TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2015"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma

2 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä- Karjalassa toimii aktiivisesti 21 lippukuntaa, joissa on yhteensä n partiolaista. Partiopiirin tehtävänä on tukea lippukuntia ja niiden toimintaa, jotta ne voivat toteuttaa laadukasta partio-ohjelmaa. YLEISTÄ Partiopiiri tarjoaa ohjelmatapahtumia eri ikäkausille, järjestää koulutusta johtajille, organisoi varainhankintaa lippukuntien talouden tueksi ja tiedottaa ajankohtaisista partioasioista. Piirin yhteiset tapahtumat ovat tärkeä osa toimintaa. Eteläkarjalainen partiotoiminta on mukana Suomen Partiolaisten valtakunnallisissa kehittämishankkeissa. Kaikessa toiminnassa päämääränä on peruspartioinnin tukeminen. Toimintamuotoja kehitettäessä otetaan lippukuntien toiveet huomioon. Vuonna 2015 painopisteet ovat: - Rekrytoidaan uusia jäseniä ympäri vuoden ja perustetaan lippukuntiin uusia ryhmiä. - Lippukunnilla on toimivat ja ajantasaiset nettisivut. - Kehitetään nuorten koulutusta. - Tuetaan lippukunnissa tarpojaohjelman toteutusta ohjelmaohjaajien ja alueohjaajien yhteistyöllä. - Lisätään partion näkyvyyttä paikallisesti. ALUETYÖ Aluetyö tukee lippukuntia hyvän partiotoiminnan järjestämisessä jokaiselle ikäkaudelle. Alueryhmän päätavoitteet ovat säännölliset lippukuntakäynnit ja lippukuntien tukeminen. Pareittain toimivat alueohjaajat ovat piirin ja lippukunnan välisiä viestinviejiä, jotka tuntevat lippukunnan arkisen tilanteen. Lippukuntien johtajiston on helppo olla yhteydessä omaan alueohjaajaansa. Aikuisten rekrytointiin panostetaan mm. järjestämällä yhdessä koulutuksen kanssa Tervetuloa partioon -kursseja. Tehostetaan yhteistyötä muiden toiminnanalojen kanssa lippukuntakäynneillä. Alueryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen ja alueohjaajat. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n aluevaliokunnan kokouksiin. Toimintasuunnitelma

3 TOTEUTUS - Lippukuntakäynnit - Lippukuntajohdolle huoltotapahtuma - Aikuisten rekrytointi - Alueryhmän osallistuminen piirin tapahtumiin - Osallistuminen eskari- ym. rekrykampanjoihin - Kutsutaan SP:n aluevaliokunta mukaan lippukunnanjohtajaseminaariin KOULUTUS Koulutuksen painopisteinä tulevalle vuodelle on tukea partio-ohjelman toteutumista lippukunnissa kaikissa ikäkausissa tarjoamalla koulutusta johtajatehtävissä toimiville. Kevään 2015 aikana tarjotaan ryhmänjohtajakoulutusta sudenpentujen sekä seikkailijoiden johtajille, luotsikoulutusta sekä ikäkausimoduulit. Lisäksi tuetaan johtajatehtävissä toimivien ensiapuosaamista tarjoamalla ensiapukoulutusta. Koulutuksia pyritään tekemään houkutteleviksi niin, että kaikki kurssit saataisiin toteutumaan. Tämä tapahtuu viestimällä kursseista ajoissa, monipuolisesti sekä kohderyhmää kiinnostavasti. Kurssien toteutuksessa hyödynnetään monipuolisesti myös uusia koulutusmenetelmiä ja työkaluja, esimerkiksi Moodlea. Koulutusryhmä markkinoi aktiivisesti myös Suomen Partiolaisten tarjoamia koulutuksia ja rohkaisee osallistumaan Kolmiapila-Gilwell-koulutukseen. Nuorten johtajien kouluttautumista tuetaan luomalla yhteistyössä ohjelma-toiminnanalan kanssa ns. Jatko-ROK koulutus samoajien ryhmänohjaajakurssin sekä partiojohtajaperuskurssin väliin. Tällä tuetaan myös osallistumista edellä mainituille kursseille oikean ikäisenä. Koulutusryhmään kuuluvat koulutusryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen ja koulutusohjaajat sekä tarpeen mukaan myös muita koulutuksen parissa toimivia henkilöitä. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n laajennetun koulutusvaliokunnan kokouksiin. TOTEUTUS - Ikäkausijohtajakoulutus - Koulutuksen yhdistelmäpäivä (Luotsikoulutus, Talouskoulutus ja Ohjelmamoduulit) - Jatko-ROK - Partiojohtajaperuskurssi - Ensiapukoulutus 1 ja 2 - Koulutusvastaavien tapaaminen Toimintasuunnitelma

4 OHJELMA Ohjelma vastaa ohjelmatapahtumista ja järjestää partiotaitoihin liittyvää koulutusta sekä toteuttaa valtakunnallisia teemoja ja kampanjoita. Ohjelmaryhmän päätavoitteena on tukea lippukuntia partio-ohjelman käytössä entistä monipuolisemmin. SP:n ohjelmapainotus vuodelle 2015 on Kulttuurit kohtaavat. Painotuksen aikana tullaan miettimään kulttuuria monesta eri näkökulmasta ja verraten muihin kulttuureihin. Tutuksi tulee oman paikkakunnan, Suomen, eri lippukuntien ja partiomaiden kulttuurit. Painotus jatkaa vuoden 2014 Kuulun maailmalle -painotusta, tuoden uusia näkökulmia aktiviteetteihin. Ohjelmaryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen, meripartioohjaaja, ikäkausien ohjelmaohjaajat ja ikäkausi- ja taitojaostojen puheenjohtajat. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n laajennetun ohjelmavaliokunnan kokouksiin. JAOSTOT Ikäkausijaostot tukevat ja kannustavat lippukuntia partio-ohjelman toteutuksessa ja taitojaostot tarjoavat lippukunnille mm. monipuolista taitokoulutusta. Sudenpentu- ja seikkailijajaosto (SuSe) järjestää sudenpennuille ja seikkailijoille piiripäivät ja tukee sudenpentujen ja seikkailijoiden kisojen järjestäjiä. Tarpoja- ja samoaja jaoston (TaSa) päätavoite on tarpojille ja samoajille suunnattujen tapahtumien toteuttaminen. Tarpojille järjestetään vuosittain piirimajakka. Vuonna 2015 piirimajakka on luovuus. Piirimajakat : 2015 Luovuus 2016 Leiri 2017 Selviytyminen 2018 Yhteiskunta Samoajille järjestetään ryhmäohjaajakoulutus (ROK) sekä jatkokoulutus ja Kohahdus. Kohahdus on ryhmäohjaajakoulutuksen käyneille samoajille tarkoitettu ohjelmapainotteinen tapahtuma, jossa tapaa muita piirin samoajia ja saa vinkkejä ryhmän toimintaan. Vuonna 2015 kohahduksen teema on Kohahdus Kulttuuriin. Vaeltajajaosto (Va) tukee piirin vaeltajia toteuttamaan ulkomaanprojekteja sekä järjestää kysynnän mukaan vaeltajille ohjelmaa. Erätaitojaosto (E) järjestää vuonna 2015 peruserätaitokurssin syksyllä. Kansainvälisyysjaoston (KV) päätavoitteena on lisätä piirin lippukuntien kansainvälistä toimintaa ja aktivoida toimintaa kummilapsen hyväksi. Piiri osallistuu Suomen Partiolaisten pilottipiirihankkeeseen KV-toiminnan kehittämiseksi. KV-jaosto julkaisee ohjelmavinkkejä kansainvälisyyskasvatuksesta Heimoviestissä ja järjestää muistelemispäiväntapahtuman. Jaosto neuvoo ulkomaista leirimatkaa suunnittelevia ja Toimintasuunnitelma

5 tarjoaa mahdollisuuden kutsua Lappeenrannan teknillisen yliopiston kv-opiskelijoita ryhmien kokouksiin. Jaosto on omalta osaltaan mukana SP:n Woomal2 KEHYprojektista. Kilpailujaoston (K) päätavoitteena on varmistaa, että piirin partiotaitokilpailut järjestetään. Kaikille ikäryhmille järjestetään partiotaitokilpailuja. Kilpailujaosto seuraa piirin kilpailujen järjestämistä ja nimeää kilpailuille valvojat ja tuomarineuvoston puheenjohtajat. Kilpailuja järjestävien lippukuntien jäseniä koulutetaan vuosittain järjestelytoimikuntakurssilla (JTMK-kurssi). Meripartiojaosto (M) kouluttaa partioaluksille tarvittavaa miehistöä ja ylläpitää piirin partioalusten ja kippareiden rekisteriä. Jaosto järjestää veneenohjaajakurssin ja tarvittaessa kipparikurssin pääsykokeen. Meripartiojaosto pitää yhteyttä piirin meripartiolippukuntiin ja kehittää meripartiotoimintaa eteläisen Saimaan alueella. Meripartiojaosto tarjoaa maapartiolaisille mahdollisuuksia tutustua meripartiotoimintaan. Meripartiojaostosta osallistutaan SP:n järjestämiin meripartio-ohjaajatapaamisiin. TOTEUTUS - Sudenpentujen ja seikkailijoiden piiripäivä (SuSe) - Tarpojien Piirimajakka (TaSa) - ROK ja jatkorok (TaSa) - Kohahdus (TaSa) - Pykällys (TaSa) - Liikkuwan Kuwan Festiwaalit (TaSa) - Samoaja-illat (TaSa) - Sählyturnaus (järjestäjänä vuorovuosina naisten/miesten sarjan voittaja) - JTMK-kurssi (K) - Kevät-pt (K) - Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu (K) - Jarrun Lenkki (K) - Syys-pt (K) - Talvi-pt (K) - Iltapurjehdus maapartiolaisille (M) - Meripartioregatta (M) - Peruserätaitokurssi (E) MUUT OHJELMAN TAPAHTUMAT Partioviikolla järjestetään partiojohtajille Yrjönpäivän iltajuhla. Partioparaati ja -kirkko kokoaa kaikki piirin lippukunnat Imatralle. Partioviikon tapahtumien organisoinnista vastaa erillinen projektiryhmä, jonka nimeää piirinhallitus. Toimintasuunnitelma

6 VIESTINTÄ Viestinnän päätavoitteena vuonna 2015 on antaa tarvittavaa tukea jokaiselle piirin lippukunnalle, jotta niillä olisi toimivat ja ajantasaiset internetsivut. Tämä on tärkeä asia piirin jäsenmäärän kehityksen kannalta ja sitä tuetaan järjestämällä mm. viestintäkoulutusta ja olemalla suoraan yhteydessä lippukuntiin. Viestinnän muita tavoitteita on mm. tukea kutakin toiminnanalaa viestinnän osalta ja kehittää mielikuvaa partiosta Etelä-Karjalassa. Heimoviesti ilmestyy neljä kertaa vuodessa kaikille 1-jäsenille. Suomen Partiolaiset postittaa omansa ja piirin oman lippukuntatiedotteen kuudesti vuodessa. Piiri tiedottaa ajankohtaisista asioistaan lippukuntatiedotteen lisäksi pääasiassa internetsivuilla ja Facebook-sivulla. Viestintäryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen, Heimoviestin päätoimittaja, nettijaoston puheenjohtaja sekä medialähettiläät (YSP). Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n laajennetun viestintävaliokunnan kokouksiin. HALLINTO Piirin hallinnon tehtävänä on varmistaa toiminnan edellytykset ja huolehtia siitä, että toiminta vastaa lippukuntien tarpeita ja odotuksia. Piirin ylin päätösvalta on piirin kevätja syyskokouksilla. Toimintavuoden aikana piirin asioista päättää syyskokouksen valitsema hallitus. Piirihallituksen päätehtävänä on johtaminen: toiminnan arviointi, vuosisuunnitteluprosessi, toimintasuunnitelman toteutus ja projektien kokonaisuus. Perustehtäviin kuuluu myös piirin edustaminen, edunvalvonta ja yhteiskuntasuhteet. Piirihallituksen tavoitteet ja toimenpiteet - tehokas hallitustyöskentely ja työnjako - huolellinen piirintoiminnan suunnittelu ja seuranta - yhteistyö lippukuntien kanssa - hallitus toimii ryhmänä ja tarjoaa jäsenilleen elämyksellistä partiotoimintaa - perustetaan piiriin Y-ryhmä. Piirihallitukseen kuuluvat piirinjohtaja, varajohtaja ja osa-alueista vastaavat ministerit, jotka valitaan kaksivuotiskausiksi piirin syyskokouksessa. Piirihallitus kokoontuu noin kymmenen kertaa. Työvaliokuntaan kuuluvat piirinjohtaja, varajohtaja ja piirin työntekijä. Työvaliokunnan tehtäviin kuuluu hallituksen kokousten valmistelu. Toimintasuunnitelma

7 Partiotoimistossa luodaan edellytykset piirin toiminnalle kokoamalla ja jakamalla tietoa partiokentästä. Partiotoimisto palvelee lippukuntia ja luottamushenkilöitä, hoitaa taloutta ja päivittäistä tiedotusta. Partiotoimiston tavoitteena on kehittää palvelutarjontaa lippukuntien toiveiden mukaan. Partiotoimiston tilat toimivat myös piirin kokoustiloina. Järjestösihteeri työskentelee kokopäiväisenä partiotoimistolla. Ansiomerkkiryhmä auttaa lippukuntia ansiomerkkeihin liittyvissä kysymyksissä. Ryhmä huolehtii omalta osaltaan siitä, että piiritoimijat ja lippukunnanjohtajat tulevat huomioiduiksi ja ansioistaan palkituiksi. Neljä kertaa vuodessa käsitellään piiriin saapuneet ansiomerkkianomukset. Tarvittaessa järjestetään ansiomerkkeihin tai niiden anomiseen liittyvää koulutusta. TALOUS Piirin talouden tukijalkoja ovat jäsenmaksutuotot, omatoiminen varainhankinta, saadut avustukset ja valtionapu, jota piiri saa jäsenmaksun maksaneiden jäsenten suhteessa. Talouden hoito perustuu suunnitelmallisuuteen ja ajan tasalla olevaan seurantaan. Talousryhmä on asiantuntijaelin, joka valmistelee taloushallinnon asioita. Lisäksi ryhmä suunnittelee ja seuraa piirin taloutta. Talousryhmän alaisuuteen kuuluvat Hepohiekan hoitokunta ja Partiokauppa Erätuli Oy. Talousryhmään kuuluvat ryhmän puheenjohtaja, joka on hallituksen jäsen, piirin työntekijä sekä muut jäsenet. Ryhmän puheenjohtaja osallistuu SP:n talousfoorumiin. Hepohiekan hoitokunnan ensisijainen tehtävä on vastata leirialueen ja rakennusten ylläpidosta ja huollosta. Leirialuetta kehitetään ja sen käyttöä ja tunnettuutta lisätään. Leirialuetta vuokrataan piirin jäsenille ja ulkopuolisille. Hoitokunta järjestää vähintään kevät- ja syystalkoot. Partiokauppa Erätuli Oy (Erätuli-shoppi) myy partiotarvikkeita ja pienimuotoisesti retkeilyvälineitä. Toiminta keskittyy palvelemaan jäsenistöä partiotarvikevälityspisteenä. Toimintasuunnitelma

8 Toimintasuunnitelma

9 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TALOUSARVIO 2015 VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT KOULUTUS OHJELMA ALUETYÖ VIESTINTÄ TOIMISTO HALLINTO TALOUS TA 2015 HEPOHIEKKA PIIRI YHT. OSANOTTOMAKSUT KOHDEAVUSTUKSET MUUT TUOTOT TUOTOT YHTEENSÄ KULUT HENKILÖSTÖKULUT MUUT KULUT POISTOT KULUT YHTEENSÄ VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ VARAINHANKINTA TUOTOT KULUT VARAINHANKINTA YHTEENSÄ TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIM. TUOTOT KULUT SIJOITUS- JA RAH.TOIM.YHT TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ SATUNNAISET ERÄT TUOTOT KULUT SATUNNAISET ERÄT YHT YLEISAVUSTUKSET TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 Toimintasuunnitelma

10 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TALOUS- TALOUS- TALOUS- TILIN- ARVIO ARVIO ARVIO PÄÄTÖS VARSINAINEN TOIMINTA TUOTOT OSANOTTOMAKSUT , , , ,00 KOHDEAVUSTUS 500, , , ,87 MUUT TUOTOT 0, ,00 0 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,87 KULUT HENKILÖSTÖKULUT , , , ,94 POISTOT 3492,31 MUUT KULUT , , , ,46 KULUT YHTEENSÄ , , , ,71 VARS. TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ , , , ,84 VARAINHANKINTA TUOTOT , , , ,30 KULUT , , , ,46 VARAINHANKINTA YHTEENSÄ , , , ,84 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , , ,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIM. TUOTOT , , , ,24 KULUT 2 910, , , ,13 SIJOITUS- JA RAHOITUST.YHT , , , ,11 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ , , , ,89 SATUNNAISET ERÄT 0,00 YLEISAVUSTUKSET , , , ,14 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 0,00 0,00 8, ,25 Toimintasuunnitelma

11 TAPAHTUMAKALENTERI 2015 Tapahtuma Vastuuhenkilö Sähköpostiosoite TAMMIKUU Iida Ilvonen, Piirihallituksen seminaari Heini Jokinen JTMK-kurssi ja Akela- ja sampokoulutus Iida Ilvonen Heini Jokinen Lippukunnanjohtajaseminaari piirihallitus Samoajailta Emma Laihanen HELMIKUU 1.2. Sudenpentujen ja seikkailijoiden Tommi Kiukas piiripäivä Imatralla Talvi-pt, myös yösarjat (LSV) Lauri Kouvo Ystävänpäivänä kaveri partioon Alueryhmä Sählyturnaus (LW) Joel Pirnetkoski Muistelemispäivä MAALISKUU Viestintäviikonloppu Reetta Uusalo Liikkuwan Kuwan Festiwaalit Mikko Niemelä Koulutuksen teholauantai Ilkka Kuivalainen Piirin kevätkokous piirihallitus Samoajailta Tiia Ruokojärvi HUHTIKUU Tiia Ruokojärvi Kohahdus Kulttuuriin Elina Seppälä Partioviikko Partiolauluilta Ilkka Kuivalainen Yrjönpäivän iltajuhla Projektiryhmä Partioparaati Projektiryhmä TOUKOKUU 2.5. Hepohiekan kevättalkoot Tuija Karjalainen Sudenpentu- ja seikkailijakisa (PI) Anne Venjärvi Kevät-PT (RET) Jarrun lenkki (LW) Antti Pirinen Samoajapurjehdus Mikko Niemelä KESÄKUU Iltapurjehdus Ville Järvenpää HEINÄKUU ELOKUU Toimintasuunnitelma

12 ROK ja JatkoROK Lippukuntapäivä Piirihallitus Emma Laihanen, Marja Virtanen Heini Jokinen SYYSKUU Syyskisat, myös OrVi (TT&SS) Sini Hulkkonen Meripartioregatta Pj-kurssin I osa Minna Nousiainen Kalenteriasiamieskoulutus Jaana Hyrkkänen Samoajailta Marja Virtanen LOKAKUU Erätaitojen peruskurssi Tero Piiparinen Piirin syyskokous piirihallitus Hepohiekan syystalkoot Tuija Karjalainen Pj-peruskurssi, II osa Minna Nousiainen Pykällys Sini Hulkkonen MARRASKUU Piirimajakka, luovuus (Piiripäivä tarpojille) Lauri Pyrhönen Samoajailta Elina Seppälä JOULUKUU Piirin joulukahvit Jaana Hyrkkänen Toimintasuunnitelma

13 TAPAHTUMAT ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY Paraati Imatra Lappeenranta Sudenpentujen ja seikkailijoiden piiripäivä X - Piirimajakka Luovuus Leiri Talvi-pt, päiväsarjat LSV Talvi-pt, yösarjat E-KP Kevät-pt RET Sudenpentu- ja seikkailijakilpailu PI Jarrun lenkki LW Syys-pt SS+TT Suunnistuskilpailu X X Kesäleiri - - Talvileiri - X SUOMEN PARTIOLAISET RY Talvi-SM Uusimaa L-SP Kevät-SM PäPa Häme Syys-SM J-SP Pohjanmaa Suunnistuskilpailu - - Sudenpentu- ja seikkailijakilpailun suunnittelu Pohjanmaa L-SP Vaeltajatapahtuma X X Samoajatapahtuma X - Suurjuhla - - Suurleiri - X Satahanka - - Jäsenkokous - X Jamboree Roverway Japani Ranska Toimintasuunnitelma

14 Liite Piirin Y-rakenne Vastaa alueellisesta yhteiskunta- ja edunvalvontatyöstä. Koordinoi ja tukee omalla alueellaan tehtävää työtä Kommunikointi lippukuntien kanssa => molempiin suuntiin Lippukunnille tarjotaan paikallistasolle sovitetut yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärjet sekä malleja edunvalvontatyön toteuttamiseen. Piirin alueella tapahtuvan kehityksen seuraaminen ja ongelmakohtiin puuttuminen; lippukuntien tuki Y-työtä koordinoiva ryhmä Piiri toimii yhteistyössä alueellisten rakenteiden kanssa Vaalipiirit Alueellinen media ja avaukset Maakunnat ja maakunnalliset toimijat Muiden järjestöjen aluejärjestöt Oman alueensa erityspiirteiden/tarpeiden tuominen SP:n tietoon Yhteiskunnallisuuden tulee heijastua laajemmalti eri toimintoihin. Yhteisiä rajapintoja myös piireissä ovat alue-, ohjelma-, koulutus-, viestintä ja kv-toiminnanalojen kanssa. Toimintasuunnitelma

15 Toimintasuunnitelma

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2017 JOHDANTO (myöhemmin partiopiiri) toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n piirijärjestönä Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Etelä-Karjalassa

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Viialan Metsänkävijät ry Toimintasuunnitelma 2018

Viialan Metsänkävijät ry Toimintasuunnitelma 2018 Viialan Metsänkävijät ry Toimintasuunnitelma 2018 Lippukunnan pääteemana vuonna 2018 on viettää ikimuistoista Viialan Metsänkävijöiden 80- vuotis-juhlavuotta, joka sisältää mm. pääjuhlan helmikuussa ja

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2014 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 1 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöh. piiri) toiminnansuunnittelu vuodelle 2018 koostuu toimintasuunnitelman tekstiosasta, tapahtumakalenterista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017

KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 KASKENKAATAJIEN TAPAHTUMAKALENTERI 2017 HAP=Hämeenlinnan alueen partiolaiset =Hämeen partiopiiri SP=Suomen partiolaiset TAMMIKUU 6.1. Tilastojen DL Malla 14.1 Kolotalkoot Syke 15.1. Ansiomerkkien hakudeadline

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10 Lounais-Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2012 Sisällys Terveiset partiovuodelle 2012 3 Toimintakauden 2012 painotukset 4 Liitteet Tapahtumakalenteri 2012 7 Talousarvio 2012 10 2 Terveiset partiovuodelle

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä TAPAHTUMAKALENTERI 2017 TAMMIKUU 6.-8.1. Kinkunpolttajaiset samo TaLo, TaKo 8.1. LL&HK2018 suunnittelukokous TaLo, TaKo 13.-15.1. YSP-koulutus samo, vaelt SP 21.1. Organisaatiossa toimiminen koulutus vaelt,

Lisätiedot

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä

Aika Tapahtuma Kohderyhmä Järjestäjä TAPAHTUMAKALENTERI 2017 TAMMIKUU 6.-8.1. Kinkunpolttajaiset samo TaLo, TaKo 8.1. LL&HK2018 suunnittelukokous TaLo, TaKo 13.-15.1. YSP-koulutus samo, vaelt SP 21.1. Organisaatiossa toimiminen koulutus vaelt,

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja SYYSKOKOUS 2017 AIKA sunnuntai 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja SYYSKOKOUS 2016 AIKA sunnuntai 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2011 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 6 4. Talousarvio

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Partiolippukunta Tornipääskyt ry

Partiolippukunta Tornipääskyt ry Partiolippukunta Tornipääskyt ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 LIPPUKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009 3 2 VARSINAINEN TOIMINTA 3 2.1 Sudenpentutoiminta 3 2.2 Seikkailijatoiminta

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä

ohjelma, erovuorossa, kaudet täynnä LAPIN PARTIOLAISET ry Rajajääkärinkatu 3 A 1 96100 ROVANIEMI puh. 040 833 8556 s-posti: lappi@partio.fi LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY 1 (2) LAPIN PARTIOLAISET RY:n ja LAPIN PARTIOPOIKAPIIRI RY:n SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus J-SP Jokaiselle Sopiva Partio PARTIO J-SP:n TIKKU SISÄLTÖ 1 ALUETYÖ O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 Aluetyön kuvaus O2 kansio J-SP:n ALUETYÖN KARTTA Aluetyön kartta 2011 O3 kansio

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 8.11.2014 Sisällys Johdanto 3 Stratergia 2015-2018 4 5 Tavoitteet 2015-2016 Vahva lippukunta 6 Kaikki mukaan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Piirin tarkoitus Lounais-Suomen Partiopiirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se

Lisätiedot

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014

HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 1/3 HYVÄKSYTTY PÖYTÄKIRJA PIIRINEUVOSTO IV / 2014 Aika Lauantai 15.11.2014 Paikka Läsnä Kiljavan leirikeskus, Kassu, Hyvinkää Piirineuvoston talousilta tiistaina 11.11.2014 klo 18.00 Partioasemalla Piirineuvoston

Lisätiedot

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET :n säännöt, 9. : Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1

Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Toiminnanalojen kuulumiset SP:n hallitus 5/2013 28.4.2013 1 Alue ALKUVUOSI Aluevaliokunnan huomiota aluetyön tasalaatuisuuteen Suuria vaihteluja piireittäin, aluetapaamisia 0-8 kpl vuodessa, osassa ei

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2016 Y-tunnus: 0678591-0 Kesolantie 1 54100 Joutseno SISÄLLYSLUETTELO sivu Toimintakertomus 1 Tilinpäätös Tuloslaskelma 2-3 Tase

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009

TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2009 uutta partiohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtuma on Susiveikkojen oma 30-vuotisjuhlakesäleiri.

Lisätiedot

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu

Tiedotuskanava. Merituulen tiedotuslehti koteihin. syyskuu - lokakuu Tiedotuskanava Merituulen tiedotuslehti koteihin syyskuu - lokakuu Tärkeitä puhelinnumeroita Kokoontumisajat Tulevat tapahtumat Syksyntapahtumia Merituulessa tapahtuu Tuisku 2015 MERITUULI Lisää tietoa

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat

Järvi-Suomen Partiolaiset ry. LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat Järvi-Suomen Partiolaiset ry LÄHIALUETAPAAMISET kevät 2014 Ajankohtaiset asiat MUISTATHAN Ajankohtaiset asiat ANSIOMERKIT haetaan neljä kertaa vuodessa: 15.1. Yrjönpäivänä jaettavat merkit 15.4. Kesäleireillä

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008

Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Lahden siniset TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI JA TALOUSARVIO 2008 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 5 4. Talousarvio sivu 7 Perustiedot

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA

AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA AVIAPARTION TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 5.11.2013 8.11.2013 2 SISÄLLYS JÄSENISTÖ... 5! TOIMINTA... 6! SUDENPENTUTOIMINTA... 7! SEIKKAILIJATOIMINTA... 7! TARPOJATOIMINTA... 8! SAMOAJATOIMINTA... 9!

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN partiotaitokilpailujen säännöt

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN partiotaitokilpailujen säännöt LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN partiotaitokilpailujen säännöt SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 3 1 Soveltaminen...3 2 L-SP:n piirinmestaruuskilpailut...3 3 Järjestämisoikeus...3 4 Sarjajako...4 5 Osanotto-oikeus...4

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä.

Retkitoimintaa varten käytössämme oli Partiolippukunta Susiveikkojen Kannatusyhdistys ry:n omistama retkikämppä Mylly-Majalammella Vihdissä. Sivu 2 (14) Toimintakertomus Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimi vuonna 2009 Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n partio-ohjelmaa toteuttaen. Lippukunta järjesti kesällä oman noin 80 henkilön

Lisätiedot

Ahlaisten Ankkurit - lippukuntakalenteri 2018

Ahlaisten Ankkurit - lippukuntakalenteri 2018 Ahlaisten Ankkurit - lippukuntakalenteri 2018 Tammikuu tässä kuussa myös LPK kevätkauden suunnittelukokous 12.-14.1. Lippis ja koko muu johtajakolmikko lepää Alueryhmä 13.1. Lippukunnan suunnittelu ja

Lisätiedot

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA,

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Saatteeksi HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista kasvaa ja kokeilla vastuunkantoa omien kykyjen mukaisesti. Vanhemmat luottavat

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/6. Yleistä Sivu 1/6 Yleistä Sudenpennut Vuosi 2016 on Töölön Sinisten 84. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme ovat Töölönkadun Kolo ja Siltasaarenkadun Kallionkolo. Lippukunnan retkien pääsääntöisenä näyttämönä toimii

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Tämän Lounais-Suomen Partiopiirin ansiomerkkiohje -vihkosen lisäksi partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Partiolaisten

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri

KUVA Joel Forsman. Piirin Toimintakalenteri KUVA Joel Forsman Piirin Toimintakalenteri SP:N JUTUT: Medialähettiläskoulutus 16. 18.1. Ko Gi staabikoulutus 30.1. 1.2. Kouluttaja ja ohjelmaseminaari (Ohjaajakoulutus+ JärJo) 30.1. 1.2. Tammikuu Ylitys

Lisätiedot

Seuraa meitä somessa

Seuraa meitä somessa Seuraa meitä somessa FACEBOOK: Lounais-Suomen partiopiiri INSTAGRAM: lspartiopiiri TWITTER: lspartiopiiri SNAPCHAT: lspartiopiiri Kun julkaiset omia partiokuviasi, muistathan tägit #lspartiopiiri ja #partioscout!

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Olarinmäen Samoojat ry Toimintasuunnitelma 2014 Hyväksytty syyskokouksessa 24.11.2013 SISÄLTÖ YLEISTÄ. 3 PARTIO-OHJELMA/TOIMINTA 4 SUDENPENNUT.. 5 SEIKKAILIJAT.. 6 TARPOJAT.. 7 KOULUTUSJOUKKUE.. 8 SAMOAJAT..

Lisätiedot

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä

TÖÖLÖN SINISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sivu 1/6 14.10.2009. Yleistä Sivu 1/6 14.10.2009 Yleistä Vuosi 2010 on Töölön Sinisten 77. toimintavuosi. Kokoontumispaikkamme tullee olemaan Töölönkadun kolo ja retkipaikkamme Långvikin uusi kämppä. Alkavan vuoden tavoitteena on

Lisätiedot

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISTEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019 on yksi Suomen Partiolaiset ry:n yhdestätoista partiopiiristä, joka toimii Kainuun, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien

Lisätiedot