PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos ) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos ) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI

2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö 3. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT 3.1 Nykyisten kiinteistöjen / tilojen kunto 3.2 Varhaiskasvatuspalvelut 4. ALUSTAVA HUONETILAOHJELMA, UUSI PÄIVÄKOTI 4.1 Uuden päiväkodin tilatarpeet 4.2 Uuden päiväkodin sijainti 5. HANKKEEN AIKATAULUTUS 6. TEHDYT SELVITYKSET 1.

3 3 JOHDANTO Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan lasten vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka joko päiväkodista tai perhe-päivähoidosta siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Lain mukaan kunnan tulee tarvittaessa järjestää päivähoitoa myös tätä vanhemmille lapsille. Kunnissa järjestetään myös muuta varhaiskasvatustoimintaa, johon osallistuvat muun muassa kotihoidossa olevat lapset vanhempineen, perhepäivähoitajat lapsiryhmineen sekä pienet koululaiset. Viitasaarella päivähoidossa on ollut ajoittain vaikeuksia tarjota lapsille hoitopaikkoja. Päivähoitolain mukaan päivähoitopaikka on järjestettävä lapselle joko neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä tai äkillisestä työ- tai opiskelupaikasta johtuen kahdessa viikossa. Hoidon-tarve vaihtelee erittäin paljon kuukausittain mm. työvoimahallinnon ja oppilaitosten järjestämien koulutusten mukaan. Epätyypillisten työaikojen määrä vanhemmilla on kasvanut ja määräaikaisten työntekijöiden tarve on suurta eri toimialoilla. Vanhempien muuttuvat työtilanteet aiheuttavat haasteita päivähoidon kyvylle joustaa kysynnän ja tarpeiden mukaan. Ennen kaikkea keskustan alueella hoitopaikkojen tarve on kasvanut. Ryhmäperhepäiväkotien määrä on vähentynyt ja päiväkodit ovat pieniä, kahden lapsiryhmän yksiköitä. Keskusta-alueella toimii nyt kaksi päiväkotia, kaksi ryhmäperhepäivähoitoyksikköä ja 9 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Paikkoja on yhteensä 102, lapsia kys. yksiköissä yhteensä 115. Lukujen eroavuus selittyy sillä, että samaa paikkaa voi käyttää kaksi osa-aikaista lasta. Asetuksen mukaiset ryhmäkoot ovat päiväkodissa 21 paikkaa, ryhmiksissä 12 paikkaa ja perhepäivähoitajalla 4 paikkaa. Perhepäivähoitajia on eläköitynyt kolmen viime vuoden aikana 10 ja kolmen seuraavan vuoden aikana on eläköitymässä 3 ( 12 paikkaa ). Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on todella vaikea löytää lisää. Hoitopaikkapaineet kohdistuvat näin yksikkömuotoiseen hoitoon. Pikkupuhuri kaupungintalolla on alunperinkin suunniteltu väliaikaiseksi ratkaisuksi eikä vastaa tämänhetkisiä tilavaatimuksia. Kaupungintalon mahdollinen peruskorjaus tuo kysymyksen uusien tilojen löytämisestä. Ryhmis on selkeästi myös taloudellisesti päiväkotia kalliimpi toimintakustannuksiltaan. Jatkossa tarvitaan tilat yksikön 12 paikalle. Perhepäivähoidon varahoitoon tarvitaan n. 2 paikkaa. Miekkarinteen päivähoitokeskuksessa toimiva Sinilintu on tällä hetkellä neliöiltään liian pieni

4 4 12-paikkaiselle toiminnalle, jossa on mukana useita alle 3-vuotiaita. Yksikköä pitäisi tulevaisuudessa voida väljentää 4 paikalla. Myös uusille syntyneille tai muuttaville päivähoitoon tuleville lapsille hoitopaikkoja tulisi löytyä lakisääteisesti kahden viikon sisällä hakemisesta työn tai opiskelun ollessa kyseessä. Uusia paikkoja tultaneen lähivuosien aikana tarvitsemaan n. 34. Käytiin keskustelua tilatarpeesta lasta kohden. Valtakunnallisen ohjeistuksen mukaan lattiatilaa lasta kohden tulisi olla alle 3-vuotiaalle väh. 8 m² ja 3-5-vuotiaalle väh. 6 m². Janne Kinnusen mukaan Saarijärvelle rakennettavan päiväkodin mitoituksessa on selkeästi reilummin tilaa lasta kohden; todettiin, että todennäköisesti on laskettu kokonaistila, jossa kaikki oheistoimintojen tilat ovat mukana. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa keskustan alueelle uusi päiväkoti, johon yhdistetään kaupungintalon ja Työväentalontien toiminnat ja perhepäivähoidon varahoidon toiminta uudeksi yksiköksi. Hankesuunnitteluun on muodostettu työryhmä, johon kuuluu edustajia varhaiskasvatuksen hallinnosta, päiväkotien henkilöstöstä ja teknisestä toimesta, lisäksi työryhmän kuuluvat kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnat edustajat. 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut Viitasaaren kaupunki järjestää varhaiskasvatuspalveluita eli päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmä-perhepäivähoitokodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkoteja ovat Miekkarinne/Nallenpesä/Sinilintu, Tuulentupa ja Pikkupuhuri Maaliskuussa 2015 päiväkodeissa on hoitopaikkoja???. Miekkarinne on esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestävä päiväkoti, lisäksi esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään???. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on 9, joilla on yhteensä?? hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään yhteensä 3 ryhmäperhepäiväkodissa (Miekkarinne, Pikkupuhuri ja Tuulentupa) Näissä on yhteensä 33 hoitopaikka ja? varahoitopaikkaa. Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuspalvelujen nykyiset (maaliskuu 2015) määrät, lapsimäärät, ja henkilöstön määrä. Kohde henkilökunta lapsia muu henkilökunta Tuulentupa 21 keittiö-hoitoapulaiset

5 5 Pikkupuhuri 12 Miekkarinne/Nallenpesä? Miekkarinne/Sinilintu? "Kotihoito" 9 yhteensä 9 33 Lapsiryhmät henkilökunta lapsia 1-3 vuotta vuotta 3 21 Lapsiennuste syntymävuos i määrä hoidossa kotihoito yhteensä 190 Varhaiskasvatuspalveluja ovat tällä hetkellä päivähoito (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito), vuorohoito (päiväkoti), esiopetus (kaikki päiväkodit, viheralueiden ryhmät) ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Varhaiskasvatuksen henkilöstö Päiväkodeissa ja viheralueilla on kasvatus- ja hoitohenkilöstöä yhteensä??? ja ryhmä- tai henkilökohtaisia avustajia???, joista?? määräaikaista. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 9. Vuoden 2015 aikana jää eläkkeelle?? omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, vuonna 2016??, vuonna 2017??.

6 6 3. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Lasten määrän vähenemisestä huolimatta hoidontarpeen ei odoteta vähenevän suuremmin tulevina vuosina. Tulevaisuuden haasteita päivähoidon järjestämiselle ovat alle kolmevuotiaiden hoitoon tulevien lasten määrän kasvu, epätyypillisten hoitoaikojen lisääntyminen, muuttuvien työsuhteiden aiheuttama päivähoidontarpeen vaihtelu, nopea hoidon tarve ja sen vaihtelut, tuen tarpeiden lisääntyminen ja työvoiman saanti. 3.1 Nykyisten kiinteistöjen / tilojen kunto Ennen kesällä 2014 käyttöönotettuja väistötiloja päivähoito toimi kahdessa paikassa, Haapaniemen päiväkoti ja Miekkarinteen päiväkoti. Haapaniemen päiväkoti: päivähoito on pitkään toiminut noin 100 vuotta vanhassa hirsirakennuksessa, joka on peruskorjattu 1970-luvulla ja 1990 luvulla. Rakennuksessa tehtiin tutkimuksia ja korjaustarpeita todettiin olevan alapohjissa, seinissä, yläpohjassa, ilmanvaihdossa, sähköissä. Käytännössä ei varmuudella voida sanoa, voitaisiinko rakenteista ylipäätään jättää mitään, jos halutaan tehdä lapsille ja työntekijöille terveelliset ja turvalliset tilat. Rakennuksen peruskorjaus arvioitiin tulevan niin kalliiksi ja lopputulos epävarmaksi, että rakennusta ei haluttu peruskorjata tähän käyttöön. Miekkarinteen päiväkoti: Rakennus on rakennettu 1983ja peruskorjattu Rakennus on hyvässä kunnossa ja toiminta siellä tulee toistaiseksi jatkumaan. Rakennuksen tilavuus on m³, kokonaisala 402 m², kerrosala 383 k-m² ja huoneistoala 334 m². Rakennus on kaukolämmössä ja sen kunto on hyvä. 3.2 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluissa on tapahtunut paljon muutoksia vuodesta???. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on jäänyt/jäämässä eläkkeelle vuosien aikana yhteensä??? ja vuosina ??. Uusien perhepäivähoitajien saaminen on haasteellista. Varhaiskasvatuksen laadun ja määrän näkökulmasta on tärkeää panostaa myös päiväkotien toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Erityispäivähoidon tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosina; tähän haasteeseen ovat vastanneet pääosin nykyiset päiväkodit, jolloin mm. alle kolmevuotiaiden hoitopaikat on muutettu erityispäivähoidon ryhmiksi. Tukea tarvitsevia lapsia on käytännössä jokaisessa päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoitoryhmässä. Erityisesti tällä hetkellä on pulaa alle 3-vuotiaille tarkoitetuista päivähoitopaikoista. Varhaiskasvatuksen tarpeisiin tarvitaan uusia tilaratkaisuja, jotta toiminnalle saadaan terveet, toimivat ja sopivat tilat. Hajallaan olevat pienet, 3 5 työntekijän yksiköt ovat toiminnaltaan haavoittuvia (esim. henkilöstön äkilliset poissaolot), suuremmassa yksikössä voidaan henkilöstöä käyttää tarkoituksenmukaisemmin ja taloudellisemmin (esim. ns. äärivuorot aikaisessa aamussa tai iltapäivässä). Päivähoitolaissa on säädetty minimimäärä kasvatushenkilöstöä suhteessa lapsimäärään ja heidän ikäänsä (alle 3vuotiaat: 4 lasta/kasvattaja ja 3 6vuotiaat 7 lasta/kasvattaja kokopäivähoidossa). Toiminnan kehittäminen sekä pedagoginen yhtenäisyys ja jatkuvuus toiminnassa lisääntyvät

7 7 henkilöstön yhteistoiminnan myötä. Myös työnkierto toteutuu luontevammin suuremmassa työyhteisössä. Päivähoidon laatu paranee, kun toiminnalle saadaan ajanmukaiset, terveet, turvalliset ja monikäyttöiset toimitilat, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää myös muussa toiminnassa (esim. vapaa-ajan kerhot, yhdistysten kokoontumiset). Perheille tarjottavat palvelut paranevat, kun perheen eri-ikäiset lapset voivat olla samassa päivähoitopaikassa. Varhaiskasvatuspalveluja voidaan monipuolistaa esim. kehittää kerho- ja avointa toimintaa vastaamaan osa-aikaisen ja ns. virike-päivähoidon tarpeisiin. Näin saadaan kokopäiväryhmissä olevia paikkoja tehokkaammin käyttöön kokopäivähoitoa tarvitseville. PÄIVÄHOITOPAIKKATILANNE (KESKUSTA-ALUE) Kohde henkilökunta päivähoito- päivähoitolapsia paikkoja : Tuulentupa (Smura) Pikkupuhuri (kaupungint) 2, Miekkarinne/Nallenpesä Miekkarinne/Sinilintu perhepäivähoitajat (koti) Yhteensä 23, PÄIVÄHOITOPAIKKATILANNE (HAJA-ASUTUSALUE) Kohde henkilökunta päivähoito- päivähoitolapsia paikkoja : perhepäivähoitajat (oma koti, Keihärinkoski) Kymön ryhmis Yhteensä ASETUKSEN MUKAISET RYHMÄKOOT: Lapsiryhmät henkilökunta paikkoja 1-3 v. päiväkotiryhmä v. päiväkotiryhmä paikk.ryhmis paikk.ryhmis 3 12 perhepäivähoitajat (oma 1 4 koti) TIEDOSSA OLEVAT MUUTOKSET PAIKKALUKUUN: ( lisäpaikkojen tarve ) paikkoja - Pikkupuhuri yhdistyy päiväkotiin 12 - pois jäävät perhepäivähoitajat (3 h) 12

8 8 - varahoito 2 - Sinilinnun lapsimäärän vähentäminen 8.aan 4 (liian vähän tilaa/lapsi) - mahd. lapsilukumäärän lisääntyminen 4 pinta-ala yhteensä Tuulentupa (Smura) 21 lapsimäärä, jos ei Tuulentupaa ,5 TILATARVESUOSITUS: - alle 3-vuotiaitten ryhmä väh. 8 m²/lapsi - yli 3-vuotiaitten ryhmä väh. 6 m²/lapsi TILASTOTIETOJA: Lapsiennuste syntymävuosi määrä Lapsia kotihoidon tuella: v (0-3 v) v v Keskimääräinen lapsilukumäärä laskutuksessa (sis. myös haja-asutusalueen lapset): tammi -2015: 142? v v v ALUSTAVA HUONETILAOHJELMA, UUSI PÄIVÄKOTI 4.1 Uuden päiväkodin tilatarpeet Uuteen päiväkotiin yhdistyvät Tuulentupa (Työväentalontie 2) ja Pikkupuhuri (kaupungintalo)

9 9

10 Uuden päiväkodin sijoitus Päiväkodin sijoittamiseksi selvitettiin mahdolliset paikkavaihtoehdot: Kivilukion tontti Kennäänpuisto käräjämäki Koulukeskuksen yhteyteen Koulukeskus nähtiin toimintojen kannalta taloudellisimpana vaihtoehtona ja tilojen sijoittamisesta tehtiin tarkempi selvitys. Rakennusmassa on sijoitettavissa alueelle, mutta rakennusmassa sijoittuisi niin lähelle olevaa koulurakennusta, että paikkavaihtoehto hylättiin. Etuja olisi tullut mm. ruuan kuljetuskustannuksiin Käräjämäen alue Entinen päiväkodin paikka oli puretun Haapaniemen ala-asteen vieressä, nyt tälle kohdin on rakennettu Savivuoren asunnot, joka on palvelusasumista tarjoava yksikkö. Rakennusmassa voidaan sijoittaa tontin yläosalle Haapaniementien puoleiselle sivulle. Liikenne on hoidettavissa turvallisesti ja alueella on runsaasti tilaa ulkoiluun.

11 11 5. HANKKEEN AIKATAULUTUS alkaa valmis Tarveselvitys 04/2015 Sivistyslautakunta 05/2015 Hankesuunnittelu 06/2015 (arkkitehdin kilpailutus) Investointipäätös 10/2015 Rakennussuunnittelu 11/ /2016 Rakentamispäätös 05/2016 Urakkakilpailutus 05/2016 Toteutus 07/ /2017 Käyttöönotto 08/2017 Toiminnan aloitus 08/ HANKKEEN SELVITYKSET MENESSÄ 1. Haapaniemen päivähoitokeskuksen sisäilmaongelmat / sisäilmakysely alkuvuosi Neuvottelu sivistystoimen ja tilapalvelun kesken ( muistio ) 3. Tarveselvitystyöryhmän perustaminen ( Ritva Holster 848/522/2013 ) 4. Päivähoidon tilannekartoitus Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 6. Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 7. Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 8. Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 9. Haapaniemen päivähoitokeskuksen sisäilmaongelma sivistyslautakunnassa ( 4) 10. Kaupunginhallitus ; Hakatie 5 vedetään pois myynnistä ja varataan päivähoidon käyttöön ( 60 ) 11. Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 12. Haapaniemen päivähoitokeskuksen kuntotutkimus vk:lla 9 / Infotilaisuus päivähoitokeskuksen tilanteesta ( muistio ) 14. Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 15. Tilatarveselvitystyöryhmän kokous ( muistio ) 5 Pitkän tähtäimen suunnitelman tekeminen päivähoitokeskuksen tilojen suhteen 16. Sivistyslautakunta ( 63 ) selvitys päivähoitotiloista lautakunnalle 17. Tutustumismatka ( varhaiskasvatus & tilapalvelu ) päiväkotirakentamisen tiimoilta Oulun seudulle ? 18. Kaupunginhallitus ( 167 ) selvitys väistötiloista ja tulevaisuuden tarpeesta kaupunginhallitukselle päätökset mm: omakotitalon ostaminen päivähoidon käyttöön ja päivähoitokeskuksen pitkän tähtäimen suunnittelua varten perustetaan teknisen toimen toimialajohtajan vetämä tilahanketyö 19. Kaupunginvaltuusto päätös omakotitalon ( Työväentalontie 2 ) ostamisesta päivähoidon käyttöön lapsen ryhmäperhepäivähoitoyksikkö aloittaa kaupungintalolla ns. talonmiehen asunnossa tilapäisratkaisuna 21. Päiväkoti Tuuletupa muuttaa Haapaniemen päivähoitokeskuksesta uusiin kunnostettuihin tiloihin Työväentielle

12 Tilahanketyöryhmän kokous ( muistio ) tarveselvitystä hoitopaikkatilanne / lapsilukumäärät ennusteet asetuksen mukaiset ryhmäkoot / uusi varhaiskasvatuslaki tiedossa olevat muutokset; perhepäivähoitajien eläköityminen, tilapäisratkaisut, vuorohoidon ahtaus tilatarvesuositus 23. Tilahanketyöryhmän kokous ( muistio ) M. Vähäniitty Oy:n laatima huonetilaohjelma ruoka- ja puhtauspalvelujohtajan tekemä selvitys eri vaihtoehtojen kustannuksista vaihtoehdoiksi sijoittumiselle koulukeskus tai entinen päivähoitokeskuksen alue pyydetään Vähäniityltä karkea suunnitelma em. alueille 24. Tilahanketyöryhmän kokous synergiaeduista huolimatta uusi päivähoitoyksikkö ei mahdu koulukeskuksen yhteyteen mielekkäällä ja toimivalla tavalla rakentamispaikaksi ehdotetaan entistä Haapaniemen päivähoitokeskuksen aluetta uuden rakennuksen valmistumisajankohdaksi toivotaan v elementtivaihtoehtoja ei kannatettu valtuuston rakentamispäätöksen jälkeen käydään tutustumassa erilaisiin vastaaviin kohteisiin lähikunnissa 25. Tilahanketyöryhmän kokous ( muistio ) rakentamishankkeen eteneminen aikataulu; tavoite valmistua mennessä 26. Sivistyslautakunta ( 57 ) sivistyslautakunta esittää tekniselle lautakunnalle, että Viitasaaren päivähoitokeskukseen liittyvät toimenpiteet aloitetaan vuoden 2015 aikana niin, että valmis päivähoitokeskus on käytössä elokuussa 2017 Tarveselvityksen koonneet Marja Suni ja Tapani Savolainen

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET versio 13.4.2012 MJ PÄIVÄHOIDON TILATARPEET Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2012 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. NYKYTILANNE... 3 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut... 3 2.2. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020

KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 KAUPUNGIN PÄIVÄKOTIVERKOSTOSELVITYS 2020 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI LASTEN PÄIVÄHOITO Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.5.2010 Tiivistelmä Päivähoitolaki velvoittaa kuntia järjestämään päivähoitoa perheille

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7)

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUISTIO 1 (7) LASTEN PÄIVÄHOITOPALVELUIDEN ASIAKASRAATI Aika ti 4.12.2012 klo 18.00 20.00 Paikka Mannilan päiväkoti, Liinaharjankatu 4-6 Läsnä Aalto Sanni Lampinen Taru Lehtinen Elina

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI

SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Pöytyän kunta SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN KEHITTÄMISEKSI Suunnitelma nähtäväksi kuntalaisten ja muiden itsensä osallisiksi katsovien vaikuttamismahdollisuuksia sekä lausuntojen antamista varten

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2013 2016 Hyvinvointilautakunta 29.10. 2013 Kunnanhallitus 03.12. 2013 Valtuusto 09.12.2013 1 Sisällys 1 LASTEN HYVINVOINNIN JA LASTENSUOJELUN ARVOT... 5 2 VUODEN

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta

Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta Selvitys Porvoon ruotsinkielisestä kouluverkosta 9.10.2013 Sisältö Johdanto... 3 Nykyinen kouluverkko 4 Selvityksen lähtökohdat.. 5 Koulukiinteistöjen haasteet 5 Oppilasmäärä 6 Talous. 7 Koulukuljetus

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80)

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO/LUONNOS 1(80) PALVELUVERKKOJEN KEHITTÄMINEN 2010-luvun palveluverkko: joustavat palvelukeskittymät ja sähköiset verkkopalvelut Valmisteluryhmän esitys ohjausryhmän loppuraportiksi

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA

KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA KEHITYSVAMMAPALVELUJEN PALVELUSTRATEGIA 2010 2015 Kehitysvammapalvelujen palvelustrategia 2(30) 1 JOHDANTO... 4 2 YHTEENVETO TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 4 3 KEHITYSVAMMAPALVELUJEN VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista

Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista. Yhteenveto kommenteista Tampereen kaupunki - Osallistu - Valma - Taustatietoa Keskustelu Tamperelaisten lasten päivähoidon laatu Lue lisää Yhteenveto kommenteista Kaavoitusohjelmaan voi ottaa kantaa Valmassa Lue lisää Yhteenveto

Lisätiedot