Yhteenveto Pilottipäivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto Pilottipäivä 10.5.2011"

Transkriptio

1 Yhteenveto Pilottipäivä Miksi? Mitä? Miten? pilottityypit pilottiaiheet pilotointiprosessi verkostoituminen tulosodotuksia yhteyshenkilöt tiedonjakamisen kanavat kommentit pilottikorteista

2 Miksi? Mitä? Miten? Why? What? How? Miksi? Suomen infra-ala on yhteisesti päättänyt nostaa alan tuottavuutta ja tehokkuutta. Tietomallintamisesta haetaan apuvälineitä ja keinoja, jotta tähän päästään. Turhat aikataulu-, laatu-, ympäristö-, turvallisuus- ja kustannushukat halutaan minimoida ja poistaa. Suomen infra ala kehittää ketteryyttään tietomallintamisen avulla, win-win. Mitä? Tavoite: koko toimialan ohjeistus /toimintamallien ja menetelmien kehittäminen > tehokkuus

3 pilottityypit kehittämisstrategia tilaajalla koko Pilottityypit esim. nopean kokeilun strategia (Tre) tai avoin yhteistoimintastrategia (Espoo). laajat pilottihankkeet vt14 / Savonlinna. pienemmän kokoluokan hankkeet (kunnat Espoon esimerkki) kattavuus (kokoprosessi / osaprosessi) innovaatioympäristön tyypit hankekohtainen, tehtäväkohtainen, roolikohtainen, hankerypäskohtainen, elinkaari BIM elementit teknologia, tietosisällöt, prosessit, ihmiset (tieto-taito /osaaminen)

4 pilottiaiheet tiedonsiirto Pilottiaiheet tiedonsiirrot suunnitelmien ja ohjelmistojen välillä tiedonsiirrot koneautomaation, mittalaitteiden ja suunnitelmien välillä (esim. toteumatiedot, ylläpito) tietojen kumuloituminen eri vaiheissa, rajapinnat tiedonsiirron avoimuus hankinta avoimuus kilpailutus /tarjouskysely tarjoaminen vertailu/pisteytys koneohjaus ylläpito toteutumatieto lähtötieto laadunvarmistus teollisuus suunnitelman vienti materiaalintoimittajan koneohjaukseen->toimitus työmaalle

5 Pilotointiprosessi Onnistunut pilotti hyvin valmisteltu ja hyvä prosessikuvaus avoin, tietoa jaetaan, tulokset nähtävissä pilotoinnin sisältö määritetty huolellisesti -> projektisuunnitelma pilotoidaan pieniä kokonaisuuksia, vaiheittainen -> kasvatetaan vaikeusastetta roolit määritetty tarkasti, hyvin organisoitu arviointikriteerit määritetty etukäteen ja tehdään keskitetysti raportointi tuki prosessin eri vaiheissa asiantuntijoilta tulokset saadaan nopeasti alan tietoon ja käyttöön pilotointiprosessin OSA (eli ohjaus, seuranta ja arviointi) (kts. slide 6)

6 Pilotointiprosessin OSA (eli ohjaus, seuranta ja arviointi) vastuu: Tutkimuslaitos / Yliopisto Menetelmätuki - Yhteiset ohjeet ja valmiit projektisuunnitelman pohjat Ohjaava suunnittelu - Suunnitteluvaiheen tuki, mm. proj.suunnitelman kommentointi - Dokumentointivaatimukset ja dokumenttipohjat - Arvioinnin suunnittelu ja arviointipohjat Kick off tilaisuus (eli pilottisuoritukseen valmentautuminen) Toteutusvaiheen tuki - Toteutusprosessin sujuvuuden ja tavoitteellisuuden havainnointia - Kommentointi - IDM prosessikuvauksen teko (sis. haastattelut) - Ratkaisujen / testauksen analysointi Palautetilaisuus - Kokemusten jakaminen Kokonaisarviointi Teemakohtainen merkityksen ja vaikuttavuuden arviointi - mm. asiantuntijapaneeli yhtenä menetelmänä Esimerkkihankekuvauksen laadinta -Lessons learned-story > julkiseen tiedottamiseen Projektisuunnitelmassa ohjaus ja seuranta yksilöidään pilotin erityspiirteiden mukaan. vastuu: pilotin veturiyritys yhteistyössä valitun tutkimustahon (Aalto Yliopisto, Oulun Yliopisto, VTT) kanssa.

7 verkostoitumista/kansainvälinen: TUKEFIN pilottikortit RIL Tietomallitoimikunta buildingsmart Finland seminaarit > RIL Tietomallitoimikunta, kehittäminen > buildingsmart Finland buildingsmart international InfraTM / InfraBIM» IFC infra kehitysaihio /Ranska» BIM menetelmiä kansainväliset kokemukset /kehittäminen Norja Saksa /München Australia verkostoituminen

8 tehokkuus tulosodotuksia ala yhdessä muodostaa uusia tapoja, tavoitteena että saadaan vähemmällä enemmän, ja sillä mitä nyt on saavutetaan entistä enemmän. hankinnan tulee tunnistaa uudet toimintatavat... mallipohjainen hankinta lähtötietojen saatavuuden ja laadun parantaminen hankintojen kehittäminen omaisuuden hallinnan kehittäminen pilotti toimivana kehittämistyöympäristönä tiedonsiirron yleisesti sovittu tapa (ohjelmistoriippumattomuus) tiedon tallentamisen käyttöikä (datan arkistointi) mallia Norjan ohjeista, mutta lisätään sisällön tason kuvaus ja tekninen vaatimusmäärittely hyvien tapojen todentaminen ja standardointi prosessien ja toimintatapojen oppiminen

9 Hankkeistus: InfraFINBIM LiVi Kimmo Laatunen, Antti Karjalainen Timo Tirkkonen (koordinointi) Matti Ryynänen (tiehankkeet, suunnittelu) Jussi Lindberg (ratahankkeet, suunnittelu) yhteyshenkilöt Seppo O. Mäkinen (suuret hankkeet, rakentaminen) Erkki Mäkelä (parantamishankkeet, rakentaminen) Esa Sirkiä (vesiväylähankkeet) InfraTM / Kaupungit - Kaupunkien yhteyshenkilöt (slide 10) koordinointitehtävä: VTT - Annina Peisa OSA (ohjaus, seuranta ja arviointi): Oulun yliopisto Rauno Heikkilä Aalto VTT Ari-Pekka Manninen Annina Peisa

10 Kuntien yhdyshenkilöt InfraFINBIM piloteissa (organisaation varajäsen suluissa) Helsinki Reijo Järvinen, Projektijohtaja ja Ville Alajoki, Projektijohtaja GSM: (Järvinen), GSM: (Alajoki) Espoo Harri Tanska, Katupäällikkö (cc Petri Vainio Ohjelmapäällikkö) (cc puh: GSM Harri Tanska: Turku Janne Laine, Projektipäällikkö (cc: Jouko Turto, Toimitusjohtaja) (cc GSM.JLaine: (JTurto puh: GSM: ) Vantaa Henry Westlin, Katupäällikkö puh: Oulu Markku Mustonen, Suunnitteluinsinööri GSM: Lahti Tuula Salminen, Suunnitteluinsinööri (cc: Olli Kautonen toimistoinsinööri) puh: , (GSM: ) Tampere Janne Lindberg Tietohallintokoordinaattori GSM:

11 tiedonjakamisen kanavat tiedonjakamisen kanavat avoin www sivu? LumoFlow Tiedottava: Rakennustieto / InfraBIM alan seminaarit VTT:n pilottisivusto pilotille oma suojattu sivusto pilottien välinen kommunikointi Pilottipäivät Pilottitasolla: Kick off /palautepäivä työpajat

12 Kommentit pilottikorteista 1/5 Vt7_Hamina_Inframodel_geometriat Hyvä asia on, että aloitetaan pienimuotoisesti ja useita toimijoita samassa. Inframodel tiedonsiirtoa vaadittava. Eikö OT-formaatin käyttäminen hieman romuta tätä pilottia? Kokemuksista dokumentointi/raportointi ja hyödyntäminen jatkossa olennaista Rakentajien/tilaajien mahdollisuus käyttää Inframodel 2:sta? Onko tätä pilotoitu? Inframodel/LandXML formaatti tulee tutuksi työmaalla, kun pakotetaan käyttämään sitä. Hyvä asia on, että aloitetaan pienimuotoisesti, jolloin projektille ei aiheudu alussa aikatauluviivettä. Espoo_katupilotit Hyvät, erilaiset kohteet. Hienoa, että kuntasektori on näin aktiivinen Vesihuoltokaivantojen mallinnus huomioitava. Lopputuloksen tulisi olla pintamalleja, ei enää poikkileiukkauksia. Paljon pilotointihankkeita-> raportointi tärkeää Stabilointipilotin yhdistäminen (pilotti nro 7)? Neljännen voisi tehdä hankintanäkökulmasta Rakentamisen kilpailuttamiseen pitää tehdä kannustava laatupisteytys, jossa arvioidaan toteuttajan kyvykkyys hyödyntää aineistoa rakentamisessa.

13 Kommentit pilottikorteista 2/5 Ylläpidon hankinnan kehitys tietomalleja hyödyntäen Mukaan korjausvelan laskenta! Tietovarastot tulisi kehittää kaikkien prosessiin osallistujien käytettäviksi ja tietovarastoja integroida tästä näkökulmasta. Linkki tie- tai katurekisteriin? 3D Road -> rakenteellisen kunnon tarkastelu mukaan Virtuaalipilotti ensin? Tarvinnee tutkimustyötä taustalle. 3D Road ylläpidon automaation kehittäminen Hyvä hanke, jossa maksimi hyöty investoinnille. Laadun ja investoinnin optimointi. 3D Road -> rakenteellisen kunnon tarkastelu mukaan Mielenkiintoinen hanke, osapuolten todelliset valmiudet selvitettävä. Riittävän tarkan lähtötietomallin kustannustehokas hankinta on varmasti yksi suurimmista haasteista.

14 Kommentit pilottikorteista 3/5 Vt8, Sepänkylän ohitustie Kaksi pilottia, jotka hyvä hoitaa myös erillisinä. Työmaa-automaatio oma juttunsa, siltaohje omansa. Focus: 1) Rakennussuunnitelma siirto rakentamisen lähtötiedoiksi, 2) automaation (koneohjaus) tuottama tieto laadun toteamisessa Paljon pilotoitavia aiheita-> koordinointi ja raportointi tärkeitä Synergia 3D Road pilottiin -> tasojen määrittely Jos hanke sisältää syviä, määräsyvyyteen, tehtäviä massanvaihtoja, niin koneohjauksen hyödyntäminen järkevää. Hyvä sisältö, mutta miten saadaan osaksi kilpailuttamista ja laatupisteytystä tässä vaiheessa? Merenpohjan ruoppauksen 3D-prosessi Voiko soveltaa myös järviin? Ruoppausmateriaalin uusiokäyttö? Onnistuuko mallit, missä muodossa? Mallien jatkokäyttö. Voisiko matalataajuusluotausta pilotoida maahankkeissa?

15 Kommentit pilottikorteista 4/5 Syvästabiloinnin koneohjaus ja tiedonhallinta Koneohjaus/työmaa-automaatio: Yksi kärkihanke?! Pilarimallin muoto ja siirto järjestelmien välillä Tarvitaan urakoitsija, yritysveturi Jatkuvan paalutuksen koneohjaus ja tiedonhallinta Koneohjaus/työmaa-automaatio: Yksi kärkihanke?! VT8 Sepänkylä pohjanvahvistukset (ei mallinneta paaluja, mutta olisi pienehkö työ); saataisiin linkki suunnittelun tietomalliin 3 % tuottavuuskehitys on aika kova tavoite Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata ja väyläjärjestelyt, yleisesti Pitkä kesto mahdollistaa aikaisempien pilottien kokemusten hyödyntämisen. Riskien hallinta!!! Miten kaikki saadaan tilaajan vaatimuksiin tarjouspyyntöön? Hyvä kohde koko prosessin pilotointiin YS->RS->RAK->Ylläpito Analyysi tiedonsiirrosta pilotissa tärkeä: Mikä siirtyy, mikä ei, muuttuiko tieto matkalla, jalostettiinko sitä, käyttökelpoisuus? Kuinka suuri osa tiedosta voidaan siirtää mallin avulla? (Yleinen/avoin formaatti) Onko tässä AP1 (hankintamenettelyt) riittävästi mukana? Miten hankinnan valmistelu etenee?

16 Kommentit pilottikorteista 5/5 Savonlinnan liikennejärjestelyt; Laitaatsalmen tie-, rata ja väyläjärjestelyt, Lähtötietojen keräys Tietovarastojen keruuprosessi ja tietovarastojen hallintaprosessi tarkasteluun. Suunnittelijan näkökulmasta tärkeä kehityskohde. Pitäisi tehdä yhteistyössä ulkopuolisten osapuolien (maanmittauslaitos, kunnat, verkko-operaattorit) kanssa Pienemmän kokoluokan tie- tai katuhanke Suunnittelijoiden välinen yhteistyö on tärkeässä roolissa, jolloin se myös kehittyy. Tarvitaan useita pieniä hankkeita, joissa focus jossakin rajapinnassa. Pientä hanketta ei kannata jakaa, valitaan mieluummin useita kohteita. Tärkeitä testauksessa mm. ohjeiden osalta. Pilotointi on aloitettava pienistä hankkeista, koska isoissa hankkeissa aikataulun merkitys on niin suuri hankkeen kokonaiskustannuksille ettei ole järkevää riskeerata ison hankkeen aikataulua uusilla toimintatavoilla. 5 km jaettuna neljään osaan -> kovin pieniä toteutuskohteita-> miten koko projekti organisoidaan. Hankkeen pilkkominen monelle suunnittelijalle ja urakoitsijalle on hyvä idea -> moni saa kokemusta Pieniä kohteita kannattaa myös kilpailuttaa Tukefin-periaatteella, jossa mallipohjainen suunnittelu ja toteutus on kannustavasti kilpailutettu. Pitäisikö tämäntyyppinen hanke tehdä ennen Savonlinnan erittäin haastavaa projektia?

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa

Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa Laadunvarmistusmittaukset tietomallipohjaisessa väylärakentamisessa 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Janne Pietarinen Skanska Infra Oy Helsinki 19.10.2012 Aalto University Professional Development Tiivistelmä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 8 15.4.2015 Tekla Oy/ Erkki Mäkinen, Sito Oy / Ilkka Tieaho, Proxion Oy/ Juha Parkkari 1 (18) Versiointisivu Dokumentin versiohistoria Versio Päiväys Tekijä Kuvaus 0.1 22.03.2013 Erkki Mäkinen Inframallin

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori

Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia. Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Miten tietomalli tulee muuttamaan suunnittelijoiden tapaa toimia Harri Mäkelä Innogeo Oy InfraTM koordinaattori Esityksen pääkohdat InfraTM hanke, mikä se on Projektin nykytilanne ja toteutustapa Odotettavat

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Kunnallinen ESCO-menettely

Kunnallinen ESCO-menettely Kunnallinen ESCO-menettely Ismo Heimonen, VTT RTE Mervi Himanen, VTT RTE Juha-Matti Junnonen, TKK RTA Pertti Koski, Motiva Oy Jarek Kurnitski, TKK LVI Markku Mikkola, VTT TUO Tapani Ryynänen, VTT TUO Mika

Lisätiedot

Kuntien infrarakentaminen

Kuntien infrarakentaminen Infrarakentaminen muutoksessa osa 5 Kuntien infrarakentaminen 30.4.2013 Terttu Vainio, VTT Eero Nippala, TAMK 2 Raportin nimi Infrarakentaminen muutoksessa, osa 5 - Kuntien infrarakentaminen Asiakkaat

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA

TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA TOIMITUSKETJUN HALLINTA TALONRAKENTAMISESSA KETJU-yhteenveto 25.11.2009 1 Alkusanat Julkaisuun on koottu Rakennusteollisuus RT:n toteuttaman KETJU-kehitysohjelman päätulokset. Rakennusteollisuuden toimitusketjujen

Lisätiedot

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus

Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen, Rauno Heikkilä Siltasuunnitelmien muuttaminen 3D-muotoon, konseptikuvaus Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 44/2007 gg Mikko Perälä, Kari Kuusela, Keijo Pulkkinen,

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI

KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Raportti 02/2015 KORJAUSRAKENTAMINEN MUUTTUU PALVELUKSI Jani Saarinen ja Antti Piirainen Vison Alliance Partners Oy Korjausrakentamisen kehittäminen Rakennettu ympäristö -ohjelma 2010-14 Tekes ESIPUHE

Lisätiedot

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti

Kerrostalojen korjaaminen -klinikka. Tulosraportti Kerrostalojen korjaaminen -klinikka Tulosraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 1.1 Tausta 3 1.2 Tavoitteet 4 1.3 KOy Jyrkkälänpolku 4 2. Klinikkatyöskentely 5 2.1 Klinikan toimintaperiaatteet 5 2.2 Klinikan

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lehtori Timo Lehtoviita, Saimaan ammattikorkeakoulu Virtuaalinen rakennettu ympäristö Rakennetun ympäristön digitaalisten mallien käyttömahdollisuudet Rakennetun ympäristön haasteet ja mahdollisuudet-luentosarja Saimaan amk, 18.3.2015 Lehtori Timo Lehtoviita,

Lisätiedot

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen

Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari, Minna Koukkula Palvelusopimusten laadunhallinnan kehittäminen Esiselvitys Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 46/2009 gg Eerik Jarkko, Timo Perälä, Katja Vimpari,

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA)

Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Tiehallinnon selvityksiä 22/2008 Rauno Heikkilä Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa

Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Innovaatioiden pilotointi infrahankkeissa Uusien ratkaisuiden käyttöönoton nopeuttaminen Laura Apilo1.8.2006 Pilotoinnin tavoitteet Luodaan infra-alalle toimivat markkinat ja hankintamenettelyt, jotka

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot