LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON"

Transkriptio

1 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn päätyttyä ja päätöksen tultua voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016 FI FI

2 Euroopan komissio ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 314 artiklan yhdessä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 106 A artiklan kanssa, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/ ja erityisesti sen 41 artiklan, 25 päivänä marraskuuta 2015 hyväksytyn Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi , 14 päivänä huhtikuuta 2016 hyväksytyn lisätalousarvion nro 1/2016 3, 6 päivänä heinäkuuta 2016 hyväksytyn lisätalousarvion nro 2/2016 4, 30 päivänä kesäkuuta 2016 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 3/2016 5, 30 päivänä syyskuuta 2016 hyväksytyn lisätalousarvioesityksen nro 4/2016 6, ja esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle lisätalousarvioesityksen nro 5 vuoden 2016 talousarvioon. MUUTOKSET PÄÄLUOKITTAISEEN TULO- JA MENOTAULUKKOON Muutokset pääluokittaiseen tulo- ja menotaulukkoon ovat saatavilla Eur-Lexissä ( Muutosten englanninkielinen toisinto esitetään tiedoksi tämän asiakirjan budjettiteknisenä liitteenä EUVL L 298, , s. 1. EUVL L 48, , s. 1. EUVL L 143, , s. 1. EUVL L 248, , s. 1. COM(2016) 227 final, COM(2016) 623 final,

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VARAINHOITOVUOSI 2014: OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TAANNEHTIVA VAIKUTUS PERINTEISTEN OMIEN VAROJEN KANTOKULUJEN PIENENTYMINEN ALV-PERUSTEISTEN OMIEN VAROJEN VEROKANTA TANSKAN, ALANKOMAIDEN, RUOTSIN JA ITÄVALLAN VUOTUISIIN BKTL-MAKSUOSUUKSIIN TEHTÄVÄ BRUTTOVÄHENNYS YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KORJAUSJÄRJESTELYÄ (YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄÄ KORJAUSTA) KOSKEVA LASKELMA VAIKUTUS BKTL-POHJAISTEN OMIEN VAROJEN MAKSUOSUUKSIIN VUODEN 2014 OSALTA YHTEENVETO OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANON RAHOITUSVAIKUTUKSISTA VUODEN 2014 OSALTA VARAINHOITOVUOSI 2015: OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TAANNEHTIVA VAIKUTUS PERINTEISTEN OMIEN VAROJEN KANTOKULUJEN PIENENTYMINEN ALV-PERUSTEISTEN OMIEN VAROJEN VEROKANTA TANSKAN, ALANKOMAIDEN, RUOTSIN JA ITÄVALLAN VUOTUISIIN BKTL-MAKSUOSUUKSIIN TEHTÄVÄ BRUTTOVÄHENNYS YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KORJAUSJÄRJESTELYÄ (YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄÄ KORJAUSTA) KOSKEVA LASKELMA VAIKUTUS BKTL-PERUSTEISTEN OMIEN VAROJEN MAKSUOSUUKSIIN VUODEN 2015 OSALTA YHTEENVETO OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANON RAHOITUSVAIKUTUKSISTA VUODEN 2015 OSALTA VARAINHOITOVUOSI 2016: OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TAANNEHTIVA VAIKUTUS PERINTEISTEN OMIEN VAROJEN KANTOKULUJEN PIENENTYMINEN ALV-PERUSTEISTEN OMIEN VAROJEN VEROKANTA TANSKAN, ALANKOMAIDEN, RUOTSIN JA ITÄVALLAN VUOTUISIIN BKTL-MAKSUOSUUKSIIN TEHTÄVÄ BRUTTOVÄHENNYS YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KORJAUSJÄRJESTELYÄ (YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄÄ KORJAUSTA) KOSKEVA LASKELMA VAIKUTUS BKTL-PERUSTEISTEN OMIEN VAROJEN MAKSUOSUUKSIIN VUODEN 2016 OSALTA YHTEENVETO OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANON RAHOITUSVAIKUTUKSISTA VUODEN 2016 OSALTA OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JOHTUVAT MUUT MUUTOKSET PERINTEISTEN OMIEN VAROJEN KANTOKULUJEN MUKAUTUS VUODEN 2016 OSALTA OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA JOHTUVAT TEKNISET MUUTOKSET YHTEENVETO YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUKSESTA

4 1. JOHDANTO Euroopan unionin järjestelmästä tehdyn uuden päätöksen 2014/335/EU, Euratom, jäljempänä omista varoista vuonna 2014 tehty päätös, ratifiointimenettely on saatu päätökseen, ja päätös on tullut voimaan 1. lokakuuta Tämän lisätalousarvioesityksen nro 5 (LTE nro 5/2016) tarkoituksena on muuttaa vuoden 2016 talousarviota päätöksen täytäntöönpanosta johtuvien muutosten huomioon ottamiseksi. Päätöstä sovelletaan taannehtivasti vuoden 2014 tammikuun 1. päivästä alkaen, joten sen sisältämistä uusista säännöksistä johtuvat mukautukset on tässä lisätalousarvioesityksessä tehty varainhoitovuosien 2014, 2015 ja 2016 osalta. 2. VARAINHOITOVUOSI 2014: OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TAANNEHTIVA VAIKUTUS Taannehtiva vaikutus on laskettu vertaamalla määriä, jotka jäsenvaltioiden olisi pitänyt omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan asettaa käyttöön vuoden 2014 osalta, ja määriä, jotka on jo asetettu käyttöön kyseisen vuoden osalta omia varoja koskevan päätöksen 2007/436/EY, Euratom, jäljempänä omista varoista vuonna 2007 tehty päätös, perusteella. Laskelma taannehtivasta vaikutuksesta perustuukin tuoreimpiin käytettävissä oleviin todellisiin tietoihin kustakin omien varojen lajista Perinteisten kantokulujen pienentyminen Omista varoista vuonna 2014 tehdyssä päätöksessä perinteisten kantokulut pienenevät 25 prosentista 20 prosenttiin niiden määrien osalta, jotka jäsenvaltioiden olisi pitänyt asettaa käyttöön 1. maaliskuuta 2014 jälkeen. Lisätalousarvioon (LT) nro 7/2014 sisältyneet perinteisiä omia varoja koskevat luvut olivat ennusteita. Jäsenvaltiot kuitenkin asettivat kyseisen vuoden aikana käyttöön tosiasiallisesti kannetut määrät, joten laskelma taannehtivasta vaikutuksesta perustuu tosiasiallisesti kannettuihin perinteisiin omiin varoihin. Seuraavasta taulukosta käy ilmi alentuneiden kantokulujen vaikutus: Jäsenvaltio Sokerimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 25 % Varainhoitovuosi 2014 (euroa) Tullimaksujen Sokerimaksujen todellinen todellinen määrä, kun määrä, kun kantokulut 25 % kantokulut 20 % 4 Tullimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 20 % (1) (2) (3) (4) Kantokulujen erotus (5) = (3 + 4) (1 + 2) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua

5 Jäsenvaltio Sokerimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 25 % Tullimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 25 % Sokerimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 20 % Tullimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 20 % (1) (2) (3) (4) Kantokulujen erotus (5) = (3 + 4) (1 + 2) Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä ALV-perusteisten verokanta Omista varoista vuonna 2007 tehdyssä päätöksessä säädettiin yhdenmukaisen, kaikkien jäsenvaltioiden osalta voimassa olevan 0,30 prosentin verokannan soveltamisesta yhdenmukaistettuun arvonlisäveron (ALV) määräytymisperusteeseen, joka on määritetty unionin sääntöjen mukaisesti. Jotkin jäsenvaltiot saivat soveltaa alennettua verokantaa, mutta ainoastaan vuosina Omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan ALV-perusteisten yhdenmukainen verokanta on vuoden 2014 tammikuun 1. päivästä lähtien 0,30 prosenttia. Kaudella kyseinen verokanta on kuitenkin Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,15 prosenttia. Uuden omista varoista tehdyn päätöksen vaikutusta laskettaessa on käytetty pohjana vuoden 2014 lopullista talousarviota (LT nro 7/2014) päivitettynä viimeisimmillä käytettävissä olevilla tiedoilla ALV-määräytymisperusteesta. Tiedot vastaavat vuoden 2014 määriä, jotka on otettu huomioon laskettaessa vuosittaisia ALV-saldoja syksyllä 2015 ja asetettu käyttöön 1. joulukuuta Seuraavassa taulukossa on esitetty edellä mainittujen uusien verokantojen ja todellisten ALVmääräytymisperusteiden mukaisesti tarkistetut ALV-perusteiset omat varat. Jäsenvaltio 1 % ALVsaldoissa käytettävästä rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (päivitetty LT nro 7/2014) Varainhoitovuosi 2014 (euroa) 1 % ALVsaldoissa käytettävästä rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL:n rajaaminen) ALV-perusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan ALV-perusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukainen muutos ALVperusteisten omien varojen määrässä (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) (1 x 3) Belgia ,30 0,30 0 Bulgaria ,30 0,30 0 Tšekki ,30 0,30 0 Tanska ,30 0,30 0 Saksa ,30 0,

6 Jäsenvaltio 1 % ALVsaldoissa käytettävästä rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (päivitetty LT nro 7/2014) 1 % ALVsaldoissa käytettävästä rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL:n rajaaminen) ALV-perusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan ALV-perusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukainen muutos ALVperusteisten omien varojen määrässä (1) (2) (3) (4) (5) = (2 x 4) (1 x 3) Viro ,30 0,30 0 Irlanti ,30 0,30 0 Kreikka ,30 0,30 0 Espanja ,30 0,30 0 Ranska ,30 0,30 0 Kroatia ,30 0, Italia ,30 0,30 0 Kypros ,30 0, Latvia ,30 0,30 0 Liettua ,30 0,30 0 Luxemburg ,30 0, Unkari ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Alankomaat ,30 0, Itävalta ,30 0,30 0 Puola ,30 0,30 0 Portugali ,30 0,30 0 Romania ,30 0,30 0 Slovenia ,30 0,30 0 Slovakia ,30 0,30 0 Suomi ,30 0,30 0 Ruotsi ,30 0, ,30 0,30 0 Yhteensä Tanskan, Alankomaiden, Ruotsin ja Itävallan vuotuisiin BKTL-maksuosuuksiin tehtävä bruttovähennys Omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan Tanska, Alankomaat, Ruotsi ja Itävalta ovat oikeutettuja vuotuiseen bruttokansantuloon (BKTL) perustuviin maksuosuuksiin tehtävään bruttovähennykseen kaudella Kyseisessä päätöksessä määritetään tämän vähennyksen määrä (jota on mukautettava käypiin hintoihin) ja säädetään, että vähennys myönnetään sen jälkeen, kun Yhdistyneen kuningaskunnan korjausjärjestely (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus) on rahoitettu, ja että sen rahoittamiseen osallistuvat kaikki jäsenvaltiot. Tanskalle myönnettävä 130 miljoonan euron bruttovähennys, Alankomaille myönnettävä 695 miljoonan euron bruttovähennys, Ruotsille myönnettävä 185 miljoonan euron bruttovähennys ja Itävallalle myönnettävä 30 miljoonan euron bruttovähennys (vuoden 2011 hintoina) mukautetaan käypiin hintoihin käyttämällä EU:lle laskettua euromääräistä BKT-deflaattoria. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto bruttovähennyksistä ja niiden rahoituksesta: Jäsenvaltio Bruttovähennys Varainhoitovuosi 2014 (euroa) Prosenttiosuus BKTLvarojen BKTL-kertoimeen perustuva osuus Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille 6

7 määräytymisperusteesta bruttovähennyksestä myönnetyn vähennyksen rahoittaminen (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Belgia 2,92 % Bulgaria 0,31 % Tšekki 1,03 % Tanska ,90 % Saksa 21,47 % Viro 0,14 % Irlanti 1,18 % Kreikka 1,27 % Espanja 7,45 % Ranska 15,63 % Kroatia 0,30 % Italia 11,57 % Kypros 0,12 % Latvia 0,17 % Liettua 0,26 % Luxemburg 0,24 % Unkari 0,74 % Malta 0,05 % Alankomaat ,82 % Itävalta ,35 % Puola 2,87 % Portugali 1,23 % Romania 1,05 % Slovenia 0,27% Slovakia 0,53 % Suomi 1,47 % Ruotsi ,29 % ,36 % Yhteensä ,00 % EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2013 talousennuste): a) 2011 EU27 = 107,5085 / b) 2013 EU27 = 111,0906 c) 2013 EU28 = 111,1304 / d) 2014 EU28 = 112,9234 Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2014 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2014 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Tanskalle myönnetty kertavähennys vuoden 2014 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Itävallalle myönnetty kertavähennys vuoden 2014 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 2.4. Yhdistyneen kuningaskunnan korjausjärjestelyä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta) koskeva laskelma Omista varoista vuonna 2014 tehdyllä päätöksellä ei muuteta säännöksiä, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän laskemista. Muutokset määräytymisperusteisiin (perinteisten kantokulujen muutos, joidenkin jäsenvaltioiden alennetut ALV-kannat ja EKT 2010:n käyttöönotto BKTL-varojen osalta) vaikuttavat kuitenkin Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävien korjausten suuruuteen vuoden 2014 korjauksesta lukien (otetaan ensimmäisen kerran talousarvioon vuonna 2015). Vuoden 2014 talousarvioon (LT nro 7/2014) oli otettu vuoden 2013 korjaus, vuoden 2011 tarkistus ja vuoden 2010 lopullinen määrä. Kaikki nämä korjaukset on laskettu omista varoista vuonna 2007 tehdyn päätöksen säännösten mukaan, eivätkä määrät näin ollen muutu. 7

8 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä vuoden 2013 korjaus otettiin kuitenkin vuoden 2014 talousarvioon, ja 27 jäsenvaltion rahoittama määrä on laskettu vuoden 2014 talousarvion rahoituksen laskemisessa käytettävien vuoden 2014 BKTL-lukujen perusteella. Vaikka vuoden 2014 talousarvioon otettu vuoden 2013 määrä ( euroa) ei muutu, sen rahoituskerroin muuttuu, koska EU:n talousarvion rahoituksen laskemisessa käytettävät BKTL-luvut muuttuvat (BKTL perustuu EKT 2010:een eikä EKT 95:een). Tarkistettu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuoden 2013 rahoitus on esitetty seuraavassa taulukossa: 8

9 Jäsenvaltio Vuotta 2013 koskevan (1. tarkistus) rahoitus LT:n nro 7/2014 mukaan Vuotta 2013 koskevan (1. tarkistus) rahoitus viimeisimpien saatavilla olevien EKT 2010:n mukaisten vuoden 2014 BKTLlukujen mukaan Ero vuoden tarkistuksen rahoituksessa (1) (2) (3) = (2) (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä Vaikutus BKTL-pohjaisten maksuosuuksiin vuoden 2014 osalta Uuden omista varoista tehdyn päätöksen vaikutusta laskettaessa käytetään pohjana vuoden 2014 lopullista talousarviota (LT nro 7/2014) päivitettynä viimeisimmillä käytettävissä olevilla Eurostatin toimittamilla tiedoilla BKTL-määräytymisperusteesta. Tiedot vastaavat vuoden 2014 EKT 95 -määriä, jotka on otettu huomioon laskettaessa vuosittaisia BKTL-saldoja syksyllä 2015 ja asetettu käyttöön 1. joulukuuta Koska omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan BKTL:oon perustuvat jäsenvaltioiden maksuosuudet olisi laskettava 1. tammikuuta 2014 alkaen EKT 2010:n eikä EKT 95:n tietojen perusteella, määrät on tarkistettu toisen kerran tämän vaikutuksen huomioimiseksi. 9

10 Kun laskelmassa otetaan huomioon uudet säännöt kantokulujen osuudesta, joidenkin jäsenvaltioiden alennetusta ALV-kannasta ja EKT 2010:n käytöstä BKTL:oon perustuvien laskennassa EKT 95:n sijaan, muiden kuin BKTL:oon perustuvien määrä pieneni eurolla. Jotta Euroopan unionin talousarvioon sovellettavaa tasapainoperiaatetta voitaisiin noudattaa, jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun BKTL:oon sovellettava yhdenmukainen kerroin on laskettava uudelleen siten, että laskentaperusteeksi otetaan kaikki muut tulot. Seuraavassa on esitetty BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin uudelleen laskettuna: Yhdenmukainen kerroin, jota sovelletaan 1 prosenttiin BKTL:sta = (menot yhteensä muut tulot perinteisten yhteenlaskettu nettomäärä ALV-perusteiset omat varat) / 1 prosentti BKTL:sta Yhdenmukainen kerroin: = ( ) / = 0, % Seuraavassa taulukossa on esitetty BKTL-perusteisten tarkistetut määrät, jotka saadaan soveltamalla edellä määritettyä uutta yhdenmukaista kerrointa: Jäsenvaltio 1 % BKTLsaldoissa käytettävästä BKTLmääräytymisperusteesta (tarkistettu todellinen EKT 95:n mukainen BKTL) Belgia Varainhoitovuosi 2014 (euroa) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) omista varoista vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan (tarkistetut todelliset luvut) 10 1 % BKTLmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan (tarkistetut todelliset luvut) (1) (2) (3) (4) BKTL:n ero (5) = (3 x 4) (1 x 2) Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia , , Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola

11 Jäsenvaltio 1 % BKTLsaldoissa käytettävästä BKTLmääräytymisperusteesta (tarkistettu todellinen EKT 95:n mukainen BKTL) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) omista varoista vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan (tarkistetut todelliset luvut) 1 % BKTLmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan (tarkistetut todelliset luvut) (1) (2) (3) (4) BKTL:n ero (5) = (3 x 4) (1 x 2) Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä Yhteenveto omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen täytäntöönpanon rahoitusvaikutuksista vuoden 2014 osalta Seuraavassa yhteenvetotaulukossa on esitetty omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen täytäntöönpanon kokonaisvaikutus vuoden 2014 osalta. Tämä kokonaisvaikutus vastaa niiden muutosten yhteisvaikutusta, jotka liittyvät kantokulujen uuteen osuuteen, joidenkin jäsenvaltioiden alennettuun ALV-kantaan, EKT 2010:n käyttöön BKTL:oon perustuvien laskennassa, Tanskan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin vuotuisiin BKTL-maksuosuuksiin tehtäviin bruttovähennyksiin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuoden 2013 tarkistettuun rahoitukseen. 11

12 Jäsenvaltio (määrät euroina) Uuden omista varoista tehdyn päätöksen taannehtiva vaikutus vuoden 2014 talousarvioon (LT nro 7/2014) Perinteisten omien varojen kantokulujen väheneminen 25 %:sta 20 %:iin (bruttovaikutus) Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin alennettujen alvkantojen ja tarkistetun ylärajan (EKT 2010:n mukainen BKTL) bruttovaikutus Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan ja Itävallan hyväksi tehtävä BKTLvähennys (nettovaikutus) 12 BKTL-varojen muutosten vaikutus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävään vuoden 2013 korjaukseen BKTL-varojen kaikkien muutosten nettovaikutus (pienemmät perinteisten kantokulut, alennetut alv-kannat, EKT 2010) Uuden omista varoista tehdyn päätöksen vaikutus yhteismäärään vuonna 2014 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = ( ) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä

13 13

14 3. VARAINHOITOVUOSI 2015: OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TAANNEHTIVA VAIKUTUS Taannehtiva vaikutus lasketaan samalla menetelmällä kuin vuoden 2014 osalta, ja se perustuu viimeisimpiin käytettävissä oleviin tietoihin kustakin lajista Perinteisten kantokulujen pienentyminen LT:hen nro 8/2015 sisältyneet perinteisiä omia varoja koskevat luvut olivat ennusteita, joissa otettiin huomioon 25 prosentin kantokulut. Jäsenvaltiot kuitenkin asettivat kyseisen vuoden aikana käyttöön tosiasiallisesti kannetut määrät, joten laskelma taannehtivasta vaikutuksesta perustuu tosiasiallisesti kannettuihin perinteisiin omiin varoihin, jotka tarkistettiin vastaamaan 20 prosentin kantokuluja. Seuraavasta taulukosta käy ilmi alentuneiden kantokulujen vaikutus: Jäsenvaltio Sokerimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 25 % Varainhoitovuosi 2015 (euroa) Tullimaksujen Sokerimaksujen todellinen todellinen määrä, kun määrä, kun kantokulut 25 % kantokulut 20 % Tullimaksujen todellinen määrä, kun kantokulut 20 % (1) (2) (3) (4) Kantokulujen erotus (5) = (3 + 4) (1 + 2) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä

15 3.2. ALV-perusteisten verokanta Omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan ALV-perusteisten yhdenmukainen verokanta on vuoden 2014 tammikuun 1. päivästä lähtien 0,30 prosenttia. Kaudella kyseinen verokanta on kuitenkin Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,15 prosenttia. Uuden omista varoista tehdyn päätöksen vaikutusta laskettaessa on käytetty pohjana vuoden 2015 lopulliseen talousarvioon (LT nro 8/2015) sisältyviä ennusteita, jotka vastaavat 19. toukokuuta 2015 pidetyssä omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 163. kokouksessa hyväksyttyjä määriä. Nämä ovat vuoden 2015 osalta viimeisimmät ALV-määräytymisperusteesta käytettävissä olevat tiedot. Seuraavassa taulukossa on esitetty edellä mainittujen uusien verokantojen mukaisesti tarkistetut ALVperusteiset omat varat. Jäsenvaltio 1 % rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (kuten LT 8/2015) Varainhoitovuosi 2015 (euroa) 1 % rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL:n rajaaminen) 15 ALVperusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan ALVperusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan (1) (2) (3) (4) Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukainen muutos ALV-perusteisten määrässä (5) = (2 x 4) (1 x 3) Belgia ,30 0,30 0 Bulgaria ,30 0,30 0 Tšekki ,30 0,30 0 Tanska ,30 0,30 0 Saksa ,30 0, Viro ,30 0,30 0 Irlanti ,30 0,30 0 Kreikka ,30 0,30 0 Espanja ,30 0,30 0 Ranska ,30 0,30 0 Kroatia ,30 0, Italia ,30 0,30 0 Kypros ,30 0, Latvia ,30 0,30 0 Liettua ,30 0,30 0 Luxemburg ,30 0, Unkari ,30 0,30 0 Malta ,30 0, Alankomaat ,30 0, Itävalta ,30 0,30 0 Puola ,30 0,30 0 Portugali ,30 0,30 0 Romania ,30 0,30 0 Slovenia ,30 0, Slovakia ,30 0,30 0 Suomi ,30 0,30 0 Ruotsi ,30 0, ,30 0,30 0

16 Jäsenvaltio 1 % rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (kuten LT 8/2015) 1 % rajatusta ALVmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL:n rajaaminen) ALVperusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan ALVperusteisten yhdenmukainen verokanta (%) vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan (1) (2) (3) (4) Vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukainen muutos ALV-perusteisten määrässä (5) = (2 x 4) (1 x 3) Yhteensä Tanskan, Alankomaiden, Ruotsin ja Itävallan vuotuisiin BKTL-maksuosuuksiin tehtävä bruttovähennys Omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan Tanska on oikeutettu 130 miljoonan euron, Alankomaat 695 miljoonan euron, Ruotsi 185 miljoonan euron ja Itävalta 20 miljoonan euron bruttovähennykseen (vuoden 2011 hintoina) vuotuiseen BKTL-maksuosuuteensa. Vähennykset mukautetaan käypiin hintoihin käyttämällä EU:lle laskettua euromääräistä BKT-deflaattoria. Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto bruttovähennyksistä ja niiden rahoituksesta. Jäsenvaltio Bruttovähennys Varainhoitovuosi 2015 (euroa) Prosenttiosuus BKTLvarojen määräytymisperusteesta 16 BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnetyn vähennyksen rahoittaminen (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) Belgia 2,89 % Bulgaria 0,29 % Tšekki 1,04 % Tanska ,89 % Saksa 21,43 % Viro 0,14 % Irlanti 1,18 % Kreikka 1,24 % Espanja 7,57 % Ranska 15,46 % Kroatia 0,29 % Italia 11,36 % Kypros 0,12 % Latvia 0,17 % Liettua 0,25 % Luxemburg 0,21 % Unkari 0,73 % Malta 0,06 % Alankomaat ,67 % Itävalta ,33 % Puola 2,82 % Portugali 1,22 % Romania 1,06 % Slovenia 0,26 % Slovakia 0,52 % Suomi 1,44 % Ruotsi ,12 % ,27 % Yhteensä ,00 %

17 Jäsenvaltio Bruttovähennys Prosenttiosuus BKTLvarojen määräytymisperusteesta BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille myönnetyn vähennyksen rahoittaminen (1) (2) (3) (4) = (1 + 3) EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2014 talousennuste): a) 2011 EU27 = 107,6804 / b) 2013 EU27 = 111,0466 c) 2013 EU28 = 111,0822 / d) 2015 EU28 = 114,4090 Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2015 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2015 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Tanskalle myönnetty kertavähennys vuoden 2015 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Itävallalle myönnetty kertavähennys vuoden 2015 hintoina: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 3.4. Yhdistyneen kuningaskunnan korjausjärjestelyä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta) koskeva laskelma Vuoden 2015 talousarvioon (LT nro 6/2015) oli otettu vuoden 2014 korjaus sekä vuosien 2013 ja 2012 korjausten tarkistukset ja vuoden 2011 lopullinen määrä. Omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen voimaantulo ei vaikuta vuosien 2012 ja 2011 korjausten laskemiseen tai rahoitukseen, mutta se vaikuttaa vuoden 2013 rahoitukseen (kuten näiden perustelujen 2.4 kohdassa selostetaan) ja vuoden 2014 määrään ja rahoitukseen Vuoden 2013 rahoituksen tarkistus LT:hen nro 6/2015 otettu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuoden tarkistus oli euroa, mikä merkitsee euron lisäystä vuoden 2014 talousarvioon otettuun vuoden tarkistukseen. Tämä ero otettiin vuoden 2015 talousarviossa lukuun 3 6. Kuten edellä 2.4 kohdassa on selostettu, määrää koskeva laskelma ei muutu, mutta rahoituskerrointa tarkistetaan käyttämällä EKT 2010:een perustuvia vuoden 2014 BKTL-lukuja. LT:hen nro 6/2015 otetun, vuoden ja 2. tarkistuksen välisen eron tarkistettu rahoitus on esitetty seuraavassa taulukossa: Jäsenvaltio Vuotta 2013 koskevan (2. tarkistus) rahoitus LT:n nro 6/2015 mukaan Vuotta 2013 koskevan (2. tarkistus) rahoitus viimeisimpien saatavilla olevien EKT 2010:n mukaisten vuoden 2014 BKTLlukujen mukaan 17 Ero vuoden tarkistuksen rahoituksessa (1) (2) (3) = (2) (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska

18 Jäsenvaltio Vuotta 2013 koskevan (2. tarkistus) rahoitus LT:n nro 6/2015 mukaan Vuotta 2013 koskevan (2. tarkistus) rahoitus viimeisimpien saatavilla olevien EKT 2010:n mukaisten vuoden 2014 BKTLlukujen mukaan Ero vuoden tarkistuksen rahoituksessa (1) (2) (3) = (2) (1) Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä Vuoden 2014 määrän ja rahoituksen tarkistus Omista varoista vuonna 2014 tehdyllä päätöksellä ei muuteta säännöksiä, jotka koskevat Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän laskemista. Muutosten taannehtiva vaikutus omien varojen lajeihin vaikuttaa kuitenkin laskettuun määrään seuraavasti: Perinteisten kantokulujen pieneneminen 25 prosentista 20 prosenttiin: muutos neutraloituu, kun lasketaan perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu. Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin alennettu ALV-verokanta (0,15 % eikä 0,30 %) ja EKT 2010:n käyttö BKTL-perusteisten laskennassa neutraloituvat Yhdistyneen kuningaskunnan saaman edun kautta. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuoden 2014 määrä on laskettava uudelleen näiden muutosten huomioon ottamiseksi. Seuraavassa taulukossa esitetään laskelma LT:hen nro 6/2015 otetusta vuoden tarkistuksesta ja siihen omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen säännösten perusteella tehdystä tarkistuksesta: Vuotta 2014 koskeva korjaus Vuotta 2014 koskevan 1. tarkistus Vuoden 2007 päätös LT nro 6/2015 Vuotta 2014 koskevan 1. tarkistus Vuoden 2014 päätös LTE nro 5/2016 Erotus 18

19 (1) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 17,7333 % 17,7333 % +0,0000 % (2) Yhdistyneen kuningaskunnan osuus kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu 7,3956 % 7,3956 % +0,0000 % laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) (3) = (1) (2) 10,3377 % 10,3377 % +0,0000 % (4) Kohdennetut menot yhteensä (5) Laajentumiseen liittyvät menot (6) Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) (7) Korjauksen alkuperäinen määrä = (3) x (6) x 0, (8) Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (9) Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) (10) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (11) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Vuoden 2014 tarkistettu määrä rahoitetaan käyttämällä vuoden 2015 talousarvion rahoitukseen käytettyjä EKT 2010:n mukaisia BKTL-lukuja. Seuraavassa taulukossa esitetään LT:n nro 6/2015 lukuun 1 5 otetun, Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2014 koskevan 1. tarkistuksen rahoituksen ja omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen ja EKT 2010:n mukaisten vuoden 2015 BKTL-lukujen perusteella siihen tehdyn tarkistuksen ero: 19

20 Jäsenvaltio Vuotta 2014 koskevan (1. tarkistus) rahoitus LT:n nro 6/2015 mukaan (1. tarkistus) rahoitus LT:n nro 6/2015 mukaan Tarkistetun vuotta 2014 koskevan (1. tarkistus) rahoitus viimeisimpien saatavilla olevien EKT 2010:n mukaisten vuoden 2015 BKTLlukujen mukaan Ero vuoden tarkistuksen rahoituksessa (1) (2) (3) = (2) (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä Vaikutus BKTL-perusteisten maksuosuuksiin vuoden 2015 osalta Uuden omista varoista tehdyn päätöksen vaikutusta laskettaessa käytetään pohjana vuoden 2015lopulliseen talousarvioon (LT nro 8/2015) sisältyviä ennusteita, jotka vastaavat 19. toukokuuta 2015 pidetyssä omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 163. kokouksessa hyväksyttyjä EKT 95:een perustuvia määriä. Nämä ovat vuoden 2015 osalta viimeisimmät BKTLmääräytymisperusteesta käytettävissä olevat tiedot. Koska omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan BKTL:oon perustuvat jäsenvaltioiden maksuosuudet olisi laskettava 1. tammikuuta 2014 alkaen EKT 2010:n eikä EKT 95:n tietojen perusteella, määrät on tarkistettu tämän vaikutuksen huomioimiseksi. 20

21 Kun laskelmassa otetaan huomioon uudet säännöt kantokulujen osuudesta, joidenkin jäsenvaltioiden alennetusta ALV-kannasta ja EKT 2010:n käytöstä BKTL-perusteisten laskennassa EKT 95:n sijaan, muiden kuin BKTL:oon perustuvien määrä pieneni eurolla. Jotta Euroopan unionin talousarvioon sovellettavaa tasapainoperiaatetta voitaisiin noudattaa, kaikkien jäsenvaltioiden yhteenlaskettuun BKTL:oon sovellettava yhdenmukainen kerroin on laskettava uudelleen siten, että laskentaperusteeksi otetaan kaikki muut tulot. Seuraavassa on esitetty BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin uudelleen laskettuna: Yhdenmukainen kerroin, jota sovelletaan 1 prosenttiin BKTL:sta = (menot yhteensä muut tulot perinteisten yhteenlaskettu nettomäärä ALV-perusteiset omat varat) / 1 prosentti BKTL:sta Yhdenmukainen kerroin: = ( ) / = 0, % Seuraavassa taulukossa on esitetty BKTL-perusteisten tarkistetut määrät, jotka saadaan soveltamalla edellä määritettyä uutta yhdenmukaista kerrointa: Jäsenvaltio 1 % BKTLmääräytymisperusteesta (kuten LT nro 8/2015, EKT 95:n mukainen BKTL) Belgia Varainhoitovuosi 2015 (euroa) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan 21 1 % BKTLmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan (tarkistetut todelliset luvut) (1) (2) (3) (4) BKTL:n ero (5) = (3 x 4) (1 x 2) Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia , , Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali

22 Jäsenvaltio 1 % BKTLmääräytymisperusteesta (kuten LT nro 8/2015, EKT 95:n mukainen BKTL) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) vuonna 2007 tehdyn päätöksen mukaan 1 % BKTLmääräytymisperusteesta (EKT 2010:n mukainen BKTL) BKTL-perusteisten yhdenmukainen kerroin (%) omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen mukaan (tarkistetut todelliset luvut) (1) (2) (3) (4) BKTL:n ero (5) = (3 x 4) (1 x 2) Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä Yhteenveto omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen täytäntöönpanon rahoitusvaikutuksista vuoden 2015 osalta Seuraavassa yhteenvetotaulukossa on esitetty omista varoista vuonna 2014 tehdyn päätöksen täytäntöönpanon kokonaisvaikutus vuoden 2015 osalta. Tämä kokonaisvaikutus vastaa niiden muutosten yhteisvaikutusta, jotka liittyvät kantokulujen uuteen osuuteen, joidenkin jäsenvaltioiden alennettuun ALV-kantaan, EKT 2010:n käyttöön BKTL:oon perustuvien laskennassa, Tanskan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin vuotuisiin BKTL-maksuosuuksiin tehtäviin bruttovähennyksiin sekä Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuoden tarkistuksen tarkistettuun rahoitukseen ja vuoden tarkistuksen tarkistettuun määrään ja rahoitukseen. 22

23 Jäsenvaltio (määrät euroina) Uuden omista varoista tehdyn päätöksen taannehtiva vaikutus vuoden 2015 talousarvioon (LT nro 8/2015) Perinteisten omien varojen kantokulujen väheneminen 25 %:sta 20 %:iin (bruttovaikutus) Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin alennettujen ALVv-kantojen bruttovaikutus Alankomaiden, Ruotsin, Tanskan ja Itävallan hyväksi tehtävä BKTLvähennys (nettovaikutus) 23 BKTL-varojen muutosten vaikutus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuoden 2013 tarkistetun määrän rahoitukseen ja vuoden 2014 tarkistettuun määrään ja rahoitukseen BKTL-varojen kaikkien muutosten nettovaikutus (pienemmät perinteisten kantokulut, alennetut ALV-kannat, EKT 2010) Uuden omista varoista tehdyn päätöksen vaikutus yhteismäärään vuonna 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = ( ) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi

24 Yhteensä

25 4. VARAINHOITOVUOSI 2016: OMISTA VAROISTA VUONNA 2014 TEHDYN PÄÄTÖKSEN TAANNEHTIVA VAIKUTUS Taannehtiva vaikutus lasketaan samalla menetelmällä kuin vuoden 2014 osalta, ja se perustuu viimeisimpiin käytettävissä oleviin tietoihin kustakin lajista Perinteisten kantokulujen pienentyminen LTE:hen nro 4/2016 sisältyneet perinteisiä omia varoja koskevat luvut olivat ennusteita, joissa otettiin huomioon 25 prosentin kantokulut. Ne vastaavat 18. toukokuuta 2016 pidetyssä omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean (ACOR) 166. kokouksessa hyväksyttyjä määriä. Nämä määrät on tarkistettu vastaamaan 20 prosentin kantokuluja taannehtivan vaikutuksen laskemiseksi. Seuraavasta taulukosta käy ilmi alentuneiden kantokulujen vaikutus: Jäsenvaltio ACOR:n toukokuussa 2016 ennustama sokerimaksujen määrä, kun kantokulut 25 % Varainhoitovuosi 2016 (euroa) ACOR:n ACOR:n toukokuussa toukokuussa ennustama ennustama tullimaksujen sokerimaksujen määrä, kun määrä, kun kantokulut 25 % kantokulut 20 % 25 ACOR:n toukokuussa 2016 ennustama tullimaksujen määrä, kun kantokulut 20 % (1) (2) (3) (4) Kantokulujen erotus (5) = (3 + 4) (1 + 2) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhteensä

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan soveltaminen - komission unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 652 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. heinäkuuta 2011 (19.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: Neuvoston 25. heinäkuuta 2011

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2018 COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin

Lisätiedot

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

ANNEX LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.9.2018 COM(2018) 651 final ANNEX LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE potilaan oikeuksien soveltamisesta rajatylittävässä terveydenhuollossa

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. (//EU, Euratom)

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. (//EU, Euratom) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.11.2011 KOM(2011) 739 lopullinen 2011/0183 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (//EU, Euratom) PERUSTELUT 1. JOHDANTO Komissio

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Lausunto nro 7/2014. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla)

Lausunto nro 7/2014. (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) Lausunto nro 7/2014 (annettu SEUT-sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 322 artiklan 2 kohdan nojalla) ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. syyskuuta 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistama

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9.

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00,

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS pöytäkirjan (2015) tekemisestä Euroopan unionin puolesta siviili-ilma-alusten kauppaa koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Seuraavat korvausmäärät koskevat vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua ja työtä: Taulukko 1 - matkatuki Matkaetäisyys Korvaus

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 323/18 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/2021, annettu 17 päivänä joulukuuta 2018, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/348 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Portugalin ja Romanian esittämiin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) 2019/316, annettu 21 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS

Bryssel COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2016 COM(2016) 618 final KOMISSION KERTOMUS Kertomus, jolla helpotetaan Euroopan unionin sallitun päästömäärän laskemista, sekä kertomus, jolla helpotetaan unionin, sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) 9795/17 FIN 334 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 30. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/

MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0280/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0280/2015 1.10.2015 MIETINTÖ neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2015 varainhoitovuodeksi 2015, omat varat, ulkoisia

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 29.4.2015 2015/2079(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 11. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. heinäkuuta 2011 (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 14. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot