U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A V E R S I O O N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A 2 0 1 3 V E R S I O O N 2 0 1 4"

Transkriptio

1 Sivu 1/5 U U D E T O M I N A I S U U D E T V E R S I O S T A V E R S I O O N Talgraf Raportointi, sivut 1-2 Talgraf Budjetointi, sivu 3 Talgraf Viewer, sivu 4 Talgraf Konserni, sivu 5 Express Jakelu, sivu 5 T A L G R A F R A P O R T O I N T I P i k a p a i n i k k e e t r a p o r t i n e n s i m m ä i s e l l e j a v i i m e i s e l l e s i v u l l e Raportin ensimmäiselle ja viimeiselle sivulle pääsee nyt siirtymään uusien pikapainikkeiden avulla. Painikkeet löytyvät Talgrafin ylälaidan pikapainikeriviltä. P a r a n n u k s i a J y v i t y s t e n k ä y t t ö l i i t t y m ä ä n Jyvitykset-komennolla voidaan Talgrafissa suorittaa erilaisia sisäisen laskennan siirtoja eli allokointeja, vyörytyksiä jne. Esimerkiksi hallinnon kulut voidaan jakaa muille kustannuspaikoille. Jyvitysten ylläpitoa on nyt helpotettu uusilla ominaisuuksilla: Tee kopio Kopion avulla samankaltaisten jyvitysten luominen onnistuu entistä nopeammin. Voit esimerkiksi ottaa kopion olemassa olevasta jyvityksestä ja tämän jälkeen muokata uudelta riviltä vain tarvittavat kohdat (kuten otsikon, jyvityksen lähteet, kohteet).

2 Sivu 2/5 Jyvitysten järjestys Jyvitysten suoritusjärjestystä voi myös muuttaa kätevästi hiirellä raahaamalla. Koska rivijärjestys vaikuttaa laskennan lopputulokseen, on järjestyksen muuttaminen usein tarpeellista. Valitse ensin jyvitys pitämällä hiiren 1-painiketta pohjassa sen kohdalla. Siirrä kohdistin haluamaasi kohtaan ja vapauta sitten painike. Tällöin jyvitys siirtyy uuteen kohtaan ja laskentajärjestys muuttuu. Jyvitys säilyy 2014-versiossa myös valittuna kopioimisen, poiston ja lisäyksen jälkeen. Tämä helpottaa esimerkiksi ikkunan tyhjentämistä Poista-painikkeella. Katso lisätietoja Talgraf Käyttäjän Käsikirjasta, luku 21 Jyvitykset. M u i t a m u u t o k s i a j a u u s i a o m i n a i s u u k s i a Kassavirtaennuste säilyttää vanhat syöttötiedot, joten aikaisempien tilanteiden raportteja on mahdollista tarkastella myöhemminkin. V2-saldotiedototyyppi tukee nyt myös usean vuoden historiaa ja siten esimerkiksi viiden vuoden tilinpäätösraporttia.

3 Sivu 3/5 TAL G R A F B U D J E T O I N T I U u s i e n ( t y h j i e n ) l a s k e n t a k o h t e i d e n b u d j e t o i n t i Budjetin asetuksissa voidaan nyt valita myös tyhjät laskentakohteet mukaan budjetointiin. Aikaisemmin budjetoinnin muokkausikkunassa on näytetty vain ne kohteet, joilla on saldoja. Ominaisuus on hyödyllinen pääkäyttäjille esimerkiksi alkavien kustannuspaikkojen tai kokonaan uusien yritysten budjetoinnissa. V2-saldotiedoston mukana voidaan siirtää kirjanpidosta koko laskentakohdekartta. Tällöin uusia kohteita ei tarvitse erikseen perustaa Budjetointiin. V2-saldotiedosto voi olla asetuksista riippuen käytössä mm. seuraavilla liittymillä: Dynamics Nav, Dynamics AX, Lasso 2100, L7, Maestro, ProCountor, Netvisor, Tikon. Katso Talgraf Budjetointi Käyttäjän Opas, kappale Asetukset. J y v i t y s t e n k ä y t t ö l i i t t y m ä ä p a r a n n e t t u Talgraf Raportoinnin ja Talgraf Budjetoinnin jyvitysten käyttöliittymää on parannettu mm. lisäämällä Tee kopio -komento ja mahdollisuus jyvitysjärjestyksen muokkaukseen hiiren avulla. Katso lisätietoja edeltä Talgrafin kohdalta (myös Talgraf Käyttäjän Käsikirjan Luku 21 jyvitykset). M u i s t i n k ä y t t ö ä t e h o s t e t t u Talgraf Budjetoinnin muistinkäyttöä on tehostettu ja esimerkiksi aineiston avautumista nopeutettu huomattavasti.

4 Sivu 4/5 V I E W E R S E U R A N T A P i k a p a i n i k k e e t r a p o r t i n e n s i m m ä i s e l l e j a v i i m e i s e l l e s i v u l l e Viewerin alapalkkiin on lisätty pikapainikkeet raportin ensimmäiselle ja viimeiselle sivulle siirtymistä varten. Painikkeet ovat hyödyllisiä pitkien raporttien selailussa. G r a f i i k k a - j a t e k s t i o s a n k o p i o i n t i Raportin teksti- ja grafiikkaosan voi kopioida kuvamuodossa jatkokäyttöä varten. Tämän kuvan voi liittää esimerkiksi PowerPoint-esitykseen tai Word- ja Excel-asiakirjoihin. Komento löytyy hiiren 2- painikkeesta ja se on myös peruskäyttäjien hyödynnettävissä. Tekstiosan voi viedä myös avausvalikon Vie Excel -komennolla, jolloin esimerkiksi tuloslaskelmaa voi muokata Excel-muodossa. S i s ä i s e n l a s k e n n a n b u d j e t t i k i r j a n p i d o n b u d j e t i k s i Sisäisen laskennan budjetti on mahdollista liittää kirjanpidon aineistolle. Esimerkiksi kustannuspaikkabudjetti voidaan lukea koko yrityksen budjetiksi, vaikka nämä olisivat eri aineistoissa. Yleensä sisäinen laskenta ja kirjanpito saadaan kuitenkin yhdistettyä jo liittymässä samaan aineistoon. M u i s t i n k ä y t t ö ä t e h o s t e t t u Talgraf Viewerin muistin käyttöä on tehostettu ja esimerkiksi aineiston avautumista nopeutettu huomattavasti. U s e a n v u o d e n r a p o r t o i n t i ( t i l i n p ä ä t ö s r a p o r t o i n t i ) Vieweriin on lisätty tuki Talgrafin usean vuoden tilinpäätösaineistoille. Tilinpäätösaineistosta voidaan esim. luoda raportti joka esittää 10 vuoden tilinpäätökset rinnakkain.

5 Sivu 5/5 T A L G R A F K O N S E R N I K a u s i r a j a u s a i n e i s t o n m ä ä r i t t e l y y n Aineiston määrittelyssä on uusi mahdollisuus antaa kausirajauksia. Rajauksien avulla esimerkiksi uusi yritys voidaan lukea konserniin tietystä hetkestä alkaen, vaikka aineistossa olisikin aikaisempaa historiaa. Sisäisen laskennan aineistoilla voidaan myös siirtää kustannuspaikka tai kokonainen liiketoiminta yrityksestä tai yksiköstä toiseen. Kirjanpitoon ei ole pakko tehdä vastaavaa muutosta. Siirto onnistuu myös kesken tilikauden. Katso Talgraf Konserni Käyttäjän Opas, kappale 3.8 Aineiston kausirajaus. E X P R E S S J A K E L U V a l i t s e K a i k k i - p a i n i k e Expressin alareunaan on lisätty Valitse kaikki -painike, jonka avulla kaikkien jakelurivien valintaruksi saadaan kerralla päälle tai pois. Jos esimerkiksi haluat lähettää vain yhden rivin, poista ensin kaikki valinnat painikkeen avulla ja aseta ruksi lopulta käsin haluamallesi riville. R a p o r t t i e n j ä r j e s t y k s e n m u u t t a m i n e n Raporttien tulostusjärjestystä PDF-tiedostossa voi nyt muuttaa hiireen avulla vetämällä. Valitse raportti pitämällä hiiren painiketta pohjassa sen kohdalla. Siirrä kohdistin haluamaasi kohtaan ja vapauta painike.

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset...

Sisällysluettelo. 1 Yleistä Optimasta... 7. 2 Optiman eri objektityypit... 10. Optima Opas käyttäjälle. 1.1 Laitteistovaatimukset... Opas käyttäjälle 2 Optima Opas käyttäjälle Sisällysluettelo 1 1 Yleistä Optimasta... 7 1.1 Laitteistovaatimukset... 8 1.2 Sisäänkirjautuminen... 8 1.3 Optiman käyttöliittymä... 8 2 Optiman eri objektityypit...

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi

KÄYTTÖOPAS. www.webropol.fi KÄYTTÖOPAS Sisältö 1. PERUSSANASTO... 1 1.1 Kysymystyypit... 1 1.2 Palvelun termit... 2 2. KYSELYN LUONTI... 5 2.1 Pikaopas... 5 2.2 Eri kysymystyyppien luonti (Classic mode)... 7 2.2.1 Otsikko... 7 2.2.2

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

Explain Everything. Koulutusmateriaali. Tiina Kaakinen. OSAO, Myllytullin yksikkö

Explain Everything. Koulutusmateriaali. Tiina Kaakinen. OSAO, Myllytullin yksikkö Explain Everything Koulutusmateriaali Tiina Kaakinen OSAO, Myllytullin yksikkö SYKSY 2014 2 Sisällys 1 EXPLAIN EVERYTHING 3 1.1 Johdanto ohjelmaan 3 1.1.1 Explain Everything -harjoittelua 3 1.1.2 Mahdollisuuksia

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys:

VATT Talouden rakenteet. Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen. Sisällys: VATT Talouden rakenteet Ohje: Pdf-dian liittäminen PowerPoint -esitykseen Tämä ohje koskee Acrobat Reader -ohjelman versiota 9 sekä Firefox ja Internet Explorer -selaimia. Huomaa, että aikaisemmissa versioissa

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto)

GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) GIMP ohjelmaopas (Lähde:Wikikirjasto) Tämä on Wikikirjaston GIMP-kirjan (http://fi.wikibooks.org/wiki/gimp) tulostettava versio. GIMP on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen kuvankäsittelyohjelma.

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Kuviot. Muutamia vihjeitä kuvion laadintaan

Kuviot. Muutamia vihjeitä kuvion laadintaan Kuviot Uljaksesta poimittu taulukko on tarkasteltavissa myös tilastokuviona. Vaikka Uljaksen grafiikka on tarkoitettu tietojen pikaiseen havainnollistamiseen, voi kuviokäyttöliittymän eri säätimiä kokeilemalla

Lisätiedot

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas

Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Hallintaportaalin pääkäyttäjän opas Sonera Yrityssähköposti Sonera Työtila Sonera Toimistoviestintä 27.11.2012 Sisältö 1/39 Sonera Toimisto -palveluiden pääkäyttäjän opas 27.11.2012 1 Perusteet... 4 1.1

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tampereen yliopisto / tietohallinto 2014 Wiki Wiki-työkalu mahdollistaa dokumenttien työstämisen kurssilla yhteisesti siten, että opettaja ja opiskelija/opiskelijat voivat muokata samaa dokumenttia. Opettaja voi luoda Jokaiselle opiskelijalle

Lisätiedot

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta

Elisa Ring Käyttöohje. Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Ring Käyttöohje Salasana Vastaaja Valikko Hallinta Elisa Oyj Elisa Ring 2 (57) 1 Johdanto... 3 2 Elisa Ring salasanan hallinnointi... 4 2.1 Salasanan aktivointi (luonti)... 4 3 Elisa Ring vastaaja...

Lisätiedot

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman

Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelman opas Tähän oppaaseen on koottu opiskelussa tarvittavia Word-ohjelman perustoimintoja. Pidemmälle vietyjä ohjeita löytyy opaskirjoista ja muista lähteistä. Tämä opas

Lisätiedot

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education

OFFICE 365 KOULUKÄYTÖSSÄ. TIIVISTELMÄ Tästä oppaasta löydät ohjeita Office 365 palvelun peruskäyttöön koulutyössä. Office 365 for Education Olen saanut opettajalta ihan oman sähköpostiosoitteen, jonka loppu on @eduouka.fi. Voin kirjautua O365 palveluun omalla tunnuksella myös kotona. Tunnus on sama, jolla kirjaudun koulun tietokoneelle. Minulla

Lisätiedot

tervetuloa internetiin:

tervetuloa internetiin: Tässä osassa opit rakentamaan omat kotisivut lisäämään tekstiä ja kuvia valitsemaan teeman liittämään taustan kotisivuille Toinen osa antaa apua kotisivujen rakentamisessa yhdistyksen tai kerhon käyttöön.

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen

6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO. 18.8.2009 Hannu Mikkonen 6lKN SRVWL ZHEPDLO *PDLO 18.8.2009 Hannu Mikkonen B) Sähköposti (GOOGLEn Gmail kehiin!)... 1 Gmail... 1 1. Sähköpostiviestin rakenne... 3 2. Sähköposti - saapuneet... 4 3. Liitetiedostot... 7 Viestin luominen...

Lisätiedot