ECE 220. Käyttöohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06"

Transkriptio

1 ECE Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. F M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ahoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneosat... B 2 3 Vakiomallin tekniset tiedot... B Tehotiedot... B Mitat... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 5 4 Tunnusmerkkipaikata ja tyyppikilvet... B Trukin tyyppikilpi... B 7 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturipurku... C 1 2 Käyttöönotto... C 1 3 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria... C 2 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun ulos ottaminen... D 2 4 Akun lataus... D 3 5 Akun purkaminen ja kokoaminen... D SF I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset.. E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 2 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E 6 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajo, ohjaus, jarrutus... E Ohjaus taluttaen (o)... E Kuormayksiköiden kyytiinottaminen ja purkaminen... E Tavarajakelu 2. tasolle... E Varmista, että ajovneuvo pysyy paikallaan... E 13 5 Käyttönäppäimistö (CANCODE) (o)... E Koodilukko... E Ajo-ohjelmat... E Parametrit... E Parametriasetukset... E Ajoparametrit... E 21 6 Näyttöinstrumentti (CANDIS) (o)... E Purkaussuojatoiminto... E Käyttötuntien näyttö... E Päällekytkentätesti... E 27 7 Häiriöapu... E 28 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu... F 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 4 Huoltokirja... F 4 5 Voitelusuunnitelma ECE F Käyttönesteet... F 7 6 Ohjeita huoltoon... F Ajoneuvon valmistelteminen huolto- ja kunnossapitotöitä varten.... F Kiristä pyörämutterit... F Poista etukansi... F Jet-Pilotin taittaminen alas huoltotarkoituksia varten (optio LJ)... F Tarkista sähkäsulakkeet... F Trukin käyttöönotto huollon jälkeen... F 12 7 Trukin poistaminen käytöstä... F Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa... F Toimenpiteet säilytyksen aikana... F Käyttöönotto säilytyksen jälkeen... F 13 8 Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: BGV D27 mukainen onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukainen tarkastus)... F SF I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A Z Asianmukainen käyttö Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. M Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa SF A 1

9

10 B Ahoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Ajoneuvo on nelipyöräinen sähkökäyttöinen haarukkatrukki, jossa on kuljettajan paikka ja nostettava seisomataso. Trukki on varustettu aisaohjauksella tai Jet-Pilotilla (o). Ajoneuvo on tarkoitettu tasaisella pinnalla tapahtuvaan kuormien kuljetukseen ja tarkistamiseen. Ajoneuvolla voidaan kuljettaa pyörärattaita ja avopohjaisia sekä poikkilaudoituspohjaisia paletteja (kun nämä ovat kuormausrenkaiden ulkopuollella). Toiselle keräilytasolle voidaan päästä astumalla selkänojaan sijoitetulle askelmalle (o) ja kiipeämällä akkutilan kannelle. Nimellisnostoteho on merkitty tyyppikilpeen ja nostotehokilpeen Qmax. B 1

11 2 Rakenneosat , Asento Nimike Asento Nimike 1 t Etukansi 12 o Painike ohjaus taluttaen peruutus 2 t Akun kansi 13 o Seis-painike 3 t Ohjausaisa 14 o Painike ohjaus taluttaen eteenpäin 4 t Pääkytkin (hätäpysäytys) 15 t Nostolaitteisto 5 t Ajosäädin 16 t Nostettava taso 6 t Jarrupainike 17 t Tason Lasku 7 o Käyttönäppäimistö 18 t Tason Nosto (CANCODE) 8 o Näyttöinstrumentti 19 o Jet-Pilot (CANDIS) 9 t Virtalukko 20 t Tukipyörä 10 t Painike Nosto 21 t Vetopyörä 11 t Painike Lasku 22 o Ylös ajettava Jet-Pilot LJ t = Vakiovaruste o = Lisävaruste B 2

12 3 Vakiomallin tekniset tiedot Z Tekniset tiedot on annettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Tehotiedot Nimike ECE 220 Vakio ECE 220 LJ ECE 220 Pikakäyttö Q Nimelliskantavuus kg c Kuorman painopisteen etäisyys haarukan vakiopituudella* ) mm Ajonopeus nimelliskuorman kanssa / ilman nimelliskuormaa 8,5 / 10,5 8,5 / 10,5 9,5 / 12,5 km/h Ajonopeus kuljettajan paikka nostettuna, nimelliskuormalla/ilman nimelliskuormaa Nostonopeus nimelliskuormalla/ilman nimelliskuormaa Laskunopeus nimelliskuormalla/ilman nimelliskuormaa - 4,0 / 4,5 - km/h 5,0 / 6,0 5,0 / 6,0 5,0 / 6,0 cm/s 6,0 / 4,0 6,0 / 4,0 6,0 / 4,0 cm/s * ) Mikäli trukki on varustettu pitemmällä haarukalla, on kuorman painopiste haarukan keskikohdalla. L 1256 c 30 h y 95 h13 b1 e b 3 b 11 b 12 W a L 2 L 6 a/2 (L a/2 1 ) B 3

13 3.2 Mitat (kaikki mitat annettu mm) Nimike Vakiomalli l 2 Etuosan pituus 1267 h 13 Kuormahaarukan korkeus alaslaskettuna 90 h 3 Nosto 125 b 1 Ajoneuvon leveys 810 b 5 Haarukoiden ulkovälimatka 510 / 540 / 664 b 11 Ajouranleveys 340 / 370 / 494 b 3 Haarukoiden sisävälimatka 170 / 200 / 324 / 326 e Haarukan leveys 170 a Turvallisuusväli 200 Nettopaino: katso tyyppikilpi, ajoneuvo Työkäytävänleveys vakio ECE 220 (kaikki mitat annettu mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 W 1) a A st ) nostetulla kuormalla arvot noin 89mm pienennettyt B 4

14 3.3 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: 69 db(a) Z Z Normin EN mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0,75 m/s 2 EN 13059:n mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Z Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen EN 12895:n sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: Z - käyttölämpötila -10 C - 40 C Lattiakuljettimien jatkuva käyttö olosuhteissa, joissa lämpötila- ja kosteusvaihtelut ovat suuria, edellyttävät kuljettimilta erikoisvarustelua ja erityistä hyväksyntää. B 5

15 4 Tunnusmerkkipaikata ja tyyppikilvet *) *) Qmax 2000kg mv 1,5 V Z Asento Nimike 22 Kuormanjako 23 Trukin tyyppikilpi 24 Varoituskyltti Huomio näppäimistökäyttö *) vaihtoehtoon "Nykäyskäyttö vain käyntisuuntaan" 25 Kyltti Puristumisvaara 26 UVV-tarkistusmerkintä (vain D) 27 Kantovoima Qmax 28 Kiinnityspiste nosturilla kuljetusta varten (sisällä), Huomio! Noudata käyttöohjetta 29 Varoituskyltti Varo sähköä ja alijännitettä Kantovoimakyltissä (27) lukee maksimaalinen kantovoima Qmax. Annettua nimellisnostotehoa ei saa ylittää. Kyltti Kuormanjako (22) määrää kuorman tasaisen jakautumisen kuormahaarukoille. B 6

16 4.1 Trukin tyyppikilpi Asento Nimike Asento Nimike 30 Tyyppi 36 Valmistaja 31 Sarja-nro. 37 Akun paino min/max kg 32 Nimellisnostoteho kg 38 Moottorin teho kw 33 Akku: Jännite V 39 Kuorman painopiste-etäisyys mm 34 Tyhjäpaino ilman akkua kg 40 Valmistusvuosi 35 Valmistajan logo 41 Optio Z Esittäessänne ajoneuvoa koskevia kysymksiä tai tilatessanne varaosia antakaa sarjanumero (31). B 7

17 B 8

18 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturipurku F Z Käytä vain nostolaitteita joilla on riittävä kantovoima (Katso lastauspaino trukin tyyppikilvestä). Ajoneuvon kuormaukseen nosturivaljailla on kehyksissä (1) ja kuormahaarukassa (2) kiinnityspisteet. 1 2 M Varmista, että ajoneuvo seisoo vakaasti paikallaan (katso luku E). Avaa etukansi (3) ja siirrä se sivuun, (katso kappale F). Kiinnitä nosturivaljaat kiinnityspisteisiin (1) ja (2). Kiinnitä nosturivaljaat siten, etteivät ne voi luiskahtaa paikaltaan eivätkä kosketa nostettaessa rakennusosia. 3 2 Käyttöönotto M Aja ajoneuvoa vain akkuvirralla! Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akkuun tulevien johtojen (siirtokaapeli) tulee olla lyhyempiä kuin 6m. Ajoneuvon saattamien käyttökuntoon kuljetuksen jälkeen vaatii seuraavat toimenpiteet: Z Tarkista, että kaikki varusteet ovat tallella. Asenna akku tarvittaessa paikalleen, varo ettei akkukaapeli vahingoitu (katso luku D). Lataa akku (katso luku D). Ota ajoneuvo ohjeita noudattaesn käyttöön (katso luku E). Seisokin jälkeen saattavat renkaat olla hieman painuneet. Lyhyen ajon jälkeen nämä painanteet häviävät SF C 1

19 3 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria F Tämä liikutustapa on kielletty ajoneuvon ollessa kaltevalla pinnalla. Jos ajoneuvoa pitää liikuttaa ajokäyttäytymiseen vaikuttaneen häiriön jälkeen, tulee toimia seuraavasti: F Käännä pääkytkin asetoon SAMMUTUS. Käännä virtalukko asentoon SAMMUTUS ( 0 ) ja vedä avain pois. Estä ajoneuvon pois rullaaminen. Avaa akun kansi (katso kappale D). Avaa etukansi (3) ja siirrä se sivuun, (katso kappale F). Löysää vastamutterit (5) vedä ruuvit (4). Jarru ilmautuu ja ajoneuvoa voidaan liikuttaa. Perillä oltaessa tulee jarrujärjestelä saattaa alkuperäiseen kuntoonsa! Ajoneuvoa ei saa jättää seisomaan ilmatulla jarrulla! Käännä ruuvit (4) takaisin n. 5mm ulos ja kiinnitä ne vastamuttereilla (5). Jarrut toimivat jälleen. Kiinnitä etukansi (3) SF C 2

20 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. M F M F Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. D 1

21 2 Akkutyypit F Mallista riippuen trukit on varustettu erilaisin akkutyypein. Allaoleva taulukko kertoo eri akkujen tehot ja vakiovarusteina käytettävät yhdistelmät: Akun painot on nähtävissä akun tyyppikilvestä. Akkutyypin mukaan on mahdollista käyttää isompitehoista ja huoltovapaata akkua. Akkua vaihdettaessa tai asennettaessa on varmistuttava siitä, että se kiinnitetään tu 3 Akun ulos ottaminen F 24 V - PzS - akku 3 PzS 420 Ah L 24 V - PzS - akku 3 PzS 450 Ah-HX tehoa nostava Seisauta ajoneuvo siten, ettei se pääse rullaamaan pois (katso luku E). Vedä vipu (1) ylös ja aseta ohjausaisa samalla yläasentoon. Päästä vipu (1) irti. Käännä akunlukitus (2) ylös, vedä lukitus ylös ja avaa akkutilan kansi (3) F Päällysteet ja liittokset tulee ennen ajoneuvon käyttöönottoa asettaa niiden normaaliin asentoon. D 2

22 4 Akun lataus F M F Akun lataus tulee suorittaa suljetussa, ilmastoidussa tilassa. akun avaaminen (katso kappale 3). Akun pistokkeiden (4) ja latausjohdon (7) käyttö latausasemalla, kuten myös pääkytkimen käyttäminen (6) saa tapahtua vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. Latauksen aikana tulee akun kennojen yläosien olla vapaana, jotta riittävä tuuletus on mahdollista. Akun päälle ei saa asettaa mitään metalliosia. Tarkista ennen akun latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten vaurioiden varalta. Latausaseman ja akun valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. M Vedä akkupistoke (4) irti kiinnikkeestään (5). Poista tarvittaessa akun eristysmatto. Liitä akunlatausaseman latausjohto (7) akun pistokkeeseen (4) ja laita laturi päälle. Lataa akku noudattaen latausaseman ja akun valmistajan antamia ohjeita Optiossa LJ Irrota ja taita Jet Pilot alas (ls. luku F, jakso 6.4). Avaa akun kansi (3). 3 D 3

23 5 Akun purkaminen ja kokoaminen F M Ajoneuvon tulee seistä vaakatasossa. Oikosulkujen estämiseksi tulee akut, joissa on avonaisia napoja tai liittimet peittää kumimatolla. Akun pistoke tai akun johto tulee asettaa siten, että ne eivät akkua ulos vedettäessä jää kiinni ajoneuvoon. Akkua kuljetettaessa nosturivaljailla huomioi riittävä kantovoima (katso akun paino akkukotelossa olevasta tyyppikilvestä). Nosturivaljaiden tulee voida nostaa akkua suoraan ylöspäin, ettei akkukotelo vahingoitu. Nostokoukut on ripustettava akun kiinnityskorvakkeisiin (8) siten, että koukut eivät nostoliinojen löystyessä putoa akun kennojen päälle. F F Akun avaaminen (katso kappale 3). Vedä akkupistoke (4) irti kiinnikkeestään (5). Käännä akunlukitus (9) taakse. Siirrä akku (10) varovasti sivuttain akun vaihtoasemalle tai vedä se ulos ajoneuvosta varovasti nosturivaljailla. Toimi akun vaihtoaseman käyttöohjeita noudattaen! Kokoonpano tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä; ota huomioon oikea asennuspaikka ja akun oikea liitos. Uudelleen asennuksen jälkeen tarkista kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten vaurioiden varalta. Akku tulee olla kunnolla kiinnitetty ajoneuvoon sen liikkumisen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Jokaisen akun vaihdon jälkeen on varmistuttava siitä, että kääntämällä akunlukitus (9) takaisin paikalleen sitä varten tehtyyn koloon akku ei pääse liikkumaan. Akun kansi tulee olla kunnolla suljettu D 4

24 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. F Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. E 1

25 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Asento Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 1 Pääkytkin (hätäpysäytys) t Virtapiiri katkeaa ja kaikki sähkötoiminnot sammuvat, ajoneuvo pakkojarruttaa. 2 Painike Varoitussignaali t Varoitussignaalin laukaisu. (äänimerkki) 3 Painike Lasku t Nostolaitteisto laskeutuu. 4 Painike Nosto t Nostolaitteisto nousee. 5 Jarrupainike t Ajoneuvo pysähtyy mahdollisimman suuren hidastuksen jälkeen. 6 Ajosäädin t Ajosuunnan ja -nopeuden ohjaus. 7a Ohjausaisa t Toimii käyttöjarruna. 7b Jet-Pilot o Toimii käyttöjarruna. 8 Painike ohjaus taluttaen eteenpäin o Trukki lähtee liikkeelle taluttaen ohjaten suuntaan eteenpäin (V) (ryömintäajo). 9 Seis-painike o Kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä ja ajoneuvo pakkojarruttaa. 10 Painike ohjaus taluttaen peruutus (ei vaihtoehtoon "Nykäyskäyttö vain käyntisuuntaan") o Trukki lähtee liikkeelle ohjauksen ollessa jalan kulkien suuntaan taaksepäin (R) (ryömintäajo). t = vakiovaruste o = lisävaruste E 2

26 STOP 11, a 7b b E 3

27 Pos. Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 11 Koodilukko o Korvaa virtalukon. Ohjausjännitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Ajoneuvotoimintojen antaminen vaapaksi. 12 Ohjausnäppäimistö (CANCODE) 13 Näyttöyksikkö (CANDIS) o Koodin asetukset. Vapautus ja ajo-ohjelmien valinta. Ajoparametrien syöttö. o Käyttötuntinäyttö Akkukapasiteetin näyttö. Ajoparametrien näyttö ja huoltonäytöt. Näyttää ajoneuvon jo käytetyt käyttötunnit. 14 Virtalukko t Ajoneuvon kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 15 Aisan säätö t Aisa voidaan asettaa haluttuun asentoon. 16 Painike "Tason nosto" Taso nostetaan tasaisella nopeudella. 17 Painike "Tason lasku" Taso lasketaan tasaisella nopeudella. 18 Aisan säätö LJ o Aisa voidaan asettaa haluttuun asentoon. 19 Turvakaari 2. tason käsikahva optiossa LJ t = vakiovaruste o = lisävaruste E 4

28 STOP 11, a 7b b E 5

29 3 Ajoneuvon käyttöönotto F Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön tai kuormayksikköä nostetaan, tulee kuljettajan varmistua, ettei vaara-alueella ole ketään. F M Elekroninen ajo-ohjaus ja mahd. ohjausvalvonta valvovat itse toimintojaan. Virhetapauksessa ne lopettavat ajo- ja ohjauskäytön. Ilmennyt vika on korjattava valmistajan huoltopalvelun toimesta. Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Tarkista koko ajoneuvo (erityisesti pyörät ja nostolaitteisto) vaurioiden varalta. Tarkista, että akun kiinnitys ja johtoliitokset ovat kunnossa. Ajoneuvoon noustaessa ei saa painaa ajosäädintä tai Mukanakulku (o) painiketta. Käynnistä ajoneuvo Z Astu ohjaustasolle. Vie ohjausaisa ohjausaisansäädön löysäämisen jälkeen toivottuun asentoon ja päästä jälleen irti ohjausaisansäädöstä. Vedä pääkytkin (1) ulos. Anna koodilukon (o) (11) koodi, tarvittaessa on kytkettävä virtalukko (14) päälle. Tarkista äänimerkin (2) toiminto. Tarkista, että ajosäädin (6) toimii (katso kappale 4.3). Ajoneuvo on nyt käyttökunnossa. Näyttöstrumentti (CANDIS (13) (o)) näyttää akun jäljellä olevan kapasiteetin. 2 V 6 11, 12 R 13 R 1 V E 6

30 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely 4.1 Ajoa koskevat turvamääräykset Ajoreitit ja työskentelyalueet: Trukilla saa ajaa vain trukkiliikenteeseen tarkoitetuilla reiteillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on sopeutettava ajonopeus vallitsevia oloja vastaavaksi. Esim. kaarteissa, kapeissa kohdissa, kääntöovista ajettaessa ja paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja hänen on pystyttävä hallitsemaan trukkinsa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuunottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan työpisteestä ulos nojaaminen tai kurkottaminen on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävälle etäisyydelle valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain trukilla-ajoon merkittyjä reittejä pitkin. Lisäksi ajopinnan on oltava puhdas ja luistamaton, ja trukin teknisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, että ajo nousuissa ja laskuissaon mahdollista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja trukin pysäköinti mäkeen on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja kuormasillalle ajaminen: Hissiin tai kuormalaitureille saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta trukilla ajoon sopivat ja omistaja tai haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei se tai kuorma kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kannettavat kuormat: Kuormien on oltava tukevasti ja oikein kiinnitettyjä. Trukilla ei saa koskaan kuljettaa kuormaa, joka on korkeampi kuin haarukkakelkka tai ulottuu kuormatuen yläpuolelle. E 7

31 4.2 Ajo, ohjaus, jarrutus F Ajettaessa ja ohjattaessa, ertyisesti kun tämä tapahtuu ajoneuvon ulkopuolelta, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Elektroninen ohjauslaitteisto on itse itseään valvova järjestelmä. F Ohjausvalvonta tarkistaa tapahtuvien virheiden määrän tietyn ajan sisällä. Jos tämän ajan sisällä tapoahtuu useimmin virhe, laskee ohjausvalvonta ajonopeuden hitaalle ajolle. Tässä tapauksessa ei ajonopeutta saada normaaliksi sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä ajoneuvo. Tämä estää tapahtuneen virheen huomioonottamattajättämisen. Koska ohjauslaitteisto vaikuttaa ajoneuvon turvallisuuteen, tulee siinä esiintyneet viat korjauttaa valmistajan huoltopalvelun toimesta. HÄTÄPYSÄYTYS Paina pääkytkin (1) alas. Kaikki sähkötoiminnat sammuvat. 2 V 6 11, 12 R 13 8 R 10 1 V 16 E 8

32 F Z M Ajo Aja vain konepellin ollessa sääntöjen mukaan suljettu ja lukittu. Ajoneuvon käyttöönotto (katso kappale 3). Ajosäädintä (6) painetaan haluttuun ajosuuntaan (eteen (V) tai taakse (R)). Ajoneuvo lähtee toivottuun suuntaan. Ajonopeutta säädellään ajosäätimestä (6). Ajoneuvoa, joka on varustettu toiminnolla ohjaus jalan kulkien (o), on mahdollista ajaa hidastetulla nopeudella ilman, että kuljettajan on noustava astinlaudalle. Nousujen ajaminen Kuorman tulee olla nousun suuntainen. Varmista ajoneuvo Alasrullausta vastaan: Käyttöjarru tulee automaattisesti päälle ajosäätimen (6) ollessa nolla-asennossa (ohjaus tunnistaa ajoneuvon alasrullaamisen nousussa). Ajosäätimestä (6) vapautetaan käyttöjarru ja sillä valitaan ajosuunta ja -nopeus. Ohjaus Aisaohjaus (t) M Käännä aisaa (7a) oikealle tai vasemmalle. Tiukoissa kurveissa yltää mekaanisella aisalla varustetun ajoneuvon aisaajoneuvon ulkopuolelle! Jet-Pilot (o) Käännä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. 7a E 9

33 F Jarrutus Ajoneuvon jarrutuskäyttäytyminen riippuu ajoradan liukkaudesta. Kuljettajan tulee huomioida tämä. Ajoneuvoa voidaan jarruttaa kolmella eri tavalla: F Z Käyttöjarrulla Generaattorisella jarrulla (moottorijarrutus) Vastavirtajarrulla (ajosäädin) Vaaratilanteessa tulee jarruttaa käyttöjarrulla. Normaaliajossa on suositeltavaa käyttää generaattorista- ja vastavirtajarrua. Nämä jarrutustavat kuluttavat vähän energiaa ja ajoneuvoa (energian takaisin syöttö). Jarrutus käyttöjarrulla: Z Paina jarrupainiketta (5). Ajoneuvo pysähtyy pienen viiveen jälkeen. Liikkeellelähtö on mahdollista vasta, kun ajosäädin on kerran tuotu neutraaliasentoon. Jarrutus generaattorisella jarrulla (moottorijarrutus): Z Irroita ajosäätimestä (6) - ajosäädin nolla-asennossa. säädöstä riippuen jarrutus tapahtuu generaattorisesti moottorijarrulla. Jarrutuksen voimakkuus on säädettävissä vakiomallin kohdalla valmistajan huoltopalvelun toimesta; ajoneuvoissa, joissa on CANCODE ja CANDIS syöttämällä vastaava arvo. Jarrutus vastavirtajarrulla: Z Käännä ajosäädin (6) ajonaikana vastakkaiseen suuntaan. Ajoneuvo jarruttaa vastavirralla, kunnes se lähtee uuteen ajosuuntaan. Jarrun vaikutus on ajosäätimen asennosta riippuva. E 10

34 4.3 Ohjaus taluttaen (o) F Z M Ajettaessa näppäimistökäytöllä on vieressäkuljettaessa otettava ehdottomasti huomioon, että ohjaus on asetettu suoraan eteen, ettei käyttäjä jää puristuksiin seinän ja ajoneuvon väliin. Näppäimistökäytössä voidaan ajoneuvoa ajaa sen molemmilta puolilta. Maksiminopeus on alhainen. Näppäimisökäytölle on kaksi rakennemahdollisuutta: ajosäätimen kautta (6), selkänojassa sijaitsevista painikkeista ohjaus taluttaen (8, 10) Vaihtoehdossa "Nykäyskäyttö vain käyntisuuntaan" on mukanakävelykäyttö mahdollista vain eteenpäinajosuunnassa koskettimesta (8) V R 8 6 R 10 V Ajaminen ajosäädintä käyttäen Ajosäädintä (6) painetaan haluttuun ajosuuntaan (eteen (V) tai taakse (R)). Ajoneuvo ajaa alhaisella nopeudella, muunnettavissa n. 4 km/h asti. Ajaminen käyttäen painiketta Ohjaus taluttaen (o) Paina painikkeita (8, 10) Ohjaus taluttaen. Ajoneuvo ajaa vakionopeudella, joka on n. 2 km/h nopeudella (ryömintäajo). E 11

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02

KMS 100. Käyttöohjeet 07.99- 50145728 04.02 KMS 100 07.99- Käyttöohjeet s 50145728 04.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ESC 214/214z/216/216z

ESC 214/214z/216/216z ESC 214/214z/216/216z 07.09 - Käyttöohjeet 51189038 11.14 s ESC 214 ESC 214z ESC 216 ESC 216z Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön

Lisätiedot

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Käyttöohjeet s 50045354 12.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana.

Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. Käyttö-, turvallisuusja huolto-opas Pidä käyttöohje aina koneen mukana. LIFTLUX Mallit 210-25 ja 245-25 Varhaisempi S/N 20465 Paitsi S/N: 16563, 18190, 19542, 19543, 19933, 20020, 20242 ja 20317 Osanro

Lisätiedot

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8

Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJEET Itsekulkeva henkilönostin Mallit Optimum 6 ja 8 2420317090 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - RANSKA! +33 (0)4 77 29 24 24 - faksi +33 (0)4 77 31 28 11 E-mail: Haulotte

Lisätiedot

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE

MT 732 Série E-E3 MT 932 Série E-E3 MT 1030 S Turbo Série 5-E3 MANITOU BF BP 10249 44158 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0)2 40 09 10 11 KÄYTTÖOHJE MANITOU BF BP 049 4458 ANCENIS CEDEX - FRANCE TEL: + 33 (0) 40 09 0 MYYJÄ 647083 SF (/06/0) MT 73 Série E-E3 MT 93 Série E-E3 MT 030 S Turbo Série 5-E3 KÄYTTÖOHJE TÄMÄ KÄSIKIRJA ON PIDETTÄVÄ VAKITUISESTI

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA

DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA DERBI HALUAA KIITTÄÄ SINUA tuotteensa valitsemisesta. Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla ensimmäistä kertaa. Se sisältää ajoneuvoosi käyttöön liittyvää tietoa, ehdotuksia ja varotoimia,

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite

ACS 600/601/650. Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Käyttöohje Ilmastointihuoltolaite ACS 600/601/650 Sisällysluettelo 1. Käytetyt symbolit 3 1.1 Symbolit 3 1.2 ACS 600/601/650 3 2. Tärkeitä vihjeitä 3 2.1 Käyttäjäryhmä 3 2.2 Sopimus 4 2.3

Lisätiedot

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös

Käyttäjän opaskirja GTH-5021 R. Vaihe 3A Vaihe 3B. Kattaa sarjanumerot GTH5021R14-101. Sarjanumerosta: Alkuperäisten ohjeiden käännös Käyttäjän opaskirja Kattaa sarjanumerot GTH-5021 R Vaihe 3A Vaihe 3B Sarjanumerosta: GTH5021R14-101 Alkuperäisten ohjeiden käännös Ensimmäinen julkaisu Toinen painos Koodi 57.0009.0658 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Matkailuvaunun käyttöohie

Matkailuvaunun käyttöohie Matkailuvaunun käyttöohie Version 07/2011 FIN Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja velvoittaa meidät tekemään matkailuvaunuistamme

Lisätiedot

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä.

Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Hyvä matkailuvaunuilija, Onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Toivomme sen olevan sinulle hyvä matkakumppani vuoden parhaimpina päivinä. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi,

Lisätiedot

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS MATKAILUVAUNUN FIN Version 02/2014 Hyvä karavaanari, onnittelut uuden HOBBY-asuntovaunun hankinnasta! Asiakkaidemme luottamus innostaa meitä ja

Lisätiedot

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14

ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 0-1 ENNEN KONEEN HUOLTAMISTA 0-2 EY-SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN 0-3 SARJANUMERO JA MAAHANTUOJA 0-4 TURVATARRAT 0-7 OHJEET 0-14 TURVAOHJEET ENNEN KONEEN KÄYTTÄMISTÄ 1-1 KONEEN KÄYTÖN

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa.

onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Hyvä matkailuvaunuilija, onnittelemme Sinua ostopäätöksestä ja toivomme, että uusi HOBBY-käyttöohje tarjoaa Sinulle aina hyvää matkaseuraa. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi, vaikka olisitkin

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot

Käyttäjän käsikirja 600---900. Valmistenumerot Käyttäjän käsikirja 600---900 Valmistenumerot Moottorinnro... TyyppikilpiEEC... Traktorinnro... Ohjaamonnro... Valmistekilpi... Vetäväetuakseli... 69---,6 --- --- Päähakemisto Käyttäjän käsikirja on jaettu

Lisätiedot

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä.

FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT. Me liikutamme ihmisiä. FIN TURVALLISUUTEEN JA YLEI- SEEN KÄSITTELYYN LIITTYVIÄ OHJEITA MEKAANISELLA JA LIHASVOI- MALLA TOIMIVAT PYÖRÄTUOLIT Me liikutamme ihmisiä. 2 Sisältö Johdanto... 5 Hyvä tietää:...5 Yleisiä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU

Käyttöohje. Stonebear KIVIKARHU Käyttöohje Stonebear KIVIKARHU Sisällysluettelo Sivu 1. Esipuhe 5 1.1. Ohjekirjan käyttäminen 6 1.2. Valmistuskilpi 6 2. Koneen esittely 7 2.1. Koneen yleisesittely 7 2.2. Kivikarhun toimintaperiaate

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie

Vespa Primavera 50 4T. Vespa Primavera 125ie 150ie Vespa haluaa kiittää sinua tuotteensa valitsemisesta. Olemme laatinet tämän käyttöoppaan, jotta saisit hyödynnettyä ajoneuvoasi mahdollisimman kattavasti. Lue se huolellisesti ennen kuin ajat ajoneuvolla

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot