Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut"

Transkriptio

1 Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat Sotkuman päiväkoti ja Outilan ryhmäperhepäiväkoti. Lisäksi voitte tiedustella perhepäivähoidon (hoitajan kotona), kolmiperhepäivähoidon (lapsen ja perheen kotona) ja yksityisen hoidon palvelutarjonnasta (yksityinen palveluntuottaja) myös muualla kunnan alueella päivähoitoa tarvitseville lapsille. Polvijärvellä varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on noin 140 varhaiskasvatusikäistä lasta sekä heidän parissaan eri työtehtävissä Polvijärvellä työskentelee noin 30 työntekijää. Varhaiskasvatuksen hallinnosta vastaa ja varhaiskasvatuksen henkilöstön esimiehenä toimii varhaiskasvatusjohtaja. Polvijärven kunnassa varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja hoito- ja kasvatustehtävässä. Yhteistyössä kotien ja henkilöstön kanssa edistetään lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä tuottaen kunnalliset lasten ikä- ja kehitystasoa vastaavat kasvatus-, opetus- ja hoitopalvelut. Jokaiselle lapselle laaditaan vuosittain lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä kasvattajahenkilöstön ja lapsen huoltajien kanssa. Tarvittaessa lapsella on mahdollisuus yksilöllisesti suunniteltuihin varhaiserityiskasvatuksen palveluihin, joita voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä lapsen, perheen, terapeuttien sekä kiertävän erityislastentarhanopettajan toimesta. Hakeminen Varhaiskasvatuksen kunnallisiin palveluihin haetaan päivähoitohakemuslomakkeella, jonka voit tulostaa ja palauttaa allekirjoitettuna varhaiskasvatusjohtajalle. Pyydämme täyttämään jokaisesta perheen päivähoitoa tarvitsevasta lapsesta oman hakemuslomakkeen. Päivähoitopaikkaa haetaan 4 kuukautta ennen päivähoidon tarpeen alkamista, mutta kuitenkin akuutin hoidon tarpeen tilanteissa viimeistään 2 viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Tiedon päivähoitopaikasta perhe saa postitse, jonka jälkeen perheen tulisi vahvistaa päivähoitopaikan vastaanottaminen. Suosittelemme myös päivähoidon sijoituspäätöksen saatuanne sopimaan lapsiryhmän kasvattajien kanssa lapselle ja perheelle sopivimmista päivähoitoon tutustumiskäytänteistä. Viimeistään 2 viikkoa hoidon aloituksesta perheen tulisi ilmoittaa myös maksupäätöksen tekemistä varten tarvittavat tiedot, kuten perheen koko, huoltajien tulotiedot sekä sopimustiedot lapsen hoitoaikaan tai hoitoaikavarauksiin liittyen. Lisätiedot varhaiskasvatuksen palveluista, päivähoitomaksuista, varhaiskasvatuksen hallinnosta, yksityisistä palvelumuodoista ja päivähoidon palveluohjauksesta sekä tilapäisestä päivähoidosta voitte tiedustella varhaiskasvatusjohtajalta. Kiertävä erityislastentarhanopettaja Minna Piironen puhelin t

2 Päiväkoti Peukaloinen Sijaitsee Polvijärven kirkonkylällä osoitteessa: Rinnetie 12, Polvijärvi Vuonna 2014 päiväkoti Peukaloinen täytti 25 vuotta. Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin klo 7 17 tai muina aikoina lasten hoidontarvetta vastaavasti sopimuksen mukaan. Päiväkodissa toimivat lapsiryhmämme tarjoavat varhaiskasvatuspalvelut 53 lapselle kolmessa lapsiryhmässä. Lapsiryhmissämme työskentelee lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja tarvittaessa muuta avustavaa henkilöstöä. Lisäksi päiväkodilla on käytössään kiertävän erityislastentarhanopettajan palvelut. n toimisto sijaitsee päiväkodin tiloissa. Lasten hoidontarveilmoitukset (hoidonperuutukset mieluiten aamuisin klo 9:n mennessä) ja muut yhteydenotot pyydämme tekemään suoraan lapsen oman ryhmän kasvattajille. Yhteystiedot päiväkodin toiminta-aikana päiväkoti Peukaloisen lapsiryhmiin ovat seuraavat: Lilliputit (1-3-vuotiaat) puhelin Lastentarhanopettaja Asta Hirvonen Menninkäiset (4-5-vuotiaat) puhelin Lastentarhanopettaja Leena Kokkonen Maahiset (6-vuotiaat/esiopetus) puhelin Lastentarhanopettaja Marja-Riitta Räsänen Päiväkodin keittiö puhelin Päiväkoti Peukaloisen toiminnassa painotetaan lasten liikuntaa, ilmaisutaitoa sekä luonto- ja ympäristökasvatusta. Jokaiselle lapselle tehdään vuosittain lapsen oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen huoltajien kanssa. Päiväkodissamme on käytössä hoitoaikaperusteinen päivähoitomaksu, josta tuntivaraus pyydetään ilmoittamaan vähintään 3 kuukauden sopimusajaksi kerrallaan. Lasten ateriat toimitetaan päiväkotiin keskuskeittiöltä ja lapsiryhmien ruokalista noudattaa perusopetuksen ruokalistaa. Päiväkoti Peukaloisen lasten hallinnolliset päivähoidon sijoitus- ja maksupäätökset tekee varhaiskasvatusjohtaja. Rukkitien ryhmäperhepäiväkoti

3 Rukkitien ryhmäperhepäiväkoti toimii osoitteessa: Rukkitie 12, Polvijärvi Ryhmäperhepäiväkoti on avoinna lasten hoidontarpeen mukaisesti. Ryhmän toiminnasta voitte olla yhteydessä lastenhoitaja Sonja Timoseen. Puhelinnumero ryhmään on Lasten hallinnolliset päivähoidon sijoitus- ja maksupäätökset tekee varhaiskasvatusjohtaja. Sotkuman päiväkoti Sotkuman päiväkoti sijaitsee Sotkuman koulun yhteydessä osoitteessa: Käsämäntie 6, Sotkuma Päiväkoti on avoinna maanantaista perjantaihin tai muuna aikana lasten hoidon tarvetta vastaavasti sopimuksen mukaan. Päiväkodissa toimii kaksi lapsiryhmää ja päivähoito näissä ryhmissä voidaan tarjota 33 lapselle. Varhaiskasvatusyksikön vastaavana Sotkuman päiväkodissa toimii lastentarhanopettaja Sirpa- Maarit Romu. Hänet tavoittaa puhelinnumerosta parhaiten virka-aikana klo jälkeen ja tse ( tulee lähettää ). Lasten hoidontarveilmoitukset (hoidonperuutukset mieluiten aamuisin klo 9:n mennessä) ja muut yhteydenotot pyydämme tekemään suoraan lapsen oman ryhmän kasvattajille. Yhteystiedot päiväkodin toiminta-aikana Sotkuman päiväkodin lapsiryhmiin ovat seuraavat: Esikot (1-3-vuotiaat) puhelin Unikot (3-6-vuotiaat) puhelin Päivähoidon sijoitus- ja maksupäätökset lapsille tekee varhaiskasvatusjohtaja. Sotkuman ryhmäperhepäiväkoti

