Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä. Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä. Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto"

Transkriptio

1 Projektien budjetointi Tatujärjestelmässä Hanna Honkamäkilä Projektipalvelupäällikkö Oulun yliopisto

2 Miksi järjestelmää lähdettiin kehittämään? Yliopiston budjetointimalleja ei tunnettu: mihin yleiskustannukset käytetään? Yleensä asiaa ei nähdä kokonaisuutena, vaan halutaan että rahoitus ohjataan omalle tutkimusryhmälle tai itselle. On myös yleistä skeptisyyttä siitä, että rahoitusta ei saa Tutkijoilla oli vahva käsitys siitä, että koska yliopisto on valtion rahoittama laitos, yliopiston ei edes pidä rahoittaa yleiskustannuksia: yliopiston ei pidä hyötyä projekteista taloudellisesti

3 Miksi järjestelmää lähdettiin kehittämään? Tutkijat haluavat palkintoja muussa muodossa kuin taloudellisten kannustimien muodossa. Esimerkiksi julkaisut, kollegojen arvostus tai oman osaamisen levittäminen ovat tutkijalle palkitsevia asioita Kaikki seikat, jotka vaarantavat mahdollisuuden saada tutkimusrahoitusta, nähdään ongelmallisina Tutkijat uskovat että raha katoaa hallintoon. Miksi riskeerata mahdollisuus saada tämä tilaustutkimus, jos siitä hyötyy vain hallinto? Valtaosa tutkijoista ei ymmärrä miksi epäsuorat kustannukset tulee kattaa suorien kustannusten lisäksi

4 Projektin vastuullisen johtajan ja projektipäällikön näkökulmasta Parantaa läpinäkyvyyttä tutkimusprojektien kustannuksista: Järjestelmässä on valmiina eri rahoitusmallit eri rahoittajille/yliopiston budjetointimallit ja yleiskustannuspidätykset Parantaa tietoisuutta projektien kustannuksista ja tuloista

5 Projektitoiminnallisuuden lähtökohdat Projektinhallintaohjelmisto päätettiin hankkia painottaen projektisalkun johtamisen näkökulmaa Ohjelmisto on päätöksenteon apuväline, jolla varmistetaan, että organisaatiossa tehdään oikeat projektit Sen ohella tuetaan projektin johtamista eli sitä, että projekti tehdään oikein

6 Tatu-järjestelmän taustajärjestelmät Tatu-järjestelmä perusta on Oulun yliopiston tietovarastossa Tatu integroi tietoja, jotka joko siirtyvät siihen automaattisesti rajapinnan kautta olemassa olevista järjestelmistä tai jotka syötetään siihen manuaalisesti Tatu hyödyntää SAP:a ja Personec-HRjärjestelmää

7 Ketkä käyttävät Tatu-järjestelmää ja miten?

8 Roolit ja tehtävät Kaksi tärkeää käsitettä: rooli ja tehtävä Rooli tarkoittaa käyttöoikeutta järjestelmään ja se määrittelee sen, mitä kaikkea henkilö voi järjestelmässä tehdä. Henkilö liitetään organisaatioyksikköön tai -yksiköihin tietyssä roolissa. Muihin rooleihin tai muihin yksiköihin hänellä ei ole oikeuksia Roolit ovat sisäkkäisiä. Esimerkiksi hyväksyjällä on omien laajempien oikeuksiensa lisäksi kaikki valmistelijan, projektikäyttäjän ja henkilökäyttäjän oikeudet

9 Roolit ja tehtävät Käyttäjällä voi olla yksi tai useampi seuraavista rooleista: Henkilökäyttäjä Projektikäyttäjä Valmistelija Hyväksyjä

10 Roolit ja tehtävät Järjestelmässä olevat tehtävät Projektin vastuullinen johtaja Projektipäällikkö Talousasiantuntija Palvelupisteen projektisihteeri Projektiasiantuntija

11 Roolit ja tehtävät Tehtävä tarkoittaa tehtävää tietyssä projektissa tai perusrahoituksen projektissa. Henkilö liitetään tehtäviin projektikohtaisesti projektin perustietojen syötössä. Henkilöllä ei ole oikeutta nähdä muiden projektien tietoja, ellei hänellä ole tätä oikeutta roolinsa perusteella. Tehtäviin merkityt henkilöt ovat vastuussa siitä, että projektin tiedot täytetään ja projekti lähetetään hyväksyttäväksi

12 Roolit ja tehtävät Talousasiantuntija: Tulee tiedekunnan tai erillisyksikön perusteella, minkä alaiseen kustannuspaikkaan projekti kiinnitetään Palvelupisteen projektisihteeri: Talousasiantuntija tehtävässä oleva henkilö osoittaa henkilön ja kirjaa projektin tietoihin. Projektiasiantuntija: Tulee valitun rahoitusmuodon perusteella. Sidotaan rahoitusmuotoon, ei projektiin.

13 Miten projektien budjetointi järjestelmässä tehdään?

14 Tavoitteena on yksikön projektisalkku TATU:n projektitoiminnallisuudessa täydentävä rahoitus budjetoidaan ja kiinnitetään osaksi yksiköiden suunnitelmaa. Yksikön johtaja hyväksyy jokaisen yksittäisen projektisuunnitelman ja sen budjetin sekä laitoksen omarahoitusosuuden ja muun resursoinnin Yksikön johtaja näkee yksikön projektit ja henkilöstön kuormituksen projektin eri vaiheissa. Yksikön johtaja voi tarkastella ja selata eri tiloissa olevia oman yksikkönsä projektiesityksiä / projekteja projektisalkun avulla

15 Luo uusi projekti: projektin perustiedot

16 Projektiin valittavat rahoitusmallit Rahoitusmuoto ja kertoimet valintalista valitaan projektin rahoitusmuoto sekä projektin kertoimet (rahoitusosuus sekä henkilösivukulu- ja yleiskustannuskerroin) Rahoitusmalli määrää muun muassa sen, miten syötetyt luvut summataan kustannusarviossa. Rahoitusmalleihin liittyvät kustannusarvion summaustasot on otettu päärahoittajien budjetointi- ja raportointipohjista

17 Projektiin valittavat rahoitusmallit Rahoitusmallit ovat Tekes Suomen Akatemia kokonaiskustannusmalli Suomen Akatemia lisäkustannusmalli EAKR lisäkustannusmalli EAKR flat rate ESR flat rate EU-puiteohjelma Säätiö Liiketoiminta Muu täydentävä rahoitus

18 Henkilöiden resursointi projektille Projektille voidaan resursoida yliopiston palkkalistoilla olevia henkilöitä tai lisätä rekrytoitava Rekrytoitava lisätään, kun projektissa tulee työskentelemään henkilö, jolla ei vielä ole sopimussuhdetta yliopistoon ja jota ei sen vuoksi löydy tietovaraston henkilöluettelosta Projektille voi resursoida yksikön omia ja toisten yksiköiden työntekijöitä

19 Henkilöiden resursointi projektille

20 Kustannusten ja rahoituksen budjetointi Kulut syötetään kaikissa rahoitusmalleissa samanlaiseen syöttöpohjaan, jossa on yleisimmille menolajeille oma rivinsä. Lukujen syötön ja tallennuksen jälkeen nämä summataan sivun alaosaan rahoitusmallin mukaiseen rahoittajan vaatimusten mukaiseen kustannusarviomalliin, joka on yleensä suppeampi kuin yleinen syöttöpohja Yleistä syöttöpohjaa käytetään sen vuoksi, että yksikön ja yliopiston vuosibudjetti koostetaan projektien ja perusrahoitusprojektien budjeteista. Vuosibudjetin koostaminen ei ole mahdollista, jos projektit on syötetty suoraan rahoittajien vaatimien kustannusarvioiden mukaisesti, sillä nämä poikkeavat toisistaan ja yliopiston vuosibudjetista

21 Projektin kustannusten syöttäminen

22 Projektin rahoitussuunnitelman syöttäminen Rahoitussuunnitelman yläosassa näkyy projektin budjetin kulujen yhteismäärä ja sen jälkeen rahoittajan tai rahoittajien rahoitusosuudet sekä omarahoitusosuus Päärahoittajan osuus lasketaan projektin perustietoihin määritellyn rahoittajan rahoitusosuuden perusteella Jos projektilla ei ole muita rahoittajia kuin päärahoittaja, on omarahoitusosuus 100 % - rahoittajan rahoitusosuus

23 Projektin rahoitussuunnitelman syöttäminen

24 Miten projektiprosessi etenee budjetoinnin jälkeen Tatujärjestelmässä?

25 Projektiesityksen hyväksyminen Projektikäyttäjä lähettää esityksen hyväksyttäväksi Projektiesityksen lähetys - linkin Yksikön hyväksyjä joko hyväksyy tai hylkää projektiesityksen tai palauttaa sen käsittelyyn ennen kuin hakemus lähetetään rahoittajalle ja ennen kuin ne nostetaan osaksi yksikön vuosibudjettia.

26 Projektiprosessin vaiheet Kun projekti on hyväksytty sisäisesti, sen tila on Hyväksytty. Projektin perustietosivun yläosaan tulee hyväksyjälle näkyviin Lähetetty rahoittajalle - painike YKSIKKÖ, MATTI MEIKÄLÄINEN, x.x.2006

27 Projektiprosessin vaiheet Lähetetty rahoittajalle - toiminnon valinta muuttaa projektin tilan ja hyväksyjälle tulee näkyviin Rahoitettu ja Rahoitus hylätty - painikkeet YKSIKKÖ, MATTI MEIKÄLÄINEN, x.x.2006

28 Projektiprosessin vaiheet Rahoituspäätöksen saatuaan hyväksyjä valitsee Rahoitettu, jolloin projektin tila muuttuu ja näkyviin tulee Käynnissä painike Käynnissä toiminnon valinta muuttaa projektin tilan ja projektin kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma - sivut muuttuvat Ennuste - sivuksi YKSIKKÖ, MATTI MEIKÄLÄINEN, x.x.2006

29 Projektiprosessin vaiheet Kun projekti päättyy, valitaan perustietosivulla Päättynyt YKSIKKÖ, MATTI MEIKÄLÄINEN, x.x.2006

30 Projektien seuranta Projektin hakemusvaiheessa projektin perustiedot tallennetaan projektihallintajärjestelmään Tavoitteena on, että projektien talouden seurantatiedot näkyvät projektipäällikölle järjestelmässä kuukausittain. Yksikön johtaja voi seurata projektisalkkua kuukausittain. Tiedekunta voi vastaavasti käsitellä ja seurata säännöllisesti laitosten projektisalkkujen tilannetta ja siten koko tiedekunnan salkkua kuukausittain

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI

KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI KOKONAISKUSTANNUSMALLIN VAIKUTTAVUUDEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOPPURAPORTTI SUOMEN AKATEMIA Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Paula Latvala. Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja

Paula Latvala. Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja Paula Latvala Tekes-projektien talouden hallinnan laatukäsikirja Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin

Yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin Yhtenäiseen kokonaiskustannusmalliin Työryhmän työ ja loppuraportin suositukset Seminaari 14.4.2011 Suomen Akatemia Kokonaiskustannusmallityöryhmä STREAM Esa Ahonen, työryhmän pj Tausta Kokonaiskustannusmallin

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013

Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 1.10.2009 EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot Oulun yliopiston EU:n rakennerahastoprojekteja koskeva ohjeistus rakennerahastokaudella 2007 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1. Projektisuunnittelun aloittaminen

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta)

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Seurantalomakkeen täyttäminen (indikaattoriseuranta) Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...4 1.1 Järjestelmän

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi

Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi 1/6 MH 27.5.2013 Ohje rahoitushakemuslomakkeen täyttämiseksi Rahoitushakemuslomake on maakunnan kehittämisrahan hakemista varten. EAKR:n tai ESR:n tukea haetaan sähköisen EURA2007-järjestelmän kautta.

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET

V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET V AASAN YLIOPISTO TUTKIMUSHANKEHALLINNON OHJEET Hyväksytty 2.12.2005 1 Sisällys Johdanto...4 I Tutkimushankkeiden eri tyypit...5 1. Toimintamenorahoitteinen tutkimus...5 2. Tilaustutkimus...5 3. Muu ulkopuolisesti

Lisätiedot

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ

Projektisalkku. Thinking Portfolio White Paper UUTTA! Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi. Ideasalkku Avatarit SISÄLTÖ Uudistunut resurssihallinta Mobiilituntikirjaus Priorisointi UUTTA! Thinking Portfolio White Paper Projektisalkku SISÄLTÖ 1 Projektisalkku strategisen tason johtamisväline 2 Salkunhallinta 4 Thinking Portfolio

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta:

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ. Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ Kysymys hakuasiakirjojen julkisuudesta: - Kysymys: Ovatko suunnitelmat julkisia hakukierroksen jälkeen? - Vastaus: Hakemukset liitteineen ovat päätöksenteon jälkeen julkisia

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus)

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) 1 MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Lump sum kustannusmalli (kertakorvaus) Hakemus on Uusi Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

1 Yleistä. Lakisääteisyys

1 Yleistä. Lakisääteisyys Arkistointi 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Palvelunhallinta... 4 3 Käynnistys ja oikeudet... 5 3.1 Arkistoinnin käynnistys... 5 3.2 Käyttöoikeustasot... 6 3.3 Käyttöoikeuksien määritys... 7 4 Arkiston käyttö...

Lisätiedot

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje

4.3.2013. Mhy- Asiakaspalaute. Mhy-käyttäjän käyttöohje. Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy- Asiakaspalaute Mhy-käyttäjän käyttöohje Mhy-Asiakaspalaute 1 ( 13 ) Mhy-käyttäjän käyttöohje Sisältö Yleistä... 3 Käyttäjätasot... 3 Käyttöönotto... 3 Ohjelmiston käyttö... 4 Aloitusnäkymä... 4 Tallennus-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI EU-HANKE- OHJEISTUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. EU-HANKKEET... 2 Uudenkaupungin kaupungin roolit EU-hankkeissa... 2 Menettelytavat hallinnossa... 3 Päätöksenteko kaupungin

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Taloushallinnon käyttöopas. Julkaisu 13.2.00

CA Clarity PPM. Taloushallinnon käyttöopas. Julkaisu 13.2.00 CA Clarity PPM Taloushallinnon käyttöopas Julkaisu 13.2.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on tarkoitettu

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta.

PROJEKTIOHJE. Hankkeiden toteutuksessa noudatetaan aina ensisijaisesti rahoittajan ohjeistusta, mikäli se poikkeaa tästä ohjeesta. PROJEKTIOHJE Hankkeet toteutetaan Hankeprosessin (H4) mukaisesti. Projektiohje sisältää rahoittajakohtaisia ohjeistuksia projektin eri vaiheisiin projektin vetäjälle ja muille projektissa toimijoille.

Lisätiedot

CA Clarity PPM. Projektinhallinnan käyttöopas. Julkaisu 14.1.00

CA Clarity PPM. Projektinhallinnan käyttöopas. Julkaisu 14.1.00 CA Clarity PPM Projektinhallinnan käyttöopas Julkaisu 14.1.00 Tämä dokumentaatio, joka sisältää sulautettuja ohjejärjestelmiä ja sähköisesti jaettuja aineistoja (jäljempänä Dokumentaatio ), on vain informointitarkoituksiin,

Lisätiedot

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän

Projekti on kuntayhtymän hallinnoima ja toteuttajana on yksi tai useampi kuntayhtymän 1(6) Hallitus 16.12.2013 Voimaan 1.1.2014 PROJEKTI-/HANKEOHJE 1. Projektityypit Projekti on kertaluonteinen toimenpide tai hanke, jolla on tietty organisaatio ja resurssit. Projektissa pyritään toteuttamaan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot