Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54."

Transkriptio

1 Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184

2 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun ostit tämän pääyksikön. Lue tämä käyttöops käyttääksesi litett oikein. Suosittelemme, että säilytät tätä käyttöohjett lukemisen jälkeen turvllisess pikss tulev käyttöä vrten. Tässä käyttöohjeess j litteess käytetään ll kuvttuj merkintöjä, jotk tkvt oikenlisen j turvllisen käytön, sekä estävät vmmoj j litteen vurioitumist. Vrmist, että ymmärrät näiden merkintöjen trkoitukset ennen kuin luet käyttöoppn loppuun. Vroitus Vrotoimi Tämä merkintä trkoitt tilnnett, joss litteen käyttäminen väärin j merkinnän huomiott jättäminen stt iheutt kuolemn ti vkvn henkilövmmn. Tämä merkintä trkoitt tilnnett, joss litteen käyttäminen väärin j merkinnän huomiott jättäminen stt iheutt henkilövmmn ti pelkästään mterilisi vurioit. Seurvt merkinnät osoittvt tietoj, joiden vull voidn välttää pääyksikköä vurioitumst j tt sen turvllinen käyttö. NEUVO Noudt näitä ohjeit välttyäksesi pääyksikön toiminthäiriöiltä j vurioilt. Suorit osoitettu toiminto, jos lite ei toimi oikein. Hyödyllistä tieto ongelmttomn käytön tkmiseksi. Tietoj, jotk tulisi muist käytön ikn. Ole hyvä j lue kikki tuotteen mukn toimitetut sikirjt, kuten käyttöoppt j tkuut. ECLIPSE ei ole vstuuss litteen heikost suorituskyvystä, jok johtuu näiden ohjeiden liminlyömisestä. Muutokset tuotteen kokoonpnoon sttvt joht erovisuuksiin tämän käyttöoppn sisällön j tuotteen ominisuuksien knss. VAROTOIMI On mhdollist, että näytön kosketusktkisimet eivät toimi kunnoll, jos niiden sisälle on päässyt kosteutt. Siinä tpuksess älä yritä käyttää niitä ennen kuin kosteus on hävinnyt. Käsittele käyttöopst vrovsti. Sivujen voimks levittäminen ti vetäminen stt irrott ne kirjn sidonnst. Käytä käyttöopst vrovsti. 184

3 Sisällysluettelo 1. Turvllisuuden vrotoimet Osien nimet j päätoiminnot Nvigointiruudun toiminnot Määränpään settminen Audiolähteen (tiln) muuttminen Levyjen poistminen j syöttäminen Rdiotiln toiminnot DISC-tiln toiminnot Bluetooth Audio -toiminnot USB-tiln toiminnot ipod -tiln ptoiminnot Äänenldun settminen Bluetooth hnds-free -toiminnot ESN:n käyttäminen VIITE Suomi 185

4 1. Turvllisuuden vrotoimet Vroitus Älä mukut tätä järjestelmää muuhun kuin tässä sikirjss kuvttuj käyttötrkoituksi vrten. Älä myöskään suorit sennust muutoin kuin tässä sikirjss kuvtull tvll. ECLIPSE ei ole vstuuss vurioist, sisältäen mutt ei rjoittuen, kuolem ti mteriliset vuriot, jotk johtuvt sinkuulumttomn käyttötrkoituksen mhdollistvst sennuksest. Jotkin litteet vtivt pristoj toimikseen. Älä koskn set pristokäyttöisiä litteit pikkn, jost lpset pääsevät käsiksi pristoihin. Jos ptteri nielistn, ot välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä koskn nn huomiosi herpntu pois tiestä säätääksesi pääyksikköä joneuvon olless liikkeessä. Sinun täytyy keskittyä tiehen välttyäksesi onnettomuuksilt. Älä nn pääyksikön käytön ti säätämisen häiritä joneuvosi käyttöä. Kuljettjn ei tulisi ktso ruutu jon ikn. Ajmiseen keskittymättä jättäminen stt joht onnettomuuksiin. Älä syötä vierit esineitä levysemn ti USB-liitäntään. Tämä stt iheutt tuliplon ti sähköiskun. Älä pur ti mukut tätä pääyksikköä. Tämä stt iheutt onnettomuuden, tuliplon ti sähköiskun. Älä nn veden ti vieriden esineiden päästä tämän pääyksikön sisälle. Tämä stt iheutt svu, tuliplon ti sähköiskun. Älä käytä pääyksikköä, jos se ei toimi oikein (ruutu ei käynnisty ti ääntä ei kuulu). Tämä stt iheutt onnettomuuden, tuliplon ti sähköiskun. Korv sulkkeet in smnkokoisill j -rvoisill sulkkeill. Älä koskn käytä lkuperäistä suuremp sulkett. Vääränlisen sulkkeen käyttäminen stt iheutt tuliplon ti vkvi vurioit. Jos pääyksikön sisälle pääsee vettä ti vierit esineitä, sen sisältä tulee svu ti se hisee oudolle, lopet sen käyttäminen välittömästi j ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käytön jtkminen näissä olosuhteiss stt iheutt onnettomuuksi, tuliploj ti sähköiskuj. Kuljettjn ei tulisi viht levyä ti USB-litett ti käyttää ipod:i jon ikn. Poist levy j/ti USB-lite ti käytä ipod:i vst kun olet pysäköinyt uton turvlliseen pikkn, sillä jmiseen keskittymättä jättäminen stt joht onnettomuuteen. Muovipussit j -kelmut voivt iheutt tukehtumisen j kuolemn. Pidä ne poiss vuvojen j lsten ulottuvilt. Älä koskn set pussej ti kelmuj kenenkään pään ti suun lueelle. Muist pysäköidä joneuvosi turvlliseen pikkn j litt käsijrru päälle ennen kuin ktsot DVD:itä ti videoit. Turvllisuussyistä DVD:istä j videoist toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. 186

5 Vrotoimi Tämän pääyksikön johtojen settminen j sentminen vtii mmttitito j kokemust. Ammttiminen sennus on suositeltv. Ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti mmttititoiseen sentjn. Johtojen settminen väärin stt vurioitt pääyksikköä ti häiritä joneuvon turvllist käyttöä. Käytä vin määritettyjä lisävrusteit. Muiden osien käyttäminen stt iheutt vurioit pääyksikölle, j ost voivt pudot ti lentää irti pääyksiköstä. Älä tuki tämän pääyksikön lämpönielun ti venttiilien ilmvirt. Ilmvirrn tukkiminen joht pääyksikön sisäosien ylikuumenemiseen, jok stt iheutt tuliplon. Yhdistä sennusoppn osoittmll tvll. Vääränlinen yhdistäminen stt joht tuliploihin ti onnettomuuksiin. Pidä äänenvoimkkuus kohtuullisell tsoll, jott voit kuull joneuvon ulkopuoliset äänet kuten vroitusäänet, ihmisäänet j sireenit. Tämän noudttmtt jättäminen stt iheutt onnettomuuden. Vro, ettet jätä käsiäsi ti sormisi väliin kun kllistt ti suljet näytön. Tämä voi joht vmmoihin. Älä koske pääyksikön lämpeneviin osiin, sillä tämä stt iheutt plovmmoj. Äänenvoimkkuuden tulisi oll kohtuullisell tsoll, jott pääyksikön käyttäminen ei iheut kuulovurioit. Älä käytä pääyksikköä, jos ääni ei kuulu oikein, esimerkiksi kohisten. Pääyksikkö käyttää näkymätöntä lservlo. Älä pur ti mukut tätä pääyksikköä. Jos kohtt ongelmi, ot yhteyttä jälleenmyyjään, jolt ostit pääyksikön. Tämän pääyksikön mukuttminen stt joht ltistumiseen lsersäteille (jotk heikentävät näköä), onnettomuuksiin, tuliploihin ti sähköiskuihin. Jos pääyksikkö puto ti sen ulkokuori näyttää vurioituneen, ktkise sen virt j ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käyttö tällisiss olosuhteiss stt joht tuliploon ti sähköiskuun. Tämän pääyksikön päälle on kiinnitetty LUOKAN 1 LASERTUOTE -trr. Tätä tuotett, jok on merkitty yliviivtull roskkorill, ei s hävittää tlousjätteen mukn EU:n jäsenvltioiss Euroopn direktiivin 2002/96/EY (koskien WEEE = Sähkö- j elektroniikklitteisto) mukisesti. WEEE : Sähkö- j elektroniikklitteisto Kun hävität tämän litteen EU-jäsenvltioss, hävitä se oikein jäsenvltioiden lkisäännösten mukisesti, esimerkiksi pluttmll se toimittjlle. WEEE-litteistot voivt mhdollisesti vikutt ympäristöön j terveyteen, johtuen hitllisist inesosist. Voit utt yhteistyölläsi näiden vikutusten heikentämisessä j uudelleenkäytön/kierrätyksen/muiden plutusmuotojen prntmisess. Suomi 187

6 NEUVO Jos jmisen ikn esiintyy jtkuv tärinää, esimerkiksi huonokuntoisell tiellä, pääyksikkö ei välttämättä toimi oikein, kosk se ei voi luke tietoj levyltä. Linssiin voi kerääntyä kondenstiot heti kun käynnistät lämmittimen kylmässä lämpötilss. Tällöin CD- j DVD-levyjä ei void luke. Odot noin tunti, että kondenstio hihtuu, jolloin pääyksikkö toimii normlisti. Ot yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli pääyksikkö ei toimi oikein useiden tuntien jälkeen. Jos käytät pääyksikköä heti ostmisen jälkeen, ti jos olet jos olet vrstoinut sitä erillään joneuvon kust, se ei välttämättä näytä nykyistä sijinti trksti. Odot hetki kunnes GPS-piknnin korj näytetyn sijinnin. Pääyksikkö on trkkuuslite j sille oston jälkeen tllennettvt tiedot sttvt kdot stttisen sähkön, elektronisen häiriön, tärinän ti muiden vikutusten seuruksen. On suositeltv, että pidät pääyksikölle tllennettvist tiedoist erillistä kopiot. Huom, että tkuu ei kt seurvi tphtumi. 1) Asikkn pääyksikölle tllentmien tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen pääyksikön toimint- ti käyttövirheestä, siihen liittyvästä ongelmst, ti sähköhäiriöstä ti muist vikutuksist. 2) Pääyksikköön tllennettujen tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen sikkn ti kolmnnen ospuolen suorittmst pääyksikön väärinkäytöstä. 3) Asikkn pääyksikölle tllentmien tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen pääyksikön vist / korjuksest. * Huomthn, että hyväksyt yllä olevt huomutukset sentmll ti käyttämällä pääyksikköä. 188

