LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

2 LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio 2

3 Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 a artiklan kanssa, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 1605/ ja erityisesti sen 37 artiklan, 1 päivänä joulukuuta 2011 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi , 20 päivänä huhtikuuta 2012 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2012, 12 päivänä kesäkuuta 2012 hyväksytyn lisätalousarvion nro 2/2012, lisätalousarvion nro 3/2012, sellaisena kuin se on muutettuna lisätalousarvion nro 2/2012 hyväksymisen jälkeen, ja esittää budjettivallan käyttäjälle lisätalousarvioesityksen nro 4 vuoden 2012 talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä. 1 2 EYVL L 248, , s. 1. EUVL L 56, , s. 1. 3

4 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO OMAT VARAT JOHDANTO PERINTEISIÄ OMIA VAROJA SEKÄ ALV-MAKSUJEN JA BKTL-MAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEITA KOSKEVIEN ENNAKKOARVIOIDEN TARKISTAMINEN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄT VUOSIA 2008, 2010 JA 2011 KOSKEVAT KORJAUKSET JOHDANTO KORJAUSTEN LASKEMINEN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN VUOTTA 2011 KOSKEVAN KORJAUKSEN ENSIMMÄISEN TARKISTUKSEN, VUOTTA 2010 KOSKEVAN KORJAUKSEN TOISEN TARKISTUKSEN JA VUOTTA 2008 KOSKEVAN KORJAUKSEN LOPULLISEN MÄÄRÄN OTTAMINEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 4/ RUOTSIN JA ALANKOMAIDEN BKTL-MAKSUOSUUKSIIN VUONNA 2012 TEHTYJEN BRUTTOVÄHENNYSTEN RAHOITUSLASKELMIEN TARKISTAMINEN RISKINJAKOVÄLINEET JOHDANTO UUDET MENOJA KOSKEVAT BUDJETTIKOHDAT UUSI TULOJA KOSKEVA BUDJETTIKOHTA BUDJETTIKOHDAN MUUTTAMINEN

5 1. JOHDANTO Tässä vuotta 2012 koskevassa lisätalousarvioesityksessä (LTE) nro 4 tarkistetaan seuraavat seikat: tarkistetaan perinteisiä omia varoja (tulli- ja sokerimaksuja) sekä alv- ja BKTL-maksujen määräytymisperusteita koskevia ennakkoarvioita, otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät korjaukset ja niiden rahoittamiseen osoitettavat varat sekä tarkistetaan Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin vuonna 2012 tehtyjen vähennysten rahoituslaskelmaa. Nämä toimenpiteet muuttavat EU:n talousarvioon sisältyvien omien varojen jäsenvaltiokohtaisia rahoitusosuuksia, perustetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta rahoitettavien riskinjakovälineiden täytäntöönpanoa varten neljä uutta budjettikohtaa, joiden määrärahojen kohdalle tulee merkintä pro memoria (p.m.), muutetaan budjettikohtaa Valmistelutoimi EuroGlobe korvaamalla sen maksumäärärahojen kohdalla oleva merkintä merkinnällä pro memoria (p.m.), jotta loppumaksut voidaan suorittaa. 2. OMAT VARAT 2.1. Johdanto Seuraavassa yhteenvetotaulukossa on esitetty omien varojen jäsenvaltiokohtaiset rahoitusosuudet. Taulukossa on esitetty erikseen seuraavat: vuoden 2012 talousarvio, lisätalousarvioesitys nro 3/2012, jolla otetaan talousarvioon varainhoitovuoden 2011 talousarvion toteuttamisesta saatu euron ylijäämä. Määrä otetaan tulona vuoden 2012 talousarvioon, tämä lisätalousarvioesitys nro 4/

6 Määrät miljoonina euroina Talousarvio 2012 LTE nro 3/2012 LTE nro 4/2012 LTE nro 4/2012 verrattuna LTE:een nro 3/2012 (1) (2) (3) % (4) = (3) (2) BE 5 232, , ,9 4,14 % + 27,0 BG 411,8 407,3 410,7 0,33 % + 3,4 CZ 1 599, , ,9 1,21 % - 52,0 DK 2 595, , ,9 2,09 % + 64,9 DE , , ,3 20,01 % + 88,6 EE 164,5 162,7 171,3 0,14 % + 8,7 IE 1 381, , ,5 1,09 % + 11,0 EL 2 205, , ,2 1,56 % - 215,5 ES , , ,7 8,52 % - 461,7 FR , , ,1 16,60 % + 284,4 IT , , ,2 12,77 % - 166,9 CY 200,6 198,5 181,3 0,14 % - 17,2 LV 191,1 188,9 210,0 0,17 % + 21,1 LT 323,9 320,3 329,4 0,26 % + 9,1 LU 324,4 320,6 303,9 0,24 % - 16,7 HU 1 101, ,9 896,7 0,71 % - 192,1 MT 70,8 70,1 65,8 0,05 % - 4,2 NL 6 359, , ,5 4,84 % - 184,9 AT 2 706, , ,0 2,23 % + 144,5 PL 4 060, , ,5 2,89 % - 371,9 PT 1 648, , ,7 1,29 % - 3,7 RO 1 359, , ,0 1,07 % + 5,4 SI 422,4 418,1 401,4 0,32 % - 16,7 SK 755,5 747,1 752,4 0,60 % + 5,3 FI 1 985, , ,2 1,59 % + 40,4 SE 3 534, , ,2 2,81 % + 49,9 UK , , ,4 12,32 % + 939,8 EU , , ,4 100,00 % Perinteisiä omia varoja sekä alv-maksujen ja BKTL-maksujen määräytymisperusteita koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen Komissio ehdottaa vakiintuneen käytännön mukaisesti talousarvion rahoituksen tarkistamista tuoreiden talousennusteiden perusteella. Tarkistukset on hyväksytty omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean kokouksessa. Tarkistukset koskevat talousarvioon vuonna 2012 maksettavista perinteisistä omista varoista laadittua ennakkoarviota sekä vuoden 2012 alv- ja BKTL-määräytymisperusteista laadittuja ennakkoarvioita. Vuoden 2012 talousarvioon (sekä lisätalousarvioon nro 1/2012 ja lisätalousarvioesityksiin nro 2/2012 ja nro 3/2011) sisältyvät ennakkoarviot vahvistettiin 17. toukokuuta 2011 pidetyssä omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 151. kokouksessa. Tämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 perustana olevat tarkistetut ennakkoarviot puolestaan hyväksyttiin omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean 154. kokouksessa 21. toukokuuta Omia varoja koskevien ennakkoarvioiden tarkistaminen auttaa tarkentamaan varainhoitovuoden aikana jäsenvaltioille osoitettavia maksupyyntöjä ja vähentämään edellisvuotisiin arvioihin väistämättä liittyvien ennustevirheiden vaikutuksia. Toukokuussa 2012 vahvistettuja ennakkoarvioita on tarkistettu toukokuussa 2011 vahvistettuihin ennakkoarvioihin verrattuna seuraavasti: 6

7 Arviota vuonna 2012 saatavien sokerimaksujen yhteenlasketusta nettomäärästä (josta on vähennetty 25 prosenttia kantokulujen kattamiseksi) ei ole muutettu, vaan se on edelleen 123,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 saatavien tullimaksujen (jotka sisältävät myös maataloustuotteiden tullit) yhteenlaskettu nettomäärä (josta on vähennetty 25 prosenttia kantokulujen kattamiseksi) on tuoreimman arvion mukaan ,8 miljoonaa euroa. Summa on 7,9 prosenttia pienempi kuin toukokuussa 2011 vahvistettu ennakkoarvio, ,2 miljoonaa euroa. Vähennys johtuu pääasiassa siitä, että tullitariffien keskiarvo on ennakoitua alhaisempi (1,32 % eikä 1,45 %). Tullimaksuja koskeva ennakkoarvio perustuu jäsenvaltiokohtaisiin tietoihin, ja sen laadinnassa on käytetty EU:n ulkopuolelta peräisin olevan tuonnin kasvuennustetta, joka perustuu 11. toukokuuta 2012 julkaistuun kevään 2012 talousennusteeseen. Vuoden 2012 yhteenlasketun rajaamattoman alv-määräytymisperusteen arvioidaan nyt olevan ,1 miljoonaa euroa eli 0,4 prosenttia suurempi kuin toukokuussa 2011 ennustettu ,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 yhteenlasketun rajatun alv-määräytymisperusteen 3 arvioidaan nyt olevan ,6 miljoonaa euroa eli 0,4 prosenttia suurempi kuin toukokuussa 2011 vahvistettu ennakkoarvio, ,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 yhteenlasketun BKTL-määräytymisperusteen arvioidaan nyt olevan ,7 miljoonaa euroa eli 1,9 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa 2010 ennustettu ,3 miljoonaa euroa. Alv- ja BKTL-määräytymisperusteita koskevat arviot on muunnettu kansallisista valuutoista euroiksi (euroalueen ulkopuolisten 10 jäsenvaltion osalta) 30. joulukuuta 2011 voimassa olleiden kurssien mukaisesti. Näin voidaan välttää vääristymät, sillä kyseistä kurssia käytetään myös silloin, kun talousarvioon otetut omien varojen euromääräiset maksut muunnetaan kansallisina valuuttoina tuloutettaviksi maksuiksi (neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/ artiklan 3 kohdan mukaisesti). Seuraavassa taulukossa on esitetty vuoden 2012 perinteisiä omia varoja, rajaamattomia alvmääräytymisperusteita sekä BKTL-määräytymisperusteita koskevat tarkistetut ennakkoarviot (luvut pyöristetty), jotka omia varoja käsittelevä neuvoa-antava komitea on hyväksynyt 21. toukokuuta 2012 pitämässään 154. kokouksessa: 3 Neuvoston päätöksessä 2007/436/EY, Euratom säädetään, että jäsenvaltion alv-määräytymisperusteen ylittäessä 50 prosenttia suhteessa BKTL:oon kyseisen jäsenvaltion alv-määräytymisperuste rajataan 50 prosenttiin suhteessa BKTL:oon. Lisätalousarvioesityksessä nro 4/2012 seuraavien neljän jäsenvaltion alv-määräytymisperuste on rajattu 50 prosenttiin suhteessa BKTL:oon: Kypros, Luxemburg, Malta ja Slovenia. 7

8 Tarkistetut ennakkoarviot vuoden 2011 perinteisistä omista varoista, alvmääräytymisperusteista ja BKTL-määräytymisperusteista (milj. euroa) Sokerimaksut (75 %) Tullimaksut (75 %) Rajaamattomat alvmääräytymisperusteet BKTLmääräytymisperusteet Rajatut alvmääräytymisperusteet BE 6, , , , ,60 BG 0,4 54, , , ,90 CZ 3,4 229, , , ,50 DK 3,4 347, , , ,20 DE 26, , , , ,00 EE 0,0 23, , , ,50 IE 0,0 209, , , ,70 EL 1,4 140, , , ,60 ES 4, , , , ,00 FR 30, , , , ,30 IT 4, , , , ,90 CY 0,0 21, , , ,75 LV 0,0 24, , , ,40 LT 0,8 49, , , ,90 LU 0,0 15, , , ,90 HU 2,0 105, , , ,00 MT 0,0 10, , , ,15 NL 7, , , , ,10 AT 3,2 208, , , ,20 PL 12,8 373, , , ,50 PT 0,2 128, , , ,50 RO 1,0 115, , , ,10 SI 0,0 77, , , ,00 SK 1,4 127, , , ,50 FI 0,8 157, , , ,50 SE 2,6 511, , , ,70 UK 9, , , , ,20 EU 123, , , , , Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävät vuosia 2008, 2010 ja 2011 koskevat korjaukset Johdanto Yhdistyneen kuningaskunnan EU-budjettiaseman epätasapainoa korjataan tässä lisätalousarvioesityksessä kolmen vuoden osalta, jotka ovat vuodet 2008, 2010 ja Vuosia 2008, 2010 ja 2011 koskeviin korjauksiin sovelletaan neuvoston päätöstä 2007/436/EY, Euratom ja siihen liittyvää valmisteluasiakirjaa 5, joka koskee korjauksen laskentamenetelmää (vuoden 2007 laskentamenetelmä). Kyseisen päätöksen sisältämien sääntöjen mukaisesti ylimääräinen nettoetu, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa sen seurauksena, että jäsenvaltioiden kantokulujensa 4 5 Varjostetut luvut on laskettu rajattujen alv-määräytymisperusteiden mukaisesti, kuten alaviitteessä 3 esitetään. Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä, osoitteessa komission valmisteluasiakirja, hyväksytty 23 päivänä toukokuuta 2007, epätasapainon korjauksen laskemisesta, rahoittamisesta, maksamisesta ja talousarvioon ottamisesta Euroopan unionin omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen [2007/436] 4 ja 5 artiklan mukaisesti (jäljempänä vuoden 2007 laskentamenetelmä ), osoitteessa: 8

9 kattamiseksi pidättämää perinteisten omien varojen prosenttiosuutta on korotettu vuodesta 2001, tasoitetaan ja kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään liittymistä edeltävät menot, jotka on katettu laajentumista edeltävän vuoden maksumäärärahoista. Liittymistä valmisteleviin menoihin liittyvää mukautusta sovelletaan myös tulevien laajentumisten yhteydessä. Sitä ei kuitenkaan enää sovelleta korjaukseen, joka otetaan talousarvioon ensimmäistä kertaa vuonna 2014, eikä tämän korjauksen jälkeisiin korjauksiin; vuoden 2008 osalta 20 prosenttia ja vuosien 2010 ja 2011 osalta 100 prosenttia niille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä, jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämismenoista, joka katetaan EMOTR:n tukiosastosta. Tämä vähennys otetaan käyttöön asteittain (vuoden 2009 talousarvioon otetaan 20 prosenttia vuotta 2008 koskevan korjauksen osalta, vuoden 2010 talousarvioon 70 prosenttia vuotta 2009 koskevan korjauksen osalta ja vuoden 2011 talousarvioon otettavasta vuotta 2010 koskevasta korjauksesta alkaen korjaus on 100 prosenttia). Lisäksi Alankomaiden, Itävallan, Ruotsin ja Saksan osuus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen rahoituksesta on supistettu neljäsosaan osuudesta, jonka ne olisivat normaalisti maksaneet. Tämä vähennys rahoitetaan kasvattamalla muiden jäsenvaltioiden osuuksia Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta. Vuotta 2008 koskevan korjauksen lopullisen määrän ja aiemmin talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 4/2010 otettu toinen tarkistus) erotus sekä vuotta 2010 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen ja aiemmin talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 5/2011 otettu ensimmäinen tarkistus) otetaan lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 lukuihin 35 ja 36. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus otetaan lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 lukuun 15, ja sillä korvataan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn vuotta 2011 koskevan korjauksen alustava määrä, joka otettiin vuoden 2012 talousarvion lukuun Korjausten laskeminen Tässä lisätalousarvioesityksessä otetaan talousarvioon Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen, vuotta 2010 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen sekä vuotta 2008 koskevan korjauksen lopullisen määrän mukaiset menot ja niiden rahoittaminen. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2009 koskevan korjauksen osalta komissio ehdottaa vuoden 2007 laskentamenetelmän mukaisesti tarkistuksen ottamista talousarvioon, jos korjaus poikkeaa merkittävästi aiemmin talousarvioon otetusta laskelmasta. Komission tämänhetkisten laskelmien mukaan vuotta 2009 koskeva korjaus ei poikkea merkittävästi lisätalousarvioon nro 4/2010 otetusta vuotta 2009 koskevasta ensimmäisestä tarkistuksesta. Näin ollen talousarvioon ei tässä lisätalousarvioesityksessä nro 4/2012 ehdoteta otettavaksi tarkistusta Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2011 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen alustavaa määrää, joka otettiin vuoden 2012 talousarvioon, ja kyseisen korjauksen ensimmäistä tarkistusta, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 4/

10 Vuotta 2011 koskeva korjaus Vuotta 2011 koskeva korjaus ALUSTAVA MÄÄRÄ Talousarvio 2012 Vuotta 2011 koskeva korjaus 1. TARKISTUS LTE nro 4/2012 Muutos (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 15,0054 % 14,9462 % 0,0592 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,6164 % 7,3204 % 0,2960 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) (2) 7,3890 % 7,6259 % + 0,2369 % (4) Kohdennetut menot yhteensä (5) Laajentumiseen liittyvät menot = (5a) + (5b) (5a) Liittymistä edeltävät menot (5b) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot (6) Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus on 175 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2012 talousarvioon otettu vuotta 2011 koskevan korjauksen alustava määrä. Vuonna 2011 tehdyn omia varoja koskevan päätöksen mukaisesti lasketun, vuotta 2008 koskevan korjauksen alkuperäisen määrän ja vuonna 2007 tehdyn vastaavan päätöksen mukaisesti lasketun vastaavan määrän erotus on yhteensä 2 144,6 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja 2 355,7 miljoonaa euroa nykyhintoina Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2010 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2010 koskevan korjauksen ensimmäistä tarkistusta, joka otettiin lisätalousarvioon nro 4/2011, ja kyseisen korjauksen toista tarkistusta, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 4/

11 Vuotta 2010 koskeva korjaus Vuotta 2010 koskeva korjaus 1. tarkistus LT nro 4/2011 Vuotta 2010 koskeva korjaus 2. tarkistus LTE nro 4/2012 Muutos (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 15,0995 % 15,3613 % + 0,2617 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,7390 % 7,7118 % 0,0272 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) (2) 7,3605 % 7,6495 % + 0,2889 % (4) Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot (5) = (5 a) + (5 b) (5a) Liittymistä edeltävät menot (5b) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot (6) Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2010 koskevan korjauksen toinen tarkistus on 211 miljoonaa euroa pienempi kuin lisätalousarvioon nro 4/2011 otettu vuotta 2010 koskevan korjauksen ensimmäinen tarkistus. Vuonna 2010 tehdyn omia varoja koskevan päätöksen mukaisesti lasketun, vuotta 2008 koskevan korjauksen alkuperäisen määrän ja vuonna 2007 tehdyn vastaavan päätöksen mukaisesti lasketun vastaavan määrän erotus on yhteensä miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja miljoonaa euroa nykyhintoina Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2008 koskeva korjaus Seuraavassa taulukossa verrataan toisiinsa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2008 koskevan korjauksen toista tarkistusta, joka otettiin lisätalousarvioon nro 4/2010, ja kyseisen korjauksen lopullista määrää, joka on tarkoitus ottaa lisätalousarvioesitykseen nro 4/

12 Vuotta 2008 koskeva korjaus Vuotta 2008 koskeva korjaus 2. tarkistus LT nro 4/2010 Vuotta 2008 koskeva korjaus Lopullinen määrä LTE nro 4/2012 Muutos (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 15,7045 % 15,7929 % + 0,0884 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,3387 % 7,3458 % + 0,0071 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) (2) 8,3658 % 8,4471 % + 0,0813 % (4) Kohdennetut menot yhteensä (5) Laajentumiseen liittyvät menot = (5 a) + (5 b) (5a) Liittymistä edeltävät menot (5b) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot (6) Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Vuotta 2008 koskevan korjauksen lopullinen määrä on 30,7 miljoonaa euroa pienempi kuin lisätalousarvioon nro 4/2010 otettu vuotta 2008 koskevan korjauksen toinen tarkistus. Vuonna 2008 tehdyn omia varoja koskevan päätöksen mukaisesti lasketun, vuotta 2008 koskevan korjauksen alkuperäisen määrän ja vuonna 2007 tehdyn vastaavan päätöksen mukaisesti lasketun vastaavan määrän erotus on yhteensä 280,6 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja 301,7 miljoonaa euroa nykyhintoina ,5 miljardin euron enimmäismäärä Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan 2 kohdan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus, joka johtuu siitä, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään laajentumiseen liittyvät menot edellä mainitun artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, saa olla kaudella enintään 10,5 miljardia euroa vuoden 2004 hintoina. Vuosina tehtyjen korjausten kumulatiivinen vaikutus on 5 657,5 miljoonaa euroa vuoden 2004 hintoina ja 6 125,2 miljoonaa euroa nykyhintoina. 12

13 Vuosia koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi Alkuperäisen määrän muutos suhteessa 10,5 miljardin enimmäismäärään (Vuonna 2007 tehty omia varoja koskeva päätös verrattuna Muutos nykyhintoina Muutos vuoden 2004 kiinteinä hintoina vuonna 2000 tehtyyn omia varoja koskevaa päätökseen) euroina (A) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2007 koskeva korjaus 0 0 (B) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2008 koskeva korjaus (C) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2009 koskeva korjaus (D) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2010 koskeva korjaus (E) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2011 koskeva korjaus (F) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehty vuotta 2012 koskeva korjaus Ei sovelleta Ei sovelleta (G) Kokonaismuutos = A + B + C + D + E + F Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2011 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen, vuotta 2010 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen ja vuotta 2008 koskevan korjauksen lopullisen määrän ottaminen lisätalousarvioesitykseen nro 4/ Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2011 koskeva korjaus (luku 15) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten tämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 lukuun 15 on tarkoitus ottaa Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn vuotta 2011 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen määrä (eli euroa, joka korvaa vuoden 2012 talousarvioon otetun määrän euroa). Korjaus on tarkoitus rahoittaa tämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 vuotta 2012 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä budjetoidaan lukuun 15 seuraavasti: Vuotta 2011 koskeva korjaus luku 15 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK 0 LT Yhteensä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2010 koskeva korjaus (luku 36) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten tämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 lukuun 36 on tarkoitus ottaa vuotta 2010 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen 13

14 ( euroa) ja vuotta 2010 koskevan korjauksen ensimmäisen tarkistuksen ( euroa, joka otettiin lisätalousarvioon nro 4/2011) erotus, joka on euroa. Korjaus on tarkoitus rahoittaa vuoden 2011 lopun tietoihin perustuvien, vuotta 2011 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä budjetoidaan lukuun 36 seuraavasti: Vuotta 2010 koskeva korjaus luku 36 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Yhteensä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuotta 2008 koskeva korjaus (luku 35) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten tämän lisätalousarvioesityksen nro 4/2012 lukuun 35 on tarkoitus ottaa vuotta 2008 koskevan korjauksen lopullisen määrän ( euroa) ja vuotta 2008 koskevan korjauksen toisen tarkistuksen ( euroa, joka otettiin lisätalousarvioon nro 43/2010) erotus, joka on euroa. Korjaus on tarkoitus rahoittaa vuoden 2011 lopun tietoihin perustuvien, vuotta 2009 koskevien tarkistettujen BKTL-määräytymisperusteiden mukaisesti. Määrä budjetoidaan lukuun 35 seuraavasti: Vuotta 2008 koskeva korjaus luku 35 BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Yhteensä Ruotsin ja Alankomaiden BKTL-maksuosuuksiin vuonna 2012 tehtyjen bruttovähennysten rahoituslaskelmien tarkistaminen Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin vuonna 2012 tehdyt bruttovähennykset otettiin vuoden 2012 talousarvioon. Määrät muunnettiin nykyhintoihin käyttämällä euroina ilmaistua EU:n BKT-deflaattoria, joka perustuu vuoden 2012 talousarvioesityksen laadinta-ajankohtana käytettävissä olleeseen komission kevään 2011 talousennusteeseen. Alankomaille myönnettävä bruttovähennys on 14

15 678,8 miljoonaa euroa ja Ruotsille myönnettävä bruttovähennys 168,3 miljoonaa euroa. Näitä määriä ei muuteta tässä eikä myöhemmin 6. Kaikki jäsenvaltiot osallistuvat vähennysten rahoittamiseen BKTL-osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Rahoituslaskelmaa mukautetaan sen vuoksi vuoden 2012 BKTL-määräytymisperusteisiin tehtyjen tarkistusten perusteella, joista sovittiin 21. toukokuuta 2012 pidetyssä omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 154. kokouksessa. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto vuotta 2012 koskevien bruttovähennysten rahoituksesta. 6 Neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaan määrät mukautetaan käypiin hintoihin soveltamalla komission laskemaa viimeisintä euromääräistä EU:n BKT-deflaattoria, joka on saatavilla alustavaa talousarvioesitystä laadittaessa. 15

16 Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin vuonna 2012 tehdyt vähennykset BE LU BG HU CZ MT DK NL DE AT EE PL IE PT EL RO ES SI FR SK IT FI CY SE LV UK LT Yhteensä 0 3. RISKINJAKOVÄLINEET 3.1 Johdanto Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 423/2012, joka on annettu 22. toukokuuta 2012, muutetaan neuvoston asetusta (EY) N:o 1083/2006 tiettyjen säännösten osalta, jotka koskevat rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa oleville tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsiville jäsenvaltioille tarkoitettuja riskinjakovälineitä. Uusien säännösten tarkoituksena on ratkaista maksuvalmiusongelmat, jotka vaikuttavat koheesiopolitiikan hankkeiden yksityisesti rahoitettavaan osaan. Uusien säännösten ansiosta on mahdollista perustaa komission ja Euroopan investointipankin (EIP) tai muiden vastaavien elinten kanssa tehtävien yhteistyösopimusten nojalla riskinjakovälineitä, joilla edistetään investointeja ja kasvua kohdentamalla enintään 10 prosenttia Euroopan aluekehitysrahastoon (EAKR) ja koheesiorahastoon kaudelle osoitetuista määrärahoista uudelleen riskinjakovälineisiin. Näiden toimien toteuttamista varten ehdotetaan perustettavaksi kolme uutta menoja koskevaa budjettikohtaa ja yksi tuloja koskeva budjettikohta. Näiden budjettikohtien perustamista on jo ehdotettu vuoden 2013 talousarvioesityksessä. 3.2 Uudet menoja koskevat budjettikohdat Suunniteltujen toimien toteuttamista varten ehdotetaan, että vuoden 2012 talousarvion osastoon 13 Aluepolitiikka perustetaan kolme uutta menoja koskevaa budjettikohtaa: : EAKR:n lähentymistavoitteen määrärahoista rahoitetut riskinjakovälineet : EAKR:n alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen määrärahoista rahoitetut riskinjakovälineet : Koheesiorahaston määrärahoista rahoitetut riskinjakovälineet. Koska uudet toimet rahoitetaan kokonaismäärärahoja lisäämättä, näihin uusiin menoja koskeviin budjettikohtiin ehdotetaan tässä vaiheessa merkintää pro memoria (p.m.). 16

17 Komissio tarkastelee asianomaisten jäsenvaltioiden hakemuksia sen jälkeen kun asiaa koskeva säädös on tullut voimaan 23. toukokuuta Samalla on mukautettava asianomaisia toimenpideohjelmia. Riskinjakovälineisiin siirrettävät määrärahat vapautetaan ohjelmista tämän varainhoitovuoden lopussa. Näin saatavat maksusitoumusmäärärahat, jotka tulevat käytettäviksi vastaaviin EAKR:n ja koheesiorahaston nykyisiin budjettikohtiin, siirretään edellä mainittuihin uusiin budjettikohtiin. Näin komissio voi tehdä tarvittavat oikeudelliset sitoumukset EIP:n tai muiden vastaavien elinten kanssa (yhteistyösopimusten allekirjoittaminen). 3.3 Uusi tuloja koskeva budjettikohta Jotta riskinjakovälineisiin liittyvät mahdolliset takaisin saadut varat ja unionin tuesta yli jääneet määrät voidaan ottaa talousarvioon, ehdotetaan, että vuoden 2012 talousarvioon perustetaan momentin Taloudellisesti kannattaviksi osoittautuneille hankkeille ja toimille sekä Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettaviin riskinjakovälineisiin myönnetyn unionin tuen palautus alle uusi tuloja koskeva alamomentti: Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettavia riskinjakovälineitä varten myönnetyn unionin tuen palautus Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot. Koska tässä vaiheessa ei voida arvioida mahdollisten takaisin saatujen tai yli jääneiden varojen määrää, tähän uuteen tuloja koskevaan budjettikohtaan ehdotetaan merkintää pro memoria (p.m.). 4. BUDJETTIKOHDAN MUUTTAMINEN Valmistelutoimi EuroGlobe perustettiin vuonna Varainhoitoasetuksen 49 artiklan mukaan valmistelutoimia vastaavat maksusitoumusmäärärahat voidaan ottaa talousarvioon enintään kolmeksi peräkkäiseksi varainhoitovuodeksi. Maksut voidaan kuitenkin suorittaa loppuun tämän jälkeenkin. Sopimus, joka kattaa kansalaisiin suoraan vaikuttavia EU:n politiikkoja ja toimia koskevan tiedotuskampanjan ja julkiset keskustelut ja johon liittyi myös elokuvatapahtumia, allekirjoitettiin 28. joulukuuta Sopimuksen mukaan toimia oli määrä toteuttaa Unkarin ja Puolan puheenjohtajuuskausilla vuonna 2011 niin, että toimet päättyisivät viimeistään 31. joulukuuta Vuosina 2010 ja 2011 suoritettiin ennakkomaksu ja kaksi välimaksua. Marraskuussa 2011 komissiolle ilmoitettiin, että loppumaksupyyntö ja loppukertomus esitettäisiin vasta vuonna Loppumaksupyyntö saapui komissioon 12. maaliskuuta Komissio tekee tämän loppumaksun kattamista varten sisäisen määrärahasiirron. Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaan määrärahoja voidaan kuitenkin siirtää vain budjettikohtaan, jossa on hyväksyttyjä määrärahoja tai johon on tehty merkintä pro memoria (p.m.). Vuoden 2012 talousarviossa kyseisessä budjettikohdassa, Valmistelutoimi EuroGlobe, on kuitenkin maksumäärärahojen kohdalla vain merkintä. Sen vuoksi ehdotetaan, että merkintä korvataan merkinnällä pro memoria (p.m.), jotta tarvittava määrärahasiirto voidaan toteuttaa. 7 EUVL L 133, , s

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2018 COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menojen kehityksestä. Varojärjestelmä nro 6-7/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.7.2015 COM(2015) 371 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menojen kehityksestä Varojärjestelmä nro 6-7/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. lokakuuta 2017 (OR. en) 13042/17 FIN 610 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 9. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 623 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 4 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen ja turvallisuuteen liittyvän viimeaikaisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 444 final LIITTEET 1 6. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. syyskuuta 2015 (OR. en) 12037/15 ADD 1 AGRIFIN 77 FIN 606 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä No 7-8/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2014 COM(2014) 546 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä No 7-8/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. lokakuuta 2016 (OR. en) 12741/16 FIN 607 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. syyskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO BUDG/A7/2008/D/59274 BRYSSEL 31/10/2008 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC41/2008 PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 112 final LIITTEET 1 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 26/11/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTO 05 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 63/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 05 02 Maatalousmarkkinoiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 12/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10689/17 FIN 414 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.9.2016 COM(2016) 578 final ANNEXES 1 to 6 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION YHDEKSÄS RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE

Lisätiedot

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut

Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien kokonaismäärän lasku on hiipunut IP/05/1558 Bryssel 9. joulukuuta 2005 Valtiontuki tuoreimman tulostaulun mukaan tukien n lasku on hiipunut Euroopan komission laatiman tuoreimman valtiontukien tulostaulun mukaan EU:n 25 jäsenvaltion myöntämien

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN

OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.6.2015 COM(2015) 317 final OIKAISUKIRJELMÄ NRO 1 ESITYKSEEN VUODEN 2016 YLEISEKSI TALOUSARVIOKSI ESIR-TAKUURAHASTON RAHOITTAMINEN FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.4.2011 KOM(2011) 226 lopullinen Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0280/2015 1.10.2015 MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 13.1.2015 COM(2015) 11 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2016 (OR. en) 13415/16 N 680 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 10-11/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.12.2013 COM(2013) 887 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 10-11/2013 FI FI 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 16 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OHEISASIAKIRJA EHDOTUKSEEN NEUVOSTON ASETUKSEKSI VUOSIA 2014 2020 KOSKEVAN MONIVUOTISEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 296 final 2017/0126 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä vuoden

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2016 COM(2016) 680 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Oheisasiakirja ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET JA EI-PAKOLLISET MENOT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2007) 1395 LOPULLINEN BRYSSEL 16/11/2007 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2007 PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO OSASTOT 05, 14, 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC49/2007 PAKOLLISET

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28)

TAULUKKO I: EU:N JÄSENVALTIOIDEN KALASTUSLAIVASTOT VUONNA 2014 (EU28) EUROOPAN UNIONIN KALASTUSALA LUKUINA Seuraavissa taulukoissa on yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) eri osa-alueiden perustilastotietoja seuraavasti: jäsenvaltioiden kalastuslaivastot vuonna 2014 (taulukko

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 12/2013 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2014) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 12/2013 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...3

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.1.2015 COM(2015) 19 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 8-10/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.11.2016 COM(2016) 713 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 8-10/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2009 SEK(2009)1635 lopullinen C7-0304/09 OIKAISUKIRJELMÄ nro 3 VUODEN 2010 ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka II Neuvosto FI

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukijärjestelmän menoista. Varojärjestelmä nro 8 10/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.12.2015 COM(2015) 651 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukijärjestelmän menoista Varojärjestelmä nro 8 10/2015 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 9-10/2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.10.2014 COM(2014) 671 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 9-10/2014 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Euroopan maatalouden tukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 6-7/2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.7.2017 COM(2017) 409 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan maatalouden tukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 6-7/2017 FI FI SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011

MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 31/10/2011 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2011 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 19 JA 21 MÄÄRÄRAHASIIRTO NRO DEC 48/2011 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 19 04 Demokratiaa

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 01/10/2010 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2010 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 04 JA 40 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 29/2010 EUROA MÄÄRÄRAHOJEN ALKUPERÄ LUVUSTA 01 04 Rahoitustoiminnot

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2016

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. maataloustukirahaston menoista. Varojärjestelmä nro 11-12/2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.12.2016 COM(2016) 807 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE maataloustukirahaston menoista Varojärjestelmä nro 11-12/2016 FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2012 COM(2012) 549 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION VIIDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010

LISÄTALOUSARVIO NRO 2/2010 Hallintoneuvosto LISÄTALOUSARVIO NRO /010 CT/CA-048/010FI SISÄLLYS I. JOHDANTO II. YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA III. VARAINHOITOVUODEN 010 TULOT IV. VARAINHOITOVUODEN 010 MENOT HALLINTONEUVOSTON 7.

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. syyskuuta 2017 (OR. en) 12680/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: AGRI 506 AGRIFIN 99 FIN 585 AGRISTR 84 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2013 COM(2013) 695 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE KOMISSION KUUDES RAHOITUSKERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN MAASEUDUN

Lisätiedot

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 39/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 2016/0193 (COD) LEX 1707 PE-CONS 39/1/16 REV 1 FSTR 63 FC 55 REGIO 79 SOC 560 EMPL 370 BUDGET 26 AGRISTR 51 PECHE

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008. MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO SEC(2008) 1953 LOPULLINEN BRYSSEL 30/06/2008 YLEINEN TALOUSARVIO 2008 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 06 JA 08 MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC17/2008 EI-PAKOLLISET MENOT EUROA MÄÄRÄRAHOJEN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 30.7.2018, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot