Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54."

Transkriptio

1 Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184

2 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun ostit tämän pääyksikön. Lue tämä käyttöops käyttääksesi litett oikein. Suosittelemme, että säilytät tätä käyttöohjett lukemisen jälkeen turvllisess pikss tulev käyttöä vrten. Tässä käyttöohjeess j litteess käytetään ll kuvttuj merkintöjä, jotk tkvt oikenlisen j turvllisen käytön, sekä estävät vmmoj j litteen vurioitumist. Vrmist, että ymmärrät näiden merkintöjen trkoitukset ennen kuin luet käyttöoppn loppuun. Vroitus Vrotoimi Tämä merkintä trkoitt tilnnett, joss litteen käyttäminen väärin j merkinnän huomiott jättäminen stt iheutt kuolemn ti vkvn henkilövmmn. Tämä merkintä trkoitt tilnnett, joss litteen käyttäminen väärin j merkinnän huomiott jättäminen stt iheutt henkilövmmn ti pelkästään mterilisi vurioit. Seurvt merkinnät osoittvt tietoj, joiden vull voidn välttää pääyksikköä vurioitumst j tt sen turvllinen käyttö. NEUVO Noudt näitä ohjeit välttyäksesi pääyksikön toiminthäiriöiltä j vurioilt. Suorit osoitettu toiminto, jos lite ei toimi oikein. Hyödyllistä tieto ongelmttomn käytön tkmiseksi. Tietoj, jotk tulisi muist käytön ikn. Ole hyvä j lue kikki tuotteen mukn toimitetut sikirjt, kuten käyttöoppt j tkuut. ECLIPSE ei ole vstuuss litteen heikost suorituskyvystä, jok johtuu näiden ohjeiden liminlyömisestä. Muutokset tuotteen kokoonpnoon sttvt joht erovisuuksiin tämän käyttöoppn sisällön j tuotteen ominisuuksien knss. VAROTOIMI On mhdollist, että näytön kosketusktkisimet eivät toimi kunnoll, jos niiden sisälle on päässyt kosteutt. Siinä tpuksess älä yritä käyttää niitä ennen kuin kosteus on hävinnyt. Käsittele käyttöopst vrovsti. Sivujen voimks levittäminen ti vetäminen stt irrott ne kirjn sidonnst. Käytä käyttöopst vrovsti. 184

3 Sisällysluettelo 1. Turvllisuuden vrotoimet Osien nimet j päätoiminnot Nvigointiruudun toiminnot Määränpään settminen Audiolähteen (tiln) muuttminen Levyjen poistminen j syöttäminen Rdiotiln toiminnot DISC-tiln toiminnot Bluetooth Audio -toiminnot USB-tiln toiminnot ipod -tiln ptoiminnot Äänenldun settminen Bluetooth hnds-free -toiminnot ESN:n käyttäminen VIITE Suomi 185

4 1. Turvllisuuden vrotoimet Vroitus Älä mukut tätä järjestelmää muuhun kuin tässä sikirjss kuvttuj käyttötrkoituksi vrten. Älä myöskään suorit sennust muutoin kuin tässä sikirjss kuvtull tvll. ECLIPSE ei ole vstuuss vurioist, sisältäen mutt ei rjoittuen, kuolem ti mteriliset vuriot, jotk johtuvt sinkuulumttomn käyttötrkoituksen mhdollistvst sennuksest. Jotkin litteet vtivt pristoj toimikseen. Älä koskn set pristokäyttöisiä litteit pikkn, jost lpset pääsevät käsiksi pristoihin. Jos ptteri nielistn, ot välittömästi yhteyttä lääkäriin. Älä koskn nn huomiosi herpntu pois tiestä säätääksesi pääyksikköä joneuvon olless liikkeessä. Sinun täytyy keskittyä tiehen välttyäksesi onnettomuuksilt. Älä nn pääyksikön käytön ti säätämisen häiritä joneuvosi käyttöä. Kuljettjn ei tulisi ktso ruutu jon ikn. Ajmiseen keskittymättä jättäminen stt joht onnettomuuksiin. Älä syötä vierit esineitä levysemn ti USB-liitäntään. Tämä stt iheutt tuliplon ti sähköiskun. Älä pur ti mukut tätä pääyksikköä. Tämä stt iheutt onnettomuuden, tuliplon ti sähköiskun. Älä nn veden ti vieriden esineiden päästä tämän pääyksikön sisälle. Tämä stt iheutt svu, tuliplon ti sähköiskun. Älä käytä pääyksikköä, jos se ei toimi oikein (ruutu ei käynnisty ti ääntä ei kuulu). Tämä stt iheutt onnettomuuden, tuliplon ti sähköiskun. Korv sulkkeet in smnkokoisill j -rvoisill sulkkeill. Älä koskn käytä lkuperäistä suuremp sulkett. Vääränlisen sulkkeen käyttäminen stt iheutt tuliplon ti vkvi vurioit. Jos pääyksikön sisälle pääsee vettä ti vierit esineitä, sen sisältä tulee svu ti se hisee oudolle, lopet sen käyttäminen välittömästi j ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käytön jtkminen näissä olosuhteiss stt iheutt onnettomuuksi, tuliploj ti sähköiskuj. Kuljettjn ei tulisi viht levyä ti USB-litett ti käyttää ipod:i jon ikn. Poist levy j/ti USB-lite ti käytä ipod:i vst kun olet pysäköinyt uton turvlliseen pikkn, sillä jmiseen keskittymättä jättäminen stt joht onnettomuuteen. Muovipussit j -kelmut voivt iheutt tukehtumisen j kuolemn. Pidä ne poiss vuvojen j lsten ulottuvilt. Älä koskn set pussej ti kelmuj kenenkään pään ti suun lueelle. Muist pysäköidä joneuvosi turvlliseen pikkn j litt käsijrru päälle ennen kuin ktsot DVD:itä ti videoit. Turvllisuussyistä DVD:istä j videoist toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. 186

5 Vrotoimi Tämän pääyksikön johtojen settminen j sentminen vtii mmttitito j kokemust. Ammttiminen sennus on suositeltv. Ot yhteyttä jälleenmyyjääsi ti mmttititoiseen sentjn. Johtojen settminen väärin stt vurioitt pääyksikköä ti häiritä joneuvon turvllist käyttöä. Käytä vin määritettyjä lisävrusteit. Muiden osien käyttäminen stt iheutt vurioit pääyksikölle, j ost voivt pudot ti lentää irti pääyksiköstä. Älä tuki tämän pääyksikön lämpönielun ti venttiilien ilmvirt. Ilmvirrn tukkiminen joht pääyksikön sisäosien ylikuumenemiseen, jok stt iheutt tuliplon. Yhdistä sennusoppn osoittmll tvll. Vääränlinen yhdistäminen stt joht tuliploihin ti onnettomuuksiin. Pidä äänenvoimkkuus kohtuullisell tsoll, jott voit kuull joneuvon ulkopuoliset äänet kuten vroitusäänet, ihmisäänet j sireenit. Tämän noudttmtt jättäminen stt iheutt onnettomuuden. Vro, ettet jätä käsiäsi ti sormisi väliin kun kllistt ti suljet näytön. Tämä voi joht vmmoihin. Älä koske pääyksikön lämpeneviin osiin, sillä tämä stt iheutt plovmmoj. Äänenvoimkkuuden tulisi oll kohtuullisell tsoll, jott pääyksikön käyttäminen ei iheut kuulovurioit. Älä käytä pääyksikköä, jos ääni ei kuulu oikein, esimerkiksi kohisten. Pääyksikkö käyttää näkymätöntä lservlo. Älä pur ti mukut tätä pääyksikköä. Jos kohtt ongelmi, ot yhteyttä jälleenmyyjään, jolt ostit pääyksikön. Tämän pääyksikön mukuttminen stt joht ltistumiseen lsersäteille (jotk heikentävät näköä), onnettomuuksiin, tuliploihin ti sähköiskuihin. Jos pääyksikkö puto ti sen ulkokuori näyttää vurioituneen, ktkise sen virt j ot yhteyttä jälleenmyyjääsi. Käyttö tällisiss olosuhteiss stt joht tuliploon ti sähköiskuun. Tämän pääyksikön päälle on kiinnitetty LUOKAN 1 LASERTUOTE -trr. Tätä tuotett, jok on merkitty yliviivtull roskkorill, ei s hävittää tlousjätteen mukn EU:n jäsenvltioiss Euroopn direktiivin 2002/96/EY (koskien WEEE = Sähkö- j elektroniikklitteisto) mukisesti. WEEE : Sähkö- j elektroniikklitteisto Kun hävität tämän litteen EU-jäsenvltioss, hävitä se oikein jäsenvltioiden lkisäännösten mukisesti, esimerkiksi pluttmll se toimittjlle. WEEE-litteistot voivt mhdollisesti vikutt ympäristöön j terveyteen, johtuen hitllisist inesosist. Voit utt yhteistyölläsi näiden vikutusten heikentämisessä j uudelleenkäytön/kierrätyksen/muiden plutusmuotojen prntmisess. Suomi 187

6 NEUVO Jos jmisen ikn esiintyy jtkuv tärinää, esimerkiksi huonokuntoisell tiellä, pääyksikkö ei välttämättä toimi oikein, kosk se ei voi luke tietoj levyltä. Linssiin voi kerääntyä kondenstiot heti kun käynnistät lämmittimen kylmässä lämpötilss. Tällöin CD- j DVD-levyjä ei void luke. Odot noin tunti, että kondenstio hihtuu, jolloin pääyksikkö toimii normlisti. Ot yhteyttä jälleenmyyjääsi, mikäli pääyksikkö ei toimi oikein useiden tuntien jälkeen. Jos käytät pääyksikköä heti ostmisen jälkeen, ti jos olet jos olet vrstoinut sitä erillään joneuvon kust, se ei välttämättä näytä nykyistä sijinti trksti. Odot hetki kunnes GPS-piknnin korj näytetyn sijinnin. Pääyksikkö on trkkuuslite j sille oston jälkeen tllennettvt tiedot sttvt kdot stttisen sähkön, elektronisen häiriön, tärinän ti muiden vikutusten seuruksen. On suositeltv, että pidät pääyksikölle tllennettvist tiedoist erillistä kopiot. Huom, että tkuu ei kt seurvi tphtumi. 1) Asikkn pääyksikölle tllentmien tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen pääyksikön toimint- ti käyttövirheestä, siihen liittyvästä ongelmst, ti sähköhäiriöstä ti muist vikutuksist. 2) Pääyksikköön tllennettujen tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen sikkn ti kolmnnen ospuolen suorittmst pääyksikön väärinkäytöstä. 3) Asikkn pääyksikölle tllentmien tietojen vurioituminen ti häviö, johtuen pääyksikön vist / korjuksest. * Huomthn, että hyväksyt yllä olevt huomutukset sentmll ti käyttämällä pääyksikköä. 188

