Elinkaarimallin toimivuus energiatehokkuuden ajurina Kuopion energiatehokkaat koulut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkaarimallin toimivuus energiatehokkuuden ajurina Kuopion energiatehokkaat koulut"

Transkriptio

1 Elinkaarimallin toimivuus energiatehokkuuden ajurina Kuopion energiatehokkaat koulut Julkiset hankinnat Cleantech-innovaatioiden edistäjänä Heureka, Vantaa

2 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä. Uudet investoinnit ja niiden rahoituksen suunnittelu, kilpailuttaminen Yhtiöittämiset, liikelaitostamiset, liikelaitoskuntayhtymät Esiselvitykset yhtiöittämisiin ja investointien toteuttamiseen Olemme osa Kuntarahoitus-konsernia. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama, Suomen suurimpiin kuuluva rahoituslaitos. Asiakaskuntamme koostuu julkisen sektorin yksiköistä sekä yrityksistä, jotka tarjoavat palveluitaan julkiselle sektorille. Toiminta-ajatuksemme on auttaa asiakkaitamme tehostamaan pääomien käyttöä sekä järjestämään laadukkaampia palveluita julkisella sektorilla.

3 Kuopion kaupungin energiataloudellisuus Kuopion kaupungin julkisten rakennusten energian käyttö on tällä hetkellä suurista kaupungeista Suomen alhaisin Kuopion ja keskiarvon välinen erotus lämmön kulutuksessa15kwh / rm3 => Kuopion hinnoin laskettuna n / a Kaupunki on allekirjoittanut Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa Energiatehokkuussopimuksen vuosille Tavoitteena energian käytön vähentäminen 9 %, tai 8,8 GWh/a Kuopion kaupunki on jo aikaisessa vaiheessa linjannut vaihtoehtoisten investointi- ja kiinteistönpitomallien selvittämisen strategisena tavoitteena Vaihtoehtoisilla toteutustavoilla haetaan parempaa riskienhallintaa julkisten rakennusten omistamiseen ja ylläpitämiseen Lisäksi mahdollistetaan erilaisten innovaatioiden kehittyminen joilla voidaan vaikuttaa mm. energiatehokkuuteen

4 Elinkaarimalli Mahdolliset vähennykset palvelumaksuun puutteellisen käytettävyyden tai palvelutason perusteella Ylläpitopalvelut Lunastus Pääomavastike (investoinnin korot ja lyhennykset) Suomessa on tähän mennessä elinkaarimallilla toteutettu kiinteistökohteita ja tiehankkeita Elinkaarimalli soveltuu hankkeisiin, joissa kohteen laadun merkitys on korkea ja laadun toteutuminen on mitattavissa Hankkeen toteuttaja (palveluntuottaja) kantaa pitkäaikaisen vastuun kohteen ominaisuuksista ja kustannuksista Pitkä vastuu ja suunnitteluvapaus kannustavat toteuttajaa valitsemaan energiatehokkaita ratkaisuja

5 Kuopion kouluhankkeet Hankkeen kuvaus: 4 koulua + 1 päiväkoti 2 uutta ja 3 kunnostettavaa kohdetta, vaiheittain Investoinnit yhteensä n. 40 m Vuosittainen pääoma- ja ylläpitomaksu ensimmäisen kohteen käyttöönotosta alkaen 25 vuotta Toteuttajalta edellytetään vakuutta kunnossapitovastuun kattamiseksi Kunnossapitovastuu 25 vuotta Sopimus syksyllä 2009 OMISTUS / RAHOITUS Kuopion kouluhankkeet Oy TOTEUTUS PALVELUN KÄYTTÖ Kuopion kaupunki PALVELUSOPIMUS Lemminkäinen projektiyhtiö Oy Rakentamisen aikaiset palvelut Ylläpidon aikaiset palvelut Savocon Oy Lemcon Oy Tekmanni Oy Oka Oy MUUT ALIHANKKIJAT 5

6 Energiatehokkuuden huomiointi, tarjouspyyntö Kuopion koulujen elinkaarihankkeiden tarjouspyynnössä on ohjattu tarjoajia noudattamaan kaupungin tavoitteita energiatehokkuudessa Suunnitteluohje Ohjataan energiatehokkaisiin suunnitteluratkaisuihin ja materiaalivalintoihin Energiatehokkuusluokat perusparannus- ja uudisrakennuskohteille Laatupisteytys Mahdollisuus saada laatupisteitä huomioimalla energian kulutus ja uusiutuvat energialähteet hankkeen kohteiden investoinneissa Hintatarjous Tarjoajat antoivat osana hintatarjousta kohdekohtaiset maksimikulutukset sähkölle, lämmölle ja vedenkäytölle Maksimikulutustasot jyvitettiin vertailuhintoihin tarjoajille yhteisillä oletushinnoilla Laadun osuus kokonaistaloudellisesta arvioinnista 30 % ja hinnan osuus 70 % Tarjoajille on annettu ollut mahdollisuus suunnitella ja käyttää energiatehokkaita ratkaisuja sekä laatu- että hintapisteiden saamiseksi

7 Energiatehokkuuden huomiointi, palvelujakso Koulukohteiden tulee sopimuksen mukaisesti olla kulutusseurannassa, josta palveluntuottaja raportoi kuukausittain Palveluntuottaja tekee energia- ja vedensäästöohjelman osana vuosittaista kokonaispalvelua Energian käyttöä ja ohjausta ohjataan maksumekanismilla, tavoitteena sopiva riskinsiirto kaupungilta palveluntuottajalle Tarjotun maksimikulutuksen ylittämisestä vastaa Palveluntuottaja Kuopion kaupungilla on sähkön hintariski tarjottuun maksimikulutukseen asti Maksimikulutuksen alittamisesta saatava hyöty jaetaan Kuopion ja palveluntuottajan kesken riippuen vaikutusmahdollisuuksista Käyttäjäsähkö, laitoskeittiöiden sähkö, lämpö, vesi ja kiinteistösähkö

8 Elinkaarimallin vaikutukset energiatehokkuuteen Keinot energian kulutukseen vaikuttamiseen Lähde: Mikko Hollmén, Kuopion kaupunki esitys Rakennusten, järjestelmien ja laitteiden käyttö Tilojen käyttöaikojen muutoksia seurattava jatkuvasti Käyttökoulutus Rakennusautomaatiojärjestelmän käyttö muuhunkin kuin hälytyksien seurantaan Oikea-aikaiset huollot, huoltokirja Energiakatselmukset Investointilaskennan perusosaaminen Hankintaohjeet, yksittäisen kunnan osaaminen ja aika ei riitä Hankitaan järjestelmiä, ei yksittäisiä komponentteja tai rakennusosia Rakennuskannan tehokkaampi käyttö ja pienentäminen Käyttäjien asenteet ja Vaikutuskeinot elinkaari- ja kumppanuusmallien kautta Suunnitteluvapaus mahdollistaa tehokkaat lähtökohdat Palveluntuottajan vastuu kannustaa tehokkaaseen käyttöön ja automaatiojärjestelmien käytön optimointiin Pitkäaikainen vastuu kannustaa palveluntuottajaa huoltamaan kohdetta Huoltokirjan tehokas käyttö mahdollistaa seurannan tilaajan puolelta Suunnitteluvapauden tulisi mahdollistaa parhaiden toimintatapojen käyttöönotto osana hankintamenettelyä Tilaajan tehtävänä energiatehokkuuden pisteyttäminen Kilpailutusmenettely ja pitkäaikainen vastuu kannustavat tarjoajia panostamaan laskentaan Elinkaarihankinnat mahdollistavat hankinnan rakentamisen järjestelmänä, jossa tarjoaja voi optimoida kokonaisuutta yksittäisten osien sijaan Kumppanuusmallit voivat mahdollistaa tavallisesta poikkeavat ajatusmallit rakennuskannan käyttöön liittyuen Elinkaaripalvelun tuottajalla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa käyttäjätottumuksiin ja asenteisiin ja energiataloudellisuudesta saataviin hyötyihin

9 Energiatehokkuuden kehittäminen Elinkaarimallilla voidaan kannustaa rakennusliikkeitä ja suunnittelijoita energiatehokkaisiin suunnitteluratkaisuihin ja toimintatapoihin Energiatehokkuudessa on päästy tasoon, jossa ollaan lähellä niitä teknisiä ratkaisuja joilla voidaan päästä kustannustehokkaaseen energiasäästöön 2010 energiatehokkuusluokan U-arvoista parantaminen johtaa esim. lämmöneristyksessä kustannuksiin, joiden takaisinmaksuaika ylittää rakennuksen teknisen elinkaaren Jatkossa painopisteenä materiaaliteollisuus, jolla voidaan tuottaa parempia tuotteita edullisempaan hintaan Nykytilanteessa teknisiä ratkaisuja merkittävämpi tekijä energiatehokkuuden kannalta on käyttäjän toiminta Käyttäjien toiminnalla voidaan säästää 80 % siitä säästöpotentiaalista joka jää tavoiteltavaksi nykyisaikaisilla rakennusmenetelmillä toimittaessa Palveluntuottajan ja käyttäjien tulisi pystyä toimimaan yhdessä Palveluntuottajille mahdollisuus kannustaa käyttäjää energiaa säästäviin toimenpiteisiin Teknisillä ratkaisuilla voidaan myös vaikuttaa tottumuksiin, esim. automaattihanat

10 Energiansäästö kumppanuusmallien kautta Leedsin kaupungin katuvalaistus on toteutettu elinkaarimallilla Noin 80 % valaisimista ja valaisinpylväistä korvataan 25 vuoden sopimusjakson ensimmäisen viiden vuoden aikana Englannissa on toteutettu toistakymmentä katuvalaistushanketta Aluekehitysyhtiörakenteilla voidaan tavoitella energiatehokkuutta laajemmissa hankkeissa hyödyntämällä kokoluokkaa ja pitkää toimintajännettä Erilaisia aluekehitysyhtiöitä toiminnassa mm. Ruotsissa, Hollannissa ja Iso-Britanniassa

Kuntatekniikan rahoituskeinoja on. Kuntatekniikan päivät 29.5.2009 Tampereella

Kuntatekniikan rahoituskeinoja on. Kuntatekniikan päivät 29.5.2009 Tampereella Kuntatekniikan rahoituskeinoja on Kuntatekniikan päivät 29.5.2009 Tampereella Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä. Olemme osa Kuntarahoitus-konsernia. Kuntarahoitus

Lisätiedot

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Tuotanto ja operointi-innovaatiot: Julkinen - yksityinen yhteistyö Seminaari 7.10.2010 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä.

Lisätiedot

kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta

kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta PÄÄTÖSRAPORTTI SYYSKUU 2006 ELINKAARIMALLEILLA kokonaistaloudellisuutta ja tuottavuutta Elinkaarimalleissa kiinteistöjen tai infrastruktuurin hankinta toteutetaan kokonaisuutena, johon kuuluu suunnittelun

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA

TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Sisäilmastoseminaari 2007 1 TALOTEKNIIKAN ELINKAARIMALLEJA Ismo Heimonen 1, Mervi Himanen 1, Juha-Matti Junnonen 2, Jarek Kurnitski 3, Markku Mikkola 1,Tapani Ryynänen 1, Mika Vuolle 3 1 VTT, 2 TKK Rakentamistalouden

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Arvoisa vastaanottaja Sisällys Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne

Lisätiedot

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki. Isa-Maria Bergman, Motiva Oy ESCO-hankintojen teemapäivä 9.4.2013 Uusikaupunki Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Motiva Oy 100 % valtion omistama Valtionhallinnon sidosyksikkö Henkilöstö: 54 hlöä Asiantuntijapalveluita pääosin valtionhallinnolle

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys

Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys Kuntaopas - ESCOlla säästöjä Sisällys 1 Energiansäästö ja uusiutuvat energialähteet... 2 2 ESCO ja sen hyödyt... 2 3 Mihin ESCO soveltuu... 3 4 Miten ESCO toteutetaan kunnassa... 3 1 Energiansäästö ja

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talotekniikan elinkaaripalvelut

Talotekniikan elinkaaripalvelut Talotekniikan tulevaisuuden elinkaaripalvelut Talotekniikan elinkaaripalvelut Mervi Kajaala, TKK LVI Mika Vuolle, TKK LVI Jarek Kurnitski, TKK LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO (MV)... 3 2 TALOTEKNIIIKAN

Lisätiedot

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset

Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A Julkiset palvelurakennukset EkoRak Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma A HKR-Rakennuttaja Sivu 2 (95) ESIPUHE Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen ohjelma on yksi Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman

Lisätiedot

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti

Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa. loppuraportti Onnistumisia innovatiivisissa julkisissa investoinneissa loppuraportti Sisällys 1 Johdanto.... 3 2 Julkisten hankintojen käytännön haasteet ja mahdollisuudet... 4 2.1 Kannustaminen riskinottoon... 4 2.2

Lisätiedot

Arandur / Kaivomestarin hanke

Arandur / Kaivomestarin hanke 7.10.2010 Richard Malm Arandur / Kaivomestarin hanke Kaivomestari - ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke Suomessa. Elinkaaritoimitus: mitä sopimus sisältää? Substanssipalvelut

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 28.1.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot