Painotyö Multiprint, Turku, Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry"

Transkriptio

1

2 Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna L-SP:n yhteistyötahot Talousarvio Tapahtumakalenteri Järjestelyvuorot Tähtikartta Painotyö Multiprint, Turku, 2013 Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry 2

3 Lounais-Suomen Partiopiirin toiminnassa on käynnistymässä toiminnansuunnittelun kaksivuotiskauden jälkimmäinen vuosi Vuosi sitten tehtyä laajempaa toiminnansuunnittelutyötä ei ole unohdettu, vaan nyt on keskitytty tarkentamaan viime vuoden suunnitelmia. Toimintasuunnitelma ja tavoitteiden asettelu on tehty piirin voimassa olevaa strategiaa noudattaen, mutta asiakkaitamme eli lippukuntia ajatellen. Prosesseja, tavoitteita ja mittareita on kehitetty konkretisoimaan tehtäviä asioita. Suunnittelun painopisteitä ovat olleet laatu, yhteiskunta, brändi, kasvu ja elinvoimainen piiri. Piiri tukee lippukuntia SP:n ohjelmapainotuksen 2014, Vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus, huomioimisessa. Piirin tapahtumissa toteutetaan painotuksiin liittyviä aktiviteetteja, joita myös lippukuntien on helppo ottaa käyttöön omassa toiminnassaan. Toimintakauteen mahtuu paljon tuttuja juttuja, kisoja, taitopäiviä, ikäkausitapahtumia, koulutuksia, mutta paljon uuttakin on ideoitu. Vuoden 2014 aikana on isoja ja mielenkiintoisia tapahtumia niin partiossa kuin partion ulkopuolellakin: mm. piirileiri Piiru 14, Suomen Partiolaisten Suurjuhla Kouvolassa, Europarlamenttivaalit ja Seurakuntavaalit. Tässä toimintasuunnitelmassa on ensin avattu toiminnanalojen ja projektien tavoitteita ensi vuodelle. Loppupuolella on piirin talousarvio vuodelle 2014, tapahtumakalenteri 2014 sekä tapahtumien alueelliset järjestelyvuorot vuosille 2014 ja Yhdessä teemme toimintakaudesta ainutlaatuisen, laadukkaan ja monipuolisen kokonaisuuden. Uskalla kokea! Lounais-Suomen Partiopiiri ry., piirihallitus Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy myös yksilöiden valmiuksien kehittäminen siten, että he pystyvät luovasti toimimaan yhteiskunnassa. Piiri toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n jäsenjärjestönä ja pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan partiokasvatuksen muodoin, joihin kuuluvat kansainvälinen, uskonnollinen ja yhteiskunnallinen sekä kulttuuri- ja raittiuskasvatus. Näitä toteutetaan johtajakoulutuksessa, kokouksissa, kursseilla, leireillä, retkillä ja ikäkausittain toteutetussa partio-ohjelmassa. Piirin harjoittamassa uskonnollisessa kasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan mahdollisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. Piiri on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Piiri voi harjoittaa julkaisutoimintaa. Olipa virallista! Tiivistetysti piiri, ja sen toiminta, on olemassa lippukuntia varten. Itse asiassa piiri muodostuukin sen jäsenlippukunnista. 3

4 Toiminnansuunnittelun pohjana on ollut piirin strategia 2020, joka on rakennettu keskusjärjestön strategiaan pohjautuen. Kolmen valtakunnallisen strategisen kärjen lisäksi L-SP:n toiminnassa halutaan korostaa partiotoiminnan kasvun ja elinvoimaisen piirin merkitystä. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmassa on ennen kaikkea keskitytty toiminnan parempien toteuttamiskeinojen sekä mittareiden laatimiseen. L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen Partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. Piirin säännöissä yhdistyksen toimintatarkoitukseksi määritellään toiminta-alueensa partiolaisten myönteisen kokonaiskehityksen edistäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa suunnitelmallista ja tavoitteellista lippukuntien hyväksi tehtävää työtä. Piirin ryhmät, jaostot ja toimikunnat kehittävät omaa toimintaansa huomioiden osaltaan myös lippukunnilta tulleen palautteen. Aktiivista toimintaa toteuttaa suuren luottamushenkilöjoukon lisäksi toimiston henkilökunta, joka palvelee lippukuntia kaikissa kysymyksissä ja haasteissa. Piirin toiminta on hallinnollisesti jakautunut viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). Lippukuntien suuntaan tavoitteena on näkyä yhtenäisenä tukijalkana. Piirin toiminta on hallinnollisesti jakautunut viiteen erilliseen toiminnanalaan (alue, koulutus, ohjelma, talous ja viestintä). 4

5 Alle on listattu vuonna 2014 erityshuomion saavia toimenpiteitä alue-, koulutus- ja ohjelmasektoreilla. Piirin toiminnassa huomioidaan erityisesti ne ikäkaudet, joiden toimintaan lippukunnilla on huonosti resursseja tai osallistujia Esimerkiksi jos lippukunnassa on vähän samoajia tai vaeltajia, oman toiminnan sijasta kannattaa osallistua piirin tarjoamiin tapahtumiin tai kokeilla alueellista toimintaa. Edellisestä vuodesta kehittynyt Tapahtumatarjotin tuo lisää tapahtumia lähemmäs lippukuntia vuonna 2014 Enää piirin tapahtumat eivät ole kaukana. Tarpeeseen voi tilata tapahtuman omalle alueelle. Samansisältöiset aluetapaamiset kaksi kertaa vuodessa Erityisesti näihin aluetapaamisiin kannattaa osallistua laajemmallakin porukalla. Piirin suunnalta on tarjolla kootusti tietoa lippukuntaa koskevista asioista Kontaktoidaan lippukuntien koulutusvastaavia Onhan teillä KoVa merkittynä Polkuun? Onhan kaikilla myös mahdollisuus tutustua piirin koulutus- ja ohjelmatarjontaan? Eihän ketään ilmoiteta tapahtumiin kysymättä? Partiojohtajien peruskurssin sisältö uudistuu ja Partio NYT -pilottikoulutus järjestetään Houkutelkaa entiset aktiivinne mukaan partioon ja lähettäkää heidät Partio NYT -koulutukseen, jossa heidän tietonsa partiosta pikapäivitetään. Uusille aikuisille tarjotaan Partio Tutuksi -koulutusta partion perusteista. Ohjelmatapahtumia järjestävien lippukuntien tukemista kehitetään Paremman tuen avulla kokematonkin lippukunta uskaltaa ottaa haasteen vastaan ja järjestää piirin tapahtumia. 5

6 Lippukuntia tuetaan ja kannustetaan olemaan aktiivisia taustayhteisöidensä ja kuntansa päättäjien suuntaan. Jakakaa kokemuksia! Hyvä yhteistyö taustayhteisöjen kanssa helpottaa laadukkaan toiminnan järjestämistä myös taloudellisesti tiukkoina aikoina. Lähettäkää toimintasuunnitelmanne ja -kertomuksenne taustayhteisöille tutustuttaviksi. Partiolle enemmän näkyvyyttä julkisuudessa. Lainatkaa piiritoimistolta markkinointitelttaa ja muuta esittelymateriaalia. Positiivinen näkyvyys on kaikkien partiolaisten etu. Muistakaa, että jokaiseen näkyvyystempaukseen on mahdollisuus saada piiristä 50 euron rahoitus. Viestintätoiminnanala vastaa niin piirin sisäisestä kuin ulkoisesta viestinnästä. Piirilehti Repolainen ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa. Näistä kolme numeroa on ns. jäsennumeroita eli ne menevät kaikille L-SP:n jäsenille. Neljä muuta numeroa menevät kaikille yli 15-vuotiaille jäsenille. Piirin nettisivuja päivitetään aktiivisesti ja piiri näkyy myös sosiaalisessa mediassa. Vuonna 2014 panostetaan erityisesti tapahtumaviestinnän kehittämiseen. Tämä tapahtuu mm. syksyllä 2013 lanseeratun piirin markkinointisuunnitelman avulla. Viestintä ei ole vain yksipuolista piiristä lippukuntiin tapahtuvaa toimintaa, vaan mm. Repolaisen kautta myös lippukuntien ja alueen tapahtumat saavat näkyvyyttä. Tarjotkaa juttuja tapahtumistanne Repolaiseen. On mukavaa lukea omista hyvistä jutuista ja nähdä tuttuja lehden sivuilla. Lippukuntaposteissa piiri ja keskusjärjestö viestivät tärkeitä ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi piiri lähestyy ajoittain sähköpostitse joko lippukunnanjohtajia tai muiden pestien haltijoita. Piirin alueella tehdään töitä partion paremman näkyvyyden kanssa. Päivittäkää pestien haltijat Polkuun ja muistakaa lukea koko johtajiston voimin lpk-postia. Se löytyy myös piirin nettisivuilta sähköisenä. 6

7 Taloustoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa piirin talousryhmä. Ryhmän toiminnan tavoitteena on taata piirin rahoituksen pitkäjänteisyys sekä lisätä taloudellista ajattelua ja ymmärtämystä niin piirissä kuin lippukunnissakin. Piirin taloussuunnittelun peruslähtökohtana on ns. ohjelma- ja koulutustapahtumien nollabudjetointi eli se, että tapahtumien osanottomaksuilla ja muilla mahdollisilla tulovirroilla katetaan tapahtumista aiheutuvat välittömät kustannukset ja pieni murto-osa välillisistä kustannuksista. Valtaosa välillisistä kustannuksista, kuten palkat, toimitilavuokrat ja toimiston muut menot, katetaan suurilta osin jäsenmaksuilla, piirin saamalla valtionavulla, Lounais- Suomen Partiosäätiön yleisavustuksella ja adventtikalenterikampanjan tuloilla. Sekä piirin että lippukuntien talouden kannalta on tärkeää, että jokainen jäsen on kirjattuna jäsenrekisteri Polkuun. Piiri tarjoaa lippukunnille ajankohtaista tietoa, koulutusta ja vertaistukea talousasioista. Vuoden 2014 aikana selvitetään eri vaihtoehtoja hankkia uusia yhteistyötahoja turvaamaan mahdollisia taloudellisia haasteita tulevaisuudessa. Kuva: Erkki Lietzén 7

8 Suomen Partiolaisten jäsenmäärän miltei kaksi vuosikymmentä kestänyt lasku on saatu pysäytettyä! Tähän on vaadittu partiopiireiltä pitkäjänteistä työtä ja resursointia. Käytännössä kasvun toteuttavat lippukunnat, jotka jo nyt ovat ottaneet upeasti uusia eriikäisiä jäseniä ja järjestäneet markkinointitempauksia. L-SP:n osalta iso vaikutus on ollut kaksivuotisella Syty Partioon -projektilla. Projektin aikana on tehty useita lippukuntia hyödyntäviä toimenpiteitä, joita jatketaan myös vuonna Piirin jäsenkehitys Polkuun merkityt jäsenet Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Tämän hetken tavoitteena on saada projektimuotoinen kasvuajattelu osaksi normaalin partiotoiminnan dna:ta. Sekä uusia aloittavia että pidempään partiotoiminnassa mukana olleita jäseniä tarvitaan tulevaisuudessakin. Vuoden 2014 merkittävimmät kasvutoimenpiteet Lippukuntien tukeminen sytytyspalakeskusteluissa tehtyjen havaintojen pohjalta. Lippukuntien kanssa käydään Sytytyspalojen jatkokeskustelut. Partio alkaakin kaksi kertaa vuodessa! Keväällä 2014 tammikuussa lippukuntia kannustetaan ottamaan toimintaan mukaan uusia jäseniä. Vuoden 2013 lopulla saatte lisäohjeita. Olkaa tarkkoina, miettikää sopivia aikuisia, jotka voisivat ottaa uusia ryhmiä tai täyttäkää ainakin nykyiset ryhmänne. Muistakaa lisätä uudet jäsenet heti Polkuun! 8

9 Aikuisrektytointimateriaalin käyttöönotto lippukunnissa. Nyt on aika tarttua tuumasta toimeen ja kerättyjen vinkkien avulla löytää ne puuttuvat aikuiset. Älkää unohtako, että piiri auttaa kaikin tavoin projektissanne. Kysykää apua! Eskari- ja Iltiskampanjoiden toteutus Ensi keväänä näymme suuresti, kun iltapäiväkerhoihin lähtee kampanjamateriaalia käytettäväksi. Jokainen lpk voi halutessaan osallistua kampanjaan. Iltiskampanjan avulla täytetään ryhmät syksyllä aloitustempauksen jälkeen. Varatkaa kalentereistanne aikaa syyskuulla Iltisvierailuun! Syksyn aloituskampanja yhdessä viestintäryhmän kanssa Kun kaikki aloittavat toiminnan samaan aikaan, saamme kohdistettua näkyvyyttä. Edelleen yksi ulospäin suuntautuva haaste on se, että lasten vanhemmat eivät löydä partioharrastusta. Muistakaa pitää ajan tasalla netti- ja FB-sivunne! Kontaktihenkilöt ja yhteystiedot ovat tärkeitä ja ne pitää löytyä helposti löytyvästä paikasta. Päivittäkää sivuille myös aloitusaika ja -paikka hyvissä ajoin! Uusien lippukuntien perustaminen yhdessä lippukuntajaoston kanssa. Konkreettisena tavoitteena on perustaa tai elvyttää yhdestä kolmeen lippukuntaa vuoden 2014 aikana. Syty partioon 9

10 Piiru14 Piirin vuoden 2014 päätapahtuma on piirileiri Piiru14. Piiru14 tukee piirin strategian toteutumista. Osallistujatavoitteena on koota L-SP:n kaikista toimivista lippukunnista yhteensä 4500 partiolaista viettämään yhdeksäksi päiväksi partio-ohjelmaa toteuttavaa leirielämää. Sudenpennut sekä seikkailijat ovat paikalla osan leiriajasta. Leirille ovat tervetulleita niin ulkomaiset vieraat kuin ei-vielä-partiolaiset (evp:t). Piirulle on laadittu erillinen projektisuunnitelma. Projektia ohjaa piirihallituksen nimittämä ohjausryhmä, jonka tehtävänä on tukea leirin johtoa ja tekijöitä sekä varmistaa projektin tavoitteiden mukainen toteutuminen. Tehdään Piirusta vuosikymmenen upein leiri! Se on pitkälti meistä kiinni. Lähdetään kaikki leirille ja otetaan ei-vielä-partiolaiset (evp) kaveritkin mukaan! Osallistujatavoitteeseen päästään, kun jokaisesta lpk:sta lähteä leirille vähintään 50% jäsenistä. Mukaan partioon kahdesti vuodessa Vuonna 2014 tammikuussa lanseerataan partionaloituskampanja. Tavoitteena on saada ennen kaikkea toimintaryhmät täyteen ja samalla vähentää käsitystä siitä, että partiotoiminnan voisi aloittaa vain kerran vuodessa syksyllä. Tarkemmat ohjeet kampanjasta tulee jo vuoden 2013 puolella. Tapahtumatarjotin Vuonna 2013 piiri tarjosi ensimmäistä kertaa alueille mahdollisuuden tilata ohjelmatapahtumia ja koulutuksia omalle alueelle. Tavoitteena on ollut madaltaa lippukuntien kynnystä osallistua tapahtumiin. Koulutetut partiojohtajat ovat laadukkaan partiotoiminnan tae. Tapahtumatarjotinta kehitetään edelleen vuoden 2014 aikana. Alue voi tilata piiriltä esimerkiksi ikäkausikoulusta, kisavinkki-iltaa tai Partio Tutuksi -koulutusta. 10

11 Ohjelmapainotus Kuulun maailmalle Vuoden 2014 ohjelmapainotus on vaikuttaminen ja maailmankansalaisuus. Ohjelmapainotuksen tarkoituksena on tukea partio-ohjelman toteuttamista. Painotus nostaa esiin ohjelmassa jo olevia aktiviteetteja ja antaa käytännön vinkkejä niiden suorittamiseen. Partioviikolla tempaistaan valtakunnallisesti Messenger of Peace -hengessä. Miettikää jo ennakkoon, mikä olisi teidän palvelu- tai näkyvyystempauksenne. Suurjuhla Piiri kannustaa lippukuntia osallistumaan Suurjuhla tapahtumaan, joka järjestetään Kouvolassa Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan odotetaan noin partiolaista. Tapahtuma näkyy piirin viestimissä ja on kooltaan suurin vuoden partiotapahtumista. Lippukuntafoorumi 2.0 L-SP:n toinen lippukuntafoorumi järjestetään piirin kevätkokouksen yhteydessä Porissa. Tapahtuman tavoitteena on olla keskustelukanava lippukuntien ja piiritoimijoiden välillä. Osallistujat huomioidaan tapahtuman ohjelmassa niin yksilönä kuin lippukuntansa edustajina. SP - FS ry:n jäsenkokous Keskusjärjestön ylintä päätösvaltaa käyttää joka toinen vuosi kokoontuva jäsenkokous. Kolmastoista jäsenkokous järjestetään Mikkelissä Kuva: Joni Kuusisto 11

12 Lippukunnat Piirin tärkein yhteistyötaho on piirin jäsenet eli lippukunnat. Piiri haluaa omalta osaltaan olla tukemassa ja mahdollistamassa lippukuntien laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteutumista. Piiri tukee lippukuntia niiden haasteissa ja kehityskohdissa parhaansa mukaan. Suomen Partiolaiset ja muut partiopiirit L-SP pitää aktiivisesti yhteyttä muihin piireihin sekä vaikuttaa ja osallistuu jäsenenä keskusjärjestön toimintaan. Vaikutamme toiminnansuunnitteluun ja vastuunkantoon muun muassa osallistumalla jäsenkokouksiin, partioneuvoston kokouksiin, laajennettuihin valiokuntiin ja erilaisiin Pyöreisiin Pöytiin. Lisäksi haluamme Suomen suurimpana partiopiirinä kantaa vastuumme siitä, että Lounais-Suomesta on aktiivisia toimijoita keskusjärjestön tehtävissä. Alueyhdistykset Piirin alueella toimii alueellisia yhdistyksiä, joiden kanssa piiri haluaa olla kiinteästi yhteyksissä ja välttää päällekkäisten toimenpiteiden tekemistä. Piiri haluaa mahdollisuuksien mukaan myös pitää esillä alueyhdistysten tapahtumia piirin viestimissä. Vuonna 2014 on tavoitteena kehittää piirin ja alueellisten yhdistysten toiminnansuunnittelua yhtenäisempään suuntaan. Seurakunnat ja seurakuntayhtymät Piiri saa tällä hetkellä tukea Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymältä. Tarkastellaan myös muiden piirin alueella toimivien yhtymien kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksia, heikentämättä paikallisten lippukuntien toimintamahdollisuuksia. Säätiöt Piirin toimintaa tukevat säätiöt ovat piirille tärkeä yhteistyötaho. Näiden säätiöiden kanssa tehtävää yhteistyötä halutaan syventää ja kehittää toimintakauden aikana. Kuva: Jura Nurminen 12

13 esitys 2014 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 TUOTOT tuotot osallistujilta osallistumismaksutuotot kuljetusmaksutuotot tuotot osallistujilta yhteensä muut tuotot OK-opintokeskustuotot Krist. opintokeskustuotot vuokratuotot muut tuotot muut tuotot yhteensä TUOTOT YHTEENSÄ HENKILÖSTÖKULUT henkilökulut yhteensä henkilösivukulut yhteensä vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ KULUT matka, majoitus, ruoka matkat julkisilla kulkuneuvoilla km-korvaus tapahtumien kuljetus majoitus ruoka kokoustarjoilut osallistumismaksut matka, majoitus, ruoka yhteensä vuokrat toimitilavuokra kopiokoneen vuokra muut vuokrat vuokrat yhteensä materiaalikulut painatus kopiot materiaalit kilpailujen palkinnot toimistotarvikkeet muut kulut materiaalikulut yhteensä

14 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 esitys 2014 käyttö- ja ylläpitokulut huolto- ja hoitokulut sähkö vesi siivous jätehuolto autovakuutus polttoaine muut autokulut hoito- ja lääkekulut rakennusmateriaalit kalusto- ja laitehankinnat käyttö- ja ylläpitokulut yhteensä muut varsinaisen toiminnan kulut luvat tukimaksut jäsenmaksut SP:lle lehti-ilmoitukset postitus puhelin gsm-puhelin webex-kulut internet nettisivut atk-kulut huoltosopimukset atk-kulut muut ulkopuoliset palvelut vakuutus pankkikulut muistamiset ja edustus apuraha muut kulut kopiot ja postitus (jaettavat kulut) siirrot tapahtumiin muut vars. toiminnan kulut yhteensä KULUT YHTEENSÄ "VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ" VARAINHANKINTA tuotot jäsenmaksutuotot tuotot yhteensä

15 talousarvio 2013 toteutunut 2012 talousarvio 2012 esitys 2014 myyntituotot adventtikalenterituotot korttituotot muut varainhankinnan tuotot myyntituotot yhteensä lahjoitukset ja avustukset yleisavustus L-S Partiosäätiö yleisavustus V-S Maakuntasäätiö kohdeavustus Erik Rosenlew -säätiö muut avustukset lahjoitukset ja avustukset yhteensä ilmoitus- ja tilaustuotot ilmoitustuotot tilaustuotot ilmoitus- ja tilaustuotot yhteensä kulut adventtikalenterikulut korttikulut kampanjapalkinnot muut varainhankinnan kulut kulut yhteensä VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ sijoitus- ja rahoitustoiminta korkotuotot muut rahoituskulut sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä yleisavustukset valtionapu yleisavustus Turun ja Kaarinan srk-yhtymä yleisavustukset yhteensä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

16 Tammikuu YSP-koulutus, Suomen Partiolaiset Luottisseminaari, Luottisjaosto Repolainen DL, Viestintäryhmä Partiomatkailun ABC, Kv- ja aatejaosto Tapahtumaviestijöiden vinkki-ilta, Viestintäryhmä Leikkikurssi, tarpojajaosto KiVa-tapaaminen, Suomen Partiolaiset Johtamistehtäväohjaajien ilta, Turku, Koulutusryhmä Johtamistehtäväohjaajien ilta, Pori, Koulutusryhmä Alueen, ohjelman ja koulutuksen työntekijöiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset Lippis lepää, Aluejaosto Partiojohtajien peruskurssi II/, 1. osa, Koulutusryhmä Ko-Gi-staabikoulutus, Suomen Partiolaiset Vaeltajatapahtuma Maire, Vaeltajajaosto Partion kevätkausi alkaa uusia partiolaisia mukaan! Helmikuu 4.2. Veneenohjaajakurssi, pääsykoe, Meripartiojaosto 4.2. Kipparikurssin pääsykoe, Suomen Partiolaiset 7.2. Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä 8.2. Talvikisat, Porin alue 9.2. Partiojohtajien peruskurssi I/(monimuotokurssi), aloitustapaaminen, Koulutusryhmä Ohjaajakoulutus (AO, OO, KO) kaksikielinen, Suomen Partiolaiset Talviretkeilykurssi, Erätaitojaosto Samoajaluotsitapaaminen, Samoajajaosto Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä Meripartiojohtajapäivät, Suomen Partiolaiset Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset Nettisivukoulutus, Nettijaosto Muistelemispäivä (WAGGGS) / Founder s Day (WOSM) Järjestöjohtamiskoulutus, Suomen Partiolaiset Maaliskuu Tarpojien taitopäivät, Tarpojajaosto 5.3. Erikoisruokavalioilta, Huoltojaosto Partiotaitojen SM-kilpailut, Häme Uusien lippukunnanjohtajien ilta/turku, Aluejaosto 16

17 11.3. Sampojen kisavinkki-ilta, Kilpailu- ja seikkailijajaostot Sampojen kisavinkki-ilta, Kilpailu- ja seikkailijajaostot Untuvikkotapaaminen, Koulutusryhmä Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Erätaitoperuskurssi, Erätaitojaosto Matkustan ympäri maailmaa -akelavihjari, Sudenpentujaosto Uusien lippukunnanjohtajien ilta/pori, Aluejaosto Muonituskurssi, Huoltojaosto Kipparikurssi, teoriaosuus, Suomen Partiolaiset Repolainen DL, Viestintäryhmä Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto Partiojohtajien peruskurssi II, 2. osa, Koulutusryhmä Nuotiokitarakurssi, Ohjelmaryhmä Piirin kevätkokous Porissa, Piirihallitus Huhtikuu Aikuisten veneenohjaajakurssi teoriaosa, Meripartiojaosto Some-koulutus, Nettijaosto Veneenohjaajakurssi teoriaosa, Meripartiojaosto Kipparikurssin teoria II, Suomen Partiolaiset Ko-Gi johdanto 115, Suomen Partiolaiset Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto Vaeltajien vaellus, Vaeltaja- ja erätaitojaostot Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Partiojohtajien peruskurssi III/ (pääsiäiskurssi), Koulutusryhmä Ässis I, Samoajajaosto Partioviikko Suomen Partiolaisten Helvi Sipilä -seminaari, Suomen Partiolaiset Kiva kuva -ilta, Vivijaosto Maastopäivä, Kilpailujaosto Piirin kevätkilpailu Rocky Race, Raision KilliNallit Piirin seikkailijakisa, Raision KilliNallit Partiojohtajien peruskurssi I/(monimuotokurssi), maastopäivä, Koulutusryhmä Partiolaisten kansallinen kirkkopyhä, Suomen Partiolaiset Kevätkokousviikonloppu Ohjaajatapaaminen Toukokuu 4.5. Kevätparaati, Piirihallitus 7.5. Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä 17

18 10.5. Kurnunkierros XXVIII, Sisupartiojaosto PiiriVisio WC, Vaeltajajaosto Partiojohtajien peruskurssi IV/, 1. osa, Koulutusryhmä Sudenpentukisat, Saviseutu ja Lu-Tu Luottispurjehdus, Meripartiojaosto Sisupurjehdus, Meripartiojaosto Aikuisten VOK käytännönosa, Meripartiojaosto Yhteiskuntamajakka, Tarpojajaosto Ensiavun jatkokurssi, Turvallisuusjaosto L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut, Altti-alue Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Kesäkuu Partiotoimihenkilöpäivät, Suomen Partiolaiset 7.6. Kevät-SM-kisat 7.6. Kisahuoltajapäivät Suurjuhla, Kymenlaakso Veneenohjaajakurssi käytännönosa, Meripartiojaosto Ko-Gi 113 luonto-osa, Suomen Partiolaiset Partiokouluttajapäivät, Suomen Partiolaiset Ko-Gi 114 luonto-osa, Suomen Partiolaiset Heinäkuu Ko-Gi 115 luonto-osa (vaellus, purjehdus), Suomen Partiolaiset Piiru14, Leiritoimikunta Piirulla Johtamisseminaari, Koulutusryhmä Piirulla LPKJ-tapaaminen, Piirihallitus Elokuu Partiosyksy alkaa uudet ja vanhat partiolaiset mukaan toimintaan! Repolainen DL, Viestintäryhmä Kokoontumispurjehdus Erätaitovihjarit tarpojajohtajille, Erätaitojaosto Partiojohtajien peruskurssi III/, jälkitapaaminen, Koulutusryhmä Aluevaliokunta, Suomen Partiolaiset Partiojohtajien peruskurssi IV/, 2. osa, Koulutusryhmä Medialähettiläiden verkostotapaaminen, Suomen Partiolaiset Merikisat, Meripartiojaosto 18

19 Syyskuu L-SP:n Syys-PT-kilpailut, Kilpailujaosto Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Akelavihjari, Sudenpentujaosto, meripartiojaosto Johtamistehtäväohjaajien koulutus, Koulutusryhmä Luottiskoulutus, Luottisjaosto Kipparikurssin käytännönosa, Suomen Partiolaiset Archipelago race, Meripartiojaosto Ässis II 1.osa, Samoajajaosto Päivät, Suomen Partiolaiset Vaeltajavaltakunta, Suomen Partiolaiset Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto Kaupunkiretki Tulevaisuuden avaimet, Kv- ja aatejaosto Partioneuvoston seminaari, Suomen Partiolaiset Rauhanpäivä, Suomen Partiolaiset Erätaitojatkokurssi, Erätaitojatkokurssi Lippukuntapäivä, Piirihallitus (lippukuntapäivässä) Partio nyt!, Koulutusryhmä (lippukuntapäivässä) KoVa-koulutus, Koulutusryhmä (lippukuntapäivässä) Erikoisruokavaliokoulutus, Huoltojaosto (lippukuntapäivässä) Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto (lippukuntapäivässä) Partio tutuksi -koulutus, Aluejaosto Lokakuu Alueen, ohjelman ja koulutuksen työntekijöiden tapaaminen, Suomen Partiolaiset Partiojohtajien peruskurssi V/, 1. osa, Koulutusryhmä Ässis II, 2.osa, Samoajajaosto Ikäkausivastaavakurssi (YTP), Koulutusryhmä YTP Häme Syys-SM-kilpailut Partiojohtajien peruskurssi I/ (monimuotokurssi), päätöstapaaminen Repolainen DL (jäsennumero), Viestintäryhmä Erätaitoperuskurssi, Retkeilyjaosto Partiojohtajien peruskurssi VI/, 1. osa, Koulutusryhmä Partiolehtien kehittämispäivä, Suomen Partiolaiset Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto L-SP:n yösuunnistuskilpailut, Kilpailujaosto Ansiomerkkikoulutusilta, AMTK Ansiomerkkikoulutusilta, AMTK Lippukuntatoimijakurssi (YTP), Koulutusryhmä Vaeltajavisio, Suomen Partiolaiset 19

20 Saaristokipparikurssi, Suomen Partiolaiset JOTI/JOTA Sisujohtajapäivät ja sisujohtajakoulutus, Suomen Partiolaiset Viestikurssi, Turvallisuusjaosto Akelakurssi, Koulutusryhmä Sampokurssi, Koulutusryhmä Tarpojaluotsikurssi, Koulutusryhmä Samoajaluotsikurssi, Koulutusryhmä Vaeltajaluotsikurssi, Koulutusryhmä Simonpäivät, Sisupartiojaosto Meripartio-ohjaajien tapaaminen, Suomen Partiolaiset Laajennetut valiokunnat, Suomen Partiolaiset Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Erätaito III, Retkeilyjaosto Nuorten viestintäviikonloppu, Yspit Marraskuu Ohjaajatapaaminen Piirin syyskokous Raumalla, Piirihallitus PT-kilpailukurssi, kaupunki-ilta, Kilpailujaosto Y-Ässä Samoajien ohjelmatapahtuma, Samoajajaosto Ko-Gi-seminaarit, Suomen Partiolaiset Partiokouluttajakurssi, Koulutusryhmä Partiojohtajien peruskurssi V/, 2. osa, Koulutusryhmä Ensiavun peruskurssi, Turvallisuusjaosto Repolainen DL, Viestintäryhmä SampoSempalot, Seikkailijajaosto Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset Selviytymismajakka Ihmetarpoja, Tarpojajaosto Jäsenkokous, Suomen Partiolaiset Partiojohtajien peruskurssi VI/, 2. osa, Koulutusryhmä Partioneuvosto, sääntömääräinen syyskokous, Suomen Partiolaiset Palstoja ja paragrafeja -taittokoulutus, Vivijaosto Joulukuu YK:n vapaaehtoistoiminnan päivä Partioglögit, Partioasema Partiotoimistojen joulukahvit, Partiotoimisto Repolainen ilmestyy, Viestintäryhmä Luottisten pikkujoulut, Luottisjaosto 20

21 Järjestelyvuorossa 2014 Järjestelyvuorossa 2015 L-SP:n talvi-partiotaitokilpailut Pori Saviseutu L-SP:n kevät-partiotaitokilpailut Seikkailijakilpailut (L-SP:n kevät-partiotaitokilpailujen yhteydessä) L-SP:n syys-partiotaitokilpailut Rannikkoseutu, Raision KilliNallit Maarian Partioyhtymä + Lounais-Turku Pohjois-Satakunta Koillis-Turku, Turun Metsänkävijät L-SP:n suunnistusmestaruuskilpailut Altti Rannikkoseutu L-SP:n yösuunnistusmestaruuskilpailut Sudenpentukilpailut Sudenpentu- ja seikkailijatapahtuma/ syksy Tarpojien taitopäivä / kevät Koillis-Turku, Nuotiotytöt Saviseutu, Luoteis-Turku Piiru14 -piirileiri Rauma, Myrskypojat Leijankorpi Pori, Pohjoiskulma tarkentuu myöhemmin tarkentuu myöhemmin tarkentuu myöhemmin Tarpojien taitopäivä / syksy Piiru14 -piirileiri tarkentuu myöhemmin SM-kisat Talvi-SM / Häme Kevät-SM / E-KP Syys-SM / L-SP, (SLV) Talvi-SM / Uusimaa Kevät-SM / PäPa Syys-SM / J-SP Piirileiri x x x x Talvileiri x x x HuHu x x x x x Tammileiri x x x x x Finnjamboree x x x Jamboree x x x x Satahanka x x Roverway x x x x Huom! Taulukko on alustava. Piiru 14 -piirileirin jälkeen arvioidaan seuraavan piirileirin ja Tammileirin välistä suhdetta ja mahdollisuuksia järjestää leiriä ja/tai leirejä. Taulukko hyväksytään syksyllä 2014 osana piirin strategiaa. 21

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo kevät 2015 KIPPO - Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n koulutusten ja tapahtumien infolehti piirin jäsenille. Kippo ilmestyy 2 kertaa vuodessa. PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

KUVA: Joosef Abokhter

KUVA: Joosef Abokhter KUVA: Joosef Abokhter SYKSY 2015 Toimintaesite 2 KUVA: Paula Tammivuori TERVETULOA TOIMINTAAN! Olemme koonneet Pääkaupunkiseudun Partiolaisten, Espoon Partiotuen ja Vantaan Kannuksen tapahtumat, kisat

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Sisällys Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa 4 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? 5 Miten piiri pyörii? 7 Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin

Lisätiedot

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5

Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9. Flash Mob! s. 14-15. Oikeus partioon! s.4-5 Kadonneiden tavaroiden jäljillä s. 8-9 Flash Mob! s. 14-15 Oikeus partioon! s.4-5 Partiota vaaroilta lakeuksille 3/2012 Pääkirjoitus Oikeus olla nuori Toimituskunta Päätoimittaja: Kimmo Leiviskä kimmo.leiviska@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13

HOKS! Vaeltaja: s. 4-5. Mainiota Menoa! s. 6-7. Myötäpäiviä kohti s. 10-13 HOKS! Vaeltaja: s. 4-5 Mainiota Menoa! s. 6-7 Myötäpäiviä kohti s. 10-13 Partiota vaaroilta lakeuksille 1/2013 Pääkirjoitus Toimituskunta Päätoimittaja: Tiia Tuhkasaari tiia.tuhkasaari@pohjanmaa.partio.fi

Lisätiedot

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

3-2010. Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Liplatus 3-2010 PARTIOTOIMISTOT PALVELEVAT p. 010 422 3200 / 010 422 3201 jarvisuomi@partio.fi www.jarvisuomi.partio.fi Jyväskylän Partiotoimisto Yliopistonkatu

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri

7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri 7/2010 Lounais-Suomen Partiopiiri Konkari kannustaa viestintäalalle On outoa, ettei partio osaa vieläkään markkinoida itseään. Tätä, uutisten ja joukkoviestinten valtaa, partioharrastuksen hyötyjä ja monia

Lisätiedot

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti

Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006. Uusi piirilehti Täytä tähän lehden nimi. Lue lisää sivulta 6! POHJANMAAN PARTIOPIIRIEN YHTEINEN LEHTI 1/2006 Uusi piirilehti Pääkirjoitus Sun ja mun yhteinen lehti Ehkä tiedätkin jo, että kädessäsi on ensimmäinen piirienvälisen

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2015 SUUNTANA KOSMOS leirinjohtajan mietteitä Mikä olisikaan parempaa kuin katsoa auringon laskua heinäkuisena iltana Saimaan rannalla? Ei mikään.

Lisätiedot