7 2. Osien nimet j päätoiminnot Voit käyttää vstnotint pinmll pneelinäppäimiä (pneelikytkimiä) ti koskettmll näytöllä esitettäviä pinikkeit (kosketuspinikkeet). Pneelinäppäimet Käytä pneelinäppäimiä käyttääksesi litett. Pin siirtyäksesi hnds-free -tiln. Pin säätääksesi äänenvoimkkuutt. Pin nähdäksesi udiotoimintojen ruudun. Pin säätääksesi näytön kuvnltu j kirkkutt. (Pin vähintään sekunnin jn) Pin nähdäksesi nvigointivlikkoruudun. Pin nähdäksesi (udio/info) -vlikkoruudun. Rdiotilss: Pin vlitksesi knvn mnulisesti. Pin vlitksesi knvn utomttisesti. (Pin vähintään sekunnin jn) CD-, MP3/WMA-, USB- j ipod -tilss: Pin vlitksesi ridn ti musiikkitiedoston. Pin keltksesi rit ti musiikkitiedosto eteen ti tkse. (Pin vähintään sekunnin jn) DVD-, DivX- j ipod -tilss: Pin vlitksesi videon ti kppleen. Pin keltksesi videoit ti kppleit eteen ti tkse. (Pin vähintään sekunnin jn) Pin hetken jn siirtyäksesi TP- ti TA-tiln. Pin j pidä pohjss kytkeäksesi mykistyksen päälle ti pois. Pin nähdäksesi TILT/EJECT-ruudun. Kosketusnäppäimet Voit käyttää pääyksikköä näytön kosketusnäppäimillä. VAROTOIMI Kosket näitä näppäimiä sormillsi. Näytön koskettminen lyijykynällä, mustekynällä ti muull terävällä esineellä stt iheutt vurioit. Suomi 189

8 Ruutu käynnistämisen jälkeen Kun käynnistät moottorin, DVD/udio-virt kytkeytyy utomttisesti päälle j vroitusruutu ilmestyy näytölle. Kun olet vlinnut kielen, kosket [I Agree] siirtyäksesi nvigointiruutuun. Virt kytkeytyy pois päältä kun moottori smmutetn. Pin [NAVI], jos nvigointiruutu ei uke. Pin [MENU] j kosket sitten [AUDIO OFF], mikäli ääni ti DVD ei käynnisty. Nvigointitoiminnon settminen Pääyksikössä on kksi toiminttil ("Simple mode" j "Advnced mode"), joiss molemmiss on eriliset vlikot j setukset. Nvigointitoimintojen j krttruutujen ulkosut ovt smnlisi molemmiss tiloiss. Tämä sikirj kuv "Simple mode" nvigoinnin perustoiminnot. Ktso ECLIPSE-verkko-ops nähdäksesi nvigoinnin lisätoiminnot ("Advnced mode"). Kun pääyksikkö kytketään ensimmäistä kert päälle, näyttö muuttuu ll olevn järjestyksen mukn. c "Simple mode" ti "Advnced mode" voidn vlit myöhemmin. Eri tiloiss on seurvt ominisuudet j setukset: Yksinkertisess tilss (Simple mode) Kehittyneess tilss (Advnced mode) Toiminnon tyyppi Nvigointi vlittuun pisteeseen krtll Kyll Kyll Nvigointi ktuosoitteeseen Kyll Kyll Nvigointi vjseen osoitteeseen Kyll Kyll Nvigointi risteykseen Kyll Kyll Nvigointi edellisiin kohteisiin (histori) Kyll Kyll Nvigointi suosikkikohteisiin Kyll Kyll Nvigointi mielenkiintoiseen kohteeseen Kyll Kyll Nvigointi koordintteihin Ei Kyll Monietppisen reitin luominen Ei Kyll Krttkohteen tllentminen suosikkeihin Kyll Kyll Krttkohteen tllentminen mielenkiintoiseksi kohteeksi Ei Kyll Krttkohteen tllentminen tieturvllisuuskmern sijinniksi Ei Kyll Krttkohteen merkitseminen Ei Kyll Aktiivisen reitin tllentminen Ei Kyll Reittilokien tllentminen Ei Kyll Krttruudun setukset Ei Kyll Vlikkosetukset Kyll *1 Kyll Anisetukset Kyll *2 Kyll Reittisuunnitelmt vihtoehdot Kyll Kyll Alueelliset setukset Kyll *3 Kyll Vroitukset Ei Kyll *1: Vin tustkuv *2: Vin p-nenvoimkkuus *3: Vin kielen vlint 190

9 3. Nvigointiruudun toiminnot Nvigointiruudun säätäminen Krttruutu on pääyksikön käytetyin ruutu. Voit siirtyä siihen koskettmll [MAP] nvigointivlikost. c Krtn siirtäminen Voit vieritt krtt hluttuun sijintiin vetmll sit. g f e Päätiedot esim.) Seurv reittitphtum Toissijiset tiedot esim.) Toinen reittitphtum c Seurv ktu d Nykyinen ktu j tlonnumero vsemmll j oikell. e Näyttää utosi sijinnin f Mtktietojen ruutu esim.) Nopeustiedot (nykyinen nopeutesi j jmsi tien nopeusrjoitus) Aiktiedot (nykyinen GPS-ik, rvioitu spumisik kohteeseen, jäljellä olev ik kohteeseen j jäljellä olev ik seurvn etppiin) Etäisyystiedot (jäljellä olev etäisyys kohteeseen, etäisyys seurvn etppiin j nykyinen korkeustso) Kompssi (näyttää josuuntsi kun krtt pyöritetään utomttisesti (3D) ti kun krtt osoitt pohjoiseen (2D).) g GPS-vstnottimen herkkyys: Kun GPS-sijintisi on stvill, pääyksikkö merkitsee nykyisen sijintisi krttn kuvkkeell. d Krtn koon muuttminen Kun koskett krtt, [+]- j [-]-nppin tulevt nkyviin. Krtt loittonee kun pint [-]-näppäintä. Krtt lähenee kun pint [+]-näppäintä. Nppimet [+] j [-] s nkyviin myos koskettmll krtn ohjusnppint. Suomi 191

10 Krtn suunnn muuttminen Voit muutt krttnkym koskettmll ktselutiln kosketuskytkint. : Näyttää pohjoisen in krtn ylälidss, riippumtt uton josuunnst. : Näyttää krtn siten, että uton josuunt on in ylhäällä. : krtn 3D-näkymän trksteleminen. 3D-näkymä näyttää eteenpäin suuntvn etunäkymän. "Nvigointivlikko" -ruudun toiminnot Pin [Menu] nähdäksesi "Nvigointivlikko" - ruudun. Nvigoinnin j setusten vlikkoruudut voidn näyttää "Nvigointivlikko" -ruuduss. [Find Address]: Syöttämällä osoitteen voit nähdä krtst vstvn pisteen (ti lueen). [History]: Voit nähdä iemmin vlitun päämäärän lähilueen krtn. c [Find POI]: Syöttämällä mielenkiintoisen kohteen nimen voit nähdä vstvn kohteen lähilueen krtll. Syötä myös osoitteen nimi nähdäksesi sen lueen krtn. d [Fvorites]: Voit nähdä suosikkikohteen lähilueen krtn. e [Settings]: Muut nvigointisetuksi. "Simple mode" voit muutt nvigointiruudun kieltä, ääniopstuksen kieltä j ruudun tust. Voit myös trkstell krtt j lisenssitietoj. Tekstin syöttäminen Syötä tekstiä j numeroit etsiäksesi osoitteit j mielenkiintoisten kohteiden nimiä. Tekstinsyöttöruutu ero toiminnn mukn. c d e f Näppäimistö: Kosket näyttöä syöttääksesi kirjimi. c d e [ ]: Poist yhden kirjimen syötetystä tekstistä. c [A]: Viht isojen j pienien kirjimien välillä. d Siirtyy merkinsyöttötiln. e Kielen vihtminen: Vlitse tekstinsyötön kieli. Syötettyjen kirjimien kieli voidn vlit esitettävästä luettelost. Näppäimistön ulkosu muuttuu vlitun kielen mukn. f [Done]: Hkee syötetyllä tekstillä. 192

11 4. Määränpään settminen Krtn hkeminen osoitteell Kosket nvigointivlikost [Find Address]. Syötä osoite. Krtn hkeminen mielenkiintoisen kohteen vull Kosket nvigointivlikost [Find POI]. Vlitse hkutp. Syötä m, kupunki, kdun nimi j tlonnumero tässä järjestyksessä. Kosket [Done] -näppäintä milloin thns osoitteen syöttämisen ikn nähdäksesi vstvien osoitteiden luettelon. [Around Address]: Syötä osoite j etsi lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit. [Around Cursor]: Siirrä kursori krtll etsiäksesi lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit. Voit myös etsiä mielenkiintoisi kohteit utosi sijinnin ti määränpääsi lähettyviltä, ti opstetun reitin vrrelt. Ktso lisätietoj ECLIPSE-verkko-oppst. Krtt vutuu kun syöte on tehty. c Reittiopstus määränpäähäsi lk. [Add to Fvorite]: Voit lisätä krtll näytetyn sijinnin suosikkeihisi. Voit helposti vlit tllennettuj sijintej j hke ne krtlle. [Mp]: Muutt krtn näyttöä näytetylle sijinnille. Trkist krtst määränpään yksityiskohtiset tiedot. [Info]: Näyttää luettelon näytetyn sijinnin lähellä olevist mielenkiintoisist kohteist. Voit etsiä lähellä olevi mielenkiintoisi kohteit luettelost. Suomi 193

12 5. Audiolähteen (tiln) muuttminen Audiotiln muuttminen Pin [MENU]. DivX Vlitse hluttu udiotil. VTR ipod (vlinninen) Til muuttuu vlittuun udiotiln. Toimintoruutujen näyttäminen Pin [AV]. USB Toimintoruutu vutuu. Toimintoruutujen luettelo AM-rdio Audiotiln pysäyttäminen FM-rdio Kosket [Audio off] käynnistääksesi rdiolähetyksen vstnottmisen ti musiikin ti videon toistmisen uudelleen hetkestä, jolloin udiotil pysäytettiin. Bluetooth Audio CD MP3/WMA DVD 194

13 6. Levyjen poistminen j syöttäminen Levyn syöttäminen Pin [ ]. Levyn poistminen Pin [ ]. Näyttö vutuu j levysemt tulevt näkyviin. Näyttö vutuu j levy tulee ulos. c Kun olet poistnut levyn, kosket [CLOSE]. c Syötä hlumsi levy semn. Levy toistetn. VAROTOIMI Älä koske [CLOSE] ti pin [ levyä. ] syöttäessäsi Käytettävät levyt Ääni- ti DVD-levyjä, joiss on yksi seurvist merkinnöistä, voidn toist. Huom, että jos käytät DVD±R/RW (DVD± -tllentv/uudelleen kirjoitettv) -levyä, vin videotilss tllennetun levyn sisältö voidn toist. Suomi 195

14 7. Rdiotiln toiminnot AM/FM-rdion kuunteleminen Liikennetietojen vstnottminen Pin [TP]. Voit kuunnell liikennetietoj. [AM]: Siirtyy AM-rdiotiln. [FM]: Siirtyy FM-rdiotiln. Ruudun toiminnot c d e f Esisetetut knvt: Tllennetut rdioknvt, joit voidn vstnott. [AUTO.P]: Rdioknvt tllennetn hetkellisesti esisetetuksi knviksi utomttisesti, jos kosketuskytkimiä pidetään pohjss. c [TEXT]: Näyttää rdioknvn tekstitiedot. d [PTY]: Voit kuunnell rdio-ohjelm vlitsemll hlumsi ktegorin luetteloruudult, joss on luetteloitu rdioknvien (RDSknvien) lähettämät rdio-ohjelmt. (vin FM-rdiotil) e [AF]: Kosket tätä siirtyäksesi utomttisesti rdioknvlle, joll on prs kuuluvuus, mikäli kuuntelemsi rdioknvn (RDSknvn) kuuluvuus heikkenee. (vin FMrdiotil) f [REG]: Kosket tätä jtkksesi smn rdioknvn (RDS-knvn) kuuntelemist. RDS (rdiotietojärjestelmä) on järjestelmä, jok käyttää FM-rdioltoj lähettääkseen ohjelmplveluj, liikennetietoj, jne. 196

15 8. DISC-tiln toiminnot Musiikin kuunteleminen (CD, MP3/ WMA) Kun levyä ei ole syötetty Syötä levy. Se toistetn utomttisesti. Kun levy on syötetty Videoiden ktselu (DivX) Kun levyä ei ole syötetty Syötä DivX-levy. Se toistetn utomttisesti. Kun levy on syötetty CD-levyn olless kyseessä, lite siirtyy CDtiln j loitt toiston. MP3/WMA-tiedostojen olless kyseessä, lite siirtyy MP3/WMA-tiln j loitt toiston. Ruudun toiminnot (MP3/WMA) Til siirtyy DivX-tiln j levy toistetn. Joitkin DivX:iä ei toistet utomttisesti. Toist DivX tässä tpuksess DivX:n levyvlikost. Ruudun toiminnot c [List]: Voit vlit knsion ti musiikkitiedoston, jot hlut kuunnell, j toist sen. [ ]/[ ]: Knsiot voidn viht. Vlitun knsion musiikkitiedostot toistetn. Vstnotin hyväksyy tietyt MP3/WMA-tiedostostndrdit, -tllennusvälineet j -formtit. Huomioi seurvt sit, kun kirjoitt MP3/WMA-tiedostoj levylle. Tuetut stndrdit: MPEG Audio Lyer 3 (=MPEG1 Audio Lyer III, MPEG2 Audio Lyer III, MPEG2.5 Audio Lyer III) Tukee WMA-versio 9:n stndrdikooduksen luokk 3 [ ]: Keskeyttää toiston. Muuttuu [ ] -merkiksi kun toisto keskeytetään hetkellisesti. (Kosket [ ] -näppäintä käynnistääksesi toiston.) [List]: Käytä tätä vlitksesi knsion knsioiden luettelost, j vlitse sitten video, jonk hlut nähdä. c [ ]/[ ]: Käytä näitä vihtksesi knsiot. Vlitun knsion video toistetn. Pin [AV] ti kosket näyttöä nähdäksesi DivXtoimintoruudun. Turvllisuussyistä DivX:stä toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. (Ei pysäköinnin ikn j ilmn käsijrru) Suomi 197

16 Videoiden ktselu (DVD) Kun levyä ei ole syötetty Syötä DVD-levy. Se toistetn utomttisesti. Levyvlikon käyttäminen Kosket [Next]. Kun levy on syötetty Kosket [Menu] ti [Top Menu] j kosket sitten [ ]. Til siirtyy DVD-tiln j levy toistetn. Joitkin DVD-levyjä ei toistet utomttisesti. Toist DVD tässä tpuksess DVD:n levyvlikost. Ruudun toiminnot c Kosket [ ], [ ], [ ] ti [ ] vlitksesi kohteen j kosket sitten [Enter]. c d e [ ]: Keskeyttää toiston. Jos pint tätä PAUSEtilss, toisto jtkuu kuv kerrlln. [ ]: Kosket pysäyttääksesi toiston. c [ ]: Pikkelus d [ ]: Kosket käynnistääksesi toiston. e [ ]: Käynnistää pikkelustoiminnon. Käynnistää hitn toiston PAUSE-tilss koskettess. Vlittu kohde toistetn. Näytettävät vlikkoruudut poikkevt toisistn, riippuen DVD-levystä. Pin [AV] ti kosket näyttöä nähdäksesi DVDtoimintoruudun. Turvllisuussyistä DVD:stä toistetn inostn ääni joneuvon olless liikkeessä. (Ei pysäköinnin ikn j ilmn käsijrru) 198

17 9. Bluetooth Audio -toiminnot Bluetooth Audion käyttäminen Lngttomn Bluetooth-tekniikn käyttäminen mhdollist knnettvn j Bluetooth-yhteensopivn äänisoittimen (tästä eteenpäin "knnettv lite") käyttämisen pääyksikön udiolähteenä. Ennen kuin käytät knnettv j Bluetooth-yhteensopiv litett pääyksikön knss, muist suoritt Bluetooth-rekisteröinnin j -yhteyssetuksien toimenpiteet. Bluetooth on lyhyen kntmn lngton tekniikk, jot käytetään yhdistämään mtkpuhelimi j tietokoneit, jne. Knnettvn litteen rekisteröiminen Knnettvt litteet voidn rekisteröidä pääyksikköön. Pin [MENU]. f Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt rekisteröity. Knnettvien litteiden etsiminen niiden rekisteröimiksesi pääyksikön vull d Kosket [Device Serch]. c "Serching " ilmestyy näytölle. e Vlitse rekisteröitävän knnettvn litteen nimi. Rekisteröiminen knnettvn litteen vull d Kosket [Allow Connect]. f Syötä PIN-koodi knnettvn litteen vull. e Syötä PIN-koodi knnettvn litteen vull. PIN-koodin oletusrvo on Käytä knnettv litett inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. g Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt rekisteröity. PIN-koodin oletusrvo on Käytä knnettv litett inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. Suomi 199

18 Knnettvn litteen yhdistäminen Pääyksikköön rekisteröity knnettv lite voidn yhdistää. Kosket [Connect]. Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Knnettv lite on nyt yhdistetty pääyksikköön. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. Knnettvlt litteelt kuunteleminen [ ]: Kosket käynnistääksesi toiston. Yhdistetty knnettv lite loitt musiikin toistmisen. [ ]: Kosket pysäyttääksesi toiston. Pin [ ] jtkksesi toisto. Jos knnettv lite ei loit toistmist edes [ ] - näppäimen koskettmisen jälkeen, pin knnettvn litteen toisto-pinikett. 200

19 10. USB-tiln toiminnot Vstnotin voi toist USB-muistilitteelle tllennettuj musiikkitiedostoj. Musiikin kuunteleminen USB-muistilitteen yhdistäminen USBliittimeen. Til siirtyy USB-tiln j levy toistetn. Ruudun toiminnot [List]: Vlitse hluttu knsio knsioiden luetteloruudult j vlitse musiikkitiedosto, jot hlut kuunnell. [ ]/[ ]: Knsiot voidn viht. Vlitun knsion musiikkitiedostot toistetn. USB-muistilitteen poistminen Irrot USB-muistilite kohtisuorn USBliittimestä. Älä poist USB-muistilitett toiston ikn. Toistettvt MP3/WMA-tiedostomuodot MP3 Tuetut stndrdit: MPEG-1, MPEG-2 j MPEG-2.5 Tuetut näytetjuudet: MPEG-1: 32, 44.1 MPEG-2: 16, 22.05, 24 MPEG-2.5: 8, , 12 Tuetut ittinopeudet: MPEG-1: Kps MPEG-2: Kps MPEG-2.5: Kps * Tuettu VBR (8-320 Kps) * Ei tue vpt tiedostomuoto. Tuetut knvtilt: Monurlinen, stereo, yhdistetty stereo, kksoisknv WMA Tuetut stndrdit: Tukee WMA-versio 7,8,9 Tuetut näytetjuudet: 8, 11,025, 12, 22,05, 32, 44,1, 48 (khz) Tuetut ittinopeudet: Kps * Tuettu VBR ( Kps) * Ei tue vpt tiedostomuoto. Tuetut knvtilt: Monurlinen, stereo Suomi 201

20 11. ipod -tiln ptoiminnot Kun ipod on yhdistetty, voit toist musiikki- j videotiedostoj ipod:lt. Käytä vlinnist ipod-liitäntäkpeli (ipc- 709) yhdistääksesi ipod:n pääyksikköön. Ktso ipod:n käyttäjän ops sdksesi lisätietoj ipod-toiminnoist. Lisätietoj ipod:n käyttämisestä j yhdistämisestä löydät vlinnisen ipodliitäntäkpelin (ipc-709) käyttöoppst. Videoiden kuunteleminen/ktseleminen ipod:lt Kosket [ipod], kun ipod on yhdistetty pyksikkoon. Videoiden ktseleminen Kosket [Menu]. Kosket [Video]. c Til siirtyy ipod-tiln j toisto loitetn utomttisesti. Ruudun toiminnot Musiikin kuunteleminen [List]: Näyttää luetteloruudun, jok sisältää tällä hetkellä toistettvn lulun. Vlitse luettelost lulu, jonk hlut kuull. [MENU]: Vlitse ktegori vlikkoruudun kohdst Plylist, Artist, Alum, Podcst ti Genre, j vlitse sitten lulu, jonk hlut kuunnell. (Kun olet vlinnut hlutun ktegorin, jtk vlitsemist, kunnes olet vlinnut lulun, jonk hlut kuull/jk.) [Menu] Vlitse hluttu ktegori vlikkoruudult j vlitse video, jonk hlut nähdä. (Kun olet vlinnut hlutun ktegorin, jtk vlitsemist, kunnes olet vlinnut videon, jonk hlut nähdä.) [ ]: Keskeyttää toiston. Muuttuu [ ] -merkiksi kun toisto keskeytetään hetkellisesti. (Kosket [ ] käynnistääksesi toiston.) Kun ipod on yhdistettynä vlinnisen ipodliitäntäkpelin vull, ipod:ss näytetään teksti "ECLIPSE". Kun "ECLIPSE" näytetään, ipod:i ei void käyttää suorn. 202

21 12. Äänenldun settminen Äänenldun setusruudun vminen Kosket [ Sound] jostkin udiotoimintoruuduist. Äänenldun setusruutu vutuu. Kosket [Next] j sitten [Set] (DVD-tilss) ti kosket [Set] (DivX-tilss) vtksesi [ Sound]. Äänenldun säätäminen Kosket äänenldun setuskohdett, jot hlut säätää. c d e [EQ Setting]: Säätää sso-, keski- j disknttiäänien ltu hlumllsi tvll. Voit myös säätää iemmin setettu äänenltu. [BAL/FAD Setting]: Voit säätää äänenvoimkkuuden tspino edestä tkse j oikelt vsemmlle. c [Woofer Setting]: Jos lissokiutin on yhdistettynä, voit säätää äänenvoimkkuuden hlumllesi tsolle. d [Loudness]: Ääntä voidn muokt mtlien j korkeiden äänien riittämättömän voimkkuuden korjmiseksi lhisell äänentsoll kuunnelless. e SVC (Source Volume Control) -tso [ ]/[ ]: Muokk erilisi äänentsoj jokisess udiotilss. Vlint (mukutus) ei ole mhdollist FM-tilss. f [Done]: Poistuu vlikost. Suomi 203

22 13. Bluetooth hnds-free -toiminnot Bluetooth hnds-free -toiminnon käyttäminen Lngttomn Bluetooth-tekniikn käyttäminen mhdollist Bluetooth-yhteensopivien mtkpuhelimien käyttämisen pääyksikön knss. Kun mtkpuhelin on yhdistetty pääyksikköön, mtkpuhelimest voidn tehdä suorn puhelinsoittoj. Ennen kuin käytät Bluetooth-yhteensopiv mtkpuhelint pääyksikön knss, muist suoritt Bluetooth-rekisteröinnin j -yhteyssetuksien toimenpiteet. Bluetooth on lyhyen kntmn lngton tekniikk, jot käytetään yhdistämään mtkpuhelimi j tietokoneit, jne. Muist pysäköidä joneuvo turvllisuussyistä ennen kuin suoritt toimenpiteitä kuten mtkpuhelimen rekisteröinti ti puhelinsoittoj. Mtkpuhelimen rekisteröinti Mtkpuhelimet voidn rekisteröidä pääyksikköön. Pin [ ]. Mtkpuhelimien etsiminen niiden rekisteröimiksesi pääyksikön vull c Kosket [Device Serch]. Kosket [Piring]. "Serching" ilmestyy näytölle. d Vlitse rekisteröitävän mtkpuhelimen nimi. Kun rekisteröintiruutu uke ensimmäisen kerrn, vin Piring-setus on käytettävissä. Rekisteröinti mtkpuhelimen vull c Kosket [Allow Connect]. e Syötä PIN-koodi mtkpuhelimen vull. d Syötä PIN-koodi mtkpuhelimen vull. PIN-koodin oletusrvo on Käytä mtkpuhelint inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. e Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt rekisteröity. PIN-koodin oletusrvo on Käytä mtkpuhelint inostn silloin, kun litetietojen ruutu on näkyvissä. f Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt rekisteröity. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit rekisteröinti tässä tpuksess uudelleen. 204

23 Soittminen puhelimell Kosket Phone Setting -ruudull hlumsi kohdn setusnäppäintä suorittksesi seurvt setukset. Hnds-free -ruudull, kosket numeroit [0] - [9] syöttääksesi puhelinnumeron. Kosket [Cler] poistksesi lukuj yksi kerrlln. Kosket [ ] kun olet syöttänyt puhelinnumeron. Vlittuun numeroon soitetn. Puheluun vstminen / Puhelun lopettminen (soiton evääminen) Auto Answer : Voit sett utomttisen puheluun vstmisen. Ringtone : Voit sett soittoäänen. Auto Connect : Rekisteröidyt mtkpuhelimet voidn yhdistää utomttisesti pääyksikköön. Chnge Code : Voit viht PIN-koodin koskettmll [Chnge Code]. Done: Poistuu vlikost. Mtkpuhelimen yhdistäminen Pääyksikköön rekisteröidyt mtkpuhelimet voidn yhdistää. Kosket [Select]. Kosket [ ] kun puhelin soi. Puhelinyhteys muodostetn, j voit loitt puhumisen. Kosket [ ] soittoruudull. Puhelu loppuu. Hnds-free -toiminnon uset setukset Kosket [Setting]. Vlitse yhdistettävät mtkpuhelimet j kosket sitten [Connect]. c Kun rekisteröinti on suoritettu, ruudulle ilmestyy viesti. Mtkpuhelin on nyt yhdistetty pääyksikköön. Jos rekisteröinti ei onnistu, ruudulle ilmestyy viesti. Suorit yhdistäminen tällisess tpuksess uudelleen. Suomi 205

24 14. ESN:n käyttäminen Pääyksikössä on ESN (ECLIPSE-suojverkko). ESN vtii musiikki-cd:n (vin-cd:n), jok on rekisteröity pääyksikköön. Ilmn sitä mitkään toiminnot eivät toimi edes silloin, kun kku liitetään tkisin huollost johtuvn irrottmisen jälkeen ti kun käynnistysvipu kytketään OFFsennost ACC- ti ON-sentoon (jos pääyksikön virt on kytketty irti ti keskeytetty). Et voi käyttää CD-RW-, CCCD- (kopiosuojttu CD:tä) ti MP3- ti WMA -CD-levyjä vin-cd:nä. Avin-CD:n rekisteröinnin peruuttminen Kosket [Info]. Avin-CD:n rekisteröiminen Rekisteröi yksi kokoelmsi CD-levyistä pääyksikön vin-cd:ksi. Kosket [Info]. Kosket [ESN]. Kosket [ESN]. c Syötä vin-cd j kosket sitten [Cncel]. c Syötä musiikki-cd sisään j kosket sitten [Set up]. d Kosket [YES] hyväksyäksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen. d Kosket [YES] hyväksyäksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen. Näytöllä näkyy ensin "Cnceling" j sitten "Security ws cnceled", mikä trkoitt, että vin-cd:n rekisteröinti on peruutettu. Näytöllä näkyy ensin "Now setting SEC" j sitten "Security ws set", mikä trkoitt, että vin-cd on rekisteröity. 206

25 Toimintolukituksen peruuttminen Mikäli virt ktkistn ESN-suojn olless ktiivinen (vin-cd:tä ohjelmoidess), toiminto on poiss käytössä kunnes virt kytketään tkisin päälle j pääyksikön lukitus poistetn. Noudt näitä ohjeit pltksesi normliin käyttötiln. Kun ESN-turv-setus on käytössä j toimintolukittu (virt-vin on OFF-sennoss), litteen merkkivlo vilkkuu punisen. merkkivlo Ohjelm luetn kun kku on yhdistetty j pääyksikköön plutettu virt (oletten, että syötettynä on krttlevy) j loitusruutu vutuu näytölle. Sen jälkeen näytetään vroitusruutu. c Syötä vin-cd j kosket [YES] vhvistksesi ti [NO] peruuttksesi toimenpiteen (toimintolukitust ei peruutet). Näytöllä lukee ensin "Verifying security code" j sitten "Confirmed security code. Security disled", mikä trkoitt, että toimintolukitus on peruutettu. Toimintolukitust ei void peruutt CD:n kopioll. Suomi 207

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot

G H J. C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo. CR in-1 USB2 CARD READER Tuotetiedot CR-00 6-in- USB CARD READER Tuotetiedot F A B D I G H J E C A: Kortin asetussymbolit B: Kumijalat C: Tarranauha D: Toimintavalo E: Virtavalo F: Aukko: CF I, CF II, MD G: Aukko: XD H: Aukko: SMC SM- RAM

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Käyttöohje Setera Office+

Käyttöohje Setera Office+ SNOM 370 Käyttöohje Setera Office+ 1. Puhelimen tärkeimmät näppäimet 4 3 5 2 1 1. Pito (Hold) : Laittaa puhelun pitoon, uudelleen painamalla ottaa pois pidosta. 2. Yhdistäminen (Transfer) : Painamalla

Lisätiedot

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä

AdobeConnect peruskäyttövinkkejä AdobeConnect peruskäyttövinkkejä Verkkotilaisuuden valmistelu ja kirjautuminen 1. Kytke kamera ja mikrofoni ennen tietokoneen käynnistystä a. Pöytäkoneessa laitteet kytketään aina TAKAPANEELIIN 2. Käynnistä

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla

C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_Kasetti 10.6.2016 1 C-kasetin digitointi Audacity-ohjelmalla I Kasetin tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Kasettisoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN?

MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? Connect-ohje oppilaalle MITEN KIRJAUDUN ADOBE CONNECTIIN? 1. Avaa internet-selain ja kirjoita osoiteriville virtuaaliluokkasi osoite, esim. http://tampere.adobeconnect.com/virta ja paina Enter: Luokkien

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos

Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje. 9232425 1. painos Nokia Display Headset (HS-6) -laitteen käyttöohje 9232425 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-6 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella

Käyttöohje. Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Käyttöohje Sonera Visuaalisen kommunikaation henkilökohtainen käyttö tietokoneella älylaitteella ja selaimella Soneran visuaalisen kommunikaation palvelu käyttö onnistuu useilla eri tavoilla ja laitteilla.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä SHB4000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Kuunteluturvallisuudesta 2 Yleistä 2 Vanhan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja.

Seuraavia painikkeita klikkaamalla voit aktivoida, eli ottaa käyttöön (vihreä ikoni) tai poistaa käytöstä (valkoinen ikoni) toimintoja. Connect Pro Sisällys Kirjautuminen huoneeseen... 2 Työkalurivi... 2 Audio Setup Wizard... 3 Lupa kameran ja mikrofonin käyttöön... 4 Osallistujat(Attendee List )... 4 Chat... 4 Web kamera... 5 Kokouksen

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk

Palosuojakanavajärjestelmä tehalit.fwk Plosuojknvjärjestelmä tehlit.fwk Tuliplo voi nopesti iheutt vkvi seurmuksi kerrostlo-, julkisen sektorin sekä teollisuuden kiinteistöissä.siksi uusi sähkösennuksi koskevss setuksess määrätään, että porrskäytäville

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin

THINK TIT-904 GSM-pöytäpuhelin 5. Tekniset tiedot GSM taajuusalueet 900/1800MHz Lähetysteho 2W @ 900MHz Kanavaväli 200KHz Käyttöjännite / virrankulutus 5V @ 1500mA Käyttölämpötila-alue -10...+45 Ilman kosteus 5%...95% Ilmanpaine 86...106Kpa

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos

Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje. 9230632 1. painos Langattoman Nokia AD-5B -äänisovittimen käyttöohje 9230632 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-5B noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset Sisältö 1. Audio... 1 2. Puhelin... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleria... 7 6. Muuta... 7 1. Audio K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle? V: Vaihtaaksesi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö

SISÄLLYSLUETTELO. Perämoottorin käyttö Mikäli perämoottorin srjnumerolevyssä on CE merkki vsemmss lkulmss, seurv ilmoitus on voimss: Tämä perämoottori, jonk on vlmistnut Mercury Mrine, Fond du Lc, Wisconsin, USA ti Mrine Power Europe Inc. Prk

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot