1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti... 2 Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä! Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen syöttäminen ja muotoileminen Kurssin tietokentät ja ilmoittautumislomakkeen kentät Osallistui ja suoritti merkinnät Tilastointi Tilastot yksittäisen kurssin osalta Tunnettuja virhetilanteita yksittäisen kurssin tilastointinäkymässä: Tilastointi useamman kurssin osalta tilastointimallin perusteella Tilastointimallin käyttäminen Tunnettuja virhetilanteita usean kurssin tilastointinäkymässä Laitoksen kurssilistaus Syötteet Kaksikielisyys... 8

2 1. Uuden Ilmon käytön eroavaisuudet vanhasta Ilmosta lyhyesti Jos olet käyttänyt Ilmon aiempaa versiota, niin keskeisimmät erot vanhan ja nykyisen Ilmon välillä on koottu tähän kappaleeseen. Nykyisessä Ilmon versiossa kurssikentät täytyy valita erikseen. Kunkin kurssin osalta on siis vapaasti valittavissa mitä tietoja kurssista halutaan tallentaa, eikä tyhjäksi jääviä kenttiä ole pakko ottaa mukaan esimerkiksi kurssilistauksiin. Vastaavasti yksittäiselle koulutukselle on mahdollista ottaa käyttöön mikä tahansa kurssi tai ilmoittautumislomakkeen kenttä tarvittaessa. Kurssikenttiä vastaavat valintamahdollisuudet koskevat myös opiskelijoiden ilmoittautumiskenttiä. Kurssit on mahdollista liittää tilastointimalliin, joka pakottaa kurssin luovan henkilön ottamaan käyttöön ainakin tietyt kentät sekä kurssille että ilmoittautumislomakkeelle. Tilastointimallin pohjalta Ilmosta on mahdollista saada Excel-muotoinen yhteenveto pakollisten kenttien osalta. Huomattavaa kurssin tietojen täyttämisessä! Ilmo ei tiedä kurssia lisättäessä tai kurssin tietoja muokattaessa mitä kenttiä kurssille valittavassa tilastointimallissa on käytössä. Näin ollen käyttäjän tulee itse huolehtia, että kurssille tulevat valituksi kaikki käytettävillä tilastointimalleilla olevat pakolliset kurssikentät. Muussa tapauksessa saat virheilmoituksen puuttuvista, mutta pakollisista kentistä. 2. Kurssikuvauksen ja muiden opiskelijoille näkyvien kurssitietojen syöttäminen ja muotoileminen Kurssikuvauksessa ei ole mahdollista käyttää HTML-kuvauskieltä lainkaan. HTML-kuvauskielen sijaan Ilmo 2 tukee verkossa laajalta käytössä olevaan BBCode-kuvauskieltä. BBCodessa merkinnät ( tagit ) kirjoitetaan hakasulkeisiin [ ] HTML:ssä käytettyjen <>-merkkien sijaan. Vastaava rajoitus HTMLkuvauskielen käytön osalta koskee myös kaikkia muita sovelluksen kenttiä. Ilmossa käytössä olevien BBCode-merkintöjen syntaksi on kuvattu taulukossa 1. Mitä haluat tehdä? Miten? Esimerkki käytöstä Tekstin lihavointi [b]tekstiä[/b] [b] lihavoitu teksti[/b] Kursivoitu teksti [i]tekstiä[/i] [i]kursivoitu teksti[/i] Alleviivattu teksti [u]tekstiä[/u] [u]alleviivattu teksti[/u] Kuvan lisääminen [img]kuva[/img] [img]http://www.uef.fi/kuva.jpg[/img] kurssikuvaukseen Linkin lisääminen, siten että osoite näkyy [url]linkki[/url] [url]http://www.uef.fi[/url]

3 Linkin lisääminen siten, että linkille voidaan antaa [url src=linkki]kuvaus[/url] [url src=http://www.uef.fi]itä-suomen yliopiston kotisivu[/url] kuvaava teksti Klikattava sähköpostilinkki [mail]osoite[/mail] Taulukko 1. Ilmossa käytettävissä olevat muotoilun BBCode-merkinnät 2.1.Kurssin tietokentät ja ilmoittautumislomakkeen kentät Ilmon uudessa versiossa on mahdollista valita mitä tietokenttiä kurssista tallennetaan ja esitetään opiskelijalle kurssilistauksessa. Kenttiä on mahdollista lisätä Ilmoon tarvittaessa ja ne ovat käytettävissä kursseilla ja tilastointimalleissa. Kurssikenttä voi olla tyypiltään tekstialue, tekstikenttä, alasvetovalikko tai monivalinta. Kentille täytyy antaa ns järjestysnumero, jonka mukaan kentät Ilmo järjestää kurssin tiedot mm kurssilistauksissa sekä kurssin tietoja syötettäessä. Taulukkoon 2 on koottu Ilmoon asennuksen yhteydessä tallennetut kurssikentät ja niiden ominaisuudet. Taulukossa 3 on vastaavat tiedot ilmoittautumislomakkeen kenttien osalta. Kuvausteksti suomeksi Tyyppi Järjestysnumero Muuta Kurssin nimi Kurssin aloituspäivä Maksimi aina määrä ilmoittautujamäärä Kuvaus ja suoritustapa Tekstialue merkkiä, 20 riviä Ajankohta ja paikka Tekstikenttä 5 Kuinka monta päivää Tekstikenttä 6 enne kurssia ilmoittauduttava Kohderyhmä Tekstialue 7 Opettajan nimi Tekstikenttä 8 Vastuuhenkilö Tekstikenttä 9 Lisätietoja (sähköposti) Tekstikenttä 10 Lähiopetus (h) Tekstikenttä 12 3 merkkiä Itsenäinen opiskelu (h) Tekstikenttä 13 3 merkkiä

4 Tilaisuuteen Tekstikenttä 16 osallistujat (ei ilmoittautumisia) Rahoituslähde Tekstikenttä 18 Kampus Monivalinta 30 lähdetiedosto kampus.txt Apuopettajat Tekstialue merkkiä, 3 riviä Opintopisteet Tekstikenttä 45 Taulukko 2. Ilmoon asennuksen yhteydessä tallennetut kurssikentät Kuvausteksti suomeksi Tyyppi Järjestysnumero Muuta Etunimi Sukunimi Sähköposti Laitos Alasvetovalikko 0 Puhelin Tekstikenttä 1 Kampus Radiopainike 2 Taulukko 3. Ilmoon asennuksen yhteydessä tallennetut ilmoittautumiskentät Osallistujan ilmoittautumislomakkeelle on mahdollista valita Ilmossa olevista kentistä haluamansa. Mikäli kurssilla on käytössä tilastointimalli, tulee ilmoittautumislomakkeella olla ainakin kyseisen tilastointimallin mukaiset kentät. Ilmoittautumislomakkeen kentät on mahdollista määritellä vapaaehtoisiksi tai pakollisiksi täyttää.

5 3. Osallistui ja suoritti merkinnät Kurssin osallistujien kohdalta on mahdollista merkitä erillisillä rasteilla osallistuiko ja suorittiko ilmoittautunut henkilö kyseisen koulutuksen. Rastien lisäämisen jälkeen täytyy vielä painaa Päivitä painiketta näkymän alareunasta, jolloin muutokset tallentuvat. Osallistui-rastin vaikutukset Tilastollinen käyttö laitoksella Suoritti-rastin vaikutukset Excel-kurssitodistus painikkeesta saatavat tilastot sisältävät vain suorittaneet-rastin omaavat henkilöt

6 4. Tilastointi Ilmosta on mahdollista saada tilastoja kahdella eri tavalla. Tilastointitavat ovat osallistujatiedot yksittäisen kurssin osalta. Yksittäisestä kurssista esitetään kaikki kurssin tiedot sekä opiskelijoilta ilmoittautumisen yhteydessä kerätyt tiedot tilastointi useamman kurssin osalta tilastointimallin perusteella Tilastot saadaan tuotua Ilmosta csv-tiedostomuodossa, joka avautuu suoraan esimerkiksi Excelissä. Ilmo ei laske tunnuslukuja tai suorita muuta tilastointia automaattisesti, vaan se on tehtävä Excelissä. 4.1.Tilastot yksittäisen kurssin osalta Osallistujatiedot yksittäisen kurssin osalta saadaan kurssien hallinnointinäkymästä painamalla Näytä ilmoittautuneet-painiketta. Ilmoittautuneuden web-näkymässä esitetään jokaisen osallistujan osalta kaikki ilmoittautumislomakkeessa kerätyt osallistujatiedot. Näkymästä on mahdollista ottaa kaksi erilaista raporttia yksittäisen kurssin osallistujista. Tiedot Exceliin panike tuo kaiken osallistujadatan raporttiin ja Excel-kurssitodistus painike tuo raporttiin ainoastaan kurssin suorittaneet osallistujat Tunnettuja virhetilanteita yksittäisen kurssin tilastointinäkymässä: Jos kurssilla on täsmälleen 1 varasijapaikka, niin web-yhteenvedossa kaikki osallistujat näkyvät varasijaosallistujina. Exceliin viedyssä raportissa kaikki data näkyy normaalisti (siksi, koska ilmoittautumisnumero/varasijatietoa ei tulosteta raportille). Virhetilanne ei hankaloita Ilmon käyttöä merkittävästi. 4.2.Tilastointi useamman kurssin osalta tilastointimallin perusteella Kurssien hallinnoinnista päästään tilastointi-näkymään Tilastointi-painikkeen kautta. Tilastointinäkymän kautta on mahdollista saada useamman kuin yhden kurssin Excel-muotoinen yhteenveto esimerkiksi lukuvuositilastoinnin tarpeita varten kursseille yhteisen tilastointimallin perusteella. Tilastointimalleista, niiden luonnista ja käytöstä on kerrottu enemmän erillisessä luvussa.

7 4.3.Tilastointimallin käyttäminen Tilastointimallilla tarkoitetaan Ilmossa sellaista kurssi- ja ilmoittautumiskenttien joukkoa, joiden pohjalta pidempiaikaisia tilastoyhteenvetoja otetaan. Käytännössä kurssille valittu tilastointimalli määrittää mitä tietokenttiä kurssista tallennetaan ja mitä tietoja osallistujilta kysytään ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoon on luotu valmiiksi tilastointimalli Vanha ilmo. Tilastointimalli sisältää kurssin ja opiskelijoiden pakollisina kenttinä kaikki vanhassa Ilmossa käytettävissä olleet kurssikentät. Kurssin osalta nämä tiedot ovat Kurssin aloituspäivämäärä Järjestävä laitos Kurssin nimi Kuvaus ja suoritustapa Ajankohta ja paikka Kohderyhmä Opettajan nimi Ilmoittautumislomakkeen kentistä Vanha Ilmo -tilastointimalliin kuuluvat: Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Laitos Puhelinnumero Kampus Tunnettuja virhetilanteita usean kurssin tilastointinäkymässä Mikäli kurssilla käytössä useampi kuin yksi tilastointimalli, webnäkymä ei näytä tietoja oikeiden otsikoiden alla. Excel-muotoisessa yhteenvedossa data on oikeiden sarakkeiden alla. 4.4.Laitoksen kurssilistaus Oletuksena Ilmosta on mahdollista listata kaikki yksittäisen laitoksen kurssit esimerkiksi koulutuskalenteria varten.

8 4.5.Syötteet Uudesta Ilmosta on mahdollista luoda muitakin listauksia kuin laitoksen kurssilistaus. Ilmoon on mahdollista luota vapaavalintaisia listauksia yhdistelemällä seuraavia tietoja halutulla tavalla: Laitos Tilastointimalli Kurssin lisännyt käyttäjä Yksittäinen kurssi Vain ylläpitäjällä on mahdollisuus luoda syötteitä Ilmoon. Mikäli tarvitse uuden syötteen Ilmoon käyttöösi, niin ota yhteyttä Weblistauksen lisäksi jokaisesta syötteestä luodaan automaattisesti myös RSS-syöte lukijoita varten. RSS-syöte sisältää linkit varsinaiseen kurssilistauksen. 4.6.Kaksikielisyys Ilmo ja siihen esitallennettu data on olemassa suomeksi ja englanniksi. Esimerkiksi osallistujien ilmoittautumislomakkeen kentät esitetään käyttäjillä hänen valitsemansa kielen mukaan.

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12

Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 Noppa-opintoportaalin OHJE OPETTAJALLE V 12/12 1 Yleistä... 3 Muistilista Nopan opintojaksosivuston ylläpitäjälle... 4 Kerro opiskelijoille Nopasta opintojakson alkaessa... 4 Opintojaksotietojen siirtyminen

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma

Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma Henkilö- ja koulutusrekisterin hallintaohjelma Ohjelmaversio 2.0 Dokumenttiversio 1.0 Tämä dokumentti sisältää käyttöohjeet Edukeeper henkilöstö- ja koulutusrekisteriohjelman käyttöön. Dokumentin sisältö

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 6 2.1 Pikaopas... 6 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE

JÄSENREKISTERIN KÄYTTÖOHJE SIVU 1/30 POLKU SIVU 2/30 POLKU JÄSENREKISTERIN LYHYT KÄYTTÖOHJE Julkaisun tiedot: Toimittaja: Päivitys: Kuvittaja: Julkaisija: Laura Kalervo, Suunnittelutoimisto Omena Eero Tuomenoksa, Suomen Partiolaiset

Lisätiedot

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet

Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Ankkuri jäsenrekisteriohjelmisto Käyttöohjeet Päiväys Versio Muokkaaja 18.3.2009 1.0 Minna Hautamäki 8.4.2009 1.1 Minna Hautamäki 14.4.2009 1.2 Minna Hautamäki Sisällys 1 Ankkuri... 4 2 Help desk... 4

Lisätiedot

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre.

SEMPRE M E D I A. Monet. Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0. Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki. +358 45 113 8137 www.sempre. SEMPRE M E D I A Monet Perehdytys ylläpitotyökaluun v3.0 Sempre Media Oy Hämeentie 153 C 00560 Helsinki +358 45 113 8137 Sisällys 1. Aloitus 3 Yleistä Monet-työkalusta 3 Käyttövaatimukset 3 Kirjautuminen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI

Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI Content Manager CONTENT MANAGER MANUAALI CONTENT MANAGER MANUAALI 2 (66) TABLE OF CONTENTS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä 4 1.2 Ominaisuudet 5 1.3 Moduulit 5 1.4 Laitevaatimukset 5 2 EDITORI 6 2.1 Yleistä 6

Lisätiedot

E-lomake 3 käyttöohje

E-lomake 3 käyttöohje E-lomake 3 käyttöohje Termistöä Lomake Kenttä ja kenttäryhmä Organisaatio Vastaaja Tallennus Ylläpitokäyttäjä Käsittelijä Pääkäyttäjä Lomakkeella tarkoitetaan Internetissä julkaistavaa verkkolomaketta.

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 7 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet

Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Suomen Yrittäjien kotisivupaketti: Ohjeet Voit tehdä tyylikkäät kotisivut yhdistyksellesi Suomen Yrittäjien kotisivupaketilla. Aloittaaksesi tarvitset vain tietokoneen ja Internet yhteyden. Tarkempia neuvoja

Lisätiedot

TTY Sähkövoimatekniikka

TTY Sähkövoimatekniikka Käyttöohje InterruptionManager ohjelmaan 29.9.2006 Versio 3.0.0 Kimmo Kivikko Sisällys Sisällys...2 1 Yleistä...3 2 Sovelluksen asennus...3 3 Sovelluksen käyttöönotto...4 4 Sovelluksen käyttö...8 4.1 Uuden

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

Käyttöopas. Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4

Käyttöopas. Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4 Käyttöopas Sijaisrekisteri KUNTAREKRY 6.4 Elbit Oy/ KL-Kuntarekry Oy 2014 Page 1 of 84 Päivämäärä: Heinäkuu 2014 Tekijänoikeus 2014 Elbit Oy Ohjelmisto: "Elbit Skills versio 6.4" Huomautus Elbit Oy varaa

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja 0 LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja Sisällysluettelo. OHJELMAN ASENNUS.... YLEISNÄKYMÄ... 4. Yleistä... 4. Agentti... 4. Agenttiryhmä... 5.4 Kampanja... 6.5 Aktiivisuuslogi... 6.6 Soitot... 7.7 Soittopyynnöt...

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/36 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy

Kotisivutyökalu. Nebula Oy. Käyttäjän opas. Nebula Oy Sivu 2/37 Sisällysluettelo 1. Esittely... 4 2. Kotisivutyökalun tilaaminen... 4 3. Kotisivutyökalun tunnusten luominen... 4 4. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun... 4 4.1. Kirjautuminen Kotisivutyökaluun

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

Meditrainer - ohjelman käyttöohje

Meditrainer - ohjelman käyttöohje Meditrainer - ohjelman käyttöohje Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä

Lisätiedot

ZEF LIVEZHAT. Käyttöohje

ZEF LIVEZHAT. Käyttöohje ZEF LIVEZHAT Käyttöohje Tervetuloa tutustumaan LiveZhatin käyttöön. Jos et löydä apua ongelmaasi tästä käyttöohjeesta, ota yhteys asiakaspalveluumme. Sisällysluettelo: ZEF LIVEZHAT...1 KÄYTTÖOHJE...1 LIVEZHATIN

Lisätiedot