Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn päätyttyä ja päätöksen tultua voimaan 1 päivänä lokakuuta 2016, 8. marraskuuta 2016 I JOHDANTO Komissio toimitti neuvostolle 7. lokakuuta 2016 lisätalousarvioesityksen. Tämän lisätalousarvioesityksen tarkoituksena on panna täytäntöön uusi omista varoista tehty päätös N:o 2014/335/EU, Euratom (omia varoja koskeva päätös 2014) ratifiointimenettelyn päätyttyä ja tämän päätöksen tultua voimaan 1. lokakuuta Lisätalousarvioesityksessä otetaan huomioon omia varoja koskevan päätöksen 2014 takautuva vaikutus 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen, ja se sisältää tarvittavat mukautukset jäsenvaltioiden vuosina 2014, 2015 ja 2016 saataville asettamiin määriin. Tämän lisätalousarvioesityksen kokonaisvaikutus varainhoitovuoden 2016 talousarvioon on tulosta omia varoja koskevaan päätökseen 2014 sisällytetyistä uusista osista, jotka eivät sisältyneet "vanhaan" omia varoja koskevaan päätökseen Näitä ovat: perinteisten omien varojen uudet kantokulut, alennettu alv-kanta Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin osalta, Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) tietojen käyttö BKTL:n osalta sekä bruttovähennys vuotuiseen BKTL-maksuosuuteen Tanskassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Ruotsissa. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän korjauksen rahoitusta vuosina 2014 ja 2015 oli mukautettava vastaavasti /16 1 DG G 2A FI

2 Tämän lisätalousarvioesityksen nettovaikutus on nolla, erityisesti koska muiden on rahoitettava joillekin jäsenvaltioille omia varoja koskevassa päätöksessä 2014 myönnetyt lisäkorjaukset. II PÄÄTELMÄ Neuvosto vahvisti 8. marraskuuta 2016 kantansa nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon sellaisena kuin se esitetään LIITTEESSÄ /16 2 DG G 2A FI

3 LIITE TEKNINEN LIITE 13584/16 3

4 TULOT YHTEENSÄ 13584/16 4

5 A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 13584/16 5

6 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta 2014 tehdyn neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2016 aikana katettavat määrärahat MENOT Kuvaus Talousarvio Talousarvio Muutos (%) 1. Älykäs ja osallistava kasvu ,31 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat ,80 3. Turvallisuus ja kansalaisuus ,85 4. Globaali Eurooppa ,80 5. Hallinto ,38 6. Korvaukset - Erityisvälineet ,04 Menot yhteensä ,31 TULOT Kuvaus Talousarvio Talousarvio Muutos (%) Sekalaiset tulot (osastot 4 9) ,92 Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0) ,96 Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston ylijäämän palautus talousarvioon - (luku 3 0, momentti 3 0 2) Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja ) Tulot yhteensä osastoista ,46 Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2) ,93 Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3) ,68 Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4) Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla ,07 Tulot yhteensä , Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2016 talousarvioon (EUVL L 48, , s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1/2016 ja 2/2016 ja lisätalousarvioesityksiin nro 3 5/2016. Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon (EUVL L 69, , s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1 8/2015. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. Vuoden 2016 talousarvion omat varat on määritetty omia varoja käsittelevän neuvoaantavan komitean 166. kokouksessa 18. toukokuuta 2016 vahvistettujen budjettiennusteiden perusteella. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa /16 6

7 TAULUKKO 1 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen Jäsenvaltiot 1 % rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat 1 % bruttokansantulosta Rajauskerroin (%) 1 % bruttokansantulosta kerrottuna rajauskertoimella 1 % rajatusta alv- määräytymis- perusteesta 1 Jäsenvaltiot, joiden alv-määräytymisperuste on rajattu (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Kroatia Italia Kypros Kypros Latvia Liettua Luxemburg Luxemburg Unkari Malta Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä Määräytymisperuste on enintään 50 % BKTL:sta /16 7

8 TAULUKKO 2 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3) Jäsenvaltio 1 % rajatusta alvmääräytymisperusteesta Alv:sta kertyvien omien varojen yhdenmukainen verokanta, % Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bulgaria , Tšekki , Tanska , Saksa , Viro , Irlanti , Kreikka , Espanja , Ranska , Kroatia , Italia , Kypros , Latvia , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , Alankomaat , Itävalta , Puola , Portugali , Romania , Slovenia , Slovakia , Suomi , Ruotsi , Yhdistynyt kuningaskunta , Yhteensä /16 8

9 TAULUKKO 3 Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4) Jäsenvaltiot 1 % bruttokansantulosta Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia , Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä Kertoimen laskeminen: ( ) / ( ) = 0, /16 9

10 TAULUKKO 4 Laskelma päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti Tanskan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin tehdystä bruttovähennyksestä ja sen rahoituksesta (luku 1 6) Jäsenvaltio Bruttovähennys Osuudet BKTL-varojen määräytymisperusteista BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä Vähennyksen rahoitus (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgia 2, Bulgaria 0, Tšekki 1, Tanska , Saksa 21, Viro 0, Irlanti 1, Kreikka 1, Espanja 7, Ranska 15, Kroatia 0, Italia 11, Kypros 0, Latvia 0, Liettua 0, Luxemburg 0, Unkari 0, Malta 0, Alankomaat , Itävalta , Puola 2, Portugali 1, Romania 1, Slovenia 0, Slovakia 0, Suomi 1, Ruotsi , Yhdistynyt kuningas-kunta 17, Yhteensä , EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2015 talousennuste): a) 2011 EU27 = 101,2490 / b) 2013 EU27 = 104,3831 c) 2013 EU28 = 104,3687 / d) 2016 EU28 = 110,9221 Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa Tanskalle myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa Itävallalle myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa 13584/16 10

11 TAULUKKO 5.1 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2015 (luku 1 5) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 19, Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä 7,5910 (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 3. (1) (2) 11, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot vastaavat 13 jäsenvaltiolle (jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen) kohdennettujen menojen kokonaismäärää, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta. ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 20 prosenttiin 1. tammikuuta 2014) /16 11

12 TAULUKKO 5.2 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2014 (luku 3 6) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 17, Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä 7,4180 (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 3. (1) (2) 10, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan 5 hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot vastaavat 13 jäsenvaltiolle (jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen) kohdennettujen menojen kokonaismäärää, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta. ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 20 prosenttiin 1. tammikuuta 2014). Huom.: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2014 koskevan korjauksen alustavan määrän (edellä laskettu euroa) ja tätä korjausta varten aiemmin talousarvioon otetun määrän ( euroa, otettu tähän vuoden 2014 omia varoja koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi vuonna 2015) erotus, euroa, rahoitetaan lisätalousarvioesityksen luvusta /16 12

13 TAULUKKO 5.3 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2012 (luku 3 5) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 16, Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä 7,2358 (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 3. (1) (2) 8, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot a. Liittymistä edeltävät menot b. 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan 5 hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. Laajentumiseen liittyvät menot saadaan seuraavien kahden erän summasta: i) maksut, jotka on suoritettu vuoden 2003 määrärahoista (1. toukokuuta 2004 EU:hun liittyneille) kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle (korjattuina vuosien EU:n BKTdeflaattorilla), ja vuoden 2006 määrärahoista Bulgarialle ja Romanialle suoritetut maksut (korjattuina vuosien EU:n BKT-deflaattorilla) (5 a); ja ii) näille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta (5 b). Laajentumiseen liittyvien menojen määrä vähennetään kohdennettujen menojen kokonaismäärästä, jotta menoja, joita ei hyvitetty ennen laajentumista, ei hyvitetä myöskään sen jälkeen. ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 %:iin 1. tammikuuta 2001). Huom.: Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2012 koskevan korjauksen lopullisen määrän (edellä laskettu euroa) ja tätä korjausta varten aiemmin talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 6/2015 otettu euroa) erotus, euroa, rahoitetaan lisätalousarvioesityksen nro 4/2016 luvusta /16 13

14 TAULUKKO 6.1 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5) Jäsenvaltiot Osuudet BKTL-varojen Osuudet ilman Yhdistynyttä Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä 3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin osuudesta sarakkeesta 2 Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) määräytymisperusteista kuningaskuntaa kuningaskuntaa Rahoituskerroin Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta Belgia 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Bulgaria 0,29 0,35 0,56 0,16 0, Tšekki 1,05 1,27 2,05 0,58 1, Tanska 1,86 2,25 3,63 1,03 3, Saksa 21,25 25,66 0,00 19,25 0,00 6, Viro 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlanti 1,29 1,56 2,52 0,72 2, Kreikka 1,17 1,41 2,28 0,65 2, Espanja 7,43 8,97 14,48 4,13 13, Ranska 15,08 18,21 29,37 8,37 26, Kroatia 0,29 0,35 0,57 0,16 0, Italia 11,08 13,38 21,58 6,15 19, Kypros 0,11 0,14 0,22 0,06 0, Latvia 0,17 0,21 0,33 0,10 0, Liettua 0,25 0,30 0,49 0,14 0, Luxemburg 0,23 0,28 0,45 0,13 0, Unkari 0,71 0,86 1,39 0,40 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Alankomaat 4,67 5,64 0,00 4,23 0,00 1, Itävalta 2,30 2,78 0,00 2,08 0,00 0, Puola 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Portugali 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Romania 1,09 1,32 2,12 0,61 1, Slovenia 0,26 0,31 0,51 0,14 0, Slovakia 0,52 0,62 1,00 0,29 0, Suomi 1,41 1,71 2,75 0,78 2, Ruotsi 3,25 3,93 0,00 2,95 0,00 0, Yhdistynyt kuningaskunta 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Yhteensä 100,00 100,00 100,00 28,50 28,50 100, Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella. + (5) (7) 13584/16 14

15 TAULUKKO 6.2 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2014 koskevan korjauksen tarkistettu väliaikainen rahoituslaskelma (luku 3 6) Jäsenvaltio Määrä (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä /16 15

16 TAULUKKO 6.3 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2012 koskevan lopullisen korjauksen rahoituslaskelma (luku 3 5) Jäsenvaltio Määrä (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä /16 16

17 Jäsenvaltio Perinteiset Sokerimak- Tullimaksut, omat varat sut, netto netto (80 %) yhteensä, netto (80 %) (80 %) TAULUKKO 7 Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain (yhteenveto) 1 Omia varoja koskeva Perinteiset omat varat Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset vuoden 2014 päätös Kantokulut (20 % perinteisten omien varojen bruttomäärästä) Vähennykset Tanskan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin hyväksi Arvonlisäverosta BKTL:oon perustuvat kertyvät omat omat varat varat Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) Jäsenvaltion Jäsenvaltion rahoitusosuus rahoitusosuus, yhteensä % (9) = (5) + (6) (10) + (7) + (8) Vuosia 2014 ja Omat varat 2015 koskevat yhteensä 2 mukautukset (11) (12) = (3) + (9) + (11) Belgia , Bulgaria , Tšekki , Tanska , Saksa , Viro , Irlanti , Kreikka , Espanja , Ranska , Kroatia , Italia , Kypros , Latvia , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , (omat varat + muut tulot = tulot yhteensä = menot yhteensä); ( = = ). Omat varat yhteensä prosentteina suhteessa BKTL:oon: ( ) / ( ) = 0,89 % 13584/16 17

18 Alankomaat , Itävalta , Puola , Portugali , Romania , Slovenia , Slovakia , Suomi , Ruotsi , Yhdistynyt , kuningaskunta Yhteensä , /16 18

19 B. YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN 13584/16 19

20 TULOT Osasto Nimike Talousarvio OMAT VARAT KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT LAINAT SEKALAISET TULOT Yhteensä OSASTO 1 OMAT VARAT Osasto Luku Nimike Talousarvio SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHTA) PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN c ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN TIETYILLE JÄSENVALTIOILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS 0 Osasto 1 Yhteensä /16 20

21 LUKU 1 1 SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 1 SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHTA) Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut Sokerin varastointimaksut Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C- inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut Tuotantomaksu Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä Ylijäämämaksu Luku 1 1 Yhteensä Momentti Sokerin varastointimaksut Talousarvio 2016 nro: 5/2016 Selvitysosa Tälle momentille otetaan tulot maksuista, joita uusilta jäsenvaltioilta peritään silloin, kun ne eivät ole poistaneet sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 14 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 60/2004 (EUVL L 9, , s. 8) tarkoitettuja sokerin ylijäämävarastoja. Momentille otetaan myös jäljellä olevista sokerin varastointimaksuista saatavat tulot, sillä varastointimaksu säädettiin poistettavaksi sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, , s. 1) /16 21

22 Momentille otetaan lisäksi ne suorittamatta olevat määrät, jotka on sokerin seuraavaan markkinointivuoteen siirtämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä tammikuuta 1982 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 65/82 (EYVL L 9, , s. 14) 5 artiklan mukaan maksettava tapauksissa, joissa siirretyn sokerin varastointivelvollisuutta ei ole noudatettu, sekä määrät, jotka on sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevista yleisistä säännöistä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1789/81 (EYVL L 177, , s. 39) mukaisesti maksettava silloin, kun sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevia yleisiä sääntöjä ei ole noudatettu. Summat eivät sisällä kantokuluja. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti yhteensä 13584/16 22

23 Momentti Tuotantomaksu Talousarvio Selvitysosa Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajilta peritään sokerialan nykyisessä yhteisessä markkinajärjestelyssä tuotantomaksu. Summat eivät sisällä kantokuluja. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, , s. 1) ja erityisesti sen 16 artikla. Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, , s. 39). Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta. Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, , s. 1) ja erityisesti sen 51 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, , s. 671) ja erityisesti sen 128 artikla /16 23

24 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Jäsenvaltio Talousarvio , , Momentti yhteensä Momentti Ylijäämämaksu Talousarvio 2016 Selvitysosa Jäsenvaltioiden on perittävä ylijäämämaksu asianomaisilta alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä asetuksen (EU) N:o 1308/ artiklan mukaisesti. Summat eivät sisällä kantokuluja /16 24

25 Oikeusperusta Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, , s. 1) ja erityisesti sen 15 artikla. Komission asetus (EY) N:o 967/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla (EUVL L 176, , s. 22). Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta. Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, , s. 1) ja erityisesti sen 64 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, , s. 671). Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Jäsenvaltio Talousarvio /16 25

26 Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Momentti yhteensä LUKU 1 2 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT Osasto Luku Momentti Alamomentti Nimike Talousarvio PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut Luku 1 2 Yhteensä Momentti Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut Talousarvio Selvitysosa Tullien osoittaminen omina varoina yhteisten menojen rahoitukseen on johdonmukainen seuraus tavaroiden vapaasta liikkumisesta unionissa. Momentille voidaan ottaa tulot, joita saadaan maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä maksuista, jotka Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet tai vahvistavat kolmansien valtioiden kanssa käytävälle kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullimaksuista. Summat eivät sisällä kantokuluja /16 26

27 Oikeusperusta Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta. Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti yhteensä /16 27

28 LUKU 1 3 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 3 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat Luku 1 3 Yhteensä Momentti Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat Talousarvio Selvitysosa Yhdenmukainen verokanta, jota sovelletaan unionin sääntöjen mukaisesti määritettyihin arvonlisäveron (alv) määräytymisperusteisiin, on kaikilla jäsenvaltioilla 0,30 prosenttia. Tässä yhteydessä käytettävä määräytymisperuste rajataan kaikilla jäsenvaltioilla 50 prosenttiin BKTL:sta. Alv-perusteisten omien varojen verokanta on kaudella Saksan, Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,15 prosenttia. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta /16 28

29 Jäsenvaltiot Talousarvio 2016 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti yhteensä /16 29

30 LUKU 1 4 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 4 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN c ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat Luku 1 4 Yhteensä Momentti Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat Talousarvio Selvitysosa Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tuloista saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta unionin yleisen talousarvion tasapainon. BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa. Jäsenvaltioiden bruttokansantuloon sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,6448 prosenttia. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta /16 30

31 Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Jäsenvaltio Talousarvio Momentti Yhteensä /16 31

32 LUKU 1 5 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 5 TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti 0 0 Luku 1 5 Yhteensä 0 0 Momentti Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti Talousarvio Selvitysosa Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjausjärjestelystä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus) päätettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa kesäkuussa 1984, ja järjestely otettiin käyttöön omista varoista vuonna 1985 tehdyllä päätöksellä. Järjestelyn tavoitteena on korjata Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainoa vähentämällä sen unionille suorittamia maksuja. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla. Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Jäsenvaltio Talousarvio /16 32

33 Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Jäsenvaltio Talousarvio Momentti yhteensä LUKU 1 6 TIETYILLE JÄSENVALTIOILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 1 6 TIETYILLE JÄSENVALTIOILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS Tietyille jäsenvaltioille päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTLmaksuosuuden bruttovähennys 0 0 Luku 1 6 Yhteensä 0 Momentti Tietyille jäsenvaltioille päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys Talousarvio Selvitysosa Tälle momentille otetaan tietyille jäsenvaltioille neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys /16 33

34 Oikeusperusta Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 609/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, perinteisten, ALV- ja BKTL-perusteisten omien varojen käyttöön asettamisessa sovellettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (EUVL L 168, , s. 39) ja erityisesti sen 10 a artiklan 6 kohta. Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105) ja erityisesti sen 2 artiklan 5 kohta. Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Jäsenvaltio Talousarvio Momentti yhteensä /16 34

35 OSASTO 3 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT Osasto Luku Nimike Talousarvio KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ ASETUKSEN (EU, EURATOM) N:O 609/ B ARTIKLAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET 3 2 ASETUKSEN (EU, EURATOM) N:o 609/ B ARTIKLAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET 3 3 AIEMPIEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV- JA BKTL- PERUSTEISTEN OMIEN VAROJEN MUKAUTUSTEN NETTOUTUS 3 4 MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE 3 5 LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA OMISTA VAROISTA TEHTYJEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOON LIITTYVÄ MUKAUTUS 0 Osasto 3 Yhteensä LUKU 3 0 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ Osasto Luku Momentti Nimike Talousarvio 2016 Alamomentti 3 0 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston ylijäämän palautus talousarvioon Luku 3 0 Yhteensä Momentti Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä Talousarvio /16 35

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen

Lisätiedot

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. heinäkuuta 2011 (19.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: Neuvoston 25. heinäkuuta 2011

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan soveltaminen - komission unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖKSET 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 07 Beschluss Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 PÄÄTÖKSET NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin

Lisätiedot

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. syyskuuta 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistama

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 652 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16740/14 ADD 1 BUDGET 37 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 3 Euroopan unionin vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: Neuvoston 12.

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) 2019/316, annettu 21 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2018 COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. (//EU, Euratom)

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä. (//EU, Euratom) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.11.2011 KOM(2011) 739 lopullinen 2011/0183 (CNS) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (//EU, Euratom) PERUSTELUT 1. JOHDANTO Komissio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2015 (OR. en) 12313/15 ADD 7 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. syyskuuta 2015 Vastaanottaja: JAI 685 ASIM 93 FRONT 196 RELEX 741 CADREFIN 58 ENFOPOL 261 PROCIV

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 25.

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot