Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

2 Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia Erityistä vuonna Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi... 7 Piiru-leirin siirto Gyltöstä Evolle... 7 L-SP:n talvileiri... 8 PartioPop... 8 Partiopoolin päättyminen... 8 Partiomestari Julkilausumat... 8 Hallinto Yhdistyksen kokoukset Hallitus Vuosi 2013 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto Koulutusryhmä Luottisjaosto Ohjelmaryhmä Sudenpentujaosto Seikkailijajaosto Tarpojajaosto Samoajajaosto Vaeltajajaosto Sisupartiojaosto Meripartiojaosto Huoltojaosto Retkeilyjaosto Turvallisuusjaosto Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto Talousryhmä Viestintäryhmä Nettijaosto Toimitusjaosto Visuaalisen viestinnän jaosto

3 YSP:it Projektit Syty Partioon projekti Ohjuri (Piirun ohjausryhmä) Suuri Iltanuotio Toimikunnat Ansiomerkkitoimikunta Partiotoimisto Talous Yhteistoiminta Lounais-Suomen Partiosäätiö Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs Turun Partiolaiset Scouterna i Åbo ry Suomen Partiomuseoyhdistys Finlands Scoutmuseiförening ry Finlands Svenska Scouter rf Turun kaupunki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Muut järjestöt Liitteet Piirin jäsenyhdistykset jäsenmäärineen ja lippukuntaluettelo Edustajat SP:n tehtävissä Ansiomerkit ja tunnustukset Parhaat kilpailusuoritukset Kolmiapila-Gilwell eli partiojohtajien jatkokurssin suorittaneet Jäsenistö Tilinpäätös

4 Yleistä Piirin viides toimintavuosi Eurassa perustettu Lounais-Suomen Partiopiiri täytti vuonna 2013 viisi vuotta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Tämä tapahtuu käytännössä lippukuntien toiminnan tukemisen kautta. Partiopiirin jäseniä ovat lippukunnat, joilla on piirin kevät- ja syyskokousten kautta mahdollisuus vaikuttaa sekä piirin päätöksen tekoon että siihen minkälaista toimintaa piiri toteuttaa. Vuosi 2013 oli kaksivuotisen toiminnansuunnittelusyklin ensimmäinen vuosi. Toimintasuunnitelmaa rakennettiin vahvasti strategian 2020 mukaisesti. Keväällä 2013 piirille palkattiin myös uusi toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila. Lounais-Suomen Partiopiirissä jäsenmäärä kääntyi vuoden 2013 aikana kasvuun ensimmäistä kertaa liki kahteenkymmeneen vuoteen. Syksyllä partion aloitti ennätysmäärä uusia jäseniä. Vuosi 2013 oli täynnä toinen toistaan upeampia juttuja: Suuri Iltanuotio kokosi partiolaiset Turkuun juhlimaan 5-vuotiasta Lounais-Suomen Partiopiiriä, toiminnaltaan hiipuneita lippukuntia elvytettiin ja tulevan vuoden piirileiri Piiru14:ta valmisteltiin kohinalla. Kuluneena vuonna otimme rohkeammin kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa piirin kokousten yhteydessä annetuilla julkilausumilla. Piirissä järjestettiin toimintavuoden aikana useita ohjelma- ja koulutustapahtumia lippukuntien toiminnan ja laadukkaan ohjelman tukemiseksi. Vuoden 2013 ohjelmapainotuksena oli valtakunnallinen Villinä Veteen teema. Partioparaati sai jälleen suuren suosion ja tapahtuma on edelleen osallistujamäärältä suurin jokavuotinen partiotapahtuma Suomessa. Kiitos vuodesta 2013 Piirihallitus Partiopiirin strategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Piirin strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toimintaalueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toimintaalueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa. 4

5 Piiri on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 pohjautui piirin strategiaan L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toimintaalueellaan Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta. 5

6 Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia Piirillä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien 6

7 välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Erityistä vuonna 2013 Toimintakautena haluamme panostaa lippukuntien keskiöön nostamista entistä enemmän. Halusimme jo toiminnansuunnitteluvaiheessa huomioida lippukuntien toiveet ja haastoimme kaikkia miettimään, miten mikäkin tekeminen tai suunnitelma tukee lippukuntia ja mitä lippukuntien pitäisi osaltaan tehdä, jotta he hyötyisivät asioista mahdollisimman paljon. Halusimme muistuttaa, että piirin tulee ajatella kaikkea tekemistä lippukuntien kautta, päästä lähemmäs lippukuntia ja laittaa mahdollisimman paljon resursseja lippukuntien tukemiseen. Lisäksi halusimme panostaa suuresti koko piirin Syty Partioon-projektiin. Kaikki suunnitteluvaiheesta eteenpäin tehtiin lippukuntakeskeisyyden lisäksi strategialähtöisesti. Moni kaksivuotissuunnitelmaan kirjattu tavoite saavutettiin vuonna 2013 ja monia uusia tavoitteita asetettiin. Vuoteen kuului myös paljon asioita, jotka olivat ainutlaatuisia ja suunnittelemattomia. Asioita, joihin ei voinut ennalta varautua tai asioita, joita teimme kertaluontoisesti. Kehitimme toiminnan arviointia ja seurantaa pitkin vuotta. Halusimme tarkemmin tuoda keskiöön strategiset valinnat ja panostaa niihin, jopa tehdä niiden vuoksi karsintoja. Jäsenmäärän kasvu: Vuonna 2013 katkaisimme liki 20 vuotta jatkuneet jäsenmäärän laskukierteen ja jopa kasvatimme jäsenmäärää. Lisäksi syksyllä 2013 partion liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä. L-SP:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 9162 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Toiminnanjohtaja-rekrytointi: Piirin pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nils Grönberg siirtyi kokonaan Lounais-Suomen Partiosäätiön palvelukseen ja piirille rekrytoitiin uusi toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi aloitettiin tammikuussa. Työpaikkailmoitukset julkaistiin piirin alueen päälehdissä, Allianssin jäsentiedotteessa ja työvoimatoimiston nettisivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kaikissa piirin viestintäkanavissa. Hakemuksia tuli yhteensä 32 kappaletta, joista haastatteluun kutsuttiin kuusi (6) henkilöä, jotka täyttivät piirihallituksen ennakkoon määrittämät kriteerit. Haastatteluissa mukana oli CampConsultingin Teppo Viitanen. CampConsulting teki kaikille haastateltaville kevyt DISCin ja kärkiehdokkaille tarkemmat DISC-analyysit. Ehdokkaille annettiin haastatteluprosessin aikana erilaisia tehtäviä ja heitä haastateltiin kokoonpanolla, jossa oli mukana piirinjohtajat ja Teppo Viitanen. Haastattelujen ja DISC-analyysien jälkeen toiminnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalle-Pekka Mannila. Työsopimus asioissa konsultoitiin juristia ja toiminnanjohtajalle laadittiin tarkka työlista liite työsopimuksen liitteeksi. Liitettä on tarkoitus päivittää tai tarkistella tarvittaessa, vähintään kun piirinjohtajat vaihtuvat. Muutosprosessia helpotti se, että Nils Grönberg oli hyvin joustava viimeisen työpäivänsä suhteen. Myös L-S Partiosäätiö ymmärsi tilanteen hyvin. L-S Säätiö tuki piiriä yli budjetoidun ja kompensoi samalla uuden toiminnanjohtajan palkkakuluja. Palkkakulutkin siirtyivät sovitusti piirille. Rekrytoinnista aiheutui budjetoimattomia kuluja, jotka piirihallitus sopeutti mm. jättämällä tekemättä toimistojen tuunauksen vuonna Piiru-leirin siirto Gyltöstä Evolle: Ensimmäisen kerran piirinjohtajaa tai toiminnanjohtajaa lähestyttiin puutiaisaivokuume-ongelman tiimoilta kesän/alkusyksyn aikana. Siinä kohtaa asialle ei suurta huomiota annettu, mutta kun yhteydenottoja alkoi tulla enemmän mm. lasten vanhemmilta, lippukunnilta ja yksittäisiltä partiojohtajilta, sekä lippukunnilta jopa palautetta, etteivät käärme- ja punkkiasian takia aio tulla leirille, päätettiin selvittää tarkemmin, mistä on kyse. Leiritoimikunta oli jo informoinut punkkiasiasta tiedotekirjeessä ja kertonut, että lippukunnat tullaan pitämään 7

8 ajan tasalla ja alustavia keskusteluja mm. mahdollisuudesta yhteisrokotuksiin. Konsultoituaan useita asiantuntijoita mm. lääkäreitä ja juristeja, piirihallitus totesi, että vaikka riski on todella pieni, meidän pitäisi suosittaa rokotuksen ottamista jokaiselle leiriläiselle. Tämä tulisi karsimaan osallistujia niin paljon, että taloudellinen riski arvioitiin liian suureksi. Piirihallitus päätti leiripaikan siirrosta syyskuussa. Toimivaksi ja testatuksi leiripaikaksi todettiin Evo, jonne leiri päätettiin siirtää. Leiripaikan siirto nousi otsikoihin valtakunnallisestikin, erityisesti piirin alueen ruotsinkielisessä lehdistössä. Leiripaikan siirtäminen oli päätös, johon ei olisi haluttu päätyä. THL:n suositukset rokotuksesta sekä keskeneräinen tutkimus, josta vielä loppuvuonna 2013 syntyi päätös esittää TBE-rokotteen lisäämistä rokotusohjelmaan Paraisilla, vahvistivat käsitystä siitä, että päätös oli oikea. L-SP:n talvileiri: Piirihallitus esitti syyskokoukselle, että strategiaan kirjattu suunnitelma piirin talvileiristä vuonna 2015 siirretään vuodelle Syynä tähän oli se, että Turun Partiolaisten järjestämä Tammileiri, sekä piirileirit Piiru ja HuHu 2015 vievät järjestelyresursseja melkoisesti. Asia hyväksyttiin syyskokouksessa PartioPop Suomen Partiolaiset järjesti PartioPop kiertueen, joka toteutettiin myös Turussa.Piirillä oli rooli markkinoinnin tukena ja lippujen ennakkomyyjänä. Lisäksi piirin Young Spokes People jaosto järjesti konsertin oheen ohjelmaa. Kiertueella esiintyjinä olivat Jukka Poika, JVG ja Isac Elliot. PartioPop-kiertuetta rahoitettiin Partiopoolin rahoilla. Partiopoolin päättyminen Piiri irtisanoutui Partiopoolista alkaen. Partiopooli oli useamman piirin ja keskusjärjestön yhteinen yritys tehostaa varainhankintaa. Pooliin on panostettu piirin osalta taloudellisesti. Käytännön työtä on tehty keskusjärjestöstä käsin. Katsoimme kuitenkin, ettei se toiminut niin kuin odotettiin, eikä Pooli ole tuottanut piirille rahoitusta tai lisätuloja euroakaan toimintavuosinaan. Piiri on vaatinut keskusjärjestöltä loppuraporttia ja tilinpäätöstä Partiopoolista, mutta sitä ei vielä ole saatu. Partiomestari 2013: Partiomestari oli Suomen Partiolaisten ja tuotantoyhtiön toteuttama yhteisprojekti osana Yleisradion Galaxiohjelmaa. Nuoret partiolaiset kisasivat ohjelmassa joukkueina erilaisissa selviytymistaidoissa, joissa mitattiin nopeutta, älyä ja yhteistyökykyä. Tuomareina toimivat löytöretkeilijä Pata Degerman ja naparetkeilijä Poppis Suomela. Maalis-huhtikuussa 2013 piiri päätti lähteä rahoittamaan Partiomestari-tv-ohjemaa 6500 eurolla. Samalla piirihallitus teki päätöksen sopeuttaa budjettia ja jätti toteuttamatta syksyisen lehtimainoskampanjan. Loppuvuonna 2013 tehdyn partion bränditutkimuksen mukaan Partiomestari -sarja osoittautui hyväksi tavaksi parantaa partion ulkoista mielikuvaa. Julkilausumat: Piirin strategian yksi painopiste on yhteiskunta ja sitä kautta yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Olemme tehneet töitä luomalla piiriin muun muassa yhteiskuntasuhdetoimikunnan, järjestämällä lippukunnille vaikuttamiskoulutusta. Lisäksi piiri on halunnut ottaa selkeämpää roolia paikallisena vaikuttajana, ihan niin kuin strategia velvoittaa toimimaan. Piirin kevätkokoukselle piirihallitus esitti julkilausuman, joka annettiin piirin nimissä. Julkilausuma koski sitä, että Partiolaiset haluavat nuorille tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia ja tätä kautta saada nuoret kiinni elämään! Aloitteen pohjana oli nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen lisääntyminen ja nuorisotakuun toteutumattomuus. Erityisenä painotuspisteenä oli peruskoulun jälkeiset opiskelumahdollisuudet ja niiden turvaaminen mahdollisimman lähellä. Julkilausuma julkaistiin ainakin Aamuset -lehdessä, ja sitä jaettiin paljon sosiaalisessa mediassa. Myös Suomen Partiolaiset noteerasi julkilausuman omassa viestinnässään. 8

9 Julkilausuma kevätkokouksesta: Partiolaiset haluavat nuorille tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia NUORET KIINNI ELÄMÄÄN! Nuorten syrjäytyminen on vakava uhka sekä nuorille itselleen että koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorien määrä on kasvussa. On tärkeää pitää huolta meistä kaikista. Vuodenvaihteessa voimaan tullut nuorisotakuu on askel oikeaan suuntaan, mutta nuorisotakuu ei toteudu käytännössä, jos kaikille nuorille ei löydy peruskoulun jälkeen opiskelupaikkaa omalla kotiseudullaan. Koulutuspaikka kotiseudun ulkopuolella saattaa kasvattaa kynnystä lähteä opiskelemaan. Suunniteltu ammatillisen koulutuksen opetuspaikkojen vähentäminen lisää nuorten syrjäytymisriskiä. Liian moni nuori saattaa lukuvuoden päätteeksi jäädä ilman opiskelupaikkaa. Partiolaiset vaativat jokaiselle nuorelle asuinpaikasta riippumatta tasavertaista mahdollisuutta päästä opiskelemaan omalle kotiseudulleen. Nuoria täytyy tukea löytämään omat vahvuutensa sekä tarjota monipuolisia ja nuoren elämäntilanteeseen sopivia joustavia väyliä oman ammatin hankkimiseksi. Suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä tavoitteena tulisi olla hyvä tulevaisuus kaikille. Merkittävänä lounaissuomalaisena lapsi- ja nuorisotoimijana haluamme tuoda huolemme esille. Lounais-Suomen Partiopiiri ry Piirin syyskokous puolestaan hyväksyi julkilausuman, joka kertoi, että partiolaiset haluavat turvata harrastusmahdollisuuksia kodin lähelle, sillä harrastaminen pitää kiinni elämässä. Julkilausuma julkaistiin lehdistössä hyvin kattavasti piirin alueella. Ainakin Turun Sanomat, Länsi- Suomi ja Satakunnan Kansa julkaisivat jutut, lisäksi julkilausumaa jaettiin netissä monipuolisesti ja ainakin yksi muu partiopiiri hyödynsi julkilausumaa omalla alueellaan. Julkilausuma syyskokouksesta: Partiolaiset haluavat turvata harrastusmahdollisuuksia kodin lähelle HARRASTAMINEN PITÄÄ KIINNI ELÄMÄSSÄ Partiolaiset vaativat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja harrastustilojen turvaamista ja säilyttämistä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikille. Partiolaiset ovat huolestuneena seuranneet, kuinka kehitys on ollut päinvastaista. Voimassaoleva hallitusohjelma korostaa nuorisopalvelujen turvaamista lähipalveluna kaikkialla. Partiolaiset muistuttavat päättäjiä pitämään tästä linjasta kiinni. Harrastustoiminta vahvistaa lapsen ja nuoren kasvua yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Lapsiin ja nuoriin panostaminen on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä ja koko yhteiskunnan kannalta se on investointia tulevaisuuteen. Tuoreen Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 (Opetus- ja kulttuuriministeriö ym.) mukaan peräti 85 % suomalaisista nuorista ja lapsista harrastaa jotakin. Partiolaiset korostavat, että tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden mukaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tulisi löytyä mahdollisimman läheltä kotia. Nuorisotaloja, seurakuntakoteja ja muita harrastustiloja tarvitaan kaikkialle sinne, missä perheet asuvat. Kunnat, seurakunnat ja kolmannen sektorin toimijat ovat ratkaisevassa asemassa päätettäessä lasten ja nuorten harrastustilojen säilyttämisestä ja kehittämisestä. Partiolaiset vaativat päättäjiä huomioimaan, että lähellä olevat harrastustilat parantavat ratkaisevasti turvallisen, kasvattavan ja aktivoivan harrastustoiminnan ja sen 9

10 onnistumisen edellytyksiä. Lapsuus ja nuoruus ovat nyt. Niihin panostamalla investoimme tulevaisuuteen. Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokous Hallinto Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous 7.4. Turun kristillinen opisto Läsnä 129 äänivaltaista kokousedustajaa 49 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jokinen (TP). Heidi Ennen kokouksen avausta kuultiin piirileirin leirinjohtaja Teppo Uusi-Uolan (MP) katsaus leirin valmisteluihin ja piirileirin nimi Piiru2014, Syty partioon projektin katsaus ja jaettiin piirin partiotaitokilpailujen palkinnot. Piirinjohtaja Mari Kousa esitteli piirin uuden toiminnanjohtajan Kalle-Pekka Mannilan. Kokouksessa; vahvistettiin piirin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin vuoden 2014 jäsenmaksuksi 18,00 jäseneltä päätettiin asettaa piirin syyskokouksen henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta ja valittiin siihen jäsenet merkittiin piirihallituksen esittelemä Nuorisotakuuseen liittyvä julkilausuma tiedoksi. Syyskokous Salo Läsnä 126 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Nils Grönberg. Kokouksen alussa kuultiin Piiru14 kuulumiset, tietoa Suomen Partiolaisten strategiatyöstä sekä Kasvuprojektista. Myös Suurjuhla 2014 esittäytyi kokoukselle. Lopuksi piirin YSP:t esiintyivät kokoukselle. Kokouksessa: hyväksyttiin piirin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio vahvistettiin piirihallituksen esitys, että hallitukseen valitaan yksi lisäjäsen, projektiministeri ja näin hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; alue- koulutus, ohjelma-, talous- ja projektiministeri. valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kaudeksi seuraavat henkilöt - koulutusryhmän puheenjohtajaksi Laura Kajala (RK) - alueryhmän puheenjohtajaksi Maarit Heikkinen (RKK) - ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) - projektitoiminnanalan vastaavaksi Sakari Warro (KRR) - talousryhmän puheenjohtajaksi Anna Nyrhinen (TT) valtuutettiin piirihallitus valitsemaan tarpeen vaatiessa piirin edustajat ja varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksen välillä pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin valittiin yksimielisesti KHT Petri Palmroth ja KHT Tuomo Korte piirin tilintarkastajiksi sekä PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Anne Malin varatilintarkastajiksi. hyväksyttiin Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokouksen julkilausuma. Juho Ajanko esitteli Myrskypojat ry:n toivomusponnen syykokoukselle. Toiveena oli, ettei ennakkotapaus siirtää piirileiri Gyltöstä Evolle korkean puutiaisaivokuumeriskin vuoksi rajoita lippukuntien mahdollisuuksia jatkossakin järjestää saaristossa ja rannikolla laadukasta partiotoimintaa. Toiveena oli myös, että riskejä minimoidaan riittävällä tiedotuksella. Hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, johon piirihallitus antaa selvityksen seuraavassa kevätkokouksessa. 10

11 Hallitus Toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta on vastannut piirihallitus. Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 (12) kertaa. Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet Mari Kousa hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Porin Tulitikut piirinjohtaja kehittämistoiminta ja Partiotoimisto Mika Kuusisto hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Kaarinan Ristiritarit varajohtaja toiminnansuunnittelu ja raportointi Susanna Jussila alueryhmän puheenjohtaja Kankaanpään Korpiveikot Mika Koutu talousryhmän puheenjohtaja Kupittaan Henrikinpojat Timo Lamminen ensisijaisena vastuualueena projektitoiminta Käppäräpartio Jussi Elo viestintäryhmän puheenjohtaja Turun Metsänkävijät Inka Lähteenmäki ohjelmaryhmän puheenjohtaja Raision KilliNallit Leena Rantanen koulutusryhmän puheenjohtaja Maarian Kämmekät Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri (kokoukset 1-5) Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri (kokoukset 6-13) Muut luottamustoimet Kalle Virtanen SP:n hallitus / talousvaliokunta pj. Turun Metsänkävijät Viljami Hätönen SP:n hallitus / ohjelmavaliokunta pj. Turun Mikaelin Siniset Jukka Tulivuori IC WOSM Turun Metsänkävijät TVK Piirihallitus nimesi keskuudestaan työvaliokunnanjäseniksi Mari Kousan, Mika Kuusiston ja sihteeriksi Nils Grönbergin, jonka Kalle-Pekka Mannila korvasi 1.6. alkaen. TVK kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Työvaliokunta toimi myös piirin apurahatoimikuntana, joka käsitteli piirille tulleita apuraha-anomuksia ja valmisteli ne Lounais-Suomen Partiosäätiölle ja Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs:lle päätöksentekoa varten. Hallituksen järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 7.4. Lippukuntafoorumi, Turun Kristillinen Opisto, Turku. Osallistujia 69 ja johtajana toimi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) Tsyklistartti, Partiotoimisto, Turku ja Pori. Osallistujia 35 piirin ryhmistä ja jaostoista, johtajana varajohtaja Mika Kuusisto Suuri iltanuotio, Varvintori, Turku. Osallistujia n eri lippukunnista, johtajina Timo Lamminen (KäPa) ja Mika Kuusisto (KRR) Kevätparaati, Turku. Kevätparaati järjestettiin yhteistyössä Turun Partiolaisten kanssa. Paraatissa marssi kaikkiaan lähes 4000 partiolaista 101 lippukunnasta, kyseessä on Lounais-Suomen Partiopiirin historian suurin määrä paraatiin osallistuneita lippukuntia. Piirin uudeksi lippuvartiolippukunnaksi nimettiin Littoisten Pirtapiiat. Paraatin komentajana toimi Susanna Jussila (KKV) ja juhlapuhujana arkkipiispa Kari Mäkinen. Puheessaan Mäkinen muistutti, että partiossa kukaan ei ole yksin ja irrallaan. Puheessaan Mäkinen tähdensi, että partio kasvattaa nuoria kantamaan vastuun läheisistään ja kaikista maailman ihmisistä Nipan läksiäiset, Partiotoimisto, Turku. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nils Grönberg siirtyi toukokuun alusta kokonaan Lounais-Suomen Partiosäätiön palvelukseen Tsyklistoppi, Partiotoimisto, Turku ja WebEx. Osallistujia 22 ja johtajana toimi Mika Kuusisto (KRR) Lippukuntapäivä, Rauma. Osallistujia 215, johtajana Leena Rantanen, Maarian Kämmekät Sisältökokonaisuudet: Majakkasimulaatio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 6 ja kouluttajina Minni Koivisto, Jasmin Salonen, Noora Turunen ja Karoliina Vierjoki. 11

12 Media, laki ja partio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 28 ja kouluttajana Katleena Skeitti Kortesuo. Omatoimista liikuntaa / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 4. Partiokasvatuksen kulmakiviä / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajina Viljami Hätönen ja Timo Sinivuori. Pilkunviilaajien paratiisi / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 8 ja kouluttajina Anu Helle, Mika Koutu ja Heli Sirkesalo. Polku-kahvila / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajana Leena Hongell Potkua samoajatoimintaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12. Rohkeasti kisaamaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajina Iisa Mansikka, Emmi Keränen ja Sarita Välimäki. ROK-kouluttajakoulutus/ Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12 ja kouluttajina Pia Aalto, Sanna Tamminen ja Eveliina Virtanen. Sampojen vihjarituokio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 13 ja kouluttajina Meri Suomi, Mia Toivonen, Sara Virtanen ja Crista Vitikainen. Sen seitsemän tapaa kokoustaa / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 10 ja kouluttajana Leena Rantanen Sukellus seikkailijaohjelmaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 19 ja kouluttajina, Päivi Junni ja Tiia Kuusimäki. Sukellus sudenpentuohjelmaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12 ja kouluttajina, Mari Erola, Suvi Lamminen, Heidi Lehmusto ja Susanna Mantila. Ajankohtaista piiristä ja partiomurheiden kaatopaikka / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 7 ja kouluttajina Mari Kousa ja Mika Kuusisto Ansiomerkkikoulutus / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 13, kouluttajina Timo Sirén ja Hanne-Leena Puosi. Muut hallinnon alaiset koulutukset ja osallistujamäärät Kalenterikettukoulutus Turussa. Osallistujia 15. Johtajana: Kalle-Pekka Mannila ja kouluttajana Heli Sirkesalo (PTP) Kalenterikettukoulutus Porissa. Osallistujia 4. Johtajana: Kalle-Pekka Mannila Koulutus jäsenrekisterinhoitajille Raumalla. Osallistujia 9. Johtajana Leena Hongell Ansiomerkkikoulutus Raumalla. Osallistujia 13. Johtajana Timo Sirén (TaLi) ja kouluttajana Hanna-Leena Puosi (NaPa) Ansiomerkkikoulutusilta Turussa. Osallistujia 9. Johtajana Jyrki Tuominen (TuMe) ja kouluttajana Jouko Näsänen (TaLi) Osallistuminen SP:n toimintaan Partioneuvoston kokouksiin osallistuivat piirin partioneuvoksena piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos Mika Kuusisto. Kokouksiin osallistuivat myös SP:n hallituksen edustajana ohjelmavaliokunnan puheenjohtajana Viljami Hätönen, talousvaliokunnan puheenjohtajana Kalle Virtanen ja IC WOSM Jukka Tulivuori. Lisäksi monet piirimme partiojohtajat ovat antaneet voimakkaan panoksensa partiotyön hyväksi Suomen Partiolaisten eri valiokuntien, työryhmien yms. työskentelyyn osallistumalla Partioneuvosto I, kokoushotelli Meripuisto, Espoo. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto sekä toiminnanjohtaja Nils Grönberg Partioneuvosto II, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto Partioneuvosto III, Partioasema Scoutstationen, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto. Muut SP:n tapahtumat Laajennetut valiokunnat I, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto 12

13 13.4. Laajennetut valiokunnat II, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu ja ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki Laajennetut valiokunnat III, Kauppaoppilaitos, Riihimäki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto. Miten hallitus toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) LAATU Koulutusten ja ohjelmatapahtumien jalkauttaminen lähemmäs lippukuntia: Tavoite jalkautettiin alaspäin toiminnanalojen kautta tapahtumatarjotinta hyväksikäyttäen. Osa piirin alueista tilasi tapahtuma alueelleen vuonna Lippukuntafoorumi: Tapahtuma toteutui kevätkokouksen yhteydessä Turussa. Osallistujia oli n. 70 henkilöä. Ajankohta koettiin palautteen mukaan hyväksi. Lippukunnat saivat infoa ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi keskusteltiin aluejaostoa, tulevasta piirileiristä ja johtajuudesta. Tapahtuman aikataulu osoittautui turhan tiiviiksi. Lippukuntapäivä: Osallistujia yhteensä noin 200, joista luottiksia 50. Raumaa pidettiin yleisesti hyvänä paikkana. Aikatauluissa pysyttiin, tilaa messuille oli liian vähän, Koulutuksia pidettiin yleisesti hyvinä, mutta niille varattu aika oli liian lyhyt. Tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossakin. Osallistutaan keskusjärjestön jäsenrekisterihankkeeseen pilottipiirinä: Tavoite ei toteutunut keskusjärjestön aikataulumuutosten vuoksi. Pilotointiin eli lähdetty enää keväällä 2014 Piiru14-leirin ilmoittautumisten vuoksi. II) YHTEISKUNTA Vuonna 2013 piirille perustettiin yhteiskuntasuhteista vastaava toimikunta, Y-toimikunta. Vuoden aikana on osallistuttu aktiivisesti keskusjärjestön päätöksentekoon ja mm. laajennettuihin valiokuntiin ja partioneuvoston kokouksiin. Piirinä valmistelimme tai allekirjoitimme kolme piirialoitetta koskien: SP:n järjestöjohtamiskoulutukseen liittyvien koulutusmoduulien tiedottamisesta ja kartoittamisesta, Piirien tukemisesta ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa, Partiossa nuoret päättävät. Olemme aktiivisesti kommentoineet keskusjärjestön strategiaprosessin etenemistä ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että valtakunnallisesti kaikki piirit sitoutuisivat yhteiseen strategiaan. III) BRÄNDI Järjestettiin Suuri Iltanuotio jonka toteutuminen on kuvattu erikseen Suuri Iltanuotio -projektin toimintakertomuksessa. Kannustettiin ja tuettiin lippukuntia osallistumaan keskusjärjestön Suurjuhla 2014 tapahtumaan Kouvolassa: Suurjuhla esittäytyi syyskokouksessa 2013 ja PartioPopissa Turussa. Lisäksi tapahtumasta ollut juttu Repolaisessa ja tietoa lippukuntiin on mennyt lippukuntapostin mukana. IV) KASVU Tavoitteen toteutuminen on kuvattu erikseen Syty Partioon -projektin toimintakertomuksessa. V) PIIRI Kehitettiin piirihallituksen ja partiotoimiston yhteydenpitoa ja yhteistyötä edelleen. Piirihallituksen ja toimihenkilöiden tapaaminen pidettiin tammikuussa ja elokuussa. Kokouksissa sovittiin mm. yhteisistä pelisäännöistä, työntekijöiden osallistumisista tapahtumiin ja toiminnansuunnittelusta. Muistioiden ja pöytäkirjojen jakaminen: Materiaalit on jaettu järjestelmällisesti esityslistan liitteenä. 13

14 Vuosi 2013 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Piirin varsinaista toimintaa, joka tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa, ovat järjestäneet piirin ryhmät ja jaostot; alueryhmä (alue- ja lippukuntajaostot), koulutusryhmä, ohjelmaryhmä (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, sisu-, kilpailu-, meripartio-, huolto-, retkeily-, turvallisuus ja KV ja Aatejaostot ), talousryhmä ja viestintäryhmä (toimitus-, netti-, visuaalisenviestinnän- ja YSP jaostot). Lisäksi ovat toimintaa järjestäneet luottisryhmä ja projektitoiminnanalan toimijat. Toiminnassa mukana olleiden luottamushenkilöiden nimet ovat liitteessä. Alueryhmä Ryhmän puheenjohtaja toimi Susanna Jussila (KKV) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Lippis lepää, Turku. Osallistujia 24 ja johtajan Sirja Valtanen(MyMa) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 8, kouluttajina Elina Pekkarinen (Kuus), Kerttu Palmunen (NT) ja Tarja Hellanmaa (Partiotoimisto) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Pori. Siirretty myöhäisempään ajankohtaan Tule partioon -aloituskampanjapäivä Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari 5 Ohjaajakoulutus osallistuivat Mika Lindholm ja Kris Loimaala Ohjaajatapaaminen kevät 8 Lpk-foorumi 6 Lpk-päivä 9 Ohjaajatapaaminen syksy 3 Luottisnollaus 4 Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu Aluetoiminnanalalla laatua pyrittiin parantamaan kehittämällä aluetoiminnan tasalaatuisuutta eri puolilla piiriä, sekä ohjaamalla & kannustamalla lippukuntia tekemään laadunkin kannalta tehokasta yhteistyötä keskenään. Alueohjaajien tuomat terveiset lippukunnista ovat olleet tärkeässä roolissa aluetyön toiminnassa. Palautteisiin ja esille nousseisiin ongelmiin on reagoitu asiaan kuuluvalla tavalla ja näin pyritty ratkaisemaan mahdollisia ongelmia alueiden sisällä. Tavoitteena on, että joka vuosi alueet kokoontuvat ainakin neljään kokoukseen, ja että alueohjaaja on näiden lisäksi henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen alueensa lippukuntaan vähintään kerran vuoden aikana. Tähän tavoitteeseen päästiin vaihtelevasti. Suurin haaste on siinä, että vuoden 2013 lopussa kaksi aluetta oli ilman alueohjaajaa rekrytointiyrityksistä huolimatta. Näilläkin alueilla pidettiin kuitenkin aluekokoukset normaalisti alueryhmäläisten voimin. Osittain myös tästä syystä Turun keskustan alueella aluejakoa uudistettiin syksyn 2013 aikana, ja kolme aluetta yhdistettiin kahdeksi. Aluekokousten sisältöjen kehittämiseksi sekä erilaisten ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinoinnin sekä tiedonvälityksen tueksi aloitettiin keväällä 2013 aluekokoukset, joissa jokaisella alueella on käsittelyssä kaikille yhteinen asialista. Sama toistettiin syksyllä. Asialistalle kerättiin eri piirin ryhmiltä ajankohtaisia tiedotus- ja keskusteluasioita, jotka alueohjaajat käsittelivät lippukuntien kanssa ja välittivät palautteet ja terveiset takaisinpäin ryhmille. Työkalu koettiin hyödylliseksi molemmin puolin, ja sen käyttöä jatketaan myös jatkossa. Vuoden aikana pyrittiin päivittämään alueohjaajan pestikuvausta sekä kehittämään alueohjaajalle sellaisia työkaluja, joiden avulla myös aluejaosto ja -ryhmä ovat perillä siitä mitä kullekin lippukunnalle kuuluu. Työkalujen käyttöönotto siirtyi vuodelle Vuoden 2013 aikana lippukuntajaosto aktivoitui toiminnassaan. 14

15 Vuoden aikana elvytettiin partiotoimintaa Ypäjällä, ja lisäksi oltiin erilaisin keinoin neljän muun lippukunnan tukena. Vuoden 2013 aikana yhteensä neljällä alueella on ollut laajemmalti yhteistä samoaja- ja/tai vaeltajaohjelmaa, ja lisäksi kuudella alueella on ollut erilaisia yhteistapahtumia ko. ikäkausille. Näin on tuettu lippukuntia partioohjelman toteuttamisessa. Edelleen tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa eri ikäkausissa. Lippukuntia tuettiin kiinnittämään huomiota omaan tilanteeseensa ja sen mahdolliseen kehittämiseen käymällä lippukuntien kanssa läpi SP:n tuottamia lippukuntaviisareita. II) Yhteiskunta L-SP ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Aluetoiminnanalan tavoitteena on ollut kannustaa ja tukea lippukuntia olemaan mukana sekä piirin, taustayhteisöjen että kuntienkin päätöksenteossa. Olemme myös tukeneet asiasta kiinnostuneiden tiedonsaantia aiheesta sekä ohjeistaneet alueita aktiivisuuden merkityksestä partiolle ja piirille. Alueohjaajien tehtävänä on ollut välittää tietoa ja muistutella lippukuntien esim. piirin kokouksista sekä kontaktoida niitä lippukuntia henkilökohtaisesti, jotka eivät ole olleet mukana esim. kaikille lippukunnille tarkoitetussa Lippukuntapäivässä. Olemme antaneet tukea sekä ohjeistaneet lippukuntia taustayhteisöjen kanssa toimimiseen sekä kannustaneet yhteistyöhön paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueelle monet lippukunnat ja alueet aktivoituivat yhteistyöhön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tilanteessa, jossa yhtymän säästötoimien puitteissa mietittiin mahdollisesti myytävissä olevia kiinteistöjä ja niiden kautta mahdollisia menetettäviä koloja. Olemalla aktiivisesti yhteydessä suoraan seurakuntiin sekä partiotyötä tukeviin luottamushenkilöihin, pystyttiin konkreettisesti vaikuttamaan asiasta tehtyihin päätöksiin. III) Brändi Aluetoiminnan tavoitteena oli luoda mielikuvaa partiosta haluttuna ja coolina harrastuksena. Keinoina tässä olivat lippukuntien tukeminen ja kannustaminen erilaisten markkinointitempausten järjestämiseen sekä erilaisten onnistuneiden kokemusten jakaminen lippukuntien ja alueiden välillä. Omaa materiaalia ei tänä vuonna tehty, mutta alueita ja lippukuntia kannustettiin esim. Syty Partioon -ryhmän materiaalien käyttämiseen. Lippukuntien ja alueiden kuulumisia sekä onnistumisen kokemuksia jaettiin jaoston kokouksissa alueohjaajien kesken, ja sitä kautta parhaat vinkit jakautuivat myös muiden käyttöön. Tärkeä osa mielikuvan luomisessa on lippukuntien laadukas toiminta, jota alueohjaajat pyrkivät parhaansa mukaan tukemaan. Iso merkitys tässä on alueohjaajan omalla motivaatiolla ja ylpeydellä omasta pestistään. Osa alueista on ollut kokonaan ilman alueohjaajaa tai hyvin vähällä ohjauksella, jolloin lippukuntien tukeminenkin on jäänyt vähäiseksi ja aluetoiminta ehkä jopa merkityksettömäksi lippukuntien silmissä. Aluetoimijoiden yhtenäisyyden näkymiseksi teetettiin loppuvuonna aluetoiminnan omat hihamerkit, jotka ovat nyt kaikkien alueohjaajien sekä lippukuntajaostolaisten käytössä. Laadukkaasta toiminnasta pitäisi myös entistä aktiivisemmin tiedottaa sekä piirin omilla että ulkopuolisilla tiedotuskanavilla. Keinona tähän on yritetty löytää alueilta aluetoimittajia tekemään esim. Repolaiseen juttuja alueiden toiminnasta. IV) Kasvu: Kasvun osalta aluetoiminnanalalla lippukuntajaosto on tehnyt suurimman työn hiipumassa olevien lippukuntien tukemisessa ja sen kautta uusien partiolaisten hankkimisessa auttamalla lippukuntia mm. toiminnan markkinoinnissa uusille partiolaisille. Samalla se on päivittänyt aiemmin toiminnassa mukana olleiden mielikuvia tämän päivän partiosta. Muutamilla alueilla partiossaoloaikaa on pyritty pidentämään tekemällä yhteistyötä haastavimpien ikäkausien säännöllisessä toiminnassa, jotta mielekästä tekemistä olisi tarjolla kaikenikäisille. Tässä toiminnassa alueohjaajat ovat olleet taustatukena. 15

16 Lippukuntajaoston puheenjohtaja Elina Lähteenmäki on ollut mukana piirin Syty partioon -ryhmässä ja sen kautta pitänyt molemmat jaostot hyvin ajan tasalla ryhmän suunnitelmista ja tuottamista materiaaleista. Muun muassa Lippis lepää -tapahtuman osallistujat suorittivat osan Syty partioon -hihamerkkiä. V) Piiri: Aluetyön tavoitteena oli tuoda piiritoimintaa lähemmäs lippukuntia. Tähän pyrittiin mm. kannustamalla lippukuntia osallistumaan aktiivisesti keväällä uuteen tapahtumaan lippukuntafoorumiin ja syksyllä perinteiseen lippukuntapäivään, sekä vaikuttamalla tapahtumien järjestelyihin ja ohjelmaan, jotta ne olisivat lippukuntien toiveiden suuntaisia. Nämä lippukuntien johtajistolle suunnatut tapahtumat ovat tärkeitä tukien sekä lippukuntien että piirin tarpeita ja niiden yhteistyötä. Lippukuntafoorumissa käynnistettiin Turun aluejaon uudistaminen, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta. Yhteistyössä ohjelmaryhmän kanssa tiedotettiin aktiivisesti järjestelyvuoroista alueita, tuettiin vastuuhenkilöiden rekrytoinnissa ja ohjattiin tapahtumien suunnittelua sekä rinnakkaisten tapahtumien järjestelijöiden yhteistyötä (esim. sudenpentuseikkailijapäivä). Lippukunnille tarjottiin piirin suunnasta myös mahdollisuutta toteuttaa materiaalipaketin pohjalta sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma alueilla tai lippukunnassa. Tällöin lippukunnilla oli mahdollisuus säästää kustannuksista, mutta saada piirin tuki tapahtuman järjestämiseen. Aktiivinen piiri hakee vuosittain tapoja tukea piiriä entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin. Alueohjaajilla oli merkittävä rooli alueilla järjestettävien tapahtumien organisoinnissa ja taustatukemisessa. SP:n ohjelmapainotusta Villinä Veteen pidettiin esillä alueilla ja huomioitiin erityisesti ohjelmatapahtumia suunnitellessa. Loppuvuodesta esiteltiin uutta ohjelmapainotusta. Ohjatut aluetapaamiset, joihin eri toiminnanalat nostivat tärkeitä asioita ja kysyivät alueilta mielipiteitä, toivat piiritoimintaa lähemmäs lippukuntia. Lippukuntatoimijat voivat huomata, että piirin toimintaa voi vaikuttaa. Vuonna 2013 jatkettiin vuonna 2012 aloitettua tapahtumatarjotinta, jossa yhteistyössä ohjelma- ja koulutusryhmän kanssa erilaisia koulutuksia tuotiin lähemmäs alueita. Tapahtumatarjotintapahtumassa alue sai ikään kuin mittatilaustyönä itselleen toivomansa koulutuksen. Samalla luotiin yhteistyötä lippukuntien ja ohjelma-/koulutusryhmän välille, sekä toivottavasti madallettiin kynnystä lähteä mukaan piirin järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumia toteutui pitkin vuotta ja niitä sai toivoa vuoden aikana myös lisää tarpeiden mukaan. Toimintatapa havaittiin kuitenkin kankeaksi ja siihen ollaan tulevalla toimintakaudella yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa tuomassa selkeämpi ja joustavampia toimintamalleja. Syksyllä alueelliset ohjelmakummit eli alueille nimetyt ohjelmaohjaajat jalkautuivat aluekokouksiin tutustumaan lippukunnanjohtajiin, ja vaihtamaan tietoa puolin ja toisin. Toteutuneiden vierailujen pohjalta käytäntö vaikuttaa hyvältä, ja sen kautta ohjelmalla on mahdollisuus saada toiveissa ollut parempi suora kontakti lippukuntiin. Alueellisten ohjelmatapahtumien järjestäjien tuki kehittyi vuonna siitä iso kiitos ohjelmaryhmälle. Kaikkiaan ohjelmatapahtumien järjestelyvastuut sujuivat melko jouhevasti ilman suurempia murheita. Suurin kiitos kuuluu luonnollisesti aktiivisille lippukunnille. Elinvoimainen piiri tukee lippukuntia. Valitettavasti tuen määrä ja laatu vaihtelee eri puolilla piiriä mm. alueohjaajien ja alueohjaajaparien puuttumisen seurauksena. Aktivoitunut lippukuntajaosto lisää piirin elinvoimaisuutta ja tuo myös erityistä tukea vaativille lippukunnille sitä huomiota he tarvitsevat. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2013 Vuonna 2013 aluetyö jatkui pitkälle edellisten vuosien tapaan. Tärkein työ tehtiin aluekokouksissa ja alueohjaajien ja lippukunnanjohtajien henkilökohtaisissa tapaamisissa. Aluejaoston kokouksiin (7) osallistui 19 alueohjaajasta keskimäärin 11. Vuoden 2013 alussa toiminnanalalla tapahtui useita pestimuutoksia, kun molempien jaostojen puheenjohtajat ja vastaava alueohjaaja vaihtuivat. Alueryhmässä ja ohjaajatapaamisissa tehtiin toiminnanalat ylittävää yhteistyötä. Kaikki toimintasuunnitelmaan kirjatut aluetoiminnanalan vastuulla olleet tapahtumat (Lippis Lepää, Uusien lippukunnanjohtajien ilta ja Partio tutuksi -kurssi) toteutuivat vuoden aikana, paitsi että ULI toteutui Turun ja Porin sijaan vain Turussa. Lippis Lepää toteutettiin aiemmista vuosista poiketen päivätapahtumana kahdella paikkakunnalla (Turussa ja Porissa) yhtä aikaa, ja osallistujia oli hyvin. 16

17 Tavoitteena ollut tasalaatuinen aluetoiminta toteutui vaihtelevasti, ja tässä on edelleen paljon työtä. Tämän tueksi kehitettiin vuonna 2013 erilaisia työkaluja, joiden avulla alueohjaajan pestin tekeminen - ja toisaalta lippukuntien tilan seuraaminen - pitäisi helpottua ja lisäksi aluejakoa uudistettiin osittain. Työkalujen käyttöönotto jäi vuodelle Yksi vuoden ilahduttavimpia asioita oli vuoden 2012 lopussa rekrytoitujen uusien jäsentensä voimasta uudelleen virkistynyt lippukuntajaosto. Vuoden aikana lippukuntajaosto kokoontui seitsemän kertaa, teki kuusi käyntiä kaikkiaan kolmen tuettavan lippukunnan luo ja lisäksi oli monen lippukunnan kanssa yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostilla. Ilahduttavaa oli myös, että lippukunnat ja alueet aktiivisesti ottivat itse yhteyttä lpk-jaostoon ja toivoivat mm. Partio tutuksi -koulutusta alueilleen. Aluejaosto Jaoston puheenjohtajan toimi Maarit Heikkinen (RKK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lippukuntajaosto Jaoston puheenjohtaja toimi Elina Lähteenmäki (LEK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Koulutusryhmä Ryhmän puheenjohtajana toimi Leena Rantanen (MK) ja ryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät KOULUTUSTOIMINTA PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUSTASO Akelakoulutus Naantalissa. Osallistujia 12 johtajajana: Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Enni Heikintalo (NaPa), Susanna Mantila (KiPa) Sampokoulutus Naantalissa. Osallistujia 10, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Crista Vitikainen (TaLi), Maria Mamia (Häme) Tarpojaluotsi koulutus Naantalissa. Osallistujia 5, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Jasmin Salonen (RKK), Minni Koivisto (NP) Samoajaluotsi koulutus Naantalissa. Osallistujia 9, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Pia Aalto (MyMa), Maria Ruohola (MSK) Vaeltajaluotsikoulutus Naantalissa. Osallistujia 7, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Outi Oinaanoja (LoNu), Hanna Holmroos (KST) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 16, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT), Mari Piironen (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa ja WebEx. Osallistujia 11, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Mari Piironen (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa, Porissa ja WebEx. Osallistujia 12, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Raumalla. Osallistujia 17, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Porissa. Osallistujia 4, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajana: Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 5, johtajana Eva Liuksila (NT) Partiojohtaja peruskoulutus II 1. osa Eurassa. Osallistujia 37, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina: Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Jyri-Petteri Paloposki (TSK), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) 17

18 Partiojohtaja peruskoulutus II 2. osa Naantalissa. Osallistujia 34, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina: Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) Partiojohtaja peruskoulutus III 1. osa Eurassa. Osallistujia 37, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina: Eero Juuti (PP), Kris Loimaala (MaTä), Tero Nenonen (LEK), Helena Siivonen (KoKä), Crista Sinisalo (NT), Crista Vitikainen (TaLi) Partiojohtaja peruskoulutus III 2. osa Naantalissa. Osallistujia 33, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina: Eero Juuti (PP), Kris Loimaala (MaTä), Tero Nenonen (LEK), Helena Siivonen (KoKä), Crista Sinisalo (NT), Crista Vitikainen (TaLi) Partiojohtaja peruskoulutus IV 1. osa Eurassa. Osallistujia 35, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Anette Haaristo (KorSa), Josefiina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Verna Piitulainen (KST), Ulla Värre (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus IV 2. osa Uudessakaupungissa. Osallistujia 37, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Anette Haaristo (KorSa), Josefiina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Verna Piitulainen (KST), Otto Tuononen (JoPo), Ulla Värre (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus V 1. osa Eurassa. Osallistujia 19, johtajana Janina Taimitarha (FiSSc) ja kouluttajina: Leena Kujansuu (PoTe), Kalle Sipilä (MHTP) Partiojohtaja peruskoulutus V 2. osa Naantalissa. Osallistujia 18, johtajana Janina Taimitarha (FiSSc) ja kouluttajana Kalle Sipilä (MHTP) Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta Turussa. Osallistujia 20, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina: Mika Kuusisto (KRR), Terhi Lehtinen (PaPuh), Eva Liuksila (NT), Leena Rantanen (MK), Mikko Sillander (PTP), Eveliina Virtanen (KoKä) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Porissa. Osallistujia 3, johtajana Timo Sirén (TaLi) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Raumalla. Osallistuja 8, johtajana Eva Liuksila (NT) KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 8.9. osallistujia 14 Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 22.9.osallistujia 15 PARTIOJOHTAJAKOULUTUSTASO JA PERUSKOULUTUS PIIRITEHTÄVIIN Untuvikkotapaaminen Turussa. Osallistujia 19, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Hanna Heino (MK), Marika Hella (PaPuh), Eva Liuksila (NT), Marikki Impivaara (NT), Leena Rantanen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Mikko Sillander (PTP), Sanna Tamminen (KK&K), Eveliina Virtanen (KoKä) Koulutusvastaava -koulutus Turussa. Osallistujia 10, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajana: Inka Lähteenmäki (RaKiNa) Ikäkausivastaava -koulutus Sastamalassa. Osallistujia 10, johtajana Ville Kosonen (Häme) ja kouluttajina: Marika Hella (PaPuh), Anna Salonen (KoKe) Ikäkausivastaava - koulutus Naantalissa. Osallistujia 20, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina: Hannu Fagerlund (Häme), Ville Kosonen (Häme), Kaisa Lehto (PaPuh), Maaret Liljaniemi (Häme), Timo Miiluniemi (PaPuh), Maarit Pirinen (RPT), Anna Salonen (KoKe) Lippukunnan johtaminen koulutus Sastamalassa. Osallistujia 7, johtajana Ville Kosonen (Häme) ja kouluttajina: Marika Hella (PaPuh), Anna Salonen (KoKe) Lippukunnan johtaminen koulutus Naantalissa. Osallistujia 14, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina: Hannu Fagerlund (Häme), Ville Kosonen (Häme), Kaisa Lehto (PaPuh), Maaret Liljaniemi (Häme), Timo Miiluniemi (PaPuh), Maarit Pirinen (RPT), Anna Salonen (KoKe) Tervetuloa piiriin (Luottiskoulutus) Turussa. Osallistujia 24, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina: Ida Michelsson (HeTa), Anni Niittynen (NT) Partiokouluttaja koulutus Naantalissa. Osallistujia 16, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina: Eva Liuksila (NT), Lauri Luoto (TSK), Elisa Rantanen (Häme), Mikko Sillander (PTP) Ryhmän johtaminen piirissä koulutus Naantalissa. Osallistujia 14, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina: Leena Rantanen (MK), Miikka Ristimäki (LoSa), Wiki Wikström (TET) 18

19 KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA YTP-koulutusohjaajatapaaminen Liedossa. Osallistujia 12, johtajana Leena Rantanen (MK) Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari, Nuorten johtamisesta -seminaari, Ko-Gi-staabikoulutus, Mikko Sillander 5.2. YTP-palaveri, Eva Liuksila ja Leena Rantanen PJ-peruskurssin kehittämistyöryhmä, Eva Liuksila ja Emilia Saarisalo SP:n ohjaajakurssit, SP:n laajennetut valiokunnat, Eva Liuksila ja Leena Rantanen SP:n järjestöjohtamiskoulutus, Leena Rantanen 6.4. Ohjaajatapaaminen, Kevätkokous, SP:n Laajennetut Valiokunnat, Leena Rantanen TSYKLI-startti, Leena Rantanen ja Marikki Impivaara 4.5. Piirin Suuri Iltanuotio, Kevätparaati, YTP-tapaaminen, Luottispurjehdus, Satahangan Ko-Gi-tapaaminen, PJ-peruskurssin kehittämistyöryhmä, Eva Liuksila ja Emilia Saarisalo Tsyklistoppi, PartioPOP, Lippukuntapäivä, Maireat Päivät, SP:n Laajennetut Valiokunnat, Leena Rantanen Ohjaajatapaaminen, Leena Rantanen Syyskokous, Aikuisuuden Pyöreä Pöytä, 2 (seurasivat paneelia netistä) Partiotoimistojen joulukahvit, Luottisnollaus Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu "Lippukuntien KoVia koulutettiin myös vuonna KoVien roolia lippukunnan koulutussuunnittelijana korostettiin ja KoVan pestikuvaus toimitettiin lippukuntiin jouluksi Partiojohtaja-peruskurssien suosio oli valtaisa. Kursseilla jouduttiin suorittamaan jonkin verran karsintaa ja siirtoja, mutta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan laadukkaisiin koulutuksiin. Akela-, sampo- ja luotsikurssit järjestettiin ja ne löysivät oikean kohderyhmänsä. Lippukunnissa on vuoden 2013 jäljiltä lukuisia pestiinsä koulutettuja johtajia!" II) Yhteiskunta "PJ-kurssin moduuli "Lippukunta yhdistyksenä" tukee tätä tavoitetta. Laadukas koulutus voi tukea myös partiojohtajan muissa yhteisöissä vaikuttamista (muu harrastustoiminta, työelämä, opiskelu ym.). III) Brändi "Piiristämme on osallistuttu myös keskusjärjestön koulutuksiin kuten Ko-Gille ja niistä on saatu positiivisia kokemuksia. Uskomme, että laadukas koulutus on parasta markkinointia harrastukselle ja positiivisten kokemusten kautta myös esimerkiksi piiriluottisten "työssäjaksaminen" paranee. Ryhmä pyrkii pitämään kurssit haastavina ja innostavina. Laadukas koulutus voi tukea myös partiojohtajan muissa yhteisöissä vaikuttamista (muu harrastustoiminta, työelämä, opiskelu ym.)" 19

20 IV) Kasvu Yhteistyötä Syty Partioon -projektiryhmän kanssa jatkettiin ja pj-peruskursseilla tehtiin aiheeseen liittyviä tehtäviä. Uskomme, että näitä eväitä on viety myös lippukuntiin ja tätä kautta olemme osallistuneet talkoisiin. V) Piiri Ryhmän jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana sekä piirin sisäisessä ohjaajayhteistyössä, lippukunnissa, piirien välisillä foorumeilla että keskusjärjestön koulutustoiminnanalan kehittämisessä. Ohjaajayhteistyö on alkanut vakiinnuttaa paikkansa ja funktionsa toiminnanalojen välisen yhteistyön muotona ja näin pystytään palvelemaan paremmin myös lippukuntien tarpeita. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2013 Vuoden 2013 saavutuksia olivat täyteen buukatut pj-peruskurssit, Ryhmän Johtaminen Piirissä - koulutuskokonaisuus sekä KoVan pestin kirkastuminen lippukunnissa. KR:stä oli edustus SP:n pj-pk-uudistustyöryhmässä ja ryhmän työ saatiin valmiiksi syksyllä Vuonna 2014 pj-peruskursseilla käytetään jo uusia sisältömuotoja. Luottisjaosto liitettiin Koulutusryhmän yhteyteen 2013 alusta. Haasteena on ollut resurssipula, liian vähän jäseniä ryhmässä. Piiristämme osallistui SP:n järjestämään KO-Gi-koulutukseen kurssilaisia seuraavasti: Ko-Gi 110 ja 112, johdanto-osa Ko-Gi 111, leiri Ko-Gi 110, leiri Ko-Gi 112, vaellus Ko-Gi , seminaariosa 11 Luottisjaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Marikki Pappila (NT) ja se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Luottisseminaari Luottislöylyt Lehtoniemessä Luottispurjehdus Luottiskoulutus Luottisten pikkujoulut Luottisnol(l)aus Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari, 5 hlöä (järjestäjät) Piirin kevätkokous, 2 hlöä SP:n aikuisuuden pyöreä pöytä, 1 hlö Luottiskoulutus, 3 hlöä (kouluttajat) Luottisten pikkujoulut, 4 hlöä (järjestäjät)" Miten jaosto toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu Luottisseminaari tammikuussa 2013 järjestettiin toistamiseen vuorokauden mittaisena pakettina, jossa yhdistettiin asiapitoinen seminaari luottisten rentoon yhdessäoloon. Seminaarista tällä tavoin järjestettynä saatiin jo vuonna 2012 hyvin kannustavaa palautetta, samoin vuonna Seminaari onnistui erinomaisesti ja erityisesti ulkopuolisten puhujien/kouluttajien osuutta kiiteltiin. Seminaarin järjestelyissä ja ohjelman suunnittelussa onnistuttiin hyvin ottamaan huomioon edellisen vuoden seminaarista saatu palaute ja kehitysideat. III) Brändi Vuoden 2013 aikana toteutetut luottistapahtumat loivat ja paransivat luottisten keskinäistä yhteishenkeä ja edesauttoivat luottisten verkostoitumista, mikä varmasti vahvisti myös jokaisen luottiksen harrastusylpeyttä. 20

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri

Leiritoimikunta 15.1.2015. Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Leiritoimikunta 15.1.2015 Lounais-Suomen Partiopiirin piirileiri Hämeenlinnan Evolla 22. 30.7.2014 1 SAATTEEKSI Loppuraportti on koottu jokaisen osa-alueen päällikön tai mestarin kirjoittamien palautelomakkeiden

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Sisällys Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa 4 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? 5 Miten piiri pyörii? 7 Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin

Lisätiedot

2/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri

2/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri 2/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri Partiota ja politiikkaa Elina Rantanen on paitsi partiolainen, myös Turun kulttuurilautakunnan puheenjohtaja ja ehdolla eduskuntaan. Lue sivuilta 6 8, miten partio ja

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13 HOKS! Vaeltaja: s. 4-5 Mainiota Menoa! s. 6-7 Myötäpäiviä kohti s. 10-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen

LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tukihenkilötoiminnan kehittäminen LÄHITUKI -projekti 2007-2010 LÄHITUKI -projekti 2007-2010 Osaraportti 2 Osaraportti Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Tukihenkilötoiminnan kehittäminen Anna-Leena Kailio, projektikoordinaattori 2010 Kouvolan

Lisätiedot

1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri

1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri 1/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri Partio elämäntapana ja urana Pitkän ja merkittävän partiotaipaleen Käppäräpartiossa tehneelle porilaiselle Regina Rexu Laeslahdelle partio on paitsi harrastus, myös ura

Lisätiedot

7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri

7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri 7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri Konkari kannustaa viestintäalalle On outoa, ettei partio osaa vieläkään markkinoida itseään. Tätä, uutisten ja joukkoviestinten valtaa, partioharrastuksen hyötyjä ja monia

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin

Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin Henkilökohtaisen avun aluetukikeskusprojektin loppuraportti Avustajakeskus Sisällys Tiivistelmä... 3 Mistä lähdettiin liikkeelle?... 4 Projektin tavoitteet... 5 Avustajien ja vammaisten työnantajien kouluttaminen...

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa

TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty vuoden 2014 syyskokouksessa 1 Suomen lasten ja nuorten säätiö Yrjönkatu 29 A 00100 Helsinki saatio@nuori.fi www.nuori.fi 2 SISÄLTÖ ALKUSANAT... 4 1. SÄÄTIÖN TARKOITUS

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry

Toimintakertomus 2014. Suomen Nuorisoseurat ry Toimintakertomus 2014 Suomen Nuorisoseurat ry SISÄLTÖ Johdanto 5 1. Kulttuuri- ja harrastus- ja kansainvälinen toiminta 6 1.1 Kehittäminen ja hanketoiminta 6 1.2 Kerhotoiminta 9 1.3 Koulutus 10 1.4 Tapahtumat

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 PARTIOTOIMISTOT PALVELEVAT p. 010 422 3200 / 010 422 3201 jarvisuomi@partio.fi www.jarvisuomi.partio.fi Jyväskylän Partiotoimisto Yliopistonkatu

Lisätiedot