ProConcept hankkeidenhallinnan kokonaisratkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProConcept hankkeidenhallinnan kokonaisratkaisu"

Transkriptio

1 ProConcept hankkeidenhallinnan kokonaisratkaisu (ProConcept hankkeidenhallintajärjestelmä on Artemis Finland Oy:n valmistama ja ylläpitämä tuote) Pekka Väätänen 1

2 ProConcept -yleiskuvaus ProConcept- järjestelmä on kokeneiden projektihallinnan ammattilaisten kehittämä kokonaisratkaisu teknisen sektorin tilaaja- sekä tuottajaorganisaatioiden hankkeidenhallintaan. Sen käytettävyys, toiminnallisuus ja soveltuvuus varmistetaan aktiivisella kehitysyhteistyöllä kaupunkien ja sairaanhoitopiirien hankevastaavien kanssa. ProConcept on tietokantapohjainen, yhteentoimivista eri sovellusosioista koostuva kokonaisratkaisu. ProConcept on tarkoitettu yksittäisen hankkeen hallinnan lisäksi hankekokonaisuuksien hallintaan; esim. organisaatioyksikön hankeohjelman hallintaan tai jopa yli organisaatioyksikköjen tehtävään hankehallintaan. ProConcept soveltuu erittäin hyvin esim. rakentamis- ja rakennuttamishankkeiden (mm. katu-, viher-, talo-, verkonrakennus), tonttituotantannon osaprojektien ja/tai kokonaisuuden hallintaan ym. teknisluenteisten hankkeiden hallintaan. Hankkeet perustetaan yksinkertaisessa lomakenäkymässä, jossa nimi ja tunnistetietojen lisäksi suurin osa tiedoista lisätään nopeasti ja yhdenmukaisesti alasvetovalikoista. Hankeen edetessä hanketietoja täydennetään ja ylläpidetään osa-alueittain (lajittelutiedot, kustannukset, ajoitustiedot ja resurssit, asiakirjat...) loogisesti eri sovellusosioilla ja näkymillä. Tietojen lisäämisessä hyödynnetään asiakaskohtaisia valikkoja sekä valmiita hankemalleja. ProConceptissa kaikki hanketiedot tallentuvat käyttäjien koneilta välittömästi ja keskitetysti yhteiseen tietovarastoon, josta ne on monipuolisesti hallituin käyttäjäoikeuksien hyödynnettävissä esim. erilaisten hanketarkastelujen ja raporttien tekemistä varten. ProConceptin hankeluettelonäkymien ja raporttien avulla nähdään välittömästi mikä on esim. valitun hankejoukon vuosibudjetti-, kustannus- tai ajoitustilanne. Hankkeiden lajittelu- ja luokittelutietojen avulla hankkeita voidaan tarkastella kätevästi esim. investointilajeittain, hanketyypeittäin, hankevastuittain, alueittain jne. Yksittäiseen hankkeeseen tehtävien toimenpiteiden ja muutosten vaikutus nähdään välittömästi viivan alla hankekoonneissa.... 2

3 ProConcept -yleiskuvaus PlaNet projektihallintaohjelma toimii yhtenä osana ProConcept -kokonaisuutta. Sitä voi hyödyntää järjestelmässä niin yksittäisen hankkeen kuin hankejoukon ajoittamisessa, resurssoinnissa tai erilaisissa tarkasteluissa. Järjestemään sisältyy valmiit PlaNet -vakiopohjat sekä yksittäisen hankkeen, että hankeluettelon siirtämistä ja käsittelyä varten. Kustannustoteutumatiedot saadaan tuotua ProConceptiin asiakkaan taloushallinta järjestelmästä vakiomuotoisen tiedonsiirtotoiminnon avulla. Kohteen tositetiedot siirtyvät ProConceptiin kustannusseurantanimikkeistön rakenteen ja kustannuslajierittelyn mukaisesti. Nimikkeistöjä voi asiakkaalla olla käytössä useampia (esim. TALO80, KT02, IR ). Liittymän avulla on toteutumatietoa tuotettu mm. asiakkaiden käyttämistä Adeko, Intime, SAP, Raindance nimisistä taloushallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmistä. ProConcept ratkaisua hyödyntävät esim. Vantaan kaupunki; kaupunkirakentaminen, Turun kaupunki; Kiinteistöliikelaitos, Rovaniemen kaupunki; kunnallistekniikan rakennuttaminen ja palvelutuotanto, Kaarinan kaupunki; kunnallistekniikka- ja talonrak.yksiköt, Napapiirin Vesi; verkonrakennus ja kunnospito, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri; tilakeskus. 3

4 ProConcept-kokonaisratkaisu, eri sovellusosiot ja niiden roolit MUUT JÄRJESTELMÄT Tsto-sovellukset (asiakirjatiedostot) word excel... PROCONCEPT Hankkeiden hallinta ProManager hankkeiden ohjelmointi (lajittelu,budjetointi, kustannukset, ajoitus...) hankkeiden/hankekokonaisuuksien seuranta halutuin rajauksin 2 1 Hallinnointi ProBase käyttäjäoikeudet järjestelmäparametrit hankkeiden perustaminen Aika ja resurssit PlaNet ajoitus ja resurssointi graafiset tarkastelut 1. Hankkeen perustiedot 2. Hankkeiden ajoitus (vuosiohjelmat, hankeaikataulut) 3. Kustannusarvio tavoitteeksi 4. Toteutuneet kustannukset ja tunnit 5. Litteroiden ajoitus 6. Hankekustannukset (hanketasoisesti) Web/Intra -raportointi Voyant raportit ja graafit ProConcept -tiedot Taloushallintajärjestelmä (Adeko, Intime, Raindance, SAP...) 4 6 Kustannushallinta ProControl lttr/kl-tasoinen tavoite, sitoutunut, toteutunut, ennuste kustannusten jyvitys (kt) Kustannuslaskenta ProEst2000 hankkeen kustannusarvio littera/kustannuslajitasoisesti 4

5 Hankevastuuyksiköiden hankkeidenhallinta ProConceptilla Projektitietojen syöttäminen ja ylläpito (hankevastaavat) Hankkeiden perustaminen, perustiedot (ProBase) Hankkeiden lajittelu- ja luokittelutiedot (ProManager) Hankkeiden budjetointi ja kustannukset (ProManager) Tehtävien lisääminen projekteille (ProManager) Projektien ja tehtävien ajoitustiedot (ProManager, PlaNet) Tehtävien ja päävaiheiden resurssit (ProManager, PlaNet) Järjestelmäparametrien ja käyttäjäympäristön hallinta (pääkäyttäjät) Järjestelmässä hyödynnettävä parametristo (ProBase) Käyttäjä-/vastuuorganisaatiot sekä käyttäjät oikeuksineen (ProBase) Järjestelmä-parametrien keskitetty hyödyntäminen 1. Päähanke 2. Päähanke... 1.Katu-hanke 1. Suunnittelu Tehtävä 1.2 Tehtävä Rakentaminen Tehtävä 2.2 Tehtävä... Katu-hanke 1. Päävaihe Tehtävä 1.2 Tehtävä... Päävaihe Tehtävä 1.2 Tehtävä... Katu-hanke 2.Viher-hanke 1. Suunnittelu Tehtävä 1.2 Tehtävä Rakentaminen... Päävaihe Tehtävä Tehtävä... Päävaihe Tehtävä 1.2 Tehtävä... Viher-hanke Viher-hanke 3...Talo, kunn.pito ym Suunnittelu Tehtävä 1.2 Tehtävä Rakentaminen Suunnittelu Tehtävä 1.1. Tehtävä 2.2 Tehtävä Tehtävä Talo yms... hankkeet Päähankkeen, hankkeiden ja tehtävien ajoitukset Investointiohjelmat Kustannukset (jyvitettynä) Tuotokset (ylläpito ja (Tehtäväkohtaiset tarkastelut) selaaja-käyttäjät) Resurssikohtaiset tehtävälistaukset ja tarkastelut Yksittäiset hankkeet ja hankekokonaisuudet halutuin rajauksin ja ryhmittelyin 5

6 Uuden hankkeen perustaminen (ProBase-hallinnointisovellus) Uudet kohteet perustetaan keskitetysti ProBase hallinnointisovelluksella perustiedot näkymään. Pakollisina tietoina kohteesta pitää määrittää vähintään alleviivatut kohdat. Kertaalleen syötetyt tiedot tulevat näkyviin ja ovat hyödynnettävissä myös muissa sovellusosioissa. Uuden hankkeen tietojen perustaminen onnistuu nopeasti ja yhdenmukaisesti asiakaskohtaisten valikkotietojen avulla. 6

7 Hankkeiden lajittelu ja luokittelu Yksittäisille hankkeille määritetään perustietojen lisäksi ns. lajittelu- ja luokittelutiedot, joita voidaan hyödyntää mm. hanketiedon rajauksissa ja ryhmittelyissä. Lajittelutiedot syötetään hallitusti ja yhdenmukaisesti asiakas- ja organisaatioyksikkökohtaiste n valikkotietojen avulla. 7

8 Hankkeen aikataulutus Kohteen aikataulu voidaan laatia nopeasti esim. kopioimalla vastavanlaisen kohteen aikataulu tehtävävaiheineen pohjaksi tai hyödyntämällä mallihankepohjia. Tehtäville voidaan lisätä myös resurssit suoraan resurssirekisteristä. Luotu aikataulurakenne voidaan siirtää myös PlaNetiin aikatauluttamista ja tulostamista varten. 8

9 Yksittäisen hankkeen raportointi Yksittäisen hankkeen raportti-vaihtoehdot saadaan näkyviin hankeluettelo-näkymästä, Hankkeen raportit painikkeesta. 9

10 Hankkeen aikataulutus Kohteen aikataulu voidaan laatia nopeasti esim. kopioimalla vastavanlaisen kohteen aikataulu tehtävävaiheineen pohjaksi tai hyödyntämällä mallihankepohjia. Tehtäville voidaan lisätä myös resurssit suoraan resurssirekisteristä. Luotu aikataulurakenne voidaan siirtää myös PlaNetiin aikatauluttamista ja tulostamista varten. 10

11 Hankkeen kustannushallinta (ProControl -kustannushallintasovellus) Hankkeen kustannushallinta (tavoite, sidotut, toteutuneet ja ennuste) tehdään selkeässä taulukkonäkymässä, jossa kustannukset hallitaan nimikkeittäin (=litteroittain) ja tarvittaessa myös kustannuslaji- ja tositetasolla. Lisä- ja muutostöiden, sidottujen kustannusten ja loppukustannusennusteen laatiminen ja ylläpitäminen on tehty todella helpoksi ja suoraviivaiseksi. Myös tositteiden oikaisut oikealle nimikkeelle onnistuu kätevästi. Totetumatieto saadaan taloushallintajärjestelmästä liittymätoiminnon avulla. 11

12 Hankkeen kustannushallinta, raportointi (ProControl -kustannushallintasovellus) 12

13 Hankekokonaisuuksien hallinta Ohessa esimerkki ProManager hankeluettelon kustannushallinta näkymästä. Hankeluettelonäkymiin voidaan rajata hankeaineistoa monin eri kriteerein näkymän yläosan rajauskentillä (myös erilaisilla rajauskombinaatioilla). Hankemassan reaaliaikainen tarkastelu ja raportointi onnistuu nopeasti ja helposti halutusta näkökulmasta. 13

14 Hankkeiden budjetointi Yksikön hankkeiden investointiohjelman laadintaa ja hallintaa varten hankkeet voidaan kätevästi vuosibudjetoida hankeluettelon budjetointinäkymässä. Näkymässä nähdään nähdään tarvittaessa hankkeen koko budjetti, paljonko siitä on jaksotettu eri vuosille (myös aik. vuosille) ja myös toteutumatilanne. 14

15 Hankkeiden budjetointi Yksikön hankkeiden investointiohjelman laadintaa ja hallintaa varten hankkeet voidaan kätevästi vuosibudjetoida hankeluettelon budjetointinäkymässä. Näkymässä nähdään nähdään tarvittaessa hankkeen koko budjetti, paljonko siitä on jaksotettu eri vuosille (myös aik. vuosille) ja myös toteutumatilanne. 15

16 Hankekokonaisuuksien hallinta ja tarkastelu PlaNetilla 1 Kaikki/rajatut hankkeet siirretään PlaNetiin hankeluettelonäkymän PlaNet-painikkeella. PlaNetissa voidaan ylläpitää hankkeiden ajoitus- ja resurssitietoja sekä tulostaa/raportoida ProConcept-hanketietoja monessa eri muodossa. (ProMangerista siirtyy PlaNetiin hankkeista n. 30 erilaista hanketietoa, joita voidaan tarkastella ja/tai hyödyntää hanketietojen tarkastelussa.) PlaNetiin on tehty valmiiksi erilaisia näkymiä hankekokonaisuuksien tarkasteluun. Näkymiä voi tarvittaessa tehdä lisää/muokata. 16

17 Hankekokonaisuuksien hallinta ja tarkastelu PlaNetilla 2 PlaNetiin on tehty valmiiksi erilaisia näkymiä/tulostuspohjineen hankekokonaisuuksien tarkasteluun ja raportointiin seuraavasti: -Hankkeiden ajoitus (tässä tehdään yli useamman hankkeen aikatauluttamista) -Hankkeet ryhmittäin (tässä voidaan tarkastella siirrettyä hankejoukkoa eri tavoin ryhmiteltynä, ryhmittelykriteerit valitaan ryhmittely-kentästä toimintopainikeriviltä) -Kustannukset ikkunassa kustannuskuvaajat -Resurssit ikkunoissa voidaan myös lisätä tehtäville resursseja tai luoda resurssikohtaisia listauksia -Taloussuunnitelma ikkunassa nähdään suuntaa-antavasti budjetin jakautuminen aikajaksotuksella 17

18 Hankekokonaisuuksien raportointi Hankeluettelo-näkymistä päästään hankelistan raportointiin Luettelon raportit painikkeesta Ohessa kuvakaappaukset yleisimmin käytettävistä raporttityypeistä. Uudessa investointisuunraportissa voi valita mitä tietosarakkeita raporttiin haluaa. 18

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen

Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset. Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Mepcon valmiit Microsoft Dynamics AX -laajennukset Lisäarvokomponentteja taloudenja toiminnanohjaukseen Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lisäarvokomponentit taloudenohjaukseen... 3 1. Dimensioperiytyvyys...

Lisätiedot

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti

Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti Rakennusliikkeen sähköinen kaupankäynti ProcuMent Hankintajärjestelmä Ilkka Laine Skanska Oy PlanMan Oy 1.1.2001 Liiketoiminta siirtyi Proha Oyj CM-Systems Oy Ari Hovi Oy Vidac Oy Projektihallinto Oy Proha

Lisätiedot

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut

Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Motivan julkaisu 2/2001 1 Kulutusseurantaohjelmistot ja -palvelut Mikko Ahonen Keski-Suomen Energiatoimisto ISBN 952-5304-13-2 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva Oy,

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10 Käyttöohje Sivu 2(85) Sisällysluettelo Arvo... 1 Käyttöohje... 1 1 Johdanto... 4 1.1 Procountor Arvon hyödyntämiskohteita... 4 2 Asiakastietojen hallinta... 5 2.1 Asiakastietojen käyttötarpeet... 5 2.2

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle.

Olemme tehneet yhteistyötä asianajotoimistojen kanssa jo yli 20 vuotta. A&M Juristi on alusta pitäen suunniteltu selainkäyttöliittymälle. A&M Juristi Ohjelmiston esittely A&M Juristi on asianajotoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto toimeksiantoihin liittyvien tietojen keruu-, raportointi- ja laskutusjärjestelmäksi. Ohjelmisto

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ

PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ PIRKKALAN KUNTA TIETOJOHTAMISJÄRJESTELMÄ VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 1.1. Järjestelmän luonti... 4 1.2. Lähtötilanne... 4 1.3. Kytkentä kuntastrategiaan ja muihin hankkeisiin...

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices

YLEISKUVAUS. OpusCapita Invoices YLEISKUVAUS OpusCapita Invoices Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Laskujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Laskujen tarkastelu ja käsittely... 8 4. Laskujen tiliöinti...12 5. Sopimukset ja sopimukselliset

Lisätiedot

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1

Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Webforum Project Käyttö- ja Hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-04-05 Sisällysluettelo Webforum Alusta - Johdanto... 5 Johdanto... 5 Sisään kirjautuminen... 5 Monikielinen alusta... 6

Lisätiedot

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta

TIETOJEN HALLINTA. Tietojen hallinta TIETOJEN HALLINTA 1 Sisällys KÄYTTÖÖNOTTO... 7 YLEISTÄ... 7 OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS... 8 OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 8 OMAN SALASANAN MUUTTAMINEN OHJELMAAN KIRJAUTUMISVAIHEESSA... 8 PÄÄRUUDUN KÄYTTÖ...

Lisätiedot

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008

Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Lemonsoft yritysohjelmistot VERSIOSAATE 1 (27) Lemonsoft-ohjelmat: Uusi versio 16.12.2008 Olemme julkaisseet Lemonsoft-ohjelmista uuden version. Uuteen versioon on toteutettu lukuisia uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS

lemonsoft YRITYSOHJELMISTOT LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS LEMONSOFT RATKAISUKUVAUS Lemonsoft ratkaisukuvaus on tarkoitettu ohjelmiston monipuolisten ominaisuuksien arviointia varten. Ratkaisukuvaus kertoo, mitä kaikkea voitte Lemonsoftin avulla toteuttaa, ohjata

Lisätiedot

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi

B2B. Ohjaa toiminnan tulokseksi B2B Ohjaa toiminnan tulokseksi 1 Sisällysluettelo Ohjaa toiminta tulokseksi... 4 Sähköinen työpöytä Asiakkaamme ovat meille insipraation lähde. Useat ovat markkinajohtajia ja alojensa innovatiivisia kehittäjiä.

Lisätiedot

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti.

Dokumentointityö on siis osa palvelua ja palvelun hinta tulee ilmoittaa tarjouspyynnön liitteen 5 mukaisesti. 1 (7) Vastauksia kysymyksiin koskien tarjouspyyntöä johdon raportointipalvelusta KYSYMYS: Sivu 1 YTHS haluaa ostaa palveluna johdon raportointipalvelun määrittelemänsä tasapainotetun tuloskortin pohjalta,

Lisätiedot

Määrittele - Johda - Ylläpidä

Määrittele - Johda - Ylläpidä Määrittele - Johda - Ylläpidä Moduulit Ohjelmistoperhe rakennushankkeiden hallintaan Modelspace on hankejohtamisen hallintaan käytettävä ohjelmisto, jossa on keskitetysti kaikki tietosisältö hankkeesta.

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille

Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille Uuden sukupolven toiminnanohjausjärjestelmä palvelualan yrityksille FOR SERVICE ENTERPRISES Projektitoiminnan saumatonta ohjaamista Kotimaassa Kansainvälisesti Useilla eri kielillä Useilla eri valuutoilla

Lisätiedot

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen

Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen Ville Rauhala Käynnissäpidon tiedonkeruun tehostaminen KÄYNTI Käynnissäpidon tiedonhallinta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 1/2013 Käynnissäpidon tiedonkeruun

Lisätiedot

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa

Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa 26 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa VERSIO 1.0 Fore-palvelu väylähankkeiden kustannushallinnassa Versio 1.0 Liikenneviraston ohjeita 26/2011 Liikennevirasto

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

TIETOTOIMISTO.FI Projekti

TIETOTOIMISTO.FI Projekti TIETOTOIMISTO.FI Projekti Ohjelmiston esittely TIETOTOIMISTO.FI - Projekti on insinööri- ja suunnittelutoimistoille räätälöity selaimella käytettävä ohjelmisto tuntikirjaukseen, projektiseurantaan ja laskutukseen.

Lisätiedot

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje

TaloyhtiöOptimi. Palvelun käyttöohje TaloyhtiöOptimi Palvelun käyttöohje Palvelun kuvaus TaloyhtiöOptimi on suunniteltu taloyhtiöiden hallinnan ja viestinnän helpottamiseksi. Uskomme vahvasti järjestelmällisen hallinnoinnin sekä ylläpidon

Lisätiedot

Apuvälinepalvelut hallintaan

Apuvälinepalvelut hallintaan Apuvälinepalvelut hallintaan Effector Apuvälinepalvelut järjestelmä on tarkoitettu sairaanhoitopiirien alueellisille apuvälinekeskuksille ja muille terveydenhuollon apuvälinepalveluja tuottaville yksiköille.

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä

Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä Apuvälineiden, kuntoutuksen ja sairaanhoidon ostopalvelujen hallintajärjestelmä Polycon Oy Tekniikantie 14 02150 Espoo puh (010) 470 9680 kuntoapu@kuntoapu.fi GSM 040-578 9608 Mitä KuntoApu on? Kootut

Lisätiedot