ECE 220. Käyttöohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50439713 10.06"

Transkriptio

1 ECE Käyttöohjeet s

2 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty kirjaimin. Jokaisen luvun sivunumerointi alkaa numerosta 1. Sivut on merkitty luvun kirjaimella ja sivunumerolla. Esimerkki: Sivu B 2 on luvun B toinen sivu. Tässä käyttöohjeessa on kuvattu erilaisia ajoneuvotyyppejä. Ajoneuvon käytössä ja huoltotöissä on kiinnitettävä huomiota siihen, että noudatetaan oikeaa ajoneuvotyyppiä vastaavaa kuvausta. F M Z t o Turvaohjeet ja tärkeät selitykset on merkitty seuraavin symbolein: Turvaohjeiden edessä, joita on noudatettava henkilövahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden edessä, joita on noudatettava aineellisten vahinkojen välttämiseksi. Ohjeiden ja selitysten edessä. Tarkoittaa vakiovarustusta. Tarkoittaa lisävarustusta. Kehitämme laitteitamme jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muoto-, varustus- ja tekniikkamuutoksiin. Tämän käyttöohjeen sisällön perusteella ei näin ollen voida vaatia tiettyjä laiteominaisuuksia. Tekijänoikeus Tämän käyttöohjeen tekijänoikeus säilyy JUNGHEINRICH AG:llä. Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand Hamburg - SAKSA Puhelin: +49 (0) 40/ FIN

3 0108.FIN

4 Sisällysluettelo A B Asianmukainen käyttö Ahoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus... B 1 2 Rakenneosat... B 2 3 Vakiomallin tekniset tiedot... B Tehotiedot... B Mitat... B EN-tuotenormit... B Käyttöolosuhteet... B 5 4 Tunnusmerkkipaikata ja tyyppikilvet... B Trukin tyyppikilpi... B 7 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturipurku... C 1 2 Käyttöönotto... C 1 3 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria... C 2 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä... D 1 2 Akkutyypit... D 2 3 Akun ulos ottaminen... D 2 4 Akun lataus... D 3 5 Akun purkaminen ja kokoaminen... D SF I 1

5 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset.. E 1 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus... E 2 3 Ajoneuvon käyttöönotto... E 6 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely... E Ajoa koskevat turvamääräykset... E Ajo, ohjaus, jarrutus... E Ohjaus taluttaen (o)... E Kuormayksiköiden kyytiinottaminen ja purkaminen... E Tavarajakelu 2. tasolle... E Varmista, että ajovneuvo pysyy paikallaan... E 13 5 Käyttönäppäimistö (CANCODE) (o)... E Koodilukko... E Ajo-ohjelmat... E Parametrit... E Parametriasetukset... E Ajoparametrit... E 21 6 Näyttöinstrumentti (CANDIS) (o)... E Purkaussuojatoiminto... E Käyttötuntien näyttö... E Päällekytkentätesti... E 27 7 Häiriöapu... E 28 F Trukin huolto 1 Käyttöturvallisuus ja ympäristön suojelu... F 1 2 Huoltoa koskevat turvallisuusmääräykset... F 1 4 Huoltokirja... F 4 5 Voitelusuunnitelma ECE F Käyttönesteet... F 7 6 Ohjeita huoltoon... F Ajoneuvon valmistelteminen huolto- ja kunnossapitotöitä varten.... F Kiristä pyörämutterit... F Poista etukansi... F Jet-Pilotin taittaminen alas huoltotarkoituksia varten (optio LJ)... F Tarkista sähkäsulakkeet... F Trukin käyttöönotto huollon jälkeen... F 12 7 Trukin poistaminen käytöstä... F Toimenpiteet ennen käytöstä poistoa... F Toimenpiteet säilytyksen aikana... F Käyttöönotto säilytyksen jälkeen... F 13 8 Säännöllisin välein ja aina tapaturmien jälkeen suoritettava turvatarkastus (D: BGV D27 mukainen onnettomuuksien ehkäisymääräysten mukainen tarkastus)... F SF I 2

6 Liite JH-ajoakun käyttöohje Z Tämä käyttöohje koskee vain Jungheinrich-merkkisiä akkutyyppejä. Käytettäessä muita merkkejä on huomioitava valmistajan käyttöohjeet FIN 1

7 FIN

8 A Z Asianmukainen käyttö Tehdaskuljetusneuvojen oikean ja sääntöjenmukaisen sisä- ja ulkokäytön ohjeet (VDMA) toimitetaan tämän trukin mukana. Ne kuuluvat osana näihin käyttöohjeisiin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Kansalliset määräykset ovat voimassa rajoituksetta. Tässä käyttöohjeessa kuvattu trukki on kuormien nostoon ja kuljettamiseen tarkoitettu tehdaskuljetusneuvo. Sitä on käytettävä, ohjattava ja huollettava näiden käyttöohjeiden mukaan.tarkoituksenmukaisesta käytöstä poikkeaminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laite- ja omaisuusvaurioita. Ennen kaikkea on vältettävä liian raskaiden tai epätasapainoisesti nostettujen kuormien aiheuttamaa ylikuormitusta. Trukkiin kiinnitetyn tyyppikilven tai kuormakaavion osoittamaa suurinta sallittua kuormitusta on noudatettava. Tehdaskuljetusneuvoa ei saa käyttää palonaroissa, räjähdysalttiissa, korroosiota aiheuttavissa eikä vahvasti pölyisissä tiloissa. M Käyttäjän velvollisuudet: Näissä käyttöohjeissa käyttäjällä tarkoitetaan sitä luonnollista tai juridista henkilöä, joka joko itse käyttää tehdaskuljetusneuvoa tai jonka toimeksiannosta sitä käytetään. Erikoistapauksissa (esim. leasing, vuokraus) käyttäjänä on pidettävä henkilöä, joka trukin omistajan ja käyttäjän välisen sopimuksen mukaan on vastuussa käyttötoimien valvonnasta. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että trukkia käytetään vain asianmukaisesti ja että kaikenlaiset käyttäjän tai ulkopuolisten henkeä tai terveyttä uhkaavat vaarat vältetään. Lisäksi on huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisymääräyksiä ja muita turvallisuussäädöksiä sekä käyttö-, huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Käyttäjän on varmistuttava siitä, että kaikki trukkia kuljettavat henkilöt ovat lukeneet ja ymmärtäneet nämä käyttöohjeet. Takuumme ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen vastaisesta käytöstä. Takuu loppuu myös jos koneeseen tehdään ei- asianmukaisia korjauksia asiakkaan tai jonkun muun kuin valmistajan asiakaspalvelun toimesta tai ilman sen lupaa. Lisälaitteiden asennus: Lisälaitteita, jotka vaikuttavat tehdaskuljetusneuvon toimintoihin tai täydentävät niitä, saa asentaa trukkiin vain valmistajan antaman kirjallisen luvan perusteella. Tarvittaessa on hankittava myös paikallisten viranomaisten lupa. Viranomaisilta saadusta luvasta huolimatta tarvitaan kuitenkin aina myös valmistajan myöntämä lupa SF A 1

