PÄIVÄHOIDON TILATARPEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOIDON TILATARPEET"

Transkriptio

1 versio MJ PÄIVÄHOIDON TILATARPEET Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2012 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS

2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO NYKYTILANNE Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen henkilöstö TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Nykyisten kiinteistöjen / tilojen kunto Varhaiskasvatuspalvelut ALUSTAVA HUONETILAOHJELMA, UUSI PÄIVÄKOTI Uuden päiväkodin tilatarpeet HANKKEEN AIKATAULUTUS

3 1. JOHDANTO Lasten päivähoidosta annetun lain mukaan lasten vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus saada lapselleen kunnan järjestämä päivähoitopaikka joko päiväkodista tai perhepäivähoidosta siihen saakka, kunnes lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetukseen. Lain mukaan kunnan tulee tarvittaessa järjestää päivähoitoa myös tätä vanhemmille lapsille. Kunnissa järjestetään myös muuta varhaiskasvatustoimintaa, johon osallistuvat muun muassa kotihoidossa olevat lapset vanhempineen, perhepäivähoitajat lapsiryhmineen sekä pienet koululaiset. Saarijärvellä päivähoidossa on ollut ajoittain vaikeuksia tarjota lapsille hoitopaikkoja. Päivähoitolain mukaan päivähoitopaikka on järjestettävä lapselle joko neljän kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä tai äkillisestä työ- tai opiskelupaikasta johtuen kahdessa viikossa. Hoidontarve vaihtelee erittäin paljon kuukausittain mm. työvoimahallinnon ja oppilaitosten järjestämien koulutusten mukaan. Epätyypillisten työaikojen määrä vanhemmilla on kasvanut ja määräaikaisten työntekijöiden tarve on suurta eri toimialoilla. Vanhempien muuttuvat työtilanteet aiheuttavat haasteita päivähoidon kyvylle joustaa kysynnän ja tarpeiden mukaan. Ennen kaikkea keskustan alueella hoitopaikkojen tarve on kasvanut. Ryhmäperhepäiväkotien määrä on vähentynyt ja päiväkodit ovat pieniä, kahden lapsiryhmän yksiköitä. Aarnontien, Paavolan, Päiväkummun ja Mannilan päiväkodit toimivat vanhoissa ja epäkäytännöllisissä kiinteistöissä, joiden kunto on pääosin huono eikä niitä ole alun perin suunniteltu päiväkodeiksi. Vuorohoitopäiväkoti toimii tällä hetkellä lapsimäärään nähden liian pienissä tiloissa, sillä tarve on kasvanut koko ajan. Omassa kodissaan lapsia hoitavien perhepäivähoitajien saaminen on vaikeaa ja määrä vähenee huomattavasti tulevina vuosina eläköitymisen myötä. Hankkeen tarkoituksena on rakentaa keskustan tai Mannilan alueelle uusi päiväkoti, johon yhdistetään Aarnontien vuohoitopäiväkodin, Mannilan, Paavolan ja Päiväkummun päiväkotien ja perhepäivähoidon varahoidon toiminta uudeksi yksiköksi. Hankesuunnitteluun muodostetaan työryhmä, johon kuuluu edustajia varhaiskasvatuksen hallinnosta, päiväkotien henkilöstöstä ja teknisestä toimesta. 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut Saarijärven kaupunki järjestää varhaiskasvatuspalveluita eli päivähoitoa päiväkodeissa, ryhmäperhepäivähoitokodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkoteja ovat Aarnontien vuorohoitopäiväkoti, Mannila, Päiväkumpu ja Pikku- Mäntylä. Lokakuussa 2011 päiväkodeissa on hoitopaikkoja 124. Paavola on esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestävä päiväkoti, lisäksi esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään viheralueilla. Paavolassa ja viheralueilla on 62 esioppilasta ja 92 koululaista. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on 25, joilla on yhteensä 105 hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään yhteensä 8 ryhmäperhepäiväkodissa (Eteläpelto, Nuppula, Pikkula, Muksula, Suojalinna, Taapero, Tenavala ja Tenavatupa) Näistä Nuppula toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Näissä on yhteensä 88 hoitopaikka ja 8 varahoitopaikkaa. Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuspalvelujen nykyiset (tammikuu 2012) määrät, lapsimäärät, ja henkilöstön määrä. 3

4 Päivähoitopaikka paikkaluku lapsia hoito- ja kasvatushenkilöstö ryhmä/ henk. koht. avustajat päiväkodit Aarnontie (vuorohoito, 24 27, joista 2:n paikalla 6 (4 sisarusryhmä) esiop.)(+ 3koululaista) Mannila (integroitu erityisryhmä,3-6v ryhmä) Pikku-Mäntylä (sisarusryhmä, 3-6v ryhmä) Päiväkumpu (integroitu erityisryhmä, 3-6v ryhmä) Paavola ja viheralueet Paavola (esiopetus ja koululaisten apiphoito) viheralueet: (Lannevesi, Tarvaala., Kalmari, Pylkönmäki, Linna) ryhmäperhepäivähoito 33 33, joista 2:n paikalla 2 (10 esiop.) 37 37, joista 2:n paikalla 4 (12 esiop.) 33 34, joista 2:n paikalla 2 (12 esiop.) (23 esiop., joista 7 kp + 44 koululaista) (40 esiop., joista 22 kp + 40 koululaista) (pph.varah) 8 (1 erityislastentarhanopettaja, 1 lastentarhanopettaja, 1 lastenhoitaja, 5 päivähoitajaa) 7 (1 erityislastentarhanop., 3 lastentarhanopettajaa, 1 lastenhoitaja, 2 päivähoitajaa) 6 (1 erityislastentarhanopettaja, 2 lastentarhanopettajaa, 1 lastenhoitaja, 2 päivähoitajaa) 8 (1 erityislastentarhanopettaja, 3 lastentarhanopettajaa, 2 lastenhoitajaa, 1 päivähoitaja, 1lähihoitajaoppisop.opisk.) 3 (1 päiväkodinjohtaja, 1 lastentarhanopettaja, 1 lastenhoitaja) 11 (4 lastentarhanopettajaa, 7 päivähoitajaa, joista 3 osa-aik.), 2 kkohjaajaa osa-aik. 99 kaikissa 1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja ja 2 ryhmäperhepäivähoitajaa Eteläpelto Pikkula (Kalmari) Muksula (Hännilä) Suojalinna (Linnankylä) Taapero (Tarvaala) Tenavala (Lannevesi) osa-aik. Nuppula (keskusta, pph varahoito) Tenavatupa, jatkettu hoitoaika perhepäivähoito (25) 104,5 111 alue 1 (9 perhepäivähoit.) alue 2 (6 perhepäivähoit.) alue 3 (10 perhepäivähoit.) 41,5 43 Päivähoitopaikkoja yht. Taulukko 1 varhaiskasvatuspalvelut tarpeen mukaan 319,

5 Varhaiskasvatuspalveluja ovat tällä hetkellä päivähoito (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito), vuorohoito (päiväkoti), esiopetus (kaikki päiväkodit, viheralueiden ryhmät) ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Varhaiskasvatuspalvelut on jaettu hallinnollisesti kolmeen alueeseen: Alue 1:een kuuluu Pikku-Mäntylän päiväkoti, Tarvaalan esiopetus ja ap-iphoito, Linnan iltapäivähoito, Eteläpellon, Suojalinnan ja Taaperon ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito alueilla Autiolahti, Husuaho, Härkälähde, Mustikkakorpi, Tarvaala. Alue 2:een kuuluu Aarnontien ja Päiväkummun päiväkodit, Lanneveden esiopetus ja ap-iphoito, Tenavalan ja Nuppulan ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoitoa alueilla Keskusta, Myllyperä, Mansikkaniemi, Lannevesi. Alue 3:een kuuluu Mannilan päiväkoti, Kalmarin ja Pylkönmäen esiopetus ja ap-iphoito, Pikkulan, Muksulan ja Tenavatuvan ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito alueilla Hietalahti, Mannila, Koiralampi, Kolkanlahti, Kalmari, Pajupuro. Paavolan päiväkoti (esiopetus ja ap-ip-hoito) on oma hallinnollinen yksikkönsä, jonka johtaja toimii myös lastentarhanopettajana esiopetusryhmässä. Sekä Mannilan että Päiväkummun päiväkodeissa toimii integroidut erityisryhmät. Ryhmissä on n. 5-6 paikkaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 6-7 paikkaa ns. tukilapsille (yht. 12 paikkaa). Erityistä tukea tarvitsevia lapsia on sijoitettu myös muihin päiväkotiryhmiin, jolloin lapsen tuen tarpeesta riippuen ryhmän kokoa on pienennetty tai lapsella on avustaja. Tukea tarvitsevia lapsia on myös viheralueiden esiopetusryhmissä, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Saarijärvellä on neljä erityislastentarhanopettajaa, jotka työskentelevät joko integroiduissa erityisryhmissä (2) tai normaaleissa lapsiryhmissä (2). Koska heidän työpanostaan ei voida hyödyntää muualla, ostetaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta konsultoivan erityislastentarhanopettajana palveluja viisi (5) päivää kuukaudessa. Saarijärvellä on keväällä 2012 alle kouluikäisiä lapsia 685, joista päivähoito-oikeuden piirissä on noin 610 lasta. Heistä esiopetusikäisiä on vuotiaita on päivähoidossa 74 lasta, mikä on 37 % ikäryhmästä. 3-6-vuotiaita on 216, mikä on 69,5 % ikäryhmästä. Alueittain päivähoidossa olevat lapset (ei esiopetusikäiset) jakaantuvat: 1-3v 3-6v alue 1 27 lasta 72 lasta alue 2 20 lasta 67 lasta alue 3 27 lasta 75 lasta Sivistyslautakunnan tavoitekortin mukaan varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on tot arv.2011 tav.2012 Hoidossa olevat % 27,9 % 33,6 % 33 % 1-2 -vuotiaista Hoidossa olevat % 62,6 % 72,8 % 75 % 3-5 -vuotiaista Taulukko 2 Jako ikäryhmiin on hieman eri kuin päivähoito-ohjelmassa, mutta suuntaa-antava. 5

6 Alla olevassa taulukossa 3 on Saarijärven päivähoitoikäiset lapset ikäryhmittäin nykyisen koulupiirijaon mukaan. päivähoitoikäiset lapset koulupiireittäin ja 1-2lk oppilaat esiop. 4-5v 3-4v 2-3v 1-2v 0-1v 1 lk. 2.lk YHT KAL KOL LAN LIN MAH TAR Pylkkö HERA yht Taulukko 3 Päivähoitoikäiset lapset ja 1 2 lk:n oppilaat lukuvuonna Päivähoitopaikkojen tarve vaihtelee vuoden aikana niin, että kysyntä on suurinta keväisin. viimeisen neljän vuoden ( ) aikana on päiväkodeissa olevien lasten määrä kasvanut (sisältää myös Paavolan päiväkodin ja viheralueiden esiopetusryhmät), kun taas ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt ryhmäperhepäiväkotien vähenemisen myötä. Vuorohoitoryhmäperhepäiväkoti muuttui päiväkodiksi vuorohoidon tarpeen lisääntymisen vuoksi vuonna Pylkönmäellä olevat kaksi ryhmäperhepäiväkotia yhdistettiin syksyllä Mannilassa toimineet kolme yksikköä lakkautettiin , mutta Eteläpellontielle perustettiin yksi ryhmäperhepäiväkoti joulukuussa Myös perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt hoitajien määrän vähentyessä vuodesta Kuviossa 1 on esitetty eri päivähoitomuodoissa olevien lasten määrän vuosina päiväkodit pph kotona ryhmäpph yhteensä 05/ / / / Kuvio 1 Päivähoidossa olevat lapset vuosina

7 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö Päiväkodeissa ja viheralueilla on kasvatus- ja hoitohenkilöstöä yhteensä 43 ja ryhmä- tai henkilökohtaisia avustajia 11, joista 3 määräaikaista. Viheralueilla (Kalmari, Lannevesi, Tarvaala ja Pylkönmäki) on syksystä 2010 alkaen järjestetty esiopetusryhmien yhteydessä myös esioppilaiden päivähoito ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Ryhmissä työskentelee lastentarhanopettaja, päivähoitaja ja kahdessa yksikössä osa-aikainen päivähoitaja, kahdessa ryhmässä on koulunkäynninohjaaja. Linnan koululla on lukuvuonna esioppilaiden ja koululaisten iltapäivähoitoryhmä, jossa on osa-aikainen päivähoitaja. Ryhmäavustajista viisi on Paavolan päiväkodissa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa (yksi kokoaikainen ja neljä osa-aikaista), heistä kolme on vakituisessa työsuhteessa. Muut ryhmäavustajat ovat vakituisessa työsuhteessa olevia alun perin perhepäivähoitajia. Päiväkodeista jää eläkkeelle yksi työntekijä vuonna 2015 ja kaksi vuonna Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 25, heistä kaksi on määräaikaisia. Vuoden 2012 aikana (syksyllä) jää eläkkeelle 4 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, vuonna 2013 yksi, vuonna 2014 kaksi, vuonna 2015 yksi ja 2016 yksi. Ryhmäperhepäiväkoteja on kahdeksan, joista keskustassa oleva Nuppula toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Kasvatus- ja hoitohenkilöstöä on 25, heistä kolme jää eläkkeelle vuonna Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee kaksi päivähoidon varahenkilöä (päivähoitaja) ja kiertävä perhepäivähoitaja, joiden esimiehenä toimii alue 1:n aluejohtaja. Hallinnollisia työntekijöitä on neljä (varhaiskasvatusjohtaja ja kolme aluejohtajaa). 3. TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT Lasten määrän vähenemisestä huolimatta hoidontarpeen ei odoteta vähenevän suuremmin tulevina vuosina. Tulevaisuuden haasteita päivähoidon järjestämiselle ovat alle kolmevuotiaiden hoitoon tulevien lasten määrän kasvu, epätyypillisten hoitoaikojen lisääntyminen, muuttuvien työsuhteiden aiheuttama päivähoidontarpeen vaihtelu, nopea hoidon tarve ja sen vaihtelut, tuen tarpeiden lisääntyminen ja työvoiman saanti. 3.1 Nykyisten kiinteistöjen / tilojen kunto Saarijärvellä toimii päiväkoteja viidessä eri kiinteistössä, joista vain Pikku-Mäntylän päiväkoti on suunniteltu ja rakennettu päiväkotitoimintaa varten. Pikku-Mäntylän päiväkoti laajennettiin kahden ryhmän päiväkodiksi vuonna Muut päiväkotikiinteistöt ovat: Mannilan päiväkoti: Kunto: heikko Rakennus rakennettu 1880 Päiväkoti remontoitu 1985 ja 1995 Kuntoarvio tehty 2004 ( arvion mukaiset korjauskustannukset euroa) Sähkölämmitteinen 7

8 Päiväkummun päiväkoti: Kunto: tyydyttävä/ heikko Rakennus rakennettu 1910 Päiväkoti remontoitu 1982 Kuntoarvio tehty 2004 ( arvion mukaiset korjauskustannukset euroa) Paavolan päiväkoti: Kunto: heikko Rakennus rakennettu 1947 Kiinteistöön on tehty vain pieniä vuosiremontteja (vaatii isompaa peruskorjausta) Kuntoarviota ei ole tehty Aarnontien vuorohoito: Kunto: tyydyttävä/ hyvä Rakennus rakennettu 1960 luvulla Edellinen omistaja tehnyt remonttia 2000 luvulla remontoitu päiväkodiksi 2009 (toinen pääty kaupungin toimesta) Kuntoarvio tehty 2008 (kuntoarvion akuutit korjaukset tehty) Pikku Mäntylä: Kunto: hyvä Rakennus rakennettu 1990, laajennus 2010 Kiinteistöön vanhaan osaan ei suuria korjauksia Kuntoarviota ei ole tehty Lisäksi kaupungin omistamissa tiloissa toimii perhepäivähoidon varahoito ja ryhmäperhepäivähoitokoti Nuppula: Leikkipuistotalo (Myllytie, ryhmäperhepäivähoitokoti Nuppula): Kunto: tyydyttävä/ hyvä Rakennus rakennettu 1990 Kiinteistöön on tehty pieniä vuosiremontteja Kuntoarviota ei ole tehty Kiinteistöpäällikkö Pasi Nikara on tehnyt yhteenvedon nykyisten päiväkotikiinteistöjen kunnosta ja vaadittavista korjaus/kunnostustöistä maaliskuussa 2012; yhteenveto on tarveselvityksen liitteenä. Mannilan, Päiväkummun ja Aarnontien päiväkodeissa on henkilöstöllä todennäköisesti sisäilmaongelmista johtuvia oireita ja sairastumisia. Pikku-Mäntylän päiväkotia lukuun ottamatta kaikkiin päiväkotikiinteistöihin tehdään kuntotutkimus. Tekninen johtaja Hannu Seppälä on laatinut alla olevan taulukon varhaiskasvatuksen käytössä olevien kiinteistöjen ylläpitokustannuksista vuonna Varhaiskasvatuksen käytössä olevat neliömäärät pitää vielä tarkistaa. 8

9 TALOUSARVIO 2012 Mannilan päiväkoti VARHAISKASVATUS (laskelmissa ei ole mukana pääomakuluja) Käytössä olevat neliömäärät tarkistettava Päivä-kummun päiväkoti Paavola 1 Aarnontie 2 Yhteensä (4 päiväkotia) Myllytien leikkipuisto Pikku- Mäntylän päiväkoti Yhteensä kaikki Osuus % (kaikki) Talonmiespalvelut Henkilöstömenot % Muut % Yhteensä Talonmiespalvelut % Rakennusten KunnossapitoYhteensä % Rakennusten kunnossapito / kp % Alueiden kunnossapito % Kulutusmenot (Tele, vakuutukset, jätehuolto, jätevesi, lämmitys, sähkö, vesi) Yhteensä % Päivystys ja varallaolo % YHTEENSÄ (ylläpitokulut) % YHTEENSÄ Siivous % Hallinto % YHTEENSÄ Käytössä neliömäärä (huoneisto-m2) Ylläpitokulut / m2 / kk (siivous mukana) 8,16 7,29 11,87 9,97 9,02 5,48 5,88 7,86 Vain Siivouskulut / m2 / kk 3,18 2,74 4,43 5,17 3,66 2,46 3,02 Ilman siivousta 4,98 4,56 7,44 4,81 5,37 5,48 3,42 4,84 PERITTÄVÄ VUOKRA Taulukko 4 Varhaiskasvatuksen kiinteistöjen kustannukset 3.2 Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluissa on tapahtunut paljon muutoksia vuodesta Ryhmäperhepäivähoitokotien määrä on vähentynyt 12sta yksiköstä kahdeksaan; suurimmat muutokset ovat tapahtuneet keskustan ja Mannilan alueella. Omassa kodissa työskenteleviä perhepäivähoitajia on jäänyt/jäämässä eläkkeelle vuosien aikana yhteensä yhdeksän ja vuosina viisi. Uusien perhepäivähoitajien saaminen on haasteellista. Varhaiskasvatuksen laadun ja määrän näkökulmasta on tärkeää panostaa myös päiväkotien toiminnan laajentamiseen ja kehittämiseen. Erityispäivähoidon tarve on kasvanut huomattavasti viime vuosina; tähän haasteeseen ovat vastanneet pääosin nykyiset päiväkodit, jolloin mm. alle kolmevuotiaiden hoitopaikat on muutettu erityispäivähoidon ryhmiksi. Tukea tarvitsevia lapsia on käytännössä jokaisessa päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoitoryhmässä. Erityisesti tällä hetkellä on pulaa alle 3-vuotiaille tarkoitetuista päivähoitopaikoista. Varhaiskasvatuksen tarpeisiin tarvitaan uusia tilaratkaisuja, jotta toiminnalle saadaan terveet, toimivat ja sopivat tilat. Hajallaan olevat pienet, 3 8 työntekijän yksiköt ovat toiminnaltaan haavoittuvia (esim. henkilöstön äkilliset poissaolot), suuremmassa yksikössä voidaan henkilöstöä käyttää tarkoituksenmukaisemmin ja taloudellisemmin (esim. ns äärivuorot aikaisessa aamussa tai iltapäivässä). Päivähoitolaissa on säädetty minimimäärä kasvatushenkilöstöä suhteessa lapsimäärään ja heidän ikäänsä (alle 3vuotiaat: 4 lasta/kasvattaja ja 3 6vuotiaat 7 lasta/kasvattaja kokopäivähoidossa). Toiminnan kehittäminen sekä pedagoginen yhtenäisyys ja jatkuvuus toiminnassa lisääntyvät henkilöstön yhteistoiminnan myötä. Myös työnkierto toteutuu luontevammin suuremmassa työyhteisössä. 9

10 Päivähoidon laatu paranee, kun toiminnalle saadaan ajanmukaiset, terveet, turvalliset ja monikäyttöiset toimitilat, joita voidaan mahdollisesti hyödyntää myös muussa toiminnassa (esim. vapaa-ajan kerhot, yhdistysten kokoontumiset). Perheille tarjottavat palvelut paranevat, kun perheen eri-ikäiset lapset voivat olla samassa päivähoitopaikassa. Varhaiskasvatuspalveluja voidaan monipuolistaa esim. kehittää kerho- ja avointa toimintaa vastaamaan osa-aikaisen ja ns. virikepäivähoidon tarpeisiin. Näin saadaan kokopäiväryhmissä olevia paikkoja tehokkaammin käyttöön kokopäivähoitoa tarvitseville. Vuonna 2011 Aarnontien, Mannilan, Paavolan ja Päiväkummun päiväkotien yhteenlasketut henkilöstömenot olivat euroa. Uuden päiväkodin henkilöstömenot muodostuvat sen mukaan, mitä toimintoja ja minkälaisia lapsiryhmiä päiväkotiin muodostetaan. Vaikutusta voi olla myös henkilöstön sairauspoissaolojen vähentymisen ja sijaistarpeiden vähentymisen kautta. Varhaiskasvatuksen tukipalvelujen (ruokahuolto, siivous, kiinteistönhuolto) toiminta tehostuu, kun käyttäjät ovat yhdessä kiinteistössä. Suurimmat taloudelliset säästöt tulevat tätä kautta. Varsinaisessa hankesuunnitteluvaiheessa tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi sekä muu, ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi. 4. ALUSTAVA HUONETILAOHJELMA, UUSI PÄIVÄKOTI 4.1 Uuden päiväkodin tilatarpeet Uuteen päiväkotiin yhdistyvät Aarnontien vuorohoidon, Mannilan ja Päiväkummun päiväkotien toiminnat, Paavolan päiväkodin esiopetus sekä perhepäivähoidon varahoito ja avoin varhaiskasvatus. Päiväkodin paikkaluku on hoitopaikkaa (alle 3-vuotiaat, integroitu erityisryhmä, kaksi 3 6v kokopäiväryhmää, 1-2 osa-aikaista esiopetusryhmää, vuorohoitoryhmä (sisarusryhmä), varahoito 4 8 paikkaa, avoin toiminta). Päiväkodin yhden/kahden vierekkäisen ryhmän tilatarpeet: yksi ryhmä, omat tilat kaksi ryhmää, osin yht. tilat WC pesuhuone 13 m² molemmilla oma 2 x13 m² = 26 m² aikuisten wc 2 m² aikuisten wc (yhteinen?) 2 m² molemmilla oma, vierekkäin, Leikki- ja lepohuone 30 m² väliovi 2 x 30 m² = 60 m² Eteinen 30 m² jos kahden ryhmän yhteinen 40 m² Kuraeteinen 18 m² jos kahden ryhmän yhteinen 28 m² Ryhmähuone 33 m² molemmilla oma 2 x 33 m² = 66 m² Varasto 4 m² molemmilla oma/yhteinen? 2 x 4 m² = 8 m² Pienryhmätila 12 m² jos kahden ryhmän yhteinen? 15 m² Yhteensä noin 141 m² 245 m² Ryhmätilat yhteensä (n. seitsemälle ryhmälle) = n. 880 m² Koko päiväkodin yhteiset tilat: pieni liikuntasali(äänentoisto) 65 m² välinevarasto 10 m² ruokailutila/ruokasali 65 m² 10

11 leikkihuone 15 m² taide/tutkimustila 15 m² musiikkihuone 12 m² pikkukeittiö m² henkilökunnan työ ja taukotila (jaettava) 35 m² henkilökunnan sos.tilat (voi olla väestönsuojassa) n. 46 m² keskusvarasto 2x10 m² = 20 m² vaatehuolto 20 m² toimisto 16 m² neuvottelutilat 2 x 10 m² = 20 m² kelton työhuone 16 m² keittiö (jakelu/lämmitys) n. 50 m² siivoustilat 2x5 m² = 10 m² väestönsuoja XX m²? tekniset tilat n. 300 m² vaunu/ratasvarasto 10 m² Tilojen suunnittelussa on hyödynnetty RT-ohjekorttia (RT ) päiväkotien suunnittelusta. Tilatarve on n 1634 m² ILMAN väestönsuojaa; henkilökunnan sosiaalitilat voidaan sijoittaa mahdolliseen väestönsuojaan. 5. HANKKEEN AIKATAULUTUS alkaa valmis Tarveselvitys 04/2012 Sivistyslautakunta Kokous 1 Hankesuunnittelu 06/2012 (arkkitehdin kilpailutus) Investointipäätös 10/2012 Rakennussuunnittelu 11/ /2013 Rakentamispäätös 05/2013 Tarkka kustannusarvio Urakkakilpailutus 05/2013 Toteutus 08/ /2014 Käyttöönotto 09/2014 Toiminnan aloitus 10/

