Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4."

Transkriptio

1 Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys Kurt Torsell

2 Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa peruskouluille ja lukioille suunnatun tietotekniikkakartoituksen. Kysely jakautui kahteen osa-alueeseen: peruskouluja koskevaan osaan sekä lukioita ja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia koskevaan osioon. Kysymykset koskivat:» koulujen tieto- ja viestintätekniikan välineitä» sähköisiä oppimisympäristöjä, -alustoja ja oppimateriaaleja» opetushenkilökunnan taitoja tieto- ja viestintätekniikan käyttöön opetuksessa» Sähköisiä ylioppilaskirjoituksia koskeva osio käsitteli kirjoitusten teknistä toteutusta ja sähköisiin toimintatapoihin siirtymisen kustannusvaikutuksia. Kartoitus tehtiin yhteistyössä FCG Finnish Consulting Group Oy:n kanssa. Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikkö vastasi lomakkeen muokkauksesta ja osasta raportoinnista. FCG vastasi kyselyn teknisestä toteutuksesta, aineiston käsittelystä ja raportoinnista yhdessä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa. Kurt Torsell

3 Koulujen tietohallinnossa meneillään Tieto- ja viestintätekniikka vahvemmin esillä sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen opetussuunnitelmissa 2016 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset» lukio-opetuksen sähköistäminen ja sähköisten oppimateriaalien käyttö Kurt Torsell

4 Perusopetus Kurt Torsell

5 Miten nopea internetyhteys kouluilla on käytettävissään? Kurt Torsell

6 Koulujen langattomat verkot Koulujen langattomat verkot. Vastaa Kyllä/Ei. Kurt Torsell

7 Oppilaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat laitteet Kurt Torsell

8 Tieto- ja viestintätekniikan laitteet Perusopetus (2,84 konetta/10 oppilasta) 3 tietokonetta/10 oppilasta 6 tietokonetta/20 oppilasta 9 tietokonetta/30 oppilasta 12 tietokonetta/40 oppilasta 15 tietokonetta/50 oppilasta 18 tietokonetta/60 oppilasta Esim. jos peruskoulussa on neljä ryhmää (keskm. 15 opp.) = koko luokalle henkilökohtaiset koneet joka neljäs oppitunti Työskentely pareittain -> tietokone joka toinen oppitunti Luokassa 4,5 tietokonetta jokaisella oppitunnilla Mikä on riittävä määrä? Kurt Torsell

9 Sähköiset oppimisympäristöt ja -alustat sekä oppimateriaalit Mitä ominaisuuksia käyttämässänne sähköisen oppimisympäristön järjestelmässä on? Kurt Torsell

10 Koulun ja kodin sähköinen yhteistyö/viestintäjärjestelmä? Onko käytössä koulun ja kodin sähköinen yhteistyö/viestintäjärjestelmä? Ominaisuudet Kurt Torsell

11 Opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikantaidot opetuksessa Perusopetus Kurt Torsell

12 Havaintoja - perusopetus Langaton verkko oppilaiden käytössä 59%» Omat koneet käytössä 16%» Opetuksenjärjestäjä hankkinut henk.koht koneita 10% Internetyhteyksissä eroja: 3G <-> valokuitu Sähköiset oppimisympäristöt (60%)» Ominaisuuksista Sähköisiä oppimateriaaleja (98%) Mahdollisuus tehdä kotitehtäviä (80%) Ryhmätyötila (71%)» Koulutustarve (84%)» Käyttöä suunniteltu lisätä (89%) Opetushenkilökunnan TVT taidot opetuksessa» Osaaminen kohtalainen (64%) tai heikko 1%) = koulutustarve Kurt Torsell

13 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kurt Torsell

14 Miten nopea internetyhteys lukioilla on käytettävissään? Kurt Torsell

15 Opiskelijoiden tietokoneiden käyttö Omia laitteita käytetään lukioissa yli 60:ssä prosentissa kuntia.» Omien kannettavien tietokoneiden tai taulutietokoneiden käyttö opetuksessa on yleistynyt lähes kaikkialla Manner- Suomessa. Yli kolmannes kyselyyn osallistuneista kunnista on lukioissaan hankkinut henkilökohtaisia tietokoneita opiskelijoille.» Vaikka omien laitteiden käyttö on lukioissa yleistä, oppilaiden velvoittaminen tietokoneen hankintaan on verrattain harvinaista. Kahdeksassa prosentissa kunnista voidaan vaatia lukiolaisia hankkimaan kannettavia tietokoneita tai taulutietokoneita opetuskäyttöön. Kurt Torsell

16 Opiskelijoiden tietokoneiden käyttö Kurt Torsell

17 Kustannukset opiskeljoiden tietokoneet Lukio - opiskelijamäärät / 3 Opiskelijoita Tietokoneita Kustannus 300 /kone 500 /kone % koulutuksenjärjestäjistä ovat hankkineet henkilökohtaisia tietokoneita opiskelijoille Kurt Torsell

18 Lukioiden langattomat verkot Kurt Torsell

19 Sähköiset oppimisympäristöt, - alustat ja oppimateriaalit lukioissa Sähköisiä oppimisalustoja hyödynnetään lukioiden opetuksessa huomattavan monessa kunnassa. 94 % kunnista on käytössään sähköinen oppimisalusta, jota lukiot käyttävät toiminnassaan. Kurt Torsell

20 Mitä ominaisuuksia käyttämässänne sähköisen oppimisympäristön järjestelmässä on? Kurt Torsell

21 Opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan taidot Lukioissa osana opetusta ja vuonna 2016 vaiheittain alkavat sähköiset ylioppilaskokeet lisäävät henkilökunnan haasteita tietotekniikan hyödyntämisessä. Kartoituksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan henkilökunnan osaamisen tasoa kunnassa keskimäärin Vajaassa puolessa kunnista (50 %) lukioiden henkilöstön osaaminen on arvioiden mukaan vähintään hyvällä tasolla, mutta suunnilleen yhtä usein osaaminen on korkeintaan kohtalaisella tasolla (50 %). Kurt Torsell

22 Opetushenkilökunnan tieto- ja viestintätekniikan taidot Kurt Torsell

23 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Kysyttiin: miten kunnat järjestävät sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymisen teknisen toteutuksen arvioita kirjoitusten vaatimista resursseista ja opettajien koulutustarpeesta investointitarpeita vuosina 2014 ja 2015 hoidetaanko sähköisiin kirjoituksiin siirtyminen kunnan omana työnä vai ulkopuolisen yrityksen toteuttamana Kurt Torsell

24 Sähköisten yo-kirjoitusten tekninen toteutus on tarkoitus tehdä Kurt Torsell

25 Sähköiset yo-kirjoitukset talous & toteuttaminen Kurt Torsell

26 Missä määrin muutos aiheuttaa opettajien koulutustarvetta? 98% 95% Kurt Torsell

27 Sähköisten yo-kirjoitusten aiheuttamat investointitarpeet 2014 Kartoitukseen vastanneita kuntia pyydettiin arvioimaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymisestä aiheutuvia investointitarpeita. Kuntien arvioissa vuoden 2014 investointitarpeista suurimmaksi investoinniksi nousevat laitehankinnat, joihin menee jopa yli puolet sähköisten kirjoitusten vaatimista investoinneista Toiseksi suurimman summat kunnat investoivat tietoliikenneyhteyksien ja sähkönsaannin kehittämiseen. Kurt Torsell

28 Sähköiset ylioppilaskirjoitukset -lukio 57% kunnista suunnitteli opiskelijoiden käytettävän omia koneita yo-kirjoituksissa» moni kunta on hankkinut henkilökohtaisia tietokoneita opiskelijoilleen (38%)» 8% vaatii opiskelijoita hankkimaan omia tietokoneita opiskelukäyttöön Opettajien koulutustarve on suuri tai kohonnut sekä sähköisten ylioppilaskirjoitusten (98%) että lukioopetuksen sähköistämisestä ja sähköisten oppimateriaalien käytön hyödyntämisen (95%) johdosta 52% kunnista ovat päättäneet toteuttaa sähköiset ylioppilaskirjoitukset oman organisaation toteuttamana ja 7% ovat päättäneet antaa ulkopuolisen toteutettavaksi 75% kunnista hankkii opettajille tietokoneita ennen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin siirtymistä Kurt Torsell

29 Havaintoja Sähköiset oppimateriaalit - saatavuus ja laatu Jotta koulujen ja lukioiden tieto- ja viestintekniikan hyödyntämisestä ja tietokoneiden käytöstä tulisi arkea opetuksessa ja oppimisessa, tulisi sähköiset laadultaan korkeatasoiset oppimateriaalit olla kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden käytössä, kaikilla koulutusasteilla. Opetushenkilökunnan osaamisen takaaminen On välttämätöntä että opettajien osaaminen on sellaisella tasolla, että tieto- ja viestintietotekniikka on luonteva osa opetusta. Näin voidaan saavuttaa tähän liittyvät opetussuunnitelmien asettamat osaamisen tavoitteet oppilaille ja opiskelijoille. Kurt Torsell

30 Havaintoja Oppilaiden ja opiskelijoiden tieto- ja viestintätekniikkalaitteet Tietokoneiden lukumäärää on perusopetuksessa vaikeata määritellä tarkasti, erityisesti opetussuunnitelman perusteiden vaatimuksien näkökulmasta. Ideaalitilanne johon taloudellisista syistä on lähes mahdotonta päästä, olisi yksi tietokone oppilasta kohden. Vaikeampi kysymys on, mikä olisi riittävä määrä oppilasta kohden. Oppilaiden omien tietokoneiden käyttöä perusopetuksesta ei tulisi sulkea pois, mutta silti se huomioiden että perusopetus on maksutonta oppilaille ja sitä kautta oppilailta ei voida edellyttää omien koneiden tuomista kouluihin. Lukioissa henkilökohtaiset tietokoneet ovat yleisiä. Ylioppilaskirjoitusten sähköistämisen myötä myös lukion opetus sähköistyy ja sähköiset oppimateriaalit ja verkon kautta tapahtuva oppiminen yleistyvät. Tietoliikenneyhteyksien takaaminen Koko maassa tulisi olla toimivat ja riittävät tietoliikenneyhteydet, jotta kouluilla ja oppilaitoksilla olisi mahdollisuus hyödyntää verkon antamia oppimisen mahdollisuuksia. Valtion Laajakaista hanketta, jonka tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu, tulisi jatkaa suunnitellulla tavalla kunnes tavoite saavutetaan. (69% laajakaista 2014) Kurt Torsell

31 Kaikki-kerralla-kuntoon malli Kaikille perusopetuksen oppilaille (300 /kpl) ja opettajille (500 /kpl) hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet: = Kaikille lukion opiskelijoille (300 /kpl) ja opettajille (50 0 /kpl) hankitaan henkilökohtaiset tietokoneet: = Kaikki oppimateriaalit uusitaan perusopetuksessa (uuden opetussuunnitelman perusteiden käyttöönotto 2016): Kaikille perusopetuksen ja lukion opettajille 3 päivän täydennyskoulutus: 8200 (lukio) (perusopetus) x 100 /pv. x 3 päivää = Yhteensä: Kurt Torsell

32 Lopuksi Kiitos! Tack! Kartoitusta koskevat tulokset julkaistaan tilaisuuden jälkeen -sivustolla. Kurt Kurt Torsell

Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus

Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus Jalava Tuomas, Selkee Johanna & Torsell Kurt Peruskoulujen ja lukioiden tietotekniikkakartoitus 2013 Kysely kunnille ja kuntayhtymille Helsinki 2014 Sisältö 1 Yhteenveto... 2 1.1 Neljä havaintoa!... 2

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013

Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Elisa Kettunen, Tuomas Jalava Kuntien tietotekniikkakartoitus 2013 Kuntien tietotekniikan tunnusluvut, organisointi, toiminnan kehittäminen ja haasteet Helsinki 2014 Sisällys 1 Yhteenveto...3 2 Johdanto...7

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007

ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 ORIVEDEN KAUPUNGIN KOULUTUSTOIMEN TIETOSTRATEGIA 2005-2007 Orivedellä 1.1.2005 Tiina Sarisalmi 2 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. OPPIMISKULTTUURI JA OPPIMISYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA 4 3. TAVOITTEET 4 4. NYKYTILAN

Lisätiedot

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma

Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma Jyväskylän normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Strategiaprosessi koulussamme 27.9. 2012 Normaalikoulun TVT-ryhmän suunnittelukokous. Koko koulun yhteisistä

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

12.6.2015. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014)

12.6.2015. Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014) ASIANTUNTIJALAUSUNTO Ylijohtaja Petri Pohjonen 12.6.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunta Peruskoulujen digitalisoinnin nykytilanne ja suunnitellut toimintamallit (K 9/2015 vp Hallituksen vuosikertomus 2014)

Lisätiedot

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016

Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulu Tieto- ja viestintätekniikan strategian toimeenpanosuunnitelma 2013-2016 Rauman normaalikoulun TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet Rauman normaalikoulun

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA

SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA SELVITYS OPE.FI III -TASON KOULUTUKSEEN SOVELTUVISTA OPINTOJAK- SOISTA JA KURSSEISTA Maarit Tiainen Ulla Ritvanen Sari Tervonen Oppimiskeskus Kuopion yliopisto Syyskuu 2004 Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvityksen

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

Tilannekatsaus kevät 2015

Tilannekatsaus kevät 2015 Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2012-2016 SIVISTYSTOIMIALA 5. toukokuuta 2015 Kasvatuksen ja opetuksen TVT-ryhmä Tilannekatsaus kevät 2015 Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

Opettajien täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus OPEKON, Helsingin

Opettajien täydennyskoulutus järjestetään yhteistyössä Opetusalan koulutuskeskus OPEKON, Helsingin 6LSRR,QVWLWXXWWL±6LEER,QVWLWXWHW.HKLWWlPLVVXXQQLWHOPDYXRVLOOH± 7LLYLVWHOPl Oppiminen on kulttuuristen välineiden käyttämistä. Kolme tärkeintä kulttuurista välinettä ovat puhuttu ja kirjoitettu kieli sekä

Lisätiedot

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve

Nykytilanteen kartoitus: Laitteisto ja koulutustarve VISIO 2015 Mikkelin opetustoimen oppimispolkuverkostosta valmistuu monitoimisia tietoyhteiskunnan taitajia, jotka ovat sisäistäneet elinikäisen opiskelun merkityksen Tieto- ja viestintästrategiasuunnitelma

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toimeenpanosuunnitelma 2012-2016 1. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet 1.1 Tarkoituksenmukaiset verkkoyhteydet Helsingin normaalilyseon tämänhetkinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016

Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia 2013-2016 1 Joensuun normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan strategia vuosille 2013-2016 perustuu Suomen harjoittelukoulujen tieto- ja

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin.

Vastausten perusteella toiminnan järjestäminen todettiin onnistuneeksi ja tavoitteet ja tehtävät oli määritelty hyvin. Sivu 1 / 28 Tiivistelmä: Verkosto toteutti syksyn 2014 aikana itsearviointikyselyn, jonka tarkoituksena on eritellä hankkeen tuloksia ja vaikutuksia sekä selvittää kehittämiskohteita. Arviointi toteutettiin

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot