Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus. InfraFINBIM pilottiraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus. InfraFINBIM pilottiraportti"

Transkriptio

1 1 (21) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset (määrittely / toteutus / dokumentointi) Luonnos Jutta Peura (JPe) raportointiluonnos kommenteille Luonnos Tarja Mäkeläinen (TMä) muutoksia

2 InfraFINBIM pilottiraportti 2 (21) Ehdotus JPe ehdotus raporttiluonnokseksi

3 InfraFINBIM pilottiraportti 3 (21) SISÄLTÖ 1 Johdanto Tausta Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Pilotoinnin osapuolet ja viestintä Pilotinn tavoitteet Hankkeessa pilotoiva(t) asia(t) Keskeisimmät kehitysaskeleet ja oletetut riskit Pilotin dokumentointi Pilotin kulku Tietotekninen ympäristö Prosessikuvaus InfraFINBIM-nimikkeistöt ja ohjeet Johtopäätökset Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet. Johtopäätöksiä voi pyytää koko projektitiimiltä ja projektin osapuolilta Tietomallintamisen haasteellisuuden arviointi /Arviointisabluuna Jatkotoimenpiteet Viitteet Liite A Kokonaisyhteenveto pilotista Päivitä sisällysluettelo ajantasaiseksi ja poista ohjelaatikot lopullisesta versiosta.

4 InfraFINBIM pilottiraportti 4 (21) 1 Johdanto 1.1 Tausta Missä ja mihin kokonaisuuteen liittyen pilotointi on suoritettu, pilotointiin osallistuneet organisaatiot ja henkilöt, rahoittajat ja yhteistyökumppanit. Pilotin lähtökohdat (esim. tekniset valmiudet pilotointiin, käsittelyn tilanne tilaajan puolella, yms.) Tämä pilotti liittyy hankkeeseen valtatien 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio. Hanke sijoittuu Raaseporin kaupungin ja Inkoon kunnan alueelle. Tien parantamiseksi FINNMAP Infra Oy laatii rakennussuunnitelmaa Uudenmaan ELY-keskuksen toimeksiannosta. Rautatien alikulkusillan suunnitteluun liittyen hankeessa on mukana myös Liikennevirasto. FINNMAP Infra Oy:stä suunnittelun projektipäällikkönä toimii Lauri Harjula ja pilotoinnin yhteyshenkilönä Markku Pienimäki. ELY-keskuksesta projektivastaavana toimii Matti Vuorinen ja Kirsti Keto (xx.xx.201x eteenpäin) sekä Liikenneviraston yhteyshenkilönä Erkki Mäkelä. Pilotti toteutetaan suunnitteluprojektin yhteydessä projektin budjettiin sisältyen sekä Infra FINBIM-pilotin osarahoituksella. Rahoituskuviot ja pilotin valmisteluun liittyvät asiat on sovittu. Pilotin tekniset valmiudet ovat hyvät ja pilottiin liittyvä suunnittelu on käynnistetty. Hankkeeseen osallistuivat seuraavat sidosryhmien yhteyshenkilöt: Raaseporin kaupunki: N.N Johto-operaattoreista osallistuvat Fortum sähkö ja Elisa. Suunnittelukonsulttina toimii Finnmap Infra Oy. Finnmap Infra Oy toimii myös pilotin vastuullisena läpiviejänä InfraFINBIM-työpaketin osalta. Pilottia koskien yhteyshenkilö on Markku Pienimäki. Mallipohjaisesta suunnittelusta vastaa Finnmap Infra Oy:ssä Lauri Harjula ja Mikko Erjo sekä Finnmap Consulting Oy:ssä Sami Katisko. 1.2 Pilottia tukevan hankkeen kuvaus Kuvaillaan lyhyesti pilottikohteen hanke: hankinta- ja toteutusmuoto sekä aikataulu ja InfraFINBIM-pilotin sijoittuminen aikatauluun. Suunniteltavan kohteen tietoja: Valtatien 25 parantaminen n. 4,8 km, josta uudelle linjaukselle rakennettavaa keskikaidetietä n. 3 km. Rinnakkaistiejärjestelyitä rakennetaan yhteensä n. 10 km. Hankkeeseen sisältyy kolmen sillan suunnittelu, joista kaksi siltaa tuotemallinnetaan ja sisällytettään pilottiin. Sillat, joista tehdään tuotemalli ovat S1 (valtatien 25:n ja maantien 11075:n risteyssilta) sekä S2 (rautatien alikulkusilta maantiellä 11075). Valtatielle 25 rakennetaan pohjavedensuojaus, melueste- ja kuivatusjärjestelyitä sekä suunnitelmaan sisältyy ulkopuolisten johto-ja laiteomistajien johtosiirtoja. Rakennussuunnitelma valmistuu tammikuussa Pilotin toteuttaminen sisältyy rakennussuunnitelman aikatauluun raportointia lukuun ottamatta, joka valmistuu helmikuun 2012 alussa. Rakennusurakka toteutetaan kokonaisurakkana ja sen aloittaminen sijoittuu aikavälille Rakennussuunnitelma on valmistumassa lokakuussa Pilotin toteuttaminen sisältyy rakennussuunnitelman aikatauluun raportointia lukuun ottamatta. Raportointi valmistuu vuoden 2012

5 InfraFINBIM pilottiraportti 5 (21) aikana. Rakennusurakka toteutetaan kokonaisurakkana ja sen aloittaminen sijoittuu aikavälille Pilotoinnin osapuolet ja viestintä Keitä osapuolia pilotointiin osallistui (sekä rooleina, että nimettyinä tilaajina ja tuottajatahoina). Pilotoitavissa prosesseissa toimivien osapuolien roolien lisäksi määritellään mm. kuka oli vastuussa pilotin läpiviemisestä InfraFINBIM-työpaketin osalta (pilotin veturi) sekä kuinka pilotoinnin ohjaus, seuranta ja arviointi järjestettiin ja resurssoitiin (työnjako tutkijoiden ja pilottia suorittavien tahojen kesken). Mitä teknistä tukea tarvittiin ohjelmistojen/laitteistojen tuottajilta (työmäärät ja mahdolliset alihankinnat)? Nimetään myös muut tahot (roolit), jotka ovat kytkeytyneet pilottiin (esim. arviointi/kommentointi). Keitä osapuolia pilotointi koskee (roolit)? Ketkä ovat suoraan osalliset osapuolet? Keille muille (rooleille) kokemuksista ja tiedoista on hyötyä? Hankkeen ja siinä pilotoitavien asioiden luottamuksellisuus: kenelle saa mitäkin tietoa jakaa ja miten asioista raportoidaan eteenpäin. Suunnittelujärjestelmään liittyvät asiat ovat luottamuksellisia. Pilotista tehdään aluksi pilottisuunnitelma. Tulokset raportoidaan myöhemmin sovittavalla tavalla. VTT:n tutkija osallistuu yhteen suunnittelun hankeryhmän kokoukseen. Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus / Matti Vuorinen, Liikennevirasto / Erkki Mäkelä Suunnittelijakonsultti: FINNMAP Infra Oy / Lauri Harjula Pilottitutkija: VTT / Tarja Mäkeläinen FINNMAP Infra Oy:stä suunnittelun projektipäällikkönä toimii Lauri Harjula ja pilotin yhteyshenkilönä Markku Pienimäki. Muut suunnitteluun osallistuvat henkilöt: Mikko Erjo, tiesuunnittelun pääsuunnittelija, FINNMAP Infra Oy Noora Hulkkonen, geosuunnittelun pääsuunnittelija, FINNMAP Infra Oy Sami Katisko, siltasuunnittelun projektipäällikkö, FINNMAP Consulting Oy Uudenmaan ELY-keskuksesta projektivastaavana toimii Matti Vuorinen ja Liikenneviraston yhteyshenkilönä Erkki Mäkelä. InfraFINBIM-AP2-työpaketin osalta yhteyshenkilönä toimii Juha Liukas SITO Oy:stä. Pilotin seurannasta ja arvioinnista vastaa Tarja Mäkeläinen VTT:sta. Seurantaa ja arviointia tapahtuu tutkijan taholta työn aikana: pilottisuunnitelman täydentäminen ja kommentointi, osallistuminen suunnittelun hankeryhmän kokoukseen marraskuussa 2011, tulosten raportoinnin täydentäminen ja kommentointi. Tutkija tekee pilotin tavoitetason kartoituksen ja pilotin loppupuolella saavutettujen tulosten arviointiin. Näissä tehtävissä käytetään InfraFINBIM -hankkeessa kehittettä arviointisabluunaa.

6 InfraFINBIM pilottiraportti 6 (21) Tutkijataho VTT osallistuu tarvittessa prossikuvausten laatimiseen pilotissa kehitettävien tiedonkäsittelyn käyttötapauksie osalta. Tutkijan resurssit pilotissa ovat noin 3 työviikkoa. Pilottiin liittyvissä suunnittelutehtävissä käytetään Bentleyn MicroStation- ja InRoads-ohjelmistoja. Tarvittaessa ohjelmistoihin liittyviin kysymyksiin pyydetään tukea ohjelmistovalmistajalta, jonka edustajana toimii Timo Tuukkanen Bentley Finlandista. Resursointi? Bentley osallistuu InRoads im3- yhteensopivuuden kehittämiseen. 2 Pilotinn tavoitteet 2.1 Hankkeessa pilotoiva(t) asia(t) Millainen pilotoitava asia on kyseessä ja mihin infran elinkaaren kohtaan pilotti sijoittuu. Selostukseen liitetään ylätason prosessikartta, johon pilotoitava prosessin vaihe asemoidaan. Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet: mitä tietomallintamista hyödyntäviä tai sitä mahdollistavia uusia hankintamenettelyjä, toimintamalleja tai prosesseja ja tietoteknisiä työkaluja (ml. esim. suunnitteluohjelmistot, mittauslaitteet ja koneohjaus) pilotoitiin ja miten. Kerrotaan mm.: Mitä aiottiin pilotoida, eli uutuusarvo: mitä tehtiin eri tavalla kuin ennen? Mitkä olivat pilotin tavoitteet (mitä erityisesti haluttiin selvittää tai kehittää)? Miksi juuri tämä hanke oli sopiva kyseisen asian pilotointiin? Prosessikuvaus prosessikaavio pilotoitavasta prosessin kohdasta Mihin infran elinkaaren kohtaan käytännön pilotti sijoittui, esim. tarvekartoitus, suunnittelu, rakentaminen, hoito/ylläpito, korjaaminen, purkaminen. Viitataan aiemmin esitettyihin prosessikaavioihin tai liitetään uusia kaavioita, jos katsotaan tarpeelliseksi.

7 InfraFINBIM pilottiraportti 7 (21) Kuva 1. Hankkeen sijoittuminen ylätason prosessikartassa. Väyläsuunnittelu tehdään käyttäen Bentleyn Microstation- ja InRoads-ohjelmistoja. Kuivatus suunnitellaan Terran Pipe-ohjelmistolla. Konsultilla on runsaasti kokemusta rakennussuunnittelusta kyseisillä ohjelmistoilla, mutta mallipohjaisesta suunnittelusta, jossa tuotetaan koneohjausmalleja, kokemukset ovat vähäisempiä. Siltasuunnittelu tehdään käyttäen TeklaStructures-ohjelmistoa. Siltasuunnittelijoilla on jonkin verran kokemusta tuotemallipohjaisesta suunnittelusta aikaisemmissa rakennussuunnitelmahankkeissa. Lähtökohtaisesti kohde soveltuu kokonsa ja laatunsa puolesta hyvin pilotointiin. Kohde käsittää uuden keskikaiteellisen valtatielinjan rakentamista n. 3 km pohjavedensuojauksineen. Kohteeseen sisältyy kahden uuden sillan mallipohjainen suunnittelu. Tuotemallin vähimmäisvaatimukseksi on sovittu: Lisäksi tuotetaan: Rakenteen osa Tarkennus Tietomuoto Päällyste Asfaltin yläpinta Pintamalli Rakennekerrokset Kerroksen yläpinta Pintamalli Rakenteen alapinta Väylärakenteen alapinta Pintamalli Kaivannot Siltakaivannot Pintamalli Massanvaihto Massanvaihdon rajat Pintamalli Reunakivilinjat Reunakiven yläreunan X, Y ja Z Viivatieto Siltojen tuotemalli Siltojen tuotemalliohjeen mukaisesti IFC Kunnallistekniikka Vesihuolto, kaukolämpö ja kaapelit Verkostomalli Stabilointi/Paalutus Pilarien ja paalujen koordinaatit Viivatieto

8 InfraFINBIM pilottiraportti 8 (21) X, Y, Za ja Zy Valaistus Jalustan yläpinnan X, Y ja Z Pistetieto Istutukset Runkopuiden X, Y Pistetieto Liikenteenohjaus Portaalien jalustan X, Y ja Z Pistetieto Käytettävä tiedonsiirtoformaatti on InfraModel/LandXML (tai esim GT, jos InfraModel määrittelyä ei ko. rakennusosalle ole). Pilotissa kehitetään ja testataan tuotemallipohjaista suunnittelua ja koneohjausmallien tuottamista tie- ja siltarakentamiseen littyen. Tierakenteiden mallinnuksessa testataan InfraFINBIM-nimikkeistöryhmän työn tuloksia. Pilotoinnissa tutkitaan Bentleyn suunnitteluohjelmistojen näkökulmasta pintamallien LandXMLformaatin ja sen InfraModel-laajennuksien toimivuutta sekä hyötyjä ja haittoja. Menetelmä: havainointi ja jäsentäminen. Hyödyt ja haitat kirjataan suunnittelun ja toteutuksen näkökulmista. Tulee ilmeisesti käyttää todennäköisia koneohjausmallin tarvespeksejä, koska työkonekonetyyppejä ja ohjaussoftia ei tiedetä vielä. Onko näin? Siltamallinnuksessa tutkitaan myös hyödynnettävyyttä rakennusurakassa. MITEN? Tämä projekti ja myös rakennusurakka on kokoluokaltaan pienehkö, joten sisältö on rajattu ja tulokset helposti saatavissa ja hyödynnettävissä. Suunnittelutyön aikana tilaajan edustajat (ELY-keskus ja Liikennevirasto) ovat esittäneet toiveen mallinnuksen hyödyntämisestä laadunvalvonnassa. Toimintatapoja ja menetelmiä kehitetään hankkeen yhteydessä, jotta mallin avulla voidaan tarkkailla ja dokumentoida laatua sekä konsultin sisäisessä itselleluovutuksessa, että tilaajan tarkistusmenettelyissä. Tähän liittyen tutkitaan ohjelmistovalmistajien (Bentley ja Tekla) tarjoamia ratkaisuja laadunvalvonnan toteuttamiseen. Mentelmä: laadunvalmonna pistet m määritellään prossijkkuvaukseen j aniis tapahtuvat toiminnot kuvtaam. Toiminoissa pyritään käytäntöihin jotka ovat tehokkaita ja optimaalisia tavoiteeseen nähden sekä suuniittelulle että tilaajlle. Laadunvarmistutiedon sisältö, muoto ja sen tutotapa on tässä kehitystehtävässä keskeistä. 2.2 Keskeisimmät kehitysaskeleet ja oletetut riskit Keskeisimmät kehitysaskeleet ja niihin liittyvät odotukset: pilotoitavien asioiden tuomat muutokset nykytilaan ja niiden odotetut vaikutukset, esim. aikataulu-, laatu- tai kustannushyödyt, uusi liiketoiminta tms. Keskeisimmät odotettavissa olevat ongelmat ja kehitystarpeet. Merkittäviä kehitysaskelia on kaksi: Väylä- ja siltasuunnittelu tehdään ja yhteensovitetaan tuotemallipohjaisesti. Tehdään rakennussuunnittelu mallipohjaisesti ja tuotetaan koneohjaukseen soveltuvat pintamallit. Samalla kehitetään mallien hyödyntämistä suunnittelun aikaisissa tapahtumissa, kuten kokouksissa ja esittelytilaisuuksissa.

9 InfraFINBIM pilottiraportti 9 (21) Odotettavissa on, että sekä ohjelmiston käyttöönotto että itse suunnittelutyö vievät aikaa totuttua enemmän, mikä osaltaan vaikuttaa myös suunnittelukustannuksiin. Samalla suunnitelmien laatu kuitenkin paranee, kun suunnitteluaineistosta tehdään jatkuvaa ja mahdollisimman virheetöntä. Kustannussäästöt pitäisi näin saavuttaa rakennustyönaikaisesti. Suurimmat kehitystarpeet ovat ohjelmiston asetuksissa. Kehitystyötä on tehtävä, jotta nimikkeistö- ja muut mallinnukseen liittyvät vaatimukset saadaan täytettyä. Myös suunnittelutyön rutiineissa tapahtuu muutoksia. Malliaineiston perustana olevista sapluunoista (template) tehdään niin älykkäitä, että ne soveltuvat erilaisiin maan- ja kallionpinnan muutoskohtiin. Tällöin käsin tekeminen vähenee ja myös piirustusasiakirjat saadaan tuotettua malliaineistoon Riskit ovat seuraavat: Ohjelmistojen soveltuvuus Aikataulun ja kustannusten ennustettavuus, kun suunnittelua tehdään uudella tavalla Osapuolten käsitykset lopputuotteen laatutasosta saattavat vaihdella (selkeitä laatumäärityksiä ei työtä tehdessä ollut olemassa) Mallipohjaisen suunnittelun laadunvarmistuksesta ei ole kovinkaan paljoa kokemusta. Tiedonsiirto työmaalle sekä suunnittelijan ja urakoitsijan välinen yhteistyö rakentamisen aikana (myöhemmässä vaiheessa) 3 Pilotin dokumentointi 3.1 Pilotin kulku Kuvataan pilotin kulku: mitkä olivat mallinustyön eri vaiheet ja oleelliset tapahtumat. Aikatauluihin liittyvät asiat, esim. kuinka kauan mallintamiseen tai tiedonsiirtoon kului aika? Viestinnän keinot ja määrä eri osapuolien (roolien) välillä. Miten sovitiin ja miten käytännössä viestittiin mallityöskentelyyn liityvät asiat? Vertaa pilottisuunnitelman tavoitteeseen: mitä mallinnettiin ja mihin/miten mallia käytettiin, kuka sen teki? Asettiko pilotointi ja mallinnuksen käyttö erityisiä vaatimuksia rakennushankkeeseen ja miten niihin mahdollisesti varauduttiin? Miten käsiteltiin, pilottisuunnitelmassa havaittuja, mahdollisia erityispiirteitä mallinnuksen kannalta esim. kohteesta tai toimintamallista johtuen.

10 InfraFINBIM pilottiraportti 10 (21) 3.2 Tietotekninen ympäristö Ohjelmistojen/laitteiden tyyppi ja/tai tuotenimi: missä kohdissa em. ohjelmistoja pilotissa käytettiin ja miten tiedonsiirto tehtiin (kuvaa rajapinnat/standardit/formaatit). Mitä ohjelmistoja tai tietojärjestelmiä/tietokantoja oli käytössä? Miksi juuri ne valittiin? Mitä mallinnettiin ja/tai mihin olemassa olevaa mallia käytettiin? Mitä jätettiin mallintamatta? Miksi? Mitä tehtiin piirustuspohjaisesti (digitaalisessa muodossa)? miksi? Mitä tiedonsiirron käyttötapauksia (ER Exchange Requirements, ks. InfraFINBIM Pilottiohje) testattiin? Miksi? Missä formaateissa tietoa siirrettiin (mallina tai muussa digitaalisessa muodossa)? Miksi? Tietomalliprosessissa käytetetään Bentley MicroStation V8i (SS2/SS3), Bentley InRoads V8i (SS2/SS3) ja Tekla Structures ohjelmistoja. Tiejärjestelyistä suunnitellaan väyläkohtainen tuotemalli, josta voidaan tulostaa tierakenteiden koneohjausmallit. Silloista S1 ja S3 suunnitellaan 3D-tuotemalli. Tilaajalle (ELY-keskus ja Liikennevirasto) luovutetaan rakennussuunnitelman myös perinteiset piirustukset digitaalisessa muodossa ja paperisina. Piirustusten tulostamisessa pyritään ja kehitetään toimintatapoja niin, että ne syntyvät mahdollisimman pitkälle suoraan tuotemallista. Tiedonsiirrossa käytetään LandXML-standardin mukaista formaattia sekä sen InfraModel-laajennuksia. MicroStation-, InRoadsja Tekla Structures ohjelmistojen välillä tietoa siirretään myös dgn- ja dwg-formaateissa. 3.3 Prosessikuvaus Pilotoidun prosessin kuvaus: mitä malleja hyödynnettiin? Mitä malleja tehtiin? Mitä osamalleja tehtiin? Listaa tehtyjen mallien tietosisällöt (nimikkeistötasolla) ja kuvaa mallinnustarkkuus, paikkatiedon taso, geometrisen malintamisen taso jokaisen hyödynnetyn tai tehdyn mallin osalta (vrt. arviointisabluuna). Kuvaile mallinnustarkkuutta / malli. Tietomallin laajuus Paikkatiedon taso Geometrisen mallintamisen taso Yhteentoimivuus/st andardit Tiedon jakaminen Malllinnustehtävä / tehtävän tekijä /ohjelmistot ja formaati kuvataan lisäksi tiivistettynä kuvana. Täydennä kuvaus miten tietoa jaetiin, mikä tieto siirrettiin mallipohjaisesti, mikä mahdolisesti muilla tavoilla? Millä tavoilla? Miten mallinnustyötä johdettiin? Tarja Mäkeläinen, avustaa prosessikuvauksien jäsentelyssä.

11 InfraFINBIM pilottiraportti 11 (21) InfraFINBIM prosessimalli!-luonnos-! Rakennussuunnittelu 4 URAKOITSIJA SUUNNITTELIJA HANKEOHJAUS TILAAJA KÄYTTÄJÄ Tee rakentamispäätös (investointi) Täsmennä käyttäjätarpeet Ohjaa rakennussuunnittelu Tee viite-/ vaatimussuunnittelu Tee rakennussuunnittelu Mittaa käyttäjälähtöisyys Hyväksy rakennussuunnitelma Tee rakennettavuusselvitys HANKETIETO Dokumentit Mallit Hankeohjelma Vaatimusmalli [Tie/Katu/Rata/- suunnittelu] Lähtötietomalli [Tie/Katu/Rata/- suunnittelu] Suunnittelumalli [Tie/Katu/Rata/- suunnittelu] Vaatimusmalli [Rakennussuunnittelu] Lähtötietomalli [Rakennussuunnittelu] Suunnittelumalli [Rakennussuunnittelu] TIETOKANNAT /REKISTERIT Rekisteritiedot

12 InfraFINBIM pilottiraportti 12 (21)

13 InfraFINBIM pilottiraportti 13 (21)

14 InfraFINBIM pilottiraportti 14 (21) 3.4 InfraFINBIM-nimikkeistöt ja ohjeet Mitä InfraFINBIM-hankkeen nimikkeistöjä ja ohjeistoja pilottihankkeessa käytettiin? Miksi? Mitä havaintoja tehtiin? (+/-) Miten nimikkeistöä tai ohjeistoa tulisi kehittää edelleen? 4 Johtopäätökset 4.1 Havaitut hyödyt ja ongelmat, edistysaskeleet ja kehitystarpeet. Johtopäätöksiä voi pyytää koko projektitiimiltä ja projektin osapuolilta. Tässä luvussa raportoidaan mahdollisimman kattavasti pilotoinnin aikana oivallettuja asioita. Vastaa kysymyksiin: - Pilotti onnistui/epäonnistui? Miksi? Miten? - Havaitut onnistumiset, haasteet ja ongelmat? (em. kuvailu mahdollisimman yksityiskohtaisesti) - Miten ongelmat/haasteet voitaisiin poistaa? Minkälaisia toimenpiteitä se vaatisi eri osapuolilta? Ketkä ovat osapuolet? - Minkälainen merkitys pilotoitavalla asialla on ollut eri osapuolien näkökulmasta? Onko eri osapuolien tavoitteet saatutettu ja miltä osin? - Minkälainen merkitys pilotoitavalla asialla on tietomallinnusnäkökulmata (merkittävyys InfraFIMBIM:ssä) osapuolten näkökulmasta? - Miksi tavoiteprosessista muodostui juuri sellainen kuin muodostui? Ketkä todennäköisesti hyötyvät tästä toimintatavasta? Mitä uutta tämä toimintatapa vaatii? Missä prosessin kohdassa on odotettavissa eniten haasteita tai ongelmia? Miksi silti päädyttiin siihen, että tämä muutos

15 InfraFINBIM pilottiraportti 15 (21) sisällytetään tuotettuun prosessikarttaan? Mitä tässä pilotissa kehitetyt toimintatavat vaatisivat prosessista ennen ja jälkeen tarkastellun kohdan? - Mikä osa tiedonsiirrosta on (joko testauksen tai arvion mukaan) valmista käyttöönotettavaksi ja mitkä osat tulee kehittää ennen kuin niitä voidaan testata? - Miten nimikkeistöt/ohjeet tukevat mallinnusta? Missä ovat haasteet? Konkreettisia esimerkkejä. 4.2 Tietomallintamisen haasteellisuuden arviointi /Arviointisabluuna Pilotin haasteellisuuden arviointi tehdään yhdessä tutkijaosapuolen kanssa heti raportoinnin valmistumisen jälkeen. Ota yhteyttä Tarja Mäkeläiseen, Haasteellisuuden arvioinnissa verrataan pilotissa toteutuneita/saavutettuja tasoja arviointisabluunassa määritettyihin tavoitetasoihin, mikäli ne ovat määritelty pilottisuunnitelman yhteydessä. Tasot kuvataan tässä kappaleessa sekä numeroin että sanallisesti. Jokaisesta pilotista arvioidaan saavutetut arviointisabluunan tasot ja kuvataan ne sanallisesti. Infra FINBIM hanketta varten VTT on kehittänyt arviointisapluunan, jonka avulla arvioidaan pilottihankkeiden tietomallinnusvalmiuksia. Arviointisapluuna on jaettu 11 kategoriaan ja kussakin kategoriassa on kuusi valmiustasoa. Arvioitavat kategoriat ovat seuraavat: A: Procurement and delivery method B: BIM skills C: Project participant roles D: Process description E: Initial data F: BIM scope G: GIS-BIM integration H: Geometric modelling I: OpenBIM/Standards J: Information delivery management K: As-built information

16 InfraFINBIM pilottiraportti 16 (21) Arviointisapluunaa käytetään eri pilottihankkeiden tietomallinnusvalmiuksien vertailuun ja haasteellisuuden arviointiin sekä tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen todentamisessa. Arviointisapluunan kategoriat ja niiden valmiustasot on esitetty liitteessä X. Infra FINBIM hankkeen alussa arviointisapluunan avulla määriteltiin infrarakentamisen tietomallinnuksen nykytila ja hankkeen jälkeinen tavoitetila. Tulokset on esitetty kuvissa 2 ja 3. Määrittely tehtiin esteidenpoistoryhmässä, johon kuuluivat seuraavat henkilöt: Kimmo Laatunen Harri Mäkelä Antti Karjalainen Juha Liukas Tapani Toivanen Rauno Heikkilä Juha Hyvärinen Tarja Mäkeläinen VR Track Oy Innogeo Oy WSP Oy Sito Lemminkäinen Oyj Oulun yliopisto VTT VTT Kuva 2. Esteidenpoistoryhmän näkemys infrarakentamisen tietomallinnuksen nykytilasta arviointisapluunan kategorioiden perusteella ennen Infra FINBIM hanketta.

17 InfraFINBIM pilottiraportti 17 (21) Kuva 3. Esteidenpoistoryhmän näkemys infrarakentamisen tietomallinnuksen tavoitetilasta Infra FINBIM hankkeen jälkeen. Arviointisapluunatutkimus on tehty pilottihankkeen loppuvaiheessa tai hankkeen päättymisen jälkeen haastattelututkimuksena. Haastattelussa pilotin vastuuhenkilö on arvioinut pilotin tason oman näkemyksensä mukaisesti. Vt25 Meltola-Mustio pilotissa arvioinnin teki Lauri Harjula FINNMAP Infra Oy:stä. Haastattelun tulokset on esitetty kuvassa 4.

18 InfraFINBIM pilottiraportti 18 (21) Kuva 4. Vt25 Meltola-Mustio pilotin tulokset. Tuloksista nähdään, että Vt25 Meltola-Mustio pilottihankkeessa saavutettu taso on erittäin hyvä verrattuna infra-alan yleiseen lähtötasoon. Pilotti on hyvin onnistunut myös tavoitetasoon nähden: esteidenpoistoryhmän asettama tavoitetila saavutettiin tai jopa ylitettiin kahdeksassa kategoriassa (B, C, E J). Tämä on signaali siitä, että pilottiin sitoutuneet tahot ovat ottaneet merkittäviä askelia kohti infrarakentamisen tietomallipohjaista tulevaisuutta. Tavoitetilaa alemmalle tasolle jäätiin vain kategorioissa A (procurement and delivery method) ja D (process description). Pilotoinnin kohteena ei ollut mallipohjaisten palvelujen hankinta. Kategoria K (as-built information) ei ole relevantti tässä pilottihankkeessa, koska se keskittyi tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja koneohjausmallien tuottamiseen. Toteumatieto olisi saatavilla suhteellisen automaattisesti, mutta suunnitelmatiedon päivityksestä toteumaa vastaavaksi ei ole vielä kokemusta. On huomattava, että kuvaa 4 varten kategorian K valmiustasoksi on taulukkolaskentateknisistä syistä asetettu arvo 1, vaikkei pilotin arviointi tässä kategoriassa ole mielekästä. 4.3 Jatkotoimenpiteet Mitä jatkotoimenpiteitä eri osapuolet aikovat tehdä pilotin jälkeen? Oleellista on, että tilaaja hyödyntää suunnittelussa tuotettuja koneohjausmalleja urakoinnissa. Hankinnassa on syytä asettaa vaatimukseksi urakoitsijalle koneohjauksen käyttäminen. Urakkavaiheessa tulee kerätä kokemuksia ja kehittää toimintatapoja urakointiin liittyen omassa pilottihankkeessa. Suunnittelijan tulee olla myös tässä vaiheessa mukana

19 InfraFINBIM pilottiraportti 19 (21) Suunnitelm Viitteet (työmaapalvelu), jolloin voidaan miettiä toteumatiedon hyödyntämistä tuotemallinnusketjussa. Lisää tarvittavat viitteet.

20 LIITE A 20 (21) Liite A Kokonaisyhteenveto pilotista Taulukko 1. Yhteenveto pilotista [PilotinNimi] Pilotin nimi Pilotin tyyppi Pilottihankkeen kuvaus Aikataulu Toteutusmuoto Pilotoitavat prosessit Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Pilotoitava(t) asia(t) ja pilotin tavoitteet Tietomallin käyttö hankkeessa Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa tietomallinnukseen Keskeisimmät kehitysaskeleet ja niihin liittyvät odotukset Keskeisimmät esiin nousseet ongelmat ja kehitystarpeet Käytännön pilotin nimi Hankkeen kuvaus Aikataulu Toteutusmuoto Osapuolet ja käytettävät ohjelmistot Pilotoitava(t) tiedonsiirtotapaukset (ER), toimintamallit, ymv. Tietomallin käyttö hankkeessa

21 InfraFINBIM pilottiraportti 21 (21) Pilottihankkeen erityispiirteet suhteessa tietomallinnukseen Keskeisimmät onnistumiset ja kehitysaskeleet Keskeisimmät esiin nousseet ongelmat ja kehitystarpeet

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: [Nimi] Alustava pilottisuunnitelma / Pilotin toteutussuunnitelma Ehdotusvaiheessa tehdään alustava pilottisuunnitelma. Yksityiskohtainen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Vt 25 parantaminen

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Prosessimuutos kohti laajamittaista tietomallintamisen hyödyntämistä Tiina Perttula Built Environment Process

Lisätiedot

Pilotti: Vanha Kirkkotie. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Vanha Kirkkotie. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vanha Kirkkotie Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) 0.3

Lisätiedot

Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat. Pilottisuunnitelma 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie. Pilottisuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Pilotti: Tammitie. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Tammitie. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tammitie Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila Tekijä(t) Huomautukset (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Jutta Peura RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Pilottipäivä PILOTTIEN ANALYSOINTIA Jutta Peura ja Tarja Mäkeläinen Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke

Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke Infra-alan tietomallintaminen ja BuildingSmart -hanke KEHTO-FOORUMI Tampereella 8.-9.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Jari Niskanen 6.5.2014 Infra TM hanke Taustaa, Infra TM-hanke Vuonna 2009 käynnistyi Infra

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Pilottipäivä Arviointia tulosten merkityksestä / VTT Built Environment Process Innovations Reengineering Page

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (23) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Pilotti: Karhumäen-BIM 20.1.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Mauri Kuvaja Maria Kuuhimo Minna Salonsaari Jarkko Savolainen

Pilotti: Karhumäen-BIM 20.1.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Mauri Kuvaja Maria Kuuhimo Minna Salonsaari Jarkko Savolainen 1 (17) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Karhumäen-BIM 20.1.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Mauri Kuvaja Maria Kuuhimo Minna Salonsaari Jarkko Savolainen Muutoshistoria:

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 5, 3.10.2012 Nissolan ratasuunnitelma SITO / Juha Liukas Built Environment Process

Lisätiedot

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)!

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 6, 5.2.2013 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto! Tausta! Tutkimus- ja pilottikohteena

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Hyvärinen RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Pilotointi ja INBIM mallinnusvaatimukset Built Environment

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

Pilotti: Tammitien katu- ja rakennussuunnitelma, Espoo, Tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Tammitien katu- ja rakennussuunnitelma, Espoo, Tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (25) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tammitien katu- ja rakennussuunnitelma, Espoo, Tuotemallipohjainen suunnittelu InfraFINBIM pilottiraportti InfraFINBIM pilottiraportti

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Pilotti: Vanhan Kirkkotien tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Vanhan Kirkkotien tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (24) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vanhan Kirkkotien tuotemallipohjainen suunnittelu InfraFINBIM pilottiraportti Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM Pilottipäivä nro 5, 3.10.2012 Tietomalliohjeiden kokonaistilanne Tarja Mäkeläinen VTT, Harri Mäkelä

Lisätiedot

Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014. InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo

Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014. InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo 1 (18) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lentoasemantien tukimuurit 3.3.2014 InfraFINBIM pilottiraportti Jarkko Savolainen Maria Kuuhimo Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Espoon pilottikohteet Built Environment Process Innovations Reengineering 31.1.2012

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Firstname Lastname RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 2, 12.10.2011 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014

Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Inframallit Liikennevirastossa 10.9.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Liikenneviraston näkökulmasta Omaisuuden hallintaa Kunto Mittaukset Analyysit Tuottavuuden parantamista Tehdyn työn hyödynnettävyyttä

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1

Mallintamisen mahdollisuudet. vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa. Manu Marttinen Työpäällikkö NCC Roads Oy 1 Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi infran ylläpidossa Manu Marttinen Työpäällikkö 3.6.2015 NCC Roads Oy 1 TIEDONHALINNAN Mallintamisen mahdollisuudet vuorovaikutuksen lisäämiseksi

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM Kimmo Laatunen, Built Environment Process Innovations Reengineering 6.10.2011 Mitä on Infra FINBIM?

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari

Inframodel-pilottihanke. Infra-alan tuotemalliseminaari Inframodel-pilottihanke Infra-alan tuotemalliseminaari 11.10.2006 Inframodel 2 -tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

Pilotti: Bassenkylän asemakaavan kadut. InfraFINBIM -pilottiraportti

Pilotti: Bassenkylän asemakaavan kadut. InfraFINBIM -pilottiraportti 1 (13) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Bassenkylän asemakaavan kadut InfraFINBIM -pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Pilotti: STORHEMTINTIEN KATUPILOTTI. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: STORHEMTINTIEN KATUPILOTTI. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (27) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: STORHEMTINTIEN KATUPILOTTI InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Osaaminen ja innovaatiot

Osaaminen ja innovaatiot Osaaminen ja innovaatiot "Yhtenä ohjelman tärkeimmistä tavoitteista on tukea ja edistää uuden teknologian käyttöönottoa. Kullekin kehityshankkeelle pyritään löytämään kumppaniksi hanke, jossa uutta tietämystä

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN

Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN Infra FINBIM YLEISET TAVOITTEET, AP1 Hankintamenetelmät FINBIM-PILOTTIPÄIVÄ 10.5.2011 ANTTI KARJALAINEN 3.5.2011 Tietomallipohjainen hanke tulee perustua yleisesti sovittuihin lähtökohtiin: Standardinomaiset

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula

Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa. Tiina Perttula Tietomallintamisen hyödyt ja odotukset LiVin hankkeissa Tiina Perttula Kehittämisen tasot Globaali Virasto ja ELY Oman toiminnan systemaattista kehittämistä Ohjeet (tekniset ja hankintatekniset) Viestintä

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ 4, 8.5.2012 Tietomalliohjeet ja pilotit Keskustelun alustus: Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment

Lisätiedot

Lumitöiden estekartoitus

Lumitöiden estekartoitus Lumitöiden estekartoitus Infra FINBIM Pilottipäivä nro 8 Eija Heikkilä 24.10.2013 Sisällysluettelo Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset ja havaitut ongelmat Tausta ja tavoite Lumitöissä rikottujen laitteiden

Lisätiedot

Sillat ja taitorakenteet

Sillat ja taitorakenteet Sillat ja taitorakenteet YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset käytännössä Minna Salonsaari WWW.AINS.FI Osa 7 Rakennustekniset rakennusosat Ohjeen käyttö Voidaan soveltaa kaikissa urakkamuodoissa ja suunnitteluvaiheissa

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SILLAT...

VARTIOKYLÄN SILLAT... 5D-Silta 3 Infra FINBIM pilottiraportti, Sito 19_5DSilta_Varjakanpuisto 20_5DSilta_Melatie 21_5DSilta_Töölönlahti 22_5DSilta_Junatie Ari Kouvalainen 1.0 28.2.2014 2 (17) 28.2.2014 5D-Silta 3 SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Inframallintamisen mahdollisuudet

Inframallintamisen mahdollisuudet Inframallintamisen mahdollisuudet Tiina Perttula 25.4.2016 Inframalli Rakenteen ja rakentamisprosessin elinkaarenaikainen tieto digitaalisessa muodossa - Tuotemalli joka (voi) sisältää - Geometriatiedon

Lisätiedot

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010

CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 CAD-tasojärjestelmän päivitys ja laajentaminen Alustava työohjelma ja kustannusarvio 4.2.2010 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Alustava työohjelma 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Osa 1; Ohjeen päivittäminen 4 2.3 Osa 2; Suunnittelujärjestelmät

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Työpaketti: Infra FINBIM Built Built Environment Process Innovations Reengineering :n visio Vuonna 2014 suuret

Lisätiedot

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015

Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä. Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy 4.11.2015 Tietomallintamisen suunnittelu ja dokumentointi käytännössä Liisa Kemppainen, Sito Oy Jari Niskanen, WSP Finland Oy TIETOMALLIPOHJAISEN HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen käynnistysvaiheessa tulee suunnitella

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infratoimialaryhmä Kehitysryhmä Projektien linkittyminen bsf:n toimintaan

buildingsmart Finland Infratoimialaryhmä Kehitysryhmä Projektien linkittyminen bsf:n toimintaan buildingsmart Finland 22.5.2017 Infratoimialaryhmä Kehitysryhmä Projektien linkittyminen bsf:n toimintaan Projektisuunnitelman vastattava seuraaviin kysymyksiin 1. Miten sopii bsf:n arvoihin (avoimen tiedon,

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy -2013

Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Perustettu 1983, perustajina/omistajina Armas Kallio perheineen 2007 Urakointitoiminnan aloittaminen pääkaupunkiseudulla 2010 Omistusjärjestely yrityksen omistuksen siirtyminen

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy Finnmap Infra Finnmap Infra Oy on yksityinen infrastruktuurin

Lisätiedot

VDC Expoder ja Live koekäyttö tilaajanäkökulma sekä työmaakäyttö 9.4.2014

VDC Expoder ja Live koekäyttö tilaajanäkökulma sekä työmaakäyttö 9.4.2014 VDC Expoder ja Live koekäyttö tilaajanäkökulma sekä työmaakäyttö 9.4.2014 Liikenneviraston hankkeet toimiala Ari Mäkelä Projektipäällikkö Liikennevirasto projektien toteutus osasto Aikaisempi työura; Lemminkäinen

Lisätiedot

Pilotti 24: Nissolan katu- ja ratasuunnitelma. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti 24: Nissolan katu- ja ratasuunnitelma. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (24) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti 24: Nissolan katu- ja ratasuunnitelma InfraFINBIM pilottiraportti Kirjoittajat: Janne Porkka Teknologian Tutkimuskeskus VTT

Lisätiedot

Hankintanäkökulma ratahankkeessa ja mallinnuksen hyödyntäminen

Hankintanäkökulma ratahankkeessa ja mallinnuksen hyödyntäminen Tietomallintamisen käyttönotto, Infra FINBIM pilottipäivä nro 7 Hankintanäkökulma ratahankkeessa ja mallinnuksen hyödyntäminen Pilotti 6, case Jorvas Ilkka Sinisalo 5.6.2013 Jorvaksen liikennepaikka 5.6.2013,

Lisätiedot

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen

INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen 1 INPRO Infrahankkeen kokonaisprosessin ja tietotarpeiden mallintaminen INFRA 2010 ohjelman hankekatsaus Tuotemalliprosessi Jouko Kankainen / Ari-Pekka Manninen Helsinki University of Technology CEM Construction

Lisätiedot

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun

Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Digitalisaatio työmaan arjessa nyt ja tulevaisuudessa Tietomallinnus avuksi oton suunnitteluun Kiviaines- ja murskauspäivä 19.1.2018 Juha Liukas Johtava asiantuntija, InfraBIM Dokumenttien hallinnasta

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy

Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Tiikerinloikka tuotemallilla Infra FINBIM tulevaisuuden aseeksi? 6.4.2011 Ville Saksi/Kimmo Laatunen VR Track Oy Infra FINBIM -visio Vuonna 2014 suuret infran haltijat tilaavat vain mallipohjaista palvelua,

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Pilottien määrittely ja dokumentointi

Pilottien määrittely ja dokumentointi InfraFINBIM Pilottiohje: Pilottien määrittely ja dokumentointi Projektin nimi: BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) RESEARCH PROGRAM WP5: InfraFINBIM Projektin lyhyt nimi: InfraFINBIM Projektin

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI

TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI TIETOMALLINNUS TEKNIIKKALAJIEN KYPSYYSASTEET PUISTOSUUNNITTELU JÄTKÄSAARI, HELSINKI INFRAMALLINTAMISEN PÄIVÄ 1.2.2017 Veli-Pekka Koskela ESITYKSEN SISÄLTÖ Hanke-esittely Yhteistoiminta puistosuunnitteluhankkeessa

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje ( ) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: yleissuunnitteluvaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011

Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011 Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista Miksi?

Lisätiedot

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Infra ala on siirtymässä tietomallintamiseen Liikennevirasto

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry

INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ. Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA 2010 KEHITYSOHJELMA LISÄÄ TUOTTAVUTTA JA KILPAILUKYKYÄ Toim.joht. Terho Salo Rakennusteollisuus RT ry INFRA AVAINASEMASSA YHTEISKUNNALLISTEN TOIMINTOJEN MAHDOLLISTAJANA Rakennetun infrastruktuurin

Lisätiedot

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä

buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä buildingsmart Finland Infra toimialaryhmä Tavoitteita ja toimintasuunnitelman sisältöä vuodelle 2014 Harri Mäkelä InfraTM hanke, koordinaattori InfraTM ja building SMART Infra vuonna 2014 PRE-ohjelman

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma

Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma 1 (12) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: TIEVÄYLIEN HOIDON JA YLLÄPIDON TIETOMALLIPOHJAISEN PROSESSIN KEHITTÄMINEN (MAINTENANCE-BIM) Pilotin toteutussuunnitelma Muutoshistoria:

Lisätiedot

Teknologioilla tuottavuutta. VR Track Oy Ville Saksi

Teknologioilla tuottavuutta. VR Track Oy Ville Saksi Teknologioilla tuottavuutta VR Track Oy Ville Saksi 8.4.2014 Miten tuottavasti muutos tapahtuu Nykyiset prosessit eivät ole kaikista tuottavampia käytettäville ja kehitysvaiheessa oleville teknologioille.

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

PILOTOINTI VT8 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KOTIRANTA STORMOSSEN -HANKKEELLA

PILOTOINTI VT8 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KOTIRANTA STORMOSSEN -HANKKEELLA Vt8 parantaminen välillä Kotiranta Stormossen Projektisuunnitelma 1 (5) Tietomallintamisen hyväksikäytön kehittäminen väylärakentamissa PILOTOINTI VT8 PARANTAMINEN VÄLILLÄ KOTIRANTA STORMOSSEN -HANKKEELLA

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND

BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN FINLAND BUILDINGSMART ON KANSAINVÄLINEN TOIMINNAN TARKOITUS Visio buildingsmartin tavoitteena on vakiinnuttaa tietomallintaminen osaksi rakennetun ympäristön hallintaa. Missio buildingsmart edistää kaikille rakennetun

Lisätiedot

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)?

Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Millä sektorilla toimit (suunnittelussa, urakoinnissa tai rakennuttajan/tilaajan asiantuntijatehtävissä)? Kaikki vastaajat (N=1) 1 87 8 73 6 N 3 1/18 15 8 Jokin muu, mikä: Talotekniikka yleisesti (LVIS)

Lisätiedot

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan

INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan INBIM mallinnusvaatimukset Mitä mallinnusvaatimuksilla tarkoitetaan ja miksi niitä tarvitaan Harri Mäkelä ja Kalle Serén InfraFINBIM, AP2 työpaja, 27.1.2011 2011 DocId: 2494429CF4EB Tavoite Työn tavoitteena

Lisätiedot