13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "13852/16 rir/js/hmu 1 DGG 2A"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. marraskuuta 2016 (OR. en) 13852/16 BUDGET 36 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta tuen antamiseksi Saksalle Neuvoston kanta 15. marraskuuta 2016 I JOHDANTO Komissio toimitti 19. lokakuuta 2016 neuvostolle lisätalousarvioesityksen (LTE) nro 6/2016 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon; esityksen mukaan Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varoja otetaan käyttöön yhteensä euroa maksusitoumus- ja maksumäärärahoina. Ehdotuksen tavoitteena on antaa taloudellista tukea Saksalle Ala-Baijerin (Niederbayern) alueella touko- ja kesäkuussa 2016 esiintyneiden useiden erittäin voimakkaiden lyhytkestoisten tulvien johdosta. Vastaavat määrärahat on tarkoitus merkitä momenttiin (Euroopan unionin solidaarisuusrahasto Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouteen) /16 rir/js/hmu 1 DGG 2A FI

2 II PÄÄTELMÄ Neuvosto vahvisti 15. marraskuuta 2016 kantansa lisätalousarvioesitykseen nro 6 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon sellaisena kuin se esitetään LIITTEESSÄ /16 rir/js/hmu 2 DGG 2A FI

3 LIITE TEKNINEN LIITE 13852/16 rir/js/hmu 3

4 YLEINEN TULOTAULUKKO 13852/16 rir/js/hmu 4

5 A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS 13852/16 rir/js/hmu 5

6 YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta 2014 tehdyn neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2016 aikana katettavat määrärahat Kuvaus MENOT Talousarvio Talousarvio Muutos (%) 1. Älykäs ja osallistava kasvu ,31 2. Kestävä kasvu: luonnonvarat ,80 3. Turvallisuus ja kansalaisuus ,85 4. Globaali Eurooppa ,80 5. Hallinto ,38 6. Korvaukset p.m. p.m. - Erityisvälineet ,86 Menot yhteensä ,28 TULOT Kuvaus Talousarvio Talousarvio Muutos (%) Sekalaiset tulot (osastot 4 9) ,92 Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0) ,96 Ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahaston ylijäämän palautus (luku 3 0, momentti - p.m. p.m ) Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja - 3 2) p.m Tulot yhteensä osastoista ,46 Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2) ,93 Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3) ,68 Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4) Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla 4 varoilla ,09 Tulot yhteensä ,28 1 Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2016 talousarvioon (EUVL L 48, , s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1/2016 ja 2/2016 ja lisätalousarvioesityksiin nro 3 6/ Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2015 talousarvioon (EUVL L 69, , s. 1) sekä lisätalousarvioihin nro 1 8/ Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa. 4 Vuoden 2016 talousarvion omat varat on määritetty omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 166. kokouksessa 18. toukokuuta 2016 vahvistettujen budjettiennusteiden perusteella /16 rir/js/hmu 6

7 TAULUKKO 1 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat Jäsenvaltiot 1 % 1 % Rajauskerroin (%) 1 % 1 % rajatusta alv- Jäsenvaltiot, joiden rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta bruttokansantulosta bruttokansantulosta kerrottuna rajauskertoimella määräytymis- perusteesta 1 alv-määräytymisperuste on rajattu (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Kroatia Italia Kypros Kypros Latvia Liettua Luxemburg Luxemburg Unkari Malta Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä Määräytymisperuste on enintään 50 % BKTL:sta /16 rir/js/hmu 7

8 TAULUKKO 2 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3) Jäsenvaltio 1 % rajatusta alv- Alv:sta kertyvien omien Yhdenmukaisen verokannan määräytymisperusteesta varojen yhdenmukainen perusteella alv:sta kertyvät verokanta, % omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia , Bulgaria , Tšekki , Tanska , Saksa , Viro , Irlanti , Kreikka , Espanja , Ranska , Kroatia , Italia , Kypros , Latvia , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , Alankomaat , Itävalta , Puola , Portugali , Romania , Slovenia , Slovakia , Suomi , Ruotsi , Yhdistynyt kuningaskunta , Yhteensä /16 rir/js/hmu 8

9 TAULUKKO 3 Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4) Jäsenvaltiot 1 % bruttokansantulosta Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat (1) (2) (3) = (1) (2) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia , Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Yhteensä Kertoimen laskeminen: ( ) / ( ) = 0, /16 rir/js/hmu 9

10 TAULUKKO 4 Laskelma päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti Tanskan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin BKTLmaksuosuuksiin tehdystä bruttovähennyksestä ja sen rahoituksesta (luku 1 6) Jäsenvaltio Osuudet BKTLvarojen Vähennyksen BKTL-kertoimeen Bruttovähennys perustuva osuus määräytymisperusteista rahoitus bruttovähennyksestä (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgia 2, Bulgaria 0, Tšekki 1, Tanska , Saksa 21, Viro 0, Irlanti 1, Kreikka 1, Espanja 7, Ranska 15, Kroatia 0, Italia 11, Kypros 0, Latvia 0, Liettua 0, Luxemburg 0, Unkari 0, Malta 0, Alankomaat , Itävalta , Puola 2, Portugali 1, Romania 1, Slovenia 0, Slovakia 0, Suomi 1, Ruotsi , Yhdistynyt kuningaskunta 17, Yhteensä , EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2015 talousennuste): a) 2011 EU27 = 101,2490 / b) 2013 EU27 = 104,3831 c) 2013 EU28 = 104,3687 / d) 2016 EU28 = 110,9221 Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa Tanskalle myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa Itävallalle myönnetty kertavähennys vuoden 2016 hintoina: euroa x [ (b/a) x (d/c) ] = euroa 13852/16 rir/js/hmu 10

11 TAULUKKO 5.1 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2015 (luku 1 5) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 19,2145 7, (1) (2) 11, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) (10) TAULUKKO 5.2 Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2014 (luku 3 6) Kuvaus Kerroin, % 1 Summa 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 17, Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä 7,4180 (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) 3. (1) (2) 10, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus 5 = (9) (10) Luvut pyöristettyjä. 2 Laajentumiseen liittyvät menot vastaavat 13 jäsenvaltiolle (jotka ovat liittyneet EU:hun 30. huhtikuuta 2004 jälkeen) kohdennettujen menojen kokonaismäärää, lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta. 3 ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. 4 Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 20 prosenttiin 1. tammikuuta 2014). 5 Huom. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2014 koskevan korjauksen alustavan määrän (edellä laskettu euroa) ja tätä korjausta varten aiemmin talousarvioon otetun määrän ( euroa, otettu tähän lisätalousarvioesitykseen vuoden 2014 omia varoja koskevan päätöksen täytäntöönpanemiseksi vuonna 2015) erotus, euroa, rahoitetaan lisätalousarvioesityksen nro 5/2016 luvusta /16 rir/js/hmu 11

12 TAULUKKO 5.3 Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2012 (luku Kuvaus 1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alvmääräytymisperusteesta 3 5) 2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi) Kerroin, % 1 16,1200 7, (1) (2) 8, Kohdennetut menot yhteensä Laajentumiseen liittyvät menot a. Liittymistä edeltävät menot b. 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) (5) Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) (6) 0, Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) (8) Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus 5 = (9) (10) Summa 1 Luvut pyöristettyjä. 2 Laajentumiseen liittyvät menot saadaan seuraavien kahden erän summasta: i) maksut, jotka on suoritettu vuoden 2003 määrärahoista (1. toukokuuta 2004 EU:hun liittyneille) kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle (korjattuina vuosien EU:n BKT-deflaattorilla), ja vuoden 2006 määrärahoista Bulgarialle ja Romanialle suoritetut maksut (korjattuina vuosien EU:n BKT-deflaattorilla) (5 a); ja ii) näille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta (5 b). Laajentumiseen liittyvien menojen määrä vähennetään kohdennettujen menojen kokonaismäärästä, jotta menoja, joita ei hyvitetty ennen laajentumista, ei hyvitetä myöskään sen jälkeen. 3 ʼYhdistyneen kuningaskunnan saamalla edullaʼ tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta. 4 Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 %:iin 1. tammikuuta 2001). 5 Huom. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän vuotta 2012 koskevan korjauksen lopullisen määrän (edellä laskettu euroa) ja tätä korjausta varten aiemmin talousarvioon otetun määrän (lisätalousarvioon nro 6/2015 otettu euroa) erotus, euroa, rahoitetaan lisätalousarvioesityksen nro 4/2016 luvusta /16 rir/js/hmu 12

13 TAULUKKO 6.1 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5) Jäsenvaltiot Osuudet BKTL- Osuudet ilman Osuudet ilman 3/4 Saksan, Sarake 4 Rahoitus- Rahoitus- varojen Yhdistynyttä Saksaa, Alankomaiden, suhteutettuna kerroin kertoimen määräytymis- kuningaskuntaa Alankomaita, Itävallan ja sarakkeen 3 mukainen perusteista Itävaltaa, Ruotsia Ruotsin osuuksiin rahoitusosuus ja Yhdistynyttä osuudesta korjauksesta kuningaskuntaa sarakkeesta 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgia 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Bulgaria 0,29 0,35 0,56 0,16 0, Tšekki 1,05 1,27 2,05 0,58 1, Tanska 1,86 2,25 3,63 1,03 3, Saksa 21,25 25,66 0,00-19,25 0,00 6, Viro 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irlanti 1,29 1,56 2,52 0,72 2, Kreikka 1,17 1,41 2,28 0,65 2, Espanja 7,43 8,97 14,48 4,13 13, Ranska 15,08 18,21 29,37 8,37 26, Kroatia 0,29 0,35 0,57 0,16 0, Italia 11,08 13,38 21,58 6,15 19, Kypros 0,11 0,14 0,22 0,06 0, Latvia 0,17 0,21 0,33 0,10 0, Liettua 0,25 0,30 0,49 0,14 0, Luxemburg 0,23 0,28 0,45 0,13 0, Unkari 0,71 0,86 1,39 0,40 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Alankomaat 4,67 5,64 0,00-4,23 0,00 1, Itävalta 2,30 2,78 0,00-2,08 0,00 0, Puola 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Portugali 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Romania 1,09 1,32 2,12 0,61 1, Slovenia 0,26 0,31 0,51 0,14 0, Slovakia 0,52 0,62 1,00 0,29 0, Suomi 1,41 1,71 2,75 0,78 2, Ruotsi 3,25 3,93 0,00-2,95 0,00 0, Yhdistynyt kuningaskunta 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Yhteensä 100,00 100,00 100,00-28,50 28,50 100, Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella /16 rir/js/hmu 13

14 TAULUKKO 6.2 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2014 koskevan korjauksen tarkistettu väliaikainen rahoituslaskelma (luku 3 6) Jäsenvaltio Määrä (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningas-kunta Yhteensä /16 rir/js/hmu 14

15 TAULUKKO 6.3 Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän, vuotta 2012 koskevan lopullisen korjauksen rahoituslaskelma (luku 3 5) Jäsenvaltio Määrä (1) Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningas-kunta Yhteensä /16 rir/js/hmu 15

16 Jäsenvaltio Sokerimaksut, netto (80 %) Perinteiset omat varat Tullimaksut, netto (80 %) Perinteiset omat varat yhteensä, netto (80 %) TAULUKKO 7 Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajeittain ja jäsenvaltioittain (yhteenveto) 1 Kantokulut p.m. (20 % perinteisten omien varojen bruttomäärästä) Arvonlisäverosta kertyvät omat varat BKTL:oon perustuvat omat varat Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset Vähennykset Tanskalle, Alankomaille, Itävallalle ja Ruotsille Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä (9) = (5) + (6) + (7) + (8) Jäsenvaltion rahoitusosuus, % (10) Omia varoja koskeva vuoden 2014 päätös Vuosia 2014 ja 2015 koskevat mukautukset Omat varat yhteensä 2 (11) (12) = (3) + (9) + (11) Belgia , Bulgaria , Tšekki , Tanska , Saksa , Viro , Irlanti , Kreikka , Espanja , Ranska , Kroatia , Italia , Kypros , Latvia , Liettua , Luxemburg , Unkari , Malta , Alankomaat , Itävalta , Puola , Portugali , Romania , Slovenia , Slovakia , Suomi , Ruotsi , Yhdistynyt kuningas-kunta , Yhteensä , p.m. (omat varat + muut tulot = tulot yhteensä = menot yhteensä); ( = = ). 2 Omat varat yhteensä prosentteina suhteessa BKTL:oon: ( ) / ( ) = 0,89 % 13852/16 rir/js/hmu 16

17 YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN TULOT Numerotiedot Osasto Nimike Talousarvio 2016 Neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Uusi määrä 1 Omat varat Käytettävissä olevat ylijäämät Unionin toimielinten ja elinten palveluksessa olevasta henkilöstöstä kertyvät tulot Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset 7 Viivästyskorot ja sakot Lainat Sekalaiset tulot Yhteensä /16 rir/js/hmu 17

18 Osasto 1 Omat varat Numerotiedot Osasto Luku Nimike Talousarvio 2016 Neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Uusi määrä 1 1 SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHTA)) 1 2 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN a ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT 1 3 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN b ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT 1 4 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN c ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT 1 5 Talousarvion epätasapainon korjaaminen TIETYILLE JÄSENVALTIOILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS 0 0 Osasto 1 Yhteensä LUKU 1 4 PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT Numerotiedot Osasto Luku Neuvoston kanta Momentti Nimike Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen Uusi määrä Alamomentti nro 6/ PÄÄTÖKSEN 2014/335/EU, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN c ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat Luku 1 4 Yhteensä /16 rir/js/hmu 18

19 Momentti Päätöksen 2014/335/EU, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat Numerotiedot Talousarvio 2016 Neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Uusi määrä Selvitysosa Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tuloista saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta unionin yleisen talousarvion tasapainon. BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa. Jäsenvaltioiden bruttokansantuloon sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,6450 %. Oikeusperusta Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, tehty 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, , s. 105), ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta /16 rir/js/hmu 19

20 Jäsenvaltio Talousarvio 2016 Neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Uusi määrä Belgia Bulgaria Tšekki Tanska Saksa Viro Irlanti Kreikka Espanja Ranska Kroatia Italia Kypros Latvia Liettua Luxemburg Unkari Malta Alankomaat Itävalta Puola Portugali Romania Slovenia Slovakia Suomi Ruotsi Yhdistynyt kuningaskunta Momentti Yhteensä /16 rir/js/hmu 20

21 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO MAKSUT MAKSUT Numerotiedot Osasto Nimike Talousarvio 2016 Neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut 01 Talous- ja rahoitusasiat Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Kilpailu Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat Maatalous ja maaseudun kehittäminen Liikenne ja liikkuminen Ympäristö Tutkimus ja innovointi Viestintäverkot, sisällöt ja teknologia Suora tutkimustoiminta Meri- ja kalastusasiat Rahoitusvakaus, rahoituspalvelut ja pääomamarkkinaunioni Alue- ja kaupunkipolitiikka Verotus ja tulliliitto Koulutus ja kulttuuri Viestintä Terveys ja elintarviketurvallisuus Muuttoliike- ja sisäasiat Ulkopolitiikan välineet Kauppa Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Naapuruuspolitiikka ja laajentumisneuvottelut Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Petostentorjunta Komission politiikkojen koordinointi ja oikeudellinen tuki Komission hallinto Talousarvio Varainhoidon valvonta Tilastotiedot Eläkkeet ja niihin liittyvät menot Kielipalvelut Energia Oikeus- ja kuluttaja-asiat Ilmastotoimet Varaukset Yhteensä Of which Reserves: , /16 rir/js/hmu 21

22 OSASTO 13 ALUE- JA KAUPUNKIPOLITIIKKA Numerotiedot Neuvoston kanta Osasto Luku Nimike RHK Talousarvio 2016 Maksusitoumukset Maksut lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Maksusitoumukset Maksut Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Alue- ja kaupunkipolitiikan toimintalohkon hallintomenot Euroopan aluekehitysrahasto ja muut alueelliset toimet Koheesiorahasto Liittymistä valmisteleva väline Aluekehitys ja alueellinen yhteistyö Solidaarisuusrahasto Tukiasetus Osasto 13 Yhteensä LUKU SOLIDAARISUUSRAHASTO Numerotiedot Neuvoston kanta Osasto Luku Talousarvio 2016 lisätalousarvioesitykseen nro Uusi määrä Momentti Nimike RHK 6/2016 Alamomentti Maksut Maksut Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksusitoumukset Maksut Solidaarisuusrahasto Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään Apu liittymisneuvotteluja käyville maille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään 9 p.m. p.m. p.m. p.m. Luku Yhteensä Momentti Apu jäsenvaltioille sellaisen suuren luonnonkatastrofin yhteydessä, jolla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouselämään Numerotiedot Talousarvio 2016 Neuvoston kanta lisätalousarvioesitykseen nro 6/2016 Uusi määrä Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut Maksusitoumukset Maksut /16 rir/js/hmu 22

23 Selvitysosa Momentti on tarkoitettu määrärahoille, jotka otetaan käyttöön Euroopan unionin solidaarisuusrahastosta, jos jäsenvaltioissa tapahtuu suurkatastrofeja. Apua olisi annettava lähinnä luonnonkatastrofien yhteydessä, mutta sitä voidaan antaa asianomaisille jäsenvaltioille tilanteen kiireellisyyden perusteella myös siten, että myönnetyn taloudellisen avun käytölle asetetaan määräaika ja että apua saavien maiden edellytetään perustelevan, miten ne käyttävät saamansa avun. Saatu apu, joka korvataan myöhemmin kolmansilta osapuolilta esimerkiksi aiheuttamisperiaatteen mukaisesti saatavilla maksuilla tai jota vahinkojen lopullinen arviointi huomioon ottaen on saatu liikaa, olisi perittävä takaisin. Ennakkomaksua lukuun ottamatta määrärahojen kohdentamisesta päätetään lisätalousarviossa, jonka yksinomaisena tarkoituksena on Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto. Oikeusperusta Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, , s. 884) ja erityisesti sen 10 artikla. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 661/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2012/2002 muuttamisesta (EUVL L 189, , s. 143) /16 rir/js/hmu 23

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä:

Varainhoitovuoden 2015 talousarvion toteuttamisesta syntyi ,74 euron ylijäämä, joka johtuu seuraavista syistä: Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 2 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Varainhoitovuoden 2015 ylijäämän ottaminen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. huhtikuuta 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 1 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi

Lisätiedot

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO: 6/2016 NIDE 1 - YLEINEN TULOTAULUKKO A. JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä 26 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. syyskuuta 2015 (OR. en) 11695/15 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2015 yleiseen talousarvioon: omat varat, ulkoisia toimia

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Omista varoista tehdyn päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 vuoden 2016 yleiseen talousarvioon: Määrärahojen tarkistaminen muuttoliikkeeseen

Lisätiedot

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.10.2016 COM(2016) 660 final LISÄTALOUARVIOESITYS NRO 5 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Omista varoista tehdyn päätöksen N:o 2014/335/EU täytäntöönpano ratifiointimenettelyn

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 27. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A

16707/14 ADD 8 team/kr/vl 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. joulukuuta 2014 (OR. en) 16707/14 ADD 8 N 988 INST 616 PE-L 94 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 351 final LISÄTALOUSARVIOESITYS nro 6 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT ULKOISIA TOIMIA KOSKEVAT UNIONIN ERITYISRAHASTOT EUROOPAN SÄHKÖISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2017 COM(2017) 45 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Yhdistyneelle kuningaskunnalle,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2018 COM(2018) 475 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): sitoumuksia, maksuja ja rahoitusosuuksia

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2013 COM(2013) 224 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 3 VUODEN 2013 YLEISEEN TALOUSARVIOON

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 C(2014) 7461 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.10.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1305/2013 liitteen I sekä Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. tammikuuta 2017 (OR. en) 5681/17 FIN 45 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A

13110/11 hkd/el/tia 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. heinäkuuta 2011 (19.08) (OR. en) 13110/11 BUDGET 29 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2012: Neuvoston 25. heinäkuuta 2011

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.10.2015 COM(2015) 523 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): maksusitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.10.2015 COM(2015) 545 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2015 YLEISEEN TALOUSARVIOON OMAT VARAT EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU FI FI Euroopan komissio ottaa huomioon

Lisätiedot

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A

12699/10 vk,sj/vk,sj/ell 1 DG G II A EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. heinäkuuta 2010 (13.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011: Neuvoston kanta 12. elokuuta

Lisätiedot

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A

12608/14 team/mn/vl 1 DG G II A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. syyskuuta 2014 (OR. en) 12608/14 BUDGET 16 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2015: Neuvoston 2. syyskuuta 2014 vahvistama

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2017 COM(2017) 622 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 160 final Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. huhtikuuta 2015 (OR. en) 8014/15 FIN 282 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 15. huhtikuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2015) 545 final. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. lokakuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 340 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2012 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2016) 681 final. Liite: COM(2016) 681 final /16 akv DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2016 (OR. en) 13415/16 N 680 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.5.2014 COM(2014) 307 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2015 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2011 KOM(2011) 199 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Varainhoitovuotta 2012 koskeva rahoituskehyksen tekninen mukautus BKTL:n muutosten

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaaliasiat ja osallisuus... 3 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2015 (OR. en) 11706/15 ADD 5 BUDGET 28 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2016: Neuvoston 4. syyskuuta

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE. Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 295 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot FI FI 1. ESIPUHE Yhdestoista Euroopan kehitysrahasto (EKR) 1 tuli

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2014 COM(2014) 649 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.6.2017 COM(2017) 299 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahastoa koskevat rahoitustiedot Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 652 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto (EKR): ennusteet maksusitoumuksista, maksuista ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista varainhoitovuosina

Lisätiedot

L 172 virallinen lehti

L 172 virallinen lehti Euroopan unionin L 172 virallinen lehti Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö 61. vuosikerta 9. heinäkuuta 2018 Sisältö II Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset ASETUKSET Komission

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 24.10.2014 2014/XXXX(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2014 varainhoitovuodeksi 2014, pääluokka

Lisätiedot

11813/17 vk/js/si 1 DG G 2A

11813/17 vk/js/si 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 2017 (OR. en) 11813/17 BUDGET 27 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 4 varainhoitovuoden 2017 yleiseen talousarvioon oheisasiakirjaksi ehdotukseen

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.11.2014 COM(2014) 722 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 8 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON TULOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE. Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.5.2015 COM(2015) 320 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Rahoituskehyksen tekninen mukautus vuodeksi 2016 BKTL:n muutosten mukaisesti (vuosia 2014

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan soveltaminen - komission unionin tuomioistuimelle rikkomusmenettelyn yhteydessä

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 533 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun

Lisätiedot

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle

Komissio toimitti 13. toukokuuta 2015 eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2015 (OR. en) 9224/15 ECON 376 UEM 171 SOC 339 EMPL 213 COMPET 250 ENV 332 EDUC 158 RECH 149 ENER 190 JAI 354 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti

L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti L 90/106 Euroopan unionin virallinen lehti 28.3.2013 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 26 päivänä maaliskuuta 2013, jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013 2020 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A

16740/14 ADD 1 team/mn/ts 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. joulukuuta 2014 (OR. en) 16740/14 ADD 1 BUDGET 37 PERUSTELUT Asia: Lisätalousarvioesitys nro 3 Euroopan unionin vuoden 2014 yleiseen talousarvioon: Neuvoston 12.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0010 (APP) 5479/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: N 49 CADREN 5 REGIO 7 FSTR 6 FC 7 SOC 21 AGRISTR 2 PECHE

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 461 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2014 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka IX

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.8.2015 COM(2015) 391 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.10.2014 COM(2014) 644 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE Euroopan kehitysrahasto: sitoumuksia, maksuja ja jäsenvaltioiden rahoitusosuuksia koskevat ennusteet varainhoitovuosiksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C6-0161/2004 2003/0274(COD) FI 28/10/2004 YHTEINEN KANTA Neuvoston 21. lokakuuta 2004 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 SÄÄDÖKSET Asia: LUONNOS EUROOPPA-NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 29.4.2015 2015/2079(BUD) MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

A8-0321/78

A8-0321/78 17.10.2018 A8-0321/78 Tarkistus 78 Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta Mietintö A8-0321/2018 Andrzej Grzyb Puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistäminen (COM(2017)0653

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN

LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN LISÄTALOUSARVIO NRO 5 VARAINHOITOVUODEKSI 2004 YLEINEN TULOTAULUKKO YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA JA MENOISTA PÄÄLUOKITTAIN PÄÄLUOKKA II - NEUVOSTO PÄÄLUOKKA III - KOMISSIO PÄÄLUOKKA IV - TUOMIOISTUIN PÄÄLUOKKA

Lisätiedot

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle

Eurooppalainen ohjausjakso: yhdennetyt maakohtaiset suositukset Hyväksyminen ja toimittaminen Eurooppa-neuvostolle Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10200/17 CO EUR-PREP 29 POLGEN 92 AG 21 ECON 528 UEM 198 SOC 477 COMPET 492 ENV 604 EDUC 293 RECH 231 ENER 284 JAI 596 EMPL 366 ILMOITUS Lähettäjä:

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2017 COM(2017) 473 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE BKTL:n muutosten (EKT 2010) perusteella rahoituskehykseen tehtävä tekninen mukautus vuodeksi

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja DEC 10/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10257/17 FIN 364 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 12. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Edward SCICLUNA,

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 12. helmikuuta 2014 (OR. en) 5602/14 Toimielinten välinen asia: 2011/0183 (CNS) RESPR 5 N 53 CADREN 11 POLGEN 14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja DEC 29/2017. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. lokakuuta 2017 (OR. en) 13563/17 FIN 643 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 23. lokakuuta 2017 Vastaanottaja: Günther OETTINGER, Euroopan komission jäsen Märt KIVINE, Euroopan

Lisätiedot

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A

11900/16 ADD 1 team/sj/kkr 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. syyskuuta 2016 (OR. en) 11900/16 ADD 1 BUDGET 23 PERUSTELUT Asia: Esitys Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2017: Neuvoston 12. syyskuuta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.11.2014 COM(2014) 704 final/2 2014/0332 (NLE) CORRIGENDUM Annule et remplace le documnet COM(2014) 704 final du 12 novembre 2014. Concerne la correction de l'acronyme. Ehdotus

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2016 COM(2016) 624 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2016 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2016 (OR. en) 10764/16 N 411 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 30. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 1. joulukuuta 2017 (OR. en) 2017/0247 (COD) PE-CONS 53/17 FSTR 73 FC 83 REGIO 104 SOC 681 AGRISTR 98 PECHE 408 CADREN 106 POLGEN 135 CODEC 1685 SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen tilausliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Espanja 50 236 1,6 44 468-1,6 50 271-1,7 30 500 Kreikka 17 306 Iso-Britannia 11 204-7,5 10 037 21,7 2 940 44,3 866 Alankomaat 9 736 23,3 11 472 30,4 7 444

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0231(COD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 07.2.2017 2016/0231(COD) TARKISTUKSET 269-283 Mietintöluonnos Gerben-Jan Gerbrandy (PE592.423v02-00)

Lisätiedot

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin

Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän tukea ja kohdentavat sen paremmin IP/07/1919 Bryssel 13. joulukuuta 2007 Viimeisimmän valtiontukien tulostaulun mukaan jäsenvaltiot myöntävät vähemmän ja kohdentavat sen paremmin Euroopan komission viimeisin valtiontukien tulostaulu osoittaa

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.4.2010 KOM(2010)160 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE varainhoitovuotta 2011 koskevasta rahoituskehyksen teknisestä mukautuksesta

Lisätiedot

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9.

ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00, klo 9. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. heinäkuuta 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 ESITYSLISTAEHDOTUS PYSYVIEN EDUSTAJIEN KOMITEA (Coreper II) Europa-rakennus, Bryssel 3. ja 4. heinäkuuta 2019 (klo 10.00,

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2018 COM(2018) 704 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 6 VARAINHOITOVUODEN 2018 YLEISEEN TALOUSARVIOON Maksu- ja maksusitoumusmäärärahojen vähentäminen menoja koskevien päivitettyjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 2. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2101(BUD) Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2017/2101(BUD) 4.7.2017 MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO. MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.6.2011 KOM(2011) 375 lopullinen LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 4 VUODEN 2011 YLEISEEN TALOUSARVIOON YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio FI FI

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016

MÄÄRÄRAHASIIRTO nro DEC 13/2016 EUROOPAN KOMISSIO BRYSSEL 29/06/2016 YLEINEN TALOUSARVIO VARAINHOITOVUOSI 2016 PÄÄLUOKKA III KOMISSIO OSASTOT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25,

Lisätiedot

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan

Bryssel COM(2016) 85 final ANNEX 4 LIITE. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.2. COM() 85 final ANNEX 4 LIITE asiakirjaan Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle Tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan sisältyvien ensisijaisten

Lisätiedot

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen

15.6.2010. Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Keski-Karjalan sosiaali- ja terveyslautakunta 22.6.2010 98, liite Ulkopaikkakuntalaisille ja ulkomaalaisille annettavasta hoidosta perittävät maksut 1.1.2010 alkaen Kansanterveyslaki 22 127,63 Kiireellinen

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. (komission esittämä)

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta. (komission esittämä) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.3.2011 KOM(2011) 155 lopullinen Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (komission esittämä) PERUSTELUT

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2019 COM(2019) 320 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VARAINHOITOVUODEN 2019 YLEISEEN TALOUSARVIOON Määrärahojen lisääminen EU:n kilpailukyvyn kannalta keskeisissä ohjelmissa:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

LIITE. asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.12.2017 COM(2017) 738 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018

Kansainvälisen reittiliikenteen matkustajat 2018 01/18 02/18 03/18 04/18 määrän määrän määrän EU Ruotsi 141 968 4,1 139 575 2,8 158 746 2,8 170 449 Saksa 123 102-6,1 126 281-4,5 161 558 6,9 159 303 Espanja 104 817 10,5 103 791 16,2 126 347 21,1 114 954

Lisätiedot

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2

Osasto 02 Sisämarkkinat, teollisuus, yrittäjyys ja pk-yritykset Osasto 04 Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasiat... 2 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 6 N 472 PE-L 46 ILOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Matkaetäisyydellä tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä lähtöpaikan ja kohdepaikan välillä, kun taas korvaus kattaa

Lisätiedot

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A

10471/15 ADD 1 rir/mmy/pt 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. heinäkuuta 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 1 N 479 PE-L 41 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A

11166/16 ADD 1 team/hkd/hmu 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 1 N 472 PE-L 46 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Esitys Euroopan

Lisätiedot

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012

Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 Suomen maksut EU:n budjettiin vuonna 2012 2/8 SUOMEN JÄSENMAKSUT EU:LLE 2012 Suomi on Euroopan unionin budjetin nettomaksaja: unionin kassaan maksetaan enemmän kuin sieltä saadaan. Vuonna 2012 Suomi maksoi

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT

SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT SOVELLETTAVAT KORVAUSMÄÄRÄT A. VAPAAEHTOISTOIMINTA, HARJOITTELU JA TYÖ 1. Matkatuki Seuraavat korvausmäärät koskevat vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua ja työtä: Taulukko 1 - matkatuki Matkaetäisyys Korvaus

Lisätiedot