UTUGS-palkanmaksumalli

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UTUGS-palkanmaksumalli"

Transkriptio

1 UTUGS-palkanmaksumalli klo , Cal3-luentosali YLIOPISTOJEN RAHOITUSMALLIUUDISTUKSEN VAIKUTUKSET TOHTORIKOULUTUKSEEN Yliopistojen uusi rahoitusmalli voimaan o Tutkijankoulutuspalkkarahoitusta ei enää alkaen korvamerkitä o tutkijankoulutuspalkkoihin aiemmin korvamerkitty rahoitus osaksi yliopistojen perusrahoitusta - rahoitus yliopistoille uuden rahoitusmallin perusteella, EI yliopiston koordinoimien OKM-SA-ohjelmien, niiden OKM-paikkalukumäärien tms. perusteella OKM edellyttää, että yliopistot huolehtivat Suomen Akatemian tohtoriohjelmapäätösten velvoitteet tohtoriohjelmakausien loppuun asti o Nykyisten OKM-SA-tohtoriohjelmien rahoituskaudet (SA-päätökset): : 901 OKM-tutkijankoulutuspaikkaa : 699 OKM-tutkijankoulutuspaikkaa kaikki 1600 OKM-palkkapaikkaa käytössä v Vuoden 2013 alusta alkaen jokainen yliopisto huolehtii oman yliopistonsa osalta tohtoriohjelmissa jo olevien tohtorikoulutettavien palkkauksesta alkaen ei enää yliopistojen välistä OKM-palkkarahaliikennettä 1

2 OKM-PALKKATUKEEN OIKEUTETUT TOHTORIKOULUTETTAVAT Turun yliopisto vastaa tohtorikoulutettavan palkkatuesta, jos tohtorikoulutettavan työsuhde Turun yliopistoon perustuu o mennessä tehtyyn OKM-paikkamyöntöpäätökseen (kansallinen tiedonkeruu), tai o UTUGS-johtoryhmän jälkeen hyväksymään OKM-SAtohtoriohjelman paikkamyöntöesitykseen UTUGSpalkanmaksumalli Palkkatuki maksetaan alkaen UTUGS:n kautta OKM-palkkatuki = UTUGS-palkkatuki ( alkaen) UTUGS-PALKANMAKSUMALLI: OKM-palkkatukeen oikeutetun tohtorikoulutettavan palkanmaksu Turun yliopistossa v (1/2) YLEISKUVAUS: 1) OKM-palkkatukeen oikeutetun tohtorikoulutettavan työsopimus tehdään siihen yksikköön [tiedekunta/(erillinen) laitos], jossa tohtorikoulutettava työskentelee 2) OKM-palkkatukeen oikeutettu tohtorikoulutettava kohdentaa työtuntinsa (soletus) työskentely-yksikkönsä kustannuspaikalle tai projektille yksikön henkilökunnan/väitöskirjatyöohjaajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti 3) UTUGS-palkkatuki hyvitetään kuukausittain tohtorikoulutettavan tulosyksikölle tai kustannuspaikalle SAP-kirjanpitoliittymän kautta o hyvitys toteuman perusteella, maksuperusteena OKM-paikkamyöntötaulukko (kansallinen tiedonkeruu + UTUGS-johtoryhmän päätökset) ja SoleTM-raportti o UTUGS-palkkatuen suuruus on kaikille sama (sivukuluineen /htv). o tohtorikoulutettavan YPJ-palkan ja OKM-palkkatuen erotuksesta vastaa laitos/tiedekunta/erikseen sovittu tutkimushanke (vrt. laadittu suunnitelma). 2

3 UTUGS-PALKANMAKSUMALLI: OKM-palkkatukeen oikeutetun tohtorikoulutettavan palkanmaksu Turun yliopistossa v (2/2) HUOM! Tohtorikoulutettavan UTUGS-palkkatukea on mahdollista käyttää omarahoitusosuutena kokonaiskustannusmallin mukaisissa kilpaillun rahoituksen projekteissa, mikäli tohtorikoulutettava tekee väitöskirjaansa ko. projektissa (huom! projektin vastuullinen johtaja vastaa rahoittajan ehtojen toteutumisesta). o Kokonaiskustannusmallin mukaisille projekteille voi kohdentaa enintään 11 kk tehollista työaikaa (lomaoikeus tyypillisesti 1 kk). o Omarahoitusosuuden käyttömahdollisuus on tohtorikoulutettavan ohjaajan oikeus. Lisäkustannusmallin projekteissa tohtorikoulutettava voi solettaa YPJ-palkan ja UTUGSpalkkatuen välisen erotuksen projektille. UTUGS-PALKANMAKSUMALLI työnjako (1/2) UTUGS: 1) Hyvittää UTUGS-palkkatuen tohtorikoulutettavan tulosyksikölle tai kustannuspaikalle kuukausittain SAPkirjanpitoliittymän välityksellä UTUGS-palkkatukihyvityksen kohdennuspaikka valitaan tdk-/erillislaitostasolla (kysytty hallintopäälliköiltä ja erillisten laitosten vastuuhenkilöiltä, vp ) UTUGS-palkkatukihyvitys näkyy tulosyksikköraportissa tilillä /muu perusrahoitus (selitteessä tohtorikoulutettavan nimi) 2) Ylläpitää UTUGS-palkkatuen hyvitysperusteena käytettävää OKM-paikkamyöntötaulukkoa ja tarkastaa SoleTM-raporteista, että asianosainen henkilö on ollut palkanmaksukaudella töissä Tiedekunta/(erillinen) laitos: 1) Ottaa OKM-palkkatukeen oikeutetun tohtorikoulutettava työsuhteeseen (solmii työsopimuksen) 2) Täydentää palkan kohdentamista koskevat tiedot (tulosyksikkö/kustannuspaikka) UTUGS:n OKMpaikkamyöntötaulukkoon ennen tohtorikoulutettavan palkallisen kauden alkua (vp ) 3) Vastaa tohtorikoulutettavan SoleTM-opastuksesta (mm. laatii tohtorikoulutettavan kanssa työsuunnitelman ja ohjeistaa tuntien kohdentamisen sekä varmistaa soletuksen toteutuneen suunnitelman mukaisesti; tarvittaessa apua esim. tohtoriohjelmien koordinaattoreilta tai tulosyksikköjen SoleTM-yhteyshenkilöiltä). 4) Ilmoittaa UTUGS:lle OKM-palkkatukeen oikeutettujen tohtorikoulutettavien äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaista, varusmies-/siviilipalvelusjaksoista sekä muista mahdollisista muutoksista kyseisen budjettivuoden tutkijankoulutuspalkkojen käyttösuunnitelmassa. em. poissaolojen perusteella UTUGS-palkkatukikuukaudet ovat siirrettävissä ja tohtorikoulutettavan käytettävissä, kun poissaolojakso päättyy. huom! tohtorikoulutettavan äitiysloman työnantajaosuus (3 kk) soletetaan henkilön kotikustannuspaikalle, jonne KELA palauttaa kustannuksista n. 50 % (työnantajavelvoitteista aiheutuvat kustannukset, ks. rehtorin päätös 333/41/2012). 3

4 UTUGS-PALKANMAKSUMALLI työnjako (2/2) OKM-palkkatukeen oikeutettu tohtorikoulutettava 1) Pitää omalta osaltaan huolta siitä, että hänelle on laadittu työsopimus ennen palkallisen tutkijankoulutuskauden alkua. Mikäli tohtorikoulutettava työskentelee vain osan vuotta, tulee hänen ilmoittaa työskentelyjaksonsa ajankohta/mahdolliset työskentelyjaksoon liittyvät päivitykset oman tiedekuntansa/(erillisen) laitoksen henkilökunnalle (esim. tohtoriohjelman koordinaattorille) tammikuun 2013 aikana. 2) Ottaa yhteyttä oman tiedekuntansa/(erillisen) laitoksen henkilökuntaan (esim. tohtoriohjelman koordinaattoriin) laatiakseen työsuunnitelman vuodelle 2013 ja saadakseen ohjeet työtuntien kohdentamisesta (soletus). 3) Kohdentaa työtuntinsa laaditun suunnitelman mukaisesti (soletus). 4) Ilmoittaa työskentelyjaksoa koskevista muutoksista (äitiys-, vanhempain- ja hoitovapaat, varusmies- /siviilipalvelu) oman tiedekuntansa/(erillisen) laitoksen henkilökunnalle (esim. tohtoriohjelman koordinaattorille). huom! palkallisia tutkijakoulutuskuukausia ei voi siirtää seuraavalle kalenterivuodelle ilman perusteltua syytä. 5) Noudattaa UTUGS:n, tohtoriohjelmien ja tiedekunnan ohjeita (mm. väitöskirjatyön edistymisen vuosiraportointi) HUOM! Tohtorikoulutettavien informointi yo. asioista/muista tohtorikoulutusta koskevista muutoksista tohtoriohjelmien kautta (koordinaattorit) OKM-PAIKKAMYÖNTÖPÄÄTÖKSIÄ KOSKEVAT TAULUKOT Tiedot OKM-paikkamyöntöpäätöksistä on koottu kansallisessa tiedonkeruussa kaikilta OKM- SA-tohtoriohjelmilta (dl ) kooste TY:n OKM-palkkatukeen oikeutetuista tohtorikoulutettavista o taulukot tiedekuntiin tarkastuskierrokselle syyskuussa 2012 (kansallisen tiedonkeruun päätyttyä) o päivitetyt taulukot tiedoksi UTUGS-johtoryhmän kokousten jälkeen loka-, marras- ja joulukuussa - UTUGS-johtoryhmässä päätökset OKM-SA-tohtoriohjelmien syksyllä 2012 tekemistä paikkamyöntöesityksistä - joulukuussa taulukot ryhmitelty tiedekuntiin ja erillisiin laitoksiin - pyydetty täydennystä tulosyksikkö-/kustannuspaikkatietoihin UTUGS-palkkatukihyvitystä varten (dl ) o OKM-paikkamyöntötaulukoiden funktio: UTUGS käyttää taulukon tietoja palkanmaksuperusteena o OKM-paikkamyöntötaulukoiden päivitys - jokainen OKM-SA-ohjelma on saanut oman yliopistonsa kautta listan kunkin yliopiston yhteyshenkilöstä, jolle toimitetaan mahdolliset uudet OKMpaikkamyöntöesitykset ja ilmoitetaan OKM-paikkamyöntöpäätöksiä koskevista muutoksista (ks. Siirtymäkauden tohtoriohjelmakäytänteet TY:ssa; - TY:ssa yhteyshenkilö on E. Sievi, joka ylläpitää TY:n taulukkoa mahdollisista muutoksista/päivityksistä ilmoitus Eevalle 4

5 UTUGS-PALKANMAKSUMALLI - yhteenveto MITEN: UTUGS-palkkatuki (v sivukuluineen eur/htv) hyvitetään tohtorikoulutettavan tulosyksikölle tai kustannuspaikalle kuukausittain edellyttäen, että: o työsuhde siihen yksikköön [tiedekunta/(erillinen) laitos], jossa tohtorikoulutettava työskentelee o työtuntien kohdennus (soletus) tohtorikoulutettavan työskentely-yksikön kustannuspaikalle tai projektille yksikön henkilökunnan/väitöskirjatyöohjaajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti o OKM-paikkamyöntötaulukko on ajan tasalla (OKM/UTUGS-palkkatukioikeus + tul.yks/kp-tiedot) ja tohtorikoulutettava on ollut palkanmaksujaksolla töissä (SoleTM-raportti ) MIKSI: o huom! YPJ-palkan ja OKM-palkkatuen erotuksesta vastaa laitos/tiedekunta/erikseen sovittu tutkimushanke - TY:n henkilöstöosaston suositus tohtorikoulutettavien YPJ-tasoista alkaen (1052/002/2012) alkaen ei korvamerkittyä OKM-palkkarahoitusta eikä yliopistojen välistä OKMpalkkarahaliikennettä mahdollistaa UTUGS-palkkatuen käytön omarahoitusosuutena kokonaiskustannusmallin mukaisissa kilpaillun rahoituksen projekteissa budjetin reaaliaikainen seuranta (viive n. 1 kk, ensimmäinen UTUGS-palkkahyvitys ~ 10.2.) resurssien tehostettu käyttö budjettivuoden sisällä TIEDONKULKU Yleiset tiedotuskanavat: UTUGS:n www-sivut (http://www.utu.fi/fi/tutkimus/tutkijakoulu/) o Ohjeita, linjauksia yms. ajankohtaisasioita UTUGS:n ja tohtoriohjelmien sp-listat o Mukaan UTUGS:n sp-listalle ilmoittamalla os. Lisätietoja: o Eeva Sievi (UTUGS-palkkatukeen ja palkkatukitaulukoiden ylläpitoon liittyvät asiat, muut tohtorikoulutukseen/utugs:ään liittyvät asiat): o Heidi Hilke-Hemminki (SAP-kirjanpitoliittymän toimintaperiaate, rahaliikenteen yleisperiaatteet, kokonaiskustannusmalli): o Jere Nurmela (SoleTM):

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012

Töissä yliopistolla. Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 Töissä yliopistolla Opas väitöskirjatyöntekijälle LAL 2012 SISÄLTÖ TYÖAIKA Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet yliopistolla väitöskirjatyöntekijänä. Oppaassa on lyhyesti kerrottu kysymyksistä,

Lisätiedot

Muutokset rahoituspäätöksiin-

Muutokset rahoituspäätöksiin- SUOMEN AKATEMIA 1.12.2014/19.3.2015/ AKA/3/02.04.10/2014 Muutokset rahoituspäätöksiin- ohjeet rahoituksen saajalle Eri muutoshakemustyypit (1) Uuden rahoituspäätöksen kustannusarvion ja/tai vuosierien

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

1. Rahoituksen käytön yleiset edellytykset

1. Rahoituksen käytön yleiset edellytykset 1 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT YLIOPISTOILLE, VALTION TUTKIMUSLAITOKSILLE JA VIRASTOILLE SEKÄ HANKKEIDEN VASTUULLISILLE JOHTAJILLE (5.9.2006) Akatemian myöntämän tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 19.3.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun

4) terveyskeskuksella terveyskeskusta, jossa opiskelija suorittaa syventävän käytännön harjoittelun SYVENTÄVÄN KÄYTÄNNÖN HARJOITTELUN PERIAATTEET Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen laitos, Itä Suomen yliopiston terveystieteellisen tiedekunnan hammaslääketieteen yksikkö,

Lisätiedot

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 1 / 29 4.10.2013 Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU... 4 2. PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE... 5 3. OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

SAFIR2010-TOIMINTAKÄSIKIRJA

SAFIR2010-TOIMINTAKÄSIKIRJA SAFIR2010-TOIMINTAKÄSIKIRJA 7.3.2008 Soveltamisala: Tutkimushankkeiden valmistelu, valinta, suoritus, valvonta ja raportointi Laatija: Eija Karita Puska Tarkastaja(t): Jorma Aurela pvm: 7.3.2008 Tunnus:

Lisätiedot

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet

Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet Talousarvion 2015 täytäntöönpano-ohjeet H 5 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen) 1. YLEISTÄ Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 17.12.2014 vuoden

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA HANKKEET Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 17.3.2014 /RS SISÄLTÖ Palveluksessanne Tiedekunnan hankesalkku 03/2014 Tiedekunnan hankesalkku laitoksittain 03/2014

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja

SFS ONLINE. palvelu verkkokaupassa. helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja SFS ONLINE palvelu verkkokaupassa helppo ja tehokas tapa hallita standardien tietoja S F S O N L I N E Kestotilaajien OnLine -palvelu SFS-verkkokaupassa SFS ONLINE -palvelu perustuu standardien kestotilaukseen

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

TIEDOTE UUSILLE VIRKATUTKIJOILLE PALVELUSSUHTEEN ALKAESSA TARVITTAVISTA TIEDOISTA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA

TIEDOTE UUSILLE VIRKATUTKIJOILLE PALVELUSSUHTEEN ALKAESSA TARVITTAVISTA TIEDOISTA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA SUOMEN AKATEMIA 2.5.2005 Hallintoyksikkö/Katja Majamaa 1 TIEDOTE UUSILLE VIRKATUTKIJOILLE PALVELUSSUHTEEN ALKAESSA TARVITTAVISTA TIEDOISTA JA PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA 1. Suomen Akatemian tutkimusvirat

Lisätiedot

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa

Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa Ohje VM/1393/00.00.00/2014 Julkisen hallinnon ICT-toiminto versio 1.1 1 (5) 22.8.2014 Yhteiset periaatteet valtionhallinnon merkittävien ICT:n kehittämistä sisältävien hankkeiden raportoinnissa 1 Ohjeen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Hakumenettely

JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET. Hakumenettely Pöytäkirjan liite 2 / ella 10.12.2014 45 JANAKKALAN SISÄLIIKUNTATILOJEN VUOROJAKOPERUSTEET Hakumenettely Vakituiset harjoitusvuorot, vuorot otteluita, kilpailuja ja muita tapahtumia varten haetaan kaikki

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE

KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE KAJAANIN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE Hyväksytty kaupunginhallituksessa 22.9.2009 227 Muutos kohtaan 8. kh 10.11.2009 283 Muutokset kohtiin 8. ja 17. kh 22.6.2010 124 1. Yleiset linjaukset Ellei

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI

HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI HENKILÖKOHTAINEN APU INFOPAKETTI Päivitetty 10.3.2014 Sisällysluettelo HENKILÖKOHTAISEN AVUN TYÖNANTAJUUDEN ALKAESSA... 4 I VAIHE... 4 1 AVUSTAJAN HANKINTA, TYÖSOPIMUS JA VAKUUTUKSET,... 4 LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Apteekkien vuosilomaopas

Apteekkien vuosilomaopas Apteekkien vuosilomaopas Jukka Koskipirtti 2006 Apteekkien vuosilomaopas 2006 1 Graafinen suunnittelu Sampo Saarinen, EK 2006 2 Apteekkien vuosilomaopas 2006 APTEEKKIEN VUOSILOMAOPAS Tässä oppaassa selvitetään

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perhe- ja sosiaalipalvelut OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ HELSINGIN KAUPUNKI 1 (18) OPAS HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN TYÖNANTAJILLE HELSINGISSÄ SISÄLLYS 1. ALUKSI. 2 2. AVUSTAJAN ETSIMINEN. 3 3. TYÖSOPIMUKSEN TEKEMINEN...3. 4. VAKUUTUSTEN OTTAMINEN JA VAHINKOTILANTEET..

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2015 2016 Päätös 31.8.2015 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2015 31.8.2016 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot