TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan tilannetta ja tehnyt seuraavan esityksen pohjalta päätöksen, jonka voimassaolo päättyy : RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAPÄINEN MUUTTAMINEN PÄIVÄKODIN OSASTOKSI Kunnanhallitus 28 Kestilän alueen päivähoito on järjestetty päiväkodissa ja ryhmäperhepäiväkodissa. Lisäksi on yksi perhepäivähoitaja omassa kodissa ja yksi lasten kotona. Paikkoja näihin yksiköihin on resurssoitu seuraavasti: Päiväkoti Esikko: 7 kokopäiväpaikkaa tai 13 osapäiväpaikkaa Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupihlaja: 12 kokopäiväpaikkaa Perhepäivähoitaja 1: Perhepäivähoitaja 2: 4 kokopäiväpaikkaa 4 osapäiväpaikkaa Päiväkoti Esikon esiopetus-esiopetuksen päivähoito- koululaisten päivähoito ryhmä on täynnä (10 osapäivälasta+ 2 kokopäivälasta). Ryhmäperhepäiväkoti Pikkupihlajassa on kirjoilla saakka 18 lasta, joiden hoitoajat ovat pääsääntöisesti saatu järjestymään siten, että lain sallima 12 lasta on yhtäaikaisesti hoidossa. Pikkupihlaja on auki päivittäin n välillä, viikonloppuisin aamusta ja illasta, jolloin keskipäivällä ei ole lapsia. Perhepäivähoitajien paikat ovat täynnä. Ryhmän jakamiseksi suunniteltu perhepäivähoitajan siirtäminen ryhmäperhepäiväkotityöstä kotiin työskentelemään ei riitä lisäämään paikkoja tarpeeksi ja uusien hoitajien saaminen kentälle ei ole onnistunut. Toisen ryhmiksen perustaminen edellyttäisi uusien tilojen käyttöönottoa. Uusia hakemuksia on käsittelyssä yhteensä 11, joista yhdelle on tällä hetkellä myönnetty päivähoitopaikka, mutta päivähoitopäiviä ei ole voitu myöntää niin paljon kuin vanhemmat ovat hakeneet. Viisi

2 paikkaa on myönnettävä helmikuulla ja loput viisi paikkaa myöhemmin kevään aikana. Uusien hakemusten mukaisten päivähoitopaikkojen myöntäminen lisää aukiolotarvetta joinakin iltoina klo asti. Myös viikonloppuhoito voi lisääntyä. Lapsimääräkuormitusta aiheuttaa myös perhepäivähoitajan vapaiden järjestelyt. Perhepäivähoidon varalapsia on hoidossa 2-4 päivänä/kk. Tähän tulee joka kerta resurssoida ryhmäperhepäiväkodissa yksi perhepäivähoitaja. Tilanteesta on käyty keskustelua varhaiskasvatustiimissä Tilannetta ei voida arvioida nopeasti ohimeneväksi ruuhkatilanteeksi, koska lapsimäärä tulee olemaan vähintään koko kevään samankaltainen. Lainmukainen ryhmäperhepäiväkodin enimmäislapsimäärä rikkoutuisi todennäköisesti joka päivä. Kestilän Pulkkilan alueen päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppainen on tehnyt vertailun eri vaihtoehtojen toteuttamisesta ja niihin tarvittavista henkilömääristä (liite ) sekä em. vertailuun perustuvan ehdotuksen. Päiväkodissa 3 vuotta täyttäneitä lapsia voi olla 7/lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja ja alle 3-vuotiaita lapsia 4 / lastentarhanopettaja tai lastenhoitaja. Käytännössä alle 3-vuotiaat siis vievät kaksi paikkaa päiväkotiryhmässä. Joka kolmannella kasvatushenkilöllä tulee olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. Ryhmäperhepäiväkodissa lapsen iästä riippumatta lapsia voi olla 4 lasta/lastenhoitaja tai perhepäivähoitaja. Yli kahdeksan lapsen ryhmässä yhdellä on oltava lastenhoitajan kelpoisuus. Kestilässä on jo päiväkotitoimintaa, jonka nk. satelliittiksi voisi liittää ryhmäperhepäiväkoti Pikkupihlajan. Ryhmäperhepäiväkodin tilojen soveltuvuus päiväkotitoiminnan järjestämiseen on hyvä ilman eri järjestelyjä. Henkilöstörakenne edellyttää ryhmään lastentarhanopettajan toimen. Pikkupihlajan nykyisestä henkilökunnasta kolme on lastenhoitajia, jotka voidaan laskea resurssihenkilökuntaan. Laajat aukioloajat edellyttävät lisäksi yhden lastenhoitajan palkkaamisen määräajalle. Ryhmässä olevia perhepäivähoitajia (1,5) tarvitaan avustajatehtäviin ja sijaistamiseen. Vuosilomia on pitämättä kevään aikana n. 8 viikkoa. Henkilökunnasta tulisi tarvittaessa voida irrottaa myös esiopetuksen puolelle sijainen. Henkilöstön lisääminen ja henkilöstörakenteen muuttaminen ei aiheuta lisämäärärahan tarvetta vuoden 2014 talousarvioon. Muutokset tehdään lastentarhanopettajan toimen osalta sisäisellä

3 siirrolla ja lastenhoitajan toimen osalta palkkaamalla määräaikainen lastenhoitaja. Valmistelijan ehdotus/päivähoidon johtaja: Kunnanhallitus muuttaa ryhmäperhepäiväkoti Pikkupihlajan päiväkoti Esikon osastoksi ajalle ja määrittelee sen 0-6 vuotiaiden sisarusryhmäksi ja antaa luvan palkata siihen määräajalle lastentarhanopettajan ja lastenhoitajan. Liitteinä ovat Kestilän ja Pulkkilan päivähoidonohjaaja Sirkka Kemppaisen laatima ehdotus päivähoitopaikkojen lisäämisestä, vertailu vaihtoehdoista sekä Kuntaliiton erityisasiantuntija Jarkko Lahtisen vastaus tiedusteluun järjestelyjen lainmukaisuudesta. Päätösehdotus (Sivistys- ja perusturvajohtaja): Päätösehdotus tehdään kokouksessa. Päätösehdotus (sivistys- ja perusturvajohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. TILAPÄISEN PÄIVÄKOTIOSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Kestilän alueen päivähoitolasten määrässä on tapahtunut laskua keväästä syksyyn tultaessa. Toukokuussa Pikkupihlajan päiväkotiosaston kirjoilla oli peräti 26 lasta. Tällä hetkellä kirjoilla on 16 lasta, mutta arviolta lapsimäärä nousee pikkuhiljaa koko ajan kevättä kohden mentäessä. Ryhmässä on kaksi alle 3 -vuotiasta ts. nämä lapset ovat kahden paikalla sisarusryhmässä. Erityisen tuen tarvetta on seitsemällä lapsella. Tuen tarve vaihtelee puhe- ja toimintaterapiasta muutoin pedagogisen tai vanhemmuuden tukemisen tarpeeseen.

4 Henkilökuntamäärää on säädelty lapsimäärän ja hoitoaikojen suhteessa (henkilökuntaa on nyt 2 vähemmän kuin alkuperäisessä suunnitelmassa, jolloin lapsia oli enemmän ja aukioloaika laajempi). Tällä hetkellä lapsia ei ole viikonloppuhoidossa, joten se lisää lapsimäärää arkipäivinä. Hoitoajat vaihtelevat 6.15 ja välillä, mutta tavallisin iltahoitoaika on päättynyt tänä syksynä klo Henkilökuntarakenne on syksyllä 2014 seuraava: lastentarhanopettaja kolme (3) lastenhoitajaa perhepäivähoitaja avustajana päiväkotityöntekijän tehtäviä hoitava osa-aikainen perhepäivähoitaja. Lapsimäärä puoltaa edelleen Pikkupihlajan päiväkotiosastona jatkamista, koska lapsimäärät ylittävät yhtäaikaa paikalla ollessaan 12 lapsen rajan. Sen lisäksi, että Kuntaliiton Jarkko Lahtinen antoi vastauksensa keväällä päivähoitojärjestelymme lainmukaisuudesta, on myös Aluehallintoviraston opetustoimen ylitarkastaja Hanna-Mari Sarlin vastannut lähettämässään sähköpostissa: " Ryhmiksenkään toiminnassa ei voi edes tilapäisesti poiketa asetuksen 8 :n määräyksistä ryhmäkoossa ja henkilöstömitoituksessa." Päivähoitoasetus 8 : Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta. Sekä päiväkoti- että ryhmäperhepäivähoidossa tulee huomioida aina myös asetuksen määräys: Kun päiväkodissa/perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta, tulee tämä ottaa huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä, jollei päiväkodissa/perhepäiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa. Pikkupihlajan erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä puoltaa päiväkotitoiminnan jatkamista ja lastentarhanopettajan pedagogisen osaamisen käyttämistä ryhmässä. Lastentarhanopettajan ammattitaito edesauttaa varhaista puuttumista lasten ongelmiin (ks. varhaiskasvatuksen talousarvion 2014 tekstiosa). Laskelmia Pikkupihlajan päiväkotiosastona toimimisesta on tehty keväällä. Kustannusten näkökulmasta henkilöstömäärän tarkalla sääntelyllä voidaan kustannukset pitää kurissa. Jos

5 ryhmäperhepäivätoiminta voitaisiin järjestää vain klo 8-16 välille ja lapsia olisi kahdeksan, voitaisiin sen osoittaa olevan selkeästi edullisempi vaihtoehto kuin päiväkotitoiminta. Vuorohoitoa järjestäessä ryhmäperhepäivätoiminta on osoittautunut yleensä kalliimmaksi eikä se anna samanlaista mahdollisuutta kuin päiväkotitoiminta joustaa henkilöstömäärissä lapsimäärän kasvaessa. Valmistelijan ehdotus/päivähoidon johtaja: Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se muuttaa ryhmäperhepäiväkoti Pikkupihlajan päiväkoti Esikon osastoksi pysyvästi ja määrittelee sen 0-6 vuotiaiden sisarusryhmäksi ja antaa luvan palkata toimintaa varten lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen. Määräraha lastentarhanopettajan palkkaamiseksi on varattu vuoden 2015 talousarvioon. Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja): Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se muuttaa ryhmäperhepäiväkoti Pikkupihlajan päiväkoti Esikon osastoksi pysyvästi ja määrittelee sen 0-6 vuotiaiden sisarusryhmäksi ja antaa luvan palkata toimintaa varten lastentarhanopettajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen alkaen. Määräraha lastentarhanopettajan palkkaamiseksi on varattu vuoden 2015 talousarvioon. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Merkitään, että Marjo Mällinen totesi itsensä esteelliseksi ja poistui asiasta käydyn keskutelun ja päätöksenteon ajaksi.

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 49 28.04.2009 Perusturvalautakunta 60 12.05.2009 Kunnanhallitus 114 18.05.2009 Kunnanvaltuusto 51 25.05.2009

Perusturvalautakunta 49 28.04.2009 Perusturvalautakunta 60 12.05.2009 Kunnanhallitus 114 18.05.2009 Kunnanvaltuusto 51 25.05.2009 Perusturvalautakunta 49 28.04.2009 Perusturvalautakunta 60 12.05.2009 Kunnanhallitus 114 18.05.2009 Kunnanvaltuusto 51 25.05.2009 Päivähoidon tarve ja tilaratkaisut 2902/41/410/2007 PERUSLK 49 Valmistelija:

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 23.04.2015 klo 16:00-18:20 Paikka Euran kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Ansio Teemu

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012

Pohjois-Euran varhaiskasvatuspalvelut 495/12.05.00/2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 17.10.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 90 21.11.2012 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 03.04.2013 Kasvatus- ja opetuslautakunta 23 19.06.2013 Kunnanhallitus 188 12.08.2013

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015

ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI Sivistystoimi VARHAISKASVATUKSEN / PÄIVÄHOIDON STRATEGIA 2006-2015 Sosiaalilautakunta 16.11.2006 Sivistyslautakunta 21.11.2006 Kaupunginhallitus 22.1.2007 Kaupunginvaltuusto 19.3.2007

Lisätiedot

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Opetuslautakunta nro 5/2010 17.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 74 OPLTK 75 OPLTK 76 Kokouksen järjestäytyminen jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Taloudellinen tilanne OPLTK 77 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJARESURSSIT

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17:00 19:24. Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Neiron koulu Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi Korvola

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 / 2015 Aika 19.5.2015 klo 19.01 20.37 Paikka Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 36 Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 37 Kirjaston aukioloajat kesällä... 5

Lisätiedot

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen

27.5.2015. OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen 1 (5) OAJ:n linjaukset lapsiryhmien muodostamisesta päiväkodissa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe tulee voimaan 1.8.2015. Tämä linjaus on voimassa 1.8 alkaen siihen asti kunnes uuden

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen

Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Koulutuslautakunta 25 06.03.2012 Kunnanhallitus 75 19.03.2012 Koulutuslautakunta 42 12.04.2012 Määräaikaisen luokanopettajan palkkaaminen 41/31/311/2012 KOULTK 25 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015

EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 EURA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2014-2015 SISÄLTÖ Tervetuloa Euran varhaiskasvatuspalveluihin 3 Perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito 4 Päiväkodit 5 Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, avoin päiväkoti Omppu

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma

Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma Päivähoidon rakenneuudistussuunnitelma PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 1 (12) PÄIVÄHOIDON RAKENNEUUDISTUSSUUNNITELMA 2 (12) Sisältö 1. Johdanto 2 2. Päivähoidon nykytilanteen kuvaus 2 3. Päivähoidon

Lisätiedot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot

1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1. Varhaiskasvatuksen käsitteitä ja valtakunnalliset reunaehdot 1.1 Varhaiskasvatus ja päivähoito Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämän piireissä tapahtuvaa

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille Kirjalliset toimintaperiaatteet, säännöt 18.2.2015 Dnro UBN/2014:229 Lasten päivähoitoa koskevat säännöt ja täytäntöönpanosäännöt sisältäen vuorohoitoa tarvitsevien lasten hoidon. - Tietoa huoltajille

Lisätiedot

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat

Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat Kasvatus- ja opetuslautakunta 19 23.04.2015 Pohjois-Euran varhaiskasvatuksen toimitilat 157/10.04.07/2015 Kasvope 19 Kunnanhallitus on 16.3.2015 48 antanut kuntajohtamisen käyttösuunnitelmassa 2015 kasvatus-

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot