Kuntatekniikan rahoituskeinoja on. Kuntatekniikan päivät Tampereella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatekniikan rahoituskeinoja on. Kuntatekniikan päivät 29.5.2009 Tampereella"

Transkriptio

1 Kuntatekniikan rahoituskeinoja on Kuntatekniikan päivät Tampereella

2 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä. Olemme osa Kuntarahoitus-konsernia. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama, Suomen suurimpiin kuuluva rahoituslaitos. Toteutamme asiakkaillemme rahoitus- ja omaisuusjärjestelyitä sekä työskentelemme neuvonantajana erilaisten investointihankkeiden parissa. Asiakaskuntamme koostuu julkisen sektorin yksiköistä sekä yrityksistä, jotka tarjoavat palveluitaan julkiselle sektorille. Toiminta-ajatuksemme on auttaa asiakkaitamme tehostamaan pääomien käyttöä sekä järjestämään laadukkaampia palveluita julkisella sektorilla. Keskeinen tavoitteemme on mahdollistaa palveluiden tuottaminen ja investointien toteuttaminen: kustannustehokkaammin laadukkaammin nopeammassa aikataulussa 2

3 Toimialat Kiinteistöt Infrastruktuuri Sosiaali ja terveys Kuntatalous ja rahoitus Kiinteistöt, toimitilat, asunnot, pysäköinti, aluekehitys ym. Energia, vesi, väylät, satamat, kuntatekniikka ym. Sosiaali- ja terveyspalvelut Kunnat, sairaanhoitopiirit, vuokrataloyhtiöt, kuntien yhtiöt ym. Investointihankkeet Omaisuusjärjestelyt Rahoitusjärjestelyt Analyysipalvelut 3

4 Inspira ja yhteistyökumppanit Toimeksianto Asiakkaan tarpeiden mukainen toimeksianto Inspiran toteutettavaksi Inspiran projektiorganisaatio Rahoituksen asiantuntijapalvelu Alansa johtavat asiantuntijat Inspiran yhteistyökumppaneina Asianajotoimistot Tilintarkastusyhteisöt Tekniset ja toimiala-asiantuntijat Juridiikan toimialakohtainen erityisosaaminen Kirjanpitokäytäntöjen erityisosaaminen Verokonsultointi Johtavat asiantuntijat toimialakohtaisesti Palvelukokonaisuus Asiakkaan tavoitteet täyttävän järjestelyn suunnittelu ja toteutus

5 Toimintaympäristön muutos

6 Tulorahoitus Vuosikate / Poistot Tulorahoitus Vuosikate / Poistot Kuntien taloudellinen asema Kuntien taloudellinen asema heikkenee merkittävästi tulevina vuosina 400 % 200 % 0 % Kuntien taloudellinen asema 2002 Kuntien taloudellinen asema 2007 ja % 200 % 0 % -200 % -400 % Rahoitusasema Lainakanta - Rahavarat ( /asukas) -200 % -400 % Kuntaliiton ennuste Rahoitusasema Lainakanta - Rahavarat ( /asukas) Keskimääräisen kunnan tulorahoitus heikentynyt Tulorahoituksen mediaani laskenut 41 % Myös hajonta kuntien välillä pienentynyt 32 % Samaan aikaan rahoitusasema heikentynyt Todellinen lainakanta kasvanut 204 % Hajonta kuntien välillä kasvanut 36 % Kuntaliiton vuoden 2013 ennuste on edelleen heikompi Tulorahoitus putoaa lähes 50 %:iin Lainakanta lähes kaksinkertainen suhteessa 2007 tasoon Tulorahoitus Keskihajonta Mediaani Rahoitusasema Keskihajonta Mediaani % 1, % 1, %-muutos -41 % -32 % 204 % 36 % ennuste % %-muutos -46 % 87 %

7 Rahoitusmarkkinoiden kriisi Rahoitusta on vielä saatavissa mutta rahan hinta on kallistunut Taustalla USA:n pankkien ja rahalaitosten taseongelma joka johti markkinoiden likviditeetin heikkenemiseen ja edelleen ongelmaksi reaalitalouden puolella Rahoitusmarkkinoiden likviditeetin odotetaan edelleen kiristyvän johtuen talouden heikkenemisestä Pankkirahoituksen hinta kallistunut Suora rahan kysyntä markkinoilla on kasvussa johtuen kriisin mukanaan tuomista pelastuspaketeista ja verotulojen alentumisesta Pankkien välisten markkinoiden luottamus on edelleen heikko ja toimivan markkinan vaatiman pankkien välisen lainoituksen riskipreemiot ovat merkittävät Likviditeetin puute johtanut rahoituksen hinnan nousuun Pankkirahoituksen saatavuus heikentynyt Pankkijärjestelmän tukitoimet eivät tässä vaiheessa ole johtaneet likviditeetin palautumiseen Vaikka rahoitusmarginaalit ovat houkuttelevalla tasolla, on rahoittajilla vaikeuksia saada pääomia luotonantoa varten Vaihtoehtoisten rahoittajien ja pankkirahoituksen hinnan ero on kaventunut

8 Kuntatekniikan rahoituskeinot

9 Kunnan tase Perinteisten rahoitusmallien rinnalle tarvitaan uusia toteutusmuotoja kustannus- ja aikatauluylitys Odottamattomat kustannukset esim. home- ja muut käytettävyysongelmat, väistötilakustannukset jne. Aika Omaan taseeseen toteutettavat hankkeet rahoitetaan tavallisesti investointivaiheessa tulorahoituksella, lainapääomalla ja maankäyttömaksuilla Käyttövaiheessa kustannukset katetaan verovaroin ja käyttömaksuin sekä tarvittaessa myös lainapääomalla + Kunnan itse toteuttamat hankkeet voidaan usein valmistella ja toteuttaa joustavasti ja toteutuksessa voidaan käyttää hyväksi kunnan luottoluokitusta - Investoinnit rasittavat kunnan taloutta täysmääräisesti ja investointikohteen käytettävyys ja kunnossapito sekä näihin liittyvät kustannukset ovat kunnan vastuulla - Investointikohteiden palvelun laatu ja pitkän aikavälin tehokkuus ovat kunnan vastuulla

10 Leasing Leasing rahoituksella investointimenosta tulee osa käyttötaloutta Odottamattomat kustannukset esim. home- ja muut käytettävyysongelmat, väistötilakustannukset jne. Leasingrahoituksella investointikohteen käyttö voidaan kattaa vuokran kautta ajan ylitse Leasingrahoituksessa ulkopuolinen omistaja maksaa ja rahoittaa investoinnin ja vuokraa kohteen käyttäjälle käyttöjaksolla + Hyödyt ja kustannukset toteutuvat samanaikaisina + Hankkeen valmisteluprosessin ei tarvitse olla pitkäaikainen tai vaikea + Investointi on investointiohjelman ulkopuolinen, jolloin investointien aikaistaminen voi olla mahdollista + Kohteiden jäännösarvoriski on usein siirrettävissä kolmannelle osapuolelle - Kunta vastaa investoinnin toteutuksesta, käytettävyydestä, kunnossapidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista kuten kunnan tase vaihtoehdossa - Pääoma on kalliimpaa

11 Projektirahoitus Elinkaarimallilla voidaan siirtää kuntatekniikan riskejä Mikäli investointihanke ja siltä vaaditut ominaisuudet pystytään määrittelemään riittävän tarkasti omaksi kokonaisuudekseen, voidaan toteutusvaihtoehtona harkita elinkaarimallia Elinkaarimallissa kolmas osapuoli vastaa hankkeen toteutumisesta sovittuun kustannukseen ja laatutasoon. + Hyödyt ja kustannukset toteutuvat samanaikaisina, ja toteuttaja vastaa hankkeen valmistumiseen, käytettävyyteen ja palvelutasoon liittyvistä riskeistä + Toteuttaja voi saada suunnittelussa tai toiminnassa vapauksia jotka lisäävät hankkeen kokonaistaloudellisuutta + Investointi on investointiohjelman ulkopuolinen, jolloin investointien aikaistaminen voi olla mahdollista + Kohteiden tekninen ja taloudellinen jäännösarvoriski on siirrettävissä kolmannelle osapuolelle - Hankkeen valmistelu vie tavallista enemmän aikaa ja sopimus on pitkäaikainen. Sopimus on tehtävä huolellisesti koska sen muuttaminen on työlästä

12 Projektirahoitus Elinkaarimallissa maksetaan saadusta palvelusta ja laadusta Mahdolliset vähennykset palvelumaksuun puutteellisen käytettävyyden tai palvelutason perusteella Ylläpitopalvelut Lunastus Pääomavastike (investoinnin korot ja lyhennykset) Suomessa on tähän mennessä elinkaarimallilla toteutettu kiinteistökohteita ja tiehankkeita, viimeisimpänä E18 Lohja-Muurla moottoritie Elinkaarimalli soveltuu hankkeisiin, joissa kohteen laadun merkitys on korkea ja laadun toteutuminen on mitattavissa Esimerkkejä toteutuneista hanketyypeistä ovat ym. lisäksi ratahankkeet, lentokentät ja erilaiset kunnalliseen infrastruktuuriin liittyvät hankkeet (vesi, katuvalaistus jne.)

13 Projektirahoitus Aluekehitysyhtiömallissa alueen arvonnousua käytetään investointien rahoittamiseen - tulot Maan myyntitulot, maankäyttösopimukset Suunnittelu Kunnallistekniikkainvestoinnit Ylläpito- ja palvelutuotantokustannukset - menot Palveluinvestoinnit Jos hanke on taloudellisesti kannattava, voidaan hanke toteuttaa projektirahoitusrakenteella, jossa hankeen toteutus rahoitetaan kohteesta saatavilla tuotoilla Yllä nähdään kunnan kannalta tavallinen toteuma aluekehityshankkeesta

14 Projektirahoitus Toteutusmalleista saatuja kokemuksia Leedsin kaupungin katuvalaistus on toteutettu elinkaarimallilla Kaupungin asukkaat voivat tehdä häiriöilmoituksia internet-palvelun kautta Toistakymmentä operointivaiheessa olevaa hanketta Älvstranden utveckling AB on Göteborgin kaupungin omistama kehitysyhtiö, jonka tehtävänä on joenvarrella sijaitsevien kahden alueen kehittäminen Erilaisia aluekehitysyhtiöitä toiminnassa mm. Hollannissa ja Iso-Britanniassa

15 Kokoavia ajatuksia

16 Kokoavia ajatuksia Kuntien talous kiristyy mutta kuntatekniikkaan on kuitenkin investoitava Rahoitusmarkkinoiden muutos vaikeuttaa investointien rahoittamista Yhdyskuntatekniikan rahoittamiseen löytyy erilaisia toteutus- ja rahoitusmalleja Uusien kuntatekniikan rahoitusmuotojen kehittäminen on kuitenkin välttämätöntä jotta kuntatekniikka ei lamaannu Uuden luominen vie kuitenkin aikaa mutta voi olla kuitenkin hauskaa!

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Tuotanto ja operointi-innovaatiot: Julkinen - yksityinen yhteistyö Seminaari 7.10.2010 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä.

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Lisäselvitys mahdollisuuksista ulkoisen palvelutarjonnan hyödyntämiseen 7.12.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 4 Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014 Rakennamme yhdessä parempaa Suomea Vuosikertomus 2014 Kuntarahoitus on kuntien oma rahoituslaitos Sisältö Kuntarahoitus hyvinvoinnin mahdollistaja...2 Vuosi 2014 lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat

Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Elinkaarimallien kansainväliset kehityssuunnat Julkaisuja 27/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvä velka, paha velka?

Hyvä velka, paha velka? Hyvä velka, paha velka? Kuntamarkkinat 11.-12.9.2013 Jari Vaine, erityisasiantuntija, rahoitusala Kuntaliitto, kuntatalous Rahoitusmarkkinat Rahoitus ylijäämäsektorilta alijäämäsektorille - kansantaloudessa

Lisätiedot

kilpailukykyinen rahoitus

kilpailukykyinen rahoitus Vuosikertomus 2011 Sisällys Johdanto 3 Liiketoiminta, strategia ja arvot 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö, varainhankinta ja sijoitus 8 Asiakasrahoitus 10 Rahoitusleasing 12 Henkilöstö 14

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti

ELINKAARIMALLI vastuullista kokonaispalvelua. ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua ss. 2-3 keskiaukeama ss. 4-5 kansilehti vastuullista kokonaispalvelua Elinkaarimallilla toteutettavissa tiehankkeissa Tiehallinto tilaajana ostaa pitkäkestoisia tiepalveluita,

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 KAUPUNGIN VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 10.11.2014 Sisällysluettelo I Kaupungin strategiset tavoitteet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 1 II Taloudelliset lähtökohdat

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS. Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut

LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS. Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut LAPUAN SIMPSIÖ -PROJEKTIN RISKIKARTOITUS Kimmo Lehto ja Jon Forssell Kuntarahoitus Oyj Rahoituksen neuvontapalvelut Toimeksianto Toimeksianto perustuu kirjalliseen toimeksiantosopimukseen Toimeksiannon

Lisätiedot

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE

JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu JULKISEN JA YKSITYISEN SEKTORIN YHTEISTYÖHANKKEET CASE TAMPEREEN KANSI- JA KESKUSAREENAHANKE Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

Sisällys Vuosi 2006 lyhyesti...4 Kuntasektorin oma luottolaitos...5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...

Sisällys Vuosi 2006 lyhyesti...4 Kuntasektorin oma luottolaitos...5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... Vuosikertomus 2006 Sisällys Vuosi 2006 lyhyesti...4 Kuntasektorin oma luottolaitos...5 Toimitusjohtajan katsaus...7 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...9 Rahoitustuotteita asiakkaan tarpeisiin... 10

Lisätiedot

Joensuu 4.6.2010 Riku Tolvanen

Joensuu 4.6.2010 Riku Tolvanen Mistä rahoitusta kuntatekniikkaan Esimerkkejä kumppanuudesta alueiden kehittämisessä Joensuu 4.6.2010 Riku Tolvanen Aluekehityshankkeen ominaisuuksia Kooltaan mittavia Luonteeltaan ainutlaatuisia Hankkeen

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005

Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Turun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2005 Versio : 22.9.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Turun kaupunki 2001-2005 Turun kaupunkikonserni - yhteenveto 22.9.2006 2-2- Kuntien tilipäätösanalyysit

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko

Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Raportti T26/2001 Suomen Kaukolämpö ry 2001 ISSN 1238-9331 Sky-kansio 6/9 Kaukolämpöliiketoiminnan riskikäsikirjarunko Tekijä: Electrowatt-Ekono Oy ELECTROWATT-EKONO

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto.

LAUSUNTO 1 (11) 25.5.2012. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. LAUSUNTO 1 (11) Valtiovarainministeriö Valtiovarainministerio@vm.fi PL 28, 00023 Valtioneuvosto. Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3

Johdanto... 2. Yleinen markkinaympäristö ydinvoimahankkeiden rahoittamiseksi... 3 1 (28) 26.3.2010 LOPPURAPORTTI DANSKE MARKETS CORPORATE FINANCEN SELVITYSTYÖSTÄ LIITTYEN UUSIEN YDINVOIMAYKSIKÖIDEN RAKENTAMISTA KOSKEVIA PERIAATEPÄÄTÖKSIÄ HAKEVIEN VOIMALAYHTIÖIDEN RAHOITUSMAHDOLLISUUKSIIN

Lisätiedot