Esitys kaupunginhallitukselle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys kaupunginhallitukselle"

Transkriptio

1 Esitys kaupunginhallitukselle Joensuun kaupunki

2 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Leasingrahoituskilpailutuksen taustaa 3 Leasingrahoituskilpailutus 8 Leasingtarjoukset 13 Leasingtarjouksien hinnoittelun vertailu 18 Edullisimman tarjouksen kustannukset 22 2

3 LEASINGRAHOITUSKILPAILUTUKSEN TAUSTAA 3

4 Hankkeen tausta Karhunmäen koulu Karhunmäen koulu tulee olemaan 1-6 luokkien alakoulu, jossa on noin 300 lasta ja esiopetuksen tila 20 lapselle. Uudisrakennushankkeen kustannuksiksi on arvioitu noin euroa (alv 0 %). Hanke tullaan toteuttamaan KVRhankkeena, jonka kilpailutus ajoittuu alkuvuoteen 2015 ja rakennusurakan aloitus loppukesään Rakennushankkeen tavoiteltu valmistuminen on vuoden 2016 lopussa. Nepenmäen koulu Nepenmäen koulu tulee olemaan yhtenäiskoulu, jossa on perusopetuksen 1-9 luokkien lisäksi esiopetus. Lisäksi Nepenmäen kouluun tulee tilat Niinivaaran kirjastolle. Kohteen oppilasmäärä on noin 700. Hankkeen kustannusarvio on noin euroa (alv 0 %). Rakennushanke tullaan toteuttamaan jaetulla urakkamuodolla, jonka suunnittelun on tarkoitus käynnistyä 2015 keväällä sekä rakennusurakan alkaa vuoden 2016 alussa ja valmistua vuoden 2018 kesällä Joensuun kaupunginhallitus on päättänyt Karhunmäen koulun ja Nepenmäen koulun rakennusinvestointien toteutuksesta kiinteistöleasing-rahoituksella. Inspira on laatinut ja toimittanut leasingrahoituksen tarjouspyynnöt tarjoajille Rahoittajat toimittivat leasingtarjoukset mennessä. Inspira on toteuttanut tarjousvertailun saapuneista leasingtarjouksista sekä esittänyt suosituksen valittavasta rahoittajasta

5 Kiinteistöleasing vaihtoehtoisena rahoitusmuotona INVESTOINTIVAIHE: 1. Kaupunki kilpailuttaa hankkeelle leasingrahoittajan ja solmivat rahoittajan kanssa leasingvuokrasopimuksen (esim. 20 vuotta). 2. Leasingrahoittaja hankkii tilat kaupungin kilpailuttamina normaaleilla urakkasopimuksilla. 3. Leasingrahoittaja, kaupunki ja rakennusliike solmivat kolmikantasopimuksen osapuolien keskinäisistä velvoitteista ja oikeuksista. 4. Leasingrahoittaja rahoittaa investoinnit. KÄYTTÖVAIHE: 5. Kaupunki maksaa tiloista pääomavuokraa leasingrahoittajalle. 6. Kaupunki hankkii kiinteistöpalvelut ja maksaa niihin liittyvät kustannukset. 7. Kaupunki rahoittaa menot budjetistaan. 8. Kaupungilla on kiinteistöön lunastusoikeus (ja velvollisuus osoittaa kolmas osapuoli lunastamaan kiinteistö, mikäli oikeutta ei käytetä) sopimuskauden päättyessä. Urakkasopimus Kustannusten rahoitus RAHOITTAJA RAKENNUSLIIKE (Suunnittelu) Rakentaminen Leasingrahoitus Aikataulu- ja kustannusriskit Vuokrasopimus Sidosryhmät 5 KUNTA Kunta rahoittaa budjetistaan leasingvuokran ja kiinteistöpalvelut 6 8 Rahavirrat 7 6 Kiinteistöpalvelut 5 Elinkaaririskit 8 Kunnan lunastusmahdollisuus aika Kustannukset Kolmikantasopimus Investointikustannukset Hoito- ja ylläpitokustannukset Leasingvuokra 5

6 Kiinteistöleasing vaihtoehtoisena rahoitusmuotona Vaikutus kuntakonsernin talouteen investointi- ja käyttövaiheessa Vaikutus Investointivaihe Käyttövaihe Tasevaikutus Tulosvaikutus Ei tasevaikutusta Ei tulosvaikutusta Tasevaikutusta syntyy ainoastaan, jos kaupunki lunastaa kiinteistön sopimuksen päättyessä. Kaupunki maksaa leasingvuokraa leasingrahoittajalle sekä kiinteistöpalveluihin liittyvät kustannukset. Kassavirtavaikutus Ei kassavirtavaikutusta Kaupunki maksaa leasingvuokraa leasingrahoittajalle sekä kiinteistöpalveluihin liittyvät kustannukset. Kassavirtavaikutus syntyy myös, jos kaupunki lunastaa kiinteistön. Leasingvuokran tulosvaikutus on tyypillisesti varsin lähellä taserahoituksen tulosvaikutusta, jossa tulokseen vaikuttavat taselainan korko ja kiinteistöstä tehtävät poistot. 6

7 Kiinteistöleasingin sopimusrakenne ja pääsopimukset Leasingyhtiö Urakoitsija Ostooikeussopimus Maanvuokrasopimus Rakennuttamissopimus Leasingsopimus Urakkasopimus Joensuun kaupunki Esimerkiksi kiinteistön hoito- ja ylläpitosopimukset Muut palveluntuottajat 7

8 LEASINGRAHOITUSKILPAILUTUS 8

9 Leasingrahoituksen tarjouspyyntö Leasingtarjouspyyntö toimitettiin seuraavin saatesanoin: Joensuun kaupunki pyytää tarjoustanne Joensuun kaupungin Karhunmäen koulun sekä Nepenmäen koulun rakennusinvestointien rahoittamisesta jäljempänä määritetyllä tavalla. Rahoituksen kilpailuttamiseen ei hankintalain soveltamisalassa (7 ) olevan poikkeuksen vuoksi sovelleta hankintalain määräyksiä. Tavoitteena on että tilaaja ja paras rahoituksen tarjoaja solmivat tarvittavat sopimukset huhtikuussa Lähtökohtana on, että koulujen rakennusinvestointien rahoituksesta tehdään erilliset sopimukset kummallekin hankkeelle saman rahoituksen tarjoajan kanssa. Leasingin vuokramaksut aloitetaan kohteiden valmistuttua, niin että ensimmäisen vuokranmaksun maksuajankohdaksi arvioidaan Karhumäen koulun osalta tammikuu 2017 ja Nepenmäen koulun osalta heinäkuu Karhumäen koulun rakentamisen kustannusarvio on noin 11 MEUR (alv 0 %) ja Nepenmäen koulun hankkeen kustannusarvio on noin 23 MEUR (alv 0 %). Rahoitustarjousta pyydetään 35 MEUR pääomalle, nostettava määrä voi jäädä pienemmäksi kuin 35 MEUR. Vuokra-aika 10, 15 tai 20 vuotta rakennuksen valmistumisesta tai vaihtoehtoisesti pisin laina-aika, jonka rahoittaja pystyy tarjoamaan Leasingaika jakaantuu seuraavasti: Rakennusaika (Karhunmäen koulu) ja (Nepenmäen koulu). Rakennusaikana leasingvuokran korot pääomitetaan osaksi pääomaa. Ensimmäinen lyhennys tammikuu 2017 (Karhunmäen koulu) ja heinäkuu 2018 (Nepenmäen koulu), esimerkiksi 20 vuoden annuiteettilyhennysohjelma Vuokrakohteiden jäännösarvot vuokra-ajan päätyttyä ovat 33,3 % (20 vuoden vuokra-aika). Vuokralleottajalla on optio ostaa kohteet jäännösarvoonsa tai velvollisuus osoittaa kohteille kolmas osapuoli ostajaksi. Tarjousta pyydetään viitekorkovaihtoehdosta Euribor 6 kk. Rahoituksen vakuutena toimii rahoittajan omistusoikeus vuokrakohteisiin. 9

10 Leasingrahoituksen tarjoukset Joensuun kaupunki sai vastauksena tarjouspyyntöönsä leasingrahoitustarjouksen seuraavilta neljältä toimijalta: - Danske Finance Oy - Handelsbanken AB - Kuntarahoitus Oyj - SEB Leasing Oy Tarjoukset vastasivat pääasiallisesti esitettyä tarjouspyyntöä. Kaikilta saatiin pyydetty 10, 15 tai 20 vuoden vuokra-ajan leasingin indikoitu tarjous. Danske Bankin tarjouksessa vuokrakaudet olivat 5 vuoden mittaisia ja jatkosta on neuvoteltava aina kauden päättyessä Lisäksi neuvoteltiin Nordisk Renting Oy:n (Royal Bank of Scotlandin tytäryhtiö) kanssa heidän vuokrausmallista NR ei kuitenkaan jättänyt tarjousta, koska heidän tarjoamansa malli poikkesi merkittävästi leasingrahoituksessa pyydetystä rakenteesta mm. vastuunjaon, hinnoittelun ja korkoriskin osalta. 10

11 Yhteenveto ja johtopäätökset kilpailutuksesta 1. Inspira toteutti Joensuun kaupungin toimeksiannosta leasingrahoituksen kilpailutuksen Kilpailutus toteutettiin Karhunmäen ja Nepenmäen koulujen investointeja varten (leasingpääoma 35 MEUR). Joensuun kaupunki sai vastauksena tarjouspyyntöönsä leasingrahoitustarjouksen neljältä toimijalta. Tarjoukset saatiin seuraavilta: 1. Danske Finance Oy (Danske Bank), 2. Handelsbanken Rahoitus Oyj (Handelsbanken), 3. Kuntarahoitus Oyj, 4. SEB Leasing Oy (SEB). Pohjola Pankki Oyj ja Nordea eivät jättäneet tarjousta. Inspira toteutti tarjousvertailun saapuneista leasingtarjouksista. 2. Tarjouksista Kuntarahoitus on edullisin kaikilla marginaalivaihtoehdoilla. Seuraavaksi edullisin kaikilla marginaalivaihtoehdoilla on SEB. 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % Kuntarahoitus SEB Kumulatiivinen ero (oikea akseli) ,95 % 0,83 % 0,87 % 0,74 % 0,76 % 0,80 % 0,67 % 0,72 % 0,62 % 0,67 % 0,53 % 0,57 % Marginaali Efektiivinen korko Marginaali Efektiivinen korko Marginaali Efektiivinen korko 3 vuotta 5 vuotta 10 vuotta euroa Suosittelemme aloittamaan leasingrahoituksen syvemmät sopimusneuvottelut Kuntarahoituksen kanssa Joensuun tulee myös päättää sopivasta marginaalin tarkistusvälistä siten, että se vastaa kaupungin riskiprofiilia ja riskinkantokykyä. Vuotuiset euromääräiset erot kolmen, viiden ja kymmenen vuoden tarkistusväleillä eivät ole huomattavia. 11

12 Leasingratkaisun kustannukset Kuntarahoituksen tarjouksen leasingvuokrakustannus verrattuna arvioituun kunnan taselainan kustannukseen ja hankesuunnitelman pääomavuokran tasoon. Leasingvuokra (sis. jäännösarvon), / m2 / kk Taselainan arvioitu kustannus (sis. jäännösarvon), / m2 / kk Hankesuunnitelman arvioitu pääomavuokran taso, / m2 / kk Karhunmäen koulu 12,04 11,96 12,42 Nepenmäen koulu 15,82 15,72 16,32 Taselaina on vertailussa edullisin vaihtoehto, mutta erot ovat varsin vähäisiä. Esitetyt kustannukset ovat 5 vuoden marginaalin tarkastusvälillä. Taselainan arvioitu kustannus perustuu viiden vuoden kiinteään 0,58 % marginaaliin (rakennusaika ja vuokrajakso) yli 6 kk euriborkoron (0,109 %). Taselainan eron leasingvuokran marginaaliin on näin ollen +5 peruskorkopistettä rakennusaikana ja -4 peruskorkopistettä vuokrajaksolla. Taselainassa Kuntarahoituksella täysi hinnoitteluoikeus viiden vuoden välein. Lyhennysohjelma sovittavissa asiakkaan kanssa. Laskelmissa käytetyt pinta-alat: Karhunmäki (brm2) Nepenmäki (hym2) Jäännösarvo ja marginaali sidotaan sopimuksen allekirjoitushetkellä. Markkinakoron muutoksilta voidaan suojautua tekemällä erillinen korkosuojaus. Pitkät markkinakorot ja näin ollen myös korkosuojausten hinnat ovat nykymarkkinatilanteessa hyvin matalat. 5 vuoden koronvaihtosopimus hinnoiteltu 0,254 % ( ) 12

13 LEASINGTARJOUKSET 13

14 Tarjousten vertailu Rakennusajan korot ja muut kulut Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Rakennusajan viitekorko Rakennusajan marginaali Koronmaksut Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 1 kk 0,68 % 0,78 % 1 tai 3 kk välein. Voidaan pääomittaa osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää. Maksetaan kuukausittain jälkikäteen. Voidaan pääomittaa osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää. 0,53 % / 0,62 % / 0,72 % riippuen valittavasta marginaalin tarkastuvälistä Voidaan pääomittaa osaksi rahoitettavaa kokonaismäärää 0,77 % Maksetaan kuukauden välein jälkikäteen Järjestelypalkkio (alv 0 %) / sopimus (alv 0 %) Kuntarahoitus ei peri erillisiä kuluja. 0,25 % allekirjoituksen yhteydessä. Laskupalkkio Rakennusaikainen palkkio 500 / kk / sopimus Ei mainintaa Kuntarahoitus ei peri erillisiä kuluja. Ei mainintaa Tarjouksen voimassaolo Voimassa asti. Indikatiivinen tarjous, voimassaoloaikaa ei ole mainittu. Tarjous on voimassa asti. Alustava ehtoluonnos, voimassa asti. 14

15 Tarjousten vertailu Vuokra-aika ja korot Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Rahoitusmuoto Rahoitusleasing Rahoitusleasing Rahoitusleasing Rahoitusleasing Rahoitettava määrä Vuokra-aika Vuokra-ajan viitekorko Marginaalit 35 MEUR (alv 0 %) 35 MEUR (alv 0 %) 38,5 MEUR (alv 0 %) 35 MEUR (alv 0 %) 5 vuotta Mahdollisuus jatkovuokrille siten, että 10, 15 tai 20 kokonaisvuokra-aika saavutetaan 10, 15 tai 20 vuotta (kaksi, kolme tai neljä viiden vuoden jaksoa) 10, 15 tai 20 vuotta 10, 15 tai 20 vuotta, kummallakin osapuolella on irtisanomisoikeus 3, 5 tai 10 vuoden kohdalla Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 6 kk Euribor 6 kk 0,68 % (5 v. vuokra-aika) 0,78 % / 0,88 % / 0,94 % riippuen leasingkauden kokonaispituudesta (tarkistus 5 v. välein) 0,53 % (3 v kiinteä marginaali) 0,62 % (5 v kiinteä marginaali) 0,72 % (10 v kiinteä marginaali) 0,57 % (3v vuokra-aika) 0,67 % (5v vuokra-aika) 0,80 % (10v vuokra-aika) Korkopäivät Ei mainittu koronlaskentaperustaa 30/360 tod/360 30/360 Vuokranmaksut 1 tai 3 kk välein etukäteen 6 kk välein etukäteen Vuokrajakson pituus 6 kk, ei muuta mainintaa 6 kk jaksoissa jälkikäteen Muita korkohuomioita Oikeus tarkistaa marginaalia aina vuokra-ajan tai jatkovuokra-ajan päättyessä Oikeus tarkastaa marginaalia viiden vuoden välein. Oikeus tarkistaa marginaalia 3, 5 tai 10 vuoden välein Asiakkaalla on oikeus vaihtaa vaihtuvakorkoinen vuokrasopimus kiinteäkorkoiseksi korontarkistuspäivänä ilman lisäkustannuksia. Lyhennetty vuokra-aika on 3, 5 tai 10 vuotta vuokra-ajan alusta lukien. Kummallakin osapuolella on irtisanomisoikeus sopimuksen pääoma-arvolla lyhennetyn vuokraajan lopussa. 15

16 Tarjousten vertailu Jäännösarvo, maanvuokraussopimus ja muut ehdot Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Jäännösarvo Maanvuokrasopimus Jäännösarvo on 5 vuoden jälkeen 84,10 %, 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 %. Pitkäaikainen, esim. 30 vuotta Jäännösarvo on 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 % Sopimus edellyttää, että vuokralleottaja hankkii ulkopuolisen asiantuntijan antaman arvion markkina-arvosta (10,15 ja 20 v kuluttua riippuen vuokra-ajasta) Vähintään 75 vuotta, läpilaskutuserä Jäännösarvo on 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 % Vähintään 2 x leasingsopimuskauden pituus Jäännösarvo on 10 vuoden jälkeen 68,2 %, 15 vuoden jälkeen 51,1 %, ja 20 vuoden jälkeen 33,3 % Vähintään 30 vuotta. Kohteen lunastus/ostooption käyttöoikeus Vuokrakauden päättyessä on mahdollisuus jatkaa vuokrasopimusta, optio lunastaa kohde tai velvollisuus osoittaa kohteelle kolmas osapuoli ostajaksi. Vuokralleottajalla on mahdollisuus lunastaa vuokrakohde viiden vuoden välein vuokrakauden alkamisesta sen hetkiseen pääoma-arvoon. Riippuen leasingkauden pituudesta, vuokralleottajalla on oikeus nimetä ostaja (osto-optio) 10 tai 15 v. jälkeen. Lisäksi vuokralleottajalla on ostooikeus varsinaisen leasingkauden päättyessä. Mikäli ei nimeä ostajaa, vuokralleantaja voi nimetä vuokralleottajan myyntiagentikseen. Vuokralleottajan on tällöin maksettava vuokralleantajalle vakuusmaksu velvoitteidensa vakuudeksi. Vakuusmaksu vastaa vuokralleantajan saatavaa sopimuksesta. Asiakkaalla on oikeus lunastaa kohde vuokra-ajan päättyessä markkinahintaan perustuvalla jäännösarvolla. Asiakkaalla on oikeus vuokra-ajan jälkeen jatkovuokrakauteen. Jatkovuokrakauden vuokran laskentaperuste on osto-option hinta ja viitekorosta sekä marginaalista sovitaan sen hetkisen markkinatilanteen mukaisesti. Vuokralleottajalla on oikeus ostaa vuokrakohde jäännösarvoon vuokraajan päättyessä. Vuokra-ajan lopussa (jos optiota ei ole käytetty) vuokralleottajan tulee osoittaa vuokrakohteelle ostaja käypään markkinahintaan, kuitenkin vähintään vuokralleantajan pääoma-arvoa vastaavaan kauppahintaan. 16

17 Tarjousten vertailu Muut ehdot Danske Bank Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Rahoituksen vakuus Rahoitettavat kohteet. Omistusoikeus vuokrakohteeseen. Vuokran maksamiselle ei erillistä vakuutta. Urakoitsijalta vaaditaan rakennus- ja takuuajan vakuudet tavanomaisten YSE-ehtojen mukaan. Ei edellytetä lisävakuuksia. Vuokrakohde toimii vakuutena. Vuokralle-ottajan vastuut Vuokralleottaja vastaa kaikista kiinteistön hoitoon ja kunnossapitoon, mukaan lukien mahdolliseen pilaantuneen maaperän kunnostamiseen, hävittämiseen ja hallinnointiin liittyvistä maksuista, kustannuksista ja vastuista. Vuokralleottaja vastaa kaikista velvoitteista liittyen kohteen huoltoon, vakuutuksiin, veroihin, maksuihin, kuluihin ja muihin vastaaviin velvoitteisiin, samoin kuin vuokralleantajan kuluista, jotka syntyvät kohdetta hankittaessa, vuokrattaessa, purettaessa ja omistusoikeutta siirrettäessä. Normaalit rahoitusleasingehdot. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan mahdolliset maksut ja verot, jotka nostavat Kuntarahoituksen kuluja. Nämä huomioidaan sopimuskauden aikana vuokrankorotuksina. Vuokralleottaja vastaa kaikista velvoitteista liittyen huoltoon, vakuutuksiin, veroihin, maksuihin, maavuokraan, kuluihin (ml. mahdolliset jälleenrahoituksen purkukulut) ja muihin vastaaviin kohteeseen liittyviin velvoitteisiin samoin kuin vuokralleantajan kuluista, jotka syntyvät kohdetta hankittaessa ja omistusoikeutta siirrettäessä. 17

18 LEASINGTARJOUKSIEN HINNOITTELUN VERTAILU 18

19 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Kolmen vuoden kiinteällä marginaalilla Kuntarahoituksen efektiivinen korko 0,667 % on vertailun alhaisin % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 3 v Sopimusjakso Viitekorko Marginaali lainajaksolla Korko yht. Korkomuunnos tod/360 Efekt.kust. Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus 0,109 % 0,530 % 0,639 % 0,639 % 0,667 % SEB 0,109 % 0,570 % 0,679 % 0,670 % 0,741 % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 3 v Sopimusjakso Lyhennykset Korko Kulut Yhteensä Erotus edullisimpaan Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus SEB Korkona on vertailtavuuden vuoksi käytetty Euribor 6 kk (päivätty ) ja vuokran maksut tapahtuvat 6 kk välein jälkikäteen vaikka tarjouksessa olisi esitetty eri viitekorkoa ja maksujaksoa. Vertailussa kaikki leasingvuokrat on laskettu annuiteettiperiaatteella ja leasingvuokrat maksetaan jakson päätteeksi. Efektiivisessä kustannuksessa on huomioitu myös koronlaskennan peruste Tod./360: Kuntarahoitus 30/360: Handelsbanken ja SEB Danske ei ilmoittanut koronlaskennan perustetta (oletettu 30/360). Kuntarahoitus ja SEB tarjosivat mahdollisuutta 3 vuoden kiinteään marginaaliin. Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin 0,667 % efektiivisellä korolla. Eri kokoiset lyhennykset johtuvat pääomitettavista rakennusajan koroista, jotka on tässä ilmoitettu osana lyhennyksiä. 19

20 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Viiden vuoden kiinteällä marginaalilla Kuntarahoituksen efektiivinen korko 0,761 % on vertailun alhaisin % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 5 v Sopimusjakso Viitekorko Marginaali lainajaksolla Korko yht. Korkomuunnos tod/360 Efekt.kust. Danske 0,109 % 0,680 % 0,789 % 0,778 % 0,829 % Handelsbanken 0,109 % 0,940 % 1,049 % 1,035 % 1,068 % Kuntarahoitus 0,109 % 0,620 % 0,729 % 0,729 % 0,761 % SEB 0,109 % 0,670 % 0,779 % 0,768 % 0,833 % Danske, Handelsbanken, Kuntarahoitus ja SEB tarjosivat mahdollisuutta 5 vuoden kiinteään marginaaliin. Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin 0,761 % efektiivisellä korolla. Kuntarahoituksen tarjoama viiden vuoden kiinteämarginaalinen leasing on noin 464 TEUR kalliimpi kuin Kuntarahoituksen tarjoama kolmen vuoden kiinteämarginaalinen leasing (noin 23 TEUR / vuosi). Danske Bankin, Kuntarahoituksen ja SEB:in tarjoukset olivat selkeästi edullisimmat. Kuntarahoituksen tarjous oli edullisin kaikilla marginaalin tarkistusväleillä. TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 5 v Sopimusjakso Lyhennykset Korko Kulut Yhteensä Erotus edullisimpaan Danske Handelsbanken Kuntarahoitus SEB Huomion arvoista on, että Danske Finance Oy:n rahoituksen efektiivinen korko on laskelmissa 5 vuoden marginaalin tarkastusvälillä 0,4 peruskorkopistettä (0,829 % vrt. 0,833 %) edullisempi kuin SEB Leasing Oy:n vastaava. Nimellisinä euromäärinä Dansken rahoitustarjous on kuitenkin 531 euroa kalliimpi. Rahoituksen vertailun näkökulmasta riippuen kumman tahansa tarjous voidaan esittää seuraavaksi edullisimpana heti Kuntarahoituksen tarjouksen jälkeen. 20

21 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Kymmenen vuoden kiinteällä marginaalilla Kuntarahoituksen efektiivinen korko 0,866 % on vertailun alhaisin % TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 10 v Sopimusjakso Viitekorko Marginaali lainajaksolla Korko yht. Korkomuunnos tod/360 Efekt.kust. Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus 0,109 % 0,720 % 0,829 % 0,829 % 0,866 % SEB 0,109 % 0,800 % 0,909 % 0,897 % 0,952 % Ainoastaan Kuntarahoitus ja SEB tarjosivat mahdollisuutta 10 vuoden kiinteään marginaaliin Kuntarahoituksen tarjous on edullisin 0,866 % efektiivisellä korolla. Kuntarahoituksen tarjoama kymmenen vuoden kiinteämarginaalinen leasing on noin 981 TEUR kalliimpi kuin Kuntarahoituksen tarjoama kolmen vuoden kiinteämarginaalinen leasing (noin 49 TEUR / vuosi). TARJOUSVERTAILU, INVESTOINTI JA VUOKRAJAKSO YHTEENSÄ Vuokra-aika 20 v., korkosidos 6 kk Euribor, marginaalin tarkastusväli 10 v Sopimusjakso Lyhennykset Korko Kulut Yhteensä Erotus edullisimpaan Danske n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Handelsbanken n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Kuntarahoitus SEB

22 EDULLISIMMAN TARJOUKSEN KUSTANNUKSET 22

23 Kuntarahoitus Oyj tarjoaa kustannuksiltaan edullisimman leasingvaihtoehdon Karhunmäen koulu (käytetty kem2) Rahoituskustannus Kokonais- Rahoituskustannus / Kokonaiskustannus / Marg. tarkistusväli Lyhennykset Korko Rahoituskustannus Kokonaiskustannus / vuosi kustannus / vuosi m2 / kk m2 / kk 3 v ,26 11,90 5 v ,40 12,04 10 v ,56 12,20 Nepenmäen koulu (käytetty 7000 hym2) Rahoituskustannus Kokonais- Rahoituskustannus / Kokonaiskustannus / Marg. tarkistusväli Lyhennykset Korko Rahoituskustannus Kokonaiskustannus / vuosi kustannus / vuosi m2 / kk m2 / kk 3 v ,86 15,63 5 v ,06 15,82 10 v ,27 16,03 Rahoituskustannus = lyhennykset + korko Kokonaiskustannus = rahoituskustannus + jäännösarvo Leasingrahoituksen kokonaiskustannukset 5 vuoden marginaalin tarkistusväleillä (607 ja TEUR) ovat varsin lähellä kohteiden hankesuunnitelmissa arvioituja pääomavuokrien vuositasoja (626 ja TEUR) Mitä pienempi kohteen sovittu jäännösarvo on sopimuskauden päättyessä, sitä suuremmat ovat vuotuiset ja siten myös kuukausittaiset maksuerät. Rahoitettua pääomaa lyhennetään enemmän sopimusaikana ja tämän seurauksena kohteen sovittu lunastushinta (jäännösarvo) on matalampi. Mitä korkeampi on rahoituksen marginaali, sitä korkeammat ovat vuotuiset ja siten myös kuukausittaiset maksuerät kun oletetaan sama jäännösarvo. Korkokustannus on sitä pienempi mitä pienempi on sovittu jäännösarvo (ja siten suuremmat maksuerät sopimusaikana). Tämä johtuu siitä, että pienemmällä jäännösarvolla pääomaa lyhennetään nopeammin, jolloin sopimuskauden aikana kertyvät korot jäävät kumulatiivisesti vähäisemmiksi. Myös markkinakoron kehitys (Euribor) vaikuttaa kokonaiskustannuksiin. Mitä korkeampi korko, sitä enemmän sopimuskauden aikana maksetaan korkoja kun lyhennyksien oletetaan pysyvän samoina (sama jäännösarvo). Jäännösarvo ja marginaali sidotaan sopimuksen allekirjoitushetkellä. Markkinakoron muutoksilta voidaan suojautua tekemällä erillinen korkosuojaus. Pitkät markkinakorot ja näin ollen myös korkosuojausten hinnat ovat nykymarkkinatilanteessa hyvin matalat. 23

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola

Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa. Juha-Pekka Ketola Kuntien rahoitusvaihtoehdot katuvalaistuksen uusimisessa Juha-Pekka Ketola Kuntarahoitus lyhyesti Kuntarahoitus tarjoaa rahoituspalveluita kuntasektorin investointeihin ja valtion tukemaan asuntotuotantoon

Lisätiedot

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen

Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot. Riku Tolvanen 20.6.2016 Liite kaupunginhallituksen suunnittelukokouksen esityslistaan 20.6.2016 asiaan 1847/2016. Kuntien toimitilojen hallinta ja omistamisen vaihtoehdot Riku Tolvanen 14.3.2016 Agenda 1. Toimitilahankkeen

Lisätiedot

Alustavassa tiedustelussa on saatu seitsemän indikatiivista tarjousta.hankkeessa on kolme vaihtoehtoista rahoitusratkaisua.

Alustavassa tiedustelussa on saatu seitsemän indikatiivista tarjousta.hankkeessa on kolme vaihtoehtoista rahoitusratkaisua. Mikkeli Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (6) Kaupunginhallitus, 156, 28.04.2015 Kaupunginhallitus, 184, 18.05.2015 Kaupunginvaltuusto, 56, 25.05.2015 56 Metsä-Sairilan jäteveden puhdistamon rahoitus MliDno-2015-817

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen

PL 193, 40101 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus: 0514515-3 Yhteyshenkilö: Juha-Pekka Manninen LUONNOS 1(5) ESIVUOKRASOPIMUS Esivuokrasopimus on voimassa, kunnes varsinainen vuokrasopimus tehdään investointihankkeen taloudellisen loppuselvityksen perusteella. Tässä esisopimuksessa esitetään varsinaisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy TIIVISTELMÄ Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy Hankkeen tausta Matinkylän alueelle kauppakeskus Iso-Omenan läheisyyteen

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus

Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Aloittavan Yrityksen Rahoitus Startian aamiastilaisuus Suvi Kankaanpää, Yrityksen pankkineuvoja 25.11.2016 Yritysten rahoitusmuodot Yritysten rahoitusmuodot Rahoitusmuoto asiakkaan tarpeen mukaan Kertaluontoinen

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU

TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU 1/7 TARJOUSPYYNTÖ 7.9.2012 TUUSULAN LIIKENNEMALLITARKASTELU Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn liikennemallitarkastelun laadinnasta tässä tarjouspyynnössä ja tarjouspyynnön liitteissä kuvatulla

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN HUVITUS, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 6 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 22.4.2014 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla.

Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. Asunto Oy Vantaan Kaneli Tikkurilantie 35,01370 Vantaa Asunto Oy Vantaan Kaneli sijaitsee omalla tontilla. MYYNTIHINTALUETTELO pvm 26.1.2015 Hinnat voimassa toistaiseksi Päivitetty 4.1.2016 Huoneisto tyyppi

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki

Keuruun seurakunta / Keuruun kaupunki M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun seurakunta (Y-tunnus 02083946) Kippavuorentie 11 42700 Keuruu Yhteyshenkilö: talouspäällikkö Heikki Kangas heikki.kangas@evl.fi

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISSOPIMUS

RAKENNUTTAMISSOPIMUS RAKENNUTTAMISSOPIMUS Karhunmäen koulu Kuntarahoitus Oyj ja Joensuun kaupunki ja Urakoitsija 24.3.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 SOPIJAPUOLET... 3 2 PROJEKTIN KUVAUS JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 3 SOPIJAPUOLTEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen

PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) 3/2009 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS. Leo Jumppanen jäsen PÖYTÄKIRJA id23613 1 (8) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS Aika klo 12.30-12.54. Paikka Puhelinkokous Osallistujat Päätöksentekijät Marja-Liisa Grönvall puheenjohtaja Timo Tiainen

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 YRJÖNKADUN UIMAHALLIKIINTEISTÖSSÄ SIJAITSEVAN TYÖTILAN VUOKRAAMINEN ADALIA SALON & SOLARIUMILLE Sopijapuolet: Vuokranantaja Vuokralaiset Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö 29185 Päiväys 27.05.2015

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö 29185 Päiväys 27.05.2015 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Nurmeksen kaupunki Asia ja sen selvitys 29185 Nurmeksen kaupungin koulukuljetukset Hankinnan kohde: kilpailutti Nurmeksen kaupungin

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S

R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S Sivu 1/6 R A K E N N U T T A M I S S O P I M U S 1. Sopijapuolet Toimeksiantaja: Oriveden kaupunki (0151789-6) PL 7 (Keskustie 23), 35301 ORIVESI Yhteyshenkilö: Veli-Pekka Naumanen, 040 1339 250, veli-pekka.naumanen@orivesi.fi

Lisätiedot

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 )

Rakennusalan töitä koskeva kuluttajasopimus (laskutyö yli 10 000 ) Tätä sopimuslomaketta käytetään urakkasopimuksissa, joiden sisältönä on Rakennusalan töitä koskevissa yleisiissä kuluttajasopimusehdoissa tarkoitettu kuluttujaurakka TILAAJA E-mail URAKOITSIJA E-mail Kaupparekisterinro

Lisätiedot

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA

ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA ESITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMISEKSI MERISATAMAN KYLPYLÄ OY:N KANSSA Lilk 1998-12/542, 1997/92-542L, 1997-60/614P Merisataman Kylpylä Oy toimitti liikuntavirastoon 14.1.1998

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

Lainatarjouspyyntö. Iisalmen kaupunki Taloustoimi 26.1.2016 1 (3)

Lainatarjouspyyntö. Iisalmen kaupunki Taloustoimi 26.1.2016 1 (3) 26.1.2016 1 (3) Iisalmen kaupunki (sisältää myös Iisalmen Vesi -liikelaitoksen) sekä tytäryhteisöt Ylä- Savon SOTE kuntayhtymä, Iisalmen Teollisuuskylä Oy ja Kiinteistö Oy Petterinkulma pyytävät rahalaitoksenne

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO LIITE 1 KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO

REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO POSELY/387/2016 22.3.2016 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus REITTIPOHJAINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 JUNAKALUSTO OY PÄÄKAUPUNKISEUDUN ESISOPIMUS Sivu 1/7 VR:N OMISTAMAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN JUNAKALUSTO OY:N OSAKKEET / ESISOPIMUS OSAKKEIDEN KAUPASTA 1. Sopijapuolet Sopijapuoli / Ostajat: (1) Helsingin kaupunki Osoite: Pohjoisesplanadi

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on Innoparkin tulevan kiinteistöinvestoinnin leasingrahoitus.

Hankinnan kohteena on Innoparkin tulevan kiinteistöinvestoinnin leasingrahoitus. 1 Teknologiakeskus Innopark Oy KIINTEISTÖINVESTOINNIN LEASINGRAHOITUS HANKINNAN KOHDE KuntaPro Oy pyytää Teknologiakeskus Innopark Oy:n (www.innopark.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöinvestoinnin

Lisätiedot

RANTAROUSTIN ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSTARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU

RANTAROUSTIN ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSTARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU Kunnanhallitus 20 01.02.2016 Kunnanvaltuusto 11 08.02.2016 RANTAROUSTIN ELINKAARIHANKKEEN RAHOITUSTARJOUKSET JA NIIDEN VERTAILU 669/670/2013 KHALL 20 Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Johanna Vakkuri,

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 1.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (7) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.3.2013 Kiinteistöinvestoinnin leasingrahoitus (Teknologiakeskus Innopark Oy) Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO

SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO 1 ESITYS KUNTA/KUNNANHALLITUS SAVON KUITUVERKKO OY:N VALOKUITUVERKON OMISTAJUUDEN SIIRTO Savon Kuituverkko Oy on esittänyt Tuusniemen kunnan koolle kutsumassa osakaskokouksessa 23.9.2015 omistajakunnilleen

Lisätiedot

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600

hinta 1 viikko km, 100km/pv kawa zzr kk km, 100km/pv kawa zzr 600 FinnishBikes oy,n moottori/polku-pyörä ja VÄLINEIDEN VUOKRAUS- JA PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT (yksityishenkilöt) 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Phoenix Transportation co. (FinnishBikes

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 27.8.2015 klo 15.00

KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 27.8.2015 klo 15.00 KOKOUSKUTSU HALLITUS Aika: Torstai 27.8.2015 klo 15.00 Paikka: KTO Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus Myllyojantie 2, 21520 Naskarla Jäsen Ilmoittanut poissaolostaan Varajäsen Ranta Hannu, pj. Suominen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6

VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Paasikivenkatu 7 15110 Lahti Ly: 0993644-6 2. Vuokralainen Orimattilan kaupunki Ly: 0129920-0 3. Vuokrauskohde Osoitteessa Koulutie 19,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen. Leena Karjalainen 27.4.2016 Hankinnat ja kilpailuttaminen Leena Karjalainen 27.4.2016 Sivu 1 27.4.2016 Hanki huolella Nämä ohjeet koskevat maaseuturahastosta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavia hankkeita Muutoksia voi tulla,

Lisätiedot

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle

Tarjous pyydetään ajalle Optiona yhteisestä sopimuksesta 1 vuoden ajalle TARJOUSPYYNTÖ 1. Ostaja Tohmajärven kunta Sivistyslautakunta Järnefeltintie 1 82600 TOHMAJÄRVI 2. Hankinnan kohde Tohmajärven sivistyslautakunta järjestää tarjouskilpailun hiihtolatujen kunnossapidosta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki.

Kiinteistö Oy Helsingin Teerikukonkuja 3-nimisessä varastorakennuksessa, osoitteessa Teerikukonkuja 3, Helsinki. VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja PL 327 (Uudenmaankatu 16 A) 00121 Helsinki. Matti Jokinen 010633990 matti.jokinen@merimieselakekassa.fi Vuokralainen arto.hiltunen@hel.fi Vuokralaisen yhteyshenkilö Jarmo Lehto

Lisätiedot

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto

Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto Träskändan kartanon vuokrauskilpailutus Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 11.4.2016 Tila- ja asuntojaosto palautti Träskändan kartanon vuokrauksen valmisteltavaksi 26.10.2015 kokouksessaan. Jaoston

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 10/2008 1 (7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA klo 8.30 10.50. PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Tekniikan, metsä ja liiketalouden toimipiste Rehtorin työhuone

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 348. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 348 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Viktoria

Lisätiedot

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT

Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 EHDOT 7.1.2016 KASELY/21/2016 Tilaaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Palvelu Dynaaminen hankintajärjestelmä KASSU 2016-2018 2 (8)

Lisätiedot

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa.

Kauppahinta on kaksisataakahdeksankymmentäyksituhatta kaksisataaviisikymmentä (281 250) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ Asunto Oy Keravan Moukaritie 5, 0614308-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) OSTAJA Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA

ASUNTO OY SULKULAN JASPI, JYVÄSKYLÄ Ryytipolku Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO MUUTOKSET MAHDOLLISIA Ryytipolku 2 40520 Jyväskylä lainaosuus MYYNTIHINNASTO 1.9.2015 vuokratontin Huoneisto- Pinta- Myynti- Pitkäaik. Velaton arvioitu Osake- Osake Asunto Krs tyyppi ala hinta lainaosuus hinta lunastusosuus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta.

Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. Tarjouspyyntö 1 (5) Tarjouspyyntö Inarin kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä kuntakonsernin yhtiöiden tilintarkastuksesta. vuosina 2013-2016 1. Tarkastuspalvelujen ostaja Tarjous pyydetään

Lisätiedot

Aurinkovoimaa kuntiin. HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE

Aurinkovoimaa kuntiin. HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE Aurinkovoimaa kuntiin HINKU-verkoston tapaaminen 17.9.2015 Jarmo Linjama SYKE Aurinkovoimaa kuntiin Pilotti, jossa valitaan muutama HINKU-kunta ja hankitaan kuntiin aurinkovoimaa yhteishankintana Testataan

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike-

Lapintie 9 E ja F. Osakkeiden. Hoitovastike- Pääomavastike- Pääomavastike- SRV Pirkanmaa / Asuntomyynti Asunto Oy Tampereen Lapintien Loiste Myyntihinnasto 07.08.2015 Tampellan esplanadi 2, 33100 Tampere Lapintie 9 E ja F päivitetty 28.12.2015 puh. 0201455979 33100 Tampere Voimassa

Lisätiedot

As. Oy Espoon Koho Ennakkomarkkinointihinnasto Pyyntitie 1, Espoo. Pääomavastike. Hoitovastike. Huoneistotyyppi. Osake lkm.

As. Oy Espoon Koho Ennakkomarkkinointihinnasto Pyyntitie 1, Espoo. Pääomavastike. Hoitovastike. Huoneistotyyppi. Osake lkm. As. Oy Espoon Koho Ennakkomarkkinointihinnasto 5.4.06 Pyyntitie, 030 Espoo Porras Nro Krs. m Myynti n. /m A 050 5 h+kt 30,5 894 56 80 3 580 89 400 05 657 07 6 0 A 05 5 h+kt 5 3 05 90 450 050 30 500 67

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 98. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 22.08.2016 Sivu 1 / 1 741/2013 02.05.06 Kaupunginhallitus 192 20.6.2016 98 Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS

PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS LIITE 4 PERHERYHMÄKOTI SOPIMUSLUONNOS 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Sipoon kunta PL 7, 04131 Sipoo Y-tunnus: 0203533-8 Yhteyshenkilö: Palveluntuottaja:? Y-tunnus: Yhteyshenkilö: Perheryhmäkoti

Lisätiedot

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa.

Kauppahinta on kolmesataakahdeksantoistatuhatta kolmesataaneljäkymmentäkuusi ( ) euroa. K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA As Oy Kirkkonummen Masalanpuisto, 1745350-8 c/o YIT Rakennus Oy, PL 36, 00621 Helsinki (jäljempänä Myyjä) Kirkkonummen kunta, 0203107-0 PL 20, 02401 Kirkkonummi (jäljempänä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio

TARJOUSPYYNTÖ. Kiinteistönhoito. Sammakkolammentie 2, Kuopio TARJOUSPYYNTÖ Kiinteistönhoito Sammakkolammentie 2, Kuopio 1.2.2017 Sivu 2/5 Sammakkolammentie 2, Kuopio 1. KOHDETIEDOT Tilaaja Savon koulutuskuntayhtymä PL 87 70101 Kuopio Tilaajan yhteyshenkilö Ari Orsjoki

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä.

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS. Käyttötarkoitus (_) Huoneiston käytöstä, kunnosta, kunnossapidosta ja/tai muutostöistä on sovittu liitteessä. 1. VUOKRANANTAJA 2. VUOKRALAINEN Nimi/Organisaatio Organisaation edustaja/yhteyshenkilö ja asema organisaatiossa Puhelin/Fax Y-tunnus Lähiosoite Pankkiyhteys Luottamuksellisuus (_) Sopimus on luottamuksellinen

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ho/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2016 1 (5) 137 Oikaisuvaatimus palveluosaston alueidenkäytön toimistopäällikön päätöksestä 2.2.2016 32 kioskirakennuksen vuokraamiseen liittyen HEL 2016-000710 T 10 01

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 (5) 216 Keskustakirjaston projektinjohtourakka; urakoitsijan valinta HEL 2015-001242 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 63/673 496, Töölönlahdenkatu 4-10 Päätös A päätti

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus VARELY/xx/2017 LUONNOS REITTIPOHJAISESTA KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESTA NRO 1. Sopijapuolet Tilaaja: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot

OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO. Rahoitusvaihtoehdot OPPIMISYMPÄRISTÖRATKAISU JA LAKEUS-TALO Rahoitusvaihtoehdot Koulujen rahoitus 2 Vaihtoehdot Rakentaminen omaan taseeseen Kiintiestöleasing Elinkaarimalli lisäksi palvelut 3 Rakentaminen omaan taseeseen

Lisätiedot

Liite 3. Puitesopimusmalli

Liite 3. Puitesopimusmalli PUITESOPIMUS 1. PUITESOPIMUSTOIMITTAJA Pankkiyhteys: Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: 2. TILAAJA Oy Helsingin Asuntohankinta Ab Yhteyshenkilö: Yhteystiedot: Tukholmankatu 2, 3. kerros, 00250 Helsinki 3. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI

Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio EVIJÄRVI Evijärven Kunta Tekninen Toimisto Viskarinaukio 3 62500 EVIJÄRVI 11.11.2015 TARJOUSPYYNTÖ KAIVINKONETÖISTÄ Evijärven kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia kaivinkonetöistä 1.1.2016 31.12.2017. Kohde

Lisätiedot

Tarjouspyyntö vuokrakoneista

Tarjouspyyntö vuokrakoneista Forssan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Tekninen ja Ympäristötoimi Turuntie 18 1.3.2016 30100 Forssa Tarjouspyyntö vuokrakoneista Hankinnan kohde ja kuvaus Infrapalvelut pyytää tarjouksia maanrakennuskoneista vuodeksi

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu

Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu 1 Keuruun kaupunki Päivä 5.4.2016 Tilapalvelu Tarjouspyyntö jätekuljetuksista KIINTEISTÖJEN JÄTEKULJETUKSET Keuruun kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne kiinteistöjensä jätteidenkuljetuksista sekä

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 92. Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2016 Sivu 1 / 1 863/2016 02.05.05 92 VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Kaupunginhallitus on käsitellyt Nojanmaan koulun ra hoi tus ta seuraavasti:

Kaupunginhallitus on käsitellyt Nojanmaan koulun ra hoi tus ta seuraavasti: Tekninen lautakunta 226 07.07.2015 Kaupunginhallitus 345 14.07.2015 Kaupunginhallitus 352 27.07.2015 Nojanmaan koulun rahoituksen kilpailutus 669/55/551/2014 TL 226 Kaupunginhallitus on 22.6.2015 338 käsitellyt

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS 1. VUOKRANANTAJA Kiljavan Sairaala Oy Kiljavantie 539 A 05250 Kiljava (Y-tunnus 2048008-0) 2. VUOKRALAINEN Nurmijärven kunta Keskustie 2 01900 Nurmijärvi (Y-tunnus: 9014643-2)

Lisätiedot

Vuokrasopimus Kannaksentie 4

Vuokrasopimus Kannaksentie 4 Parikkalan kunta Kunnanhallitus Keskushallinto Vuokrasopimus Kannaksentie 4 1. Vuokranantaja Parikkalan kunta Harjukuja 6, 59100 PARIKKALA 2. Vuokralainen Imatran kaupunki Imatran seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU31531 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot