ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTALUETTELON HINNOITTELU SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED.

2 YH-LUETTELON HINNOITTELU SISÄLLYSLUETTELO SIVU 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA ASENTAMINEN SOVELLUKSEN KÄYTÖN PERUSTEET TOIMINTOPAINIKKEET JA LISÄTOIMINNOT YH-LUETTELON TULOSTAMINEN JA PALAUTTAMINEN TILAAJALLE YKSIKKÖHINTALUETTELOTIEDOSTON RAKENNE... 13

3 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 3 (13) 1. TAUSTAA Tässä käyttäjän oppaassa kuvattu yksikköhintaluettelon hinnoittelu -sovellus kuuluu CMPro 5- projektinhallinnan ohjelmistojen tuoteperheeseen. Yksikköhintaluettelon hinnoittelu -sovellus on tarkoitettu urakoitsijoiden ja toimittajien käyttöön yksikköhintaisten tarjouspyyntöjen hinnoitteluun. Tämän dokumentin kappaleessa 3 kuvataan tämän sovelluksen käytön perusteet. Jos haluat tietää tarkemmin toiminnoista niin voit lukea myös kappaleet 4-6. Kappale 2 kertoo kuinka tämä sovellus asennetaan. Lisätietoja tästä ja muista CMPro 5 ohjelmistoista saat Artemis Finland Oy:n kautta (http://fi.aisc.com/ tai ). 2. ASENTAMINEN Sovellus vaatii toimiakseen MS Windows (XP, Vista tai 7) -käyttöliittymällä varustetun mikron sekä tulostamista varten MS Windows:n tukema kirjoitin. Asennuksen yhteydessä tulee kovalevyllä olla vapaata tilaa n. 100 Mt. Asentamista varten tarvitaan BQPriSetup.EXE tiedosto. Tiedosto on ladattavissa Artemis Finland Oy:n www-sivuilta Etsi www-sivulta rivi Yksikköhintaluettelon hinnoittelu ja käynnistä asennus klikkaamalla linkkiä BQPriSetup.exe. Asennus etenee seuraavasti:

4 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 4 (13)

5 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 5 (13) Määritä käyttäjän ja yrityksen nimi (tiedot tulostuvat raportin vasempaan yläreunaan): Määritetään hakemisto, johon sovellus asennetaan

6 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 6 (13) Määritä kansio, johon sovelluksen käynnistysikoni asennetaan. Asennusohjelma suorittaa asennuksen edellä tehtyjen määritysten mukaisesti. Odota kunnes tulee ilmoitus että asennus on 100% valmis.

7 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 7 (13) Asennuksen jälkeen voit avata sovelluksen pikakuvakkeesta tai vaihtoehtoisesti voit käynnistää sovelluksen kaksoisnäpäyttämällä BQPri.exe tiedostoa. 3. SOVELLUKSEN KÄYTÖN PERUSTEET YH-hinnoittelu sovellus on hyvin yksinkertainen pieni sovellus. Tässä kappaleessa kerrotaan kuinka sovellusta käytetään. Jos haluat tietää tarkemmin käyttöä helpottavista lisätoiminnoista, voit lukea myös kappaleet 4-6. Kun sovellus käynnistetään avautuu aluksi automaattisesti ikkuna, josta valitaan tilaajan lähettämä tiedosto, joka on tarkoitus hinnoitella. Voit valita hinnoiteltavan tiedoston myöhemmin uudestaan -nappulan avulla. Kun tiedosto on valittu aukeaa automaattisesti sovelluksen pääikkuna Hankintapaketin yksikköhintaluettelo. Ikkunassa näkyy yhden projektin ja yhden hankintapaketin määräluettelo. Projektin ja hankintapaketin nimet ovat näkyvissä sovellusikkunan yläosassa. Määräluettelorivit on ikkunassa järjestetty kustannuspaikoittain. Kustannuspaikkarivit on erotettu varsinaisista määräluetteloriveistä ruskealla värillä. Kustannuspaikat ovat yleensä tilaajan sisäisen kustannusseurannan kustannusosoitteita ja toimivat väliotsikoina määräluettelossa. Kustannuspaikoille ei voi syöttää yksikköhintoja. Pääikkunassa näkyy oletuksena kuusi saraketta: Tunnus, Selitys, Sopimusmäärä, Yksikkö, Yksikköhinta ja Hinta yhteensä. Sovelluksella voidaan ainoastaan syöttää hintoja rivien yksikköhintasarakkeeseen, muita tietoja ei voida muuttaa. Määräluettelo voi olla rakenteeltaan hierarkinen ja näin ollen se voi sisältää useita tasoja. Määräluettelon tekijä päättää voiko harnaan värisille summariveille syöttää yksikköhintoja vai ovatko ne vain väliotsikkoina. Yksikköhintoja voi syöttää aina alimman tason nimikkeille (mustat rivit).

8 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 8 (13) Tarvittaessa kysy tarjouspyynnön lähettäjältä lisätietoja kustannuspaikkojen ja määräluettelon tasojen sisällöstä. Valitse tilaajan lähettämä hinnoiteltava tiedosto

9 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 9 (13) Kustannuspaikka on esitetty ruskealla värillä Summatasot on esitetty harmaalla värillä Yksikköhintaluettelon alimman tason nimikkeet on esitetty mustalla värillä

10 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 10 (13) 4. TOIMINTOPAINIKKEET JA LISÄTOIMINNOT Sovelluksen toimintaa ohjataan toimintopainikkeilla, vastaavat asiat löytyvät myös valikoista. Komennoille on käytössä myös näppäinlyhenteet, jotka on esitetty valikkojen yhteydessä (esimerkiksi Tietokanta - Talleta = Ctrl + T). Käytössä on seuraavat painikkeet (vastaavat valikkokomennot suluissa): (Tietokanta - Hae) Luetaan määräluettelo uudestaan tiedostosta. Mikäli yksikköhintoja on muutettu, sovellus varmistaa halutaanko muutokset tallettaa ennen kuin määräluettelo luetaan uudelleen tiedostosta. (Tietokanta - Talleta) Talletetaan muutokset tiedostoon. Yksikköhinnat tallentuvat tiedostoon vasta tallennuksen yhteydessä, sitä ennen määrä- ja yksikköhintaluettelo on ainoastaan mikron keskusmuistissa. Esimerkiksi sähkökatkon varalta on tärkeää tallentaa muutokset tiedostoon aika-ajoin myös kesken hintojen syötön (Tietokanta - Talleta nimellä) Talletetaan muutokset eri nimiseen tiedostoon. (Muokkaa - Kopioi) Kopioidaan valitut tiedot Windows:n leikepöydälle, josta ne voidaan edelleen kopioida myös muihin Windows-ohjelmiin. Toiminnolla voidaan määrä- ja yksikköhintaluettelo siirtää mm. taulukkolaskentaohjelmiin varsinaisen kustannuslaskennan suorittamiseksi. (Muokkaa - Etsi) Etsitään haluttu rivi määräluettelosta. Ennen toiminnon käynnistämistä valitaan se sarake, josta tietoa etsitään (tunnus, selitys jne). Valinta tapahtuu klikkaamalla määräluettelon halutun sarakkeen harmaaseen otsikkokenttään. Kentän valinnan jälkeen syötetään avautuvaan Etsiikkunaan se merkkijono, jota halutaan etsiä valitun sarakkeen riveistä. (Muokkaa - Valitse kaikki rivit) Valitaan määräluettelon kaikki rivit automaattisesti esimerkiksi kopiointia varten, rivit voidaan valita myös hiirellä maalaamalla. (Tietokanta - Sulje) Suljetaan määräluetteloikkuna.

11 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 11 (13) Määritä sarakeleveydet. Tämän painikkeen painallus optimoi ikkunan kaikkien sarakkeiden sarakeleveydet niissä olevan tekstin pituuden mukaan. Näytä HP:n muistio. Tämä painike avaa ikkunan, jossa on kyseiseen hankintapakettiin liitetty muistio. Tilaaja voi kirjoittaa muistion CMPro 5 YH-sovelluksessa. Muistion sisältöä ei voi muuttaa. Muistiotekstin saa halutessaan näkyviin myös raporttiin. Tällä painikkeella aukeaa ikkuna, josta voit valita tai vaihtaa hinnoiteltavan tiedoston. Kyseinen ikkuna aukeaa automaattisesti kun YH-hinnoittelu sovellus käynnistetään. Avataan erillinen ikkuna, jossa käyttäjä voi määritellä mitkä sarakkeet näytölle haetuista riveistä kopioidaan leikepöydälle. Liitetään nimikkeille leikepöydältä muusta ohjelmasta kopioidut yksikköhinnat. Liittäminen alkaa valitusta rivistä eteenpäin. Työkalupalkin alapuolella on seuraavat ohjelman toimintaan vaikuttavat toiminnot: Kustannuspaikka. Valitsemalla kustannuspaikka valintalistasta, haetaan ainoastaan kyseisen kustannuspaikan nimikkeet näytölle Hae Tasolle. Valitsemalla taso valintalistasta haetaan nimikkeet ainoastaan kyseiseen tasoon asti näytölle Päivitä hinnat samoille nimikkeille. Voidaan päivittää syötetyt yksikköhinnat kaikille saman tunnuksen omaaville nimikkeille määräluettelossa alempana olevien nimikkeiden osalta. Nopeuttaa yksikköhintojen syöttämistä, mikäli määräluettelossa on paljon samoja nimikkeitä joiden tunnus ja hinta on sama Toimitusrajat. Toimitusrajojen avulla voidaan tarjouspyynnössä ottaa kantaa tilaajan ja toimittajan välisiin toimitusrajoihin. Jos esimerkiksi putkistomateriaali hankitaan tilaajan toimesta ja toimittajalta pyydetään tarjousta vain asennustyöstä, on ko. nimikkeiden asennus voitu merkitä kuuluvaksi toimittajan toimituslaajuuteen ja materiaali tilaajan toimituslaajuuteen (S=Suunnittelu, M=Materiaali, A=Asennustyö).

12 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 12 (13) 5. YH-LUETTELON TULOSTAMINEN JA PALAUTTAMINEN TILAAJALLE Yksikköhintojen syöttämisen jälkeen määrä- ja yksikköhintaluettelo palautetaan ana tiedostona esimerkiksi kopioituna levykkeelle tai sähköpostin välityksellä. Tiedoston nimi näkyy aina sovelluksen otsikkopalkista. Tarjous saadaan tulostettua paperille raportit-valikon kautta. Tarjous voidaan tulostaa raportti-valikosta avautuvalla toiminnolla. Raportin tietoja on mahdollista esikatsella, tulostaa tai kopioida ne Windowsin leikepöydälle sekä tallentaa omia raporttiasetuksia.

13 YH-LUETTELON HINNOITTELU SIVU 13 (13) 6. YKSIKKÖHINTALUETTELOTIEDOSTON RAKENNE Yksikköhintaluettelon tallennusmuoto on määrämittainen tekstitiedosto, merkistönä käytetään MS Windows:n ANSI-merkistöä. Rivit on erotettu rivinvaihdoilla. Tiedoston alussa on CMPro 5 -järjestelmän tunnistetiedot ja varsinaiset yksikköhintarivit alkavat rivin *** [BQ items] *** jälkeen. Yksikköhintarivien sisältö on seuraavanlainen:

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Ostotilaus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Ostotilaus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostotilaus...3 1.1 Ostotilausoletukset...3 1.1 Ostotilauksen perusoletukset...4 1.2 Toimitusosoitteet oletuksina...4

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan

Käyttöohje. Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan Käyttöohje Suomen johtava projektipankki! Kustannustehokkaaseen rakennusprojektien hallintaan SokoPro on Kopijyvän ratkaisu kustannustehokkaaseen rakennusprojektin hallintaan. Rakennusprojektiaineistojen

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi

FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi FaktaNet live v3 Käyttöohje Versio: 121217-1 Kieli: Suomi 1 Sisällysluettelo Sisäänkirjautuminen... 4 Valikko... 4 Etusivu... 4 Omat tiedot... 5 Ohje... 5 Sulje palvelu... 5 Tekstihaku... 5 Tekstihaun

Lisätiedot

Jaana Nuuttila kesä 2010

Jaana Nuuttila kesä 2010 kesä 2010 Sisältö 1 Näppäimistön ja hiiren käyttö...1 2 Käyttöliittymä...2 2.1 Käynnistä-valikko...3 2.2 Tehtäväpalkki...4 2.3 Pienoisohjelmat...5 2.4 Ikkunoiden ja kuvakkeiden käsittely...6 2.5 Valintanauhat,

Lisätiedot

ASTERI TULOVEROILMOITUS KÄYTTÖOHJEET 4/2012

ASTERI TULOVEROILMOITUS KÄYTTÖOHJEET 4/2012 ASTERI TULOVEROILMOITUS KÄYTTÖOHJEET 4/2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 ASENTAMINEN, KANSIOT JA TIEDOSTOT...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä.

Thunderbird. Asennus ja käyttöönotto. Oppaassa kuvataan kaikki vaiheet kuvakaappauksin yksinkertaisia esimerkkejä käyttämällä. Y K S I K Ä Ä N A S I A K A S E I O L E M E I L L E LI I A N P I E NI TAI M I K Ä Ä N H A A S T E LI I A N S U U R I. Thunderbird Asennus ja käyttöönotto Tämä on käyttöopas Mozilla Thunderbird sähköpostiohjelman

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot