Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounais-Suomen Partiopiiri ry"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen Partiopiiri ry Vuosikertomus 2011

2 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin kolmas toimintavuosi Partiopiirin strategia 2020 Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille Yhdistyksen kokoukset Hallitus Työvaliokunta Ansiomerkkitoimikunta Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Koulutusryhmä Ohjelmaryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto Sudenpentujaosto Seikkailijajaosto Tarpojajaosto Samoajajaosto Vaeltajajaosto Sisujaosto Kilpailujaosto Meripartiojaosto Huoltojaosto Retkeilyjaosto Turvallisuusjaosto Kv- ja aatejaosto Talousryhmä Viestintäryhmä Kiinteistöjaosto Varainhankintajaosto Toimitusjaosto Nettijaosto Luottisryhmä Projektit Samoaja- ja vaeltajaleiri HuHu 2012 Kasvu Talvileiri Napakettu 2011 Kehitysyhteistyöhanke Woomal Piirileiri 2014 Partiotoimisto Talous Yhteistoiminta Liitteet Piirin jäsenyhdistykset jäsenmäärineen ja lippukuntaluettelo Luottamushenkilöt Edustajat SP:n tehtävissä Ansiomerkit Parhaat kilpailusuoritukset Kolmiapila - Gilwell eli partiojohtajien jatkokurssin suorittaneet Jäsenistö Muistamiset, onnittelut ja osanotot Tilinpäätös 2011

3 Piirin kolmas toimintavuosi Yleistä Lounais-Suomen Partiopiiri perustettiin Eurassa. Piiri oli kolmas uusi partiopiiri, joka syntyi koko suomalaisen partiojärjestön kehittämistyön (Järken) seurauksena. Piirin jäseniä ovat lippukunnat ja uuden piirin toiveena on edelleen kehittyä mahdollisimman nopeasti sellaiseksi kuin sen jäsenet toivovat. Lippukuntien osallistuminen piirin päätöksentekoon on edelleen uusi asia ja seuraavien vuosien aikana pyritään luomaan sellaiset käytännöt, joiden avulla lippukunnat pääsevät helposti vaikuttamaan siihen millaista toimintaa piiri toteuttaa. Vuosi 2011 oli piirin kolmas toimintavuosi ja käynnissä olevan kaksivuotisen toimintakauden ensimmäinen vuosi, johon kuului monipuolisen toiminnan toteuttaminen syyskokouksessa 2010 HYVÄKSYTYN STRATEGIA 2020 JA tehtyjen kaksivuotissuunnitelmien mukaan. Suunnitteluvaiheessa lippukuntia osallistutettiin ja heidän toiveitaan kuunneltiin. Kolmatta kertaa tehtiin tapahtumakalenterin tueksi myös piirin seinäkalenteri, jollaisen jokainen lippukunta ja luottamushenkilö sai piirin syyskokouksessa. Toiminnantäyteiseen vuoteen kuului perinteisesti lukuisia piirin järjestämiä ohjelma- ja koulutustapahtumia. Vuoden kohokohta oli luonnollisesti piirin Napakettu talvileiri. Partioparaati sai jälleen suuren suosion ja tapahtuma on edelleen osallistujamäärältä suurin jokavuotinen partiotapahtuma suomessa. Piirin vuonna 2009 käynnistämää Kasvu-hanketta jatkettiin. Toimintavuoden aikana saatettiin piirin osalta päätökseen Suomen Partiolaisten Woomal kehitysyhteistyöhanke ja valmisteltiin myös samoajien ja vaeltajien huhu-leiriä. Lisäksi piirin järjestelyvastuulla oli suomen partiolaiset ry:n kevätmestaruuskilpailut. Toimintavuoden vaihteessa muutti Porin partiotoimisto uusiin tiloihin Antinkadulle. Turun ja Porin toimistoilla otettiin käyttöön toimintavuoden aikana etäneuvottelulaitteistot ja WebEx ohjelma. Hankinnalla haluttiin tukea luottamushenkilöiden jaksamista tehtävässä, kun esim. matkoihin käyttävää aikaa voidaan vähentää osassa kokouksissa. Ruotsin Jamboreelle osallistui piiristä yhteensä 354 partiolaista (IST 120 ja leiriläisiä 234). Partiopiirin strategia 2020 Strategialla tarkoitetaan suunnitelmaa, jolla päästään haluttuun päämäärään. Piirin strategia 2020 linjaa piirin toimintaa seuraavan kymmenen vuoden ajan. Tavoitteena on laadukkaampi, vaikuttavampi ja näkyvämpi partio, jonka parissa yhä useampi lapsi, nuori ja aikuinen harrastaa. Strategian painopisteet ja tavoitteet muuttuvat käytännöksi kun ne huomioidaan laadittaessa piirin toimintasuunnitelmia ja käytännön toimintaa ohjelmatapahtumia, kursseja, kisoja, leirejä, purjehduksia - siis sitä, mikä tekee partiosta partion. Strategian on hyväksynyt piirin syyskokous 31. lokakuuta vuonna Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö Lounais-Suomen Partiopiiri ry (L-SP) on Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n (SP) jäsen ja toteuttaa toiminnassaan SP:n peruskirjan mukaisia kasvatustavoitteita, partioliikkeen päämäärää ja arvopohjaa toimintaalueellaan. Piiri tukee lippukuntia partio-ohjelman laadukkaassa toteuttamisessa, tekee partiota tunnetuksi toimintaalueellaan ja edustaa alueensa partiotoimintaa sekä keskusjärjestössä että sidosryhmille. Lippukunnilla on vahva ohjaava rooli piirin toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Yhteiskunta on monimuotoistumassa ja -arvoistumassa. Lasten ja nuorten arvomaailma, elinympäristö ja perhekäsitys ovat jatkuvassa muutoksessa. Tietoverkot ja media hallitsevat nuorten vapaa-aikaa. Partio luo mahdollisuuden itsensä kehittämiseen ja onnistumisen kokemuksiin jokaiselle lapselle ja nuorelle lähtökohdista riippumatta. Partiolla on mahdollisuus toimia lasten ja nuorten kasvavan ympäristöaktiivisuuden väylänä. Piiri on alueeltaan varsin suuri, mutta piirin tapahtumia järjestetään alueellinen tasa-arvo huomioiden. Lippukuntien toimintaympäristöt vaihtelevat. Maaseudun haja-asutusalueella ikäluokat pienenevät ja nuoret suuntaavat opiskelun ja työn perässä muille paikkakunnille. Samaan aikaan kaupunkien väestö kasvaa varsinkin uusilla lapsi-perheiden suosimilla asuntoalueilla. Piirin lippukuntarakenne pyritään kehittämään vastaamaan lasten ja nuorten asumisen rakennetta yhteistyössä lippukuntien kanssa. Piiri tukee lippukuntien toimintaedellytyksien säilymistä kunta- ja seurakuntarakenteiden muutoksien aiheuttamissa haasteissa.

4 Piiri on toiminta-alueellaan merkittävä lapsi- ja nuorisotyön vaikuttaja, joka tukee lippukuntia laadukkaan ja monipuolisen partio-ohjelman toteuttamisessa. Piirin toimintakulttuuri ymmärtää nykyhetken haasteet ja tähtää kasvuun. Partiopiirin toimintasuunnitelma vuosille pohjautuu piirin strategiaan Strategiset painopisteet I Partiotoiminta: II Yhteiskunta: III Brändi: IV Kasvu: V Piiri: Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella. Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa. Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan. Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen. Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntien tarpeita. I Partiotoiminta on laadukasta piirin alueella Piirin lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partio-ohjelmaa Lippukuntien tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista yksilöitä, jotka osaavat toimia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Piirin tehtävänä on tukea lippukuntia tässä kasvatustehtävässä. Piiri luo puitteet siihen, että sen toiminta-alueen lippukunnissa toteutetaan monipuolista, laadukasta ja tavoitteellista partioohjelmaa. Monipuolisilla ohjelmatapahtumilla tuetaan lippukuntia Piiri järjestää jokaiselle ikäkaudelle sopivia ohjelmatapahtumia, siten että mahdollisimman monella on niihin mahdollisuus osallistua. Piirin vastuu korostuu samoaja- ja vaeltajaikäkausissa Piirin järjestämät samoaja- ja vaeltajaikäisten ohjelmatapahtumat ovat tärkeä osa kyseisten ikäkausien ohjelmaa. Piiri panostaa toimivan vaeltajaikäkauden kehittämiseen, tukee vaeltajaikäisiä ulkomaanprojektin toteuttamisessa ja piirin luottamushenkilöinä toimimisessa. Piiri tarjoaa samoaja- ja vaeltajaikäisille mahdollisuuksia kehittää johtamistaitojaan. Riittävästi koulutettuja nuoria ja aikuisia pesteihin Piiri järjestää lippukuntien tarpeiden mukaisia koulutuksia nuorille ja aikuisille erilaisiin partiopesteihin sekä valmistaa lippukuntien käyttöön materiaalia, joka mahdollistaa monipuolisen, laadukkaan ja tavoitteellisen partio-ohjelman toteuttamisen. Piiri tukee lippukuntia rekrytoimaan riittävästi aikuisia toimimaan lasten ja nuorten johtajina sekä nuorten johtajien tukena. Ohjelma- ja koulutustapahtumien markkinointia tehostetaan Piirin tapahtumien markkinointia ja viestintää tehostetaan, jotta lippukunnat löytävät sopivat koulutukset jäsenilleen. II Yhteiskunta: Lounais-Suomen partiopiiri ja sen lippukunnat ovat vahvoja vaikuttajia sekä alueellisessa että paikallisessa lapsia ja nuoria koskevassa päätöksenteossa Piiri on vaikutusvaltainen aloitteentekijä lapsia ja nuoria koskevassa keskustelussa ja päätöksenteossa toimintaalueellaan Partiopiiri osallistuu toiminta-alueensa lapsia ja nuoria koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä kannustaa lippukuntia aktiivisuuteen paikallistasolla kuitenkaan puoluepoliittista sitoutumattomuuttaan vaarantamatta.

5 Piirissä lippukunnat päättävät. Lippukuntia kannustetaan aktivoimaan nuoriaan päätöksen teossa. Partiolainen haluaa ja osaa vaikuttaa paremman maailmanpuolesta. Lippukuntien omistajuutta piiriin nähden korostetaan ja lippukuntien edustajille taataan mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun ja päättämiseen. Partiolaisia kannustetaan yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi koulutuksen avulla ja nuorten osuutta lippukuntien ja piirin päätöksenteossa pyritään lisäämään. Piirin kumppanuudet tukevat lippukuntien toimintaedellytyksiä Piiri terävöittää edunvalvontatoimintaansa ja yhteistyötä sidosryhmien kanssa sekä etsii aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita kaikkialta piirin toiminta-alueelta. Erityisen tärkeitä sidosryhmiä ovat seurakunnat ja muut lippukuntien taustayhteisöt. Koulutusyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa kehitetään ja partiokoulutusta tehdään tunnetummaksi. III Brändi: Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Jokainen jäsen saa myönteisiä kokemuksia harrastuksestaan Ymmärretään partion moninaisuus ja tuodaan sitä paremmin esille, partiossa on jokaiselle jotakin! Piirin ja lippukuntien viestinnässä hyödynnetään partion osa-alueita eri tavoin painotettuina sekä tuodaan esille suurta yleisöä kiinnostavia asioita, kuten suurtapahtumia ja kansainvälisyyttä, unohtamatta kuitenkaan viikoittaisen laadukkaan toiminnan esiintuomista. Jokainen partiolainen on ylpeä harrastuksestaan Ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä tuodaan esille partion arjen monipuolisuutta. Partiolaisuudesta luodaan aktiivisuuden ja energisyyden mielikuva. Ymmärretään, että brändin tärkein esiintuoja on jokainen partiolainen itse, ja viestitään tätä aktiivisesti lippukunnille. Lippukuntia tuetaan ja koulutetaan tuomaan toimintaansa esille oman alueensa medioissa. IV Kasvu: Yhä useampi lapsi ja nuori löytää partiosta mielekkään harrastuksen Partio saavuttaa 12 % piirin alueen 7 22-vuotiaista lapsista ja nuorista Piiri panostaa erillisellä hankkeella Kasvuun ja kannustaa lippukuntia kasvuajattelun kautta kasvua tukeviin toimenpiteisiin. Partioharrastus on kaikkien lasten ja nuorten ulottuvilla koko piirin alueella. V Piiri: Elinvoimainen piiri tukee tehokkaimmin lippukuntia Sitoutuneet luottikset takaavat piiritoiminnan laadun. Luottistoimintaan ja pestaukseen panostetaan. Pestikuvaukset ja luottistapahtumat tukevat luottiksia heidän pesteissään. Piiritoimisto tukee lippukuntia ja luottiksia Piirillä on partiotoimisto, jolla on toimipisteet Turussa ja Porissa. Partiotoimisto tukee luottiksia kaikilla toiminnanaloilla sekä palvelee piirin lippukuntia opastaen ja välittäen tietoa piirin toiminnasta. Partiotoimiston henkilökunnan tehtäväjako noudattaa käytössä olevaa toiminnanalajakoa. Partiotoimiston kehittämisessä hyödynnetään Partion henkilöstöpolitiikan linjaukset -asiakirjaa. Projekteista mielekkäitä pestejä Piirin projektit tukevat lippukuntia ja luovat mielekkäitä piiripestejä. Aluetoiminta on lähellä lippukuntia Piiri on lähellä lippukuntia. Alueohjaajien koulutukseen ja toimintaan panostetaan. Aluetapaamiset, lippukuntapäivät, syys- ja kevätkokoukset sekä muut vastaavat tapahtumat ovat piirin ja lippukuntien välisen yhteistyön foorumeita. Tapahtumien sisältöä ja laatua kehitetään lippukuntien tarpeiden mukaisesti.

6 Hallinto Kolmantena toimintavuotena hallinnon päätavoitteet liittyivät edelleen piirin ja toimintatapojen luomiseen ja kehittämiseen mahdollisimman lippukuntalähtöisiksi. Tarkoitus oli edelleen korostaa lippukuntien tarpeiden huomioimista ja näihin vastaamista sekä painottaa lippukuntien roolia päätöksentekijöinä. Tavoitteena oli mm. Valvoa piirin päätavoitteiden toteutumista ja tarkistella keinoja niiden toteutumiseen Ylläpitää suhteita muihin piireihin ja keskusjärjestöön Valmistella yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja, sitoutumattomasti Sisäisen ja ulkoisen brändin positiivinen edistäminen Partio tavoittaa 12 % 7 22-vuotiaista piirin alueella Huomioida lippukuntien tarpeet ja kerätä aktiivisesti palautetta alueilta ja lippukunnilta Lippukuntien ohjaavan roolin kasvu Piirin toimintakulttuurin ja palveluiden kehittäminen linjassa strategian kanssa Toimia joustavasti ja ketterästi Hallituksen tavoitteet toteutuivat Kaksivuotisen toiminnansuunnittelun ensimmäisenä vuonna pääsimme kohtuulliseen hyvään tulokseen, vaikka tekimistä vielä jäi toisellekin toimintavuodelle. Piirin päätavoitteiden toteutumista seurattiin ja linjattiin muun muassa, että strategisista painopisteistä täytyy pitää kiinni ja ohjata toiminnansuunnittelua vielä tiukemmin strategiseen suuntaan. Samalla toimintakulttuuria pyrittiin ohjaamaan strategian painopisteiden mukaan, mutta tässä meillä on vielä paljon opittavaa. Panostus siis jatkuu. Suhteet keskusjärjestöön ja muihin piireihin hoidettiin kuten ennenkin. Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja uusien suhteiden luomiseen ei valitettavasti juurikaan pystytty panostamaan. Mutta strategian 2020 mukaan tätä toimintaa kehitetään jatkossa ja huomioidaan jo vuoden 2012 aikana. Piiriluottiksille tarjottiin mahdollisuus Brändi -koulutukseen ja valmistauduttiin sisäisen brändin vahvistamiseen esimerkiksi Kasvun tueksi. Piirin 2010 aloitettu Kasvu-projekti laitettiin jäihin syksyllä 2011, kun havaittiin, että Kasvun eteen vaaditaan rajumpia toimenpiteitä. Sen sijaan Kasvuryhmä oli toiminut juuri aiempien toimeksiantojen mukaan ja tehnyt arvokasta pohjatyötä, jota hallitus arvosti kovasti, mutta yhdessä keskustelemalla päädyttiin siihen, että ryhmä täytyy uudelleen organisoida loppuvuoden 2011 aikana. Lippukunnilta kerättiin palautetta piirin eri tapahtumista ja niihin pyrittiin reagoimaan mahdollisuuksien mukaan heti. Niistä, joihin ei heti pystytty reagoimaan on pidetty kirjaa ja niihin palataan toimintakauden 2011 aikana ja huomioidaan toimintasuunnittelussa vuosille Piiri haluaa olla lähempänä lippukuntia ja tästä syystä hallitus miettii aktiivisesti toimenpiteitä, joilla lippukunnat saisivat parempaa palvelua. Lippukuntien ohjaavan roolin kasvua pohdittiin vuoden aikana, pyrittiin esimerkiksi lisäämään kokousaktiivisuutta postittamaan kokousmateriaaleja lippukunnille aikaisemmin, kirjoittamalla Repolaiseen ennakkojuttua, lähettämällä lippukunnanjohtajille tekstiviestimuistutuksia ja miettimällä oheisohjelmaa kokoukseen. Syyskokouksen jälkeen päätettiin ottaa kokousaktiivisuus suurempaa tarkisteluun ja laatia lippukunnille kysely aiheesta. Joustavuudessa ja ketteryydessä onnistuimme aika-ajoin. Kannoimme hallituksena esimerkiksi hieman enemmän vastuuta luottamushenkilötoiminnasta ja järjestimme resurssien puutteen vuoksi Luottisnol(l)auksen muutaman hallituksen jäsenen turvin. Pystyimme reagoimaan nopeastikin tulleisiin palautteisiin ja toiveisiin, mutta suuren organisaation ketteryyden parantaminen vaatii vielä ponnisteluja.

7 Yhdistyksen kokoukset Kevätkokous 3.4. Porin yliopistokeskus Auditorio, Pori. Läsnä 92 äänivaltaista kokousedustajaa 39 jäsenyhdistyksestä ja puheenjohtajana Juha Vasama (VV). Kokouksen alussa kuultiin partioparlamentaarikkojen puheenjohtaja Outi Mäenpään ja piirin HuHu leirin leirinjohtajien Matti Väätäisen (JoPo) ja Maria Nikkarin (KST) tervehdykset. Kokouksessa; vahvistettiin piirin vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös vahvistettiin vuoden 2012 jäsenmaksuksi 13,50 jäseneltä päätettiin asettaa piirin syyskokouksen henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta ja valittiin siihen jäsenet kuultiin piirihallituksen toimenpiteet syyskokouksen hyväksymään ponteen ja hyväksyttiin piirihallituksen esitys kokousaktiivisuuden parantamiseksi kuultiin Kalle Virtasen (TuMe) esitys piirileirin järjestämiseksi sudenpentu- ja seikkailijaikäisille ensisijaisena ajankohtana 2013, jonka piirihallitus lupautui huomioimaan toiminnansuunnittelussaan. Syyskokous Lauttakylän koulu, Huittinen. Läsnä 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä ja puheenjohtajana Jukka Tulivuori (TuMe). Kokouksen alussa kuultiin Partiotyön Ystävien ja piirin HuHu samoaja ja vaeltajaleirin leirinjohtajien Matti Väätäisen (JoPo) ja Maria Nikkarin (KST) tervehdykset. Kokouksessa; hyväksyttiin piirin vuoden 2012 toimintasuunnitelma ja talousarvio vahvistettiin piirihallituksen lisäjäsenmääräksi 1 jäsen valittiin erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallitukseen kaudeksi seuraavat henkilöt projektitoiminnanalan puheenjohtaja Timo Lamminen (KäPa) alueryhmän puheenjohtajaksi Susanna Jussila (KKV) koulutusryhmän puheenjohtajaksi Leena Rantanen (MK) ohjelmaryhmän puheenjohtajaksi Inka Lähteenmäki (RaKiNa) talousryhmän puheenjohtajaksi Mika Koutu (KHP) valittiin ero pyytäneen luottamushenkilöryhmän puheenjohtajan tilalle hänen loppukaudekseen vuoden 2012 loppuun luottamushenkilöryhmän puheenjohtajaksi Marikki Impivaara (NT) valtuutettiin piirihallitus valitsemaan tarpeen vaatiessa piirin edustajat ja varaedustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n varsinaisten jäsenkokouksen välillä pidettäviin ylimääräisiin kokouksiin valittiin piirin tilintarkastajiksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja Minna Tyrväinen KHT ja varalle Kari Niukko KHT ja Henna Helkiö-Lahti KHT. Hallitus Toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamisesta on vastannut piirihallitus. Piirihallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 (12) kertaa ja kokouksissa käsitellyistä asioista kertyi pöytäkirjoihin 226 (232) pykälää. Hallituksen kokoonpano ja vastuualueet Aleksi Heikkilä hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Nousiaisten Henrikin lpk piirinjohtaja kehittämistoiminta ja Partiotoimisto Mari Kousa hallinto ja organisaatio, pr- ja suhdetoiminta, perehdytys Porin Tulitikut varajohtaja toiminnansuunnittelu ja raportointi Marikki Impivaara luottamushenkilötoiminta (syyskokouksesta alkaen) Nuotiotytöt Susanna Jussila alueryhmän puheenjohtaja Kankaanpään Korpiveikot Maija-Liisa Laukkanen viestintäryhmän puheenjohtaja Raision KilliNallit Terhi Lehtinen koulutusryhmän puheenjohtaja Partio Puhurit Nana Luoma luottamushenkilötoiminta (syyskokoukseen saakka) Tornikotkat ry Ida Michelsson ohjelmaryhmän puheenjohtaja Henrikin Tapulitytöt

8 Timo Sirén ensisijaisena vastuualueena projektitoiminta Tavastin Liljat Milka Vahtoranta talousryhmän puheenjohtaja Rauman Partiotytöt Nils Grönberg toiminnanjohtaja, sihteeri Muut luottamustoimet: Heidi Jokinen SP:n hallitus / puheenjohtaja Tornipääskyt ry Wiki Wickström SP:n hallitus / kehitysministeri (syyskuun loppuun) Toivon Erätytöt Henrik Sandholm SP:n hallitus / talousvaliokunta Turun Partiosissit Anne Toukonen SP:n hallitus / KV-asiamies WOSM Kaarinan Ristiritarit Juho Toivola Roverway 2012 / Projektin johtaja Kaarinan Ristiritarit Jukka Tulivuori Roverway 2012 / Projektin varajohtaja Turun Metsänkävijät Piirihallitus nimesi keskuudestaan työvaliokunnanjäseniksi Aleksi Heikkilän, Mari Kousan, Milka Vahtorannan ja sihteeriksi Nils Grönbergin ja se kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Työvaliokunta toimi myös piirin apurahatoimikuntana, joka käsitteli piirille tulleita apuraha-anomuksia ja valmisteli ne Lounais-Suomen Partiosäätiölle ja Satakunnan Partiosäätiö Satakunda Scoutstiftelse rs:lle päätöksentekoa varten. Hallituksen järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät European Scout Committee vierailu ja työvaliokunnan kokous, Partiotoimisto, Turku. Vieraina Craig Turpie, David McKee, Henrik Söderman (SP/TSK) ja isäntänä toiminnanjohtaja Nils Grönberg Kevätparaati, Turku. Kevätparaatissa marssi kaikkiaan 3822 partiolaista 95 lippukunnasta ja lippulinnassa oli 53 Suomen lippua. Paraatimarssia tahditti yhteensä 266 rumpalia ja soittajaa. Piirin uudeksi lippuvartiolippukunnaksi nimettiin Tornipääskyt. Paraatin komentajana toimi Ida Michelsson (HeTa) Piirin ohjaajatapaaminen, Ahtela, Sauvo. Osallistujia 16, johtajina Susanna Jussila (KKV), Terhi Lehtinen (PaPuh) ja muonittajana Pirjo Lundén (UET) Piirin ohjaajatapaaminen, Pitkäjärven vapaa-ajankeskus, Kokemäki. Osallistujia 22, johtajina Ida Michelsson, (HeTa), Susanna Jussila (KKV) Terhi Lehtinen (PaPuh) ja muonittajana Pirjo Lundén (UET). Piirihallituksella oli apunaan ansiomerkkiasioissa ansiomerkkitoimikunta puheenjohtajana Pirjo Lehti (2011) KMO ja jäseninä piirin varajohtaja Mari Kousa (2012) PoVe, Jouko Näsänen (2012), Hanna Pärkö (2012) OuPa, Timo Sirén (2011) TaLi, Jyrki Tuominen (2011) TuMe sekä sihteerinä toiminnanjohtaja Nils Grönberg. SP:n ansiomerkkiryhmän jäseninä olivat Hanna Pärkö ja Jyrki Tuominen. Toimikunta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Kokouksista olivat työläimmät tammikuun kokous, jossa käsiteltiin kevätparaatiin mennessä jaettavaksi ehdotetut ansiomerkit ja marraskuun kokous, jossa käsiteltiin Mannerheim-solki ehdotukset. Toimikunta käsitteli sille tulleet ansiomerkkiehdotukset, päätti piirin merkeistä ja antoi lausuntonsa SP:n ansiomerkeistä. Lisäksi vuoden aikana valmistui mm. lippukunnille jaettava piirin ansiomerkkiohjevihko ja piirin ansiomerkkirekisterin kehittäminen jatkui. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Ansiomerkkineuvonnan päivystysilta, Partiotoimisto, Pori. Osallistujia 2 ja kouluttajina Hanna Pärkö (OuPa) ja Mari Kousa (PoTu) Ansiomerkkineuvonnan päivystysilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 3 ja kouluttajina Jouko Näsänen (TaLi) ja Jyrki Tuominen (TuMe) Ansiomerkkikoulutusilta, Partiotoimisto, Turku. Peruutettiin vähäisen osallistujamäärän takia Ansiomerkkikoulutusilta, Partiotoimisto, Pori. Peruutettiin vähäisen osallistujamäärän takia Ansiomerkkikoulutusilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 8 ja kouluttajina Jouko Näsänen (TaLi) ja Jyrki Tuominen (TuMe). Muut vastuu/edustustehtävät Piirihallitus nimesi piirin edustajiksi Lounais-Suomen Partiosäätiön hallitukseen Maria Lahtisen säätiön vuosikokoukseen 2012 saakka ja Milka Vahtoranta vuosikokoukseen 2013 saakka.

9 Osallistuminen SP:n toimintaan Partioneuvoston kokouksiin osallistuivat piirin partioneuvoksena piirinjohtaja Aleksi Heikkilä ja varaneuvos Mari Kousa. Kokouksiin osallistuivat myös SP:n hallituksen edustajina puheenjohtaja Heidi Jokinen, kehitysministeri Wiki Wickström, talousvaliokunnan puheenjohtajana Henrik Sandholm ja IC WOSM Anne Toukonen. Lisäksi monet piirimme partiojohtajat ovat antaneet voimakkaan panoksensa partiotyön hyväksi Suomen Partiolaisten eri valiokuntien, työryhmien yms. työskentelyyn osallistumalla SP:n Partioneuvosto I, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edusti partioneuvos/piirinjohtaja Aleksi Heikkilä SP:n Partioneuvosto II, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edusti partioneuvos/piirinjohtaja Aleksi Heikkilä SP:n Partioneuvosto III, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/ piirinjohtaja Aleksi Heikkilä ja varaneuvos/ varajohtaja Mari Kousa SP:n Partioneuvosto VI, kokoushotelli Rantapuisto, Helsinki. Piiriä edustivat partioneuvos/ piirinjohtaja Aleksi Heikkilä ja varaneuvos/ varajohtaja Mari Kousa. Muut SP:n tapahtumat SP:n Laajennetut valiokunnat I, Partiotoimisto, Tampere. Piiristä mukana alueryhmästä Susanna Jussila ja koulutusryhmästä Terhi Lehtinen (PaPuh) ja Pirjo Lundén (UET) SP:n Päivät, Päivölä, Valkeakoski. Piiristä mukana alueryhmästä Susanna Jussila + 4 alueohjaajaa ja 1 lippukuntajaostolainen, koulutusryhmästä Pirjo Lundén (UET), SP:n Laajennetut valiokunnat II, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana alueryhmästä Susanna Jussila ja koulutusryhmästä Terhi Lehtinen (PaPuh) ja Pirjo Lundén (UET).

10 Toiminnanalaryhmät ja jaostot Piirin varsinaista toimintaa, joka tukee lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa, ovat järjestäneet piirin ryhmät ja jaostot; alueryhmä (alue- ja lippukuntajaostot), koulutusryhmä, ohjelmaryhmä (sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja-, vaeltaja-, sisu-, kilpailu-, meripartio-, huolto-, retkeily-, turvallisuus ja KV ja Aatejaostot ), talousryhmä (kiinteistö- ja varainhankintajaostot) ja viestintäryhmä (toimitus- ja nettijaostot). Lisäksi ovat toimintaa järjestäneet luottamushenkilöryhmä ja projektitoiminnanalan toimijat. Toiminnassa mukana olleiden luottamushenkilöiden nimet ovat liitteessä. Alueryhmä Ryhmän puheenjohtaja toimi Susanna Jussila (KKV) ja se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Lippis lepää -johtajahuoltotapahtuma, Partiomylly, Eura. Peruutettiin vähäisen osallistujamäärän takia Tule Partioon yhteinen ilmoittautumis-/ kampanjapäivä (mainosten ja materiaalien tuotto) Lippukuntapäivä, Opintien koulu, Loimaa. Osallistujia 139, johtajana Susanna Jussila (KKV) ja kouluttajia 20. Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Piirin ohjaajatapaamiseen osallistui 8 alueohjaajaa SP:n päiviin osallistui 4 alueohjaajaa ja lippukuntajaostolainen Piirin ohjaajatapaamiseen osallistui 8 alueohjaajaa ja aluesihteeri. Ryhmän tavoitteet toteutuivat Lippukuntien toimintakulttuuriin tutustuminen ja kehittäminen Kehittyvä Lippukunta -työkalua on käyttänyt kaikkiaan kolme lippukuntaa. Tavoitteena on, että jokaiselta alueelta ainakin yksi lippukunta kirjaisi KeLi-keskustelun tulokset verkkoon vuoden 2011 aikana. Tätä tavoitetta ei saavutettu vuoden 2011 aikana, mutta toiminta jatkuu. Lippukunnanjohtajahaastattelujen ensimmäinen kierros tehdään vuoden 2011 aikana uudistuneen LPKJ:n kehittymiskortin avulla. Korttihaastattelut vielä osittain kesken, mutta jatkuvat vuonna Lippisperheen lanseeraaminen Lippukuntapäivä, uusien lippukunnanjohtajien illat ja Lippis Lepää tapahtumia pyrittiin kehittämään sekä itse tapahtuman että mainonnan osalta. Lippis Lepää jouduttiin perumaan tammikuussa, mutta aluejaosto lähti tämän jälkeen panostamaan vuoden 2012 tapahtumaan. Uusien lippukunnanjohtajien illat toteutuivat Porissa ja Turussa ja osallistujilta tuli positiivista palautetta. Alkuvuodesta tehtiin Webropol -kysely lippukunnille Lippukuntapäivästä. Kyselystä saaduilla palautteilla tapahtumaa muokattiin yhdessä aluejaoston ja muiden toiminnanalojen kanssa. Tapahtuman järjestäjät eli piirin eri jaostot ja ryhmät olivat tapahtumaan tyytyväisiä, mutta osallistujamäärä jäi valitettavan alhaiseksi. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Ryhmän tärkeimpänä tavoitteena oli palauttaa säännöllinen kokoontumisrytmi ja tätä kautta pitää yllä toimivaa yhteistyötä ja tiedonkulkua ohjelma- ja koulutustoiminnanalojen kanssa. Tämä tavoite saavutettiin. Ryhmän sisäisessä arvioinnissa vuoden lopussa (ohjelman ja koulutuksen jäsenten vaihtuessa) ryhmän toiminnan edistymiseen oltiin tyytyväisiä. Aluetoiminnanalan vastuulla olevien tapahtumien järjestelyistä vastasi aluejaosto yhdessä alueryhmän kanssa. Jokaisen tapahtuman sisältöä arvioitiin ja pyrittiin kehittämään. Saatujen palautteiden perusteella tapahtumien sisältöihin ja järjestelyiin oltiin varsin tyytyväisiä vuonna Kaikkia ideoita ei suinkaan vielä ehditty toteuttaa, joten kehitystyö jatkuu vuonna 2012.

11 Vuonna 2011 järjestettiin kaksi ohjaajatapaamista, joissa syvennettiin piirin ohjelma-, koulutus- ja alueohjaajien yhteistyötä. Tapaamiset olivat tarpeellisia ja jatkossa osaamme vielä entistä paremmin hyödyntää toistemme osaamista ja tietoa. Alueryhmällä on kaikessa toiminnassaan tukena todella aktiivinen aluejaosto. Käytännön toiminta ja tiedotus toimivat aktiivisesti. Lippukuntajaoston toiminta on ollut ainoastaan puheenjohtajan ja yhden jäsenen varassa. Jäsenet ovat vähentyneet vuoden aikana.. Jonkin verran yhteyksiä uusiin ja toimintaa uudelleen virittäviin lippukuntiin on ollut, mutta päävastuun tästä on kuitenkin kantanut alueohjaaja kyseisillä alueilla. Elokuun kampanjapäivään kerättiin uusia ideoita, mutta asiaa herättiin valmistelemaan liian myöhään. Päivä toteutettiin perinteisenä lehtikampanjana. Vuonna 2012 tapahtumaan tullaan panostamaan uusin keinoin. Materiaalien ja markkinointivinkkien tulee saavuttaa lippukunnat jo toukokuussa. Lippukuntia tiedotetaan asiasta tehokkaasti kevään aluetapaamisissa. Aluejaosto Aluejaoston puheenjohtaja toimi Elina Lähteenmäki (LEK) ja se kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 1.3. Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Pori. Osallistujia 3 ja kouluttajina Elina Lähteenmäki (LEK) Taru Kujansuu (KiPa), Tarja Hellanmaa (Partiotoimisto) Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 9 ja kouluttajina Elina Lähteenmäki (LEK), Maarit Heikkinen(RKK), Tarja Hellanmaa (Partiotoimisto) Partio Tutuksi-koulutus, Partiomylly, Eura Partio Tutuksi kurssi, 1. osa, Opintien koulu, Loimaa. Osallistujia oli 15, kurssinjohtajana Elina Lähteenmäki (LEK) ja 4 kouluttajaa Partio Tutuksi kurssi, 2. osa, Lappi tl. Osallistujia oli 9, kurssinjohtajana Elina Lähteenmäki (LEK) ja 3 kouluttajaa Partio Tutuksi kurssi, 2. osa, Piikkiö. Osallistujia oli 5, kurssinjohtajana Elina Lähteenmäki (LEK) ja 4 kouluttajaa. Kiskon Kuparisten Partio Tutuksi -koulutus yhdessä sudenpentujaoston kanssa 8.11., ja Osallistujia 7. Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Piirin ohjaajatapaamiseen osallistui 8 alueohjaajaa Piirin ohjaajatapaamiseen osallistui 8 alueohjaajaa SP:n Päivät osallistui 4 alueohjaajaa ja 1 lippukuntajaostolainen. Lippukuntapäivän valmistelu, 9 alueohjaajaa ja 2 lippukuntajaostolaista. Kaksi alueohjaajaa, Miikka Lammela ja Elina Lähteenmäki suorittivat vuoden aikana SP:n alueohjaajakoulutuksen. Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Tärkeimpänä tavoitteena aluejaostolla oli edelleen lippukuntien tukeminen niin, että partiotoimintaa olisi mahdollisuuksien mukaan joka puolella piiriä ja mahdollisimman laadukkaana. Aluetapaamisissa tuettiin lippukuntien arkea ja tehostettiin vertaistukea keskusteluin. Yhtenä osana lippukuntien tukemisen tavoitetta aluejaostolla oli tavoitteena löytää alueohjaaja viimeisellekin alueelle vuoden aikana. Tässä tehtävässä myös onnistuttiin, ja Rannikkoseudulla aloitti alueohjaaja loppukeväällä Muutenkin jaostoon liittyi vuoden aikana ilahduttavasti uutta verta, kun kolmella alueella alueohjaaja sai parin kaverikseen, ja yhdellä alueella vanha alueohjaaja löysi itselleen jatkajan ja siirtyi "eläkkeelle" vuoden lopussa. Työkaluina lippukuntien tukemisessa käytettiin Kehittyvä Lippukunta -työkalua sekä lippukunnanjohtajan kouluttautumiskorttia. LPKJ -haastatteluja tehtiinkin ilahduttavan paljon vuoden aikana. Kehittyvä Lippukunta - paketti ei vielä ole oikein kunnolla rantautunut lippukuntiin, ja jatkossa on panostettava vielä paketin mainostukseen ja hyvien soveltamistapojen kehittelyyn, jotta lippukunnat saisivat paketista itselleen tukea ja apua.

12 Ohjaajatapaamisissa etsittiin tehokkaampia yhteistyömuotoja ohjelman ja koulutuksen sekä aluetyön välillä. Kehittelytyö on kesken, ja kaipaa paljon panostusta myös jatkossa. Joka tapauksessa vuosi toimi hyvänä starttina tiiviimmälle yhteistyölle. Yhä enemmän olisi silti voinut pohtia asioita yhdessä erityisesti ohjelman ja Kasvu-projektin kanssa. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Aluejaosto kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Kokouksista viidessä oltiin kaikki saman katon alla, kolme kokousta käytiin WebExin kautta yhtä aikaa sekä Turun että Porin toimistoilla. Kokouksissa haasteena oli se, että pitkä asialista teki kokouksista pitkiä, ja välillä tuntui siltä, että aluekuulumiset ja lippukuntien ongelmien käsittely jäivät sivurooliin tapahtumajärjestelyjen, tule partioon -kampanjan ym. alla. Tämän korjaamiseen pyritään erityisesti panostamaan tulevana vuonna. Vuonna 2011 piirin alueella aloitti yksi uusi lippukunta (Saviseudun Peurat, perustettiin 2010 lopussa), ja lisäksi kaksi lippukuntaa aloitti toimintansa uudelleen (Saloversot ja Tarvan Tapiot). Lisäksi Kiskon Kupariset päätti aloittaa partiotoiminnan keväällä 2012 yhden lauman ja yhden seikkailijajoukkueen voimin Perttelin Pikettien alaosastona. Nämä lippukunnat aiheuttivat alueidensa alueohjaajille ja jaostolle lisätyötä, mutta myös onnistumisen kokemuksia ja kasvu-uskoa. Myös Partio tutuksi -koulutus keräsi ilahduttavan paljon kurssilaisia (15), ja lisäksi Kiskossa järjestettiin heidän toiveestaan heille oma räätälöity koulutus yhdessä sudenpentujaoston kanssa. Lippis Lepää -tapahtuma jouduttiin peruuttamaan osallistujapulan vuoksi. Jaosto pohti vuoden mittaan kehitysideoita tapahtumalle, ja keväällä tapahtumalle rekrytoitiin myös johtaja jaoston ulkopuolelta. Koettiin, että tälläkin saatiin tapahtumalle uutta väriä ja intoa. Jatkossakin on syytä miettiä tapahtuman puitteita (yksi päivä vai viikonloppu) ja järjestävää tahoa. Yhtenä haasteena vuoden aikana oli järjestelyvuorotaulukon muokkaaminen. Taulukko ja sen soveltaminen sekä piirin tukitoimet järjestäville lippukunnille hakevat vielä muotoaan, mutta ilahduttavan hyvin taulukko silti on otettu vastaan ja se on myös saatu muokattua toimivammaksi. Tästä suurin kiitos kuuluu Inka Lähteenmäelle. Lippukuntajaosto Jaoston puheenjohtaja toimi Satu Päivärinta (IVK) ja se kokoontui vuoden aikana 4 kertaa yhteisissä kokouksissa aluejaoston kanssa. Lippukuntajaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Lippukuntajaosto ei ole järjestänyt tilaisuuksia. Osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin -- Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Lippukuntajaosto ei toiminut aktiivisesti vuoden aikana eikä jaostoon ei saatu rekrytoitua lisää jäseniä. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Lippukuntajaosto kokoontui yhdessä aluejaoston kanssa. Tämä käytäntö otettiin vuoden alussa käyttöön, ja se tuntuu onnistuneelta muutokselta. Näin lippukuntahuolet tulevat suoraan jaostolaisten tietoon, eikä erillistä kokousta tarvita. Vuoden 2011 aikana alueohjaajat toimivat aktiivisesti lippukuntien auttamisessa, eikä lippukuntajaosto ollut suoranaisesti toiminnassa mukana.

13 Koulutusryhmä Ryhmän puheenjohtajana toimi Terhi Lehtinen (PaPuh) ja ryhmä kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Pj-peruskurssien johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 18, johtajana Eeva Liuksila (NT) ja kouluttajina Leena Pohjola (PoTe), Leena Rantanen (MK), Jyrki Tuominen (TuMe) Pj-peruskurssien johtamistehtäväohjaajien koulutusilta, Partiotoimisto, Pori. Osallistujia 4, Tuula Liipo (UET) ja kouluttajana Timo Sirén (TaLi) Pj-peruskurssi I, monimuoto, aloitustapaaminen, Partiotoimisto Turku ja Pori sekä Skype. Osallistujia 9. johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Terhi Lehtinen (PaPuh), Emilia Saarisalo (RMV), Saila Sipilä (RK), Pasi Mikkonen (TSK), Leena Rantanen (MK), Mika Kuusisto (KRR), Leena Pohjola (PoTe) Monimuotokoulutuksen aloitustapaaminen, Partiotoimisto Turku ja Pori sekä Skype. Peruuntunut ei tullut osallistujia Pj-peruskurssi II, 1. osa, Kunstenpää, Naantali. Osallistujia 21, johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajina Tuomas Alanne (RMP), Miikka Lammela (KorRit), Suvi Routasalo (KMO), Kalle Salminen (UMH), Kaisa Ylinen (PaPuh) Johtajana lippukunnassa I, Kunstenpää, Naantali. Peruuntunut ei tullut osallistujia Pj-peruskurssi I, monimuoto, 1. lähiopetuskerta, Partiomuseo, Turku. Osallistujia 7, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Terhi Lehtinen (PaPuh), Leena Rantanen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Saila Sipilä (RK) Pj-peruskurssi II, 2. osa, Partiomylly, Eura. Osallistujia 20, johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajina Miikka Lammela (MK), Piia Osmala (Kaskipartio), Suvi Routasalo (KMO), Sanna Suinila (LES), Kaisa Ylinen (PaPuh) ja muonittajina Lauri Maula (PP), Netta Jakobsson (VaVa) Ikäkausijohtajan pohjakoulutus I, Partiomylly, Eura. Osallistujia 3, johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajina Miikka Lammela (MK), Piia Osmala (Kaskipartio), Suvi Routasalo (KMO), Sanna Suinila (LES), Kaisa Ylinen (PaPuh) ja kouluttajina Lauri Maula (PP), Netta Jakobsson (VaVa) Untuvikkotapaaminen, Partiomuseo, Turku. Osallistujia 11, johtajana Eva Liuksila (NT), kouluttajina Mika Kuusisto (KRR), Terhi Lehtinen (PaPuh), Leena Pohjola (PoTe), Leena Rantanen (MK) ja muonittajina Emilia Saarisalo (RMV), Sanna Tamminen (KK&K) Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 21, johtajana Leena Pohjola (PoTe) ja kouluttajina Pekka Aalto (KulKu), Lauri Harkia (Kaira), Sonja Heino (PoTe), Henri Peltomaa (PoTu), Sanna Rastas (HT) Pj-peruskurssi I, monimuoto, 2. lähiopetuskerta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 4, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Terhi Lehtinen (PaPuh), Pirjo Lundén (UET), Emilia Saarisalo (RMV), Saila Sipilä (RK) KoVa -koulutus I, Partiotoimisto, Pori. Osallistujia 4, johtajana Tuula Liipo (UET) Piiritoimijakurssi. Siirretty syksyyn, 1 ilmoittautunut Partiokouluttajakurssi. Siirretty syksyyn, 1 ilmoittautunut Lippukuntatoimijakurssi I (YTP, Häme), Antaverkan leirikeskus, Ylöjärvi. Osallistujia piiristä 7, johtajana Tarja Nieminen (Nokian Partiotytöt, Häme) ja kouluttajina piiristä Hanna Heino (MK), Sanna Tamminen (KK&K) Tervetuloa piiriin -koulutus, koulutuspäivä. Siirretty syksyyn, ei ilmoittautuneita Pj-peruskurssi III, kurssiosa, Partiomylly, Eura Osallistujia 25, johtajana Leena Pohjola (PoTe) ja kouluttajina Pekka Aalto (KulKu), Lauri Harkia (Kaira), Sonja Heino (PoTe), Henri Peltomaa (PoTu), Sanna Rastas (HT) ja muonittajina Sofia Rusi (VaVa), Katariina Siivonen (KoKä) Piiritoimijakurssi, kaupunki-ilta. Siirretty syksyyn, 1 ilmoittautunut Tervetuloa piiriin -koulutus, kaupunki-ilta. Siirretty syksyyn, ei ilmoittautuneita Pj-peruskurssi I, monimuoto, 3. lähiopetuskerta, Partiotalo, Rauma. Osallistujia 7, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Terhi Lehtinen (PaPuh), Leena Rantanen (MK), Saila Sipilä (RK) Pj-peruskurssi II, jälkitapaaminen, Partiomuseo, Turku. Osallistujia 7, johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajina Tuomas Alanne (RMP), Miikka Lammela (KorRit), Piia Osmala (Kaskipartio), Kalle Salminen (UMH), Sanna Suinila (LES) Pj-peruskurssi III, kaupunki-ilta, partiotoimisto, Turku. Osallistujia 11, johtajana Leena Pohjola (PoTe) ja kouluttajina Pekka Aalto (KulKu), Lauri Harkia (Kaira), Sonja Heino (PoTe), Henri Peltomaa (PoTu), Sanna Rastas (HT) Pj-peruskurssi III, jälkitapaaminen, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 8, johtajana Leena Pohjola (PoTe) ja kouluttajina Pekka Aalto (KulKu), Lauri Harkia (Kaira), Sonja Heino (PoTe), Sanna Rastas (HT).

14 23.8. Pj-peruskurssi I, monimuoto, päätöstapaaminen, Karhukorpi, Pöytyä. Osallistujia 4, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Terhi Lehtinen (PaPuh), Pirjo Lundén (UET), Leena Rantanen (MK), Emilia Saarisalo (RMV) KoVa kahvila, Opintien koulu, Loimaa. Osallistujia 7, johtajana Leena Rantanen (MK) ja kouluttajana Sanna Tamminen (KK&K) Monimuoto -kahvila, Opintien koulu, Loimaa. Osallistujia 1, johtajana Leena Pohjola (PoTe) ja kouluttajana Hanna Heino (MK) Pj-peruskurssi IV, 1. osa, Vasikkari, Uusikaupunki. Osallistujia 21, johtajana Eva Liuksila (NT), kouluttajina Artturi Kolkka (NHLpk), Mari Korhonen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Helena Siivonen (KoKä), Mikko Sillander (Vaasan Metsäveikot) ja muonittajina Kati Koskela (NT), Heta Hägerth (NT) Johtajana lippukunnassa II. Peruutettiin ei osallistujia Pj-peruskurssi V, 1. osa, Vasikkari, Uusikaupunki. Osallistujia 20, johtajana Mika Kuusisto (KRR), kouluttajina Jussi Elo (TuMe), Marika Hella (PaPuh), Inka Lähteenmäki (RaKiNa), Päivi Pekkala (IVK), Valtteri Peltomäki (TEK), Leena Rantanen (MK) ja muonittajina Sanna Ahtiainen (VaVa), Tiina Tähtikari (VaVa) Johtajana lippukunnassa III, Vasikkari, Uusikaupunki. Osallistujia 1, johtajana Mika Kuusisto (KRR), Jussi Elo (TuMe), Marika Hella (PaPuh), Inka Lähteenmäki (RaKiNa), Päivi Pekkala (IVK), Valtteri Peltomäki (TEK), Leena Rantanen (MK) ja muonittajina Sanna Ahtiainen (VaVa), Tiina Tähtikari (VaVa) Lippukuntatoimijakurssi II (YTP, L-SP), Partiomylly, Eura. Osallistujia piiristä 2, johtajana Jyrki Tuominen (TuMe), kouluttajina Laura Hartin-Kouhia (Harjusiskot, Häme), Pirjo Lundén (UET), Lauri Harkia (Kaira), Pasi Mikkonen (TSK), Jarkko Mäntymaa (Kaira) ja muonittajina Pertti Korkalo (T-PS), Anita Korkalo Piiritoimijakurssi, Partiomylly, Eura. Osallistujia piiristä 2, johtajana Jyrki Tuominen (TuMe), kouluttajina Laura Hartin-Kouhia (Harjusiskot, Häme), Pirjo Lundén (UET), Lauri Harkia (Kaira), Pasi Mikkonen (TSK), Jarkko Mäntymaa (Kaira) ja muonittajina Pertti Korkalo (T-PS), Anita Korkalo Pj-peruskurssi I, monimuoto, jälkitapaaminen, Partiomuseo, Turku. Osallistujia 2, johtajana Hanna Heino (MK) ja kouluttajina Leena Rantanen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Saila Sipilä (RK) Piiritoimijakurssi, kaupunki-ilta, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 3 ja johtajana Jyrki Tuominen (TuMe) Pj-peruskurssi IV, 2. osa, Partiomylly, Eura. Osallistujia 21, johtajana Eva Liuksila (NT), kouluttajina Artturi Kolkka (NHLpk), Mari Korhonen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Helena Siivonen (KoKä), Mikko Sillander (Vaasan Metsäveikot) ja muonittajina Kati Koskela (NT), Kalle Koskela Ikäkausijohtajan pohjakoulutus II, Partiomylly, Eura. Osallistujia 3, johtajana Eva Liuksila (NT), kouluttajina Artturi Kolkka (NHLpk), Mari Korhonen (MK), Emilia Saarisalo (RMV), Helena Siivonen (KoKä), Mikko Sillander (Vaasan Metsäveikot) ja muonittajina Kati Koskela (NT), Kalle Koskela Pj-peruskurssi V, 2. osa, Partiomylly, Eura. Osallistujia 20, johtajana Mika Kuusisto (KRR), kouluttajina Jussi Elo (TuMe), Marika Hella (PaPuh), Inka Lähteenmäki (RaKiNa), Päivi Pekkala (IVK), Valtteri Peltomäki (TEK), Leena Rantanen (MK) ja muonittajina Sanna Ahtiainen (VaVa), Tiina Tähtikari (VaVa) Ikäkausijohtajan pohjakoulutus III. Peruutettiin ei ilmoittautuneita Pj-peruskurssi IV, jälkitapaaminen, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 9, johtajana Eva Liuksila (NT) ja kouluttajina Artturi Kolkka (NHLpk), Helena Siivonen (KoKä), Rantanen Leena (MK), Mikko Sillander (Vaasan Metsäveikot). Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin SP / Ko-Gi staabikoulutus, osallistujia SP / Koulutuksen Pyöreä Pöytä, Partioasema, Helsinki. Piiristä mukana Terhi Lehtinen (PaPuh), Pirjo Lundén (UET) SP / Ohjaajakoulutus (KO), Päivölä, Valkeakoski. Piiristä mukana Pirjo Lundén (UET) ja Sanna Tamminen (KK&K) Piirin ohjaajatapaaminen, osallistujia SP / Ko-Gi 104, johdanto-osa, osallistujia Kevätkokous, osallistujia Tsyklistartti, osallistujia SP / Laajennetut valiokunnat, osallistujia YTP-tapaaminen, osallistujia SP / Ko-Gi 104, purjehdus, osallistujia Lippukuntapäivä, osallistujia SP / Päivät, osallistujia 1.

15 SP / Laajennetut valiokunnat, osallistujia SP / Koulutusohjaajakurssi, osallistujia Piirin ohjaajatapaaminen, osallistujia Syyskokous, osallistujia Partiotoimiston joulukahvit, osallistujia Luottisten joulunol(l)aus, osallistujia 4. Miten ryhmän tavoitteet toteutuivat Ryhmä on tavoitteensa mukaisesti järjestänyt nykyisen koulutusjärjestelmän mukaisia koulutuksia sekä samalla kehittänyt muutamia koulutuksia vastaamaan paremmin lippukuntien tarpeisiin. Ryhmän vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Vuosi oli melko normaali koulutusryhmälle ja piirimme koulutuksen arjelle. Ryhmä sai vuoden alussa kaksi uutta ja innokasta koulutusohjaajaa ja ryhmäytyminen on onnistunut hienosti eli olemme vahva ja aikaansaava porukka. Ryhmän jäsenet ovat ryhmän sisäisen pumppujaon myötä tukeneet ja tehneet hyvää sekä molemminpuolista yhteistyötä piirimme alue- ja ohjelmaryhmien kanssa. Vuoden aikana olimme mukana toteuttamassa kahta ohjaajatapaamista, joiden annin myötä piirimme ohjaajien yhteistyö kasvoi ja tämä näkyy toivottavasti entistä parempana tukena lippukunnillemme. Pyrimme edelleen vastaamaan lippukuntien toiveisiin ja nämä toiveet välittyvät meille parhaiten hyvin toimivan ohjaajayhteistyön turvin. Yhteistyö Hämeen Partiolaisten kanssa on jatkunut entiseen malliin eli olemme pitäneet neljä kertaa vuodessa puhelinpalaverin, johon ovat olleet osallisena molempien piirien ministerit sekä vastaavat koulutusohjaajat. Näiden palaverien päätarkoituksena on ollut kokemusten vaihto sekä vertaistuen saaminen. Palaverien lisäksi tapasimme hämäläiset kollegat toukokuun YTP -tapaamisessa, jossa kävimme läpi yhteisiä kursseja sekä työstimme palautetta koulutusvaliokunnalle koskien partiojohtajien jatkotason moduuleita. Kontaktimme Suomen Partiolaisiin on ollut aiempaa vähäisempää ja olemmekin tiedostaneet tämän heikkoudeksemme ja pyrimme jatkossa olemaan aktiivisempia muiden piirien koulutusohjaajiin sekä keskusjärjestöön. Olemme toki osallistuneet laajennettuihin koulutusvaliokunnan kokouksiin sekä Päiville ja koulutusohjaajamme Eva Liuksila toimi yhtenä kouluttajana kesän purjehtivalla Ko-Gi -kurssilla ja Pirjo Lundén kevään ohjaajakurssilla. Ryhmämme järjesti yhteensä viisi partiojohtajan peruskurssia, joista yksi oli ns. monimuotoisesti toteutettu. PJ -kurssijohtajina toimivat Hanna Heino, Leena Rantanen, Leena Pohjola, Eva Liuksila ja Mika Kuusisto. Kevään YTP -lippukuntatoimijakurssilla (Häme) kouluttajina olivat Hanna Heino ja Sanna Tamminen ja syksyllä meidän vastaavaa kurssiamme luotsasi Jyrki Tuominen. Jyrki toimi kurssinjohtajana myös piiritoimijakurssilla, joka pidettiin samassa paikassa, samaan aikaan, lippukuntatoimijakurssin kanssa. Kurssien lisäksi järjestimme johtamistehtäväohjaajien illat sekä Turussa että Porissa, untuvikkotapaamisen ja kaksi KoVa -koulutusta. Vuonna 2011 ryhmäämme tulleet Emilia Saarisalo sekä Sanna Tamminen suorittivat koulutusohjaajakurssin keväällä ja syksyllä kurssin kävivät vuoden 2012 alussa aloittavat uudet vahvistuksemme. Osallistuimme myös piirin tapahtumiin eli koulutusohjaajia näkyi niin piirin kevät- kuin syyskokouksissa, ohjaajatapaamisissa, lippukuntapäivässä ja luottisnol(l)auksessa. Piiristämme osallistui SP:n järjestämään Ko-Gi -koulutukseen kurssilaisia seuraavasti: Ko-Gi 104 ja 106 monimuoto, johdanto-osa, 11 osallistujaa Ko-Gi 104 monimuoto, purjehdus, 6 osallistujaa Ko-Gi 103 leiriosa, 2 osallistujaa Ko-Gi 105 leiriosa, 1 osallistuja Ko-Gi 106 monimuoto, vaellus, 4 osallistujaa Ko-Gi seminaariosa, 13 osallistujaa.

16 Ohjelmaryhmä Ryhmän puheenjohtajana toimi Ida Michelsson (HeTa) ja se kokoontui vuoden aikana ohjelmaryhmänä 7 kertaa ja laajennettuna ohjelmaryhmä 2 kertaa. Ryhmän järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 1.3. Ikäkausiohjelmakahvila, Partiotoimisto, Pori. Peruuntunut vähäisen kiinnostuksen takia Ikäkausiohjelmakahvila, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 11, johtajana Inka Lähteenmäki (RaKiNa) ja kouluttajina Piia Aalto (MyMa), Maarit Pirinen (RPT), Päivi Junni (MSK), Kreetta Kalske (NT) OK ohjelmakäytännössä lippukuntapäivässä, Ohjelma käytännössä koulutus, Opintien koulu, Loimaa. Osallistujia 13, johtajana Päivi Junni (MSK) ja kuluttajina Sirja Valtanen (MyMa), Susanna Mantila (KiPa), Maiju Arvonen (MyMa), Hanna Holmroos (KST) Mini OK -päivä, Kiskon seurakuntatalo, Salo. Osallistuija 9, johtajana Sirja Valtanen (MyMa) ja kouluttajana Maiju Arvonen (MyMa). Aluekokoukset Ryhmän osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Laajennetut valiokunnat Ohjaajatapaamiset Ohjaajakoulutus Miten ryhmän tavoitteet toteutuivat Ohjelmatoiminnan perustehtävänä on järjestää ohjelmatapahtumia tukeakseen lippukuntia kasvatustehtävässä. Vuoden 2011 aikana järjestettiin 23 ohjelmatapahtumaa ja niihin osallistui 2783 partiolaista. 481 sudenpentua ja seikkailijaa saattajineen tekivät päiväretken Napaketulle. Huhtikuussa 77 sudenpentulaumaa ja 51 seikkailijavartiota kisasi sudenpentu- ja seikkailijakisoissa Turussa ja Raumalla Syksyllä järjestettiin Tarpojien taitopäivät. Osallistujina oli 55 tarpojaa. Samoajille järjestettiin syksyllä ryhmänohjaajajatkokoulutus eli Ässis, mukana oli 26 samoajaa. Piirivisio on vaeltajatapahtuma, joka järjestivät vaeltajat itse. Toukokuussa järjestettyyn Piirivisioon osallistui 12 vaeltajaa Tämän lisäksi taitojaostot ovat järjestäneet 15 taitokurssia, joihin on voinut osallistua samoajaikäkaudesta ylöspäin. Osallistujia on ollut yhteensä 272. Kisat: Piirin talvikisat järjestettiin Piikkiössä 5.2. Patagonia 2011 kilpailuun osallistui kaiken kaikkiaan 70 vartiota kuudessa eri sarjassa. Jurmo kevätkilpailut järjestettiin Turussa Turussa, mukana kisassa oli 33 vartiota. Sudenpentujen Taitava sudenpentu kilpailut ja seikkailijoiden Timanttiliiga kilpailut järjestettiin samanaikaisesti sekä Turussa että Raumalla Pentueita kilpailuihin osallistui yhteensä 77 ja vartioita 51. Krookan Rääki 2011 syyskilpailu kisattiin Merikarvialla 19 vartion voimin. Ohjelmaohjaajat ovat tukeneet jaostojen toimintaa ja puheenjohtajaa onnistumaan tehtävässään. Ohjelmaryhmän toiminta on saatu vakiintumaan ja käytännöt on saatu selkiytettyä. Olemme tehneet materiaalia, joka on tarkoitettu tueksi ohjelmaohjaajan pestiin. Ohjelmaohjaajien pesti ja järjestelyvuorolista on myös saatu päivitettyä. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Tavoitteet toteutuivat kohtalaisesti. Ohjelmaohjaajat ovat pyrkineet toteuttamaan perustehtäväänsä eli he ovat tukeneet jaostojen toimintaa ja ohjelmatapahtumien järjestämistä. Ohjaajat olisivat pystyneet tukemaan jaostoja paremmin, mikäli yhden ohjaajan työmäärä olisi ollut pienempi. Tapahtuma-arviointeja on tehty ja olemme yrittäneet kerätä hyviä käytäntöjä ja kehitysehdotuksia tuleville järjestäjille. Ohjaajia on pyritty tukemaan tekemällä materiaalia ohjaamisen tueksi. Tapahtuma-arviointi lomaketta on päivitetty, jotta se tukisi tapahtuman järjestäjiä jo suunnitteluvaiheessa. Vaeltajajaoston toiminta saatiin vihdoin käyntiin ja se on ollut erityisen aktiivista ja innostunutta.

17 Vuonna 2010 saimme jaostojen välille viriämään yhteistyötä, joka lopahtanut tänä vuonna. Jaostot ovat tehneet yhteistyötä hyvin vähän. Sen vuoksi siihen panostaminen olisi erityisen tärkeää. Ohjaajayhteistyö on saatu käynnistettyä, mutta se vaatii pitkäjänteistä kehittämistä, erityisesti ohjelman ja koulutuksen välinen yhteistyö. Yhteiskunnalliset tavoitteet unohtuivat ja jäivät ohjelmapainotuksen varjoon. Muu ohjelmatoiminta Nuotiokitarakurssi, Partiomylly, Eura. Osallistujia 8, johtajana Juho Toivola (KRR) ja kouluttajina Aki Mäkinen (Korven Koukkaajat), Teemu Mustonen (KRR), Valtteri Luoma (SLV), Anette Loukkola (KäPa), Heidi Huotilainen (KäPa) ja muonittajina Ann-Kristin Fransman (RaKiNa), Laura Tarkkanen (LiPi), Kalle Sipilä (MHTP), Mika Kuusisto (KRR) ja Jaakko Piitulainen. Sudenpentujaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Sirja Valtanen (MyMa) ja se kokoontui vuoden aikana 5 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Napakettupäivä sudenpennuille, Raasinkorpi, Yläne. Osallistujia saattajineen 458, avustajia 23 ja johtajana Ida Michelsson (HeTa) Timanttiliiga-seikkailijakilpailut, Turku. Osallistujia 186 ja järjestäjiä 80, johtajana Tuuli Aalto- Nyyssönen (Tuhat) Taitava sudenpentu -sudenpentukilpailut, Turku. Osallistujia johtajineen 450, johtajana Tuuli Aalto- Nyyssönen (Tuhat) Timanttiliiga-seikkailijakilpailut, Rauma. Osallistujia 100 järjestäjiä 80, johtajana Suvi Routasalo (KMO) Taitava sudenpentu -sudenpentukilpailut, Rauma. Osallistujia 190 järjestäjiä 80, johtajana Suvi Routasalo (KMO) Ohjelman perusteet lippukuntapäivässä, Ohjelma käytännössä koulutus, Opintien koulu, Loimaa. Osallistujia 13, johtajana Päivi Junni (MSK) ja kuluttajina Sirja Valtanen (MyMa), Susanna Mantila (KiPa), Maiju Arvonen (MyMa) ja Hanna Holmroos (KST). Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Joulunollaus, 2 osallistujaa Puheenjohtaja on osallistunut kaikkiin laajennettuihin aktiivisesti ja jaosto on saanut niistä paljon irti O-O:n puuttuessa (laajennettuja olisi saanut olla useamminkin). Päivölän Päiville ei tänä vuonna valitettavasti osallistunut ketään. Jaoston kaikki luottikset ovat melko "pitkälle koulutettuja", joten koulutuksiin osallistuminenkin jäi viime vuodelta. Mainostus ollut vähän heikkoa, eikä tapahtumiakaan ollut järin montaa. Osalla luottiksista on huonoja kokemuksia aiemmista luottistapahtumista (vars. vanhan piirin aikaan oli aika klikkiytynyttä toimintaa). Lisäksi tapahtumat ovat tuntuneet nuoremmille suunnatuilta, aikuiset eivät olleet kohderyhmää? Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Tavoitteenamme oli tukea monipuolisen ja laadukkaan sudenpentuohjelman toteutumista lippukunnissa, tarjota ideoita, tukea ja vinkkejä laumojen toimintaan ja järjestää valmista laadukasta toimintaa, johon akeloiden ja laumojen on helppo osallistua. Jaostomme julkaisi Leikkivinkkivihon helpottamaan akeloiden elämää. Vihko on jo nyt kerännyt paljon kiitosta mm. selkeistä ohjeistaan. Keväällä saimme tahtomme läpi ja sudenpennut sekä seikkailijat pääsivät osaksi piirin talvileiriä Napakettu-päivän muodossa. Jaosto myös julkaisi säännöllisen epäsäännöllisesti sähköisen Akelapostin, missä muistuteltiin akeloita ajankohtaisista tapahtumista, deadlineista ja koulutuksista sekä annettiin vinkkejä arjen partiointiin. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Erityisen ylpeä jaostomme on kevään Napakettu-päivästä ja viime syksynä Kiskossa järjestetystä mini okpäivästä. Pieni lpk oli herättelemässä itseään taas henkiin ja saimme kantaa oman kortemme kekoon kouluttamalla heidän tulevia akeloitaan sudenpentuohjelman saloihin. Lippispäivässä jaostolla riitti myös kiireitä, tarjosimme leikkihetken asiarikkaan päivän piristykseksi, mainostimme itseämme messuilla ja ok -päiväilimmekin siinä sivussa. Akelaposti tavoitti kohdeyleisönsä, mutta kokoamamme palautteen mukaan konseptissa on pienen

18 viilauksen varaa. Haasteita toiminnalle asettaa pienehkö ihmismäärä, pari jaostolaista lisää ei olisi pahitteeksi. Huomaamme turhan usein olevamme kaikki joka tapahtumassa, mikä pidemmän päälle saattaa käydä raskaaksi. Mieli on kuitenkin korkealla ja ahkeraa rekryä käydään aina tilaisuuden tullen. Seikkailijajaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Tuomo Isomaa (Tonik) ja se kokoontui vuoden aikana 2 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Sampokahvila, Partiotoimisto, Turku. Osallistujia 3. Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin: -- Miten jaoston tavoitteet toteutuivat -- Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Syyskaudella jaostolla ei ollut juurikaan toimintaa, yhteisiä kokouksia ei saatu sovittua. Keväällä jaostolaisia osallistui Napaketulle ja seikkailijakahvilaan, joka pidettiin uusien lippukunnan johtajien illan kanssa samaan aikaan Tarpojajaosto Jaoston puheenjohtaja toimi Jaakko Vainio (RMV) ja se kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Leikkikurssi, Ahtela, Sauvo. Osallistujia 44, johtajana Jaakko Vainio (RMV), kouluttajina Teemu Mustonen (KRR), Eerika Väisänen (Ylöjärven Otava), Amanda Lehtovaara (NT), Noora Turunen (RK), Hanna Virtanen ja Karoliina Vierjoki (PePi) ja muonittajana Maria Nikkari (KST) Tarpojien kaupunkiretkipäivä, Hirvensalo, Turku. Osallistujia 40, johtajana Hanna Kankaanranta(IVK) ja kouluttajana Katariina Ottoson, Mikaela Savolainen (HeTa), Lotta Valve, Anne Toukonen (KRR) Tarpojien taitopäivät, Pöytyä. Osallistujia 55, johtajana Miika Söderström (HalSi), kouluttajana Jaakko Vainio (RMV) ja muonittajana Päivi Junni (MSK) Tarpojien luovuusmajakka. Peruutettiin vähäisen ilmoittautuneiden määrän takia. Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Osallistuimme laajennettuihin ohjelmaryhmän kokouksiin ja olimme mukana lippukuntapäivässä. Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Majakoiden järjestäminen toteutui huonosti. Kevääksi suunniteltu kunnianhimoinen majapaikkapaketti kaatui vastuuhenkilön lopettamiseen jaostossa työn vaihdossa. Syksyn majakka peruttiin vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi. Tämä ei kuitenkaan johtunut kiinnostuksen puutteesta, vaan tapahtumaan sopimattomasta ilmoittautumiskäytännöstä. Syksyn taitopäivä oli varsin onnistunut. Jaostoon onnistuttiin hankkimaan uusia jäseniä ja suunnitelmat kaudelle 2012 ovat liikkeellä lupaavasti. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Jaoston jäsenmäärä ja taitotaso on ollut nousujohteinen. Vuoden 2011 tulokset eivät olleet kovin erikoiset, mutta niiden oppien perusteella vuosi 2012 lupaa erittäin hyvää. Samoajajaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Maarit Pirinen (RPT) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät Ässis, ryhmänohjaajajatkokoulutus, 1. osa, Karvatti, Rauma. Osallistujia 26, johtajana Maarit Pirinen (RPT) ja kouluttajina Pekka Aalto (KulKu), Lauri Harkia (Kaira), Atso Tulosmaa (MP), Liisa Tulosmaa (MP), Ulla Värre (KMO) Ässis, ryhmänohjaajajatkokoulutus, 2. osa, Koivuniemi, Pori. Osallistujia 26, johtajana Maarit Pirinen (RPT), kouluttajina Päivi Junni (MSK), Otto Tuononen (JoPo), Atso Tulosmaa (MP), Matti Väätäinen

19 (JoPo), Jaakko Sarsala (TaTu) ja muonittajina Risto Mannonen (JoPo), Janne Åman (JoPo), Mikko- Samuli Kolkkanen (JoPo). Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin SP:n Päivölän Päivät: Pia Aalto Luottisten joulunollaus: Pia Aalto, Maarit Pirinen, Ulla Värre, Otto Tuononen ja Matti Väätäinen Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Samoajat verkostoituivat Ässiksellä loistavasti keskenään ja Ässis on vakiinnuttanut asemansa vj -jatkisperinteen seuraajana. Luotseja tavoitettiin edes kourallinen luotsikahvilassa, jossa syntyi paljon keskustelua ja ajatustenvaihtoa. Samoajatoiminnan näkyvyyteen olisi voinut panostaa enemmän. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Samoajajaosto onnistui tehtävissään hienosti. Samoajille järjestettiin ohjelmaa ja koulutusta Ässiksen merkeissä ja luotseille Luotsikahvila. Jaoston haasteena on tavoittaa samoajia ja luotseja koko piirin alueelta. Samoajatoiminta on vakiintunut lippukuntiin ja yhteydenottojen perusteella ROK -kursseja järjestetään aktiivisesti. Jaoston kokoamat ROK -reput ovat olleet ahkerassa käytössä. Vuodelle 2012 jaosto on ideoinut monipuolisesti tapahtumia ottaen erityisesti huomioon Kasvu-hankkeen. Vaeltajajaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Hanna Holmroos (KST) ja se kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät: Piirivisio, Ahtela Sauvo. Osallistujia 12, johtajana Juho Vainio (JoPo) ja kouluttajina Salli Suominen (RKK), Matti Väätäinen (JoPo), Otto Tuononen (JoPo). Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin: SP / VaeltajaVisio, Himanka. Piiristä mukana 5 osallistujaa. Osallistuimme luottisten jouluno(l)laukseen, paikalla 6. Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Ei asetettuja tavoitteita. Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Käynnistimme jaoston toiminnan, pääpaino oli toimintatapojen hakemisella ja mahdollisimman näkyvän markkinoinnin luomisella. Teimme töitä oppiaksemme vaeltajaohjelmaa ja perehdyimme siihen, mitä piirin vaeltajajaoston pitäisi tehdä vaeltaja-asioiden edistämiseksi. Suunnittelimme lähinnä tulevaa, mutta pyrimme reagoimaan myös syksyn tapahtumiin, kuten lippukuntapäivään. Sisupartiojaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Leena Aula (MK, Turku) ja se kokoontui vuoden aikana 6 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 7.5. Kurnunkierros XXVI, Kunstenniemi, Rymättylä. Osallistujia 61, järjestäjiä 40 ja johtajana Sanna Santala (HeTa) Sisupartiolaisten iltapurjehdus, Saaristomeri, Turku. Osallistujia 44, miehistöä 12, johtajina Leena Aula (MK) Simonpäivät, Ilpoisten koulu, Turku. Osallistujia 66, avustajia 3, johtajana Mari Harkke (NT) ja kouluttajina Tiina Forsell (TSK) ja Akseli Syrjälä (JoPo). Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Valtakunnalliset sisujohtajapäivät., 4 henkilöä jaostosta mukana. Partiomessut, syksy 2011

20 Miten jaoston tavoitteet toteutuivat 1. Mahdollistetaan sisujen osallistuminen piirin ja lippukuntien tapahtumiin: Yksi sisuryhmä osallistui Tarpojien taitopäiville, useita ryhmiä osallistui partiomarssiin, Napaketulle sisuja osallistui sudenpentujen päivänä. Monet ryhmät ovat lisäksi osallistuneet lippukuntiensa eri tapahtumiin. 2. Jokainen sisu on ylpeä harrastuksestaan: Järjestimme KulttuuriKurnun kulttuuripääkaupungissa. Kisa sujui hyvin, osallistujia oli paljon ja tapahtuma näkyi katukuvassa. Ulkopuolisia tahoja museoita lukuun ottamatta emme valitettavasti saaneet mukaan tapahtumaamme, emmekä myös paikallisia lehtiä pyynnöistä huolimatta 3. Sisupartion vetovoima näkyy sisupartiolaisten määrän kasvuna: Uusia sisuja on jonkun verran tullut toimintaan. Lisäksi Mietoisissa toimii nykyisin kaksi sisuryhmää 4. Annetaan jokaiselle sisupartiolaiselle mahdollisuus osallistua yöretkeen: Yöretki jäi toteutumatta, koska emme saaneet riittävän isoa majoituskohdetta. Yöretki järjestetään vuonna 2012 (paikka on jo saatu). Jaoston vapaamuotoinen kuvaus toiminnasta vuonna 2011 Yöretken majoituspaikan saaminen jäi harmittamaan, oli vähän vissiin informaatiokatkosta piirin ja meidän välillä. Totesimme taas kerran, että parempi hoitaa hommat itse. Valitettavasti tänäkään vuonna jaostolaisten aika ei ole riittänyt sisupartion markkinointiin. KulttuuriKurnu oli sisuille upea elämys, varsinkin piknik Turun linnan takapihalla, TSK:n soittokunnan soittaessa taustalla piknik musiikkia. Valtakunnallisten sisujohtajapäivien järjestely otti koville, pakotettuina sen vähän järjestelimmekin ja parissa kuukaudessa, joulu siinä välissä sotkemassa. Emme kyenneet siis ihan sellaista tapahtumaa järjestämään, minkä olisimme normiolosuhteissa järjestäneet. Yhteistyö SP:n kanssa takkuili. Kilpailujaosto Jaoston puheenjohtajana toimi Sari Lähdeniemi (RaKiNa) ja se kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Jaoston järjestämät tilaisuudet ja osallistujamäärät 5.2. Piirin talvimestaruuskilpailut "Patagonia 2011", Piikkiö, Kaarina. Osallistujia 267, järjestäjiä 90 ja kilpailun johtajana Joonas Vainio (PTP) SP / Talvi -SM-kisat "Lapinlahti 2011", Lapinlahti. Piirihuoltajana toimi Rauli Kolehmainen (PaPuh) Maastopäivä, Turun seutu Piirin kevätmestaruuskilpailut "Jurmo 2011", Turku. Osallistujia 165, järjestäjiä 90 ja kilpailun johtajana Inkeri Huiskala (NT) SP / Kevät SM -kisat "Dyyni", Yyteri, Pori. Osallistujia 215, järjestäjiä 90 ja kilpailun johtajana Mikko Kousa (PoTu) Piirin syysmestaruuskilpailut "Krookan Rääki 2011", Merikarvia. Osallistujia 65, järjestäjiä 100 ja kilpailun johtajana Petri Hakosalo (OuPa) Piirin suunnistuskilpailut, Raisio. Osallistujia 284, järjestäjiä 3 ja johtajana Hannu Arki (TuMe) SP / Partio.nyt syysmestaruuskilpailut, Pääkaupunkiseutu, Kauniainen Piirin yösuunnistuskilpailut, Turku. Osallistujia 204, järjestäjiä 30 ja johtajana Hanna Heino (MK) Partiokilpailukurssi, kaupunki-ilta, Partiotoimisto, Turku. Siirretty helmikuuhun Partiokilpailukurssi, kurssiosa. Siirretty helmikuulle Jaosto on jakanut partiotaito- ja suunnistuskilpailujen järjestelyvuorot lippukunnille. Näitä ovat talvikevät ja syyskilpailut sekä suunnistusmestaruuskilpailut keväällä ja yösuunnistusmestaruus-kilpailut syksyllä. Lisäksi jaosto on huolehtinut yhteiskuljetuksen järjestämisestä partiotaitojen sm-kilpailuihin. Jaoston osallistuminen piirin/sp:n tilaisuuksiin Jaoston jäsenet ovat osallistuneet piirin järjestämiin luottistapahtumiin. Puheenjohtaja on osallistunut SP:n kilpailuvastaavien KIVA tapaamiseen. Piirin ja suomenmestaruuskilpailuiden tulokset liitteessä. Miten jaoston tavoitteet toteutuivat Kaikille kilpailutapahtumille löytyi tekijät ja heitä tuettiin tarpeen mukaan. JTMK -kurssi jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän takia.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 06.11.2011 klo 13.00-15.15 1(5) Paikka Läsnä Lauttakylän koulu, Koulukatu 3, Huittinen 89 äänivaltaista kokousedustajaa 35 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle-Pekka Mannila ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 04.11.2012 klo 13.00-16.10. 04.11.2012 Paikka Läsnä Pori yliopistokeskus, Auditorio 126, Pohjoisranta 11 A, Pori 117 äänivaltaista kokousedustajaa 45 jäsenyhdistyksestä.

Lisätiedot

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan.

EDELLISEN KOKOUKSEN MUISTION HYVÄKSYMINEN Hyväksyttiin 10.10. pidetyn kokouksen muistio liitteen 1 mukaan. Kokous 9/2012, 15.11.2012 klo 18.14 21.55, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto (pullavuoro) Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila Pirjo Lundén,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2010 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin toinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rami Tervo ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 1.11.2009 klo 13.00-16.20 1(5) Paikka Läsnä Rauman opettajankoulutuslaitos, Seminaarikatu 1, Rauma 117 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1

Lisätiedot

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen.

Seuraavaksi piirinjohtaja Mari Kousa avasi kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi piirin syyskokoukseen. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(6) Aika 02.11.2014 klo 12.00-15.30. 9.12.2014 Paikka Läsnä Rauman Lyseon Lukio, auditorio, Nummenvahe 5, Rauma 125 äänivaltaista kokousedustajaa 50 jäsenyhdistyksestä. Liite numero

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2016 Aika 16.1. klo 14.30-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 17.12.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry

Lounais-Suomen Partiopiiri ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Toimintakertomus 2009 Sisällys Yleistä Hallinto Piirin ensimmäinen toimintavuosi Yhdistyksen kokoukset Hallitus Toiminnanalaryhmät ja jaostot Alueryhmä Aluejaosto Lippukuntajaosto

Lisätiedot

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg.

Kokouksen alussa oli lippumenot ja laulettiin Partiomarssi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Ruohola ja sihteeriksi Nils Grönberg. SYYSKOKOUS PÖYTÄKIRJA Aika 2.11.2008 klo 13.00 17.15. 1(7) Paikka Läsnä Turun Lyseon koulu, Varusmestarintie 19, Turku 193 äänivaltaista kokousedustajaa 71 jäsenyhdistyksestä. Liite numero 1. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 3 / 2014 Aika Keskiviikkona 5.3.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT!

TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! TERVEHDYS LOUNAISSUOMALAISET LIPPUKUNNAT! :n ensimmäinen kevätkokous pidetään 5.4.2009 klo 12 Kankaanpään Seurakuntakeskuksessa osoitteessa Keskuskatu 44 (ajo-ohje liitteenä). Ilmoittautuminen ja valtakirjojen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin kuudes toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2014... 7 Piiru14... 7 Suomi Areena... 7 Partiomestari

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Kokous 8/2012, 10.10.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto

Kokous 8/2012, 10.10.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto Kokous 8/2012, 10.10.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto, 1-5.5. Hanna Heino, este Marika Hella (pullavuoro) Terhi Lehtinen Eva Liuksila, 5.5.-

Lisätiedot

Kokous 6/2012, 20.8.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto + WebEx

Kokous 6/2012, 20.8.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto + WebEx Kokous 6/2012, 20.8.2012 klo 18.10-22.05, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto Hanna Heino Marika Hella Terhi Lehtinen Eva Liuksila, 1-7 Pirjo Lundén, WebEx Leena

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat

2 Kokouksen järjestäytyminen ja menettelytavat NAKKILAN PARTIOLAISET RY Noora Heikintalo 13.11.2010 PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 1/3 LIPPUKUNNAN SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS Aika Lauantaina 13.11.2010 klo 16.00-17.20 Paikka Partiomaja, Savikontie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Kuva Ismo Kurki: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2015 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry on perustettu vuonna 1976 ja se toimii Suomen Partiolaiset Finlands

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 L-SP:n seitsemäs toimintavuosi... 4 Lounais-Suomen Partiopiirin strategia 2015-2018... 4 Strategian painopisteet 2015-2018... 5 Erityistä

Lisätiedot

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10

Terveiset partiovuodelle 2012 3. Toimintakauden 2012 painotukset 4. Liitteet. Tapahtumakalenteri 2012 7. Talousarvio 2012 10 Lounais-Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2012 Sisällys Terveiset partiovuodelle 2012 3 Toimintakauden 2012 painotukset 4 Liitteet Tapahtumakalenteri 2012 7 Talousarvio 2012 10 2 Terveiset partiovuodelle

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS

Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Lounais-Suomen Partiopiiri ry TOIMINTAKERTOMUS Yleistä... 4 Piirin viides toimintavuosi... 4 Partiopiirin strategia 2020... 4 Erityistä vuonna 2013... 7 Jäsenmäärän kasvu:... 7 Toiminnanjohtaja-rekrytointi...

Lisätiedot

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1

Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 ESITYS Syyskokoukselle 26.10.2014 1 Esitys syyskokoukselle 26.10.2014 1 2 Sisällysluettelo 1 TAUSTAA... 4 2 LAPIN PARTIOLAISTEN STRATEGIA 2015 2018... 4 3 TOIMINTASUUNNITELMA 2015... 6 A) Partio kuuluu kaikille... 7 B) Partio on (nuoria)

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PAR TIOPIIRI 1(7) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 15/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 18.11.2014 klo 17.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja saapui

Lisätiedot

Luottissanomat Syyskuu 2014

Luottissanomat Syyskuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Syyskuu 2014 Lippukuntapäivä 28.9. Lippukuntapäivä 2014 järjestetään 28.9. Puropellon koululla Turussa. Päivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä

Lisätiedot

131 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä sekä 1 muu kokousedustaja.

131 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä sekä 1 muu kokousedustaja. SYYSKOKOUS 2016 Aika 30.10.2016 klo 12.00 -> Paikka Läsnä Yliopistokeskus, Pohjoisranta 11 28101 Pori 131 äänivaltaista kokousedustajaa 48 jäsenyhdistyksestä sekä 1 muu kokousedustaja. Pöytäkirja Kokouksen

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 16/ 2014 01.12.2014 Aika 13.12.2014 klo 13.30 - Paikka Turun partiotoimisto, Läntinen Pitkäkatu 13, Turku ->kokouksen jälkeen ruokailu. Läsnä Mari

Lisätiedot

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20.

ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. MALLISÄÄNNÖT PARTIOPIIREJÄ VARTEN (Prh:n 21.3.2007 ennakkotarkastamat, 3 tarkennus 18.4.07) ry:n säännöt. Hyväksytty ry:n kokouksessa.. 20. Merkitty yhdistysrekisteriin.. 20. 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Lisätiedot

Järvi-Suomen Partiolaiset ry

Järvi-Suomen Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 TAPAHTUMAKALENTERI 2009 TALOUSARVIO 2009 Järvi-Suomen Partiolaiset ry Hyväksyttiin Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n syyskokouksessa 26.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO Piirijohtajan

Lisätiedot

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli

Kari Takamaa. Maija Myllykoski ( KKK) 13.6. 60-vuotta piiri onnitteli Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 6/04 1 Aika tiistaina 14.9.04, alkaen klo 17.00 Paikka Nuorisokeskus kahvio, Puskantie, 60100 Seinäjoki Läsnä: Marjanne Kuntsi piirinjohtaja/puheenjohtaja Valtteri

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6)

LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6) LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI PAGE 1( NUMPAGES 6) HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 12.8.2015 klo 17.30 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA?

HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? HEI, KUKA TUKEE LIPPUKUNTAA? PIIRIMATERIAALIPAKETTI 2 TOSUN TUEKSI, lähetetty 7.4.2016 Lippukuntatuen uudistamistyöryhmä Suomen Partiolaiset Finlands Scouter Tulevaisuudessa meillä on vahvempia ja elinvoimaisempia

Lisätiedot

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla.

Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/2016 pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan piirihallitukselle ja julkaistaan piirin nettisivuilla. Piirihallitus Pöytäkirja 1 (5) Hallituksen kokous 9/2016 Aik a: 22.8.2016 klo 17.00- Kokouksen aluksi klo 17.30 Partiosäätiön edustajat Seppo Lahtinen ja Kalle Virtanen kertoivat piirihallitukselle pesteistään

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri

Maarit Heikkinen alueministeri Marika Hirvonen kasvatusministeri Susanna Koivisto viestintä- ja markkinointiministeri Piirihallitus Pöytäkirja 1 (7) Hallituksen kokous 1/2017 Aika 14.1. klo 10.00-18.00 Paikka: Turun Partiotoimisto Läsnä Stefan Stjärnstedt puheenjohtaja Ida Arminen varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen yhteiskuntasuhde-

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava

Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 piirihallitus aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 1/06 1 aika 6.-8.1.2006 paikka Ojutjärven leirikeskus, Kauhava poissa: Valtteri Karhu piirinjohtaja/puheenjohtaja Jaana Mäki II-piirinjohtaja Jari Autio Terhi

Lisätiedot

Seuraa meitä somessa

Seuraa meitä somessa Seuraa meitä somessa FACEBOOK: Lounais-Suomen partiopiiri INSTAGRAM: lspartiopiiri TWITTER: lspartiopiiri SNAPCHAT: lspartiopiiri Kun julkaiset omia partiokuviasi, muistathan tägit #lspartiopiiri ja #partioscout!

Lisätiedot

Kokous 7/2012, klo , Turun Partiotoimisto + WebEx

Kokous 7/2012, klo , Turun Partiotoimisto + WebEx Kokous 7/2012, 20.9.2012 klo 18.15 22.23, Turun Partiotoimisto + WebEx Kutsu Leena Rantanen, puheenjohtaja Mika Kuusisto Hanna Heino (pullavuoro) Marika Hella, este Terhi Lehtinen Eva Liuksila, 5.3.-12

Lisätiedot

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN

LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN 1.6.2016 LIPPUKUNTATUEN UUDISTUKSEN JALKAUTTAMINEN PIIRISTÄ LIPPUKUNTIIN Hei piireihin! Tämä on Lippukuntatuen uudistuksen materiaalipaketti 3, joka käsittelee uuden työnjaon jalkautusta lippukuntiin.

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio

Lapin Partiolaiset ry. Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2013 Tapahtumakalenteri 2013 Latukartta Organisaatiokaavio Johdanto Lappilaisessa partioliikkeessä pyritään vuoteen 2015 mennessä

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella

Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Lounais-Suomen Partiopiiri seuraavalla kaksivuotistoimintakaudella Piirin tarkoitus Lounais-Suomen Partiopiirin tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa partiolaisten myönteistä kokonaiskehitystä. Se

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä.

Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 1.1. ja syyskokoukseen 1.8. mennessä. TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET :n säännöt, 9. : Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään toimintaohjesäännössä. Toimintaohjesäännön vahvistaa hallitus, joka

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2016 - LIITE 12 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 2016 Alueen kokoukset 09.01. Alueryhmän kokous, Tuulevat, Isoniemi Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Antti

Lisätiedot

Luottissanomat Lokakuu 2014

Luottissanomat Lokakuu 2014 Lounais-Suomen Partiopiiri Luottissanomat Lokakuu 2014 Olethan mukana piirin syyskokouksessa Raumalla 2.11.2014! On tärkeää, että juuri Sinä olet paikalla. Syyskokouksessa saat ajankohtaista tietoa piiristä,

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ

TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty /6 TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ 1. JÄSENET 2. PIIRIN KOKOUKSET Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n säännöt, 9. : TOIMINTAOHJESÄÄNTÖ Hyväksytty 15.5.2014 1/6 Piirin henkilöstön oikeudet ja velvollisuudet sekä sen eri elinten toiminta määritellään

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä

Sanna Ahtiainen kehitysministeri jäsenhankinta ja markkinointi Maarit Heikkinen alueryhmä Marika Hirvonen ohjelmaryhmä Piirihallitus Pöytäkirja 1 (12) Hallituksen kokous 7/2016 Aika: tiistai 10.5.2016 klo 17.20 Paikka: Turun partiotoimisto Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen)

Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) Lpk-tuen uudistus HP:ssä Projektisuunnitelma (keskeneräinen) 1 Projektin tarve Lippukunnanjohtajan työtaakkaa kevennetään ja tukea kohdistetaan useammalle ja tehtäviä jaetaan. Tilanne ennen projektin käynnistämistä

Lisätiedot

Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat

Kannen kuva: Niko Vähäsarja, Tornikotkat Lounais -Suomen Partiopiirin Toimintasuunnitelma 2011 2012 Sisällys Johdanto 3 Partiopiirin strategia 2020 4 Partiopiirin tehtävä ja toimintaympäristö 4 Strategiset painopisteet 5 Osatavoitteet 5 I Partiotoiminta

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3/2016

Hallituksen kokous 3/2016 Piirihallitus Pöytäkirja 1 (11) Hallituksen kokous 3/2016 Aika: maanantai 29.2.2016 Paikka: Turku, Partiotoimisto Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Sanna Ahtiainen kehitysministeri

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2016 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016

Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Esitys syyskokoukselle 25.10.2015 Lapin Partiolaiset ry Toimintasuunnitelma 2016 Tapahtumakalenteri 2016 Latukartta 2021 Talousarvio 2016 Organisaatio 2016 Lappilaisessa partiossa on entistä enemmän tekemisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna

Lisätiedot

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta.

Kokouksen alussa sovittiin myös, että puheenjohtaja laatii pöytäkirjan kokouksesta omien muistiinpanojensa pohjalta. LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2014 Aika 12.1.2014 Paikka: Turun partiotoimisto ESITYSLISTA 02.01.2014 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Jussi Elo viestintäryhmä

Lisätiedot

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle

v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle v. 10.2.2015 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle 2014 Lippukuntatuen käsikirja piireille ja keskusjärjestölle Suomen Partiolaiset - Finland Scouter Taitto: Tuomas Sauliala Kuvat: Joonas

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014

HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(7) HALLITUKSEN KOKOUS 5 / 2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 klo 17.30 Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 3.2.2015 Läsnä: Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry

Lapin Partiolaiset ry Lapin Partiolaiset ry Pitkän tähtäimen suunnitelma 2020 Toimintasuunnitelma 2014-15 Tapahtumakalenteri 2014 Latukartta 2020 Organisaatiokaavio Kuva Puuska talvileiriltä, Matti Björninen. Lapin Partiolaiset

Lisätiedot

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä

Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Ansiomerkit Lounais-Suomen Partiopiirissä Sisältö 1. Kirjallisuutta 2. Miksi ansiomerkkejä? 3. Partioansiot 4. Ansiomerkkijärjestelmä 5. Ansiomerkkien ehdottaminen 6. Ehdotusten käsittely 7. Ansiomerkkien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja

Sisällysluettelo. Perustiedot. Lippukunnanjohtaja. Lippukunnan apulaisjohtaja Sisällysluettelo 1. Yleistiedot sivu 2 2. Toimintasuunnitelma sivu 3 3. Tapahtumakalenteri sivu 10 4. Talousarvio sivu 12 Perustiedot on aktiivinen, 70-vuotias poikalippukunta, joka kuuluu Hämeen Partiopiiriin.

Lisätiedot

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi

PARTIO KUULUU KAIKILLE. partio.fi PARTIO KUULUU KAIKILLE partio.fi Suomen Partiolaisten toimintasuunnitelma 2016 Tervetuloa Roihuvuoteen! Vuonna 2016 partio näkyy enemmän kuin koskaan. Roihu kokoaa kesän suurleirille 15 000 partiolaista,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta.

Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. SÄÄNTÖMUUTOSMUISTIO 23.09.2009 Tämän muistion tarkoituksena on selventää jäsenistölle Liiton sääntömuutosta. Muistiossa on kirjattuna ensin nykyinen sääntökohta ja sen perään esitetty muutos perusteluineen.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Käsitelty syyskokouksessa 14.11.2015 Kajaanissa TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Järvi-Suomen Partiolaisten kaikki toiminta tukee lippukuntia laadukkaan partiotoiminnan

Lisätiedot

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

1/5 VUOSIKERTOMUS LIITE 13 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET 1/5 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 14. 15.1. Alueryhmän kokous Tuulevat Kauhava. Osallistui 6 jäsentä ja Heidi Männistö. Suomen Partiolaisten aluetyöryhmän edustaja Laura Kalervo

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi!

Muistathan itse päivittää pakettia tarpeen vaatiessa. Onnea pestiisi! Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu lippukunnanjohtajalle tueksi ja avuksi pestin hoitamiseen. Jokainen lippukunnanjohtaja voi tehdä paketista vuosien kuluessa oman lippukuntansa näköisen ja lisätä tarpeellista

Lisätiedot

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015 LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(8) PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 14/ 2015 PÖYTÄKIRJA 14.12.2015 Aika 12.12.2015 klo 14.00 - Paikka Ravintola Tårget Kutsuttu Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri

Maarit Heikkinen alueryhmä Laura Kajala koulutusryhmä poistui 11 aikana. Kalle-Pekka Mannila toiminnanjohtaja, sihteeri LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1 HALLITUKSEN KOKOUS 1 / 2015 Aika 25.1. klo 10.30 - Paikka: Turun partiotoimisto PÖYTÄKIRJA 25.01.2015 Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja Mika Kuusisto varapuheenjohtaja Maarit

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Vainio avasi kokouksen. Kokouksen aluksi annettiin Pertti Tenhuselle tälle myönnetty liiton kultainen ansiomitali. Aika 21.8.2014 klo 11:00 1/6 Paikka Jämin ilmailukeskus, Reima Center LÄSNÄ: HALLITUS Vainio Kai puheenjohtaja Tervakangas Matti Tenhunen Pertti Haapala Heikki Haikonen Markku Lehtonen Esko Lehtonen Kalle

Lisätiedot

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015

Hyväksytty Pieksämäellä 31.1.2015 LIPPUKUNNAN JOHTAMINEN - KOULUTUSKOKONAISUUDEN KUVAUS JA MODUULIKUVAUKSET Lippukunnan hallituksen jäsenet ja näihin pesteihin aikovat vaeltajat ja aikuiset Partiojohtaja-peruskoulutus Osaa johtaa lippukuntaa

Lisätiedot

Pöytäkirja

Pöytäkirja SYYSKOKOUS 2016 AIKA sunnuntai 13.00 PAIKKA Joutseno-talo, Kesolantie 1, 54100 Joutseno KOKOUKSEN ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Sivu 1 / 5 VUOSIKERTOMUS 2015 - LIITE 12 KOKOUKSET POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 10.1. Alueryhmän kokous, Tuulevat Törmälä Ylivieska. Osallistui 2, Raisa Lindeman ja Heidi 16.6.

Lisätiedot

Aika 05.10.2014 klo 14.00 9.12.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja, saapui 3 aikana

Aika 05.10.2014 klo 14.00 9.12.2014 Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja, saapui 3 aikana LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 13/ 2014 PÖYTÄKIRJA Aika 05.10.2014 klo 14.00 9.12.2014 Paikka Turku, Partiotoimisto Läsnä Mari Kousa puheenjohtaja, saapui 3 aikana Mika Kuusisto varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje

Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Lounais-Suomen Partiopiirin Ansiomerkkiohje Tämän Lounais-Suomen Partiopiirin ansiomerkkiohje -vihkosen lisäksi partion ansiomerkkijärjestelmää kuvaa Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n Partiolaisten

Lisätiedot

Piirinjohtaja Saija Kivelä avasi kokouksen klo

Piirinjohtaja Saija Kivelä avasi kokouksen klo POHJANMAAN PARTIOLAISET RY AIKA SUNNUNTAI 26.3.2017, KELLO 13.00 PAIKKA RAUDASKYLÄN KR. OPISTO, YLIVIESKA LÄSNÄ 66 HENKILÖÄ (LIITE 1/2017) KEVÄTKOKOUS 2017 1. KOKOUKSEN AVAUS Piirinjohtaja Saija Kivelä

Lisätiedot

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen,

Alueryhmä pohjoinen, Oulu. Osallistui 4 alueohjaajaa, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 1/7 POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N KOKOUKSET Alueen kokoukset 15. 17.1. Alueryhmän kokous Tuulevat, Ylivieska. Osallistui pj. Tiina Nokela, varapuheenjohtaja Mari-Hanna Pirhonen, 3 alueohjaajaa ja Heidi

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista

Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Ennen Roihua Kipinöi, leirin jälkeen nautitaan Hiilloksista Kuva: Antti Kurkinen Ei-Vielä-Partiolaiset mukaan Roihuamaan! Lippukunnat saavat Sp:n lippukuntapostin mukana materiaalia Roihun ja partion markkinointitapahtuman

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

TOIMINTASUUNNITELMA Etelä-Karjalan Partiolaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Etelä-Karjalan Partiolaiset ry 1 JOHDANTO Etelä-Karjalan Partiolaiset ry:n (myöh. piiri) toiminnansuunnittelu vuodelle 2018 koostuu toimintasuunnitelman tekstiosasta, tapahtumakalenterista

Lisätiedot

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015

Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Partiolippukunta Tampereen Kotkat Tapahtumakalenteri 2015 Sudenpennut Seikkalijat Tarpojat Samoajat Vaeltajat Aikuiset Tammikuu LPK Kinkunpolttajaiset, TaKo & TaLo 9.1. HP Luottispäivä, Tampere 10.1. Hervanta16

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Todettiin

13. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Todettiin Etelä-Pohjanmaan Partiolaiset ry PÖYTÄKIRJA 2/07 1 aika sunnuntaina 18.2.2007, alkaen klo 13.00 paikka Tasangon Talvikkien kolo,törnävän ala-aste, Törnäväntie 25, 60100 Seinäjoki Maritta Sipilä piirinjohtaja/puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS -SUOMEN PARTIOPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 20 09

LOUNAIS -SUOMEN PARTIOPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 20 09 LOUNAIS -SUOMEN PARTIOPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 20 09 SISÄLLYS 1 Terveiset kaudelle 2009 2010 3 2 Lounais-Suomen Partiopiirin strategia 2015 4 2.1 Toimintaympäristö 4 2.2 Missio 7 2.3 Visio 2015 7 3 Taustaa

Lisätiedot

Tervetuloa Lippukuntapäivään!

Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tervetuloa Lippukuntapäivään! Tänä vuonna Lippukuntapäivä järjestetään 28.9. Turussa, Puropellon koululla. Lippukuntapäivän teemoina ovat vaikuttaminen ja johtaminen. Lippukuntapäivä on koko piirin yhteinen

Lisätiedot

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015

Hämeen Partiopiiri ry. Toimintasuunnitelma. ja Talousarvio ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Hämeen Partiopiiri ry Toimintasuunnitelma ja Talousarvio 2016 ESITYS SYYSKOKOUKSELLE 21.11.2015 Sisällys JOHDANTO 3 STRATERGIA 2015-2018 4 5 TAVOITTEET 2015-2016 VAHVA LIPPUKUNTA 6 KAIKKI MUKAAN 7 LOISTAVAA

Lisätiedot

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010

KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Kymenlaakson Reserviläispiiri ry Piirihallitus 25.10.2009 KYMENLAAKSON RESERVILÄISPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. JOHDANTO Kymenlaakson Reserviläispiiri ry:n 53. toimintavuosi noudattaa Reserviläisliitto

Lisätiedot