Linnankatu 9-11 C 40 20100 Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 11/ 2015 PÖYTÄKIRJA Aika 08.10.2015 klo 17.30-20.15 30.10.2015 Paikka Varsinais-Suomen Maakuntasäätiö, Linnankatu 9-11 C 40 20100 Turku Läsnä Mari Kousa

Lisätiedot

Piirinjohtaja Saija Kivelä avasi kokouksen klo

Piirinjohtaja Saija Kivelä avasi kokouksen klo POHJANMAAN PARTIOLAISET RY AIKA SUNNUNTAI 26.3.2017, KELLO 13.00 PAIKKA RAUDASKYLÄN KR. OPISTO, YLIVIESKA LÄSNÄ 66 HENKILÖÄ (LIITE 1/2017) KEVÄTKOKOUS 2017 1. KOKOUKSEN AVAUS Piirinjohtaja Saija Kivelä

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2016 - LIITE 12 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Alueen kokoukset 09.01. Alueryhmän kokous, Tuulevat, Isoniemi Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Antti

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2016

Hallituksen kokous 3/2016 Piirihallitus Pöytäkirja 1 (11) Hallituksen kokous 3/2016 Aika: maanantai 29.2.2016 Paikka: Turku, Partiotoimisto Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen kehitysministeri

Lisätiedot

Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2015 Aika 24.2. klo 17.30 21:15 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 24.02.2014 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 1/5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 14. 15.1. Alueryhmän kokous Tuulevat Kauhava. Osallistui 6 jäsentä ja Heidi Männistö. Suomen Partiolaisten aluetyöryhmän edustaja Laura Kalervo

Lisätiedot

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi!

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi! Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu lippukunnanjohtajalle tueksi ja avuksi pestin hoitamiseen. Jokainen lippukunnanjohtaja voi tehdä paketista vuosien kuluessa oman lippukuntansa näköisen ja lisätä tarpeellista

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Tämän Lounais-Suomen Partiopiirin ansiomerkkiohje -vihkosen lisäksi partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Partiolaisten

Lisätiedot

Finnjamboree Resurssijohtaja

Finnjamboree Resurssijohtaja Finnjamboree 2016 Resurssijohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet

1 Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Nimi, kotipaikka ja kieli 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet 3 Jäsenet Uudet säännöt Vanhat säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Partiolippukunta Susiveikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki, ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi

Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Jäsenrekisteri Kuksa toiminnan tueksi Lounais-Suomen Partiopiiri 20.1.2015 Jyri-Petteri Paloposki ja Leena Hongell jyri-petteri.paloposki@partio.fi leena.hongell@partio.fi Tänään Aloitamme lyhyellä alustuksella,

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen projektiministeri poistui 24, asia 2 aikana

Sanna Ahtiainen projektiministeri poistui 24, asia 2 aikana Piirihallitus Pöytäkirja 1 (8) Hallituksen kokous 1/2018 Aik a 12.1. klo 20.30-13.1. klo 08.08 Paik k a: Kokemäki Läsnä Stefan Stjärnstedt puheenjohtaja Ida Arminen varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen projektiministeri

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 Hyväksytty XI varsinaisessa jäsenkokouksessa 2111.2010 PART. VUOftaSUOMESSA PARTIO SCOUTING øoari FINLAND scout 1/5 Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 O5jJI¼ Lippukunnanjohtajatapaaminen & jäsenkokous

Lisätiedot

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen,

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 1/7 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 15. 17.1. Alueryhmän kokous Tuulevat, Ylivieska. Osallistui pj. Tiina Nokela, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 3 alueohjaajaa ja Heidi

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Kokous 7/2012, klo , Turun Partiotoimisto + WebEx

Kokous 7/2012, klo , Turun Partiotoimisto + WebEx Kokous 7/2012, 20.9.2012 klo 18.15 22.23, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto Hanna Heino (pullavuoro) Marika Hella, este Terhi Lehtinen Eva Liuksila, 5.3.-12

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Piirin tarkoitus Lounais-Suomen Partiopiirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se

Lisätiedot