4 Outilan ryhmäperhepäiväkoti sijaitsee osoitteessa: Outilantie 6, Sotkuma puhelin Ryhmäperhepäiväkoti on avoinna lasten hoidontarpeen mukaisesti. Ryhmän toiminnasta voitte olla yhteydessä lastenhoitaja Merja Tanskaseen. Lasten hallinnolliset päivähoidon sijoitus- ja maksupäätökset tekee varhaiskasvatusjohtaja. Perhepäivähoito Perhepäivähoitajan kotona on mahdollista hoitaa 4 alle kouluikäisen lapsen pienryhmässä tapahtuva päivähoito. Kunnalliset perhepäivähoitajat työskentelevät pääasiassa kirkonkylällä taajama-alueella. Tarpeen mukaan perhepäivähoidon palveluita on mahdollista järjestää mahdollisuuksien mukaan myös kylillä. Perhepäivähoitajana voi työskennellä, jos on suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon, perhepäivähoitajakurssin tai muun varhaiskasvatusalan tutkinnon. Perhepäivähoitaja työskentelee omassa kodissaan, joka on hyväksytty kunnassa perhepäivähoitopaikaksi. Perhepäivähoidon tehtävistä kiinnostuneita henkilöitä pyydetään olemaan yhteydessä varhaiskasvatusjohtajaan, sillä pientä lapsiryhmää arvostavat asiakkaamme sijoitetaan mielellään kodinomaisiin perhepäivähoidon lapsiryhmiin ja haku perhepäivähoidon tehtäviin on kunnassa ollut jatkuvaa. Perhepäivähoitajan ollessa estynyt hoitamaan lapsiryhmänsä lapsia esimerkiksi vuosiloman aikana, lapsille tarjotaan varahoitoa toisen perhepäivähoitajan luona tai muissa päivähoidon toimipisteissämme. Perhepäivähoidon ohjauksesta vastaa varhaiskasvatusjohtaja, jonka tehtävänä on ohjata, tukea ja valvoa perhepäivähoitajan hoito- ja kasvatustoimintaa. Perhepäivähoidon lasten sijoitus- ja maksupäätökset tekee varhaiskasvatusjohtaja. Varhaiskasvatussuunnitelma lapselle tehdään perhepäivähoitajan toimesta ja tarvittaessa kasvatuksellista tukea tai erityisvarhaiskasvatuksen palveluita on saatavilla esimerkiksi kiertävältä erityislastentarhanopettajalta. Lisätiedot kunnallisesta perhepäivähoidosta ovat saatavilla varhaiskasvatusjohtajalta.

5 Yksityisen hoidon tuki Perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea silloin, kun päivähoidon valintaoikeuden piiriin kuuluvan lapsen vanhemmat valitsevat kunnallisen päivähoitopaikan sijasta yksityisen palveluntuottajan järjestämän päivähoidon. Hoitopaikan tulee olla kunnan hyväksymä ja valvoma, jolloin edellytetään yhteydenottoa varhaiskasvatusjohtajaan ennen palvelun käynnistämistä. Tuen saamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei kenenkään lapsen osalta käytetä oikeutta kotihoidon tukeen. Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta ja se maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Päivähoidon hallinto tekee Polvijärven kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden osalta lasten päivähoidon sijoituspäätökset, maksupäätökset sekä tarjoaa palveluohjausta asiakasperheille esimerkiksi hoidon aloitusvaiheessa. Päivähoidon irtisanoutuminen tulee tehdä kirjallisena ja palautetaan myös varhaiskasvatusjohtajalle mielellään 2 kuukautta ennen palveluntarpeen päättymistä, mutta viimeistään 2 viikkoa ennen palveluntarpeen päättymistä.

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 1 VARHAISKASVATUKSEN LINJAUKSIA LOPELLA KUNNAN STRATEGIA Lopen kunnan strategiassa yhtenä arvona on peruspalveluiden saatavuus ja laatu. Päivähoidossa kiinnitetään

Lisätiedot

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta

-t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE. Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti. Toivakan kunta TOIVAKAN PÄIVÄHOITO /~ -t'2i- Afith ~! \ PAlVAHOIDON TIEDOTE Voimavarana luonto - kasvuvoimana sijainti Toivakan kunta TERVETULOA TOIVAKAN KUNNAN PÄIVÄHOITOON Varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito,

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille)

LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LAPSIPERHEIDEN PALVELUT LIEDOSSA (suunnattu 0-6 -vuotiaiden lasten perheille) LIETO (opas päivitetty 05/2009) 2 Tämän Lapsiperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri

Lisätiedot

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA

VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA VAUVAPERHEIDEN PALVELUT UUDESSAKAUPUNGISSA UUSIKAUPUNKI 2 Tämän Vauvaperheiden palvelut -esitteen ovat koonneet Turun AMK:n sosionomi-opiskelijat Meri Fingerroos ja Minna Roos harjoittelutyönään Mannerheimin

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma

Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma 2014 Säkylän iltapäivätoiminnan yleinen toimintasuunnitelma Sivistyslautakunta 7.5.2014 18 1 Sisällys 1. Tavoitteet... 2 2. Järjestämisen yleiset periaatteet... 2 3. Toimintaympäristö ja tilat... 3 4.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut 2 Oulu varhaiskasvatuspalvelut Hoivaa, kasvatusta ja opetusta Varhaiset vuodet ovat ainutkertainen vaihe lapsen elämässä. Vanhempainvapaan jälkeen tulee ajankohtaiseksi, miten lapsen

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti

Kaivolan päiväkoti. toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014. Kaivolan päiväkoti Kaivolan päiväkoti toivottaa Teidät tervetulleeksi kaudelle 2013-2014 Kaivolan päiväkoti Liipolantie 3 25360 Pertteli puh. 044 778 7999 vauhtivarpaat@salo.fi punaposket@salo.fi Kuperkeikka Turrintie 17

Lisätiedot

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006

Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelma 2003-2006 1 Ohjelman sisältö: 1. Taustaa 2. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen nykytila 3. Kuntouttavan varhaiskasvatuksen ohjelmaa tukevat ja ohjaavat valtakunnalliset

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013

PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013 PYHÄNNÄN KUNTATIEDOTE HELMIKUU 2013 1 Sisältö Valtuuston kokous... 1 Kirjastossa tapahtuu:... 1 Haettavana lasten kunnalliset vapautuvat hoitopaikat toimintakaudelle 2013-2014... 1 Esiopetukseen hakeminen...

Lisätiedot

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä

Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Sivistyspalvelut kuntarakenne-selvityksessä Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta ja Tammelan kunta tekevät vapaaehtoisen kuntarakenneselvityksen. Hankkeen tavoitteena on mm. tehdä selvitys

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomalais-venäläinen päiväkoti Miska-talo Palvelumuoto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2

SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TIEDOKSI HUOLTAJILLE 2 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄYTYMISEN 3 YLEISET PERIAATTEET 2.1 Koko- ja osapäivähoito 4 2.2 Vuorohoito 5 2.3 Tilapäinen päivähoito 5 2.4 Esiopetus 6 2.5 Kerhot

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 -

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTA- SUUNNITELMA 2013 - SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS JA TAVOITTEET... 3 2. TOIMINNAN SISÄLLÖLLISET PAINOALUEET JA SUUNNITTELUN PERIAATTEET... 4 3. TOIMINNAN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET versio 13.4.2012 MJ PÄIVÄHOIDON TILATARPEET Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2012 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. NYKYTILANNE... 3 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut... 3 2.2. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012

LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 EURAN KUNTA KÖYLIÖN KUNTA SÄKYLÄN KUNTA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2010-2012 Lastensuojelulaki (417/2007) 12 SISÄLLYSLUETTELO 2(29) 1. JOHDANTO 3 2. LASTENSUOJELUN SUUNNITELMAN LAATIMINEN PROSESSINA 3

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS

ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS ORIVEDEN KAUPUNGIN PALVELUOPAS Sisällysluettelo Arvoisa kuntalainen ja palvelujen käyttäjä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto... 3 yhteystietoja... 4 ASUKASLUKU JA PINTA-ALA... 4 veroprosentit vuonna 2013...

Lisätiedot

Toimintakausi 2014-2015

Toimintakausi 2014-2015 Toimintakausi 2014-2015 LAPSIRYHMÄT JA HENKILÖKUNTA TOIMINTAKAUDELLA 2014-2015 PÄIVÄKODIN JOHTAJA Tuula Sarja 020 632 2236, 040 7213856 tuula.sarja@aanekoski.fi VAAPUKAT Kirkkotie 6 040 0115272 konginkankaan.paivakoti@aanekoski.fi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot