Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

2 Yleistä... 4 Piirin kuudes toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia Erityistä vuonna Piiru Suomi Areena... 7 Partiomestari Strategiaprosessi... 8 Resursointi... 8 Jäsenmäärä... 9 Hallinto... 9 Yhdistyksen kokoukset... 9 Hallitus Vuosi 2014 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto Koulutusryhmä Luottisjaosto Ohjelmaryhmä Sudenpentujaosto Seikkailijajaosto Tarpojajaosto Samoajajaosto Vaeltajajaosto Kilpailujaosto Meripartiojaosto Huoltojaosto Erätaitojaosto Turvallisuusjaosto Kansainvälinen ja partioaatteellinen jaosto Talousryhmä Viestintäryhmä Toimitusjaosto IT-jaosto Visuaalisen viestinnän jaosto

3 YSP:it Projektit Syty Partioon projekti Ohjuri (Piirun ohjausryhmä) Piiru HuHu Toimikunnat Ansiomerkkitoimikunta Yhteiskuntasuhdetoimikunta Paraatitoimikunta Partiotoimisto Talous Yhteistoiminta Lounais-Suomen Partiosäätiö Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs Turun Partiolaiset Scouterna i Åbo ry Suomen Partiomuseoyhdistys Finlands Scoutmuseiförening ry Finlands Svenska Scouter rf Turun kaupunki Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Muut järjestöt Liitteet Piirin jäsenyhdistykset ja lippukunnat jäsenmäärineen Partiopiirin edustajat SP:n tehtävissä Ansiomerkit ja tunnustukset Parhaat kilpailusuoritukset Kolmiapila-Gilwell eli partiojohtajien jatkokurssin suorittaneet Jäsenistö Tilinpäätös

4 Yleistä Piirin kuudes toimintavuosi Vuosi 2014 oli Lounais-Suomen partiopiirin kuudes toimintavuosi. Lounais-Suomen partiopiiri perustettiin Eurassa. Yhdistyksen tehtävänä on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Tämä tapahtuu ennen kaikkea lippukuntien toiminnan tukemisen kautta. Partiopiirin jäseniä ovat lippukunnat, joilla on mm. piirin kevät- ja syyskokousten kautta mahdollisuus vaikuttaa sekä piirin päätöksen tekoon että siihen minkälaista toimintaa piiri vuosittain toteuttaa. Vuosi 2014 oli kaksivuotisen toiminnansuunnittelusyklin jälkimäinen vuosi ja yhdistyksen toimintasuunnitelmaa rakennettiin viimeistä kertaa strategian 2020 painopisteiden mukaisesti. Lounais-Suomen Partiopiirissä jäsenmäärän kasvu jatkui vuoden Vuoden päätapahtuma oli kaikille ikäkausille suunnattu piirileiri Piiru14. Piirissä järjestettiin toimintavuoden aikana useita ohjelma- ja koulutustapahtumia lippukuntien toiminnan ja laadukkaan ohjelman tukemiseksi. Vuoden 2013 ohjelmapainotuksena oli valtakunnallinen Kuulun maailmalle teema. Partioparaati sai jälleen suuren suosion ja tapahtuma on edelleen osallistujamäärältä suurin jokavuotinen partiotapahtuma Suomessa. Kiitos vuodesta 2014 Piirihallitus Partiopiirin strategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Piirin strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toimintaalueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toimintaalueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä 4

5 lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa. Piiri on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Partiopiirin toimintasuunnitelma vuodelle 2014 pohjautui piirin strategiaan L-SP:n strategiset painopisteet I Partiotoiminta: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. 5

6 II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toimintaalueellaan Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta. Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailman puolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. 6

7 V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia Piirillä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti. Erityistä vuonna 2014 Piiru14 Kaikille ikäkausille suunnattu piirileiri Piiru14 järjestettiin Evon nuorisoleirialueella Sudenpennut ja seikkailijat olivat leirillä puolet ajasta, muut kaikki yhdeksän päivää. Lippukunnilla oli mahdollisuus ottaa mukaansa myös ei-vielä-partiolaisia sekä osallistujiksi että lähijohtajiksi. Leirille kutsuttiin myös kansainvälisiä osallistujia. Leirin teema, "Kurkota tähtiin", sisälsi itsensä ylittämistä sekä vastuullisuutta ja omien tekojen kautta vaikuttamista. Tämän vuoksi leirin suojelijaksi pyydettiin maailman ensimmäistä viittomakielistä rap-artisti Signmarkia, joka myös entisenä sisupartiolaisena toimi hyvänä esimerkkinä jokaiselle leiriläiselle. Leirille osallistui noin 3500 partiolaista, hieman yli 100 kutsuvierasta sekä noin 750 vierasta vierailupäivänä. Yhteenlaskettuna leirillä kävi siis noin 4400 henkilöä. Leirin osallistujatavoite oli henkilöä. Piirin jäsenmäärä huomioon ottaen, leirille osallistui noin 1/3 piirin jäsenmaksun maksaneista. Suomi Areena Partiopiiri osallistui yhdessä Suomen Partiolaisten kanssa Suomi Areenaan ensimmäistä kertaa. Tapahtuma oli monelta osin suuri menestys. Kutsuvieras lounaalle osallistui liki 200 kutsuvierasta, aina valtioneuvoston jäsenestä, Arkkipiispan kautta paikallisiin vaikuttajiin, partiolaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin. Kansalaistorin pisteellämme kävi kolmen päivän aikana tuhansia vieraita ympäri Suomea ja sosiaalisessa mediassa partion näkyvyys oli merkittävää. 7

8 Partiomestari 2014 Partiomestari on Suomen Partiolaisten ja Story of Sports -tuotantoyhtiön yhdessä tuottama televisioohjelmasarja, jonka toinen tuotantokausi toteutettiin syksyllä Ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2013 oli noin katsojaa. Toteutus rahoitettiin piirien ja keskusjärjestön yhteistyönä. L-SP:n osuus oli 6800 euroa. Ohjelmassa tarpojaikäiset, eli vuotiaat nuoret kisasivat erilaisissa yhteistyö- ja selviytymistaitoja vaativissa partiotaitotehtävissä. Ohjelma oli suunnattu kaikenikäisille ei vain nuorille. Nuorten valmentajina, partioässinä, löytöretkeilijä Patrick Pata Degerman sekä partiojohtaja Anniina Rantala Littoisten Pirtapiioista. L-SP:n kisavartiona mukana oli Kameleontit Henrikin Tapulitytöistä. Strategiaprosessi Syksystä 2013 alkanutta strategiaprosessia valmisteltiin työryhmän kanssa, johon kuuluivat piirinjohtaja Mari Kousa, ohjelmaministeri Inka Lähteenmäki, Wiki Wikström, Janne Roslöf, Lasse Lund ja Anniina Palola. Prosessissa oli tärkeänä tekijänä Suomen Partiolaisten strategia prosessi, johon piiri vaikutti aktiivisesti ja edisti omia intressejään ja tarpeitaan parhaansa mukaan. Strategiaprosessin pohjautui laajoihin toimintaympäristökuvauksiin SWOT- analyyseineen, sidosryhmäympäristön kuvauksiin, valtiontaloustietokeskuksen ennustuksiin sekä lippukunnille tehtyihin Sytytyspalahaastatteluihin. Tavoitteena oli koko ajan tehdä strategia, joka aidosti ohjaa sekä toimintaa, että resursseja kohti visiota ja painopisteitä. Siksi strategian työstöön käytettiin aikaa ja osallistettiin niin lippukuntia, luottamushenkilöitä, toimihenkilöitä, kuin eri alojen asiantuntijoita. L-SP:n strategia hyväksyttiin syyskokouksessa Raumalla Resursointi Strategiaprosessin ohessa piirissä aloitettiin resursointiprosessi, jonka tavoitteena oli organisoida piirin resurssit niin, että piiri pystyy paremmin palvelemaan lippukuntia ja toteuttamaan tehokkaammin strategiaamme vuosille Muutosprosessia valmisteltiin vuoden 2014 ajan ja siihen on kuulunut arviointia niin taloudellisista-, toiminnallisista-, kuin henkilöresursseista. Valmistelun seurauksena luottamushenkilöorganisaatiota täydennettiin syyskokouksessa 2015: piirihallitukseen valittiin kaksi uutta ministeriä, joiden vastuualueina ovat markkinointija jäsenhankinta, sekä yhteiskuntasuhteet ja projektit. Muutoksella tavoiteltiin mahdollisuutta painottaa ja tehdä todellisia toimenpiteitä hyväksytyn strategian painopisteisiin, eli yhteistyöhön, johtajuuteen, avoimuuteen, markkinointiin ja lippukuntien hyvinvointiin. Konkreettisia asioita joihin muutoksella pyrittiin olivat mm. 1) Lisäresurssit lippukuntien tukemiseen monialaisesti, lippukuntien tarpeiden mukaan 2) Lisätuki luottamushenkilöille ja partion vapaaehtoisille 3) Uusien lippukuntien perustaminen 4) Monipuolisempaa ja kohdennetumpaa markkinointia 5) Enemmän resursseja yhteiskuntasuhdeasioiden hoitamiseen ja tätä kautta toivottavasti lisää taloudellista varmuutta Muutosta valmisteltiin piirinjohtajan ja toiminnanjohtajan johdolla ja siihen osallistettiin jokaisen toiminnanalan 8

9 luottamushenkilöitä ja toimihenkilöitä yhdessä ja erikseen, työstäen ja keskustellen. Lisäksi konsultoitiin useita eri tahoja kuten muita partiopiirejä, järjestöjä ja eri alueiden asiantuntijoita. Syksyn 2014 aikana piiri valittiin mukaan Allianssi ry:n Vetovoimakoulutukseen, jossa kehittämistehtävässämme analysoimme ja kehitimme resursointia edelleen. Prosessi valmistuu tammikuussa 2015 ja mahdolliset muutokset toimenkuvissa tai vastaavissa otetaan käyttöön kevään 2015 aikana. Jäsenmäärä Vuonna 2014 piirin jäsenmäärä nousi yli jäseneen. Piirin partioprosentti on edelleen valtakunnan korkein. Piirin alueella 9 prosenttia ikäluokasta (7-22- vuotiaista) kuuluu partioon. Piirin alueen lippukunnat tekivät aktiivista työtä markkinoinnin ja jäsenhankinnan eteen piirin tuella. Jäsenmäärätavoitteeksi vuodelle 2018 päätettiin jäsentä. Hallinto Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous Porin yliopistokeskus Läsnä 118 äänivaltaista kokousedustajaa 47 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Aleksi Heikkilä NHLpk Ennen kokouksen avausta piirinjohtaja Mari Kousa onnitteli tasan kuusi vuotta täyttävää Lounais-Suomen Partiopiiriä. Juhlan kunniaksi nostettiin maljat ja nähtiin kuvakollaasi piirin alkuajoilta sekä vuosien varrelta. Juhlallisuuksien jälkeen kuultiin piirileiri Piiru14:n tiedostuspäällikkö Anna Mikolan katsaus leirin valmisteluihin ja ilmoittautumistilanteeseen. Piirinjohtaja Mari Kousa esitteli piirin jäsenmäärään kasvulukuja, jaettiin piirin partiotaitokilpailujen palkinnot, kuultiin Yhdessä parempi maailma - kampanjasta sekä arvottiin adventtikalenteri kampanjaan osallistuneiden lippukuntien kesken tavarapalkintoja. Kokouksessa; vahvistettiin piirin vuoden 2013 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin vuoden 2015 jäsenmaksuksi 19,00 jäseneltä päätettiin asettaa piirin syyskokouksen henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta ja valittiin siihen jäsenet hyväksyttiin "Kouluikäiset tarvitsevat lisää arkiliikuntaa / Partio liikuttaa lapsia ja nuoria" julkilausuma. Syyskokous Rauman Lyseon Lukio Läsnä 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Samuli Salanterä. Ennen syyskokouksen avaamista ohjelmassa oli viime kesän piirileiri Piiru14:a muistelemista sekä Piiru14 staabin muistamiset, samoajaleiri HuHun esittäytyminen ja piirin uuden somejaoston terveiset kokousväelle. Kokoukselle esiteltiin myös tulevan piirileirin ikäkausikyselyn tuloksia, joiden käsittelyä hallitus jatkaa. Piirin kilpailujaosto palkitsi piirin partiotaitokilpailuiden parhaimmistoa. Kokouksessa: hyväksyttiin hallituksen esitys piirin strategiaksi vuoteen hyväksyttiin piirin 2015 toimintasuunnitelma ja talousarvio. vahvistettiin piirihallituksen esitys, että hallitukseen valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; piirinjohtaja, varajohtaja, viestintäryhmän puheenjohtaja ja hallituksen jäsen, jonka ensisijaisena 9

10 vastuualueena jäsenhankinta ja markkinointi sekä yksivuotiskaudeksi hallituksen jäsen, jonka ensisijaisena vastuualueena kehittäminen ja yhteiskuntasuhdetoiminta. valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kaudeksi seuraavat henkilöt - piirinjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Mari Kousa (PoTu) - piirin varajohtaja Mika Kuusiston (KRR) - viestintäryhmän puheenjohtajaksi Eeva Kivilä (KST) - hallituksen jäsen, jäsenhankinta ja markkinointi Ville Vesa (MuSi) - hallituksen jäsen, kehittäminen ja yhteiskuntatoiminta Anniina Palola (HeTa) (kaudelle 2015) valittiin Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n partioneuvoston jäsenehdokkaiksi ja piirin partioneuvoksiksi kaksivuotiskaudeksi Mari Kousa, Mika Kuusisto ja Pauli Engblom sekä partioneuvostoon varajäsenehdokkaiksi kaksivuotiskaudeksi Maarit Heikkinen, Inka Lähteenmäki ja Anniina Palola. Valittiin piirin edustajiksi Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n sääntömääräiseen jäsenkokoukseen Mikkeliin ; Anna Nyrhinen, Jussi Elo, Sakari Warro, Maarit Heikkinen, Inka Lähteenmäki, Laura Kajala, Mika Kuusisto, Mari Kousa, Pia Aalto, Wiki Wikström, Jyrki Tuominen, Maija Santalahti, Ida Arminen, Hanna Pärkö, Juho Toivola, Lauri Takala, Timo Siren, Juho Keitaanniemi, Jura Nurminen, Maija-Liisa Laukkanen, Pasi Mikkonen ja varaedustajiksi; Jenni Takala, Susanna Jussila, Anniina Palola, Iida Turunen valtuutettiin piirihallitus valitsemaan tarpeen vaatiessa piirin edustajat ja varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksen välillä pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin Valittiin yksimielisesti tilintarkastajiksi KHT Petri Palmroth ja KHT Tuomo Korte sekä PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Anne Malin varatilintarkastajiksi. Projektiministeri Sakari Warro esitteli ohjeistuksen zoonoosi riskialueella toimimisesta. Hallitus Toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta on vastannut piirihallitus. Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 16 (13) kertaa. [ VASTAUS: 16 kertaa toimintavuonna ja 13 kertaa edellisenä) Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet Mari Kousa hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Porin Tulitikut piirinjohtaja kehittämistoiminta ja Partiotoimisto Mika Kuusisto hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Kaarinan Ristiritarit varajohtaja toiminnansuunnittelu ja raportointi Maarit Heikkinen alueryhmän puheenjohtaja RajakivenKiertäjät Anna Nyrhinen talousryhmän puheenjohtaja Turun Tähti-Tytöt Sakari Warro vastuualueena projektitoiminta Kaarinan Ristiritarit Jussi Elo viestintäryhmän puheenjohtaja Turun Metsänkävijät Inka Lähteenmäki ohjelmaryhmän puheenjohtaja Raision KilliNallit Laura Kajala koulutusryhmän puheenjohtaja Rantakaarinat Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri Muut luottamustoimet Kalle Virtanen SP:n hallitus / talousvaliokunta pj. Turun Metsänkävijät Viljami Hätönen SP:n hallitus / ohjelmavaliokunta pj. Turun Mikaelin Siniset Jukka Tulivuori IC WOSM Turun Metsänkävijät 10

11 TVK Piirihallitus nimesi keskuudestaan työvaliokunnanjäseniksi Mari Kousan, Mika Kuusiston ja sihteeriksi Kalle-Pekka Mannilan. TVK kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Työvaliokunta toimi myös piirin apurahatoimikuntana, joka käsitteli piirille tulleita apuraha-anomuksia ja valmisteli ne Lounais-Suomen Partiosäätiölle ja Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs:lle päätöksentekoa varten. Hallituksen järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Lippukuntafoorumi, Porin Yliopistokeskus, Pori. Osallistujia 98 ja johtajana toimi Jussi Elo (TuMe). ja Mika Kuusisto (KRR) 4.5. Kevätparaati, Turku. Kevätparaati järjestettiin yhteistyössä Turun Partiolaisten kanssa. Paraatissa marssi kaikkiaan 3933 partiolaista 95 lippukunnasta. Piirin uudeksi lippuvartiolippukunnaksi nimettiin Mikaelin Siniset. Paraatin komentajana toimi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) ja juhlapuhujana Pekka Hyysalo. Iloinen ja suuri paraatijoukko juhlisti samalla partiomaiseen tapaan partiokevään yhteistä teemaa: Yhdessä parempi maailma. Partioparaatin viestin välitti puheessaan Vuoden 2014 turkulainen Pekka Hyysalo: "Kokeile rajojasi ja usko unelmiisi. Jos sinä et niihin usko, niin kuka sitten uskoo? Uskokaa unelmiinne!" 9.5. Tsyklistartti, Partiotoimisto, Turku ja WebEx. Osallistujia oli 35 piirin ryhmistä ja jaostoista, johtajana piirin varajohtaja Mika Kuusisto Tsyklistoppi, Partiotoimisto, Turku ja WebEx. Osallistujia 26 ja johtajana toimi Mika Kuusisto (KRR) Lippukuntapäivä, Turku. Osallistujia 347, johtajina Anna Nyrhinen (TTT) ja Mari Kousa (PoTu) Muut hallinnon alaiset koulutukset ja osallistujamäärät Ansiomerkkikoulutus (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 9, johtajana kouluttajina Hanna-Leena Puosi (NaPa), Jyrki Tuominen (TuMe), Timo Sirén (TaLi) Koulutus jäsenrekisterinhoitajille (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 64, kouluttajina Leena Hongell (partiotoimisto), Jyri-Petteri Paloposki (NuEr) Partio Nyt koulutus (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 16, kouluttajana Laura Kajala (RK) Aikuisrekrykoulutus 1 (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 6, kouluttajana Hanna Mari Muikku (Kiehiset) Aikuisrekrykoulutus 2 (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 25, kouluttajana Hanna Mari Muikku (Kiehiset) Johtamisen viisi osa-aluetta (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 34, kouluttajana Lippukuntien ja seurakuntien yhteistyön mahdollisuudet (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 16, kouluttajana Juha Nappu (IVK) Näin käytät piirin toimintasuunnitelmaa ja strategiaa osana lippukunnan toiminnansuunnittelua 1 (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 5, kouluttajana Näin käytät piirin toimintasuunnitelmaa ja strategiaa osana lippukunnan toiminnansuunnittelua 2 (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 15, kouluttajana Kartoita lippukuntasi muonitus (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 4, kouluttajana Tiina Tähtikari (VaVa) Kokonaisvaltaisen partioelämyksen luominen (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 45, kouluttajana CV-koulutus (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 24, kouluttajana Seppo Romana Tavoitepohjainen johtaminen - Visiosta organisaation kautta budjettiin (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 15, kouluttajana Heikki Otsolampi Hygieniapassin suoritus (Lpk-päivä) Turussa. Osallistujia 21, johtajana Saila Sipilä (RK) Osallistuminen SP:n toimintaan Partioneuvoston kokouksiin osallistuivat piirin partioneuvoksena piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos Mika Kuusisto. Kokouksiin osallistuivat myös SP:n hallituksen edustajana ohjelmavaliokunnan puheenjohtajana Viljami Hätönen, talousvaliokunnan puheenjohtajana Kalle Virtanen ja IC WOSM Jukka Tulivuori. Lisäksi monet 11

12 piirimme partiojohtajat ovat antaneet voimakkaan panoksensa partiotyön hyväksi Suomen Partiolaisten eri valiokuntien, työryhmien yms. työskentelyyn osallistumalla Partioneuvosto I, Hotelli Presidentti, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto sekä Jussi Elo Partioneuvosto II, sähköpostikokous. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto Partioneuvosto III, Ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/piirinjohtaja Mari Kousa ja varaneuvos/ varajohtaja Mika Kuusisto, sekä Inka Lähteenmäki. Muut SP:n tapahtumat Laajennetut valiokunnat I, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Laura Kajala ja Eva Liuksila, alueryhmästä Maarit Heikkinen, talousryhmästä Anna Nyrhinen, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki, IT-jaostosta Saara Sulonen sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto Laajennetut valiokunnat II, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Eva Liuksila ja Mari Piironen, viestintäryhmästä Jussi Elo, IT-jaostosta Mika Virtanen, alueryhmästä Maarit Heikkinen, talousryhmästä Anna Nyrhinen, ja ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki Laajennetut valiokunnat III, Ortodoksinen kulttuurikeskus Sofia, Helsinki. Piiristä mukana koulutusryhmästä Laura Kajala ja Eva Liuksila, viestintäryhmästä Jussi Elo, alueryhmästä Maarit Heikkinen, talousryhmästä Anna Nyrhinen, ohjelmaryhmästä Inka Lähteenmäki ja Päivi Junni sekä piirinjohtaja Mari Kousa ja varajohtaja Mika Kuusisto. Miten hallitus toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2014 I) LAATU Koulutusten ja ohjelmatapahtumien jalkauttaminen lähemmäs lippukuntia toteutettiin toiminnanalojen kautta tapahtumatarjotinta hyväksikäyttäen. Konsepti lanseerattiin vuonna 2013 ja sen käyttöä jatkettiin vuonna Alueellisia tapahtumia tilattiin usealle alueelle. Lippukuntafoorumi: Tapahtuma järjestettiin kevätkokouksen yhteydessä Porissa. Piirihallitus ja lippukuntien johtajistot kohtasivat ajankohtaisten teemojen parissa. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä lähes sata. Yhtenä kantavana perusajatuksena kevätkokouksen yhteydessä järjestettävässä tapahtumassa on se, että lippukuntien ääni tulisi paremmin kuuluviin piirin tekemisessä. Tilaisuudessa keskusteltiin partion ja median suhteesta, pohdittiin omaa ajankäytön hallintaa sekä työstettiin piirin tulevaa strategiaa. Lippukuntapäivä: Lippukuntapäivän teemana oli vaikuttaminen ja johtajuus. Lippukuntapäivään Turussa osallistui kaikkiaan noin 280 henkeä, joista luottiksia oli noin 50. Päivää muokattiin aikaisempien vuosien malleista mm. sillä, että tarjottavia koulutussettejä oli kolme. Niiden lisäksi järjestettiin kaikille yhteiset osuudet, joissa ulkopuoliset puhujat puhuivat vaikuttamisesta ja johtamisesta. Alun yhteisessä osuudessa käytiin läpi myös ajankohtaisia asioita. II) YHTEISKUNTA Vuoden aikana on osallistuttu aktiivisesti keskusjärjestön päätöksentekoon ja mm. laajennettuihin valiokuntiin ja partioneuvoston kokouksiin. Piirinä teimme yhden piirialoitteen aiheesta: Piirien väliset matkakulut on jatkossa kompensoitava. Lisäksi allekirjoitimme piirikysymyksen aiheesta: Keskusjärjestö vaikuttajana ja kannanilmaisijana. 12

13 Olimme aktiivisesti kommentoimassa ja laatimassa keskusjärjestön strategiaprosessia ja vaikutimme parhaamme mukaan siihen, että valtakunnallisesti kaikki piirit sitoutuisivat yhteiseen strategiaan. Kevät kokouksessa Porissa hyväksyttiin julkilausuma Kouluikäiset tarvitsevat lisää arkiliikuntaa. Kouluikäiset tarvitsevat lisää arkiliikuntaa Partio liikuttaa lapsia ja nuoria Partiolaiset vaativat lasten ja nuorten päivään ja vapaa-aikaan lisää mahdollisuuksia liikkumiseen ja yhdessä tekemiseen passiivisen liikkumattomuuden sijaan. Lasten ja koululaisten päivään tarvitaan lisää vipinää. Kotien ja koulujen lähelle tarvitaan harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia ja niiden ylläpitämistä. Monipuoliset harrastusmahdollisuudet ja niiden saatavuus edistävät lasten ja nuorten terveyttä. Partiotoiminnan tavoitteena on itseään kehittävä ihminen, joka pitää huolta itsestään ja terveydestään noudattamalla terveitä elintapoja. Luonto on partiolaiselle elämyksellinen oppimis- ja toimimisympäristö. Luontoa tarjoutuu pikkulapsille kotipihassa ja välittömässä lähiympäristössä, koululaisille kaupunginosan puistoissa ja kylässä sekä metsissä. Iän karttuessa luonto laajenee maakunnan retkeilymaastoista kansallispuistoihin ja erämaihin. Kansalaisten fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan vähäisyys aiheuttaa merkittäviä haasteita suomalaiselle yhteiskunnalle. Liikkumaton elämäntapa lisää monia kansansairauksia ja on yhteydessä väestöryhmien välisiin terveys- ja hyvinvointieroihin. Terveyttä edistävällä liikunnalla voidaan saavuttaa merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, todetaan Sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2013 lopulla julkaistussa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksissa. Huolestuttavaa on erityisesti lasten ja nuorten liikkumattomuus. Nykyinen elämäntapa kannustaa heikosti liikkumiseen: lapset ja nuoret istuvat ensin päivän koulussa ja sen jälkeen ruudun edessä kotona. Suositusten mukaan kouluikäisten pitäisi liikkua yhdestä kahteen tuntia joka päivä. Partioharrastus tukee lasten ja nuorten arkiliikuntaa; partiotoiminta on aktiivista touhuamista, pelaamista ja yhdessä tekemistä. Liikunnalla voidaankin tukea lasten ja nuorten monipuolista kasvua ja kehitystä. Koko elämänkaaren mittaista liikunnallisuutta on tarpeen tukea laaja-alaisesti niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin yhteistyöllä. Lounais-Suomen Partiopiirin kevätkokous vaatii kuntien ja koulujen päättäjiä varmistamaan luonnollisten liikkumispaikkojen saatavuuden lähellä lapsia ja nuoria ja lupaa osaltaan liikuttaa lounaissuomalaisia lapsia ja nuoria myös jatkossa. Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n kevätkokous Vuoden 2014 syksyllä pidettiin seurakuntavaalit. Partiolaisia kannustettiin olemaan ehdolla ja vaalit näkyivät piirin viestimissä. Aluetoiminnanalan kautta tavoitetta vietiin lähemmäs lippukuntia. III) BRÄNDI L-SP:n lippukunnista osallistui partiolaisia Kouvolassa järjestettyyn Suomen Partiolaisten Suurjuhlaan. Tapahtuman näkyi L-SP:n viestimissä, mutta samana vuonna järjestetyn piirileirin vuoksi osallistumista ei erityisesti tuettu tai kannustettu. IV) KASVU Tavoitteen toteutuminen on kuvattu erikseen Syty Partioon -projektin toimintakertomuksessa. V) PIIRI Yhtenä vuoden 2014 päätavoitteena oli valmistella piirin uutta strategiaa vuosille Erillisen strategiatyöryhmän johdolla valmisteltu strategia hyväksyttiin piirin syyskokouksessa. Uuden strategian pohjalta muutettiin myös luottamushenkilö organisaatiota siten, että syyskokouksessa valittiin kaksi uutta lisäministeriä 13

14 vastaamaan markkinoinnista ja jäsenhankinnasta sekä kehittämisestä/projekteista. Vuoden aikana on myös valmisteltu toimiston organisaatiomuutosta, joka on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 alkupuolella. Piiri on tarjonnut lisätukea lippukunnille mm. ohjatut aluetapaamisten tarkemmilla sisällöillä. Järjestämällä LPKfoorumin ja LPK-päivän, jonka teemoitus valittiin jo strategian mukaan Piirihallituksen pöytäkirjat ovat hyväksyttyinä piirin nettisivuilla. Kokousmateriaalit on jaettu järjestelmällisesti esityslistan liitteenä sähköistä ympäristöä hyödyntäen. Vuosi 2014 toiminnanalaryhmien ja jaostojen silmin Piirin varsinaista toimintaa, joka tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa, ovat järjestäneet piirin ryhmät ja jaostot; alueryhmä (alue- ja lippukuntajaostot), koulutusryhmä, ohjelmaryhmä (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, sisu-, kilpailu-, meripartio-, huolto-, retkeily-, turvallisuus ja KV ja Aatejaostot ), talousryhmä ja viestintäryhmä (toimitus-, netti-, visuaalisenviestinnän- ja YSP jaostot). Lisäksi ovat toimintaa järjestäneet luottisryhmä ja projektitoiminnanalan toimijat. Toiminnassa mukana olleiden luottamushenkilöiden nimet ovat liitteessä. Alueryhmä Ryhmän puheenjohtaja toimi Maarit Heikkinen (RKK) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Partio tutuksi kurssi, Merimasku. Osallistujia Lippis lepää, Turku. Osallistujia Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Turku. Osallistujia Tule partioon aloituskampanjapäivä Partio tutuksi kurssi, Eurajoki. Osallistujia Partio tutuksi kurssi, Turku. Osallistujia Simonpäivät sisupartiolaisille, Kaarina. Osallistujia 51. Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari 6 (arvio) Ohjaajatapaaminen 10 (arvio) SP:n ohjaajakoulutus Johannes Perkkola (LES) Lippukuntapäivä 7 SP:n alueohjaajien täydennyskoulutus Jenni Huhtapelto (KäPa), Kris Loimaala (MaTä), Outi Lindgren (TET) ja Tarja Nummi Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2014 I) Laatu Aluetoiminnan avulla pyritään tarjoamaan piirin eri lippukunnille tasalaatuista tukea, jotta lippukuntien on mahdollista toteuttaa laadukasta partiotoimintaa. Lippukunnille tarjottavan tuen tasalaatuisuutta ja erityisesti toiminnan näkyväksi tekemistä pyrittiin edelleen parantamaan vuoden 2014 aikana. Aluejaostossa otettiin käyttöön Google Drivessä olevat alueiden toiminnan seurantataulukot, joiden avulla pyritään konkretisoimaan alueohjaajan (AO) ja lippukuntien välisen 14

15 yhteydenpidon ja alueiden toiminnan määrää. Taulukot toimivat hyvin niiden alueiden osalta, joiden AO:t ovat aktiivisesti päivittäneet tietojaan, mutta kaikkien alueiden osalta taulukkoa ei ole käytetty aktiivisesti. Lisäksi vuoden aikana luotiin toinen taulukko alueen lippukuntien perustietoja varten, johon on tarkoitus koota "yhdellä silmäyksellä" nähtävä perustietopaketti lippukuntien tilanteesta. Tavoitteena oli, että taulukot ovat kaikkien osalta tehtynä vuoden 2014 loppuun mennessä, mutta näin ei ole. Myös lippukunnista käytössä olevaa tilastotietoa eli SP:n tuottamia Lippukuntaviisareita yritettiin ottaa aktiivisempaan käyttöön sopimalla jaoston kokouksessa mitkä asiat Viisareista ainakin käytäisiin kaikkien lippukuntien kanssa läpi. Viisarit saatiin käyttöön maaliskuussa, joka oli niiden hyödyntämisen kannalta selvästi parempi ajankohta kuin aiempien vuosien toukokuu. Viisarit ja SP:n muut tietotuotteet olivat koulutusaiheena myös kevään 2014 ohjaajatapaamisessa. Lippukuntien toiminnan laadukkuutta on tuettu myös lippukunnanjohtajien kautta. Työkaluina tässä ovat alueohjaajilla olleet mm. lpkj-korttihaastattelut, joita on tavoitteena tehdä jokaisen lpkj:n kanssa ainakin kerran pestinsä aikana sekä pestissään aloittaneille lpkj:ille järjestetty uusien lippukunnanjohtajien ilta. Vuonna 2014 ULI-tapahtuman sisältöä uudistettiin aiemmista vuosista. Lippukunnanjohtajien jaksamista tuettiin aluejaoston järjestämällä Lippis Lepää- tapahtumalla. Vaikka suunnitteluvastuu jäikin lähestulkoon yksin vastaavan AO:n harteille, saatiin tapahtuma toteutettua hyvin. Alueohjaajat pyrkivät myös aktiivisesti kannustamaan lippukuntia osallistumaan piirin lpk-foorumiin ja lpk-päivään. Partio Tutuksi -kurssit, jotka vuonna 2014 tavoittivat ennätyksellisen määrän uusia partioaikuisia, ovat tukeneet lippukuntia saamaan riveihinsä uusia johtajia. LPK-jaosto toteutti kursseja syksyn lpk-päivässä sekä Tapahtumatarjotin-konseptilla räätälöitynä muutamalla alueella. II) Yhteiskunta Vuoden 2014 syksyllä pidettiin seurakuntavaalit, jotka osalla alueista näkyivät paljonkin ja erityisesti Turun seudulla ehdokkaina oli useita partiotyön ystäviä. Tietoa ja keskustelua SRK-vaaleista käytiin aluekokouksissa erityisesti niillä alueilla, joilla vaaleissa oli mukana partiolaisten oma lista. Piirin oman y-toimikunnan sekä talouden toiminnanalan kanssa pidettiin yhteistyöpalaveri sen varmistamiseksi, ettei ryhmissä tehdä päällekkäistä työtä. III) Brändi Vuoden aikana tehdyn alueohjaajan pestikuvauksen päivityksen yhtenä tavoitteena on ollut saada AO:n pestistä entistä houkuttelevampi, selkeämmin määritelty sekä inhimillisemmän kokoinen. Toiveena on, että tämän myötä myös jo pitkään pestissään toimineet alueohjaajat löytäisivät tekemiseensä uutta intoa ja samalla uusien alueohjaajien rekrytoiminen helpottuisi ja pestistä tulisi aiempaa halutumpi. IV) Kasvu: Vuoden 2014 alusta aiemmin ohjelmatoiminnanalan alla ollut sisujaosto muuttui ns. sisualueeksi ja siirtyi aluetoiminnan alle, kuten SP:nkin organisaatiossa on. Jaostossa mukana oleminen on lisännyt ainakin alueohjaajien tietoisuutta sisuasioista ja sen kautta tieto toivottavasti vähitellen leviää myös lippukuntiin. Sisutoiminta oli näkyvästi esille myös aluetoiminnan jääkiekkoteemaisella messupisteellä lpk-päivässä. Monilla alueilla järjestettiin vuoden aikana erilaisia kaikille avoimia tapahtumia ja markkinointitempauksia, joissa partio sai paljon näkyvyyttä ja piirin aiemmin hankkimat markkinointimateriaalit ovat olleet aktiivisessa käytössä. Lippukuntajaosto toimi kaikkiaan kuuden lippukunnan tukena erilaisissa tilaisuuksissa pyrkien näin edesauttamaan laadukasta toimintaa ja kasvua. Elina Lähteenmäki oli mukana Kasvu-työryhmässä. V) Piiri: Aluetoiminnanalalla piiri näkyy lippukuntiin erityisesti aluekokousten sekä alueohjaajien henkilökohtaisten yhteydenottojen kautta. Edellytys tämän toteutumiselle on se, että jokaisella alueelle on aktiivinen alueohjaaja ja että lippukunnat ovat mukana aluetoiminnassa. Kaikki alueet pitivät vuoden aikana aluekokouksen vähintään 4 kertaa. Alueohjaajat osallistuivat aluejaoston kokouksiin hieman vaihdellen, keskimäärin kokouksissa oli läsnä 15

16 12 alueohjaajaa. Kokousaktiiviisuuden lisäämiseksi oli neljässä jaoston kokouksessa mahdollisuus osallistua myös etänä. Vuoden 2014 aikana saatiin rekrytoitua uusia alueohjaajia ja vuoden lopussa jokaisella alueella on ainakin yksi alueohjaaja, vaikkakin kahdella AO:lla (Elina Lähteenmäki ja Maarit Heikkinen) on ohjattavanaan kaksi aluetta. Vuoden aikana tehtiin paljon työtä myös alueohjaajien pestikuvausten päivittämiseksi sekä uudenlaisen AOparimallin suunnittelemiseksi ja sen jalkautuksen aloittamiseksi. Ensimmäiset uusien pestikuvausten mukaiset AO:t pestattiin syksyllä 2014 ja tavoitteena on saada pari jokaiselle alueelle. Vuonna 2014 jatkettiin ohjelmakummien eli ohjelmaohjaajien jalkautumista alueille kahteen aluekokoukseen (kerran keväällä ja kerran syksyllä), josta lippukunnilta on tullut pääsääntöisesti hyvää palautetta. Kahdessa kokouksessa vuoden aikana käsiteltiin myös kaikilla alueilla yhteinen asialista, jonka kautta tiedotettiin kaikkien piirin toiminnanalojen asioita. Alueryhmä on piirin vakituisessa organisaatiossa yksi harvoja ryhmiä, joissa on mukana luottiksia eri toiminnanaloilta. Ohjelman, alueen ja koulutuksen välistä yhteistyötä tehtiin vuoden aikana AR:n kokousten lisäksi paljon lippukuntien tukemisen kehittämisen puitteissa. Näiden kokousten tuloksena syntyi ajatus uudentyyppisestä AO-parimallista sekä siitä, että aiemmin Kasvu-ryhmän johdolla tehtyjen Sytytyspalahaastatteluiden tapaista lippukuntien kontaktointia jatketaan. Syksyn aikana koottiin työryhmä näiden haastatteluiden tekemiseksi ja ensimmäiset haastattelut on tarkoitus tehdä alkuvuonna Materiaalina käytetään SP:n aluevaliokunnan luomaa KeLi-light-työkalua. Ohjaajatapaaminen pidettiin maaliskuussa ja syksyllä pidettiin ns. miniohjaajatapaaminen ministerien ja vastaavien ohjaajien kanssa. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2014 Vuoden aikana saatiin selkiytettyä aluetoiminnanalan toimijoiden työnjakoa. Kesäkuussa tehtiin työnjakolistaus ministerin, puheenjohtajien, vastaavan AO:n, aluesihteerin sekä alueryhmän jäsenten osalta ja listan mukaista jakoa on pyritty toteuttamaan syksystä 2014 lähtien. Lokakuusta lähtien kaikissa pesteissä on ollut tekijä, joka on selkeyttänyt tilannetta ja sen mukaista toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2015 aikana. Haasteena aluejaoston toiminnassa on piiriluottisnäkökulmasta välillä se, että alueohjaajaa ei alueella välttämättä mielletä piiriluottikseksi, jonka kuitenkin tulisi olla lippukuntien lähin ja suorin kontakti muihin piiritoimijoihin päin. Myös aluejaoston toiminnassa näkyy ajoittain alueohjaajien tekemä priorisointi piiritoiminnan ja aluetoiminnan välillä eli osa alueohjaajista osallistui valitettavan harvoin jaoston kokouksiin ja tapahtumiin, vaikka toiminta omalla alueella olisikin aktiivista. Aluejaosto Jaoston puheenjohtajan toimi Maarit Heikkinen (RKK) tammikuu-syyskuu, Kris Loimaala (MaTä) loka-joulukuu. ja se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Lippukuntajaosto Jaoston puheenjohtaja toimi Elina Lähteenmäki (LEK) ja se kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. 16

17 Koulutusryhmä Ryhmän puheenjohtajana toimi Laura Kajala (RK) ja ryhmä kokoontui vuoden aikana 11 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät KOULUTUSTOIMINTA PARTIOJOHTAJAPERUSKOULUTUSTASO Akelakoulutus Naantalissa. Osallistujia 13. Johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajina Mari Erola (MeRe), Enni Heikintalo (NaPa), Liisa Pasto (AEK) Sampokoulutus Naantalissa. Osallistujia 12. Johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajina Tiia Kuusimäki (PoTu), Crista Vitikainen (TaLi) Tarpojaluotsikoulutus Naantalissa. Osallistujia 6. Johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina Jasmin Salonen (RKK), Jaakko Vainio (RMV Samoajaluotsikoulutus Naantalissa. Osallistujia 1. Johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina Pia Aalto (MyMa), Maria Ruohola (MSK) Vaeltajaluotsikoulutus Naantalissa. Osallistujia 2. Johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina Hanna Holmroos (KST), Ida Michelsson (HeTa) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto 9.2. Turussa. Osallistujia 8, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina Sanni Löflund (PLR), Maria Nikkari (KST), Matti Väätäinen (JoPo) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Turussa. Osallistujia 6, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina Sanni Löflund (PLR), Eveliina Virtanen (KoKä), Matti Väätäinen (JoPo) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Raumalla. Osallistujia 6, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina Sanni Löflund (PLR), Maria Nikkari (KST), Eveliina Virtanen (KoKä), Matti Väätäinen (JoPo) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto 7.9. Salossa. Osallistujia 0, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina Sanni Löflund (PLR), Maria Nikkari (KST), Eveliina Virtanen (KoKä), Matti Väätäinen (JoPo) Partiojohtaja peruskoulutus I, monimuoto Maskussa. Osallistujia 5, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajina Sanni Löflund (PLR), Eveliina Virtanen (KoKä), Matti Väätäinen (JoPo) Partiojohtaja peruskoulutus II 1. osa Eurassa. Osallistujia 28, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh)ja kouluttajina Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) Partiojohtaja peruskoulutus II 2. osa Naantalissa. Osallistujia 27, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Jyri-Petteri Paloposki (TSK), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) Partiojohtaja peruskoulutus III 1. osa Eurassa. Osallistujia 28, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina Päivi Keto (PaPuh), Pasi Mikkonen (TSK), Anni Raiko (RM-P), Kalle Sipilä (MHTP), Jenni Suomela (VeLu), Henri Vienola (TSK) Partiojohtaja peruskoulutus III 2. osa Liedossa. Osallistujia 26, johtajana Marika Hella (PaPuh) ja kouluttajina Päivi Keto (PaPuh), Pasi Mikkonen (TSK), Anni Raiko (RM-P), Kalle Sipilä (MHTP), Jenni Suomela (VeLu), Henri Vienola (TSK) Partiojohtaja peruskoulutus IV 1. osa Eurassa. Osallistujia 24, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina Otto Glader (PP), Riikka Kutila (UMH), Johanna Mäkelä (UMH), Rasmus Nurminen (KorRit), Suvi Teeri (PöPö) Partiojohtaja peruskoulutus IV 2. osa Naantalissa. Osallistujia 22, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina Otto Glader (PP), Riikka Kutila (UMH), Johanna Mäkelä (UMH), Rasmus Nurminen (KorRit), Suvi Teeri (PöPö) 17

18 Partiojohtaja peruskoulutus V 1. osa Eurassa. Osallistujia 19, johtajana Mari Piironen (Karimo) ja kouluttajina Lauri Harkia (Kaira), Josefina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Sara-Liina Leppikorpi (Karimo), Albert Vallunen (MieKot), Ulla Värre (Karimo) Partiojohtaja peruskoulutus V 2. osa Naantalissa. Osallistujia 19, johtajana Mari Piironen (Karimo) ja kouluttajina Lauri Harkia (Kaira), Josefina Hietanen (PLR), Paavo Kaija (HaPi), Albert Vallunen (MieKot), Ulla Värre (Karimo) Partiojohtaja peruskoulutus VI 1. osa Eurassa. Osallistujia 22, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina Tuomas Juhantila (SLV), Timo Päivärinta (JoPo), Helena Siivonen (KoKä), Riina Sipilä (MHTP), Siiri Vainio (PePi), Pauliina Kiilava (SP) Partiojohtaja peruskoulutus VI 2. osa Turussa. Osallistujia 22, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina Tuomas Juhantila (SLV), Timo Päivärinta (JoPo), Helena Siivonen (KoKä), Riina Sipilä (MHTP), Siiri Vainio (PePi) PJ-kurssien jälkitapaaminen Turussa. Osallistujia 5, johtajana Emilia Saarisalo (RMV) ja kouluttajana Kalle Sipilä (MHTP) Partiojohtaja peruskoulutus II, jälkitapaaminen Turussa. Osallistujia 4, johtajana Terhi Lehtinen (PaPuh) ja kouluttajina Aleksi Alho (TSK), Kaisa Johto (LEK), Viljo Mannerjoki (JoPo), Jyri-Petteri Paloposki (TSK), Sanna Suinila (LES), Anne Toukonen (KRR) Partiojohtaja peruskoulutus IV, jälkitapaaminen Turussa. Osallistujia 4, johtajana Sanna Tamminen (KK&K) ja kouluttajina Otto Glader (PP), Riikka Kutila (UMH), Johanna Mäkelä (UMH), Suvi Teeri (PöPö) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Turussa. Osallistujia 15, johtajana Mikko Sillander (PTP) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Porissa. Osallistujia 3, johtajana, Timo Sirén (TaLi) Johtamistehtäväohjaajien koulutus Turussa. Osallistujia 7, johtajana Mikko Sillander (PTP) KAIKILLE VALINNAISTA JATKOKOULUTUSTA Ryhmänohjaajakoulutus lippukunnassa Turussa. Osallistujia 8, johtajana Eveliina Virtanen (KoKä) ja kouluttajina Inna Kulla (HeTa), Mirva Matikka (L-T) PARTIOJOHTAJAKOULUTUSTASO JA PERUSKOULUTUS PIIRITEHTÄVIIN Untuvikkotapaaminen 6.3. Turussa. Osallistujia 8, johtajana Mari Piironen (KMO) ja kouluttajina Hanna Heino (MK), Laura Kajala (RK), Eva Liuksila (NT), Marikki Pappila (NT), Sanna Tamminen (KK&K), Suvi Teeri (PöPö), Anne Toukonen (KRR), Eveliina Virtanen (KoKä) Tervetuloa piiriin (Luottiskoulutus) Turussa. Osallistujia 13, johtajana Ida Michelsson (HeTa) ja kouluttajina Aleksi Heikkilä (NHLpk), Maiju Mutanen (NT) Koulutusvastaavakoulutus (koulutusjärjestelmän perusteet) Turussa. Osallistujia 16, johtajana Hanna Heino (MK) Ikäkausivastaava (YTP) Ylöjärvellä. Osallistujia 7, johtajana Riikka Tammivuori (Häme) ja kouluttajina Päivi Junni (MSK), Pasi Mikkonen (TSK), Eva Liuksila (NT) Lippukunnan johtaminen koulutus Turussa. Osallistujia 16, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Kati Haapasalo (MK), Teppo Laine (IVK), Kris Loimaala (MaTä), Camilla Rautala (MeRe) Partiokouluttaja-koulutus Naantalissa. Osallistujia 22, johtajana Mikko Sillander (PTP) ja kouluttajina Marika Hella (PaPuh), Helena Siivonen (KoKä), Jaana Suomi (PePi), Pekka Uurto (Tyrvään Metsänpojat, Häme) Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Luottisseminaari Kasvun ja toiminnanalojen palaveri Laura Kajala (RK) Laajennetut valiokunnat (SP) Laura Kajala (RK) ja Eva Liuksila (NT) Uusien lippukunnanjohtajien ilta Eveliina Virtanen (KoKä) 18

19 26.3. Luottisten rekrykoulutus Ohjaajatapaaminen Laajennetut valiokunnat (SP) Eva Liuksila (NT) ja Mari Piironen (KMO) 4.5. Kevätparaati TSYKLI-startti Laura Kajala (RK) Kouluttajaseminaari (SP) Mari Piironen (KMO) Ikäkausivastaavakurssin kehitystyöryhmä Eva Liuksila (NT) (SP) Piirun Helatorstai-koulutus Eveliina Virtanen (KoKä) 7.6. Suurjuhlan aikuisseminaari ja Ko-Gi Suvi Teeri (PöPö) -tapaaminen (SP) Aikuisten tähtiseminaari (Piiru) Ikäkausivastaavakurssin kehitystyöryhmä Eva Liuksila (NT) (SP) TSYKLI-stoppi Laura Kajala (RK) ja Marikki Pappila (NT) Luottiskoulutus Suvi Teeri (PöPö) Lippukuntapäivä Koulutusohjaajakurssi (SP) Helena Siivonen (KoKä) ja Suvi Teeri (PöPö) Laajennetut Valiokunnat (SP) Laura Kajala (RK) ja Eva Liuksila (NT) Terasunnuntai (SP) Eva Liuksila (NT) ja Mari Piironen (KMO) Syyskokous Laura Kajala (RK) Partiolaisten kauneimmat joululaulut 6 (TurPa) Partiotoimistojen joulukahvit Luottisten pikkujoulut 3 Miten ryhmä toteutti piirin päätavoitteita toimintakautena 2014 I) Laatu Koulutusryhmä on toteuttanut Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia laadukkaasti oman piirin tarpeet huomioon ottaen. Koulutusryhmän jäseniä on ollut mukana useissa Suomen partiolaisten koulutusjärjestelmän uudistusprojektissa. Partiojohtajienperuskurssin sekä ikäkausivastaavakurssin kehitystyö saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Kaikkien viiden pj peruskurssin sekä yhden ikäkausivastaavakurssin staabit olivat mukana vahvasti testaamassa ja kehittämässä uusia laadukkaita asiasisältöjä. Lisäksi uutena koulutuksena mukaan on tullut Partio Nyt! -kurssi partiotoimintaan palanneille. Koulutusryhmä on tukenut lippukuntien koulutusvastaavia lähettämällä mm. kolme kertaa vuoden aikana sähköisen koulutusviestin, jonka tarkoituksena on tukea Kovan pestin hoitamista lippukunnissa. Koulutusryhmä on kehittänyt sisäistä toimintaa vuoden aikana tarkoituksenaan pitää koulutuksen toiminnanala laadukkaana ja elinvoimaisena. Ryhmä on rekrytoinut uusia jäseniä ja muokannut vahvasti kokouskäytäntöjä. Kaksi kertaa vuodessa koolle kutsutaan laajennettu koulutusryhmä, johon on kutsuttuna Ko-Gi ohjaajat, kuluvan vuoden kurssijohtajat, luottisjaosto ja koulutusryhmän jäsenet. II) Yhteiskunta Ryhmän jäsenet ovat partion ulkopuolella vahvasti mukana vaikuttamassa yhteiskunnan eri alueilla, mm. sidosryhmien osalta. PJ-peruskursseilla on koulutettu SP:n ohjelmapainotusta Kuulun maailmalle, jonka osana oli myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen pohtiminen. 19

20 III) Brändi Partiokoulutus on piirissä laadukasta ja se luo yhteishenkeä sekä ylpeyttä omasta osaamisesta ja harrastuksesta. Koulutusryhmä on panostanut markkinointiin ja omien tuotteiden tuotteistamiseen. Tällä halutaan luoda kasvua ja vahvaa brändiä omille kursseille, jotta jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Koulutusryhmä on ollut mukana Suomen partiolaisten AOTT-projektissa. Projektin tarkoitus on partiossa hankitun osaamisen tekeminen näkyväksi virallisessa koulutusjärjestelmässä. Vuoden aikana saatiin laajamittainen mitoitustyö valmiiksi PJ-peruskurssin osalta. Lounais-Suomen kaikki PJ-kurssit olivat viemässä projektia eteenpäin, jotta mm. partiossa käyty johtamiskoulutus olisi tunnustettua myös partion ulkopuolella. IV) Kasvu Laadukkaat eri ikäkausien aikuisille suunnatut koulutukset tukevat lippukuntien johtajia pestissään. Motivoituneet ja osaavat johtajat toteuttavat laadukasta lippukuntatoimintaa eri ikäkausille ja sitä myötä edesauttavat uusia lapsia, nuoria ja aikuisia kiinnostumaan partiosta ja toisaalta mukana olevia jatkamaan partiossa. Motivoiva omaan pestiin suunnattu koulutus edesauttaa johtajan jaksamista ja jatkamista pestissään. V) Piiri Koulutusryhmä on toiminut yhteistyössä SP:n, muiden piirien sekä piirin muiden toiminnanalojen kanssa löytääkseen uusia hyviä käytäntöjä ja kehittääkseen toimintatapoja ja koulutuksia. Vahva yhteistyö Hämeen koulutustoiminnanalan kanssa ja työkäytänteiden jakaminen on jatkunut vuoden aikana. Monimuotoinen yhteistyö tukee koulutusryhmän elinvoimaisuutta ja mahdollisuuksia tukea lippukuntia mahdollisimman kattavasti. Luottisjaosto tukee ja kouluttaa piirin luottamushenkilöitä heidän tärkeässä pestissään. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2014 Koulutusryhmä on kokenut ryhmän sisäisiä muutoksia vuonna Ryhmän kokoustoimintatapoja ja jäsenten rekrytointia on uudistettu. Tarkoituksena on ollut luoda jäsenten kokoisia pestejä, selkiyttää lippukuntien saamaan tukea sekä lähentyä pikku hiljaa kohti vapaaehtoistuen ryhmä -nimikettä, joka olisi linjassa SP:n vapaaehtoistuen käsitteen kanssa. Kehitystyö on kesken ja se jatkuu vuonna Sähköinen Moodle oppimisympäristö on vakiinnuttanut paikkansa koulutusryhmän kursseilla. Moodle on vahvasti mukana monimuotoisen Pj peruskurssin lisäksi myös Partiokouluttajakurssilla. Muilla kursseilla Moodlea on hyödynnetty mahdollisuuksien mukaan. Jäseniä koulutusryhmä kaipaisi lisää, mutta toisaalta ryhmä on tälläkin hetkellä asiantunteva, laadukas ja toiminnanalan erittäin tärkeäksi ja motivoivaksi kokeva. Olemme pyrkineet parantamaan toiminnanalojen kanssa tehtävää yhteistyötä omalta osaltamme vuoden kuluessa. L-SP:n n jäseniä on ollut mukana useissa SP:n koulutuksiin liittyvissä kehittämisprojekteissa. Kehitystyö jatkuu. Piiristämme osallistui vuonna 2014 SP:n järjestämään Ko-Gi -koulutukseen kurssilaisia seuraavasti: Ko-Gi 115, johdanto-osa Ko-Gi 113, leiri Ko-Gi 114, leiri Ko-Gi 115, leiri Ko-Gi , seminaari 13 20

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2009 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin ensimmäinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015

Lounais-Suomen Partiopiirin. Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 Lounais-Suomen Partiopiirin Strategia 2015 2018 Toimintasuunnitelma 2015 Talousarvio 2015 SISÄLLYS LUKIJALLE...3 PIIRIN TARKOITUS...4 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRIN STRATEGIA 2018...5 Strategian merkitys

Lisätiedot

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Painotyö Multiprint, Turku, 2013. Julkaisija Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lukijalle... 3 Piirin tarkoitus... 3 Toiminnansuunnittelun perusteet... 4 Toiminta vuonna 2014... 4 Viestintä piirissä... 6 Talous... 7 Syty partioon... 8 Erityistä vuonna 2014... 10 L-SP:n yhteistyötahot...

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Aika 31.08.2014 klo 14.00 12.9.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja

Aika 31.08.2014 klo 14.00 12.9.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 10/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 31.08.2014 klo 14.00 12.9.2014 Paikka Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Jussi

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012

Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Espoon Partiotuki ry toimintasuunnitelma 2012 Hallituksen esitys syyskokoukselle 27.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO VIS12 4 TOIMINNAN TARKOITUS JA KESKEISET TAVOITTEET 5 YHTEISTYÖ JA EDUNVALVONTA 9 HALLINTO

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten vaalit 2012

Suomen Partiolaisten vaalit 2012 Suomen Partiolaisten vaalit 2012 EHDOKASESITTELYT TIEDOKSI JÄSENKOKOUSDELEGAATIOILLE Ehdokastilanne 18.10. EHDOLLA PUHEENJOHTAJAKSI HEIDI JOKINEN JUHO TOIVOLA EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI LAURI MUPPE HILANDER

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2013 - hyväksytty kevätkokouksessa 29.03.2014 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2013

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2013 - hyväksytty kevätkokouksessa 29.03.2014 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2013 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2013 - hyväksytty kevätkokouksessa 29.03.2014 Kuopiossa. 1 / 22 Partiovuosi 2013 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n seitsemäs toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poissa 11-12 ja 14-15

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poissa 11-12 ja 14-15 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2015 Aika Tiistaina 14.4.2015 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 6.5.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011

Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Ketun vuosi Lounais-Suomen Partiopiirin vuosikirja 2011 Sisällys Huikea määrä vapaaehtoistoimintaa 4 1 Leiritoimisto Mihin piiriä tarvitaan? 5 Miten piiri pyörii? 7 Piirin jaostoilta tukea lippukuntiin

Lisätiedot

Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 15.3.2014

Kansi: Mervi Saukkoriipi. Ollakko2020-seminaari Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä 15.3.2014 Lapin Partiolaiset ry Toimintakertomus 2014 Tuloslaskelma 2014 Tase 2014 1 ESITYS kevätkokoukselle 28.3.2015 Sisällys Johdanto... 3 I Laadukas toiminta ja tapahtumat... 4 Jäsenmäärää kasvattaneet lippukunnat...

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2014 - hyväksytään kevätkokouksessa 28.03.2015 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2014

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2014 - hyväksytään kevätkokouksessa 28.03.2015 Kuopiossa. JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n vuosikertomus 2014 - hyväksytään kevätkokouksessa 28.03.2015 Kuopiossa. 1 / 24 Partiovuosi 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kahdeksas toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Järvi-Suomen Partiolaiset ry

VUOSIKERTOMUS 2009. Järvi-Suomen Partiolaiset ry VUOSIKERTOMUS 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksytty Järvi-Suomen Partiolaisten kevätkokouksessa 28.3.2010 PARTIOVUOSI 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n kolmas toimintavuosi. Järvi-Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas

Suomen Partiolaisten. ulkoisten edustajien opas Suomen Partiolaisten ulkoisten edustajien opas Partioedustajatapaaminen 11.2.2015 ALKUSANAT JA SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT Tähän oppaaseen on koottu ohjeita ja tukea sisältäviä tiedostoja, joista Suomen

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta

VAASAN YLIOPISTO. Filosofinen tiedekunta VAASAN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Sanni Mäkinen Organisaation viestintästrategian toteutuminen Facebook- ja Twitterpäivityksissä Tarkastelussa Suomen Partiolaiset ry Viestintätieteiden kandidaatintutkielma

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

4/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri

4/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri 4/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri Kuinka syntyy kiva kuva Partiopiirin Kiva kuva -kurssilla opittiin niksejä onnistuneiden kuvien ottamiseen. Edessä on vilkas leirien ja purjehdusten täyttämä kesä, joten

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset

Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 Järvi-Suomen Partiolaiset Kippo syksy 2014 ESIMERKIKSI Success in training the boy depends largely on the Scoutmaster s own personal example. Robert Baden-Powell Vapaasti käännettynä otsikko

Lisätiedot

empowering young people

empowering young people 2015 empowering young people Tampereen NMKY ry. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 LAPSET, NUORET JA PERHEET... 6 2.1 Ohjaus- ja toimintakeskus Messi... 6 2.1.1 Messin Nuorisotila

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

2/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri

2/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri 2/2011 Lounais-Suomen Partiopiiri Partiota ja politiikkaa Elina Rantanen on paitsi partiolainen, myös Turun kulttuurilautakunnan puheenjohtaja ja ehdolla eduskuntaan. Lue sivuilta 6 8, miten partio ja

Lisätiedot

6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri

6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri 6/2009 Lounais-Suomen Partiopiiri Ihan seppona Mitä tarkoittaa, että seppo onkin Mirja tai Antti tai vaikkapa Petri? Petri Hömppi kertoo työstään seppona, linkkinä partiolippukunnan ja seurakunnan välillä

Lisätiedot