Tarjouspyyntö Rahoitusleasing

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tarjouspyyntö Rahoitusleasing"

Transkriptio

1 KEMPELEEN KUNTA Tarjouspyyntö Rahoitusleasing Terveyskeskus (i)uudisrakennus (ii)peruskunnostushanke (optio) xx.xx.2015

2 Sisällysluettelo 1. Hankkeen ja kilpailutusprosessin kuvaus Yleistä hankkeesta Sopimusrakenteen kuvaus Kilpailutusprosessin kuvaus Rahoitustarjouksen laatiminen Rahoitusjärjestelyn rakenteen kuvaus Tarjouksen sisältö Rahoitustarjousten toimittaminen ja arviointi Lisätietokyselyt ennen tarjousten toimittamista Rahoitustarjousten toimittaminen Rahoitustarjousten arviointi

3 1. Hankkeen ja kilpailutusprosessin kuvaus 1.1. Yleistä hankkeesta Kempeleen kunta pyytää tarjoustanne Kempeleen kunnan terveyskeskuksen (i) uudisrakennuksen ja (ii) peruskunnostushankkeen rahoituksesta. Kempeleen kunta pyytää tarjousta kohteen rahoitusleasingista siten, että peruskunnostettava koko terveyskeskuskiinteistö sisältäen uudisrakennuksen myydään rahoittajalle ns. Sale and lease back -periaatteella. Rahoituksen kilpailuttamiseen ei hankintalain soveltamisalassa (8 ) olevan poikkeuksen vuoksi sovelleta hankintalain määräyksiä. Kempeleen kunnan tavoitteena on rakentaa innovatiivinen, muunneltava ja moderni terveyskeskus. Hankkeessa toteutetaan uudisrakennus 2998 m2 ja peruskunnostushankkeen laajuus 4034 m2. Tavoitteena on saavuttaa toiminnallisesti korkeatasoinen, käyttötaloudeltaan edullinen, yhtenäinen ja tehokas terveyskeskuskokonaisuus. Hankinnassa toteutetaan tilaajan tarpeiden mukaiset toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet asetetussa aikataulussa. Hanke toteutetaan kahdessa osassa. Uudisrakennus käynnistyy kevään 2015 aikana ja päättyy kesällä Vanhan terveyskeskusrakennuksen saneeraus / peruskunnostus käynnistyy kevään 2016 aikana ja päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä. Uudisrakennuksen sekä peruskunnostushankkeen hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on alustavan arvion mukaan 16,4 miljoonaa euroa. Uudisrakennuksen ja peruskunnostushankkeen rahoitus kilpailutetaan yhdessä, mutta peruskunnostushanke on kilpailutuksessa optiona. Rahoituskokonaisuudesta laaditaan kaksi erillistä kiinteistöleasing-sopimusta. Ensimmäinen sopimuskokonaisuus koskee terveyskeskuksen uudisrakennusta ja toinen sopimuskokonaisuus koskee peruskorjattavaa terveyskeskuskiinteistöä (optio). Toisen sopimuksen yhteydessä kiinteistön omistus siirtyy rahoittajalle ennen saneerausta / peruskunnostusta. Rakennuttamishanke toteutetaan allianssimallia noudattaen Sopimusrakenteen kuvaus Hankkeen rahoitusleasingin mukaista sopimusrakennetta on kuvattu yleisellä tasolla alla: 1. Maanvuokrasopimus: osapuolena Kempeleen kunta ja rahoittaja 2. Sopimus uudisrakennuksen osto-oikeudesta: osapuolena Kempeleen kunta ja rahoittaja 3. Rakennuttamissopimus: osapuolena Kempeleen kunta, urakoitsija (Lemminkäinen) ja rahoittaja 4. Kiinteistöleasingsopimus: Osapuolena Kempeleen kunta ja rahoittaja. Laaditaan kaksi samansisältöistä sopimusta, ensimmäinen uudisrakentamiselle ja toinen peruskunnostus osalle (optio). 5. Rakennuksen myyntisopimus (vanha peruskunnostettava terveyskeskus): osapuolena Kempeleen kunta ja rahoittaja (optio) 3

4 1.3. Kilpailutusprosessin kuvaus Kilpailutuksen aikataulu on: 1. Tarjouspyyntö rahoittajille Kunnanhallitus käsittelee asiaa Tarjouspyynnöt mahdollisimman pian rahoittajille. 2. Rahoitustarjousten korkoindikaatiohetki klo 11:00 Suomen aikaa 3. Tarjouspyyntöä koskevat tarkentavat kysymykset klo 12:00 mennessä Kempeleen kunnalla 4. Kempeleen kunta vastaa kysymyksiin viimeistään klo 16:00 mennessä 5. Tarjoukset rahoituksesta toimitettava Kempeleen klo 15:00 mennessä kunnalle 6. Kahden parhaan tarjouksen tehneen rahoittajan valinta sopimusneuvotteluihin tai rahoittajan valinta 7.Sopimusten valmistelu rahoittajan ja Kempeleen kunnan välillä Kunnanhallituksen kokous vko 16 alkaen Uudisrakentamisen osalta sopimukset ensisijaiset Peruskunnostuksen sopimukset voidaan hyväksyä myöhemmin (optio) 8.Rahoitusleasing-sopimusten ja muiden sopimusten allekirjoitus (edellyttäen, että hankintapäätös lainvoimainen) Toukokuun aikana.. 9. Option käytöstä päätetään hankkeen edetessä. Viimeistään mennessä. 4

5 2. Rahoitustarjouksen laatiminen 2.1. Rahoitusjärjestelyn rakenteen kuvaus Rahoittaja hankkii yhdessä Kempeleen kunnan kanssa rakennuttamansa uudisrakennus- sekä peruskorjauskohteena (optio) olevan terveyskeskuksen (vuokrattavat kohteet). Keskeisiä leasingrahoitusta koskevia tietoja ja ehtoja on listattu alla: Rahoitettava kokonaismäärä Terveyskeskus (kaksi sopimuskokonaisuutta) 1. Uudisrakennus 2. Peruskunnostuskohde (optio) Hankintahinta lisättynä rakentamisen aikaisilla korkokustannuksilla, maanvuokrilla ja kiinteistöverolla. Rahoitettava kokonaislimiitti on 17,5 miljoonaa euroa, sisältäen myös option peruskunnostusosan rahoituksesta. Hankintahinta Arvio kohteen hankintahinnasta rahoitustarjouksen tekoa varten on euroa (alv. 0 %). Uudisosan hankintahinta on 7,5 miljoonaa euroa, peruskunnostuksen rakentamiskustannukset 7,5 milj. euroa. Vanhan rakennuksen tasearvo 0,9 milj.euroa. Kohteiden suunnittelukustannukset arvioituna yhteensä 0,5 miljoonaa euroa. Hankintahintaa tarkennetaan myöhemmässä vaiheessa. Limiitissä on huomioitu rakennusaikaiset, ennaltaarvaamattomat kustannuserät Rakennusvaiheen rahoitus Rahoittaja vastaa rakennusvaiheen rahoittamisesta, eli hankintahinnan maksamisesta palveluntuottajalle. Käytännössä tämä tarkoittaa rakentamisvaiheen maksuerien sekä muiden kustannusten maksamista hankkeen palveluntuottajalle ja rakentamisen aikaisten korkokustannusten pääomittamista osaksi kohteen rahoitettavaa kokonaismäärää. Laskutus / todellinen rahoitettava pääoma Ennen leasing vuokra-ajan alkamista määritellään hankkeen todellinen pääoma toteutuneiden kustannusten perusteella. Pääomasta on laadittava lyhennystaulukko, josta ilmenee maksuerittäin jäljellä oleva pääoma (jäännösarvo). 5

6 Vuokra-aika ja jäännösarvo Vuokra-aika on 20 vuotta kohteiden valmistuttua ja kohteiden jäännösarvo on laskennallinen 33,3 %. Kunta varaa oikeuden lunastaa kohteet jäljellä olevalla pääomalla. Kunta voi lunastaa kohteet korontarkistushetkellä (euriboriin sidottu). Mikäli kunta valitsee kiinteän koron, on sopimus irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla (lunastaa kohteet jäljellä olevalla pääomalla ja koronvaihtosopimuksen purkukustannuksilla). Jäännösarvo käsittely vuokra-ajan päätteeksi Kohteelle 1: laaditaan oma kiinteistöleasingsopimus. Kohteelle 2: laaditaan oma kiinteistöleasingsopimus. (optio) Vuokrakauden jälkeen kunnalla on oikeus ostaa kohde rahoituksen jäännösarvolla tai velvollisuus osoittaa ostaja kohteelle. Rakennusajan viitekorko ja marginaali Vaadittavat sopimukset ja sopimusehdot Vuokra-ajan viitekorko, marginaali ja kokonaiskorko Rakennusaikana rahoituksen viitekorko on kolmen (3) kk:n Euribor lisättynä marginaalilla. Tarjoaja laatii luonnokset sopimusneuvotteluiden pohjaksi. Kunta laatii maavuokrasopimuksen. Vuokra-ajan rahoituksen viitekorko on: kolmen (3) kk:n Euribor kiinteä korko 10 vuotta Viitekorko lisättynä marginaalilla muodostavat kokonaiskoron. Marginaalin tarkastusväli on 3 vuotta, 5 vuotta tai 10 vuotta muuttuvan koron vaihtoehdossa. Lisäksi tarjoaja esittää oman näkemyksen siitä, miten korko määritellään kiinteän 10 vuoden jakson jälkeen. Marginaali lasketaan varsinaisen vuokrakauden alusta sekä muuttuvan koron että kiinteän koron vaihtoehdossa. 6

7 Koronvaihtosopimus (korkosuojaus) Rahoittajan on tarjottava 10 vuoden korkosuojausta kolmen kuukauden euriborkorolle tai vastaavasti koko vuokrakaudelle. Korkosuojaukseen liittyvät periaatteet, esim. sopimuksen irtisanominen ja sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle sekä toimenpiteisiin liittyvät kustannusperiaatteet sovitaan sopimusneuvotteluiden yhteydessä. Nykyinen terveyskeskus Peruskunnostettava vanha terveyskeskus myydään rahoittajalle tase-arvoon. (optio) Kunta vastaa kohteen varainsiirtoveron kustannuksista. Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle Kunnalla on mahdollisuus siirtää sopimuskokonaisuus kolmannelle osapuolelle. Siirrosta neuvotellaan rahoittajan kanssa. Vuokran rakenne Arvonlisävero Kiinteistövero Maanvuokrasopimus Sovellettava laki Vuokrakohteen vakuuttaminen Vuokrakohteen käyttökorvauskulut Vuokra on laskettava annuiteettimenetelmällä käyttäen laskentatekijöinä rahoitettavaa kokonaismäärää (todelliset kustannukset), vuokra-aikaa, jäännösarvoa, mahdollista korkosuojausta ja vuokra-ajan viitekorkoa lisättynä rahoituksen marginaalilla. Rahoittaja lisää sopimuksen mukaisiin leasingvuokriin kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. Kunta vastaa vuokrakohteen vuosittaisesta kiinteistöverosta. Kunta vuokraa rahoittajalle maa-alueen, jolle kohde rakennetaan, vähintään 30 vuoden mittaisella vuokrasopimuksella. Rahoittaja veloittaa maanvuokrasopimuksen perusteella maksamansa vuokramaksut kunnalta. Maanvuokra rahoitetaan rakennusaikana rahoittajan toimesta osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää. Osapuolten välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Kunta ottaa kohteille täysarvovakuutuksen. Kunta vastaa vuokrakohteen tavanomaisista käyttökorvauskuluista kuten esimerkiksi lämmitys, vesi, sähkö, kaasu, siivoaminen ja jätehuolto. 7

8 Vuokrakohteen hoito- ja huoltokulut Vuokrakohteen rakenteelliset korjauskulut Rahoituksen muut kustannukset Tarjouksen voimassaoloaika Kunta vastaa vuokrakohteen tavanomaisista vuosittaisista hoito- ja huoltokuluista. Kunta vastaa vuokrakohteen rakenteellisista korjauskuluista siinä laajuudessa kuin ne on arvioitu tarpeelliseksi Kuvaus muista mahdollisista rahoituksen lisäkustannuksista. Tarjouksen tulee olla voimassa 6 kuukautta tarjousten jätön määräpäivästä. 8

9 2.2. Tarjouksen sisältö Rahoitustarjouksen on perustuttava yllä kuvattuun rakenteeseen ja mikäli jostain ylläkuvatusta poiketaan, tulee tämä ilmoittaa selkeästi tarjouksen ensimmäisellä sivulla. Rahoitustarjouksessa on oltava seuraavat tarjoajan ilmoittamat tiedot. 9

10 Selvitys tarjoajasta Tarjoaja ilmoittaa perustiedot. Kunta varaa mahdollisuuden pyytää tarjoajalta tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. Pyydettyjen todistusten ja selvitysten on oltava päivätty kolmen (3) kuukauden sisällä tarjouksen päiväyksestä. Rahoituksen viitekorot ja marginaalit laskettuna erikseen kohteelle 1 ja kohteelle 2. Kohde 1: 8,5 milj. euroa (alv. 0%) Kohde 2: 9,0 milj. euroa (alv. 0%) Korkoindikaatio: klo 11:00 Suomen aikaa. Tarjoajan on esitettävä seuraavat vaihtoehdot kumpaankin kohteeseen: 1. Rakentamisajan korko: 3kk euribor + marginaali (marginaali voimassa koko rakentamisen ajan). Koronlaskutapa tod./ Varsinaisen vuokra-ajan alusta 3 kk:n euribor kolmen (3), viiden (5) tai kymmenen (10) vuoden ajalle. Koronlaskutapa tod./360. Marginaaleja mahdollista tarkistaa 3, 5 tai 10 vuoden välein sopimuskauden aikana. 3. Kymmenen (10) vuoden kiinteä korko alkaen varsinaisen vuokrakauden alusta. Marginaali voimassa koko korkokauden ajan. Koronlaskutapa 30/ Korkosuojaus kohdan kaksi mukaisesti tai koko sopimuskaudelle. Palkkioluonteiset maksut Referenssit vastaavista hankkeista Vaadittavat sopimukset ja sopimusehdot Tarjouksen voimassaolo Kuvaus kaikista rahoitukseen liittyvistä palkkioluonteisista maksuista sekä maksujen suuruudesta/laskentatavasta Tarjoaja ilmoittaa referenssitiedot kunnalle vastaavista hankkeista. Tarjoaja laatii luonnokset sopimusneuvotteluiden pohjaksi huomioiden tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Kuvattu tarjouspyynnön ja kohdissa. Tarjouksen on oltava voimassa 6 kuukautta tarjousten jätön määräpäivästä. 10

11 3. Rahoitustarjousten toimittaminen ja arviointi 3.1. Lisätietokyselyt ennen tarjousten toimittamista Lisätietokyselyt hankkeesta sekä rahoituksen kilpailuttamiseen liittyen toimitetaan sähköpostitse Stina Mattilalle ja Hannu Hietalalle klo 12:00 mennessä. Vastaukset kysymyksiin toimitetaan tarjoajille sähköpostitse klo 16:00 mennessä. Mikäli tarjoaja ei esitä lisätietokyselyitä, on tarjoajan kuitenkin ilmoitettava sähköpostiosoite, johon kysymykset ja vastaukset annetaan tiedoksi, kysymysten toimittamisen määräaikaan mennessä. Puheluihin ei voida vastata Rahoitustarjousten toimittaminen Rahoitustarjoukset liitteineen on toimitettava Stina Mattilalle ja Hannu Hietalalle sähköpostitse viimeistään klo 15: Rahoitustarjousten arviointi Kempeleen kunta arvioi tarjoushinnan rahoituksen, jäännösarvon sekä rahoituksen muiden kustannusten kokonaisuuteen perustuen. Kunta arvioi rahoitustarjouksen kokonaistaloudellisuutta tarjouksessa esitettyjen tietojen perusteella. Kempeleen kunta pidättää oikeuden jättää hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. Kempeleessä xx.xx

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA

TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA TARJOUSPYYNTÖ IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA Sisällysluettelo TARJOUSPYYNTÖ... 0 IT-LAITEVUOKRAUKSESTA JA HALLINNOINNISTA... 0 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan kohde

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011

Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) Konsernihallinto Nro 894/02.08.00/2011 10.10.2011 Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (14) KIRKKONUMMEN UUDEN KUNNANTALON RAVINTOLAPALVELUT Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta PL 20 (Vanha Sairaalantie 5) 02401 Kirkkonummi 1 Yleistä Kirkkonummen kunta (myöhemmin

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh. +358 447011222 Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut

KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1/16 TARJOUSPYYNTÖ 27756 KORJAUSILMOITUS: Heinäveden terveyskeskuksen lääkäripalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Länsikatu 15 rak. 4A, 2. krs, PL 11 Suomi Vastaanottaja: Niina Ruuskanen

Lisätiedot

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus 5.3.2015 HILMA ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. TARJOUSPYYNTÖ: SIIRTOKELPOISEN TILAELEMENTTIRAKENNUKSEN VUOKRAUS Pyydämme tarjoustanne siirtokelpoisen tilaelementtirakennuksen vuokrauksesta Tuusulan Hyökkälän alakoulun tilapäisiksi väistötiloiksi tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014

Peruspalvelukuntayhtymä 9.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ PSYKIATRI-KONSULTAATIOPALVELUT Peruspalvelukuntayhtymä Kallio (jatkossa Kallio) tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Alavieskan ja Sievin kunnille sekä Nivalan ja Ylivieskan kaupungeille.

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET

TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 1 (23) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUSPYYNTÖ 2.4.2009 KALUSTEET 2 (23) Seutukeskus Oy Häme (http://www.seutukeskus.net) on Hämeenlinnan seudun kuntien (Hämeenlinnan kaupunki, Hattulan kunta

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat

Lisätiedot

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella.

1. Hankintamäärä Hämeenkyrön kunta ja Ikaalisten kaupunki käyttävät elintarvikkeiden hankkimiseen n. 1.1 milj, /vuosi ja 3.3 milj. sopimuskaudella. 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA JA IKAALISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 10.7.2014 ELINTARVIKKEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 01.01.2015-31.12.2017 JA OPTIO AJALLE 01.01.2018-31.12.2018 ja 01.01.2019 31.12.2019 Ikaalisten kaupunki

Lisätiedot