Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54."

Transkriptio

1 Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184

2 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun ostit tämän pääyksikön. Lue tämä käyttöops käyttääksesi litett oikein. Suosittelemme, että säilytät tätä käyttöohjett lukemisen jälkeen turvllisess pikss tulev käyttöä vrten. Tässä käyttöohjeess j litteess käytetään ll kuvttuj merkintöjä, jotk tkvt oikenlisen j turvllisen käytön, sekä estävät vmmoj j litteen vurioitumist. Vrmist, että ymmärrät näiden merkintöjen trkoitukset ennen kuin luet käyttöoppn loppuun. Vroitus Vrotoimi Tämä merkintä trkoitt tilnnett, joss litteen käyttäminen väärin j merkinnän huomiott jättäminen stt iheutt kuolemn ti vkvn henkilövmmn. Tämä merkintä trkoitt tilnnett, joss litteen käyttäminen väärin j merkinnän huomiott jättäminen stt iheutt henkilövmmn ti pelkästään mterilisi vurioit. Seurvt merkinnät osoittvt tietoj, joiden vull voidn välttää pääyksikköä vurioitumst j tt sen turvllinen käyttö. NEUVO Noudt näitä ohjeit välttyäksesi pääyksikön toiminthäiriöiltä j vurioilt. Suorit osoitettu toiminto, jos lite ei toimi oikein. Hyödyllistä tieto ongelmttomn käytön tkmiseksi. Tietoj, jotk tulisi muist käytön ikn. Ole hyvä j lue kikki tuotteen mukn toimitetut sikirjt, kuten käyttöoppt j tkuut. ECLIPSE ei ole vstuuss litteen heikost suorituskyvystä, jok johtuu näiden ohjeiden liminlyömisestä. Muutokset tuotteen kokoonpnoon sttvt joht erovisuuksiin tämän käyttöoppn sisällön j tuotteen ominisuuksien knss. VAROTOIMI On mhdollist, että näytön kosketusktkisimet eivät toimi kunnoll, jos niiden sisälle on päässyt kosteutt. Siinä tpuksess älä yritä käyttää niitä ennen kuin kosteus on hävinnyt. Käsittele käyttöopst vrovsti. Sivujen voimks levittäminen ti vetäminen stt irrott ne kirjn sidonnst. Käytä käyttöopst vrovsti. 184

3 Sisällysluettelo 1. Turvllisuuden vrotoimet Osien nimet j päätoiminnot Nvigointiruudun toiminnot Määränpään settminen Audiolähteen (tiln) muuttminen Levyjen poistminen j syöttäminen Rdiotiln toiminnot DISC-tiln toiminnot Bluetooth Audio -toiminnot USB-tiln toiminnot ipod -tiln ptoiminnot Äänenldun settminen Bluetooth hnds-free -toiminnot ESN:n käyttäminen VIITE Suomi 185

4 1. Turvllisuuden vrotoimet Vroitus Älä mukut tätä järjestelmää muuhun kuin tässä sikirjss kuvttuj käyttötrkoituksi vrten. Älä myöskään suorit sennust muutoin kuin tässä sikirjss kuvtull tvll. ECLIPSE ei ole vstuuss vurioist, sisältäen mutt ei rjoittuen, kuolem ti mteriliset vuriot, jotk johtuvt sinkuulumttomn käyttötrkoituksen mhdollistvst sennuksest. Jotkin litteet vtivt pristoj toimikseen. Älä koskn set pristokäyttöisiä litteit pikkn, jost lpset pääsevät käsiksi pristoihin. Jos ptteri nielistn, ot välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä koskn nn huomiosi herpntu pois tiestä säätääksesi pääyksikköä joneuvon olless liikkeessä. Sinun täytyy keskittyä tiehen välttyäksesi onnettomuuksilt. Älä nn pääyksikön käytön ti säätämisen häiritä joneuvosi käyttöä. Kuljettjn ei tulisi ktso ruutu jon ikn. Ajmiseen keskittymättä jättäminen stt joht onnettomuuksiin. Älä syötä vierit esineitä levysemn ti USB-liitäntään. Tämä stt iheutt tuliplon ti sähköiskun. Älä pur ti mukut tätä pääyksikköä. Tämä stt iheutt onnettomuuden, tuliplon ti sähköiskun. Älä nn veden ti vieriden esineiden päästä tämän pääyksikön sisälle. Tämä stt iheutt svu, tuliplon ti sähköiskun. Älä käytä pääyksikköä, jos se ei toimi oikein (ruutu ei käynnisty ti ääntä ei kuulu). Tämä stt iheutt onnettomuuden, tuliplon ti sähköiskun. Korv sulkkeet in smnkokoisill j -rvoisill sulkkeill. Älä koskn käytä lkuperäistä suuremp sulkett. Vääränlisen sulkkeen käyttäminen stt iheutt tuliplon ti vkvi vurioit. Jos pääyksikön sisälle pääsee vettä ti vierit esineitä, sen sisältä tulee svu ti se hisee oudolle, lopet sen käyttäminen välittömästi j ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käytön jtkminen näissä olosuhteiss stt iheutt onnettomuuksi, tuliploj ti sähköiskuj. Kuljettjn ei tulisi viht levyä ti USB-litett ti käyttää ipod:i jon ikn. Poist levy j/ti USB-lite ti käytä ipod:i vst kun olet pysäköinyt uton turvlliseen pikkn, sillä jmiseen keskittymättä jättäminen stt joht onnettomuuteen. Muovipussit j -kelmut voivt iheutt tukehtumisen j kuolemn. Pidä ne poiss vuvojen j lsten ulottuvilt. Älä koskn set pussej ti kelmuj kenenkään pään ti suun lueelle. Muist pysäköidä joneuvosi turvlliseen pikkn j litt käsijrru päälle ennen kuin ktsot DVD:itä ti videoit. Turvllisuussyistä DVD:istä j videoist toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. 186

5 Vrotoimi Tämän pääyksikön johtojen settminen j sentminen vtii mmttitito j kokemust. Ammttiminen sennus on suositeltv. Ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti mmttititoiseen sentjn. Johtojen settminen väärin stt vurioitt pääyksikköä ti häiritä joneuvon turvllist käyttöä. Käytä vin määritettyjä lisävrusteit. Muiden osien käyttäminen stt iheutt vurioit pääyksikölle, j ost voivt pudot ti lentää irti pääyksiköstä. Älä tuki tämän pääyksikön lämpönielun ti venttiilien ilmvirt. Ilmvirrn tukkiminen joht pääyksikön sisäosien ylikuumenemiseen, jok stt iheutt tuliplon. Yhdistä sennusoppn osoittmll tvll. Vääränlinen yhdistäminen stt joht tuliploihin ti onnettomuuksiin. Pidä äänenvoimkkuus kohtuullisell tsoll, jott voit kuull joneuvon ulkopuoliset äänet kuten vroitusäänet, ihmisäänet j sireenit. Tämän noudttmtt jättäminen stt iheutt onnettomuuden. Vro, ettet jätä käsiäsi ti sormisi väliin kun kllistt ti suljet näytön. Tämä voi joht vmmoihin. Älä koske pääyksikön lämpeneviin osiin, sillä tämä stt iheutt plovmmoj. Äänenvoimkkuuden tulisi oll kohtuullisell tsoll, jott pääyksikön käyttäminen ei iheut kuulovurioit. Älä käytä pääyksikköä, jos ääni ei kuulu oikein, esimerkiksi kohisten. Pääyksikkö käyttää näkymätöntä lservlo. Älä pur ti mukut tätä pääyksikköä. Jos kohtt ongelmi, ot yhteyttä jälleenmyyjään, jolt ostit pääyksikön. Tämän pääyksikön mukuttminen stt joht ltistumiseen lsersäteille (jotk heikentävät näköä), onnettomuuksiin, tuliploihin ti sähköiskuihin. Jos pääyksikkö puto ti sen ulkokuori näyttää vurioituneen, ktkise sen virt j ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käyttö tällisiss olosuhteiss stt joht tuliploon ti sähköiskuun. Tämän pääyksikön päälle on kiinnitetty LUOKAN 1 LASERTUOTE -trr. Tätä tuotett, jok on merkitty yliviivtull roskkorill, ei s hävittää tlousjätteen mukn EU:n jäsenvltioiss Euroopn direktiivin 2002/96/EY (koskien WEEE = Sähkö- j elektroniikklitteisto) mukisesti. WEEE : Sähkö- j elektroniikklitteisto Kun hävität tämän litteen EU-jäsenvltioss, hävitä se oikein jäsenvltioiden lkisäännösten mukisesti, esimerkiksi pluttmll se toimittjlle. WEEE-litteistot voivt mhdollisesti vikutt ympäristöön j terveyteen, johtuen hitllisist inesosist. Voit utt yhteistyölläsi näiden vikutusten heikentämisessä j uudelleenkäytön/kierrätyksen/muiden plutusmuotojen prntmisess. Suomi 187

6 NEUVO Jos jmisen ikn esiintyy jtkuv tärinää, esimerkiksi huonokuntoisell tiellä, pääyksikkö ei välttämättä toimi oikein, kosk se ei voi luke tietoj levyltä. Linssiin voi kerääntyä kondenstiot heti kun käynnistät lämmittimen kylmässä lämpötilss. Tällöin CD- j DVD-levyjä ei void luke. Odot noin tunti, että kondenstio hihtuu, jolloin pääyksikkö toimii normlisti. Ot yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli pääyksikkö ei toimi oikein useiden tuntien jälkeen. Jos käytät pääyksikköä heti ostmisen jälkeen, ti jos olet jos olet vrstoinut sitä erillään joneuvon kust, se ei välttämättä näytä nykyistä sijinti trksti. Odot hetki kunnes GPS-piknnin korj näytetyn sijinnin. Pääyksikkö on trkkuuslite j sille oston jälkeen tllennettvt tiedot sttvt kdot stttisen sähkön, elektronisen häiriön, tärinän ti muiden vikutusten seuruksen. On suositeltv, että pidät pääyksikölle tllennettvist tiedoist erillistä kopiot. Huom, että tkuu ei kt seurvi tphtumi. 1) Asikkn pääyksikölle tllentmien tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen pääyksikön toimint- ti käyttövirheestä, siihen liittyvästä ongelmst, ti sähköhäiriöstä ti muist vikutuksist. 2) Pääyksikköön tllennettujen tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen sikkn ti kolmnnen ospuolen suorittmst pääyksikön väärinkäytöstä. 3) Asikkn pääyksikölle tllentmien tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen pääyksikön vist / korjuksest. * Huomthn, että hyväksyt yllä olevt huomutukset sentmll ti käyttämällä pääyksikköä. 188

7 2. Osien nimet j päätoiminnot Voit käyttää vstnotint pinmll pneelinäppäimiä (pneelikytkimiä) ti koskettmll näytöllä esitettäviä pinikkeit (kosketuspinikkeet). Pneelinäppäimet Käytä pneelinäppäimiä käyttääksesi litett. Pin siirtyäksesi hnds-free -tiln. Pin säätääksesi äänenvoimkkuutt. Pin nähdäksesi udiotoimintojen ruudun. Pin säätääksesi näytön kuvnltu j kirkkutt. (Pin vähintään sekunnin jn) Pin nähdäksesi nvigointivlikkoruudun. Pin nähdäksesi (udio/info) -vlikkoruudun. Rdiotilss: Pin vlitksesi knvn mnulisesti. Pin vlitksesi knvn utomttisesti. (Pin vähintään sekunnin jn) CD-, MP3/WMA-, USB- j ipod -tilss: Pin vlitksesi ridn ti musiikkitiedoston. Pin keltksesi rit ti musiikkitiedosto eteen ti tkse. (Pin vähintään sekunnin jn) DVD-, DivX- j ipod -tilss: Pin vlitksesi videon ti kppleen. Pin keltksesi videoit ti kppleit eteen ti tkse. (Pin vähintään sekunnin jn) Pin hetken jn siirtyäksesi TP- ti TA-tiln. Pin j pidä pohjss kytkeäksesi mykistyksen päälle ti pois. Pin nähdäksesi TILT/EJECT-ruudun. Kosketusnäppäimet Voit käyttää pääyksikköä näytön kosketusnäppäimillä. VAROTOIMI Kosket näitä näppäimiä sormillsi. Näytön koskettminen lyijykynällä, mustekynällä ti muull terävällä esineellä stt iheutt vurioit. Suomi 189

8 Ruutu käynnistämisen jälkeen Kun käynnistät moottorin, DVD/udio-virt kytkeytyy utomttisesti päälle j vroitusruutu ilmestyy näytölle. Kun olet vlinnut kielen, kosket [I Agree] siirtyäksesi nvigointiruutuun. Virt kytkeytyy pois päältä kun moottori smmutetn. Pin [NAVI], jos nvigointiruutu ei uke. Pin [MENU] j kosket sitten [AUDIO OFF], mikäli ääni ti DVD ei käynnisty. Nvigointitoiminnon settminen Pääyksikössä on kksi toiminttil ("Simple mode" j "Advnced mode"), joiss molemmiss on eriliset vlikot j setukset. Nvigointitoimintojen j krttruutujen ulkosut ovt smnlisi molemmiss tiloiss. Tämä sikirj kuv "Simple mode" nvigoinnin perustoiminnot. Ktso ECLIPSE-verkko-ops nähdäksesi nvigoinnin lisätoiminnot ("Advnced mode"). Kun pääyksikkö kytketään ensimmäistä kert päälle, näyttö muuttuu ll olevn järjestyksen mukn. c "Simple mode" ti "Advnced mode" voidn vlit myöhemmin. Eri tiloiss on seurvt ominisuudet j setukset: Yksinkertisess tilss (Simple mode) Kehittyneess tilss (Advnced mode) Toiminnon tyyppi Nvigointi vlittuun pisteeseen krtll Kyll Kyll Nvigointi ktuosoitteeseen Kyll Kyll Nvigointi vjseen osoitteeseen Kyll Kyll Nvigointi risteykseen Kyll Kyll Nvigointi edellisiin kohteisiin (histori) Kyll Kyll Nvigointi suosikkikohteisiin Kyll Kyll Nvigointi mielenkiintoiseen kohteeseen Kyll Kyll Nvigointi koordintteihin Ei Kyll Monietppisen reitin luominen Ei Kyll Krttkohteen tllentminen suosikkeihin Kyll Kyll Krttkohteen tllentminen mielenkiintoiseksi kohteeksi Ei Kyll Krttkohteen tllentminen tieturvllisuuskmern sijinniksi Ei Kyll Krttkohteen merkitseminen Ei Kyll Aktiivisen reitin tllentminen Ei Kyll Reittilokien tllentminen Ei Kyll Krttruudun setukset Ei Kyll Vlikkosetukset Kyll *1 Kyll Anisetukset Kyll *2 Kyll Reittisuunnitelmt vihtoehdot Kyll Kyll Alueelliset setukset Kyll *3 Kyll Vroitukset Ei Kyll *1: Vin tustkuv *2: Vin p-nenvoimkkuus *3: Vin kielen vlint 190

9 3. Nvigointiruudun toiminnot Nvigointiruudun säätäminen Krttruutu on pääyksikön käytetyin ruutu. Voit siirtyä siihen koskettmll [MAP] nvigointivlikost. c Krtn siirtäminen Voit vieritt krtt hluttuun sijintiin vetmll sit. g f e Päätiedot esim.) Seurv reittitphtum Toissijiset tiedot esim.) Toinen reittitphtum c Seurv ktu d Nykyinen ktu j tlonnumero vsemmll j oikell. e Näyttää utosi sijinnin f Mtktietojen ruutu esim.) Nopeustiedot (nykyinen nopeutesi j jmsi tien nopeusrjoitus) Aiktiedot (nykyinen GPS-ik, rvioitu spumisik kohteeseen, jäljellä olev ik kohteeseen j jäljellä olev ik seurvn etppiin) Etäisyystiedot (jäljellä olev etäisyys kohteeseen, etäisyys seurvn etppiin j nykyinen korkeustso) Kompssi (näyttää josuuntsi kun krtt pyöritetään utomttisesti (3D) ti kun krtt osoitt pohjoiseen (2D).) g GPS-vstnottimen herkkyys: Kun GPS-sijintisi on stvill, pääyksikkö merkitsee nykyisen sijintisi krttn kuvkkeell. d Krtn koon muuttminen Kun koskett krtt, [+]- j [-]-nppin tulevt nkyviin. Krtt loittonee kun pint [-]-näppäintä. Krtt lähenee kun pint [+]-näppäintä. Nppimet [+] j [-] s nkyviin myos koskettmll krtn ohjusnppint. Suomi 191

10 Krtn suunnn muuttminen Voit muutt krttnkym koskettmll ktselutiln kosketuskytkint. : Näyttää pohjoisen in krtn ylälidss, riippumtt uton josuunnst. : Näyttää krtn siten, että uton josuunt on in ylhäällä. : krtn 3D-näkymän trksteleminen. 3D-näkymä näyttää eteenpäin suuntvn etunäkymän. "Nvigointivlikko" -ruudun toiminnot Pin [Menu] nähdäksesi "Nvigointivlikko" - ruudun. Nvigoinnin j setusten vlikkoruudut voidn näyttää "Nvigointivlikko" -ruuduss. [Find Address]: Syöttämällä osoitteen voit nähdä krtst vstvn pisteen (ti lueen). [History]: Voit nähdä iemmin vlitun päämäärän lähilueen krtn. c [Find POI]: Syöttämällä mielenkiintoisen kohteen nimen voit nähdä vstvn kohteen lähilueen krtll. Syötä myös osoitteen nimi nähdäksesi sen lueen krtn. d [Fvorites]: Voit nähdä suosikkikohteen lähilueen krtn. e [Settings]: Muut nvigointisetuksi. "Simple mode" voit muutt nvigointiruudun kieltä, ääniopstuksen kieltä j ruudun tust. Voit myös trkstell krtt j lisenssitietoj. Tekstin syöttäminen Syötä tekstiä j numeroit etsiäksesi osoitteit j mielenkiintoisten kohteiden nimiä. Tekstinsyöttöruutu ero toiminnn mukn. c d e f Näppäimistö: Kosket näyttöä syöttääksesi kirjimi. c d e [ ]: Poist yhden kirjimen syötetystä tekstistä. c [A]: Viht isojen j pienien kirjimien välillä. d Siirtyy merkinsyöttötiln. e Kielen vihtminen: Vlitse tekstinsyötön kieli. Syötettyjen kirjimien kieli voidn vlit esitettävästä luettelost. Näppäimistön ulkosu muuttuu vlitun kielen mukn. f [Done]: Hkee syötetyllä tekstillä. 192

11 4. Määränpään settminen Krtn hkeminen osoitteell Kosket nvigointivlikost [Find Address]. Syötä osoite. Krtn hkeminen mielenkiintoisen kohteen vull Kosket nvigointivlikost [Find POI]. Vlitse hkutp. Syötä m, kupunki, kdun nimi j tlonnumero tässä järjestyksessä. Kosket [Done] -näppäintä milloin thns osoitteen syöttämisen ikn nähdäksesi vstvien osoitteiden luettelon. [Around Address]: Syötä osoite j etsi lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit. [Around Cursor]: Siirrä kursori krtll etsiäksesi lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit. Voit myös etsiä mielenkiintoisi kohteit utosi sijinnin ti määränpääsi lähettyviltä, ti opstetun reitin vrrelt. Ktso lisätietoj ECLIPSE-verkko-oppst. Krtt vutuu kun syöte on tehty. c Reittiopstus määränpäähäsi lk. [Add to Fvorite]: Voit lisätä krtll näytetyn sijinnin suosikkeihisi. Voit helposti vlit tllennettuj sijintej j hke ne krtlle. [Mp]: Muutt krtn näyttöä näytetylle sijinnille. Trkist krtst määränpään yksityiskohtiset tiedot. [Info]: Näyttää luettelon näytetyn sijinnin lähellä olevist mielenkiintoisist kohteist. Voit etsiä lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit luettelost. Suomi 193

12 5. Audiolähteen (tiln) muuttminen Audiotiln muuttminen Pin [MENU]. DivX Vlitse hluttu udiotil. VTR ipod (vlinninen) Til muuttuu vlittuun udiotiln. Toimintoruutujen näyttäminen Pin [AV]. USB Toimintoruutu vutuu. Toimintoruutujen luettelo AM-rdio Audiotiln pysäyttäminen FM-rdio Kosket [Audio off] käynnistääksesi rdiolähetyksen vstnottmisen ti musiikin ti videon toistmisen uudelleen hetkestä, jolloin udiotil pysäytettiin. Bluetooth Audio CD MP3/WMA DVD 194

13 6. Levyjen poistminen j syöttäminen Levyn syöttäminen Pin [ ]. Levyn poistminen Pin [ ]. Näyttö vutuu j levysemt tulevt näkyviin. Näyttö vutuu j levy tulee ulos. c Kun olet poistnut levyn, kosket [CLOSE]. c Syötä hlumsi levy semn. Levy toistetn. VAROTOIMI Älä koske [CLOSE] ti pin [ levyä. ] syöttäessäsi Käytettävät levyt Ääni- ti DVD-levyjä, joiss on yksi seurvist merkinnöistä, voidn toist. Huom, että jos käytät DVD±R/RW (DVD± -tllentv/uudelleen kirjoitettv) -levyä, vin videotilss tllennetun levyn sisältö voidn toist. Suomi 195

14 7. Rdiotiln toiminnot AM/FM-rdion kuunteleminen Liikennetietojen vstnottminen Pin [TP]. Voit kuunnell liikennetietoj. [AM]: Siirtyy AM-rdiotiln. [FM]: Siirtyy FM-rdiotiln. Ruudun toiminnot c d e f Esisetetut knvt: Tllennetut rdioknvt, joit voidn vstnott. [AUTO.P]: Rdioknvt tllennetn hetkellisesti esisetetuksi knviksi utomttisesti, jos kosketuskytkimiä pidetään pohjss. c [TEXT]: Näyttää rdioknvn tekstitiedot. d [PTY]: Voit kuunnell rdio-ohjelm vlitsemll hlumsi ktegorin luetteloruudult, joss on luetteloitu rdioknvien (RDSknvien) lähettämät rdio-ohjelmt. (vin FM-rdiotil) e [AF]: Kosket tätä siirtyäksesi utomttisesti rdioknvlle, joll on prs kuuluvuus, mikäli kuuntelemsi rdioknvn (RDSknvn) kuuluvuus heikkenee. (vin FMrdiotil) f [REG]: Kosket tätä jtkksesi smn rdioknvn (RDS-knvn) kuuntelemist. RDS (rdiotietojärjestelmä) on järjestelmä, jok käyttää FM-rdioltoj lähettääkseen ohjelmplveluj, liikennetietoj, jne. 196

15 8. DISC-tiln toiminnot Musiikin kuunteleminen (CD, MP3/ WMA) Kun levyä ei ole syötetty Syötä levy. Se toistetn utomttisesti. Kun levy on syötetty Videoiden ktselu (DivX) Kun levyä ei ole syötetty Syötä DivX-levy. Se toistetn utomttisesti. Kun levy on syötetty CD-levyn olless kyseessä, lite siirtyy CDtiln j loitt toiston. MP3/WMA-tiedostojen olless kyseessä, lite siirtyy MP3/WMA-tiln j loitt toiston. Ruudun toiminnot (MP3/WMA) Til siirtyy DivX-tiln j levy toistetn. Joitkin DivX:iä ei toistet utomttisesti. Toist DivX tässä tpuksess DivX:n levyvlikost. Ruudun toiminnot c [List]: Voit vlit knsion ti musiikkitiedoston, jot hlut kuunnell, j toist sen. [ ]/[ ]: Knsiot voidn viht. Vlitun knsion musiikkitiedostot toistetn. Vstnotin hyväksyy tietyt MP3/WMA-tiedostostndrdit, -tllennusvälineet j -formtit. Huomioi seurvt sit, kun kirjoitt MP3/WMA-tiedostoj levylle. Tuetut stndrdit: MPEG Audio Lyer 3 (=MPEG1 Audio Lyer III, MPEG2 Audio Lyer III, MPEG2.5 Audio Lyer III) Tukee WMA-versio 9:n stndrdikooduksen luokk 3 [ ]: Keskeyttää toiston. Muuttuu [ ] -merkiksi kun toisto keskeytetään hetkellisesti. (Kosket [ ] -näppäintä käynnistääksesi toiston.) [List]: Käytä tätä vlitksesi knsion knsioiden luettelost, j vlitse sitten video, jonk hlut nähdä. c [ ]/[ ]: Käytä näitä vihtksesi knsiot. Vlitun knsion video toistetn. Pin [AV] ti kosket näyttöä nähdäksesi DivXtoimintoruudun. Turvllisuussyistä DivX:stä toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. (Ei pysäköinnin ikn j ilmn käsijrru) Suomi 197

16 Videoiden ktselu (DVD) Kun levyä ei ole syötetty Syötä DVD-levy. Se toistetn utomttisesti. Levyvlikon käyttäminen Kosket [Next]. Kun levy on syötetty Kosket [Menu] ti [Top Menu] j kosket sitten [ ]. Til siirtyy DVD-tiln j levy toistetn. Joitkin DVD-levyjä ei toistet utomttisesti. Toist DVD tässä tpuksess DVD:n levyvlikost. Ruudun toiminnot c Kosket [ ], [ ], [ ] ti [ ] vlitksesi kohteen j kosket sitten [Enter]. c d e [ ]: Keskeyttää toiston. Jos pint tätä PAUSEtilss, toisto jtkuu kuv kerrlln. [ ]: Kosket pysäyttääksesi toiston. c [ ]: Pikkelus d [ ]: Kosket käynnistääksesi toiston. e [ ]: Käynnistää pikkelustoiminnon. Käynnistää hitn toiston PAUSE-tilss koskettess. Vlittu kohde toistetn. Näytettävät vlikkoruudut poikkevt toisistn, riippuen DVD-levystä. Pin [AV] ti kosket näyttöä nähdäksesi DVDtoimintoruudun. Turvllisuussyistä DVD:stä toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. (Ei pysäköinnin ikn j ilmn käsijrru) 198

17 9. Bluetooth Audio -toiminnot Bluetooth Audion käyttäminen Lngttomn Bluetooth-tekniikn käyttäminen mhdollist knnettvn j Bluetooth-yhteensopivn äänisoittimen (tästä eteenpäin "knnettv lite") käyttämisen pääyksikön udiolähteenä. Ennen kuin käytät knnettv j Bluetooth-yhteensopiv litett pääyksikön knss, muist suoritt Bluetooth-rekisteröinnin j -yhteyssetuksien toimenpiteet. Bluetooth on lyhyen kntmn lngton tekniikk, jot käytetään yhdistämään mtkpuhelimi j tietokoneit, jne. Knnettvn litteen rekisteröiminen Knnettvt litteet voidn rekisteröidä pääyksikköön. Pin [MENU]. f Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt rekisteröity. Knnettvien litteiden etsiminen niiden rekisteröimiksesi pääyksikön vull d Kosket [Device Serch]. c "Serching " ilmestyy näytölle. e Vlitse rekisteröitävän knnettvn litteen nimi. Rekisteröiminen knnettvn litteen vull d Kosket [Allow Connect]. f Syötä PIN-koodi knnettvn litteen vull. e Syötä PIN-koodi knnettvn litteen vull. PIN-koodin oletusrvo on Käytä knnettv litett inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. g Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt rekisteröity. PIN-koodin oletusrvo on Käytä knnettv litett inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. Suomi 199

18 Knnettvn litteen yhdistäminen Pääyksikköön rekisteröity knnettv lite voidn yhdistää. Kosket [Connect]. Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt yhdistetty pääyksikköön. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. Knnettvlt litteelt kuunteleminen [ ]: Kosket käynnistääksesi toiston. Yhdistetty knnettv lite loitt musiikin toistmisen. [ ]: Kosket pysäyttääksesi toiston. Pin [ ] jtkksesi toisto. Jos knnettv lite ei loit toistmist edes [ ] - näppäimen koskettmisen jälkeen, pin knnettvn litteen toisto-pinikett. 200

19 10. USB-tiln toiminnot Vstnotin voi toist USB-muistilitteelle tllennettuj musiikkitiedostoj. Musiikin kuunteleminen USB-muistilitteen yhdistäminen USBliittimeen. Til siirtyy USB-tiln j levy toistetn. Ruudun toiminnot [List]: Vlitse hluttu knsio knsioiden luetteloruudult j vlitse musiikkitiedosto, jot hlut kuunnell. [ ]/[ ]: Knsiot voidn viht. Vlitun knsion musiikkitiedostot toistetn. USB-muistilitteen poistminen Irrot USB-muistilite kohtisuorn USBliittimestä. Älä poist USB-muistilitett toiston ikn. Toistettvt MP3/WMA-tiedostomuodot MP3 Tuetut stndrdit: MPEG-1, MPEG-2 j MPEG-2.5 Tuetut näytetjuudet: MPEG-1: 32, 44.1 MPEG-2: 16, 22.05, 24 MPEG-2.5: 8, , 12 Tuetut ittinopeudet: MPEG-1: Kps MPEG-2: Kps MPEG-2.5: Kps * Tuettu VBR (8-320 Kps) * Ei tue vpt tiedostomuoto. Tuetut knvtilt: Monurlinen, stereo, yhdistetty stereo, kksoisknv WMA Tuetut stndrdit: Tukee WMA-versio 7,8,9 Tuetut näytetjuudet: 8, 11,025, 12, 22,05, 32, 44,1, 48 (khz) Tuetut ittinopeudet: Kps * Tuettu VBR ( Kps) * Ei tue vpt tiedostomuoto. Tuetut knvtilt: Monurlinen, stereo Suomi 201

20 11. ipod -tiln ptoiminnot Kun ipod on yhdistetty, voit toist musiikki- j videotiedostoj ipod:lt. Käytä vlinnist ipod-liitäntäkpeli (ipc- 709) yhdistääksesi ipod:n pääyksikköön. Ktso ipod:n käyttäjän ops sdksesi lisätietoj ipod-toiminnoist. Lisätietoj ipod:n käyttämisestä j yhdistämisestä löydät vlinnisen ipodliitäntäkpelin (ipc-709) käyttöoppst. Videoiden kuunteleminen/ktseleminen ipod:lt Kosket [ipod], kun ipod on yhdistetty pyksikkoon. Videoiden ktseleminen Kosket [Menu]. Kosket [Video]. c Til siirtyy ipod-tiln j toisto loitetn utomttisesti. Ruudun toiminnot Musiikin kuunteleminen [List]: Näyttää luetteloruudun, jok sisältää tällä hetkellä toistettvn lulun. Vlitse luettelost lulu, jonk hlut kuull. [MENU]: Vlitse ktegori vlikkoruudun kohdst Plylist, Artist, Alum, Podcst ti Genre, j vlitse sitten lulu, jonk hlut kuunnell. (Kun olet vlinnut hlutun ktegorin, jtk vlitsemist, kunnes olet vlinnut lulun, jonk hlut kuull/jk.) [Menu] Vlitse hluttu ktegori vlikkoruudult j vlitse video, jonk hlut nähdä. (Kun olet vlinnut hlutun ktegorin, jtk vlitsemist, kunnes olet vlinnut videon, jonk hlut nähdä.) [ ]: Keskeyttää toiston. Muuttuu [ ] -merkiksi kun toisto keskeytetään hetkellisesti. (Kosket [ ] käynnistääksesi toiston.) Kun ipod on yhdistettynä vlinnisen ipodliitäntäkpelin vull, ipod:ss näytetään teksti "ECLIPSE". Kun "ECLIPSE" näytetään, ipod:i ei void käyttää suorn. 202

21 12. Äänenldun settminen Äänenldun setusruudun vminen Kosket [ Sound] jostkin udiotoimintoruuduist. Äänenldun setusruutu vutuu. Kosket [Next] j sitten [Set] (DVD-tilss) ti kosket [Set] (DivX-tilss) vtksesi [ Sound]. Äänenldun säätäminen Kosket äänenldun setuskohdett, jot hlut säätää. c d e [EQ Setting]: Säätää sso-, keski- j disknttiäänien ltu hlumllsi tvll. Voit myös säätää iemmin setettu äänenltu. [BAL/FAD Setting]: Voit säätää äänenvoimkkuuden tspino edestä tkse j oikelt vsemmlle. c [Woofer Setting]: Jos lissokiutin on yhdistettynä, voit säätää äänenvoimkkuuden hlumllesi tsolle. d [Loudness]: Ääntä voidn muokt mtlien j korkeiden äänien riittämättömän voimkkuuden korjmiseksi lhisell äänentsoll kuunnelless. e SVC (Source Volume Control) -tso [ ]/[ ]: Muokk erilisi äänentsoj jokisess udiotilss. Vlint (mukutus) ei ole mhdollist FM-tilss. f [Done]: Poistuu vlikost. Suomi 203

22 13. Bluetooth hnds-free -toiminnot Bluetooth hnds-free -toiminnon käyttäminen Lngttomn Bluetooth-tekniikn käyttäminen mhdollist Bluetooth-yhteensopivien mtkpuhelimien käyttämisen pääyksikön knss. Kun mtkpuhelin on yhdistetty pääyksikköön, mtkpuhelimest voidn tehdä suorn puhelinsoittoj. Ennen kuin käytät Bluetooth-yhteensopiv mtkpuhelint pääyksikön knss, muist suoritt Bluetooth-rekisteröinnin j -yhteyssetuksien toimenpiteet. Bluetooth on lyhyen kntmn lngton tekniikk, jot käytetään yhdistämään mtkpuhelimi j tietokoneit, jne. Muist pysäköidä joneuvo turvllisuussyistä ennen kuin suoritt toimenpiteitä kuten mtkpuhelimen rekisteröinti ti puhelinsoittoj. Mtkpuhelimen rekisteröinti Mtkpuhelimet voidn rekisteröidä pääyksikköön. Pin [ ]. Mtkpuhelimien etsiminen niiden rekisteröimiksesi pääyksikön vull c Kosket [Device Serch]. Kosket [Piring]. "Serching" ilmestyy näytölle. d Vlitse rekisteröitävän mtkpuhelimen nimi. Kun rekisteröintiruutu uke ensimmäisen kerrn, vin Piring-setus on käytettävissä. Rekisteröinti mtkpuhelimen vull c Kosket [Allow Connect]. e Syötä PIN-koodi mtkpuhelimen vull. d Syötä PIN-koodi mtkpuhelimen vull. PIN-koodin oletusrvo on Käytä mtkpuhelint inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. e Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt rekisteröity. PIN-koodin oletusrvo on Käytä mtkpuhelint inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. f Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt rekisteröity. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. 204

23 Soittminen puhelimell Kosket Phone Setting -ruudull hlumsi kohdn setusnäppäintä suorittksesi seurvt setukset. Hnds-free -ruudull, kosket numeroit [0] - [9] syöttääksesi puhelinnumeron. Kosket [Cler] poistksesi lukuj yksi kerrlln. Kosket [ ] kun olet syöttänyt puhelinnumeron. Vlittuun numeroon soitetn. Puheluun vstminen / Puhelun lopettminen (soiton evääminen) Auto Answer : Voit sett utomttisen puheluun vstmisen. Ringtone : Voit sett soittoäänen. Auto Connect : Rekisteröidyt mtkpuhelimet voidn yhdistää utomttisesti pääyksikköön. Chnge Code : Voit viht PIN-koodin koskettmll [Chnge Code]. Done: Poistuu vlikost. Mtkpuhelimen yhdistäminen Pääyksikköön rekisteröidyt mtkpuhelimet voidn yhdistää. Kosket [Select]. Kosket [ ] kun puhelin soi. Puhelinyhteys muodostetn, j voit loitt puhumisen. Kosket [ ] soittoruudull. Puhelu loppuu. Hnds-free -toiminnon uset setukset Kosket [Setting]. Vlitse yhdistettävät mtkpuhelimet j kosket sitten [Connect]. c Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt yhdistetty pääyksikköön. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit yhdistäminen tällisess tpuksess uudelleen. Suomi 205

24 14. ESN:n käyttäminen Pääyksikössä on ESN (ECLIPSE-suojverkko). ESN vtii musiikki-cd:n (vin-cd:n), jok on rekisteröity pääyksikköön. Ilmn sitä mitkään toiminnot eivät toimi edes silloin, kun kku liitetään tkisin huollost johtuvn irrottmisen jälkeen ti kun käynnistysvipu kytketään OFFsennost ACC- ti ON-sentoon (jos pääyksikön virt on kytketty irti ti keskeytetty). Et voi käyttää CD-RW-, CCCD- (kopiosuojttu CD:tä) ti MP3- ti WMA -CD-levyjä vin-cd:nä. Avin-CD:n rekisteröinnin peruuttminen Kosket [Info]. Avin-CD:n rekisteröiminen Rekisteröi yksi kokoelmsi CD-levyistä pääyksikön vin-cd:ksi. Kosket [Info]. Kosket [ESN]. Kosket [ESN]. c Syötä vin-cd j kosket sitten [Cncel]. c Syötä musiikki-cd sisään j kosket sitten [Set up]. d Kosket [YES] hyväksyäksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen. d Kosket [YES] hyväksyäksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen. Näytöllä näkyy ensin "Cnceling" j sitten "Security ws cnceled", mikä trkoitt, että vin-cd:n rekisteröinti on peruutettu. Näytöllä näkyy ensin "Now setting SEC" j sitten "Security ws set", mikä trkoitt, että vin-cd on rekisteröity. 206

25 Toimintolukituksen peruuttminen Mikäli virt ktkistn ESN-suojn olless ktiivinen (vin-cd:tä ohjelmoidess), toiminto on poiss käytössä kunnes virt kytketään tkisin päälle j pääyksikön lukitus poistetn. Noudt näitä ohjeit pltksesi normliin käyttötiln. Kun ESN-turv-setus on käytössä j toimintolukittu (virt-vin on OFF-sennoss), litteen merkkivlo vilkkuu punisen. merkkivlo Ohjelm luetn kun kku on yhdistetty j pääyksikköön plutettu virt (oletten, että syötettynä on krttlevy) j loitusruutu vutuu näytölle. Sen jälkeen näytetään vroitusruutu. c Syötä vin-cd j kosket [YES] vhvistksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen (toimintolukitust ei peruutet). Näytöllä lukee ensin "Verifying security code" j sitten "Confirmed security code. Security disled", mikä trkoitt, että toimintolukitus on peruutettu. Toimintolukitust ei void peruutt CD:n kopioll. Suomi 207

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme

SL83* Digital Series EUROPEAN UNION ECOLABEL. Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of the EU ecolabelling scheme SL83* Digitl Series EUROPEAN UNION ECOLABEL Awre to goos or servies whih meet the environmentl requirements of the EU eolelling sheme Sisällys TV:N ASENNUS Turvllisuustoimi... 4 Asennus j tärkeitä tietoj...

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje

EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabber Käyttöohje EzCAP USB Video Grabberin avulla voit siirtää vanhoilla videokaseteillasi olevia nauhoituksia tietokoneellesi. Laitteeseen sisältyvällä ohjelmistolla voit myös editoida

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Epson iprojection -käyttöoppaasta (Windows/Mac)

Epson iprojection -käyttöoppaasta (Windows/Mac) Epson iprojection -käyttöoppst (Windows/Mc) Sisältö 2 Epson iprojection -johdnto 5 Epson iprojection -ohjelmn ominisuudet... 6 Yhdistäminen erilisiin litteisiin... 6 Neljän pneelin näyttö... 6 Muut esittäjä-

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W

Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Lyhytohje Neuvottelupuhelin Konftel 60W Suomi Conference phones for every situation Oheiselta CD levyltä löydät kattavan käsikirjan josta saat lisätietoja Yleiskuva Kolme merkkivaloa Kolme kaiutinta Sininen

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

7.lk matematiikka. Geometria 1

7.lk matematiikka. Geometria 1 7.lk mtemtiikk 1 Htnpään koulu 7B j 7C Kevät 2017 2 Sisällys 1. Koordintisto... 4 2. Kulmien nimeäminen j luokittelu... 8 3. Kulmien mittminen j piirtäminen... 10 4. Ristikulmt j vieruskulmt... 14 5. Suort,

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1

Käyttäjän opas. SeekTech. -yhteyden muodostaminen. Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Käyttäjän opas SeekTech & -yhteyden muodostaminen Alkuperäisten ohjeiden käännös Suomi 1 Sisällysluettelo Järjestelmän yleisesitys Kuvaus...3 Blue toothin tekniset tiedot...3 Alue...4 Bluetooth-yhteys

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi

Pikaopas. Mukanatoimitetut laitteet. Tallennettavat levyt LX7500R. Suomi LX7500R Mukanatoimitetut laitteet 1 1 1 1 Pikaopas Suomi 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Tallentavan DVD-laitteesi mukana toimitetaan 1 2 etu-, 1 keski- ja 2 takakaiutinta 2 1 subwooferi 3 6 kaiutinkaapelia

Lisätiedot

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT PUHELIN. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT PUHELIN ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español Italiano

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  CD250 CD255 SE250 SE255. Pikaopas. Kytke. Asenna. Nauti Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Pikaopas 1 Kytke 2 Asenna 3 Nauti Mitä laatikko sisältää? Tukiasema TAI Luuri Akkutilan kansi Tukiasema ja

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa

ArcGIS for Server. Luo, jaa ja hallitse paikkatietoa ArcGIS Server ArcGIS for Server Luo, j j hllitse pikktieto ArcGIS Serverin vull voidn luod plveluit keskitetysti, hllinnoid näitä plveluit j jk niitä orgnistion sisällä sekä verkoss. Plveluj voidn helposti

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.7.2014 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 10.7.2014 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W

Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Pikaohje Neuvottelupuhelin Konftel 200W Suomi Conference phones for every situation Kuvaus Konftel 200W Konftel 200W on DECT-neuvottelupuhelin, jonka toiminta-alue on jopa 30 m 2. Konftel 200W voidaan

Lisätiedot