Esitys kaupunginhallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys kaupunginhallitukselle"

Transkriptio

1 Esitys kaupunginhallitukselle Joensuun kaupunki

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Leasingrahoituskilpailutuksen taustaa 3 Leasingrahoituskilpailutus 8 Leasingtarjoukset 13 Leasingtarjouksien hinnoittelun vertailu 18 Edullisimman tarjouksen kustannukset 22 2

3 LEASINGRAHOITUSKILPAILUTUKSEN TAUSTAA 3

4 Hankkeen tausta Karhunmäen koulu Karhunmäen koulu tulee olemaan 1-6 luokkien alakoulu, jossa on noin 300 lasta ja esiopetuksen tila 20 lapselle. Uudisrakennushankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin euroa (alv 0 %). Hanke tullaan toteuttamaan KVRhankkeena, jonka kilpailutus ajoittuu alkuvuoteen 2015 ja rakennusurakan aloitus loppukesään Rakennushankkeen tavoiteltu valmistuminen on vuoden 2016 lopussa. Nepenmäen koulu Nepenmäen koulu tulee olemaan yhtenäiskoulu, jossa on perusopetuksen 1-9 luokkien lisäksi esiopetus. Lisäksi Nepenmäen kouluun tulee tilat Niinivaaran kirjastolle. Kohteen oppilasmäärä on noin 700. Hankkeen kustannusarvio on noin euroa (alv 0 %). Rakennushanke tullaan toteuttamaan jaetulla urakkamuodolla, jonka suunnittelun on tarkoitus käynnistyä 2015 keväällä sekä rakennusurakan alkaa vuoden 2016 alussa ja valmistua vuoden 2018 kesällä Joensuun kaupunginhallitus on päättänyt Karhunmäen koulun ja Nepenmäen koulun rakennusinvestointien toteutuksesta kiinteistöleasing-rahoituksella. Inspira on laatinut ja toimittanut leasingrahoituksen tarjouspyynnöt tarjoajille Rahoittajat toimittivat leasingtarjoukset mennessä. Inspira on toteuttanut tarjousvertailun saapuneista leasingtarjouksista sekä esittänyt suosituksen valittavasta rahoittajasta

5 Kiinteistöleasing vaihtoehtoisena rahoitusmuotona INVESTOINTIVAIHE: 1. Kaupunki kilpailuttaa hankkeelle leasingrahoittajan ja solmivat rahoittajan kanssa leasingvuokrasopimuksen (esim. 20 vuotta). 2. Leasingrahoittaja hankkii tilat kaupungin kilpailuttamina normaaleilla urakkasopimuksilla. 3. Leasingrahoittaja, kaupunki ja rakennusliike solmivat kolmikantasopimuksen osapuolien keskinäisistä velvoitteista ja oikeuksista. 4. Leasingrahoittaja rahoittaa investoinnit. KÄYTTÖVAIHE: 5. Kaupunki maksaa tiloista pääomavuokraa leasingrahoittajalle. 6. Kaupunki hankkii kiinteistöpalvelut ja maksaa niihin liittyvät kustannukset. 7. Kaupunki rahoittaa menot budjetistaan. 8. Kaupungilla on kiinteistöön lunastusoikeus (ja velvollisuus osoittaa kolmas osapuoli lunastamaan kiinteistö, mikäli oikeutta ei käytetä) sopimuskauden päättyessä. Urakkasopimus Kustannusten rahoitus RAHOITTAJA RAKENNUSLIIKE (Suunnittelu) Rakentaminen Leasingrahoitus Aikataulu- ja kustannusriskit Vuokrasopimus Sidosryhmät 5 KUNTA Kunta rahoittaa budjetistaan leasingvuokran ja kiinteistöpalvelut 6 8 Rahavirrat 7 6 Kiinteistöpalvelut 5 Elinkaaririskit 8 Kunnan lunastusmahdollisuus aika Kustannukset Kolmikantasopimus Investointikustannukset Hoito- ja ylläpitokustannukset Leasingvuokra 5

6 Kiinteistöleasing vaihtoehtoisena rahoitusmuotona Vaikutus kuntakonsernin talouteen investointi- ja käyttövaiheessa Vaikutus Investointivaihe Käyttövaihe Tasevaikutus Tulosvaikutus Ei tasevaikutusta Ei tulosvaikutusta Tasevaikutusta syntyy ainoastaan, jos kaupunki lunastaa kiinteistön sopimuksen päättyessä. Kaupunki maksaa leasingvuokraa leasingrahoittajalle sekä kiinteistöpalveluihin liittyvät kustannukset. Kassavirtavaikutus Ei kassavirtavaikutusta Kaupunki maksaa leasingvuokraa leasingrahoittajalle sekä kiinteistöpalveluihin liittyvät kustannukset. Kassavirtavaikutus syntyy myös, jos kaupunki lunastaa kiinteistön. Leasingvuokran tulosvaikutus on tyypillisesti varsin lähellä taserahoituksen tulosvaikutusta, jossa tulokseen vaikuttavat taselainan korko ja kiinteistöstä tehtävät poistot. 6

7 Kiinteistöleasingin sopimusrakenne ja pääsopimukset Leasingyhtiö Urakoitsija Ostooikeussopimus Maanvuokrasopimus Rakennuttamissopimus Leasingsopimus Urakkasopimus Joensuun kaupunki Esimerkiksi kiinteistön hoito- ja ylläpitosopimukset Muut palveluntuottajat 7

8 LEASINGRAHOITUSKILPAILUTUS 8

9 Leasingrahoituksen tarjouspyyntö Leasingtarjouspyyntö toimitettiin seuraavin saatesanoin: Joensuun kaupunki pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin Karhunmäen koulun sekä Nepenmäen koulun rakennusinvestointien rahoittamisesta jäljempänä määritetyllä tavalla. Rahoituksen kilpailuttamiseen ei hankintalain soveltamisalassa (7 ) olevan poikkeuksen vuoksi sovelleta hankintalain määräyksiä. Tavoitteena on että tilaaja ja paras rahoituksen tarjoaja solmivat tarvittavat sopimukset huhtikuussa Lähtökohtana on, että koulujen rakennusinvestointien rahoituksesta tehdään erilliset sopimukset kummallekin hankkeelle saman rahoituksen tarjoajan kanssa. Leasingin vuokramaksut aloitetaan kohteiden valmistuttua, niin että ensimmäisen vuokranmaksun maksuajankohdaksi arvioidaan Karhumäen koulun osalta tammikuu 2017 ja Nepenmäen koulun osalta heinäkuu Karhumäen koulun rakentamisen kustannusarvio on noin 11 MEUR (alv 0 %) ja Nepenmäen koulun hankkeen kustannusarvio on noin 23 MEUR (alv 0 %). Rahoitustarjousta pyydetään 35 MEUR pääomalle, nostettava määrä voi jäädä pienemmäksi kuin 35 MEUR. Vuokra-aika 10, 15 tai 20 vuotta rakennuksen valmistumisesta tai vaihtoehtoisesti pisin laina-aika, jonka rahoittaja pystyy tarjoamaan Leasingaika jakaantuu seuraavasti: Rakennusaika (Karhunmäen koulu) ja (Nepenmäen koulu). Rakennusaikana leasingvuokran korot pääomitetaan osaksi pääomaa. Ensimmäinen lyhennys tammikuu 2017 (Karhunmäen koulu) ja heinäkuu 2018 (Nepenmäen koulu), esimerkiksi 20 vuoden annuiteettilyhennysohjelma Vuokrakohteiden jäännösarvot vuokra-ajan päätyttyä ovat 33,3 % (20 vuoden vuokra-aika). Vuokralleottajalla on optio ostaa kohteet jäännösarvoonsa tai velvollisuus osoittaa kohteille kolmas osapuoli ostajaksi. Tarjousta pyydetään viitekorkovaihtoehdosta Euribor 6 kk. Rahoituksen vakuutena toimii rahoittajan omistusoikeus vuokrakohteisiin. 9

10 Leasingrahoituksen tarjoukset Joensuun kaupunki sai vastauksena tarjouspyyntöönsä leasingrahoitustarjouksen seuraavilta neljältä toimijalta: - Danske Finance Oy - Handelsbanken AB - Kuntarahoitus Oyj - SEB Leasing Oy Tarjoukset vastasivat pääasiallisesti esitettyä tarjouspyyntöä. Kaikilta saatiin pyydetty 10, 15 tai 20 vuoden vuokra-ajan leasingin indikoitu tarjous. Danske Bankin tarjouksessa vuokrakaudet olivat 5 vuoden mittaisia ja jatkosta on neuvoteltava aina kauden päättyessä Lisäksi neuvoteltiin Nordisk Renting Oy:n (Royal Bank of Scotlandin tytäryhtiö) kanssa heidän vuokrausmallista NR ei kuitenkaan jättänyt tarjousta, koska heidän tarjoamansa malli poikkesi merkittävästi leasingrahoituksessa pyydetystä rakenteesta mm. vastuunjaon, hinnoittelun ja korkoriskin osalta. 10

11 Yhteenveto ja johtopäätökset kilpailutuksesta 1. Inspira toteutti Joensuun kaupungin toimeksiannosta leasingrahoituksen kilpailutuksen Kilpailutus toteutettiin Karhunmäen ja Nepenmäen koulujen investointeja varten (leasingpääoma 35 MEUR). Joensuun kaupunki sai vastauksena tarjouspyyntöönsä leasingrahoitustarjouksen neljältä toimijalta. Tarjoukset saatiin seuraavilta: 1. Danske Finance Oy (Danske Bank), 2. Handelsbanken Rahoitus Oyj (Handelsbanken), 3. Kuntarahoitus Oyj, 4. SEB Leasing Oy (SEB). Pohjola Pankki Oyj ja Nordea eivät jättäneet tarjousta. Inspira toteutti tarjousvertailun saapuneista leasingtarjouksista. 2. Tarjouksista Kuntarahoitus on edullisin kaikilla marginaalivaihtoehdoilla. Seuraavaksi edullisin kaikilla marginaalivaihtoehdoilla on SEB. 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Kuntarahoitus SEB Kumulatiivinen ero (oikea akseli) ,95 % 0,83 % 0,87 % 0,74 % 0,76 % 0,80 % 0,67 % 0,72 % 0,62 % 0,67 % 0,53 % 0,57 % Marginaali Efektiivinen korko Marginaali Efektiivinen korko Marginaali Efektiivinen korko 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta euroa Suosittelemme aloittamaan leasingrahoituksen syvemmät sopimusneuvottelut Kuntarahoituksen kanssa Joensuun tulee myös päättää sopivasta marginaalin tarkistusvälistä siten, että se vastaa kaupungin riskiprofiilia ja riskinkantokykyä. Vuotuiset euromääräiset erot kolmen, viiden ja kymmenen vuoden tarkistusväleillä eivät ole huomattavia. 11

12 Leasingratkaisun kustannukset Kuntarahoituksen tarjouksen leasingvuokrakustannus verrattuna arvioituun kunnan taselainan kustannukseen ja hankesuunnitelman pääomavuokran tasoon. Leasingvuokra (sis. jäännösarvon), / m2 / kk Taselainan arvioitu kustannus (sis. jäännösarvon), / m2 / kk Hankesuunnitelman arvioitu pääomavuokran taso, / m2 / kk Karhunmäen koulu 12,04 11,96 12,42 Nepenmäen koulu 15,82 15,72 16,32 Taselaina on vertailussa edullisin vaihtoehto, mutta erot ovat varsin vähäisiä. Esitetyt kustannukset ovat 5 vuoden marginaalin tarkastusvälillä. Taselainan arvioitu kustannus perustuu viiden vuoden kiinteään 0,58 % marginaaliin (rakennusaika ja vuokrajakso) yli 6 kk euriborkoron (0,109 %). Taselainan eron leasingvuokran marginaaliin on näin ollen +5 peruskorkopistettä rakennusaikana ja -4 peruskorkopistettä vuokrajaksolla. Taselainassa Kuntarahoituksella täysi hinnoitteluoikeus viiden vuoden välein. Lyhennysohjelma sovittavissa asiakkaan kanssa. Laskelmissa käytetyt pinta-alat: Karhunmäki (brm2) Nepenmäki (hym2) Jäännösarvo ja marginaali sidotaan sopimuksen allekirjoitushetkellä. Markkinakoron muutoksilta voidaan suojautua tekemällä erillinen korkosuojaus. Pitkät markkinakorot ja näin ollen myös korkosuojausten hinnat ovat nykymarkkinatilanteessa hyvin matalat. 5 vuoden koronvaihtosopimus hinnoiteltu 0,254 % ( ) 12

13 LEASINGTARJOUKSET 13

14 Tarjousten vertailu Rakennusajan korot ja muut kulut Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Rakennusajan viitekorko Rakennusajan marginaali Koronmaksut Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 1 kk 0,68 % 0,78 % 1 tai 3 kk välein. Voidaan pääomittaa osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää. Maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Voidaan pääomittaa osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää. 0,53 % / 0,62 % / 0,72 % riippuen valittavasta marginaalin tarkastuvälistä Voidaan pääomittaa osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää 0,77 % Maksetaan kuukauden välein jälkikäteen Järjestelypalkkio (alv 0 %) / sopimus (alv 0 %) Kuntarahoitus ei peri erillisiä kuluja. 0,25 % allekirjoituksen yhteydessä. Laskupalkkio Rakennusaikainen palkkio 500 / kk / sopimus Ei mainintaa Kuntarahoitus ei peri erillisiä kuluja. Ei mainintaa Tarjouksen voimassaolo Voimassa asti. Indikatiivinen tarjous, voimassaoloaikaa ei ole mainittu. Tarjous on voimassa asti. Alustava ehtoluonnos, voimassa asti. 14

15 Tarjousten vertailu Vuokra-aika ja korot Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Rahoitusmuoto Rahoitusleasing Rahoitusleasing Rahoitusleasing Rahoitusleasing Rahoitettava määrä Vuokra-aika Vuokra-ajan viitekorko Marginaalit 35 MEUR (alv 0 %) 35 MEUR (alv 0 %) 38,5 MEUR (alv 0 %) 35 MEUR (alv 0 %) 5 vuotta Mahdollisuus jatkovuokrille siten, että 10, 15 tai 20 kokonaisvuokra-aika saavutetaan 10, 15 tai 20 vuotta (kaksi, kolme tai neljä viiden vuoden jaksoa) 10, 15 tai 20 vuotta 10, 15 tai 20 vuotta, kummallakin osapuolella on irtisanomisoikeus 3, 5 tai 10 vuoden kohdalla Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 6 kk 0,68 % (5 v. vuokra-aika) 0,78 % / 0,88 % / 0,94 % riippuen leasingkauden kokonaispituudesta (tarkistus 5 v. välein) 0,53 % (3 v kiinteä marginaali) 0,62 % (5 v kiinteä marginaali) 0,72 % (10 v kiinteä marginaali) 0,57 % (3v vuokra-aika) 0,67 % (5v vuokra-aika) 0,80 % (10v vuokra-aika) Korkopäivät Ei mainittu koronlaskentaperustaa 30/360 tod/360 30/360 Vuokranmaksut 1 tai 3 kk välein etukäteen 6 kk välein etukäteen Vuokrajakson pituus 6 kk, ei muuta mainintaa 6 kk jaksoissa jälkikäteen Muita korkohuomioita Oikeus tarkistaa marginaalia aina vuokra-ajan tai jatkovuokra-ajan päättyessä Oikeus tarkastaa marginaalia viiden vuoden välein. Oikeus tarkistaa marginaalia 3, 5 tai 10 vuoden välein Asiakkaalla on oikeus vaihtaa vaihtuvakorkoinen vuokrasopimus kiinteäkorkoiseksi korontarkistuspäivänä ilman lisäkustannuksia. Lyhennetty vuokra-aika on 3, 5 tai 10 vuotta vuokra-ajan alusta lukien. Kummallakin osapuolella on irtisanomisoikeus sopimuksen pääoma-arvolla lyhennetyn vuokraajan lopussa. 15

16 Tarjousten vertailu Jäännösarvo, maanvuokraussopimus ja muut ehdot Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Jäännösarvo Maanvuokrasopimus Jäännösarvo on 5 vuoden jälkeen 84,10 %, 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 %. Pitkäaikainen, esim. 30 vuotta Jäännösarvo on 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 % Sopimus edellyttää, että vuokralleottaja hankkii ulkopuolisen asiantuntijan antaman arvion markkina-arvosta (10,15 ja 20 v kuluttua riippuen vuokra-ajasta) Vähintään 75 vuotta, läpilaskutuserä Jäännösarvo on 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 % Vähintään 2 x leasingsopimuskauden pituus Jäännösarvo on 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 % Vähintään 30 vuotta. Kohteen lunastus/ostooption käyttöoikeus Vuokrakauden päättyessä on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta, optio lunastaa kohde tai velvollisuus osoittaa kohteelle kolmas osapuoli ostajaksi. Vuokralleottajalla on mahdollisuus lunastaa vuokrakohde viiden vuoden välein vuokrakauden alkamisesta sen hetkiseen pääoma-arvoon. Riippuen leasingkauden pituudesta, vuokralleottajalla on oikeus nimetä ostaja (osto-optio) 10 tai 15 v. jälkeen. Lisäksi vuokralleottajalla on ostooikeus varsinaisen leasingkauden päättyessä. Mikäli ei nimeä ostajaa, vuokralleantaja voi nimetä vuokralleottajan myyntiagentikseen. Vuokralleottajan on tällöin maksettava vuokralleantajalle vakuusmaksu velvoitteidensa vakuudeksi. Vakuusmaksu vastaa vuokralleantajan saatavaa sopimuksesta. Asiakkaalla on oikeus lunastaa kohde vuokra-ajan päättyessä markkinahintaan perustuvalla jäännösarvolla. Asiakkaalla on oikeus vuokra-ajan jälkeen jatkovuokrakauteen. Jatkovuokrakauden vuokran laskentaperuste on osto-option hinta ja viitekorosta sekä marginaalista sovitaan sen hetkisen markkinatilanteen mukaisesti. Vuokralleottajalla on oikeus ostaa vuokrakohde jäännösarvoon vuokraajan päättyessä. Vuokra-ajan lopussa (jos optiota ei ole käytetty) vuokralleottajan tulee osoittaa vuokrakohteelle ostaja käypään markkinahintaan, kuitenkin vähintään vuokralleantajan pääoma-arvoa vastaavaan kauppahintaan. 16

17 Tarjousten vertailu Muut ehdot Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Rahoituksen vakuus Rahoitettavat kohteet. Omistusoikeus vuokrakohteeseen. Vuokran maksamiselle ei erillistä vakuutta. Urakoitsijalta vaaditaan rakennus- ja takuuajan vakuudet tavanomaisten YSE-ehtojen mukaan. Ei edellytetä lisävakuuksia. Vuokrakohde toimii vakuutena. Vuokralle-ottajan vastuut Vuokralleottaja vastaa kaikista kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon, mukaan lukien mahdolliseen pilaantuneen maaperän kunnostamiseen, hävittämiseen ja hallinnointiin liittyvistä maksuista, kustannuksista ja vastuista. Vuokralleottaja vastaa kaikista velvoitteista liittyen kohteen huoltoon, vakuutuksiin, veroihin, maksuihin, kuluihin ja muihin vastaaviin velvoitteisiin, samoin kuin vuokralleantajan kuluista, jotka syntyvät kohdetta hankittaessa, vuokrattaessa, purettaessa ja omistusoikeutta siirrettäessä. Normaalit rahoitusleasingehdot. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset maksut ja verot, jotka nostavat Kuntarahoituksen kuluja. Nämä huomioidaan sopimuskauden aikana vuokrankorotuksina. Vuokralleottaja vastaa kaikista velvoitteista liittyen huoltoon, vakuutuksiin, veroihin, maksuihin, maavuokraan, kuluihin (ml. mahdolliset jälleenrahoituksen purkukulut) ja muihin vastaaviin kohteeseen liittyviin velvoitteisiin samoin kuin vuokralleantajan kuluista, jotka syntyvät kohdetta hankittaessa ja omistusoikeutta siirrettäessä. 17

18 LEASINGTARJOUKSIEN HINNOITTELUN VERTAILU 18

19 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Kolmen vuoden kiinteällä marginaalilla Kuntarahoituksen efektiivinen korko 0,667 % on vertailun alhaisin % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 3 v Sopimusjakso Viitekorko Marginaali lainajaksolla Korko yht. Korkomuunnos tod/360 Efekt.kust. Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus 0,109 % 0,530 % 0,639 % 0,639 % 0,667 % SEB 0,109 % 0,570 % 0,679 % 0,670 % 0,741 % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 3 v Sopimusjakso Lyhennykset Korko Kulut Yhteensä Erotus edullisimpaan Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus SEB Korkona on vertailtavuuden vuoksi käytetty Euribor 6 kk (päivätty ) ja vuokran maksut tapahtuvat 6 kk välein jälkikäteen vaikka tarjouksessa olisi esitetty eri viitekorkoa ja maksujaksoa. Vertailussa kaikki leasingvuokrat on laskettu annuiteettiperiaatteella ja leasingvuokrat maksetaan jakson päätteeksi. Efektiivisessä kustannuksessa on huomioitu myös koronlaskennan peruste Tod./360: Kuntarahoitus 30/360: Handelsbanken ja SEB Danske ei ilmoittanut koronlaskennan perustetta (oletettu 30/360). Kuntarahoitus ja SEB tarjosivat mahdollisuutta 3 vuoden kiinteään marginaaliin. Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin 0,667 % efektiivisellä korolla. Eri kokoiset lyhennykset johtuvat pääomitettavista rakennusajan koroista, jotka on tässä ilmoitettu osana lyhennyksiä. 19

20 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Viiden vuoden kiinteällä marginaalilla Kuntarahoituksen efektiivinen korko 0,761 % on vertailun alhaisin % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 5 v Sopimusjakso Viitekorko Marginaali lainajaksolla Korko yht. Korkomuunnos tod/360 Efekt.kust. Danske 0,109 % 0,680 % 0,789 % 0,778 % 0,829 % Handelsbanken 0,109 % 0,940 % 1,049 % 1,035 % 1,068 % Kuntarahoitus 0,109 % 0,620 % 0,729 % 0,729 % 0,761 % SEB 0,109 % 0,670 % 0,779 % 0,768 % 0,833 % Danske, Handelsbanken, Kuntarahoitus ja SEB tarjosivat mahdollisuutta 5 vuoden kiinteään marginaaliin. Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin 0,761 % efektiivisellä korolla. Kuntarahoituksen tarjoama viiden vuoden kiinteämarginaalinen leasing on noin 464 TEUR kalliimpi kuin Kuntarahoituksen tarjoama kolmen vuoden kiinteämarginaalinen leasing (noin 23 TEUR / vuosi). Danske Bankin, Kuntarahoituksen ja SEB:in tarjoukset olivat selkeästi edullisimmat. Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin kaikilla marginaalin tarkistusväleillä. TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 5 v Sopimusjakso Lyhennykset Korko Kulut Yhteensä Erotus edullisimpaan Danske Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Huomion arvoista on, että Danske Finance Oy:n rahoituksen efektiivinen korko on laskelmissa 5 vuoden marginaalin tarkastusvälillä 0,4 peruskorkopistettä (0,829 % vrt. 0,833 %) edullisempi kuin SEB Leasing Oy:n vastaava. Nimellisinä euromäärinä Dansken rahoitustarjous on kuitenkin 531 euroa kalliimpi. Rahoituksen vertailun näkökulmasta riippuen kumman tahansa tarjous voidaan esittää seuraavaksi edullisimpana heti Kuntarahoituksen tarjouksen jälkeen. 20

21 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Kymmenen vuoden kiinteällä marginaalilla Kuntarahoituksen efektiivinen korko 0,866 % on vertailun alhaisin % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 10 v Sopimusjakso Viitekorko Marginaali lainajaksolla Korko yht. Korkomuunnos tod/360 Efekt.kust. Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus 0,109 % 0,720 % 0,829 % 0,829 % 0,866 % SEB 0,109 % 0,800 % 0,909 % 0,897 % 0,952 % Ainoastaan Kuntarahoitus ja SEB tarjosivat mahdollisuutta 10 vuoden kiinteään marginaaliin Kuntarahoituksen tarjous on edullisin 0,866 % efektiivisellä korolla. Kuntarahoituksen tarjoama kymmenen vuoden kiinteämarginaalinen leasing on noin 981 TEUR kalliimpi kuin Kuntarahoituksen tarjoama kolmen vuoden kiinteämarginaalinen leasing (noin 49 TEUR / vuosi). TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 10 v Sopimusjakso Lyhennykset Korko Kulut Yhteensä Erotus edullisimpaan Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus SEB

22 EDULLISIMMAN TARJOUKSEN KUSTANNUKSET 22

23 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Karhunmäen koulu (käytetty kem2) Rahoituskustannus Kokonais- Rahoituskustannus / Kokonaiskustannus / Marg. tarkistusväli Lyhennykset Korko Rahoituskustannus Kokonaiskustannus / vuosi kustannus / vuosi m2 / kk m2 / kk 3 v ,26 11,90 5 v ,40 12,04 10 v ,56 12,20 Nepenmäen koulu (käytetty 7000 hym2) Rahoituskustannus Kokonais- Rahoituskustannus / Kokonaiskustannus / Marg. tarkistusväli Lyhennykset Korko Rahoituskustannus Kokonaiskustannus / vuosi kustannus / vuosi m2 / kk m2 / kk 3 v ,86 15,63 5 v ,06 15,82 10 v ,27 16,03 Rahoituskustannus = lyhennykset + korko Kokonaiskustannus = rahoituskustannus + jäännösarvo Leasingrahoituksen kokonaiskustannukset 5 vuoden marginaalin tarkistusväleillä (607 ja TEUR) ovat varsin lähellä kohteiden hankesuunnitelmissa arvioituja pääomavuokrien vuositasoja (626 ja TEUR) Mitä pienempi kohteen sovittu jäännösarvo on sopimuskauden päättyessä, sitä suuremmat ovat vuotuiset ja siten myös kuukausittaiset maksuerät. Rahoitettua pääomaa lyhennetään enemmän sopimusaikana ja tämän seurauksena kohteen sovittu lunastushinta (jäännösarvo) on matalampi. Mitä korkeampi on rahoituksen marginaali, sitä korkeammat ovat vuotuiset ja siten myös kuukausittaiset maksuerät kun oletetaan sama jäännösarvo. Korkokustannus on sitä pienempi mitä pienempi on sovittu jäännösarvo (ja siten suuremmat maksuerät sopimusaikana). Tämä johtuu siitä, että pienemmällä jäännösarvolla pääomaa lyhennetään nopeammin, jolloin sopimuskauden aikana kertyvät korot jäävät kumulatiivisesti vähäisemmiksi. Myös markkinakoron kehitys (Euribor) vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Mitä korkeampi korko, sitä enemmän sopimuskauden aikana maksetaan korkoja kun lyhennyksien oletetaan pysyvän samoina (sama jäännösarvo). Jäännösarvo ja marginaali sidotaan sopimuksen allekirjoitushetkellä. Markkinakoron muutoksilta voidaan suojautua tekemällä erillinen korkosuojaus. Pitkät markkinakorot ja näin ollen myös korkosuojausten hinnat ovat nykymarkkinatilanteessa hyvin matalat. 23

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI A RAHOITUSLIITE PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN KUSTANNUSVAIKUTUKSET Yleistä Perusopetuksen käyttömenot Pöytyän kunnassa ovat

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

KODIT Konsernihallinto

KODIT Konsernihallinto PL 242, Merimiehenkatu 30 1 80101 Joensuu P - valtion - omat - kaupungm Kolmassij alainan hakeminen uustuotantohankkeelle Reij olantie 2 24.11.2014 I-lakern us Dno 3c/2 t f -Ö /;$, / Saap. 0Vi/ // 20 /y

Lisätiedot

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti

ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Motivan julkaisuja 3/2000 1 ESCO-toiminnan yleisperiaatteet ja MotivaESCO-konsepti Tekijät Heikki Kilpeläinen ja Hannu Valkonen, Rejlers Oy Heikki

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko

Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 johtokunta 600 0 1 10996-2014 (011, 642, 034) Turun Teknologiakiinteistöt Oy:n kanssa toteutettava välillinen omistusjärjestely ja toimistoverkko Sammandrag: -

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö

Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Valtuusto 13.12.2012, LIITE 2 Fullmäktige BILAGA Hyvinkään kaupungin ja HUS Raviolin yhteiskeittiö Liiketoimintasuunnitelma 04.10.2012 / päivitetty 5.11.2012/päivitetty 19.11.2012/ päivitetty 29.11.2012

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI

KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI Valtuusto 11.12.2014, OHEISMATERIAALI 1 Fullmäktige REFERENSMATERIAL OSAKASSOPIMUS KIINTEISTÖYHTIÖ HYVINKÄÄN SAIRAALANMÄKI 1. SOPIJAPUOLET Hyvinkään kaupunki PL 86, 05801 Hyvinkää Y-tunnus 0125866-0 (jäljempänä

Lisätiedot

KODIT. r 1 ) / 1r X. Kaupunginhallitukselle. Kolmassijalaina perusparannushankkeelle Kaskitie 10

KODIT. r 1 ) / 1r X. Kaupunginhallitukselle. Kolmassijalaina perusparannushankkeelle Kaskitie 10 - vuoktatalolaina Joensuun Kodit Oy Kaupunginhallitukselle 9.4.2015 Hakernus KODIT (; ai: todu CJY kaupungin - tulorahoitus JOENSUUN Kolmassijalaina perusparannushankkeelle Kaskitie 10 Liitteet Velkakirja

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot n yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan :n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan yleiset ehdot on otettu

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski

Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokralainen: 1.2 Vuokra-alue Vuokranantaja: Valkeakosken kaupunki (0157568-2) Osoite: PL 20, 37601 Valkeakoski Valkeakosken kaupungin kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 1 YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 17.6.2015 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Rantasalmen Osuuspankki Lainan määrä 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa 1.000.000 euroa Laina-aika 10 vuotta 15 vuotta 15 vuotta

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi

26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi 26.9.2014 1 (10) Esitys sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitila-, sijoittumis- ja omistusratkaisuiksi 26.9.2014 2 (10) Sisällysluettelo 1. Yleistä.. 3 1.1. Toimeksianto. 3 1.2. Toimeksiannon taustaa.

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta

SRV Henkilöstö Oy. Henkilöstöanti. Enintään 280 900 H-sarjan osaketta. Merkintähinta 14 euroa osakkeelta TARJOUSESITE 26.9.2005 SRV Henkilöstö Oy Henkilöstöanti Enintään 280 900 H-sarjan osaketta Merkintähinta 14 euroa osakkeelta SRV Henkilöstö Oy ( SRV Henkilöstö tai Yhtiö ) on 24.8.2005 päättänyt korottaa

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

Ensimmäiseen omaan kotiin

Ensimmäiseen omaan kotiin Ensimmäiseen omaan kotiin Tarja Lehtonen 18.11.2014 Ensimmäiseen omaan kotiin Aihealueet Huomioitavaa ennen asunnon ostoa ASP lyhyesti Asuntolaina Korkovaihtoehdot Vakuudet OmaTakaus Vakuutukset Verotus

Lisätiedot

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0

Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen v 2.0 Juha Heinonen Helsinki 2005 Sisällysluettelo Kunnan vakuutusten kilpailuttaminen... 3 Mitä itse asiassa kilpailutetaan, kun kilpailutetaan vakuutussopimuksia?...

Lisätiedot

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos)

YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) YHTEENVETO LAINATARJOUKSISTA 13.11.2014 (vesi- ja viemärilaitos) 1 Danske Bank Oyj Kuntarahoitus Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj Lainan määrä 220.000 euroa 220.000 euroa 220.000 euroa Laina-aika 10 vuotta

Lisätiedot

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle

Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2012 Peruskorjaaminen haasteena kohtuuhintaiselle asumiselle Miia Anttila, Matias Johansson, Seppo Vänni & Matti Tapanainen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9

28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 28.2.2014, ver 1 Sivu 1 / 9 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Kaunismäki tontti 1205-2) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus

Lisätiedot