Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko"

Transkriptio

1 PYHÄNET OY Haapajärven laajakaistarakentaminen Valokuituverkko Hanne Nivala Tässä raportissa on kuvattu Haapajärven kaupungin tietoliikenneinfrastruktuurin tilannetta ja esitetty arvioita koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentamisesta.

2 Tausta Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta laajakaistahankkeesta. Vuoden 2015 loppuun mennessä lähes kaikki (yli 99 prosenttia väestöstä) vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat ovat enintään kahden kilometrin etäisyydellä nopeudella 100 Mbit/s toimivan yhteyden mahdollistavasta valokuitu- tai kaapeliverkosta. Teleyritykset maksavat hankkeen kustannuksista vähintään kolmanneksen. Julkinen tuki - kaksi kolmannesta - jakautuu valtion, kuntien ja EU:n kesken. Tukea maksetaan ainoastaan niille hankkeille, jotka eivät ole kaupallisesti toteutettavissa. Nopeita yhteyksiä rakennetaan vain sinne, missä niille on kysyntää. Laajakaistahankkeille myönnettäviin tukiin on käytettävissä yhteensä noin 130 miljoonaa euroa (valtio 66 miljoonaa euroa, EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelma 25 miljoonaa euroa ja kunnat noin 40 miljoonaa euroa). Maakuntien liitot ovat laatineet ohjelmat niistä haja-asutusalueiden hankkeista, joihin valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti käytetään julkista tukea. Ohjelmat sisältävät noin 800 yksittäistä hanketta, jotka on tarkoitus toteuttaa vuosina Kunnan osuus kustannuksista on 8, 22 tai 33 prosenttia riippuen kunnan taloudellisesta kantokyvystä, väestötiheydestä, laajakaistahankkeen laajuudesta ja teknisestä toteutustavasta sekä asukasta kohden lasketuista kustannuksista. Siitä, mihin maksuluokkaan kukin kunta kuuluu, on säädetty valtioneuvoston asetuksella. 41 kunnassa maksuosuus on 8 prosenttia ja 59 kunnassa 22 prosenttia. Lopuissa 242 kunnassa kunta maksaa 33 prosenttia kustannuksista. Haapajärvi kuuluu 33 prosentin maksuosuusluokkaan. Julkinen tuki maksetaan hankkeen toteuttavalle teleyritykselle. Hankkeisiin, jotka sijaitsevat 8 prosentin tai 33 prosentin kunnissa, tukea haetaan Viestintävirastolta. Hankkeisiin, jotka sijaitsevat 22 prosentin kunnissa, tukea haetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta (ELY). Runkoverkon rakentamisen kustannukset jakautuisivat siten 33 prosenttia Haapajärven kaupunki, 33 prosenttia valtio ja 34 prosenttia hankkeen toteuttava teleyritys. Voitaneen olettaa, että uudella avautuvalla Eu-ohjalmakaudella on mahdollista hakea tukea myös tilaajayhteyksiin kyläverkkotukiavustuksilla. Kyläverkkotukea voitaneen hakea Ely-keskuksen maaseuturahastosta aikaisintaan loppuvuodesta Pyhäjärven kaupunki ei yrityksistä huolimatta löytänyt markkinoilta teleyritystä, joka valtion laajakaistahankkeen mukaisen valokuituverkon olisi toteuttanut, perusti kaupunki keväällä 2013 oman teleoperaattorin PyhäNet Oy:n. PyhäNet teki syksyllä 2013 yhteistyösopimuksen Kärsämäen kunnan kanssa, jossa PyhäNet käynnistää laajakaistahankkeen myös Kärsämäen kunnan alueella. Maakuntaliitto avasi haut Pyhäjärven ja Kärsämäen hankealueille, johon PyhäNet jätti hanke-ehdotuksen. Maakuntaliitto valitsi Pyhänetin toimijaksi molemmille hankealueille, jonka perusteella hanketukea on haettu Elykeskukselta. Syksyllä 2013 käynnistyivät keskustelut myös mahdollisesta Haapajärven hanketukialueesta. Haapajärven kaupunki päätti tilata Pyhänetiltä selvityksen valokuituverkon rakentamisesta Haapajärven kaupungin alueelle. Tarve Hallitsevassa markkina-asemassa on Haapajärven alueella ollut TeliaSonera. Kaupungin alueella on ollut Soneran rakentama ja ylläpitämä kattava kupariverkko, jota hyödyntämällä laajakaistapalveluita on tarjottu. Alueella on toiminut Pohjanmaan PPO Oy. Toimialamuutosten ja teknologiakehityksen myötä kupariverkkojen kapasiteetti on saavuttanut elinkaaren loppupään. Tietoliikenteen määrän on todettu moninkertaistuvan lähitulevaisuudessa, eikä kupariverkot näin ollen pysty vastaamaan kasvavaan tarpeeseen. Operaattorit ovatkin jo monin paikoin purkaneet verkkoja ja korvanneet yhteydet mobiililaajakaistoilla. Alueella on varsin kattava 3G-verkko ja keskusta-alueelle rakentunee markkinaoperaattoreiden toimesta myös 4G-verkko. 4G-verkon rakentuminen vauhdittui vuoden vaihteessa valtion vapauttaessa 800 MHz taajuuden teleoperaattoreiden käyttöön. Operaattorit on velvoitettu tarjoamaan viiden vuoden sisällä 4G-yhteydet 97 prosentille väestöstä. Yhteyden nopeudelle ei kuitenkaan ole asetettu vaatimuksia. 4G onkin kehitetty korvaamaan vanhentunut kupariverkoissa toiminut DSL-

3 tekniikka kaupungeissa ja tiheään asutuissa taajamissa. Myös Sonera on ilmoittanut avaavansa 4G-verkon Haapajärven keskustassa sijaitsevasta Rantakadun mastosta. Haja-asutusalueilla 4G tulee vaatimaan ulkoantennia toimiakseen. Kaikissa langattomissa yhteyksissä (3G, 3,5G, 4G, Wimax) on samat lainalaisuudet, jossa käyttäjämäärä, maaston esteet ja sää vaikuttavat yhteyden toimivuuteen merkittävästi. Jaetun kapasiteetin ja epävakaan toimivuuden vuoksi on hyvin laajastikin todettu, että mobiililaajakaistat eivät jatkossakaan kykene vastaamaan kasvavaan tietoliikenteen määrään. Pohjanmaan PPO Oy on rakentanut kaupungin alueelle valokuituverkkoa mm. keskusta-autionranta, keskusta-tiitonranta ja Kuusaa-Parkkila väleille. Yrityskaupan myötä PPO Oy sulautui osaksi Elisa Oyj:tä, on uusien liittymien tarjoaminen päättynyt valokuituverkossa. Voitaneen todeta, että kaupungin laajakaistainfrastruktuuri on heikko, eivätkä markkinaoperaattorit tule kaupungin alueella investoimaan luotettaviin kiinteisiin laajakaistayhteyksiin. Tämä käy ilmi myös Viestintäviraston teettämässä markkinaanalyysissa. Hanke-alueet Tämä selvitys lähtee siitä, että kaikille vakituisille asuntokunnille tarjotaan huippunopeat valokuituyhteydet. Haapajärven laajakaistahanke Rakennettavan runkoverkkoreitin pituus yhteensä 140 km. Runkoverkkoreitti jaetaan pienempiin hankealueisiin. Verkko liitetään Kuonalla kuntarajalle Pyhäjärven runkoverkkoon ja Kuusaalla kuntarajalla Kärsämäen verkkoon. Pääliityntä valtakunnalliseen verkkoon liikennöidään Pyhäjärven kautta. Verkoista toteutetaan MPLS-rakenteeksi, jolloin liikennettä voidaan mm. ohjata ja jakaa tarvittaessa, näin verkosta saadaan vikasietoinen, toimintavarma ja tehokas. Pyhänet on laatinut verkonrakentamiseen suunnitteluohjeistuksen, jonka mukaisesti verkot suunnitellaan ja rakennetaan. 1. Keskusta-Kuona (Pyhäjärven rajalle)-veivarinperä-koposperä-parkkila-keskusta ja lisäksi Parkkilasta runkoreitti Kärsämäen rajalle. Runkoverkkoreitin pituus 55 km. Kustannus Kuva1 punainen reitti 2. Keskusta-Ylipää-Kumiseva-Lohojoki 14 km Keskusta-Karjalahdenranta-Katajaperä-Veivarinperä (Pyhäjärven kuntarajalle, josta mahdollisuus liittää verkot Latvasten alueella) 20 km Kiurunperä-Mustanperä-Kalakangas-Haaganperä-Keskusta 16 km hankealuekustannukset yhteensä: Kuva1 sininen reitti 3. Keskusta-Tiitonranta-Autionranta-Oksava-Keskusta ja lisäksi Oksava-Ahola-Parkkila 35 km. Kustannukset: Kuva1 harmaa reitti

4 Kuva1 Runkoverkkosuunnitelma Kustannukset Runkoverkon kaapelointikustannukset yhteensä Laitetilat, laitteet, asennukset Hallinto, Suunnittelu, dokumentointi, kartoitus Runkoverkko yhteensä: Tukikelvottoman alueen kustannukset yhteensä: Tilaajayhteydet (kyläverkot) yhteensä: Yhteensä Rahoitus Runkoverkko Valtio 33% Kunta 33% Operaattori 34 %

5 Tilaajaverkko Kyläverkkotuki maaseuturahastosta, tukiprosentti % kustannuksista. Ely-keskus Operaattori Hankkeet edellyttävät, että kunta sitoutuu runkoverkkohankkeen 33 % enimmäisosuuteen ja lisäksi kunta osallistuu operaattorin (Pyhänetin) omarahoitusosuuden järjestämiseen antamalla tarvittavat lainatakaukset, sijoittamalla yhtiöön tai pääomittamalla yhtiötä. Ilmoitetut kustannusarviot ovat arvioita, jotka perustuvat yleisesti kustannuslaskennassa käytettyihin tunnuslukuihin. Hankealueiden tarkempiin kustannuksiin vaikuttavat asuntokuntien määrä ja sijainti. Laitteiden kustannukset jakautuvat tilaajamäärien mukaan. Tässä ilmoitetut kustannukset on pyritty ilmoittamaan enimmäiskustannuksina. Aikataulu Kaupunki tekee periaatepäätöksen hankkeen toteuttamisesta ja neuvottelee yhteistyöstä operaattorin kanssa, kevät 2014 Maakuntaliitto avaa Haapajärven laajakaistahankkeen haun, kevät 2014 Viestintäviraston tukirahoitushakemus kesä-syksy 2014 Tukirahoituspäätös Viestintävirasto syksy 2014 Operaattorin rahoitusjärjestelyt syksy 2014 Maaseuturahaston kyläverkkotuki, hakemukset välittömästi haun avauduttua, Rakentaminen käynnistyy aikaisintaan keväällä 2015.

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS

KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS KUHMON KAUPUNGIN TOIMET LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 HANKKEESEEN LIITTYVISSÄ VALINNOISSA JA RATKAISUISSA SELONTEKO SISÄLLYS 1 1. Hankkeen tausta 3 1.1. Julkinen tuki 4 2. Hankeen valmistelu Kuhmossa 5 2.1

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely

HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely HAJA-ASUTUSALUEIDEN LAAJAKAISTAHANKE 19.1.2015 Pyyntö hanke-ehdotuksiksi Osa 4. Hanke-ehdotusten vaatimukset, laatiminen ja käsittely Yleistä Valtioneuvosto linjasi periaatepäätöksessään 4.12.2008 tietoliikennepolitiikkaa.

Lisätiedot

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella.

Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. LAAJAKAISTA 2015 YPÄJÄN HANKEALUE Hämeen liitto julistaa haettavaksi lain 1186/2009 mukaisen laajakaistarakentamisen tuen haja-asutusalueille Ypäjän kunnan hankealueella. Hanke-ehdotuksina saatujen hakemusten

Lisätiedot

Yhteenveto. Sisällysluettelo

Yhteenveto. Sisällysluettelo 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 26.6.2013 LAAJAKAISTAHANKKEEN TOINEN VÄLIARVIOINTI; KESKUSTELUMUISTIO Yhteenveto Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta 2012.

Lisätiedot

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke

Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Kansallinen laajakaista kaikille -hanke Ristijärven kylien ja järjestöjen ilta 24.2.2010 Paula Karppinen, suunnittelija Kainuun maakunta, suunnittelu ja kehittäminen, aluekehitysyksikkö Lait, asetukset

Lisätiedot

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY

iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 1 iporo ESISELVITYSHANKE YHTEYS JA TEKNOLOGIASELVITYS POHJOIS-SUOMEN SÄHKÖISEN MAA- ILMAN KEHITTYMISESTÄ LÄHIVUOSINA / VUOTEEN 2020 ARCTIC CONNECT OY 2 SISÄLLYS 1.0 JOHDANTO...3 2.0 YHTEYDET...4 2.1 KIINTEÄ

Lisätiedot

Keski-Suomen laajakaistastrategia

Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen laajakaistastrategia Keski-Suomen liitto Maakuntahallitus 20.10.2004 2 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Yhteydet:

Lisätiedot

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4

Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2. 2 Kuitu kotiin asti... 4 Sisältö 1 Johdanto Verkkoyhteys on jo perustarve... 2 2 Kuitu kotiin asti... 4 3 Valokuitu ja sen vaihtoehdot miksi juuri kuitu eikä langaton yhteys?... 6 3.1 Mikä valokuitu ja mikä valokuituverkko?...

Lisätiedot

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Marianne Selkäinaho / MMM

LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Marianne Selkäinaho / MMM LAAJAKAISTA KAIKILLE 2015 / Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Marianne Selkäinaho / MMM Sivu 1 17.5.2010 Laajakaista kaikille 2015 Valtioneuvoston teki 4.12.2008 periaatepäätöksen valtakunnallisesta

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 C:3 Kainuun maakuntahallitus 17.2.2014 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2014 Kainuun liitto 2014 C: 3 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ

OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Ohje 1 (10) 4.4.2013 OHJE TUKIHAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÄMISESTÄ Yleistä Tukihakemuslomaketta käytetään haettaessa laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutusalueille annetussa laissa (1186/2009, laajakaistatukilaki)

Lisätiedot

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8

Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1. Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 C:1 Kainuun maakuntahallitus 15.4.2013 Erillinen liite nro 2/asia 8 2 Kainuun edunajamisen hankeluettelo 2013 Kainuun liitto 2013 C 1 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO

Lisätiedot

Valokuituselvitys, kevät 2015

Valokuituselvitys, kevät 2015 Valokuituselvitys, kevät 2015 Pälkäneen kunta Harri Pinola, Timo Ojala, Aleksi Saukkoriipi 3.6.2015 1. Johdanto Kiinteitä, nopeita laajakaistayhteyksiä on selvitetty Pälkäneen kunnassa useiden hankkeiden

Lisätiedot

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla

Varsinais-Suomen laajakaistastrategia. -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia -laajakaista kaikille, kaikkialla Varsinais-Suomen laajakaistastrategia Julkaisija: Varsinais-Suomen liitto ISBN 951-9054-84-7 2004 Kansikuva: Helkama Bica Hanko,

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA

ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA ETELÄ-POHJANMAAN LAAJAKAISTASTRATEGIA LAAJAKAISTAISET TIETOLIIKENNEYHTEYDET MAAKUNTAAN Etelä-Pohjanmaan liitto 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET JA LYHENTEET...4 2. KANSALLINEN LAAJAKAISTASTRATEGIA...6

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista

Vauhtia verkkoon. Sadan megan Suomi. Tietoa palveluista Vauhtia verkkoon Sadan megan Suomi Tietoa palveluista Sisältö Vauhtia verkkoon 4 Mikä on laajakaista-tv? 7 Terveyskulut kuriin ja palvelut kotiin 10 Tukea, turvaa ja virikkeitä ikäihmisille 13 Laajakaista

Lisätiedot

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla

Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Valokuitukaapeleiden rakentamisen edistäminen taajama-alueilla Julkaisuja 38/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla

Kaupunginhallitus 232 10.10.2011 Kaupunginhallitus 55 20.02.2012 Valtuusto 7 02.04.2012. Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla Laajakaista kaikille -hankkeen toteuttaminen Keuruulla KH 10.10.2011 232 Valtioneuvosto käynnisti vuoden 2008 lopulla Laajakaista kaikille -hankkeen. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena on, että vähintään

Lisätiedot

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA

MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA Analyysi Korjattu markkina-analyysi, joka korvaa 28.10.2011 päivätyn markkina-analyysin. Dnro: 4.3.2015 860/9520/2011 MARKKINA-ANALYYSI SATAKUNTA HONKAJOKI (10) -HANKEALUEEN TUKI- KELPOISUUDESTA 1 Hankealueen

Lisätiedot

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana

Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Kuntien omistama verkkoyhtiö tai osuuskunta alueellisen palvelukehityksen mahdollistajana Sisällys 1 Tietoverkkojen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät Tietoverkkojen kehitystrendejä Valtiolta tukea haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203

Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 Kaupunginhallitus 203 21.05.2013 Kaupunginhallitus 221 04.06.2013 Kaupunginhallitus 318 17.09.2013 Laajakaista kaikille -hanke/toimeenpanopäätöksen täsmentäminen KH 21.05.2013 203 KH 19.06.2012 227 Hyvät

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta

Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Infopaketti valokuituverkon laajentumisesta Tämän tietopaketin tarkoituksena on tarjota kättä pidempää valokuituverkon laajentumisesta kiinnostuneille henkilöille. Tietopakettiin on pyritty kokoamaan perustiedot

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen

Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Kyläverkkohankkeiden toteuttaminen Tekijät Seppo Alatörmänen Aimo Honkavuori Antero Isola Jussi Rantamo Jukka Rinne 2014 Kuvat Antero Isola Jussi Rantamo Fotolia.com Taitto 3D Verstas / Janne Juopperi

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Kunnanvaltuusto 53 24.09.2013 Kunnanhallitus 39 17.02.2014 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen,

Lisätiedot

Iitin osuus hankkeesta 24%.

Iitin osuus hankkeesta 24%. Kunnanhallitus 231 16.09.2013 Periaatekannanotto Osuuskunta Kymijoen Kyläkuidun lainan takaamisasiassa/lainatakausjärjestelyjen tarkistaminen 223/07.01.02/2013 Kunnanhallitus 231 Kunnanvaltuusto 24.1.2012:

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Sivu 13 (25) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.4.2014 kello 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys

Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 57/2008 Lähiajan laajakaistatarpeet maaseudulla Selvitys Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.10.2008 Tekijät Oy Omnitele Ab Tapio Haantie, Ari

Lisätiedot