TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma

2 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä- Karjalassa toimii aktiivisesti 21 lippukuntaa, joissa on yhteensä n partiolaista. Partiopiirin tehtävänä on tukea lippukuntia ja niiden toimintaa, jotta ne voivat toteuttaa laadukasta partio-ohjelmaa. YLEISTÄ Partiopiiri tarjoaa ohjelmatapahtumia eri ikäkausille, järjestää koulutusta johtajille, organisoi varainhankintaa lippukuntien talouden tueksi ja tiedottaa ajankohtaisista partioasioista. Piirin yhteiset tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Eteläkarjalainen partiotoiminta on mukana Suomen Partiolaisten valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Kaikessa toiminnassa päämääränä on peruspartioinnin tukeminen. Toimintamuotoja kehitettäessä otetaan lippukuntien toiveet huomioon. Vuonna 2015 painopisteet ovat: - Rekrytoidaan uusia jäseniä ympäri vuoden ja perustetaan lippukuntiin uusia ryhmiä. - Lippukunnilla on toimivat ja ajantasaiset nettisivut. - Kehitetään nuorten koulutusta. - Tuetaan lippukunnissa tarpojaohjelman toteutusta ohjelmaohjaajien ja alueohjaajien yhteistyöllä. - Lisätään partion näkyvyyttä paikallisesti. ALUETYÖ Aluetyö tukee lippukuntia hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle ikäkaudelle. Alueryhmän päätavoitteet ovat säännölliset lippukuntakäynnit ja lippukuntien tukeminen. Pareittain toimivat alueohjaajat ovat piirin ja lippukunnan välisiä viestinviejiä, jotka tuntevat lippukunnan arkisen tilanteen. Lippukuntien johtajiston on helppo olla yhteydessä omaan alueohjaajaansa. Aikuisten rekrytointiin panostetaan mm. järjestämällä yhdessä koulutuksen kanssa Tervetuloa partioon -kursseja. Tehostetaan yhteistyötä muiden toiminnanalojen kanssa lippukuntakäynneillä. Alueryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen ja alueohjaajat. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n aluevaliokunnan kokouksiin. Toimintasuunnitelma

3 TOTEUTUS - Lippukuntakäynnit - Lippukuntajohdolle huoltotapahtuma - Aikuisten rekrytointi - Alueryhmän osallistuminen piirin tapahtumiin - Osallistuminen eskari- ym. rekrykampanjoihin - Kutsutaan SP:n aluevaliokunta mukaan lippukunnanjohtajaseminaariin KOULUTUS Koulutuksen painopisteinä tulevalle vuodelle on tukea partio-ohjelman toteutumista lippukunnissa kaikissa ikäkausissa tarjoamalla koulutusta johtajatehtävissä toimiville. Kevään 2015 aikana tarjotaan ryhmänjohtajakoulutusta sudenpentujen sekä seikkailijoiden johtajille, luotsikoulutusta sekä ikäkausimoduulit. Lisäksi tuetaan johtajatehtävissä toimivien ensiapuosaamista tarjoamalla ensiapukoulutusta. Koulutuksia pyritään tekemään houkutteleviksi niin, että kaikki kurssit saataisiin toteutumaan. Tämä tapahtuu viestimällä kursseista ajoissa, monipuolisesti sekä kohderyhmää kiinnostavasti. Kurssien toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös uusia koulutusmenetelmiä ja työkaluja, esimerkiksi Moodlea. Koulutusryhmä markkinoi aktiivisesti myös Suomen Partiolaisten tarjoamia koulutuksia ja rohkaisee osallistumaan Kolmiapila-Gilwell-koulutukseen. Nuorten johtajien kouluttautumista tuetaan luomalla yhteistyössä ohjelma-toiminnanalan kanssa ns. Jatko-ROK koulutus samoajien ryhmänohjaajakurssin sekä partiojohtajaperuskurssin väliin. Tällä tuetaan myös osallistumista edellä mainituille kursseille oikean ikäisenä. Koulutusryhmään kuuluvat koulutusryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen ja koulutusohjaajat sekä tarpeen mukaan myös muita koulutuksen parissa toimivia henkilöitä. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n laajennetun koulutusvaliokunnan kokouksiin. TOTEUTUS - Ikäkausijohtajakoulutus - Koulutuksen yhdistelmäpäivä (Luotsikoulutus, Talouskoulutus ja Ohjelmamoduulit) - Jatko-ROK - Partiojohtajaperuskurssi - Ensiapukoulutus 1 ja 2 - Koulutusvastaavien tapaaminen Toimintasuunnitelma

4 OHJELMA Ohjelma vastaa ohjelmatapahtumista ja järjestää partiotaitoihin liittyvää koulutusta sekä toteuttaa valtakunnallisia teemoja ja kampanjoita. Ohjelmaryhmän päätavoitteena on tukea lippukuntia partio-ohjelman käytössä entistä monipuolisemmin. SP:n ohjelmapainotus vuodelle 2015 on Kulttuurit kohtaavat. Painotuksen aikana tullaan miettimään kulttuuria monesta eri näkökulmasta ja verraten muihin kulttuureihin. Tutuksi tulee oman paikkakunnan, Suomen, eri lippukuntien ja partiomaiden kulttuurit. Painotus jatkaa vuoden 2014 Kuulun maailmalle -painotusta, tuoden uusia näkökulmia aktiviteetteihin. Ohjelmaryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen, meripartioohjaaja, ikäkausien ohjelmaohjaajat ja ikäkausi- ja taitojaostojen puheenjohtajat. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n laajennetun ohjelmavaliokunnan kokouksiin. JAOSTOT Ikäkausijaostot tukevat ja kannustavat lippukuntia partio-ohjelman toteutuksessa ja taitojaostot tarjoavat lippukunnille mm. monipuolista taitokoulutusta. Sudenpentu- ja seikkailijajaosto (SuSe) järjestää sudenpennuille ja seikkailijoille piiripäivät ja tukee sudenpentujen ja seikkailijoiden kisojen järjestäjiä. Tarpoja- ja samoaja jaoston (TaSa) päätavoite on tarpojille ja samoajille suunnattujen tapahtumien toteuttaminen. Tarpojille järjestetään vuosittain piirimajakka. Vuonna 2015 piirimajakka on luovuus. Piirimajakat : 2015 Luovuus 2016 Leiri 2017 Selviytyminen 2018 Yhteiskunta Samoajille järjestetään ryhmäohjaajakoulutus (ROK) sekä jatkokoulutus ja Kohahdus. Kohahdus on ryhmäohjaajakoulutuksen käyneille samoajille tarkoitettu ohjelmapainotteinen tapahtuma, jossa tapaa muita piirin samoajia ja saa vinkkejä ryhmän toimintaan. Vuonna 2015 kohahduksen teema on Kohahdus Kulttuuriin. Vaeltajajaosto (Va) tukee piirin vaeltajia toteuttamaan ulkomaanprojekteja sekä järjestää kysynnän mukaan vaeltajille ohjelmaa. Erätaitojaosto (E) järjestää vuonna 2015 peruserätaitokurssin syksyllä. Kansainvälisyysjaoston (KV) päätavoitteena on lisätä piirin lippukuntien kansainvälistä toimintaa ja aktivoida toimintaa kummilapsen hyväksi. Piiri osallistuu Suomen Partiolaisten pilottipiirihankkeeseen KV-toiminnan kehittämiseksi. KV-jaosto julkaisee ohjelmavinkkejä kansainvälisyyskasvatuksesta Heimoviestissä ja järjestää muistelemispäiväntapahtuman. Jaosto neuvoo ulkomaista leirimatkaa suunnittelevia ja Toimintasuunnitelma

5 tarjoaa mahdollisuuden kutsua Lappeenrannan teknillisen yliopiston kv-opiskelijoita ryhmien kokouksiin. Jaosto on omalta osaltaan mukana SP:n Woomal2 KEHYprojektista. Kilpailujaoston (K) päätavoitteena on varmistaa, että piirin partiotaitokilpailut järjestetään. Kaikille ikäryhmille järjestetään partiotaitokilpailuja. Kilpailujaosto seuraa piirin kilpailujen järjestämistä ja nimeää kilpailuille valvojat ja tuomarineuvoston puheenjohtajat. Kilpailuja järjestävien lippukuntien jäseniä koulutetaan vuosittain järjestelytoimikuntakurssilla (JTMK-kurssi). Meripartiojaosto (M) kouluttaa partioaluksille tarvittavaa miehistöä ja ylläpitää piirin partioalusten ja kippareiden rekisteriä. Jaosto järjestää veneenohjaajakurssin ja tarvittaessa kipparikurssin pääsykokeen. Meripartiojaosto pitää yhteyttä piirin meripartiolippukuntiin ja kehittää meripartiotoimintaa eteläisen Saimaan alueella. Meripartiojaosto tarjoaa maapartiolaisille mahdollisuuksia tutustua meripartiotoimintaan. Meripartiojaostosta osallistutaan SP:n järjestämiin meripartio-ohjaajatapaamisiin. TOTEUTUS - Sudenpentujen ja seikkailijoiden piiripäivä (SuSe) - Tarpojien Piirimajakka (TaSa) - ROK ja jatkorok (TaSa) - Kohahdus (TaSa) - Pykällys (TaSa) - Liikkuwan Kuwan Festiwaalit (TaSa) - Samoaja-illat (TaSa) - Sählyturnaus (järjestäjänä vuorovuosina naisten/miesten sarjan voittaja) - JTMK-kurssi (K) - Kevät-pt (K) - Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu (K) - Jarrun Lenkki (K) - Syys-pt (K) - Talvi-pt (K) - Iltapurjehdus maapartiolaisille (M) - Meripartioregatta (M) - Peruserätaitokurssi (E) MUUT OHJELMAN TAPAHTUMAT Partioviikolla järjestetään partiojohtajille Yrjönpäivän iltajuhla. Partioparaati ja -kirkko kokoaa kaikki piirin lippukunnat Imatralle. Partioviikon tapahtumien organisoinnista vastaa erillinen projektiryhmä, jonka nimeää piirinhallitus. Toimintasuunnitelma

6 VIESTINTÄ Viestinnän päätavoitteena vuonna 2015 on antaa tarvittavaa tukea jokaiselle piirin lippukunnalle, jotta niillä olisi toimivat ja ajantasaiset internetsivut. Tämä on tärkeä asia piirin jäsenmäärän kehityksen kannalta ja sitä tuetaan järjestämällä mm. viestintäkoulutusta ja olemalla suoraan yhteydessä lippukuntiin. Viestinnän muita tavoitteita on mm. tukea kutakin toiminnanalaa viestinnän osalta ja kehittää mielikuvaa partiosta Etelä-Karjalassa. Heimoviesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa kaikille 1-jäsenille. Suomen Partiolaiset postittaa omansa ja piirin oman lippukuntatiedotteen kuudesti vuodessa. Piiri tiedottaa ajankohtaisista asioistaan lippukuntatiedotteen lisäksi pääasiassa internetsivuilla ja Facebook-sivulla. Viestintäryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen, Heimoviestin päätoimittaja, nettijaoston puheenjohtaja sekä medialähettiläät (YSP). Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n laajennetun viestintävaliokunnan kokouksiin. HALLINTO Piirin hallinnon tehtävänä on varmistaa toiminnan edellytykset ja huolehtia siitä, että toiminta vastaa lippukuntien tarpeita ja odotuksia. Piirin ylin päätösvalta on piirin kevätja syyskokouksilla. Toimintavuoden aikana piirin asioista päättää syyskokouksen valitsema hallitus. Piirihallituksen päätehtävänä on johtaminen: toiminnan arviointi, vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja projektien kokonaisuus. Perustehtäviin kuuluu myös piirin edustaminen, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet. Piirihallituksen tavoitteet ja toimenpiteet - tehokas hallitustyöskentely ja työnjako - huolellinen piirintoiminnan suunnittelu ja seuranta - yhteistyö lippukuntien kanssa - hallitus toimii ryhmänä ja tarjoaa jäsenilleen elämyksellistä partiotoimintaa - perustetaan piiriin Y-ryhmä. Piirihallitukseen kuuluvat piirinjohtaja, varajohtaja ja osa-alueista vastaavat ministerit, jotka valitaan kaksivuotiskausiksi piirin syyskokouksessa. Piirihallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa. Työvaliokuntaan kuuluvat piirinjohtaja, varajohtaja ja piirin työntekijä. Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten valmistelu. Toimintasuunnitelma

7 Partiotoimistossa luodaan edellytykset piirin toiminnalle kokoamalla ja jakamalla tietoa partiokentästä. Partiotoimisto palvelee lippukuntia ja luottamushenkilöitä, hoitaa taloutta ja päivittäistä tiedotusta. Partiotoimiston tavoitteena on kehittää palvelutarjontaa lippukuntien toiveiden mukaan. Partiotoimiston tilat toimivat myös piirin kokoustiloina. Järjestösihteeri työskentelee kokopäiväisenä partiotoimistolla. Ansiomerkkiryhmä auttaa lippukuntia ansiomerkkeihin liittyvissä kysymyksissä. Ryhmä huolehtii omalta osaltaan siitä, että piiritoimijat ja lippukunnanjohtajat tulevat huomioiduiksi ja ansioistaan palkituiksi. Neljä kertaa vuodessa käsitellään piiriin saapuneet ansiomerkkianomukset. Tarvittaessa järjestetään ansiomerkkeihin tai niiden anomiseen liittyvää koulutusta. TALOUS Piirin talouden tukijalkoja ovat jäsenmaksutuotot, omatoiminen varainhankinta, saadut avustukset ja valtionapu, jota piiri saa jäsenmaksun maksaneiden jäsenten suhteessa. Talouden hoito perustuu suunnitelmallisuuteen ja ajan tasalla olevaan seurantaan. Talousryhmä on asiantuntijaelin, joka valmistelee taloushallinnon asioita. Lisäksi ryhmä suunnittelee ja seuraa piirin taloutta. Talousryhmän alaisuuteen kuuluvat Hepohiekan hoitokunta ja Partiokauppa Erätuli Oy. Talousryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen, piirin työntekijä sekä muut jäsenet. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n talousfoorumiin. Hepohiekan hoitokunnan ensisijainen tehtävä on vastata leirialueen ja rakennusten ylläpidosta ja huollosta. Leirialuetta kehitetään ja sen käyttöä ja tunnettuutta lisätään. Leirialuetta vuokrataan piirin jäsenille ja ulkopuolisille. Hoitokunta järjestää vähintään kevät- ja syystalkoot. Partiokauppa Erätuli Oy (Erätuli-shoppi) myy partiotarvikkeita ja pienimuotoisesti retkeilyvälineitä. Toiminta keskittyy palvelemaan jäsenistöä partiotarvikevälityspisteenä. Toimintasuunnitelma

8 Toimintasuunnitelma

9 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TALOUSARVIO 2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT KOULUTUS OHJELMA ALUETYÖ VIESTINTÄ TOIMISTO HALLINTO TALOUS TA 2015 HEPOHIEKKA PIIRI YHT. OSANOTTOMAKSUT KOHDEAVUSTUKSET MUUT TUOTOT TUOTOT YHTEENSÄ KULUT HENKILÖSTÖKULUT MUUT KULUT POISTOT KULUT YHTEENSÄ VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA TUOTOT KULUT VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIM. TUOTOT KULUT SIJOITUS- JA RAH.TOIM.YHT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SATUNNAISET ERÄT TUOTOT KULUT SATUNNAISET ERÄT YHT YLEISAVUSTUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 Toimintasuunnitelma

10 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TALOUS- TALOUS- TALOUS- TILIN- ARVIO ARVIO ARVIO PÄÄTÖS VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT OSANOTTOMAKSUT , , , ,00 KOHDEAVUSTUS 500, , , ,87 MUUT TUOTOT 0, ,00 0 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,87 KULUT HENKILÖSTÖKULUT , , , ,94 POISTOT 3492,31 MUUT KULUT , , , ,46 KULUT YHTEENSÄ , , , ,71 VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , , , ,84 VARAINHANKINTA TUOTOT , , , ,30 KULUT , , , ,46 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , , ,84 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. TUOTOT , , , ,24 KULUT 2 910, , , ,13 SIJOITUS- JA RAHOITUST.YHT , , , ,11 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , , ,89 SATUNNAISET ERÄT 0,00 YLEISAVUSTUKSET , , , ,14 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 8, ,25 Toimintasuunnitelma

11 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Tapahtuma Vastuuhenkilö Sähköpostiosoite TAMMIKUU Iida Ilvonen, Piirihallituksen seminaari Heini Jokinen JTMK-kurssi ja Akela- ja sampokoulutus Iida Ilvonen Heini Jokinen Lippukunnanjohtajaseminaari piirihallitus Samoajailta Emma Laihanen HELMIKUU 1.2. Sudenpentujen ja seikkailijoiden Tommi Kiukas piiripäivä Imatralla Talvi-pt, myös yösarjat (LSV) Lauri Kouvo Ystävänpäivänä kaveri partioon Alueryhmä Sählyturnaus (LW) Joel Pirnetkoski Muistelemispäivä MAALISKUU Viestintäviikonloppu Reetta Uusalo Liikkuwan Kuwan Festiwaalit Mikko Niemelä Koulutuksen teholauantai Ilkka Kuivalainen Piirin kevätkokous piirihallitus Samoajailta Tiia Ruokojärvi HUHTIKUU Tiia Ruokojärvi Kohahdus Kulttuuriin Elina Seppälä Partioviikko Partiolauluilta Ilkka Kuivalainen Yrjönpäivän iltajuhla Projektiryhmä Partioparaati Projektiryhmä TOUKOKUU 2.5. Hepohiekan kevättalkoot Tuija Karjalainen Sudenpentu- ja seikkailijakisa (PI) Anne Venjärvi Kevät-PT (RET) Jarrun lenkki (LW) Antti Pirinen Samoajapurjehdus Mikko Niemelä KESÄKUU Iltapurjehdus Ville Järvenpää HEINÄKUU ELOKUU Toimintasuunnitelma

12 ROK ja JatkoROK Lippukuntapäivä Piirihallitus Emma Laihanen, Marja Virtanen Heini Jokinen SYYSKUU Syyskisat, myös OrVi (TT&SS) Sini Hulkkonen Meripartioregatta Pj-kurssin I osa Minna Nousiainen Kalenteriasiamieskoulutus Jaana Hyrkkänen Samoajailta Marja Virtanen LOKAKUU Erätaitojen peruskurssi Tero Piiparinen Piirin syyskokous piirihallitus Hepohiekan syystalkoot Tuija Karjalainen Pj-peruskurssi, II osa Minna Nousiainen Pykällys Sini Hulkkonen MARRASKUU Piirimajakka, luovuus (Piiripäivä tarpojille) Lauri Pyrhönen Samoajailta Elina Seppälä JOULUKUU Piirin joulukahvit Jaana Hyrkkänen Toimintasuunnitelma

13 TAPAHTUMAT ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY Paraati Imatra Lappeenranta Sudenpentujen ja seikkailijoiden piiripäivä X - Piirimajakka Luovuus Leiri Talvi-pt, päiväsarjat LSV Talvi-pt, yösarjat E-KP Kevät-pt RET Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu PI Jarrun lenkki LW Syys-pt SS+TT Suunnistuskilpailu X X Kesäleiri - - Talvileiri - X SUOMEN PARTIOLAISET RY Talvi-SM Uusimaa L-SP Kevät-SM PäPa Häme Syys-SM J-SP Pohjanmaa Suunnistuskilpailu - - Sudenpentu- ja seikkailijakilpailun suunnittelu Pohjanmaa L-SP Vaeltajatapahtuma X X Samoajatapahtuma X - Suurjuhla - - Suurleiri - X Satahanka - - Jäsenkokous - X Jamboree Roverway Japani Ranska Toimintasuunnitelma

14 Liite Piirin Y-rakenne Vastaa alueellisesta yhteiskunta- ja edunvalvontatyöstä. Koordinoi ja tukee omalla alueellaan tehtävää työtä Kommunikointi lippukuntien kanssa => molempiin suuntiin Lippukunnille tarjotaan paikallistasolle sovitetut yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärjet sekä malleja edunvalvontatyön toteuttamiseen. Piirin alueella tapahtuvan kehityksen seuraaminen ja ongelmakohtiin puuttuminen; lippukuntien tuki Y-työtä koordinoiva ryhmä Piiri toimii yhteistyössä alueellisten rakenteiden kanssa Vaalipiirit Alueellinen media ja avaukset Maakunnat ja maakunnalliset toimijat Muiden järjestöjen aluejärjestöt Oman alueensa erityspiirteiden/tarpeiden tuominen SP:n tietoon Yhteiskunnallisuuden tulee heijastua laajemmalti eri toimintoihin. Yhteisiä rajapintoja myös piireissä ovat alue-, ohjelma-, koulutus-, viestintä ja kv-toiminnanalojen kanssa. Toimintasuunnitelma

15 Toimintasuunnitelma

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10 Lounais-Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2012 Sisällys Terveiset partiovuodelle 2012 3 Toimintakauden 2012 painotukset 4 Liitteet Tapahtumakalenteri 2012 7 Talousarvio 2012 10 2 Terveiset partiovuodelle

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä LAPIN PARTIOLAISET ry Rajajääkärinkatu 3 A 1 96100 ROVANIEMI puh. 040 833 8556 s-posti: lappi@partio.fi LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY 1 (2) LAPIN PARTIOLAISET RY:n ja LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 8.11.2014 Sisällys Johdanto 3 Stratergia 2015-2018 4 5 Tavoitteet 2015-2016 Vahva lippukunta 6 Kaikki mukaan

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 1/3 HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 Aika Lauantai 15.11.2014 Paikka Läsnä Kiljavan leirikeskus, Kassu, Hyvinkää Piirineuvoston talousilta tiistaina 11.11.2014 klo 18.00 Partioasemalla Piirineuvoston

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus J-SP Jokaiselle Sopiva Partio PARTIO J-SP:n TIKKU SISÄLTÖ 1 ALUETYÖ O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 Aluetyön kuvaus O2 kansio J-SP:n ALUETYÖN KARTTA Aluetyön kartta 2011 O3 kansio

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Piirin tarkoitus Lounais-Suomen Partiopiirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Alue ALKUVUOSI Aluevaliokunnan huomiota aluetyön tasalaatuisuuteen Suuria vaihteluja piireittäin, aluetapaamisia 0-8 kpl vuodessa, osassa ei

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Tämän Lounais-Suomen Partiopiirin ansiomerkkiohje -vihkosen lisäksi partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Partiolaisten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY:N TURVALLISUUSASIAKIRJA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöhemmin piiri) turvallisuusasiakirja esittää kuinka partiolaiset toteuttavat turvallisuus näkökohtia toiminnassaan ja kuinka partiolaisia ohjataan turvalliseen toimintaan.

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA,

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Saatteeksi HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista kasvaa ja kokeilla vastuunkantoa omien kykyjen mukaisesti. Vanhemmat luottavat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

Tervetuloa Lippukuntapäivään!

Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tänä vuonna Lippukuntapäivä järjestetään 28.9. Turussa, Puropellon koululla. Lippukuntapäivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä on koko piirin yhteinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA!

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! Lippukunta saa sähköpostitse linkin esitäytettyyn vuosiselosteeseen joulukuun alussa. Linkki lähetetään lpkj:lle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä on erittäin huolestuttavaa!

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä on erittäin huolestuttavaa! TOIMINTASUUNNITELMA 2004 Hyväksytty piirin syyskokouksessa 25.10.2003 1 YLEISTÄ Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset Ry:n jäsenmäärä oli vuonna 2002 3157 partiolaista ja vuonna 2003 2653. Laskua on 16 %. Tämä

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään:

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN. Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: KUTSU SYYSKOKOUKSEEN Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry:n SYYSKOKOUS pidetään: Aika Maanantaina 29.12.2009 Ilmoittautuminen ja ruoka 18.00-19.00 Kokous alkaa 19.00 Paikka Seinäjoen Nuorisoasema, Puistokatu

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry

PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT ry TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 PARTIOLIPPUKUNTA SUSIVEIKOT RY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-14.8.2010 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi toimintakauden 1.1.-14.8.2010 Suomen

Lisätiedot

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Alue Toukokuu 2013. Menneet: Sekalaista: Ohjelma/koulutus/alue yhteinen valiokuntaviikonloppu. Seuraava aluevaliokunta jo elokuussa

Alue Toukokuu 2013. Menneet: Sekalaista: Ohjelma/koulutus/alue yhteinen valiokuntaviikonloppu. Seuraava aluevaliokunta jo elokuussa Alue Toukokuu 2013 Ohjelma/koulutus/alue yhteinen valiokuntaviikonloppu Ohjelman kanssa monimuotoisuudesta Avauksen loppu rutistus Projektin lopetus, ylijäämien käyttäminen yhdessä piirien projektien kanssa.

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT

PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT Laadittu uuden ikäkausijaon perusteella ja partiopuku-uudistuksen mukaisesti Laadittu lokakuussa 2011/Liisa Tulosmaa huomioi hankintoja tehdessäsi mahdolliset hintamuutokset

Lisätiedot

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri KUVA Joel Forsman Piirin Toimintakalenteri SP:N JUTUT: Medialähettiläskoulutus 16. 18.1. Ko Gi staabikoulutus 30.1. 1.2. Kouluttaja ja ohjelmaseminaari (Ohjaajakoulutus+ JärJo) 30.1. 1.2. Tammikuu Ylitys

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot

Sisältö. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Esitys syyskokoukselle 22.11.2012. Tampereen Partiolaiset ry (TP) on aluejärjestö,

Sisältö. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Esitys syyskokoukselle 22.11.2012. Tampereen Partiolaiset ry (TP) on aluejärjestö, Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Esitys syyskokoukselle 22.11.2012 Sisältö Yleistä 3 Tamperelaisten lippukuntien toiminta 4 Yhteistoiminta 7 Aluetyö 13 Hallinto, talous

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6)

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6) HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17.30 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien neljättätoista toimintavuotta leimaavat lukuisat tapahtumat. Vuosi 2007 on partioliikkeen 100-vuotis juhlavuosi ja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Espoon Partiotuki ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Hallituksen esitys syyskokoukselle 21.10.2015 VISI 16 Jokaisella pestillä on pestikuvaus, pesti- ja palautekeskustelu Tehdään tietoista jäsenhankintaa

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan

Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Lounais-Suomen Partiopiiri ry PARTIOLAISEN PUVUT JA MERKIT kiinnitysohjeita mallipaitaan Sudenpennun puvut ja merkit Sudenpentu kantaa lippukuntahuivia ja on pukeutunut sudenpentupaitaan, jossa on sudenpää-

Lisätiedot

Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014

Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014 Partiolippukunta Teiska Partio ry:n Toimintakertomus 2014 Toimintakertomuksessa käytetään lippukunnan tavan mukaisesti lippukunnan yhteisistä viikonloppuretkistä nimitystä leiri, vaikka ne Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry

Tampereen Partiolaiset ry Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisalto Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä Tamperelaiset Hämeen Partiopiirin

Lisätiedot

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi!

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi! Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu lippukunnanjohtajalle tueksi ja avuksi pestin hoitamiseen. Jokainen lippukunnanjohtaja voi tehdä paketista vuosien kuluessa oman lippukuntansa näköisen ja lisätä tarpeellista

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016

Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 Esitys syyskokoukselle 24.11.2015 Sisältö Yleistä Tamperelaisten lippukuntien toiminta Yhteistoiminta Aluetyö Hallinto, talous ja viestintä

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 L-SP:n seitsemäs toimintavuosi... 4 Lounais-Suomen Partiopiirin strategia 2015-2018... 4 Strategian painopisteet 2015-2018... 5 Erityistä

Lisätiedot

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta.

Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuluotsi (Yliakela) Sudenpentuluotsi johtaa sudenpentuosastoa ja vastaa sen toiminnasta. Sudenpentuosaston johtaminen: - seuraa laumojen toimintaa ja huolehtii, että se on sudenpentuohjelman mukaista,

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2010

VUOSIKERTOMUS 2010 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2010 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2010 - hyväksytty kevätkokouksessa 26.03.2011 Partaharjulla. 1 / 36 2 / 36 Partiovuosi 2010 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n neljäs toimintavuosi. Järvi-Suomen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Vuosikertomus 2011 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin kolmas toimintavuosi Partiopiirin strategia 2020 Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille 2011 2012 Yhdistyksen kokoukset

Lisätiedot