Porvoon kaupunki. Toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupunki. Toukokuu 2014"

Transkriptio

1 Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista Yhteenveto rakennusliikkeiden, rahoittajien ja elinkaarihankkeiden tilaajaorganisaatioiden palautteesta Porvoon kaupunki Toukokuu 2014

2 Rakennusliikkeiden haastattelut Haastattelukysymykset ja haastatellut tahot Esitetyt kysymykset 1. Kiinnostaako hankkeen toteuttaminen teitä elinkaarimallilla? 2. Tarjoaisitteko koko hankkeen palvelukokonaisuuden oman organisaationne resurssien kautta vai käyttäisittekö hankkeessa kumppaneita? 3. Onko hankkeen investoinnin sisältö sopiva elinkaarimallitoteutukseen? 4. Kommentit hankintaprosessin aikatauluun? Haastatellut tahot Maaliskuu Ma Ti Ke To Pe La Su Viikko Viikko Viikko Viikko Viikko Viikko Onko hankkeen kohteiden investoinnin aikataulu toteutuskelpoinen? 6. Mitä tietoja palveluntuottaja tarvitsee kohteiden suunnittelun lähtötiedoksi? 7. Kommentit rahoitusmalliin? 8. Kommentit suunniteltuun palvelusisältöön? 9. Kommentit suunniteltuun 20 vuoden mittaisen elinkaarivastuun pituuteen? 1. YIT / Caverion: - Hankekehitysjohtaja Hannu Soikkeli (YIT) - Myyntipäällikkö Jukka Siltanen (Caverion) 2. Lemmikäinen - Liiketoimintajohtaja Esa Kemppainen * 3. Skanska - Johtaja, Skanska Suomi, Antti Tuomainen * 4. NCC - Kehityspäällikkö Marjukka Kuittinen-Jussila 10. Kommentit kilpailullisen neuvottelumenettelyn käyttämiseen hankintamenettelynä? 11. Kommentit aikaisemman Porvoon elinkaarihankkeen asiakirjojen sisältöön? 12. Kommentit aikaisemman Porvoon elinkaarihankkeen hankintaprosessin sisältöön? 13. Onko muita kommentteja? * Toimitti vastauksensa itse

3 Rakennusliikkeiden haastattelut Yhteenveto palautteesta Hankeen toteuttaminen elinkaarimallilla kiinnosti haastatelluista toimijoista haastateltuja tahoja, ja hankkeen mahdolliseen kilpailutukseen on palautteen mahdollista saada vähintään 2-3 (NCC, YIT & Caverion, Lemminkäinen) hyvätasoista tarjoajaryhmää riippuen hankkeen sopimusehdoista. Hanke soveltuu toteutettavaksi elinkaarihankkeen erittäin hyvin johtuen riittävästä hankekoosta, uudisrakentamiskohteista sekä palveluntuottajille siirrettävästä suunnitteluvastuusta. Olemassa olevien rakennusten purkaminen voidaan yhdistää osaksi elinkaarisopimusta. Hankintaprosessin aikataulun osalta saatiin toimijoiden palaute, joka on huomioitu selvityksen yhteenvedossa esitetyssä aikataulussa. Rahoitusmallin osalta rakennusliikkeille sopi sekä kaupungin oma tase -rahoitus että ulkopuolisen rahoittajan rahoitus. Hankkeelle suunniteltu palvelusisältö oli haastateltujen toimijoiden puolesta sopiva. Elinkaarivastuun pituutena 20 vuotta sopii kolmelle potentiaalisimmalle tarjoajalle. Tosin NCC:n toivomus palvelujakson puolivälissä olevasta sopimuksen tarkastelupisteestä on syytä käydä läpi viimeistään neuvotteluvaiheessa

4 Rahoittajien haastattelut Haastattelukysymykset ja haastatellut tahot Esitetyt kysymykset 1. Kiinnostaako hankkeen rahoittaminen teitä rakennusvaiheessa ja/tai käyttövaiheessa? 2. Onko hankkeen yleinen sopimusrakenne tilaajan (Porvoon kaupunki), rahoittajan ja elinkaarihankkeen palveluntuottajan välillä teille hyväksyttävä? 3. Mitä sopimuksia kaiken kaikkiaan rahoitukseen liittyen tulee sopia hankkeessa? Haastatellut tahot Maaliskuu Ma Ti Ke To Pe La Su Viikko Viikko Viikko Viikko Viikko Viikko Missä vaiheessa hankintaprosessia rahoituskilpailutus tulisi järjestää? 5. Kuinka pitkä vuokrakausi/rahoitusaika voi pisimmillään olla? 6. Miten marginaalia tai muita ehtoja mahdollisesti tarkistetaan vuokrajakson akana? 7. Mikä on alustava arvionne rahoituksen jäännösarvosta esim. 15 tai 20 vuoden jakson jälkeen? 8. Onko rahoitukselle mahdollista järjestää korkosuojaus (kiinteä korko) ja kuinka pitkälle ajanjaksolle? 9. Minkälaisen roolin rahoittaja ottaa rakentamisvaiheessa ja mitä tilaajalta (Porvoon kaupunki) edellytetään? 2. RBS: - Portfolio Manager Alexander Wörlund 3. Handelsbanken - Päälakimies Juha Söderholm ja johtaja Seppo Tujunen 4. Danske - Esa-Pekka Tolvanen * 5. Pohjola - Rahoitusjohtaja Esa Lehtineva 6. Kuntarahoitus - Osastonjohtaja Juha-Pekka Ketola 1. SEB - Rahoitusjohtaja Ville Yli- Rohdainen ja asiakasvastuullinen johtaja Kimmo Vappula * Toimitti vastauksensa itse

5 Rahoittajien haastattelut Yhteenveto palautteesta Hankkeen investointi- ja käyttövaiheen rahoittaminen (kaupunkikonsernin ulkopuolinen rahoitus) kiinnostaa kaikkia haastateltuja rahoittajia ja hankkeen rahoittamiseksi voidaan odottaa vähintään viittä rahoitustarjousta. Rahoittajat ovat valmiita keskustelemaan olemassa olevien rakennusten purkamisen kustannusten lisäämisestä osaksi rahoitettavaa kokonaisuutta. Purkamiseen liittyvä rahoitus tultaneen lyhentämään muuta rahoitusta nopeammassa aikataulussa. Rahoitusaika (vuokrakausi) voi olla rahoittajasta riippuen vuotta rakentamisen valmistumisesta, mutta rahoittajasta riippumatta hankkeen aiheuttamat vuotuiset rahoituskustannukset voidaan säätää saman suuruiseksi pääoman lyhennysohjelman suunnittelulla. Pääoman lyhennysohjelma voidaan saadun palautteen perusteella suunnitella siten, että rahoituksen jäännösarvo on 20 vuoden rakentamisen jälkeisen rahoitusajan jälkeen esim. 60 % tai alle. Rahoitukselle voidaan järjestää korkosuojaus kilpailuttamalla erikseen vaihtuvakorkoiselle rahoitukselle koronvaihtosopimus tai vaihtoehtoisesti kilpailuttamalla koko rahoitus suoraan kiinteäkorkoisena. Korkosuojausjaksot ovat tyypillisesti maksimissaan 15 vuotta. Rahoittaja ottaa hankkeessa pelkän rahoittajan roolin, eli rakennuttamiseen ja keskeiset omistamiseen liittyvät vastuut säilyvät kaupungilla ulkopuolisesta rahoituksesta ja omistuksesta riippumatta

6 Palaute toteutuneista elinkaarihankkeista Vastaajien tiedot Inspira toteutti nettipohjaisen kyselyn toteutuneista tai käynnissä olevista elinkaarihankkeista tilaajapuolen edustajille. Kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 6 kpl Vastaajat 5 ja 6 vastasivat samaan elinkaarihankkeeseen liittyvistä asioista hieman eri näkökulmista. Vastaajan tiedot: Vastaajan ID Nimi Mikko Lepo Paananen Veli-Matti Tony Lökfors Kaarina Daavittila Leif Ilander Mika Rantala Organisaatio: Jyväskylän kaupunki Kuopion kaupunki Porvoon kaupunki Pudasjärven kaupunki Espoon kaupunki Espoon kaupunki Rooli elinkaarihankkeessa: Hanke: Tilaaja Hankkeen johtaja Projektipäällikkö Kuopion koulujen Jyväskylän Huhtasuo: elinkaarihanke: 2 koulua ja 1 päiväkoti 4 koulua ja 1 päiväkoti Energiatehokkaat elinkaaripäiväkodit: 4 päiväkotia Kaupungin pääneuvottelija Pudasjärven hirsikoulu: 3 koulua ja 1 aikuisopisto Ylläpidon rakennuttajainsinööri Espoon elinkaarikoulut II: 3 koulua Suunnitteluvaiheen rakennuttaja Espoon elinkaarikoulut II: 3 koulua Hankkeen arvo: n. 54 MEUR n. 94 MEUR n. 25 MEUR Ei julkinen n. 84 MEUR n. 84 MEUR Elinkaarijakson pituus n. 20 vuotta n. 25 vuotta n. 25 vuotta n. 25 vuotta n. 20 vuotta n. 20 vuotta Palveluntuottaja: YIT/ Caverion Lemminkäinen PPP Oy YIT Kiinteistötekniikka Oy / Caverion Oy Lemminkäinen konsortio NCC NCC Hankkeen sopimusten allekirjoitusvuosi

7 Palaute toteutuneista elinkaarihankkeista Yhteenveto palautteesta Hankkeissa, joiden osalta vastaukset kerättiin rahoitusmalleina sovellettiin kaupungin oman taseen rahoitusta (Jyväskylän Huhtasuon hanke), kaupungin omistaman kiinteistöyhtiön rahoitusta (Kuopion hanke ja Espoon hanke) sekä ulkopuolista (kiinteistöleasing) rahoitusta (Porvoon hanke sekä Pudasjärven hanke). Suuressa osassa hankkeita on tehty kaupunginvaltuustason päätös elinkaarihankkeen kilpailutusprosessin aloittamisesta. Tilaajan käyttivät hankkeessa ulkopuolista: Sopimusoikeudellista neuvonantajaa (5/5 tilaajaa) Hankinta-asioiden neuvonantajaa (5/5 tilaajaa) Taloudellista neuvonantajaa (4/5 tilaajaa) Teknistä neuvonantajaa (3/5) Investointikustannukset ovat kaikissa hankkeissa, jotka ovat ehtineet käyttövaiheeseen, pysyneet sovitun suuruisina tai jopa alittuneet. Tilaajan ja palveluntuottajan yhteistyö käyttöjaksolla on sujunut kaikissa, tosin yhdessä hankkeessa palveluntuottajan yhteyshenkilön usein tapahtunut vaihtuminen on koettu huonona asiana. Kaikki haastatellut tahot voisivat käyttää elinkaarimallia myös tulevissa hankkeissa sekä aikaisemmista hankkeista saatujen hyvien kokemuksien vuoksi että osassa kaupungeissa mallin käytöstä tehtyjen strategisten linjausten vuoksi

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Julkaisuja 27/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu

Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Hanketoiminnan vertaisarvioinnin työkalu Toimitus: Jenni Heinineva, Keskuspuiston ammattiopisto Miika Keijonen, Keskuspuiston ammattiopisto Mervi Leino, Salon seudun koulutuskuntayhtymä Marja Riitta Lygdman,

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014 Rakennamme yhdessä parempaa Suomea Vuosikertomus 2014 Kuntarahoitus on kuntien oma rahoituslaitos Sisältö Kuntarahoitus hyvinvoinnin mahdollistaja...2 Vuosi 2014 lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT

TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto Iiro Immonen TALOTEKNIIKAN ELINKAARITOIMITUSTEN RISKIT JA MENESTYSTEKIJÄT Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS

Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS Helsinki 14.12.2007 Selvitysmies Raimo Sailas LIIKENNEINVESTOINTIEN RAHOITUSSELVITYS 2 1. Toimeksianto Sain liikenneministeri Anu Vehviläiseltä 20.9.2007 seuraavan toimeksiannon: Liikenneministeri Anu

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003. Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 21/2003 Matkakeskusten informaatiojärjestelmien toteuttamisperiaatteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ESIPUHE Tämän työn tavoitteena

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka

Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi 2 3 Lauttasaaren lähiliikuntapaikka Hankeprosessin arviointi Raportti 18.12.2007 Helsinki 2007 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. LAUTTASAAREN LÄHILIIKUNTAPAIKAN

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3 1 (28) 26.3.2010 LOPPURAPORTTI DANSKE MARKETS CORPORATE FINANCEN SELVITYSTYÖSTÄ LIITTYEN UUSIEN YDINVOIMAYKSIKÖIDEN RAKENTAMISTA KOSKEVIA PERIAATEPÄÄTÖKSIÄ HAKEVIEN VOIMALAYHTIÖIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIIN

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot