MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

2 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILA Varhaiskasvatus Muhoksella Muhoksen varhaiskasvatuspalvelut Kunnalliset päivähoitopaikat Yksityiset päivähoitopaikat Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päivähoitomuodoittain Kokopäivähoito, osapäivähoito ja avoin varhaiskasvatus Lapsimäärät syntymävuoden mukaan kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa Muuta huomioitavaa Avoin varhaiskasvatus Varhaiserityiskasvatus 12 3 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA TOTEUTTAMISVASTUU Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö Varhaiskasvatuksen laatu ja talous 14 4 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen hallinto Arvio varhaiskasvatuksen tilatarpeesta 16 5 VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTARPEET 18

3 3 1 STRATEGIAN TAVOITTEET Tämän strategiatyön tavoitteena on luoda Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluille suunnitelma palveluiden tuottamiseksi ja järjestämiseksi. Muhoksen varhaiskasvatusstrategian tarkoitus on tukea kunnanvaltuuston hyväksymän Muhoksen kunnan strategiaan määriteltyjä painopisteitä sekä ohjata Muhoksella toteutettavaa varhaiskasvatusta. Strategia muodostaa selkeän tavoitteellisen linjauksen siitä, miten palveluita tuotetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle Kasvatuksen perusta annetaan lapsen kotona ja lapsen vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Kotikasvatuksen tukena toimivat varhaiskasvatuspalvelut, jotka tarjoavat yhteiskunnallisesti säädeltyä varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuspalveluilla tarkoitetaan päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa, esiopetusta sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa. Lapsella ja perheellä on varhaiskasvatuspalveluun subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän toteuttamisen lähtökohtana ovat lasten ja perheiden tarpeet. Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan tavoitteellista ja suunnitelmallista toimintaa, joka koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen monipuolisesta kokonaisuudesta. Varhaiskasvatus tukee joustavasti jokaisen lapsen kehityspiirteitä ja on osa elinikäistä oppimista. Varhaiskasvatuksen perusteet lähtevät valtionhallinnosta. Eduskunta ja valtioneuvosto säätävät varhaiskasvatusta koskevat lait ja asetukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelusta, hallinnosta ja ohjauksesta. Varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja sen toteuttamisesta vastaa kunta siihen liittyvien lakien ja asetusten puitteissa. Kunnanvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätäntävaltaa varhaiskasvatusta koskevissa päätöksissä. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut vastaavat varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen toteuttamisesta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan antamien tavoitteiden mukaisesti.

4 4 Varhaiskasvatusstrategian päivitystyöryhmä: Katri Hyvärinen, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Noora Valkonen, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen Juha Valta, Opetuspalvelujohtaja Virpi Uutela, Varhaiskasvatusjohtaja Liisi Teittinen, Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Anne-Maria Tikkanen, Päivärinteen vs. päiväkodinjohtaja Kaarina Parkkisenniemi, Koivulehdon päiväkodinjohtaja Kirsti Hyvärinen, Perhepäivähoidon ohjaaja Tuula Leinonen, Veturitien / Koivulehdon päiväkodin johtaja

5 5 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jossa lähtökohtana on ammattitaitoon perustuva kokonaisvaltainen käsitys lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta Päivähoidon muodot * Perhepäivähoito *Ryhmäperhepäivähoito * Päiväkotihoito * Esiopetus Päivähoitoon liittyvä lainsäädäntö * Laki lasten päivähoidosta 36/1973 * Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 * Perusopetuslaki 628/1998 * Sosiaalihuoltolaki 710/1982 *Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 *Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta 603/1996 Päivähoidon henkilöstön kelpoisuuteen ja koulutukseen liittyvä lainsäädäntö * Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 ( 6 sekä 8 ) * Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista 804/1992 * Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (53 ) Päivähoidon maksuihin liittyvä lainsäädäntö * Laki sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 * Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992

6 6 2 VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILA 2.1 Varhaiskasvatus Muhoksella Kunnanvaltuuston hyväksymässä Muhoksen kunnan strategiassa hahmotellaan visio kasvavasta ja hallitusti uudistuvasta kunnasta, joka pitää huolta kuntalaistensa hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja ympäristöstä. Muhoksen kunnassa on laadittu valtakunnallisen ohjeistuksen mukainen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), jota on viimeksi päivitetty keväällä Lasten vanhempia on kuultu arvopohjan työstämisessä sekä päivitystyön aikana keväällä Suunnitelman tavoitteena on luoda yhtenäiset toimintatavat Muhoksen varhaiskasvatuksesta vastaaville toimijoille. Suunnitelma luo samalla pohjaa varhaiskasvatuksen arvioinnille. Esiopetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa lain edellyttämällä tavalla. Opetushallitus on määrännyt esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Uusi esiopetussuunnitelma on otettava käyttöön viimeistään Kaikista Muhoslaisista alle kouluikäisistä lapsista kunnallisen tai yksityisen päivähoidon piirissä oli noin 53 %. Kaikkiaan alle kouluikäisiä lapsia ( syntyneitä) on 898. Kaikista Muhoksella asuvista alle kouluikäisistä lapsista päiväkodeissa järjestettävässä päivähoidossa oli 34 % (kunnallinen ja yksityinen päiväkotihoito). Muhoksella kotihoidon ja päivähoidon välinen suhde on pysynyt samana vuodesta 2010 lähtien. Helmikuusta 2015 alkaen Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on aloitettu avoimen varhaiskasvatuksen toiminta. Toiminta on aloitettu Koivulehdon päiväkodin uusissa tiloissa, jotka valmistuivat vuoden 2014 lopussa. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmissä oli helmikuussa noin 60 lasta ja perheryhmässä lapsia ja vanhempia noin Muhoksella kunnallisia ja yksityisiä varhaiskasvatuspalveluita käytti helmikuussa 2015 noin 58% kaikista alle kouluikäisistä lapsista. Oulun seudun kunnissa tehdään tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatukseen liittyvissä asioissa. Toimintatapojen ja ohjeistamisen yhtenäistäminen on seudulla järkevää, koska toiminta yltää yli kuntarajojen ja vanhempien työssäkäyntialue ulottuu koko seutukuntaan.

7 7 2.2 Muhoksen varhaiskasvatuspalvelut YKSITYINEN PÄIVÄHOITO Päiväkotihoito Sopimussuhteiset hoitajat KUNNAN JÄRJESTÄMÄ PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS Päiväkotihoito Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito VANHEMMAT JÄRJESTÄVÄT ITSE LAPSEN HOIDON Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki kunta suorittaa haku Kelalta VANHEMMAT VALITSEVAT VARHAISKASVATUSPALVELUISTA kunta suorittaa haku Kelalta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (päiväkodit) kunta suorittaa haku Kelalta Äitiys/isyys/vanhempainraha ja -vapaa LAPSEN SYNTYMÄ

8 8 2.3 Kunnalliset päivähoitopaikat Perhepäivähoito 138 paikkaa 1-6 v 29 omassa kodissa työskentelevää hoitajaa 9 lasten kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa työskentelevää Koivulehdon päiväkoti 117 paikkaa 6 lapsiryhmää (1-6 v) - Vuoropäivähoitoa - Esiopetusta Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Avoimen varhaiskasvatuksen toiminta 96 paikkaa 4 lapsiryhmää (1-6 v) sekä 1 lapsiryhmä Laitasaaren koulun yhteydessä - Esiopetusta Tenavat ryhmäperhepäivähoitokoti 12 paikkaa 1 lapsiryhmä v - jatkettu aukioloaika arkipäivisin Yhteensä 363 paikkaa 2.4 Yksityiset päivähoitopaikat Vauhtivekara, päiväkoti 42 paikkaa 1-6 v Esiopetusta Satelliitti, päiväkoti 42 paikkaa 1-6 v Esiopetusta Yhteensä 84 paikkaa

9 9

10 Lapset kunnallisessa varhaiskasvatuksessa päivähoitomuodoittain Kokopäivähoito, osapäivähoito ja avoin varhaiskasvatus Hoitomuoto (helmikuu 2015) Kokopäivähoito* /lapsi (yli 5h/pv) Osapäivähoito** /lapsi (enint.5h/pv) Yhteensä Päiväkotihoito (sis. esiopetuksen 59 lasta) Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Avoin varhaiskasvatus (lapsiryhmät) Kaikki yhteensä *kokopäivähoito = yli 5h/pv ylittävä päivähoito **osapäivähoito = enintään 5h/pv kestävä päivähoito Helmikuussa 2015 Muhoksella oli kunnallisessa päivähoidossa 374 lasta. Päiväkodeissa 222 lasta perhepäivähoidossa 138 lasta ja ryhmäperhepäivähoidossa 14 lasta. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan lapsiryhmissä 60 lasta. Avoimen varhaiskasvatuksen perheryhmätoiminnassa helmikuussa 2015 oli noin lasta ja vanhempaa. Kokopäivähoidossa on perhepäivähoidon lapsista noin 83 % ja päiväkotihoidossa olevista lapsista 66 %. Päiväkotihoidossa osapäivähoidon korkeaa määrää selittää esiopetusta täydentävä päivähoito, joka on pääasiassa osapäivähoitoa (enintään 5h/pv). Varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa oli helmikuussa lasta. Muhoksella perheillä on mahdollisuus tarpeensa mukaisesti sopia hoitopäivien lukumäärän 5-16pv/kk aina kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Osa-aikaisella päivähoidolla tarkoitetaan päivähoitoa, jossa hoidon tarve ei ole joka päivä. Osa-aikainen päivähoito vaikuttaa päiväkotiryhmän hoitopaikkoihin siten, että ryhmään voidaan laskennallisesti sijoittaa enemmän lapsia kuin varsinainen hoitopaikkamäärä on, koska lapset eivät pääsääntöisesti ole yhtä aikaa paikalla.

11 Lapsimäärät syntymävuoden mukaan kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa Hoitomuoto Päiväkotihoito Perhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito Yhteensä Kaikista kunnallisen päivähoidon piirissä olevista lapsista perhepäivähoidossa on noin 37 %. Muhoksen varhaiskasvatuksen alle 3-vuotiaista lapsista noin 67 % saa hoidon perhepäivähoidossa, joko hoitajan omassa kodissa tai lasten kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Päiväkotihoidossa olevista lapsista alle 3 -vuotiaita on noin 12 % ja yli 3 -vuotiaita noin 88 % Muuta huomioitavaa Vuoropäivähoidon tarve on lisääntynyt Muhoksella viimeisten vuosien aikana. Vuorohoidon kysyntä perustuu pääosaksi hoitoalan työpaikkojen suureen määrään. Koivulehdon päiväkodissa vastataan ympärivuorokautisen vuoropäivähoidon tarpeeseen. Tenavien ryhmäperhepäivähoitokodin aukioloaikaa tullaan supistamaan, mahdollisuuksien mukaan, lukien noin klo välille arkisin. Vuoropäivähoidon tarve on Muhoksella keskittynyt erityisesti ilta- ja viikonloppuhoitoon. Alle 3 -vuotiaiden päiväkotipaikkojen osuus on suhteessa päiväkotipaikkojen kokonaismäärään pieni. Alle 3 -vuotiaiden lasten päiväkotipaikkoja on tällä hetkellä, mikäli vuoropäivähoitoa ei oteta huomioon, vain Päivärinteen päiväkodissa. Alle 3-vuotiaiden hoitopaikkojen osuus on tällä hetkellä noin 6 %. Koivulehdon päiväkodin yksi lapsiryhmä tullaan muuttamaan elokuusta 2015 alkaen alle 3 -vuotiaiden päiväkotiryhmäksi, jolloin voidaan kasvattaa alle 3 -vuotiaiden päiväkotipaikkojen määrää 12 hoitopaikalla.

12 12 Kansainvälistymisen myötä eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien lasten määrä on kasvanut, ja tulevaisuudessa on oletettavaa määrän edelleen lisääntyvän. Tämä edellyttää henkilökunnalta valmiuksia kohdata erilaisia kulttuureja. 2.6 Avoin varhaiskasvatus Avoin varhaiskasvatus on muun päivähoidon ohella toteutettua palvelua lapsiperheille. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista varhaiskasvatusta, joka on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Avoimen varhaiskasvatuksen palvelut voivat olla myös vaihtoehto kokopäivähoidolle, ja näin ollen sillä voi olla kokopäivähoitoa vähentävä vaikutus. Avointa varhaiskasvatusta tarjotaan lapsille tai lapsille ja heidän vanhemmilleen yhdessä. Lapsille avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa, johon liittyy oppimista leikkien, liikkuen, tutkien ja taiteellisesti kokien. Toiminta pohjautuu Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Palvelut tarjoavat lapselle mahdollisuuden tavata ja saada uusia kavereita, jolloin lapselle avautuu tilaisuus harjoitella sosiaalisia taitojaan. Palvelut tarjoavat myös elämyksiä, iloa ja virkistystä erilaisessa yhteistoiminnassa. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoavat myös seurakunta ja erilaiset järjestöt. Vanhemmille avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat paitsi lyhytaikaista hoitoapua myös tilaisuuden osallistua yhdessä lapsensa kanssa monipuoliseen ja virkistävään toimintaan sekä mahdollisuuden tavata muita lapsiperheitä. Vanhemmilla on myös mahdollisuus saada tukea vanhemmuudelleen toisilta samassa tilanteessa olevilta lapsiperheiltä ja henkilökunnalta. Muhoksen kunta tuottaa avointa varhaiskasvatustoimintaa Koivulehdon päiväkodissa. Toimintamuotoina tarjotaan osa-aikaista varhaiskasvatusta 2-5-vuotiaille sekä avointa perheryhmätoimintaa. Lapsiryhmät kokoontuvat 2 krt/vko, 3h/kerta, jolloin lapsi jää ryhmään ilman vanhempaa. Perheryhmä on avoin ryhmä, jonne lapset tulevat yhdessä vanhemman kanssa. Toiminnassa noudatetaan Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Avoimessa varhaiskasvatuksessa työskentelevät työparina lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja. Avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmä toimintaan tuli tammikuussa 2015 noin 120 hakemusta. Lapsiryhmiin voitiin sijoittaa 60 lasta.

13 Varhaiserityiskasvatus Kun vanhemmilla, päivähoidon kasvattajilla tai neuvolassa on herännyt huoli lapsen kehityksestä tai oppimisesta, lähdetään yhdessä miettimään keinoja lapsen kasvun ja oppimisen tukemiseksi. Tuki tulee aloittaa heti kun tarve on havaittu. Muhoksen varhaiskasvatuksessa on käytössä kolmiportaisen tuen malli. Yleistä tukea annetaan kun lapsi tarvitsee hieman enemmän yksilöllistä tukea. Tuen tarve huomioidaan lapsen toiminta- ja kasvuympäristössä. Tehostettua tukea annetaan kun lapsi tarvitsee vielä joustavampaa ja yksilöllisempää tukea. Erityiseen tukeen siirrytään silloin, kun tehostetun tuen menetelmät eivät riitä tai tuen tarve osoittautuu pitkäkestoiseksi ja intensiiviseksi. Lapsella voi myös olla jo päivähoitoon tai esiopetukseen tullessaan asiantuntijan lausunto erityisen tuen tarpeesta. Kaikkia tukimuotoja toteutetaan varhaiskasvatuksen arjessa. Paljon yksilöllistä tukea tarvitsevan lapsen/lasten ryhmään voidaan sijoittaa avustaja. Erityistä tukea tarvitsevien lasten hoidossa ja kasvatuksessa tehdään moniammatillista yhteistyötä terapeuttien, neuvolan ja esim. OYS:n kanssa. Muhoksella varhaiserityiskasvatuksen kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO). Muhoksen kunnassa varhaiserityiskasvatus on osa päivähoitoa ja lapset sijoitetaan päivähoitoryhmiin sekä koulujen esiopetusryhmiin lähipalveluperiaatteella. Tavoitteena on tarjota tukea tarvitseville lapsille kuntouttavaa varhaiskasvatusta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhainen tukeminen on lapsen edun mukaista. Mahdollisimman varhain aloitetut tukitoimet ennaltaehkäisevät ongelmien lisääntymistä ja auttavat lasta selviytymään paremmin tulevaisuudessakin. Pitkällä aikavälillä varhainen tukeminen säästää myös sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia. Tehostettua tai erityistä tukea saavat lapset Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksessa (helmikuussa 2015) Yksikkö Lapsia Tukea saavat % Päiväkodit % Perhepäivähoito sis. ryhmäperhepäivähoito % Yhteensä 374 8,5 % Yksityisissä päiväkodeissa tukea saavia lapsia oli noin 6 % helmikuussa 2015.

14 14 3 VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS JA TOTEUTTAMISVASTUU 3.1 Varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstö Muhoksen kunnan varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on lapsen kokema ilo arjessa. Kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen elämykset ja yhteiset kokemukset toisten lasten kanssa ovat merkityksellisiä lapsen elämässä. Lapsen ilo ja innostus luovat pohjaa tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. Keskeistä on lapsen kunnioittaminen omana itsenään: lapsi kokee saavansa arvostusta ja ymmärrystä sekä uskaltaa olla oma itsensä ja yrittää. Varhaiskasvatus, kuten myös esiopetus, kuuluu opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan alaisuuteen. Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen johdossa on opetuspalvelujohtaja. Lasten varhaiskasvatuspalveluista vastaa varhaiskasvatusjohtaja. Päiväkotien johtajat vastaavat yksikkönsä toiminnasta. He toimivat päiväkotinsa henkilöstön esimiehenä. Perhepäivähoidon ohjaaja vastaa perhepäivähoidosta. Varhaiskasvatusjohtaja toimii päiväkodin johtajien ja perhepäivähoidon ohjaajan esimiehenä sekä vastaa ryhmäperhepäivähoidosta. Kunnallisissa varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee yhteensä 101 työntekijää. Työntekijät jakautuvat seuraavasti: hallinnossa toimii 3 henkilöä, varhaiserityiskasvatuksessa 1 henkilö, päiväkodeissa 52 henkilöä, perhepäivähoidossa 40 ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa 5. Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoitokotien työvoimatarpeiden vaihteluun on pystytty vastaamaan palkkaamalla määräaikaista henkilökuntaa. Varhaiskasvatuspalveluista eläköityy vuoteen 2020 mennessä yhteensä 19 työntekijää, päiväkodeista 11 työntekijää, joista on viisi (5) lastentarhanopettajaa ja kuusi (6) lastenhoitajaa, perhepäivähoidosta (8) työntekijää, joista kolme (3) työskentelee omassa kodissa ja muut joko päiväkodeissa avustajina tai ryhmäperhepäivähoitokodeissa. Tulevaisuudessa rekrytoitavilla lastentarhanopettajilla tulee olla esiopetuspätevyys. Muhoksen omassa kodissa hoitavien perhepäivähoitajien keski-ikä on tällä hetkellä noin 42 vuotta. Muhoksella on saatu hyvin ammattitaitoisia ja koulutettuja perhepäivähoitajia

15 15 työskentelemään omassa kodissa tai lasten kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa. Päivähoidon kysynnän vaihteluihin on kyetty vastamaan perhepäivähoidon avulla. 3.2 Varhaiskasvatuksen laatu ja talous Varhaiskasvatuksen monipuoliset ja kattavat palvelut, ammattitaitoinen henkilökunta sekä toiminnan kehittäminen ja arviointi takaavat laadukkaat palvelut. Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyttä mitataan vuosittaisella kyselyllä. Tulevaisuudessa voisi miettiä siirtymistä paperisesta kyselystä sähköiseen, jolloin vastanneiden asiakkaiden määrä voisi olla korkeampi. Toiminnan kehittämistä ja arviointia seurataan vuosittain tehtävällä yksikön toimintakertomuksella, joka viedään tiedoksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle. Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2014 tilinpäätös on seuraavanlainen. Varhaiskasvatuksen käyttömenot olivat yhteensä ja asiakasmaksutulot Käyttömenot jakautuivat seuraavasti: päiväkodit , perhepäivähoito , ryhmäperhepäivähoitokodit , hallinto ja lasten kotihoidon tuki , yksityisen hoidontuki ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä Asiakasmaksutulot jakautuvat seuraavasti: päiväkodit , perhepäivähoito , ryhmäperhepäivähoitokodit Kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden keskiarvo hinnat v kokopäivähoidossa: Päivähoitomuoto /pv /kk Päiväkotihoito (alle 3.v) (vain Päivärinteen päiväkoti) 75, ,70 Päiväkoti (3-6.v) 41,26 866,40 Perhepäivähoito (0-6.v) 53, ,00 Ryhmäperhepäivähoito: vuoropäivähoito (0-6.v) 85, ,50

16 16 4 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen hallinto Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetuspalvelujohtaja Toimistosihteeri Varhaiskasvatusjohtaja Tenavat ryhmäperhepäiväh Varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivärinteen päiväkodinjohtaja Koivulehdon päiväkodinjohtaja Perhepäivähoidon ohjaaja Päivärinteen päiväkoti Päivärinteen alueen perhepäivähoito Koivulehdon päiväkoti Koivulehdon päiväkodin avoin varhaiskasvatustoiminta P Perhepäivähoito ä ö Koivulehdon päiväkodin johtajan vastuu alueelle kuuluu kuusi lapsiryhmää ja avoimen varhaiskasvatuksen toiminta. Koivulehdon päiväkodissa tarjotaan ympärivuorokautista päivähoitoa. Päivärinteen päiväkodin johtajan vastuualueella on viisi päiväkotiryhmää ja noin kahdeksan päivärinteen alueen perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidosta vastaa perhepäivähoidonohjaaja ja Tenavien ryhmäperhepäivähoitokodista varhaiskasvatusjohtaja.

17 17

18 Arvio varhaiskasvatuksen tilatarpeesta Kunnallisen varhaiskasvatuspalveluiden tilantarpeeseen tulevina vuosina vaikuttaa keskeisesti syntyvyyden kasvu, muuttoliike kuntaan, päivähoitomuotojen painotus ja yksityisen päivähoidon osuus koko varhaiskasvatuspalveluista. Alle kouluikäiset lapset Muhoksella 2015 Syntymävuosi Lapsimäärä Tilastokeskuksen 2012 ennusteen mukaan ikäluokkien 0-6 lapsimäärässä tapahtuu kasvua vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen kasvutahti näyttäisi tasaantuvan. Väestöennusteen pohjalta voidaan arvioida, että päivähoidon kysyntä pysyy tasaisena vuoteen Ikäluokat 0-6 Muhoksella vuosina väestöennusteen mukaan yht Koivulehdon päiväkodin hoitopaikat olivat helmikuussa 2015 täynnä. Lapsia Koivulehdon päiväkodissa oli 128, kun hoitopaikkojen lukumäärä on 117. Myös Muhoksella toimivat yksityiset päiväkodit olivat täynnä helmikuussa Muhoksen keskustan alueella päivähoidon mahdolliseen kysyntään voidaan ensisijaisesti vastata tällä hetkellä perhepäivähoidolla. Päivärinteen alueen tulevat tarpeet varhaiskasvatuspalvelujen saatavuudessa tulee huomioida uusia tiloja suunnitellessa. Mikäli tulevaisuudessa perustetaan uusia yksiköitä, tulee harkita perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisiä ratkaisuja, ns. monitoimitiloja. Päiväkotien ja

19 19 koulujen yhteistyö sujuu sitä joustavammin ja lapsen varhaiskasvatuksellisesta jatkumosta tulee sitä eheämpi, mitä lähempänä yksiköt sijaitsevat toisiaan. Toimintamallin tulee olla osa lapsen kasvua ja kehitystä tukevaa prosessia, jossa varhaiskasvatus ja perusopetus nähdään jatkumona. Toiminnalliset yhteistilat säästävät myös käyttökustannuksia esim. ruoka- ja tukipalvelussa. Kunnallisen päivähoidon tilat tulevat olemaan kapasiteettinsa rajoilla vielä usean vuoden ajan. Uusia tiloja suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon, että henkilöstön määrä joustaa huomattavasti nopeammin kuin päivähoitotilat hoitotarpeen kasvaessa. Tiloissa tulisi olla ns. kasvun varaa. Vanhemmilta saadun palautteen mukaan päiväkotirakentamisen tulisi sijoittua vanhempien työmatkan varrelle. Muhoksella toimii kaksi yksityistä päiväkotia, Vauhtivekara ja Satelliitti, joissa päivähoitopaikkoja on yhteensä 84 ja lapsia oli helmikuussa 2015 hoidossa 86. Sen lisäksi yksityisenhoidontuella helmikuussa 2015 hoidettiin 16 lasta. Yksityisten päivähoitopaikkojen osuus suhteessa kunnallisiin päivähoitopaikkoihin on tällä hetkellä noin 23 %. Muhoksen keskustan alueella yksityisen päiväkotihoidon osuus suhteessa kunnalliseen päiväkotihoitoon on noin 72 %. Kunnan tuleviin päivähoidon tilatarpeisiin tulee vastata mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on linjannut yksityisen ja kunnallisen päivähoidon väliseksi suhteeksi maksimissaan 25 %.

20 20 5 VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTARPEET Kehittämiskohde Tavoite Aikataulu Päivärinteen päiväkodin nykyisten tilojen kunto ja alueen päivähoitopaikkojen riittävyys tulevaisuudessa Uudet monitoimitilat perusopetuksen kanssa Huomioidaan alueen kaavoitus Päiväkotipaikkojen ja vuorohoidon paikkojen riittävyys Muhoksen koko kunnan alueella Uusi yksikkö huomioiden vanhempien työssä kulku suunta ja monitoimitilat yhdessä perusopetuksen kanssa / Tenavien ryhmäperhepäivähoitokodin muuttaminen päiväkodiksi Palveluseteli Päätöksen tekoon Perhepäivähoidon varahoidon kehittäminen ja varahoidon resurssihenkilöstön kehittäminen Pienryhmäpedagogiikan kehittäminen Tiivistetään varahoidon yhteistyötä 2015 päiväkotien ja tenavien ryhmäperhepäivähoitokodin kanssa ja resurssoidaan päiväkoteihin 1 lastenhoitaja/päiväkoti perhepäivähoidon varahoitoon Arviointi ja jatkokehittäminen 2015 Varhaiserityiskasvatuksen kehittäminen Nivelvaiheiden prosessikuvaukset Moniammatillisen yhteistyön periaatteet Lapset puheeksi työmenetelmän jalkauttaminen Opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteinen erityisopettajan toimi Kuvataan prosessit: kodista varhaiskasvatukseen varhaiskasvatuksen sisällä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen (myös koulun) esiopetuksesta kouluun 2 krt vuosi kokoontuminen: sosiaalipalvelut, varhaiskasvatuspalvelut, neuvola Toimintamalli on käytössä koko varhaiskasvatuspalveluissa

21 21 Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden laajentaminen Hoitopaikkatakuu Varhaiskasvatuspalveluiden tieto- ja viestintätekniikan suunnitelma ja lasten mediakasvatuksen kehittäminen Avoimien varhaiskasvatuspalvelujen lisääminen kunnan eri alueille Päiväkodeissa käytössä hoitopaikkatakuu TVT- suunnitelmat asiakas- ja henkilöstö näkökulmista. Hoitoaikaperusteiseen päivähoitoon varautuminen. Mediakasvatuksen koulutukset varhaiskasvatuksen henkilöstölle Varhaiskasvatusstrategian päivittäminen Varhaiskasvatuksen esimiesten työntekijöiden määrä Uuden valtuustokauden alussa 2017 Esimiesten alaisuudessa työntekijää 2017 Varhaiskasvatuksen perhetyö Varhaiskasvatuksen perhetyöntekijän toimi 2018

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 Veera 6 v. Opetuslautakunta 15.6.2011 103 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOIDON NYKYTILA 5 3.1. Päivähoito

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon OHOI Osaamista vuorohoitoon Henkilöstökoulutus 7.3.2016 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman mukainen hoito, kasvatus ja opetus - vuorohoidon erityispiirteet huomioon tuula.dahlblom@jamk.fi Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Koivulehdon päiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Koivulehdon päiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Koivulehdon päiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Koivulehdon päiväkodin toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Yleistä

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE

VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Varhaiskasvatus VUOROVAIKUTUS JA KIINTYMYSSUHDE Lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde vahvistuvat parhaiten, kun perhe viettää aikaa yhdessä. Pienelle lapselle riittävät kotona saadut

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Graafinen ohjeisto Päiväkotihoito Kemin päiväkodit tarjoavat lapsiperheille yksilöllistä, korkeatasoista ja monipuolista varhaiskasvatusta. Toiminta on sekä tavoitteellista, että

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Tenavat ryhmäperhepäiväkoti. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Tenavat ryhmäperhepäiväkoti TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Tenavien ryhmäperhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimikaudelle 2017-2018

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma

Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma Kontiolahden varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma 2017-2018 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Joensuun

Lisätiedot

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k.

LAPSEN KUVA LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Julkisuuslaki 24 1 mom. 25-k. LAPSEN KUVA Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Tämä lomake on suunnitelman toinen osa. Suunnitelma tukee lapsen yksilöllistä kasvua, kehitystä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta

Asiakasraati Hannamaija Väkiparta Asiakasraati 16.2.2016 Hannamaija Väkiparta 24.2.2016 Varhaiskasvatuslaki Voimassa 1.8.2015 alkaen Varhaiskasvatuksen määrittely: Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista

Lisätiedot

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen

Ajankohtaisfoorumi Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Ajankohtaisfoorumi 29.11.2012 Kommenttipuheenvuoro Pirjo Matikainen Varhaiskasvatus on peruspalvelukuntayhtymä Kallion ja Selänteen alueella organisoitu sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluen näiden palveluiden

Lisätiedot

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa

Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari Jyväskylä Marja-Liisa Vuorohoito varhaiskasvatuksessa lasten opetuksen, kasvun ja kehityksen sekä vanhemmuuden tukijana OHOI-seminaari 21.9.2016 Jyväskylä Marja-Liisa Keski-Rauska, KT ylitarkastaja (varhaiskasvatus) Länsi-

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle

MUHOKSEN KUNTA. Perhepäivähoito. TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle MUHOKSEN KUNTA Perhepäivähoito TOIMINTASUUNNITELMA Toimikaudelle 2017 2018 Hyvinvointilautakunnan 31.10.2017 hyväksymä Perhepäivähoidon toimintasuunnitelma toimintakaudelle 2017-2018 Perhepäivähoitoa voidaan

Lisätiedot

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on lapsiperheille suunnattujen palveluiden avulla tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat

Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Lapsen kehityksen tukeminen esiopetuksessa Toimintaa ohjaavat asiakirjat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010 Jyväskylän kaupungin esiopetussuunnitelma 2010 Oppilashuollon strategia Lapsen esiopetuksen

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke

Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta. hanke Orimattilan varhaiskasvatuksen pedagogisten työtapojen kehittäminen varhaiskasvatussuunnitelman näkökulmasta hanke 2016-2017 Hankkeen esittely 2.9.2016 Hanketyöryhmä Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella tavoitellaan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi

Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Talousarvio 2016 Toimenpiteet/suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2016 30 Varhaiskasvatus Toteutunut 2015 Talousarvio 2016 Muutos 2016-2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus

Perusopetuksen uudistuvat normit. Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuksen uudistuvat normit Opetusneuvos Pirjo Koivula Opetushallitus Perusopetuslain muuttaminen Erityisopetuksen strategiatyöryhmän muistio 11/2007 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Tilatarve perustuu tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen

Tilatarve perustuu tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen TARVESELVITYSRAPORTTI /PÄIVÄRINTEEN PÄIVÄKOTI 1. Hankkeen nimi Päivärinteen päiväkoti 2. Tilatarve Tilatarve perustuu tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen Väestöennuste 0-6 vuotiaat Muhoksella

Lisätiedot

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin

Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksiin Viite: OKM059:00/2012 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman (22.6.2011) mukaan säädetään laki varhaiskasvatuksesta.

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus

Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö. Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus Turvallinen ja kehittävä kasvuympäristö Kotkan päivähoito ja varhaiskasvatus Monipuolista varhaiskasvatusta Kotkassa perheen pienimmille tarjotaan monipuolisia ja korkealaatuisia varhaiskasvatus palveluja

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014

Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 Tervetuloa esiopetusiltaan! Esiopetuksen info-ilta 11.2.2014 TV/11.2.2014 Järvenpäässä annetaan maksutonta esiopetusta kunnallisissa ja ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. (700 h/v) Esiopetukseen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34. Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh Virpi Leino, puh 29.10.2015 Sivu 1 / 1 4640/03.00.00/2015 34 Päiväkotien henkilöstömitoitusta koskeva päivähoitoasetuksen muutos Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Virpi Leino, puh. 046 877 1846

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Amurinlinnan vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Hyvää hoitoa vuorotta! Amurinlinna on ympärivuorokauden auki oleva päiväkoti. Tarjoamme hoitoa lapsille, joiden vanhemmat tekevät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kati Costiander Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat 20.9.2016 Kati Costiander Opetushallitus Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012 KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen

Lisätiedot

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista

Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta 2008-2012 Kuntien näkemyksiä kehittämistoiminnan tuloksista Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoiminta Kehittämistoiminnassa mukana oleville opetuksen

Lisätiedot

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys

Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Porin kaupunkiseudun kuntarakenneselvitys Varhaiskasvatus ja perusopetus Puheenjohtajapalaveri 10.1.2014 Nykytilan kuvaus / Varhaiskasvatus Kunta Päiväkodit Ryhmikset PPH kotona Kust. / lapsi / vuosi /

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU

KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU KESKUSPUISTON PÄIVÄKODIN VASU 2013-2014 2 Sisällysluettelo: 1. Päiväkodin kuvaus, toiminta-ajatus, tavoitteet ja arvot 2. Päiväkodissa pidämme tärkeänä 3. Leikkiminen 4. Vuorovaikutus 5. Kasvatuskumppanuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän

Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän Oulun kaupungin lausunto varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän esityksistä Sivistys- ja kulttuurilautakunta 15.5.2014 2 Oulun kaupunki on lausunnossaan ottanut kantaa niihin asioihin,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia

Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Pyhäjoen kunnan varhaiskasvatusstrategia Kunnanhallitus 10.12.2012 Kunnanvaltuusto 19.12.2012 Sisällys Johdanto...3 1. Päivähoitoon liittyvät käsitteet...3 2. Päivähoidon toimintaympäristön lähimenneisyyden

Lisätiedot