7 2. Osien nimet j päätoiminnot Voit käyttää vstnotint pinmll pneelinäppäimiä (pneelikytkimiä) ti koskettmll näytöllä esitettäviä pinikkeit (kosketuspinikkeet). Pneelinäppäimet Käytä pneelinäppäimiä käyttääksesi litett. Pin siirtyäksesi hnds-free -tiln. Pin säätääksesi äänenvoimkkuutt. Pin nähdäksesi udiotoimintojen ruudun. Pin säätääksesi näytön kuvnltu j kirkkutt. (Pin vähintään sekunnin jn) Pin nähdäksesi nvigointivlikkoruudun. Pin nähdäksesi (udio/info) -vlikkoruudun. Rdiotilss: Pin vlitksesi knvn mnulisesti. Pin vlitksesi knvn utomttisesti. (Pin vähintään sekunnin jn) CD-, MP3/WMA-, USB- j ipod -tilss: Pin vlitksesi ridn ti musiikkitiedoston. Pin keltksesi rit ti musiikkitiedosto eteen ti tkse. (Pin vähintään sekunnin jn) DVD-, DivX- j ipod -tilss: Pin vlitksesi videon ti kppleen. Pin keltksesi videoit ti kppleit eteen ti tkse. (Pin vähintään sekunnin jn) Pin hetken jn siirtyäksesi TP- ti TA-tiln. Pin j pidä pohjss kytkeäksesi mykistyksen päälle ti pois. Pin nähdäksesi TILT/EJECT-ruudun. Kosketusnäppäimet Voit käyttää pääyksikköä näytön kosketusnäppäimillä. VAROTOIMI Kosket näitä näppäimiä sormillsi. Näytön koskettminen lyijykynällä, mustekynällä ti muull terävällä esineellä stt iheutt vurioit. Suomi 189

8 Ruutu käynnistämisen jälkeen Kun käynnistät moottorin, DVD/udio-virt kytkeytyy utomttisesti päälle j vroitusruutu ilmestyy näytölle. Kun olet vlinnut kielen, kosket [I Agree] siirtyäksesi nvigointiruutuun. Virt kytkeytyy pois päältä kun moottori smmutetn. Pin [NAVI], jos nvigointiruutu ei uke. Pin [MENU] j kosket sitten [AUDIO OFF], mikäli ääni ti DVD ei käynnisty. Nvigointitoiminnon settminen Pääyksikössä on kksi toiminttil ("Simple mode" j "Advnced mode"), joiss molemmiss on eriliset vlikot j setukset. Nvigointitoimintojen j krttruutujen ulkosut ovt smnlisi molemmiss tiloiss. Tämä sikirj kuv "Simple mode" nvigoinnin perustoiminnot. Ktso ECLIPSE-verkko-ops nähdäksesi nvigoinnin lisätoiminnot ("Advnced mode"). Kun pääyksikkö kytketään ensimmäistä kert päälle, näyttö muuttuu ll olevn järjestyksen mukn. c "Simple mode" ti "Advnced mode" voidn vlit myöhemmin. Eri tiloiss on seurvt ominisuudet j setukset: Yksinkertisess tilss (Simple mode) Kehittyneess tilss (Advnced mode) Toiminnon tyyppi Nvigointi vlittuun pisteeseen krtll Kyll Kyll Nvigointi ktuosoitteeseen Kyll Kyll Nvigointi vjseen osoitteeseen Kyll Kyll Nvigointi risteykseen Kyll Kyll Nvigointi edellisiin kohteisiin (histori) Kyll Kyll Nvigointi suosikkikohteisiin Kyll Kyll Nvigointi mielenkiintoiseen kohteeseen Kyll Kyll Nvigointi koordintteihin Ei Kyll Monietppisen reitin luominen Ei Kyll Krttkohteen tllentminen suosikkeihin Kyll Kyll Krttkohteen tllentminen mielenkiintoiseksi kohteeksi Ei Kyll Krttkohteen tllentminen tieturvllisuuskmern sijinniksi Ei Kyll Krttkohteen merkitseminen Ei Kyll Aktiivisen reitin tllentminen Ei Kyll Reittilokien tllentminen Ei Kyll Krttruudun setukset Ei Kyll Vlikkosetukset Kyll *1 Kyll Anisetukset Kyll *2 Kyll Reittisuunnitelmt vihtoehdot Kyll Kyll Alueelliset setukset Kyll *3 Kyll Vroitukset Ei Kyll *1: Vin tustkuv *2: Vin p-nenvoimkkuus *3: Vin kielen vlint 190

9 3. Nvigointiruudun toiminnot Nvigointiruudun säätäminen Krttruutu on pääyksikön käytetyin ruutu. Voit siirtyä siihen koskettmll [MAP] nvigointivlikost. c Krtn siirtäminen Voit vieritt krtt hluttuun sijintiin vetmll sit. g f e Päätiedot esim.) Seurv reittitphtum Toissijiset tiedot esim.) Toinen reittitphtum c Seurv ktu d Nykyinen ktu j tlonnumero vsemmll j oikell. e Näyttää utosi sijinnin f Mtktietojen ruutu esim.) Nopeustiedot (nykyinen nopeutesi j jmsi tien nopeusrjoitus) Aiktiedot (nykyinen GPS-ik, rvioitu spumisik kohteeseen, jäljellä olev ik kohteeseen j jäljellä olev ik seurvn etppiin) Etäisyystiedot (jäljellä olev etäisyys kohteeseen, etäisyys seurvn etppiin j nykyinen korkeustso) Kompssi (näyttää josuuntsi kun krtt pyöritetään utomttisesti (3D) ti kun krtt osoitt pohjoiseen (2D).) g GPS-vstnottimen herkkyys: Kun GPS-sijintisi on stvill, pääyksikkö merkitsee nykyisen sijintisi krttn kuvkkeell. d Krtn koon muuttminen Kun koskett krtt, [+]- j [-]-nppin tulevt nkyviin. Krtt loittonee kun pint [-]-näppäintä. Krtt lähenee kun pint [+]-näppäintä. Nppimet [+] j [-] s nkyviin myos koskettmll krtn ohjusnppint. Suomi 191

10 Krtn suunnn muuttminen Voit muutt krttnkym koskettmll ktselutiln kosketuskytkint. : Näyttää pohjoisen in krtn ylälidss, riippumtt uton josuunnst. : Näyttää krtn siten, että uton josuunt on in ylhäällä. : krtn 3D-näkymän trksteleminen. 3D-näkymä näyttää eteenpäin suuntvn etunäkymän. "Nvigointivlikko" -ruudun toiminnot Pin [Menu] nähdäksesi "Nvigointivlikko" - ruudun. Nvigoinnin j setusten vlikkoruudut voidn näyttää "Nvigointivlikko" -ruuduss. [Find Address]: Syöttämällä osoitteen voit nähdä krtst vstvn pisteen (ti lueen). [History]: Voit nähdä iemmin vlitun päämäärän lähilueen krtn. c [Find POI]: Syöttämällä mielenkiintoisen kohteen nimen voit nähdä vstvn kohteen lähilueen krtll. Syötä myös osoitteen nimi nähdäksesi sen lueen krtn. d [Fvorites]: Voit nähdä suosikkikohteen lähilueen krtn. e [Settings]: Muut nvigointisetuksi. "Simple mode" voit muutt nvigointiruudun kieltä, ääniopstuksen kieltä j ruudun tust. Voit myös trkstell krtt j lisenssitietoj. Tekstin syöttäminen Syötä tekstiä j numeroit etsiäksesi osoitteit j mielenkiintoisten kohteiden nimiä. Tekstinsyöttöruutu ero toiminnn mukn. c d e f Näppäimistö: Kosket näyttöä syöttääksesi kirjimi. c d e [ ]: Poist yhden kirjimen syötetystä tekstistä. c [A]: Viht isojen j pienien kirjimien välillä. d Siirtyy merkinsyöttötiln. e Kielen vihtminen: Vlitse tekstinsyötön kieli. Syötettyjen kirjimien kieli voidn vlit esitettävästä luettelost. Näppäimistön ulkosu muuttuu vlitun kielen mukn. f [Done]: Hkee syötetyllä tekstillä. 192

11 4. Määränpään settminen Krtn hkeminen osoitteell Kosket nvigointivlikost [Find Address]. Syötä osoite. Krtn hkeminen mielenkiintoisen kohteen vull Kosket nvigointivlikost [Find POI]. Vlitse hkutp. Syötä m, kupunki, kdun nimi j tlonnumero tässä järjestyksessä. Kosket [Done] -näppäintä milloin thns osoitteen syöttämisen ikn nähdäksesi vstvien osoitteiden luettelon. [Around Address]: Syötä osoite j etsi lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit. [Around Cursor]: Siirrä kursori krtll etsiäksesi lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit. Voit myös etsiä mielenkiintoisi kohteit utosi sijinnin ti määränpääsi lähettyviltä, ti opstetun reitin vrrelt. Ktso lisätietoj ECLIPSE-verkko-oppst. Krtt vutuu kun syöte on tehty. c Reittiopstus määränpäähäsi lk. [Add to Fvorite]: Voit lisätä krtll näytetyn sijinnin suosikkeihisi. Voit helposti vlit tllennettuj sijintej j hke ne krtlle. [Mp]: Muutt krtn näyttöä näytetylle sijinnille. Trkist krtst määränpään yksityiskohtiset tiedot. [Info]: Näyttää luettelon näytetyn sijinnin lähellä olevist mielenkiintoisist kohteist. Voit etsiä lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit luettelost. Suomi 193

12 5. Audiolähteen (tiln) muuttminen Audiotiln muuttminen Pin [MENU]. DivX Vlitse hluttu udiotil. VTR ipod (vlinninen) Til muuttuu vlittuun udiotiln. Toimintoruutujen näyttäminen Pin [AV]. USB Toimintoruutu vutuu. Toimintoruutujen luettelo AM-rdio Audiotiln pysäyttäminen FM-rdio Kosket [Audio off] käynnistääksesi rdiolähetyksen vstnottmisen ti musiikin ti videon toistmisen uudelleen hetkestä, jolloin udiotil pysäytettiin. Bluetooth Audio CD MP3/WMA DVD 194

13 6. Levyjen poistminen j syöttäminen Levyn syöttäminen Pin [ ]. Levyn poistminen Pin [ ]. Näyttö vutuu j levysemt tulevt näkyviin. Näyttö vutuu j levy tulee ulos. c Kun olet poistnut levyn, kosket [CLOSE]. c Syötä hlumsi levy semn. Levy toistetn. VAROTOIMI Älä koske [CLOSE] ti pin [ levyä. ] syöttäessäsi Käytettävät levyt Ääni- ti DVD-levyjä, joiss on yksi seurvist merkinnöistä, voidn toist. Huom, että jos käytät DVD±R/RW (DVD± -tllentv/uudelleen kirjoitettv) -levyä, vin videotilss tllennetun levyn sisältö voidn toist. Suomi 195

14 7. Rdiotiln toiminnot AM/FM-rdion kuunteleminen Liikennetietojen vstnottminen Pin [TP]. Voit kuunnell liikennetietoj. [AM]: Siirtyy AM-rdiotiln. [FM]: Siirtyy FM-rdiotiln. Ruudun toiminnot c d e f Esisetetut knvt: Tllennetut rdioknvt, joit voidn vstnott. [AUTO.P]: Rdioknvt tllennetn hetkellisesti esisetetuksi knviksi utomttisesti, jos kosketuskytkimiä pidetään pohjss. c [TEXT]: Näyttää rdioknvn tekstitiedot. d [PTY]: Voit kuunnell rdio-ohjelm vlitsemll hlumsi ktegorin luetteloruudult, joss on luetteloitu rdioknvien (RDSknvien) lähettämät rdio-ohjelmt. (vin FM-rdiotil) e [AF]: Kosket tätä siirtyäksesi utomttisesti rdioknvlle, joll on prs kuuluvuus, mikäli kuuntelemsi rdioknvn (RDSknvn) kuuluvuus heikkenee. (vin FMrdiotil) f [REG]: Kosket tätä jtkksesi smn rdioknvn (RDS-knvn) kuuntelemist. RDS (rdiotietojärjestelmä) on järjestelmä, jok käyttää FM-rdioltoj lähettääkseen ohjelmplveluj, liikennetietoj, jne. 196

15 8. DISC-tiln toiminnot Musiikin kuunteleminen (CD, MP3/ WMA) Kun levyä ei ole syötetty Syötä levy. Se toistetn utomttisesti. Kun levy on syötetty Videoiden ktselu (DivX) Kun levyä ei ole syötetty Syötä DivX-levy. Se toistetn utomttisesti. Kun levy on syötetty CD-levyn olless kyseessä, lite siirtyy CDtiln j loitt toiston. MP3/WMA-tiedostojen olless kyseessä, lite siirtyy MP3/WMA-tiln j loitt toiston. Ruudun toiminnot (MP3/WMA) Til siirtyy DivX-tiln j levy toistetn. Joitkin DivX:iä ei toistet utomttisesti. Toist DivX tässä tpuksess DivX:n levyvlikost. Ruudun toiminnot c [List]: Voit vlit knsion ti musiikkitiedoston, jot hlut kuunnell, j toist sen. [ ]/[ ]: Knsiot voidn viht. Vlitun knsion musiikkitiedostot toistetn. Vstnotin hyväksyy tietyt MP3/WMA-tiedostostndrdit, -tllennusvälineet j -formtit. Huomioi seurvt sit, kun kirjoitt MP3/WMA-tiedostoj levylle. Tuetut stndrdit: MPEG Audio Lyer 3 (=MPEG1 Audio Lyer III, MPEG2 Audio Lyer III, MPEG2.5 Audio Lyer III) Tukee WMA-versio 9:n stndrdikooduksen luokk 3 [ ]: Keskeyttää toiston. Muuttuu [ ] -merkiksi kun toisto keskeytetään hetkellisesti. (Kosket [ ] -näppäintä käynnistääksesi toiston.) [List]: Käytä tätä vlitksesi knsion knsioiden luettelost, j vlitse sitten video, jonk hlut nähdä. c [ ]/[ ]: Käytä näitä vihtksesi knsiot. Vlitun knsion video toistetn. Pin [AV] ti kosket näyttöä nähdäksesi DivXtoimintoruudun. Turvllisuussyistä DivX:stä toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. (Ei pysäköinnin ikn j ilmn käsijrru) Suomi 197

16 Videoiden ktselu (DVD) Kun levyä ei ole syötetty Syötä DVD-levy. Se toistetn utomttisesti. Levyvlikon käyttäminen Kosket [Next]. Kun levy on syötetty Kosket [Menu] ti [Top Menu] j kosket sitten [ ]. Til siirtyy DVD-tiln j levy toistetn. Joitkin DVD-levyjä ei toistet utomttisesti. Toist DVD tässä tpuksess DVD:n levyvlikost. Ruudun toiminnot c Kosket [ ], [ ], [ ] ti [ ] vlitksesi kohteen j kosket sitten [Enter]. c d e [ ]: Keskeyttää toiston. Jos pint tätä PAUSEtilss, toisto jtkuu kuv kerrlln. [ ]: Kosket pysäyttääksesi toiston. c [ ]: Pikkelus d [ ]: Kosket käynnistääksesi toiston. e [ ]: Käynnistää pikkelustoiminnon. Käynnistää hitn toiston PAUSE-tilss koskettess. Vlittu kohde toistetn. Näytettävät vlikkoruudut poikkevt toisistn, riippuen DVD-levystä. Pin [AV] ti kosket näyttöä nähdäksesi DVDtoimintoruudun. Turvllisuussyistä DVD:stä toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. (Ei pysäköinnin ikn j ilmn käsijrru) 198

17 9. Bluetooth Audio -toiminnot Bluetooth Audion käyttäminen Lngttomn Bluetooth-tekniikn käyttäminen mhdollist knnettvn j Bluetooth-yhteensopivn äänisoittimen (tästä eteenpäin "knnettv lite") käyttämisen pääyksikön udiolähteenä. Ennen kuin käytät knnettv j Bluetooth-yhteensopiv litett pääyksikön knss, muist suoritt Bluetooth-rekisteröinnin j -yhteyssetuksien toimenpiteet. Bluetooth on lyhyen kntmn lngton tekniikk, jot käytetään yhdistämään mtkpuhelimi j tietokoneit, jne. Knnettvn litteen rekisteröiminen Knnettvt litteet voidn rekisteröidä pääyksikköön. Pin [MENU]. f Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt rekisteröity. Knnettvien litteiden etsiminen niiden rekisteröimiksesi pääyksikön vull d Kosket [Device Serch]. c "Serching " ilmestyy näytölle. e Vlitse rekisteröitävän knnettvn litteen nimi. Rekisteröiminen knnettvn litteen vull d Kosket [Allow Connect]. f Syötä PIN-koodi knnettvn litteen vull. e Syötä PIN-koodi knnettvn litteen vull. PIN-koodin oletusrvo on Käytä knnettv litett inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. g Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt rekisteröity. PIN-koodin oletusrvo on Käytä knnettv litett inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. Suomi 199

18 Knnettvn litteen yhdistäminen Pääyksikköön rekisteröity knnettv lite voidn yhdistää. Kosket [Connect]. Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt yhdistetty pääyksikköön. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. Knnettvlt litteelt kuunteleminen [ ]: Kosket käynnistääksesi toiston. Yhdistetty knnettv lite loitt musiikin toistmisen. [ ]: Kosket pysäyttääksesi toiston. Pin [ ] jtkksesi toisto. Jos knnettv lite ei loit toistmist edes [ ] - näppäimen koskettmisen jälkeen, pin knnettvn litteen toisto-pinikett. 200

19 10. USB-tiln toiminnot Vstnotin voi toist USB-muistilitteelle tllennettuj musiikkitiedostoj. Musiikin kuunteleminen USB-muistilitteen yhdistäminen USBliittimeen. Til siirtyy USB-tiln j levy toistetn. Ruudun toiminnot [List]: Vlitse hluttu knsio knsioiden luetteloruudult j vlitse musiikkitiedosto, jot hlut kuunnell. [ ]/[ ]: Knsiot voidn viht. Vlitun knsion musiikkitiedostot toistetn. USB-muistilitteen poistminen Irrot USB-muistilite kohtisuorn USBliittimestä. Älä poist USB-muistilitett toiston ikn. Toistettvt MP3/WMA-tiedostomuodot MP3 Tuetut stndrdit: MPEG-1, MPEG-2 j MPEG-2.5 Tuetut näytetjuudet: MPEG-1: 32, 44.1 MPEG-2: 16, 22.05, 24 MPEG-2.5: 8, , 12 Tuetut ittinopeudet: MPEG-1: Kps MPEG-2: Kps MPEG-2.5: Kps * Tuettu VBR (8-320 Kps) * Ei tue vpt tiedostomuoto. Tuetut knvtilt: Monurlinen, stereo, yhdistetty stereo, kksoisknv WMA Tuetut stndrdit: Tukee WMA-versio 7,8,9 Tuetut näytetjuudet: 8, 11,025, 12, 22,05, 32, 44,1, 48 (khz) Tuetut ittinopeudet: Kps * Tuettu VBR ( Kps) * Ei tue vpt tiedostomuoto. Tuetut knvtilt: Monurlinen, stereo Suomi 201

20 11. ipod -tiln ptoiminnot Kun ipod on yhdistetty, voit toist musiikki- j videotiedostoj ipod:lt. Käytä vlinnist ipod-liitäntäkpeli (ipc- 709) yhdistääksesi ipod:n pääyksikköön. Ktso ipod:n käyttäjän ops sdksesi lisätietoj ipod-toiminnoist. Lisätietoj ipod:n käyttämisestä j yhdistämisestä löydät vlinnisen ipodliitäntäkpelin (ipc-709) käyttöoppst. Videoiden kuunteleminen/ktseleminen ipod:lt Kosket [ipod], kun ipod on yhdistetty pyksikkoon. Videoiden ktseleminen Kosket [Menu]. Kosket [Video]. c Til siirtyy ipod-tiln j toisto loitetn utomttisesti. Ruudun toiminnot Musiikin kuunteleminen [List]: Näyttää luetteloruudun, jok sisältää tällä hetkellä toistettvn lulun. Vlitse luettelost lulu, jonk hlut kuull. [MENU]: Vlitse ktegori vlikkoruudun kohdst Plylist, Artist, Alum, Podcst ti Genre, j vlitse sitten lulu, jonk hlut kuunnell. (Kun olet vlinnut hlutun ktegorin, jtk vlitsemist, kunnes olet vlinnut lulun, jonk hlut kuull/jk.) [Menu] Vlitse hluttu ktegori vlikkoruudult j vlitse video, jonk hlut nähdä. (Kun olet vlinnut hlutun ktegorin, jtk vlitsemist, kunnes olet vlinnut videon, jonk hlut nähdä.) [ ]: Keskeyttää toiston. Muuttuu [ ] -merkiksi kun toisto keskeytetään hetkellisesti. (Kosket [ ] käynnistääksesi toiston.) Kun ipod on yhdistettynä vlinnisen ipodliitäntäkpelin vull, ipod:ss näytetään teksti "ECLIPSE". Kun "ECLIPSE" näytetään, ipod:i ei void käyttää suorn. 202

21 12. Äänenldun settminen Äänenldun setusruudun vminen Kosket [ Sound] jostkin udiotoimintoruuduist. Äänenldun setusruutu vutuu. Kosket [Next] j sitten [Set] (DVD-tilss) ti kosket [Set] (DivX-tilss) vtksesi [ Sound]. Äänenldun säätäminen Kosket äänenldun setuskohdett, jot hlut säätää. c d e [EQ Setting]: Säätää sso-, keski- j disknttiäänien ltu hlumllsi tvll. Voit myös säätää iemmin setettu äänenltu. [BAL/FAD Setting]: Voit säätää äänenvoimkkuuden tspino edestä tkse j oikelt vsemmlle. c [Woofer Setting]: Jos lissokiutin on yhdistettynä, voit säätää äänenvoimkkuuden hlumllesi tsolle. d [Loudness]: Ääntä voidn muokt mtlien j korkeiden äänien riittämättömän voimkkuuden korjmiseksi lhisell äänentsoll kuunnelless. e SVC (Source Volume Control) -tso [ ]/[ ]: Muokk erilisi äänentsoj jokisess udiotilss. Vlint (mukutus) ei ole mhdollist FM-tilss. f [Done]: Poistuu vlikost. Suomi 203

22 13. Bluetooth hnds-free -toiminnot Bluetooth hnds-free -toiminnon käyttäminen Lngttomn Bluetooth-tekniikn käyttäminen mhdollist Bluetooth-yhteensopivien mtkpuhelimien käyttämisen pääyksikön knss. Kun mtkpuhelin on yhdistetty pääyksikköön, mtkpuhelimest voidn tehdä suorn puhelinsoittoj. Ennen kuin käytät Bluetooth-yhteensopiv mtkpuhelint pääyksikön knss, muist suoritt Bluetooth-rekisteröinnin j -yhteyssetuksien toimenpiteet. Bluetooth on lyhyen kntmn lngton tekniikk, jot käytetään yhdistämään mtkpuhelimi j tietokoneit, jne. Muist pysäköidä joneuvo turvllisuussyistä ennen kuin suoritt toimenpiteitä kuten mtkpuhelimen rekisteröinti ti puhelinsoittoj. Mtkpuhelimen rekisteröinti Mtkpuhelimet voidn rekisteröidä pääyksikköön. Pin [ ]. Mtkpuhelimien etsiminen niiden rekisteröimiksesi pääyksikön vull c Kosket [Device Serch]. Kosket [Piring]. "Serching" ilmestyy näytölle. d Vlitse rekisteröitävän mtkpuhelimen nimi. Kun rekisteröintiruutu uke ensimmäisen kerrn, vin Piring-setus on käytettävissä. Rekisteröinti mtkpuhelimen vull c Kosket [Allow Connect]. e Syötä PIN-koodi mtkpuhelimen vull. d Syötä PIN-koodi mtkpuhelimen vull. PIN-koodin oletusrvo on Käytä mtkpuhelint inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. e Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt rekisteröity. PIN-koodin oletusrvo on Käytä mtkpuhelint inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. f Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt rekisteröity. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. 204

23 Soittminen puhelimell Kosket Phone Setting -ruudull hlumsi kohdn setusnäppäintä suorittksesi seurvt setukset. Hnds-free -ruudull, kosket numeroit [0] - [9] syöttääksesi puhelinnumeron. Kosket [Cler] poistksesi lukuj yksi kerrlln. Kosket [ ] kun olet syöttänyt puhelinnumeron. Vlittuun numeroon soitetn. Puheluun vstminen / Puhelun lopettminen (soiton evääminen) Auto Answer : Voit sett utomttisen puheluun vstmisen. Ringtone : Voit sett soittoäänen. Auto Connect : Rekisteröidyt mtkpuhelimet voidn yhdistää utomttisesti pääyksikköön. Chnge Code : Voit viht PIN-koodin koskettmll [Chnge Code]. Done: Poistuu vlikost. Mtkpuhelimen yhdistäminen Pääyksikköön rekisteröidyt mtkpuhelimet voidn yhdistää. Kosket [Select]. Kosket [ ] kun puhelin soi. Puhelinyhteys muodostetn, j voit loitt puhumisen. Kosket [ ] soittoruudull. Puhelu loppuu. Hnds-free -toiminnon uset setukset Kosket [Setting]. Vlitse yhdistettävät mtkpuhelimet j kosket sitten [Connect]. c Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt yhdistetty pääyksikköön. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit yhdistäminen tällisess tpuksess uudelleen. Suomi 205

24 14. ESN:n käyttäminen Pääyksikössä on ESN (ECLIPSE-suojverkko). ESN vtii musiikki-cd:n (vin-cd:n), jok on rekisteröity pääyksikköön. Ilmn sitä mitkään toiminnot eivät toimi edes silloin, kun kku liitetään tkisin huollost johtuvn irrottmisen jälkeen ti kun käynnistysvipu kytketään OFFsennost ACC- ti ON-sentoon (jos pääyksikön virt on kytketty irti ti keskeytetty). Et voi käyttää CD-RW-, CCCD- (kopiosuojttu CD:tä) ti MP3- ti WMA -CD-levyjä vin-cd:nä. Avin-CD:n rekisteröinnin peruuttminen Kosket [Info]. Avin-CD:n rekisteröiminen Rekisteröi yksi kokoelmsi CD-levyistä pääyksikön vin-cd:ksi. Kosket [Info]. Kosket [ESN]. Kosket [ESN]. c Syötä vin-cd j kosket sitten [Cncel]. c Syötä musiikki-cd sisään j kosket sitten [Set up]. d Kosket [YES] hyväksyäksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen. d Kosket [YES] hyväksyäksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen. Näytöllä näkyy ensin "Cnceling" j sitten "Security ws cnceled", mikä trkoitt, että vin-cd:n rekisteröinti on peruutettu. Näytöllä näkyy ensin "Now setting SEC" j sitten "Security ws set", mikä trkoitt, että vin-cd on rekisteröity. 206

25 Toimintolukituksen peruuttminen Mikäli virt ktkistn ESN-suojn olless ktiivinen (vin-cd:tä ohjelmoidess), toiminto on poiss käytössä kunnes virt kytketään tkisin päälle j pääyksikön lukitus poistetn. Noudt näitä ohjeit pltksesi normliin käyttötiln. Kun ESN-turv-setus on käytössä j toimintolukittu (virt-vin on OFF-sennoss), litteen merkkivlo vilkkuu punisen. merkkivlo Ohjelm luetn kun kku on yhdistetty j pääyksikköön plutettu virt (oletten, että syötettynä on krttlevy) j loitusruutu vutuu näytölle. Sen jälkeen näytetään vroitusruutu. c Syötä vin-cd j kosket [YES] vhvistksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen (toimintolukitust ei peruutet). Näytöllä lukee ensin "Verifying security code" j sitten "Confirmed security code. Security disled", mikä trkoitt, että toimintolukitus on peruutettu. Toimintolukitust ei void peruutt CD:n kopioll. Suomi 207

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas

Contents. SuomiSuomi Käyttöopas Käyttö- ja asennusopas Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch und Montageanleitung Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding Manual

Lisätiedot

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi

Honda SD-navigointijärjestelmä. Audio Navigointi Honda SD-navigointijärjestelmä Audio Navigointi Esipuhe Turvallisuusvaroitukset Noudata alla olevia varoituksia käyttäessäsi tätä järjestelmää. Kun olet lukenut tämän oppaan, säilytä se saatavilla (esimerkiksi

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT LAITTEEN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOHJE ENGLANTI / SAKSA

Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT LAITTEEN KÄYTTÖOPAS KÄYTTÖOHJE ENGLANTI / SAKSA Z-E3715 AUTOKOHTAINEN NAVICEIVER FIAT-AJONEUVOT KÄYTTÖOHJE LAITTEEN KÄYTTÖOPAS ENGLANTI / SAKSA SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... 3 ETUPANEELIN PAINIKKEET...4-5 PÄÄKAUKO-OHJAUS...6-7 M-ZONE KAUKO-OHJAUS...8-9

Lisätiedot

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE

ERITYISHUOMAUTUS U.K.:SSA OLEVILLE KÄYTTÄJILLE Sisältö Ominaisuudet... 3 Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Esittely... 3 Valmistelu... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4 Turvallisuusohjeet... 5 Liittäminen TV:n jakeluverkkoon (Kaapeli-TV jne.) virittimestä...

Lisätiedot

DEH-X5500BT DEH-4500BT

DEH-X5500BT DEH-4500BT Käyttöohje CD RDS -VASTAANOTIN DEH-X5500BT DEH-4500BT Suomi Osa 01 Ennen käyttöönottoa Kiitos, että ostit tämän PIONEER-laitteen Lue tämä käyttöopas, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, jotta

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat

Lisätiedot

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL.

DVD-LS92 DVD-LS70. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin. Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Käyttöopas Kannettava DVD/CD-soitin DVD-LS92 DVD-LS70 Aluekoodinumero Tämä laite toistaa DVD-Video-levyjä, joissa on aluekoodimerkintä 2 tai ALL. Lue käyttöohje kokonaan, ennen kuin alat käyttää laitetta.

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot

1 Lue ennen käyttöönottoa

1 Lue ennen käyttöönottoa Käyttöopas 1 Lue ennen käyttöönottoa 1.1 Varoitusmerkinnät Lue varoitusmerkinnät huolella, jotta käytät matkapuhelintasi oikein. Älä lyö, heitä tai lävistä matkapuhelinta. Vältä pudottamasta, puristamasta

Lisätiedot

Opel Ampera Infotainment System

Opel Ampera Infotainment System Opel Ampera Infotainment System Sisältö Johdanto... 4 Radio... 19 Audiosoittimet... 30 Navigointi... 52 Ääniohjaus... 78 Puhelin... 86 Hakemisto... 98 4 Johdanto Johdanto Johdanto... 4 Varkaudenestotoiminto...

Lisätiedot

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi

Ominaisuudet. Valmistelu. Turvallisuusohjeet. Esittely. Virta. Virtajohto. Kosteus ja vesi Sisältö Ominaisuudet... 2 Esittely... 2 Valmistelu... 2 Turvallisuusohjeet... 2 Virta... 2 Ympäristötiedot... 4 Korjaus... 4 Pakkauksen sisältö... 4 Kauko-ohjaimen näppäimet... 5 LCD TV ja ohjauspainikkeet...

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3754802

Käyttöoppaasi. BLAUPUNKT TRAVELPILOT DX-R5 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3754802 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot