Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia"

Transkriptio

1 Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Tuotanto ja operointi-innovaatiot: Julkinen - yksityinen yhteistyö Seminaari

2 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä. Olemme osa Kuntarahoitus-konsernia. Kuntarahoitus Oyj on kuntasektorin omistama, Suomen suurimpiin kuuluva rahoituslaitos. Toteutamme asiakkaillemme rahoitus- ja omaisuusjärjestelyitä sekä työskentelemme neuvonantajana erilaisten investointihankkeiden parissa. Asiakaskuntamme koostuu julkisen sektorin yksiköistä sekä yrityksistä, jotka tarjoavat palveluitaan julkiselle sektorille. Toiminta-ajatuksemme on auttaa asiakkaitamme tehostamaan pääomien käyttöä sekä järjestämään laadukkaampia palveluita julkisella sektorilla. Keskeinen tavoitteemme on mahdollistaa palveluiden tuottaminen ja investointien toteuttaminen: kustannustehokkaammin laadukkaammin nopeammassa aikataulussa

3 KUMPPANUUSMALLEILLA TUOTTAVUUTTA

4 Kuntien toimitilat ja niiden ylläpitäminen Toimitilojen omistaminen tase puoli Kuntien palvelutuotanto edellyttää laajaa tilankäyttöä. 10 % osuus Suomen kiinteistökannasta. Laajimmat toimitilatyypit: koulut ja päiväkodit sekä sosiaali- ja terveysalan rakennukset. Kunnat tuottavat, rahoittavat ja ylläpitävät pääosin itse palvelutuotantonsa edellyttäviä toimitiloja. Toimitilojen käyttö ja hoito tulos puoli Keskimääräisen toimistokiinteistön 40 vuoden kustannusjakauma Rahoitus 15 % Saneeraus ja uudistaminen 25 % Rakentaminen 10 % Käyttö 50 % Tärkeimmät toimintamallit toimitilojen hankkimiseksi kunnissa ovat: Oma investointi budjettirahoituksella. Yksittäisen kiinteistön/kiinteistösalkun yhtiöittäminen. Elinkaarimallit toisten kuntien tai yksityisten toimijoiden kanssa. Tilojen vuokraaminen markkinoilta Toimistokiinteistöjen hoitokulut koko maassa vaihtelevat 5 ja 2 e/htm2/kk välillä. Mediaani vuonna 2008 oli 3,21 /htm2/kk* Kustannussäästömahdollisuudet toimintojen tehostamisen ja oikean hinnoittelun kautta ovat merkittävät. Kunnat omistavat yhteensä noin 35 miljoonaa neliömeriä** toimitiloja (muu kuin asuminen). 10 % säästö toimitilojen hoitokuluissa tarkoittaa käytännössä n. 150 miljoonan euron kustannussäästöä vuositasolla. Lähde: Kaleva ja Lehtinen 2004, Klemetti et al. 2001

5 Käytännön Kumppanuusmallit -hankeohjelma Projekti toteutetaan perehtymällä valittuihin julkisen sektorin investointihankkeisiin, tunnistamalla niihin liittyvät tarpeet ja haasteet sekä toteuttamalla hankekohtaiset ratkaisut käytännön kilpailutustilanteissa ja soveltuvilla kumppanuussopimuksilla Tavoitteena käytännön todellisin esimerkein luoda yhteistoimintatapoja ja asiakirjamateriaalia erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoimintaprojekteihin Lisätä hankintayksiköiden osaamista kumppanuuksien solmimiseen Tekes avustaa hankintayksiköitä Mukana Rakli ja Kuntaliitto Espoon Sairaala, Oulun Kastelli, Tampereen Logistiikkakeskushanke Tekes tavoittelee julkisten palveluiden laatua ja tuottavuutta, sekä haluaa lisätä tarjoajien innovatiivisuutta ja elinkaariajattelua

6 Käytännön Kumppanuusmallit hankeohjelma Espoon sairaala ja senior -keskus Kahdeksan 30 paikkaista kuntoutusosastoa,kuntouttavaa avopalvelua, alueellinen terveysasema asukkaalle Sairaala ja terveysasema brm² Rakennuskustannusarvio 191 m jakautuen niin että vanhan Puolarmetsän sairaalan peruskorjaukseen n 60m ja 130m uudisrakennukselle Espoon kaupunki hakee yhteistyökumppania suunnittelemaan, toteuttamaan, rahoittamaan ja ylläpitämään sairaalakokonaisuutta Inspira ja Pöyry tekivät hankkeesta riskikartoituksen ja toteutusmallivertailun, joka esitettiin kaupungille alkukeväästä Espoon kaupunginvaltuusto teki kesäkuussa päätöksen jatkaa hankkeen valmistelua elinkaarimallihankintana

7 Oulun Kontinkankaan Sairaalarinteelle sijoitettavaan monitoimitaloon sijoittuvat peruskoulu, päiväkoti, lukio, kirjasto, nuorisotoiminta ja liikuntapalveluja Käytännön Kumppanuusmallit hankeohjelma Oulun kaupungin Kastelli Monitoimitalon tilojen pinta-ala on noin brm² Arvioitu investointikustannus noin 44 miljoonaa Oulun kaupunki tavoittelee yhdellä sopimuksella toimivaa kumppania,joka suunnittelee, rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää monitoimitaloa 30 vuoden ajan Inspira ja Pöyry tekivät hankkeessa Oulun kaupungille riskikartoituksen ja toteutusmallivertailun joka esiteltiin kaupungille keväällä 2010 Oulun kaupunginvaltuusto päätti 13.9 jatkaa valmistelua kumppanuusmallipohjalta

8 1 000 euroa (NPV) Toteutusmallin kustannusten nykyarvo (1 000 euroa) Parempi Käytännön Kumppanuusmallit hankeohjelma Espoon sairaala ja senior -keskus Käytännön Kumppanuusmalli hankeohjelma on tuottanut tähän mennessä: Selvityksessä pisteytettyjen tavoitteiden täyttyminen Erilaisia vaihtoehtoisia toteutusmuotoja vertailevan esiselvitysprosessin, jonka pohjalta voidaan niin virkamieskuin luottamushenkilötasollakin tehdä linjauksia Riskikartoitukset toimitilainvestointiin liittyvistä Suunnittelu, Toteutus, Ylläpitoriskeistä Jatkuvan vuoropuhelun eri toimijoiden kesken Hankkeissa tehty markkinaselvitykset joissa saatu palautetta lähes 20 toimijalta maksimikustannus minimikustannus todennäköinen kustannus Parempi Kiinteistöyhtiö Kumppanuusmalli projektiyhtiö Kumppanuusmalli vakuudet Kiinteistöyhtiö Hankkeen nollakustannus Kumppanuusmallin pääomakustannuslisä Espoolle jäävät riskit Kumppanuusmalli vakuudet Kumppanuusmalli projektiyhtiö Tuottanut materiaalia hankkeen jatkovalmistelua varten

9 Toteutusmallien välisen vertailuprosessin kuvaus 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Hankeen riskien arviointi 3. Vaihtoehtoiset rahoitusja 4. Vaihtoehtoisten toteutusmallit rahoitus- ja toteutusmallien analysointi 5. Johtopäätökset Tilaajan taloudelliset ja toiminnalliset toteutusmallille asetettavat tavoitteet ja reunaehdot Hankekohtaiset ja markkinatekijät Keskeisten riskien tunnistaminen Vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien kuvaaminen, niiden ominainen vastuunjako, edut ja haitat Toteutusmallikohtaisten laskelmien laatiminen Riskien jaon taloudelliset vaikutukset Riskien jaon toiminnalliset vaikutukset Tilaajan tavoitteiden ja reunaehtojen täyttyminen Vaihtoehtoisten rahoitus- ja toteutusmallien arviointi ja suositukset 9

10 YHTEENVETO

11 Tarvetta kumppanuusmalleille on Kuntarahoituksen tytäryhtiönä Inspira on luotettava ja asiantunteva yhteistyökumppani niin kuntien omaisuusjärjestelyissä kuin investointien rahoittamisessa Yritämme luoda yhteistoimintamalleilla hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja joita julkinen sektori voi käyttää Inspira perustettiin jotta kunnilla ja muulla julkisella sektorilla olisi hyvien käytäntöjen välittäjä toimittaessa julkisen sektorin ja yksityisen sektorin rajapinnassa Käytännön Kumppanuusmallit hankeohjelmalla luodaan yhteistoiminnalle edellytyksiä Espoon ja Oulun elinkaarimallihankkeet ovat tästä esimerkkinä ja lupaavana alkuna Hämeenlinnan Etelärannassa haetaan uutta toimintakonseptia kokonaisten aluekokonaisuuksien toteuttamisessa Tampereen seudulla haetaan uutta toimintakonseptia logistiikan alueella Haetaan vielä 1-2 uutta käytännön hanketta Hankeohjelmaan esimerkiksi sosiaali- tai terveystoimen alueelta

12 Riskit vastuunjako Osio 2: Riskien tunnistaminen ja vastuunjaon määrittäminen kunkin toteutusmallin osalta. Riskien osalta käytetään vastaavissa hankkeissa määriteltyjä riskejä, jotka on jaoteltu valmistelujakson, investointijakson sekä ylläpitojakson aikaisiin riskeihin. Toteutusmallien välisen vertailuprosessin kuvaus Taloudellinen vertailu Toimintamalli X Tilaaja Palveluntarjoaja Valmistelujakson aikaiset riskit 1 Hankkeen kokonaispalvelun kilpailutus 100 % 0 % 2 Hankkeen rahoituksen kilpailutus 100 % 0 % 3 Suunnitteluratkaisun kustannus 100 % 0 % 4 Suunnittelun laatu 95 % 5 % 5 Lähtötietoriski 95 % 5 % Investointijakson aikaiset riskit 6 Rakennustöiden valmistelu, aikataulutus ja suorittaminen 90 % 10 % 7 Rakennustöiden rahoitus 100 % 0 % 8 Vastapuoliriski - rakennusyhtiö 100 % 0 % 9 Rakentamisen kustannus - negatiivinen riski 0 % 100 % Rakentamisen kustannus - positiivinen riski 0 % 100 % 10 Rakentamisen lisätyöt 100 % 0 % 11 Rakentamisen laatu 95 % 5 % 12 Ympäristövaikutukset 100 % 0 % Ylläpitojakson aikaiset riskit 13 Tilaajan toimintaan/kysyntään liittyvät riskit 100 % 0 % 14 Sopimuskohteiden soveltuvuus kokonaispalvelun tuottamiseen 100 % 0 % 15 Kohteiden tilojen käytettävyys 100 % 0 % 16 Kokonaispalvelun tuotantokustannukset - kiinteistöpalvelut 100 % 0 % negatiivinen Kokonaispalvelun riski tuotantokustannukset - kiinteistöpalvelut 100 % 0 % 17 positiivinen Kokonaispalvelun riski tuotantokustannukset - energiakustannukset 100 % 0 % negatiivinen Kokonaispalvelun riski tuotantokustannukset - energiakustannukset 100 % 0 % 18 positiivinen Tilojen rakenne riskija varustustasovaatimusten muutokset 100 % 0 % 19 Lakimuutokset - negatiivinen riski 100 % 0 % Lakimuutokset - positiivinen riski 100 % 0 % 20 Vakuutukset 100 % 0 % 21 Korkotaso 100 % 0 % 22 Tekninen jäännösarvo 100 % 0 % 23 Rahoituksen jäännösarvo 100 % 0 % Osio 3: Riskien kustannusten ja todennkäköisyyksien arviointi tehdään tilaajan kanssa yhteistyössä, jonka jälkeen riskien odotusarvoiset kustannukset analysoidaan Monte-Carlosimulaatiomallinnuksella Oman toteutuksen peruskustannusarvio Tilaajalle jäävät riskit Toteutusmallin I kustannusarvio Tilaajalle jäävät riskit Toteutusmallin II kustannusarvio Tilaajalle jäävät riskit Toteutusmallin III kustannusarvio Tilaajalle jäävät riskit Osio 4: Riskien odotusarvoisten kustannusten allokointi toteutusmallikohtaisen vastuunjaon mukaisesti toteutusmallin kustannusarvioon Toteutusmallin I kustannusarvio Tilaajalle jäävät riskit Toteutusmalli I Mahdolliselle palveluntuottajalle siirretyt riskit hinnoiteltu toteutusmallin kustannusarvioon Toteutusmalli I Osio 5: Toteutusmalleista edullisimman tunnistaminen, kun toteutusmallien kustannusarviot ja riskien kustannukset on yhdistetty. Tilaajan oma toteutus Toteutusmalli I Toteutusmalli II Toteutusmalli III 12

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I

K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I ELINKAARIMALLI 20.04.2009 K A N S A L L I N E N E L I N K A A R I M A L L I Y K SI T YI SRAHOITTE ISTE N HANKKEIDE N K I LPA ILUKYVYN K EHITTÄM I NEN J A TAR J OU S VE RTAI LU N S. BUDJETTIRAHOI TTEISTEN

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014

Rakennamme yhdessä parempaa Suomea. Vuosikertomus 2014 Rakennamme yhdessä parempaa Suomea Vuosikertomus 2014 Kuntarahoitus on kuntien oma rahoituslaitos Sisältö Kuntarahoitus hyvinvoinnin mahdollistaja...2 Vuosi 2014 lyhyesti...3 Toimitusjohtajan katsaus...4

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS

1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS Hankekuvaus 1(10) 1. PORVOON KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIEN ELINKAARITOTEUTUS 1.1. Yleistä Porvoon kaupunki aikoo hankkia neljä päiväkotia; Omenatarhan, Ylä Haikkoon, Aurinkopellon ja Peiponpesän päiväkodit elinkaaritoteutuksella.

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

Elinkaarimalli investointien toteutuksessa Case Haukipudas

Elinkaarimalli investointien toteutuksessa Case Haukipudas Elinkaarimalli investointien toteutuksessa Case Haukipudas 7.12.2010 Johanna Vakkuri Haukipudas lyhyesti Asukkaita n.18 900, kasvu n. 1,5% vuodessa Kuntalaisten keski-ikä 34 vuotta Työikäisen väestön osuus

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

kilpailukykyinen rahoitus

kilpailukykyinen rahoitus Vuosikertomus 2011 Sisällys Johdanto 3 Liiketoiminta, strategia ja arvot 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö, varainhankinta ja sijoitus 8 Asiakasrahoitus 10 Rahoitusleasing 12 Henkilöstö 14

Lisätiedot

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke

RAPORTTEJA 211. Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella. Innokampus-hanke OPPIMaterIaaleja PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 211 tutkimuksia Markus Forstén (toim.) InnovatIIvisten ratkaisujen hankintamenettelyt Kupittaan kampuksella Innokampus-hanke Kirjoittajat: Ursula Hyrkkänen, Markus

Lisätiedot

valmistuu leasingkohteena

valmistuu leasingkohteena KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 1/2015 Saarijärven Omatoimi-yhteisö: pitkä tie omaan puutaloon Kuntarahoituksen tilinpäätös Sivu 18 EKP:n osto-ohjelmalta odotetaan piristystä euroalueen talouteen Pudasjärven

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN

VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN TEKNILLINEN TIEDEKUNTA VESIHUOLLON ALUESANEERAUSMALLIN KEHITTÄMINEN Heidi Hyppönen Diplomityö Ympäristötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

Asuinalueen parannusopas

Asuinalueen parannusopas Rakennustekniikan laitos Juha-Matti Junnonen & Jessica Karhu Asuinalueen parannusopas Aalto-yliopisto Asuinalueen parannusopas Juha-Matti Junnonen, Jessica Karhu TIEDE + TEKNOLOGIA REPORT Aalto-yliopiston

Lisätiedot

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020

ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Vaihe 1: Käynnistäminen 2010 2012 PROJEKTISUUNNITELMA Projektisuunnitelma 20.1.2010 Sivu 2/19 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 ohjelman tausta...

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja

Rahoitusriskit 48 Rahoitus ja rahoitusriskienhallinta 49 Rahoitusstrategia 50 Rahoitus vuonna 2012 50 Spondan näkymät 2013 51 Tietoja Sisällysluettelo Vuosi 2012 9 Vuosi 2012 lyhyesti 9 Toimitusjohtajan katsaus 10 Kiinteistöomaisuus 12 Avainluvut 15 Avainluvut graafeina 16 18 Strategia 18 n visio ja vahvuudet 18 Strategian toteuttaminen

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet

Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa. 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet Kannusteiden käyttö ja tulosten mittaaminen käytännön esimerkkien valossa Jukka Yliherva Alustuksen sisältö 1) SOTEFIN ja TUKEFIN ryhmähankkeiden taustat ja tavoitteet 2) Käytännön esimerkkejä kannusteiden

Lisätiedot

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista

Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Analyysi Porvoon kaupungin taloudesta ja palveluista Syyskuu 2009 Petri Virtanen, Pentti Meklin, Sara Lamminmäki 30.9.2009 Net Effect Oy www.neteffect.fi Sisällysluettelo 1. Selvityksen tausta... 3 2.

Lisätiedot