VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI TOUKOKUU 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI TOUKOKUU 2012"

Transkriptio

1 VARHAISKASVATUKSEN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN RAPORTTI TOUKOKUU 2012

2 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN NYKYTILA Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuksen henkilöstö Kotihoidon tuki ja yksityisen päivähoidon palveluraha Varhaiskasvatuksen kustannukset Nykyisten kiinteistöjen / tilojen kunto 12 2 VARHAISKASVATUKSEN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT Päiväkodit Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Yksityinen palvelutuotanto 16 3 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN EHDOTUS 16 4 LOPUKSI 17 2

3 JOHDANTO Saarijärven kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän, jonka tarkoituksena on suunnitella ja tukea varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuuden kehittämistä ja yhteistyötä sivistystoimen sisällä ja muiden toimialojen kanssa palvelustrategian mukaisesti. Työryhmään kuuluvat hallinto- ja henkilöstöjohtaja Satu Autiosalo, päivähoidon aluejohtaja Erja Humalajoki, varhaiskasvatusjohtaja Maija Jääskeläinen (työryhmän sihteeri), kaupunginhallituksen edustaja, työryhmän puheenjohtaja Riitta Kaikuranta, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Kari Nuopponen, pääluottamusmies (JHL) Jarmo Nyrönen ja vs. sivistysjohtaja Arja Siikström. Työryhmä on kokoontunut kevään aikana kahdeksan (8) kertaa, joista yksi oli yhteinen kokous kouluverkkotyöryhmän kanssa. Työryhmässä on ollut kuultavana myös päivähoidon aluejohtajat Sisko-Annikki Komu- Moisio ja Marjo Rouvinen, OAJ:n pääluottamusmies Jouko Salo, tekninen johtaja Hannu Seppälä ja kunnossapitomestari Pasi Nikara. Varhaiskasvatuspalvelut, esiopetus ja päivähoito ovat peruspalveluja, joiden toimintaa säädellään useilla eri laeilla ja asetuksilla (perusopetuslaki 628/1998 ja asetus 852/1998, laki lasten päivähoidosta 36/1973 ja asetus lasten päivähoidosta 293/1973, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 ja täydentävä asetus 608/2005, asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/1998). Samat säädökset koskevat sekä kunnallista että yksityisen toiminnan järjestämistä; kunnalla on velvollisuus valvoa yksityistä päivähoitoa. Päivähoitolaissa ja -asetuksessa on määritelty toiminnan tavoitteet, lapsen oikeus päivähoitoon, kasvatushenkilöstön määrää ja koulutusta suhteessa hoidettavien lasten määrään ja ikään eri päivähoitomuodoissa. Vanhempien tulee hakea päivähoitopaikkaa neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarpeen alkua. Mikäli hoidon tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelupaikasta, on päivähoitopaikkaa haettava välittömästi, viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista. Päiväkodeissa kokopäivähoidossa tulee olla yksi koulutettu työntekijä neljää (4) alle 3- vuotista lasta kohden ja yksi koulutettu työntekijä seitsemää (7) yli 3-vuotiasta lasta kohden. Perhepäivähoidossa voi olla hoidossa neljä kokopäiväistä ja yksi osa-aikainen lapsi yhtä perhepäivähoitajaa kohden; ryhmäperhepäivähoidossa voi olla enintään 12 lasta kolmea työntekijää kohden. Silloin yhdellä työntekijöistä tulee olla vähintään lähihoitajan tai vastaava koulutus. Laki (272/2005) ja asetus (608/2005) sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista määrittelee päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa työskentelevän henkilöstön kelpoisuutta. Perusopetuslaki määrittelee puolestaan esiopetuksen järjestämistä sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa. Saarijärvellä järjestettäviä kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja ovat päivähoito (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito ja perhepäivähoito), vuorohoito (päiväkoti), esiopetus (kaikki päiväkodit, viheralueiden ryhmät) ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Tällä hetkellä Saarijärvellä ei ole yksityistä päivähoitoa. 3

4 Tässä raportissa luodaan katsaus varhaiskasvatuksen nykytilaan, esitellään vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä ja esitellään työryhmän ehdotus kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiselle tulevina vuosina. Raportin liitteenä on kartta, jossa näkyvät nykyiset päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja esiopetuspaikat (toimitetaan erikseen). 4

5 1 VARHAISKASVATUSPALVELUJEN NYKYTILA 1.1 Varhaiskasvatuspalvelut Saarijärven kaupunki järjestää varhaiskasvatuspalveluita päiväkodeissa, yhdistetyissä esiopetus- ja aamu-iltapäivähoitoryhmissä, ryhmäperhepäivähoitokodeissa ja perhepäivähoidossa. Päiväkoteja ovat Aarnontien vuorohoitopäiväkoti, Mannila, Päiväkumpu ja Pikku- Mäntylä. Paavola on esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestävä päiväkoti, lisäksi esiopetusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään viheralueilla. Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on 25. Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään yhteensä kahdeksassa (8) ryhmäperhepäiväkodissa (Eteläpelto, Nuppula, Pikkula, Muksula, Suojalinna, Taapero, Tenavala ja Tenavatupa) Näistä Nuppula toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Alla olevassa taulukossa on varhaiskasvatuspalvelujen päivähoitomuotojen paikkaluvut, lasten määrä, ja henkilöstön määrä toukokuussa Päivähoitopaikka paikkaluku lapsia hoito- ja kasvatushenkilöstö ryhmä/ henk. koht. avustajat päiväkodit Aarnontie (vuorohoito, sisarusryhmä) Mannila (integroitu erityisryhmä,3-6v ryhmä) Pikku-Mäntylä (sisarusryhmä, 3-6v ryhmä) Päiväkumpu (integroitu erityisryhmä, 3-6v ryhmä) Paavola ja viheralueet Paavola (esiopetus ja koululaisten apiphoito) viheralueet: (Lannevesi, Tarvaala., Kalmari, Pylkönmäki, Linna) (4 esiop.) (+3 koululaista) 8 (1 erityislastentarhanopettaja, 1 lastentarhanopettaja, 1 lastenhoitaja, 5 päivähoitajaa) (10 esiop.) 7 (1 erityislastentarhanop., 3 lastentarhanopettajaa, 1 lastenhoitaja, 2 päivähoitajaa) (12 esiop.) 6 (1 erityislastentarhanopettaja, 2 lastentarhanopettajaa, 1 lastenhoitaja, 2 päivähoitajaa) (12 esiop.) 8 (1 erityislastentarhanopettaja, 3 lastentarhanopettajaa, 2 lastenhoitajaa, 1 päivähoitaja, 1lähihoitajaoppisop.opisk.) (24 esiop., joista 7 kp + 42 koululaista) (41 esiop., joista 22 kp + 35 koululaista) 3 (1 päiväkodinjohtaja, 1 lastentarhanopettaja, 1 lastenhoitaja) 11 (4 lastentarhanopettajaa, 7 päivähoitajaa, joista 3 osa-aik.), 2 koulunkäynninohjaajaa osa-aik osa-aik. 5

6 ryhmäperhepäivä hoito (pph:n varahoito) Eteläpelto (Husuaho) Pikkula (Kalmari) Muksula (Hännilä) Suojalinna (Linnankylä) Taapero (Tarvaala) Tenavala (Lannevesi) Nuppula (Myllyperä, pph varahoito) Tenavatupa, jatkettu hoitoaika (Pylkönmäki) perhepäivähoito (25) alue 1 (9 perhepäivähoit.) alue 2 (6 perhepäivähoit.) alue 3 (10 perhepäivähoit.) Päivähoitopaikat 319, yhteensä Taulukko 1. varhaiskasvatuspalvelut kaikissa 1 vastaava ryhmäperhepäivähoitaja ja 2 ryhmäperhepäivähoitajaa tarpeen mukaan 104, ,5 47 Varhaiskasvatuspalvelut on jaettu hallinnollisesti kolmeen alueeseen: Alue 1:een kuuluu Pikku-Mäntylän päiväkoti, Tarvaalan esiopetus ja aamu-iltapäivähoito, Linnan iltapäivähoito, Eteläpellon, Suojalinnan ja Taaperon ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito alueilla Autiolahti, Husuaho, Härkälähde, Mustikkakorpi, Tarvaala. Alue 2:een kuuluu Aarnontien ja Päiväkummun päiväkodit, Lanneveden esiopetus ja aamu- iltapäivähoito, Tenavalan ja Nuppulan ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoitoa alueilla Keskusta, Myllyperä, Mansikkaniemi, Lannevesi. Alue 3:een kuuluu Mannilan päiväkoti, Kalmarin ja Pylkönmäen esiopetus ja aamuiltapäivähoito, Pikkulan, Muksulan ja Tenavatuvan ryhmäperhepäiväkodit ja perhepäivähoito alueilla Hietalahti, Mannila, Koiralampi, Kolkanlahti, Kalmari, Pajupuro. Paavolan päiväkoti (esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito) on oma hallinnollinen yksikkönsä, jonka johtaja toimii myös lastentarhanopettajana esiopetusryhmässä. 6

7 Sekä Mannilan että Päiväkummun päiväkodeissa toimii integroidut erityisryhmät. Ryhmissä on n. 5-6 paikkaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja 6-7 paikkaa ns. tukilapsille (yht. 12 paikkaa). Myös muissa päiväkotiryhmissä erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Tuen tarpeesta riippuen voidaan lapsiryhmän kokoa pienentää, ryhmässä on ryhmäavustaja tai lapsella on henkilökohtainen avustaja. Tukea tarvitsevia lapsia on myös viheralueiden esiopetusryhmissä, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Saarijärvellä on neljä erityislastentarhanopettajaa, jotka työskentelevät joko integroiduissa erityisryhmissä (2) tai normaaleissa lapsiryhmissä (2). Koska heidän työpanostaan ei voida hyödyntää muualla, ostetaan Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta konsultoivan erityislastentarhanopettajana palveluja viisi (5) päivää kuukaudessa. Saarijärvellä on keväällä 2012 alle kouluikäisiä lapsia 685, joista päivähoito-oikeuden piirissä on noin 610 lasta. Heistä esiopetusikäisiä on vuotiaita on päivähoidossa 74 lasta, mikä on 37 % ikäryhmästä. 3-6-vuotiaita on 216, mikä on 69,5 % ikäryhmästä. Tällä hetkellä ostetaan kahdelle (2) lapselle päivähoitopalveluja toisista kunnista. Alueittain Saarijärvellä päivähoidossa olevat lapset (ei esiopetusikäiset) jakaantuvat: 1-3v 3-6v alue 1 27 lasta 72 lasta alue 2 20 lasta 67 lasta alue 3 27 lasta 75 lasta Sivistyslautakunnan tavoitekortin mukaan varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on tot arv.2011 tav.2012 Hoidossa olevat % 27,9 % 33,6 % 33 % 1-2 -vuotiaista Hoidossa olevat % 62,6 % 72,8 % 75 % 3-5 -vuotiaista Taulukko 2. Alla olevassa taulukossa 3 on Saarijärven päivähoitoikäiset lapset ja 1 2 luokkien oppilaat lukuvuonna ikäryhmittäin nykyisen koulupiirijaon mukaan. esiop. 4-5v 3-4v 2-3v 1-2v 0-1v 1 lk. 2.lk YHT KAL KOL LAN LIN MAH TAR Pylkkö HERA yht Taulukko 3. Päivähoitoikäiset lapset ja 1 2 lk:n oppilaat lukuvuonna

8 Päivähoitopaikkojen tarve vaihtelee vuoden aikana niin, että kysyntä on suurinta keväisin. Viimeisen neljän vuoden ( ) aikana on päiväkodeissa olevien lasten määrä kasvanut (sisältää myös Paavolan päiväkodin ja viheralueiden esiopetusryhmät), kun taas ryhmäperhepäivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt ryhmäperhepäiväkotien vähenemisen myötä. Vuorohoitoryhmäperhepäiväkoti muuttui päiväkodiksi vuorohoidon tarpeen lisääntymisen vuoksi vuonna Pylkönmäellä olevat kaksi ryhmäperhepäiväkotia yhdistettiin syksyllä Mannilassa toimineet kolme yksikköä lakkautettiin , mutta Eteläpellontielle perustettiin yksi ryhmäperhepäiväkoti joulukuussa Myös perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on vähentynyt hoitajien määrän vähentyessä vuodesta Kuviossa 1 on esitetty eri päivähoitomuodoissa olevien lasten määrän vuosina päiväkodit pph kotona ryhmäpph yhteensä 05/ / / / Kuvio 1. Päivähoidossa olevat lapset vuosina Päivähoitopalveluja tarjotaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa keskimäärin 225 päivänä vuodessa. Esiopetusta ja koululaisten hoitoa järjestetään noin 190 päivänä vuodessa ja vuorohoitoa noin päivänä ympäri vuorokauden vuodessa. Oman haasteensa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen tuovat erityispäivähoidon tarpeet. Saarijärvellä on kaksi integroitua erityisryhmää, mutta myös muissa päivähoitomuodoissa on aina lisääntyvässä määrin erilaista tukea tarvitsevia lapsia. Päivähoitolain muutoksen myötä (2007) erityislastentarhanopettajan palveluja tulee olla kunnassa tarjolla kaikille sitä tarvitseville lapsille. Myös perusopetuslain muutoksen (2010) myötä erityisen tuen järjestämisvelvollisuus on lisääntynyt. Saarijärvi on ostanut vuodesta 2009 alkaen konsultoivan erityislastentarhanopettajan palveluja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta neljä (4) päivää kuukaudessa ja vuoden 2012 alusta viisi (5) päivää kuukaudessa. Tämä palvelu riittää vain henkilöstön konsultointiin niissä yksiköissä, joissa ei ole erityislastentarhanopettajaa (Paavolan päiväkoti, viheralueiden esiopetus, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito). 8

9 1.2 Varhaiskasvatuksen henkilöstö Päiväkodeissa ja viheralueilla on kasvatus- ja hoitohenkilöstöä yhteensä 43 ja ryhmä- tai henkilökohtaisia avustajia 11, joista 3 määräaikaista. Viheralueilla (Kalmari, Lannevesi, Tarvaala ja Pylkönmäki) on syksystä 2010 alkaen järjestetty esiopetusryhmien yhteydessä myös esioppilaiden päivähoito ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Tällä hetkellä ryhmissä työskentelee lastentarhanopettaja, päivähoitaja ja kahdessa yksikössä osaaikainen päivähoitaja, kahdessa ryhmässä on koulunkäynninohjaaja. Linnan koululla on lukuvuonna esioppilaiden ja koululaisten iltapäivähoitoryhmä, jossa on osaaikainen päivähoitaja. Ryhmäavustajista viisi on Paavolan päiväkodissa koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa (yksi kokoaikainen ja neljä osa-aikaista), heistä kolme on vakituisessa työsuhteessa. Päiväkodeissa työskentelevät ryhmäavustajat ovat vakituisessa työsuhteessa olevia alun perin perhepäivähoitajia. Ennusteiden mukaan päiväkodeista jää eläkkeelle yksi työntekijä vuonna 2015 ja kaksi vuonna Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia on tällä hetkellä 25, heistä kaksi on määräaikaisia. Vuoden 2012 aikana (syksyllä) jää eläkkeelle 4 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa. Ennusteiden mukaan perhepäivähoitajista jää eläkkeelle vuonna 2013 yksi, vuonna 2014 kaksi, vuonna 2015 yksi ja 2016 yksi. Ryhmäperhepäiväkoteja on kahdeksan, joista keskustassa oleva Nuppula toimii myös perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Kasvatus- ja hoitohenkilöstöä on 25, heistä kolme jää eläkkeelle vuonna Lisäksi varhaiskasvatuspalveluissa työskentelee kaksi päivähoidon varahenkilöä (päivähoitaja) ja kiertävä perhepäivähoitaja, joiden esimiehenä toimii alue 1:n aluejohtaja. Hallinnollisia työntekijöitä on neljä (varhaiskasvatusjohtaja ja kolme aluejohtajaa). 1.3 Kotihoidon tuki ja yksityisen päivähoidon palveluraha Kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidon järjestämiseksi. Tuen saajien määrä vaihtelee jonkin verran kuukausittain. Huhtikuussa 2012 kotihoidon tukea maksettiin 115 perheelle ja sen piirissä oli 187 lasta. Kotihoidon tuen saajien määrä on vähentynyt tasaisesti vuodesta 2009, mikä näkyy kasvavana tarpeena alle kolmevuotiaiden lasten päivähoitopaikoille. Alla olevassa taulukossa on kotihoidon tuen hakijoiden ja lasten alimmat ja suurimmat määrät vuosittain sekä vuosittain maksetun tuen määrä. Vuoden 2012 tiedot ovat ajalta tammi huhtikuu. tuen hakijat lapsia yht. lapsia kotihoidossa osittainen tuki yksityinen hoito maksettu tuki yht , , , ,10 (04) Taulukko 4. Kotihoidon tuen hakijat ja sen piirissä olevat lapset

10 Yksityisen päivähoidon kuntalisä muuttui elokuussa 2011 yksityisen päivähoidon palvelurahaksi. Se on myös vaihtoehto kunnalliselle päivähoitopaikalle, mutta siihen ei ole subjektiivista oikeutta, vaan myöntämisen ehdot on määritelty erikseen sivistyslautakunnassa. Tällä hetkellä yksityisen päivähoidon palvelurahaa maksetaan yhdelle yksityiselle palveluntuottajalle Jyväskylään. 1.4 Varhaiskasvatuksen kustannukset Varhaiskasvatuksen kustannukset muodostuvat viidestä pääkohdasta: henkilöstömenot, palvelujen ostot (ravitsemuspalvelut, esioppilaiden kuljetus, toimisto-, puhelin-, postitusja atk-palvelut, ostetut päivähoitopalvelut, perhepäivähoidon kustannuskorvaukset sekä muut palvelut), materiaalit (aineet, tarvikkeet, tavarat), muut toimintamenot (vuokrat, muut kulut) ja avustukset kotitalouksille (kotihoidontuki ja yksityisen päivähoidon palveluraha). Vuonna 2011 varhaiskasvatuksen kokonaismenot olivat ja vuoden 2012 talousarviossa Seuraavissa kuvioissa (2 ja 3) on varhaiskasvatuksen kokonaismenojen prosentuaalinen jakautuminen vuoden 2011 toteuman mukaan ja vuoden 2012 talousarvion mukaan. varhaiskasvatus; menot yht % 6 % 10 % henkilöstömenot palvelujen ostot 11 % 71 % materiaalit (aineet, tarvikkeet, tavarat) muut toimintakulut (vuokrat, muut kulut) avustukset kotitalouksille Kuvio 2. Varhaiskasvatukset menot vuonna

11 varhaiskasvatus, TA % henkilöstökulut 6 % 2 % 13 % 67 % palvelujen ostot materiaalit (aineet, tarvikkeet, tavarat) muut toimintakulut (vuokrat, muut menot) avustukset kotitalouksille Kuvio 3. Varhaiskasvatuksen menot talousarvio 2012 Kustannukset päivähoitopaikkaa kohden vaihtelevat eri hoito- ja palvelumuotojen välillä. Varhaiskasvatuksen kustannusten jakautuminen TA % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % vuokra materiaalit palvelujen ostot Henkilöstökulut erityispäivähoito (integroidut ryhmät) päiväkodit; muut ryhmäperhepäivähoito perhepäivähoito Aarnontien vuorohoito Paavola ja viheral.(esiop. ja apip) Kuvio 4. Kustannusten jakautuminen eri palvelumuotojen välillä Aluejohtajien tilavuokrista on osa jyvitetty myös perhepäivähoidon kustannuksiin. 11

12 paikkaluku hoitomuoto Henkilöstökulut hlstökulut /paikka muut yht. muut / paikka kustannukset yhteensä kustannukset /paikka 24 erityispäivähoito (integroidut ryhmät) , , ,00 79 päiväkodit; muut , , ,57 88 ryhmäperhepäivähoito , , ,45 100,5 perhepäivähoito , , ,28 24 Aarnontien vuorohoito , , ,67 94 Paavola ja viheral. (esiopetus ja ap-ip) , , ,86 Taulukko 5. Kustannukset päivähoitopaikkaa kohden vuodessa hoitomuodoittain TA 2012 Varhaiskasvatuksen tulot muodostuvat suoritteiden myyntituotoista (korvaukset kunnilta myydyistä päivähoitopaikoista, muiden suoritteiden myyntituotot, esim. opiskelijoiden ohjauspalkkiot), sosiaalitoimen maksuista (asiakasmaksut) ja muista tuotoista. Vuoden 2011 tulokertymä oli yhteensä , joista 11 % muodostui suoritteiden myyntituotoista, 88,8 % asiakasmaksuista ja 0,2 % muista tuotoista. Vuoden 2012 talousarviossa varhaiskasvatuksen toimintatuotoiksi on arvioitu , joista asiakasmaksujen osuus olisi 94,5 %. 1.4 Nykyisten kiinteistöjen / tilojen kunto Saarijärvellä toimii päiväkoteja viidessä eri kiinteistössä, joista vain Pikku-Mäntylän päiväkoti on suunniteltu ja rakennettu päiväkotitoimintaa varten. Pikku-Mäntylän päiväkoti laajennettiin kahden ryhmän päiväkodiksi vuonna Kunnossapitomestari on tehnyt yhteenvedon nykyisten päiväkotikiinteistöjen kunnosta ja vaadittavista korjaus/kunnostustöistä maaliskuussa 2012: Mannilan päiväkoti: Kunto: heikko Rakennus rakennettu 1880 Päiväkoti remontoitu 1985 ja 1995 Kuntoarvio tehty 2004 Sähkölämmitteinen Päiväkummun päiväkoti: Kunto: tyydyttävä/ heikko Rakennus rakennettu 1910 Päiväkoti remontoitu 1982 Kuntoarvio tehty 2004 Kaukolämpö 12

13 Paavolan päiväkoti: Kunto: heikko Rakennus rakennettu 1947 Kiinteistöön on tehty vain pieniä vuosiremontteja (vaatii isompaa peruskorjausta) Kuntoarviota ei ole tehty Kaukolämpö Aarnontien vuorohoito: Kunto: tyydyttävä/ hyvä Rakennus rakennettu 1960 luvulla Edellinen omistaja tehnyt remonttia 2000 luvulla remontoitu päiväkodiksi 2009 (toinen pääty kaupungin toimesta) Kuntoarvio tehty 2008 (kuntoarvion akuutit korjaukset tehty) Kaukolämpö Pikku Mäntylä: Kunto: hyvä Rakennus rakennettu 1990, laajennus 2010 Kiinteistöön vanhaan osaan ei suuria korjauksia Kuntoarviota ei ole tehty Kaukolämpö Lisäksi kaupungin omistamissa tiloissa toimii perhepäivähoidon varahoito ja ryhmäperhepäivähoitokoti Nuppula: Leikkipuistotalo (Myllytie, ryhmäperhepäivähoitokoti Nuppula): Kunto: tyydyttävä/ hyvä Rakennus rakennettu 1990 Kiinteistöön on tehty pieniä vuosiremontteja Kuntoarviota ei ole tehty Kaukolämpö Varhaiskasvatuksen järjestämää esiopetus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoryhmiä toimii viheralueilla koulujen yhteydessä Kalmarissa, Lannevedellä, Linnan kylällä (vain iltapäivähoito), Pylkönmäellä ja Tarvaalassa. Ryhmäperhepäivähoitoa on asuntotoimen omistamissa tiloissa Husuahossa (Eteläpelto), Lannevedellä ja Pylkönmäellä. Hännilän, Linnan, Kalmarin ja Tarvaalan ryhmäperhepäiväkodit toimivat yksityisiltä vuokratuissa tiloissa. Mannilan, Päiväkummun ja Aarnontien päiväkodeissa on henkilöstöllä todennäköisesti sisäilmaongelmista johtuvia erilaisia oireita ja sairastumisia. Näiden päiväkotien ja Paavolan päiväkodin työntekijöille tehtiin maaliskuussa 2012 sisäilmastokysely. Kaikissa päiväkodeissa henkilöstöllä oli jonkinlaisia oireita, joilla voi olla yhteys sisäilman laatuun. Erityisesti Mannilan ja Päiväkummun päiväkodeissa työskentelevillä oli usealla työntekijällä poskiontelontulehduksia ja muita hengitystieoireita muiden oireiden lisäksi. Myös Aarnontiellä työskentelevillä oli jonkin verran hengitystieoireita. Aluehallintovirasto on kiinnittänyt huomioita Mannilan päiväkodin tilojen kuntoon ja pyytänyt kaupungilta kiireellistä selvitystä toimenpiteistä. Pikku-Mäntylän päiväkotia lukuun ottamatta kaikkiin päiväkotikiinteistöihin tulisi tehdä kuntotutkimus. Myös kiinteistöjen jatkokäyttöä varten on tärkeää tietää niiden todellinen kunto. 13

14 Tekninen johtaja on laatinut alla olevan taulukon varhaiskasvatuksen käytössä olevien kiinteistöjen ylläpitokustannuksista vuonna TALOUSARVIO 2012 Mannilan päiväkoti VARHAISKASVATUS (laskelmissa ei ole mukana pääomakuluja) Käytössä olevat neliömäärät tarkistettava Päivä-kummun päiväkoti Paavola 1 Aarnontie 2 Yhteensä (4 päiväkotia) Myllytien leikkipuisto Pikku- Mäntylän päiväkoti Yhteensä kaikki Osuus % (kaikki) Talonmiespalvelut Henkilöstömenot % Muut % Yhteensä Talonmiespalvelut % Rakennusten KunnossapitoYhteensä % Rakennusten kunnossapito / kp % Alueiden kunnossapito % Kulutusmenot (Tele, vakuutukset, jätehuolto, jätevesi, lämmitys, sähkö, vesi) Yhteensä % Päivystys ja varallaolo % YHTEENSÄ (ylläpitokulut) % YHTEENSÄ Siivous % Hallinto % YHTEENSÄ Käytössä neliömäärä (huoneisto-m2) Ylläpitokulut / m2 / kk (siivous mukana) 8,16 7,29 11,87 9,97 9,02 5,48 5,88 7,86 Vain Siivouskulut / m2 / kk 3,18 2,74 4,43 5,17 3,66 2,46 3,02 Ilman siivousta 4,98 4,56 7,44 4,81 5,37 5,48 3,42 4,84 PERITTÄVÄ VUOKRA Taulukko 6. Varhaiskasvatuksen kiinteistöjen kustannukset Pikku-Mäntylän päiväkodin vuokra on vuodessa ja Myllytien leikkipuiston (= Nuppulan ryhmäperhepäiväkodin) vuokra on n vuodessa. Nuppulan ryhmäperhepäiväkodin henkilöstö huolehtii itse kiinteistön siivouksesta. 2 VARHAISKASVATUKSEN TULEVAISUUDEN VAIHTOEHDOT Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä on pohtinut vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä eri varhaiskasvatuspalveluille: päiväkodeille (sisältää kaikki päiväkodit ja viheralueiden esiopetuksen), ryhmäperhepäivähoidolle ja perhepäivähoidolle. Päivähoitopaikkojen määrä eri yksiköissä vaihtelee päivähoidon tarpeiden mukaan. Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat riippuvaisia kouluverkon ja -tilojen ratkaisuista tulevaisuudessa. Ajatuksena kuitenkin on, että päivähoitopalveluita pyritään tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan lähipalveluina. 14

15 2.1 Päiväkodit Varsinaisille päiväkodeille (Aarnontie, Mannila, Paavola, Pikku-Mäntylä ja Päiväkumpu) ja niiden toiminnalle on kaksi (2) vaihtoehtoista toimintamallia: a. Pikku-Mäntylän päiväkoti säilyy ennallaan, lisäksi rakennetaan uusi päiväkotikiinteistö, johon siirtyy Aarnontien, Mannilan, Paavolan ja Päiväkummun päiväkotien toiminta sekä perhepäivähoidon varahoito. Kustannussäästöt tulevat ensisijaisesti tukipalvelujen (esim. kiinteistönhuolto, siivous, ravitsemuspalvelut) keskittämisestä viiden yksikön sijasta yhteen. Terveet toimitilat vähentävät henkilöstön/lasten sairastumisriskiä. b. nykyiset päiväkodit säilyvät ennallaan, nykyiset kiinteistöt korjataan ja remontoidaan tarpeita vastaaviksi (kustannukset?; onko edes mahdollista toteuttaa?) Viheralueiden esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa järjestetään sivistyslautakunnan päätösten mukaisesti viheralueilla. Toiminta on yhteydessä perusopetukseen ja se liittyy kiinteästi kouluverkkotyöryhmän ehdotuksiin. 2.2 Ryhmäperhepäivähoito Ryhmäperhepäivähoito säilyy yhtenä päivähoitomuotona erityisesti viheralueilla. Ryhmäperhepäiväkodeille on viisi (5) vaihtoehtoista toimintamallia: a. Myllytiellä sijaitseva perhepäivähoidon varahoito siirtyy uuden päiväkodin tiloihin. Husuahossa olevan Eteläpellontien toiminta siirtyy Myllytielle pois asuntotoimen omistamasta kiinteistöstä. Ryhmäperhepäivähoidon paikkojen määrä vähenee nykyisestä 88:sta 84:ään. Kalmarissa sijaitseva Pikkula siirtyy Kalmarin koulun tiloihin, muut viheralueiden ryhmäperhepäiväkodit säilyvät tarpeen mukaan ennallaan. b. Myllytiellä sijaitseva perhepäivähoidon varahoito siirtyy uuden päiväkodin tiloihin. Husuahossa olevan Eteläpellontien toiminta siirtyy Myllytielle pois asuntotoimen omistamasta kiinteistöstä. Ryhmäperhepäivähoidon paikkojen määrä vähenee nykyisestä 88:sta 84:ään. Viheralueiden ryhmäperhepäiväkodit säilyvät tarpeen mukaan ennallaan. c. Myllytiellä sijaitseva perhepäivähoidon varahoito siirtyy uuden päiväkodin tiloihin. Husuahossa olevan Eteläpellontien toiminta siirtyy Myllytielle pois asuntotoimen omistamasta kiinteistöstä. Ryhmäperhepäivähoidon paikkojen määrä vähenee nykyisestä 88:sta 84:ään. Lanneveden ja Tarvaalan ryhmäperhepäiväkotien toiminta siirtyy mahdollisen uuden koulun yhteyteen varhaiskasvatukselle rakennettuihin tiloihin, muilla viheralueilla ryhmäperhepäivähoito säilyy tarpeen mukaan ennallaan. d. nykyiset ryhmäperhepäiväkodit säilyvät ennallaan; Kalmarissa sijaitseva Pikkula siirtyy Kalmarin koulun tiloihin e. kaikki nykyiset ryhmäperhepäiväkodit säilyvät ennallaan 15

16 2.3 Perhepäivähoito Perhepäivähoitajien määrä vähenee tulevaisuudessa. Kuitenkin pyritään säilyttämään kunnan alueella vähintään tarvetta vastaava määrä omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia. Tehdään suunnitelma perhepäivähoidon tukemiseksi. Siinä pyritään vaikuttamaan perhepäivähoitajien työolosuhteisiin, palkkaukseen, kustannuskorvauksiin. Tuetaan perhepäivähoitajien kouluttautumista (esim. ammattitutkinnon suorittaminen). Tehdään yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa uusien perhepäivähoitajien kouluttamiseksi. 2.4 Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito Turvataan tulevaisuudessa koululaisten aamu- ja iltapäivähoito. Selvitellään koulun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteiskäytön mahdollisuudet toiminnan järjestämisessä sekä vaihtoehtoiset palveluntuottamismallit. 2.5 Yksityinen palvelutuotanto Yhteistyössä SSYP Kehitys Oy:n, yrittäjäjärjestöjen ym. toimijoiden kanssa selvitellään yksityisten palvelutuottajien toimintamahdollisuuksia Saarijärvellä. Yksityisen päivähoidon palveluraha säilyy yhtenä vaihtoehtona päivähoidon järjestämiselle. 3 KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN EHDOTUS Luvussa 2 esitettyjen erilaisten vaihtoehtojen pohjalta varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä ehdottaa, että tämän hetkisten tietojen perusteella toteutettaisiin: päiväkotien osalta vaihtoehto a ryhmäperhepäivähoidon osalta vaihtoehto a perhepäivähoidon, koululaisten aamu- ja iltapäivähoidon sekä yksityisen palvelutuotannon osalta toimittaisiin luvussa 2 esitettyjen toimintaehdotusten mukaisesti 16

17 4 LOPUKSI Varhaiskasvatuspalveluja käyttäviltä vanhemmilta ja lapsilta pyydetään säännöllisesti vuosittain palautetta ja arviointia päivähoidon toiminnasta. Vuosina toteutettujen kyselyiden tulokset on koottu omaksi raportikseen ja kevään 2012 kyselyn tulokset omaksi raportikseen. Molemmat raportit on luettavissa varhaiskasvatuksen wwwsivuilla. Palaute ja arviointi toimivat pohjana varhaiskasvatuksen kehittämiselle yksiköissä ja koko kunnan tasolla. Lapset viihtyvät hyvin päivähoidossa hoitomuodoista riippumatta ja arvioivat kaiken kaikkiaan asioita positiivisesti. Kehitettävää lasten mielestään olisi siinä, miten he voisivat osallistua enemmän toiminnan suunnitteluun. Kyselyihin vastanneet vanhemmat arvioivat päivähoitopalveluja pääosin joko erinomaisiksi tai erittäin hyviksi. Kaikkein tyytyväisimpiä olivat perhepäivähoidossa olevien lasten vanhemmat. Saarijärvi tekee kiinteästi yhteistyötä erityisesti lähikuntien varhaiskasvatuspalvelujen kanssa. Henkilöstölle järjestään yhteisiä koulutustilaisuuksia ja esimiehet pohtivat yhteisiä periaatteita varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen kunnissa. Elokuusta 2011 on vanhemmilla ollut mahdollisuus hakea päivähoitopaikkaa myös muualta kuin asuinkunnastaan. Tällä hetkellä Saarijärvi myy ja ostaa päivähoitopalveluja toisilta kunnilta. Erityispäivähoidon ja lasten erilaisen tuen tarve on lisääntynyt. Jatkossa tulee miettiä, miten pystytään vastaamaan päivähoitolaissa määriteltyyn erityislastentarhanopettajapalveluiden riittävyyteen varsinkin niissä yksiköissä ja hoitomuodoissa, joissa ei ole erityislastentarhanopettajia. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskukselta ostettava konsultoivan erityislastentarhanopettajan palvelut eivät riitä tällä hetkellä kattamaan tätä tarvetta. Iso haaste varhaiskasvatuspalveluille on lähes kaikissa päiväkodeissa olevat sisäilmaongelmat. Pikku-Mäntylän päiväkotia lukuun ottamatta muut päiväkodit toimivat vanhoissa kiinteistöissä, joita ei ole suunniteltu päiväkotikäyttöön. Näiden kiinteistöjen kunto vaihtelee heikon ja tyydyttävän välillä. Myös suurella osalla henkilökunnasta on erilaisia terveydellisiä oireita, joilla voi olla yhteyksiä sisäilman ongelmiin. On tärkeää saada sekä lapsille että päiväkotien työntekijöille turvalliset ja terveelliset tilat toimia ja työskennellä. Vaikka uusiin tiloihin yhdistyisikin useamman päiväkodin toiminnot, lasten kanssa työskentely tapahtuu edelleen pienemmissä kotiryhmissä, jossa lapsiryhmän koko vaihtelee pääosin 12 ja 21 lapsen välillä. Suurempi päiväkoti mahdollistaa henkilöstön osaamisen sekä työpanoksen oikea-aikaisen ja tehokkaamman käytön lasten hoidontarpeen mukaan. Päivähoitolain muutoksen valmistelu aloitetaan valtionhallinnossa todennäköisesti kesäkuussa Uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksista päivähoitopalvelujen järjestämiseen kuntatasolla ei vielä tiedetä, joten niitä ei voitu ottaa huomioon tätä raporttia tehtäessä. 17

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET versio 13.4.2012 MJ PÄIVÄHOIDON TILATARPEET Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2012 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VARHAISKASVATUS SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. NYKYTILANNE... 3 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut... 3 2.2. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015

Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 29.10.2015 Selvitys Raision kaupungin päivähoidosta syksyllä 2015 Sivistysjohtaja Matti Sivonen Päivähoidon johtaja Päivi Rantanen Päiväkodinjohtaja Satu Ojala Päiväkodit Raisiossa on syksyllä 2015 toiminnassa

Lisätiedot

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut

Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Polvijärven päivähoito tarjoaa monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalvelumme tarjotaan Kirkonkylällä päiväkoti Peukaloisessa sekä Rukkitien ryhmäperhepäiväkodissa. Sotkumassa toimivat

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUSPALVELUT TUOTE YKSIKKÖ HINTA MÄÄRÄ YHT. Päiväkotihoito Päiväkotihoito 0-2 vuotiaalle lapselle hpv 63,17 13 200 833

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012

Talousarviomuutokset. v.2011 suunnitelma 2012 KÄYTTÖTALOUS 31.12.2012 2012 Varhaiskasvatus LASTEN PÄIVÄHOITO, KOTIHOIDON TUKI JA ESIOPETUS Talous Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Vyörytyserät, tulot Vyörytyserät, menot Suunnitelmapoistot Alkuperäinen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007

PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 PÄIVÄHOIDON PALVELUSOPIMUS JA BUDJETTINÄKYMÄT 2007 Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä päivähoidon ja perusopetuksen johtokunnan sopimusseminaari Eerola, Längelmäki 27.4.2006 Leena Viitasaari, päivähoidon

Lisätiedot

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua

Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua Selvitys varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen järjestämiseksi Koivulehto II:n valmistuttua 2 1 Muhoksen varhaiskasvatuksen hoitopaikat Toukokuussa 2014 on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ollut yhteensä

Lisätiedot

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät

PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät PPH tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivät 20.3.2015 Helsinki Jarkko Lahtinen Päivähoitoa lukuina (2013) Vuonna 2013 0-6 vuotiaista lapsia 424 402 Päivähoidossa yhteensä 229 127 lasta Kokopäivähoidossa oli

Lisätiedot

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus

Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus Iitin kunta Työsuunnitelma Sivistyspalvelut 1.8.2015 31.7.2016 Varhaiskasvatus 1 1 Työsuunnitelmaa ohjaava lait ja asetukset Laki ja asetus lasten päivähoidosta Perusopetuslaki, esiopetus Päivähoidon ohjaaja

Lisätiedot

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen

Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset alkaen Perusturvalautakunta 57 19.05.2016 Yksityisen hoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisän muutokset 1.8.2016 alkaen 241/05.10.00/2016 Perusturvalautakunta 57 Lainsäädännöllistä ja valtuuston päättämää

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Yksityisen hoidon tuen kuntalisä alkaen. Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 16 02.03.2016 tuen kuntalisä 1.8.2016 alkaen Sivistyslautakunta 02.03.2016 16 Lakia lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta muutetaan 1.8.2016 alkaen. Muutokset koskevat pääosin

Lisätiedot

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain

KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio Koonti vastuualueittain KASVATUS- JA OPETUSTOIMI Talousarvio 2017-2018 Koonti vastuualueittain Toimialan yhteiset KS 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos, % %-os Toimintatulot 0 0 0 0,0 0,0 Toimintamenot 1 711 541 480 011 473 996-72,0

Lisätiedot

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen

CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen CASE MIKKELI Kaupungin rooli varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen ohjaus ja valvonta Leila M. Korhonen 21.4.2016 2 21.4.2016 Palvelutuotannon periaatteet Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 10.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 13 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa

Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa Kasvatus- ja opetuslautakunta 14 27.01.2016 Kaupunginhallitus 51 08.02.2016 Kaupunginvaltuusto 17 17.02.2016 Varhaiskasvatuslain ja lasten päivähoidosta annetun asetuksen muutokset päivähoidossa 1242/05.10.00/2013

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet alkaen Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ryhmien muodostamisen ja toiminnan periaatteet 1.8.2016 alkaen Sivi 21/16.2.2016 Huoltajat voivat hakea lapsilleen varhaiskasvatuspaikkaa koko kaupungin alueelta ja erilaisista

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 Päivähoidon Kuusikko-vertailu 2011 Päivähoitoikäiset (10kk 6v) ikäryhmittäin 31.12.2011 Kuusikon kunnissa sekä muutos

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti VIITASAAREN KAUPUNKI 1 PÄIVÄHOIDON TILATARPEET (luonnos 10.6.2015) Uusi päiväkoti TARVESELVITYS 2015 VIITASAAREN KAUPUNKI 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. NYKYTILANNE 2.1. Varhaiskasvatuspalvelut 2.2. Varhaiskasvatuksen henkilöstö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä

Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012. Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Sosiaali- ja terveysyksikkö 19.6.2012 Selvitys lasten kotihoidon tuen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisistä sekä palvelusetelistä Kuntaliitto selvitti keväällä 2012, kuinka monessa Manner-Suomen kunnassa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle

Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Varhaiskasvatuksen siirto opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle Sivistystoimen neuvottelupäivät 4.10.2012 Tarja Kahiluoto, neuvotteleva virkamies Esityksen aiheita Poimintoja hallitusohjelmasta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (7) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/216 1 (7) 25 Helsingin kaupungin päättämä varhaiskasvatuksen laajuus ja yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisä 1.8.216 alkaen HEL 216-2236 T 2 5 1 Päätös päätti, että yksityisen

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015)

Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelut ja kustannukset vuonna 2014 (päivitetty 17.6.2015) Päivähoitoikäisten (10kk 6v) lasten määrän muutos vuosina 2010 2014, kun vuosi 2010=1 1,140 1,120

Lisätiedot

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi

Osastosihteeri Kirsi Köönikkä puh. 044 7475911 kirsi.koonikka@nakkila.fi 16.8.2012 Nakkilan kunnan järjestämä varhaiskasvatus siirtyi 1.8.2009 alkaen osaksi Nakkilan kunnan kasvatus- ja opetustointa. Varhaiskasvatuksen hallinnollinen ohjaus, seuranta ja valvonta on sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS

16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS 16214800 PÄIVÄHOITOTOIMISTO 2015 TA2014 MUUTOS PALKAT JA PALKKIOT 71 133 28 353 40000 Vakinaisten viranhaltijain kk-palkat 43 233 41 780 1 453 varhaiskasvatusjohtajan palkka 36 100 laskentasihteerin palkasta

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002

Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palveluiden ja kustannusten vertailu 2002 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä Anne Peltonen 17.9.2003 Viisikko Työryhmä Kuvailulehti Tekijä(t) Kuusikko-työryhmän

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21 17.02.2016 Sivu 1 / 1 522/2016 02.05.00 21 Muutokset lasten yksityisten hoidon tukea koskevaan lainsäädäntöön sekä niiden vaikutus Espoon yksityisen hoidon tuen järjestelyihin ja kuntalisään Valmistelijat

Lisätiedot

Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut

Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Kurikan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut Päivähoito - päiväkodit - perhepäivähoito - ryhmäperhepäivähoito Esiopetus Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 2 Yhteystiedot (sähköpostiosoite: etu.sukunimi@kurikka.fi)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 15.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 101 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. 09 816 23300 Anne

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi VARHAISKASVATUKSEN PALVELUOHJAUS JA YKSITYINEN PERHEPÄIVÄHOITO JYVÄSKYLÄSSÄ 24.9.2014 Auli Majuri-Naappi 29.9.2014 Varhaiskasvatuksen palveluohjaustiimi Yksityisen pph:n ohjaajat (2½ hlöä) (5 hlöä) Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna

Espoon kaupunki Pöytäkirja Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 08.06.2016 Sivu 1 / 1 2626/2016 02.05.01 33 Yksityisen hoidon tuen maksaminen esiopetusikäisille lapsille toimintavuonna 2016-2017 Valmistelijat / lisätiedot: Anne Peltonen, puh. 050 320 9753 Titta Tossavainen,

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT

Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa alkaen SIVISTYSPALVELUT Sodankylä Vanhempien tiedotustilaisuus Muutokset varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2017 alkaen Varhaiskasvatuksen uusi organisaatio 1.8.2017 Kylälaakson päiväkodin toiminta loppuu 31.7.2017 Vuorohoidon järjestäminen

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Päiväkodin johtaja 044 417 5320 mariannika.auvinen@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa kerrotaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 06.03.2012 Sivu 1 / 1 1106/00.01.02/2012 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Ulla Valtonen, puh. (09) 816 45536 Anna-Liisa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2015 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen yksityisen päivähoitotoiminnan käynnistämistuen vakinaistaminen Pöydälle 02.12.2015 HEL 2014-014404 T 05 01 00 Päätösehdotus Esittelijän

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 16.12.2015 Sivu 1 / 1 5253/2015 05.10.00 219 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Juha Nurmi, puh.

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3.

Perhepäivähoidossa oli alkuvuonna 10 hoitajaa ja loppuvuodesta 8 hoitajaa. Lapsia/hoitaja oli keskiarvon mukaan 4,3. PÄIVÄHOIDON RAKENNESELVITYS JA ARVIO PALVELUTARPEESTA Taustaa Päivähoidon kehittämissuunnitelmassa on mainittu kaksi keskeistä teemaa, jotka ovat perhepäivähoitajien määrän väheneminen henkilöstön saavuttaessa

Lisätiedot

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015

Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Loimaan linja Keskusta-alueen päivähoitoselvitys 2015 Koulutuslautakunta 27.4.2015 Kaupunginhallitus 11.5.2015 1. Keskusta-alueen päivähoidon nykytilanne 1 Päiväkodit ym. päivähoitopaikat keskusta-alueella

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN PÄIVÄHOITOSTRATEGIA VUOTEEN 2020 Veera 6 v. Opetuslautakunta 15.6.2011 103 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄHOIDON VALTAKUNNALLISET REUNAEHDOT 4 3. PÄIVÄHOIDON NYKYTILA 5 3.1. Päivähoito

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja

PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja PÄIVITTÄNYT Mariannika Auvinen Vs. Päivähoidon johtaja 044 417 5320 paivahoidonjohtaja@sulkava.fi Vanhemmille Tämä opas on tarkoitettu avuksi Teille hakiessanne lapsellenne päivähoitopaikkaa. Oppaassa

Lisätiedot

päivitys LASTEN PÄIVÄHOITO virka / toimi Ph.paikkojen Tulosyksikkö Hallinto (3) 3050

päivitys LASTEN PÄIVÄHOITO virka / toimi Ph.paikkojen Tulosyksikkö Hallinto (3) 3050 1 LASTEN PÄIVÄHOITO päivitys 10.3.2016 Hallinto (3) 3050 Impivaara (13) 3100 Jalava (6) 3110 Luoma (4) 3130 1 Päivähoidon vastaava ohj. virka 2 Päivähoidon ohjaaja virka 3 Kiertävä erityislto virka Ph.paikkojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012

Espoon kaupunki Pöytäkirja 3. 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 17.04.2013 Sivu 1 / 1 1774/00.01.01/2013 3 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa vuonna 2012 Päätösehdotus Valmistelijat / lisätiedot: Marjatta Korhonen, puh. (09)

Lisätiedot

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31

Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Pyhännän kunta Päivähoidon linjaukset Liite 2 Sivistysosasto Siv.ltk 12.6.-14 21 Muutos Siv.ltk 25.9.-14 31 Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on lakiin perustuva

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017

Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Varhaiskasvatuksen, kehityksen ja oppimisen tuen suunnitelma 2017 Sisällys 1. Sastamalan varhaiskasvatuspalvelu... 2 2. Perhepalveluverkosto ja lapsihuoltotyöryhmät... 3 3. Kehityksen ja oppimisen tukea

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020

MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 MUHOKSEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSTRATEGIA VUOTEEN 2020 2 SISÄLLYS 1 STRATEGIAN TAVOITTEET 3 1.1 Taustaa ja lähtökohdat strategiatyölle 3 1.2 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset reunaehdot 5 2 VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja. Varhaiskasvatuspalvelut VARHAISKASVATUS tilivelvollinen päivähoidonjohtaja Virpi Kataja Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3200 Esiopetus Keskuskoulu 3216 Esiopetus Kino 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ 1072/31/2016 SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400 295708 Kotihoidontuen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, oppimisympäristö ja työtavat Sivistyspalvelut VARHAISKASVATUKSEN TYÖSUUNNITELMA 1.8.2017-31.7.2018 Ohjaava lainsäädäntö ja ohjeet Varhaiskasvatuslaki Asetus lasten päivähoidosta Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely

Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Varhaiskasvatuspalvelujen asiakaskysely Tuusulan kunnassa toteutetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadunarviointikyselyt pääsääntöisesti kerran vuodessa. Kyselyt ajoittuivat 2013 viikoille 13

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat

Espoon kaupunki Pöytäkirja Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat 10.09.2015 Sivu 1 / 1 3801/05.10.01/2015 25 Esiopetuksen ja siihen liittyvän päivähoidon järjestämisen vaihtoehtoiset tavat Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Mattila, puh. 09 816 23022 Elina Pulli, puh.

Lisätiedot

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut. Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10. Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut Maija-Riitta Anttila Kuntajakoselvitys Varhaiskasvatus-, opetus- ja kulttuuriasiantuntijaryhmä 23.10.2013 28.10.2013 Tietoja pähkinänkuoressa 0-6 - vuo(aita n. 11 300

Lisätiedot

Asiakasraati

Asiakasraati Asiakasraati 24.3.2011 Vuorohoito Jyväskylässä Lapsia päivähoidossa n. 4800 Lapsia vuorohoidossa n. 470 Paikkoja vuorohoitoyksiköissä 712 Myllytuvan päiväkoti ma-pe klo 5.30-22.00 Kuokkalan päiväkoti ma-pe

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO

NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Kauhavan kaupunki Sivistystoimi NIVELVAIHEIDEN VUOSIKELLO Varhaiskasvatus-esiopetus, esiopetus-alkuopetus, alakoulu-yläkoulu ja yläkoulu-toinen aste Oppilaanohjauksen, tehostetun ja erityisen tuen -KELPO

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET VUONNA Muutos, % Kokonaiskulut

PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET VUONNA Muutos, % Kokonaiskulut PÄIVÄHOIDON KUSTANNUKSET VUONNA 2015 2015 2014 Muutos, % 2014-2015 Kokonaiskulut Kulut/ Kokonaiskulut Kulut/ Kulut/ Omat päiväkodit yhteensä 28 836 155 10 818 27 338 539 10 699 1,1 Peruspalvelu 18 426

Lisätiedot

PERHO hanke 2004-2006

PERHO hanke 2004-2006 PERHO hanke 2004-2006 Matka kohti yhteistä päivähoitoa Merja Sillanpää ja Virpi Mikkonen, Kiiminki Matka alkaa Kiimingissä 50 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa päivähoidossa siirryttiin

Lisätiedot

"Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 276 29.08.2016 Selvitys perhepäivähoitopaikkojen irtisanomisesta 1391/12.06/2016 Kaupunginhallitus 29.08.2016 276 Valmistelija: lasten ja nuorten palvelujen päällikkö Pia Setälä, pia.setala@salo.fi,

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen keht - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1.2017 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS

VARHAISKASVATUS VARHAISKASVATUS 1.8.2016 TAMMELAN VARHAISKASVATUS 1.8.2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE Varhaiskasvatusjohtaja TAMMITARHAN (lto, varajoht.) 78 paikkaa 1-6v MAAHISET (lto, varajoht) 40 paikkaa 3-6v TAIKATASSU

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Esityslista 2/ (5) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Esityslista 2/2017 1 (5) 3 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 lukien HEL 2017-000836 T 02 05 00 Päätösehdotus Päätettävä tässä kokouksessa päättää, että lasten varhaiskasvatuksesta

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 14.4.2014 Voimaantulo: 1.6.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LAUTAKUNTA... 3 1 Toimiala... 3 2 Lautakunnan kokoonpano ja

Lisätiedot

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat

Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Saarijärvi sivistyksen kehtj - uudet oppimisen tilat Johtoryhmä 17.1 Nykytilanne kiinteistöt Herajärvi = Edellyttää korjaustoimenpiteitä tai uudisrakentamista Pylkönmäki = Edellyttää peruskorjausta tai

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

1.1 Varhaiskasvatuspalveluja ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 1. Varhaiskasvatuspalvelut Varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on lapsiperheille suunnattujen palveluiden avulla tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvamista, kehittymistä ja oppimista kasvatuskumppanuuteen

Lisätiedot

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa

Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Yksityiset palvelut varhaiskasvatuksessa Kustannukset kunnan itse tuottamassa ja kunnan palvelusetelillä ostamassa päivähoidossa JHL:n tilaama selvitys VERTIKAL OY Lisätiedot: tilastotoimitsija Jorma Peussa

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Helsingissä

Varhaiskasvatus Helsingissä Varhaiskasvatus Helsingissä Lasten varhaiskasvatus on hoitoa, kasvatusta ja opetusta, jotka nivoutuvat toisiinsa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on hyvät kasvun, oppimisen ja

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA

Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 1 Varhaiskasvatuksen tilatarveselvitys 2017 alkaen RA 23.8.2016 1. Varhaiskasvatuksen tilanne syksyllä 2016 Päivähoitopaikat ovat käytössä syksyllä 2016 lähes sataprosenttisesti, vain muutamia hajapaikkoja

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS

SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU KAUPUNGINHALLITUS 3.3.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ILTAKOULU 3.3.2016 KAUPUNGINHALLITUS 2.5.2016 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 0-6-vuotiaiden lasten määrä 2000-2014 Lapsia hoitomuodoittain 2011-2014 Perhepäivähoidon määrä 2010-2015 Yksityisen

Lisätiedot

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN

TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 02.12.2014 TILAPÄISEN PÄIVÄKODIN OSASTON MUUTTAMINEN PYSYVÄSTI PÄIVÄKOTIOSASTOKSI JA LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Koulutuslautakunta 48 Kunnanhallitus on käsitellyt Pikkupihlajan

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

Erityispäivähoito Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 2004

Erityispäivähoito Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 2004 Erityispäivähoito Suomen kuudessa suurimmassa kaupungissa 2004 Lasten päivähoidon Kuusikko-työryhmä ja erityispäivähoitoa selvittänyt pienryhmä Anne Peltonen 27.9.2005 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 307. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 2393/05.10.01/2014 307 Valtuustoaloite perhepäivähoidon kehittämisestä (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Leena Heikkinen, puh. 050 331 6638 Jaana Suihkonen,

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi:

Yritysvaikutusten arviointi: Kh 19.10.2015 259 NURMIJÄRVEN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Sivistyslautakunta 67 08.10.2015 Lasten kotihoidon tuen kuntalisän seuranta ajalla 1.10.2002-31.3.2015 SIVIS 67 Lasten kotihoidon tuen kuntalisä on

Lisätiedot

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon

Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Subjektiivinen oikeus päivähoitoon Näkökulmia yksilön ja julkisen vallan suhteeseen. Mervi Eskelinen mervi.eskelinen@uta.fi Sisältö Päivähoito Suomessa Tutkimustehtävä Sosiaaliset perusoikeudet Osana perusoikeuksia

Lisätiedot

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9.

Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. Suomalainen perhepäivähoito 50 vuotta A N N A - L E E N A V Ä L I M Ä K I K T, Y T M, T I E T O K I R J A I L I J A 2 4. 9. 2 0 1 4 Juurensa on hyvä tuntea Historia on kiinnostava itsessään On mielenkiintoista

Lisätiedot

koulutus 2014-2015, siirto 2015-2016

koulutus 2014-2015, siirto 2015-2016 VAIHTOEHTO 1 Toimenpide Kuvaus Toteutuksen aikataulutus Hännilän ryhmäperhepäivähoidon lakkauttaminen (Muksula) Etelä-Pellon ryhmäperhepäiväkodin lakkauttaminen Ryhmäperhepäivähoitopaikkojen korvaaminen

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät

Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty:

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo: johtosääntö muilta osin tulee voimaan 1.4.2012, mutta luottamushenkilöorganisaatiota koskevat muutokset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä.

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. 1 (5) Lausunnon keskeinen sisältö JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöä on arvioitava perusteellisesti ja harkittava, onko tarpeen säätää

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017

Opetus- ja kasvatuslautakunta Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alkaen 2586/ /2017 Opetus- ja kasvatuslautakunta 15 15.02.2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen 2586/02.05.00/2017 OPEKAS 15.02.2017 15 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista ja varhaiskasvatuslain 13 :n

Lisätiedot