Painotyö Multiprint, Turku, Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry"

Transkriptio

1

2 Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna L-SP:n yhteistyötahot Talousarvio Tapahtumakalenteri Järjestelyvuorot Tähtikartta Painotyö Multiprint, Turku, 2013 Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry 2

3 Lounais-Suomen Partiopiirin toiminnassa on käynnistymässä toiminnansuunnittelun kaksivuotiskauden jälkimmäinen vuosi Vuosi sitten tehtyä laajempaa toiminnansuunnittelutyötä ei ole unohdettu, vaan nyt on keskitytty tarkentamaan viime vuoden suunnitelmia. Toimintasuunnitelma ja tavoitteiden asettelu on tehty piirin voimassa olevaa strategiaa noudattaen, mutta asiakkaitamme eli lippukuntia ajatellen. Prosesseja, tavoitteita ja mittareita on kehitetty konkretisoimaan tehtäviä asioita. Suunnittelun painopisteitä ovat olleet laatu, yhteiskunta, brändi, kasvu ja elinvoimainen piiri. Piiri tukee lippukuntia SP:n ohjelmapainotuksen 2014, Vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus, huomioimisessa. Piirin tapahtumissa toteutetaan painotuksiin liittyviä aktiviteetteja, joita myös lippukuntien on helppo ottaa käyttöön omassa toiminnassaan. Toimintakauteen mahtuu paljon tuttuja juttuja, kisoja, taitopäiviä, ikäkausitapahtumia, koulutuksia, mutta paljon uuttakin on ideoitu. Vuoden 2014 aikana on isoja ja mielenkiintoisia tapahtumia niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin: mm. piirileiri Piiru 14, Suomen Partiolaisten Suurjuhla Kouvolassa, Europarlamenttivaalit ja Seurakuntavaalit. Tässä toimintasuunnitelmassa on ensin avattu toiminnanalojen ja projektien tavoitteita ensi vuodelle. Loppupuolella on piirin talousarvio vuodelle 2014, tapahtumakalenteri 2014 sekä tapahtumien alueelliset järjestelyvuorot vuosille 2014 ja Yhdessä teemme toimintakaudesta ainutlaatuisen, laadukkaan ja monipuolisen kokonaisuuden. Uskalla kokea! Lounais-Suomen Partiopiiri ry., piirihallitus Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa. Piiri toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen sekä kulttuuri- ja raittiuskasvatus. Näitä toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Olipa virallista! Tiivistetysti piiri, ja sen toiminta, on olemassa lippukuntia varten. Itse asiassa piiri muodostuukin sen jäsenlippukunnista. 3

4 Toiminnansuunnittelun pohjana on ollut piirin strategia 2020, joka on rakennettu keskusjärjestön strategiaan pohjautuen. Kolmen valtakunnallisen strategisen kärjen lisäksi L-SP:n toiminnassa halutaan korostaa partiotoiminnan kasvun ja elinvoimaisen piirin merkitystä. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa on ennen kaikkea keskitytty toiminnan parempien toteuttamiskeinojen sekä mittareiden laatimiseen. L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen Partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. Piirin säännöissä yhdistyksen toimintatarkoitukseksi määritellään toiminta-alueensa partiolaisten myönteisen kokonaiskehityksen edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista lippukuntien hyväksi tehtävää työtä. Piirin ryhmät, jaostot ja toimikunnat kehittävät omaa toimintaansa huomioiden osaltaan myös lippukunnilta tulleen palautteen. Aktiivista toimintaa toteuttaa suuren luottamushenkilöjoukon lisäksi toimiston henkilökunta, joka palvelee lippukuntia kaikissa kysymyksissä ja haasteissa. Piirin toiminta on hallinnollisesti jakautunut viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). Lippukuntien suuntaan tavoitteena on näkyä yhtenäisenä tukijalkana. Piirin toiminta on hallinnollisesti jakautunut viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). 4

5 Alle on listattu vuonna 2014 erityshuomion saavia toimenpiteitä alue-, koulutus- ja ohjelmasektoreilla. Piirin toiminnassa huomioidaan erityisesti ne ikäkaudet, joiden toimintaan lippukunnilla on huonosti resursseja tai osallistujia Esimerkiksi jos lippukunnassa on vähän samoajia tai vaeltajia, oman toiminnan sijasta kannattaa osallistua piirin tarjoamiin tapahtumiin tai kokeilla alueellista toimintaa. Edellisestä vuodesta kehittynyt Tapahtumatarjotin tuo lisää tapahtumia lähemmäs lippukuntia vuonna 2014 Enää piirin tapahtumat eivät ole kaukana. Tarpeeseen voi tilata tapahtuman omalle alueelle. Samansisältöiset aluetapaamiset kaksi kertaa vuodessa Erityisesti näihin aluetapaamisiin kannattaa osallistua laajemmallakin porukalla. Piirin suunnalta on tarjolla kootusti tietoa lippukuntaa koskevista asioista Kontaktoidaan lippukuntien koulutusvastaavia Onhan teillä KoVa merkittynä Polkuun? Onhan kaikilla myös mahdollisuus tutustua piirin koulutus- ja ohjelmatarjontaan? Eihän ketään ilmoiteta tapahtumiin kysymättä? Partiojohtajien peruskurssin sisältö uudistuu ja Partio NYT -pilottikoulutus järjestetään Houkutelkaa entiset aktiivinne mukaan partioon ja lähettäkää heidät Partio NYT -koulutukseen, jossa heidän tietonsa partiosta pikapäivitetään. Uusille aikuisille tarjotaan Partio Tutuksi -koulutusta partion perusteista. Ohjelmatapahtumia järjestävien lippukuntien tukemista kehitetään Paremman tuen avulla kokematonkin lippukunta uskaltaa ottaa haasteen vastaan ja järjestää piirin tapahtumia. 5

6 Lippukuntia tuetaan ja kannustetaan olemaan aktiivisia taustayhteisöidensä ja kuntansa päättäjien suuntaan. Jakakaa kokemuksia! Hyvä yhteistyö taustayhteisöjen kanssa helpottaa laadukkaan toiminnan järjestämistä myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. Lähettäkää toimintasuunnitelmanne ja -kertomuksenne taustayhteisöille tutustuttaviksi. Partiolle enemmän näkyvyyttä julkisuudessa. Lainatkaa piiritoimistolta markkinointitelttaa ja muuta esittelymateriaalia. Positiivinen näkyvyys on kaikkien partiolaisten etu. Muistakaa, että jokaiseen näkyvyystempaukseen on mahdollisuus saada piiristä 50 euron rahoitus. Viestintätoiminnanala vastaa niin piirin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä. Piirilehti Repolainen ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa. Näistä kolme numeroa on ns. jäsennumeroita eli ne menevät kaikille L-SP:n jäsenille. Neljä muuta numeroa menevät kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille. Piirin nettisivuja päivitetään aktiivisesti ja piiri näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2014 panostetaan erityisesti tapahtumaviestinnän kehittämiseen. Tämä tapahtuu mm. syksyllä 2013 lanseeratun piirin markkinointisuunnitelman avulla. Viestintä ei ole vain yksipuolista piiristä lippukuntiin tapahtuvaa toimintaa, vaan mm. Repolaisen kautta myös lippukuntien ja alueen tapahtumat saavat näkyvyyttä. Tarjotkaa juttuja tapahtumistanne Repolaiseen. On mukavaa lukea omista hyvistä jutuista ja nähdä tuttuja lehden sivuilla. Lippukuntaposteissa piiri ja keskusjärjestö viestivät tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi piiri lähestyy ajoittain sähköpostitse joko lippukunnanjohtajia tai muiden pestien haltijoita. Piirin alueella tehdään töitä partion paremman näkyvyyden kanssa. Päivittäkää pestien haltijat Polkuun ja muistakaa lukea koko johtajiston voimin lpk-postia. Se löytyy myös piirin nettisivuilta sähköisenä. 6

7 Taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirin talousryhmä. Ryhmän toiminnan tavoitteena on taata piirin rahoituksen pitkäjänteisyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja ymmärtämystä niin piirissä kuin lippukunnissakin. Piirin taloussuunnittelun peruslähtökohtana on ns. ohjelma- ja koulutustapahtumien nollabudjetointi eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla mahdollisilla tulovirroilla katetaan tapahtumista aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni murto-osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan suurilta osin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla, Lounais- Suomen Partiosäätiön yleisavustuksella ja adventtikalenterikampanjan tuloilla. Sekä piirin että lippukuntien talouden kannalta on tärkeää, että jokainen jäsen on kirjattuna jäsenrekisteri Polkuun. Piiri tarjoaa lippukunnille ajankohtaista tietoa, koulutusta ja vertaistukea talousasioista. Vuoden 2014 aikana selvitetään eri vaihtoehtoja hankkia uusia yhteistyötahoja turvaamaan mahdollisia taloudellisia haasteita tulevaisuudessa. Kuva: Erkki Lietzén 7

8 Suomen Partiolaisten jäsenmäärän miltei kaksi vuosikymmentä kestänyt lasku on saatu pysäytettyä! Tähän on vaadittu partiopiireiltä pitkäjänteistä työtä ja resursointia. Käytännössä kasvun toteuttavat lippukunnat, jotka jo nyt ovat ottaneet upeasti uusia eriikäisiä jäseniä ja järjestäneet markkinointitempauksia. L-SP:n osalta iso vaikutus on ollut kaksivuotisella Syty Partioon -projektilla. Projektin aikana on tehty useita lippukuntia hyödyntäviä toimenpiteitä, joita jatketaan myös vuonna Piirin jäsenkehitys Polkuun merkityt jäsenet Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Tämän hetken tavoitteena on saada projektimuotoinen kasvuajattelu osaksi normaalin partiotoiminnan dna:ta. Sekä uusia aloittavia että pidempään partiotoiminnassa mukana olleita jäseniä tarvitaan tulevaisuudessakin. Vuoden 2014 merkittävimmät kasvutoimenpiteet Lippukuntien tukeminen sytytyspalakeskusteluissa tehtyjen havaintojen pohjalta. Lippukuntien kanssa käydään Sytytyspalojen jatkokeskustelut. Partio alkaakin kaksi kertaa vuodessa! Keväällä 2014 tammikuussa lippukuntia kannustetaan ottamaan toimintaan mukaan uusia jäseniä. Vuoden 2013 lopulla saatte lisäohjeita. Olkaa tarkkoina, miettikää sopivia aikuisia, jotka voisivat ottaa uusia ryhmiä tai täyttäkää ainakin nykyiset ryhmänne. Muistakaa lisätä uudet jäsenet heti Polkuun! 8

9 Aikuisrektytointimateriaalin käyttöönotto lippukunnissa. Nyt on aika tarttua tuumasta toimeen ja kerättyjen vinkkien avulla löytää ne puuttuvat aikuiset. Älkää unohtako, että piiri auttaa kaikin tavoin projektissanne. Kysykää apua! Eskari- ja Iltiskampanjoiden toteutus Ensi keväänä näymme suuresti, kun iltapäiväkerhoihin lähtee kampanjamateriaalia käytettäväksi. Jokainen lpk voi halutessaan osallistua kampanjaan. Iltiskampanjan avulla täytetään ryhmät syksyllä aloitustempauksen jälkeen. Varatkaa kalentereistanne aikaa syyskuulla Iltisvierailuun! Syksyn aloituskampanja yhdessä viestintäryhmän kanssa Kun kaikki aloittavat toiminnan samaan aikaan, saamme kohdistettua näkyvyyttä. Edelleen yksi ulospäin suuntautuva haaste on se, että lasten vanhemmat eivät löydä partioharrastusta. Muistakaa pitää ajan tasalla netti- ja FB-sivunne! Kontaktihenkilöt ja yhteystiedot ovat tärkeitä ja ne pitää löytyä helposti löytyvästä paikasta. Päivittäkää sivuille myös aloitusaika ja -paikka hyvissä ajoin! Uusien lippukuntien perustaminen yhdessä lippukuntajaoston kanssa. Konkreettisena tavoitteena on perustaa tai elvyttää yhdestä kolmeen lippukuntaa vuoden 2014 aikana. Syty partioon 9

10 Piiru14 Piirin vuoden 2014 päätapahtuma on piirileiri Piiru14. Piiru14 tukee piirin strategian toteutumista. Osallistujatavoitteena on koota L-SP:n kaikista toimivista lippukunnista yhteensä 4500 partiolaista viettämään yhdeksäksi päiväksi partio-ohjelmaa toteuttavaa leirielämää. Sudenpennut sekä seikkailijat ovat paikalla osan leiriajasta. Leirille ovat tervetulleita niin ulkomaiset vieraat kuin ei-vielä-partiolaiset (evp:t). Piirulle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Projektia ohjaa piirihallituksen nimittämä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea leirin johtoa ja tekijöitä sekä varmistaa projektin tavoitteiden mukainen toteutuminen. Tehdään Piirusta vuosikymmenen upein leiri! Se on pitkälti meistä kiinni. Lähdetään kaikki leirille ja otetaan ei-vielä-partiolaiset (evp) kaveritkin mukaan! Osallistujatavoitteeseen päästään, kun jokaisesta lpk:sta lähteä leirille vähintään 50% jäsenistä. Mukaan partioon kahdesti vuodessa Vuonna 2014 tammikuussa lanseerataan partionaloituskampanja. Tavoitteena on saada ennen kaikkea toimintaryhmät täyteen ja samalla vähentää käsitystä siitä, että partiotoiminnan voisi aloittaa vain kerran vuodessa syksyllä. Tarkemmat ohjeet kampanjasta tulee jo vuoden 2013 puolella. Tapahtumatarjotin Vuonna 2013 piiri tarjosi ensimmäistä kertaa alueille mahdollisuuden tilata ohjelmatapahtumia ja koulutuksia omalle alueelle. Tavoitteena on ollut madaltaa lippukuntien kynnystä osallistua tapahtumiin. Koulutetut partiojohtajat ovat laadukkaan partiotoiminnan tae. Tapahtumatarjotinta kehitetään edelleen vuoden 2014 aikana. Alue voi tilata piiriltä esimerkiksi ikäkausikoulusta, kisavinkki-iltaa tai Partio Tutuksi -koulutusta. 10

11 Ohjelmapainotus Kuulun maailmalle Vuoden 2014 ohjelmapainotus on vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus. Ohjelmapainotuksen tarkoituksena on tukea partio-ohjelman toteuttamista. Painotus nostaa esiin ohjelmassa jo olevia aktiviteetteja ja antaa käytännön vinkkejä niiden suorittamiseen. Partioviikolla tempaistaan valtakunnallisesti Messenger of Peace -hengessä. Miettikää jo ennakkoon, mikä olisi teidän palvelu- tai näkyvyystempauksenne. Suurjuhla Piiri kannustaa lippukuntia osallistumaan Suurjuhla tapahtumaan, joka järjestetään Kouvolassa Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan odotetaan noin partiolaista. Tapahtuma näkyy piirin viestimissä ja on kooltaan suurin vuoden partiotapahtumista. Lippukuntafoorumi 2.0 L-SP:n toinen lippukuntafoorumi järjestetään piirin kevätkokouksen yhteydessä Porissa. Tapahtuman tavoitteena on olla keskustelukanava lippukuntien ja piiritoimijoiden välillä. Osallistujat huomioidaan tapahtuman ohjelmassa niin yksilönä kuin lippukuntansa edustajina. SP - FS ry:n jäsenkokous Keskusjärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva jäsenkokous. Kolmastoista jäsenkokous järjestetään Mikkelissä Kuva: Joni Kuusisto 11

12 Lippukunnat Piirin tärkein yhteistyötaho on piirin jäsenet eli lippukunnat. Piiri haluaa omalta osaltaan olla tukemassa ja mahdollistamassa lippukuntien laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteutumista. Piiri tukee lippukuntia niiden haasteissa ja kehityskohdissa parhaansa mukaan. Suomen Partiolaiset ja muut partiopiirit L-SP pitää aktiivisesti yhteyttä muihin piireihin sekä vaikuttaa ja osallistuu jäsenenä keskusjärjestön toimintaan. Vaikutamme toiminnansuunnitteluun ja vastuunkantoon muun muassa osallistumalla jäsenkokouksiin, partioneuvoston kokouksiin, laajennettuihin valiokuntiin ja erilaisiin Pyöreisiin Pöytiin. Lisäksi haluamme Suomen suurimpana partiopiirinä kantaa vastuumme siitä, että Lounais-Suomesta on aktiivisia toimijoita keskusjärjestön tehtävissä. Alueyhdistykset Piirin alueella toimii alueellisia yhdistyksiä, joiden kanssa piiri haluaa olla kiinteästi yhteyksissä ja välttää päällekkäisten toimenpiteiden tekemistä. Piiri haluaa mahdollisuuksien mukaan myös pitää esillä alueyhdistysten tapahtumia piirin viestimissä. Vuonna 2014 on tavoitteena kehittää piirin ja alueellisten yhdistysten toiminnansuunnittelua yhtenäisempään suuntaan. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät Piiri saa tällä hetkellä tukea Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tarkastellaan myös muiden piirin alueella toimivien yhtymien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia, heikentämättä paikallisten lippukuntien toimintamahdollisuuksia. Säätiöt Piirin toimintaa tukevat säätiöt ovat piirille tärkeä yhteistyötaho. Näiden säätiöiden kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan syventää ja kehittää toimintakauden aikana. Kuva: Jura Nurminen 12

13 esitys 2014 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 TUOTOT tuotot osallistujilta osallistumismaksutuotot kuljetusmaksutuotot tuotot osallistujilta yhteensä muut tuotot OK-opintokeskustuotot Krist. opintokeskustuotot vuokratuotot muut tuotot muut tuotot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ HENKILÖSTÖKULUT henkilökulut yhteensä henkilösivukulut yhteensä vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KULUT matka, majoitus, ruoka matkat julkisilla kulkuneuvoilla km-korvaus tapahtumien kuljetus majoitus ruoka kokoustarjoilut osallistumismaksut matka, majoitus, ruoka yhteensä vuokrat toimitilavuokra kopiokoneen vuokra muut vuokrat vuokrat yhteensä materiaalikulut painatus kopiot materiaalit kilpailujen palkinnot toimistotarvikkeet muut kulut materiaalikulut yhteensä

14 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 esitys 2014 käyttö- ja ylläpitokulut huolto- ja hoitokulut sähkö vesi siivous jätehuolto autovakuutus polttoaine muut autokulut hoito- ja lääkekulut rakennusmateriaalit kalusto- ja laitehankinnat käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä muut varsinaisen toiminnan kulut luvat tukimaksut jäsenmaksut SP:lle lehti-ilmoitukset postitus puhelin gsm-puhelin webex-kulut internet nettisivut atk-kulut huoltosopimukset atk-kulut muut ulkopuoliset palvelut vakuutus pankkikulut muistamiset ja edustus apuraha muut kulut kopiot ja postitus (jaettavat kulut) siirrot tapahtumiin muut vars. toiminnan kulut yhteensä KULUT YHTEENSÄ "VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ" VARAINHANKINTA tuotot jäsenmaksutuotot tuotot yhteensä

15 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 esitys 2014 myyntituotot adventtikalenterituotot korttituotot muut varainhankinnan tuotot myyntituotot yhteensä lahjoitukset ja avustukset yleisavustus L-S Partiosäätiö yleisavustus V-S Maakuntasäätiö kohdeavustus Erik Rosenlew -säätiö muut avustukset lahjoitukset ja avustukset yhteensä ilmoitus- ja tilaustuotot ilmoitustuotot tilaustuotot ilmoitus- ja tilaustuotot yhteensä kulut adventtikalenterikulut korttikulut kampanjapalkinnot muut varainhankinnan kulut kulut yhteensä VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ sijoitus- ja rahoitustoiminta korkotuotot muut rahoituskulut sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä yleisavustukset valtionapu yleisavustus Turun ja Kaarinan srk-yhtymä yleisavustukset yhteensä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

16 Tammikuu YSP-koulutus, Suomen Partiolaiset Luottisseminaari, Luottisjaosto Repolainen DL, Viestintäryhmä Partiomatkailun ABC, Kv- ja aatejaosto Tapahtumaviestijöiden vinkki-ilta, Viestintäryhmä Leikkikurssi, tarpojajaosto KiVa-tapaaminen, Suomen Partiolaiset Johtamistehtäväohjaajien ilta, Turku, Koulutusryhmä Johtamistehtäväohjaajien ilta, Pori, Koulutusryhmä Alueen, ohjelman ja koulutuksen työntekijöiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset Lippis lepää, Aluejaosto Partiojohtajien peruskurssi II/, 1. osa, Koulutusryhmä Ko-Gi-staabikoulutus, Suomen Partiolaiset Vaeltajatapahtuma Maire, Vaeltajajaosto Partion kevätkausi alkaa uusia partiolaisia mukaan! Helmikuu 4.2. Veneenohjaajakurssi, pääsykoe, Meripartiojaosto 4.2. Kipparikurssin pääsykoe, Suomen Partiolaiset 7.2. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 8.2. Talvikisat, Porin alue 9.2. Partiojohtajien peruskurssi I/(monimuotokurssi), aloitustapaaminen, Koulutusryhmä Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO) kaksikielinen, Suomen Partiolaiset Talviretkeilykurssi, Erätaitojaosto Samoajaluotsitapaaminen, Samoajajaosto Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä Meripartiojohtajapäivät, Suomen Partiolaiset Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset Nettisivukoulutus, Nettijaosto Muistelemispäivä (WAGGGS) / Founder s Day (WOSM) Järjestöjohtamiskoulutus, Suomen Partiolaiset Maaliskuu Tarpojien taitopäivät, Tarpojajaosto 5.3. Erikoisruokavalioilta, Huoltojaosto Partiotaitojen SM-kilpailut, Häme Uusien lippukunnanjohtajien ilta/turku, Aluejaosto 16

17 11.3. Sampojen kisavinkki-ilta, Kilpailu- ja seikkailijajaostot Sampojen kisavinkki-ilta, Kilpailu- ja seikkailijajaostot Untuvikkotapaaminen, Koulutusryhmä Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Erätaitoperuskurssi, Erätaitojaosto Matkustan ympäri maailmaa -akelavihjari, Sudenpentujaosto Uusien lippukunnanjohtajien ilta/pori, Aluejaosto Muonituskurssi, Huoltojaosto Kipparikurssi, teoriaosuus, Suomen Partiolaiset Repolainen DL, Viestintäryhmä Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto Partiojohtajien peruskurssi II, 2. osa, Koulutusryhmä Nuotiokitarakurssi, Ohjelmaryhmä Piirin kevätkokous Porissa, Piirihallitus Huhtikuu Aikuisten veneenohjaajakurssi teoriaosa, Meripartiojaosto Some-koulutus, Nettijaosto Veneenohjaajakurssi teoriaosa, Meripartiojaosto Kipparikurssin teoria II, Suomen Partiolaiset Ko-Gi johdanto 115, Suomen Partiolaiset Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto Vaeltajien vaellus, Vaeltaja- ja erätaitojaostot Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Partiojohtajien peruskurssi III/ (pääsiäiskurssi), Koulutusryhmä Ässis I, Samoajajaosto Partioviikko Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä -seminaari, Suomen Partiolaiset Kiva kuva -ilta, Vivijaosto Maastopäivä, Kilpailujaosto Piirin kevätkilpailu Rocky Race, Raision KilliNallit Piirin seikkailijakisa, Raision KilliNallit Partiojohtajien peruskurssi I/(monimuotokurssi), maastopäivä, Koulutusryhmä Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, Suomen Partiolaiset Kevätkokousviikonloppu Ohjaajatapaaminen Toukokuu 4.5. Kevätparaati, Piirihallitus 7.5. Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä 17

18 10.5. Kurnunkierros XXVIII, Sisupartiojaosto PiiriVisio WC, Vaeltajajaosto Partiojohtajien peruskurssi IV/, 1. osa, Koulutusryhmä Sudenpentukisat, Saviseutu ja Lu-Tu Luottispurjehdus, Meripartiojaosto Sisupurjehdus, Meripartiojaosto Aikuisten VOK käytännönosa, Meripartiojaosto Yhteiskuntamajakka, Tarpojajaosto Ensiavun jatkokurssi, Turvallisuusjaosto L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut, Altti-alue Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Kesäkuu Partiotoimihenkilöpäivät, Suomen Partiolaiset 7.6. Kevät-SM-kisat 7.6. Kisahuoltajapäivät Suurjuhla, Kymenlaakso Veneenohjaajakurssi käytännönosa, Meripartiojaosto Ko-Gi 113 luonto-osa, Suomen Partiolaiset Partiokouluttajapäivät, Suomen Partiolaiset Ko-Gi 114 luonto-osa, Suomen Partiolaiset Heinäkuu Ko-Gi 115 luonto-osa (vaellus, purjehdus), Suomen Partiolaiset Piiru14, Leiritoimikunta Piirulla Johtamisseminaari, Koulutusryhmä Piirulla LPKJ-tapaaminen, Piirihallitus Elokuu Partiosyksy alkaa uudet ja vanhat partiolaiset mukaan toimintaan! Repolainen DL, Viestintäryhmä Kokoontumispurjehdus Erätaitovihjarit tarpojajohtajille, Erätaitojaosto Partiojohtajien peruskurssi III/, jälkitapaaminen, Koulutusryhmä Aluevaliokunta, Suomen Partiolaiset Partiojohtajien peruskurssi IV/, 2. osa, Koulutusryhmä Medialähettiläiden verkostotapaaminen, Suomen Partiolaiset Merikisat, Meripartiojaosto 18

19 Syyskuu L-SP:n Syys-PT-kilpailut, Kilpailujaosto Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Akelavihjari, Sudenpentujaosto, meripartiojaosto Johtamistehtäväohjaajien koulutus, Koulutusryhmä Luottiskoulutus, Luottisjaosto Kipparikurssin käytännönosa, Suomen Partiolaiset Archipelago race, Meripartiojaosto Ässis II 1.osa, Samoajajaosto Päivät, Suomen Partiolaiset Vaeltajavaltakunta, Suomen Partiolaiset Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto Kaupunkiretki Tulevaisuuden avaimet, Kv- ja aatejaosto Partioneuvoston seminaari, Suomen Partiolaiset Rauhanpäivä, Suomen Partiolaiset Erätaitojatkokurssi, Erätaitojatkokurssi Lippukuntapäivä, Piirihallitus (lippukuntapäivässä) Partio nyt!, Koulutusryhmä (lippukuntapäivässä) KoVa-koulutus, Koulutusryhmä (lippukuntapäivässä) Erikoisruokavaliokoulutus, Huoltojaosto (lippukuntapäivässä) Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto (lippukuntapäivässä) Partio tutuksi -koulutus, Aluejaosto Lokakuu Alueen, ohjelman ja koulutuksen työntekijöiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset Partiojohtajien peruskurssi V/, 1. osa, Koulutusryhmä Ässis II, 2.osa, Samoajajaosto Ikäkausivastaavakurssi (YTP), Koulutusryhmä YTP Häme Syys-SM-kilpailut Partiojohtajien peruskurssi I/ (monimuotokurssi), päätöstapaaminen Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä Erätaitoperuskurssi, Retkeilyjaosto Partiojohtajien peruskurssi VI/, 1. osa, Koulutusryhmä Partiolehtien kehittämispäivä, Suomen Partiolaiset Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto L-SP:n yösuunnistuskilpailut, Kilpailujaosto Ansiomerkkikoulutusilta, AMTK Ansiomerkkikoulutusilta, AMTK Lippukuntatoimijakurssi (YTP), Koulutusryhmä Vaeltajavisio, Suomen Partiolaiset 19

20 Saaristokipparikurssi, Suomen Partiolaiset JOTI/JOTA Sisujohtajapäivät ja sisujohtajakoulutus, Suomen Partiolaiset Viestikurssi, Turvallisuusjaosto Akelakurssi, Koulutusryhmä Sampokurssi, Koulutusryhmä Tarpojaluotsikurssi, Koulutusryhmä Samoajaluotsikurssi, Koulutusryhmä Vaeltajaluotsikurssi, Koulutusryhmä Simonpäivät, Sisupartiojaosto Meripartio-ohjaajien tapaaminen, Suomen Partiolaiset Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Erätaito III, Retkeilyjaosto Nuorten viestintäviikonloppu, Yspit Marraskuu Ohjaajatapaaminen Piirin syyskokous Raumalla, Piirihallitus PT-kilpailukurssi, kaupunki-ilta, Kilpailujaosto Y-Ässä Samoajien ohjelmatapahtuma, Samoajajaosto Ko-Gi-seminaarit, Suomen Partiolaiset Partiokouluttajakurssi, Koulutusryhmä Partiojohtajien peruskurssi V/, 2. osa, Koulutusryhmä Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto Repolainen DL, Viestintäryhmä SampoSempalot, Seikkailijajaosto Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset Selviytymismajakka Ihmetarpoja, Tarpojajaosto Jäsenkokous, Suomen Partiolaiset Partiojohtajien peruskurssi VI/, 2. osa, Koulutusryhmä Partioneuvosto, sääntömääräinen syyskokous, Suomen Partiolaiset Palstoja ja paragrafeja -taittokoulutus, Vivijaosto Joulukuu YK:n vapaaehtoistoiminnan päivä Partioglögit, Partioasema Partiotoimistojen joulukahvit, Partiotoimisto Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Luottisten pikkujoulut, Luottisjaosto 20

21 Järjestelyvuorossa 2014 Järjestelyvuorossa 2015 L-SP:n talvi-partiotaitokilpailut Pori Saviseutu L-SP:n kevät-partiotaitokilpailut Seikkailijakilpailut (L-SP:n kevät-partiotaitokilpailujen yhteydessä) L-SP:n syys-partiotaitokilpailut Rannikkoseutu, Raision KilliNallit Maarian Partioyhtymä + Lounais-Turku Pohjois-Satakunta Koillis-Turku, Turun Metsänkävijät L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut Altti Rannikkoseutu L-SP:n yösuunnistusmestaruuskilpailut Sudenpentukilpailut Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma/ syksy Tarpojien taitopäivä / kevät Koillis-Turku, Nuotiotytöt Saviseutu, Luoteis-Turku Piiru14 -piirileiri Rauma, Myrskypojat Leijankorpi Pori, Pohjoiskulma tarkentuu myöhemmin tarkentuu myöhemmin tarkentuu myöhemmin Tarpojien taitopäivä / syksy Piiru14 -piirileiri tarkentuu myöhemmin SM-kisat Talvi-SM / Häme Kevät-SM / E-KP Syys-SM / L-SP, (SLV) Talvi-SM / Uusimaa Kevät-SM / PäPa Syys-SM / J-SP Piirileiri x x x x Talvileiri x x x HuHu x x x x x Tammileiri x x x x x Finnjamboree x x x Jamboree x x x x Satahanka x x Roverway x x x x Huom! Taulukko on alustava. Piiru 14 -piirileirin jälkeen arvioidaan seuraavan piirileirin ja Tammileirin välistä suhdetta ja mahdollisuuksia järjestää leiriä ja/tai leirejä. Taulukko hyväksytään syksyllä 2014 osana piirin strategiaa. 21

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI

Sääntömuutosesitys LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI Sääntömuutosesitys Lounais-Suomen Partiopiirin piirihallitus käsitteli sääntömuutosta kokouksessaan PH 9/2016 (22.8.2016). Muutosehdotukset on merkitty punaisella korostusvärillä, lisäykset sinisellä ja

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13

TULOSLASKELMA Jakso 12/14-12/14. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/15-12/15 01/14-12/14 01/13-12/13 Sivu 1 10 Keskushallinto 3002 Koulutus 14400,00 0,00 0,00 3080 Myyntituotot 0,00 0,00 1705,00 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 713,32 yhteensä 14400,00 0,00 2418,32 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12

TULOSLASKELMA Jakso 12/13-12/13. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/14-12/14 01/13-12/13 01/12-12/12 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 1000,00 1000,00 0,00 yhteensä 1000,00 1000,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut -1500,00 0,00-4187,90 Yhteensä

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Loppupuolella on piirin talousarvio ja tapahtumakalenteri vuodelle 2016 sekä tapahtumien alueelliset järjestelyvuorot vuosille 2016 ja 2017.

Loppupuolella on piirin talousarvio ja tapahtumakalenteri vuodelle 2016 sekä tapahtumien alueelliset järjestelyvuorot vuosille 2016 ja 2017. Lukijalle...3 Ikäkausikohtaiset nostot...4 Erityistä vuonna 2016...9 Talousarvio 2016...14 Tapahtumakalenteri 2016...16 Järjestelyvuorot 2016 2017...22 Tähtikartta...23 Painotyö Multiprint, Turku 2015

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 10 Keskushallinto 3089 Muut tuotot 5000,00 14400,00 19025,68 3090 Erityisavustukset 10000,00 0,00 2365,00 yhteensä 15000,00 14400,00 21390,68 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3100 Palkat, vakituiset

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: 22.8.2016 klo 17.00- Kokouksen aluksi klo 17.30 Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JOHDANTO (myöhemmin partiopiiri) toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen)

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) 1 Projektin tarve Lippukunnanjohtajan työtaakkaa kevennetään ja tukea kohdistetaan useammalle ja tehtäviä jaetaan. Tilanne ennen projektin käynnistämistä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15

TULOSLASKELMA Jakso 12/16-12/16. Vuosibudjetti Vuosibudjetti Edellinen vuosi Rahayksikkö EURO 01/17-12/17 01/16-12/16 01/15-12/15 Sivu 1 1 Nuorisoliikunta VARSINAINEN TOIMINTA Biljardi 3089 Muut tuotot 0,00 0,00 700,00 yhteensä 0,00 0,00 700,00 Ulkopuoliset palvelut 3290 Muut ostetut palvelut 0,00-1500,00-2014,00 Yhteensä 0,00-1500,00-2014,00

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin TOIMINNAN SUUNTAVIIVOJA. Toimintasuunnitelma 2017 Talousarvio 2017

Lounais-Suomen Partiopiirin TOIMINNAN SUUNTAVIIVOJA. Toimintasuunnitelma 2017 Talousarvio 2017 Lounais-Suomen Partiopiirin TOIMINNAN SUUNTAVIIVOJA Toimintasuunnitelma 2017 Talousarvio 2017 Sisällys Lukijalle...3 Ikäkausikohtaiset nostot...4 Toiminnan suunnittelun taustaa...9 L-SP:n strategiset painopisteet...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY

1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 1 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY 2 Talousarvio 2011 / Hallituksen esitys 09.11.2010 3 4 5 6 7 VARSINAINEN TOIMINTA TA2011 TA2011 TA2011 TA2010 TP2009 8 Haetaan Optimistinen Nykyinen

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hangon - Hangö JHL ry Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa

VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO ViNO RY Talousarvio 2012 / Hyväksytty liittokokouksessa 4.12.2011 VARSINAINEN TOIMINTA TA2012 TA2012 TA2012 TA2011 TP2010 Nykyinen Optimistinen Haetaan Yleinen

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PAR TIOPIIRI 1(7) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 18.11.2014 klo 17.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja saapui

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta.

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta. LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2014 Aika 12.1.2014 Paikka: Turun partiotoimisto ESITYSLISTA 02.01.2014 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Jussi Elo viestintäryhmä

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

Talousarvio 2017, toiminnoittain

Talousarvio 2017, toiminnoittain Talousarvio, toiminnoittain 1/2 1.1. - 31.7. Kaikki yhteensä Järjestötoiminta Tuotot 47 500 21 500 26 000 63 006 8 778 24 931 Kulut -227 798-173 900-53 898-163 986-79 151-168 411 Yhteensä -180 298-152

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014

TULOSLASKELMA Jakso 12/15-12/15. 1.1.2015 1.1.2014 Rahayksikkö EURO - 31.12.2015-31.12.2014 Sivu 1 01 Aluetyö 3030 Palkat ja palkkiot -35 937,88-46 591,60 3040 Eläkevakuutusmaksut -6 828,20-8 549,86 3050 Muut henkilösivukulut -1 419,55-1 749,30 Yhteensä -44 185,63-56 890,76 3070 Vuokrakulut,

Lisätiedot

EPT 4/2016. tiedottaa

EPT 4/2016. tiedottaa EPT 4/2016 tiedottaa ESPOON PARTIOTUKI RY Puheenjohtaja Lippukuntakoordinaattori Toimisto Pankkitili Martta Jämsén (050 551 4815) Tarja Vartiainen Töölönkatu 55 00250 Helsinki puh. 8865 1212 s-posti ept@partio.fi

Lisätiedot

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja

Finnjamboree 2016. Palvelujohtaja Finnjamboree 2016 Palvelujohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Tervetuloa Lippukuntapäivään!

Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tänä vuonna Lippukuntapäivä järjestetään 28.9. Turussa, Puropellon koululla. Lippukuntapäivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä on koko piirin yhteinen

Lisätiedot

Hei HuHu yhteyshenkilö!

Hei HuHu yhteyshenkilö! Hei HuHu yhteyshenkilö! Lounais-Suomen Partiopiirin samoajien vaeltajien piirileiri HuHun ilmoittautumisaika on alkanut! Sinut on valittu lippukuntasi HuHu yhteyshenkilöksi. Tehtäväsi on kertoa HuHusta

Lisätiedot

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2012 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Finnjamboree Resurssijohtaja

Finnjamboree Resurssijohtaja Finnjamboree 2016 Resurssijohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

LOUNAIS- SUOMEN PARTIOPIIRIN. Jaahas, mitäs. lippukunnan toimintaa helpottavaa se piiri on. ideoinut!?

LOUNAIS- SUOMEN PARTIOPIIRIN. Jaahas, mitäs. lippukunnan toimintaa helpottavaa se piiri on. ideoinut!? LOUNAIS- SUOMEN PARTIOPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 213-214 Jaahas, mitäs lippukunnan toimintaa helpottavaa se piiri on ideoinut!? Sisällys Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 1 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Finnjamboree Elämysjohtaja

Finnjamboree Elämysjohtaja Finnjamboree 2016 Elämysjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut

Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Tammisalon Metsänkävijät ry Maaliskuun uutiskirje Sudenpennut Sudenpentujen päiväretki Korkeasaareen Kaikki TaMen sudenpennut tekevät päiväretken Korkeasaareen 9.4. Lisätietoa tapahtumakirjeliitteessä.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 L-SP:n seitsemäs toimintavuosi... 4 Lounais-Suomen Partiopiirin strategia 2015-2018... 4 Strategian painopisteet 2015-2018... 5 Erityistä

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Finnjamboree Kasvutusjohtaja

Finnjamboree Kasvutusjohtaja Finnjamboree 2016 Kasvutusjohtaja Sisältö Finnjamboree lyhyesti Tavoitteet Organisaatio Tehtävänkuvaus Yhteystiedot Finnjamboree on Suomen Partiolaisten suurleiri. - Wikipedia Finnjamboree 2016 on historian

Lisätiedot

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen

Jaostot: - Liikuntajaostolta leikataan 750 euroa, vuoden 2010 toteumaa noudattaen Lähtökohtia vuoden 2011 talousarvion laadintaan - Jaostojen toimintaa ja edunvalvontaa priorisoidaan - Lapin ylioppilaslehdestä ja tapahtumatuotannosta sekä tukitoiminnoista tingitään Tuotot: - Vuokratuottoja

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri Piirihallitus Pöytäkirja 1 (7) Hallituksen kokous 1/2017 Aika 14.1. klo 10.00-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Stefan Stjärnstedt puheenjohtaja Ida Arminen varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen yhteiskuntasuhde-

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut

Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset. Lisätalousarvion perustelut Lisätalousarvio 2013 / Keskeiset muutokset Lisätalousarvion perustelut Järjestötoiminnan tukeminen - Erillinen historiaprojektin budjetti sisällytetty lisätalousarvioon Viestintä - Nettisivu-uudistuksen

Lisätiedot

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta

Tringa TASE VASTAAVAA. Kaudelta TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1110 Maa- ja vesialueet/liittymisma 2 95 2 95 2 95 2 95 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1120 Rakennukset ja rakennelmat 4 666,67 4

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY.

LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 LOIMAAN SEUDUN RESERVILÄISET RY. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014. YLEISTÄ Vuosi 2014 on yhdistyksen 58. toimintavuosi. Jatketaan omalla valitulla

Lisätiedot

Sääntömuutos XIII jäsenkokoukselle. Liite A 11

Sääntömuutos XIII jäsenkokoukselle. Liite A 11 Sääntömuutos XIII jäsenkokoukselle Liite A 11 1 XIII jäsenkokoukselle Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sääntömuutoksiksi SUOMEN PARTIOLAISET FINLANDS SCOUTER RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017

TALOUSARVIO Liittohallituksen esitys järjestettävälle liittokokoukselle. EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 TALOUSARVIO 2017 Liittohallituksen esitys 11.-13.11.2016 järjestettävälle liittokokoukselle EDUNVALVONTA Valtakunnallinen edunvalvonta TA 2017 Muut tuotot 0,00 YHTEENSÄ 0,00 Matkakulut 2 000,00 Kilometrikorvaukset

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Vuosikertomus 2011 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin kolmas toimintavuosi Partiopiirin strategia 2020 Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille 2011 2012 Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot