Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

2 Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia Erityistä vuonna Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi... 7 Piiru-leirin siirto Gyltöstä Evolle... 7 L-SP:n talvileiri... 8 PartioPop... 8 Partiopoolin päättyminen... 8 Partiomestari Julkilausumat... 8 Hallinto Yhdistyksen kokoukset Hallitus Vuosi 2013 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto Koulutusryhmä Luottisjaosto Ohjelmaryhmä Sudenpentujaosto Seikkailijajaosto Tarpojajaosto Samoajajaosto Vaeltajajaosto Sisupartiojaosto Meripartiojaosto Huoltojaosto Retkeilyjaosto Turvallisuusjaosto Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto Talousryhmä Viestintäryhmä Nettijaosto Toimitusjaosto Visuaalisen viestinnän jaosto

3 YSP:it Projektit Syty Partioon projekti Ohjuri (Piirun ohjausryhmä) Suuri Iltanuotio Toimikunnat Ansiomerkkitoimikunta Partiotoimisto Talous Yhteistoiminta Lounais-Suomen Partiosäätiö Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs Turun Partiolaiset Scouterna i Åbo ry Suomen Partiomuseoyhdistys Finlands Scoutmuseiförening ry Finlands Svenska Scouter rf Turun kaupunki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Muut järjestöt Liitteet Piirin jäsenyhdistykset jäsenmäärineen ja lippukuntaluettelo Edustajat SP:n tehtävissä Ansiomerkit ja tunnustukset Parhaat kilpailusuoritukset Kolmiapila-Gilwell eli partiojohtajien jatkokurssin suorittaneet Jäsenistö Tilinpäätös

4 Yleistä Piirin viides toimintavuosi Eurassa perustettu Lounais-Suomen Partiopiiri täytti vuonna 2013 viisi vuotta. Yhdistyksen tehtävänä on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Tämä tapahtuu käytännössä lippukuntien toiminnan tukemisen kautta. Partiopiirin jäseniä ovat lippukunnat, joilla on piirin kevät- ja syyskokousten kautta mahdollisuus vaikuttaa sekä piirin päätöksen tekoon että siihen minkälaista toimintaa piiri toteuttaa. Vuosi 2013 oli kaksivuotisen toiminnansuunnittelusyklin ensimmäinen vuosi. Toimintasuunnitelmaa rakennettiin vahvasti strategian 2020 mukaisesti. Keväällä 2013 piirille palkattiin myös uusi toiminnanjohtaja Kalle-Pekka Mannila. Lounais-Suomen Partiopiirissä jäsenmäärä kääntyi vuoden 2013 aikana kasvuun ensimmäistä kertaa liki kahteenkymmeneen vuoteen. Syksyllä partion aloitti ennätysmäärä uusia jäseniä. Vuosi 2013 oli täynnä toinen toistaan upeampia juttuja: Suuri Iltanuotio kokosi partiolaiset Turkuun juhlimaan 5-vuotiasta Lounais-Suomen Partiopiiriä, toiminnaltaan hiipuneita lippukuntia elvytettiin ja tulevan vuoden piirileiri Piiru14:ta valmisteltiin kohinalla. Kuluneena vuonna otimme rohkeammin kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa piirin kokousten yhteydessä annetuilla julkilausumilla. Piirissä järjestettiin toimintavuoden aikana useita ohjelma- ja koulutustapahtumia lippukuntien toiminnan ja laadukkaan ohjelman tukemiseksi. Vuoden 2013 ohjelmapainotuksena oli valtakunnallinen Villinä Veteen teema. Partioparaati sai jälleen suuren suosion ja tapahtuma on edelleen osallistujamäärältä suurin jokavuotinen partiotapahtuma Suomessa. Kiitos vuodesta 2013 Piirihallitus Partiopiirin strategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Piirin strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toimintaalueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toimintaalueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa. 4

5 Piiri on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2013 pohjautui piirin strategiaan L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toimintaalueellaan Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta. 5

6 Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia Piirillä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien 6

7 välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Erityistä vuonna 2013 Toimintakautena haluamme panostaa lippukuntien keskiöön nostamista entistä enemmän. Halusimme jo toiminnansuunnitteluvaiheessa huomioida lippukuntien toiveet ja haastoimme kaikkia miettimään, miten mikäkin tekeminen tai suunnitelma tukee lippukuntia ja mitä lippukuntien pitäisi osaltaan tehdä, jotta he hyötyisivät asioista mahdollisimman paljon. Halusimme muistuttaa, että piirin tulee ajatella kaikkea tekemistä lippukuntien kautta, päästä lähemmäs lippukuntia ja laittaa mahdollisimman paljon resursseja lippukuntien tukemiseen. Lisäksi halusimme panostaa suuresti koko piirin Syty Partioon-projektiin. Kaikki suunnitteluvaiheesta eteenpäin tehtiin lippukuntakeskeisyyden lisäksi strategialähtöisesti. Moni kaksivuotissuunnitelmaan kirjattu tavoite saavutettiin vuonna 2013 ja monia uusia tavoitteita asetettiin. Vuoteen kuului myös paljon asioita, jotka olivat ainutlaatuisia ja suunnittelemattomia. Asioita, joihin ei voinut ennalta varautua tai asioita, joita teimme kertaluontoisesti. Kehitimme toiminnan arviointia ja seurantaa pitkin vuotta. Halusimme tarkemmin tuoda keskiöön strategiset valinnat ja panostaa niihin, jopa tehdä niiden vuoksi karsintoja. Jäsenmäärän kasvu: Vuonna 2013 katkaisimme liki 20 vuotta jatkuneet jäsenmäärän laskukierteen ja jopa kasvatimme jäsenmäärää. Lisäksi syksyllä 2013 partion liittyi ennätysmäärä uusia jäseniä. L-SP:n jäsenmäärä oli vuoden lopussa 9162 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Toiminnanjohtaja-rekrytointi: Piirin pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nils Grönberg siirtyi kokonaan Lounais-Suomen Partiosäätiön palvelukseen ja piirille rekrytoitiin uusi toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi aloitettiin tammikuussa. Työpaikkailmoitukset julkaistiin piirin alueen päälehdissä, Allianssin jäsentiedotteessa ja työvoimatoimiston nettisivuilla. Lisäksi ilmoitus julkaistiin kaikissa piirin viestintäkanavissa. Hakemuksia tuli yhteensä 32 kappaletta, joista haastatteluun kutsuttiin kuusi (6) henkilöä, jotka täyttivät piirihallituksen ennakkoon määrittämät kriteerit. Haastatteluissa mukana oli CampConsultingin Teppo Viitanen. CampConsulting teki kaikille haastateltaville kevyt DISCin ja kärkiehdokkaille tarkemmat DISC-analyysit. Ehdokkaille annettiin haastatteluprosessin aikana erilaisia tehtäviä ja heitä haastateltiin kokoonpanolla, jossa oli mukana piirinjohtajat ja Teppo Viitanen. Haastattelujen ja DISC-analyysien jälkeen toiminnanjohtajaksi valittiin yksimielisesti Kalle-Pekka Mannila. Työsopimus asioissa konsultoitiin juristia ja toiminnanjohtajalle laadittiin tarkka työlista liite työsopimuksen liitteeksi. Liitettä on tarkoitus päivittää tai tarkistella tarvittaessa, vähintään kun piirinjohtajat vaihtuvat. Muutosprosessia helpotti se, että Nils Grönberg oli hyvin joustava viimeisen työpäivänsä suhteen. Myös L-S Partiosäätiö ymmärsi tilanteen hyvin. L-S Säätiö tuki piiriä yli budjetoidun ja kompensoi samalla uuden toiminnanjohtajan palkkakuluja. Palkkakulutkin siirtyivät sovitusti piirille. Rekrytoinnista aiheutui budjetoimattomia kuluja, jotka piirihallitus sopeutti mm. jättämällä tekemättä toimistojen tuunauksen vuonna Piiru-leirin siirto Gyltöstä Evolle: Ensimmäisen kerran piirinjohtajaa tai toiminnanjohtajaa lähestyttiin puutiaisaivokuume-ongelman tiimoilta kesän/alkusyksyn aikana. Siinä kohtaa asialle ei suurta huomiota annettu, mutta kun yhteydenottoja alkoi tulla enemmän mm. lasten vanhemmilta, lippukunnilta ja yksittäisiltä partiojohtajilta, sekä lippukunnilta jopa palautetta, etteivät käärme- ja punkkiasian takia aio tulla leirille, päätettiin selvittää tarkemmin, mistä on kyse. Leiritoimikunta oli jo informoinut punkkiasiasta tiedotekirjeessä ja kertonut, että lippukunnat tullaan pitämään 7

8 ajan tasalla ja alustavia keskusteluja mm. mahdollisuudesta yhteisrokotuksiin. Konsultoituaan useita asiantuntijoita mm. lääkäreitä ja juristeja, piirihallitus totesi, että vaikka riski on todella pieni, meidän pitäisi suosittaa rokotuksen ottamista jokaiselle leiriläiselle. Tämä tulisi karsimaan osallistujia niin paljon, että taloudellinen riski arvioitiin liian suureksi. Piirihallitus päätti leiripaikan siirrosta syyskuussa. Toimivaksi ja testatuksi leiripaikaksi todettiin Evo, jonne leiri päätettiin siirtää. Leiripaikan siirto nousi otsikoihin valtakunnallisestikin, erityisesti piirin alueen ruotsinkielisessä lehdistössä. Leiripaikan siirtäminen oli päätös, johon ei olisi haluttu päätyä. THL:n suositukset rokotuksesta sekä keskeneräinen tutkimus, josta vielä loppuvuonna 2013 syntyi päätös esittää TBE-rokotteen lisäämistä rokotusohjelmaan Paraisilla, vahvistivat käsitystä siitä, että päätös oli oikea. L-SP:n talvileiri: Piirihallitus esitti syyskokoukselle, että strategiaan kirjattu suunnitelma piirin talvileiristä vuonna 2015 siirretään vuodelle Syynä tähän oli se, että Turun Partiolaisten järjestämä Tammileiri, sekä piirileirit Piiru ja HuHu 2015 vievät järjestelyresursseja melkoisesti. Asia hyväksyttiin syyskokouksessa PartioPop Suomen Partiolaiset järjesti PartioPop kiertueen, joka toteutettiin myös Turussa.Piirillä oli rooli markkinoinnin tukena ja lippujen ennakkomyyjänä. Lisäksi piirin Young Spokes People jaosto järjesti konsertin oheen ohjelmaa. Kiertueella esiintyjinä olivat Jukka Poika, JVG ja Isac Elliot. PartioPop-kiertuetta rahoitettiin Partiopoolin rahoilla. Partiopoolin päättyminen Piiri irtisanoutui Partiopoolista alkaen. Partiopooli oli useamman piirin ja keskusjärjestön yhteinen yritys tehostaa varainhankintaa. Pooliin on panostettu piirin osalta taloudellisesti. Käytännön työtä on tehty keskusjärjestöstä käsin. Katsoimme kuitenkin, ettei se toiminut niin kuin odotettiin, eikä Pooli ole tuottanut piirille rahoitusta tai lisätuloja euroakaan toimintavuosinaan. Piiri on vaatinut keskusjärjestöltä loppuraporttia ja tilinpäätöstä Partiopoolista, mutta sitä ei vielä ole saatu. Partiomestari 2013: Partiomestari oli Suomen Partiolaisten ja tuotantoyhtiön toteuttama yhteisprojekti osana Yleisradion Galaxiohjelmaa. Nuoret partiolaiset kisasivat ohjelmassa joukkueina erilaisissa selviytymistaidoissa, joissa mitattiin nopeutta, älyä ja yhteistyökykyä. Tuomareina toimivat löytöretkeilijä Pata Degerman ja naparetkeilijä Poppis Suomela. Maalis-huhtikuussa 2013 piiri päätti lähteä rahoittamaan Partiomestari-tv-ohjemaa 6500 eurolla. Samalla piirihallitus teki päätöksen sopeuttaa budjettia ja jätti toteuttamatta syksyisen lehtimainoskampanjan. Loppuvuonna 2013 tehdyn partion bränditutkimuksen mukaan Partiomestari -sarja osoittautui hyväksi tavaksi parantaa partion ulkoista mielikuvaa. Julkilausumat: Piirin strategian yksi painopiste on yhteiskunta ja sitä kautta yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Olemme tehneet töitä luomalla piiriin muun muassa yhteiskuntasuhdetoimikunnan, järjestämällä lippukunnille vaikuttamiskoulutusta. Lisäksi piiri on halunnut ottaa selkeämpää roolia paikallisena vaikuttajana, ihan niin kuin strategia velvoittaa toimimaan. Piirin kevätkokoukselle piirihallitus esitti julkilausuman, joka annettiin piirin nimissä. Julkilausuma koski sitä, että Partiolaiset haluavat nuorille tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia ja tätä kautta saada nuoret kiinni elämään! Aloitteen pohjana oli nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen lisääntyminen ja nuorisotakuun toteutumattomuus. Erityisenä painotuspisteenä oli peruskoulun jälkeiset opiskelumahdollisuudet ja niiden turvaaminen mahdollisimman lähellä. Julkilausuma julkaistiin ainakin Aamuset -lehdessä, ja sitä jaettiin paljon sosiaalisessa mediassa. Myös Suomen Partiolaiset noteerasi julkilausuman omassa viestinnässään. 8

9 Julkilausuma kevätkokouksesta: Partiolaiset haluavat nuorille tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia NUORET KIINNI ELÄMÄÄN! Nuorten syrjäytyminen on vakava uhka sekä nuorille itselleen että koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Syrjäytyneiden tai syrjäytymisuhan alla olevien nuorien määrä on kasvussa. On tärkeää pitää huolta meistä kaikista. Vuodenvaihteessa voimaan tullut nuorisotakuu on askel oikeaan suuntaan, mutta nuorisotakuu ei toteudu käytännössä, jos kaikille nuorille ei löydy peruskoulun jälkeen opiskelupaikkaa omalla kotiseudullaan. Koulutuspaikka kotiseudun ulkopuolella saattaa kasvattaa kynnystä lähteä opiskelemaan. Suunniteltu ammatillisen koulutuksen opetuspaikkojen vähentäminen lisää nuorten syrjäytymisriskiä. Liian moni nuori saattaa lukuvuoden päätteeksi jäädä ilman opiskelupaikkaa. Partiolaiset vaativat jokaiselle nuorelle asuinpaikasta riippumatta tasavertaista mahdollisuutta päästä opiskelemaan omalle kotiseudulleen. Nuoria täytyy tukea löytämään omat vahvuutensa sekä tarjota monipuolisia ja nuoren elämäntilanteeseen sopivia joustavia väyliä oman ammatin hankkimiseksi. Suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä tavoitteena tulisi olla hyvä tulevaisuus kaikille. Merkittävänä lounaissuomalaisena lapsi- ja nuorisotoimijana haluamme tuoda huolemme esille. Lounais-Suomen Partiopiiri ry Piirin syyskokous puolestaan hyväksyi julkilausuman, joka kertoi, että partiolaiset haluavat turvata harrastusmahdollisuuksia kodin lähelle, sillä harrastaminen pitää kiinni elämässä. Julkilausuma julkaistiin lehdistössä hyvin kattavasti piirin alueella. Ainakin Turun Sanomat, Länsi- Suomi ja Satakunnan Kansa julkaisivat jutut, lisäksi julkilausumaa jaettiin netissä monipuolisesti ja ainakin yksi muu partiopiiri hyödynsi julkilausumaa omalla alueellaan. Julkilausuma syyskokouksesta: Partiolaiset haluavat turvata harrastusmahdollisuuksia kodin lähelle HARRASTAMINEN PITÄÄ KIINNI ELÄMÄSSÄ Partiolaiset vaativat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien ja harrastustilojen turvaamista ja säilyttämistä tasapuolisesti ja tasa-arvoisesti kaikille. Partiolaiset ovat huolestuneena seuranneet, kuinka kehitys on ollut päinvastaista. Voimassaoleva hallitusohjelma korostaa nuorisopalvelujen turvaamista lähipalveluna kaikkialla. Partiolaiset muistuttavat päättäjiä pitämään tästä linjasta kiinni. Harrastustoiminta vahvistaa lapsen ja nuoren kasvua yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi ja ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä. Lapsiin ja nuoriin panostaminen on tehokkainta syrjäytymisen ehkäisyä ja koko yhteiskunnan kannalta se on investointia tulevaisuuteen. Tuoreen Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 (Opetus- ja kulttuuriministeriö ym.) mukaan peräti 85 % suomalaisista nuorista ja lapsista harrastaa jotakin. Partiolaiset korostavat, että tasapuolisuuden ja tasa-arvoisuuden mukaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tulisi löytyä mahdollisimman läheltä kotia. Nuorisotaloja, seurakuntakoteja ja muita harrastustiloja tarvitaan kaikkialle sinne, missä perheet asuvat. Kunnat, seurakunnat ja kolmannen sektorin toimijat ovat ratkaisevassa asemassa päätettäessä lasten ja nuorten harrastustilojen säilyttämisestä ja kehittämisestä. Partiolaiset vaativat päättäjiä huomioimaan, että lähellä olevat harrastustilat parantavat ratkaisevasti turvallisen, kasvattavan ja aktivoivan harrastustoiminnan ja sen 9

10 onnistumisen edellytyksiä. Lapsuus ja nuoruus ovat nyt. Niihin panostamalla investoimme tulevaisuuteen. Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokous Hallinto Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous 7.4. Turun kristillinen opisto Läsnä 129 äänivaltaista kokousedustajaa 49 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Jokinen (TP). Heidi Ennen kokouksen avausta kuultiin piirileirin leirinjohtaja Teppo Uusi-Uolan (MP) katsaus leirin valmisteluihin ja piirileirin nimi Piiru2014, Syty partioon projektin katsaus ja jaettiin piirin partiotaitokilpailujen palkinnot. Piirinjohtaja Mari Kousa esitteli piirin uuden toiminnanjohtajan Kalle-Pekka Mannilan. Kokouksessa; vahvistettiin piirin vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin vuoden 2014 jäsenmaksuksi 18,00 jäseneltä päätettiin asettaa piirin syyskokouksen henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta ja valittiin siihen jäsenet merkittiin piirihallituksen esittelemä Nuorisotakuuseen liittyvä julkilausuma tiedoksi. Syyskokous Salo Läsnä 126 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Nils Grönberg. Kokouksen alussa kuultiin Piiru14 kuulumiset, tietoa Suomen Partiolaisten strategiatyöstä sekä Kasvuprojektista. Myös Suurjuhla 2014 esittäytyi kokoukselle. Lopuksi piirin YSP:t esiintyivät kokoukselle. Kokouksessa: hyväksyttiin piirin vuoden 2014 toimintasuunnitelma ja vuoden 2014 talousarvio vahvistettiin piirihallituksen esitys, että hallitukseen valitaan yksi lisäjäsen, projektiministeri ja näin hallitukseen valittiin seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; alue- koulutus, ohjelma-, talous- ja projektiministeri. valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kaudeksi seuraavat henkilöt - koulutusryhmän puheenjohtajaksi Laura Kajala (RK) - alueryhmän puheenjohtajaksi Maarit Heikkinen (RKK) - ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) - projektitoiminnanalan vastaavaksi Sakari Warro (KRR) - talousryhmän puheenjohtajaksi Anna Nyrhinen (TT) valtuutettiin piirihallitus valitsemaan tarpeen vaatiessa piirin edustajat ja varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksen välillä pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin valittiin yksimielisesti KHT Petri Palmroth ja KHT Tuomo Korte piirin tilintarkastajiksi sekä PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Anne Malin varatilintarkastajiksi. hyväksyttiin Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n syyskokouksen julkilausuma. Juho Ajanko esitteli Myrskypojat ry:n toivomusponnen syykokoukselle. Toiveena oli, ettei ennakkotapaus siirtää piirileiri Gyltöstä Evolle korkean puutiaisaivokuumeriskin vuoksi rajoita lippukuntien mahdollisuuksia jatkossakin järjestää saaristossa ja rannikolla laadukasta partiotoimintaa. Toiveena oli myös, että riskejä minimoidaan riittävällä tiedotuksella. Hyväksyttiin yksimielisesti ponsi, johon piirihallitus antaa selvityksen seuraavassa kevätkokouksessa. 10

11 Hallitus Toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta on vastannut piirihallitus. Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 13 (12) kertaa. Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet Mari Kousa hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Porin Tulitikut piirinjohtaja kehittämistoiminta ja Partiotoimisto Mika Kuusisto hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Kaarinan Ristiritarit varajohtaja toiminnansuunnittelu ja raportointi Susanna Jussila alueryhmän puheenjohtaja Kankaanpään Korpiveikot Mika Koutu talousryhmän puheenjohtaja Kupittaan Henrikinpojat Timo Lamminen ensisijaisena vastuualueena projektitoiminta Käppäräpartio Jussi Elo viestintäryhmän puheenjohtaja Turun Metsänkävijät Inka Lähteenmäki ohjelmaryhmän puheenjohtaja Raision KilliNallit Leena Rantanen koulutusryhmän puheenjohtaja Maarian Kämmekät Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri (kokoukset 1-5) Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri (kokoukset 6-13) Muut luottamustoimet Kalle Virtanen SP:n hallitus / talousvaliokunta pj. Turun Metsänkävijät Viljami Hätönen SP:n hallitus / ohjelmavaliokunta pj. Turun Mikaelin Siniset Jukka Tulivuori IC WOSM Turun Metsänkävijät TVK Piirihallitus nimesi keskuudestaan työvaliokunnanjäseniksi Mari Kousan, Mika Kuusiston ja sihteeriksi Nils Grönbergin, jonka Kalle-Pekka Mannila korvasi 1.6. alkaen. TVK kokoontui vuoden aikana 12 kertaa. Työvaliokunta toimi myös piirin apurahatoimikuntana, joka käsitteli piirille tulleita apuraha-anomuksia ja valmisteli ne Lounais-Suomen Partiosäätiölle ja Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs:lle päätöksentekoa varten. Hallituksen järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 7.4. Lippukuntafoorumi, Turun Kristillinen Opisto, Turku. Osallistujia 69 ja johtajana toimi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) Tsyklistartti, Partiotoimisto, Turku ja Pori. Osallistujia 35 piirin ryhmistä ja jaostoista, johtajana varajohtaja Mika Kuusisto Suuri iltanuotio, Varvintori, Turku. Osallistujia n eri lippukunnista, johtajina Timo Lamminen (KäPa) ja Mika Kuusisto (KRR) Kevätparaati, Turku. Kevätparaati järjestettiin yhteistyössä Turun Partiolaisten kanssa. Paraatissa marssi kaikkiaan lähes 4000 partiolaista 101 lippukunnasta, kyseessä on Lounais-Suomen Partiopiirin historian suurin määrä paraatiin osallistuneita lippukuntia. Piirin uudeksi lippuvartiolippukunnaksi nimettiin Littoisten Pirtapiiat. Paraatin komentajana toimi Susanna Jussila (KKV) ja juhlapuhujana arkkipiispa Kari Mäkinen. Puheessaan Mäkinen muistutti, että partiossa kukaan ei ole yksin ja irrallaan. Puheessaan Mäkinen tähdensi, että partio kasvattaa nuoria kantamaan vastuun läheisistään ja kaikista maailman ihmisistä Nipan läksiäiset, Partiotoimisto, Turku. Pitkäaikainen toiminnanjohtaja Nils Grönberg siirtyi toukokuun alusta kokonaan Lounais-Suomen Partiosäätiön palvelukseen Tsyklistoppi, Partiotoimisto, Turku ja WebEx. Osallistujia 22 ja johtajana toimi Mika Kuusisto (KRR) Lippukuntapäivä, Rauma. Osallistujia 215, johtajana Leena Rantanen, Maarian Kämmekät Sisältökokonaisuudet: Majakkasimulaatio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 6 ja kouluttajina Minni Koivisto, Jasmin Salonen, Noora Turunen ja Karoliina Vierjoki. 11

12 Media, laki ja partio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 28 ja kouluttajana Katleena Skeitti Kortesuo. Omatoimista liikuntaa / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 4. Partiokasvatuksen kulmakiviä / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajina Viljami Hätönen ja Timo Sinivuori. Pilkunviilaajien paratiisi / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 8 ja kouluttajina Anu Helle, Mika Koutu ja Heli Sirkesalo. Polku-kahvila / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajana Leena Hongell Potkua samoajatoimintaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12. Rohkeasti kisaamaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 9 ja kouluttajina Iisa Mansikka, Emmi Keränen ja Sarita Välimäki. ROK-kouluttajakoulutus/ Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12 ja kouluttajina Pia Aalto, Sanna Tamminen ja Eveliina Virtanen. Sampojen vihjarituokio / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 13 ja kouluttajina Meri Suomi, Mia Toivonen, Sara Virtanen ja Crista Vitikainen. Sen seitsemän tapaa kokoustaa / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 10 ja kouluttajana Leena Rantanen Sukellus seikkailijaohjelmaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 19 ja kouluttajina, Päivi Junni ja Tiia Kuusimäki. Sukellus sudenpentuohjelmaan / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 12 ja kouluttajina, Mari Erola, Suvi Lamminen, Heidi Lehmusto ja Susanna Mantila. Ajankohtaista piiristä ja partiomurheiden kaatopaikka / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 7 ja kouluttajina Mari Kousa ja Mika Kuusisto Ansiomerkkikoulutus / Lippukuntapäivän yhteydessä, osallistujia 13, kouluttajina Timo Sirén ja Hanne-Leena Puosi. Muut hallinnon alaiset koulutukset ja osallistujamäärät Kalenterikettukoulutus Turussa. Osallistujia 15. Johtajana: Kalle-Pekka Mannila ja kouluttajana Heli Sirkesalo (PTP) Kalenterikettukoulutus Porissa. Osallistujia 4. Johtajana: Kalle-Pekka Mannila Koulutus jäsenrekisterinhoitajille Raumalla. Osallistujia 9. Johtajana Leena Hongell Ansiomerkkikoulutus Raumalla. Osallistujia 13. Johtajana Timo Sirén (TaLi) ja kouluttajana Hanna-Leena Puosi (NaPa) Ansiomerkkikoulutusilta Turussa. Osallistujia 9. Johtajana Jyrki Tuominen (TuMe) ja kouluttajana Jouko Näsänen (TaLi) Osallistuminen SP:n toimintaan Partioneuvoston kokouksiin osallistuivat piirin partioneuvoksena piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos Mika Kuusisto. Kokouksiin osallistuivat myös SP:n hallituksen edustajana ohjelmavaliokunnan puheenjohtajana Viljami Hätönen, talousvaliokunnan puheenjohtajana Kalle Virtanen ja IC WOSM Jukka Tulivuori. Lisäksi monet piirimme partiojohtajat ovat antaneet voimakkaan panoksensa partiotyön hyväksi Suomen Partiolaisten eri valiokuntien, työryhmien yms. työskentelyyn osallistumalla Partioneuvosto I, kokoushotelli Meripuisto, Espoo. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto sekä toiminnanjohtaja Nils Grönberg Partioneuvosto II, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto Partioneuvosto III, Partioasema Scoutstationen, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto. Muut SP:n tapahtumat Laajennetut valiokunnat I, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto 12

13 13.4. Laajennetut valiokunnat II, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu ja ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki Laajennetut valiokunnat III, Kauppaoppilaitos, Riihimäki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Leena Rantanen, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Susanna Jussila, talousryhmästä Mika Koutu, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto. Miten hallitus toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) LAATU Koulutusten ja ohjelmatapahtumien jalkauttaminen lähemmäs lippukuntia: Tavoite jalkautettiin alaspäin toiminnanalojen kautta tapahtumatarjotinta hyväksikäyttäen. Osa piirin alueista tilasi tapahtuma alueelleen vuonna Lippukuntafoorumi: Tapahtuma toteutui kevätkokouksen yhteydessä Turussa. Osallistujia oli n. 70 henkilöä. Ajankohta koettiin palautteen mukaan hyväksi. Lippukunnat saivat infoa ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi keskusteltiin aluejaostoa, tulevasta piirileiristä ja johtajuudesta. Tapahtuman aikataulu osoittautui turhan tiiviiksi. Lippukuntapäivä: Osallistujia yhteensä noin 200, joista luottiksia 50. Raumaa pidettiin yleisesti hyvänä paikkana. Aikatauluissa pysyttiin, tilaa messuille oli liian vähän, Koulutuksia pidettiin yleisesti hyvinä, mutta niille varattu aika oli liian lyhyt. Tapahtuma on tarkoitus järjestää jatkossakin. Osallistutaan keskusjärjestön jäsenrekisterihankkeeseen pilottipiirinä: Tavoite ei toteutunut keskusjärjestön aikataulumuutosten vuoksi. Pilotointiin eli lähdetty enää keväällä 2014 Piiru14-leirin ilmoittautumisten vuoksi. II) YHTEISKUNTA Vuonna 2013 piirille perustettiin yhteiskuntasuhteista vastaava toimikunta, Y-toimikunta. Vuoden aikana on osallistuttu aktiivisesti keskusjärjestön päätöksentekoon ja mm. laajennettuihin valiokuntiin ja partioneuvoston kokouksiin. Piirinä valmistelimme tai allekirjoitimme kolme piirialoitetta koskien: SP:n järjestöjohtamiskoulutukseen liittyvien koulutusmoduulien tiedottamisesta ja kartoittamisesta, Piirien tukemisesta ulkopuolisen rahoituksen hankkimisessa, Partiossa nuoret päättävät. Olemme aktiivisesti kommentoineet keskusjärjestön strategiaprosessin etenemistä ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että valtakunnallisesti kaikki piirit sitoutuisivat yhteiseen strategiaan. III) BRÄNDI Järjestettiin Suuri Iltanuotio jonka toteutuminen on kuvattu erikseen Suuri Iltanuotio -projektin toimintakertomuksessa. Kannustettiin ja tuettiin lippukuntia osallistumaan keskusjärjestön Suurjuhla 2014 tapahtumaan Kouvolassa: Suurjuhla esittäytyi syyskokouksessa 2013 ja PartioPopissa Turussa. Lisäksi tapahtumasta ollut juttu Repolaisessa ja tietoa lippukuntiin on mennyt lippukuntapostin mukana. IV) KASVU Tavoitteen toteutuminen on kuvattu erikseen Syty Partioon -projektin toimintakertomuksessa. V) PIIRI Kehitettiin piirihallituksen ja partiotoimiston yhteydenpitoa ja yhteistyötä edelleen. Piirihallituksen ja toimihenkilöiden tapaaminen pidettiin tammikuussa ja elokuussa. Kokouksissa sovittiin mm. yhteisistä pelisäännöistä, työntekijöiden osallistumisista tapahtumiin ja toiminnansuunnittelusta. Muistioiden ja pöytäkirjojen jakaminen: Materiaalit on jaettu järjestelmällisesti esityslistan liitteenä. 13

14 Vuosi 2013 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Piirin varsinaista toimintaa, joka tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa, ovat järjestäneet piirin ryhmät ja jaostot; alueryhmä (alue- ja lippukuntajaostot), koulutusryhmä, ohjelmaryhmä (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, sisu-, kilpailu-, meripartio-, huolto-, retkeily-, turvallisuus ja KV ja Aatejaostot ), talousryhmä ja viestintäryhmä (toimitus-, netti-, visuaalisenviestinnän- ja YSP jaostot). Lisäksi ovat toimintaa järjestäneet luottisryhmä ja projektitoiminnanalan toimijat. Toiminnassa mukana olleiden luottamushenkilöiden nimet ovat liitteessä. Alueryhmä Ryhmän puheenjohtaja toimi Susanna Jussila (KKV) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Lippis lepää, Turku. Osallistujia 24 ja johtajan Sirja Valtanen(MyMa) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 8, kouluttajina Elina Pekkarinen (Kuus), Kerttu Palmunen (NT) ja Tarja Hellanmaa (Partiotoimisto) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Pori. Siirretty myöhäisempään ajankohtaan Tule partioon -aloituskampanjapäivä Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari 5 Ohjaajakoulutus osallistuivat Mika Lindholm ja Kris Loimaala Ohjaajatapaaminen kevät 8 Lpk-foorumi 6 Lpk-päivä 9 Ohjaajatapaaminen syksy 3 Luottisnollaus 4 Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu Aluetoiminnanalalla laatua pyrittiin parantamaan kehittämällä aluetoiminnan tasalaatuisuutta eri puolilla piiriä, sekä ohjaamalla & kannustamalla lippukuntia tekemään laadunkin kannalta tehokasta yhteistyötä keskenään. Alueohjaajien tuomat terveiset lippukunnista ovat olleet tärkeässä roolissa aluetyön toiminnassa. Palautteisiin ja esille nousseisiin ongelmiin on reagoitu asiaan kuuluvalla tavalla ja näin pyritty ratkaisemaan mahdollisia ongelmia alueiden sisällä. Tavoitteena on, että joka vuosi alueet kokoontuvat ainakin neljään kokoukseen, ja että alueohjaaja on näiden lisäksi henkilökohtaisesti yhteydessä jokaiseen alueensa lippukuntaan vähintään kerran vuoden aikana. Tähän tavoitteeseen päästiin vaihtelevasti. Suurin haaste on siinä, että vuoden 2013 lopussa kaksi aluetta oli ilman alueohjaajaa rekrytointiyrityksistä huolimatta. Näilläkin alueilla pidettiin kuitenkin aluekokoukset normaalisti alueryhmäläisten voimin. Osittain myös tästä syystä Turun keskustan alueella aluejakoa uudistettiin syksyn 2013 aikana, ja kolme aluetta yhdistettiin kahdeksi. Aluekokousten sisältöjen kehittämiseksi sekä erilaisten ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinoinnin sekä tiedonvälityksen tueksi aloitettiin keväällä 2013 aluekokoukset, joissa jokaisella alueella on käsittelyssä kaikille yhteinen asialista. Sama toistettiin syksyllä. Asialistalle kerättiin eri piirin ryhmiltä ajankohtaisia tiedotus- ja keskusteluasioita, jotka alueohjaajat käsittelivät lippukuntien kanssa ja välittivät palautteet ja terveiset takaisinpäin ryhmille. Työkalu koettiin hyödylliseksi molemmin puolin, ja sen käyttöä jatketaan myös jatkossa. Vuoden aikana pyrittiin päivittämään alueohjaajan pestikuvausta sekä kehittämään alueohjaajalle sellaisia työkaluja, joiden avulla myös aluejaosto ja -ryhmä ovat perillä siitä mitä kullekin lippukunnalle kuuluu. Työkalujen käyttöönotto siirtyi vuodelle Vuoden 2013 aikana lippukuntajaosto aktivoitui toiminnassaan. 14

15 Vuoden aikana elvytettiin partiotoimintaa Ypäjällä, ja lisäksi oltiin erilaisin keinoin neljän muun lippukunnan tukena. Vuoden 2013 aikana yhteensä neljällä alueella on ollut laajemmalti yhteistä samoaja- ja/tai vaeltajaohjelmaa, ja lisäksi kuudella alueella on ollut erilaisia yhteistapahtumia ko. ikäkausille. Näin on tuettu lippukuntia partioohjelman toteuttamisessa. Edelleen tavoitteena on lisätä yhteistoimintaa eri ikäkausissa. Lippukuntia tuettiin kiinnittämään huomiota omaan tilanteeseensa ja sen mahdolliseen kehittämiseen käymällä lippukuntien kanssa läpi SP:n tuottamia lippukuntaviisareita. II) Yhteiskunta L-SP ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Aluetoiminnanalan tavoitteena on ollut kannustaa ja tukea lippukuntia olemaan mukana sekä piirin, taustayhteisöjen että kuntienkin päätöksenteossa. Olemme myös tukeneet asiasta kiinnostuneiden tiedonsaantia aiheesta sekä ohjeistaneet alueita aktiivisuuden merkityksestä partiolle ja piirille. Alueohjaajien tehtävänä on ollut välittää tietoa ja muistutella lippukuntien esim. piirin kokouksista sekä kontaktoida niitä lippukuntia henkilökohtaisesti, jotka eivät ole olleet mukana esim. kaikille lippukunnille tarkoitetussa Lippukuntapäivässä. Olemme antaneet tukea sekä ohjeistaneet lippukuntia taustayhteisöjen kanssa toimimiseen sekä kannustaneet yhteistyöhön paikallisten muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueelle monet lippukunnat ja alueet aktivoituivat yhteistyöhön ja omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa tilanteessa, jossa yhtymän säästötoimien puitteissa mietittiin mahdollisesti myytävissä olevia kiinteistöjä ja niiden kautta mahdollisia menetettäviä koloja. Olemalla aktiivisesti yhteydessä suoraan seurakuntiin sekä partiotyötä tukeviin luottamushenkilöihin, pystyttiin konkreettisesti vaikuttamaan asiasta tehtyihin päätöksiin. III) Brändi Aluetoiminnan tavoitteena oli luoda mielikuvaa partiosta haluttuna ja coolina harrastuksena. Keinoina tässä olivat lippukuntien tukeminen ja kannustaminen erilaisten markkinointitempausten järjestämiseen sekä erilaisten onnistuneiden kokemusten jakaminen lippukuntien ja alueiden välillä. Omaa materiaalia ei tänä vuonna tehty, mutta alueita ja lippukuntia kannustettiin esim. Syty Partioon -ryhmän materiaalien käyttämiseen. Lippukuntien ja alueiden kuulumisia sekä onnistumisen kokemuksia jaettiin jaoston kokouksissa alueohjaajien kesken, ja sitä kautta parhaat vinkit jakautuivat myös muiden käyttöön. Tärkeä osa mielikuvan luomisessa on lippukuntien laadukas toiminta, jota alueohjaajat pyrkivät parhaansa mukaan tukemaan. Iso merkitys tässä on alueohjaajan omalla motivaatiolla ja ylpeydellä omasta pestistään. Osa alueista on ollut kokonaan ilman alueohjaajaa tai hyvin vähällä ohjauksella, jolloin lippukuntien tukeminenkin on jäänyt vähäiseksi ja aluetoiminta ehkä jopa merkityksettömäksi lippukuntien silmissä. Aluetoimijoiden yhtenäisyyden näkymiseksi teetettiin loppuvuonna aluetoiminnan omat hihamerkit, jotka ovat nyt kaikkien alueohjaajien sekä lippukuntajaostolaisten käytössä. Laadukkaasta toiminnasta pitäisi myös entistä aktiivisemmin tiedottaa sekä piirin omilla että ulkopuolisilla tiedotuskanavilla. Keinona tähän on yritetty löytää alueilta aluetoimittajia tekemään esim. Repolaiseen juttuja alueiden toiminnasta. IV) Kasvu: Kasvun osalta aluetoiminnanalalla lippukuntajaosto on tehnyt suurimman työn hiipumassa olevien lippukuntien tukemisessa ja sen kautta uusien partiolaisten hankkimisessa auttamalla lippukuntia mm. toiminnan markkinoinnissa uusille partiolaisille. Samalla se on päivittänyt aiemmin toiminnassa mukana olleiden mielikuvia tämän päivän partiosta. Muutamilla alueilla partiossaoloaikaa on pyritty pidentämään tekemällä yhteistyötä haastavimpien ikäkausien säännöllisessä toiminnassa, jotta mielekästä tekemistä olisi tarjolla kaikenikäisille. Tässä toiminnassa alueohjaajat ovat olleet taustatukena. 15

16 Lippukuntajaoston puheenjohtaja Elina Lähteenmäki on ollut mukana piirin Syty partioon -ryhmässä ja sen kautta pitänyt molemmat jaostot hyvin ajan tasalla ryhmän suunnitelmista ja tuottamista materiaaleista. Muun muassa Lippis lepää -tapahtuman osallistujat suorittivat osan Syty partioon -hihamerkkiä. V) Piiri: Aluetyön tavoitteena oli tuoda piiritoimintaa lähemmäs lippukuntia. Tähän pyrittiin mm. kannustamalla lippukuntia osallistumaan aktiivisesti keväällä uuteen tapahtumaan lippukuntafoorumiin ja syksyllä perinteiseen lippukuntapäivään, sekä vaikuttamalla tapahtumien järjestelyihin ja ohjelmaan, jotta ne olisivat lippukuntien toiveiden suuntaisia. Nämä lippukuntien johtajistolle suunnatut tapahtumat ovat tärkeitä tukien sekä lippukuntien että piirin tarpeita ja niiden yhteistyötä. Lippukuntafoorumissa käynnistettiin Turun aluejaon uudistaminen, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta. Yhteistyössä ohjelmaryhmän kanssa tiedotettiin aktiivisesti järjestelyvuoroista alueita, tuettiin vastuuhenkilöiden rekrytoinnissa ja ohjattiin tapahtumien suunnittelua sekä rinnakkaisten tapahtumien järjestelijöiden yhteistyötä (esim. sudenpentuseikkailijapäivä). Lippukunnille tarjottiin piirin suunnasta myös mahdollisuutta toteuttaa materiaalipaketin pohjalta sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma alueilla tai lippukunnassa. Tällöin lippukunnilla oli mahdollisuus säästää kustannuksista, mutta saada piirin tuki tapahtuman järjestämiseen. Aktiivinen piiri hakee vuosittain tapoja tukea piiriä entistä monipuolisemmin ja laadukkaammin. Alueohjaajilla oli merkittävä rooli alueilla järjestettävien tapahtumien organisoinnissa ja taustatukemisessa. SP:n ohjelmapainotusta Villinä Veteen pidettiin esillä alueilla ja huomioitiin erityisesti ohjelmatapahtumia suunnitellessa. Loppuvuodesta esiteltiin uutta ohjelmapainotusta. Ohjatut aluetapaamiset, joihin eri toiminnanalat nostivat tärkeitä asioita ja kysyivät alueilta mielipiteitä, toivat piiritoimintaa lähemmäs lippukuntia. Lippukuntatoimijat voivat huomata, että piirin toimintaa voi vaikuttaa. Vuonna 2013 jatkettiin vuonna 2012 aloitettua tapahtumatarjotinta, jossa yhteistyössä ohjelma- ja koulutusryhmän kanssa erilaisia koulutuksia tuotiin lähemmäs alueita. Tapahtumatarjotintapahtumassa alue sai ikään kuin mittatilaustyönä itselleen toivomansa koulutuksen. Samalla luotiin yhteistyötä lippukuntien ja ohjelma-/koulutusryhmän välille, sekä toivottavasti madallettiin kynnystä lähteä mukaan piirin järjestämiin tapahtumiin. Tapahtumia toteutui pitkin vuotta ja niitä sai toivoa vuoden aikana myös lisää tarpeiden mukaan. Toimintatapa havaittiin kuitenkin kankeaksi ja siihen ollaan tulevalla toimintakaudella yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa tuomassa selkeämpi ja joustavampia toimintamalleja. Syksyllä alueelliset ohjelmakummit eli alueille nimetyt ohjelmaohjaajat jalkautuivat aluekokouksiin tutustumaan lippukunnanjohtajiin, ja vaihtamaan tietoa puolin ja toisin. Toteutuneiden vierailujen pohjalta käytäntö vaikuttaa hyvältä, ja sen kautta ohjelmalla on mahdollisuus saada toiveissa ollut parempi suora kontakti lippukuntiin. Alueellisten ohjelmatapahtumien järjestäjien tuki kehittyi vuonna siitä iso kiitos ohjelmaryhmälle. Kaikkiaan ohjelmatapahtumien järjestelyvastuut sujuivat melko jouhevasti ilman suurempia murheita. Suurin kiitos kuuluu luonnollisesti aktiivisille lippukunnille. Elinvoimainen piiri tukee lippukuntia. Valitettavasti tuen määrä ja laatu vaihtelee eri puolilla piiriä mm. alueohjaajien ja alueohjaajaparien puuttumisen seurauksena. Aktivoitunut lippukuntajaosto lisää piirin elinvoimaisuutta ja tuo myös erityistä tukea vaativille lippukunnille sitä huomiota he tarvitsevat. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2013 Vuonna 2013 aluetyö jatkui pitkälle edellisten vuosien tapaan. Tärkein työ tehtiin aluekokouksissa ja alueohjaajien ja lippukunnanjohtajien henkilökohtaisissa tapaamisissa. Aluejaoston kokouksiin (7) osallistui 19 alueohjaajasta keskimäärin 11. Vuoden 2013 alussa toiminnanalalla tapahtui useita pestimuutoksia, kun molempien jaostojen puheenjohtajat ja vastaava alueohjaaja vaihtuivat. Alueryhmässä ja ohjaajatapaamisissa tehtiin toiminnanalat ylittävää yhteistyötä. Kaikki toimintasuunnitelmaan kirjatut aluetoiminnanalan vastuulla olleet tapahtumat (Lippis Lepää, Uusien lippukunnanjohtajien ilta ja Partio tutuksi -kurssi) toteutuivat vuoden aikana, paitsi että ULI toteutui Turun ja Porin sijaan vain Turussa. Lippis Lepää toteutettiin aiemmista vuosista poiketen päivätapahtumana kahdella paikkakunnalla (Turussa ja Porissa) yhtä aikaa, ja osallistujia oli hyvin. 16

17 Tavoitteena ollut tasalaatuinen aluetoiminta toteutui vaihtelevasti, ja tässä on edelleen paljon työtä. Tämän tueksi kehitettiin vuonna 2013 erilaisia työkaluja, joiden avulla alueohjaajan pestin tekeminen - ja toisaalta lippukuntien tilan seuraaminen - pitäisi helpottua ja lisäksi aluejakoa uudistettiin osittain. Työkalujen käyttöönotto jäi vuodelle Yksi vuoden ilahduttavimpia asioita oli vuoden 2012 lopussa rekrytoitujen uusien jäsentensä voimasta uudelleen virkistynyt lippukuntajaosto. Vuoden aikana lippukuntajaosto kokoontui seitsemän kertaa, teki kuusi käyntiä kaikkiaan kolmen tuettavan lippukunnan luo ja lisäksi oli monen lippukunnan kanssa yhteyksissä puhelimitse ja sähköpostilla. Ilahduttavaa oli myös, että lippukunnat ja alueet aktiivisesti ottivat itse yhteyttä lpk-jaostoon ja toivoivat mm. Partio tutuksi -koulutusta alueilleen. Aluejaosto Jaoston puheenjohtajan toimi Maarit Heikkinen (RKK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lippukuntajaosto Jaoston puheenjohtaja toimi Elina Lähteenmäki (LEK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Koulutusryhmä Ryhmän puheenjohtajana toimi Leena Rantanen (MK) ja ryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät KOULUTUSTOIMINTA PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUSTASO Akelakoulutus Naantalissa. Osallistujia 12 johtajajana: Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Enni Heikintalo (NaPa), Susanna Mantila (KiPa) Sampokoulutus Naantalissa. Osallistujia 10, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Crista Vitikainen (TaLi), Maria Mamia (Häme) Tarpojaluotsi koulutus Naantalissa. Osallistujia 5, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Jasmin Salonen (RKK), Minni Koivisto (NP) Samoajaluotsi koulutus Naantalissa. Osallistujia 9, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Pia Aalto (MyMa), Maria Ruohola (MSK) Vaeltajaluotsikoulutus Naantalissa. Osallistujia 7, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina: Päivi Junni (MSK), Outi Oinaanoja (LoNu), Hanna Holmroos (KST) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 16, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT), Mari Piironen (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa ja WebEx. Osallistujia 11, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Mari Piironen (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa, Porissa ja WebEx. Osallistujia 12, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Raumalla. Osallistujia 17, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina: Aleksi Heikkilä (NHLPK), Henna Jagt (MK), Hanna Mari Muikku (Kiehiset), Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Porissa. Osallistujia 4, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajana: Anni Niittynen (NT) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 5, johtajana Eva Liuksila (NT) Partiojohtaja peruskoulutus II 1. osa Eurassa. Osallistujia 37, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina: Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Jyri-Petteri Paloposki (TSK), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) 17

18 Partiojohtaja peruskoulutus II 2. osa Naantalissa. Osallistujia 34, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina: Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) Partiojohtaja peruskoulutus III 1. osa Eurassa. Osallistujia 37, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina: Eero Juuti (PP), Kris Loimaala (MaTä), Tero Nenonen (LEK), Helena Siivonen (KoKä), Crista Sinisalo (NT), Crista Vitikainen (TaLi) Partiojohtaja peruskoulutus III 2. osa Naantalissa. Osallistujia 33, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina: Eero Juuti (PP), Kris Loimaala (MaTä), Tero Nenonen (LEK), Helena Siivonen (KoKä), Crista Sinisalo (NT), Crista Vitikainen (TaLi) Partiojohtaja peruskoulutus IV 1. osa Eurassa. Osallistujia 35, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Anette Haaristo (KorSa), Josefiina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Verna Piitulainen (KST), Ulla Värre (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus IV 2. osa Uudessakaupungissa. Osallistujia 37, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Anette Haaristo (KorSa), Josefiina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Verna Piitulainen (KST), Otto Tuononen (JoPo), Ulla Värre (KMO) Partiojohtaja peruskoulutus V 1. osa Eurassa. Osallistujia 19, johtajana Janina Taimitarha (FiSSc) ja kouluttajina: Leena Kujansuu (PoTe), Kalle Sipilä (MHTP) Partiojohtaja peruskoulutus V 2. osa Naantalissa. Osallistujia 18, johtajana Janina Taimitarha (FiSSc) ja kouluttajana Kalle Sipilä (MHTP) Johtamistehtäväohjaajien koulutusilta Turussa. Osallistujia 20, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina: Mika Kuusisto (KRR), Terhi Lehtinen (PaPuh), Eva Liuksila (NT), Leena Rantanen (MK), Mikko Sillander (PTP), Eveliina Virtanen (KoKä) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Porissa. Osallistujia 3, johtajana Timo Sirén (TaLi) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Raumalla. Osallistuja 8, johtajana Eva Liuksila (NT) KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 8.9. osallistujia 14 Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa 22.9.osallistujia 15 PARTIOJOHTAJAKOULUTUSTASO JA PERUSKOULUTUS PIIRITEHTÄVIIN Untuvikkotapaaminen Turussa. Osallistujia 19, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina: Hanna Heino (MK), Marika Hella (PaPuh), Eva Liuksila (NT), Marikki Impivaara (NT), Leena Rantanen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Mikko Sillander (PTP), Sanna Tamminen (KK&K), Eveliina Virtanen (KoKä) Koulutusvastaava -koulutus Turussa. Osallistujia 10, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajana: Inka Lähteenmäki (RaKiNa) Ikäkausivastaava -koulutus Sastamalassa. Osallistujia 10, johtajana Ville Kosonen (Häme) ja kouluttajina: Marika Hella (PaPuh), Anna Salonen (KoKe) Ikäkausivastaava - koulutus Naantalissa. Osallistujia 20, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina: Hannu Fagerlund (Häme), Ville Kosonen (Häme), Kaisa Lehto (PaPuh), Maaret Liljaniemi (Häme), Timo Miiluniemi (PaPuh), Maarit Pirinen (RPT), Anna Salonen (KoKe) Lippukunnan johtaminen koulutus Sastamalassa. Osallistujia 7, johtajana Ville Kosonen (Häme) ja kouluttajina: Marika Hella (PaPuh), Anna Salonen (KoKe) Lippukunnan johtaminen koulutus Naantalissa. Osallistujia 14, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina: Hannu Fagerlund (Häme), Ville Kosonen (Häme), Kaisa Lehto (PaPuh), Maaret Liljaniemi (Häme), Timo Miiluniemi (PaPuh), Maarit Pirinen (RPT), Anna Salonen (KoKe) Tervetuloa piiriin (Luottiskoulutus) Turussa. Osallistujia 24, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina: Ida Michelsson (HeTa), Anni Niittynen (NT) Partiokouluttaja koulutus Naantalissa. Osallistujia 16, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina: Eva Liuksila (NT), Lauri Luoto (TSK), Elisa Rantanen (Häme), Mikko Sillander (PTP) Ryhmän johtaminen piirissä koulutus Naantalissa. Osallistujia 14, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina: Leena Rantanen (MK), Miikka Ristimäki (LoSa), Wiki Wikström (TET) 18

19 KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA YTP-koulutusohjaajatapaaminen Liedossa. Osallistujia 12, johtajana Leena Rantanen (MK) Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari, Nuorten johtamisesta -seminaari, Ko-Gi-staabikoulutus, Mikko Sillander 5.2. YTP-palaveri, Eva Liuksila ja Leena Rantanen PJ-peruskurssin kehittämistyöryhmä, Eva Liuksila ja Emilia Saarisalo SP:n ohjaajakurssit, SP:n laajennetut valiokunnat, Eva Liuksila ja Leena Rantanen SP:n järjestöjohtamiskoulutus, Leena Rantanen 6.4. Ohjaajatapaaminen, Kevätkokous, SP:n Laajennetut Valiokunnat, Leena Rantanen TSYKLI-startti, Leena Rantanen ja Marikki Impivaara 4.5. Piirin Suuri Iltanuotio, Kevätparaati, YTP-tapaaminen, Luottispurjehdus, Satahangan Ko-Gi-tapaaminen, PJ-peruskurssin kehittämistyöryhmä, Eva Liuksila ja Emilia Saarisalo Tsyklistoppi, PartioPOP, Lippukuntapäivä, Maireat Päivät, SP:n Laajennetut Valiokunnat, Leena Rantanen Ohjaajatapaaminen, Leena Rantanen Syyskokous, Aikuisuuden Pyöreä Pöytä, 2 (seurasivat paneelia netistä) Partiotoimistojen joulukahvit, Luottisnollaus Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu "Lippukuntien KoVia koulutettiin myös vuonna KoVien roolia lippukunnan koulutussuunnittelijana korostettiin ja KoVan pestikuvaus toimitettiin lippukuntiin jouluksi Partiojohtaja-peruskurssien suosio oli valtaisa. Kursseilla jouduttiin suorittamaan jonkin verran karsintaa ja siirtoja, mutta kaikki halukkaat mahtuivat mukaan laadukkaisiin koulutuksiin. Akela-, sampo- ja luotsikurssit järjestettiin ja ne löysivät oikean kohderyhmänsä. Lippukunnissa on vuoden 2013 jäljiltä lukuisia pestiinsä koulutettuja johtajia!" II) Yhteiskunta "PJ-kurssin moduuli "Lippukunta yhdistyksenä" tukee tätä tavoitetta. Laadukas koulutus voi tukea myös partiojohtajan muissa yhteisöissä vaikuttamista (muu harrastustoiminta, työelämä, opiskelu ym.). III) Brändi "Piiristämme on osallistuttu myös keskusjärjestön koulutuksiin kuten Ko-Gille ja niistä on saatu positiivisia kokemuksia. Uskomme, että laadukas koulutus on parasta markkinointia harrastukselle ja positiivisten kokemusten kautta myös esimerkiksi piiriluottisten "työssäjaksaminen" paranee. Ryhmä pyrkii pitämään kurssit haastavina ja innostavina. Laadukas koulutus voi tukea myös partiojohtajan muissa yhteisöissä vaikuttamista (muu harrastustoiminta, työelämä, opiskelu ym.)" 19

20 IV) Kasvu Yhteistyötä Syty Partioon -projektiryhmän kanssa jatkettiin ja pj-peruskursseilla tehtiin aiheeseen liittyviä tehtäviä. Uskomme, että näitä eväitä on viety myös lippukuntiin ja tätä kautta olemme osallistuneet talkoisiin. V) Piiri Ryhmän jäsenet ovat olleet aktiivisesti mukana sekä piirin sisäisessä ohjaajayhteistyössä, lippukunnissa, piirien välisillä foorumeilla että keskusjärjestön koulutustoiminnanalan kehittämisessä. Ohjaajayhteistyö on alkanut vakiinnuttaa paikkansa ja funktionsa toiminnanalojen välisen yhteistyön muotona ja näin pystytään palvelemaan paremmin myös lippukuntien tarpeita. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2013 Vuoden 2013 saavutuksia olivat täyteen buukatut pj-peruskurssit, Ryhmän Johtaminen Piirissä - koulutuskokonaisuus sekä KoVan pestin kirkastuminen lippukunnissa. KR:stä oli edustus SP:n pj-pk-uudistustyöryhmässä ja ryhmän työ saatiin valmiiksi syksyllä Vuonna 2014 pj-peruskursseilla käytetään jo uusia sisältömuotoja. Luottisjaosto liitettiin Koulutusryhmän yhteyteen 2013 alusta. Haasteena on ollut resurssipula, liian vähän jäseniä ryhmässä. Piiristämme osallistui SP:n järjestämään KO-Gi-koulutukseen kurssilaisia seuraavasti: Ko-Gi 110 ja 112, johdanto-osa Ko-Gi 111, leiri Ko-Gi 110, leiri Ko-Gi 112, vaellus Ko-Gi , seminaariosa 11 Luottisjaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Marikki Pappila (NT) ja se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Luottisseminaari Luottislöylyt Lehtoniemessä Luottispurjehdus Luottiskoulutus Luottisten pikkujoulut Luottisnol(l)aus Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari, 5 hlöä (järjestäjät) Piirin kevätkokous, 2 hlöä SP:n aikuisuuden pyöreä pöytä, 1 hlö Luottiskoulutus, 3 hlöä (kouluttajat) Luottisten pikkujoulut, 4 hlöä (järjestäjät)" Miten jaosto toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2013 I) Laatu Luottisseminaari tammikuussa 2013 järjestettiin toistamiseen vuorokauden mittaisena pakettina, jossa yhdistettiin asiapitoinen seminaari luottisten rentoon yhdessäoloon. Seminaarista tällä tavoin järjestettynä saatiin jo vuonna 2012 hyvin kannustavaa palautetta, samoin vuonna Seminaari onnistui erinomaisesti ja erityisesti ulkopuolisten puhujien/kouluttajien osuutta kiiteltiin. Seminaarin järjestelyissä ja ohjelman suunnittelussa onnistuttiin hyvin ottamaan huomioon edellisen vuoden seminaarista saatu palaute ja kehitysideat. III) Brändi Vuoden 2013 aikana toteutetut luottistapahtumat loivat ja paransivat luottisten keskinäistä yhteishenkeä ja edesauttoivat luottisten verkostoitumista, mikä varmasti vahvisti myös jokaisen luottiksen harrastusylpeyttä. 20

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Vuosikertomus 2011 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin kolmas toimintavuosi Partiopiirin strategia 2020 Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille 2011 2012 Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: 22.8.2016 klo 17.00- Kokouksen aluksi klo 17.30 Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PAR TIOPIIRI 1(7) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 18.11.2014 klo 17.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja saapui

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 L-SP:n seitsemäs toimintavuosi... 4 Lounais-Suomen Partiopiirin strategia 2015-2018... 4 Strategian painopisteet 2015-2018... 5 Erityistä

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri Piirihallitus Pöytäkirja 1 (7) Hallituksen kokous 1/2017 Aika 14.1. klo 10.00-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Stefan Stjärnstedt puheenjohtaja Ida Arminen varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen yhteiskuntasuhde-

Lisätiedot

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta.

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta. LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2014 Aika 12.1.2014 Paikka: Turun partiotoimisto ESITYSLISTA 02.01.2014 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Jussi Elo viestintäryhmä

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI Sääntömuutosesitys Lounais-Suomen Partiopiirin piirihallitus käsitteli sääntömuutosta kokouksessaan PH 9/2016 (22.8.2016). Muutosehdotukset on merkitty punaisella korostusvärillä, lisäykset sinisellä ja

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Finnjamboree Resurssijohtaja

Finnjamboree Resurssijohtaja Finnjamboree 2016 Resurssijohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015 PÖYTÄKIRJA 14.12.2015 Aika 12.12.2015 klo 14.00 - Paikka Ravintola Tårget Kutsuttu Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS SUOMEN PUNAISEN RISTIN VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS Aika Perjantaina 20.5.2016, kello 13.05-16.23 Paikka Hotelli Haaga, Nuijamiestentie 10, Helsinki 1 KOKOUKSEN AVAUS Valtuuston puheenjohtaja Eero Rämö avasi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

1. Hallituksen puheenjohtaja Petra Jormalainen avasi kokouksen klo. 13.00 ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Marika Englund 15.2.2011 BARBET FINLAND RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika ja paikka: 5.2.2011, Taiteentekijäntie 7, Helsinki Läsnä: Paula Horne (pj), Marika Englund (siht), Petra Jormalainen,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 1/5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 14. 15.1. Alueryhmän kokous Tuulevat Kauhava. Osallistui 6 jäsentä ja Heidi Männistö. Suomen Partiolaisten aluetyöryhmän edustaja Laura Kalervo

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(9) HALLITUKSEN KOKOUS 2 / 2014 Aika Keskiviikkona 12.2.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto ja WebEx-verkkoneuvottelujärjestelmä PÖYTÄKIRJA 05.02.2014 Läsnä Mari Kousa

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2016

Hallituksen kokous 3/2016 Piirihallitus Pöytäkirja 1 (11) Hallituksen kokous 3/2016 Aika: maanantai 29.2.2016 Paikka: Turku, Partiotoimisto Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen kehitysministeri

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2011

Toimintakertomus vuodelta 2011 Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ry Toimintakertomus vuodelta 2011 YLEISTÄ PANA ry:n tarkoitus on saattaa yhteen nörttikulttuurista kiinnostuneita ja sitä harrastavia ihmisiä ja järjestää

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016

PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016 PN III/2016 Esityslista 1.11.2016 PARTIONEUVOSTON KOKOUS III/2016 AIKA 26.11.2016 klo 9.00-22.00 PAIKKA Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki Sokos Hotel Presidentti LÄSNÄ Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio

Länsi-Suomen Pelastusalan liitto ry Tuijussuontie 10 FI Raisio 1/6 1 KOKOUKSEN AVAUS Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Vainio kertoi Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä meneillään olevasta luottamusjohdon valintaprosessista,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Finnjamboree Elämysjohtaja

Finnjamboree Elämysjohtaja Finnjamboree 2016 Elämysjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja

Pasi Pitkänen 1.varapuheenjohtaja, edunvalvontavaliokunnan pj Marko Luostarinen 2. varapuheenjohtaja 1 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN TARKOITTAMA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Toiminnan tavoitteena edunvalvonnan saralla oli pyrkiä kohti pitkän aikavälin tavoitetta saada Kuopioon Suomen parhaat yrittämisen olosuhteet.

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA

NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA NUORISOVALIOKUNTALAISEN KÄSIKIRJA Nuorisovaliokunnan rooli Hallituksen asettama, nuorten asioiden asiantuntijaelin. Noudattaa PAMin hallituksen laatimaa valiokuntien yleisohjesääntöä. Vie nuorten asioita

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE

POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE POHJOIS-SUOMEN PELASTUSLIITTO RY:N NAISTYÖN TOIMINTAOHJE 1. PALOKUNTANAISTYÖ Palokuntanaistyö on palokunnissa tehtävää harrastustoimintaa. Palokuntanaisosasto on palokunnan jäsenistä muodostettu alajaosto

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Jääkiekkojaoston toimintasuunnitelma vuodelle Tulevan toimintakauden visio Jääkiekko vahvistaa edelleen paikkaansa paimiolaisessa harrastuskentässä kiinnostavana, innovatiivisena ja näkyvänä lajina. Johdanto

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS...

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VALINTA PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS... 107 Nuorisovaltuuston kokous Esityslista AIKA 12.4.2016 Klo 17.00 PAIKKA Nuorisotila Nurkka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 109 2 KOKOUKSEN AVAUS... 109 3

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

Kokoustyypit. Timo Reko

Kokoustyypit. Timo Reko Kokoustyypit Timo Reko timo.reko@msl.fi Kokoustyypit Sääntömääräiset kokoukset, joita on joko yksi tai kaksi vuodessa (syys- ja kevätkokous). Sääntömääräiset kokoukset käyttävät ylintä valtaa. Ylimääräiset

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan?

Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Mitä leirilippukunnanjohtajilta ja - luotseilta odotetaan? Roolisi leirilippukunnanjohtajana (LLPKJ) tai leiriluotsina on äärimmäisen tärkeä Roihun onnistumisen kannalta. Näihin tärkeisiin rooleihin kohdistuu

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233

Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) Elimäenkatu 25-27 8.1.2016 00510 Helsinki Hallituksen kokous 20.1.2016 puh. (09) 584 233 Kepa ry ESITYSLISTA 1 (5) HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika 20.1.2016 klo 15.00 Paikka Kokouksen osanottajat Kepa, kokoushuone Dialogi Elimäenkatu 25-27, 6. krs. 00510 Helsinki Puheenjohtaja Majanen Pertti

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot