I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa"

Transkriptio

1 1 / 5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N VUOSILLE 2013 ja 2014 YLEISTÄ Vuodet 2013 ja 2014 ovat :n kuudes ja seitsemäs toimintavuosi, joiden aikana on tarkoitus kehittää piirin toimintamalleja edelleen sekä vastata jäsenmäärän laskuun. Piirin eri toiminnanalat yhdessä tukevat lippukuntia partiotoiminnassa vuonna 2008 lanseeratun ohjelman, ikäkausi- sekä koulutusjärjestelmän kautta. Yhtenä osa-alueena on tukea lippukunnissa toimivia aikuisia partiolaisia painottamalla aikuisen roolia. Piirihallitus on nostanut toimintavuosille 2013 ja 2014 kolme erityistä teemaa, jotka painottuvat piirin toiminnassa. Nämä toiminnan painopistealueet mukailevat Suomen Partiolaisten strategian pääotsikoita unohtamatta paikallisia tarpeita ja kehityskohtia. Toiminnan painopistesuunnittelun tavoitteena on, että partio on Pohjanmaan maakuntien alueella vetovoimaisin nuorten harrastus vuoden 2020 lopussa. Teemat ovat muotoutuneet yhteistyössä lippukuntien ja piirin luottamushenkilöiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. LippukuntaCafé- ja Tuulevat-tapahtumat ovat tarjonneet areenan saada palautetta lippukuntien tarpeista. Tulevina toimintavuosina piirihallitus jatkaa aktiivista lippukuntien kuulemista syys- ja kevätkokouksessa järjestettävien oheisohjelmien puitteissa. Painopisteiden lisäksi piirissä on käynnissä kasvuprojekti Mainiota menoa!. Toiminnan painopistealueet vuosille 2013 ja 2014 ovat: I Partiotoiminta: Partion laatulupaus pitää kaikkialla Suomessa Toiminta lippukunnissa on partio-ohjelman mukaista. Lippukunnat osaavat soveltaa tarkoituksenmukaisesti partioohjelmaa omien tarpeidensa ja erityispiirteidensä mukaisesti. Lippukunnassa/piirissä toimii riittävä määrä aikuisia. Vuoden 2014 lopussa kaikki akelat ja sammot ovat koulutettuja aikuisia ja jokaisella ikäkaudella on riittävä määrä aikuisia luotseja. Tavoitteen täyttymistä seurataan koulutettujen määrän kehityksen vertailulla toimivien ryhmien määrään. II Yhteiskunta: Partio on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö, jolla on tunnustettu asema suomalaisessa yhteiskunnassa Lippukunnat ovat elinvoimaisia ja aktiivisia toimijoita omassa toimintaympäristössään osana muuta yhteiskuntaa. Lippukunnissa aloittaa vuosittain uusi ryhmä/uusia ryhmiä. Lippukuntiin liittyy lasten lisäksi myös nuoria ja aikuisia. Partion katvealueet pienenevät piirin alueella. Lapset ja nuoret pysyvät kauemmin partiossa. Nuoret ovat lippukunnan aktiivisia toimijoita. Partio on tunnustettu yhteiskunnallinen toimija alueellaan (jäsenmäärä, toiminnan laatu). III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Lippukunta tarjoaa partiolaiselle turvallisen, innostavan ja osallistavan kasvu- ja toimintaympäristön. Lippukunta osallistuu piirin ja keskusjärjestön tapahtumiin. Jokaisessa lippukunnassa aloittaa uusi ryhmä/ryhmiä ja/tai uusia jäseniä vuosittain. Lippukunnat ovat näkyviä toimijoita alueellaan, joita partiopiiri tukee. Partio on houkutteleva harrastus. Vuonna 2013 järjestetään Pohjanmaan Partiolaisten toinen Myötäpäivät-tapahtuma, jonka suunnittelu on käynnistynyt syksyllä Tapahtuman tavoitteina ovat muun muassa piirihengen nostattaminen sekä partio-ohjelman tarjoaminen jokaiselle viidelle ikäkaudelle. Myös piirin painopistealueet tulevat näkymään tapahtumaprojektissa.

2 2 / 5 TOIMINNANALAT Alue Aluetyön tavoitteena on auttaa lippukuntia onnistumaan laadukkaan partiotoiminnan järjestämisessä. Lippukuntia tuetaan lippukunnan johtajiston kautta. Kaikilla alueilla on pestatut alueohjaajat, jotka pitävät yhteyttä alueensa lippukunnanjohtajiin. Lippukunnanjohtajia tavataan henkilökohtaisesti ja johtajille järjestetään useamman lippukunnan yhteisiä aluetapaamisia. Alueohjaajat saavat koulutuksen tehtäväänsä ja mahdollisuuden osallistua vuosittain järjestettäville alueohjaajapäiville, joilla tarjotaan täydennyskoulutusta. Alueohjaajia tuetaan ja kannustetaan pestissään mm. käyttämään olemassa olevia työkaluja ja tietotuotteita. Alueryhmässä tunnetaan lippukuntien tilanne ja osataan ohjata lippukuntiin tarpeenmukaista tukea ja koulutusta yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa mm. seikkailija- ja tarpojaikäkausien toimintaan sekä ryhmänohjaajakurssien järjestämiseen. Aluetyö tukee lippukuntien välistä verkostoitumista ja yhteistyötä yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa mm. järjestämällä Hehku-tapahtumia lippukuntien johtajistolle talvella sekä kesällä. Alueryhmä edistää tiedonkulkua lippukuntien, piirin ja Suomen Partiolaisten välillä. Kehittyvä Lippukunta -menetelmä jalkautetaan kaikkiin toimiviin lippukuntiin. Yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa lippukuntia kannustetaan ja tuetaan kasvusuunnitelman tekemisessä sekä seurannassa. Lippukuntia kannustetaan rekrytoimaan uusia ja vanhoja aikuisia mukaan toimintaan ja lippukuntia tuetaan partion markkinoinnissa. Aluetyön kautta tuetaan uusien lippukuntien perustamista tarpeen mukaan. Ohjelma Ohjelmatoiminnanalan tehtävänä ja tavoitteena on järjestää piirissä partiomenetelmän ja Suomen Partiolaisten suositusten mukaista ohjelmaa jokaiselle ikäkaudelle. Ohjelmatoiminnanala pyrkii varmistamaan, että lippukunnilla on riittävä tietotaito toteuttaa partio-ohjelmaa partiomenetelmän mukaisesti. Toiminnanalan tavoitteena on myös lisätä ohjelmatapahtumien tarjontaa sekä löytää tehokkaampia markkinointikeinoja ja näin nostaa ohjelmatapahtumien osallistujamääriä. Ohjelmatoiminnanala pyrkii rekrytoimaan uusia toimijoita mukaan jokaiseen jaostoon ja ikäkausitoimintaan, sekä kehittää toimintaansa koko ajan. Piiri toteuttaa ikäkausien ohjelmatapahtumat vuosina Suomen Partiolaisten suosituksen mukaisesti. Sudenpennuille ja seikkailijoille kuten muillekin ikäkausille järjestetään Myötäpäivät Vuosittain järjestetään tarpojille taitopäivät, samoajille samoajatapahtuma ja vaeltajille piirivisio sekä talviviikonloppu. Lisäksi järjestetään partiotaitokilpailuja vuosittain. Muita järjestettäviä tapahtumia ovat mm. hengelliset vihje- sekä sisupäivät. Resurssien ja osallistujien kiinnostuksen sekä toiveiden mukaan järjestetään myös muita tapahtumia. Ikäkausitoiminnassa pyritään varmistamaan, että jokaiselle ikäkaudelle tarjotaan oman ikäkauden mukaista, kehittävää ohjelmaa ja että lippukuntien oman toiminnan lisäksi lapsille ja nuorille on tarjolla piirin puolesta suurempia tapahtumia, joissa on mahdollista toteuttaa haastavampia aktiviteetteja. Ikäkausitoiminta ja ohjelmaohjaajat myös pyrkivät auttamaan tarpeen tullen lippukuntia laadukkaiden tapahtumien järjestämisessä ja ikäkausiohjelmatoiminnan kehittämisessä. Piirin tapahtumissa painotetaan erityisesti samoaja- sekä vaeltajaikäkausia. Ohjelmaryhmään pestataan ryhmänohjaajakoulutuksesta vastaava luottamushenkilö ja piirin tuella pyritään järjestämään jokaiselle alueelle (yhdeksän aluetta) ainakin yksi ryhmänohjaajakurssi vuosittain. Lisäksi piirin alueella järjestetään ikäkausille lippukuntien ohjelmatoimintaa tukeva kilpailu, jolla tarjotaan suoria, valmiita vinkkejä ikäkausien toimintaan lippukunnissa. Kilpailujaosto järjestää partiotaitokilpailut piirimme alueella. Kilpailujaosto järjestää vuosittain myös partiotaitokilpailujen järjestämiskursseja ja pyrkii kouluttamaan jokaisen partiotaitokilpailun järjestelytoimikuntia sekä rastipäälliköitä mahdollisimman paljon. Erätaitojaosto järjestää erätaito 1, 2 ja 3 -kursseja. Erätaitojaosto kehittää erätaitokoulutusta ja -osaamista piirissämme. Erätaitojaosto myös auttaa järjestämään ohjelmaa ikäkausien omien ohjelmatapahtumien yhteyteen tarpeen mukaan. Jaosto myös rekrytoi ja kouluttaa uusia kouluttajia mukaan.

3 3 / 5 Meripartiojaosto tukee lippukuntien meripartiotoimintaa ja toimii linkkinä Suomen Partiolaisten meripartioryhmään. Meripartiojaosto järjestää ohjelmaa ikäkausille ohjelmatapahtumien yhteyteen resurssien ja tarpeen mukaan. Kansainvälisyysjaosto kehittää toimintaansa ja pyrkii vuosien vakiinnuttamaan toimintatapansa sekä ideoimaan ja järjestämään piirimme alueella kansainvälisyys- ja monikulttuurisuuspainotteisia projekteja. Jaosto toimii yhteistyössä muiden jaostojen ja ikäkausien kanssa ja tarjoaa osaamistaan ja ideoitaan muiden tapahtumiin tarpeen mukaan. Jaosto myös ohjaa Suomen Partiolaisten kansainvälisyysprojekteja sekä -hankkeita piirissämme. Sisujaosto tukee piirin sisutoimintaa ja järjestää toimintaa sisupartiolaisille, pitää yhteyttä sisutoimintaa tarjoaviin lippukuntiin sekä kouluttaa ja tukee sisujohtajia aktiivisesti. Hengellinen jaosto tukee lippukuntien hengellistä toimintaa sekä varmistaa, että piirin tapahtumissa on tarjolla hengellistä toimintaa. Hengellinen jaosto järjestää muun muassa vihjepäiviä lippukuntien tueksi. Koulutus Koulutusryhmä tarjoaa koulutusta lippukuntien aikuisille ja vaeltajaikäisille. Koulutusta järjestetään piirin omissa koulutustapahtumissa. Lisäksi koulutusryhmä tukee lippukuntien järjestämiä tilaisuuksia. Yhteistyötä naapuripiirien kanssa kehitetään edelleen. Lippukuntien koulutussuunnittelua tuetaan järjestämällä partiojohtajan peruskurssi ja ikäkausijohtajakurssit (akela- ja sampokurssit) vuosittain samaan aikaan. Kurssien järjestelyihin kutsutaan erityisesti sen alueen lippukuntia, jossa koulutus järjestetään. Luotsikoulutusta kehitetään Suomen Partiolaisten koulutusvaliokunnan linjausten mukaisesti. Syksyllä 2013 järjestetään kurssi tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaluotseille. Koulutusryhmä pyrkii edelleen rohkaisemaan lippukuntia lähettämään koulutusvastaavansa KoVa-kurssille. Tavoitteena on kaksinkertaistaa kurssilla koulutettujen koulutusvastaavien lukumäärä edellisvuoden kursseihin verrattuna. Yhteydenpitoa koulutusvastaaviin kehitetään edelleen. Partiokouluttajakurssia toteutetaan yhteistyössä naapuripiirien kanssa. Koulutusryhmä tarjoaa kouluttajia Järvi-Suomen Partiolaisten kanssa järjestettävälle yhteistyökurssille. Alueellista toimintaa syvennetään yhteistyössä aluetoiminnanalan kanssa. Koulutusryhmän edustaja osallistuu alueitten aluetapaamisiin. Ohjelmatoiminnanalan kanssa jatketaan yhteistyötä Kimppa-kursseilla. Koulutusviestintää edistetään yhteistyössä viestintätoiminnanalan kanssa. Sen kautta tuodaan esille koulutuksen ajankohtaisia teemoja. Koulutuskokonaisuuksien ja kurssien www-sivuilla näkyvät sisällöt käydään läpi ja päivitetään tarvittaessa. Lisäksi etsitään aktiivisesti uusia tapoja ja kanavia tehdä koulutusviestintää. Koulutustapahtumien laatua nostetaan kouluttajakoulutuksella. Tavoitteena on saada kaikki piirissä toimivat kouluttajat koulutettua vähintään partiokouluttajakurssilla. Vuoden aikana selvitetään koulutuksen tarvetta ja ohjataan koulutusta tarvitsevat loppuvuoden partiokouluttajakurssille. Tavoitteena on, että vuoden 2014 alusta kaikki kouluttajat ovat vähintään partiokouluttajatasolla kouluttautuneet. Koulutustapahtumien partiobrändiä tukevaa sisältöä kehitetään entisestään. Koulutusryhmä pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti keskusjärjestötasolla aikuisten rekrytointimateriaalin kehittämisessä. Viestintä Viestinnän vastuulla on piirin sisäinen ja ulkoinen viestintä. Toiminnanala edistää partio-ohjelman toteutumista lippukunnissa viestinnän keinoin sekä tukee muiden toiminnanalojen toimintaa. Viestintä tuottaa oman alansa koulutuksen materiaalia ja huolehtii viestintäkoulutuksen tuottamisesta piirissä. Ulkoisen viestinnän avulla partio näkyy myönteisesti alueen mediassa.

4 4 / 5 Piirilehti Pohjan Puhuri ilmestyy kuusi kertaa vuodessa ja se jaetaan piirin jokaiseen partiojäsenmaksun maksaneeseen talouteen (lehti/talous). Pohjan Puhurin ilme uudistetaan toimintasuunnittelukauden aikana. Ajankohtainen tieto välittyy piirin verkkosivujen ja sähköpostilistojen kautta. Kuukausittaista sähköistyä tiedotetta, Navakkaa, julkaistaan ja kehitetään edelleen. Verkkosivuja kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Markkinointiviestinnän keinoin partiosta saadaan kiinnostava harrastus myös aikuisille. Lisäksi hyödynnetään sosiaalisen median kanavia (Facebook, Twitter) piirin varsinaisten viestintäkanavien tukena. Syyskokouksessa 2012 asetettujen painopistetavoitteiden mukaisesti viestintätoiminnanala tiedottaa lippukunnille aktiivisesti piirin ja keskusjärjestön tapahtumista, kouluttaa lippukuntia viestimään toiminnastaan ulospäin, viestii medialle partiotoiminnasta aktiivisesti, toteuttaa lippukuntien kanssa yhteistyössä markkinointikampanjan, jonka tavoitteena on saada uusia, eriikäisiä partiolaisia mukaan toimintaan, tukee Myötäpäivät tapahtuman järjestämistä hyödyntämällä olemassa olevaa Myötäpäivä-brändiä, toteuttaa piirin viestintäkanavien vaikuttavuus-/tavoittavuustutkimuksen, kehittää medialähettilästoimintaa, auttaa ohjelmatoimintaa tukevan kilpailun järjestämistä viestinnällisesti sekä huolehtii, että jokaiselle lippukunnalle saadaan päivitetyt www-sivut. Painopistetoimenpiteiden lisäksi viestintätoiminnanala tukee Mainiota menoa -kasvuprojektia. Viestintäkanavat seuraavat toiminnalle asetettujen tavoitteiden sekä kasvuprojektin etenemistä ja välittävät näistä tietoa jäsenistölle. Talous Taloustoiminnanalan tehtävänä on huolehtia siitä, että piirin taloudenhoito on suunnitelmallista ja asianmukaisesti järjestettyä. Piiri järjestää tarjoamansa palvelut siten, että ne ovat kustannuksiltaan lippukuntien kannalta kohtuullisia. Piirin tehtävänä on myös tukea lippukuntien hallintoa, taloudenhoitoa ja varainhankintaa. Toiminnanala tukee lippukuntien omaa varainhankintaa partiolaisten yhteisillä kampanjoilla. Vuosina piirin toiminta järjestetään kannattavasti. Piiri jatkaa oman pääoman vahvistamista siten, että sillä on tulevaisuudessa taloudellisia tukijalkoja jäsenmaksujen ja valtionapujen mahdollisten vuosittaisten muutosten varalle. Tärkeimmät rahoituslähteet ovat jäsenmaksut, valtionapu sekä adventtikalenterikampanja. Tapahtumien välittömät kustannukset katetaan osallistumismaksuilla. Taloustoiminnasta piirissä huolehtii talousryhmä sekä toiminnanjohtaja. Tapahtumien vastuuhenkilöt vastaavat tapahtumiensa talouden suunnittelusta ja seurannasta. Projekti Projektitoiminnanalan tavoitteena on tarpeen mukaan luoda uutta toimintaa tai kehittää olemassa olevaa toimintaa parantamaan lippukuntien toimintaedellytyksiä. Projektitoiminnasta piirissä huolehtii projektiryhmän puheenjohtaja sekä projektikohtaisesti koottu ohjausryhmä. Projektiryhmän puheenjohtaja pestaa projektijohtajan, joka kokoaa oman projektiryhmänsä ja vastaa projektin läpiviennistä. Projektin käynnistysvaiheessa tulee miettiä tarpeita, ideoita, nykytilaa ja tavoitetilaa. Suunnitteluvaiheessa tulee laatia projektisuunnitelma ja talousarvio. Toteutuksen jälkeen arvioidaan tulosta ja tavoitteisiin pääsemistä sekä laaditaan raportti. Projektin tekijöiden tulee olla motivoituneita, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan. Projektit tulee suunnitella, johtaa ja toteuttaa hyvin. Projektin tekijöillä on mahdollisuus kasvuun ja oppimiseen projektin aikana. Projekti tarjoaa mahdollisuuksia lyhytaikaiseen sitoutumiseen. Projektitoiminnan alla toteutetaan Myötäpäivät vuonna 2013 Vaasassa. Tapahtuman kävijätavoitteeksi on asetettu 2000 henkilöä. Tapahtumassa toteutetaan partio-ohjelmaa ja kasvatustavoitteita.

5 5 / 5 HALLINTO Piirihallitus jatkaa piirin johtamista toiminnanalavetoisesti. Vuosiksi piirihallitukseen pestataan projektiministeri, jonka vastuulla on piirin suurten projektien eteneminen ja käynnissä olevien kehityshankkeiden eteenpäin vieminen. Piirillä on partiotoimisto, jolla on kolme toimipaikkaa. Toimipaikkojen vastuualueet noudattavat toiminnanalajakoa. Hallintotoiminnanalan tavoitteena on vuosien aikana kartoittaa työntekijätarve sekä palkkauskysymykset Mainiota menoa -kasvuhankkeen tiimoilta. Toiminnanala seuraa kasvuhankkeen etenemistä sekä koordinoi lippukuntien edustajista kootun piirin kasvuryhmän toimintaa. Hallinnon tehtävänä on myös valmistella kasvuprojektin jatkohankkeet. Hallintotoiminnanala seuraa myös vuoden 2012 lopussa toteutettavaa partiotoimihenkilöille toteutettavaa kehittämis- /tyytyväisyyskyselyä sekä päättää sen pohjalta määriteltävistä kehityskohteista. Kysely toteutetaan kahden vuoden välein, vuode 2012 jälkeen seuraavan kerran vuoden 2014 lopussa. TOTEUTUSSUUNNITELMA Piirin tapahtumista ja toiminnasta on laadittu piirihallituksen vahvistama toteutussuunnitelma, josta selviävät tarkat tiedot kustakin tapahtumasta. Toteutussuunnitelmaa päivitetään puolen vuoden välein. Lisäksi piirihallitus, piirin ryhmät ja jaostot ovat laatineet oman toiminnanalansa tarkemmat suunnitelmat.

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa Seinäjoella

Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa Seinäjoella POHJANMAAN PARTIOLAI S ET RY VUOSIKERTOMUS 2013 2014 Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa 21.3.2015 Seinäjoella S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Piirinjohtajan tervehdys... 3 1. Johdanto...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tukea ja turvaa Älä jää yksin

Tukea ja turvaa Älä jää yksin Tukea ja turvaa Älä jää yksin 1. ALU EOHJA AJA TUKEE LI PPUKU N NAN JOHTA J I STOA Lippukunnanjohtajan lähin tuki on oma alueohjaaja. Silloin tällöin tulee tilanteita, jolloin oman lippukunnan johtajakollegat

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa Oulussa

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS Hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa Oulussa POHJANMAAN PARTIOLAISET RY VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Hyväksytty :n kevätkokouksessa 23.3.2013 Oulussa S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Piirinjohtajan tervehdys...3 1. Johdanto...4 2. Aluetyö...5 3. Ohjelma...5

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS Pohjanmaan Partiolaiset ry VUOSIKERTOMUS 2014-2015 Hyväksytään Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa 19.3.2016 Oulussa Sivu 1 / 15 SISÄLLYSLUETTELO Piirinjohtajan tervehdys...3 Johdanto... 4 Aluetyö...5

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio - - toiminta.partio.fi - -

Tausta- ja koulutusmateriaaleja: - kasvatustavoitekaavio - Johtajakansio -  - toiminta.partio.fi -  - LUOTSIKOULUTUS Tarpoja-, samoaja-, vaeltajaluotsit Partiojohtajan peruskoulutus Tuntee 12-22-vuotiaiden nuorten maailmaa ja toimintatapaa Osaa ohjata, tukea ja motivoida 12-22-vuotiaita nuoria Tuntee 12-22-vuotiaiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET RY ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISET ETELÄ-KARJALAN PARTIOLAISTEN VUOSI 2016 ORGANISAATIO STRATEGIA 2015-2018 ALUE VAPAAEHTOISTUKI (KOULUTUS) OHJELMA PROJEKTIT

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020

Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 Hyväksytty XI varsinaisessa jäsenkokouksessa 2111.2010 PART. VUOftaSUOMESSA PARTIO SCOUTING øoari FINLAND scout 1/5 Partioliikkeen strategia Suomessa 2020 O5jJI¼ Lippukunnanjohtajatapaaminen & jäsenkokous

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY

LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY LAHDEN ALUEEN PARTIOLAISET RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 Sisältö YLEISTÄ... 2 LAHTELAISTEN LIPPUKUNTIEN TOIMINTA... 2 TOIMINTAA KAIKILLE IKÄKAUSILLE... 3 Muistelemispäivä... 3 Ryhmänohjaajakoulutus...

Lisätiedot

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos

TILASTOT Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset osuudet Ikäkausien suhteellisten osuuksien muutos TILASTOT 2015 4 Yhteenveto 7 Jäsenistö Suomen Partiolaisten jäsenet Jäsenmäärän muutos edellisvuoteen verrattuna: Jäsenmaksun maksaneet jäsenet Rekisteriin kirjatut jäsenet Ikäryhmät Ikäkausien suhteelliset

Lisätiedot

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE

PIIRIN TAPAHTUMIEN TALOUSOHJE Piirin tapahtumia ovat piirin toimintasuunnitelmaan kirjatut tai piirin ryhmien erikseen järjestettäväksi päättämät tapahtumat, jotka piirihallitus on vahvistanut järjestettäväksi. Muiden tapahtumien osalta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS Pohjanmaan Partiolaiset ry VUOSIKERTOMUS 2015-2016 Hyväksytään Pohjanmaan Partiolaiset ry:n kevätkokouksessa 26.3.2017 Ylivieskassa Sivu 1 / 18 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Aluetyö... 4 3. Ohjelma...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle

Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma Hyväksyttäväksi syyskokoukselle Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Hyväksyttäväksi syyskokoukselle 18.10.2015 1 Etelä-Karjalan Partiolaiset Etelä-Karjalan Partiolaisiin kuuluu 21 toimivaa lippukuntaa piirin eteläisimmästä

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma 2015-2016 ja Talousarvio 2015 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 8.11.2014 Sisällys Johdanto 3 Stratergia 2015-2018 4 5 Tavoitteet 2015-2016 Vahva lippukunta 6 Kaikki mukaan

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Lippukunnan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a n n u k u p p i L e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Liite 1: Kehittyvä

Lisätiedot

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry

LPKJ-BAROMETRI Jarno Hakulinen. Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry LPKJ-BAROMETRI 213 21.1.213 Jarno Hakulinen SISÄLLYSLUE TTE LO 1. Yleistä... 3 2. Taustaa... 3 2.1. Vastanneet piireittäin... 3 2.2. Lippukunnanjohtajan ikä... 4 2.3. Lippukunnanjohtajan toimikaudet lippukunnassa...

Lisätiedot

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä

Hyväksytty 31.1.2015 Pieksämäellä IKÄKAUSIVASTAAVA-KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Yhdestä tai useammasta Ikäkaudesta vastaavat ikäkausivastaavat, jatkokoulutusta kaipaavat akelat, sammot ja luotsit Partiojohtaja-peruskoulutus

Lisätiedot

Versopartion visio- ja strategia

Versopartion visio- ja strategia Suomen Vapaakirkon Nuoret ry Ehdotus SVN:n johtokunnalle 13.1.15ksi 1(5) Versopartion visio- ja strategia Taustaa Suomen Vapaakirkon Nuoret ry:n partiotoimikunta (PTK) on 2013 2014 suunnitellut toimintansa

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET :n säännöt, 9. : Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Koulutusjärjestelmä muutettiin vuonna 2008 tukemaan

Koulutusjärjestelmä muutettiin vuonna 2008 tukemaan Koulutus Henkilökohtaiseen kasvuun Partiokoulutus tukee partio-ohjelmaa ja on tärkeä osa partion kasvatustoimintaa. Koulutusjärjestelmän tehtävänä on tukea partiokasvatusta varmistamalla, että partiossa

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Strategiaa 2020 tukeva Kasvusuunnitelma

Strategiaa 2020 tukeva Kasvusuunnitelma Strategiaa 2020 tukeva Kasvusuunnitelma 1. K A S V U S U U N N I T E L M A MITÄ JA M I K S I? Kasvusuunnitelma vastaa siihen, miten partioliikkeen strategiassa 2020 (http://partio.fi/suomeksi/aikuiset/organisaatio/suomen_partiolaiset.iw3)

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 3. SUDENPENTUJEN

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS

PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS PARTIOJOHTAJA PERUSKOULUTUS Osaa perustaidot ja tiedot tapahtuman ja ihmisten johtamisesta partiossa. Moduulit: Johtaminen partiossa 4h Minä partiojohtajana I 4h Tapahtuman johtaminen 4h (sisältää johtamisharjoituksen)

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

Seuraa meitä somessa

Seuraa meitä somessa Seuraa meitä somessa FACEBOOK: Lounais-Suomen partiopiiri INSTAGRAM: lspartiopiiri TWITTER: lspartiopiiri SNAPCHAT: lspartiopiiri Kun julkaiset omia partiokuviasi, muistathan tägit #lspartiopiiri ja #partioscout!

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma 2018 Toimintasuunnitelma 2018 1. Yleistä Vuosi 2018 on Reippaitten Poikien 101. toimintavuosi. Lippukunnan jäsenmäärä on vuoden 2017 lopussa noin 120-130 jäsenen tasolla ja sitä pyritään kasvattamaan. Toiminnassa

Lisätiedot

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018

Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:n toimintasuunnitelma 2018 Partiolippukunta Hollolan Hirvenhiihtäjät ry:ssä vuoden 2018 toiminnan painopisteinä ovat seuraavat asiat: 1. Tarpojaikäkausi. Tarpojaikäkausi on

Lisätiedot

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA,

Saatteeksi. Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Saatteeksi HY VÄ LI PPUKU N NANJOHTAJA, Partiotoimintamme sydän on lippukunta. Kotoisessa, omassa lippukunnassa on turvallista kasvaa ja kokeilla vastuunkantoa omien kykyjen mukaisesti. Vanhemmat luottavat

Lisätiedot

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT

VAHVAT, HYVINVOIVAT LIPPUKUNNAT YHTEINEN TEHTÄVÄMME Partiokasvatuksen ansiosta yhä useammat lapset ja nuoret kasvavat tasapainoisiksi, vastuuntuntoisiksi, aktiivisiksi ja itsenäisiksi yhteisön jäseniksi SIKSI TAVOITTEENAMME ON: VAHVAT,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma 2007 2008 2 SISÄLTÖ YKSI MAAILMA, YKSI LUPAUS... 3 1 ALUETOIMINTA... 4 2 OHJELMA... 4 2.1 Kilpailujaosto... 5 2.2 Sisujaosto... 6 2.3 Vaeltajajaosto... 7 2.4 Erätaitojaosto... 8 3 KOULUTUS...

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 1/5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 14. 15.1. Alueryhmän kokous Tuulevat Kauhava. Osallistui 6 jäsentä ja Heidi Männistö. Suomen Partiolaisten aluetyöryhmän edustaja Laura Kalervo

Lisätiedot

Partiolippukunta Lahden siniset ry

Partiolippukunta Lahden siniset ry Partiolippukunta Lahden siniset ry TOIMINTASUUNNITELMA, TAPAHTUMAKALENTERI 2014-2015 JA TALOUSARVIO 2014 sivu 2 Sisällysluettelo 1. Kansi sivu 1 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014

Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Partiolippukunta Harjun Pojat ry Kangasala Toimintasuunnitelman sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. TAPAHTUMAKALENTERI... 3 Kesä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa

Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa AKELA/SAMPOKOULUTUS Akelat ja sammot sekä heidän apulaisensa Terkku / partiotausta Tuntee akelan/sammon pestin ja roolin Tuntee 7-12 vuotiaan kehityksen ja elämänpiirin Tuntee ikäkautensa ohjelman ja osaa

Lisätiedot

Toimenpidetaulukko 2018

Toimenpidetaulukko 2018 Toimenpidetaulukko 2018 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET RY Hyväksytään J-SP:N syyskokouksessa 4.11.2017 Mikkelissä Strategia 2015 2018 Tavoitteet Partio kuuluu kaikille Partion positiivinen vaikutus ulottuu

Lisätiedot

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa.

Tähän kysymykseen vastataan ei, jos lippukunta toteuttaa esim. omaa partio-ohjelmaansa tai jotain vanhempaa Suomen Partiolaisten ohjelmaa. VUOSISELOSTE 2015 TÄYTTÖOHJE Tässä täyttöohjeessa käydään läpi jokainen vuosiselosteen kysymys, ja annetaan ohjeita eri kohtien täyttämiseen. Ohjeet on kirjoitettu harmaalle pohjalle sisennettynä, kysymykset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio

Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Toimintasuunnitelma Tapahtumakalenteri Talousarvio Piirihallituksen esitys syyskokoukselle 19.10.2014 Järvenpäässä Käsissäsi on hallituksen esitys Uudenmaan Partiopiirin toimintasuunnitelmaksi kaksivuotiskaudelle

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija

Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan. OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Katsaus L-SP:n viestintästrategiaan OHJAAJATAPAAMINEN 3.11.2012 Maija Piirin viestintästrategia Valmistuu joulukuun piirihallitukseen Pohjautuu SP:n viestintästrategiaan. Sisältää L-SP:n viestinnän kehittämiselle

Lisätiedot

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen,

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 1/7 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 15. 17.1. Alueryhmän kokous Tuulevat, Ylivieska. Osallistui pj. Tiina Nokela, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 3 alueohjaajaa ja Heidi

Lisätiedot

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA

KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KOUKUTA KESÄLEIRILLÄ KESÄLEIRI OSANA LIPPUKUNNAN KASVUA KAIKKI IRTI KESÄLEIRISTÄ! Tulevana kesänä on suunta lippukunnan omalle kesäleirille. Nappaa tästä vinkit käyttöösi: Kesäleiri on monelle matalan

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

L2 Lounais-Suomen Partiopiirin pestit

L2 Lounais-Suomen Partiopiirin pestit L2 Lounais-Suomen Partiopiirin pestit Kuka voi toimia piirin pestissä piirin luottamushenkilönä ja miksi piirissä on pestejä? Piiripestissä voi toimia henkilö, joka on maksanut Suomen Partiolaisten jäsenmaksun,

Lisätiedot

Viestinnän strategia ja toimintaohje

Viestinnän strategia ja toimintaohje Viestinnän strategia ja toimintaohje 2013-2015 HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY Olli Aimola Meri Lähteenaro Kati Pankka Iiris Rekola Siiri Rekola Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2013 2 1. VIESTINNÄLLÄ

Lisätiedot

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä

Partiolippukunta Sipoon Hukat ry 24.8.2010 Pestijärjestelmä Tästä versiosta Tämä Sipoon Hukkien pestijärjestelmän versio on päivitetty vastaamaan uuden partio-ohjelman pestejä. Vanha pestijärjestelmä on ollut voimakkaasti tämän version kehityksen pohjalla, kiitokset

Lisätiedot

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 33730 TMPERE Niihaman Saukkojen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Yleistä Meripartiolippukunta ry on partiolippukunta itätampereella, joka tarjoaa kaiken ikäisille pojille partiotoimintaa. Toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Partio kuuluu kaikille

Partio kuuluu kaikille Partio kuuluu kaikille PAREMPI JA NÄKYY PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISTEN TOIMINTA 2013-2014 LAADUKKAAMPI AVOIMEMPI NÄKYVÄMPI Otetaan suunta kohti kasvua Me olemme pääkaupunkiseudun merkittävin nuorisojärjestö

Lisätiedot

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA!

ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! ESITÄYTETTY VUOSISELOSTE LINKKI SÄHKÖPOSTISSA! Lippukunta saa sähköpostitse linkin esitäytettyyn vuosiselosteeseen joulukuun alussa. Linkki lähetetään lpkj:lle, sihteerille ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Uskomatonta ja ennenkokematonta:

Uskomatonta ja ennenkokematonta: Uskomatonta ja ennenkokematonta: LEIRI KESKELLÄ KAUPUNKIA! Oululaiset partiolaiset kokoontuvat yhteiselle leirille Kuusisaareen ensi kesänä. Ohjelmaa merellä, rannalla, keskellä kaupunkia. Uusien ja vanhojen

Lisätiedot

Hei. lippukunnan. koulutusvastaava!

Hei. lippukunnan. koulutusvastaava! 1 Hei lippukunnan koulutusvastaava! 2 Tässä sinulle materiaalia, jotta pystyt innostamaan lippukuntalaisia kursseille ja tapahtumiin. Luethan tämän tarkasti läpi, jotta tiedät kenelle mitäkin kurssia voisit

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2016 - LIITE 12 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Alueen kokoukset 09.01. Alueryhmän kokous, Tuulevat, Isoniemi Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Antti

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Partiolippukunta Mynämäen Maahiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018 Yleistä: Mynämäen Maahiset ry on sekalippukunta, joka toimii Mynämäen kunnan alueella. Lippukunta tarjoaa partiotoimintaa kaikenikäisille.

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? Ohjaajapestien uudistamistyöryhmä: Ida Ringbom, Mari Lähteinen, Kirsi Arolainen, Jarmo Komulainen, Maria Setälä, Satu Tammilehto-Hänninen Anna Bryk, Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus

1 ALUETYÖ 2 HALLINTO JA TALOUS. Jokaiselle Sopiva Partio. O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 PDF Aluetyön kuvaus J-SP Jokaiselle Sopiva Partio PARTIO J-SP:n TIKKU SISÄLTÖ 1 ALUETYÖ O1 kansio ALUETYÖ.xls Vuosiselosteen apulomake 2009-2013 Aluetyön kuvaus O2 kansio J-SP:n ALUETYÖN KARTTA Aluetyön kartta 2011 O3 kansio

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Jyväskylän Partiolaiset ry 1 Partio on täynnä ystävyyttä, naurua ja unohtumattomia elämyksiä. Partio tarjoaa seikkailuja, elämyksiä sekä mahdollisuuden nähdä maailmaa. Partiolaiset

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi!

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi! Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu lippukunnanjohtajalle tueksi ja avuksi pestin hoitamiseen. Jokainen lippukunnanjohtaja voi tehdä paketista vuosien kuluessa oman lippukuntansa näköisen ja lisätä tarpeellista

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Sisältö. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Esitys syyskokoukselle 22.11.2012. Tampereen Partiolaiset ry (TP) on aluejärjestö,

Sisältö. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Esitys syyskokoukselle 22.11.2012. Tampereen Partiolaiset ry (TP) on aluejärjestö, Tampereen Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 Esitys syyskokoukselle 22.11.2012 Sisältö Yleistä 3 Tamperelaisten lippukuntien toiminta 4 Yhteistoiminta 7 Aluetyö 13 Hallinto, talous

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöh. piiri) toiminnansuunnittelu vuodelle 2018 koostuu toimintasuunnitelman tekstiosasta, tapahtumakalenterista

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 5.3.2017 YLEISTÄ Rajamäen Metsänkävijät Ry on nurmijärveläinen yhteislippukunta, joka on tarjonnut partiotoimintaa rajamäkeläisille sekä lähialueiden lapsille, nuorille ja aikuisille

Lisätiedot

Toiminta-ajatus 2011-

Toiminta-ajatus 2011- Toiminta-ajatus 2011- HELSINGIN METSÄNKÄVIJÄT RY SISÄLLYS KOLKAT... 3 JERMUT... 5 VARTIOKÄISET... 7 VAELTAJAT... 10 TOIMINTA-AJATUS Julkaisija: Helsingin Metsänkävijä ry 1. painos 2011 2 KOLKAT (8-9V)

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Lounais-Suomen partiopiirin toimintaohjesääntö (Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 1/2017)

Lounais-Suomen partiopiirin toimintaohjesääntö (Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 1/2017) Lounais-Suomen partiopiirin toimintaohjesääntö (Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 1/2017) Toimintaohjesääntö on partiopiirin, hallituksen, ryhmien, jaostojen ja toimikuntien toimintaa kuvaava opas.

Lisätiedot

Partio. Nyt. Mitä tapahtuu. Missä. Miten. Miksi.

Partio. Nyt. Mitä tapahtuu. Missä. Miten. Miksi. Partio. Nyt. Mitä tapahtuu. Missä. Miten. Miksi. Tänään täällä Ensimmäinen osio Keitä olemme Rakenteet, nostot, nyt Kasvatustavoitteet Toinen osio Menetelmä Ikäkaudet Ohjelma Tulevat jutut 1.10.2014 Partio

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 MIKKELIN JUDO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Toimintasuunnitelma 2009 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. JÄRJESTÖTOIMINTA... 3 1.1 Hallinto... 3 1.1.1 Edustajat... 3 1.1.2 Aluetoiminta... 3 1.1.3 Huomionosoitukset...

Lisätiedot