12 Saarijärven kaupunki Liite 1 Sivulantie Saarijärvi Selvitys Päivähoito kiinteistöjen kuntotasosta Aika: Laatinut: Pasi Nikara Kohteet: Mannilan Päiväkoti Päiväkummun Päiväkoti Paavola Aarnontien Vuorohoito Leikkipuistotalo Pikku Mäntylä Mannilan päiväkoti: Kunto: heikko Rakennus rakennettu 1880 Päiväkoti remontoitu 1985 ja 1995 Kuntoarvio tehty 2004 ( arvion mukaiset korjauskustannukset euroa) Sähkölämmitteinen Tarpeelliset remontit: Vesikatto uusittava? Ulkoverhouksen ja ikkunoiden maalaus Hirsirakenteiden elämisen takia, lattian reunat ovat kylmät. (rossipohja) Vaatii suuren alapohjan tiivistys remontin sekä joidenkin hirsien uusimista Tiloissa on pientä sisäilmaongelmaa (käyttäjät oireilee) Tilat epäkäytännölliset sokkeloisuuden takia Pihojen muotoilut tehtävä kallistamaan poispäin rakennuksesta. Pihan leikkivälineet heikkokuntoiset Tehtyjä remontteja: Päätyeteisen lisäeristystä, (rakenteiden vuosivaihtelujen takia tulee eristeiden väliin vuosittain rakoja.) Kuntoarvion pienet akuutit työt pääosin tehty (maankallistukset ja alimpien hirsien uusimisia ei ole tehty) 12

13 Päiväkummun päiväkoti: Kunto: tyydyttävä/ heikko Rakennus rakennettu 1910 Päiväkoti remontoitu 1982 Kuntoarvio tehty 2004 ( arvion mukaiset korjauskustannukset euroa) Tarpeelliset remontit: Lvi tekniikan uusimista, Lto-kenno, kiertovesipumput yms. Paloilmoitinkeskus vanha ( toimintavarmuus heikkenee) Hirsirakenteiden elämisen takia, lattian rakenteissa ilmavuotoja. (1/2 rossipohja) Tiloissa on pientä sisäilmaongelmaa (käyttäjät oireilee) Tilat epäkäytännölliset sokkeloisuuden takia Sisäpuolen pintaremontti Pihan leikkivälineet heikkokuntoiset Tehtyjä remontteja: Pihojen pintamuotoilut ja sadevesi kaivojen asennus 2009 Kuntoarvion pienet akuutit työt pääosin tehty, keittiön lattiaremonttia ei ole tehty. Paavolan päiväkoti: Kunto: heikko Rakennus rakennettu 1947 Kiinteistöön on tehty vain pieniä vuosiremontteja (vaatii isompaa peruskorjausta) Kuntoarviota ei ole tehty Tarpeelliset remontit: Peruskorjaus Lvi tekniikan uusiminen Vesikaton kunto kartoitettava Ulkorappausten kunnostus ja maalaus, sekä ikkunoiden uusiminen Kellarin seinien vedeneristys (rakennus kaivettava ympäriinsä auki 2,5 m syvyydeltä) Tilat epäkäytännölliset sokkeloisuuden takia Leikkipihan leikkivälineet heikkokuntoiset Tehtyjä remontteja: Pihojen pintamuotoilua ja muutaman sadevesikaivojen asennus 2009 Rakennusten välinen lämpökanaali uusittu n Pientä pintaremonttia maalaus yms. Aarnontien vuorohoito: Kunto: tyydyttävä/ hyvä Rakennus rakennettu 1960 luvulla Edellinen omistaja tehnyt remonttia 2000 luvulla 13

14 remontoitu päiväkodiksi 2009 (toinen pääty kaupungin toimesta) Kuntoarvio tehty 2008 (kuntoarvion akuutit korjaukset tehty) Tarpeelliset remontit: Ullakon lisäeristäminen Valurautaviemäriputkien uusiminen / päällystäminen (50 vuoden käyttöikä) Ulkoverhouksen kuitusementtilevyjen uusiminen (asbestipitoiset) Sisäpuolen alakattojen uusiminen ja höyrynsulkumuovin asentaminen Tiloissa on sisäilmaongelmaa (käyttäjät oireilee, erityisesti alakerrassa) Tilat epäkäytännölliset sokkeloisuuden ja kerroksien takia Ikkunat ja terassien ovet uusimistarpeessa Tehtyjä remontteja: Pihojen pintamuotoilut ja sadevesi kaivojen asennus 2010 Kuntoarvion akuutit työt tehty Rakennus osittain peruskorjattu Sisäilmanäyte otettu (terveystarkastaja) ei havaittavia haittoja! Leikkipuistotalo: Kunto: tyydyttävä/ hyvä Rakennus rakennettu 1990 Kiinteistöön on tehty pieniä vuosiremontteja Kuntoarviota ei ole tehty Tarpeelliset remontit: Lvi tekniikan pienet kunnostukset Vesikaton varttilevyt heikot, hajoilee muutamia vuosittain Tilat pienet Leikkipiha ja leikkivälineet heikkokuntoiset, aita kunnostettava Pikku Mäntylä: Kunto: hyvä Rakennus rakennettu 1990, laajennus 2010 Kiinteistöön vanhaan osaan ei suuria korjauksia Kuntoarviota ei ole tehty Tarpeelliset remontit: Pienet Lvi tekniikan kunnostukset vanhalla osalla Tiloissa pientä sisäilmaongelmaa Tehtyjä remontteja: Pihojen pintamuotoilut ja sadevesi kaivojen asennus 2011 vanhallekin osalle Vanhalta osalta otettu materiaali näyte matosta (terveystarkastaja) 14

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys

Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvittys RAAHEN KAUPUNKI Perusopetuksen ja päivähoidon palveluverkkoselvitys FCG KONSULTOINTI OY P21270P001 1 (74) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdantoo... 1 1.1 Tehtävän rajaus ja selvityksen materiaalista sopiminen.........

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9. Esiopetuskelpoisuus ja sosionomit Varhaiskasvatuksessa työskentelevien Talentian jäsenten kiinnostus toimia esiopetusta antavana lastentarhanopettajana Marjo Varsa 19.9.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI ASKOLA LAPINJÄRVI LOVIISA MYRSKYLÄ PORNAINEN PORVOO SIPOO LAPPTRÄSK LOVISA MÖRSKOM BORGNÄS BORGÅ SIBBO ASKOLAN, LAPINJÄRVEN, LOVIISAN, MYRSKYLÄN, PORNAISTEN, PORVOON JA SIPOON YHDISTYMISSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN

SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN Sas. ja tervo ltk 9.6.2010 Liite A, asia 6 KERIMÄEN KUNTA SOSIAAI - JA TERVEYS SIVISTYSOSASTO OSASTO SEL VITYS PÄIVÄHOIDON SIIRTÄMISESTÄ. HALLINNOLLISESTI SOSIAALITOIMESTA SIVISTYSTOIMEEN SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja 15 Laaturyhmä & Ulla Soukainen Varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto 18.3.2015 8 1 Sisällys 1 Taustaa... 2 1.1 Laaturyhmätyöskentely... 3 1.2 Yhteistyö muiden tahojen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017

Vetelin kunta. Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Vetelin kunta Suunnitelma talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä 2014-2017 Sisällysluettelo Lähtötilanne..3 Tilinpäätösennuste...3 Kattamisvelvoite..5 Tasapainotustoimenpiteet.. 5

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ. Hanna Panula ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN LASTEN JA HEIDÄN PERHEIDENSÄ HUOMIOIMINEN PÄIVÄHOITO- JÄRJESTELMÄSSÄ Hanna Panula Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Syksy 2007 2 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Porvoon ruokapalvelujen ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma

Porvoon ruokapalvelujen ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma Porvoon ruokapalvelujen ja keittiöverkoston kehittämissuunnitelma LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT, RUOKAPALVELUT 7.6.2013 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Tavoite... 5 Liikelaitos Porvoon tilapalvelut,

Lisätiedot