TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2009 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1

2 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visi Kuluttaja haluaa sumalaisia elintarvikkeita ja rukapalveluita sekä luttaa sumalaisen elintarvikeketjun timintaan. Elintarvikeketjun kilpailukyky n vahva. Kk elintarviketalus tekee yhteistyötä kuluttajaa varten. Timinta-ajatus Sumalainen elintarvikeketju tarjaa kuluttajalle turvallisia ja krkealaatuisia tutteita ja palveluita kansallisia vahvuuksia hyödyntäen. Kk elintarvikeketju kehittää yhteistyössä timintaansa. Ketju timii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti ihmisiä, eläimiä ja lunta kunniittaen. Arvt Asiakkaan tyytyväisyys Kuluttajan tarpeet ja dtukset hjaavat timintaa. Ne täsmentyvät tutteiksi ja palveluiksi ketjun eri vaiheiden yhteistyössä. Kannattavuus Laatutyö vahvistaa yritysten ja kk elintarvikeketjun kilpailukykyä ja kannattavuutta. Yhteiskuntavastuu Elintarvikeketju nudattaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ttaen humin ympäristölliset, ssiaaliset ja taludelliset näkökulmat. Tavitteet Sumalaisen elintarvikeketjun kilpailukyvyn vahvistaminen Sumalaisen elintarviketaluden yhteiskuntavastuullisen timintatavan vahvistaminen Sumalaisen elintarvikeketjun kilpailuedun vahvistaminen Kuluttajien tietisuus sumalaisen elintarvikeketjun timinnasta 2

3 ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIAN VUOSI 2009 Laatuketjulle vusi 2009 li pääsin perustyön jatkamista, mutta myös muutksiin valmistautumista. Asiita edistettiin sallistumalla messuille, järjestelemällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Laatunen uutiskirje alki ilmestyä myös tisella ktimaisella kielellä. Laatuketju sai lkakuussa uuden laatuketjun krdinaattrin ja syyskuussa vaihtui tiedttaja. Ruan hinta ja hinnanmudstus sekä rukaan liittyvät kriisit livat vahvasti esillä julkisessa keskustelussa vunna Tähän phjautuen Laatuketjun viestintätyöryhmä valmisteli yhteistyössä laatujhtryhmän kanssa ruka ja hinta -paneelin. Hankehakua aikaistettiin elkuulle. Hankkeita n mahdllista hakea 1-3 vudelle. Syksyllä panstettiin uutis- ja visipäivään, jnka teemana li innvaatit. Ministeri Anttilan jhdlla valmisteltiin elintarvikeketjun neuvttelukuntaa. Neuvttelukunnan tavitteena n erityisesti elintarvikeketjun kilpailukyvyn khttaminen humiimalla sumalaisen elintarvikeketjun erityiset vahvuudet. Laatuketju kiittää kaikkia ketjun timijita rakentavasta ja hyvästä yhteistyöstä vunna 2009! 3

4 RAHOITUS Laatustrategialla li vunna 2009 käytössä 1,21 miljnan eurn määräraha. Laatustrategian rahituksen jakautuminen 2009 alkututant 16 % tellisuus 5 % timintament ja viestintä kuluttaja 11 % 10% kauppa 8% kk ketju 25 % rukapalvelut 25 % HANKKEET Hankkeet vat yksi tärkeä kein tteuttaa elintarviketaluden kansallisia laatustrategian tavitteita. Elintarviketaluden laatustrategiasta vunna 2009 rahitettiin yhteensä 25 hanketta, jista 7 li jatkhankkeita ja 18 uutta hanketta. Hankehakemuksia tuli yhteensä 49 kappaletta. Hankevarja myönnettiin nin miljna eura seuraaville painalueille: elintarviketaluden kilpailukykyä parantavat hankkeet, elintarvikeketjun yhteiskuntavastuullisuutta vahvistavat hankkeet (= jäljitettävyys, eettiset timintaperiaatteet, paikallisten tutteiden saatavuus) kuluttajan luttamusta vahvistavat viestintä- ja kehityshankkeet. Usea hakemus liittyi tavalla tai tisella kuluttajan luttamuksen vahvistamiseen. Tämän aihealueen hankkeisiin suunnattiinkin nin pulet varista. Hankkeita tteutettiin kaikissa ketjun sissa: tutantpanstellisuudessa, alkututannssa, tellisuudessa, kaupan piirissä ja rukapalveluissa. Myös kuluttajahankkeita ja kuluttajille suunnattuja aktiviteetteja sekä viestintätimia li runsaasti (liite1 hankkeet).. 4

5 VIESTINTÄ Laatuketjun viestintä tehstui alkuvudesta 2009, kun Laatuketjun nettisivut uudistettiin siten, että sivust timi täysin kaksikielisesti. Laatunen Laatunen n elintarviketaluden laatustrategian sähköinen uutiskirje, jka kert laatutyön ajankhtaisista asiista. Laatunen lehti alki ilmestyä alkuvudesta 2009 myös rutsiksi. Laatusia ilmestyi vunna 2009 kymmenen. Laatusta markkinitiin aktiivisesti esim. seminaareissa. TAPAHTUMIA Ruka & Hinta -paneelikeskustelu Laatuketju järjesti Ruka & hinta -paneelikeskustelun Helsingin Kaisaniemessä. Paikalle li kutsuttu median edustajia keskustelemaan ruan hinnasta ja kuulemaan elintarvikeketjun eri sien edustajien näkemyksiä ruan hintaan liittyvistä kysymyksistä ja siitä, nk ruka Sumessa tdella kallista. Laatuketjun 10-vutisjuhlat Laatuketju täytti 10 vutta. Sitä juhlistettiin maa- ja metsätalusministeriön kasvukauden avajaisissa. Farmari-messut Kkklassa Laatuketjun grillausnäytöksissä Farmari-messuilla huippukkit grillasivat paikallisten tuttajien raaka-aineista, ja mukana n eri aljen vaikuttajia keskustelemassa sumalaisesta ruuasta. Grillaamassa vat muun muassa maa- ja metsätalusministeri Sirkka-Liisa-Anttila ja kmissaari Olli Rehn. ELMA-messut Helsingin maaseutumessuilla messukeskuksessa Muumimamma ja Pikku Myy livat Laatuketjun vieraina puhumassa laadukkaista raaka-aineista ja herkullisesta ruuasta. Messuilla jaettiin tarrja, jissa mainstettiin Laatuketjun www-sivuja. Visi- ja uutispäivä Finlandia-tallla järjestettiin elintarvikeketjun visi- ja uutispäivä, jnka teemana li ketjun innvatiivisuus ja uudet liiketimintaknseptit näkökulmana saamisen haasteet ja mahdllisuudet. Päivässä phdittiin tulevaisuutta ja sitä millaisia innvaatiita alalle tarvitaan ja miten ne syntyvät. Aiheista alustivat Elintarviketellisuusliitn timitusjhtaja Heikki Juutinen, VTT:n kehitysjhtaja Petri Kallikski, PrAgria Keskusten Liitn kehitysjhtaja Hannu Seppänen, Vali Oln hyvinvintipalvelujen jhtaja Rist Hietala sekä IKEA Oy:n fd service päällikkö Ilse Kuusinen. Kmmenttipuheenvurn piti Liisa Välikangas Helsingin Kauppakrkeakulusta. Vuden Maatila kilpailun vittajan julkistustilaisuus Vuden Maatilaksi 2009 valittiin keuruulainen Maria Vaissin kaalikääryleitä valmistava ja kaalia jatkjalstava maaseutuyritys Vaissi Oy. Kunniamaininnat myönnettiin Jyrki Tervsen isännöimälle Parkinniemen Puutarhalle Kajaaniin sekä Kirsi ja Tim Makksen mait-tilalle Rääkkylään. PrAgria vastasi hankeen tteutuksesta. 5

6 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Laatujhtryhmä Yhteistyöryhmä Tutanttapatyöryhmä Tietjärjestelmätyöryhmä Viestintätyöryhmä Laatujhtryhmä Laatujhtryhmä kkntui vuden aikana neljä kertaa. Jhtryhmä määritteli hankkeille hakuajan ja hankevalinnan kriteerit sekä painpistealueita. Laatujhtryhmä hjasi myös hankearviintia. Laatujhtryhmä käsitteli hankehakemukset ja susitteli rahitusta 23 hankkeelle. Laatujhtryhmä jhtaa kansallista elintarviketaluden laatustrategiaa. Laatujhtryhmä vastaa strategian rganisinnin ja tteutuksen krdininnista sekä sisällön ajanmukaisuudesta. Jhtryhmä tekee esityksiä maa- ja metsätalusministeriölle laatustrategiavarista rahitettavista hankkeista. Lisäksi jhtryhmän seuraa elintarviketaluden laatustrategian tavitteiden tteutumista. Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä ei kkntunut vuden aikana. Elintarviketaluden laatustrategien yhteistyöryhmän timii keskustelevana ja alitteen tekevänä frumina elintarviketaluden laatustrategiatyössä. Yhteistyöryhmän välittää taustatahilleen tieta kk ketjun laatutyöstä ja päinvastin. Lisäksi yhteistyöryhmä tekee esityksiä laatujhtryhmälle elintarviketaluden laatustrategiatyön strategisista linjauksista ja painpisteistä. Tietjärjestelmätyöryhmä Työryhmä kkntui vudenaikana kaksi kertaa. Työryhmä tteutti laatutietjärjestelmien tavitehjelmaa ( ). Työryhmä myös arvii ja esikätteli rahitusta anvia tietjärjestelmähankkeita, sekä seurasi hankkeiden etenemistä. Tietjärjestelmätyöryhmä krdini ja hjaa elintarviketaluden yhteisten laatutietjärjestelmien kehittämistyötä palvelemaan eri sapulien tiettarpeita. Tutanttapatyöryhmä Työryhmä kkntui vuden aikana kaksi kertaa. Työryhmässä phdittiin mm. kansallista laatujärjestelmää ja sen sisältöä. 6

7 Tutanttapatyöryhmän tehtävänä n krdinida ja hjata kansallista hyvien tutanttapjen ja laatutyön timintamallien laatimista ja kehittämistä. Viestintätyöryhmä Työryhmä timi kkntui vuden aikana 6 kertaa. Viestintätyöryhmä timi aktiivisesti ja valmisteli muun muassa kevät-talvesta 2009 järjestetyn RUOKA & HINTA- tilaisuuden. Taitmylly laati yhteistyössä viestintäryhmän kanssa viestintäsuunnitelman vudelle 2010 ja hiti muun muassa Laatuketjun mediakntaktinnin. Kansallisen elintarvikelaatustrategian sihteeristö Laatustrategian krdinaattri Tiina Sisal asti, Seija Ahnen ja Petri Kskela Laatuketjun hankevastaava Seija Ahnen Laatustrategian tiedttaja Pauliina Munukka ja ja Marika Lehtimäki Kehityspäällikkö Pirj-Liisa Penttilä, laatutietjärjestelmät Vilja-alan yhteistyöryhmän krdinaattri Päivi Tähtinen VYR Vilja-alan yhteistyöryhmä (VYR) n yritysten, yhteisöjen ja maa- ja metsätalusministeriön perustama yhteisrahitteinen timielin, jnka tavitteena n edistää sumalaisen viljaketjun kilpailukykyä. VYR timii klmen satkauden jaksissa. VYR n vilja-alan yhteinen timintaryhmä, jnka tehtäviä vat mm. sadn ja viljamarkkiniden seuranta, kannantt alan tutkimukseen sekä viljatutteiden menekinedistäminen. VYR julkaisee markkinatietja, mm. Viljaviestiraprtissa ktisivuillaan VYR n laatinut Kansallisen viljastrategian ajalle ja päivittää sitä vusittain. Käytännön timintaa hjaa jhtryhmä. Timintaa valmistelee ja krdini sihteeristö. VYR timii maa- ja metsätalusministeriön yhteydessä ja n sa kansallisen elintarviketaluden laatustrategian tteutusta. Elintarviketaluden laatutietjärjestelmien verkst (ELATI) ELATI n elintarviketaluden laatutietjärjestelmäverkstn suunnittelu- ja kehittämishjelma, jnka avulla varmistetaan järjestelmien yhteenspivuus ja mahdllisuudet tehkkaaseen tiednsiirtn eri timijiden välillä. Laatutietjärjestelmien tteutuksen lähtökhtana n nykyisten järjestelmien ja kehitettävien uusien järjestelmien mudstama hajautettu verkst. Tietjärjestelmien kehittämisessä n perinteisesti susiteltu vaiheittain etenemistä, jllin vidaan arviida aikaisemman vaiheen tulksellisuus. Hankkeiden arviinnissa ja käynnistämisessä n kiinnitetty humita järjestelmien yhteenspivuuteen. Tärkeänä n pidetty myös kehittämistä, jssa vidaan hyödyntää aikaisempia tietjärjestelmiä tai niiden rakenteita. Vunna 2009 käynnistettiin ja jatkettiin verkstn kehittämisen kannalta merkittäviä hankkeita. Hankkeissa n kehitetty elintarvikeketjun timijiden ja viranmaisten välistä yhteistimintaa etenkin mavalvntaan ja jäljitettävyyteen liittyvien hankkeiden yhteydessä. Viranmaishankkeissa n lisätty yhteistyötä etenkin ympäristöterveydenhulln tietjen kkamisen ja yhteisen valvntakhderekisterin suunnittelussa. Hankkeessa vat lleet mukana myös tellisuuden, kaupan 7

8 ja järjestelmien timittajien edustajat. Elintarvikevalvntaviranmaisten vastuulla levien tietjärjestelmien kehittämistä n pyritty tehstamaan ja alittamaan puuttuvien tietjärjestelmien suunnittelu. Elintarviketurvallisuusvirastlle n valmistunut tiethallintstrategia vusille Evira n käynnistänyt ELATIn kannalta merkittävän hankkeen, jssa virastn käyttöön rakennetaan uusi labratrin ja valvnnan käyttöön tuleva yhteinen tietjärjestelmä. Uudella yhteenspivista sakknaisuuksista rakennetulla järjestelmällä krvataan virastn lukuiset erilliset labratri- ja valvntajärjestelmät. Laatustrategian rahituksella n ensisijaisesti varmistettu elintarvikeketjun mavalvntaa tukevien järjestelmien kehittämistä. Näistä merkittävin hanke n llut Päivittäiskauppa ry:lle rakennettu mavalvntatietpankki. Tietpankkiin n rakennettu yhteydet viranmaisjärjestelmistä. Uusi järjestelmä timii mallina elintarvikeketjun ja kunnallisten viranmaisten välisten tiedn siirta tukevien järjestelmien kehittämisessä. Hankkeessa Sähköisten timintamallien ja tapjen kehittäminen ja käyttööntt viljan spimustutannssa n kehitetty uutta viljaketjun timintamallia timijiden yhteistyönä. Ministeriön ja tellisuuden yhteisrahituksella tteutetulla timintamallilla tehstetaan ketjun timintaa ja ludaan uusia mahdllisuuksia vilja-alalle. Eläintautien trjuntayhdistyksen kanssa n kehitetty edelleen nautjen kansallista terveydenhulln seurantajärjestelmää NASEVA. Nautarekisterin yhteiskäyttöisyyttä n lisätty mm. rakentamalla avimia rajapintja. Sikaliden terveyslukitusjärjestelmää SIKAVA (ETU-palvelut) n myös kehitetty edelleen. Uutena tärkeänä timialueena n llut rukahulln tietjärjestelmien kehittäminen. Sähköisten tietjärjestelmien hyödyntäminen ammattikeittiöiden mavalvnnassa avaa uusia mahdllisuuksia infrmaatiteknlgian kehittämiseen. Timinta-alueelta n tehty kattava selvitys erilaisten ammattikeittiöille suunnattujen sähköisten tietjärjestelmien hyödynnettävyydestä mavalvnnassa ja elintarvikkeiden jäljitettävyydessä. 8

9 VUONNA 2009 KÄYNNISSÄ OLLEET LAATUKETJUHANKKEET LIITE 1 Kuluttajat Maa- ja metsätalustuttajain keskusliitt MTK ry: Kummitilatimintaa peruskululaisille Sumen Kuluttajaliitt ry: Elintarvikepakkausten lukutaidn valistuskampanja Mait ja Terveys ry: Maidn turvallinen tie kuluttajalle Sumen 4H-liitt: Kkkaa kestävästi - timintamalli yhteiskuntavastuullisen ajattelutavan edistämiseksi lapsi- ja nuristyössä Rukapalvelu EkCentria/ SAKKY: Lähikeittiöhanke FCG Efek Oy: Lisäarva laatutyöstä - Julkisten rukapalvelujen laatukriteerit Sumen Keittiömestarit ry: Laatuketjuviestintä Sumen Keittiömestarit ry:ssä2009 Hanasaari - rutsalais-sumalainen kulttuurikeskus: Lähiruan käyttömahdllisuuksien selvittäminen pääkaupunkiseudun HReCa-alan yrityksissä Kauppa Sumen Kuntaliitt ry: PTY:n tietpankin ja kuntajärjestelmien välisen tiednsiirrn tteutus Päivittäistavarakauppa ry: Elintarvikevalvnnan tarkastuskertmuksen liittäminen Päivittäistavarakauppa ry:n mavalvnnan tietpankkiin Tri- ja Markkinakaupan keskusjärjestö: Trikaupan kehittäminen elintarvikkeiden merkittävänä jakelutienä 9

10 Tellisuus Elintarviketellisuusliitt ry / Sumen Lihatellisuusyhdistys: Sumalaisen lihaketjun hyvät tutanttavat Lihatellisuuden tutkimuskeskus, LTK Osuuskunta: Kalavalmisteiden turvallinen myyntiaika Alkututant Lumuliitt: Lumulla eteenpäin Arktiset Armit ry: Laatua lunnsta IV Sumen Siipikarjaliitt ry: Kansallinen valmistautuminen brilereiden hyvinvintidirektiiviin Ktimaiset Kasvikset ry: Laatutarha III PrAgria Maaseutukeskusten liitt: Vuden Maatila -kilpailun tteuttaminen PrAgria Kymenlaaks ry: Lumuviljan tarjntaketjun strategian ylläpit- ja seurantahanke Sumen Hipps ry: Hevsenlihan laadun varmistaminen ja markkiniden tehstaminen Kk ketju Lihatellisuuden tutkimuskeskus, LTK Osuuskunta: Lihaketjun läpinäkyvyys MTT: Lisäarva laatutyöstä: elintarvikeketjun kansallinen laatujärjestelmän kehittäminen ja tdentaminen MTT: Elintarvikkeiden hiilijalanjälkien laskentamenetelmät, vertailtavuus ja viestintä: mahdllisuudet ja haasteet Eläintautien trjuntayhdistys ry, ETT: Kaksisuuntainen rajapintahanke eläinlääkäri- ja tutannnseurantahjelmien sekä Nasevan ja Sikavan välillä VYR: Vilja-alan yhteistyöryhmä 10

TOIMINTAKERTOMUS 2008

TOIMINTAKERTOMUS 2008 TOIMINTAKERTOMUS 2008 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA 1 KANSALLINEN ELINTARVIKETALOUDEN LAATUSTRATEGIA Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS

1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAKERTOMUS 2006 1. PRO-TUKIPISTEEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ihmisikeudellinen työ Pr-tukipiste ry n yhdistys, jka seuraa sekä kansallista että kansainvälistä prstituutiplitiikkaa

Lisätiedot

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat

KAVIOURALLA. Ratsastuksen valinnat KAVIOURALLA Ratsastuksen valinnat SISÄLTÖ: 1. AINUTLAATUINEN KUMPPANUUS 3 2. KAVIOURAN SYNTY 4 3. TAVOITTEEMME 5 4. NÄIN SAAVUTAMME TAVOITTEEMME 8 4.1. YHTEISKUNTA JA ARVOSTUS / YHTEISKUNTA ARVOSTAA MEITÄ

Lisätiedot

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti

Strategia 2014-2020. Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja osallistavasti Strategia 2014-2020 Paikallista Kasvua älykkäästi, kestävästi ja sallistavasti SISÄLLYSLUETTELO 1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUEEN KUVAUS... 1 1.1 POHJOIS-KYMEN KASVUN TOIMINTA-ALUE 2014 2020... 1

Lisätiedot

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Iäkkäiden ihmisten psykososiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Vanhustyön Keskusliitt Ry / Elisa ikä hjelman krdinaati Iäkkäiden ihmisten psykssiaalisen hyvinvinnin edistäminen Yhteenvet järjestöille suunnatusta kyselystä Reija Heinla & Katja Hel 20.2.2012 Sisältö

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 TRITONIA LIITE 2 Jhtkunta 30.5.2011 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLLYS Tritnian vusi 2010 Kirjastn kkelmapalvelut Painetut kkelmat ja niiden käyttö Verkkkkelmat ja niiden käyttö Kulutus ja hjaus Tietaineistn

Lisätiedot

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS

EETLS Group of Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS EETLS Grup f Criteria EUROOPPALAINEN EKOMATKAILUN LAATUMERKKISTANDARDI THE EUROPEAN ECOTOURISM LABELLING STANDARD - EETLS ECO-DESTINET -VERKOSTO 2009 1 EETLS Grup f Criteria Tämän EETLS-lunnksen n painanut

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS

ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA ASIAKASTYYTYVÄISYYSTUTKIMUS Case: Kauppakeskus Klmisppi T E K I J Ä T: Jhanna Pekkarinen Miia Riepp SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke

Levi Snow Sports Academy kehitta mishanke Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Levi Snw Sprts Academy kehitta mishanke HANKESUUNNITELMA 16.6.2014 Kittilän kunta 1 Levi Snw Sprts Academy Hankesuunnitelma Sisältö 1. Tausta ja tarve hankkeelle...

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu

Mirja Mahkonen Liiku - leiki - kehity. Psykomotorinen pienryhmäkokeilu Mirja Mahknen Liiku - leiki - kehity Psykmtrinen pienryhmäkkeilu Metrplia Ammattikrkeakulu Erikistumispinnt Psykmtriikka timinyakyvyn tukena Kehittämistyö 26.5.2011 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikk Sivumäärä

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011

Turvallinen Keski-Suomi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 31.3.2011 Turvallinen Keski-Sumi KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2011 2014 31.3.2011 Sisällysluettel 1 JOHDANTO... 4 2 TAVOITTEET... 5 3 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISOINTI... 5 4 ARJEN TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala

RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut kotihoito terveyskeskussairaala RUOKAILUN JA RAVITSEMUKSEN LINJAUKSET asumispalvelut ktihit terveyskeskussairaala Sisältö 1 RAVITSEMUSHOITO... 5 1.1 RAVITSEMUSHOITO OSANA KOKONAISHOITOA... 5 1.1.1 Ikääntymisen vaikutus ravinnntarpeeseen...

Lisätiedot

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014

Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Hankeviestinnän suunnitelma 2012-2014 Viestinnän tavite ja perusviesti Hanke ja tavite Kestävät hankinnat -saamisen edistäminen julkisissa rukapalveluissa -hanke edistää kansallisen Rukaketjun timenpidehjelman,

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Etelä Savn Kulutus Oy Etelä Savn ammattipist KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KOSMETOLOGI Tutkinnn ppilaitskhtainen petussuunnitelma Etelä Savn ammattipistn jhtryhmän vahvistama 28.5.2012 Osaamisjhtaja

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ

Marjatta Kaurala. Mitä kuuluu vangin läheisille? Sosiaalisen tilanteen kartoitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Marjatta Kaurala Mitä kuuluu vangin läheisille? Ssiaalisen tilanteen kartitus KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ KRIMINAALIHUOLLON TUKISÄÄTIÖ Mnisteita 3/2009 Marjatta Kaurala: Mitä kuuluu vangin läheisille?

Lisätiedot

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014

Koonti HYYn puheenjohtajaseminaarista 25.2.2014 Knti HYYn puheenjhtajaseminaarista 25.2.2014 Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti Vetäjinä Kerttu Kaikknen ja Jyrki Erikssn Hallituksen ryhmäyttäminen ja mtivinti -ryhmän tarkituksena li antaa puheenjhtajille

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa

Kouluttajan tukimateriaali Välkkäri koulutuksen toteuttamiseksi alakoulussa Kuluttajan tukimateriaali Välkkäri kulutuksen tteuttamiseksi alakulussa Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali 8.5.2014 Alakulun Välkkäri-kulutuksen yleinen kuluttajan tukimateriaali

Lisätiedot