9

10 B Ahoneuvon kuvaus 1 Käyttökuvaus Ajoneuvo on nelipyöräinen sähkökäyttöinen haarukkatrukki, jossa on kuljettajan paikka ja nostettava seisomataso. Trukki on varustettu aisaohjauksella tai Jet-Pilotilla (o). Ajoneuvo on tarkoitettu tasaisella pinnalla tapahtuvaan kuormien kuljetukseen ja tarkistamiseen. Ajoneuvolla voidaan kuljettaa pyörärattaita ja avopohjaisia sekä poikkilaudoituspohjaisia paletteja (kun nämä ovat kuormausrenkaiden ulkopuollella). Toiselle keräilytasolle voidaan päästä astumalla selkänojaan sijoitetulle askelmalle (o) ja kiipeämällä akkutilan kannelle. Nimellisnostoteho on merkitty tyyppikilpeen ja nostotehokilpeen Qmax. B 1

11 2 Rakenneosat , Asento Nimike Asento Nimike 1 t Etukansi 12 o Painike ohjaus taluttaen peruutus 2 t Akun kansi 13 o Seis-painike 3 t Ohjausaisa 14 o Painike ohjaus taluttaen eteenpäin 4 t Pääkytkin (hätäpysäytys) 15 t Nostolaitteisto 5 t Ajosäädin 16 t Nostettava taso 6 t Jarrupainike 17 t Tason Lasku 7 o Käyttönäppäimistö 18 t Tason Nosto (CANCODE) 8 o Näyttöinstrumentti 19 o Jet-Pilot (CANDIS) 9 t Virtalukko 20 t Tukipyörä 10 t Painike Nosto 21 t Vetopyörä 11 t Painike Lasku 22 o Ylös ajettava Jet-Pilot LJ t = Vakiovaruste o = Lisävaruste B 2

12 3 Vakiomallin tekniset tiedot Z Tekniset tiedot on annettu VDI 2198:n mukaan. Oikeus teknisiin muutoksiin ja täydennyksiin pidätetään. 3.1 Tehotiedot Nimike ECE 220 Vakio ECE 220 LJ ECE 220 Pikakäyttö Q Nimelliskantavuus kg c Kuorman painopisteen etäisyys haarukan vakiopituudella* ) mm Ajonopeus nimelliskuorman kanssa / ilman nimelliskuormaa 8,5 / 10,5 8,5 / 10,5 9,5 / 12,5 km/h Ajonopeus kuljettajan paikka nostettuna, nimelliskuormalla/ilman nimelliskuormaa Nostonopeus nimelliskuormalla/ilman nimelliskuormaa Laskunopeus nimelliskuormalla/ilman nimelliskuormaa - 4,0 / 4,5 - km/h 5,0 / 6,0 5,0 / 6,0 5,0 / 6,0 cm/s 6,0 / 4,0 6,0 / 4,0 6,0 / 4,0 cm/s * ) Mikäli trukki on varustettu pitemmällä haarukalla, on kuorman painopiste haarukan keskikohdalla. L 1256 c 30 h y 95 h13 b1 e b 3 b 11 b 12 W a L 2 L 6 a/2 (L a/2 1 ) B 3

13 3.2 Mitat (kaikki mitat annettu mm) Nimike Vakiomalli l 2 Etuosan pituus 1267 h 13 Kuormahaarukan korkeus alaslaskettuna 90 h 3 Nosto 125 b 1 Ajoneuvon leveys 810 b 5 Haarukoiden ulkovälimatka 510 / 540 / 664 b 11 Ajouranleveys 340 / 370 / 494 b 3 Haarukoiden sisävälimatka 170 / 200 / 324 / 326 e Haarukan leveys 170 a Turvallisuusväli 200 Nettopaino: katso tyyppikilpi, ajoneuvo Työkäytävänleveys vakio ECE 220 (kaikki mitat annettu mm) l l 1 y 1) x 1) l 6 W 1) a A st ) nostetulla kuormalla arvot noin 89mm pienennettyt B 4

14 3.3 EN-tuotenormit Jatkuva melutaso: 69 db(a) Z Z Normin EN mukaan ISO 4871 mukaisesti. Jatkuva melutaso on normimääräysten mukainen keskiarvo, joka on mitattu ajaessa, nostaessa ja vapaakäynnillä. Melutaso mitataan kuljettajan korvan vierestä. Tärinä: 0,75 m/s 2 EN 13059:n mukaan Vartaloon työskentelyasennossa vaikuttava tärähdyskiihtyvyys on normimääräyksen mukaan lineaarisesti integroitu painotettu kiihtyvyys pystysuoraan. Se lasketaan ajamalla vakionopeudella ajoalustalla olevien kohoumien yli. Sähkömagneettinen sietokyky (EMV) Z Valmistaja takaa raja-arvoissa pysymisen koskien interferenssiemissioita ja interferenssikestoa sekä sähköstaattisen purkauksen tarkastuksen suorituksen EN 12895:n sekä siinä mainittujen normimääräysten mukaisesti. Sähkö- ja elektroniikkakomponentteihin ja niiden sijaintiin tehtäviä muutoksia saa tehdä vain valmistajan myöntämän kirjallisen luvan perusteella. 3.4 Käyttöolosuhteet Ympäristön lämpötila ajokäytössä: Z - käyttölämpötila -10 C - 40 C Lattiakuljettimien jatkuva käyttö olosuhteissa, joissa lämpötila- ja kosteusvaihtelut ovat suuria, edellyttävät kuljettimilta erikoisvarustelua ja erityistä hyväksyntää. B 5

15 4 Tunnusmerkkipaikata ja tyyppikilvet *) *) Qmax 2000kg mv 1,5 V Z Asento Nimike 22 Kuormanjako 23 Trukin tyyppikilpi 24 Varoituskyltti Huomio näppäimistökäyttö *) vaihtoehtoon "Nykäyskäyttö vain käyntisuuntaan" 25 Kyltti Puristumisvaara 26 UVV-tarkistusmerkintä (vain D) 27 Kantovoima Qmax 28 Kiinnityspiste nosturilla kuljetusta varten (sisällä), Huomio! Noudata käyttöohjetta 29 Varoituskyltti Varo sähköä ja alijännitettä Kantovoimakyltissä (27) lukee maksimaalinen kantovoima Qmax. Annettua nimellisnostotehoa ei saa ylittää. Kyltti Kuormanjako (22) määrää kuorman tasaisen jakautumisen kuormahaarukoille. B 6

16 4.1 Trukin tyyppikilpi Asento Nimike Asento Nimike 30 Tyyppi 36 Valmistaja 31 Sarja-nro. 37 Akun paino min/max kg 32 Nimellisnostoteho kg 38 Moottorin teho kw 33 Akku: Jännite V 39 Kuorman painopiste-etäisyys mm 34 Tyhjäpaino ilman akkua kg 40 Valmistusvuosi 35 Valmistajan logo 41 Optio Z Esittäessänne ajoneuvoa koskevia kysymksiä tai tilatessanne varaosia antakaa sarjanumero (31). B 7

17 B 8

18 C Kuljetus ja käyttöönotto 1 Nosturipurku F Z Käytä vain nostolaitteita joilla on riittävä kantovoima (Katso lastauspaino trukin tyyppikilvestä). Ajoneuvon kuormaukseen nosturivaljailla on kehyksissä (1) ja kuormahaarukassa (2) kiinnityspisteet. 1 2 M Varmista, että ajoneuvo seisoo vakaasti paikallaan (katso luku E). Avaa etukansi (3) ja siirrä se sivuun, (katso kappale F). Kiinnitä nosturivaljaat kiinnityspisteisiin (1) ja (2). Kiinnitä nosturivaljaat siten, etteivät ne voi luiskahtaa paikaltaan eivätkä kosketa nostettaessa rakennusosia. 3 2 Käyttöönotto M Aja ajoneuvoa vain akkuvirralla! Samansuuntainen vaihtovirta vahingoittaa sähköosia. Akkuun tulevien johtojen (siirtokaapeli) tulee olla lyhyempiä kuin 6m. Ajoneuvon saattamien käyttökuntoon kuljetuksen jälkeen vaatii seuraavat toimenpiteet: Z Tarkista, että kaikki varusteet ovat tallella. Asenna akku tarvittaessa paikalleen, varo ettei akkukaapeli vahingoitu (katso luku D). Lataa akku (katso luku D). Ota ajoneuvo ohjeita noudattaesn käyttöön (katso luku E). Seisokin jälkeen saattavat renkaat olla hieman painuneet. Lyhyen ajon jälkeen nämä painanteet häviävät SF C 1

19 3 Ajoneuvon liikuttaminen ilman sen omaa moottoria F Tämä liikutustapa on kielletty ajoneuvon ollessa kaltevalla pinnalla. Jos ajoneuvoa pitää liikuttaa ajokäyttäytymiseen vaikuttaneen häiriön jälkeen, tulee toimia seuraavasti: F Käännä pääkytkin asetoon SAMMUTUS. Käännä virtalukko asentoon SAMMUTUS ( 0 ) ja vedä avain pois. Estä ajoneuvon pois rullaaminen. Avaa akun kansi (katso kappale D). Avaa etukansi (3) ja siirrä se sivuun, (katso kappale F). Löysää vastamutterit (5) vedä ruuvit (4). Jarru ilmautuu ja ajoneuvoa voidaan liikuttaa. Perillä oltaessa tulee jarrujärjestelä saattaa alkuperäiseen kuntoonsa! Ajoneuvoa ei saa jättää seisomaan ilmatulla jarrulla! Käännä ruuvit (4) takaisin n. 5mm ulos ja kiinnitä ne vastamuttereilla (5). Jarrut toimivat jälleen. Kiinnitä etukansi (3) SF C 2

20 D Akku - huolto, lataaminen, vaihto 1 Turvamääräykset rikkihappoa sisältäviä akkuja käsiteltäessä Ennen akkuun kajoamista trukki on pysäköitävä turvallisesti (katso kappale E). Huoltohenkilöstö: Vain ammattitaitoinen henkilöstö saa ladata, huoltaa ja vaihtaa akkuja. Näitä käyttöohjeita sekä akkujen ja latauslaitteiden valmistajien ohjeita on noudatettava akkuja käsiteltäessä. Palonsuojelutoimet: Akkuja käsiteltäessä tupakointi ja avotulen teko on kielletty Mitään palonarkoja tai kipinöintiä aiheuttavia aineita ei saa olla vähintään 2 m etäisyydellä lataamista varten pysäköidyn trukin lähellä. Tilat on tuuletettava hyvin. Palonsammutusvälineet on oltava saatavilla. Akun huolto: Akkukennojen kansitulppien on oltava kuivat ja puhtaat. Liittimien ja kaapelikenkien on oltava puhtaita, kevyesti naparasvalla voideltuja ja kunnolla kiinnitettyjä. Akut, joiden navat ovat eristämättömät, on peitettävä liukumattomalla eristematolla. M F M F Akun hävittäminen: Akut on hävitettävä kansallisten ympäristönsuojelumääräysten tai ongelmajätteiden käsittelymääräysten mukaisesti. Akun valmistajan antamia hävittämisohjeita on ehdottomasti noudatettava. Ennen akun kannen sulkemista on varmistuttava siitä, että akun kaapeli ei voi vahingoittua. Akut sisältävät happoliuosta, joka on myrkyllistä ja syövyttävää. Tästä syystä on akkuja käsiteltäessä aina käytettävä suojavaatetusta ja suojalaseja Vältä joutumista kosketukseen akkuhapon kanssa. Jos happoa kuitenkin vahingossa pääsee vaatteille, iholle tai silmiin, on ko. kohta välittömästi huuhdeltava runsaasti puhtaalla vedellä. Jos happoa on päässyt iholle tai silmiin, on käännyttävä lääkärin puoleen. Roiskunut akkuhappo on heti neutraloitava. Vain suljetussa akkukotelossa olevia akkuja saa käyttää. Akun painolla ja mitoilla on huomattava vaikutus trukin käyttöturvallisuuteen. Akkuvarustusta saa muuttaa vain valmistajan luvalla. D 1

21 2 Akkutyypit F Mallista riippuen trukit on varustettu erilaisin akkutyypein. Allaoleva taulukko kertoo eri akkujen tehot ja vakiovarusteina käytettävät yhdistelmät: Akun painot on nähtävissä akun tyyppikilvestä. Akkutyypin mukaan on mahdollista käyttää isompitehoista ja huoltovapaata akkua. Akkua vaihdettaessa tai asennettaessa on varmistuttava siitä, että se kiinnitetään tu 3 Akun ulos ottaminen F 24 V - PzS - akku 3 PzS 420 Ah L 24 V - PzS - akku 3 PzS 450 Ah-HX tehoa nostava Seisauta ajoneuvo siten, ettei se pääse rullaamaan pois (katso luku E). Vedä vipu (1) ylös ja aseta ohjausaisa samalla yläasentoon. Päästä vipu (1) irti. Käännä akunlukitus (2) ylös, vedä lukitus ylös ja avaa akkutilan kansi (3) F Päällysteet ja liittokset tulee ennen ajoneuvon käyttöönottoa asettaa niiden normaaliin asentoon. D 2

22 4 Akun lataus F M F Akun lataus tulee suorittaa suljetussa, ilmastoidussa tilassa. akun avaaminen (katso kappale 3). Akun pistokkeiden (4) ja latausjohdon (7) käyttö latausasemalla, kuten myös pääkytkimen käyttäminen (6) saa tapahtua vain ajoneuvon ja laturin ollessa sammuksissa. Latauksen aikana tulee akun kennojen yläosien olla vapaana, jotta riittävä tuuletus on mahdollista. Akun päälle ei saa asettaa mitään metalliosia. Tarkista ennen akun latausta kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten vaurioiden varalta. Latausaseman ja akun valmistajan antamia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava. M Vedä akkupistoke (4) irti kiinnikkeestään (5). Poista tarvittaessa akun eristysmatto. Liitä akunlatausaseman latausjohto (7) akun pistokkeeseen (4) ja laita laturi päälle. Lataa akku noudattaen latausaseman ja akun valmistajan antamia ohjeita Optiossa LJ Irrota ja taita Jet Pilot alas (ls. luku F, jakso 6.4). Avaa akun kansi (3). 3 D 3

23 5 Akun purkaminen ja kokoaminen F M Ajoneuvon tulee seistä vaakatasossa. Oikosulkujen estämiseksi tulee akut, joissa on avonaisia napoja tai liittimet peittää kumimatolla. Akun pistoke tai akun johto tulee asettaa siten, että ne eivät akkua ulos vedettäessä jää kiinni ajoneuvoon. Akkua kuljetettaessa nosturivaljailla huomioi riittävä kantovoima (katso akun paino akkukotelossa olevasta tyyppikilvestä). Nosturivaljaiden tulee voida nostaa akkua suoraan ylöspäin, ettei akkukotelo vahingoitu. Nostokoukut on ripustettava akun kiinnityskorvakkeisiin (8) siten, että koukut eivät nostoliinojen löystyessä putoa akun kennojen päälle. F F Akun avaaminen (katso kappale 3). Vedä akkupistoke (4) irti kiinnikkeestään (5). Käännä akunlukitus (9) taakse. Siirrä akku (10) varovasti sivuttain akun vaihtoasemalle tai vedä se ulos ajoneuvosta varovasti nosturivaljailla. Toimi akun vaihtoaseman käyttöohjeita noudattaen! Kokoonpano tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä; ota huomioon oikea asennuspaikka ja akun oikea liitos. Uudelleen asennuksen jälkeen tarkista kaikki johto- ja pistokeliitokset mahdollisten vaurioiden varalta. Akku tulee olla kunnolla kiinnitetty ajoneuvoon sen liikkumisen aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi. Jokaisen akun vaihdon jälkeen on varmistuttava siitä, että kääntämällä akunlukitus (9) takaisin paikalleen sitä varten tehtyyn koloon akku ei pääse liikkumaan. Akun kansi tulee olla kunnolla suljettu D 4

24 E Käyttö 1 Tehdaskuljetusneuvojen käyttöä säätelevät turvallisuusmääräykset Ajolupa: Tehdaskuljetusneuvoa saavat kuljettaa vain tehtävään soveltuvat koulutetut henkilöt, jotka ovat osoittaneet trukin haltijalle tai hänen edustajalleen taitonsa kuormien kuljetuksessa ja käsittelyssä ja jotka ovat nimenomaan saaneet valtuutuksen tähän tehtävään trukin haltijalta tai hänen edustajaltaan. Kuljettajan oikeudet, velvollisuudet ja käyttäytyminen: Kuljettajan tulee tietää oikeutensa ja velvollisuutensa, hänellä täytyy olla koulutus tehdaskuljetusneuvon kuljettamiseen ja hänen on tunnettava nämä käyttöohjeet. Hänelle on myönnettävä kaikki tarvittavat oikeudet. Käytettäessä tehdaskuljetusneuvoa, jota kuljetetaan jalan kulkien, on ajajalla oltava suojajalkineet. Valtuuttamattoman käytön estäminen: Kuljettaja on työaikana vastuussa trukistaan. Hänen on kiellettävä asiattomilta tehdaskuljetusneuvon ajaminen tai muu käyttö. Henkilöiden kuljetus tai nosto on kielletty. Vauriot ja viat: Kaikista trukissa tai sen lisälaitteissa ilmenevistä vaurioista tai vioista on välittömästi ilmoitettava vastuuhenkilölle. Trukkia, jonka toiminnoissa on jotakin vikaa (esim. kuluneet renkaat, jarruvika), ei saa käyttää, ennen kuin se on asianmukaisesti korjattu. Korjaukset: Kuljettaja ei saa ilman erikoiskoulutusta ja lupaa suorittaa mitään korjaus- tai muutostöitä tehdaskuljetusneuvoon. Missään tapauksessa hän ei saa muuttaa turvajärjestelmien ja kytkimien asetuksia tai kytkeä niitä pois käytöstä. F Vaara-alue: Vaara-alueeksi katsotaan alue, jonka sisällä tehdaskuljetusneuvon tai sen nostolaitteiden (esim. haarukan sakarat tai lisälaitteet) ajo-ja nostoliikkeet tai kuljetettavat kuormat voivat aiheuttaa vaaran ihmisille. Tähän sisältyy myös alue, jolle putoavat kuormat tai lisälaitteet saattavat osua. Asiattomat henkilöt on poistettava vaara-alueelta. Henkilöihin kohdistuvissa vaaratilanteissa on ajoissa annettava varoitusmerkki. Elleivät asiattomat henkilöt käskystä huolimatta poistu vaara-alueelta, on tehdaskuljetusneuvo heti pysäytettävä. Turvallisuusvarusteet ja varoituskilvet: Tässä kuvatut turvalaitteet, varoituskilvet ja varoitusohjeet on otettava ehdottomasti huomioon. E 1

25 2 Hallinta- ja näyttöelementtien kuvaus Asento Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 1 Pääkytkin (hätäpysäytys) t Virtapiiri katkeaa ja kaikki sähkötoiminnot sammuvat, ajoneuvo pakkojarruttaa. 2 Painike Varoitussignaali t Varoitussignaalin laukaisu. (äänimerkki) 3 Painike Lasku t Nostolaitteisto laskeutuu. 4 Painike Nosto t Nostolaitteisto nousee. 5 Jarrupainike t Ajoneuvo pysähtyy mahdollisimman suuren hidastuksen jälkeen. 6 Ajosäädin t Ajosuunnan ja -nopeuden ohjaus. 7a Ohjausaisa t Toimii käyttöjarruna. 7b Jet-Pilot o Toimii käyttöjarruna. 8 Painike ohjaus taluttaen eteenpäin o Trukki lähtee liikkeelle taluttaen ohjaten suuntaan eteenpäin (V) (ryömintäajo). 9 Seis-painike o Kaikki sähkötoiminnot kytkeytyvät pois päältä ja ajoneuvo pakkojarruttaa. 10 Painike ohjaus taluttaen peruutus (ei vaihtoehtoon "Nykäyskäyttö vain käyntisuuntaan") o Trukki lähtee liikkeelle ohjauksen ollessa jalan kulkien suuntaan taaksepäin (R) (ryömintäajo). t = vakiovaruste o = lisävaruste E 2

26 STOP 11, a 7b b E 3

27 Pos. Hallinta- tai näyttöelementti Toiminto 11 Koodilukko o Korvaa virtalukon. Ohjausjännitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. Ajoneuvotoimintojen antaminen vaapaksi. 12 Ohjausnäppäimistö (CANCODE) 13 Näyttöyksikkö (CANDIS) o Koodin asetukset. Vapautus ja ajo-ohjelmien valinta. Ajoparametrien syöttö. o Käyttötuntinäyttö Akkukapasiteetin näyttö. Ajoparametrien näyttö ja huoltonäytöt. Näyttää ajoneuvon jo käytetyt käyttötunnit. 14 Virtalukko t Ajoneuvon kytkeminen päälle ja pois päältä. Vetämällä avain pois virtalukosta varmistetaan, etteivät asiattomat pysty kytkemään ajoneuvoa päälle. 15 Aisan säätö t Aisa voidaan asettaa haluttuun asentoon. 16 Painike "Tason nosto" Taso nostetaan tasaisella nopeudella. 17 Painike "Tason lasku" Taso lasketaan tasaisella nopeudella. 18 Aisan säätö LJ o Aisa voidaan asettaa haluttuun asentoon. 19 Turvakaari 2. tason käsikahva optiossa LJ t = vakiovaruste o = lisävaruste E 4

28 STOP 11, a 7b b E 5

29 3 Ajoneuvon käyttöönotto F Ennen kuin ajoneuvo otetaan käyttöön tai kuormayksikköä nostetaan, tulee kuljettajan varmistua, ettei vaara-alueella ole ketään. F M Elekroninen ajo-ohjaus ja mahd. ohjausvalvonta valvovat itse toimintojaan. Virhetapauksessa ne lopettavat ajo- ja ohjauskäytön. Ilmennyt vika on korjattava valmistajan huoltopalvelun toimesta. Tarkistukset ja toimenpiteet ennen päivittäistä käyttöönottoa Tarkista koko ajoneuvo (erityisesti pyörät ja nostolaitteisto) vaurioiden varalta. Tarkista, että akun kiinnitys ja johtoliitokset ovat kunnossa. Ajoneuvoon noustaessa ei saa painaa ajosäädintä tai Mukanakulku (o) painiketta. Käynnistä ajoneuvo Z Astu ohjaustasolle. Vie ohjausaisa ohjausaisansäädön löysäämisen jälkeen toivottuun asentoon ja päästä jälleen irti ohjausaisansäädöstä. Vedä pääkytkin (1) ulos. Anna koodilukon (o) (11) koodi, tarvittaessa on kytkettävä virtalukko (14) päälle. Tarkista äänimerkin (2) toiminto. Tarkista, että ajosäädin (6) toimii (katso kappale 4.3). Ajoneuvo on nyt käyttökunnossa. Näyttöstrumentti (CANDIS (13) (o)) näyttää akun jäljellä olevan kapasiteetin. 2 V 6 11, 12 R 13 R 1 V E 6

30 4 Tehdaskuljetusneuvolla työskentely 4.1 Ajoa koskevat turvamääräykset Ajoreitit ja työskentelyalueet: Trukilla saa ajaa vain trukkiliikenteeseen tarkoitetuilla reiteillä. Työskentelyalueella ei saa olla asiattomia henkilöitä. Kuormat saa varastoida vain niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ajotapa: Kuljettajan on sopeutettava ajonopeus vallitsevia oloja vastaavaksi. Esim. kaarteissa, kapeissa kohdissa, kääntöovista ajettaessa ja paikoissa, joissa näkyvyys on rajoitettu, on ajettava hitaasti. Kuljettajan on aina pidettävä turvallinen jarrutusetäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon ja hänen on pystyttävä hallitsemaan trukkinsa kaikissa tilanteissa. Äkkipysähdykset (vaaratilanteita lukuunottamatta), nopeat käännökset ja ohittaminen vaarallisissa tai näkyvyyttä rajoittavissa paikoissa on kielletty. Kuljettajan työpisteestä ulos nojaaminen tai kurkottaminen on kielletty. Näkyvyys ajettaessa: Kuljettajan on katsottava ajosuuntaan ja nähtävä aina riittävälle etäisyydelle valitsemansa ajoreitti. Näkyvyyttä haittaavia kuormia kuljetettaessa on trukkia ajettava siten, että kuorma on takana. Ellei tämä ole mahdollista, on toisen henkilön kuljettava trukin edellä varoittaen esteistä ja vaaroista. Ajaminen nousuissa ja laskuissa: Ajaminen nousuissa ja laskuissa on sallittua vain trukilla-ajoon merkittyjä reittejä pitkin. Lisäksi ajopinnan on oltava puhdas ja luistamaton, ja trukin teknisten ominaisuuksien on oltava sellaiset, että ajo nousuissa ja laskuissaon mahdollista. Kuorman on tällöin oltava aina ylämäkeen päin. Kääntyminen, vinottain ajaminen ja trukin pysäköinti mäkeen on kielletty. Alamäkeen saa ajaa vain hitaalla nopeudella ja aina valmiina jarruttamaan. Hissiin ja kuormasillalle ajaminen: Hissiin tai kuormalaitureille saa ajaa vain, jos niillä on riittävä kantokyky ja ne ovat rakenteensa puolesta trukilla ajoon sopivat ja omistaja tai haltija on antanut luvan ajamiseen. Nämä seikat on tarkistettava etukäteen. Tehdaskuljetusneuvo on ajettava kuorma edellä hissiin ja pysäköitävä niin, ettei se tai kuorma kosketa hissikuilun seiniä. Hississä mukana kulkevat henkilöt saavat astua hissiin vasta, kun trukki on pysäköity turvallisesti, ja heidän on poistuttava hissistä ennen trukkia. Kannettavat kuormat: Kuormien on oltava tukevasti ja oikein kiinnitettyjä. Trukilla ei saa koskaan kuljettaa kuormaa, joka on korkeampi kuin haarukkakelkka tai ulottuu kuormatuen yläpuolelle. E 7

31 4.2 Ajo, ohjaus, jarrutus F Ajettaessa ja ohjattaessa, ertyisesti kun tämä tapahtuu ajoneuvon ulkopuolelta, tulee noudattaa erityistä varovaisuutta. Elektroninen ohjauslaitteisto on itse itseään valvova järjestelmä. F Ohjausvalvonta tarkistaa tapahtuvien virheiden määrän tietyn ajan sisällä. Jos tämän ajan sisällä tapoahtuu useimmin virhe, laskee ohjausvalvonta ajonopeuden hitaalle ajolle. Tässä tapauksessa ei ajonopeutta saada normaaliksi sammuttamalla ja uudelleen käynnistämällä ajoneuvo. Tämä estää tapahtuneen virheen huomioonottamattajättämisen. Koska ohjauslaitteisto vaikuttaa ajoneuvon turvallisuuteen, tulee siinä esiintyneet viat korjauttaa valmistajan huoltopalvelun toimesta. HÄTÄPYSÄYTYS Paina pääkytkin (1) alas. Kaikki sähkötoiminnat sammuvat. 2 V 6 11, 12 R 13 8 R 10 1 V 16 E 8

32 F Z M Ajo Aja vain konepellin ollessa sääntöjen mukaan suljettu ja lukittu. Ajoneuvon käyttöönotto (katso kappale 3). Ajosäädintä (6) painetaan haluttuun ajosuuntaan (eteen (V) tai taakse (R)). Ajoneuvo lähtee toivottuun suuntaan. Ajonopeutta säädellään ajosäätimestä (6). Ajoneuvoa, joka on varustettu toiminnolla ohjaus jalan kulkien (o), on mahdollista ajaa hidastetulla nopeudella ilman, että kuljettajan on noustava astinlaudalle. Nousujen ajaminen Kuorman tulee olla nousun suuntainen. Varmista ajoneuvo Alasrullausta vastaan: Käyttöjarru tulee automaattisesti päälle ajosäätimen (6) ollessa nolla-asennossa (ohjaus tunnistaa ajoneuvon alasrullaamisen nousussa). Ajosäätimestä (6) vapautetaan käyttöjarru ja sillä valitaan ajosuunta ja -nopeus. Ohjaus Aisaohjaus (t) M Käännä aisaa (7a) oikealle tai vasemmalle. Tiukoissa kurveissa yltää mekaanisella aisalla varustetun ajoneuvon aisaajoneuvon ulkopuolelle! Jet-Pilot (o) Käännä ohjaussauvaa vasemmalle tai oikealle. 7a E 9

33 F Jarrutus Ajoneuvon jarrutuskäyttäytyminen riippuu ajoradan liukkaudesta. Kuljettajan tulee huomioida tämä. Ajoneuvoa voidaan jarruttaa kolmella eri tavalla: F Z Käyttöjarrulla Generaattorisella jarrulla (moottorijarrutus) Vastavirtajarrulla (ajosäädin) Vaaratilanteessa tulee jarruttaa käyttöjarrulla. Normaaliajossa on suositeltavaa käyttää generaattorista- ja vastavirtajarrua. Nämä jarrutustavat kuluttavat vähän energiaa ja ajoneuvoa (energian takaisin syöttö). Jarrutus käyttöjarrulla: Z Paina jarrupainiketta (5). Ajoneuvo pysähtyy pienen viiveen jälkeen. Liikkeellelähtö on mahdollista vasta, kun ajosäädin on kerran tuotu neutraaliasentoon. Jarrutus generaattorisella jarrulla (moottorijarrutus): Z Irroita ajosäätimestä (6) - ajosäädin nolla-asennossa. säädöstä riippuen jarrutus tapahtuu generaattorisesti moottorijarrulla. Jarrutuksen voimakkuus on säädettävissä vakiomallin kohdalla valmistajan huoltopalvelun toimesta; ajoneuvoissa, joissa on CANCODE ja CANDIS syöttämällä vastaava arvo. Jarrutus vastavirtajarrulla: Z Käännä ajosäädin (6) ajonaikana vastakkaiseen suuntaan. Ajoneuvo jarruttaa vastavirralla, kunnes se lähtee uuteen ajosuuntaan. Jarrun vaikutus on ajosäätimen asennosta riippuva. E 10

34 4.3 Ohjaus taluttaen (o) F Z M Ajettaessa näppäimistökäytöllä on vieressäkuljettaessa otettava ehdottomasti huomioon, että ohjaus on asetettu suoraan eteen, ettei käyttäjä jää puristuksiin seinän ja ajoneuvon väliin. Näppäimistökäytössä voidaan ajoneuvoa ajaa sen molemmilta puolilta. Maksiminopeus on alhainen. Näppäimisökäytölle on kaksi rakennemahdollisuutta: ajosäätimen kautta (6), selkänojassa sijaitsevista painikkeista ohjaus taluttaen (8, 10) Vaihtoehdossa "Nykäyskäyttö vain käyntisuuntaan" on mukanakävelykäyttö mahdollista vain eteenpäinajosuunnassa koskettimesta (8) V R 8 6 R 10 V Ajaminen ajosäädintä käyttäen Ajosäädintä (6) painetaan haluttuun ajosuuntaan (eteen (V) tai taakse (R)). Ajoneuvo ajaa alhaisella nopeudella, muunnettavissa n. 4 km/h asti. Ajaminen käyttäen painiketta Ohjaus taluttaen (o) Paina painikkeita (8, 10) Ohjaus taluttaen. Ajoneuvo ajaa vakionopeudella, joka on n. 2 km/h nopeudella (ryömintäajo). E 11

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07

ECE 220. Käyttöohjeet 04.04 - 50435812 03.07 ECE 220 04.04 - Käyttöohjeet s 50435812 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

EJE 116/118/120. Käyttöohjeet 10.03 - 50425863 06.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE 116/118/120 10.03 - Käyttöohjeet s 50425863 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06

ECE 310. Käyttöohje 04.04 - 50469941 10.06 ECE 310 04.04 - Käyttöohje s 50469941 10.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL

ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL ECE 220 / 225 ECE 220XL / 225XL Käyttöohje 12.06- s 51051916 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ERE 220. Käyttöohjeet 10.03- 50420296 01.06

ERE 220. Käyttöohjeet 10.03- 50420296 01.06 ERE 220 10.03- Käyttöohjeet s 50420296 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01

EJE KmS 16. Käyttöohjeet 02.01 - 50114156 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Käyttöohjeet s 50114156 02.01 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set

EJE C20. Käyttöohjeet 08.03 - 50249918 06.06. Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 EJE C20 Käyttöohjeet 08.03 - s 50249918 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

EJE 220/222/225/230/220r/222r

EJE 220/222/225/230/220r/222r EJE 220/222/225/230/220r/222r 10.03 - Käyttöohjeet s 50425900 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa.

Lisätiedot

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08

ECE 220 / 225. Käyttöohje 01.08- 51080874 07.08 ECE 220 / 225 Käyttöohje 01.08- s 51080874 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06

ECE 116. Käyttöohjeet 04.04 - 50439697 01.06 ECE 116 04.04 - Käyttöohjeet s 50439697 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Dieselhiukkassuodatin

Dieselhiukkassuodatin Dieselhiukkassuodatin 12.07 - Käyttöohjeet s 51142537 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta.

Lisätiedot

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08

EJC Z14/Z16. Käyttöohjeet 06.05 - 50470254 07.08 EJC 14/16 06.05 - Käyttöohjeet s 50470254 07.08 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu edustaja Tyyppi

Lisätiedot

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Käyttöohjeet 08.02- 50249844 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Käyttöohjeet s 50249844 04.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä

Lisätiedot

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03

ECP 100-3. Käyttöohjeet 05.98 - 50114180 08.03 ECP 100-3 05.98 - Käyttöohjeet s 50114180 08.03 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06

EJC 212-220. Käyttöohje 12.05 - 50460021 06.06 EJC 212-220 12.05 - Käyttöohje s 50460021 06.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06

EZS 130. Käyttöohje 04.06 - 51097485 05.06 EZS 130 04.06 - Käyttöohje s 51097485 05.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ERE 120. Käyttöohje 09.05- 50466113 04.08

ERE 120. Käyttöohje 09.05- 50466113 04.08 ERE 120 09.05- Käyttöohje s 50466113 04.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ

ECE 310. Käyttöohjeet 02.09 - 11.14 ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ ECE 310 02.09 - Käyttöohjeet 51122390 11.14 s ECE 310 ECE 310 HP ECE 310 LJ Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08

EZS 130. Käyttöohje 05.08 - 51112067 05.08 ES 130 05.08 - Käyttöohje s 51112067 05.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14

ECE 220-225 HP/LJ. Käyttöohjeet ECE L J 01.09 - ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ 11.14 ECE 220-225 HP/LJ 01.09 - Käyttöohjeet 51122090 11.14 s ECE 220 HP/LJ ECE 225 HP/LJ ECE L J Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön

Lisätiedot

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08

AMXE 10. Käyttöohjeet 11.02- 50304165 07.08 MXE 10 11.02- Käyttöohjeet s 50304165 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY

ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY ABT PUNNITSEVA HAARUKKAVAUNU ECONOMY Lue käyttöohje ennen vaunun käyttöönottoa! Sisällys 1. Johdanto 2. Erittely 3. Varoitukset ja turvaohjeet 4. Haarukkavaunun käyttäminen 4.1 Käyttö 4.2 Näytön toiminnot

Lisätiedot

ESE 320. Käyttöohjeet 01.05- 50453581 07.08

ESE 320. Käyttöohjeet 01.05- 50453581 07.08 ESE 320 01.05- Käyttöohjeet s 50453581 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998

Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 ROCLA PICKUP PHL-10 TEKNISET TIEDOT Korkeatason keräilytrukki 1000 kg 20.5.1998 Yleistä Kaikki mallit CE-vaatimusten mukaisia. Materiaaleista on n. 95% kierrätettäviä. Kuljettajan tila Ergonomisesti haarukoiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99

EJB 14/16. Käyttöohjeet 06.99 - 50119837 09.99 EJB 14/16 06.99 - Käyttöohjeet s 50119837 09.99 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN

KÄYTTÖOHJE ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF SOLO-HENKILÖNOSTIN ICF GROUP OY 1 ( 6 ) NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN ON MAHDOL- LISTA YHDEN AVUSTAJAN TOIMESTA. NOSTO MAKSIMIKUORAMA

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa

4. VERKKOVIRTA MERKKIVALO (ladatessa palaa HAKAMÄENKUJA 4-6 01510 VANTAA PUH : 09 3462574 FAX: 09 346 25 74 www.icf.fi KÄYTTÖOHJE SOLO-HENKILÖNOSTIN NOSTIN ON TARKOITETTU VAIN HENKILÖIDEN NOSTAMISEEN JA SE ON SUUNNITELTU SITEN, ETTÄ NOSTAMINEN

Lisätiedot

ERC/ERC-Z 12/14/16. Käyttöohjeet 10.01- 50126640 06.02

ERC/ERC-Z 12/14/16. Käyttöohjeet 10.01- 50126640 06.02 ERC/ERC-Z 12/14/16 10.01- Käyttöohjeet s 50126640 06.02 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. Käyttöohjeet 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - Käyttöohjeet 50470440 03.11 EJC B14 EJC B16 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai tämän yhteisön alueelle sijoittunut valtuutettu

Lisätiedot

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - Käyttöohjeet 51102250 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110

EMC 110 Ramppinosto. Käyttöohjeet 03.10 - 03.10 EMC 110 EMC 110 Ramppinosto 03.10 - Käyttöohjeet 51203576 03.10 s EMC 110 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07

EKS 110. Käyttöohje 07.04 - 50430017 11.07 EKS 110 07.04 - Käyttöohje s 50430017 11.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

EJC/EJC-Z 14/16. Käyttöohjeet 06.98 - 10004257 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Käyttöohjeet 06.98 - 10004257 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Käyttöohjeet s 10004257 01.06 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

ESE 220. Käyttöohjeet 01.05- 50453563 07.08

ESE 220. Käyttöohjeet 01.05- 50453563 07.08 ESE 220 01.05- Käyttöohjeet s 50453563 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla

MITSUBISHI PBF25N2. Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla MITSUBISHI PBF25N2 Lavansiirtovaunu kiinteällä seisomatasolla P= Power Pallet B= Battery F= Fixed platform 25 = 2500kg kapasit. PBF25N2 kiinteällä seisontatasolla ja sivusuojilla/selkänojalla. - Max ajonopeus12km/h

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille

Turvallisuusohjeet. Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa. Vaarat. Varotoimenpiteet kaikille ajoneuvoille Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Työskentely nostettujen ajoneuvojen ja päällirakenteiden parissa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua virheellisen

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

ESE 20. Käyttöohjeet 04.99- 50042910 07.99

ESE 20. Käyttöohjeet 04.99- 50042910 07.99 ESE 20 04.99- Käyttöohjeet s 50042910 07.99 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje

KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA. Käyttöohje KUORMANILMAISIN / NOSTURIVAAKA Sisällysluettelo Versio A 1. Johdanto... 1 Huomautus... 1 Turvallisuusohjeet... 1 2. Tekniset tiedot... 2 Ominaisuudet... 2 Tekniset tiedot... 3 Kapasiteetti ja tarkkuus...

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje

Nosto ja siirtovaunu LT600. Käyttö ja huolto-ohje Nosto ja siirtovaunu LT600 Käyttö ja huolto-ohje Päivitetty 21.12.2015 Kahvan kiinnittäminen ja irrotus Vaunun nosto ja lasku kuva 1 Kahva kiinnitetään työntämällä se paikalleen vaunussa oleviin tappeihin.

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

EMC 110/B 10. Käyttöohjeet 06.96- 10004466 07.08

EMC 110/B 10. Käyttöohjeet 06.96- 10004466 07.08 EMC 110/B 10 06.96- Käyttöohjeet s 10004466 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohje 02.05 - 51097486 03.07

EJD K18. Käyttöohje 02.05 - 51097486 03.07 EJD K18 02.05 - Käyttöohje s 51097486 03.07 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08

EJD 220/220 XL. Käyttöohje 05.05 - 50469515 07.08 EJD 220/220 XL 05.05 - Käyttöohje s 50469515 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on

Lisätiedot

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa.

Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Vahvistava kaulasilmukka sisäänrakennetulla äänen vahvistimella. Sopii käytettäväksi puhelimien ja audiolaitteiden kanssa. Lue tämä ohje huolella ennen kuin käytät Classicia. Lue myös sen laitteen ohjeet,

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä.

DINO 80R Pikaopas. Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. DINO 80R Pikaopas Nostimen rekisteriote ja käyttöohjeet sijaitsevat putkessa puomin tyvessä. Yhteystiedot: 040 6736064 Mikko Jokiranta 050 3171745 Jukka Jokiranta veljeksetjokiranta@gmail.com YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

Lisätiedot

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla:

Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta. Ohjeiden mukainen käyttö sallii tuotetta käytettäväksi ainoastaan seuraavalla tavalla: KÄYTTÖOHJE KIVILOHKAREKAHMARI Z65 (Nostolaite) 1. Yleistä Nostolaitteen käyttäjän on ehdottomasti noudatettava näitä ohjeita. 1.1 Ohjeidenmukainen käyttö Nostolaitteen mitat käyvät ilmi erillisestä piirustuksesta.

Lisätiedot

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje

Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Paikantavan turvapuhelimen käyttöohje Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Tämä ohje kertoo miten paikantavaa turvapuhelinta käytetään Stella Turvapuhelin ja Hoiva Oy Mannerheimintie 164 00300 Helsinki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

HC 110. Käyttöohje 12.05 - 51111497 07.08

HC 110. Käyttöohje 12.05 - 51111497 07.08 HC 110 12.05 - Käyttöohje s 51111497 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut on merkitty

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18

EJD K18. Käyttöohjeet 06.08 - 11.14 EJD K18 EJD K18 06.08 - Käyttöohjeet 51106817 11.14 EJD K18 s Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut edustaja Tyyppi

Lisätiedot

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10

EFG 110k/110/113/115. Käyttöohjeet 01.04- 52020287 03.10 EG 110k/110/113/115 01.04- Käyttöohjeet s 52020287 03.10 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1

KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE. www.apuajoneuvo.fi 1 KÄYTTÖOHJE SHOPRIDER UL8WFE www.apuajoneuvo.fi 1 JOHDANTO Onnittelut hyvästä valinnasta. Shoprider- kompakti sähköpyörätuoli on täydellinen yhdistelmä tyyliä ja mukavuutta.sen ominaisuudet ovat,erittäin

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - Käyttöohjeet 51093262 11.14 s ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Handsfree, bluetooth. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31337686 Versio 1.2 Osa nro 31337677, 31310791, 31357750 Handsfree, bluetooth Volvo Car Corporation Handsfree, bluetooth- 31337686 - V1.2 Sivu 1 / 74 Materiaali

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot