OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille 4.5.2010 Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet"

Transkriptio

1 OPM taloushallinnon työpaja yliopistoille Kokonaiskustannusmalli ja viranomaistarpeet Aalto-yliopiston tietovarasto ja raportointi osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto

2 Aalto tietovarasto - tarkoitus Tiedot poimitaan operatiivisista järjestelmistä Yhdistää useamman lähdejärjestelmän tiedot raportin lähdejärjestelmiä 1+n kpl. Tietovaraston sisältö rakennetaan käsitemallien mukaiseksi tieto ymmärretään samalla tavalla. 1. Viranomaisraportointi (XDW-hanke) 2. Toiminnanohjaukseen tarvittavat raportit 2

3 RAPORTOINTIJÄRJESTELMÄ (201X ESB) Oodi HR/P/ ESS Halli E T L E S B IS Integration Server Tarkistaa ja välittää tiedon E T L Kirjanpito Tietovarasto Short JR:n Raportit Tietovarasto Long RJ KOTA, Tilastokeskus, jne. Rondo Kokonaisarkkitehtuurin mukainen tietokanta Tutkimus Tutkimustietokannat tietokan nat ETL = Extract, Transform, Load ETB = Enterprise Service Bus Kaikki raportit, joihin tarvitaan tietoa useammasta kuin yhdestä järjestelemästä Tietohallinto/Satu Kekäläinen/HSE,Taik,TKK 1 3

4 Aalto tietovarasto Aalto-tietovarastossa yksiköillä erilliset omat tietovarastonsa taloushallinnon tietovarasto henkilöstöhallinnon tietovarasto opetus (kevään 2010 aikana, aloitettu) tutkimus (2010 aikana, aloitettu) muut toiminnot kukin erikseen 4

5 Tietovarasto - periaatteita uudet vakioraportit talletetaan uuteen Aalto-tietovarastoon, kolmansille osapuolille menevät raportit talletetaan Aalto-tietovaraston kopioon, joka on mahdollista sijoittaa palomuurin ulkopuolelle, YTV jää elämään historiatietovarastona, käsitemalleissa hyödynnetään jo olemassa olevia malleja (YTV, XDW), uusien, ulosmenevien raporttien mukaiset käsitemallit tehdään Aalto-yliopistoa varten ja ne on hyödynnettävissä muissa hankkeissa, raportit tuotetaan keskitetyllä raportointijärjestelmällä, ad-hoc raportoinnissa tietoja yhdistellään dynaamisesti useista eri tietokannoista, vakioraportit tuotetaan automaattisesti tietovarastoon ja ne on luettavissa sieltä raportointijärjestelmällä, vakioraportit jaetaan ennakkoon nimetyille henkilöille automaattisesti sovituin väliajoin raportointijärjestelmällä, tulevaisuudessa julkiset raportit portaaliin käsitemallin ja raportoinnin versiohallinta yhdistetään. Selaimen kautta katsotaan mitkä käsitteet, kuvaukset, attribuutit ja yhteydet ovat muuttuneet käsitemallin eri versioiden välillä (CSC yhteistyö). 5

6 TOTEUTUS CASE Aalto-yliopisto Taloushallinnon tietovarasto ja raportointijärjestelmä osana kokonaisarkkitehtuuria Satu Kekäläinen Aalto-yliopisto 6

7 Taloushallinnon järjestelmät osana kokonaisarkkitehtuuria Kiinteistö Tilahallinto Asiointi Opintopalvelut Muut järjestelmät Budjetointi Tutkimuspalvelut Työajan kohdennus HR, Palkat Integraatio -serveri Tietovarasto Taloushallinto Laskutus Maksuliike Kassanhallinta Matkahallinta Laskujen kierrätys QlikView Raportointinäkymä Johto OPM Muut rahoittajat Sidosryhmät Tilastot Business Intelligence. 7

8 Taloushallinnon järjestelmät osana kokonaisarkkitehtuuria Ramboll Kiinteistö Tilahallinto eage Opintopalvelut Budjetointi Halli Personec F, HR Integraatio -serveri Tutkimuspalvelut Tietovarasto Raindance Laskutus ProE Basware maksuliike Trezone kassanhallinta M2 Matkahallinta Rondo QlikView Raportointinäkymä Johto OPM Muut rahoittajat Sidosryhmät Tilastot Business Intelligence. 8

9 Raporttien suunnittelu Käyttäjät määrittelevät tarvitsemansa raportit raportointimallipohjalle raportointimallipohja määrittelee mm. raportin tiedot, käyttöoikeudet, laskentasäännöt, lähdejärjestelmät. Raporttimalleista tehdään käsitemallit RAKETTI-XDW, AALTO-XDW Kullekin tietovarastoon tuotavalle tiedolle tulee olla käyttötarve tietokantaan viedään vain raportoitava tieto ei kaikkea tietoa. Operatiivinen raportointi jakelu tietovaraston kautta. Tietokanta eli tietovarasto luodaan käsitemalleista käsitemallit määrittelevät tietovaraston sisällön Johdettujen ominaisuuksien, kuten kiinteiden tunnuslukujen, laskentasäännöt tai valmiit luvut hyvin määritelty. Etuna on vain yksi totuus laskentasäännöstä, joten virhe tulee ilmi helposti. 9

10 Tietojen siirto Raportin sisältämät tiedot poimitaan lähdejärjestelmistä ja siirretään tietovarastoon. Tieto siirretään tietovarastoon tiedon omistajan ja käyttäjän kanssa sovitulla tavalla (raportointimallit siirtotiedostot). Raportointimallien mukaiset raportit tuotetaan raportointijärjestelmällä tietovarastossa olevasta tiedosta. Käyttäjällä mahdollisuus tehdä omia raportteja tietokannoissa olevista tiedoista raportointijärjestelmällä (oikeudet!). 10

11 Haasteita Yhteisymmärrys Yhteensopivuus Tiedon oikeellisuus Master-tiedon määrittäminen Tietovaraston tiedon määrittely Tietojen yhdistäminen eri lähdejärjestelmistä Raportoitava tieto yhdessä paikassa => tiedon laatu paranee 11

12 Haasteita Yhteisymmärrys master-tieto / metamalli kuka omistaa tiedon? missä järjestelmässä sitä ylläpidetään? yhteinen ylläpitotapa? kuka omistaa raportit? miten raportointimalleja ylläpidetään? tieto jaetaan tietovaraston kautta? 12

13 Haasteita Yhteensopivuus Tiedon tarvitsijan tulee määritellä raportoitava tieto, jotta ne saadaan automaattisesti järjestelmistä => jos raportoitavaa tietoa ei ole järjestelmissä, se tuotetaan ja yhdistetään manuaalisesti. Raportoinnin kontrollipisteet Tiedon oikeellisuuden tarkistaminen tiedon tuottamisen ketjussa (prosessit) 13

14 Haasteita Yhteensopivuus Raportointia tukevat koodistot ja organisaatiorakenteet => eri organisaation osilta katsotaan tietoja samalla tavalla Yhteinen avain tietojen yhdistämiselle Jokaiselle koodistolle tarvitaan muunnostaulu tietovarastossa hallitaan muutokset koodistoihin toimintamalli - raportoinnissa käytetään aina viimeisintä hyväksyttyä koodistoa 14

15 Haasteita Tiedon oikeellisuus Miten voidaan varmistaa, että tieto siirtyy oikein lähdejärjestelmistä tietovarastoon? Tietovaraston tietoja pitää voida verrata lähdejärjestelmän tietoihin, tarkistukset pitää saada automaattiseksi esimerkiksi siirtyykö data oikein, jos se siirtyy jonkin välitietokannan kautta. Tiedot mallinnettava esimerkiksi XDW-käsitemalli ei sopinut sellaisenaan Aalto-yliopistolle. Oli oletettu, että projekti liittyy yhteen tulosalueeseen. TKK:lla projekti voi kuulua usealle tulosalueelle, joten kullekin projektille pitää laskea prosenttiosuus, johon tehty työ kohdistetaan => RAKETTI-XDW-malli laajennettiin. 15

16 Haasteita Tiedon oikeellisuus Yhteinen prosessi sekä sisällöllisesti että teknisesti. Toistettavissa olevien prosessien määrittely aina samalla tavalla. Koodistot miten suunnitellaan yhteensopivuus: organisaatiorakenne (organisaatokoodi/laitos, tiedekunta jne.) Raindance, tilikartta, henkilöstöryhmät (Personec-F), projektinumerot (uusittu Aallon aloittaessa). Vastuualueet (alin kirjaustaso), tilikartta, projektinumerot Raindance ennen vuotta 2010 alkaneiden projekteiden kustannukset. 16

17 Haasteita Tietovaraston tiedon määrittely - Johdetut ominaisuudet, tunnusluvut Mielikuvat toiminnan pohjana - ei tekninen ongelma organisaatio-ongelma, mitä tietoja halutaan, kuka ne tuottaa, tuotetaan samalla tavalla, ymmärretään samalla tavalla, myös ulkoiset vaatimukset, esimerkiksi Uusimuotoisten yliopistojen taloushallinnon koodisto /OPM. Esimerkiksi: Miten opintoja budjetoidaan? Budjetoidaanko laitostasolla opintoja, opintomääriä, tutkintomääriä? Mietitään, kokonaiskustannusmalli ei vaadi. 17

18 Tiedon oikeellisuus ja yhteensopivuus Tiedon oikeellisuus Keskitettyjen tietovarastoratkaisujen sivutuotteena löydetään tehokkaasti virheitä lähdejärjestelmien datasta. Virheet tulevat esille, kun tietoja viedään tietovarastoon. Aiemmin virheet on korjattu jokaisella raportointikerralla lähdejärjestelmiin. Raportin koonnut henkilö on toiminut tulkkina lähdejärjestelmien välillä kootessaan raportoitavan tiedon. Raportin tieto on virheellinen Tiedon korjaus vain yhteen paikkaan lähdejärjestelmään, tietomalliin. 18

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti

RAKETTI XDW -projektin loppuraportti RAKETTI XDW -projektin loppuraportti 14.4.2011 Manne Miettinen, Jussi Auvinen ja Teemu Kemppainen RAKETTI XDW polku, jonka kuljin... 2 Tuotokset ja panokset... 5 Projektin tavoitteet ja lähtökohdat...

Lisätiedot

Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri

Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri Loppuraportin liite 3 Järjestelmäarkkitehtuuri Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi Esiselvitys Johtoryhmä Pekka Kähkipuro, IT-johtaja, Aalto, (pj) Satu Kekäläinen, asiakkuuspäällikkö, Aalto

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä

Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Kokonaisarkkitehtuuri Oulun ammattikorkeakoulun tietovarastointityössä Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Neea Salo 25.4.2014 2 Tiivistelmä Tänä päivänä organisaatiot

Lisätiedot

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS

XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS XDW-TIETOVARASTO TALOUSHALLINNON OSA-ALUEEN TOTEUTUS SISÄLLYS 1 TALOUSHALLINNON OSA-ALUEPROJEKTIN TAVOITE... 1 2 RAPORTOINNIN PERUSTA HAMKISSA... 1 3 TESTIRAPORTTI, OPH KUSTANNUSTIETOJEN RAPORTOINTI...

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ

LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -kehittämistyö Tampereen teknillinen yliopisto Tampereen yliopisto LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTA PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ Kohti tiedolla johtamista Jaakko Herrala

Lisätiedot

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely

Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely Kiekun toiminnallisuudet Yleisesittely SISÄLLYS Esipuhe 4 1 Kieku-ratkaisu 5 2 Seurantakohdemalli 6 3 Kieku-henkilöstöhallinto 9 3.1 Perustiedot 10 3.1.1 Organisaatiorakenne 10 3.2 Palvelussuhteen hallinta

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday. Minna Oksanen Avarea Oy

Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday. Minna Oksanen Avarea Oy Liiketoimintatiedon hallinta ja hyödyntäminen (BI) 12.04.2011 Nice Tuesday Minna Oksanen Avarea Oy CV Minna Oksanen Minnalla on vahva kokemus tietovarastoinnista sekä raportointi kokemusta pankin, julkisensektorin

Lisätiedot

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti

Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti RAKETTI-hankkeen ohjausryhmän kokous 10.9.2009 Pöytäkirja Aika: 10.9.2009 klo 12 16 Paikka: Opetusministeriö, Meritullinkatu 10, neuvotteluhuone Kultakabinetti Läsnä: Hannu Sirén, OPM, puheenjohtaja Ilmari

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Tietolähderiippumaton kenttälaitteiden kunnon analysointi

Tietolähderiippumaton kenttälaitteiden kunnon analysointi Tietolähderiippumaton kenttälaitteiden kunnon analysointi Johanna Kukkanen Diplomityöseminaari 5.9.2006 Valvoja: Sven-Gustav Häggman Ohjaaja: Timo Väkeväinen Sisältö Taustaa Tavoitteet Tutkimusmenetelmät

Lisätiedot

Yrityksen tietojärjestelmät

Yrityksen tietojärjestelmät University of Vaasa, Department of Computer Science, Yrityksen tietojärjestelmät TITE 2060 Timo Mantere LUENTO 3: Business intelligence, Tietohallinto, Big data Kurssin vanha Moodle sivu: 175 Expert systems(töyli)

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21

Tilivirastotyöryhmä. Helsinki 2006. Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:21 Tilivirastotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.8.2006 työryhmän selvittämään vuonna

Lisätiedot

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti

Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Taloushallintotyöryhmän loppuraportti Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:7 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.11.2005 työryhmän selvittämään taloushallinnon järjestämistä.

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen

Etevää ennustamista nyt ja huomenna. Jyri Mononen Etevää ennustamista nyt ja huomenna Jyri Mononen Sisältö Muutama sana ennustamisesta Asiakkaiden suusta Baswaren kysely ennustamisesta Basware FPM Asiakasesimerkkejä Basware lyhyesti Globaali johtaja hankinnasta

Lisätiedot

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset

M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset M-Files 6.0:n uudet ominaisuudet ja parannukset 14.9.2009 1/56 Sisältö 1. MERKITTÄVIMMÄT UUDET OMINAISUUDET JA PARANNUKSET...4 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET JA PÄIVITTÄMINEN VERSIOON 6.0...5 2.1 Järjestelmävaatimukset

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen?

1) Onko (tai saadaanko) tarjouspyynnössä valmis pohja projektisuunnitelmalle vai tuottaako toimittaja sen? Tässä dokumentissa vastataan määräaikaan mennessä saapuneisiin lisätietopyyntöihin ja kysymyksiin liittyen asiakaspalauteprosessin sähköistämiseen (VIDICO A31003). Tarjousten jättämisen määräaika on 11.1.2011

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Basware Financial Performance Management

Basware Financial Performance Management Basware Financial Performance Management Talouden suunnittelu, ennustaminen ja raportointi tehokkaaksi Viljami Frank Account Manager Email: viljami.frank@basware.com Tel. +358 44 263 7012 Jussi Laitinen

Lisätiedot