INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9"

Transkriptio

1 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä Niklas von Schantz Juha Liukas

2 2 1. Hankkeen yleisesittely 2. Tietomallinnuksen tavoitteet Agenda 3. Tietomallinnus tiesuunnitelmavaiheessa Saavutetut hyödyt Koetut haasteet / jatkokehityskohteet 4. Lähtötietokone 5. TTS-vaihe ja hankinnan valmistelu 6. Esimerkkikohteisiin tutustuminen mallin kautta

3 3 Puuttuva osa E18-tieyhteyttä E18 on Etelä-Suomen tärkein länsiitäsuuntainen yhteys, joka toimii keskeisenä teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusväylänä. Suomen tavoite on saada koko E18 moottoritietasoiseksi v loppuun mennessä. Vaalimaa on Suomen vilkkain rajanylityspaikka Venäjän suuntaan.

4 4 Toimenpiteet Uutta moottoritietä (n. 32 km) Viisi eritasoliittymää, yksi levähdysalue sekä moottoritien päätiepisteeseen rakennettava 2-kaistainen kiertoliittymä Alemman tieverkon järjestelyt 36 uutta siltaa, yksi tunneli (250 m) Rasa-ahonmäen kohdalle Melusuojausta 6,7 km, pohjavesisuojausta 0,8 km Liikenteenhallintajärjestelmiä ym. Rakennuskustannukset n. 212 M

5 5 Hankkeen aikataulu Tiesuunnitelman täydennys

6 6 Tietomallinnuksen tavoitteet hankkeen elinkaaren aikaisesta näkökulmasta Jälleenkäyttöarvo. Hankkeen elinkaaren aikaisen tiedon helppo saatavuus, luotettava sisältö ja hukan poistaminen. Tiedon laatu, alkuperä, tarkkuus ja omistaja ovat aina selvillä. Suunnittelun ohjaus ja ratkaisujen laatu. Lähtökohtien hallinta, vuorovaikutteisuus ja eri osasuunnitelmien yhteensovituksen varmistus. Kilpailuttaminen ja alan tuottavuus. Toteutussuunnitteluvaiheessa mallipohjaisesti tuotettua aineistoa voidaan käyttää hyödyksi esim. detaljisuunnittelussa ja määrälaskennassa, sekä työmaalla paikalleenmittauksessa ja koneohjauksessa rakentamisprosessien tehostamiseksi.

7 7 Tietomallinnuksella tavoiteltavat hyödyt hankevaiheittain Lähde: Liikennevirasto Tien suunnittelun tietomalliohje (tulossa koekäyttöön 2014)

8 8 04/ /2013 Tiesuunnitelman laatiminen Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Suunnittelu: Ramboll Finland Oy Sito Oy konsulttiryhmä Alikonsultteina mm. Trafix, Vianova ja YSP Tietomallinnusta ohjasi ryhmä, johon kuului tilaajan, konsultin ja Liikenneviraston asiantuntijoita

9 9 TS-vaiheen tietomallinnuksen tavoitteet 1. Lähtötietojen luotettavuus ja hallinta. Eri hankevaiheissa syntyvän epävarmuuden sekä siitä aiheutuvan päällekkäisen työn välttäminen. 2. Ratkaisujen toimivuus. Vuorovaikutteinen suunnittelu ja eri tekniikkalajien yhteensopivuuden varmistaminen ja visualisointi 3D hyödyntävillä tarkistusmenetelmillä. 3. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Mallien hyödyntäminen työkokouksissa ja vuoropuhelussa. Aktiivinen yhteistyö tilaajan ja muiden osapuolten kanssa parhaiden tietomallipohjaisten käytäntöjen kehittämiseksi. 4. Jälleenkäyttöarvo. Seuraaville suunnitteluvaiheille, eli tiesuunnitelman täydennysvaiheelle ja elinkaarivaiheen rakennussuunnittelulle annetaan mahdollisimman hyvät lähtökohdat mallipohjaisen prosessin jatkamiselle. 5. Mallipohjaisen tiedonsiirron kehittäminen. Tietomallinnus toteutetaan kahdella eri suunnittelujärjestelmällä (Ramboll, Sito).

10 10 Tavoitteiden toteutuminen (1/5) 1. Lähtötietojen luotettavuus ja hallinta. Eri hankevaiheissa syntyvän epävarmuuden sekä siitä aiheutuvan päällekkäisen työn välttäminen. o Tiesuunnitelmavaiheessa lähtötiedot hankittiin, käsiteltiin ja dokumentoitiin Infra FINBIM mallinnusohjeiden Osa 2 Lähtötiedot mukaisesti. o Aineistokohtaisen lajittelun ja yksityiskohtaisten kirjausten avulla on pyritty tietoketjun säilyttämiseen läpi hankkeen elinkaaren. o Lähtötietokoneen kautta eri aineistot on helposti ladattavissa. Karttapohjaisen käyttöliittymän avulla saadaan havainnollistettua eri aineistojen maantieteelliset sijainnit.

11 Lähtötietomalli - lopputuotteet Lähtöaineistoluettelo lähtötietomalliselostus aineistot harmonisoituna Katselumalli - latauspalvelu Infran tiedonhallinta

12 Infran tiedonhallinta Lähtötietokone Selainpohjainen hankkeen lähtötietojen katselu- ja latauspalvelu Lähtötietomallin mukainen aineistopuu Eri aineistoja voidaan katsoa päällekkäin

13 Infran tiedonhallinta Lähtötietokone Valitaan aineistoittain katselu tai rajaus Aineiston metatiedot = tietoa tiedosta (alkuperä, tarkkuus, ) Lataussarakkeesta valitaan ladattavat aineistot

14 14 Tavoitteiden toteutuminen (2/5) 2. Ratkaisujen toimivuus. Vuorovaikutteinen suunnittelu ja eri tekniikkalajien yhteensopivuuden varmistaminen ja visualisointi 3D hyödyntävillä tarkistusmenetelmillä. o Yhdistelmämallia hyödynnettiin suunnittelun aikana mm. tuotetun aineiston visuaalisessa tarkistuksessa sekä eri tekniikkalajien välisessä yhteensovituksessa (esim. törmäystarkastelut). o Mallien avulla havaittiin epäkohtia, joita perinteisin menetelmin olisi todennäköisesti ollut vaikeammin tunnistettavissa. o Jatkokehityksen kannalta olisi hyvä, mitä varhaisemmassa vaiheessa eri tekniikkalajien rakenteiden vaatimat tilavaraukset saadaan osaksi malleja.

15 15 Tavoitteiden toteutuminen (3/5) 3. Vuorovaikutus ja yhteistyö. Mallien hyödyntäminen työkokouksissa ja vuoropuhelussa. Aktiivinen yhteistyö tilaajan ja muiden osapuolten kanssa parhaiden tietomallipohjaisten käytäntöjen kehittämiseksi. o Yhdistelmämallia hyödynnettiin sidosryhmien kokouksissa ja vuoropuhelutilaisuuksissa, esim. suunnitteluratkaisujen esittelyssä ja merkittävien vaihtoehtovertailujen havainnollistamisessa. o Maastokävelyllä suunnitteluratkaisuja esitettiin gpssidonnaisen tablettitietokoneen avulla. o Hankkeen aikana tehtiin aktiivista yhteistyötä tilaajan kanssa (mm. ohjausryhmässä) tietomallipohjaisten prosessien kehittämiseksi. Kokemuksia on viety eteenpäin infra-alan ohjeistuksen pohjaksi.

16 16 Tavoitteiden toteutuminen (4/5) 4. Jälleenkäyttöarvo. Seuraaville suunnitteluvaiheille, eli tiesuunnitelman täydennysvaiheelle ja elinkaarivaiheen rakennussuunnittelulle annetaan mahdollisimman hyvät lähtökohdat mallipohjaisen prosessin jatkamiselle. o Mm. lähtötietojen tarkalla dokumentoinnilla sekä suunnitelmamallien luovuttamisella sekä natiiviettä avoimissa formaateissa on pyritty edesauttamaan ko. tavoitetta. o Tavoitteen toteutuminen jatkossa vaatii laajaa keskustelua eri osapuolten tarpeista.

17 17 Tavoitteiden toteutuminen (5/5) 5. Mallipohjaisen tiedonsiirron kehittäminen. Tietomallinnus toteutetaan kahdella eri suunnittelujärjestelmällä (Ramboll, Sito). o Tiesuunnitelmavaiheen aikana on infra-alalla samanaikaisesti kehitetty Inframodel3 tiedonsiirtoformaattia. Tiedonsiirtoa suunnittelujärjestelmien välillä on joidenkin tekniikkalajien osalta testattu ohjelmistopäivityksiin liittyvistä seikoista tulokset ovat toistaiseksi jääneet laihoiksi. TTS-vaiheessa testausta jatketaan

18 18 Yhdistelmämalli Yhdistelmämalli koostuu lähtötietomallista sekä eri tekniikkalajien suunnitelmamalleista. Lähtötietomalli Liik. ohj. ja telem. Valaistus Väylätekniikka Yhdistelmämalli Maisema ja ymp. Geotekniikka Siltatekniikka

19 19 Tietomallinnuksen hyödyntäminen virtuaalimallin laatimisessa Suunnitelmakartta (CAD) Yhdistelmämalli (CAD) Yhdistelmämalli (Virtual Map) Virtuaalimalli (Virtual Map)

20 20 Eri rakennusosien ja prosessien metatietojen hallitseminen yhdistelmämallin avulla. Hyödyllisten linkkien syöttäminen malliin (esim. piirustukset, luontoselvitysraportit). Muita hyötyjä

21 Muita haasteita Lähtötietojen suuren määrän ja laadun dokumentoinnin hallitseminen. Mallintamisen tarkkuuden soveltaminen sekä suunnitteluvaiheeseen että kohteittain. Uusien toimintatapojen jalkauttaminen suuressa hankkeessa (organisaation koko). Yleisen inframallintamisen ohjeistuksen kattamattomuus.

22 22 Tiesuunnitelman täydennys (TTS) 12/ /2014 Tilaaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Suunnittelija: Ramboll Finland Oy Sito Oy konsulttiryhmä Hankevaiheen erityispiirteitä tietomallinnuksen näkökulmasta mm.: Hankintamuodon tarpeet (EKM), miten tietomallinnusta hyödynnetään optimaalisesti Reunaehdot ja vapausasteet Suunnittelun tarkentaminen Digitaalisen luovutusaineiston laajuus ja sitovuus

23 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 KIITOS! Infra FINBIM pilottipäivä Niklas von Schantz Juha Liukas

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT

PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Infra FINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 9 6.2.2014 PILOTTIKOKONAISUUS Tarja Mäkeläinen, VTT Built Environment Process

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Built Environment Process Innovations Reengineering Page 1 Page 2 Tietomallivaatimukset,

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV2015 Osa 2 Yleiset mallinnusvaatimukset Ohjaus ja koordinointi Laadunvarmistus Lähtö-tietojen hankinta ja harmoni-sointi Infra-mallintaminen Tekniikkalajien yhteensovittaminen

Lisätiedot

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT

INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT INFRA-TUOTEMALLIN HYÖDYT Luonnos 19.11.2008 Juha Liukas Sito Oy Jari Niskanen Vianova Systems Finland Oy Esityksen sisältö OSA 1: Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne - esimerkkinä suunnittelu ja

Lisätiedot

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Infra ala on siirtymässä tietomallintamiseen Liikennevirasto

Lisätiedot

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0

YTV. Osa 11. Yleiset tietomallivaatimukset 2012. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen. versio 1.0 YTV versio 1.0 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 Osa 11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen Julkaisusarja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 on laajapohjaisen kehittämishankkeen, COBIM, tulos. Tarve

Lisätiedot

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista

InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista InfraTM-ryhmän puheenvuoro: Ryhmän odotukset pilotoinneista Harri Mäkelä, Innogeo Oy / InfraTM koordinaattori InfraFINBIM pilottipäivä 10.5.2011 Messukeskus 1 InfraTM hanke 2009-2011(-2013) TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014

Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 Tietomallinnuksen käyttömahdollisuudet ja tulevaisuus rakentamisessa TOKA-projektin päätösseminaari 4.12.2014 12.15 12.20 Seminaarin avaus Tutkimuspäällikkö Kirsi Viskari 12.20 13.20 TOKA-projektin tulokset

Lisätiedot

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus

8 Tuottavuus ja vaikuttavuus 8 Tuottavuus ja vaikuttavuus Allianssin edut ja mahdollisuudet vaativien projektien läpiviennissä Rami Tuokko & Jani Saarinen, Vison Alliance Partners Oy Kiinteistö- ja rakennusalan hankkeissa koetut ongelmat,

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä 19 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Yleissuunnittelu Toimintaohjeet Tiensuunnittelun toimintajärjestelmä Liikenneviraston ohjeita 19/2010

Lisätiedot

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist

VTT-R-04729-10 TUTKIMUSRAPORTTI. InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti. Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-04729-10 InfraTimantti esiselvitys Loppuraportti Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Juha Hyvärinen, Tarja Mäkeläinen, Mirkka Rekola, Jouko Törnqvist Luottamuksellinen 2 (63) Raportin

Lisätiedot

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008

INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-02888-09 INFRA 2010 -hanke, 2005-2008 Arviointiraportti 14.04.2009 Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Leena Korkiala-Tanttu, Paula Ala-Kotila, Tarja Mäkeläinen Julkinen 2 (54) Tiivistelmä

Lisätiedot

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015

Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen. Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Tietomallipohjaisen suunnittelun johtaminen Pääsuunnnittelijakoulutus PS Pro 2015 Erkki Vuopala Vuorelma Arkkitehdit Oy 7.5.2015 Tiivistelmä Tietomallipohjainen suunnittelu yleistyy rakennusalalla, niin

Lisätiedot

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö

VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA. Diplomityö VESA KÄMPPI TIETOMALLIT JA LAST PLANNER -MENETELMÄ RAKENNUSTUOTANNON SUUNNITTELUSSA JA OHJAUKSESSA Diplomityö Tarkastajat: professori Jarmo Laitinen Tarkastajat ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

12 Väylähankkeiden toteuttaminen

12 Väylähankkeiden toteuttaminen 12 Väylähankkeiden toteuttaminen Helsinki- Vantaa valmistautuu 20- lukuun mittavalla kehittämisohjelmalla Sami Kiiskinen, Finavia Oyj 1. Lähtökohdat Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Euroopan ja Aasian

Lisätiedot

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely marraskuu 2013 Valtatie 13 Lappeenranta Nuijamaa, Ympäristövaikutusten arviointimenettely Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Valtatie 13 Lappeenranta-Nuijamaa Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Lisätiedot

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Liikevaihto 5,2 M 35 työntekijää AAA -luottoluokitus Pääosin henkilökunnan

Lisätiedot

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet

HUHTIKUU 2005. Vianovanews. Systems Finland Oy:n asiakaslehti. Infra tietomalli-projekti. Uusi brändi. Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Vianovanews Systems Finland Oy:n asiakaslehti HUHTIKUU 2005 Infra tietomalli-projekti Uusi brändi Novapoint 16.10 uudet ominaisuudet Julkaisija Vianova Systems Finland Oy Hannuntie 6, 02360 Espoo Vaihde

Lisätiedot

Tietomallinnus työvälineenä infrarakennuttamisessa Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy

Tietomallinnus työvälineenä infrarakennuttamisessa Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy SEMINAARI/SEMINARIUM 6.5.2015 BIM TAR PLANERINGEN AV VÄGAR OCH GATOR TILL EN NY NIVÅ Tietomallinnus työvälineenä infrarakennuttamisessa Tuomas Hörkkö, Vianova Systems Finland Oy 09.00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut LIIKETOIMINTA- PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Liiketoimintaprosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus Liiketoimintaprosessien

Lisätiedot

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN

ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN ARVORAKENNUSTEN KORJAUSHANKKEET JA TUOTEMALLINTAMINEN Case-kohteena Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto Simo Freese, Hannu Penttilä, Marko Rajala 22.4.2007 Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto

Lisätiedot

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa

Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa AALTO-YLIOPISTON INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan laitos Harri Niemi Tietomallien käyttö elinkaarihankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheissa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a

TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMP EREEN RAITIOTIE, y l e i s s u u n n i t e l m a TAMPEREEN RAITIOTIE, yleissuunnitelma Huhtikuu 2014 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE 4 2. TIIVISTELMÄ 5 3. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 7 3.1. Raitiotien

Lisätiedot

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen

Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Energiatekniikan laitos Maria Mäenpää Hankesuunnitteluvaiheen tietomallin LVI-nimikkeistöjen sekä algoritmimallien laatiminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN

TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Digia Konsultointipalvelut TIETO- JÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelukuvaus Tietojärjestelmän prosessien kehittäminen Palvelukuvaus 2 TIETOJÄRJESTELMÄN PROSESSIEN KEHITTÄMINEN Palvelun yleiskuvaus

Lisätiedot

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation

Automaatiosuunnittelun. prosessimalli. Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana. Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Automaatiosuunnittelun prosessimalli Yhteiset käsitteet verkottuneen suunnittelun perustana Suomen Automaatioseura ry Finnish Society of Automation Verkkojulkaisu Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa

Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Tiesuunnitelmavaiheen asiakirjat - Sisältö ja esitystapa Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Vt7 Haminan kohdalla, tiesuunnitelma

Lisätiedot

Infrarakentaminen 2020

Infrarakentaminen 2020 Infrarakentaminen muutoksessa työpaketit 2 & 3 sisältösuunnitelma käsiteltävksi 17.1.2012 johtoryhmän kokouksessa 1 (4) Infrarakentaminen 2020 Projektin työnimi on ollut infrarakentaminen 2030. Projektin

Lisätiedot