SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI Tietoa päätöksenteon tueksi -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -"

Transkriptio

1 SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI Tietoa päätöksenteon tueksi -

2 SISÄLLYS 1 Johdanto Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 7 3 Kustannus-hyötyjen analysointi mitä, miten ja miksi? 11 4 Case-esimerkit.21 - Etäpalvelut - Verkkoasiointi - Verkko-osallistuminen 5 Mitä palvelujen käyttöönotto edellyttää? 44 2

3 1 JOHDANTO TAUSTA JA TAVOITTEET 3

4 SELVITYKSEN TAUSTA Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Sen mukaan vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Kuluttajat hankkivat tilaajayhteyden omalla kustannuksellaan valitsemaltaan teleyritykseltä. Taajamiin teleyritykset rakentavat nopeat yhteydet markkinaehtoisesti. Näin saavutetaan noin 95 % väestöpeitto. Väestöpeiton korottaminen tästä 99 %:iin edellyttää, että nopeat yhteydet rakennetaan noin haja- asutusalueiden kotitalouteen osaksi julkisella tuella. Julkista tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa ja nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää. Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja- asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Tämän selvityksen tarkoituksena on kuvata hyötyjä joita laajakaistainvestoinneilla erityisesti harvaan asutut seudut voivat saada. Selvityksessä kuvataan sähköisten palveluiden tuomia mahdollisuuksia sekä niitä konkreettisia kustannushyötyjä joita sähköiset palvelut tuottavat niin kunnille, kuntalaisille kuin yrityksille. Selvityksen lähestymistavaksi valittiin Case- tarkastelut joilla havainnollistetaan ja konkretisoidaan laajakaistainvestointien mahdollistamia käytännön hyötyjä ja etuja. 4

5 TAVOITTEET JA TULOKSET Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Tukea maaseutumaisten kuntien ja muiden julkisten palveluntuottajien sähköisen palvelutuotannon strategista kehittämistä. 2. Määrittää sähköisen palvelutuotannon ja niiden käytön edellytysten kuten tietoliikenneyhteyksien ja rahoituksen tarpeita ja haasteita. Tulokset Selvitystyön tulokset tukevat kuntien päätöksentekoa, perustelevat laajakaistan rakentamista. Kohderyhmänä erityisesti kuntien valtuustot ja hallitukset. Selvityksessä painotetaan kustannus- hyöty näkökulmaa, taloudellisia hyötyjä Otetaan kantaa teknisiin ratkaisuihin Kuvataan etenemisvaihtoehtoja ja sitä mitä nämä kunnilta vaativat 5

6 SELVITYSTYÖN TARKASTELUKULMAT SAAVUTETTAVAT+HYÖDYT+ HYÖTYIHIN+ LIITTYVÄT+TEKIJÄT+ TUOTOKSET+ Kustannushyödyt+ Laadulliset+hyödyt+ Hyödyt&kunnille& Hyödyt&&muulle&hallinnolle& Hyödyt&&kuntalaisille& Hyödyt&&yrityksille& Hyötyjen&saavuttamisen&edellytykset& Hyötyjen&saavuttamiseen&liittyvät&riskit& Tietoliikenneyhteyksien&merkityksen&ja&vaatimusten&kuvaus& Selvitys&edellä&kuvatuista&hyödyistä&ja&hyötyihin&liittyvistä&tekijöistä& Katsaus&rahoituksen&mahdollisuuksista& Hyötyjen&analysoimisen&malli&jatkokehittämisen&tueksi& Selvitystyössä sähköisiä kuntapalveluja tarkastellaan kolmesta eri kulmasta: Palveluiden& yhteistoteuttami5 sesta&syntyvät& synergiahyödyt& PALVELUI5 DEN& TUOTTAJT& 1. Hyötyjen osalta selvityksessä tarkastellaan sekä kustannushyötyjä että laadullisia hyötyjä PALVELUI5 DEN& KÄYTTÄJÄT& 2. Hyötyjä tarkasteltaessa analysoidaan hyötyjä sekä palvelun tarjoajien (kunta ja muu hallinto) ja palvelujen käyttäjien (kuntalaiset ja yritykset) näkökulmista 3. Lisäksi tarkastellaan mitä tunnistettujen hyötyjen saavuttaminen edellyttää esimerkiksi verkkoyhteyksiltä ja minkälaisia muita vaatimuksia palveluiden käyttöönotto edellyttää.

7 2 JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT ESIMERKKEJÄ MAHDOLLISUUKSISTA 7

8 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN ERI MUODOT 1. Etäpalvelut. Uusien palvelumallien avulla asiakas voi saada palvelua etänä, esim. kotoaan, kun erilaisia asiantuntijapalveluita voidaan tarjota paikkariippumattomasti verkon kautta. 2. Verkkoasiointi. Palveluiden saatavuutta voidaan lisätä täydentämällä palveluverkostoa paikkariippumattomilla verkkoasioinnin palveluilla. Palveluaikoja voidaan laajentaa toteuttamalla aikariippumattomuutta itsepalveluasioinnin keinoin. 3. Verkko- osallistuminen. Osallisuus ja kuntalaisen aktiivinen vuorovaikutus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja vaikuttavasti, kun asiakaspalvelumallia yhtenäistetään läpi toimialojen. Opetustoimessa digitaalisilla sisällöillä, oppimisympäristöillä ja sähköisillä vuorovaikutuksen ratkaisuilla voidaan tukea monipuolisesti oppimista. 4. Verkkoneuvonta. Neuvonnalla voidaan välttää turhia käyntejä ja asiakasportaali auttaa ja ohjaa kuntalaista hakemisessa ja asioiden vireillepanossa. 5. Automatisoidut prosessit. Palveluiden sähköistäminen mahdollistaa palveluiden ja palveluihin liittyvien prosessin osien automatisoinnin. Tästä esimerkkejä ovat automaattiset hälytykset, ilmoitukset ja tietojen automaattinen välittyminen asiakkaiden ja eri viranomaisten välillä. Tämän selvityksen kohteeksi valittiin erilaisia kategorioihin 1-3 kuuluvia palveluja. Palvelut valittiin siten että ne kattavat kuntien eri toimialoja. Valinta tehtiin yhdessä Lapin liiton kanssa ja valinnan pohjaksi haastateltiin Lapin kuntien johtoa. 8

9 ESIMERKKEJÄ JULKISHALLINNON SÄHKÖISISTÄ PALVELUISTA Julkiset palvelut siirtyvät verkkoon Seuraavassa on esitetty kuntien näkökulmasta kiinnostavampia Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe- ohjelma) kehitettyjä sähköisiä palveluja. Näiden ohella kunnille on tarjolla monia markkinalähtöisesti kehitettyjä palveluja. Kansalaisneuvonta Kansalaisneuvonta avattiin Valtiokonttorin tuottama palvelu vastaa julkisia palveluita koskeviin yleisiin kysymyksiin, ohjaa oikean viranomaisen luokse sekä tukee sähköisen asioinnin tukipalveluidenkäytössä (Suomi.fi, Vetuma, Asiointitili ja lomake.fi). Ensimmäisen puolen vuoden aikana ( ) palveluun on tullut yhteensä 5127 yhteydenottoa. Yhteydenotoista 48 % on tullut puhelimitse ja 52 % sähköisesti (sähköposti, sähköinen lomake, tekstiviesti). Suurin osa yhteydenotoista koskee neuvontaa (81,8 %). Suurin osa palveluun tulevista yhteydenotoista kyetään ratkaisemaan heti (87, 9 %). Tällä hetkellä kaikkiin puheluihin kyetään vastaamaan alle 30 sekunnissa ja sähköisistä yhteydenotoista lähes 100 % kyetään ratkaisemaan alle vuorokaudessa. Puheluiden kesto on keskimäärin hieman alle 5 minuuttia. Etäpalvelut Etäpalvelu kiinteillä videoneuvottelulaitteilla on käytössä 56 yhteispalvelupisteessä viidessä maakunnassa; Lapissa, Pohjois- Pohjanmaalla, Etelä- Pohjanmaalla, Keski- Suomessa ja Etelä- Savossa. Käyttöasteet vaihtelevat eri pisteissä riippuen palveluiden lukumäärästä ja asiakaskunnan laajuudesta sekä käyttöönoton tilanteesta. Volyymeiltaan suurimmat palvelut ovat Kelan ja TE- toimistojen tuottamat asiointipalvelut. 9

10 Lupapiste Lupapiste- palvelu on otettavissa käyttöön kaikkien lupatyyppien (noin 20) osalta. Lupapisteen neuvontapalveluosio on avattu koko maan laajuisesti ja on kaikkien vapaasti käytettävissä. Lupien haun osalta palvelu on käytössä noin 20 kunnassa ja yli 20 muuta kuntaa on sitoutunut ottamaan palvelun käyttöön tänä vuonna. Lupapiste- palvelun käyttöaste vaihtelee kunnittain. Niissä kunnissa, joissa palvelu on ollut käytössä jo useita kuukausia, tulee nyt % lupahakemuksista sähköisesti. Kuntalaisaloite.fi Palvelu avautui , kävijöitä on kuukaudessa, ja palvelussa on tähän mennessä tehty 412 aloitetta, joista kuntaan toimitettu 325. Kaikkiaan 180 kuntaa on jo liittynyt palvelun käyttäjiksi. Opintopolku.fi Sivusto julkaistiin ja sen sisältämä palvelukokonaisuus korvaa aiemmat Opetushallituksen ylläpitämät valtakunnalliset koulutustiedotusratkaisut ja yhteishaut sekä mahdollistaa myös yhteishakujen ulkopuolisten koulutusten hakujen järjestämisen. Ensimmäiseksi palvelussa on toteutettu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku ja siihen liittyvät palvelut. Oma Yritys- Suomi Oma Yritys- Suomi on yritykselle tai yrityksen perustajalle tarkoitettu verkkopalvelu yrityksen asioiden hoitamiseen. Palveluun kootaan yrityksen tilanteeseen parhaiten sopivat tietosisällöt, työkalut ja sähköiset asiointipalvelut helposti yhdestä paikasta saavutettavaksi. Palkka.fi Palkka.fi on maksuton palkanlaskentaohjelma, joka on otettu käyttöön vuonna Se on kehitetty yhteistyössä Verohallinnon, työeläkeyhtiöiden ja tapaturmavakuutusyhtiöiden kanssa helpottamaan pientyönantajia palkanlaskentaan liittyvien työnantajavelvoitteiden hoitamisessa. Tällä hetkellä palvelua ylläpitävät Verohallinto, työeläkeyhtiöt ja Työttömyysvakuutusrahasto. 10

11 3 KUSTANNUSHYÖTYJEN ANALYSOINTI MITÄ, MITEN JA MIKSI? 11

12 KUSTANNUS-HYÖTYJEN ARVIOINTI Kustannus- hyötyanalyysin tavoitteena on arvioida investoinnin kannattavuutta: ylittävätkö investoinnin hyödyt sen kustannukset. Kustannushyöty- analyysin avulla voidaan arvioida myös investoinnin takaisinmaksuaikaa. Tyypillisesti oleellisempaa on kuitenkin itse laskema kuin sen lopputulos, koska lopputulos on aina laskelmassa tehtyjen oletusten ja valittujen parametrien tulos. Laskelma kertoo hyötyjen ja kustannusten rakenteesta: kenelle hyödyt ja kustannukset tulevat ja missä muodossa. Hyödyt Kustannukset Rahalliset hyödyt Laadulliset hyödyt Käyttöönottokustannukset - = KANNATTAVUUS Ylläpitokustannukset 12

13 HYÖTYJEN MUODOSTUMINEN Sähköisten palvelujen hyödyt voidaan jakaa rahallisiin hyötyihin ja laadullisiin hyötyihin. Laadullisetkin hyödyt on kvantifioitavissa rahamääräisiksi hyödyiksi, mutta usein tämä pikemminkin hämärtää asiaa kuin selventää tarkastelua. Laadulliset hyödyt kannattaakin yleensä käsitellä omana kokonaisuutena ja on viimekädessä päätöksentekijästä kiinni minkä painoarvon saavutettaville laadullisille hyödyille laskelmassa antaa. HYÖTYJEN MUODOSTUMINEN Rahahyödyt Laadulliset hyödyt Suoritteiden kustannussäästöt Säästöt tulevista kustannuksista Asiakas Prosessit Henkilöstö Teknologia Suoritteiden tuottamisen tehostuminen hallinnon kustannus- säästöt kansalaisen kustannussäästöt säästö kun yksi tai yhdenmukainen ratkaisu korvaa erillisratkaisut Esim. nykyratkaisujen ylläpito, uusiminen tms. saatavuus nopeus käytettävyys, käytön helppous prosessien tehostuminen virheiden vähentyminen tuotantokustannusten väheneminen osaamisen kehittyminen henkilöstön jaksaminen henkilöstön motivointi ratkaisujen yhdenmukaistuminen teknologian tehokkuus IT- toiminan kustannussäästöt 13

14 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYT KUNTALAISEN NÄKÖKULMASTA Sähköiset palvelut tarkoittavat sujuvampaa, nopeampaa ja yksilöllisempää palvelua. Vähemmän matkustamista, jonottamista ja odottamista. Aikariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa ja asiakas voi asioida ajasta riippumattomasti esimerkiksi virka- ajan ulkopuolella Paikkariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa asiakkaalle paikasta riippumattomasti Kustannusten aleneminen Palvelun saaminen ei edellytä matkustamista vaan se voidaan toimittaa suoraan asiakkaan kotiin. Matkustamiseen liittyvät kustannukset poistuvat tai vähenevät Nopeampi saatavuus Palvelutarpeen ilmetessä palvelu on nopeasti saatavilla. Nopeampi palvelu Varsinainen palvelutapahtuma voidaan tuottaa asukkaalle nopeammin Sujuvampi vuorovaikutus Palvelu sisältää ja mahdollistaa laajemman tai tiheämmän vuorovaikutuksen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä Vaivattomuus: Helpompi löytää ja asioida Mahdollistaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisen palvelukanavan helposti ja nopeasti 14

15 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN HYÖDYT KUNNAN NÄKÖKULMASTA Sähköiset palvelut mahdollistavat kustannusten vähentämisen samalla kun palvelujen laatutasoa nostetaan Päällekkäisten tehtävien väheneminen Palvelun saaminen ei edellytä matkustamista vaan se voidaan toimittaa suoraan asiakkaan kotiin. Matkustamiseen liittyvät kustannukset poistuvat tai vähenevät Palvelujen tasapuolisuuden turvaaminen Palvelu voidaan tuottaa ja asiakas voi asioida ajasta riippumattomasti esimerkiksi virka- ajan ulkopuolella Paikkariippumattomuus Palvelu voidaan tuottaa asiakkaalle paikasta riippumattomasti Parantunut tiedonkulku Palvelutarpeen ilmetessä palvelu on nopeasti saatavilla. Prosessivirheiden väheneminen Varsinainen palvelutapahtuma voidaan tuottaa asukkaalle nopeammin Vähentynyt tilantarve Palvelu sisältää ja mahdollistaa laajemman tai tiheämmän vuorovaikutuksen palveluntuottajan ja asiakkaan välillä. Rutiinitehtävien väheneminen Mahdollistaa asiakasta löytämään tarkoituksenmukaisen palvelukanavan helposti ja nopeasti 15

16 KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Sähköisten palvelujen kustannukset voidaan jakaa neljään kategoriaan: suunnittelun, toteutuksen, käyttöönoton ja ylläpidon kustannuksiin. Tässä selvityksessä ei ole tarkasteltu varsinaista sähköisten palvelujen kehitystyötä, joten tarkastelu kohdistuu yksinomaan käyttöönottoon ja ylläpitoon. KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Määrittely, suunnittelu Toteutus Käyttöönotto Ylläpito Toiminnallinen ja tekninen määrittely Systeemisuunnittelu Tietomallityö Kilpailutukset Alustan toteutus Räätälöintityöt Parametrointityöt Pilotointi (kokeilutesti) Integrointityöt Asennustyöt Datamigraatiot Tuotantoonvienti Vanhojen ratkaisujen alasajo Käyttäjätuki Alustan käyttöpalvelut Tietoliikennepalvelut Sovelluksen ylläpito Tarkastelun fokus tässä selvityksessä 16

17 SOVELLETTU LASKENTATAPA Laskentatapana sovelletaan ns. SCM- mallia (Standard Cost Model). Laskentamallissa arvioidaan kuntalaiselta ja hallinnolta prosessin erivaiheisiin kuluva aika (H), joka kerrotaan ajan hinnalla (T) ja toimenpiteiden määrällä vuodessa (Q). Tähän lisätään prosessin kiinteät kustannukset, kuten erilaiset maksut (M). Prosessin kustannus saadaan siis kaavalla H x T x Q + M. Vertaamalla uuden ja vanhan prosessin kustannuksia voidaan arvioida saavutettuja kustannushyötyjä ja takaisinmaksuaikaa. Sovellettua laskentatapaa on havainnollistettu alla olevassa kuviossa. Vanha prosessi Uusi prosessi Vanhan prosessin kustannukset KUNTA KUNTALAINEN MUUTOKSET 2 Tarkistus 3 1 Lupahakemus Hakemuksen täydentäminen Automaattinen tietojen tarkistus Asiointivaiheiden poistuminen Kunta Kuntalainen MIINUS X % 4 Käsittely ja päätös Lomakkeen täyttämisen poistuminen 5 Toisen viranomaisen lausunto 6 Valitus Lausuntomenettelyn yksinkertaistuminen Uuden prosessin kustannukset 7 Päätöksen muuttaminen 8 Lopullinen päätös Tietojen sähköinen siirto viranomaisten välillä Kunta Kuntalainen 17

18 LASKENTAPARAMETRIT Lähtötietoina laskelmissa tarvitaan 1. Suoritteiden lukumäärä vuodessa (n) (esim. rakennuslupien määrä) 2. Kuntalaiselta/yritykseltä suoritteeseen kuluva aika (min) (esim. hakemuksen tekemiseen kuluva aika) 3. Kuntalaisen/yrityksen ajan kustannus ( ) (mikä on menetetyn ajan hinta) 4. Kuntalaiselle/yritykselle tulevat kustannukset tai maksut ( ) (esim. matkalipun hinta, verkkoyhteyskulut) 5. Hallinnolta kuluva aika (min) (esim. hakemuksen kirjaamiseen kuluva aika) 6. Hallinnon ajan kustannus ( ) (työkustannus sivukuluineen) 7. Hallinnolle tulevat kustannukset tai maksu ( ) (esim. asiakirjojen lähetyskulut, lisenssimaksut) 18

19 ESIMERKKI LASKENTAMALLISTA Suoritteiden lukumäärä vuodessa (V) Lähtötilanne Kpl (n) Sähköinen toteutus Kpl (n) Kuntalaiselta kuluva aika (Tk) Min per suorite Min per suorite Kuntalaiselle tulevat kustannukset tai maksut (Ck) per suorite per suorite Hallinnolta kuluva aika (Th) Min per suorite Min per suorite Hallinnolle tulevat kustannukset tai maksut (Ch) per suorite per suorite Kuntalaisen kustannus vuodessa K (Tk x /min + Ck) x V (Tk x /min + Ck) x V Halllinnon kustannus vuodessa H (Th x /min + Ch) x V (Th x /min + Ch) x V Kustannukset yhteensä T K + H K + H Kustannussäästö Lähtötilanne T - sähköinen toteutus T 19

20 PAREMPI OLLA SUUNNILLEEN OIKEASSA KUIN TÄSMÄLLEEN VÄÄRÄSSÄ 20

21 4 CASE-ESIMERKIT ESIMERKKILASKELMIA 21

22 CASE-ESIMERKIT ETÄPALVELUT 22

23 ETÄPALVELUT Etäpalvelulla tarkoitetaan viranomaispalvelua videoneuvottelulaitteiden tai työasemien videoneuvotteluohjelmistojen välityksellä. Kuntalainen voi joko kotoaan tai kunnan palvelupisteessä asioida toisella paikkakunnalla sijaitsevan viranomaisen kanssa videoitse. Tämä säästää asiakkaalta matkustamistarvetta sekä aikaa. Kaikki dokumentit, kuten asiakirjat ja lomakkeet, voidaan etäpalveluissa siirtää sähköisesti kuntalaisen ja viranomaisen välillä. Mukaan voidaan ottaa myös esimerkiksi etätulkki ja toinen viranomainen. Esimerkkejä etäpalvelun muodoista Etäasiointi asiantuntijan kanssa Etäopetus Kotihoidon etäpalvelut Etäkokoukset Keskeiset hyödyt Paikkariippumattomuus Matkustamiseen liittyvien kustannusten aleneminen Palvelun parempi ja nopeampi saatavuus Harvaan asuttujen seutujen näkökulmasta suurimmat hyödyt liittyvät paikkariippumattomuuteen, joka vähentää merkittävästi kuntalaisten matkustamisen tarvetta ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja aikaa 23

24 VIRTU-PALVELUPISTE JA -KOTIREPPU Virtu- palvelupiste on sähköisen asioinnin paikka, jossa voi käyttää kuvapuhelinpalveluita, internetissä olevia palveluita sekä kopioida ja skannata asiakirjoja. Virtu- palvelupiste sijaitsee kunnan tiloissa ja se on käytettävissä ilman ajanvarausta tilan ollessa vapaana tai sen voi varata omaan käyttöönsä. Virtu- kotireppu on tarkoitettu erityisen tuen tarpeessa oleville asiakkaille tai asiakasperheille, jotka hyötyvät kuvapuhelinpalvelun käyttämisestä kotona. Virtu- kotireppu sisältää tietokoneen, kuvapuhelinohjelman, internet- liittymän, modeemin ja lisäantennin. Virtu- kotilisenssi on sosiaali- ja terveyspalveluiden kotikäyttöön tarkoitettu maksuton kuvapuhelinohjelma Lapin kuntalaisille. Se mahdollistaa kuntalaisen asioiden hoitamisen kotoa tietoturvallisesti 24

25 CASE VIRTU-PALVELUPISTE Esimerkkitapauksen kuvaus Rovaniemellä asuvalla toisen asteen opiskelijalla on ollut ongelmia koulunkäynnin kanssa. Opiskelijan tilanteen tueksi opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitaja haluaa tavata opiskelijan yhdessä hänen vanhempiensa kanssa. Opiskelija on kotoisin Enontekiöltä, jossa hänen vanhempansa myös asuvat. VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO 2 Palvelun järjestäminen ilman etäosallistumista Vanhemmat matkustavat Enontekiöltä Rovaniemelle esim. linja- autolla Kahden aikuisen meno- paluu on yhteensä noin 23o ja matka- aika yli 12 tuntia. Edellyttää vanhemmilta yhden päivän poisjääntiä töistä. Palvelun järjestäminen Virtu- palvelupisteessä Terveydenhoitaja varaa vanhemmille Virtu- palvelupisteen Enontekiöltä ja ohjaa heidät sinne etätapaamista varten. Yhteistyötapaamiseen osallistuu vanhemmat Virtu- palvelupisteestä ja Rovaniemeltä terveydenhoitaja ja opiskelija osallistuvat perhepalvelukeskuksen virtu- ammattilaislaitteiden kautta. 25

26 CASE VIRTU-PALVELUPISTE Henkilökohtainen tapaaminen vs. Palvelupiste Yksi tapaaminen Virtu- palvelupisteen kustannus on 150 /kk. Laskelmassa on oletettu, että palvelupisteen käyttöaste olisi vain 25 % ja tämän perusteella laskettu tuntihinta palvelupisteelle. Tuntihinnassa on huomioitu myös tilakustannukset. Laskelman keskeiset oletukset Matkakustannukset Ansionmenetykset Työkustannukset % 87 Kaksi linja-autolippua 230 Menetetyn työajan arvo 25 /h Menetetty työaika (2x7,5 / 2x1) 15h / 1h Palvelupisteen tuntikustannus 7 /h Tapaamisen kesto 1h Työtunnin kustannus 30 /h 26

27 CASE VIRTU-KOTIREPPU Henkilökohtainen tapaaminen vs. Kotireppu Kustannukset vuodessa % Virtu- kotireppu mahdollistaa tapaamisten järjestämisen videoyhteydellä suoraan asiakkaiden kotoa (esimerkiksi erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät tapaamiset jotka eivät edellytä fyysistä yhteyttä) Esimerkkilaskelmassa asiakas asuu Posiolla ja hänellä on viikottaiset tapaamiset Rovaniemellä olevan sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön kanssa Matkakustannukset ICTkustannukset Työkustannukset Työkustannukset * Tässä laskelmassa ei ole huomioitu ajan säästymisen arvoa kuntalaiselle; tämän huomioiminen kaksinkertaistaisi hyödyn (oletuksella ajan arvo 25 /h) Laskelman keskeiset oletukset Linja-autolippu (yksi suunta) 25 Matka-aika 2h Kotireppu, lisenssi ja 4G tikku 80/kk Tapaamiset 1/vko Tapaamisen kesto 1h Työn kustannus 30 /h 27

28 CASE KOULUN ETÄOPETUS Sallan kunnan esimerkki Sallan kunta on tarjonnut yhdelle ekaluokkalaiselle mahdollisuuden käydä koulua osittain etäyhteyden avulla. Koululainen on etäyhteyden päässä 2 päivää viikossa ja koulussa 3 päivää viikolla. Koululaisen tukena etäpäivinä toimii kouluavustaja (olemassa oleva koulun resurssi, ei erikseen tätä varten palkattu) Koulun ei ole tarvinnut tehdä hankintoja etäopetuksen takia, koska käytettävä älytaulu ja verkkoyhteydet olivat opetuksen tukena jo valmiiksi. Oppilaalle hankittiin mikrofoni ja etäyhteys. Opettajan työmäärä ei ole lisääntynyt etäopetuksen myötä. 28

29 CASE KOULUN ETÄOPETUS Ei-etäopetusta vs. Etäopetusta Säästö vuosikustannuksissa kun etäopetusta 2 päivää viikossa % Ei etäopetusta 1 2 pv etäopetusta/vko 2 * Laskemassa on otettu huomioon vain ne kustannusparametrit joissa tapahtuu muutosta eli esimerkiksi opetuksen kustannuksia ei ole kuvattu Kustannus jos koulunkäyntiavustajan kustannukset huomioitaisiin etäopetuspäiviin kustannuksina Koululainen on etäyhteyden päässä 2 päivänä viikossa eli 40 % koulupäivistä tapahtuu etäyhteydellä ja matkakustannukset vähenevät samassa suhteessa Laite ja yhteysinvestoinnit olivat Sallan tapauksessa vähäiset. Vaikka kaikki olemassa olevat laiteinvestoinnit allokoitaisiin etäopetuksen kustannuksiksi, ei kokonaiskuva muuttuisi oleellisesti. Koulunkäyntiavustajan resurssin allokoiminen etäopetukselle muuttaa kokonaiskuvaa, mutta siinäkin tapauksessa etäopetus on halvempi Laskelman keskeiset oletukset Älytaulut kouluun Olivat valmiina Mikrofoni oppilaalle 50 Etäyhteys oppilaalle 39 /kk Koulumatkan kulut (75km suunta) 240 /päivä Opetustyön kustannukset Ei muutosta Myöskään koulunkäyntiavustajasta ei aiheutunut suoria lisäkuluja 29

30 CASE KOULUN ETÄOPETUS Edellytykset Kokemukset Avustaja on välttämätön. On hyvä että löytyy sopiva teknologiaan myönteisesti suhtautuva henkilö tukemaan opiskelijaa. Oppilaan ja hänen perheensä tulee nähdä etäopetuksessa hyötyjä ja innostua tästä. Toimiva tietoliikenneyhteys. Saadut kokemukset ovat erittäin positiivisia ja etäopetuksen piiriin halutaan uusia oppilaita jatkossa. Taloudellisen hyödyn lisäksi merkittävä hyöty on oppilaan matkustamisen väheneminen. Nuori oppilas saa levätä kaksi kertaa viikossa pitkän matkustamisen sijaan. Etäopetus tarjoaa yksilöllisen ratkaisun esim. välimatkojen ja terveydellisten tekijöiden tukemiseksi. 30

31 CASE MUSIIKIN ETÄOPETUS Rovaniemen musiikkiopisto Rovaniemen musiikkiopistolla on tällä hetkellä 15 oppilasta etäopetuksen piirissä. Opiston rehtorin arvion mukaan etäopetusta voisi hyvin olla noin tuplasti nykyisen verran. Musiikkiopistolla on omat sivutoimipisteet Sodankylässä ja Ranualla. Posiolla ja Pellossa musiikkiopiston etäopetusta annetaan koulujen tiloissa. Musiikinopetus yhdelle oppilaalle koostuu kahdesta tunnista viikossa. Näistä etäopetuksena annetaan 1 tunti viikossa. Koskaan kokonaan opetusta ei voida antaa etänä. Musiikkiopiston periaatteena on että opettaja matkustaa sivutoimipisteisiin. Oppilaat tulevat aina lähimpiin sivu- tai etäpisteisiin. Eli oppilaiden matka lähitunneille vaihtelee asuinpaikan mukaan. Koulujen tiloissa oleville etäopetustunneille oppilaiden ei tarvitse koulupäivän jälkeen matkustaa erikseen mihinkään. Perusopetuksen lisäksi oppilaat voivat suorittaa muutaman ensimmäisen tasosuorituksen niin, että lautakunta on Rovaniemellä ja opiskelija jossain sivu- tai etäpisteessä. 31

32 CASE MUSIIKIN ETÄOPETUS Ei etäopetusta vs. Puolet etäopetusta Kustannukset vuodessa % Oheisessa laskelmassa on havainnollistettu etäopetuksen kustannussäästöjä tilanteessa jossa opettajalla on oppilaat sekä Posiolla että Ranualla. Oppilailla on kaksi viikkotuntia joista toinen pidetään etäopetuksena. ICT- investointien kustannus per oppilas on laskettu 15 oppilaan mukaan, ts. Kustannukset on allokoitu viidelletoista etäopetusta saavalle oppilaalle Matkakustannukset Matkakustannukset 1 2 Laskelman keskeiset oletukset Matka Posiolle 260 km Matka Ranualle 160 km Opetuspäivät etäpisteissä 1 /vko Etäopetusta 1/vko Oppilaita 2 ICT investointi per oppilas 150 /v 32

33 CASE-ESIMERKIT VERKKOASIOINTI 33

34 VERKKOASIOINTI Verkkoasioinnilla tarkoitetaan perinteistä asiointia täydentävää, korvaavaa tai uudistavaa julkisten palveluiden tuottamista, jakelua, käyttöä ja niihin liittyvää vuorovaikutusta, joka perustuu tietoverkkojen hyödyntämiseen. Verkkoasioinnilla palveluiden saatavuutta voidaan lisätä täydentämällä palveluverkostoa paikkariippumattomilla verkkoasioinnin palveluilla. Palveluaikoja voidaan laajentaa aikariippumattomalla itsepalveluasioinnilla. Esimerkkejä verkkoasioinnin muodoista Ajanvarausjärjestelmät (esim. lääkärin vastaanotto, hammashoito) Verkkohakemukset (esim. Rakennusluvat, päivähoito) Verkkoilmoitukset (esim. Vesimittarilukema, meluilmoitus) Tilavarausjärjestelmät (esim. Liikuntatilat, kokoustilat) Keskeiset hyödyt Paikkariippumattomuus Aikariippumattomuus. Mahdollistaa prosessin vaiheiden automatisoinnin Harvan asuttujen seutujen näkökulmasta suurimmat hyödyt liittyvät paikkariippumattomuuteen, joka vähentää merkittävästi kuntalaisten matkustamisen tarvetta ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja aikaa 34

35 SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA Keskitetty sähköinen palvelu, johon kunnat ja ELYt voivat liittyä 24/7 asiointipalvelu Kattaa noin 20 lupatyyppiä Vuorovaikutteinen (ei pelkkä lomake) Kattaa koko asiointiprosessin (rakennus)hankkeen päättymiseen asti Organisaatioriippumaton Taustajärjestelmäriippumaton Kaksikielinen (suomi, ruotsi) Kartta keskeisessä roolissa https://www.youtube.com/watch?v=j0ijrzpmrty#t=18 35

36 LUPATYYPIT Rakennusvalvonta Rakennuslupa Toimenpidelupa ja - ilmoitus Rakentamisen aikainen muutoslupa Purkamislupa Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu Vastaavan työnjohtajan hakemus/ ilmoitus Suunnittelijoiden ilmoitus Aloittamisoikeus Jatkolupa Maisematyölupa Ympäristötoimi Ympäristöilmoitukset Rekisteröinnit Ympäristönsuojelulain mukaisen luvat, ilmoitukset ja määräykset Haja-asutuksen jätevesiasiat Maa-aineslupa ja kotitarveotto Vesilain mukaiset asiat (ojitus, ruoppaus) Vesihuoltolaki (vapautukset) Jätelain mukaiset asiat (jätehuoltomääräykset) Kunnallistekniikka Sijoituslupa Kaivulupa / katutyölupa Yleisen alueen käytön hakemus 36

37 CASE SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA % Kunnan säästö per rakennuslupa Lupahakemuksen laadinta ja vastaanottaminen Lupahakemuksen käsittely Valvonta ja käyttöönottotarkastus Ennakkoneuvottelut ja -tarkastus Naapurien kuuleminen Hakemuksen laatiminen Hakemuksen vastaanottaminen Lupahakemuksen käsittely Luvan myöntäminen Arkistointi Katselmusten sopiminen Valvonta/katselmukset Käyttöönottotarkastus 37

38 CASE SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA TOP 5 hyödyt kuntalaiselle 100 SÄHKÖISTÄ RAKENNUSLUPAA TUO KUNNALLE EURON SÄÄSTÖT Keskikokoisessa kunnassa rakennuslupien määrä on noin kappaletta vuodessa 1. Lupapiste on aina auki, asioi silloin kun se on helpointa 2. Tarve virastovierailuille ja matkustamiselle vähenee 3. Palvelussa voi seurata hankkeen etenemistä 4. Lisätietojen ja täydennysten toimittaminen on nopeaa, tiedon saa suoraan palvelusta ja tiedot voi toimittaa heti viranomaiselle ilman lähetykseen tai matkustamiseen kuluvaa viivettä 5. Voit kysyä palvelussa myös neuvoja jo ennen hankkeen käynnistymistä TOP 5 hyödyt kunnalle 1. Aineisto saadaan suoraan kunnan järjestelmiin sähköisesti 2. Hankkeen ohjaaminen on helpompaa ja sitä pääsee tekemään aikaisemmassa vaiheessa, jolloin hakemusten laatu paranee 3. Hankkeen seuranta ja lupaehtojen toteutumisen seuranta helpompaa 4. Sähköposti- ja puhelinkyselyt voidaan ohjata lupapisteeseen: työskentely tehostuu 5. Prosessi sujuvoituu ja siihen liittyvät hallinnolliset kustannukset vähenevät 38

39 CASE-ESIMERKIT VERKKO-OSALLISTUMINEN 39

40 VERKKO-OSALLISTUMINEN Verkko- osallistumisella voidaan merkittävästi lisätä kuntalaisten osallisuutta ja aktiivisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia liittyen kunnan päätöksentekoon ja oman elinympäristön kehittämiseen. Verkko- osallistumista voidaan hyödyntää myös päätöksentekijöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Esimerkkejä verkko-osallistumisen muodoista Palautejärjestelmät Sähköinen kuntalaisaloite Vuorovaikutteinen palvelukehitys Sähköiset kokoukset Keskeiset hyödyt Paikkariippumattomuus Aikariippumattomuus. Mahdollistaa prosessin vaiheiden automatisoinnin Harvaan asuttujen seutujen näkökulmasta myös verkko- osallistumisen suurimmat hyödyt liittyvät paikkariippumattomuuteen, joka vähentää merkittävästi kuntalaisten matkustamisen tarvetta ja matkustamiseen liittyviä kustannuksia ja aikaa 40

41 CASE KUNTALAISALOITE.FI Palvelun kuvaus Kuntalaisaloite.fi on kuntalaisille suunnattu palvelu, joka mahdollistaa kuntalain mukaisen kuntalaisaloitteen tekemisen sähköisesti. Keskeisiä toimintoja ovat kannatuslistan kerääminen ja kytkeytyminen aloitteiden käsittelyprosessiin. Palvelu tarjoaa jäsennellyn alustan aloitteen tekemiselle, sekä vastaa aloitteen tekemiseen ja lähettämiseen vaadittavista muodollisista tehtävistä. Kuntalaisaloite.fi- palveluun liittyminen ja palvelun käyttö on kunnille maksutonta. Kunnat, jotka käyttävät kuntalaisaloite.fi- palvelua, saavat palvelussa tehdyt aloitteet kunnan kirjaamon sähköpostiin tai muuhun kunnan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. MIKSI KUNTALAISALOITE? Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi kunnan valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Jos vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista tekee aloitteen valtuuston toimivaltaan kuuluvassa asiassa, on aloite otettava käsiteltäväksi valtuustossa kuuden kuukauden kuluessa aloitteen vireille tulosta. Kuntalaisaloite on suoran vaikuttamisen väline. Sen avulla kuntalainen voi nostaa esiin jonkin ajankohtaisen asian tai ongelman, sekä herätellä päättäjiä kiinnittämään siihen huomiota. Kuntalaisaloite.fi palvelun tuottaa oikeusministeriö. 41

MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA?

MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA? MIKSI SÄHKÖISIÄ KOKOUKSIA JA PÄÄTÖKSENTEKOA? 22.5.2017 SÄHKÖISTEN PALVELUJEN ERI MUODOT 1. Etäpalvelut. Uusien palvelumallien avulla asiakas voi saada palvelua etänä, esim. kotoaan, kun erilaisia asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen

Laajakaistaverkot kaikille. Juha Parantainen Laajakaistaverkot kaikille Juha Parantainen Liittymät Laajakaistaliittymät Suomessa 4 000 000 3 000 000 2 000 000 Mobiili (3G / 4G) Langaton (@450, WiMax) Kaapelimodeemi Kiinteistöliittymä DSL Valokuitu

Lisätiedot

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1

Laajakaista kaikille. Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö WWW.LVM.FI 11.5.2009 1 Laajakaista kaikille Juha Parantainen Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Haja-asutusalueiden 200 milj. laajakaistahankkeen työllistävyys Vaikutukset työllisyyteen Nopeat laajakaistayhteydet kaikkien ulottuvilla

Lisätiedot

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015

Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen. Road Show 2015 Factan ja KuntaNetin integraatio Lupapisteeseen Road Show 2015 CGI Group Inc. 2013 Factan ja KuntaNetin Lupapisteintegraatio Lupapiste on Ympäristöministeriön yhteistyössä Solita Oy:n kanssa toteuttama

Lisätiedot

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen

Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen Laajakaista kaikkien ulottuville Selvitysmies Harri Pursiainen 1 Markkinoiden muutos Ennen kattavat palvelut syntyivät markkinaehtoisesti eikä valtio puuttunut toimintaan tiukalla sääntelyllä, veroilla

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt

Taloudelliset hyödyt Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi Liite 2: Kustannushyötylaskelma: KaPA ja yhteinen sähköisen asioinnin alusta 31.3.216 Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet tuotot - Prosessin tehostuminen

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Siilinjärvi 11.4.2013 Ohjelmakoordinaattori Tiina Kotonen-Pekkanen Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka

Lisätiedot

Viestintäviraston puheenvuoro

Viestintäviraston puheenvuoro Viestintäviraston puheenvuoro Maaseudun laajakaistat -seminaari Päivi Peltola-Ojala 3.2.2011 Laajakaistan edistäminen Viestintäviraston toiminnan painopistealue Viestintävirasto huolehtii siitä, että yhteiskunnan,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 289. Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 28.09.2015 Sivu 1 / 1 2581/07.02.01/2015 289 Valtuustoaloite Espoon liittymisestä kuntalaisaloite.fi -palveluun (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Mari Immonen, puh. 050 525 2706 etunimi.e.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sähköisten palveluiden etuja: Palveluiden saavutettavuuden parantaminen 24/7 Palveluita kotisohvalta Palvelutarjoomon

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa. Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Laadukkaita julkisen sektorin palveluita kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

Sähköisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske)

Sähköisten palveluiden kehittäminen. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Sähköisten palveluiden kehittäminen Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske) Yhdessä kehittäminen Neuvontaa ja ohjausta verkossa Alueellinen sosiaali- ja terveysneuvonta Sosiaali- ja terveysneuvontapalvelu

Lisätiedot

SADe-palvelut käytettävissä,

SADe-palvelut käytettävissä, Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) SADe-palvelut käytettävissä, onko kuntasi valmis? Kuntamarkkinat 11.9.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Tähän uusi palvelukartta

Lisätiedot

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista

SADe-ohjelma hyötyjä sähköisistä palveluista SADe-ohjelma 2009-2014 hyötyjä sähköisistä palveluista NUOVE-projektin päätöstilaisuus, 30.11.2011, TEM Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma Julkisen

Lisätiedot

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö

Sadan megan Suomi. Juha Parantainen. liikenne- ja viestintäministeriö Sadan megan Suomi Juha Parantainen liikenne- ja viestintäministeriö 2 Tietoliikenneyhteyksien valtatekniikoiden kehitys korkeammille nopeuksille on aina syntynyt palveluja Mbit/s kaapeli-tv valokuitu 25-100

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla

Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Laajakaista kaikille -hankkeen vaikutukset maaseudulla Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu -seminaari 3.6.2009 Maakuntasuunnittelija Eeva Polvi Etelä-Savon maakuntaliitto Valtioneuvoston kaksiosainen periaatepäätös

Lisätiedot

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen

Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn. Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat ja Svenska kommittèn Osallisuustyöryhmä 12.9.2011 Marjo Nurminen Aluetoimikunnat Vantaalla Aviapoliksen aluetoimikunta Hakunilan aluetoimikunta Koivukylän aluetoimikunta Korson aluetoimikunta

Lisätiedot

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas

Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella. Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Palvelujen saatavuuden turvaaminen laajenevan kunnan alueella Salo 11.6.2008 Heikki Lunnas Mitä on tapahtumassa julkisille asiakaspalveluille? Aikaisemmat valtion paikalliset palvelut ovat muuttumassa

Lisätiedot

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011

Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Uusia eväitä verkkoon Pertunmaa 15.04.2011 Simo Tanner simo.tanner@kuntaliitto.fi Esityksen sisältö Kunnat ja tietoyhteiskunta Verkoista ja kehityksestä Uusia palvelukanavia? Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätiedot

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA)

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) Muistio 3.5.2016 1 (5) Liite 1 Asiakaspalvelun uusi toimintamalli autetaan asiakasta digitaalisten palveluiden käytössä (AUTA) 1 Tausta ja tavoite Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Laajakaista kaikille tilannekatsaus

Laajakaista kaikille tilannekatsaus Laajakaista kaikille 2015 - tilannekatsaus 21.6.2011 Kajaanin kirjaston Kalevala Sali klo 12:00-14:10 Kainuun maakunta Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta kuntayhtymä, aluekehitys paula.a.karppinen@kainuu.fi

Lisätiedot

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala 31.1.2014 Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko

Lisätiedot

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN INTEGROIDUT MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEILLE

PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN INTEGROIDUT MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEILLE PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI LAPPIIN INTEGROIDUT MONITOIMIJAISET PALVELUT PERHEILLE 1.1.2017 31.12.2018 SÄHKÖISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN LAPIN HANKKEESSA HELSINKI 26.1.2017 1/27/17 Asta Niskala 1 PERHEKESKUSTOIMINTAMALLI

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Uudet demokratiapalvelut kansalaisen osallistumiseen - demokratia.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Miksi avointa valmistelua? Laadukkaammat päätökset Kokemusasiantuntijoiden tieto ja osaaminen resurssina

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi -

SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014. - Tietoa päätöksenteon tueksi - SÄHKÖISTEN KUNTAPALVELUIDEN KUSTANNUSHYÖTYANALYYSI 2014 - Tietoa päätöksenteon tueksi - SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Julkishallinnon sähköiset palvelut esimerkkejä mahdollisuuksista 3 Kustannus-hyötyjen analysointi

Lisätiedot

Käyttöönotetut SADe-palvelut 29.11.2013

Käyttöönotetut SADe-palvelut 29.11.2013 Käyttöönotetut SADe-palvelut 29.11.2013 Minkälaisia palveluita ohjelmassa tuotetaan, milloin ja miten ne saadaan käyttöön? Vuoden 2013 lopussa on otettu käyttöön seuraavat palvelut l Rakennetun ympäristö

Lisätiedot

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy

Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste. Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Rakennusluvan hakemiseen uusi palvelu - Lupapiste Taloyhtiö 2015 Pirjo Saksa, Ympäristöministeriö Ilona Liesmäki, Solita Oy Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe) -SADe-ohjelma 2009

Lisätiedot

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden

Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden Sähköinen asiointi alueen elinvoimaisuuden tukena ke 20.9.2017 Toholampi sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke ekeski-pohjanmaa -hanke Kehitetään Keski-Pohjanmaalle sähköisiä ja etäasiointi-palveluja

Lisätiedot

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta

Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta Ajankohtaista yhteisestä asiakaspalvelusta - HE-luonnoksen keskeinen sisältö ja yhteisten asiakaspalvelupisteiden toimintamalli Kunta- ja aluehallinto-osasto Yhteiset asiakaspalvelupisteet Kokonaismäärä

Lisätiedot

197 LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI

197 LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI Kunnanhallitus 12.8.2013 1 Dnro 278/2009 197 LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 -HANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI Kunnanhallitus 15.8.2011 ( 249): Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 29.6.2011 kuntaan saapuneella

Lisätiedot

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta

Asetuksen mukaan tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Raportti 1 (5) Dnro: 29.11.2017 1310/922/2017 Selvitys tarkoituksenmukaisen internetyhteyden vähimmäisnopeudesta Tietoyhteiskuntakaaren yleispalvelusääntelyllä taataan kaikille tietyt perustasoiset viestintäpalvelut

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja

Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä. Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Koulutuksen sähköisten palveluiden kehittäminen kuntien ja valtion yhteistyönä Tuula Haatainen, varatoimitusjohtaja Yhteinen tahtotila oppilaat hallitsevat tieto- ja viestintätekniikkaa teknologia on läsnä

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017

Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä. Digiagenda esitys. Syyskuu/2017 Rohkeasti aikaansa edellä Jyväskylä Digiagenda esitys Syyskuu/2017 18.9.2017 Mitä digitalisaatio ja digitalisointi on? Digitalisaatio on ennen kaikkea muutosjohtajuutta, jossa johdon osallistuminen ja

Lisätiedot

Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu. Laurea Kerava, Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu. Laurea Kerava, Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu Laurea Kerava, 25.10.2013 Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Esityksen kulku Opinnäyteen tausta SADe hanke ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja

Akavan Erityisalat 5.3.2106. Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja Akavan Erityisalat 5.3.2106 Heli Martinmäki Kelan toimihenkilöt ry:n puheenjohtaja 2 Kelassa uusi organisaatio 2016 Vuonna 2015 oli 24 vakuutuspiiriä ja 6 erityisyksikkö > vuonna 2016 on enää 5 vakuutuspiiriä,

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut

Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Elisa parantaa asiointipalveluiden saatavuutta - muuttuva asiakaspalvelu ja julkishallinnon ratkaisut Pekka Karppinen, liiketoimintajohtaja, Asiakasvuorovaikutuksen ratkaisut, Elisa Oyj Palveluiden muutos

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät

suomi.fi Suomi.fi -palvelunäkymät Suomi.fi -palvelunäkymät Julkishallinto 07.09..2015 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5. Miksi? Hyötynäkökulma 6. Mitä tämä edellyttää?

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä

Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä Uuden kaupungin arvosana kyseisen palvelun tai teeman osalta. Nykytila punaisella, 8 erillistä kuntaa tulevaisuudessa mustalla, uusi kaupunki vihreällä DEMOKRATIA KRITEERI NYKYTILAN EDUT ERILLISET KUNNAT:

Lisätiedot

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset?

SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? SADe-ohjelma 2009-2015: Mitkä ovat tulokset ja vaikutukset? 9.9.2015, Ira Alanko ja Päivi Nurminen Kuntamarkkinat 2015 JulkICT-toiminto SADe-ohjelma lukuina Kuntaliitto, 6 ministeriötä, useita kymmeniä

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset

Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset Viestintäpolitiikan ajankohtaiset päätökset 1. Vaihtoehtoisia polkuja teräväpiirtoon 2. Laajakaista kaikkien ulottuville Neuvotteleva virkamies Mirka Järnefelt Mirka.jarnefelt@mintc.fi 1 Lähtökohtia teräväpiirtokeskusteluun

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista

Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Kokemuksia ASPA-pilotoinnista Vakuutuspiirin johtaja Irma Parén Etelä-Savon vakuutuspiiri, Kela 1 24.8.2015 Asiakas saa palvelua Kelasta monikanavaisesti Henkilökohtainen palvelu Henkilökohtaista palvelua

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy

@450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori. Anne Suomi, Digita Oy @450-laajakaista kylien tietoliikenneratkaisuna Kokonaisvaltainen kyläsuunnittelu seminaari 23.4.2009 Pori Anne Suomi, Digita Oy Agenda 1. Laajakaista mobiiliksi 2. Kylien laajakaistayhteydet valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta ke 7.11.2012, klo 18:00 Ristijärven Yhteispalvelupiste, Ahontie 25 Valokuituverkon suunnitteluilta Laajakaista kaikille hanke ja sen eteneminen Kainuussa - Paula Karppinen,

Lisätiedot

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta 2017-2021 23.3.2017 Digikuntakokeilun tukiryhmä Marjukka Saarijärvi Julkisen hallinnon ICT-osasto Digitalisaatio ja julkinen hallinto strateginen

Lisätiedot

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin

Miljardiluokan tuottavuusloikka. reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Miljardiluokan tuottavuusloikka reaaliaikaisen talouden (RTE) keinoin Reaaliaikainen talous uusi paradigma Keskeiset piirteet: Internal 1. Automatisoidaan kaupallisia ja hallinnollisia tietovirtoja maksimaalisesti

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa

Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Sähköiset viestintäratkaisut hyötykäytössä terveydenhuollossa Juha-Pekka Kettunen, Myyntijohtaja Yritysasiakkaat, Elisa Oyj 1 Lahti 19.-20.5.2008 Terveydenhuollon ATK-päivät Sisältö Kanssakäymistä tehostavat

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013

YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA. Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 YRITYS-SUOMI MUKANA YRITTÄJÄN ARJESSA Sirpa Alitalo Työ- ja elinkeinoministeriö 30.5.2013 Miten Yritys-Suomi on mukana yrittäjän arjessa? Miten perustan yrityksen? Mistä tiedän, onko ideani toimiva? Tarvitseeko

Lisätiedot

Yhden megan laajakaista kaikille

Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Yhden megan laajakaista kaikille Kuluttajalla ja yrityksellä on 1.7.2010 alkaen oikeus saada yhden megan laajakaistaliittymä vakituiseen asuinpaikkaan tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Lisätiedot

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA

ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA ETÄPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA HARVAAN ASUTUN MAASEUDUN MAHDOLLISUUTENA 14.9.2010 Kuntayhtymän johtaja, TtL Kirsti Ylitalo 2010 Case: Oulunkaari Kuntien väkiluku 31.12.2009

Lisätiedot

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä 18.11.2016 Versio: 3.0, JPVO122 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Palveluväylän kokonaisuus 5. Vyöhykkeet ja väyläratkaisut

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali]

KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI. [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] KYLÄPALVELUT.FI WEB-PORTAALI [Aidosti Kainuulainen Web-portaali] TAUSTA Kainuu harvaanasuttuna maakuntana on suurten haasteiden edessä: palvelujen järjestämisessä yritysten toimintaedellytysten parantamisessa

Lisätiedot

Rajapintojen hyödyntäminen aineistojen myynti- ja jakelupalveluissa

Rajapintojen hyödyntäminen aineistojen myynti- ja jakelupalveluissa Rajapintojen hyödyntäminen aineistojen myynti- ja jakelupalveluissa Mikko Ristikangas 15.9.2011 Kuntamarkkinat Aineistojen myynti- ja jakelupalvelut Kuntien aineistojen myynti- ja jakelu Miksi sähköisiä

Lisätiedot

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto Suomi.fi-palvelutietovaranto Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa PTV:n perusteet ja hyödyt -tiivistetty tietopaketti 29.11.2017 Esimerkkejä Suomi.fi-palvelutietovaranto on yksi

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä

suomi.fi Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-palveluväylä Julkishallinto, valtion ja kuntien yhtiöt 11.9.2015 Versio 1.0 JPV031 Esityksen sisältö 1. Suomi.fi-palvelukokonaisuus 2. Palvelulupauksemme 3. Mitä palvelu tarjoaa? 4. Miten? 5.

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu

Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Hallinto uudistuu löytyykö toimintamalleja Lapin liitto, Saariselkä 21.4.2011 Aluehallintovirastot ja yhteispalvelu Etelä-Suomen aluehallintovirasto (ESAVI) vastuu www.yhteispalvelu.fi -sivustosta ja yhteispalvelurekisteristä

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Analyysi 1 (5) Dnro: 21.9.2017 985/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Karjala hankealue Lemi Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Karjalan maakunnan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

TERVETULOA VALOKAISTALLE!

TERVETULOA VALOKAISTALLE! TERVETULOA VALOKAISTALLE! SSPNET TÄNÄÄN VALOKUITUTEKNIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ Olemme tietoliikenneyhteyksien ja internetpalveluiden luotettava asiantuntija. Tarjoamme jatkuvasti uusia tuotteita ja palveluja.

Lisätiedot

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY.

UULA. Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. UULA Uudet palvelu- ja toimintamallit Lapissa 2008-2010 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY. POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS UULA organisointi Projektin toteutuksesta

Lisätiedot

Etäopetus erityistilanteissa

Etäopetus erityistilanteissa Sairastuneen oppilaan koulunkäynnin järjestäminen kaksisuuntaisen, reaaliaikaisen videoyhteyden avulla Esimerkkitapauksena etäopetuksen järjestäminen Laitilassa, Kodjalan koululla lukuvuonna 2012 2013.

Lisätiedot

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä

Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä Asetus valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä JUHTA 12.12.2013 Lainsäädäntöneuvos Sami Kivivasara LAIN KÄSITTELYN TILANNE (HE 150/2013 vp) Hallintovaliokunta antoi mietintönsä

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 11.11.2010 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 27.2.2015 1337/9520/2010 MARKKINA-ANALYYSI POHJOIS-SAVO JUANKOSKI (23) -HANKEALUEEN TU- KIKELPOISUUDESTA 1

Lisätiedot

Etäpalvelut suuri mahdollisuus

Etäpalvelut suuri mahdollisuus Etäpalvelut suuri mahdollisuus Tanja Rantanen, erityisasiantuntija 27.1.2011 Joensuu, Punos-hankkeen loppuseminaari Etäpalvelu luo paljon mahdollisuuksia julkishallinnolle Vähentää sekä asiakkaan että

Lisätiedot

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena

Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kunnan hallintokuntien yhteinen palautejärjestelmä päätöksenteon tukena Kuntatalo, 19.11.2013 Joni Kemppi Tekla Oy Mallipohjaisia ohjelmistotuotteita asiakkaille rakentamisessa sekä energia- ja infratoimialoilla

Lisätiedot

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.

Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1. Mitä kuuluu laajakaistalle! Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Verkosto, verkkoliiketoiminnan ammattimessut Tampere 28.1.2015 Pauli Pullinen, liikenne- ja viestintäministeriö Ajankohtaista

Lisätiedot

DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu. Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki

DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu. Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki DIGITAALINEN KAUPUNKI 4.10.2012 Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan seminaari Mikkelin ammattikorkeakoulu Soile Kuitunen, Mikkelin kaupunki MIKKELI TÄHTÄÄ SUOMEN ENSIMMÄISEKSI DIGITAALISEKSI KAUPUNGIKSI

Lisätiedot

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010

Etu Sukunimi. xx.yyx.2010 Palvelut tuotetaan koko julkisen hallinnon käyttöön valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Kansalaisneuvonta antaa tukea kaikkien näiden palvelujen käytössä ja ohjaa asiakkaan oikean viranomaisen ja

Lisätiedot

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus

Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Analyysi 1 (5) Dnro: 29.9.2017 992/940/2017 Markkina-analyysi hankealueen tukikelpoisuudesta: Etelä-Pohjanmaa hankealue Alavus Taustaa Markkina-analyysi koskee Etelä-Pohjanmaan liiton ilmoittamaa hankealuetta

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1

MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 689/9520/2010 1 (5) MARKKINA-ANALYYSI TUKIKELPOISESTA ALUEESTA UUSIMAA HANKEALUE 1 Markkina-analyysi koskee Uudenmaan maakuntaliiton ilmoittamaa hankealuetta nimeltään Bromarv-Tenhola -hanke. Liikenne-

Lisätiedot

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11.

Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia. Ari-Pekka Manninen 1.11. Laajakaistan toimeenpano-ohjelma ja digitaalisen infrastruktuurin strategia Ari-Pekka Manninen 1.11. 1 Tulevaisuuden Suomi on digitaalinen Suomesta hyvä toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja

Lisätiedot

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA

TÄYDEN PALVELUN TIETOTEKNIIKKAA KY-verkko - pilottiasiakkaan näkökulmasta: KY-verkko, lyhyt historia LapIT, esittely yrityksestä ja asiakasympäristöstä LapIT rooli KY-verkon suunnittelussa ja pilotoinnissa KY-verkko, tavoitteet ja hyödyt

Lisätiedot

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.

OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta. Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10. OMA YRITYS-SUOMI -PALVELU Yrityspalvelut yhdeltä luukulta Maria Miró (TEM/TIETO/PATI), puh. 050 468 8449, maria.miro@tem.fi 24.10.2013 Oma Yritys-Suomen kehittäminen (1/2) Oma Yritys-Suomi on kirjautuneen

Lisätiedot

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

24.11 Verkkokonsulttien työpaja. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö 24.11 Verkkokonsulttien työpaja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö TAVOITTEENA Lisätä virtu.fi palveluiden tunnettavuutta ja käyttöä TOTEUTUS 1. ssa tuettiin tietoa ensin esteistä/haasteista,

Lisätiedot

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö

Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi. Rauna Nerelli Oikeusministeriö Osallistumisen uudet muodot otakantaa.fi ja kuntalaisaloite.fi Rauna Nerelli Oikeusministeriö Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma SADe-ohjelman johtoryhmä / VM Ohjelman riippumaton arviointi:

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan vuorovaikutusalusta Oulun rakennusvalvonnan digikokeilu. Verkostotapaaminen Tapio Matinmikko

Rakennusvalvonnan vuorovaikutusalusta Oulun rakennusvalvonnan digikokeilu. Verkostotapaaminen Tapio Matinmikko Rakennusvalvonnan vuorovaikutusalusta Oulun rakennusvalvonnan digikokeilu Verkostotapaaminen 26.10.2017 Tapio Matinmikko Tausta Rakennusvalvonnan asiakkaat ovat siirtyneet asioimaan verkkoon Usein asiakas

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014

OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia. Paikkatietoseminaari 12.2.2014 OmaOulu asiointialusta Sähköisen asioinnin strategia Paikkatietoseminaari 12.2.2014 Sisältö OmaOulu-asiointialustan kehitys kehittämisstrategia 2006 2013 Perustana tietohallintostrategia (2006) kehittämisstrategia

Lisätiedot

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014

Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa. Jorma Flinkman 20.2.2014 Ajankohtaista sähköisessä asioinnissa Jorma Flinkman 20.2.2014 Maatila ICT hanke lyhyesti Etelä-Savon Maatila ICT -hanke on maakunnallinen, vuosina 2013 2014 toteutettava tiedonvälityshanke, jonka keskeisinä

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen

Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen Sähköinen asiointi ja ICT:n hyödyntäminen - Kohti uutta ICT-strategiaa Oppijan verkkopalvelut -seminaari 13.12.2011 Yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen Sähköinen asiointi (eservices): Sähköisellä asioinnilla

Lisätiedot

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä!

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! 1 SAARISELKÄ 21.4.2011 Toimistoverkko 2011 Inari, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio, Kemi, Tervola, Rovaniemi, Saarenkylä, Sodankylä, Kittilä, Salla,

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 Etunimi Sukunimi Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot